Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA»"

Transcript

1 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος Προαίρεσης: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Ψηφιακή Σύγκλιση ,60 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) ,00 (χωρίς ΦΠΑ) 30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο ,48 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) ,00 (χωρίς ΦΠΑ) CPV: , Κριτήριο Ανάθεσης: Ημερομηνία Διενέργειας: Η Χαμηλότερη Τιμή ΗΗ-ΜΜ-201Ε Ημερομηνία Αποστολής Διακήρυξης σε Ε.Ε. (Υπ. Επίσημων Εκδόσεων) Ημερομηνία Αποστολής σε ελληνικό τύπο Ημερομηνία Αποστολής στην ΕτΚ - ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων Ημερομηνία Αποστολής στον νομαρχιακό τύπο ΗΗ-ΜΜ-201Ε ΗΗ-ΜΜ-201Ε ΗΗ-ΜΜ-201Ε ΗΗ-ΜΜ-201Ε ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 9 Συνοπτικά στοιχεία Έργου 9 Συντομογραφίες - γενικά 10 Συντομογραφίες Έργου 11 Ορισμοί διακηρύξεων της ΚτΠ Α.Ε. 11 Παραδοτέα που θα χρησιμοποιηθούν στο Έργο 12 A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 13 A.1 Περιβάλλον Έργου 13 A.1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου 13 A «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.) 13 A Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ) 14 A Επιτροπή Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας (ΕΕΠΣ) 15 A Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) 15 A Θεματικές Ομάδες Εργασίας 15 A Επιθεωρητές (auditors) Έργου 15 A.1.2 Συνοπτική Περιγραφή των Έργων του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ 16 A Το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» (Ε.Π. ΚτΠ, ) 16 A Το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» 19 A.1.3 Υφιστάμενη κατάσταση 20 A Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του φορέα 20 A Υπηρεσία καταλόγου (Directory Service) 20 A Υπηρεσία ονοματολογίας (DNS) 21 A Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 21 A Υπηρεσία Τηλεδιάσκεψης 23 A Υπηρεσία web hosting 24 A Παρακολούθηση Συμφωνιών Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών 24 ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

3 A Διαχείριση Δικτύου και Παρακολούθηση SLAs στα Δίκτυα Νησίδων 24 A Διαχείριση Δικτύου και Παρακολούθηση SLAs στο Δίκτυο Κορμού 28 A.2 Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 31 A.2.1 Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου του Έργου 31 A.3 Αντικείμενο Έργου 33 A.3.1 Αρχιτεκτονική 33 A Γενικές Αρχές Σχεδιασμού συστήματος 33 A Φυσική Αρχιτεκτονική 34 A Εξοπλισμός Εξυπηρετητών Έργου 35 A Blade servers 35 A Rack servers 35 A.3.2 Λειτουργικές Απαιτήσεις Υποσυστημάτων Εφαρμογών ISP 36 A Υπηρεσία Καταλόγου 36 A Υπηρεσία Ονοματολογίας (DNS) 38 A Authoritative DNS 38 A Caching DNS 39 A Dynamic DNS 39 A DNS-SEC 39 A Υπηρεσία Καταχωρητή Διευθύνσεων (Hostmaster) 39 A Υπηρεσία WHOIS 40 A Υπηρεσία Παραγωγής, Επεξεργασίας και Διάθεσης Ψηφιακού Πολυμεσικού Υλικού σε πραγματικό χρόνο ή κατ απαίτηση 40 A Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 41 A Υπηρεσία τηλεσυνεργασίας με αμφίδρομη επικοινωνία και σύγχρονα εργαλεία διάθεσης και επεξεργασίας υλικού 42 A Υπηρεσία Web-hosting 44 A Υπηρεσία Διανομής Περιεχομένου (Content Delivery Network) 45 A.3.3 Λειτουργικές Απαιτήσεις Υποσυστημάτων Εφαρμογών SLA 46 A Υποσύστημα Παρακολούθησης Δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» 49 A Διαχείριση Επίδοσης 51 A Υποέργα 1-8: Παροχή υπηρεσιών δικτύου και τηλεφωνίας στις 8 Νησίδες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ53 A Υποέργο: Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (ασύρματη νησίδα) 58 ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

4 A Υποέργο: Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου Δεδομένων για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ SIX και Υπηρεσία Υποδομής Κέντρου Δεδομένων του Δικτύου 58 A Υποέργο : Υπηρεσίες ISP και προστιθέμενης αξίας 64 A Διαχείριση Στατιστικών Παρακολούθησης Δικτύου (accounting management) 67 A Διαχείριση Συμβάντων/Σφαλμάτων (Fault Management) 68 A Υποσύστημα Βοήθειας και Υποστήριξης (Helpdesk) 69 A Λειτουργικότητα 69 A Πληροφοριακό Σύστημα Helpdesk 69 A Ανθρώπινο Δυναμικό Helpdesk 71 A Υποσύστημα Φιλτραρίσματος και Εντοπισμού Συμβάντων (ΥΦΕΣ) 71 A Υποσύστημα Διαχείρισης Συμφωνιών Επιπέδου Παρεχόμενης Υπηρεσίας (SLA) 72 A Λειτουργικότητα 72 A A Διαχείριση τήρησης Συμφωνιών Επιπέδου Παρεχόμεων Υπηρεσιών και χρηματοοικονομική διαχείριση 72 Διαχείριση Στατιστικών τήρησης Συμφωνιών Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών και της χρηματοοικονομικής διαχείρισης (accounting management) 72 A Απαραίτητο Λογισμικό, Υλικό και Ανθρώπινο Δυναμικό 73 A.3.4 Συνεργασία με τους λοιπούς Αναδόχους του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 74 A Συνεργασία με Αναδόχους Νησίδων ΣΥΖΕΥΞΙΣ 74 A Συνεργασία με Αναδόχους Νησίδων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 74 A Συνεργασία με Αναδόχους των ασύρματων Νησίδων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 75 A Συνεργασία με Ανάδοχο SIX 75 A Συνεργασία με Ανάδοχο του Υποέργου της ασφάλειας 75 A.3.5 Υπηρεσίες 76 A Ανάλυση Απαιτήσεων 76 A Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 77 A Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας 77 A Υπηρεσίες Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας 78 A Υπηρεσίες Εγγύησης 78 A.3.6 Χρηστικότητα - Προσβασιμότητα 78 A.3.7 Χρονοδιάγραμμα του Έργου 81 A.3.8 Φάσεις Υλοποίησης Έργου 82 A ΦΑΣΗ 1: Ανάλυση Απαιτήσεων Μελέτη Εφαρμογής 82 A ΦΑΣΗ 2: Προμήθεια και Εγκατάσταση Κεντρικού Εξοπλισμού και Λογισμικού Υποδομής 85 ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

5 A ΦΑΣΗ 3: Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Συστημάτων-Υπηρεσιών- Εφαρμογών ISP και SLA 85 A ΦΑΣΗ 4: Εκπαίδευση 86 A ΦΑΣΗ 5: Πιλοτική Λειτουργία 87 A ΦΑΣΗ 6: Δοκιμαστική Παραγωγική Λειτουργία 88 A.3.9 Περίοδος Εγγύησης (ΠΕ) 88 A Υπηρεσίες Περιόδου Εγγύησης 88 A Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών - Ρήτρες 91 A Μετρικές Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA) υπηρεσιών 91 A Ρήτρες 93 A Προγραμματισμένες Διακοπές Υπηρεσίας 94 A.4 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου 94 A.4.1 Ομάδα Έργου / Σχήμα Διοίκησης Έργου 94 A Υπεύθυνος Έργου & Αναπληρωτής 95 A Μέλη Ομάδας Έργου 95 A.4.2 Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας Έργου 95 A.4.3 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου 96 A.4.4 Διαδικασία παραλαβής Έργου 96 B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 98 B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 98 B.1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού 98 B.1.2 Προϋπολογισμός Έργου 98 B.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 98 B.1.4 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 98 B.1.5 Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης 99 B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 99 B.1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 99 B.1.8 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 100 B.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 101 ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

6 B.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής / Αποκλεισμός Συμμετοχής 101 B.2.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 102 B.2.3 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 105 B Οι Έλληνες Πολίτες 106 B Οι Αλλοδαποί Πολίτες 108 B Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 111 B Οι συνεταιρισμοί 113 B Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 115 B.2.4 Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 118 B.2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις 119 B.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 119 B.2.7 Εγγύηση Συμμετοχής 124 B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 125 B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 125 B.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών 125 B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 127 B Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 127 B Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 129 B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 129 B.3.3 Ισχύς Προσφορών 130 B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 130 B.3.5 Τιμές Προσφορών Νόμισμα 130 B.4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 132 B.4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού 132 B Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση προσφορών 132 B Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 133 B Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών 134 B Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς 134 B Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού 134 ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

7 B.4.2 Απόρριψη προσφορών 135 B.4.3 Προσφυγές 136 B.4.4 Αποτελέσματα Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 136 B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 138 B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις 138 B.5.2 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις 140 B.5.3 Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί 141 B.5.4 Περίοδοι Εγγύησης 141 B.5.5 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις 141 B.5.6 Υποχρεώσεις αναδόχου 143 B.5.7 Υπεργολαβίες 145 B.5.8 Εμπιστευτικότητα 145 B.5.9 Πνευματικά δικαιώματα 146 B.5.10 Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία 147 C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 148 C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 148 C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 148 C.1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 149 C.1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 150 C.1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 151 C.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 152 C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 154 C.3.1 Γενικές Απαιτήσεις 154 C.3.2 Εξοπλισμός Κεντρικής Υποδομής 155 C Rack servers τύπου A 155 C Rack servers τύπου Β 159 C Blade-servers τύπου A 163 C Blade-servers τύπου Β 166 ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

8 C.3.3 Εφαρμογές Υποσυστήματα 168 C Υπηρεσία Καταλόγου 168 C Υπηρεσία Ονοματολογίας (DNS) 170 C Υπηρεσία Παραγωγής, Επεξεργασίας και Διάθεσης Ψηφιακού Πολυμεσικού Υλικού σε πραγματικό χρόνο ή κατ απαίτηση 171 C Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 172 C Υπηρεσία Web-hosting 176 C Υπηρεσία τηλε-συνεργασίας με αμφίδρομη επικοινωνία και σύγχρονα εργαλεία διάθεσης και επεξεργασίας υλικού 176 C Υπηρεσία Διανομής Περιεχομένου (Content Delivery Network) 178 C Σύστημα Παρακολούθησης Δικτύου 179 C Υποστήριξη χρηστών (Helpdesk) 180 C Σύστημα Φιλτραρίσματος κ Συσχετισμού Συμβάντων 182 C Σύστημα Διαχείρισης Συμφωνιών Επιπέδου Παρεχόμενης Υπηρεσίας (SLA) 182 C.3.4 Υπηρεσίες 183 C Ανάλυση απαιτήσεων Έργου 183 C Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 183 C Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας 184 C Υπηρεσίες Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας 184 C Υπηρεσίες Εγγύησης 184 C Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης 185 C.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 187 C.4.1 Πίνακες οικονομικής προσφοράς 187 C Εξοπλισμός και παρελκόμενο έτοιμο λογισμικό 187 C Εφαρμογές / Υποσυστήματα ISP 187 C Εφαρμογές / Υποσυστήματα SLA 187 C Υπηρεσίες 188 C.4.2 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 188 ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

9 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.) «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.) Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ) Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ) Κέντρο Δεδομένων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ και οι δημόσιοι φορείς ανά την επικράτεια. Ταξινόμηση κατά CPV : , Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι έξι εκατομμυρίων εξακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εννέα Ευρώ και εξήντα λεπτών, ,60 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,00 - ΦΠΑ : ,60). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η κατανομή του προϋπολογισμού κατά άξονα προτεραιότητας έχει ως εξής: Άξονας Προτεραιότητας Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ Συνολική Δαπάνη Σύνολο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο ,48 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) ,00 (χωρίς ΦΠΑ) Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και συγκεκριμένα τους κωδικούς έργων: - 1 ος ενάριθμος κωδικός ΣΑΕ Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ISP_SLA_services-v2) 9-189

10 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου - 2 ος ενάριθμος κωδικός ΣΑΕ -... ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ έως 30/11/2015 ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Μέγιστη διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων φάσεων και της οριστικής παραλαβής με βάση τη διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στην παράγραφο A.4.4 Διαδικασία παραλαβής Έργου, από την υπογραφή της σύμβασης. / / / / / / και ώρα :00 Η έδρα της ΚτΠ Α.Ε. / / και ώρα :00 Συντομογραφίες - γενικά ΕΕ ΕΕΕΕ ΕΟΧ ΕΠ ΨΣ ΕΣΠΑ ΕΥΔ ΨΣ ΚτΠ Α.Ε. ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑΕ ΤΠΕ ΟΠΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ., που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ISP_SLA_services-v2)

11 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συντομογραφίες Έργου ΠΕΣ Συνολική Περίοδος Εγγύησης του Έργου (βλ.a.3.9) Ορισμοί διακηρύξεων της ΚτΠ Α.Ε. Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Αριθμός Διακήρυξης Αρμόδια Επιτροπή Διακήρυξη ΕΕΠΣ Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης ΕΠΠΕ Έργο Κανονισμός Προμηθειών Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Προϋπολογισμός Έργου Πmin Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Η ΚτΠ Α.Ε. η οποία θα υπογράψει με τον ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Ο αριθμός Πρωτοκόλλου της απόφασης της διενέργειας του διαγωνισμού του Έργου Η Επιτροπή που συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΚτΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού Προμηθειών. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. Επιτροπή Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η Σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Η ΕΠΠΕ συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΚτΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κανονισμού Προμηθειών. Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. Ο Κανονισμός Δημοπράτησης, Ανάθεσης και Εκτέλεσης, Έργων Υπηρεσιών και Προμηθειών της ΚτΠ Α.Ε. (ΦΕΚ 528/Β/ ) Ένα πλήρες και ενοποιημένο Σύστημα παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το συγκριτικό κόστος της χαμηλότερης αποδεκτής Οικονομικής Προσφοράς που υπερβαίνει το όριο του 85% της διαμέσου (median) του συγκριτικού κόστους των αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ISP_SLA_services-v2)

12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ορισμοί διακηρύξεων της ΚτΠ Α.Ε. Σύμβαση Συμβατικά τεύχη Συμβατικό Τίμημα Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ της ΚτΠ Α.Ε. ως Αναθέτουσας Αρχής και του αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύμβαση, β. τον Κανονισμό Προμηθειών της ΚτΠ Α.Ε., γ. την Προσφορά του αναδόχου, δ. τη Διακήρυξη. Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Παραδοτέα που θα χρησιμοποιηθούν στο Έργο Προέλευση παραδοτέου Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Συνοπτική περιγραφή παραδοτέου ΣΥΖΕΥΞΙΣ II Datacenter και SIX ΣΥΖΕΥΞΙΣ II Τηλεπικοινωνιακές υποδομές νησίδων Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ISP_SLA_services-v2)

13 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.1 Περιβάλλον Έργου A.1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΨΣ ΕΥΔ ΨΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚτΠ Α.Ε. Βλ. παρ. A ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ) Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ) Βλ. παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. Βλ. παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚτΠ Α.Ε. Βλ. παρ. A ΕΕΠΣ - Βλ. παρ. A ΕΠΠΕ - Βλ. παρ. A Θεματικές Ομάδες εργασίας - Βλ. παρ. A Επιθεωρητές Έργου - Βλ. παρ. A A «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.) Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», είναι εταιρεία η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και έχει ως κύρια αποστολή την ανάπτυξη δράσεων και την υποστήριξη των αρμόδιων φορέων για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και την εκτέλεση και διαχείριση έργων στον τομέα της πληροφορικής, επικοινωνίας και νέων τεχνολογιών για τη Δημόσια Διοίκηση. Η Εταιρεία λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας του N. 3429/2005 στο πλαίσιο των διατάξεων του N. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), και του καταστατικού της όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2493/Β/ ) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Βασικός σκοπός της Εταιρείας είναι: α) Η εκτέλεση δράσεων και έργων βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και η υποστήριξή της για την εκτέλεση όμοιων δράσεων και έργων με στόχο την ενδυνάμωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης. β) Η εκτέλεση έργων στον τομέα της πληροφορικής, της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και η υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης για την εκτέλεση των σχετικών έργων. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ISP_SLA_services-v2)

14 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ γ) Η υποστήριξη ή/και διαχείριση της λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών φορέων του δημόσιου τομέα, όπως προβλέπεται στον N. 3614/2007 (άρθρο 32). δ) Η ανάληψη της εκτέλεσης πράξεων και ενεργειών τεχνικής υποστήριξης, που χρηματοδοτούνται από τα επιχειρησιακά προγράμματα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση». ε) Η συστηματική τεκμηρίωση και παρακολούθηση των χαρακτηριστικών, των προβλημάτων και της εξέλιξης της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της και τη διευκόλυνση της μεταφοράς και προσαρμογής ξένης εμπειρίας και καλών πρακτικών στο Ελληνικό Διοικητικό περιβάλλον. A Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ) Κύριος του Έργου, ήτοι ο φορέας για λογαριασμό του οποίου υλοποιείται το προκηρυσσόμενο Έργο εκ μέρους του Φορέα Υλοποίησης (ΚτΠ Α.Ε.) είναι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δεδομένου ότι είναι Κύριος και του Έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει αρμοδιότητα σε: Θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού του δημόσιου τομέα. Επιτελικός συντονισμός των φορέων δημόσιου τομέα σε θέματα όπως ο εκσυγχρονισμός της οργανωτικής δομής και λειτουργίας, η γενική προγραμματική πολιτική στέγασης υπηρεσιών, το μισθολογικό καθεστώς (σε συναρμοδιότητα με το Υπουργείο Οικονομικών), ευθύνη για το σύστημα των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων. Ανάπτυξη της πληροφορικής στο δημόσιο τομέα. Διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου, εποπτεία και κατευθυντήριες οδηγίες για τη δομή και λειτουργία όλων των Δημόσιων Υπηρεσιών οι οποίες έχουν ως αποστολή την εξυπηρέτηση των πολιτών. Αρμοδιότητα για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» σε ότι αφορά μελέτες, έργα και δράσεις που αναφέρονται στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τους πολίτες. Υλοποίηση των στόχων και συντονισμός των Γενικών Γραμματειών Υπουργείων και Περιφερειών για την επίτευξη των προτεραιοτήτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» (θεσμική απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών). Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανήκουν επίσης, με την εξαίρεση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 1 (βλ. ΦΕΚ 147 Α /2011) όλες οι αρμοδιότητες και υπηρεσίες που ανήκαν στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης κατά τη συγχώνευσή του με το Υπουργείο Εσωτερικών (π.δ. 373/1995), περιλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων που αφορούν τα ΚΕΠ (άρθρο 15 του ν. 3448/2006, Α 48). Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανήκουν ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού: α) η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων, η οποία έχει συσταθεί με το άρθρο 21 του ν. 3320/2005 (Α 48), όπως ισχύει, β) η Ειδική Γραμματεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η οποία έχει συσταθεί με την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3614/2007 (Α 267), γ) το Εθνικό Τυπογραφείο (π.δ 188/1996, Α 146 και άρθρο 1 του ν. 3469/2006, Α 131), δ) το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, που έχει συσταθεί με το ν. 2477/1997 (Α 59), όπως ισχύει, και η θέση Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, που έχει συσταθεί με το ν. 3074/2002 (Α 296). Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ISP_SLA_services-v2)

15 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανήκει η εποπτεία του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. και η εποπτεία, από κοινού με το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα. Στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπάγονται επίσης οι Ανεξάρτητες Αρχές Συνήγορος του Πολίτη και Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). A Επιτροπή Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας (ΕΕΠΣ) Ο Κύριος του Έργου και η ΚτΠ Α.Ε. έχουν συνάψει «Προγραμματική Συμφωνία». Στην εν λόγω συμφωνία περιγράφεται το αντικείμενό της, το πλαίσιο συνεργασίας καθώς και οι κύριες φάσεις υλοποίησης του Έργου. Η Προγραμματική Συμφωνία προβλέπει τη λειτουργία της Επιτροπής Εποπτείας της Προγραμματικής Συμφωνίας η οποία απαρτίζεται από στελέχη του Κυρίου του Έργου και της ΚτΠ Α.Ε. και αποτελεί τη στρατηγική Επιτροπή διοίκησης του Έργου. A Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης, και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών, θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου (βλ. παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.). A Θεματικές Ομάδες Εργασίας Η προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται με τη λειτουργία Θεματικών Ομάδων Εργασίας, οι οποίες θα στελεχώνονται από τον Κύριο του Έργου και την ΚτΠ Α.Ε. Ο συντονισμός των Θεματικών Ομάδων Εργασίας γίνεται από Υπεύθυνο Έργου που έχει οριστεί από την ΚτΠ Α.Ε. A Επιθεωρητές (auditors) Έργου Στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό ανάθεση Έργου, η ΚτΠ Α.Ε. δύναται να αναθέσει σε στελέχη της ή τρίτο ανεξάρτητο όργανο τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων Έργου (project audits) για την πιστοποίηση της πορείας των εργασιών και την καταγραφή συμπερασμάτων και περιοχών παρέμβασης ή βελτίωσης. Τέτοιοι έλεγχοι δύναται να διενεργηθούν σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο εξέλιξης του Έργου, κατόπιν έγκαιρης σχετικής ενημέρωσης του αναδόχου από την ΚτΠ Α.Ε. Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις κατόπιν σχετικής έγκρισης που θα επικυρώνεται από το αρμόδιο όργανο της ΚτΠ Α.Ε. Ο ανάδοχος οφείλει στο πλαίσιο των εργασιών του να καταθέσει στους οριζόμενους από την ΚτΠ Α.Ε. επιθεωρητές κάθε σχετικό τεκμηριωτικό υλικό προκειμένου αυτοί να διενεργήσουν τους ελέγχους. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ISP_SLA_services-v2)

16 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.1.2 Συνοπτική Περιγραφή των Έργων του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ A Το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» (Ε.Π. ΚτΠ, ) Το «Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ» υλοποιήθηκε ως έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Γ ΚΠΣ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», και λειτουργεί έως και σήμερα προσφέροντας δικτυακές υπηρεσίες σε περίπου περίπου κτίρια φορέων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Ουσιαστικά, το Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ αποτελεί το Εθνικό Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών για φορείς του Δημοσίου. Είναι υλοποιημένο από την ΚτΠ Α.Ε. για λογαριασμό του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και παρέχει προηγμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες δεδομένων, φωνής και εικόνας από Ειδικότερα, προσφέρονται: 1. Ασφαλείς και Ευρυζωνικές υπηρεσίες δεδομένων (πρόσβαση στο intranet - Internet, πρόσβαση σε εφαρμογές της Δημόσιας Διοίκησης, υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείο κ.α.) 2. Προνομιακές υπηρεσίες Τηλεφωνίας (απουσία παγίων για τους συμμετέχοντες Φορείς, δωρεάν κλήσεις εντός δικτύου, χαμηλότερες χρεώσεις εκτός δικτύου) 3. Υπηρεσίες Μετάδοσης Εικόνας (τηλεδιάσκεψη μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών). Είναι χωρισμένο σε 6 υποέργα-γεωγραφικές Νησίδες και ένα υποέργο για το δίκτυο κορμού. Οι Νησίδες έχουν ως εξής: 1. Νησίδα 1: περιλαμβάνει τα Υπουργεία, τις Γενικές Γραμματείες, τις Διαχειριστικές Αρχές τα Στρατολογικά γραφεία, κτίρια της Περιφέρειας Αττικής καθώς και κτίρια Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου, ΔOY, Τελωνείων και ΑΔΕΔΥ που γεωγραφικά ανήκουν στην περιφέρεια Αττικής και ειδικότερα στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας 2. Νησίδα 2: περιλαμβάνει όλους τους υπόλοιπους φορείς-υπηρεσίες (πλην των ανωτέρω αναφερόμενων) που γεωγραφικά ανήκουν στην περιφέρεια Αττικής 3. Νησίδα 3: περιλαμβάνει όλους τους φορείς που γεωγραφικά ανήκουν στον Νομό Θεσσαλονίκης 4. Νησίδα 4: περιλαμβάνει όλους τους φορείς που γεωγραφικά ανήκουν στην περιφέρεια Κρήτης 5. Νησίδα 5: περιλαμβάνει όλους τους φορείς που γεωγραφικά ανήκουν στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας (πλην Φορέων Νομαρχίας Θεσσαλονίκης), Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 6. Νησίδα 6: περιλαμβάνει όλους τους φορείς που γεωγραφικά ανήκουν στις περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, και Νοτίου Αιγαίου Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ISP_SLA_services-v2)

17 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Σχήμα 1: Νησίδες ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ουσιαστικά, το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ εξασφάλισε για πρώτη φορά για τους φορείς που συμμετείχαν σε αυτό σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υποδομές, ευρυζωνική πρόσβαση πολύ υψηλών συμμετρικών ταχυτήτων (από 2 έως 34 Mbps) καθώς και μια σειρά κεντρικών υποδομών ώστε να υλοποιηθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες. Οι φορείς που εξυπηρετούνται (παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω) είναι και ανήκουν σε 5 κατηγορίες πρόσβασης: Τύπος φορέα Ταχύτητα πρόσβασης Πλήθος φορέων ADSL 24/1 Μbps G 2/1 Mbps 50 ΜΙΚΡΟΣ 2/2 Mbps 2488 ΜΕΣΑΙΟΣ 4-8/4-8 Mbps 434 ΜΕΓΑΛΟΣ 34/34 Mbps 85 ΣΥΝΟΛΟ 4485 Πίνακας 1: Ταχύτητες πρόσβασης Φορέων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Οι βασικές υπηρεσίες που τo δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ προσφέρει στους φορείς του μέσω κεντρικών υποδομών, είναι: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ISP_SLA_services-v2)

18 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 1. Δωρεάν, ασφαλής και ευρυζωνική πρόσβαση τόσο στο ενδοδίκτυο (Intranet) του δημοσίου όσο και στο διαδίκτυο (Internet) με ταχύτητες από 2 έως 34 Mbps. Σε ειδικές περιπτώσεις κρίσιμων επιχειρησιακά Φορέων παρέχονται ταχύτητες πρόσβασης 100, 200 ή ακόμα και 300 Μbps. 2. Δωρεάν τηλεφωνία πανελλαδικά για τους υπαλλήλους και τις υπηρεσίες εντός του Δικτύου, ανάμεσα στους Φορείς που συμμετέχουν (εσωτερική τηλεφωνία - onnet) και προνομιακή τιμή για την εκτός του δικτύου τηλεφωνία (εξωτερική τηλεφωνία - offnet) χωρίς πάγιες χρεώσεις για τους φορείς. 3. Δωρεάν φιλοξενία (web-hosting) ή δρομολόγηση (web-routing) διαδικτυακών τόπων (ιστοσελίδων) και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των συμμετεχόντων φορέων, ώστε να ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες εύρους ζώνης που απαιτεί η λειτουργία τους. 4. Δωρεάν φιλοξενία (mail-hosting) ή δρομολόγηση (mail-routing) των ηλεκτρονικών ταχυδρομείων των στελεχών των φορέων του Δημοσίου, ώστε καθένα από αυτά να έχει την δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 5. Αποκλειστική σύνδεση (peering) με το διευρωπαϊκό δίκτυο s-testa που εξασφαλίζει σε πολλούς φορείς της κεντρικής διοίκησης ασφαλή on-line σύνδεση σε κρίσιμα πληροφοριακά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6. Αποκλειστική σύνδεση (peering) με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ.) για την εξυπηρέτηση αναγκών διασύνδεσης του Ελληνικού Δημοσίου με την Ελληνική Εκπαιδευτική/Επιστημονική Κοινότητα. 7. Δωρεάν παροχή υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης μέσω της εγκατάστασης στούντιο τηλεδιάσκεψης σε επιλεγμένα σημεία όπως Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, Έδρες Περιφερειών και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων αλλά και την λειτουργία εφαρμογής desktop τηλεδιάσκεψης Συνολικά το ΣΥΖΕΥΞΙΣ σήμερα αριθμεί εξυπηρετούμενα δημόσια κτήρια και περίπου δημόσιους υπαλλήλους και συγκεκριμένα: Όλα τα Κεντρικά Υπουργεία Γενικές Γραμματείες Όλα τα κτίρια της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Όλα τα κτίρια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τα κεντρικά κτίρια της Δημοτικής Αυτοδιοίκησης και όλες τις Κοινότητες της χώρας Πολεοδομίες Δήμων Όλα τα ΚΕΠ της χώρας (818 κτίρια) Όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (ΔOΥ - TAXIS, Τελωνεία - ICIS, Χημικές Υπηρεσίες, Τράπεζες Νομικών Πληροφοριών, Κτηματικές Υπηρεσίες, ΥΔΕ) Όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Φορείς Πρόνοιας Όλα τα κεντρικά σημεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Όλες οι ΥΠΕ Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ISP_SLA_services-v2)

19 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι Στρατολογίες Όλες οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Κοινοτικών Κονδυλίων Μεγάλα δικαστήρια σε όλη την Ελλάδα Μεγάλο πλήθος από ασφαλιστικά ταμεία (ΟΓΑ ΤΣΜΕΔΕ ΜΤΠΥ ΟΑΕΕ - ΤΣΑΥ εκτός του ΙΚΑ που διαθέτει δικό του δίκτυο) Ανεξάρτητες αρχές και λοιπά κτήρια Η υλοποίηση του έργου έγινε κατά την περίοδο ενώ οι υπηρεσίες παρέχονται σε Παραγωγική Λειτουργία από 1/1/2006 μέχρι την 31/12/2009 όταν και έληξε η συγχρηματοδότησή του. A Το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ αποτελεί το «έργο πυρήνα» για τη συγκρότηση του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΔΔΤ) όπως αυτό προσδιορίζεται στο Κεφάλαιο Θ του νόμου 3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Οι βασικοί στόχοι του Έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι οι εξής: Η σχεδόν πλήρης κάλυψη των δημόσιων φορέων (αφορά περίπου κτίρια συμπεριλαμβανομένων και των σχολικών μονάδων) H αναβάθμιση της ευρυζωνικότητας του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ (με αξιοποίηση οπτικών υποδομών πρόσβασης, όπου είναι εφικτό και συμμετρική πρόσβαση ταχύτητας 10/100/1000Mbps) H αναβάθμιση των υφιστάμενων κεντρικών υπηρεσιών του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ - με έμφαση στην ασφάλεια το βίντεο την τηλεσυνεργασία την αξιοποίηση mobile τεχνολογιών από τους χρήστες H παροχή νέων τηλεματικών υπηρεσιών προστιθεμένης αξίας Η αξιοποίηση των 68 Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών (MAN) Η μεγιστοποίηση της άθροισης της ζήτησης για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα Η μείωση στο μισό των τηλεπικοινωνιακών εξόδων του Δημοσίου Ο Διαχωρισμός του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ σε Υποέργα, καθώς και οι υπηρεσίες που αυτά περιλαμβάνουν αποτυπώνονται στον εξής Πίνακα: Δράσεις ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ Συστατικές Υπηρεσίες Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ISP_SLA_services-v2)

20 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 1 8 Nησίδες 2 1 ασύρματη Νησίδα Δίκτυο πρόσβασης φυσικό μέσο Δίκτυο Διανομής Σύνδεση στον κορμό Κεντρική Διαχείριση τηλεφωνίας / Τερματισμός τηλεφωνικών κλήσεων Συνδέσεις smartphones SMS υπηρεσίες 3 Εξοπλισμός ασφάλειας με κεντρική Διαχείριση Εξοπλισμός Τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / Τηλεφωνικές υποδομές καλωδίωσης & Ασφάλειας Υποδομές τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης 4 SIX & Data Center 5 Υπηρεσίες ΙSP& SLA Δίκτυο/ κόμβοι κορμού Internet feed ΙΜS Κεντρική MCU Υπηρεσίες ΙSP Κεντρικό SLA Είναι προφανές ότι η παρούσα προκήρυξη αφορά στο Υποέργο 2 του παραπάνω Πίνακα Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ αποτελεί ουσιαστικά μετεξέλιξη και επέκταση των έργων ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, που υλοποιήθηκαν και υποστηρίχθηκαν για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου από την ΚτΠ ΑΕ, και περιλαμβάνει την προμήθεια όλων των απαραίτητων υποδομών καθώς και όλων των απαραίτητων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για ένα ενδεικτικό πλήθος περίπου κτιρίων του δημοσίου καλύπτοντας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του δημόσιου τομέα (σε σχέση με τα 4500 κτίρια του αρχικού ΣΥΖΕΥΞΙΣ) για ένα διάστημα τουλάχιστον 3 ετών. Η γεωγραφική κατανομή των Φορέων που ανήκουν στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι πανελλαδική. A.1.3 Υφιστάμενη κατάσταση A Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του φορέα Την υφιστάμενη κατάσταση στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» συνιστούν υποσυστήματα και λειτουργίες, που περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια. A Υπηρεσία καταλόγου (Directory Service) Η υπηρεσία καταλόγου χρησιμοποιείται για τους εξής σκοπούς: 1) Αποθήκευση αναγκαίων πληροφοριών διάρθρωσης υπηρεσιών ISP (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φιλοξενίας ιστοσελίδων, διακομιστή μεσολάβησης κτλ.) Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ISP_SLA_services-v2)

21 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2) Αποθήκευση στοιχεία χρηστών όπως (username/password) για την πιστοποίηση των χρηστών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ και την εξουσιοδότηση για την χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών. Οι πληροφορίες της πρώτης κατηγορίας (1) είναι ανεξάρτητες από την λειτουργία του ΣΥΖΕΥΞΙΣ και χρησιμοποιείται από τις υπηρεσίες ISP για την λειτουργία τους. Οι πληροφορίες της δεύτερης κατηγορίας (2) αφορούν χρήστες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ που θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες ISP. Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες αφορούν: Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης. Υπηρεσία ασύρματων τοπικών δικτύων. Η εισαγωγή των χρηστών του ΣΥΖΕYΞΙΣ πραγματοποιείται διαμέσου εφαρμογής, η οποία επίσης πραγματοποιεί προσθήκες ή μεταβολές στα δεδομένα του χρήστη. A Υπηρεσία ονοματολογίας (DNS) Η υπηρεσία ονοματολογίας εξυπηρετεί την μετατροπή διευθύνσεων πρωτοκόλλου IP σε ονόματα υπολογιστών (hostnames) και το αντίστροφο για να διευκολύνει τη λειτουργία του δικτύου. Η υπηρεσία ονοματολογίας απαρτίζεται από: Χρήστες της υπηρεσίας ονοματολογίας DNS (DNS Clients), που χρησιμοποιούν τους εξυπηρετητές DNS για να μετατρέπουν hostnames σε διευθύνσεις IP ή και το αντίστροφο. Εξυπηρετητές DNS (DNS Servers), που είναι υπεύθυνοι για ένα τμήμα από διευθύνσεις IP ή για ένα σύνολο από domains του Διαδικτύου ή και για τα δύο, οπότε αναλαμβάνουν να δώσουν την πληροφορία αυτή σε χρήστες του της υπηρεσίας ονοματολογίας DNS. Επειδή η υπηρεσία ονοματολογίας DNS είναι μία από τις πιο σημαντικές υπηρεσίες για την ορθή λειτουργία των περισσότερων υπηρεσιών του Διαδικτύου, εκτός από τον κύριο (πρωτεύοντα) εξυπηρετητή DNS (Primary DNS Server) χρησιμοποιούνται επιπλέον ένας ή περισσότεροι δευτερεύοντες εξυπηρετητές DNS (Secondary DNS Servers) οι οποίοι έχουν την ίδια ακριβώς πληροφορία με τον πρωτεύοντα. Ο πρωτεύων εξυπηρετητής DNS αναλαμβάνει να ενημερώσει τους δευτερεύοντες εξυπηρετητές βάσει προτυποποιημένων πρωτοκόλλων. A Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει υλοποιηθεί με ένα σύνολο από διακομιστές, συστήματα αποθήκευσης και άλλες συσκευές, που επιτελούν διακριτούς ρόλους στην παροχή της υπηρεσίας. Για τη σχεδίαση ελήφθη υπόψη ο συνολικός αριθμός των χρηστών της Νησίδας, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν για το έργο τον Ιανουάριο του 2005 και η αναμενόμενη αύξηση του αριθμού των χρηστών κατά τη διάρκεια του έργου (τρία έτη). Οι στόχοι που καλύπτονται από την υφιστάμενη αρχιτεκτονική είναι: Ασφάλεια των δεδομένων με διαχωρισμό των διακομιστών που τηρούν τις θυρίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (back-end) από τους διακομιστές που παρέχουν τις υπηρεσίες SMTP, POP3, IMAP και Web mail (front-end). Οι πρώτοι δεν είναι άμεσα προσβάσιμοι από τους χρήστες της Νησίδας. Ανεξαρτησία των υπηρεσιών με το διαχωρισμό των front-end διακομιστών ανάλογα με τα πρωτόκολλα που εξυπηρετούν. Ακόμη και σε περίπτωση προσωρινής μη διαθεσιμότητας μιας υπηρεσίας, οι υπόλοιπες παραμένουν διαθέσιμες. Αύξηση της συνολικής διαθεσιμότητας του συστήματος με τον διαμοιρασμό του φόρτου εξυπηρέτησης των χρηστών σε πολλαπλούς διακομιστές για κάθε υπηρεσία. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ISP_SLA_services-v2)

