Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις"

Transcript

1 Biomedical Imaging & Applied Optics University of Cyprus Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις Διάλεξη 3 Κυτταρική Μεμβράνη Σε Ηρεμία (Membrane at Rest)

2 Δομή Κυτταρικής Μεμβράνης Κυτταρική μεμβράνη (Plasma membrane) Ρευστό (Fluid) διπλό στρώμα φωσφολιπιδίων (phospholipid bilayer) Εμφυτευμένες πρωτεΐνες και χοληστερόλη Διπλό στρώμα φωσφολιπιδίων (Phospolipid bilayer) Φωσφολιπίδια (Phospholipids) Πολική φορτισμένη (Polar charged) υδροφιλική (hydrophilic) κεφαλή Δύο μη-πολικά υδροφοβικά λιπίδια ίδα Σχηματίζουν ένα διπλό στρώμα (bilayer) το οποίο διαχωρίζει δύο υγρούς όγκους, ICF και ECF Φράγμα στη διέλευση ενώσεων διαλυτών στο νερό (water soluble) Δεν είναι στερεά! Ρευστή μωσαϊκή επιφάνεια ( Fluid mosaic surface ) 2

3 Δομή Κυτταρικής Μεμβράνης Άλλα συστατικά Χοληστερόλη η (Cholesterol) Σταθεροποίει τη μεμβράνη Γλυκοπρωτεΐνες και Γλυκολιπίδια (Υδατανθρακικές ενώσεις ζάχαρης ) Μικρές ποσότητες Ιδιότητες Δυνατότητα να αναγνωρίζονται τα κύτταρα ως ίδια Εμβρυϊκή ανάπτυξη Ανοσοποιητικό σύστημα Αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κυττάρων (Cell-to-cell interactions) ti Οριοθετούν την ανάπτυξη των ιστών 3

4 Δομή Κυτταρικής Μεμβράνης Άλλα συστατικά Πρωτεΐνες προσκολλημένες ή εμφυτευμένες στη μεμβράνη Πολύ επιλεκτικούς διαύλους (Highly selective channels) Μοριακοί φορείς (Carrier molecules) μεταφέρουν μεγάλα μόρια διαμέσου της μεμβράνης Αποδέκτες δεικτών πρόσβασης (Docking marker acceptors) ενώνονται με εκκριτικά κυστίδια. Υποδοχείς (Receptors) αναγνωρίζουν συγκεκριμένα μόρια Ένζυμα ενσωματωμένα στη μεμβράνη καταλύουν (catalyze) χημικές αντιδράσεις Μόρια κυτταρικής πρόσφυσης (cell adhesion molecules) πρόσφυση (adhesion) και σηματοδότηση (signaling) 4

5 Πρωτεΐνες Συνθέτονται από τα ριβοσωμάτια Δομή Πρωτοταγής (primary structure) Αλυσίδα με πεπτιδικούς δεσμούς (peptide bonds) Αμινοξέα (20 είδη) Πολυπεπτίδια (polypeptides) Δευτεροταγής (secondary structure) Αναδιπλώσεις, έλικες, κλπ Τριτοταγής (tertiary structure) Τρισδιάστατες αναδιπλώσεις Τελική μορφή Τεταρτοταγής Συνδυασμός 2 ή περισσοτέρων ρ πολυπεπτιδίων 5

6 Διαμεμβρανική Μεταφορά Επιλεκτική διαμεμβρανική περατότητα (permeability) Λιποδιαλυτά μόρια (π.χ. κάποιες βιταμίνες) ψηλή Μικρά μόρια (O 2, CO 2, κλπ) ψηλή Φορτισμένα (Charged), ιοντικά (ionic) μόρια καθόλου Κάποιες ενώσεις και ιόντα μπορούν να περάσουν από εξειδικευμένους διαύλους (channels) και φορείς (carriers) 6

7 Διαμεμβρανική Μεταφορά Μη-υποβοηθούμενη (unassisted) και Υποβοηθούμενη (assisted) μεταφορά Μη-υποβοηθούμενη (unassisted) περατά μόρια περνούν δια μέσου της μεμβράνης Υποβοηθούμενη (assisted) μηπερατά μόρια περνούν τη μεμβράνη με τη βοήθεια άλλων πρωτεϊνών Ενεργειακή δαπάνη (Energy expenditure) Παθητική (Passive) διαμεμβρανική μεταφορά Από δυνάμεις οι οποίες δεν χρειάζονται ενέργεια Μπορεί να είναι υποβοηθούμενη ή μη Ενεργητική (Active) διαμεμβρανική μεταφορά Χρειάζεται ενέργεια από το κύτταρο Πάντοτε υποβοηθούμενη Diffusion Facilitated Diffusion Assisted Active Transport 7

