ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας... 1» Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 2» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων... 3 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (1) Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την «Κύρωση Πινάκων Έκτακτων Κρίσεων και Προαγωγές Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς», σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.Δ. 445/1974 και μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κυρώνο νται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.Δ. 445/1974, οι παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων έτους 2011, που συντάχθηκαν από το Συμβούλια Προαγωγών Στρατού Ξηράς υπ αριθμ. 3: ΕΤΟΣ 2011 α) Προακτέων Ανθυπασπιστών λόγω συμπληρώσεως τυπικών προσόντων: (1) Τεχνικού Ιωαννίδη Θεόδωρου του Χαραλάμπους, Α.Μ.: (2) Πεζικού Κρεμμύδα Αναστασίας του Χρήστου, Α.Μ.: (3) Πεζικού Μανιατάκη Πελαγίας του Ιωάννη, Α.Μ.: (4) Πεζικού Ούρδα Βάιας του Σωτήριου, Α.Μ.: (5) Πεζικού Ζάγκα Αθανασίας του Ευάγγελου, Α.Μ.: (6) Πεζικού Μπαρμπούτη Κωνσταντίνου του Σωτήριου, Α.Μ.: (7) Πεζικού Μαλάτου Γεώργιου του Αστερίου, Α.Μ.: (8) Πεζικού Μπέκου Βασίλειου του Ηλία, Α.Μ.: (9) Πεζικού Ξανθόπουλου Χαραλάμπους του Γεώργιου, Α.Μ.: (10) Πεζικού Κόκοτα Απόστολου του Αθανάσιου, Α.Μ.: (11) Πεζικού Κατσάρη Θεόδωρου του Κωνσταντίνου, Α.Μ.: (12) Πεζικού Δημόπουλου Δημήτριου του Αναστάσιου, Α.Μ.: (13) Πεζικού Ψαρά Βασίλειου του Αντώνιου, Α.Μ.: (14) Πεζικού Σιωτούλη Ιωάννη του Γεώργιου, Α.Μ.: (15) Τεχνίτη Εφοδιασμού Μεταφορών Βερρόπουλου Ιωάννη του Φίλιππου, Α.Μ.: (16) Φροντιστή Μηχανικού Παπακωστόπουλου Ξενο φώντα του Αριστείδη, A.M.: (17) Πεζικού Κούτελα Ευαγγελίας του Βασίλειου, Α.Μ.: (18) Πεζικού Μοσχέτα Κωνσταντούλας του Πέτρου, Α.Μ.: β) Παραμενόντων στον αυτό βαθμό Ανθυπασπιστών λόγω συμπληρώσεως τυπικών προσόντων: (1) Πεζικού Καφφάτου Αθανάσιου του Γεώργιου, Α.Μ.: (2) Πεζικού Κερασαρίδου Ευρυδίκης του Κλεάνθη, Α.Μ.: Προάγονται στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού σύμ φωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παραγράφου 2β του άρθρου 12 και των παραγράφων 3 και 4β του άρθρου 36 του Ν.Δ. 445/1974, οι παρακάτω Ανθυπα σπιστές που συμπλήρωσαν τα τυπικά προσόντα για προαγωγή: α) Τεχνικού Ιωαννίδης Θεόδωρος του Χαραλάμπους, Α.Μ.: 59678, Πεζικού Κρεμμύδα Αναστασία του Χρήστου, Α.Μ.: 60085, Πεζικού Μανιατάκη Πελαγία του Ιωάννη, Α.Μ.: 60108, Πεζικού Ούρδα Βάια του Σωτήριου, Α.Μ.: 60164, Πεζικού Ζάγκα Αθανασία του Ευάγγελου, Α.Μ.: 60173, από , ημερομηνία κατά την οποία εδικαιούντο προα γωγής και προήχθησαν οι νεότεροί τους Ανθυπασπιστές Κυριαζής Αθανάσιος, Α.Μ.: 59679, Διαβιβάσεων Λύτρα Μαριάννα, Α.Μ.: 60086, Διαβιβάσεων Μιχαλοπούλου Χα ραλαμπία, Α.Μ.: 60109, Πεζικού Τσαμτσουκάκη Ελευθερία, Α.Μ.: 60165, Μηχανικού Καρούμπαλη Σοφία, Α.Μ.: 60174, αντίστοιχα, που είχαν την ίδια κρίση με αυτούς. β) Πεζικού Μπαρμπούτης Κωνσταντίνος του Σωτήρου, Α.Μ.: 60359, Πεζικού Μαλάτος Γεώργιος του Αστέριου, Α.Μ.: 60370, Πεζικού Μπέκος Βασίλειος του Ηλία, Α.Μ.: 60373, Πεζικού Ξανθόπουλος Χαράλαμπος του Γεώργιου, Α.Μ.: 60424, Πεζικού Κόκοτας Απόστολος του Αθανάσιου, Α.Μ.: 60445, Πεζικού Κατσάρης Θεόδωρος του Κωνστα ντίνου, Α.Μ.: 60455, Πεζικού Δημόπουλος Δημήτριος του Αναστάσιου, Α.Μ.: 60458, Πεζικού Ψαράς Βασίλειος του Αντώνιου, Α.Μ.: 60481, Πεζικού Σιωτούλης Ιωάννης του

2 6726 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Γεώργιου, Α.Μ.: 60497, Τεχνίτης Εφοδιασμού Μεταφορών Βερρόπουλος Ιωάννης του Φίλιππου, Α.Μ.: 60575, Φρο ντιστής Μηχανικού Παπακωστόπουλος Ξενοφώντας του Αριστείδη, Α.Μ.: 60683, από , ημερομηνία κατά την οποία εδικαιούντο προαγωγής και προήχθησαν, οι νεότεροι τους Ανθυπασπιστές Πυροβολικού Σπάρτσιος Πολύχρονης, Α.Μ.: 60360, Διαβιβάσεων Τάλλαρος Ιωάν νης, Α.Μ.: 60371, Πεζικού Καφετζής Χρήστος, Α.Μ.: 60374, Πεζικού Κατζιμαγκλής Γεώργιος, Α.Μ.: 60446, Τεθωρακι σμένων Θανόπουλος Νικόλαος, Α.Μ.: 60456, Πεζικού Διδα σκάλου Γεώργιος, Α.Μ.: 60459, Μηχανικού Παπαθανασίου Χρήστος, Α.Μ.: 60483, Τεθωρακισμένων Σιάνος Δημήτριος, Α.Μ.: 60498, Τεχνίτης Εφοδιασμού Μεταφορών Μπίστας Αργύριος, Α.Μ.: 60576, Πεζικού Κατσαρός Μιλτιάδης, Α.Μ.: 60684, αντίστοιχα, που είχαν την ίδια κρίση με αυτούς. γ) Πεζικού Κουτέλα Ευαγγελία του Βασίλειου, Α.Μ.: 61027, Πεζικού Μοσχέτα Κωνσταντούλα του Πέτρου, Α.Μ.: 61028, από , ημερομηνία κατά την οποία εδικαιούντο προαγωγής και προήχθη, η νεότερή τους Ανθυπασπιστής Πεζικού Ασημακοπούλου Αγγελική, Α.Μ.: 61030, που είχε την ίδια κρίση με αυτές. (Αριθμ. βεβ. πίστωσης στον Π/Υ ΓΕΣ / ). Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την «Μετάταξη Υπαξιωματικού στο Όπλο του Πεζι κού» σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.Δ. 445/ 1974 και μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυ νας, μετατάσσεται από το Όπλο της Αεροπορίας Στρα τού, στο Όπλο του Πεζικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Π.Δ. 107/1998, ο Μόνιμος Λοχίας Ηλίας Χαραλάμπους του Δημήτριου, Α.Μ.Υ.: 19873, λόγω πτητικής ακαταλληλότητας. (Αριθμ. βεβ. πίστωσης στον Π/Υ ΓΕΣ / ). Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την «Μετάταξη Εθελόντριας Μακράς Θητείας Υπαξιωματικού Πτυχιούχου Α.Ε.Ι. στο Σώμα των Μονί μων Υπαξιωματικών», σύμφωνα με τις κείμενες διατά ξεις του Ν.Δ. 445/1974 και μετά πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας: Μετατάσσεται στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 9 και 13 του Ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και Ιεραρ χία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων Θέματα διοικήσεως των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α 167) από το Πεζικό στο Σώμα Υλικού Πολέμου, με την ειδικότητα του Διοικητι κού, ο Εθελοντής Μακράς Θητείας Επιλοχίας Πεζικού Τζίνας Θεμιστοκλής του Σταύρου, Α.Μ.Ο.: Ονομάζεται Μόνιμος Επιλοχίας Υλικού Πολέμου, με την ειδικότητα του Διοικητικού, σύμφωνα με τις συνδυασμέ νες διατάξεις των άρθρων 9, 12 και 13 του Ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και Ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων Θέματα διοικήσεως των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α 167), ο Εθελοντής Μακράς Θητείας Επιλοχίας Πεζικού Τζίνας Θεμιστοκλής του Σταύρου, Α.Μ.Ο.: Ο μετατασσόμενος Επιλοχίας Υλικού Πολέμου Τζίνας Θεμιστοκλής του Σταύρου, Α.Μ.Υ.: εντάσσεται στην επετηρίδα Μονίμων Υπαξιωματικών του Σώματος Υλικού Πολέμου, μετά τον τελευταίο υπηρετών ομοιό βαθμό του, Επιλοχία Υλικού Πολέμου, Τσαπάρα Πολύ καρπο, Α.Μ.Υ.: (Αριθμ. βεβ. πίστωσης στον Π/Υ ΓΕΣ / ). Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την «Αποστρατείες Εθελοντών Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστών» σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.Δ. 445/1974 και μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνι κής Άμυνας, τίθενται σε αποστρατεία με αίτησή τους, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του Ν.Δ. 445/1974 και εγγράφονται στα στελέχη της εφεδρείας με το βαθμό που φέρουν, οι παρακάτω Εθελοντές Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστές: α) Τεθωρακισμένων Πούλιος Χρήστος του Γεώργιου, Α.Μ.: 63658, που γεννήθηκε το έτος 1963, στο Οχθίων Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). β) Διαβιβάσεων Παπαδόπουλος Γεώργιος του Παντελή, Α.Μ.: 63708, που γεννήθηκε το έτος 1965, στο Μικροχώρη Δράμας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). γ) Διαβιβάσεων Κυρτσόπουλος Γεώργιος του Σωτή ριου, AM: 63709, που γεννήθηκε το έτος 1966, στο Νέο Χειμώνιο Έβρου. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). δ) Τεθωρακισμένων Ζάχος Κωνσταντίνος του Θεό δωρου, Α.Μ.: 63822, που γεννήθηκε το έτος 1967, στην Καλλιθέα Φθιώτιδας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). ε) Πυροβολικού Αζίζης Ιωάννης του Γεώργιου, Α.Μ.: 63885, που γεννήθηκε το έτος 1967, στην Κιβωτό Γρε βενών. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). στ) Διαβιβάσεων Αμοργιανός Δημήτριος του Χαρά λαμπου, ΑΜ.63932, που γεννήθηκε το έτος 1967, στην Αθήνα Αττικής. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) ζ) Τεχνικού Πετρίδης Ιωάννης του Περικλή, Α.Μ.: 63942, που γεννήθηκε το έτος 1967, στον Λαγκαδά Θεσσαλο νίκης. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). η) Τεχνικού Αλατίνης Χρήστος του Παντελή, Α.Μ.: 63943, που γεννήθηκε το έτος 1967, στο Πτελέο Μα γνησίας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). θ) Τεχνικού Αναστασιάδης Σάββας του Τηλέμαχου, Α.Μ.: 63958, που γεννήθηκε το έτος 1967, στο Κιλκίς. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). ι) Τεθωρακισμένων Καλούδης Δημοσθένης του Νι κόλαου, Α.Μ.: 64660, που γεννήθηκε το έτος 1968, στη Χίο Χίου. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). ια) Τεθωρακισμένων Αναστασόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Α.Μ.: 64684, που γεννήθηκε το έτος 1968, στο Ζερβοχώρη Θεσπρωτίας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6727 ιβ) Πυροβολικού Πετκάρης Στυλιανός του Χρήστου, Α.Μ.: 64721, που γεννήθηκε το έτος 1968, στη Θεσσα λονίκη. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). ιγ) Διαβιβάσεων Κορέντης Αντώνιος του Σταύρου, Α.Μ.: 64759, που γεννήθηκε το έτος 1968, στο Βόλο Μαγνη σίας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). ιδ) Τεχνικού Κουτσώνης Βασίλειος του Νικόλαου, Α.Μ.: 64778, που γεννήθηκε το έτος 1967, στην Καρδίτσα. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). ιε) Φροντιστή Πεζικού Ηλιάδης Ηλίας του Παντελή, Α.Μ.: 64792, που γεννήθηκε το έτος 1969, στο Βεγόρων Φλώρινας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). (Αριθμ. βεβ. πίστωσης στον Π/Υ ΓΕΣ / ). Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την «Αποστρατείες Εθελοντών Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστών» σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.Δ. 445/1974 και μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνι κής Άμυνας, τίθενται σε αποστρατεία με αίτησή τους, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του Ν.Δ. 445/1974 και εγγράφονται στα στελέχη της εφεδρείας με το βαθμό που φέρουν, οι παρακάτω Εθελοντές Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστές: α) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Τσανακτσής Γεώργιος, του Παύλου, Α.Μ.: 63613, που γεννήθηκε το έτος 1966, στην Αμυγδαλεώνος Καβάλας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). β) Τεθωρακισμένων Ελαφράς Υπηρεσίας Μακρίδης Στέργιος του Ιωάννη, Α.Μ.: 63661, που γεννήθηκε το έτος 1964, στα Κόμαρα Έβρου. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). γ) Πυροβολικού Κοσίδης Αγάπιος του Ελευθέριου, A.M.: 63669, που γεννήθηκε το έτος 1967, στη Δράμα. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). δ) Μηχανικού Ξανθόπουλος Αλέξανδρος του Κωνστα ντίνου, Α.Μ.: 63701, που γεννήθηκε το έτος 1966, στο Περιστέρι Αττικής. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). ε) Διαβιβάσεων Τρυφίδης Ελευθέριος του Κλεάνθη, Α.Μ.: 63724, που γεννήθηκε το έτος 1964, στη Σιταγρών Δράμας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). στ) Τεθωρακισμένων Σιακανδάρης Γεώργιος του Αντώνι ου, Α.Μ.: 63814, που γεννήθηκε το έτος 1967, στην Αθήνα. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). ζ) Τεθωρακισμένων Τσιμάρης Σταύρος του Δημήτριου, Α.Μ.: 63827, που γεννήθηκε το έτος 1967, στην Κορνο φωλέα Έβρου. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). η) Τεθωρακισμένων Μπελιάς Ηρακλής του Ιωάννη, Α.Μ.: 63858, που γεννήθηκε το έτος 1967, στη Βαγίων Βοιω τίας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). θ) Πυροβολικού Βαϊνάς Ευάγγελος του Δημήτριου, ΑΜ.63881, που γεννήθηκε το έτος 1964, στο Λιτόχωρο Πιερίας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). ι) Τεχνικού Χατζόπουλος Χρήστος του Αριστείδη, Α.Μ.: 63950, που γεννήθηκε το έτος 1963, στην Αρναία Χαλκιδικής. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). ια) Τεχνικού Κουτσιλόπουλος Βάιος του Ευάγγελου, Α.Μ.: 63956, που γεννήθηκε το έτος 1966, στον Πύργο Ιθώμης Καρδίτσας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). ιβ) Τεχνικού Ελαφράς Υπηρεσίας Πάνου Αναστάσιος του Βασίλειου, Α.Μ.: 63965, που γεννήθηκε το έτος 1964, στην Νικόπολη Πρέβεζας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). ιγ) Πεζικού Μαρινάτος Διονύσιος του Ευάγγελου, Α.Μ.: 64652, που γεννήθηκε το έτος 1964, στην Πάτρα Αχαΐας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). ιδ) Τεθωρακισμένων Σπυριδάκος Σωτήριος του Πα ναγιώτη, Α.Μ.: 64681, που γεννήθηκε το έτος 1965, στην Αθήνα Αττικής. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). ιε) Τεθωρακισμένων Μπαλαούρας Βασίλειος του Δι ονυσίου, Α.Μ.: 64698, που γεννήθηκε το έτος 1968, στην Κατερίνη Πιερίας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). ιστ) Τεθωρακισμένων Καραγιάννης Χαράλαμπος του Γεώργιου, Α.Μ.: 64704, που γεννήθηκε το έτος 1969, στην Αθήνα Αττικής. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). ιζ) Μηχανικού Παγώνης Βασίλειος του Νικόλαου, Α.Μ.: 64736, που γεννήθηκε το έτος 1968, στο Μακρυχώρη Καρδίτσας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). ιη) Διαβιβάσεων Καραγεώργος Βασίλειος του Σπυ ρίδωνα, ΑΜ.64750, που γεννήθηκε το έτος 1964, στο Τροβατό Ευρυτανίας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). ιθ) Διαβιβάσεων Ντέμος Νικόλαος του Ιωάννη, Α.Μ.: 64752, που γεννήθηκε το έτος 1968, στην Ασπροκλησσιά Τρικάλων. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). κ) Διαβιβάσεων Αποστόλου Νικόλαος του Ιωάννη, Α.Μ.: 64765, που γεννήθηκε το έτος 1967, στη Λάρισα. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ).

4 6728 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) κα) Τεχνικού Δούκας Παναγιώτης του Νικολάου, Α.Μ.: 64774, που γεννήθηκε το έτος 1968, στη Νικήσιανη Κα βάλας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). κβ) Τεχνικού Σπυρόπουλος Παναγιώτης του Αναστασί ου, Α.Μ.: 64776, που γεννήθηκε το έτος 1968, στη Χώρα Μεσσηνίας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). κγ) Φροντιστής Πεζικού Αναγνώστου Απόστολος του Αντωνίου, Α.Μ.: 64788, που γεννήθηκε το έτος 1967, στην Νέα Ιωνία Μαγνησίας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). (Αριθμ. βεβ. πίστωσης στον Π/Υ ΓΕΣ / ). Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την «Μονιμοποίηση Εθελοντών Μακράς Θητεί ας Ανθυπασπιστών Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς» σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.Δ. 445/1974 και μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μονιμοποιούνται με το βαθμό που φέρουν, κατόπιν αι τήσεώς τους, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 1 και 69 του Ν. 3883/2010 και του υπ αριθμ. 86/Σ5η/ πρακτικού του Ανώτατου Στρατιωτι κού Συμβουλίου, οι παρακάτω Εθελοντές Μακράς Θη τείας: ΠΕΖΙΚΟ 1. Καρανάτσιος Αστέριος του Αθανάσιου, Α.Μ.Ο Χρυσοστόμου Ελευθέριος του Γεώργιου, Α.Μ.Ο ΓΥΝΑΙΚΕΣ 1. Μαυρομμάτη Θεοδώρα του Μιχαήλ, Α.Μ.Ο ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ 1. Λυκούδης Γεράσιμος του Σπύρου Ανδρέα, A.M Βαρδάκας Δημήτριος του Γεώργιου, Α.Μ.Ο Στεφανόπουλος Αγαπητός του Νικόλαου, Α.Μ.Ο Παυλόπουλος Παναγιώτης του Χαράλαμπου, Α.Μ.Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟ 1. Αραπογιάννης Γεώργιος του Παναγιώτη, Α.Μ.Ο Χριστόπουλος Αναστάσιος του Γεώργιου, Α.Μ.Ο ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΘΥΠΑΠΙΣΤΕΣ 1. Φωτεινός Ιωάννης του Γεώργιου, A.M Ξητσούδας Δημήτριος του Γεώργιου, Α.Μ.Ο Γκόγκος Αθανάσιος του Πελοπίδα, Α.Μ.Ο ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Νικόλαου, Α.Μ.Ο ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 1. Μπαλατίδης Ιωάννης του Δημήτριου, Α.Μ.Ο Παπουτσόπουλος Νεκτάριος του Ιωάννη Α.Μ.Ο Συρόπουλος Δημήτριος του Κωνσταντίνου, Α.Μ.Ο ΕΠΙΛΟΧΙΕΣ 1. Πρίτζιος Θεόδωρος του Θωμά, Α.Μ.Ο Νεράτζης Παναγιώτης του Νικόλαου, Α.Μ.Ο Τσολακάκης Σταμάτιος του Αστέριου Α.Μ.Ο Οικονομίδης Κυριάκος του Ευθυμίου, Α.Μ.Ο ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 1. Μπάστας Κωνσταντίνος του Ευάγγελου, Α.Μ.Ο Προβελέγγιος Πέτρος του Δημήτριου, Α.Μ.Ο (Αριθμ. βεβ. πίστωσης στον Π/Υ ΓΕΣ / ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ F ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (2) Με την υπ αριθμ. Δ16α/390/7/336/ΑΦ/ διαπι στωτική πράξη του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυ ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδόθηκε σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 63, 148 και 156 του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ.), (ΦΕΚ 26/Α / ), β) την υπ αριθμ. 2876/ απόφαση Πρωθυπουργού, (ΦΕΚ 2234/Β / ), γ) το Π.Δ. 85/ 2012 (ΦΕΚ 141/Α / ) «Ίδρυση και μετονομασία των Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», δ) την υπ αριθμ. Δ16α/014/494/ΑΦ/ διαπιστωτική πράξη θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα της κατωτέρω υπαλλήλου (Ν. 4024/2011, άρθρο 33), ε) τις από και παραιτήσεις της κατωτέρω υπαλ λήλου και στ) την υπ αριθμ. Δ17α/04/125/ΦΘ.2.2.1/ (ΦΕΚ 2308/Β / ) απόφαση μεταβίβασης δικαιώ ματος υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνωσεων και των Τμημάτων της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., διαπιστώνεται ότι από (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη σης), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την Υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της υπαλλήλου με Β βαθμό του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού Μωραΐτου Αθηνάς του Χαράλαμπου (Α.Μ.: 2285).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6729 Στην ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται η ευαρέσκεια της υπηρεσίας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού Ο Διευθυντής κ.α.α. Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑΣ - Με την υπ αριθμ. ΥΠΑ/Δ9/Α/25475/8044/ από φαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τα άρθρα 63 και 147 του Ν. 3528/2007 «Κύρω ση του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών και διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/ ) όπως ισχύει, διαγράφεται από την δύναμη προσωπικού της Υ.Π.Α. ο υπάλληλος ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ ΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΩΜΑ, με βαθμό Γ κλάδου ΔΕ7 Οδηγών Πυροσβεστών από ημερομηνία επομένης του θανάτου του. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ F ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ KAI ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (3) Με την υπ αριθμ / απόφαση του Αναπλη ρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λει τουργήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14, 19 και 20 του Ν.Δ. 3026/ 1954 «Περί του Κώδικος των Δικηγόρων» (ΦΕΚ Α 235) όπως ισχύουν, διορίζονται δικηγόροι στο Πρωτοδικείο Αθηνών, οι παρακάτω πτυχιούχοι της Νομικής Σχολής, που πέτυχαν στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων του Εφετείου Αθηνών, Α εξεταστικής περιόδου 2012 και έχουν τα νόμιμα προσόντα: με βαθμό «πολύ καλά» Μαρία ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ του Δημητρίου 9,00 Βαρβάρα ΣΕΡΕΤΗ του Πέτρου 8,24 με βαθμό «καλά» Παρασκευή Νταϊάνα ΤΣΟΥΡΑΠΑ του Παναγιώτη 7,96 Βασίλειος ΛΙΑΝΟΣ του Φωτίου 7,68 Αγγελική ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Κων/νου 7,64 Αλέξανδρος ΝΤΑΣΚΑΣ του Ιωάννη 7,40 Παναγιώτης Ευθύμιος ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ του Αγγέλου 7,32 Παντελής ΚΑΚΟΥΡΗΣ του Αδάμου 7,24 Αναστασία ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ του Παντελή 7,20 Αναστασία ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ του Μιχαήλ 7,20 Μιχαήλ Ιάσων ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Κων/νου 7,16 Βασίλειος ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του Κων/νου 7,12 Ειρήνη ΙΩΑΝΝΙΔΗ του Νικολάου 7,08 Ιωάννα ΤΣΙΚΑ του Δημητρίου 7,08 Φωτεινή ΟΡΦΑΝΑΚΗ του Πέτρου 7,00 Ελένη Ιωάννα ΚΑΡΑΤΣΟΛΙΑ του Αθανασίου 6,96 Νικολία ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου 6,96 Μαρία ΠΑΠΟΥΛΙΑ του Ευαγγέλου 6,92 Κωνσταντίνα ΛΙΝΑΡΔΟΥ του Παναγιώτη 6,84 Παντελίνα ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ του Κων/νου 6,80 Κωνσταντίνος ΛΟΡΑΝΔΟΣ του Γεωργίου 6,64 Γεώργιος ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ του Οδυσσέα 6,52 Κωνσταντίνος ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ του Νικολάου 6,44 Κωνσταντίνος ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ του Μαυρουδή 6,28 Ιωάννης ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ του Χρήστου 6,04 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΡΟΣΤΑΜΑΤΗΣ - Διορθώσεις Σφαλμάτων Στο προεδρικό διάταγμα της αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 795/Γ / , γίνονται οι εξής διορθώσεις στους διοριζόμενους δό κιμους Ειρηνοδίκες με τους αντίστοιχους αύξοντες αριθμούς: 9) από το εσφαλμένο: «της Πολύτιμης», στο ορθό: «της Πολυτίμης». 35) από το εσφαλμένο: «Κωνσταντίνο Πανταζοπούλου», στο ορθό: «Κωνσταντίνα Πανταζοπούλου». 50) από το εσφαλμένο: «Μαρία Κόκκινου», στο ορθό: «Μαρία Κοκκίνου». 56) από το εσφαλμένο: «της Κωνσταντίνος», 57) από το εσφαλμένο: «της Κωνσταντίνος», 61) από το εσφαλμένο: «της Κωνσταντίνος», 66) από το εσφαλμένο: «του Αστεριού», στο ορθό: «του Αστερίου». 70) από το εσφαλμένο: «της Εράσμιας», στο ορθό: «της Ερασμίας». 98) από το εσφαλμένο: «της Ζάχαρου», στο ορθό: «της Ζαχαρού». 99) από το εσφαλμένο: «του Βάίου», στο ορθό: «του Βαΐου». 104) από το εσφαλμένο: «στην Πτολεμάίδα», στο ορθό: «στην Πτολεμαΐδα». 108) από το εσφαλμένο: «Αργούς», στο ορθό: «Άργους». 122) από το εσφαλμένο: «της Κωνσταντίνος», 125) από το εσφαλμένο: «Αργούς», στο ορθό: «Άργους». 148) από το εσφαλμένο: «της Κωνσταντίνος», (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

6 6730 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (4) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. 2836/ Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήμα τος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε δονίας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική και Εκπαιδευτι κή Έρευνα». Η Γενική Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Νη πιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίαση της ΥΠ αριθμ. 230/ , σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195), 2. της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ Α 69), 3. του άρθρου 21 του Ν. 3549/2007, 4. της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α 87), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ Α 160), 5. της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982, όπως αντι καταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του Ν. 2083/ 1992, 6. της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997, 7. της περιπτ. III της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3282/2004 (ΦΕΚ Α 208) και 8. του Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ Α 132), αποφάσισε την ανοικτή προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική και Εκπαιδευτική Έρευνα». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (διεύ θυνση: 3ο χλμ. Ε.Ο. Φλώρινας Νίκης, Τ.Κ Φλώρινα, τηλ ) την υποψηφιότητά τους μέσα σε απο κλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 1. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότη τας ή του διαβατηρίου. 2. Νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας. 3. Βιογραφικό σημείωμα. 4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. 5. Διδακτορική διατριβή και τα άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρε ωτικώς σε ένα (1) αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και σε οκτώ (8) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (οπτικό δίσκο, φορητές μονάδες δίσκων ή μνημών). 6. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, που θα κα τατεθεί από τον υποψήφιο που θα επιλενεί. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπου δών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώ σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ F ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, όπως ισχύει, (ΦΕΚ 26/A / ), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Καλλιάφα Παύλου του Δημητρί ου, μόνιμου υπαλλήλου με Β βαθμό και Μ.Κ. 1ο (Ν. 4024/ 2011), κατηγορίας ΤΕ του κλάδου ΤΕ Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, της από ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπηρεσιακή σχέση της Αγγελακο πούλου Σπυριδούλας του Άγγελου, από τη θέση που κατείχε ως μόνιμο μέλος του Ειδικού Τεχνικού Εργα

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6731 στηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας ΔΕ και Α βαθμίδας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών από ημερο μηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης, (ημερο μηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/ 2007, όπως ισχύει, (ΦΕΚ 26/Α / ), λύεται αυτοδί καια η υπαλληλική σχέση της Αναστασοπούλου Κα ραγεωργοπούλου Δήμητρας του Ευάγγελου Αναστασό πουλου, συζύγου Γεώργιου Καραγεωργόπουλου, μόνιμης υπαλλήλου με Γ βαθμό και Μ.Κ. 3ο (Ν. 4024/2011), κατη γορίας ΔΕ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού του Πανεπιστημίου Πατρών, από ημερομηνία υπο βολής δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώ της αίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο Πρύτανης ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ F 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την υπ αριθμ. 888/ κοινή απόφαση του Δι οικητών της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοπον νήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, η οποία εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του εβδόμου άρθρου του Ν. 3755/2009 (ΦΕΚ 52/Α/ ), τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3599/2007 (ΦΕΚ 176/Α / ), τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/ Α / ) και κατόπιν της υπ αριθμ. 03/ (Θ.Ζ.) θετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου των Δια συνδεόμενων Νοσοκομείων: Γ.Ν. Αθηνών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», Γ.Ν. Μαιευτηρίου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» και Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών Σπηλιοπούλειο «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» και της υπ αριθμ. 03/ θετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Κ.Υ. Καλαβρύτων, των υπ αριθμ. 01/ (Θ.1ο) και 03/ (Θ.Β 25ο) γνωμοδοτήσεων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. Αθηνών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» και του Κοινού Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Νομού Αχαΐας, αντί στοιχα, μετατάσσεται αμοιβαία η ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΩΣΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν. Αθηνών «ΑΛΕ ΞΑΝΔΡΑ» κατηγορίας ΤΕ κλάδου Μαιών με τη ΔΙΑΜΑ ΝΤΩ ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μόνιμη υπάλληλο του Κέντρου Υγείας Κλειτορίας, αρμοδιότητας του Γ.Ν. Κ.Υ. Καλαβρύτων, της ίδιας κατηγορίας και κλάδου και με το βαθμό που κατέχουν, χωρίς να προκαλείται επι πρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό. Με την υπ αριθμ. 891/ κοινή απόφαση του Δι οικητών της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοπον νήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, η οποία εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του εβδόμου άρθρου του Ν. 3755/2009 (ΦΕΚ 52/Α / ), τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3599/2007 (ΦΕΚ 176/Α / ), τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/ Α / ) και κατόπιν της υπ αριθμ. 07/ (3ο ΕΗΔ) θετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Αγρινίου Μεσολογ γίου και της υπ αριθμ. 18/ θετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου των διασυνδεόμενων Νο σοκομείων: Γ.Ν. Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης, των υπ αριθμ. 06/ και 03/ γνω μοδοτήσεων του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νοσο κομείων Νομού Αιτωλοακαρνανίας και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», αντίστοι χα, μετατάσσεται αμοιβαία η ΕΛΕΝΗ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, μόνιμη υπάλληλος του Κέντρου Υγείας Βόνιτσας, αρμοδιότητας του Γ.Ν. Αγρινίου κατηγορίας ΤΕ κλάδου Επισκεπτών τριών Υγείας με τον ΕΥΘΥΜΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μόνιμο υπάλληλο του Γ.Ν. Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», της ίδιας κατηγορίας και κλά δου και με το βαθμό που κατέχουν, χωρίς να προκαλεί ται επιπρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό. 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής ΑΡΙΣΤ. ΜΟΥΣΙΩΝΗΣ Οι Διοικητές 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας ΔΗΜ. ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ - Με την υπ αριθμ. 903/ απόφαση του Διοι κητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννή σου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του εβδό μου άρθρου του Ν. 3755/2009 (ΦΕΚ 52/Α / ), τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3599/2007 (ΦΕΚ 176/ Α / ), τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3801/ 2009 (ΦΕΚ 163/Α / ) και κατόπιν της υπ αριθμ. 13/ (Θέμα 33ο) θετικής απόφασης του Διοικητι κού Συμβουλίου των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων: Γ.Ν. Κεφαλληνίας και Γ.Ν. Ληξουρίου «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ» και της υπ αριθμ. 03/ θετικής απόφασης του Διοι κητικού Συμβουλίου των Διασυνδεόμενων Νοσοκομεί ων του Γ.Ν. Σπάρτης και του Γ.Ν. Κ.Υ. Μολάων, των υπ αριθμ. 09/ (Θέμα 1ο) και 01/ (Θέμα 9ο) γνωμοδοτήσεων του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβου λίου Υπαλλήλων Νοσοκομείων Νομού Κεφαλληνίας και του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νοσοκομείων Νο μού Λακωνίας, αντίστοιχα, μετατάσσεται αμοιβαία η ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, μόνιμη υπάλ ληλος του Γ.Ν. Κεφαλληνίας, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Νοσηλευτριών, με τη ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΑΔΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μόνιμη υπάλληλο του Γ.Ν. Κ.Υ. Μολάων, της ίδιας κα τηγορίας και κλάδου και με το βαθμό που κατέχουν, χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη στον κρα τικό προϋπολογισμό. Ο Διοικητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

8 6732 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Με την υπ αριθμ. 342η/ πράξη κοινής Διοικήτριας των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν. Πύργου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», Γ.Ν. Αμαλιάδας και Γ.Ν. Κ.Υ. Κρεστένων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλλη λική σχέση του υπαλλήλου του Γ.Ν. Πύργου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», Παπαγεωργίου Βασιλείου του Ανδρέα του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών με βαθμό Γ και Μ.Κ. 2, από ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτη σης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Η Διοικήτρια ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΛΕΧΑΙΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 286/ απόφαση της Διοικήτρι ας του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Λεχαινών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις τον άρθρου 148 παρ. 5 και άρθρου 156 το Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση εργασίας της μονίμου υπαλλήλου της Κάρδαρη Σπυριδούλας του Δημητρίου, του κλάδου ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας, με Μ.Κ. 4, τον Δ βαθμό, από το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λεχαινών, από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, για λόγους συνταξιοδότησης, ως έχουσα τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις από το Νόμο. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Η Διοικήτρια ΑΝΝΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 892 28 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 1» Δημόσιας Τάξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 644 2 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 773 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 961 8 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 414 19 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1203 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 2» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1143 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη... 1 Περιφέρειες... 2 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 549 20 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 197 12 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 329 23 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1» Πολιτισμού και Τουρισμού...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 759 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 669 29 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 901 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 718 13 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων............................... 1 Υπουργείο Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1008 18 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 986 10 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 583 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 263 13 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 722 13 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 899 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης............. 1 Οικονομικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6147 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 769 14 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 569 18 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιφέρειες..................................... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10441 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1027 18 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................... 1» Εξωτερικών..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1032 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 18846 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 203 17 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 857 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα