ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΜΟΝΤΕΛΑ FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΜΟΝΤΕΛΑ FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B"

Transcript

1 ιαιρούμενης σειράς R410A ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΜΟΝΤΕΛΑ FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B ATXV25AV1B ATXV35AV1B ATXV50AV1B ATXV60AV1B ARXV25AV1B ARXV35AV1B ARXV50AV1B ARXV60AV1B

2 Κουμπιά στο τηλεχειριστήριο Κουμπί ON/OFF Κουμπί MODE Κουμπί +/- Κουμπί FAN Κουμπί SWING Κουμπί SAVE Κουμπί X-FAN Κουμπί TIMER Κουμπί TURBO Κουμπί SLEEP Κουμπί LIGHT Εισαγωγή στα εικονίδια της οθόνης Κλείδωμα για παιδιά Λειτουργία αφύγρανσης Αυτόματη λειτουργία Λειτουργία ψύξης Λειτουργία θέρμανσης Λειτουργία ανεμιστήρα Πρόσθετη λειτουργία ανεμιστήρα Ρύθμιση ώρας Ρύθμιση θερμοκρασίας Κίνηση περσίδας επάνω/ κάτω Αναστολή λειτουργίας ON/OFF χρονοδιακόπτη Ταχύτητα ανεμιστήρα 19

3 Εισαγωγή στα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου Σημείωση: Μετά τη σύνδεση της τροφοδοσίας, το κλιματιστικό θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα και η ένδειξη λειτουργείς " " θα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ (κόκκινη ένδειξη). Μπορείτε να χειριστείτε το κλιματιστικό μέσω του τηλεχειριστηρίου. Στην κατάσταση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, μόλις πιέσετε ένα κουμπί του τηλεχειριστηρίου το εικονίδιο σήματος " " στο τηλεχειριστήριο θα αναβοσβήσει μία φορά. Το κλιματιστικό θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα, το οποίο υποδεικνύει ότι έχει σταλεί το σήμα στο κλιματιστικό. Στην κατάσταση ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, η οθόνη του τηλεχειριστηρίου εμφανίζει την καθορισμένη θερμοκρασία. Στην κατάσταση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, η οθόνη του τηλεχειριστηρίου εμφανίζει το αντίστοιχο εικονίδιο έναρξης λειτουργίας. 1 Κουμπί ON/OFF Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κλιματιστικό. Μόλις ενεργοποιήσετε τη μονάδα, η ένδειξη λειτουργίας " " στην εσωτερική μονάδα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ (μπλε ένδειξη. Το χρώμα μπορεί να διαφέρει για διαφορετικά μοντέλα) και η εσωτερική μονάδα εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα. 2 Κουμπί MODE Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε τη λειτουργία που επιθυμείτε. Αν επιλέξετε την αυτόματη λειτουργία, το κλιματιστικό θα λειτουργήσει αυτόματα ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η καθορισμένη θερμοκρασία δεν μπορεί να προσαρμοστεί και δεν εμφανίζεται. Πατήστε το κουμπί "FAN" για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Πατήστε το κουμπί "SWING" για να ρυθμίσετε τη γωνία της κινούμενης περσίδας. Αν επιλέξετε τη λειτουργία ψύξης, το κλιματιστικό θα τεθεί στη λειτουργία ψύξης. Η ένδειξη ψύξης " " της εσωτερικής μονάδας είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ. Μπορείτε να πατήσετε τα κουμπιά "+" ή "-" για να ρυθμίσετε την καθορισμένη θερμοκρασία. Πατήστε το κουμπί "FAN" για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Πατήστε το κουμπί "SWING" για να ρυθμίσετε τη γωνία της κινούμενης περσίδας. Αν επιλέξετε τη λειτουργία αφύγρανσης, το κλιματιστικό θα τεθεί στη λειτουργία αφύγρανσης σε χαμηλή ταχύτητα. Η ένδειξη αφύγρανσης " " της εσωτερικής μονάδας είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ. Στη λειτουργία αφύγρανσης, δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα. Πατήστε το κουμπί "SWING" για να ρυθμίσετε τη γωνία της κινούμενης περσίδας. 20

4 Εισαγωγή στα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου Αν επιλέξετε τη λειτουργία ανεμιστήρα, το κλιματιστικό θα τεθεί στη λειτουργία ανεμιστήρα σε χαμηλή ταχύτητα. Οι ενδείξεις των άλλων λειτουργιών της εσωτερικής μονάδας θα είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ. Πατήστε το κουμπί "FAN" για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Πατήστε το κουμπί "SWING" για να ρυθμίσετε τη γωνία της κινούμενης περσίδας. Αν επιλέξετε τη λειτουργία θέρμανσης, το κλιματιστικό θα τεθεί στη λειτουργία θέρμανσης. Η ένδειξη θέρμανσης " " της εσωτερικής μονάδας είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ. Μπορείτε να πατήσετε τα κουμπιά "+" ή "-" για να ρυθμίσετε την καθορισμένη θερμοκρασία. Πατήστε το κουμπί "FAN" για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Πατήστε το κουμπί "SWING" για να ρυθμίσετε τη γωνία της κινούμενης περσίδας. (Η μονάδα που διαθέτει μόνο λειτουργία ψύξης δεν λαμβάνει το σήμα λειτουργίας θέρμανσης.) Σημείωση: Το κλιματιστικό έχει σχεδιαστεί ώστε να αρχίζει να εξάγει αέρα μόνον όταν φτάσει σε μια ορισμένη θερμοκρασία κατά τη λειτουργία θέρμανσης (συνήθως μετά από 1-5 λεπτά, ανάλογα με την εσωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος). Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας στο τηλεχειριστήριο: 16 C-30 C. Εύρος ρύθμισης ταχύτητας ανεμιστήρα: αυτόματη, χαμηλή ταχύτητα, μέση ταχύτητα, υψηλή ταχύτητα. 3 Κουμπί "+" ή "-" Κάθε πάτημα του κουμπιού "+" ή "-" αυξάνει ή μειώνει την καθορισμένη θερμοκρασία κατά 1 C. Κρατήστε πατημένο το κουμπί "+" ή "-" για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε γρήγορα την καθορισμένη θερμοκρασία στο τηλεχειριστήριο. Μόλις φτάσετε στην θερμοκρασία που επιθυμείτε, αφήστε το κουπί. Η ένδειξη θέρμανσης της εσωτερικής μονάδας θα αλλάξει αντίστοιχα. (Η θερμοκρασία δεν είναι δυνατό να ρυθμιστεί στην αυτόματη λειτουργία). Στη ρύθμιση ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ή ρύθμισης ρολογιού, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "+" ή "-" για να καθορίσετε την ώρα. (Ανατρέξτε στο κουμπί TIMER για λεπτομέρειες) 4 Κουμπί FAN Πατήστε αυτό κουμπί για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα με την ακόλουθη σειρά: αυτόματη (AUTO), χαμηλή ταχύτητα ( ), μέση ταχύτητα ( ), υψηλή ταχύτητα ( ). Σημείωση: Στην αυτόματη λειτουργία, το κλιματιστικό θα επιλέξει αυτόματα την κατάλληλη ταχύτητα ανεμιστήρα σύμφωνα με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Χαμηλή ταχύτητα στη λειτουργία αφύγρανσης. 21