22 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Ευκολία στην διαχείριση των λογαριασμών των χρηστών, με την παροχή ενός ανεξάρτητου συστήματος διαχείρισης που παίζει τον ρόλο συντονισμού στην όλη διαδικασία (Microsoft Provisioning System). Εύκολη κλιμάκωση της αρχιτεκτονικής με απλή προσθήκη επιπλέον διακομιστών σε περίπτωση που ο φόρτος τους αυξηθεί πέραν των προβλεπομένων ορίων. Τα συστατικά στοιχεία της λύσης περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω. Οι υποθέσεις φόρτου του συστήματος που έγιναν κατά το σχεδιασμό είναι οι εξής: Συνολικό πλήθος χρηστών Χρήστες με υψηλή δραστηριότητα (περισσότερα από 50 μηνύματα/ημέρα) 20% Χρήστες με κανονική δραστηριότητα (10-50 μηνύματα/ημέρα) 30% Χρήστες με μικρή δραστηριότητα (λιγότερα από 10 μηνύματα/ημέρα) 50% Χρήστες IMAP 40% Χρήστες POP3 40% Χρήστες Outlook Web Access 20% Concurrency rate IMAP 20% Concurreny rate POP3 10% Concurrency rate OWA 15% mailbox quota 20MB Τα στοιχεία από τα οποία συνίσταται το σύστημα παροχής της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι τα εξής: 1. Συστοιχία διακομιστών Active Directory (Domain Controllers) σε διάταξη Multi-master για την τήρηση των λογαριασμών των χρηστών και την ταυτοποίησή τους προς τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι διακομιστές αυτοί τηρούν επίσης τα στοιχεία των χρηστών που αποστέλλονται προς την Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου του Δικτύου Κορμού. 2. Συστοιχία Back-End Microsoft Exchange Cluster σε διάταξη με ενεργούς και παθητικούς διακομιστές (Active-Active-Passive). Οι εξυπηρετητές αυτοί διατηρούν τις θυρίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών. 3. Διακομιστές front-end σε διάταξη load balancing για την πρόσβαση στις θυρίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω IMAP και POP3. Οι χρήστες, για να λάβουν τα μηνύματά τους μέσω αυτών των πρωτοκόλλων, ορίζουν το σύστημα αυτό ως διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας στην εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Ο φόρτος των αιτήσεων κατανέμεται εξίσου και στους δύο μέσω Load Balancing. Κατά συνέπεια, οι χρήστες δεν χρειάζεται να γνωρίζουν ούτε την πραγματική διεύθυνση των διακομιστών αυτών, ούτε και τον αριθμό των διακομιστών σε περίπτωση μελλοντικής επέκτασης. 4. Δύο (2) διακομιστές front-end για την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω SMTP στο εσωτερικό της Νησίδας. Οι χρήστες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, για να αποστείλουν τα μηνύματά τους, ορίζουν το σύστημα αυτό ως διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας στην εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Οι διακομιστές προωθούν τα μηνύματα Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ISP_SLA_services-v2)

23 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ είτε προς τη συστοιχία διακομιστών Microsoft Exchange back-end (σημείο 2 παραπάνω) εάν αυτά απευθύνονται σε χρήστες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, είτε προς το υπόλοιπο Διαδίκτυο, εάν αυτά δεν απευθύνονται σε χρήστες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Ο φόρτος αιτήσεων κατανέμεται εξίσου και στους δύο διακομιστές μέσω Load Balancing όπως παραπάνω. 5. Δύο (2) διακομιστές front-end για την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω SMTP από και προς το Διαδίκτυο. Η διεύθυνση αυτών των διακομιστών δεν κοινοποιείται στους χρήστες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, αλλά ανακοινώνεται μέσω DNS προς το Διαδίκτυο ως πρωτεύοντες διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με κατάλληλα MX records). Οι διακομιστές αυτοί λαμβάνουν μηνύματα από το Διαδίκτυο που απευθύνονται σε χρήστες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ και τα προωθούν προς τη συστοιχία διακομιστών Microsoft Exchange back-end (σημείο 2 παραπάνω). Επιπλέον στην περίπτωση χρηστών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ οι οποίοι προσπελαύνουν τις υπηρεσίες του δικτύου από τοποθεσία εξωτερικά του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, οι διακομιστές αυτοί αναλαμβάνουν και την προώθηση μηνυμάτων προς το υπόλοιπο διαδίκτυο. O διαχωρισμός των διακομιστών SMTP με τον τρόπο που περιγράφηκε παρέχει τη μέγιστη εξασφάλιση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ από τα προβλήματα που παρουσιάζονται στο Διαδίκτυο μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και την ελαχιστοποίηση των βημάτων (hops) που χρειάζεται να ακολουθήσει ένα μήνυμα για να αποσταλεί στον τελικό του προορισμό. 6. Διακομιστής διαχείρισης των χρηστών της Νησίδας (Microsoft Provisioning System Server) σε ενεργή κατάσταση, και ένας ακόμη πανομοιότυπος σε κατάσταση θερμής εφεδρείας. Ο διακομιστής αυτός παρέχει τη διεπαφή διαχείρισης των χρηστών της Νησίδας και επικοινωνεί με τους εξυπηρετητές Active Directory, τη συστοιχία Microsoft Exchange Back-end και με την Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου του Δικτύου Κορμού, για την διασφάλιση της ομογένειας των λογαριασμών και την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών του δικτύου προς τους χρήστες. 7. Σύστημα αποθήκευσης υλοποιημένο με δίκτυο αποθηκευτικού χώρου (Storage Area Network SAN) που χρησιμοποιείται από τη συστοιχία Microsoft Exchange Back-end για την αποθήκευση των θυρίδων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών. 8. Σύστημα εφεδρικής αποθήκευσης με βιβλιοθήκη μαγνητικών ταινιών με αυτόματο μηχανισμό εναλλαγής ταινιών (Robotic tape library) για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας σφαλμάτων. Το σύστημα παίρνει περιοδικά αντίγραφα ασφαλείας όλων των προαναφερθέντων υποσυστημάτων, με σκοπό τη δυνατότητα άμεσης ανάκτησης δεδομένων σε περίπτωση αστοχίας και τη δυνατότητα άμεσης επανόδου του όλου συστήματος στην κατάσταση πλήρους και κανονικής λειτουργίας. Η διαχείριση της διαδικασίας γίνεται από έναν διακομιστή backup, αφιερωμένο στο σκοπό αυτό. Τα συστήματα των σημείων 1-5 και 7 ανωτέρω, έχουν εγκατασταθεί σε ένα ξεχωριστό υποδίκτυο (VLAN) στο σημείο πρόσβασης της Νησίδας στο Διαδίκτυο. Τα συστήματα 1 και 2 (Active Directory και Microsoft Exchange Back-end) δεν είναι προσβάσιμα από τους χρήστες αλλά παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς τα υπόλοιπα συστήματα. Τα συστήματα του σημείου 6 ανωτέρω, έχουν εγκατασταθεί στην ζώνη ασφαλείας του σημείου πρόσβασης στο Διαδίκτυο (DMZ) ώστε να είναι προσβάσιμα από τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά να μην θέτουν σε κίνδυνο την εσωτερική ασφάλεια του δικτύου της Νησίδας. Το σύστημα αποθήκευσης (SAN) και η βιβλιοθήκη ταινιών είναι επίσης συνδεδεμένα στο ίδιο VLAN για σκοπούς διαχείρισης και για την μεταφορά δεδομένων που αφορούν την εφεδρική αποθήκευση πληροφοριών (για την βιβλιοθήκη ταινιών). A Υπηρεσία Τηλεδιάσκεψης Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ISP_SLA_services-v2)

24 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Σε τουλάχιστον 80 φορείς του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» έχει εγκατασταθεί κατάλληλος εξοπλισμός με τέτοιο τρόπο, ώστε όλοι όσοι βρίσκονται στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης να μπορούν να συμμετέχουν χωρίς πρόβλημα στις τηλεδιασκέψεις που θα λαμβάνουν χώρα εκεί. Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει 1) τηλεοπτικός δέκτη, 2) ανεξάρτητο σύστημα τηλεδιάσκεψης 3) προβολικό 4) υπολογιστή 5) κάμερες 6) μικρόφωνα 7) μίκτη για το σύστημα των μικροφώνων και 8) τα απαιτούμενα έπιπλα που κατά περίπτωση χρειάζονται (τραπεζάκια, βάσεις στήριξης, κ.τ.λ.). Ο εξοπλισμός αυτό έχει εγκατασταθεί σε χώρους που έχουν υποδειχθεί από τους φορείς. Με αυτή την υπηρεσία δίνεται η δυνατότητα ανταλλαγή εικόνας, ήχου και δεδομένων, η ταυτόχρονη χρήση εφαρμογών (application sharing), η υποστήριξη συμμετεχόντων με διαφορετικό bandwidth στην ίδια τηλεδιάσκεψη, ο χρονοπρογραμματισμός μελλοντικών συνδιαλέξεων μέσω WWW, το κλείδωμα της εικόνας σε επιλεγμένο ομιλητή. A Υπηρεσία web hosting Η υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων (web hosting) παρέχεται σε φορείς της κάθε νησίδας που δεν διαθέτουν δικούς τους εξυπηρετητές. Για τους φορείς που διαθέτουν δικούς τους εξυπηρετητές θα υλοποιηθεί σχήμα reverse proxy, με στόχο οι χρήστες του Διαδικτύου να μην έχουν άμεση πρόσβαση στον εξυπηρετητή του φορέα. Η υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων (web hosting) παρέχει την δυνατότητα φιλοξενίας ιστοσελίδων στα δυο πιο διαδεδομένα λειτουργικά περιβάλλοντα: Windows και Unix. Η επιλογή του περιβάλλοντος γίνεται από τον αιτούντα την υπηρεσία ανάλογα με την εφαρμογή πάνω στην οποία έχουν αναπτυχθεί οι ιστοσελίδες. A Παρακολούθηση Συμφωνιών Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών Σύμφωνα με την λειτουργία του Έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» κατά την περίοδο , κάθε νησίδα διαθέτει ένα αυτόνομο σύστημα διαχείρισης. Ταυτόχρονα, υλοποιήθηκε και ένα σύστημα κεντρικής διαχείρισης δικτύου από τον πάροχο της υπηρεσίας δικτύου κορμού. Οι σημαντικότερες λειτουργίες που επιτελέστηκαν όσον αφορά τη διαχείριση σε κάθε νησίδα και στο δίκτυο κορμού κατά την περίοδο καθώς και τα μεγέθη που πρέπει να μετρώνται για την παρακολούθηση των Συμφωνιών Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών (Service Level Agreements - SLA) αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν. A Διαχείριση Δικτύου και Παρακολούθηση SLAs στα Δίκτυα Νησίδων Η Υπηρεσία Διαχείρισης Νησίδας κατά την περίοδο αποτέλεσε την διεργασία που υποστήριζε τις λειτουργίες που επέτρεπαν στον φορέα Λειτουργίας του Έργου, να παρακολουθεί τη συνολική λειτουργία των υπηρεσιών της νησίδας. Επίσης, η Υπηρεσία Διαχείρισης Νησίδας, σε κάθε επίπεδο εντός των ορίων του δικτύου της νησίδας (δικτύου, συστημάτων, εφαρμογών και υπηρεσίας), υποστήριξε τη λειτουργικότητα που καλύπτει το μοντέλο FCAPS, δηλαδή, Fault- Configuration-Accounting-Performance-Security. Σε ότι αφορά τις επιμέρους νησίδες, η εν λόγω Υπηρεσία Διαχείρισης Νησίδας του Έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» υλοποίησε τις παραπάνω ομάδες λειτουργιών για τη διαχείριση των τηλεπικοινωνιακών στοιχείων του δικτύου και των συνδέσμων πρόσβασης του κάθε φορέα Δημόσιας Διοίκησης στη νησίδα, για τη διαχείριση του δικτύου διανομής, για την παρακολούθηση τήρησης της Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA) που παρέχεται από το δίκτυο διανομής και για τη διαχείριση των τηλεματικών υπηρεσιών που προσφέρονται στους συμμετέχοντες φορείς Δημόσιας Διοίκησης στα όρια της νησίδας. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ISP_SLA_services-v2)

25 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Ο εκάστοτε ανάδοχος ενός υποέργου νησίδας έπρεπε να συνεργαστεί με τον ανάδοχο του δικτύου κορμού έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στις συσκευές του δικτύου πρόσβασης και του δικτύου διανομής για τη συνολική και γενική παρακολούθηση της λειτουργίας του δικτύου εκ μέρους του αναδόχου του δικτύου κορμού, στα πλαίσια της απαίτησης που υπήρχε για την εγκατάσταση εκ μέρους του της υπηρεσίας κεντρικής διαχείρισης δικτύου. Σε σχέση με τη Συμφωνία Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA) στο δίκτυο νησίδας, χρησιμοποιήθηκαν οι εξής δείκτες επίδοσης: Διαθεσιμότητα (Availability) της Υπηρεσίας Πρόσβασης (ΔΥΠ) ορίζεται, για κάθε κόμβο του δικτύου πρόσβασης, η διαθεσιμότητα της διεπαφής ανάμεσα στον εξοπλισμό πρόσβασης και τον τοπικό βρόχο (δηλ. το να λειτουργεί και να είναι προσβάσιμη από όλο το δίκτυο η πόρτα WAN του δρομολογητή πρόσβασης), ώστε ο συγκεκριμένος φορέας να μπορεί να επικοινωνήσει με το υπόλοιπο δίκτυο. Χρησιμοποίηση (Utilization) της Υπηρεσίας Πρόσβασης (ΧΥΠ) ορίζεται, για κάθε κόμβο του δικτύου πρόσβασης της νησίδας, σε κάποια χρονική στιγμή, το ποσοστό της ΕΤΥΠ 1 που χρησιμοποιείται από αυτόν (και προς τις δύο κατευθύνσεις). Από-Άκρο-σε-Άκρο Κυκλική Καθυστέρηση (ΑΑΚΚ) (End-to-End Roundtrip Delay) στο δίκτυο της νησίδας ορίζεται η καθυστέρηση της μεταδιδόμενης πληροφορίας από το χρονικό σημείο που αυτή εξέρχεται από τη συσκευή πρόσβασης του σημείου αποστολής, φτάνει στη συσκευή πρόσβασης του σημείου προορισμού, ως το χρονικό σημείο που ξαναγυρνά στη συσκευή πρόσβασης του σημείου αποστολής (δηλ. από <WAN πόρτα - σε WAN πόρτα> δρομολογητών της Υπηρεσίας Πρόσβασης της νησίδας με επιστροφή). Αξιοπιστία (ΑΞ) (Reliability) ορίζεται το ποσοστό χαμένων IP πακέτων (Packet Loss) σε ένα polling του δρομολογητή της Υπηρεσίας Πρόσβασης από έναν άλλο της ίδιας νησίδας (με επιστροφή). Μεταβολή Καθυστέρησης (ΜΚ) (Jitter) ορίζεται η απόκλιση στην καθυστέρηση των διαδοχικών πακέτων φωνής ανάμεσα σε δύο τερματικά της Νησίδας (και μετριέται και προς τις δύο κατευθύνσεις). Οι παραπάνω δείκτες, εμπίπτουν σε τρεις κατηγορίες, τους αυτόνομους δείκτες (ΔΥΠ, ΧΥΠ), τους δείκτες ζευγών (end-to-end) (ΑΑΚΚ, ΑΞ, ΜΚ) και τους δείκτες end-to-end προς κεντρικούς κόμβους διανομής (ΑΑΚΚ, ΑΞ, ΜΚ). Ο ανάδοχος κάθε υποέργου νησίδας όφειλε να εξασφαλίσει τις ελάχιστες ή μέγιστες αποδεκτές τιμές για κάθε έναν από τους δείκτες αυτούς, σύμφωνα με την εκάστοτε Συμφωνία Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA) για την πρόσβαση στο δίκτυο νησίδας και εντός των ορίων αυτής. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Νησίδας ήταν υπεύθυνη για την παρακολούθηση των επιπέδων αυτών των δεικτών, με βάση τις διαφορετικές αποδεκτές τιμές που ορίζονται για κάθε Ιδεατό Ιδιωτικό Δίκτυο (Virtual Private Network VPN) (και που αντικατοπτρίζουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του), όπως αυτές συνοψίζονται στον επόμενο πίνακα για τους αυτόνομους δείκτες (ΔΥΠ, ΧΥΠ) και τους δείκτες ζευγών (end-to-end) (ΑΑΚΚ, ΑΞ, ΜΚ) Α/Α VPN ΔΥΠ (%) ΧΥΠ (%) ΑΑΚΚ (ms) ΑΞ (%) ΜΚ (ms) 1 (ΥΠΕΣΔΔΑ) 99, ,2 ±15 2 (ΥΓΕΙΑΣ) 99, ,2 ± Εγγυημένη Ταχύτητα (CAR - Qualified Bandwidth) της Υπηρεσίας Πρόσβασης (ΕΤΥΠ) ορίζεται, για κάθε κόμβο του δικτύου πρόσβασης, η ταχύτητα σε kbps ή Mbps που είναι εξασφαλισμένη οποιαδήποτε χρονική στιγμή για να επικοινωνεί ένας φορέας με τους υπόλοιπους του δικτύου (και προς τις δύο κατευθύνσεις). Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ISP_SLA_services-v2)

26 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 3 (ΔΑ) 99, ,2 ±15 4 (Στρατολ.) 99, ,2 ±15 ενώ για τους δείκτες end-to-end προς κεντρικούς κόμβους διανομής (ΑΑΚΚ, ΑΞ, ΜΚ) οι αντίστοιχες τιμές συνοψίζονται στον πίνακα Α/Α VPN ΑΑΚΚ (ms) ΑΞ (%) ΜΚ (ms) 1 (ΥΠΕΣΔΔΑ) 35 0,6 ±7 2 (ΥΓΕΙΑΣ) 35 0,6 ±7 3 (Δ.Α.) 35 0,6 ±7 4 (Στρατολ.) 35 0,6 ±7 Επίσης, ο ανάδοχος της κάθε νησίδας εγκατέστησε το κατάλληλο Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης της τήρησης των όρων της Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA) στο χώρο του φορέα Λειτουργίας του Έργου. Το σύστημα αυτό διαθέτει την δυνατότητα να αποτυπώνει διαρκώς την κατάσταση του προσφερόμενου δικτύου (on-line) και να παρακολουθεί την τήρηση των όρων της Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA) εντός των ορίων της νησίδας, παρέχοντας ταυτόχρονα ημερήσια και μηνιαία στατιστικά για την εικόνα του δικτύου. Επιπλέον ενσωμάτωνε alarms για τις περιπτώσεις δυσλειτουργίας του δικτύου ή απόκλισης από τη Συμφωνία Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA) της νησίδας, με ταυτόχρονο υπολογισμό της αντίστοιχης ρήτρας που θα αντιστοιχεί και θα εφαρμόζεται στον ανάδοχο. Συγκεκριμένα, οι απαιτήσεις από την Υπηρεσία Διαχείρισης Νησίδας ήταν οι εξής: να παρέχει μηνιαίες αναφορές σχετικά με όλους τους δείκτες ποιότητας, καθώς και τα στατιστικά χρήσης του δικτύου και των υπηρεσιών της νησίδας, τόσο συνολικά, όσο και ανά συμμετέχοντα φορέα Δημόσιας Διοίκησης, να ειδοποιεί τους φορείς Δημόσιας Διοίκησης σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης τους. Κατά τη διάρκεια των εργασίμων ωρών ο διαχειριστής του δικτύου θα πρέπει να ελέγχει την κατάσταση της γραμμής πρόσβασης και να ειδοποιεί τον φορέα Δημόσιας Διοίκησης σε περίπτωση διακοπής, να παρέχει μηνιαίες αναλυτικές αναφορές κλήσεων (CDRs) για την κίνηση φωνής των φορέων Δημόσιας Διοίκησης της νησίδας, να παρέχει μηνιαίες αναφορές για τις περιπτώσεις και τη συχνότητα μετάπτωσης στο backup (ISDN) δίκτυο των μεσαίων και μεγάλων κόμβων. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Νησίδας, ως υπεύθυνη για την παρακολούθηση για τη σωστή τήρηση της Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA) για την πρόσβαση στο δίκτυο νησίδας, λαμβάνει μετρήσεις ποιότητας: συλλέγοντας στοιχεία από κάθε κόμβο πρόσβασης της νησίδας ξεχωριστά, πραγματοποιώντας polling κάθε 1 λεπτό και λαμβάνοντας τον μέσο όρο κάθε 5 λεπτά, τον οποίο και θα αποθηκεύει στη βάση δεδομένων του εργαλείου παρακολούθησης της Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA) για να αξιοποιηθεί στον έλεγχο του SLA και στις αντίστοιχες αναφορές, προκειμένου για τους αυτόνομους δείκτες, Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ISP_SLA_services-v2)

27 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ συλλέγοντας στοιχεία από κάθε κόμβο πρόσβασης προς κατάλληλα επιλεγμένους άλλους κόμβους πρόσβασης του ίδιου ιδεατού ιδιωτικού δικτύου μέσα στη νησίδα, πραγματοποιώντας polling κάθε 1 λεπτό με πακέτα μεγέθους των 1024 bytes και λαμβάνοντας τον μέσο όρο κάθε 5 λεπτά, τον οποίο και θα αποθηκεύει στη βάση δεδομένων του εργαλείου παρακολούθησης της Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA) για να αξιοποιηθεί στον έλεγχο του SLA και στις αντίστοιχες αναφορές, προκειμένου για τους δείκτες ζευγών (end-to-end), συλλέγοντας στοιχεία από κάθε κόμβο πρόσβασης προς τον αντίστοιχό του κεντρικό κόμβο διανομής (αυτόν στον οποίο συνδέεται το PoP που εξυπηρετεί τον κόμβο πρόσβασης) μέσα στη νησίδα, ο οποίος προωθεί τα πακέτα που κατευθύνονται προς το δίκτυο κορμού, πραγματοποιώντας polling κάθε 1 λεπτό και λαμβάνοντας τον μέσο όρο κάθε 5 λεπτά, τον οποίο και θα αποθηκεύει στη βάση δεδομένων του εργαλείου παρακολούθησης της Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA) για να αξιοποιηθεί στον έλεγχο του SLA και στις αντίστοιχες αναφορές, προκειμένου για τους δείκτες end-to-end προς κεντρικούς κόμβους διανομής. Επιπλέον, σε σχέση με τη Συμφωνία Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA) για τη Σύνδεση της Νησίδας προς το Δίκτυο Κορμού, η συμφωνία καθορίζει ότι: η διαθεσιμότητα της σύνδεσης με το δίκτυο κορμού, μετρημένη σε μηνιαία βάση, πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 99,99%, η ανώτατη τιμή για τη χρησιμοποίηση της σύνδεσης με το δίκτυο κορμού είναι το 70%, η ΑΑΚΚ ανάμεσα σε κάθε κεντρικό κόμβο διανομής και στο ενεργό στοιχείο που θα φιλοξενηθεί στο δίκτυο κορμού, να μην ξεπερνά σε καμία περίπτωση τα 5 ms, η ΑΞ για τα πακέτα IP στη σύνδεση με το δίκτυο κορμού, και προς τις δύο κατευθύνσεις για κάθε polling, να μην υπερβαίνει το 0,01%, η ΜΚ για τα πακέτα IP φωνής στη σύνδεση με το δίκτυο κορμού, και προς τις δύο κατευθύνσεις για κάθε polling, να μην υπερβαίνει τα 2 ms. Για τους σκοπούς της παρακολούθησης των τιμών των παραπάνω δεικτών εκ μέρους της Υπηρεσίας Διαχείρισης Νησίδας στα όρια της νησίδας, οι μετρήσεις πραγματοποιούνται με polling κάθε 1 λεπτό. Ειδικά για τις ΑΑΚΚ και ΑΞ, γίνονται με πακέτα μεγέθους των 1024 bytes, ενώ για την ΜΚ με πακέτα προσαρμοσμένα στις ρυθμίσεις του δικτύου νησίδας για τη φωνή. Στις μετρήσεις αυτές λαμβάνεται ο μέσος όρος κάθε 5 λεπτά, ο οποίος και αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων του εργαλείου παρακολούθησης της Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA) προκειμένου να αξιοποιηθεί στον έλεγχο του SLA και στις αντίστοιχες αναφορές. Σε σχέση με τη Συμφωνία Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA) για τη Διασύνδεση της Νησίδας με το Διαδίκτυο, η συμφωνία καθορίζει ότι: Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μετρημένη σε μηνιαία βάση πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 99,80%. Οι εξυπηρετητές που φιλοξενούν υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη διαμόρφωση ώστε να διατηρούν το CPU Load χαμηλό και όχι μεγαλύτερο από το 70%, αποφεύγοντας κατά το δυνατό το swapping και το disk thrashing. Η διαθεσιμότητα της σύνδεσης με το Διαδίκτυο μετρημένη σε μηνιαία βάση θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 99% και θα υπολογίζεται σε σχέση με την πρόσβαση στους Root Name Servers και σε επιλεγμένα sites σε διάφορα δίκτυα. Η ανώτατη τιμή για τη χρησιμοποίηση της σύνδεσης με το διαδίκτυο είναι το 70%. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ISP_SLA_services-v2)

28 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Η ΑΑΚΚ σε σχέση με τους Root Name Servers και επιλεγμένα sites σε διάφορα δίκτυα να έχει διακυμάνσεις μικρότερες από 100ms. Η ΑΞ προς τους Root Name Servers και επιλεγμένα sites σε διάφορα δίκτυα δεν πρέπει να υπερβαίνει (λόγω σφάλματος της υπηρεσίας και όχι λόγω σφάλματος του εν λόγω server) το 5%. Ο χρόνος ανταπόκρισης των DNS Servers της νησίδας σε αιτήματα των Φορέων να κυμαίνεται στα 80ms κατά μέσο μηνιαίο όρο. Η αστοχία ονοματολογίας (DNS failures) να περιορίζεται στο 3% κατά μέσο μηνιαίο όρο. Για τους σκοπούς της παρακολούθησης των τιμών των παραπάνω δεικτών εκ μέρους της Υπηρεσίας Διαχείρισης Νησίδας, οι μετρήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται και σε αυτήν την περίπτωση κάθε λεπτό με πεντάλεπτο μέσο όρο. Ως τελικό προϊόν της Υπηρεσίας Διαχείρισης Νησίδας, η εν λόγω υπηρεσία ήταν υπεύθυνη για την έκδοση μηνιαίου φυλλαδίου παρακολούθησης του δικτύου νησίδας, με βάση τις διακυμάνσεις των παραμέτρων που περιγράφηκαν παραπάνω, όπως αυτές θα μετρώνται στο διάστημα αυτό από το αντίστοιχο Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης της τήρησης των όρων της Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA). Το φυλλάδιο αυτό αποτύπωνε επομένως τη μηνιαία κατάσταση του δικτύου της νησίδας σαφώς διαχωρισμένη στα 4 εξυπηρετούμενα ιδεατά ιδιωτικά δίκτυα, παρουσιάζοντας στοιχεία που αφορούν τους συμμετέχοντες φορείς Δημόσιας Διοίκησης εντός της νησίδας και τον όγκο διακινούμενης πληροφορίας και τηλεφωνικών κλήσεων που αντιστοιχούν σε κάθε ένα από αυτούς, την τήρηση των Συμφωνιών Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA) για την Πρόσβαση, για τη Σύνδεση της Νησίδας προς το Δίκτυο Κορμού και για τη Διασύνδεση της Νησίδας με το Διαδίκτυο, τις αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν, τις ρήτρες που εφαρμόστηκαν στα αντίστοιχα τιμολόγια των υπηρεσιών, τις εργασίες συντήρησης καθώς και κάποιο ημερολόγιο και νέα για το αντίστοιχο υποέργο. A Διαχείριση Δικτύου και Παρακολούθηση SLAs στο Δίκτυο Κορμού Σε ότι αφορά τη διαμόρφωση του δικτύου κορμού στο οποίο συνδέονται τα δίκτυα νησίδας, ο ανάδοχος του υποέργου 7 παρείχε, ως υπηρεσία, την Κεντρική Υπηρεσία Διαχείρισης, ευθύνη της οποίας αποτελούσε η αποτύπωση της γενικής εικόνας τόσο του δικτύου κορμού όσο και των τεσσάρων VPNs που συντίθενται από κομμάτια των 6 νησίδων. Για την Κεντρική Υπηρεσία Διαχείρισης το κάθε VPN αντιμετωπίζεται ως ένα αυτόνομο οριζόντιο δίκτυο. Το καθολικό NMS (Network Management System) αποτελούσε τον μηχανισμό εκείνο μέσω του οποίου παρακολουθείται η λειτουργία των VPNs των τεσσάρων κατηγοριών συμμετεχόντων φορέων Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και η συνολική λειτουργία του δικτύου. Το Καθολικό NMS παρακολουθεί: 1. Το δίκτυο κορμού, 2. Το δίκτυο διανομής κάθε νησίδας, 3. Το δίκτυο πρόσβασης κάθε νησίδας, και 4. Κάθε ένα από τα τέσσερα αυτόνομα VPNs Η παρακολούθηση του δικτύου απαιτείται να επιτελείται σε διαφορετικά επίπεδα (views), διαχωρίζοντας κατ αυτόν τον τρόπο λογικά το διαχειριστικό έργο σε σχετικά ανεξάρτητους τομείς για λόγους ευκολίας. Έτσι, σε ένα επίπεδο παρακολουθούνται τα δίκτυα 2 και 3, από τους εκάστοτε αναδόχους των υποέργων 1-6 (νησίδων), ενώ σε άλλο επίπεδο παρακολουθείται το 4, από τους συμμετέχοντες φορείς Δημόσιας Διοίκησης ανά VPN (ΥΠΕΣΔΔΑ, Υγεία, Δ.Α., Στρατολογία). Τέλος, Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ISP_SLA_services-v2)

29 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ σε ένα άλλο επίπεδο παρακολουθούνται όλα τα επιμέρους δίκτυα από τον φορέα Λειτουργίας του Έργου (και τα 4 δίκτυα). Η λειτουργία του Καθολικού NMS απαιτούσε από τους αναδόχους των υποέργων 1-6 (νησίδων) να προσφέρουν την απαραίτητη πρόσβαση στο δίκτυο πρόσβασης και στο δίκτυο διανομής της κάθε νησίδας, ή εναλλακτικά να χρησιμοποιήσουν τον κατάλληλο μηχανισμό, προκειμένου το καθολικό NMS να ενημερώνεται για την τρέχουσα κατάσταση των αντίστοιχων δικτύων. Γενικά, όπως και για την Υπηρεσία Διαχείρισης Νησίδας η διαχείριση σε κάθε επίπεδο μέσα στη δικαιοδοσία του δικτύου κορμού (δικτύου, συστημάτων, εφαρμογών και υπηρεσίας) υποστηρίζει τη λειτουργικότητα που καλύπτει το μοντέλο FCAPS, δηλαδή Fault-Configuration-Accounting- Performance-Security. Έτσι, η παρακολούθηση του δικτύου εκ μέρους του Καθολικού NMS αφορά τα εξής: Διαχείριση επίδοσης (Performance Management): Σκοπός του performance management είναι η online παρακολούθηση των παραμέτρων του δικτύου που αποδεικνύουν πως η συνολική επίδοση του δικτύου διατηρείται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Διαχείριση διάρθρωσης (Configuration Management): Σκοπός του configuration management είναι η τήρηση ιστορικού των αλλαγών που γίνονται στη διαμόρφωση του δικτυακού και υπολογιστικού εξοπλισμού έτσι ώστε οι αλλαγές σε υλικό και λογισμικό να είναι διαχειρίσιμες και παρακολουθήσιμες. Στατιστικά χρήσης πόρων χρέωσης (Accounting Management): Σκοπός του accounting management είναι η παρακολούθηση συγκεκριμένων παραμέτρων του δικτύου έτσι ώστε να ρυθμίζεται η συμπεριφορά μεμονωμένων χρηστών ή ομάδων χρηστών. Διαχείριση σφαλμάτων (Fault Management): Σκοπός του fault management είναι ο εντοπισμός, η καταγραφή, η ενημέρωση χρηστών, η αυτόματη διόρθωση προβλημάτων του δικτύου, έτσι ώστε το δίκτυο να συνεχίζει να λειτουργεί αποτελεσματικά. Οι λειτουργίες αυτές βασίζονται στην παραγωγή των κατάλληλων συναγερμών με την εμφάνιση βλάβης στο δίκτυο. Διαχείριση ασφάλειας (Security Management): Σκοπός του security management είναι ο έλεγχος πρόσβασης στους πόρους του δικτύου σύμφωνα με συγκεκριμένες διαδικασίες έτσι ώστε να υπάρχει αποτελεσματική προστασία του δικτύου και να εμποδίζεται η πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες από χρήστες χωρίς τη σχετική εξουσιοδότηση. Σε σχέση με τη Συμφωνία Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA) για το δίκτυο κορμού, η χρησιμοποιήθηκαν οι εξής δείκτες επίδοσης: Διαθεσιμότητα (Availability) του Δικτύου Κορμού (ΔΔΚ) για κάθε κόμβο του, που ορίζεται ως η διαθεσιμότητα των διεπαφών του προς τα φιλοξενούμενα ενεργά στοιχεία των 6 νησίδων. Από Άκρου σε Άκρο Κυκλική Καθυστέρηση (ΑΑΚΚ) (End-to-End Roundtrip Delay) στο δίκτυο κορμού, που ορίζεται ως η καθυστέρηση της μεταδιδόμενης μέσα στο δίκτυο κορμού, πληροφορίας, από κομβικό σημείο σε κομβικό σημείο με επιστροφή. Αξιοπιστία (ΑΞ), που ορίζεται ως το ποσοστό χαμένων IP πακέτων (Packet Loss) σε ένα polling ανάμεσα σε ενεργές συσκευές του δικτύου κορμού (με επιστροφή). Μεταβολή καθυστέρησης (ΜΚ) (Jitter), που ορίζεται ως η απόκλιση στην καθυστέρηση των διαδοχικών πακέτων φωνής ανάμεσα σε δύο κομβικά σημεία (και μετριέται και προς τις δύο κατευθύνσεις). Παρόμοια με την περίπτωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Νησίδας, οι παραπάνω δείκτες επίδοσης του Δικτύου Κορμο εμπίπτουν σε δυο κατηγορίες, τους αυτόνομους δείκτες (ΔΔΚ) και τους δείκτες Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ISP_SLA_services-v2)

30 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ζευγών (end-to-end) (ΑΑΚΚ, ΑΞ, ΜΚ). Ο ανάδοχος του δικτύου κορμού όφειλε να εξασφαλίσει τις ελάχιστες ή μέγιστες αποδεκτές τιμές για κάθε ένα από τους δείκτες αυτούς, σύμφωνα με τη Συμφωνία Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA) για τη διέλευση μέσω του δικτύου κορμού και εντός των ορίων αυτού. Το Καθολικό NMS που υλοποιήθηκε από τον ανάδοχο του υποέργου 7, ήταν υπεύθυνο για την παρακολούθηση των επιπέδων αυτών των δεικτών, με βάση τις διαφορετικές αποδεκτές τιμές που για το δίκτυο κορμού ορίζονται ως εξής: Η ΔΔΚ για κάθε κομβικό σημείο μετρημένη σε μηνιαία βάση να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 99,99 %. Η ΑΑΚΚ (όπως ορίστηκε παραπάνω) να μην ξεπερνά σε καμία περίπτωση τα 5 ms. Το ΑΞ δεν θα υπερβαίνει το 0,1 %. Για την καλύτερη ποιότητα στην αναπαραγωγή της φωνής πρέπει για τουλάχιστον το 95% των πακέτων φωνής σε μηνιαία βάση η ΜΚ να μην ξεπερνά τα ±5ms. O ανάδοχος εγκατέστησε το κατάλληλο Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης της τήρησης των όρων της Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA) στο χώρο του φορέα Λειτουργίας του Έργου. Το σύστημα αυτό διέθετε την δυνατότητα να αποτυπώνει διαρκώς την κατάσταση του προσφερόμενου δικτύου (on-line) και να παρακολουθεί την τήρηση των όρων της Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA) εντός των ορίων του δικτύου κορμού, παρέχοντας ταυτόχρονα ημερήσια και μηνιαία στατιστικά για την εικόνα του δικτύου. Επιπλέον ενσωματώνει alarms για τις περιπτώσεις δυσλειτουργίας του δικτύου ή απόκλισης από τη Συμφωνία Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA) για τη διέλευση μέσω του δικτύου κορμού, με ταυτόχρονο υπολογισμό της αντίστοιχης ρήτρας που θα αντιστοιχεί και θα εφαρμόζεται στον ανάδοχο. Η Κεντρική Υπηρεσία Διαχείρισης, ως υπεύθυνη για την παρακολούθηση για τη σωστή τήρηση της Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA) για τη διέλευση μέσω του δικτύου κορμού, λάμβανε μετρήσεις ποιότητας: συλλέγοντας στοιχεία από κάθε κομβικό σημείο του δικτύου κορμού ξεχωριστά, πραγματοποιώντας polling κάθε 1 λεπτό και λαμβάνοντας τον μέσο όρο κάθε 5 λεπτά, τον οποίο και αποθηκεύει στη βάση δεδομένων του εργαλείου παρακολούθησης της Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA) για να αξιοποιηθεί στον έλεγχο του SLA και στις αντίστοιχες αναφορές, προκειμένου για τους αυτόνομους δείκτες, συλλέγοντας στοιχεία από κάθε κομβικό σημείο του δικτύου κορμού προς όλα τα άλλα κομβικά σημεία του δικτύου κορμού, πραγματοποιώντας polling κάθε 1 λεπτό με πακέτα μεγέθους των 1024 bytes και λαμβάνοντας τον μέσο όρο κάθε 5 λεπτά, τον οποίο και αποθηκεύει στη βάση δεδομένων του εργαλείου παρακολούθησης της Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA) για να αξιοποιηθεί στον έλεγχο του SLA και στις αντίστοιχες αναφορές, προκειμένου για τους δείκτες ζευγών (end-to-end). Επιπλέον, στο πλαίσιο του δικτύου κορμού ορίζονταν οι Συμφωνίες Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLAs) για τα Peerings μέσω του δικτύου κορμού προς άλλα δίκτυα (ΕΔΕΤ, Olisnet, TESTA), για τις Υπηρεσίες Portal/LDAP/Virtual Workplace καθώς και για την Υπηρεσία MCU, ως εξής: H Διαθεσιμότητα των peerings (τουλάχιστον για τα στοιχεία που εξαρτώνται από τον ανάδοχο) πρέπει να είναι 99,8 % μετρημένη σε μηνιαία βάση. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μετρημένη σε μηνιαία βάση πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 99,80%. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ISP_SLA_services-v2)

31 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Η Υπηρεσία Portal/LDAP/Virtual Workplace πρέπει να είναι inhouse στο δίκτυο κορμού και να έχει εγγυημένο bandwidth πρόσβασης σε αυτήν 100 Mbps από τα κομβικά σημεία Αθήνας και Θεσσαλονίκης τουλάχιστον. Η καλή λειτουργία της Υπηρεσίας MCU ορίζεται ως η διεξαγωγή των επιθυμητών τηλεδιασκέψεων πολλαπλών σημείων, χωρίς προβλήματα επικοινωνίας από καθυστέρηση (άνω των 500ms), απώλεια ήχου, εικόνας ή σύνδεσης με την MCU των συνομιλητών σε ποσοστό του χρόνου που δε θα πρέπει να είναι λιγότερο από 98%. Ως τελικό προϊόν της Κεντρικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, η εν λόγω υπηρεσία ήταν υπεύθυνη για την έκδοση μηνιαίου φυλλαδίου παρακολούθησης του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», με βάση τις διακυμάνσεις των παραμέτρων που περιγράφηκαν παραπάνω, όπως αυτές μετρώνται στο διάστημα αυτό από το αντίστοιχο Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης της τήρησης των όρων της Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA). Το φυλλάδιο αυτό αποτυπώνει επομένως τη μηνιαία κατάσταση του δικτύου κορμού και των υπηρεσιών του, καθώς και η μηνιαία κατάσταση του καθολικού δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», σαφώς διαχωρισμένη στα 4 εξυπηρετούμενα ιδεατά ιδιωτικά δίκτυα, παρουσιάζοντας τον όγκο διακινούμενης πληροφορίας και τηλεφωνικών κλήσεων, την τήρηση της Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA) για το δίκτυο κορμού, τις αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν, τις ρήτρες που εφαρμόστηκαν στα αντίστοιχα τιμολόγια των υπηρεσιών, τις εργασίες συντήρησης καθώς και κάποιο ημερολόγιο και νέα για το Έργο. Ειδικότερα, ο διαχειριστής του δικτύου κορμού: παρείχε μηνιαίες αναφορές σχετικά με όλους τους δείκτες ποιότητας που ζητούνται, καθώς και τα στατιστικά χρήσης δικτύου και υπηρεσιών του δικτύου κορμού (π.χ. χρήση του εύρους ζώνης - bandwidth, όγκος διακινούμενης πληροφορίας, όγκος πληροφορίας ανά πρωτόκολλο και ει δυνατόν ανά εφαρμογή). παρείχε μηνιαίες αναφορές σχετικά με όλους τους δείκτες ποιότητας end to-end για όλο το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», καθώς και τα στατιστικά χρήσης του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του δικτύου Νησίδας και η βέλτιστη ποιότητα των τηλεπικοινωνιακών και δικτυακών του υπηρεσιών, λειτουργεί από τον ανάδοχο Γραφείου Εξυπηρέτησης Χρηστών (Helpdesk) 1ου επιπέδου. Ο κύριος σκοπός του Helpdesk 1ου επιπέδου είναι η καταγραφή και αντιμετώπιση των τεχνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι φορείς της Νησίδας και τα οποία έχουν αναγνωριστεί ότι αντιστοιχούν στις υπηρεσίες που προσφέρει το δίκτυο αυτής Η υπηρεσία Helpdesk 1ου επιπέδου περιλαμβάνει την κεντρικοποιημένη στα πλαίσια της Νησίδας λήψη αναφορών προβλημάτων και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών εξυπηρέτησης. Με την λειτουργία αυτή συστηματοποιείται η επικοινωνία τόσο με τους Υπεύθυνους Φορέων της Νησίδας, όσο και με όλες τις τεχνικές μονάδες λειτουργίας του δικτύου. Παράλληλα, λειτουργεί Helpdesk 2ου επιπέδου στο δίκτυο Κορμού, το οποίο επικοινωνεί με το Helpdesk 1ου επιπέδου και παρέχει το πληροφοριακό σύστημα για την παροχή των λειτουργιών στο Helpdesk 1ου επιπέδου. A.2 Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου A.2.1 Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου του Έργου Το εν λόγω υποέργο αφορά στην δημιουργία υποδομών για την λειτουργία των εξής υπηρεσιών : 1. Καταλόγου (directory) που θα αποτυπώνουν τη διοικητική και γεωγραφική δομή των φορέων του Δικτύου, καθώς και το σύνολο των χρηστών και των ρόλων τους Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ISP_SLA_services-v2)

32 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. Ονοματολογίας (DNS) και καταχωρητή διευθύνσεων (Hostmaster) 3. Παραγωγής, Επεξεργασίας και Διάθεσης Ψηφιακού Πολυμεσικού Υλικού σε πραγματικό χρόνο ή κατ απαίτηση (streaming). 4. Hλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) με αποθηκευτικό χώρο τουλάχιστον 1GB ανά χρήστη (μέχρι και για χρήστες) με επιπλέον δυνατότητες: προηγμένης αναζήτησης και αρχειοθέτησης. 5. Tηλεσυνεργασίας με αμφίδρομη επικοινωνία και σύγχρονα εργαλεία διάθεσης και επεξεργασίας υλικού (collaboration) 6. Φιλοξενίας εφαρμογών και συστημάτων (web-hosting) 7. Κεντρικού Δικτυακού τόπου του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ Στην προμήθεια, εγκατάσταση εξοπλισμού και τριετή λειτουργία των εξής υπηρεσιών : υποστήριξη χρηστών προς Υπευθύνους Φορέων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ παρακολούθηση της λειτουργίας του δικτύου και των παρεχόμενων υπηρεσιών παρακολούθηση και διαχείριση της Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχόμενης Υπηρεσίας (SLA) Η υπηρεσία υποστήριξης (Helpdesk) των Υπευθύνων ΣΥΖΕΥΞΙΣ αφορά στην καταγραφή και παρακολούθηση της εξέλιξης των τεχνικών προβλημάτων και των αιτημάτων που αντιμετωπίζουν οι φορείς του Έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» ΙΙ καθώς και στην τεχνική υποστήριξή τους. Η παρακολούθηση του δικτύου και των παρεχόμενων υπηρεσιών αφορά την παρακολούθηση και την μέτρηση της χρήσης, της διαθεσιμότητας και της επίδοσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, την στατιστική και γραφική απεικόνισή τους. Επίσης περιλαμβάνει τον εντοπισμό του πραγματικού συμβάντος - αιτίας που οδήγησε σε γεγονότα / συμβάντα τα οποία αναφέρονται από το Σύστημα Παρακολούθησης του Δικτύου ή τους υπεύθυνους φορέων και την απόδοσή του στον υπέυθυνο ανάδοχο. Η διαχείριση της Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχόμενης Υπηρεσίας (SLA) αφορά στον ορισμό της Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχόμενης Υπηρεσίας σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στα τέυχη προκήρυξης των έργων του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, στην σύγκριση των μετρήσεων που προέρχονται από το σύστημα παρακολούθησης με την Συμφωνία όπως ορίστηκε στο πλαίσιο του συστήματος, στην χρηματοοικονομική διαχείριση της παραπάνω διαδικασίας αλλά και στην στατιστική και γραφική απεικόνιση των παραπάνω. Για την υποστήριξη των παραπάνω ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει κατάλληλο Πληροφοριακό Σύστημα (υλικό και λογισμικό) καθώς και να παράσχει ως υπηρεσία Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών. Οι παραπάνω υπηρεσίες (υποστήριξη χρηστών, παρακολούθηση του δικτύου και Διαχείρισης της Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών) αφορούν οριζόντια όλα τα υποσυστήματα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ISP_SLA_services-v2)

33 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.3 Αντικείμενο Έργου A.3.1 Αρχιτεκτονική A Γενικές Αρχές Σχεδιασμού συστήματος Οι γενικές αρχές που θα διέπουν το σύνολο των εφαρμογών υποσυστημάτων που θα αναπτυχθούν σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο είναι: 1. Συστήματα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), δηλαδή είναι υποχρεωτική η χρήση ανοικτών προτύπων που θα διασφαλίζουν ανεξαρτησία από συγκεκριμένο προμηθευτή και: ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των επιμέρους εφαρμογών και υποσυστημάτων του πληροφοριακού συστήματος, δικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και συστημάτων τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα, επεκτασιμότητα των συστημάτων και εφαρμογών, εύκολη επέμβαση στη λειτουργικότητα των εφαρμογών (συντηρησιμότητα maintainability). 2. Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού. 3. Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την ευκολία διαχείρισης του αναμενόμενου μεγάλου όγκου δεδομένων, τη δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στον χρήστη, την αυξημένη διαθεσιμότητα του συστήματος και τη δυνατότητα ελέγχου των προσβάσεων στα δεδομένα με χρήση υπηρεσιών καταλόγου συμβατών με το πρωτόκολλο LDAP V3. Θα πρέπει να διασφαλίζονται: ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών, ανοικτά τεκμηριωμένα και δημοσιευμένα συστήματα διεπαφής με προγράμματα τρίτων, ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας, ανοικτό περιβάλλον ως προς τη μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα συστήματα. 4. Τα εργαλεία ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης των εφαρμογών που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει είναι συμβατά με το σύνολο του λογισμικού υποδομής που θα προσφερθεί από τον ανάδοχο (Web, application και database servers). 5. Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας (GUI) του χρήστη για την αποδοτική χρήση των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους. 6. Ενσωμάτωση στα υποσυστήματα άμεσης υποστήριξης βοήθειας (online help) και οδηγιών προς τους χρήστες ανά διαδικασία ή και οθόνη. 7. Μηνύματα λαθών (error messages) στην ελληνική γλώσσα και ειδοποίηση των χρηστών με όρους οικείους προς αυτούς. 8. Διασφάλιση της πληρότητας, ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και ασφάλειας των δεδομένων των εφαρμογών. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ISP_SLA_services-v2)

34 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 9. Τεκμηρίωση του συστήματος μέσω της αναλυτικής περιγραφής της βάσης δεδομένων και των εφαρμογών. Σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων του συστήματος και των εργαλείων διαχείρισης (system manuals), καθώς και λεπτομερή εγχειρίδια λειτουργίας του συστήματος (operation manuals) και υποστήριξης των χρηστών (user manuals). A Φυσική Αρχιτεκτονική Ο ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού και τυποποιημένου λογισμικού Κεντρικής Υποδομής σε χώρους που θα του υποδειχθούν (datacenter, φορείς) σύμφωνα με τις ανάγκες που περιγράφονται στην παρούσα Διακήρυξη και όπως αυτές θα οριστικοποιηθούν στη Φάση 1 Ανάλυση Απαιτήσεων Μελέτη Εφαρμογής του έργου. Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει: 1. Εξυπηρετητές, 2. Άδειες λογισμικού Λειτουργικών Συστημάτων (Server Operating Systems) 3. Σύστημα Αποθηκευτικού Χώρου Εξωτερικών Δίσκων (τύπου SAN ή συμβατό) 4. Μεταγωγείς τύπου FC (Fiber Channel Switches) 5. Μεταγωγείς Κεντρικής Υποδομής 6. Load Balancers 7. Υπηρεσίες Διασύνδεσης, Εγκατάστασης και Παραμετροποίησης των ανωτέρω αλλά και ενσωμάτωσης και ολοκλήρωσης με τον υφιστάμενο εξοπλισμό. Οι ποσότητες και τεχνικές προδιαγραφές των στοιχείων εξοπλισμού που θα προμηθεύσει ο ανάδοχος στο πλαίσιο της παρούσας, παρουσιάζονται στο Παράρτημα C.3 της παρούσας. Ο υποψήφιος ανάδοχος στην τεχνική προσφορά καλείται να σχεδιάσει και παρουσιάσει την προτεινόμενη φυσική αρχιτεκτονική της προσφερόμενης λύσης ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις της προτεινόμενης λογικής αρχιτεκτονικής καθώς και οι απαιτήσεις διαθεσιμότητας και απόκρισης που περιγράφονται στον Πίνακα C.3.1 Γενικές Απαιτήσεις και στην A της παρούσας. Η αρχιτεκτονική λύση που θα επιλεγεί, πρέπει υποχρεωτικά να περιγραφεί αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά, όπου θα παρουσιαστούν τόσο τα συστατικά στοιχεία της λύσης, όσο και επιμέρους χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού, αλλά και του υφιστάμενου που θα χρησιμοποιηθούν. Το σύστημα θα πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω κριτήρια: Τα δομικά στοιχεία της λύσης που έχουν διακριτό ρόλο δεν θα πρέπει να αποτελούν single point of failure (αυτό σημαίνει ότι τα δομικά στοιχεία της λύσης θα είναι σε κατάσταση active active ή/και active-standby). Θα πρέπει επίσης να δοθεί η δυνατότητα μέσω του σχεδιασμού της προσφερόμενης λύσης για κλιμακωτή αύξηση των δυνατοτήτων των υποσυστημάτων. Δυνατότητα αξιοποίησης virtualization. Για την εγκατάσταση του εξοπλισμού υπάρχουν εγκατεστημένα ικριώματα τυπικού μεγέθους 19, με ενσωματωμένα επαρκή συστήματα διανομής τροφοδοσίας σε κάθε rack, στο έργο του Data center. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι συμβατός με τη τυπική διάταξη 19 ιντσών για ενσωμάτωση σε ικριώματα καθώς επίσης και να χρησιμοποιεί την τυπική front-to-back cooling τεχνολογία ψύξης. Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός έχει ειδικές απαιτήσεις, τότε ο ανάδοχος πρέπει να φέρει το rack ο ίδιος. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ISP_SLA_services-v2)

35 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Ο ανάδοχος του έργου επιπρόσθετα των προσφερόμενων υποδομών για την υποστήριξη των ψηφιακών υπηρεσιών θα προσφέρει υπολογιστικό εξοπλισμό τον οποίο θα εγκαταστήσει στο Data Center που θα του υποδείξει η αναθέτουσα αρχή. A Εξοπλισμός Εξυπηρετητών Έργου Ο υπό προμήθεια υπολογιστικός εξοπλισμός περιλαμβάνει τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) σύγχρονους εξυπηρετητές (hosts) συνολικής υπολογιστικής ισχύος τριακοσίων (300) φυσικών επεξεργαστών (CPUs), χωρητικότητα η οποία όσον αφορά τις Η/Μ υποδομές του κόμβου φιλοξενίας θα είναι εύκολα και άμεσα επεκτάσιμη (τουλάχιστον κατά 100%), με ξεχωριστή προμήθεια εξυπηρετητών όταν θα προκύψει η ανάγκη. Ο ζητούμενος δικτυακός εξοπλισμός και οι καλωδιώσεις θα επαρκούν εξαρχής για όλες τις ανάγκες δικτύωσης δεδομένων του Κέντρου Δεδομένων και ως εκ τούτου δεν θα απαιτείται σημαντική προμήθεια επιπρόσθετων δικτυακών στοιχείων ή κάποια αναδιάταξη όταν θα επεκτείνεται η υπολογιστική ή αποθηκευτική ισχύς του κέντρου δεδομένων. Για την υποδοχή του εξοπλισμού ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει ικριώματα τυπικού μεγέθους 19, με ενσωματωμένα επαρκή συστήματα διανομής τροφοδοσίας ενδεικτικά αναφέρουμε τουλάχιστον έξι (6) PDU, metered, zero RU, 16Α, 230V σε κάθε rack. A Blade servers Όσον αφορά τους blade hosts, η ποιότητα του εξοπλισμού θα πρέπει να είναι τέτοια που να περιλαμβάνει κατ ελάχιστον 2 φυσικούς επεξεργαστές (CPU), 12 πυρήνες επεξεργασίας (cores) και 96GB μνήμης ανά blade host τύπου Α, και 4 φυσικούς επεξεργαστές, 32 πυρήνες επεξεργασίας (cores) και 256GB μνήμης ανά blade host τύπου Β). Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη απαίτηση όσον αφορά το μέγεθος (half/full κλπ) των blades ή των enclosures (blade chassis) που θα προσφερθούν. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι ελεύθεροι να επιλέξουν το συνδυασμό ποσότητας / μεγέθους blades που θεωρούν ότι προσφέρει την βέλτιστη σχέση κόστους / απόδοσης στο Έργο. Ο εξοπλισμός θα πρέπει ανά τύπο host να αποτελείται από μονάδες με τα ίδια απολύτως τεχνικά χαρακτηριστικά (motherboards, μνήμη, κάρτες connectivity κλπ), συμπεριλαμβανομένων κυρίως πανομοιότυπων επεξεργαστών. A Rack servers Όσον αφορά τους rack-mounted hosts, η ποιότητα του εξοπλισμού θα πρέπει να είναι τέτοια που να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 φυσικούς επεξεργαστές (cpu), 12 πυρήνες επεξεργασίας (cores) και 96GB μνήμης ανά rack server τύπου Α, και 4 φυσικούς επεξεργαστές, 32 πυρήνες επεξεργασίας (cores) και 256GB μνήμης ανά rack server τύπου Β. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη απαίτηση όσον αφορά στο μέγεθος τους πέρα από το μέγιστο ύψος 2RU για τους rack servers τύπου Α και 4RU για τους rack servers τύπου Β. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι ελεύθεροι να επιλέξουν το συνδυασμό πυκνότητας / μεγέθους που θεωρούν ότι προσφέρει την βέλτιστη σχέση κόστους / απόδοσης στο Έργο. Η πυκνότητα του εξοπλισμού θα πρέπει να είναι τέτοια που να προσφέρει τουλάχιστον 2 CPU ανά 2 RU που καταλαμβάνει ο κάθε προσφερόμενος rack server. Ο εξοπλισμός θα πρέπει ανά τύπο rack server να αποτελείται από μονάδες με τα ίδια απολύτως τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς και πανομοιότυπους επεξεργαστές. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ISP_SLA_services-v2)

36 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Τόσο όσον αφορά τους blade hosts όσο και του rack-mounted hosts, η προσφερόμενη μνήμη είναι ισχυρά επιθυμητό να είναι εύκολα αναβαθμίσιμη σύμφωνα με τις προδιαγραφές στους σχετικούς Πίνακες της ενότητας Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί επίσης και στον συνδυασμό μνήμης / επεξεργαστή, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται κατά το δυνατόν περισσότερη ισορροπία απόδοσης-τιμής όσον αφορά στην μνήμη. Έτσι, θα πρέπει να προσφερθούν οι ταχύτερες δυνατές μνήμες για τους προσφερόμενους επεξεργαστές αλλά θα πρέπει να αποφεύγονται μνήμες premium συχνοτήτων εάν δεν λειτουργούν σε αυτές τις συχνότητες στα προσφερόμενα configuration, πχ. προσφέρεται μνήμη 1333MHz η οποία όμως λόγω chipset και συνολικής χωρητικότητας «οδηγείται» σε 1066MHz στην προσφερόμενη σύνθεση. Όλοι οι ζητούμενοι hosts, θα πρέπει να είναι αρχιτεκτονικής συμβατής με το σύνολο εντολών x86-64 (x86 ISA - Instruction Set Architecture) και να έχουν πλήρη συμβατότητα (να υπάρχει ανάλογο certification από τον vendor) με το προσφερόμενο λογισμικό server virtualization, το οποίο θα εγκαθίσταται απευθείας στους προσφερόμενους hosts, χωρίς άλλο ενδιάμεσο λειτουργικό σύστημα και θα υποστηρίζει όλο το διαθέσιμο hardware χωρίς κατά προτίμηση οδηγούς τρίτων κατασκευαστών, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι επιθυμητές επιδόσεις και η απαραίτητη αξιοπιστία. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται από την παρούσα Διακήρυξη η προμήθεια αδειών χρήσης οποιουδήποτε λειτουργικού συστήματος πέραν των λειτουργικών συστημάτων (server OS) που απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία των κεντρικών υποσυστημάτων λογισμικού του Έργου. Το πλήθος και η ποιότητα των απαιτούμενων rack servers και blade servers προδιαγράφονται πλήρως στους σχετικούς Πινάκων Συμμόρφωσης του Παραρτήματος Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.. A.3.2 Λειτουργικές Απαιτήσεις Υποσυστημάτων Εφαρμογών ISP Το έργο αφορά τόσο σε παροχή υπηρεσιών όσο και σε προμήθεια εξοπλισμού. Το φυσικό αντικείμενό του συνίσταται στις οντότητες και υποσυστήματα που περιγράφονται στις ακόλουθες ενότητες. A Υπηρεσία Καταλόγου Μέσω της υπηρεσίας καταλόγου (directory service) θα εξυπηρετείται, με ελεγχόμενο τρόπο, η πρόσβαση στις επιχειρησιακές υπηρεσίες και δεδομένα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Στον κατάλογο θα αναπαρίστανται η οργανωτική δομή του δημοσίου καθώς και οι ρόλοι που είναι δυνατόν να αναληφθούν από τους χρήστες. Με βάση τις ανάγκες, τις οποίες θα κληθεί να καλύψει, προκύπτουν ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον σχετικό πίνακα συμμόρφωσης Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.. Το πλήθος των εγγραφών που θα πρέπει να υποστηρίζει η υπηρεσία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο. Το πλήθος αυτό συνδέεται όχι μόνο με το απόλυτο πλήθος των δημόσιων υπαλλήλων αλλά και με τους πολλαπλούς ρόλους χρήστη που πραγματικά ή δυνητικά θα έχουν αυτοί. Επιπλέον θα απαιτηθεί η διατήρηση της οργανωτικής δομής του δημοσίου με όλους τους ρόλους χρηστών που συνεπάγονται. Επιπλέον, θα δίνεται η δυνατότητα επέκτασης για την υποστήριξη του διπλάσιου πλήθους εγγραφών (3 εκατομμύρια εγγραφές). Η πραγματοποίηση απευθείας ερωτημάτων προς την υπηρεσία από εξωτερικές εφαρμογές είναι σημαντικό να πραγματοποιείται μέσω ενός ενδιάμεσου proxy μηχανισμού (LDAP proxy) ο οποίος θα επιτρέπει στην υπηρεσία να είναι δημοσίως προσβάσιμη αλλά προστατευμένη ως προς θέματα ασφάλειας και επιθέσεων. Ο μηχανισμός LDAP proxy δύναται να προσφερθεί ως ενσωματωμένη Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ISP_SLA_services-v2)

37 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ λειτουργία της υπηρεσίας/προϊόντος καταλόγου ή ως ανεξάρτητο προϊόν. Οι ελάχιστες λειτουργικές απαιτήσεις περιγράφονται αναλυτικά στον σχετικό πίνακα συμμόρφωσης Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.. Για την υλοποίηση της υπηρεσίας ο ανάδοχος θα παρέχει: α) την υπηρεσία καταλόγου και β) το απαραίτητο υλικό και λογισμικό που θα εγκαταστήσει στα datacenters του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Ο ανάδοχος καλείται να παρέχει: Μελέτη και υλοποίηση της οργανωτικής δομής και των χρηστών στο Directory Information Tree της υπηρεσίας καταλόγου καθώς και του σχήματος πληροφοριών που θα χρησιμοποιηθεί για όλους τους διαφορετικούς τύπους οντοτήτων. Μελέτη και υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας πρόσβασης δεδομένων (ACI) ανάλογα με την πολιτική ασφάλειας στην υπηρεσία καταλόγου. Σύστημα διαχείρισης οντοτήτων (Identity manager) για διαφορετικούς οργανισμούς και χρήστες που ανήκουν σε αυτούς με δυνατότητες αυτοεγγραφής με/χωρίς επιβεβαίωση από τον διαχειριστή του φορέα με δυνατότητες ορισμού και ανάθεσης ρόλων χρηστών με δυνατότητες auditing για την παραγωγή και ενεργοποίηση οργανισμών χρηστών και ρόλων Μελέτη επιδόσεων για λειτουργίες ανάγνωσης, εγγραφής και αναζήτησης. Στην μελέτη θα εξετάζονται θέματα indexing και μεγέθους cache των υπό αναζήτηση δεδομένων και πιθανόν επιπλέον απαιτήσεις για διαθεσιμότητα και επεκτασιμότητα. Μελέτη και υλοποίηση της υπηρεσίας LDAP Proxy με αποτύπωση της δομής που ακολουθήσει, τη διαμόρφωση της καθώς και την πολιτική ασφάλειάς της. Μελέτη και υλοποίηση της δικτυακής δομής της υπηρεσίας. Η μελέτη αυτή θα συνδυάζει τα στοιχεία της μελέτης επιδόσεων και πολιτικής ασφάλειας και θα ορίζει την μορφή με την οποία θα υλοποιηθεί η δικτυακή δομή της υπηρεσίας περιλαμβανομένου όλου του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί όπως εξυπηρετητές, δικτυακές συσκευές και συστήματα απομακρυσμένης διαχείρισης. Στην μελέτη θα αποτυπωθεί η ανάγκη (εφόσον θεωρηθεί ότι απαιτείται) για έξυπνες δικτυακές συσκευές διαμοιρασμού του φόρτου (layer-4/7 switches) καθώς και ο τρόπος εγκατάστασης της υπηρεσίας στα datacenters του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Μελέτη και υλοποίηση του μηχανισμού πραγματοποίησης αλλαγών στην υπηρεσία καταλόγου. Μελέτη μετάβασης, εφόσον απαιτείται τροποποίηση του περιβάλλοντος λειτουργίας της υφιστάμενης υπηρεσίας καταλόγου. Σύστημα Web Single Sign-On (SSO) Μελέτη με την απαραίτητη υλοποίηση και ρύθμιση για καταμερισμό φορτίου (load balancing) υψηλή διαθεσιμότητα (High Availability) ασφάλεια (περιοχή DMZ). Συγχρονισμό με υφιστάμενους καταλόγους Η υπηρεσία θα πρέπει να παρέχει τις λειτουργίες Διαχείριση χρηστών και δικαιωμάτων χρηστών Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ISP_SLA_services-v2)

38 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Διαχείριση ρόλων Διαχείριση κωδικών. Η δημιουργία των κωδικών θα μπορεί να είναι αυτο-εξυπηρετούμενη (selfservice), δηλαδή οι χρήστες θα παράγουν τα αναγνωριστικά, θα προσθέτουν τα προσωπικά τους στοιχεία κτλ. Πολιτικές ασφάλειας. Single Sign-On (SSO). Δυνατότητα διαχείρισης χρηστών που δεν ανήκουν ήδη οργανικά σε δημόσιο φορέα. Στόχος αυτή της λειτουργίας είναι η φιλοξενία μια υπηρεσίας καταλόγου μαζί με τις απαραίτητες εφαρμογές (Web front ends) εγγραφής και ανάθεσης ρόλων (Identity Manager) και αναγνώρισης (Single Sign On) για τους υπό διασύνδεση φορείς με σταθερό διαχειριστικό κόστος ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον αριθμό των χρηστών του υπό διασύνδεση φορέα. Για κάθε διασυνδεδεμένο φορέα θα ορίζεται ο διαχειριστής της, ο οποίος θα πραγματοποιεί ή θα εγκρίνει τις λειτουργίες διαχείρισης των χρηστών (εγγραφή /διαγραφή, και τροποποίηση ρόλων). A Υπηρεσία Ονοματολογίας (DNS) Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ απαιτεί την λειτουργία υπηρεσίας ονοματολογίας (Domain Name System - DNS) για την εύρυθμη λειτουργία του Δικτύου τoυ. Δεδομένου ότι μεγάλο μέρος του δικτύου DNS βασίζεται στην λειτουργικότητα Network Address Translation (ΝΑΤ) είναι υποχρεωτικό να συντηρούνται views για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας για αιτήματα (queries) εκτός και εντός ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Το πρώτο συστατικό της υπηρεσίας DNS βασίζεται στην υποστήριξη των αντιστοιχήσεων για τις δικτυακές συσκευές του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Ενώ το δεύτερο συστατικό της υπηρεσίας DNS θα αναλάβει την αποτίμηση ερωτήσεων για συστήματα που δεν ανήκουν στην δικαιοδοσία του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (Caching DNS). Tο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ θα αποκτήσει εσωτερική και εξωτερική υποδομή DNS σε ζώνες, με την εξωτερική ζώνη να είναι η αποκαλούμενη DMZ (Demilitarized Zone). Η υπηρεσία DNS θα μπορεί να απαντά σε όλες τις νόμιμες ερωτήσεις (κατά τα πρότυπα) DNS που υποστηρίζονται από την πολιτική της υπηρεσίας και για τις οποίες υπάρχουν records. Η υπηρεσία DNS θα μπορεί να λειτουργεί σε υποδομή IPv4 και IPv6. Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή στα δύο Data Centers του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ καθώς και στις αντίστοιχες γεωγραφικές νησίδες σε χώρο που θα υποδείξουν οι ανάδοχοι των νησίδων, για την εξυπηρέτηση της υπηρεσίας. Δεδομένου ότι στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα παρασχεθεί Υπηρεσία Διανομής Περιεχομένου (Content Delivery Network, ενότητα Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.) η οποία, μεταξύ άλλων, θα προσφέρει προστασία στο επίπεδο DNS, πρέπει να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα και ενοποίηση με το CDN. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην προσφορά του λεπτομερή τεχνική μελέτη αναφορά, με περιγραφή της αρχιτεκτονικής, του υλικού και λογισμικού καθώς και των εργαλείων τα οποία θα χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η τεχνική μελέτη θα επικαιροποιηθεί κατά την μελέτη εφαρμογής, σε συνεργασία με τον φορέα υλοποίησης του έργου (ΚτΠ ΑΕ). Tέλος στο πλαίσιο αυτής της υπηρεσίας πρέπει να προσφερθεί υποχρεωτικά και κατάλληλο εργαλείο διαχείρισης του IP addressing (private και real, IPv4 & IPv6) καθώς και των αντιστοιχήσεών του ανά κτίριο του δικτύου (μητρώο IP διευθύνσεων). A Authoritative DNS Η υπηρεσία θα απαντάει αποκλειστικά σε ερωτήματα τα οποία αφορούν συστήματα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και τα οποία είναι δυνατό να βρίσκονται κάτω από περισσότερες της μία ζώνης (π.χ. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ISP_SLA_services-v2)

39 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ xxx.syzefxis.gr, zzz.gov.gr κ.λπ). Η υπηρεσία δε θα πρέπει να απαντά για ονόματα και συστήματα τα οποία δεν ανήκουν στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Σε αυτή την περίπτωση θα προωθεί την ερώτηση στην υπηρεσία caching DNS την οποίο θα παρέχει και η οποία θα αναλαμβάνει να απαντήσει κατάλληλα. Η παρεχόμενη υπηρεσία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα όρια διαθεσιμότητας ακόμα και σε φορτίο ερωτήματα/sec. Τέλος η υπηρεσία θα πρέπει να παρέχεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ανθεκτική σε επιθέσεις Denial of Service (DoS). A Caching DNS Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει την υπηρεσία Caching DNS διατηρώντας την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή στα Data Centers του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ καθώς και σε δυο τουλάχιστον σημεία εντός κάθε γεωγραφικής νησίδας, σε κατάλληλο χώρο τον οποίο και θα του υποδείξουν οι αντίστοιχοι ανάδοχοι των νησίδων. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί σε αρχεία logging όλες τις ερωτήσεις αποτίμησης ονοματολογίας. Τα δεδομένα αυτά (log αρχεία) θα μπορούν να είναι ανακτήσιμα και χρησιμοποιήσιμα μέσω κατάλληλων web εργαλείων και σχετικών web services τα οποία θα υλοποιήσει ο ανάδοχος. Ως δεδομένα εισόδου στα εργαλεία αυτά θα είναι το όνομα και η χρονική περίοδος που ενδιαφέρει και δεδομένα εξόδου οι διευθύνσεις των συστημάτων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ που αιτήθηκαν τις διευθύνσεις. Επιπλέον θα παρέχονται στατιστικά στοιχεία των πλέον συχνά ζητούμενων διευθύνσεων ζωνών τόσο συνολικά όσο και ωριαία, ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία. Η υπηρεσία caching DNS θα πρέπει να είναι ανθεκτική σε περιπτώσεις Cache poisoning. A Dynamic DNS Ο πάροχος θα εκπονήσει μελέτη και θα παράσχει υπηρεσίες Dynamic DNS σε τμήματα των ζωνών που θα παρέχει διαχειρίζεται (π.χ. dyn.syzefxis.gr, dyn.gov.gr κ.λπ). Η υπηρεσία θα υποστηρίζει διευθύνσεις IPv4 και IPv6. Η διαχείριση των σχετικών υπηρεσιών θα πραγματοποιείται μέσω κατάλληλου web interface. Επιπλέον ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει ειδικό λογισμικό για σταθμούς εργασίας το οποίο θα αναλαμβάνει να κάνει αυτόματα την ενημέρωση των ζωνών. Και σε αυτή την περίπτωση η επικοινωνία με τα κεντρικά συστήματα της υπηρεσίας θα πραγματοποιείται μέσω πρωτοκόλλου HTTP/HTTPS. Η εν λόγω εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζεται από όλα τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα (εκδόσεις Windows, MAC OS, Linux distributions). A DNS-SEC Ο ανάδοχος θα υλοποιήσει την δημιουργία υποδομής DNS-SEC για το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ που θα ρυθμίζει όλο το κύκλο ζωής συντήρησης των ζωνών. Η υπηρεσία θα υποστηρίζει συγχρονισμό από συστήματα τα οποία υποστηρίζουν το χαρακτηριστικό GSS-TSIG (http://tools.ietf.org/html/rfc3645) για διασύνδεση με ζώνες που συντηρούνται με domain controllers τεχνολογίας Active Directory. Η υπηρεσία DNS-SEC θα πρέπει να είναι ανθεκτική σε περιπτώσεις Cache poisoning. A Υπηρεσία Καταχωρητή Διευθύνσεων (Hostmaster) Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ απαιτεί την λειτουργία υπηρεσίας καταχωρητή διευθύνσεων για την εύρυθμη λειτουργία της συγκρότησης της διευθυνσιοδότησης του Δικτύου ανεξάρτητα των παρόχων των Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ISP_SLA_services-v2)

40 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ νησίδας. Αυτή η λειτουργικότητα επιτρέπει την δικτυακή τεκμηρίωση όλου του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ με τρόπο που επιτρέπει την αυτοματοποιημένη κατασκευή της δικτυακής συγκρότησης των κόμβων πρόσβασης των φορέων. Μια τέτοια δυνατότητα δίνει ευελιξία στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών προς τους φορείς και επιτρέπει την σε μικρό χρονικό διάστημα μετάπτωση κάποιου φορέα μεταξύ διαφορετικών παρόχων (π.χ. στην περίπτωση τεχνικών ή/και επιχειρησιακών δυσκολιών στην υποδομή κάποιου εκ των αναδόχων των γεωγραφικών νησίδων). Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή στα Data Center του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, σε τουλάχιστον 2 σημεία παρουσίας για την απρόσκοπτη παροχή της υπηρεσίας. A Υπηρεσία WHOIS Η υπηρεσία whois επιτρέπει την καταχώρηση και αναζήτηση αντικειμένων που σχετίζονται με τη λειτουργία ενός δικτύου. Τα αντικείμενα αυτά περιγράφουν φυσικές οντότητες, π.χ. πρόσωπα, ρόλους αλλά και τεχνικές οντότητες π.χ. δίκτυα, ζώνες (ευθείς και ανάστροφες), πληροφορίες δρομολόγησης κλπ. Οι πληροφορίες καταχωρούνται σε μια βάση δεδομένων. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι το WHOIS. Η υπηρεσία θα απαντάει τουλάχιστον σε ερωτήματα τα οποία αφορούν φορείς του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, και θα διαθέτει web interface. Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη μόνο στο εσωτερικό του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Η υπηρεσία WHOIS δίνει τη δυνατότητα να δημιουργούνται αντικείμενα τόσο για πρόσωπα όσο και για φορείς-χρήστες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Επιπλέον καταχωρούνται οι διοικητικοί υπεύθυνοι για κάθε φορέα, οι δικτυακές διευθύνσεις (IPv4, IPv6 κοκ) κάθε φορέα, η πληροφορία δρομολόγησης και η πιθανή πολιτική τους για τα αυτόνομα συστήματα (AS) που λειτουργούν εντός του ΣΥΖΕΥΞΙΣ II. Ο ανάδοχος της υπηρεσίας θα μελετήσει κατόπιν των απαιτήσεων των παρόχων νησίδας εάν χρειάζεται να συντηρεί και ένα αντίγραφο του RIPE-db στη βάση. Το πλάνο αριθμοδότησης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι ενιαίο. Ο ανάδοχος κάθε νησίδας λαμβάνει ένα block διευθύνσεων και ένα αριθμοδοτικό πλάνο βάση του οποίου θα δημιουργεί τα αντικείμενα των προσώπων και δικτύων που απαιτούνται για την καταχώρηση. Ο ανάδοχος της υπηρεσίας WHOIS θα πρέπει να λαμβάνει τακτικά αντίγραφα ασφαλείας της υποδομής ώστε να μπορεί να επαναφέρει άμεσα την υποδομή σε περίπτωση αστοχίας, σύμφωνα με την απαιτούμενη διαθεσιμότητα. A Υπηρεσία Παραγωγής, Επεξεργασίας και Διάθεσης Ψηφιακού Πολυμεσικού Υλικού σε πραγματικό χρόνο ή κατ απαίτηση Οι υποψήφιοι θα προσφέρουν υπηρεσία Παραγωγής, Επεξεργασίας και Διάθεσης Ψηφιακού Πολυμεσικού Υλικού σε πραγματικό χρόνο (live streaming) ή κατ απαίτηση (on demand). Ειδικότερα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπηρεσίας ο ανάδοχος θα παρέχει τις παρακάτω επιμέρους υπηρεσίες: Παραγωγή ψηφιακού πολυμεσικού υλικού. Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα καλείται να καλύψει γεγονότα των φορέων του έργου, π.χ. συνέδρια, ημερίδες, με χρήση του κατάλληλου υλικού λήψης (κάμερα/ες, μικροφωνική κάλυψη) και λογισμικού κωδικοποίησης και αποθήκευσης σε ψηφιακή μορφή. Ο ανάδοχος θα ενημερώνεται από τον αρμόδιο φορέα του έργου για την απαίτηση κάλυψης τους γεγονότος τουλάχιστον ένα (1) μήνα νωρίτερα ενώ η απαιτούμενη δικτυακή υποδομή θα αποτελεί ευθύνη του φορέα. Διάθεση ψηφιακού πολυμεσικού υλικού σε πραγματικό χρόνο. Ο ανάδοχος θα διαθέτει κατάλληλη υποδομή ζωντανής μετάδοσης (live streaming) των γεγονότων. Θα υποστηρίζεται Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ISP_SLA_services-v2)

41 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ μετάδοση unicast και multicast (ASM και SSM) για πρωτόκολλα IPv4 και IPv6. Θα υποστηρίζονται τουλάχιστον 10 ταυτόχρονες ζωντανές μεταδόσεις με μέγιστο 1000 χρήστες (unicast). Δικτυακή πύλη διάθεσης πολυμεσικού υλικού κατ απαίτηση. Ο ανάδοχος θα δημιουργήσει δικτυακή πύλη υποκείμενη στο κυρίως portal του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙμέσω της οποίας θα διατίθεται ελεύθερα ή με χρήση κωδικού το πολυμεσικό υλικό που έχει παραχθεί. Ταυτόχρονα θα μπορούν εξουσιοδοτημένοι χρήστες να ανεβάζουν πολυμεσικό υλικό διαμέσου κατάλληλης διεπαφής, ώστε να είναι προσβάσιμο μέσω της δικτυακής πύλης. Στην ίδια δικτυακή πύλη θα προβάλλονται οι σύνδεσμοι των ζωντανών μεταδόσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σε περίπτωση που είναι επιθυμητή η ελεγχόμενη πρόσβαση σε υλικό ή ζωντανή μετάδοση, θα μπορεί να γίνεται με χρήση του λογαριασμού (username/password) που διαθέτουν οι χρήστες του έργου από την Υπηρεσία Καταλόγου, εφόσον ανήκουν σε κατάλληλα εξουσιοδοτημένη ομάδα. Διαχείριση και επεξεργασία ψηφιακού πολυμεσικού υλικού. Ο ανάδοχος θα διαθέτει υπηρεσία επεξεργασίας (video post-processing) και μονταρίσματος πολυμεσικού υλικού με σκοπό τη μορφοποίησή του και διάθεσή του με διάφορα μέσα. Ενδεικτικά αναφέρονται η δυνατότητα αφαίρεσης υλικού ανάμεσα σε δύο χρονικές στιγμές, η δημιουργία DVD/blu-ray με θεματικές ενότητες και τίτλους. Τα αιτήματα θα υποβάλλονται από τον υπεύθυνο του φορέα με σαφείς οδηγίες για τις αναγκαίες ενέργειες επεξεργασίας. Οι αναλυτικές προδιαγραφές της υπηρεσίας περιγράφονται στον πίνακα συμμόρφωσης C.3.3. A Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ο ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο σύνολο των υπαλλήλων των φορέων του έργου, με μέγιστο αριθμό δυνητικών χρηστών τους , χωρητικότητας 5GB ανά θυρίδα κατά μέσο όρο με ευέλικτη διαδικασία απόδοσης χωρητικότητας ανά θυρίδα. Ο ζητούμενος αριθμός θυρίδων στην αρχική λειτουργία του έργου είναι Η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα παρέχεται σε υποδομές που θα διαστασιολογήσει, διαθέσει και λειτουργήσει ο ανάδοχος στο data center του έργου. Στην πρότασή τους οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα περιγράφουν αναλυτικά την πολιτική ασφάλειας της υπηρεσίας. Η διαδικασία δημιουργίας λογαριασμών και υποστήριξης της υπηρεσίας θα έχει ως εξής: Ο υπεύθυνος κάθε φορέα έχει την ευθύνη για την εσωτερική, εντός φορέα, απόδοσης λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. διαδικασία Ο υπεύθυνος κάθε φορέα επικοινωνεί με την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών (Helpdesk) του έργου για όλα τα θέματα που αφορούν την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, π.χ. δημιουργία λογαριασμών, διαγραφή λογαριασμών, αλλαγή κωδικών και ρυθμίσεις διαθέσιμου χώρου θυρίδας. Εναλλακτικά ή επιπλέον, οι ενέργειες δημιουργίας, διαγραφής, αλλαγής και ρύθμισης χώρου θα είναι δυνατό να εκτελούνται από τον κατάλληλα εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο φορέα με τη χρήση ειδικής διεπαφής και μετά από σχετική εκπαίδευση διάρκειας 7 ωρών. Ο ανάδοχος οφείλει να περιγράψει λεπτομερώς στη προσφορά του το κεντρικό σύστημα εποπτείας και διαχείρισης. Να τεκμηριώσει τις μεθόδους και εργαλεία αυτοματοποίησης των διαδικασιών που σχετίζονται με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ενέργειες που επιτρέπονται στο ρόλο διαχειριστή θα είναι δυνατόν να αναλαμβάνονται και από τους υπεύθυνους διαχειριστές των φορέων, κατόπιν εξουσιοδότησης και ανάθεσης συγκεκριμένων δικαιωμάτων. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ISP_SLA_services-v2)

42 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Θα υποστηρίζονται τα πρωτόκολλα εισερχόμενης POP3/IMAP πάνω από διασφαλισμένες συνδέσεις Secure Socket Layer (SSL), και εξερχόμενης SMTP καθώς και εξερχόμενης SMTP με πιστοποίηση (authentication). Αναφορικά με τις συνδέσεις SSL θα υποστηρίζεται ταυτοποίηση με χρήση username/password και χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών. Τα διαπιστευτήρια των χρηστών θα φυλάγονται στην υπηρεσία καταλόγου που προβλέπεται για το έργο. Ειδικότερα για την χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών η υπηρεσία θα πρέπει να κάνει έλεγχο της εγκυρότητας των πιστοποιητικών. Ο ανάδοχος πρέπει να κάνει χρήση της υπηρεσίας καταλόγου του έργου για την ρύθμιση της υπηρεσίας . Για αυτό τον λόγο θα κάνει στην υπηρεσία καταλόγου τις απαραίτητες ρυθμίσεις/προσθήκες στο «σχήμα» (directory schema). Αναφορικά με την λειτουργικότητα της υπηρεσίας mail θα υποστηρίζεται: δημιουργία και διαγραφή IMAP Folders μέσα από τους mail clients χρηστών. προστασία από κακόβουλο λογισμικό (virus) στα επισυναπτόμενα αρχεία (attachments) προστασία από μαζική αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς την συγκατάθεση των παραληπτών (SPAM). αυτόματο απαντητή σε περίπτωση απουσίας (vacation message). αναζήτηση μηνυμάτων με βάση τα πεδία της επικεφαλίδας του μηνύματος, στα ελληνικά και τα αγγλικά αναζήτηση μηνυμάτων με βάση το περιεχόμενο του μηνύματος στα ελληνικά και τα αγγλικά. Για την αναζήτηση με βάση το περιεχόμενο του μηνύματος ο ανάδοχος θα πρέπει να υποστηρίζει δεικτοδότηση (indexing). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να περιγράψουν τον τρόπο υλοποίησης του indexing. Κατηγοριοποίηση κρισιμότητας του μηνύματος Θα υπάρχει διαθέσιμη εφαρμογή webmail όπως προδιαγράφεται αναλυτικά στους σχετικούς πίνακες. Η εφαρμογή webmail θα παρέχει πλήρως τις λειτουργίες που υποστηρίζονται από την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο ανάδοχος θα περιγράψει με λεπτομέρεια την αρχιτεκτονική της λύσης του και θα τεκμηριώσει τη δυνατότητα του προσφερόμενου συστήματος για κάλυψη των αναγκών ενός μεγάλης κλίμακας έργου. Θα δοθούν στοιχεία για την υποδομή που θα προσφερθεί ενώ θα περιγράψει τη δυνατότητα αναβάθμισης του προσφερόμενου συστήματος για υποστήριξη επιπλέον λογαριασμών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει καθόλη τη διάρκεια του έργου τα απαραίτητα λογισμικά ενημέρωσης (patches, fixes και νέες εκδόσεις) του λογισμικού που χρησιμοποιεί για την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να εξασφαλίζεται η αποδοτική και κυρίως η ασφαλής λειτουργία της υπηρεσίας. Για τους φορείς του έργου που στην υφιστάμενη κατάσταση χρησιμοποιούν την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω των υποδομών του σημερινού αναδόχου και επιθυμούν να χρησιμοποιούν την αντίστοιχη υπηρεσία που προσφέρει ο νέος ανάδοχος, ο τελευταίος θα πρέπει να μεριμνήσει, να προετοιμάσει και να ολοκληρώσει σε συνεργασία με το φορέα και το σημερινό ανάδοχο τις απαραίτητες εργασίες μετάπτωσης. Τέλος για τους φορείς εκείνους που το επιθυμούν και διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για να υποστηρίξουν την υπηρεσία εσωτερικά στο φορέα τους θα δίνεται η δυνατότητα για Mail Routing προς αυτούς (σύμφωνα με RFC 974 και όλα τα σχετικά RFCs που το επεκτείνουν ή επικαιροποιούν). Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ISP_SLA_services-v2)

43 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A Υπηρεσία τηλεσυνεργασίας με αμφίδρομη επικοινωνία και σύγχρονα εργαλεία διάθεσης και επεξεργασίας υλικού Στόχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι ο ανάδοχος να προσφέρει μία εφαρμογή Ενοποιημένων Επικοινωνιών, η οποία θα ενοποιεί δυνατότητες τηλε-παρουσίας, instant messaging, φωνής και video, φωνητικών μηνυμάτων, desktop sharing και διάσκεψης ως ενιαία εμπειρία για PC, Mac, tablets και smartphones. Θα προσφέρει έναν απλό τρόπο ώστε οι χρήστες να είναι σε θέση να εντοπίσουν εύκολα και με ασφάλεια τα άτομα με τα οποία επιθυμούν να επικοινωνήσουν, να διαπιστώσουν εάν είναι διαθέσιμα και σε ποια συσκευή, και να συνεργαστούν χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ή συσκευή της προτίμησής τους. Ο ανάδοχος θα προσφέρει σύστημα τηλεσυνεργασίας (υλικό και λογισμικό) για τουλάχιστον χρήστες μέσω της οποίας οι συμμετέχοντες θα μπορούν να επικοινωνούν και να μοιραστούν μεταξύ τους υλικό. Ο ανάδοχος στη λύση που θα προσφέρει, ανεξάρτητα από τον τρόπο αδειοδότησης του συστήματος, θα προσφέρει το κατάλληλο υλικό και λογισμικό για δυνατότητα τουλάχιστον ταυτόχρονων συνδέσεων τελικών χρηστών, οι οποίες θα δεσμεύονται για την πραγματοποίηση προγραμματισμένων ή έκτακτων συναντήσεων. Ειδικότερα στα εργαλεία επικοινωνίας περιλαμβάνονται κατ ελάχιστο: φωνή (μέσω μικροφώνου για την αποστολή και ακουστικών για την λήψη) βίντεο (μέσω webcam1) γραπτά μηνύματα (chat) Στο αντικείμενο της τηλεσυνεργασίας θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστο οι παρακάτω δυνατότητες: παρουσίαση αρχείου (π.χ. παρουσίαση, κείμενο, φύλλο εργασίας) παρουσίαση ιστοσελίδας και πλοήγηση στο διαδίκτυο διαμοιρασμός εφαρμογών και αρχείων διαμοιρασμός επιφάνειας εργασίας σημειώσεων σε λευκό πίνακα (whiteboard) Επιπλέον: οι συμμετέχοντες θα έχουν στη διάθεσή τους εργαλεία και ενδείξεις όπως είναι: κατάλογος συμμετεχόντων με ένδειξη παρουσίας στη συνάντηση ελέγχου ήχου και βίντεο ελέγχου επιφάνειας εφαρμογής και παρουσίας εργαλείων μέσα σε αυτήν ο συντονιστής θα διαθέτει επιπρόσθετα εργαλεία όπως είναι: πριν την έναρξη της τηλεσυνεργασίας δημιουργία τηλε-συνάντησης αμέσως ή σε μελλοντικό χρόνο και απόδοση μοναδικού url σε αυτήν πρόσκλησης συμμετεχόντων μέσω: ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω περιβάλλοντος άμεσου μηνύματος (instant messaging) κατά τη διάρκεια της τηλεσυνεργασίας ελέγχου ήχου συμμετεχόντων Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ISP_SLA_services-v2)

44 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ πρόσκλησης νέου συμμετέχοντα μεταφοράς ελέγχου σε συμμετέχοντα καταγραφής συνόλου πεπραγμένων αποστολής μηνύματος υπενθύμισης σε συμμετέχοντα Κατάλογος χρηστών με στοιχεία επικοινωνίας, ρόλο και δικαιώματα πρόσβασης, Δυνατότητα αναζήτηση υπαλλήλων ανάλογα με το προφίλ των προσόντων τους Η υπηρεσία θα μπορεί να υποστηρίζει προσωπικούς υπολογιστές σε λειτουργικό σύστημα MS Windows, Linux variants, MacOS με σύγχρονους browsers και πιθανά κάποιο plugin, καθώς και κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα IOS, Adroid, windows Mobile, Blackberry κτλ. A Υπηρεσία Web-hosting Ο ανάδοχος του Υποέργου θα πρέπει να υλοποιήσει, βάσει σύγχρονων πρακτικών και αρχιτεκτονικών υλοποίησης, υποδομή φιλοξενίας ιστοσελίδων, σε συνεργασία με τους ανάδοχους των Υποέργων «Εξοπλισμός Τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης & Aσφάλειας» και «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Λειτουργία Υποδομής Κέντρου Δεδομένων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ». Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική θα πρέπει να μπορεί να εξυπηρετήσει περίπου δύο χιλιάδες (2.000) δικτυακές πύλες που φιλοξενούνται σήμερα στο Κέντρο Δεδομένων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες υποδομές για επέκταση σε ποσοστό τουλάχιστον 100% (τουλάχιστον δικτυακές πύλες). Βασική παράμετρος της αρχιτεκτονικής λύσης είναι η παροχή πολλαπλών επιπέδων ασφάλειας τα οποία θα εγγυώνται την ασφαλή λειτουργία της υποδομής και την προστασία των δικτυακών πυλών των δημοσίων φορέων-μελών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Επίσης, πριν τη φιλοξενία κάθε site, ο ανάδοχος θα πραγματοποιεί διεξοδικούς έλεγχους, ώστε να αποφεύγονται ευπάθειες ασφάλειας που ενδεχομένως να αποτελούν κίνδυνο για τη συνολική ασφάλεια της υποδομής φιλοξενίας. Αντίστοιχοι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται σε μόνιμη βάση και τα αποτελέσματα θα κοινοποιούνται στους υπεύθυνους των φιλοξενούμενων site, αλλά και στην Αναθέτουσα αρχή. Το συνολικό σχέδιο της πολιτικής ασφαλείας για την υποδομή φιλοξενίας, θα εκπονηθεί από τον ανάδοχο του υποέργου και μετά την έγκρισή του από την Αναθέτουσα Αρχή, θα υλοποιηθεί σε εξοπλισμό που θα υποδειχθεί από τον ανάδοχο του Υποέργου «Εξοπλισμός Τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης & Aσφάλειας». Προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη υψηλή ταχύτητα απόκρισης, ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να υλοποιήσει διατάξεις διαμοιρασμού φόρτου (Load Balancing) και application acceleration. Οι βασικές λειτουργίες των διατάξεων αυτών είναι αφενός να μοιράζουν με αποτελεσματικό τρόπο την κίνηση, τις αιτήσεις και συνολικά το φορτίο μεταξύ των εξυπηρετητών και αφετέρου να επιταχύνουν την απόκριση των υπηρεσιών ενσωματώνοντας τεχνολογίες όπως π.χ. SSL off-load και hardware-based HTTP compression. Ο ανάδοχος του υποέργου θα εγκαταστήσει το απαιτούμενο λογισμικό για την παροχή της υπηρεσίας φιλοξενίας ιστοσελίδων, σε υπολογιστικό και αποθηκευτικό εξοπλισμό και θα τον εγκαταστήσει στο κέντρο δεδομένων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, ενώ παράλληλα θα παρέχει και το κατάλληλο λογισμικό διαχείρισης ιστοχώρου ανά φορέα. Η υλοποίηση που θα επιλεγεί θα πρέπει να: εξασφαλίζει την υψηλή διαθεσιμότητα (high availability) παρέχει δυνατότητες κλιμάκωσης (scalability) με εύκολο και γρήγορο τρόπο, Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ISP_SLA_services-v2)

45 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ αξιοποιεί με το βέλτιστο τρόπο τους προσφερόμενους υπολογιστικούς και αποθηκευτικούς πόρους παρέχει υπηρεσία backup/replication σε επίπεδο δικτυακού τόπου, εξασφαλίζοντας την προστασία των δεδομένων από τυχόν αστοχίες. Ο ανάδοχος του υποέργου θα προσφέρει δυνατότητες shared hosting ή dedicated server hosting ανάλογα με τις απαιτήσεις του site που φιλοξενείται. Στην περίπτωση του shared hosting, ο αριθμός των domain ανά server θα πρέπει να διατηρείται μικρός, προκειμένου να προσφέρεται ποιοτική και αξιόπιστη υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ανάληψη των απαιτούμενων δράσεων εποπτείας και ελέγχου που εγγυούνται την καλή λειτουργία των υποδομών και sites που φιλοξενούνται. Η εγκατεστημένη υποδομή θα μπορεί να υποστηρίξει και τις δύο πιο διαδεδομένες πλατφόρμες φιλοξενίας (Microsoft Windows και UNIX/Linux). Σε κάθε πλατφόρμα θα παρέχονται ένας αριθμός από βάσεις δεδομένων (π.χ. MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle, SQL Server, MS Access), εφαρμογές και scripting γλώσσες (π.χ. PHP, Ruby on Rails, Perl/Bash/CGI, Python, SSI, ASP, ASP.NET), όπως συμβαίνει στους σύγχρονους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας. Στους διαχειριστές των φιλοξενούμενων sites θα προσφέρεται περιβάλλον διαχείρισης του ιστοχώρου, το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα: διαχείρισης του ιστοχώρου μέσω web browser διαμόρφωσης ιστοσελίδων διαχείρισης των ημερήσιων αρχείων στατιστικών επισκεψιμότητας διαχείρισης των βάσεων δεδομένων διαχείρισης περιεχομένου και αρχείων λήψης εφεδρικών αντιγράφων του ιστοχώρου πρόσβασης μέσω ftp εγκατάστασης εφαρμογών για τη δημιουργία ιστολογίων, forum, ερωτηματολογίων κλπ. A Υπηρεσία Διανομής Περιεχομένου (Content Delivery Network) Η υπηρεσία διανομής περιεχομένου (ΥΔΠ) θα λειτουργεί διαφανώς ως προς τον τελικό χρήστη και έχει ως σκοπό την ταχύτερη χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η ΥΔΠ αποσκοπεί κυρίως Στη μεταφορά περιεχομένου εγγύτερα ως προς τον χρήστη Στην ελαχιστοποίηση της χρήσης της κεντρικής υλικοτεχνικής υποδομής διανομής περιεχομένου. Στην ελαχιστοποίηση των χρόνων απόκρισης. Στην 100% διαθεσιμότητα των υπηρεσιών ανεξάρτητα των μεταβολών του φόρτου. στην επιτάχυνση web εφαρμογών (Web Accelaration) στην παροχή LIVE και VOD Video Streaming σε πολλαπλές συσκευές. στην παροχή υπηρεσιών Global distributed DNS με σκοπό την προστασία DDOS σε επίπεδο DNS Η ΥΔΠ θα παρέχεται μέσω ανεξάρτητου δικτύου διανομής περιεχομένου (Content Delivery Network - CDN) και θα λειτουργεί ως ένα επιπλέον επίπεδο το οποίο θα λειτουργεί υποστηρικτικά στις υπόλοιπες υπηρεσίες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ II. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ISP_SLA_services-v2)

46 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ προσφορά του την κατανομή των εξυπηρετητών που πρόκειται να υποστηρίξουν την υπηρεσία διανομής περιεχομένου σε πανελλαδικό επίπεδο. Στον πίνακα συμμόρφωσης Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. αναφέρονται οι απαιτήσεις παροχής της ΥΔΠ. Πιο συγκεκριμένα η ΥΔΠ θα πρέπει να υποστηρίζει τα εξής : Οι υποψήφιοι στην προσφορά τους θα πρέπει να συμπεριλάβουν συγκεκριμένη μεθοδολογία χρήσης των υπηρεσιών του δικτύου διανομής περιεχομένου και ολοκλήρωσης με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ II με στόχο την εξασφάλιση του επιπέδου υπηρεσιών όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη Η μεθοδολογία θα πρέπει να περιέχει κατ ελάχιστον : Περιγραφή δικτύου διανομής (τοπολογία, αρχιτεκτονική) Δυνατότητες δικτύου όσον αφορά την πλήρη εγκατάσταση των συστημάτων υποστήριξης του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ για τη διανομή του στατικού / δυναμικού περιεχομένου καθώς και την επιτάχυνση των WEB εφαρμογών. Δυνατότητες δικτύου όσον αφορά την 100% διαθεσιμότητα στη περίπτωση που οι origin servers του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ δεν είναι προσβάσιμοι ή έχουν πρόβλημα. Δυνατότητες δικτύου για την κατανεμημένη και πλεονασματική (σε περισσότερους από ένα κόμβους του δικτύου διανομής) τμημάτων του λογισμικού υποστήριξης για την μείωση του χρόνου απόκρισης των υπηρεσιών. Αναλυτική περιγραφή για το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφονται από την συμφωνία επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών. Δυνατότητες δικτύου όσον αφορά την πλήρη εγκατάσταση των συστημάτων υποστήριξης του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ για τη διανομή LIVE / on-demand video. A.3.3 Λειτουργικές Απαιτήσεις Υποσυστημάτων Εφαρμογών SLA Η προτεινόμενη λειτουργική αρχιτεκτονική του έργου παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ISP_SLA_services-v2)

47 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Σχήμα 1: Λειτουργικό διάγραμμα διαδικασιών SLA Σύμφωνα με αυτήν ο ανάδοχος πρέπει να υλοποιήσει τις ακόλουθες διαδικασίες παρακολούθησης και διαχείρισης προβλημάτων - αιτημάτων. 1. Προβλήματα που τεκμηριώνονται από το Σύστημα Παρακολούθησης Μέσω του υποσυστήματος παρακολούθησης του δικτύου και υπηρεσιών θα γίνονται οι συμφωνηθείσες περιοδικές μετρήσεις. Σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποιο γεγονός απόκλιση από τις προδιαγραφές των σχετικών υποέργων τότε μέσω υποσυστήματος Φιλτραρίσματος και Εντοπισμού Σφαλμάτων (ΥΦΕΣ) θα αποδίδεται το εν λόγω γεγονός σε σφάλμα (trouble) το οποίο και θα συνδέεται με κάποια από τις παρεχόμενες από τους Αναδόχους τους ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ υπηρεσίες. Ταυτόχρονα θα ενεργοποιείται σχετικό trouble ticket μέσω του υποσυστήματος βοήθειας και υποστήριξης στην σχετική εφαρμογή helpdesk η οποία θα έχει λειτουργικότητα «ticketing» εφαρμογής. Να σημειωθεί ότι το ΥΦΕΣ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης περισσότερων του ενός γεγονότος σε ένα σφάλμα ώστε να αποφεύγονται επικαλυπτόμενα σφάλματα καθώς και καταιγίδες γεγονότων (event storms) οι οποίες θα πηγάζουν από το ίδιο ουσιαστικά σφάλμα στο δίκτυο κάποιου από τους Αναδόχους. Με την δημιουργία του σχετικού Τrouble Τicket, θα ενημερώνεται μέσω του συστήματος αλλά και με ο Αρμόδιος Ανάδοχος του σχετικού υποέργου. Με την σειρά του, ο αρμόδιος Ανάδοχος θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της βλάβης. Το ticket θα κλείνει μόνο όταν το γεγονός για το οποίο ανοίχτηκε το ticket έχει αποκατασταθεί. Trouble tickets Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ISP_SLA_services-v2)

Ενημερωτική τεχνική ημερίδα για το έργο: «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα» Στόχοι του Έργου

Ενημερωτική τεχνική ημερίδα για το έργο: «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα» Στόχοι του Έργου Ενημερωτική τεχνική ημερίδα για το έργο: «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα» Στόχοι του Έργου Θέμης Παππάς 18/02/2014 Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ Δυτικής Μακεδονίας ΜΑΝ: 5 Κτίρια:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Κωδ. ΟΠΣ: 374616 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΓΧ-Ω5Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4ΜΓΧ-Ω5Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Μοσχάτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ I 2006-2011 Πρώτη φάση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ήδη συνδέει 6.000 κτίρια του δημοσίου από το 2006 Κύριοι Στόχοι του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ Συμμετοχή όλων των κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες : Αλμπάνης Παντελής Τηλέφωνο : 213-13 00 840 Fax : 213-13 00 800 e-mail : palba@ktpae.gr Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 6328 Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Μαρούσι, ΑΠ.: 744/ 3

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Μαρούσι, ΑΠ.: 744/ 3 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Μαρούσι, 8-1-2015 ΑΠ.: 744/ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ Άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με το έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : /ΨΣ7401-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : /ΨΣ7401-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 15/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ6524-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 15/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ6524-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 23/9/2011 Αριθ. διακήρυξης 6/2011 Αριθ. πρωτ.: οικ

Αθήνα 23/9/2011 Αριθ. διακήρυξης 6/2011 Αριθ. πρωτ.: οικ Αθήνα 23/9/2011 Αριθ. διακήρυξης 6/2011 Αριθ. πρωτ.: οικ. 25202 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Κέρκυρα, 30.06.2015 Αρ. Πρωτ. 3725 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟY ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Το παρόν έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 26/07/2010 Α.Π. : 152.878/ΨΣ3853-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 26/07/2010 Α.Π. : 152.878/ΨΣ3853-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΜΠ. Το Δίκτυο Τηλεματικής του ΕΜΠ και η συμβολή του στην εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΚΕΔ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΜΠ. Το Δίκτυο Τηλεματικής του ΕΜΠ και η συμβολή του στην εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΚΕΔ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΜΠ Το Δίκτυο Τηλεματικής του ΕΜΠ και η συμβολή του στην εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας Εισηγητής: Καθ. Ε. Συκάς, Σχ.ΗΜΜΥ Επιστημονικός Υπεύθυνος ΚΕΔ nmc@ntua.gr http://noc.ntua.gr 4 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

dhd@ydmed.gov.gr promithies@ydmed.gov.gr ΘΕΜΑ : Δίκτυο Δημοσίου Τομέα (Δ.Δ.Τ.) Έναρξη λειτουργίας Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π.

dhd@ydmed.gov.gr promithies@ydmed.gov.gr ΘΕΜΑ : Δίκτυο Δημοσίου Τομέα (Δ.Δ.Τ.) Έναρξη λειτουργίας Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π. Αθήνα, 07/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 29/04/2009 Α.Π. : /ΨΣ6772-Α2. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 29/04/2009 Α.Π. : /ΨΣ6772-Α2. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 373955 Πράξη Ψηφιακός Διαδραστικός Οδηγός και εφαρμογές για την Προβολή και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Περιεχομένου του ΝΠΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax:

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax: Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2017 (Αρ. πρωτ: 860/ )

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2017 (Αρ. πρωτ: 860/ ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΑΘΗΝΑ, 28/06/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Μονάδα Β2: Υποστήριξης Ένταξης και Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 με Φ.Π.Α.

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 με Φ.Π.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 52.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Ε. Αλογογιάννη Τηλ.: 210-3748742

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.436/ ΨΣ3766-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.436/ ΨΣ3766-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 07/10/2010 Α.Π. : 154.671/ΨΣ7266-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 07/10/2010 Α.Π. : 154.671/ΨΣ7266-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 03/08/2010 Α.Π. : /ΨΣ5321-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 03/08/2010 Α.Π. : /ΨΣ5321-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153955/ΨΣ5406-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153955/ΨΣ5406-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΘΕΜΑ: : Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την Επιλογή Εξειδικευμένου Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ3501-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ3501-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: «Παροχή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ8636-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ8636-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ4563-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ4563-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 639/2012. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 639/2012. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 639/2012 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με αντικείμενο «Μίσθωση οπτικού κυκλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1)

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Πρωτοβουλίες για μια ισχυρή παρουσία των Δήμων στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο και διάθεσή τους με πολλαπλά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1 & 2 αυτής) η οποία είναι

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1 & 2 αυτής) η οποία είναι ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 30/04/14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. Γ29/ΠΥ/36 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax:

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax: Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Κουρτερίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/ Ανοικτός Δηµόσιος Διεθνής Διαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 31-07-2014 ΑΠ.:729/35 ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελέσματος του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για το Έργο: «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΣΚ-6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α3ΣΚ-6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Δ I A K H P Y Ξ H. Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας»

Δ I A K H P Y Ξ H. Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» Ειδικός Λογαριασμός - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής Βασ. Σοφίας 12, T.K. 67 100 Ξάνθη Tηλ: 25410-79410,79452 Fax: 25410-79454 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ξάνθη, Aριθ. πρωτ.:..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 29/07/2010 Α.Π. : 152.249/ΨΣ5098-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 29/07/2010 Α.Π. : 152.249/ΨΣ5098-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία : 04-09-2013 Πληροφορίες: : Ιωάννης Τσάνης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα, 27-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. Πρωτ :19780 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Γραφείο : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 47100- Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: Fax:

Χανδρή 3, Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: Fax: Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.140/ΨΣ6188-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.140/ΨΣ6188-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/10 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216838-2014:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ COMPUTER ROOM ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ COMPUTER ROOM ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ»

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ06/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.378,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-7Χ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-7Χ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΦ-ΕΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΦ-ΕΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Ημερομηνία 06/01/2016 Αρ. Μελέτης: 1/2016 Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 29.450,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1) Τεχνική Έκθεση 2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:5222 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Σάββα Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 22/05/2009 Α.Π. : Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 22/05/2009 Α.Π. : Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ4882/Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ4882/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΟΥ (PTZ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΣΩ GPRS 2G/3G/4G» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ13/122016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΔΦ-ΞΛΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΖΔΦ-ΞΛΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ Γενικά Σύμφωνα με την απόφαση 353 (πρακτικό 32/2012) του Συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών, το Τ.Ε.Ι. Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

6 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 18.06.2010 Αριθμ. Πρωτ.: 4788 Πληρ.: Τηλ.: Fax: e-mail: Δεληδημήτρη Δήμητρα 2313 321750 2313 321701-2 ddelidimitri@mou.gr 6 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας αρχής: Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής, Μελιδώνη 4-6, Αθήνα, 10563, Τηλ.: 210 3318491, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 03/11/2010 Α.Π. : 155.108/ΨΣ7377-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 03/11/2010 Α.Π. : 155.108/ΨΣ7377-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ. Όλα τα Επιμελητήρια της Ελλάδας

ΠΡΟ. Όλα τα Επιμελητήρια της Ελλάδας ΔΙΟΙΚΗΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα 31/03/2014 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΦΗΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ. Γ29/ΠΤ/25 ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαχ.Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16 Πληροφορίες: Μ. Μπουραντά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 01.08.2014 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 3.2.1 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 2017/S

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 2017/S 1 / 5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327362-2017:text:el:html Ελλάδα-: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_3/1_10.07.08

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_3/1_10.07.08 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ... 3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ. ΑΝΔΡΟΥ Χώρα Άνδρου, 84500, Άνδρος Τηλέφωνα: 22823-60224 Fax: 22820-22808 Πληροφορίες: κα. Παρλιάρου E-mail: ty@andrs.gr Άνδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 3586 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 3586 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 29-2-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 3586 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < Τεχνοοικονομική πραγματογνωμοσύνη παρεμβάσεων εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων" με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα