Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης"

Transcript

1 Κατευθυντήριοι άξονες του έργου «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

2 Αντικείμενο του έργου Η αποτύπωση του βέλτιστου τρόπου ανάπτυξης του τουρισμού και διαχείρισης των επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του ΕΠ.ΑΜΑΘ Η ορθολογική και υψηλής ανταποδοτικότητας εφαρμογή δραστηριοτήτων αναψυχής στο χώρο του ΕΠ.ΑΜΑΘ: Προβολή και ένταξη σημείων ενδιαφέροντος του ΕΠ.ΑΜΑΘ (τοπία, βιότοποι, πανίδα - χλωρίδα, ιστορία, παράδοση, πολιτισμός, ιστορικοί, αρχαιολογικοί χώροι κλπ.) σε κατάλληλες περιηγητικές διαδρομές Προσέλκυση επισκεπτών για την απόλαυση αναψυχής υψηλού επιπέδου με ταυτόχρονη μέριμνα για την αποφυγή ή τον μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων στα ευαίσθητα αντικείμενα ενδιαφέροντος και τις προστατευτέες αξίες του Εθν.Πάρκου

3 Ομάδα Έργου ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ένωση Δ.ΤΣΙΑΡΑΣ Δ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ Δημήτρης Παλάσκας (Δασολόγος, PhD) : Συντονιστής Ομάδας Μελέτης, ειδικός στην παραγωγή χαρτών και τα Γ.Σ.Π. Στέλιος Γκατζογιάννης (Δασολόγος, PhD): Επιστημονικά Υπεύθυνος, ειδικός σε θέματα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Δημήτρης Τσιάρας (Δασολόγος, MSc) : Εκπρόσωπος Ομάδας Μελέτης, ειδικός σε θέματα προστασίας οικοτόπων και ειδών κοιν.ενδιαφέροντος Μελίνα Κουραντίδου (Οικονομολόγος MSc, ειδικός σε ζητήματα οικονομικών του περιβάλλοντος): Υπεύθυνη επικοινωνίας & δημοσίων σχέσεων Άνθιμος Ζαχαριάδης (Δασολόγος, MSc και αναλυτής πληροφοριακών συστημάτων): Υπεύθυνος εφαρμογών πληροφορικής Νίκος Νικήσιανης (Βιολόγος, PhD): έρευνα πεδίου Κασιούμης Κωνσταντίνος (Δασολόγος, PhD, ειδικός σε θέματα δασικής αναψυχής) Σπύρος Γκατζογιάννης (Οικονομολόγος, MSc) Ηλίας Δημητριάδης (Τοπογράφος Μηχανικός, MSc) Λίνα Νούσκα (Δασοπόνος, MSc)

4 Παραδοτέα έργου (1) 1. Παρουσίαση υφιστάμενης κατάστασης ανάπτυξης τουρισμού & οικοτουρισμού εντός του ΕΠ.ΑΜΑΘ 2. Περιγραφή - χαρτογράφηση των ενδιαφερόντων ΕΠ.ΑΜΑΘ. έμφαση στα «highlights» 3. Καταγραφή υπαρχουσών υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος και ένταξή τους σε συνολικό σχεδιασμό 4. Σχεδιασμός εναλλακτικών διαδρομών (χερσαίες-υδάτινες) με βάση την κατανομή των ενδιαφερόντων στο χώρο του Εθν. Πάρκου 5. Αποτύπωση των κατηγοριών επισκεπτών & του τρόπου διαχείρισής τους 6. Καταγραφή καταλυμάτων & καταστημάτων εστίασης ανά γεωγραφ.περιοχή 7. Καταγραφή των κεντρικών σημείων πρόσβασης στο Εθν. Πάρκο 8. Προεκτίμηση του αναμενόμενου πλήθους επισκεπτών ανά κατηγορία

5 Παραδοτέα έργου (2) 9. Οικονομοτεχνική διερεύνηση της δυνητικής ανταποδοτικότητας από τις διάφορες δραστηριότητες αναψυχής 10. Προτάσεις τρόπων προβολής της περιοχής και προώθησης οικοτουρισμού και κοστολόγηση αυτών 11. Σύνταξη προδιαγραφών που να εξασφαλίζουν τη μη παρενόχληση της άγριας ζωής την ακεραιότητα των προστατευτέων αντικειμένων 12. Δημιουργία ολοκληρωμένων προγραμμάτων περιηγήσεων των επισκεπτών εντός του Εθν.Πάρκου & διευρεύνηση του ρόλου του Φ.Δ. 13. Δημιουργία τουριστικού χάρτη της περιοχής του ΕΠ.ΑΜΑΘ 14. Δημιουργία εφαρμογής χάρτη πλοήγησης για Smartphones GPS 15. Παραγωγή θεματικών χαρτών (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή)

6 Σκοπός και επιμέρους στόχοι Συνολική και ολοκληρωμένη δημιουργία δικτύου οικοτουριστικών υποδομών, για την αρτιότερη τουριστική και οικοτουριστική ανάδειξη και ανάπτυξη της περιοχής του ΕΠ.ΑΜΑΘ. Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου (ομοιόμορφη κατανομή επισκεπτών εντός του έτους) στην ευρύτερη περιοχή με επίκεντρο το ΕΠ.ΑΜΑΘ. Ανάδειξη επιμέρους περιοχών με περιορισμένο τουριστικό ενδιαφέρον για την αποσυμφόρηση ευαίσθητων περιοχών με μεγάλη τουριστική πίεση Προστασία ευαίσθητων περιοχών περιορισμοί στην κίνηση επισκεπτών Ευκαιρίες απασχόλησης και δυνατότητες δημιουργίας εισοδήματος στον τοπικό πληθυσμό Ανάδειξη του ρόλου του Φ.Δ. στην οικοτουριστική ανάδειξη και ανάπτυξη γενικότερα της περιοχής Προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και του εθελοντισμού

7 Παρούσα φάση εξέλιξης του έργου ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 6 ΜΗΝΕΣ (1/4/ /9/2013) Συλλογή και αξιολόγηση δευτερογενών / βιβλιογραφικών δεδομένων (στατιστικές, ειδικές μελέτες, επιστημονικές δημοσιεύσεις κ.λπ) Καταγραφή και αποτύπωση γεωχωρικών πληροφοριών με μεθόδους τηλεπισκόπησης και έρευνα πεδίου (αξιόλογα στοιχεία της φύσης, πολιτισμικά στοιχεία, υποδομές πρόσβασης κ.ά.) Οργάνωση του Γ.Σ.Π και παραγωγή προκαταρκτικού τουριστικού χάρτη περιοχής ΕΠ.ΑΜΑΘ σε κλίμακα 1:50.000, καθώς και άλλων χαρτών Δημιουργία εντύπων συλλογής πρωτογενών πληροφοριών (ερωτηματολόγια, έντυπα συλλογής στοιχείων) Διεξαγωγή επιτόπιας έρευνας επισκεπτών-τουριστών, με τη συνδρομή και του Φ.Δ. Προετοιμασία για διεξαγωγή έρευνας γνώμης επαγγελματιών περιοχής ΕΠ.ΑΜΑΘ (καταλύματα, εστίαση) για την καταγραφή αναγκών Ετοιμασία δημόσιας παρουσίασης του έργου στα τέλη Μαϊου

8

9 Κατηγορίες τουρισμού στο Εθν. Πάρκο (υφιστάμενη κατάσταση και δυνατότητες ανάπτυξης) Θερινός (θαλάσσιος) τουρισμός Οικοτουρισμός Αγροτουρισμός Εναλλακτικός τουρισμός Θρησκευτικός τουρισμός Ιστορικός >> Σχολικός >> Αναψυχής >> Κυνηγετικός >> Αλιευτικός >> Αθλητικός >> Συνεδριακός >> Παρατήρηση πουλιών (birdwatching) Επισκέψιμα αγροκτήματα Λοιπές εξειδικευμένες μορφές τουρισμού

10 Το Εθνικό Πάρκο / περιοχές Natura 2000 (1) Ειδικές Ζώνες Προστασίας &Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (SPA / SCI): 52% της έκτασης GR : Δέλτα Νέστου και Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής και Νήσος Θασοπούλα (SPA) GR : Δέλτα Νέστου και Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής - Ευρύτερη Περιοχή και Παράκτια Ζώνη (SCI) GR : Λίμνες και Λιμνοθάλασσες της Θράκης - Ευρύτερη Περιοχή και Παράκτια Ζώνη (SCI) GR :.(SCI) GR : Λίμνες Βιστωνίς, Ισμαρίς - Λιμνοθάλασσες Πόρτο Λάγος, Αλυκή, Πτελέα, Ξηρολίμνη, Καρατζά (SPA) GR :. (SPA)

11 Το Εθνικό Πάρκο / βασικά δεδομένα (2) Συνολική έκταση : στρ. ( σύμφωνα με την Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 497/Δ/ ) [συμπεριλ. θαλάσσια ζώνη] Α Ζώνη : στρ. Β Ζώνη : στρ. Γ Ζώνη : στρ. Δ Ζώνη : 1882 στρ. Θαλάσσια ακτογραμμή: 103,8 Km Χρήσεις γης: Δάση: 2,7%, Γεωργικές καλλιέργειες: 71% Βάλτοι: 10,5%, υδάτινες επιφάνειες: 10%

12 Το Εθνικό Πάρκο / διοικητική υπαγωγή (3) 3 Περιφερειακές Ενότητες : Ξάνθης, Καβάλας, Ροδόπης 5 Καλλικρατικοί Δήμοι : Νέστου, Τοπειρού, Αβδήρων, Ιάσμου, Κομοτηνής, Μαρωνείας Σαπών 8 Δημοτικές Ενότητες : Αβδήρων, Αιγείρου, Βιστωνίδος, Ιάσμου, Κεραμωτής, Μαρωνείας, Τοπειρού, Χρυσούπολης 45 Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (Δ.Κ. ή Τ.Κ.) 46 οικισμοί εντός των εξωτερικών ορίων του ΕΠ.ΑΜΑΘ και 134 οικισμοί εντός ζώνης 5 χλμ (οι περιοχές των οικισμών εξαιρούνται της προστατευόμενης περιοχής του Ε.Π.) Πληθυσμός 2011 : (μόνιμος) Επισκέπτες: αφίξεις διανυκτερεύσεις στο κάμπινγκ Φαναρίου (στοιχεία 2008), στο ΚΠΕ Βιστωνίδας (στοιχεία 2004)

13 Χάρτης περιοχής ΕΠ.ΑΜΑΘ

14 Φωτογραφίες από το ΕΠ.ΑΜΑΘ (1) Παρατηρητήριο για την πρόσβαση των επισκεπτών, στη ΒΑ πλευρά της Βιστωνίδας

15 Φωτογραφίες από το ΕΠ.ΑΜΑΘ (2) 1.Δέλτα Νέστου: μεγάλο δέντρο, απομεινάρι του παλιού δάσους, ανάμεσα στις λευκοκαλλιέργειες 2. Οι παλιές λευκοκαλλιέργειες κοντά στις εκβολές μετασχηματίζονται σε δάσος

16 Φωτογραφίες από το ΕΠ.ΑΜΑΘ (3) Ξένοι επισκέπτες για παρατήρηση πουλιών (Bird-watchers) στη Βιστωνίδα

17 Φωτογραφίες από το ΕΠ.ΑΜΑΘ (4) Ερωδιοί, σε έλος της Βιστωνίδας

18 Φωτογραφίες από το ΕΠ.ΑΜΑΘ (5) Η Μονή του Αγίου Νικολάου, το σημαντικό χριστιανικό μνημείο της περιοχής

19 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας Στοιχεία επικοινωνίας με την Ομάδα Έργου: Τηλ , Φαξ

Παραδοτέο 5. Η περιγραφή αποτύπωση των κατηγοριών τουρισμού/ επισκεπτών και του τρόπου διαχείρισής τους. Σύμπραξη: «Δ. Τσιάρας - Δ.

Παραδοτέο 5. Η περιγραφή αποτύπωση των κατηγοριών τουρισμού/ επισκεπτών και του τρόπου διαχείρισής τους. Σύμπραξη: «Δ. Τσιάρας - Δ. Έργο: «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Ανάδοχος έργου Σύμπραξη: «Δ. Τσιάρας - Δ. Παλάσκας» Παραδοτέο 5

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 3 Καταγραφή υπαρχουσών υποδοµών ερµηνείας περιβάλλοντος και ένταξή τους σε συνολικό σχεδιασµό

Παραδοτέο 3 Καταγραφή υπαρχουσών υποδοµών ερµηνείας περιβάλλοντος και ένταξή τους σε συνολικό σχεδιασµό Έργο: «Ανάπτυξη του τουρισµού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόµενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Ανάδοχος έργου Σύµπραξη: «. Τσιάρας -. Παλάσκας» Παραδοτέο 3 Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 12 Ολοκληρωμένα προγράμματα περιηγήσεων των επισκεπτών και δραστηριότητες αναψυχής εντός του Εθνικού Πάρκου

Παραδοτέο 12 Ολοκληρωμένα προγράμματα περιηγήσεων των επισκεπτών και δραστηριότητες αναψυχής εντός του Εθνικού Πάρκου Έργο: «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Ανάδοχος έργου Σύμπραξη: «Δ. Τσιάρας Δ. Παλάσκας» Παραδοτέο 12 Ολοκληρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Υλοποίηση Προγράμματος Διατήρησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης Παράκτιας Ζώνης στην Περιφέρεια ΑΜΘ TRANSCOOP, Φεβρουάριος 2012 Α ΦΑΣΗ Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

*ΟΙ φωτογραφίες του τεύχους είναι από το αρχείο του Φ.Δ.

*ΟΙ φωτογραφίες του τεύχους είναι από το αρχείο του Φ.Δ. Επιμέλεια έκδοσης: Κωνσταντίνα Κατσούλη Σύνταξη: Δρ. Μάνος Κουτράκης Δέσποινα Μιχαηλίδου Πασχαλιά Ζλατίνη Ευτέρπη Πατετσίνη Ναπολέοντας Πιάκης Αθανάσιος Παπούδης Βασίλειος Χριστοδούλου Αλέξανδρος Χατζάρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ MΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ MΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ MΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2012-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Μάιος 2012 Το παρόν τεύχος, αποτελεί την πρώτη ενότητα του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 8. Προεκτίμηση του αναμενόμενου πλήθους επισκεπτών ανά κατηγορία. Σύμπραξη: «Δ. Τσιάρας - Δ. Παλάσκας» Δρ.

Παραδοτέο 8. Προεκτίμηση του αναμενόμενου πλήθους επισκεπτών ανά κατηγορία. Σύμπραξη: «Δ. Τσιάρας - Δ. Παλάσκας» Δρ. Έργο: «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Ανάδοχος έργου Σύμπραξη: «Δ. Τσιάρας - Δ. Παλάσκας» Παραδοτέο 8

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του ΕΠΑΛ 2007-2013

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του ΕΠΑΛ 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του ΕΠΑΛ 2007-2013 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ «Μελέτη χωροθέτησης τουριστικών υποδομών στη βάση της φέρουσας ικανότητας των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Μηλεών Π.Ε. Μαγνησίας (πρώην Δήμος Μηλεών )

ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Μηλεών Π.Ε. Μαγνησίας (πρώην Δήμος Μηλεών ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ... 9 Π.1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ... 11 Π.1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΛΙΜΝΩΝ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ, ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΛΙΜΝΩΝ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ, ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΛΙΜΝΩΝ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ, ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 Επιμέλεια έκδοσης: Κωνσταντίνα Κατσούλη 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΕΤΟΣ 2013 Συντάκτες έκδοσης: Δημητρακοπούλου Αγγελική,

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

H ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ H ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΔΙΚΟΓΙΑΝΝΗ, αρχιτέκτων Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου ΝΙΚΟΛΑΣ BAΪΛΑΚΗΣ, αρχιτέκτων Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου ΜΗΝΑΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΕΤΟΣ 2012 Συντάκτες έκδοσης: Πανταζή Αικατερίνη, Αναστασιάδη

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020»

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ- ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ- ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ 2013 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ- ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ 2 Επιμέλεια έκδοσης: Κωνσταντίνα Κατσούλη Σύνταξη: Δρ. Μάνος Κουτράκης Δέσποινα Μιχαηλίδου Θεόδωρος Μπερμπερίδης Ευτέρπη Πατετσίνη Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet Ενεργειακό Θεματικό Δίκτυο ΟΤΑ της ελληνοβουλγαρικής διασυνοριακής περιοχής Απρίλιος 2014 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 7 Κεντρικά σηµεία πρόσβασης στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Παραδοτέο 7 Κεντρικά σηµεία πρόσβασης στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Έργο: «Ανάπτυξη του τουρισµού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόµενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Ανάδοχος έργου Σύµπραξη: «. Τσιάρας -. Παλάσκας» Παραδοτέο 7 Κεντρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 149

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 149 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 149 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 149 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Νίκης 20, 105

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ Ε ) ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ Ε ) ΑΙΤΗΣΗ Eλεούσα I. Κιουσοπούλου Δικηγόρος Βαλαωρίτου 12 Αθήνα 10671 τηλ. 210-3600187 φαξ 210-3634437 ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ Ε ) ΑΙΤΗΣΗ 1. του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ «Μελέτη Χωροθέτησης Τουριστικών Υποδομών στη Βάση της Φέρουσας Ικανότητας των Οικισμών και των Ευαίσθητων Οικολογικά Περιοχών»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ «Μελέτη Χωροθέτησης Τουριστικών Υποδομών στη Βάση της Φέρουσας Ικανότητας των Οικισμών και των Ευαίσθητων Οικολογικά Περιοχών» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ «Μελέτη Χωροθέτησης Τουριστικών Υποδομών στη Βάση της Φέρουσας Ικανότητας των Οικισμών και των Ευαίσθητων Οικολογικά Περιοχών» 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογική Παρουσίαση του εγκεκριμένου Ειδικoύ Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό

Μεθοδολογική Παρουσίαση του εγκεκριμένου Ειδικoύ Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Μεθοδολογική Παρουσίαση του εγκεκριμένου Ειδικύ Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Παναγιώτης Πανταζής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμ. ΜΧΠΠΑ Ο χωροταξικός σχεδιασμός, ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ».

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ». Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη (ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ) EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 2 ης / 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 2 ης / 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 2 ης / 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Στο Πόρτο Λάγος Ν. Ξάνθης, σήμερα 4 Μαρτίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 0

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 0 ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝ ΚΡΙΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ». Επιβλέπουσα: Διδασκάλου

Διαβάστε περισσότερα

Δ ιατήρηση και ανάδειξη των φ υσικώ ν και π ολιτισμικώ ν πόρων του Ν ομού Ροδόπης

Δ ιατήρηση και ανάδειξη των φ υσικώ ν και π ολιτισμικώ ν πόρων του Ν ομού Ροδόπης Ελληνική Δημοκρατία Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας Υπουργείου Εξωτερικών Ε λλη ν ο -Β ο υ λγα ρ ικ ή συνεργα σία για τη ν ενίσχυση της προστασίας και της διαχείρισης τω ν φ υσ ικώ ν πόρων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αθήνα, Σεπτέμβριος 2008 ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Σ.Μ.Π.Ε.) -ΕΣΧΑΔΑ <ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Σ.Μ.Π.Ε.) -ΕΣΧΑΔΑ <ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Σ.Μ.Π.Ε.) -ΕΣΧΑΔΑ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Φορέας Ακινήτου: Τεχνικός Σύμβουλος: Ακίνητο που καλύπτει το Νότιο τμήμα της

Διαβάστε περισσότερα