5 Εισαγωγή στα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου 5 Κουμπί SWING Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε την κίνηση της περσίδας πάνω ή κάτω. Στη λειτουργία αυτόματης κίνησης περσίδας, η οριζόντια γρίλια του κλιματιστικού κινείται αυτόματα πάνω κάτω με τη μεγαλύτερη γωνία. Αυτή η λειτουργία υποδεικνύεται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου με ένα εικονίδιο. Πατώντας ξανά "SWING" στο τηλεχειριστήριο η οριζόντια γρίλια του κλιματιστικού θα σταματήσει να κινείται και θα παραμείνει σταθερή στη γωνία που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή. Σε αυτήν τη λειτουργία, το εικονίδιο στο τηλεχειριστήριο εξαφανίζεται. 6 Κουμπί SAVE Λειτουργία SAVE: Στη λειτουργία ψύξης, πατήστε το κουμπί SAVE ώστε η μονάδα να τεθεί στη λειτουργία SAVE. Το τηλεχειριστήριο θα εμφανίσει την ένδειξη "SE" και το κλιματιστικό θα λειτουργήσει με αυτόματη ταχύτητα. Η καθορισμένη θερμοκρασία δεν μπορεί να ρυθμιστεί. Πατήστε ξανά το κουμπί SAVE για να τερματίσετε τη λειτουργία SAVE. Το κλιματιστικό θα επιστρέψει στην αρχική ρύθμιση ταχύτητας και θερμοκρασίας. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα. 7 Κουμπί X-FAN Αν πατήσετε αυτό το κουμπί στη λειτουργία ψύξης ή αφύγρανσης, το τηλεχειριστήριο εμφανίζει το εικονίδιο "X-FAN" και ξεκινά η λειτουργία X-FAN. Πατήστε ξανά αυτό το κουμπί για να ακυρώσετε τη λειτουργία X-FAN. Το εικονίδιο "X-FAN" θα εξαφανιστεί. Σημείωση: Αν ξεκινήσετε τη λειτουργία X-FAN, όταν απενεργοποιήσετε τη μονάδα, οεσωτερικός ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για λίγη ώρα σε χαμηλή ταχύτητα ώστε να στεγνώσει το νερό που απομένει στο εσωτερικό της εσωτερικής μονάδας. Όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία X-FAN, πατήστε το κουμπί "X-FAN" για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία X-FAN. Ο εσωτερικός ανεμιστήρας θα σταματήσει να λειτουργεί αμέσως. 22

6 Εισαγωγή στα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου 8 Κουμπί TIMER Στην κατάσταση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, πατήστε αυτό το κουμπί μία φορά για να ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ το ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ. Θα αναβοσβήσουν οι χαρακτήρες HOUR και ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ. Πατήστε το κουμπί "+" ή "-" μέσα στα επόμενα 5 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε την ώρα του ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί "+" ή "-" ο χρόνος αυξάνεται ή ελαττώνεται κατά μισή ώρα. Αν κρατήσετε πατημένο το κουμπί "+" ή "-" για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα, η ώρα θα αρχίσει να αλλάζει γρήγορα ώστε να καθορίσετε την επιθυμητή ώρα. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "TIMER" για επιβεβαίωση. Θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν οι χαρακτήρες HOUR και ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ. Ακύρωση ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ: Πατήστε ξανά το κουμπί "TIMER" στην κατάσταση ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ. Στην κατάσταση ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, πατήστε αυτό το κουμπί μία φορά για να ρυθμίσετε τον ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ. Ανατρέξτε στη λειτουργία ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ για λεπτομέρειες. Ακύρωση ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ: Πατήστε ξανά το κουμπί "TIMER" στην κατάσταση ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ. Σημείωση: Εύρος ρύθμισης χρόνου: 0,5-24 ώρες. Το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο χειρισμών δεν μπορεί να ξεπερνά τα 5 δευτερόλεπτα, διαφορετικά το τηλεχειριστήριο θα τερματίσει την κατάσταση ρύθμισης αυτόματα. Η λειτουργία ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ επαναρρυθμίζεται όταν η λειτουργία ΚΛΕΙ ΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ κατά του παγώματος είναι ξεκλειδωμένη. 23

7 Εισαγωγή στα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου 9 Κουμπί TURBO Αν πατήσετε αυτό το κουμπί στη λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης, το κλιματιστικό θα μεταβεί σε λειτουργία γρήγορης ψύξης ή γρήγορης θέρμανσης. Εμφανίζεται το εικονίδιο "TURBO" στο τηλεχειριστήριο. Πατήστε ξανά αυτό το κουμπί για να τερματίσετε τη λειτουργία turbo. Το εικονίδιο "TURBO" θα εξαφανιστεί από το τηλεχειριστήριο. 10 Κουμπί SLEEP Πατήστε αυτό το κουμπί στη λειτουργία ψύξης, θέρμανσης ή αφύγρανσης για να ξεκινήσετε την αναστολή λειτουργίας. Εμφανίζεται το εικονίδιο " " στο τηλεχειριστήριο. Πατήστε ξανά αυτό το κουμπί για να ακυρώσετε την αναστολή λειτουργίας. Εμφανίζεται το εικονίδιο " " στο τηλεχειριστήριο. 11 Κουμπί LIGHT Πατήστε αυτό το κουμπί για να απενεργοποιήσετε το φως της οθόνης της εσωτερικής μονάδας. Πατήστε ξανά αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το φως της οθόνης της εσωτερικής μονάδας. Εισαγωγή στις λειτουργίες των κουμπιών συνδυασμού Λειτουργία κλειδώματος για παιδιά Πατώντας ταυτόχρονα τα κουμπιά "+" και "-" μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά. Όταν ξεκινήσει η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά, εμφανίζεται το εικονίδιο " " στο τηλεχειριστήριο. Αν στη συνέχεια πατηθούν κουμπιά στο τηλεχειριστήριο, το εικονίδιο " " θα αναβοσβήσει τρεις φορές, ενώ το τηλεχειριστήριο δεν θα στείλει κανένα σήμα. Λειτουργία εναλλαγής εμφάνισης θερμοκρασίας Αφού απενεργοποιήσετε τη μονάδα με το τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί "-" και το κουμπί "MODE" ταυτόχρονα για εναλλαγή μεταξύ κλίμακας C και F. 24

8 Οδηγός λειτουργίας 1. Μετά τη σύνδεση της τροφοδοσίας, πατήστε το κουμπί " " στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό. 2. Πατήστε το κουμπί " " για να επιλέξετε τη λειτουργία που επιθυμείτε: AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT. 3. Πατήστε τα κουμπιά "+" ή "-" για να ρυθμίσετε την απαιτούμενη θερμοκρασία. (Η θερμοκρασία δεν είναι δυνατό να ρυθμιστεί στην αυτόματη λειτουργία). 4. Πατήστε το κουμπί " " για να ρυθμίσετε την απαιτούμενη ταχύτητα του ανεμιστήρα: αυτόματη, χαμηλή, μέση και υψηλή. 5. Πατήστε το κουμπί " " για να ρυθμίσετε τη γωνία εξαγωγής αέρα του ανεμιστήρα. Αντικατάσταση των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου 1. Πατήστε την πίσω πλευρά του τηλεχειριστηρίου που επισημαίνεται με " ", όπως φαίνεται στην εικόνα και, στη συνέχεια, σπρώξτε προς τα έξω το κάλυμμα του διαμερίσματος μπαταριών προς την κατεύθυνση του βέλους. 2. Τοποθετήστε δύο ξηρές μπαταρίες 7# (AAA 1,5V) και βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι "+" και "-" έχουν τοποθετηθεί σωστά. 3. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα του διαμερίσματος μπαταριών. πομπός σήματος επανατοποθέτηση μπαταρία αφαίρεση Κάλυμμα διαμερίσματος μπαταριών Σημείωση: Κατά τη λειτουργία, στρέψτε τον πομπό σήματος του τηλεχειριστηρίου προς το παράθυρο λήψης της εσωτερικής μονάδας. Η απόσταση μεταξύ του πομπού σήματος και του παραθύρου λήψης δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 8 m και δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των δύο. Το σήμα μπορεί να υποστεί εύκολα παρεμβολές στο χώρο όταν υπάρχουν λάμπες φθορισμού ή ασύρματο τηλέφωνο. Το τηλεχειριστήριο πρέπει να βρίσκεται κοντά στην εσωτερική μονάδα κατά το χειρισμό. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με μπαταρίες ίδιου τύπου όταν απαιτείται αντικατάσταση. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες. 25

9 Λειτουργία έκτακτης ανάγκης Αν το τηλεχειριστήριο χαθεί ή υποστεί ζημιά, χρησιμοποιήστε το βοηθητικό κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κλιματιστικό. Οι λεπτομέρειες της χρήσης του κουμπιού είναι οι εξής: Όπως υποδεικνύεται στην εικόνα, ανοίξτε το πλαίσιο, πατήστε το βοηθητικό κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κλιματιστικό. Όταν το κλιματιστικό ενεργοποιείται. τίθεται σε αυτόματη λειτουργία. πλαίσιο βοηθητικό κουμπί Καθαρισμός και συντήρηση Σημείωση: Απενεργοποιήστε το κλιματιστικό και αποσυνδέστε την τροφοδοσία πριν από τον καθαρισμό του κλιματιστικού για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας. Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας. Μη χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά για τον καθαρισμό του κλιματιστικού. Καθαρισμός της επιφάνειας της εσωτερικής μονάδας Όταν η επιφάνεια της εσωτερικής μονάδας είναι βρώμικη, συνιστάται να τη σκουπίζετε με μαλακό στεγνό ή βρεγμένο πανί. Σημείωση: Μην αφαιρείτε το πλαίσιο κατά τον καθαρισμό. 26

10 Καθαρισμός και συντήρηση Καθαρίστε το φίλτρο 1 Ανοίξτε το πλαίσιο Τραβήξτε το πλαίσιο σε μια ορισμένη γωνία όπως φαίνεται στην εικόνα. 3 Καθαρίστε το φίλτρο Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα ή νερό για να καθαρίσετε το φίλτρο Όταν το φίλτρο είναι πολύ βρώμικο, χρησιμοποιήστε νερό (με θερμοκρασία μικρότερη από 45 C) για να το καθαρίσετε και κατόπιν τοποθετήστε το σε σκιερό και δροσερό μέρος για να στεγνώσει. 2 Αφαιρέστε το φίλτρο Αφαιρέστε το φίλτρο όπως φαίνεται στην εικόνα. 4 Τοποθετήστε το φίλτρο Τοποθετήστε το φίλτρο και κατόπιν κλείστε καλά το πλαίσιο. Σημείωση: Το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται κάθε τρεις μήνες. Αν υπάρχει αρκετή βρωμιά στο περιβάλλον λειτουργίας, η συχνότητα καθαρισμού μπορεί να αυξηθεί. Μετά την αφαίρεση του φίλτρου, μην ακουμπάτε τα πτερύγια για την αποφυγή τραυματισμού. Μην χρησιμοποιείτε θερμότητα ή πιστολάκι για τα μαλλιά για να στεγνώσετε το φίλτρο για την αποφυγή παραμόρφωσης ή κινδύνου πυρκαγιάς. 27

11 Καθαρισμός και συντήρηση Έλεγχοι πριν από την εποχή λειτουργίας 1. Ελέγξτε αν είναι φραγμένες οι είσοδοι και έξοδοι του αέρα. 2. Ελέγξτε αν ο διακόπτης, το φις και η πρίζα είναι σε καλή κατάσταση. 3. Ελέγξτε αν το φίλτρο είναι καθαρό. 4. Ελέγξτε αν ο βραχίονας στερέωσης της εξωτερικής μονάδας έχει υποστεί ζημιά ή διάβρωση. Αν έχει συμβεί αυτό, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο. 5. Ελέγξτε αν ο σωλήνας αποστράγγισης έχει υποστεί ζημιά. Έλεγχοι μετά από την εποχή λειτουργίας 1. Αποσυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος. 2. Καθαρίστε το φίλτρο και το πλαίσιο της εσωτερικής μονάδας. 3. Ελέγξτε αν ο βραχίονας στερέωσης της εξωτερικής μονάδας έχει υποστεί ζημιά ή διάβρωση. Αν έχει συμβεί αυτό, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο. Σημείωση σχετικά με την ανακύκλωση 1. Πολλά υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα υλικά. Απορρίψτε τα στην κατάλληλη μονάδα ανακύκλωσης. 2. Αν θέλετε να απορρίψετε το κλιματιστικό, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης για πληροφορίες 28

12 Ανάλυση δυσλειτουργίας Ανάλυση γενικών φαινομένων Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία προτού ζητήσετε συντήρηση. Αν μετά τον έλεγχο η δυσλειτουργία παραμένει, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή καταρτισμένους επαγγελματίες. Φαινόμενο Ελέγξτε τα στοιχεία Λύση Η εσωτερική μονάδα δεν λαμβάνει το σήμα του τηλεχειριστηρίου ή το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί. Υπάρχει σοβαρή παρεμβολή (όπως στατικός ηλεκτρισμός, σταθερή τάση); Είναι το τηλεχειριστήριο εντός της εμβέλειας του δέκτη; Υπάρχουν εμπόδια; Είναι το τηλεχειριστήριο στραμμένο προς το παράθυρο λήψης; Είναι η απόκριση του χειριστηρίου χαμηλή, η οθόνη θολή ή η οθόνη απενεργοποιημένη; Είναι σβηστή η οθόνη όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο; Υπάρχει λάμπα φθορισμού στο χώρο; Απενεργοποιήστε τη μονάδα. Μετά από περίπου 3 λεπτά, ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα. Η εμβέλεια της λήψης σήματος είναι 8 m. Αφαιρέστε τα εμπόδια. Επιλέξτε την κατάλληλη γωνία και στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το παράθυρο λήψης της εσωτερικής μονάδας. Ελέγξτε τις μπαταρίες. Αν ηισχύς των μπαταριών είναι πολύ χαμηλή, αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Ελέγξτε αν το τηλεχειριστήριο έχει υποστεί ζημιά. Αν ναι, αντικαταστήστε το. Μεταφέρετε το τηλεχειριστήριο κοντά στην εσωτερική μονάδα. Απενεργοποιήστε τη λάμπα φθορισμού και κατόπιν δοκιμάστε ξανά. εν εξέρχεται αέρας από την εσωτερική μονάδα Μήπως είναι φραγμένη ηείσοδος ή η έξοδος αέρα της εσωτερικής μονάδας; Στη λειτουργία θέρμανσης, ηεσωτερική θερμοκρασία φτάνει στην καθορισμένη θερμοκρασία; Η λειτουργία θέρμανσης ενεργοποιήθηκε μόλις τώρα; Αφαιρέστε τα εμπόδια. Μόλις φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία, ηεσωτερική μονάδα σταματά να εξάγει αέρα. Προκειμένου να αποφευχθεί η εξαγωγή κρύου αέρα, ηεσωτερική μονάδα θα ξεκινήσει μετά από λίγα λεπτά, γεγονός που δεν αποτελεί δυσλειτουργία. 29

13 Ανάλυση δυσλειτουργίας Φαινόμενο Ελέγξτε τα στοιχεία Λύση Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί Εξέρχεται νέφος από την έξοδο αέρα της εσωτερικής μονάδας Η καθορισμένη θερμοκρασία δεν μπορεί να ρυθμιστεί Η απόδοση της ψύξης (θέρμανσης) δεν είναι καλή. Υπάρχει διακοπή ρεύματος; Ο διακόπτης δυσλειτουργεί ήη ασφάλεια έχει καεί; Υπάρχει δυσλειτουργία στην καλωδίωση; Έγινε επανεκκίνηση της μονάδας αμέσως μετά τη διακοπή της λειτουργίας; Είναι σωστή η ρύθμιση λειτουργίας για το τηλεχειριστήριο; Είναι υψηλή η εσωτερική θερμοκρασία και υγρασία; Η μονάδα έχει τεθεί σε αυτόματη λειτουργία ή λειτουργία εξοικονόμησης; Η απαιτούμενη θερμοκρασία υπερβαίνει το εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας; Είναι η τάση υπερβολικά χαμηλή; Είναι το φίλτρο βρώμικο; Είναι η ρύθμιση θερμοκρασίας εντός του κατάλληλου εύρους; Είναι η πόρτα και τα παράθυρα ανοικτά; Περιμένετε μέχρι να επανέλθει η τροφοδοσία. Ζητήστε από επαγγελματία να αντικαταστήσει το διακόπτη ή την ασφάλεια. Ζητήστε από επαγγελματία να αντικαταστήσει την καλωδίωση. Περιμένετε για 3 λεπτά και κατόπιν ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα. Επαναφέρετε τη λειτουργία. Οφείλεται στην ταχεία ψύξη του εσωτερικού αέρα. Μετά από λίγο, η εσωτερική θερμοκρασία και η υγρασία θα υποχωρήσουν και το νέφος θα εξαφανιστεί. Η θερμοκρασία δεν είναι δυνατό να ρυθμιστεί στην αυτόματη λειτουργία και στη λειτουργία εξοικονόμησης. Αλλάξτε τη λειτουργία αν θέλετε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας: 16 C~30 C. Περιμένετε μέχρι να επανέλθει η τάση σε κανονικά επίπεδα. Καθαρίστε το φίλτρο. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στο κατάλληλο εύρος. Κλείστε την πόρτα και τα παράθυρα. 30

14 Ανάλυση δυσλειτουργίας Φαινόμενο Ελέγξτε τα στοιχεία Λύση Αναδύονται οσμές Το κλιματιστικό λειτουργεί ξαφνικά Η εξωτερική μονάδα έχει ατμούς Θόρυβος "ροής νερού" Θόρυβος σπασίματος Υπάρχουν πηγές οσμών, όπως έπιπλα, τσιγάρα κλπ; Υπάρχει παρεμβολή, όπως κεραυνοί, ασύρματες συσκευές κλπ; Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία θέρμανσης; Το κλιματιστικό ενεργοποιήθηκε ή απενεργοποιήθηκε μόλις τώρα; Το κλιματιστικό ενεργοποιήθηκε ή απενεργοποιήθηκε μόλις τώρα; Απομακρύνετε την πηγή της οσμής. Καθαρίστε το φίλτρο. Αποσυνδέστε την τροφοδοσία, επανασυνδέστε την και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα. Κατά την απόψυξη στη λειτουργία θέρμανσης μπορεί να δημιουργηθεί ατμός, γεγονός που δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Ο θόρυβος είναι ο ήχος του ψυκτικού που ρέει στο εσωτερικό της μονάδας, γεγονός που δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Αυτός είναι ο ήχος της τριβής που οφείλεται στη διαστολή ή/ και τη συστολή του πλαισίου ή άλλων εξαρτημάτων λόγω αλλαγής θερμοκρασίας. 31

15 Ανάλυση δυσλειτουργίας υσλειτουργία Όταν η κατάσταση του κλιματιστικού δεν είναι φυσιολογική, η ένδειξη θερμοκρασίας της εσωτερικής μονάδας αναβοσβήνει για να εμφανίσει τον αντίστοιχο κωδικό σφάλματος. Ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα για τον εντοπισμό του κωδικού σφάλματος. Οι κωδικοί σφαλμάτων που καταγράφονται παρακάτω είναι μόνο παραδείγματα κωδικών σφαλμάτων. Ανατρέξτε στη λίστα κωδικών σφαλμάτων του εγχειριδίου συντήρησης για περισσότερες πληροφορίες. Κωδικός σφάλματος Η ένδειξη θέρμανσης είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ για 10 δευτερόλεπτα και ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ για 0,5 δευτερόλεπτα Η ένδειξη τροφοδοσίας αναβοσβήνει 5 φορές κάθε 3 δευτερόλεπτα Η ένδειξη τροφοδοσίας αναβοσβήνει 8 φορές κάθε 3 δευτερόλεπτα Η ένδειξη τροφοδοσίας αναβοσβήνει 17 φορές κάθε 3 δευτερόλεπτα Η ένδειξη τροφοδοσίας αναβοσβήνει 11 φορές κάθε 3 δευτερόλεπτα Η ένδειξη τροφοδοσίας αναβοσβήνει 15 φορές κάθε 3 δευτερόλεπτα Η ένδειξη ψύξης αναβοσβήνει 1 φορά κάθε 3 δευτερόλεπτα Η ένδειξη ψύξης αναβοσβήνει Εσωτερική οθόνη Το διάγραμμα ενδείξεων στα αριστερά είναι μόνο για λόγους αναφοράς. Ανατρέξτε στο καθαυτό προϊόν για τις πραγματικές ενδείξεις και θέσεις. Αντιμετώπιση προβλημάτων Υποδεικνύει κατάσταση απόψυξης. εν αποτελεί δυσλειτουργία. Μπορεί να εξαλειφθεί μετά από επανεκκίνηση της μονάδας. Αν δεν συμβεί αυτό, επικοινωνήστε με καταρτισμένους επαγγελματίες για συντήρηση. Μπορεί να εξαλειφθεί μετά από επανεκκίνηση της μονάδας. Αν δεν συμβεί αυτό, επικοινωνήστε με καταρτισμένους επαγγελματίες για συντήρηση. Μπορεί να εξαλειφθεί μετά από επανεκκίνηση της μονάδας. Αν δεν συμβεί αυτό, επικοινωνήστε με καταρτισμένους επαγγελματίες για συντήρηση. Μπορεί να εξαλειφθεί μετά από επανεκκίνηση της μονάδας. Αν δεν συμβεί αυτό, επικοινωνήστε με καταρτισμένους επαγγελματίες για συντήρηση. Επικοινωνήστε με καταρτισμένους επαγγελματίες για συντήρηση. Επικοινωνήστε με καταρτισμένους επαγγελματίες για συντήρηση. Επικοινωνήστε με καταρτισμένους επαγγελματίες για συντήρηση. 32

16 Ανάλυση δυσλειτουργίας Προειδοποίηση Όταν παρουσιάζεται το παρακάτω φαινόμενο, απενεργοποιήστε το κλιματιστικό και αποσυνδέστε αμέσως την τροφοδοσία. Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με καταρτισμένους επαγγελματίες για συντήρηση. Το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υπερθερμανθεί ή έχει υποστεί ζημιά. Ακούγεται ασυνήθιστος ήχος κατά τη λειτουργία. Ο διακόπτης δυσλειτουργεί συχνά. Το κλιματιστικό αναδύει οσμή καμένου. Η εσωτερική μονάδα παρουσιάζει διαρροή. Μην επισκευάσετε ή επανατοποθετήσετε το κλιματιστικό μόνοι σας. Αν το κλιματιστικό λειτουργεί σε μη φυσιολογικές συνθήκες, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Καλωδίωση Μην ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ τον διακόπτη ασφαλείας μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες. 1) Τόσο στην εξωτερική όσο και στην εσωτερική μονάδα, αφαιρέστε τη μόνωση από το σύρμα του καλωδίου (40 mm). 2) Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας, ώστε οι αριθμοί των ακροδεκτών να ταιριάζουν μεταξύ τους. Σφίξτε καλά τις βίδες των ακροδεκτών. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ένα απλό κατσαβίδι για να σφίξετε τις βίδες. 3) Για τη σύνδεση της εξωτερικής μονάδας στην εσωτερική μονάδα χρησιμοποιήστε το τυποποιημένο καλώδιο παροχής H05RN. Στερεώστε σταθερά τα καλώδια με τις βίδες των ακροδεκτών. Όταν το μήκος των καλωδίων υπερβαίνει τα 10 m, χρησιμοποιήστε καλώδια διαμέτρου 2,0 mm. Εσωτερική μονάδα 123 Εξωτερική μονάδα Στερεώστε σταθερά τα καλώδια με τις βίδες των ακροδεκτών. H05RN Διακόπτης ασφαλείας Γείωση Διακόπτης γείωσης Τροφοδοσία ρεύματος 50Hz V 33

17 Καλωδίωση ιάγραμμα καλωδίωσης Εσωτερική μονάδα AP...Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος TEM.Sensor...Αισθητήρας θερμοκρασίας RT...Αισθητήρας W...Καλώδιο DISP...Οθόνη CN...Συνδετήρας AC-L...Γραμμή φάσης εναλλασσόμενου ρεύματος K...Ηλεκτρονόμος PG...Παλμογεννήτρια PG...Ανάδραση παλμογεννήτριας M...Κινητήρας L-OUT...Έξοδος γραμμής COM-OUT...Έξοδος επικοινωνίας N...Ουδέτερο XT...Μπλοκ ακροδεκτών PE...Προστατευτική γείωση BN...Καφέ BU...Μπλε BK...Μαύρο YEGN...ΚίτρινοΠράσινο RD...Κόκκινο YE...Κίτρινο VT...Μοβ L...Αγωγός φάσης Jump Cap...Το καπάκι του βραχυκυκλωτήρα (U.D)...Πάνω, Κάτω GN...Πράσινο Εξωτερική μονάδα AP... Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος TEM.Sensor... Αισθητήρας θερμοκρασίας RT... Αισθητήρας OVC-COMP... Προστασία υπερφόρτωσης συμπιεστή EKV... Πηνίο ηλεκτρονικής βάνας εκτόνωσης CN... Συνδετήρας AC-L... Γραμμή φάσης εναλλασσόμενου ρεύματος AC-N... Γραμμή ουδέτερου εναλλασσόμενου ρεύματος YV... -οδη βάνα OFAN... Εξωτερικός ανεμιστήρας DC... Συνεχές ρεύμα WH... Λευκό COM-OUT... Έξοδος επικοινωνίας N... Ουδέτερο XT... Μπλοκ ακροδεκτών PE... Προστατευτική γείωση BN... Καφέ BU... Μπλε BK... Μαύρο YEGN... ΚίτρινοΠράσινο RD... Κόκκινο YE... Κίτρινο VT... Μοβ L... Αγωγός φάσης 4V... Τετράοδη βάνα COM... Επικοινωνία COMP... Συμπιεστής SAT... Υπηρεσία προστασίας υπερφόρτωσης OG... Πορτοκαλί FA... ιασύνδεση ηλεκτρικής επέκτασης INDC... Θύρα αντιδραστήρα 34

18 Οδηγία - Παράρτημα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αυτή η μονάδα περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που καλύπτονται από το πρωτόκολλο του Κιότο. Οι διαδικασίες συντήρησης και απόρριψης πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από καταρτισμένα άτομα. Ψυκτικό αέριο R410A, GWP=1975. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 842/2006 σχετικά με ορισμένα αέρια του θερμοκηπίου, σε περίπτωση πρόσθετης πλήρωσης ψυκτικού, είναι υποχρεωτικό να κάνετε τα εξής: - Συμπληρώστε στην ετικέτα που συνοδεύει τη μονάδα αναφέροντας την εργοστασιακή ποσότητα του ψυκτικού μέσου (δείτε την πινακίδα τεχνικών στοιχείων), την πρόσθετη πλήρωση ψυκτικού μέσου και τη συνολική πλήρωση. - τοποθετήστε την ετικέτα δίπλα στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων πάνω στη μονάδα. Για κλιματιστικά διαιρούμενου τύπου τοποθετήστε την ετικέτα στην εξωτερική μονάδα. Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν το ψυκτικό που χρησιμοποιείται Το συγκεκριμένο προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που καλύπτονται από το πρωτόκολλο του Κιότο. Μην εκλύετε αέρια στην ατμόσφαιρα. Τύπος ψυκτικού: R410A GWP (1) τιμή: 1975 (1) GWP = δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη Συμπληρώστε με ανεξίτηλο μελάνι, την ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού του προϊόντος από το εργοστάσιο, την πρόσθετη ποσότητα ψυκτικού που πληρώθηκε στο χώρο εγκατάστασης και τη συνολική ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού στην ετικέτα πλήρωσης ψυκτικού που παρέχεται με το προϊόν. Πρέπει να κολλήσετε τη συμπληρωμένη ετικέτα κοντά στη θύρα πλήρωσης του προϊόντος (π.χ. στο εσωτερικό του καλύμματος της βάνας διακοπής.) ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού του προϊόντος από το εργοστάσιο: ανατρέξτε στην πινακίδα ονομασίας πρόσθετη ποσότητα ψυκτικού που πληρώθηκε στο χώρο εγκατάστασης συνολική ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που καλύπτονται από το Πρωτόκολλο του Κιότο εξωτερική μονάδα κύλινδρος ψυκτικού και πολλαπλή για πλήρωση ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για την εθνική εφαρμογή των κανονισμών της ΕΕ σχετικά με ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου ενδέχεται να απαιτείται αναγραφή των πληροφοριών στην ανάλογη επίσημη εθνική γλώσσα στη μονάδα. Ως εκ τούτου, με τη μονάδα παρέχεται και μια επιπρόσθετη πολύγλωσση ετικέτα για τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου. Οι οδηγίες επικόλλησης περιγράφονται στο πίσω μέρος αυτής της ετικέτας. Μέτρα απόρριψης Το προϊόν και οι μπαταρίες που παρέχονται με το χειριστήριο έχουν σημανθεί με αυτό το σύμβολο. Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Για τις μπαταρίες, ένα σύμβολο χημικού στοιχείου μπορεί να υπάρχει κάτω από το σύμβολο. Αυτό το σύμβολο του χημικού στοιχείου σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο σε μεγαλύτερη συγκέντρωση από ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Τα πιθανά χημικά σύμβολα είναι τα εξής: Pb: μόλυβδος (>0,004%) Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας το προϊόν: Η αποσυναρμολόγηση του συστήματος, ο χειρισμός του ψυκτικού, του λαδιού και των άλλων τμημάτων θα πρέπει να γίνεται από κάποιο εξειδικευμένο εγκαταστάτη, σύμφωνα με τη σχετική τοπική και εθνική νομοθεσία. Οι μονάδες και τα απόβλητα μπαταριών θα πρέπει να υφίστανται ειδική επεξεργασία για την επαναχρησιμοποίησή τους, την ανακύκλωση και την αποκατάστασή τους. Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη, θα συμβάλλετε στην αποφυγή των πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες. 35

19

20 Copyright 2013 Daikin

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικό inverter συστήματος FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες...2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter Οδηγίες Χρήσης Electrolux. Thinking of you. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς σκεφτόμαστε, επισκεφθείτε www.electrolux.com Πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Επιτοίχια Μονάδα ΜΟΝΤΕΛΑ: L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Επιτοίχια Μονάδα ΜΟΝΤΕΛΑ: L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16. Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α ΜΟΝΤΕΛΑ: L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16 Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Εγχειρίδιο Χρήσης Επιτοίχια Μονάδα Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE REFRESH PLUS 9K 12K OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE 9K 12K Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Εγχειρίδιο λειτουργίας ΜΟΝΤΈΛΑ FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Προφυλάξεις ασφάλειας... 2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Ντουλάπας Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ) και την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα.

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. 2 Νέα σειρά κλιματιστικών GE Φροντίδα για το περιβάλλον σας Η General Electric Company ιδρύθηκε το 892. Για περισσότερα από 0 χρόνια σχεδιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ. Εγχειρίδιο εγκατάστασης

AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ. Εγχειρίδιο εγκατάστασης AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ Εγχειρίδιο εγκατάστασης Περιγραφή εξοπλισμού Μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο με τον εξοπλισμό που συμπεριλαμβάνεται. Γρίλιες εξόδου αέρα Πίνακας ελέγχου Χερούλι μεταφοράς Χερούλι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. Αφυγραντήρας R-9220 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. Για τη σωστή χρήση του, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε το προϊόν μας. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν από κάθε χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Για να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τις δυνατότητες της νέας σας συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήστη και φυλάξτε τις σε ευπρόσιτο μέρος για μελλοντική αναφορά. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Τύπος εγκατάστασης σε τοίχο Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο, ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό στο μέλλον. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GR ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν τη χρήση ή πριν τις εργασίες συντήρησης. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ FTX20KV1B FTX25KV1B FTX35KV1B FTX50KV1B FTX60KV1B Δυνατότητες Αυξημένη άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ΑΝΕΤΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ Η κατεύθυνση της ροής αέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.. PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το φορητό κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

EVI-09/EVO-09 EVI-12/EVO-12 EVI-18/EVO-18 EVI-24/EVO-24 EV1I-18/E1VO-18 E1VI-24/E1VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit.

EVI-09/EVO-09 EVI-12/EVO-12 EVI-18/EVO-18 EVI-24/EVO-24 EV1I-18/E1VO-18 E1VI-24/E1VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. EVI-09/EVO-09 EVI-12/EVO-12 EVI-18/EVO-18 EVI-24/EVO-24 EV1I-18/E1VO-18 E1VI-24/E1VO-24 Eπιτοίχια Μονάδα Wall Mounted Unit Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λειτουργία και συντήρηση Σηµειώσεις λειτουργίας...4

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπου οροφής και δαπέδου

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπου οροφής και δαπέδου ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπου οροφής και δαπέδου Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

STELLAR INVERTER SERIES

STELLAR INVERTER SERIES Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. STELLAR INVERTER SERIES Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο Στις σελίδες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη. Floor Standing Air Conditioner. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Μοντέλα : RMFI-50 / RMFO-50. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη. Floor Standing Air Conditioner. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Μοντέλα : RMFI-50 / RMFO-50. English/Ελληνικά/ Română Μοντέλα : RMFI-50 / RMFO-50 Flr Standing Air Cnditiner User s Manual Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Εγχειρίδιο Χρήστη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Κασέτα Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης. Μοντέλο:

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης. Μοντέλο: Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Μοντέλο: V2MDI-18 V2MDI-24 V2MDI-36 V2MDI-50 V2MDI-60 V1MDI-60 IMDI-60 Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΝΑΛΑΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΝΑΛΑΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΝΑΛΑΤΗ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα Καναλάτη Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ STSD V1R3

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ STSD V1R3 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ Οδηγίες χρήσης Προειδοποιήσεις ασφαλείας... 2 Εγκατάσταση συσκευής... 3 Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο... 3 Ρευματολήπτης και προδιαγραφές πρίζας... 3 Προδιαγραφές χώρου... 3 Χρήση του αφυγραντήρα...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα κασέτας Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Cassette Unit Owner s Manual

Μονάδα κασέτας Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Cassette Unit Owner s Manual Μοντέλα/Models VCI-26 / VCI-45 / VCI-50 Μονάδα κασέτας Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Cassette Unit Owner s Manual 66129901378 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Κασέτα τεσσάρων κατευθύνσεων. Μοντέλο: V2MCRI-18 V2MCI-24 V2MCI-36 V2MCI-50 V2MCI-60 V1MCI-50 V1MCI-60B IMCI-50

Εγχειρίδιο Χρήστη. Κασέτα τεσσάρων κατευθύνσεων. Μοντέλο: V2MCRI-18 V2MCI-24 V2MCI-36 V2MCI-50 V2MCI-60 V1MCI-50 V1MCI-60B IMCI-50 Μοντέλο: VMCRI-18 VMCI- VMCI-6 VMCI-0 VMCI-60 V1MCI-0 V1MCI-60B IMCI-0 Κασέτα τεσσάρων κατευθύνσεων Εγχειρίδιο Χρήστη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για τη σωστή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AS-09UR4SVNNK3 AS-1UR4SVGNK3 AS-18UR4SFVNK3 AS-09UR4SVGNK AS-1UR4SVGNK4 AS-18UR4SFVNK4 AS-4UR4SLJNK3 Περιεχόμενα Προετοιμασία πριν τη χρήση ------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

LUCCI LCD REMOTE FAN CONTROLLER. Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης

LUCCI LCD REMOTE FAN CONTROLLER. Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης LUCCI LCD REMOTE FAN CONTROLLER Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης SKU# 210013 Rated Voltage 220-240V, 50Hz ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ για την αποφυγή

Διαβάστε περισσότερα

AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13

AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13 AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η συσκευή δεν λειτουργεί Παράξενη οσμή Θόρυβος υγρού Ομίχλη βγάζει από την έξοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

R Αφυγραντήρας R-9110

R Αφυγραντήρας R-9110 R-9110 Αφυγραντήρας R-9110 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. Για τη σωστή χρήση του, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε. τες για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Αρ. μοντέλου: MDE-2016/MDE-2417

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Αρ. μοντέλου: MDE-2016/MDE-2417 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αρ. μοντέλου: MDE-2016/MDE-2417 Ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα της εταιρίας μας. Πριν από τη χρήση διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και τηρήστε τις αυστηρά. Φυλάξτε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622 Εγκατάσταση Powerline 500 Μοντέλο XAVB5622 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. Σημείωση: Οι προσαρμογείς διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ο προσαρμογέας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Πρώτα βήματα με το φωτιστικό LivingColors LivingColors Αφαίρεση συσκευασίας και εγκατάσταση Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φωτιστικού LivingColors, το φωτιστικό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματο χειριστήριο. Ελληνικά. OM-GS02-1111(3)-DAIKIN SIESTA Κωδ.: R08019037196C MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματο χειριστήριο. Ελληνικά. OM-GS02-1111(3)-DAIKIN SIESTA Κωδ.: R08019037196C MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματο χειριστήριο Ελληνικά QUIET OM-GS02-1111(3)-DAIKIN SIESTA Κωδ.: R08019037196C Ένδειξη ασύρματου χειριστηρίου BRC52A61/62/63 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 1. Περιγραφή της οθόνης αφής (Touch LCD Wall Controller) Αφής LCD τοίχου ελεγκτή είναι ένα εξάρτημα KKRP01A προσαρμογέα που επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL Τηλεχειριστήριο µε δυνατότητα αντιγραφής εντολών από άλλο τηλεχειριστήριο για κλιµατιστικά KT L001 Οδηγίες Χρήσης Γενικά Το KT L001 µπορεί να αντιγράψει το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο που συνοδεύει µια συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Προφυλάξεις ασφάλειας

Προφυλάξεις ασφάλειας Προφυλάξεις ασφάλειας Οι ακόλουθες προφυλάξεις ασφάλειας πρέπει να ληφθούν υπ όψιν όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟIΗΣΗ Καταγράψετε τη συσκεύη σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.samsung.com/global/register

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΜΟΝΤΈΛΑ FTX20J2V1B Εγχειρίδιο λειτουργίας FTX25J2V1B FTX35J2V1B FTX20J3V1B FTX25J3V1B FTX35J3V1B ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Προφυλάξεις ασφάλειας... 2 Ονομασίες εξαρτημάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΌ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΌ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΌ ΔΩΜΑΤΙΟΥ Παρακαλούμε, διαβάστε με προσοχή το παρόν εγχειρίδιο, πριν θέσετε σε λειτουργία το σετ, και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Τύπος : EΠΙΤΟΊΧΙΟ www.lg.com 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Μοντέλο: PURE 20 lt. Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό. Ελληνικά

Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Μοντέλο: PURE 20 lt. Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό. Ελληνικά Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Μοντέλο: PURE 20 lt Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αφυγραντήρα της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Σημειώσεις για τη χρήση... 4 Περιγραφή κάθε εξαρτήματος...6 Ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Θερµαντήρας λύσης BD ProbeTec ET Θερµαντήρας εκκίνησης και θέρµανσης BD ProbeTec ET

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Θερµαντήρας λύσης BD ProbeTec ET Θερµαντήρας εκκίνησης και θέρµανσης BD ProbeTec ET ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Θερµαντήρας λύσης BD ProbeTec ET Θερµαντήρας εκκίνησης και θέρµανσης BD ProbeTec ET Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασφάλεια Οι έγκυες και τα άτομα με καρδιολογικά προβλήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα γυαλιά 3D. Η παρακολούθηση τηλεόρασης με τρισδιάστατη εικόνα δεν συνιστάται για παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

R-9320 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ.

R-9320 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. R-9320 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Περιεχόμενα Πληροφορίες λειτουργίας Λειτουργία στο

Διαβάστε περισσότερα

Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit CVI-09/CVO-09 CVI-12/CVO-12 CVI-18/CVO-18 CVI-24/CVO-24 API-09/APO-09 API-12/APO-12 API-18/APO-18 API-24/APO-24

Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit CVI-09/CVO-09 CVI-12/CVO-12 CVI-18/CVO-18 CVI-24/CVO-24 API-09/APO-09 API-12/APO-12 API-18/APO-18 API-24/APO-24 API-09/APO-09 API-12/APO-12 API-18/APO-18 API-24/APO-24 CVI-09/CVO-09 CVI-12/CVO-12 CVI-18/CVO-18 CVI-24/CVO-24 Eπιτοίχια Μονάδα Wall Mounted Unit Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ελληνικά / Greek... 3 English

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ R32 ΜΟΝΤΕΛΑ ATXM20M2V1B ATXM25M2V1B ATXM35M2V1B ATXM50M2V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Ασύρματο τηλεχειριστήριο...13 Λειτουργία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Στοιχεία: ΟΘΟΝΗ LCD 1) Λειτουργία φόρτισης Όταν είναι σε χρήση, η LCD οθόνη δείχνει το τρέχον φορτίο: 2) Λειτουργία χρήσης Όταν είναι σε λειτουργία χρήσης, οι ενδείξεις στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Русский Portugues Ελληνικά Italiano Español Deutsch Nederlands Français English MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Μοντέλο: VC7205C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Μοντέλο: VC7205C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μοντέλο: VC7205C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ Οδηγίες ασφαλείας Μόνο για οικιακή χρήση! Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760 Οδηγίες Χρήσης I. Επισκόπηση Προϊόντος: 1. Έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με επιλογή ανάμεσα σε 70, 80, 90, και 100. Τάση: 220-240V, Συχνότητα: 50Hz, Ισχύς:

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER FTXG25JV1BS FTXG35JV1BS FTXG50JV1BS CTXG50JV1BS 00_CV_3P255639-2A.indd 1 Pyccкий FTXG25JV1BW FTXG35JV1BW FTXG50JV1BW CTXG50JV1BW Тürkçe MODELS Portugues Eλληνικά Italiano

Διαβάστε περισσότερα