8 Μη-υποβοηθούμενη Μεταφορά Μη-υποβοηθούμενη μεταφορά λόγω Διαφοράς συγκέντρωσης (Concentration gradient) Διαφοράς Δυναμικού (Electrical gradient) Διάχυση (Diffusion) λόγω διαφοράς πυκνότητας Τυχαίες κινήσεις μορίων Καθαρή Διάχυση (Net diffusion) = καθαρή κίνηση (net motion) στην κατεύθυνση της χαμηλής συγκέντρωσης Οι συγκεντρώσεις τείνουν να εξισωθούν σταθερή κατάσταση Π.χ. O 2 μεταφέρεται με διάχυση Πνεύμονες Ψηλή συγκέντρωση στον αέρα, χαμηλή στο αίμα Ιστοί Χαμηλή συγκέντρωση στους ιστούς, ψηλή στο αίμα = Solute molecule None Diffusion from area A to area B Diffusion from area B to area A Net diffusion (diffusion from area A to area B minus diffusion from area B to area A) 8

9 Μη-υποβοηθούμενη Μεταφορά Νόμος της Διάχυσης του Fick Ο ρυθμός της καθαρής διάχυσης (net diffusion rate), Q, εξαρτάται από ΔC: Διαφορά Συγκέντρωσης (Concentration gradient) P : Περατότητα (Permeability) της μεμβράνης για το υλικό Α: Εμβαδό της επιφάνειας τηςω μεμβράνης MW: Μοριακό βάρος (molecular weight) του υλικού ΔΧ: Απόσταση ή πάχος Q ΔC P A = MW Δ X 9

10 Μη-υποβοηθούμενη Μεταφορά Όσμωση (Osmosis) Καθαρή διάχυση νερού (είτε διαμέσου της μεμβράνης είτε διαμέσου πόρων) Το νερό διαχέεται προς περιοχές με χαμηλότερη συγκέντρωση νερού (δηλ. ψηλότερη συγκέντρωση διαλυτής ουσίας (solute)) οσμωτική πίεση Τείνει να εξισώνει τις συγκεντρώσεις Όσμωση όταν μια μεμβράνη διαχωρίζει Άνισες συγκεντρώσεις μιας περατής ουσίας Άνισες συγκεντρώσεις μιας μη- περατής ουσίας Καθαρό νερό από μια μη-περατή ουσία 10

11 Μη-υποβοηθούμενη Μεταφορά Άνισες συγκεντρώσεις μιας περατής ουσίας Άνισες συγκεντρώσεις μιας μη-περατής ουσίας 11

12 Μη-υποβοηθούμενη Μεταφορά Καθαρό νερό από μια μη-περατή ουσία 12

13 Μη-υποβοηθούμενη Μεταφορά Τονικότητα (Tonicity) ενός διαλύματος Ισοτονικό (Isotonic) Συγκέντρωση μη-περατών μορίων όπως και του κυττάρου Δεν υπάρχει διάχυση νερού λόγω όσμωσης Όγκος κυττάρου ~ Υποτονικό (Hypotonic) Χαμηλότερη συγκέντρωση μη-περατών μορίων Διάχυση νερού μέσα στο κύτταρο Όγκος κυττάρου Υπερτονικό (Hypertonic) Ψηλότερη συγκέντρωση μη-περατών μορίων Διάχυση νερού έξω από το κύτταρο Όγκος κυττάρου 13

14 Μη-υποβοηθούμενη Μεταφορά Διάχυση λόγω διαφοράς δυναμικού (electrical gradient) Διάχυση ιόντων προς χαμηλότερο δυναμικό προς το αντίθετο φορτίο (charge) Αν υπάρχει διαφορά δυναμικού + + διαμέσου μιας μεμβράνης + παθητική διάχυση περατών + + ιόντων Membrane Συνδυασμός συγκέντρωσης και δυναμικού Ηλεκτροχημική διαφορά (Electrochemical gradient) Τείνουν να αλληλοεξουδετερώνονται (Θα δούμε σε λίγο!) 14

15 Υποβοηθούμενη Μεταφορά Τα κύτταρα χρειάζεται να μπορούν να μεταφέρουν και μεγάλα μόρια Γλυκόζη, αμινοξέα, απόβλητα υποπροϊόντα, κλπ Δύο τύποι υποβοηθούμενης μεταφοράς (assisted transport) Μεταφορά με Φορέα (Carrier mediated transport) Μπορεί να είναι παθητική (passive) ή ενεργητική (active) Μικρά μόρια Μεταφορά με Κυστίδιο (Vesicular transport) Πάντοτε ενεργητική (active) Πολύ μεγάλα μγ μόρια και σωματίδια Diffusion Facilitated Diffusion Assisted Active Transport 15

16 Υποβοηθούμενη Μεταφορά Μεταφορά με Φορέα (Carrier mediated transport) Φορείς = πρωτεΐνες που διαπερνούν τη μεμβράνη Βοηθούν τα μόρια να περάσουν στην απέναντι πλευρά Diffusion Τρεις κατηγορίες Υποβοηθούμενη Διάχυση (Facilitated diffusion) Ενεργητική Μεταφορά (Active transport) Δευτερογενής Ενεργητική Μεταφορά (Secondary active transport) Facilitated Diffusion Assisted Active Transport 16

17 Υποβοηθούμενη Μεταφορά Σημαντικά χαρακτηριστικά της υποβοηθούμενης μεταφοράς Ειδικότητα (Specificity) Μόνο ένα ή μερικά όμοια μόρια Simple diffusion Δεν υπάρχει αλληοεπικάλυψη Κορεσμός (Saturation) Υπάρχει μια μέγιστη ποσότητα που μπορεί να μεταφερθεί ανά χρόνο Μέγιστο Μεταφοράς (Transport maximum -Tm) Ο αριθμός των φορέων μπορεί, μακροπρόθεσμα, να αυξηθεί π.χ. ινσουλίνη (insuline) φορείς γλυκόζης (glucose carriers) sport of nto cell Rate of trans molecule in T m down concentration gradient Low Συναγωνισμός (Competition) petto Concentration of transported Αν ο φορέας μπορεί να molecules in ECF μεταφέρει περισσότερα από ένα μόρια συναγωνισμός μεταξύ των ειδών Carrier-mediated transport down concentration gradient (facilitated t diffusion) i High 17

18 Υποβοηθούμενη Μεταφορά Υποβοηθούμενη Διάχυση (Facilitated diffusion) Δεν χρειάζεται ενέργεια Διάχυση προς χαμηλή συγκέντρωση Μεταφέρει μόρια που δεν μπορούν να περάσουν μέσα από την μεμβράνη Τα μόρια δεσμεύονται (bind) και από τις δύο πλευρές της μεμβράνης Προσκόλληση από την πλευρά της ψηλής συγκέντρωσης είναι πιο πιθανή Καθαρή κίνηση προς τη χαμηλή συγκέντρωση Δέσμευση προκαλεί αλλαγή της διαμόρφωσης (conformation) εκφόρτωση στην άλλη πλευρά Π.χ. γλυκόζη 18

19 Υποβοηθούμενη Μεταφορά Διάχυση μέσα από διαύλους (channels) Πρωτεΐνες στη μεμβράνη δημιουργούν διαύλους πόροι γεμάτοι με νερό διατρέχουν της μεμβράνης Διάχυση συγκεκριμένων μορίων Π.χ. Δίαυλοι Na + ή K + Δά Διάχυση με βάση την ηλεκτροχημική διαφορά (παθητική) Μπορούν να είναι ελεγχόμενοι (gated), δηλαδή να ανοίγουν και να κλείνουν από εξωτερικά ερεθίσματα Τασεοελεγχόμενοι (Electrically gated) Χημειοελεγχόμενοι (Chemically gated) 19

20 Υποβοηθούμενη Μεταφορά Ενεργητική Μεταφορά (Active transport) Μεταφορά μορίων ενάντια στη διαφορά συγκέντρωσης Χρειάζεται ενέργεια Ονομάζονται και αντλίες ( ATPase pumps or pumps ) Από την πλευρά της χαμηλής συγκέντρωσης Φωσφορυλίωση από ATPase (ATP ADP) Περιοχές πρόσδεσης (binding sites) ψηλής συνάφειας (high affinity) Πρόσδεση μορίων Αποφωσφορυλίωση Αλλαγή διαμόρφωσης (Conformation change) άνοιγμα προς την αντίθετη πλευρά Από την πλευρά της ψηλής συγκέντρωσης Χαμηλή συνάφεια Τα μόρια αποκολλούνται και εκφορτώνονται 20

21 Υποβοηθούμενη Μεταφορά Παραδείγματα ενεργητικών αντλιών Αντλία H + (Η + -pump) Μεταφορά H + στο στομάχι Ενάντια σε διαφορά συγκέντρωσης x Αντλία Na + -K + (Na + -K + -pump) Όλα τα κύτταρα 3xNa + έξω, 2xK + μέσα Φωσφορυλίωση αυξάνει τη συνάφεια (affinity) προς Na + Αποφωσφορυλίωση (Dephosphorylation) αυξάνει τη συνάφεια (affinity) προς K + Πολύ σημαντικός ρόλος Δημιουργεί τις διαφορές συγκέντρωσης Na + και K + που απαιτούνται για τη λειτουργία των νευρώνων και των μυών Διατηρούν τον όγκο του κυττάρου αφού ελέγχουν τα επίπεδα των συγκεντρώσεων των διαλυμάτων Παράλληλη μεταφορά (Co-transport) γλυκόζης 21

22 Υποβοηθούμενη Μεταφορά Δευτερογενής Ενεργητική Μεταφορά (Secondary active Lumen of No energy transport) intestine required Cotransport carrier Στο γαστρεντερικό και ουροποιητικό σύστημα η μεταφορά γλυκόζης γίνεται ενάντια στη διαφορά συγκέντρωσης Παράλληλη μεταφορά (Co-transport) +Na Energy = Γλυκόζη + Ο φορέας χρησιμοποιεί τη διαφορά συγκέντρωσης του Na + για να σπρώξει και τη γλυκόζη Η Αντλία Na + -K + διατηρεί τη συγκέντρωση του Na + (χρειάζεται ATP και ενέργεια) Ενέργεια χρειάζεται για την όλη μεταφορά Δευτερογενής Ενεργητική Μεταφορά (Secondary active transport) Epithelial cell lining small intestine Blood vessel No energy required Glucose carrier Tight junction required Na + K + pump = Sodium = Potassium = Glucose = Phosphate 22

23 Υποβοηθούμενη Μεταφορά Μεταφορά με Κυστίδιο (Vesicular transport) Ενδοκυττάρωση (Endocytosis) Μόρια ενώνονται με τον κατάλληλο υποδεοχέα Πρωτεΐνες καλύμματος (Coat proteins) προσκολλούνται από την εσωτερική πλευρά Η μεμβράνη λυγίζει και δημιουργεί κυστίδιο Μεταφορά μέσα στο κύτταρο Ενώνεται με λυσόσωμα (lysosome) Μεταφορά κατ ευθείαν στην άλλη πλευρά Εξωκυττάρωση (Exocytosis) Το αντίθετο της ενδοκυττάρωσης Το κυστίδιο ενώνεται με την μεμβράνη και αδείαζει το περιεχόμενο έξω από το κύτταρο Αργή διαδικασία Μεγαλύτερα σωματίδια (π.χ. βακτήρια) ή μεγαλύτερες ποσότητες (π.χ. ορμόνες) Το μέγεθος της μεμβράνης πρέπει να διορθωθεί (πρόσθεση ή αφαίρεση) 23

24 Δυναμικό Μεμβράνης Αντίθετα φορτία έλκονται και ομώνυμα απωθούνται! Χρειάζεται ενέργεια για να διαχωριστούν τα φορτία Ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το δυναμικό διαχωρισμένων φορτίων Δυναμικό Μεμβράνης (Membrane potential) αντίθετα φορτία σε αντίθετες ες πλευρές της μεμβράνης + = ηλεκτρικά ουδέτερη (electrically neutral) + <> - διαχωρισμός φορτίων ηλεκτρικό δυναμικό (electrical potential) Συνήθως mv Σημειώστε: Ελάχιστος αριθμός φορτίων συμμετέχει η πλειοψηφία του ECF και ICF παραμένουν ουδέτερα Περισσότερο ρ φορτίο V 24

25 Δυναμικό Μεμβράνης Όλα τα κύτταρα διαθέτουν ηλεκτρικό δυναμικό Διακυμάνσεις του δυναμικού χρησιμοποιούνται ως σήματα πληροφορίας (νευρώνες και μύες) Δυναμικό Μεμβράνης σε Ηρεμία (Resting membrane potential) Δυναμικό σε σταθερή κατάσταση Κυρίως από Na +, K +, και A - (αρνητικά φορτισμένες ενδοκυτταρικές πρωτεΐνες) A - μόνο μέσα στα κύτταρα Na + και K + διαχέονται μέσα από διαύλους διαρροής (Leakage channels) (K + >Na + ) Οι συγκεντρώσεις των Na + και K + διατηρούνται από την αντλία Na + -K + ION Concentration (millmoles/liter) Extracellular Intracellular Relative Permeability Na K A

26 Δυναμικό Μεμβράνης Δυναμικό Μεμβράνης σε Ηρεμία (Resting membrane potential) Αποτελέσματα Αντλίας Na + -K + 3 Na + έξω για κάθε 2 K + μέσα Το δυναμικό του ECF γίνεται πιο θετικό ~ 20% του δυναμικού μεμβράνης Πιο σημαντικός είναι ο ρόλος των συγκεντρώσεων 26

27 Δυναμικό Μεμβράνης Δυναμικό Μεμβράνης σε Ηρεμία (Resting membrane potential) Αποτελέσματα μόνο από K + Μόνο K + και A - K + ρέει προς τα έξω K φορτίο στο ECF, φορτίο στο ICF + - Το δυναμικό αντίθετο με αυτή - την κίνηση + Electrical Gradient - Ισορροπία Δυναμικό ισορροπίας (equilibrium potential) για K + (από την + - εξίσωση Nerst) ECF Co mM E = log E k = log = 90 mv z C 1 150mM Η συγκέντρωση K + δεν αλλάζει σημαντικά μια και πολύ λίγα ιόντα μετακινούνται i ICF K + Concentration Gradient A - 27

28 Ροή K + Για Ισορροπία Ερώτηση: Πόσο K + ρέει για να φτάσει το δυναμικό σε ισορροπία; Απάντηση: q = CV = (C/A) x A x V # K + ions = q/q e = (1 µf/cm 2 ) x 4π(10 µm) 2 x 58 mv / 1.6 x C = 4.6 x 10 6 ions Tot. K + ions = [K + ] x N x 4/3π(10 µm) 3 = 3 x ions Συνεπώς: 1. Πρέπει να μετακινηθεί μόνο ένα απειροελάχιστο μέρος των ιόντων για να αλλάξει η τάση 2. Η ενέργεια που αποθηκεύεται στο διαφορά συγκέντρωσης των ιόντων (σαν σε μια μπαταρία) είναι τεράστια. 28

29 Δυναμικό Μεμβράνης Δυναμικό Μεμβράνης σε Ηρεμία (Resting membrane potential) Αποτελέσματα μόνο από Νa + Μόνο Νa + και Cl - ECF ICF Na + ρέει προς τα μέσα + φορτίο στο ICF, φορτίο στο ECF Το δυναμικό αντίθετο με αυτή την κίνηση Ισορροπία Δυναμικό ισορροπίας (equilibrium potential) για Na + (από την εξίσωση Nerst) Na Concentration Gradient - + Electrical + Gradient ECF ions mostly Cl Co mM E = log Ek = log =+ 60 mv z C 1 15mM Η συγκέντρωση Na + δεν αλλάζει σημαντικά μια και πολύ λίγα ιόντα μετακινούνται i Na + 29

30 Δυναμικό Μεμβράνης Δυναμικό Μεμβράνης σε Ηρεμία (Resting membrane potential) Συνδυασμός K + and Na + ECF ICF Το ιόν με τη μεγαλύτερη ερη K K + περατότητα θα τείνει να φέρει + -Concentration Electrical Gradient Gradient το δυναμικό του στη δική του ++ Cl - τιμή ισορροπίας Το Na + δεν μπορεί να Na Na + εξουδετερώσει όλο το K + Concentration + - Electrical Gradient Gradient Η περατότητα του K + είναι - πολύ μεγαλύτερη - - Δυναμικό Μεμβράνης σε + + Ηρεμία = -70mV A - 30

31 Εξίσωση Nerst Δυναμικό Μεμβράνης E RT Co mv Co = log = log (T=37 o C) zf C z C i i Εξίσωση GHK (Goldman-Hodgkin-Katz) RT P [ C + + ] o + P [ A ] i P [ K] + P [ Na] E = log = mv log + F P [ C ] + P [ A ] P [ K] + P [ Na] C A K o Na o C i A o K i Na i + (T=37 o C) R: σταθερά αερίων (gas constant) = (Volts Coulomb)/(Kelvin mol) F: σταθερά Faraday = (Coulomb)/(mol) z: (Valance) aa T: (absolute temperature) = o C (Kelvin) 31

32 Δυναμικό Μεμβράνης Ισορροπία διαρροών με ενεργητική μεταφορά Στα -70 mv τόσο το K + όσο και το Na + συνεχίζουν να διαρρέουν Η Αντλία Na + -K + διατηρεί τις συγκεντρώσεις Επακόλουθο: Χρειάζεται ασταμάτητα ενέργεια για να διατηρηθεί το δυναμικό της μεμβράνης! Na + channel (Passive) K + channel ECF Na + K + pump (Passive) (Active) (Active) Μετακίνηση Χλωρίου στο δυναμικό ηρεμίας Cl - είναι το κυριότερο ιόν στο ECF Διάχυση προς το κύτταρο βρίσκεται αντίθετη με το δυναμικό Δυναμικό Ισορροπίας Cl - = -70 mv Συγκέντρωση Cl - διατηρείται παθητικά λόγω της τιμής του δυναμικού ICF 32

33 Επόμενη Διάλεξη Δάλ Διάλεξη 4 Δυναμικά Ενεργείας (Action Potentials) 33

34 Προσφύσεις Μεταξύ Κυττάρων Προσφύσεις Μεταξύ Κυττάρων (Cell-to- Cell Adhesions) Τα κύτταρα οργανώνονται σε κατάλληλες ομάδες Εξωκυτταρικό Υπόστρωμα (Extracellular matrix) Μόρια κυτταρικής πρόσφυσης (cell adhesion molecules) Εξειδικευμένες κυτταρικές συνδέσεις (cell junctions) Εξωκυτταρικό Υπόστρωμα (Extracellular matrix) Εκκρίνεται κυρίως από ινοβλαστικά κύτταρα (fibroblasts) Ινώδεις πρωτεΐνες (Fibrous proteins) Κολλαγόνο (Collagen) μακριές ίνες που παρέχουν αντοχή τάνυση (tensile (longitudinal) strength) Ελαστίνη (Elastin) παρέχει ελαστικότητα (π.χ. πνεύμονες) Φιμπρονεκτίνη (Fibronectin) Προάγει τη κυτταρική πρόσφυση Σαν υγρή ζελατίνη από πολύπλοκους υδατάνθρακες Δεν αποτελεί ένα παθητικό ικρίωμα (scaffold) ρύθμιση, επηρεάζει ιδιαίτερα την ανάπτυξη των κυττάρων 34

35 Προσφύσεις Μεταξύ Κυττάρων Μόρια Κυτταρικής Πρόσφυσης (Cell adhesion molecules - CAMs) Γλυκοπρωτεΐνες και Γλυκολιπίδια (Glycoproteins and glycolipids) Π.χ. cadherins συμπλέκουν γειτονικά κύτταρα σαν φερμουάρ Integrins Διαπερνούν τη μεμβράνη, ενώνουν το εξωκυτταρικό υπόστρωμα (ECM) με το εσωτερικό του κυττάρου, σηματοδότηση 35

36 Προσφύσεις Μεταξύ Κυττάρων Κυτταρικές Συνδέσεις (Cell Junctions) Άμεση σύνδεση των κυττάρων Δεσμοσώματα (Desmosomes) Στενές Συνδέσεις (Tight Junctions) Χασματοσυνδέσεις (Gap Junctions) Δεσμοσώματα (Desmosomes) Ενώνουν παραπλήσια κύτταρα τα οποία δεν ακουμπούν Πλάκες (Plaques) Γλυκοπρωτεϊνικά ινίδια (Glycoprotein filaments) Συνηθισμένα σε ιστούς που δέχονται διάταση (strain) Δέρμα, καρδιά, κλπ Κερατίνη (Keratin) τα ενώνει εσωτερικά δημιουργώντας συνεχόμενο δίκτυο 36

37 Προσφύσεις Μεταξύ Κυττάρων Στενές Συνδέσεις (Tight Junctions) Ενώνουν με στενή επαφή και εμποδίζουν την διέλευση Συνδετικές προωτεΐνες σχηματίζουν στίγματα ( kiss sites) Αδιαπέραστη (Impermeable) Υλικά που πρέπει να περάσουν μέσα από το κύτταρο αυστηρός έλεγχος Συνηθισμένες σε επιθηλιακά στρώματα φράγματα μεταξύ διαφορετικών τμημάτων (compartments) 37

38 Προσφύσεις Μεταξύ Κυττάρων Χασματοσυνδέσεις (Gap Junctions) Ενώνουν παραπλήσια κύτταρα με μικρούς διαύλους Κοννεξόνιο (Connexon) 6 πρωτεϊνικές υπομονάδες σε μια σωληνοειδή διάταξη Δύο από αυτά ενώνονται μεταξύ των δύο κυττάρων Μπορούν αν περάσουν μικρά, υδατοδιαλυτά στοιχεία, π.χ. ιόντα Σηματοδότηση (Signaling ) Άφθονα στους καρδιακούς και λείους μύες μετάδοση ηλεκτρικής δραστηριότητας 38

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Ανατομία και Φυσιολογία

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Ανατομία και Φυσιολογία University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική Ανατομία και Φυσιολογία Το Σύνθετο Κύτταρο Η βασική οργανωτική μονάδα του ανθρώπινου σώματος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές μεμβράνες

Βιολογικές μεμβράνες Κυτταρική οργάνωση ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ (απλή αναφορά) 4.2 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ (απλή αναφορά) 4.3 ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΟ ΣΤΟ ΕΥΚΑΡΙΩΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ (απλή αναφορά) 4.4 Η ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙV. Το ευκαρυωτικό κύτταρο. Γενικά στοιχεία Μορφή Δομή & Οργάνωση Πυρήνας Ενεργειακά κέντρα Κυτταρικός σκελετός

ΙV. Το ευκαρυωτικό κύτταρο. Γενικά στοιχεία Μορφή Δομή & Οργάνωση Πυρήνας Ενεργειακά κέντρα Κυτταρικός σκελετός ΙV. Το ευκαρυωτικό κύτταρο Γενικά στοιχεία Μορφή Δομή & Οργάνωση Πυρήνας Ενεργειακά κέντρα Κυτταρικός σκελετός Ευ-καρυωτικοί = εμπύρηνα κύτταρα, με υψηλή οργάνωση και διαμερισματοποίηση 1 ευκ. κύτταρο

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο Κύτταρο

1. Εισαγωγή στο Κύτταρο 1. Εισαγωγή στο Κύτταρο 1.1. Ορισμός του κυττάρου. Το κύτταρο είναι η δομική και λειτουργική μονάδα της ζωής (σχήμα 1). Το κύτταρο αποτελεί τη βάση της δομικής και λειτουργικής οργάνωσης ενός οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡIΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡIΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡIΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 2010 2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ Η κυτταρική ή πλασματική μεμβράνη αποτελεί το εξωτερικό όριο του κυττάρου από το περιβάλλον και περικλείει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Διάχυση Η διάχυση είναι το κύριο φαινόμενο με το οποίο γίνεται η παθητική μεταφορά διαμέσου ενός διαχωριστικού φράγματος Γενικά στη διάχυση ένα αέριο ή

Διαβάστε περισσότερα

APXEΣ ΦYΣIOΛOΓIAΣ UNIVERSITY OF VIRGINIA SCHOOL OF MEDICINE, CHARLOTTESVILLE, VIRGINIA CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY, CLEVELAND, OHIO TΟΜΟΣ I

APXEΣ ΦYΣIOΛOΓIAΣ UNIVERSITY OF VIRGINIA SCHOOL OF MEDICINE, CHARLOTTESVILLE, VIRGINIA CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY, CLEVELAND, OHIO TΟΜΟΣ I APXEΣ ΦYΣIOΛOΓIAΣ R OBERT M. BERNE UNIVERSITY OF VIRGINIA SCHOOL OF MEDICINE, CHARLOTTESVILLE, VIRGINIA M ATTHEW N. LEVY CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY, CLEVELAND, OHIO TΟΜΟΣ I Aπόδοση στα ελληνικά: Φεβρωνία

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΥΔΩΝ ΤΕΦΑΑ/ΔΠΘ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ. Φατούρος Γ. Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΥΔΩΝ ΤΕΦΑΑ/ΔΠΘ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ. Φατούρος Γ. Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΥΔΩΝ ΤΕΦΑΑ/ΔΠΘ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Φατούρος Γ. Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής ΔΙΑΛΕΞΗ 1 - ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ A. Το Περιβάλλον του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 2 3 Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1. Ποια είναι τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής και ποια τα χημικά χαρακτηριστικά της; Στην

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργίες των µεµβρανών

Λειτουργίες των µεµβρανών Λειτουργίες των µεµβρανών Οιµεµβράνεςδεναπoτελoύvµόνοπαθητικάπεριβλήµατα, τα οποία οριοθετούν προστατεύουν και µονώνουν τα κύτταρα και τα οργανίδιά τους συµµετέχουν στη διατήρηση του σχήµατος και στις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΖΗΤΗΜΑ Α Το σχεδιάγραμμα δείχνει τμήμα κυτταρικής μεμβράνης.

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΖΗΤΗΜΑ Α Το σχεδιάγραμμα δείχνει τμήμα κυτταρικής μεμβράνης. ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΗΡ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΣΑΑΚ ΖΗΤΗΜΑ Α Το σχεδιάγραμμα δείχνει τμήμα κυτταρικής μεμβράνης. (α) Να ονομάσετε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ. Αναλυτική περιγραφή της ύλης

ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ. Αναλυτική περιγραφή της ύλης Αναλυτική περιγραφή της ύλης ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ Εισαγωγή (τι είναι Βιοφυσική, η σχέση της µε τις άλλες Φυσικές επιστήµες και τη Βιολογία, κλάδοι της Βιοφυσικής) υνάµεις - αλληλεπιδράσεις µεταξύ µορίων Το νερό και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γεωµετρική Μοντελοποίηση και Εντοπισµός του ιαµεµβρανικού Τµήµατος σε ιαµεβρανικές Πρωτεΐνες τύπου β-βαρελιού ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Ιωάννη Κ. Βαλαβάνη (Ηλεκτρολόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΑΡΡΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 of 164 http://www.agrool.gr Το σύγγραµµα αυτό δεν φιλοδοξεί να καλύψει πλήρως τα αντικείµενα της κυτταρικής Βιολογίας και Μενδελιανής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. (extracellular matrix, ECM) Μαριάννα Χ. Αντωνέλου, Ph.D. Λέκτορας Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστημίου Αθηνών 2014

ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. (extracellular matrix, ECM) Μαριάννα Χ. Αντωνέλου, Ph.D. Λέκτορας Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστημίου Αθηνών 2014 ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (extracellular matrix, ECM) Μαριάννα Χ. Αντωνέλου, Ph.D. Λέκτορας Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστημίου Αθηνών 2014 1. Κολλαγόνα και ελαστίνες 2. Γλυκοζαμινογλυκάνες και πρωτεογλυκάνες

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις στη. Εργαστήριο Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ευάγγελος Κωλέττας Επικουρος Καθηγητής Ιούνιος 2010 Ιωάννινα

Σημειώσεις στη. Εργαστήριο Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ευάγγελος Κωλέττας Επικουρος Καθηγητής Ιούνιος 2010 Ιωάννινα Σημειώσεις στη ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εργαστήριο Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ευάγγελος Κωλέττας Επικουρος Καθηγητής Ιούνιος 2010 Ιωάννινα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεμβρανικοί μεταφορείς, δίαυλοι και αντλίες

Μεμβρανικοί μεταφορείς, δίαυλοι και αντλίες Mεμβρανική μεταφορά Μεμβρανικοί μεταφορείς, δίαυλοι και αντλίες 1 Η λιπιδική διπλοστιβάδα των βιολογικών μεμβρανών είναι εγγενώς αδιαπέραστη από πολικά μόρια και ιόντα (Α). Ειδικές πρωτείνες (μεταφορείς,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ. Βιολογικές Μεμβράνες, Διαλελυμένες Ουσίες και Διαλύματα.

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ. Βιολογικές Μεμβράνες, Διαλελυμένες Ουσίες και Διαλύματα. ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Βιολογικές Μεμβράνες, Διαλελυμένες Ουσίες και Διαλύματα. Περιγραφή της δομής της κυτταρικής μεμβράνης. Επίδραση της κατανομής των φωσφολιπιδίων και των

Διαβάστε περισσότερα

Παν/µιο Αθηνών - Τµήµα Βιολογίας - Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής. Ιωάννης Π. Τρουγκάκος, Ph.D.

Παν/µιο Αθηνών - Τµήµα Βιολογίας - Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής. Ιωάννης Π. Τρουγκάκος, Ph.D. Παν/µιο Αθηνών - Τµήµα Βιολογίας - Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής ΙΑΛΟΓΗ - ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ Ιωάννης Π. Τρουγκάκος, Ph.D. ΓΕΝΙΚΑ Το επιτυχηµένο σύστηµα αποθήκευσης, κωδικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

υναµικά ισορροπίας των ιόντων

υναµικά ισορροπίας των ιόντων υναµικά ισορροπίας των ιόντων Η παθητική µεταφορά των ιόντων µέσω των βιολογικών µεµβρανών προσδιορίζεται αφενός µεν από την απλή διάχυση (βαθµίδα συγκέντρωσης), αφετέρου δε από τη διαµεβρανική διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνευστική Φυσιολογία Κεφάλαιο 25 ο Οργάνωση του αναπνευστικού

Αναπνευστική Φυσιολογία Κεφάλαιο 25 ο Οργάνωση του αναπνευστικού Αναπνευστική Φυσιολογία Κεφάλαιο 25 ο Οργάνωση του αναπνευστικού Αναπνοή: Εξωτερική: Ανταλλαγή Ο 2, CO 2 μεταξύ Ατμόσφαιρας Μιτοχονδρίων. Εσωτερική: Μιτοχονδριακή Η Αναπνευστική Φυσιολογία επικεντρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. Οι οργανικές ουσίες είναι εξαιρετικά χρήσιμες για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς για τρεις κύριους λόγους:

2.4 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. Οι οργανικές ουσίες είναι εξαιρετικά χρήσιμες για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς για τρεις κύριους λόγους: 2.4 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Οι οργανικές ουσίες είναι εξαιρετικά χρήσιμες για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς για τρεις κύριους λόγους: (α) Αποτελούν βασικά δομικά συστατικά του σώματος (β) Εξυπηρετούν ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

οµή και Λειτουργία της Κυτταρικής Μεµβράνης

οµή και Λειτουργία της Κυτταρικής Μεµβράνης οµή και Λειτουργία της Κυτταρικής Μεµβράνης Αποµόνωση του κυττάρου από το περιβάλλον 10.1-membrane_fluidity.mov Λειτουργίες της κυτταρικής µεµβράνης 1. Ρυθµίζει τη διεύλευση ουσιών 2. Αναγνωρίζει χηµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Επίδρασης Υπεριώδους Ακτινοβολίας σε Λεπτά

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοχημικές μέθοδοι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

Φυσικοχημικές μέθοδοι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Φυσικοχημικές μέθοδοι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Μέρος Μεταπτυχιακής Εργασίας: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ» Ζάγκλης Δημήτρης Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική των Ρευστών

Μηχανική των Ρευστών Μηχανική των Ρευστών Τ P Τ Τ R P R Τ 2R 2T = 2RP ή Τ = RP (α) (β) Σοφία Κόττου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Noέμβριος 2007 Περιεχόμενα Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα