ΟΜΑΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι EKBY. Εξωτερικοί Συνεργάτες ΑΠΘ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΑΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι EKBY. Εξωτερικοί Συνεργάτες ΑΠΘ ΜΕΡΟΣ ΙΙ"

Transcript

1

2 Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE8 ENV/GR/554 «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (www.lifeadaptfor.gr) που υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (Τελικός Δικαιούχος) και τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος / Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Συνδικαιούχος) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δασών Πιερίας και τα Δασαρχεία Καλαμπάκας, Πάρνηθας και Σπάρτης. To έργο συνχρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον Τελικό Δικαιούχο και τον Συνδικαιούχο. The present study has been prepared in the framework of the LIFE8 ENV/GR/554 «Adaptation of forest management to climate change in Greece» (www.life-adaptfor.gr) which is implemented by the Greek Biotope-Wetland Centre (Coordinating Beneficiary) and the General Directorate for the Development and Protection of Forests and the Natural Environment / Y.P.E.K.A. (Associated Beneficiary) in cooperation with the Forest Directorate of Pieria and the Forest Services of Kalambaka, Parnitha and Sparti. The project is co-funded by the LIFE financial instrument of the European Community, the Coordinating and Associated Beneficiaries. Ως πλήρης αναφορά της παρούσας μελέτης προτείνεται: Κατσαβούνη, Σωτηρία, Χ. Δουλγέρης, και Δ. Παπαδήμος (συντονιστές έκδοσης) 214. Χρονοσειρές μετεωρολογικών δεδομένων χωρικά κατανεμημένες σε τέσσερις πιλοτικές περιοχές - Γ έκδοση. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 343 σελ + Παραρτήματα. This document may be cited as follows: Katsavouni, Sotiria, Ch. Doulgeris and D. Papadimos (editors) 214. Time series of meteorological data, spatially distributed within the four pilot sites - 3 rd version. Greek Biotope-Wetland Centre (ΕΚΒΥ). Thermi. 343 p + Annexes. Η παρούσα μελέτη μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του έργου This study can also be acquired from the project web site

3 ΟΜΑΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι EKBY Χ. #ουλγέρης Σωτηρία Κατσαβούνη #. Παπαδήος Μ. Σεφερλής Εξωτερικοί Συνεργάτες ΑΠΘ #. Μ. Παπαιχαήλ, Καθηγητής, Γεωπονική Σχολή, ΑΠΘ Π. Ε. Γεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής, Γεωπονική Σχολή, ΑΠΘ ΜΕΡΟΣ ΙΙ #. Μ. Παπαιχαήλ, Καθηγητής, Γεωπονική Σχολή, ΑΠΘ Π. Ε. Γεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής, Γεωπονική Σχολή, ΑΠΘ

4 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε N Α σελ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ / ABSTRACT 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΜΕΡΟΣ Ι 1. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 7 Ε ΟΜΕΝΩΝ 2. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ Ε ΟΜΕΜΑ ΣΤΟ ΑΣΟΣ ΡΗΤΙΝΗΣ-ΒΡΙΑΣ ΣΤΑ ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ Ύψος βροχής Αναγωγή ύψους βροχής στο µέσο υψόµετρο της περιοχής (Πιέρια Όρη) Θερµοκρασία Αναγωγή της θερµοκρασίας στο µέσο υψόµετρο της περιοχής Σχετική υγρασία ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΣΟΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Ύψος βροχής Αναγωγή ύψους βροχής στο µέσο υψόµετρο της περιοχής (Ασπροπόταµος) Θερµοκρασία Αναγωγή της θερµοκρασίας στο µέσο υψόµετρο της περιοχής Σχετική υγρασία ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ Ε ΟΜΕΜΑ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΡΥΜΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Ύψος βροχής Αναγωγή ύψους βροχής στο µέσο υψόµετρο της περιοχής (Εθνικός ρυµός Πάρνηθας) Θερµοκρασία Αναγωγή της θερµοκρασίας στο µέσο υψόµετρο της περιοχής Σχετική υγρασία ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ Ε ΟΜΕΜΑ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΤΑΫΓΕΤΟΥ 99 i

5 5.1. Ύψος βροχής Αναγωγή ύψους βροχής στο µέσο υψόµετρο της περιοχής (Όρος Ταϋγετου) Θερµοκρασία Αναγωγή της θερµοκρασίας στο µέσο υψόµετρο της περιοχής Σχετική υγρασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Γενικά Μεθοδολογία διερεύνησης της τάσης Πρώτης τάξης συντελεστής αυτοσυσχέτισης Mann-Kendall τεστ Εκτιµητής του Sen (Sen estimator) ιαδοχικό τεστ των Mann-Kendall Αποτελέσµατα και συζήτηση Ετήσιες βροχοπτώσεις Μέσες ετήσιες µέγιστες θερµοκρασίες Μέσες ετήσιες ελάχιστες θερµοκρασίες 144 ΜΕΡΟΣ ΙI 1. ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ Επισύµβαση βροχόπτωσης Ύψος Βροχόπτωσης Παραγωγή τυχαίων αριθµών Γάµµα κατανοµής Ανάλυση Fourier ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ Γενικά Βροχόπτωση Σταθµός Αγ. ηµητρίου ( άσος Ρυτίνης Βρίας) Σταθµός Περτουλίου ( άσος Ασπροποτάµου Καλαµπάκας) Σταθµός Τατοϊου (Εθνικός ρυµός Πάρνηθας) Σταθµός Άρνας (Όρος Ταϋγετος) 26 ii

6 4.3. Θερµοκρασία (Μέγιστη και Ελάχιστη) Σταθµός Αγ. ηµητρίου ( άσος Ρυτίνης Βρίας) Σταθµός Ασπροποτάµου ( άσος Ασπροποτάµου Καλαµπάκας) Σταθµός Τατοϊου (Εθνικός ρυµός Πάρνηθας) Σταθµός Σελλασίας (Όρος Ταϋγετος) 322 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 334 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 336 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Μετεωρολογικά δεδοµένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Μετεωρολογικά δεδοµένα στα Πιέρια Όρη 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ Μετεωρολογικά δεδοµένα στον Ασπροπόταµο Καλαµπάκας 26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ Μετεωρολογικά δεδοµένα στον Εθνικό ρυµό Πάρνηθας 53 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Μετεωρολογικά δεδοµένα στo Όρος Ταϋγετος 64 iii

7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο πλαίσιο του Παραδοτέου της ράσης 1 δηµιουργήθηκαν χρονοσειρές δεδοµένων θερµοκρασίας και βροχόπτωσης, χωρικά κατανεµηµένες εντός των τεσσάρων περιοχών µελέτης ( άσος Ρητίνης-Βρίας στα Πιέρια Όρη, άσος Ασπροποτάµου- Καλαµπάκας, Εθνικός ρυµός Πάρνηθας και Όρος Ανατολικός Ταΰγετος) του έργου LIFE+ AdaptFor για τις περιόδους: α) και β) Ως πιλοτικές περιοχές επιλέχθηκαν δασικές εκτάσεις στις οποίες έχουν παρατηρηθεί φαινόµενα νέκρωσης της κεφαλληνιακής ελάτης και της δασικής πεύκης, και εισβολής κωνοφόρων στα δάση πλατυφύλλων. Επιπλέον, οι περιοχές αυτές κατανέµονται γεωγραφικά από Βορρά προς Νότο ώστε να περιληφθούν οι διαφορετικές κλιµατικές συνθήκες που επικρατούν στην ηπειρωτική Ελλάδα. Σκοπός της δράσης ήταν η συσχέτιση και σύνδεση µεταξύ µεταβολών και διακυµάνσεων των κλιµατικών παραµέτρων και της εξέλιξης των ανωτέρω φαινοµένων στις τέσσερις περιοχές µελέτης του έργου. Τα πρωτογενή δεδοµένα βροχής και θερµοκρασίας της ιστορικής περιόδου συγκεντρώθηκαν από υφιστάµενους µετεωρολογικούς σταθµούς (πλησίον των περιοχών µελέτης), οι οποίοι εποπτεύονται από το Υπουργείο Γεωργίας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα δεδοµένα αφορούσαν ηµερήσιες τιµές βροχής και µηνιαίες τιµές της µέσης µέγιστης και µέσης ελάχιστης θερµοκρασίας. Λόγω µη ύπαρξης µετεωρολογικών σταθµών εντός των ορίων των περιοχών µελέτης, η χωρική κατανοµή της βροχής και της θερµοκρασίας µέσα σε αυτές επιτεύχθηκε µε τον υπολογισµό και τη χρήση της βροχοβαθµίδας και της θερµοβαθµίδας, αντίστοιχα. Συγκεκριµένα, υπολογίσθηκαν χρονοσειρές τιµών ηµερήσιας βροχής και µηνιαίας θερµοκρασίας (µέσης µέγιστης και µέσης ελάχιστης) στο µέσο υψόµετρο των περιοχών µελέτης, οι οποίες θεωρήθηκαν ως αντιπροσωπευτικές για κάθε περιοχή. Οι µελλοντικές χρονοσειρές ηµερήσιων τιµών βροχής και µηνιαίων τιµών θερµοκρασίας (µέσης µέγιστης και µέσης ελάχιστης) παρήχθησαν µε στοχαστικές µεθόδους, µε βάση τις αντίστοιχες ιστορικές χρονοσειρές και για κλιµατικά σενάρια: α) µεταβολής της βροχής κατά -2%, -1%, %, +1%, + 2% και β) µεταβολής της θερµοκρασίας κατά o C, 1 o C, 2 o C. Η ακρίβεια και η αξιοπιστία των στοχαστικών διαδικασιών ελέγχθηκε ως προς τις κύριες στατιστικές παραµέτρους (µέσες µηνιαίες τιµές, τυπική απόκλιση) των αντίστοιχων ιστορικών και συνθετικών χρονοσειρών. 1

8 Η ανάλυση της τάσης (σε διάστηµα εµπιστοσύνης 95%) των ιστορικών χρονοσειρών βροχής και θερµοκρασίας στις τέσσερις πιλοτικές περιοχές έδειξε τα ακόλουθα: Βροχή: Η µόνη περιοχή στην οποία εντοπίστηκε τάση είναι το άσος Ρητίνης-Βρίας στα Πιέρια Όρη (σταθµός Αγίου ηµητρίου). Το σηµείο εκκίνησης της τάσης είναι το έτος 1983 και το µέγεθός της έχει εκτιµηθεί ότι είναι -6,5 mm / έτος (πτωτική τάση). Μέση Μέγιστη Θερµοκρασία: εν έχει ανιχνευθεί τάση για οποιαδήποτε από τις τέσσερις πιλοτικές περιοχές εντός του προαναφερθέντος διαστήµατος εµπιστοσύνης (95%). Μέση Ελάχιστη Θερµοκρασία: Μια ανοδική τάση έχει ανιχνευθεί για την περιοχή της Πάρνηθας (σταθµός Τατοΐου) και τον Ταΰγετο (σταθµός Σελασσίας). Το µέγεθός της εκτιµάται στους +,25 o C / έτος και +,3 o C / έτος για την Πάρνηθα και τον Ταΰγετο και σηµεία εκκίνησης τα έτη 1979 και 1986 για τις δύο τοποθεσίες, αντίστοιχα. Όσον αφορά στις µελλοντικές (επόµενα 4 έτη) τιµές βροχόπτωσης και θερµοκρασίας στις τέσσερις περιοχές, ως πιθανότερο σενάριο προκύπτει η µείωση του ετήσιου ύψους βροχής κατά 1% και η συνολική αύξηση της θερµοκρασίας κατά 1 o C. Αυτά τα ευρήµατα συνάδουν µε τις γενικότερες προβλέψεις κλιµατικών αλλαγών σε τοπικό, εθνικό ή ακόµη και σε παγκόσµιο επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση, οι χρονοσειρές δείχνουν µείωση στην ετήσια βροχόπτωση και στις τέσσερις περιοχές του έργου και αύξηση της µέσης ετήσιας θερµοκρασίας σε τρεις περιοχές (εκτός από το άσος Ασπροποτάµου-Καλαµπάκας). Επίσης, η εµφάνιση ακραίων διακυµάνσεων µεταξύ των ετών όσον αφορά στην ετήσια βροχόπτωση (Πιέρια Όρη, Ασπροπόταµος-Καλαµπάκα και Ταΰγετος) και τη µέση ετήσια θερµοκρασία (Πιέρια Όρη και Ασπροπόταµος-Καλαµπάκα) είναι εµφανής. 2

9 ABSTRACT In the framework of Action 1 time series of temperature and precipitation data were produced, spatially distributed within the four pilot sites (Ritini-Vria Forest at Mount Pieria, Aspropotamos-Kalampaka Forest, National Park of Parnitha and Mount East Taygetos) of the project LIFE+ AdaptFor, for the periods: a) and b) Pilot sites are forest areas indicating phenomena such as dieback of Greek fir and Scots pine, and invasion of conifers in broadleaves. These sites are extended in a latitude gradient (north to south) in order to capture various climatic conditions in the mainland of Greece. The action s objective was to relate and link specific climatic variations throughout the decades with the phenomena observed at the four pilot sites. Row data of precipitation and temperature for the historic time series were obtained from existing, adjacent to the pilot sites, meteorological stations, supervised by the Ministry of Agricultural Development and Food, the Ministry of Environment, Energy and Climate Change and the Hellenic National Meteorological Service. Data refer to daily precipitation values and monthly values of the mean maximum and mean minimum temperature. As no meteorological stations were located within the pilot sites, the temperature and precipitation time series spatial distribution was performed using temperature lapse rate and precipitation gradients, respectively. Specifically, time series of daily precipitation and monthly temperature (mean maximum and mean minimum) of the pilot sites mean elevation were calculated and they were considered to be indicative of each site. Future time series of daily precipitation values and monthly temperature values (mean maximum and mean minimum) were produced using stochastic methods, based on the respective historic time series and for the following hypothetical climate change scenarios: a) variation in precipitation at -2%, -1%, %, +1% and +2% and b) increase in temperature by o C, 1 o C and 2 o C. The accuracy, precision and reliability of the stochastic procedures were examined by using comparisons between historical and synthetic series for the main statistical parameters, such as the monthly mean precipitation, the standard deviation of monthly precipitation and the monthly mean maximum and minimum temperatures. The trend analysis (i.e. trend detection, identification of trend starting points and assessment of trend magnitude) for the annual precipitation and the corresponding 3

10 temperature values (maximum and minimum) of the pilot sites reference stations (conducted for a confidence interval of 95%) resulted in the following: Rainfall: Ritini-Vria Forest at Mount Pieria (Agios Dimitrios station) was the only site at which a trend has been detected. The starting point of the trend is year 1983 and its magnitude has been estimated to be -6,5 mm/year (downward). Mean max Temperature: No trend has been detected in the mean max temperature for any of the four sites within the above mentioned confidence interval (95%). Mean min Temperature: An upward trend of the mean min temperature has been detected for the sites of Parnitha (station of Tatoi) and Taygetos (station of Sellassia). The trend magnitude was estimated to be +,25 o C / year and +,3 o C / year for Parnitha and Taygetos sites respectively, while their starting points were estimated to be years 1979 and 1986 for both sites. Regarding future time series (21-25) and according to the trend analysis, the two future climatic scenarios produced through calculations are: a) reduction of 1% to the precipitation and no change to the temperature OR b) reduction of 1% for the precipitation and increase of 1 o C for the temperature. These findings are in line with climate change projections at regional, national or global level. In any case, the historic time series show that some decline in the annual precipitation has occurred in all four project areas and an increase in the mean annual temperature occurred in three project areas (except for Aspropotamos-Kalampaka Forest). Also, the occurrence of extreme fluctuations between the years regarding annual precipitation (Mount Pieria, Aspropotamos-Kalampaka and Mount Taygetos) and mean annual temperature (Mount Pieria and Aspropotamos-Kalampaka) is evident. 4

11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί το παραδοτέο Ι της ράσης Α1: Κλίµα και κλιµατική αλλαγή σε τέσσερις πιλοτικές περιοχές, του έργου LIFE8 ENV/GR/554 Προσαρµογή της διαχείρισης των δασών στην κλιµατική αλλαγή στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του χρηµατοδοτικού µέσου LIFE Περιβαλλοντική Πολιτική και ιακυβέρνηση. Σκοπός του παραδοτέου Ι είναι: α) η συγκέντρωση και επεξεργασία χρονοσειρών µετεωρολογικών δεδοµένων και συγκεκριµένα του ύψους βροχής, της θερµοκρασίας και της σχετικής υγρασίας από µετεωρολογικούς σταθµούς που βρίσκονται κοντά στις τέσσερις πιλοτικές περιοχές: i) άσος Ρητίνης Βριάς στα Πιέρια Όρη, ii) άσος Ασπροπόταµου Καλαµπάκας, iii) Εθνικός ρυµός Πάρνηθας, και iv) Όρος Ταΰγετου, για το χρονικό διάστηµα , β) ο υπολογισµός των µηνιαίων τάσεων του ύψους βροχής και της θερµοκρασίας. Το παραδοτέο Ι διαρθρώνεται σε έξι κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο 1 περιγράφεται η µέθοδος που ακολουθήθηκε για την επεξεργασία και συµπλήρωση των διαθέσιµων µετεωρολογικών δεδοµένων που συλλέχθηκαν για τις ανάγκες του έργου. Στο Κεφάλαιο 2 περιλαµβάνονται τα µετεωρολογικά δεδοµένα για την περιοχή του άσους Ρητίνης Βριάς στα Πιέρια Όρη και παρουσιάζεται η επεξεργασία των δεδοµένων που αφορούν στο ύψος βροχής και στη θερµοκρασία από µετεωρολογικούς σταθµούς εντός της περιοχής µελέτης και πλησίον αυτής. Περιγράφεται η δηµιουργία πλήρους χρονοσειράς δεδοµένων ύψους βροχής και θερµοκρασίας, µηνιαίων τάσεων και χρονοσειρών δεδοµένων για µελλοντικά έτη (21-25). Τέλος, υπολογίζονται µελλοντικά σενάρια για πιθανή αλλαγή του ύψους βροχής κατά %, 1 %, 2 %, -1 %, -2% καθώς και αύξησης της θερµοκρασίας κατά 1 και 2 o C. Στα Κεφάλαια 3 έως 5 παραθέτονται τα µετεωρολογικά δεδοµένα για τις περιοχές: α) άσος Ασπροπόταµου Καλαµπάκας, β) Εθνικός ρυµός Πάρνηθας, και γ) Όρος Ταϋγετου καθώς και η σχετική ανάλυση αυτών, η οποία είναι όµοια µε αυτή του Κεφαλαίου 2. Τέλος, στο Κεφάλαιο 6 διερευνάται η ύπαρξη τάσης στις χρονικές σειρές του ύψους βροχής και της θερµοκρασίας για τις τέσσερις περιοχές ενδιαφέροντος. 5

12 Το παραδοτέο II της ράσης Α1 που ακολουθεί, εκπονήθηκε από τον καθηγητή κ. ηµήτρη Μ. Παπαµιχαήλ και τον λέκτορα κ. Πανταζή Ε. Γεωργίου, της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. Σκοπός του παραδοτέου II είναι: α) η δηµιουργία χρονοσειρών ύψους βροχής (ηµερήσιες τιµές) και θερµοκρασίας (µηνιαίες τιµές) στις τέσσερις περιοχές µελέτης, για το χρονικό διάστηµα 21 25, και β) η δηµιουργία υποθετικών σεναρίων κλιµατικής αλλαγής για τις τέσσερις πιλοτικές περιοχές για ενδεχόµενη αλλαγή του ύψους βροχής κατά -2, -1,, 1 και 2 % και αύξηση της θερµοκρασίας κατά 1 και 2 o C. 6

13 ΜΕΡΟΣ Ι Χρονοσειρές Μετεωρολογικών εδοένων για τη Χρονική Περίοδο στα Τέσσερα ασικά Οικοσυστήατα του Έργου

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή των σταθµών παρακολούθησης µετεωρολογικών παραµέτρων ήταν: α) τα στοιχεία που διαθέτουν να καλύπτουν τη χρονική περίοδο (195-29), και β) η γεωγραφική τους κατανοµή, να είναι τέτοια, ώστε να καλύπτουν κατά το δυνατό οµοιόµορφα την περιοχή µελέτης. Από κάθε µετεωρολογικό σταθµό έγινε συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία των τιµών των ακόλουθων µετεωρολογικών παραµέτρων: βροχή (mm), χιόνι (mm), µέση θερµοκρασία αέρα ( o C), µέγιστη θερµοκρασία αέρα ( o C), ελάχιστη θερµοκρασία αέρα ( o C), σχετική υγρασία (%). Για τους σκοπούς του παρόντος θεωρήθηκε ότι το ισοδύναµο ύψος νερού της χιονόπτωσης αντιστοιχεί στο 1/1 του ύψους χιονόπτωσης (Κουτσογιάννης και Ξανθόπουλος 1999). Στη συνέχεια, για λόγους συντοµίας, ο όρος ύψος βροχής θα περιλαµβάνει και το ισοδύναµο ύψος νερού της χιονόπτωσης, στην περίπτωση βέβαια που οι µετεωρολογικοί σταθµοί διέθεταν παρατηρήσεις ύψους χιονιού. Επίσης, σηµειώνεται ότι παρότι έγινε συλλογή των τιµών της µέσης µηνιαίας θερµοκρασίας για κάθε σταθµό, εν τούτοις για τους σκοπούς του παρόντος, αυτή εκτιµήθηκε ως ο µέσος όρος της µέσης µέγιστης και µέσης ελάχιστης θερµοκρασίας κάθε µήνα. Πηγή πρωτογενών δεδοµένων αποτέλεσαν τα ηµερήσια και µηνιαία φύλλα καταγραφής των µετεωρολογικών παρατηρήσεων των υπηρεσιών: του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Υ.ΠΕ.Κ.Α), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, του Ινστιτούτου ασικών Ερευνών του ΕΘΙΑΓΕ, των ιευθύνσεων Εγγείων Βελτιώσεων των Νοµαρχιών Πιερίας και Λακωνίας, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πρωτογενής αυτή πληροφορία καταχωρήθηκε σε 7

15 ηµερήσιο βήµα για τα κατακρηµνίσµατα (βροχή και χιόνι) και σε µηνιαίο για τη θερµοκρασία µε τη χρήση λογισµικού επεξεργασίας λογιστικών φύλλων (MS Excel) και την εφαρµογή του λογισµικού Υδρογνώµων ή Υδρογνώµονας (www.hydroscope.gr). Οι πρωτογενείς καταγραφές των µετεωρολογικών παραµέτρων υποβλήθηκαν στα ακόλουθα στάδια επεξεργασίας: Συµπλήρωση ελλείψεων (µε βάση µηνιαίες τιµές), οι οποίες οφείλονται συνήθως σε βλάβη των οργάνων ή αµέλεια ή κωλύµατα των παρατηρητών. Επέκταση των χρονοσειρών (µε βάση µηνιαίες τιµές), στις περιπτώσεις όπου η λειτουργία των σταθµών εκτείνεται σε µικρότερο διάστηµα από αυτό της περιόδου ενδιαφέροντος. Μετατροπή µηνιαίων τιµών βροχής σε ηµερήσιες, για τα χρονικά διαστήµατα που δεν διέθεταν τέτοιες τιµές. Ως µέθοδος συµπλήρωσης τόσο για τις τιµές θερµοκρασίας όσο και για το ύψος βροχής, χρησιµοποιήθηκε η Απλή Γραµµική Παλινδρόµηση (Κουτσογιάννης και Ξανθόπουλος 1999, Παπαµιχαήλ 21, Μπαλτάς 26). Σύµφωνα µε αυτήν, η προς συµπλήρωση τιµή Υ i (εξαρτηµένη) εκτιµάται από την αντίστοιχη τιµή Χ i (ανεξάρτητη) ενός γειτονικού σταθµού αναφοράς, για την περίοδο όπου σηµειώνεται η έλλειψη στον σταθµό Υ, µε βάση τη γραµµική σχέση: Y i = ax i +b όπου Y i : η κενή, προς συµπλήρωση τιµή, X i : η τιµή του σταθµού αναφοράς, i : ο εκάστοτε µήνας, a και b : παράµετροι που εκτιµώνται µε τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθεί το τετραγωνικό σφάλµα της εκτίµησης. Ο βαθµός καταλληλότητας της µεθόδου καθορίζεται από τον συντελεστή γραµµικής συσχέτισης (r), µεταξύ των τιµών των δύο σταθµών, του οποίου οι τιµές κυµαίνονται στο διάστηµα (-1, 1). Για να είναι σηµαντική η συσχέτιση θα πρέπει ο συντελεστής r να είναι κατά απόλυτη τιµή µεγαλύτερος από την κρίσιµη τιµή: r>,7. 8

16 Έτσι, για κάθε περιοχή, αρχικά εκτιµήθηκε η συσχέτιση του µηνιαίου ύψους βροχής/ θερµοκρασίας όλων των σταθµών µεταξύ τους. Για τη συµπλήρωση των χρονοσειρών ύψους βροχής σε ηµερήσια κλίµακα, για τα χρονικά διαστήµατα που δεν διέθεταν τέτοιες τιµές, εφαρµόστηκε η τεχνική του επιµερισµού των µηνιαίων τιµών σε ηµερήσιες, µε διατήρηση της µηνιαίας τιµής. Η διατήρηση αυτή εξασφαλίζεται µε τον υπολογισµό των λόγων των µηνιαίων τιµών του ύψους βροχής δύο χρονοσειρών, εκ των οποίων η µία διαθέτει δεδοµένα σε ηµερήσια κλίµακα (σταθµός Χ) και η δεύτερη σε µηνιαία (σταθµός Υ). Η χρονοσειρά ηµερήσιων τιµών του σταθµού Χ µετατρέπεται σε αντίστοιχη µηνιαίων τιµών, µε στόχο τον υπολογισµό του λόγου των µηνιαίων τιµών των σταθµών Χ και Υ, για κάθε µήνα. Ο λόγος αυτός πολλαπλασιάζεται µε τα αντίστοιχα ηµερήσια δεδοµένα του σταθµού Χ, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία χρονοσειράς ηµερήσιων τιµών για τον σταθµό Υ. Με τον τρόπο αυτό, διατηρείται η µηνιαία τιµή του ύψους βροχής του σταθµού Υ, ενώ η ηµερήσια κατανοµή τους βασίζεται στην κατανοµή του σταθµού Χ. Επιπλέον, διατηρείται και ο αριθµός των ηµερών χωρίς βροχή (Σεφερλής κ.ά. 26). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στην περίπτωση που σε κάποιο µήνα συνήθως θερινό - ο σταθµός Χ µε τη συµπληρωµένη χρονοσειρά ηµερήσιων τιµών παρουσιάζει µηδενική τιµή ύψους βροχής (δεν έβρεξε), ενώ ο σταθµός µε τη χρονοσειρά µηνιαίων τιµών διαθέτει µη µηδενική τιµή, τότε αυτή κατανέµεται σύµφωνα µε τις βροχερές ηµέρες που διαθέτει ο σταθµός τον ίδιο µήνα σε προηγούµενο έτος. Για κάθε µια από τις τέσσερις πιλοτικές περιοχές µελέτης, ορίσθηκε ένας σταθµός αναφοράς, µε πλήρη χρονοσειρά ηµερήσιων δεδοµένων ύψους βροχής και µηνιαίας θερµοκρασίας. Το ύψος βροχής και η θερµοκρασία του κάθε σταθµού αναφοράς αναφέρονται στο υψόµετρο που έχει αυτός και όχι στο µέσο υψόµετρο της περιοχής µελέτης. Για την επιφανειακή ολοκλήρωση της σηµειακής αυτής πληροφορίας, σηµαντική προϋπόθεση αποτελεί η αντιπροσωπευτική υψοµετρική κατανοµή των σταθµών αναφοράς, έτσι ώστε το µέσο υψόµετρο της κάθε περιοχής µελέτης να ταυτίζεται περίπου µε το υψόµετρο του αντίστοιχου σταθµού αναφοράς (Κουτσογιάννης και Ξανθόπουλος 1999). 9

17 Η διαδικασία που ακολουθήθηκε, ώστε να ληφθεί υπόψη η υψοµετρία της κάθε περιοχής για την αναγωγή του ύψους βροχής στο µέσο υψόµετρό της, συνοψίζεται στα ακόλουθα βήµατα: υπολογισµός του µέσου υψοµέτρου της κάθε περιοχής µελέτης, υπολογισµός της υψοµετρικής διαφοράς µεταξύ του µέσου υψοµέτρου της περιοχής µελέτης και του υψοµέτρου του αντίστοιχου σταθµού αναφοράς, εκτίµηση του συντελεστή υψοµετρικής αναγωγής, ανά περιοχή µελέτης, δηµιουργία της χρονοσειράς ύψους βροχής, ανηγµένης στο µέσο υψόµετρο της περιοχής µελέτης, µε τον πολλαπλασιασµό του συντελεστή υψοµετρικής αναγωγής µε τη χρονοσειρά του ύψους βροχής του αντίστοιχου σταθµού αναφοράς κάθε περιοχής. Η εκτίµηση του συντελεστή υψοµετρικής αναγωγής λ βασίζεται στη σχέση (Κουτσογιάννης και Ξανθόπουλος 1999): λ = 1 + β * (Ζ s Z σ )/h σ όπου: λ = συντελεστής υψοµετρικής αναγωγής, β = βροχοβαθµίδα της περιοχής (mm/m), Ζ s = µέσο υψόµετρο περιοχής (m), Ζ σ = υψόµετρο σταθµού (m), h σ = µέσο ετήσιο ύψος βροχής του σταθµού (mm). Ως βροχοβαθµίδα ορίζεται η µέση αύξηση του ετήσιου ύψους βροχής σε mm, ανά 1 m αύξησης του υψόµετρου (Μπαλτάς 26). Η εκτίµηση της βροχοβαθµίδας σε µία περιοχή, επιτυγχάνεται µε τη συσχέτιση των µέσων ετήσιων τιµών ύψους βροχής των µετεωρολογικών σταθµών που λαµβάνονται υπόψη για τη χρονική περίοδο ενδιαφέροντος, µε τα αντίστοιχα υψόµετρα αυτών. Η εξίσωση που δείχνει τη συσχέτιση αυτή είναι της µορφής: όπου: P = a * Η + b 1

18 P : το ετήσιο ύψος βροχής σε mm, Η : το υψόµετρο σε m, a : αριθµητικός τελεστής που εκφράζει τη βροχοβαθµίδα, b : αριθµητικός τελεστής που αντιστοιχεί στο ύψος βροχής. Για τις πιλοτικές περιοχές Πιέρια Όρη, Ασπροπόταµος, και Όρος Ταϋγετος, τα δεδοµένα ήταν επαρκή για τον υπολογισµό της βροχοβαθµίδας και κατ επέκταση του συντελεστή υψοµετρικής αναγωγής. Για την περιοχή του Εθνικού ρυµού της Πάρνηθας, λόγω έλλειψης σταθµών, η βροχοβαθµίδα δεν µπορούσε να υπολογισθεί και η τιµή της ελήφθη από τη µελέτη των Χριστοφίδη και Μαµάση (1995), οι οποίοι υπολόγισαν την τιµή της βροχοβαθµίδας για τη γειτονική υδρολογική λεκάνη του Βοιωτικού Κηφισού. Η επιφανειακή ολοκλήρωση των σηµειακών παρατηρήσεων θερµοκρασίας στις περιοχές µελέτης, στηρίχθηκε στην ισχυρή συσχέτιση της θερµοκρασίας µε το υψόµετρο. Συγκεκριµένα, η επιφανειακή µέση θερµοκρασία της κάθε περιοχής, υπολογίζεται από τη σχέση: Τ s = T α - α * (Ζ s Z σ ) όπου: Τ s = η θερµοκρασία στην περιοχή µελέτης ( C), T α = η µέση θερµοκρασία του σταθµού ( C), α = η θερµοβαθµίδα της περιοχής, Ζ s = το µέσο υψόµετρο περιοχής (m), Ζ σ = το υψόµετρο σταθµού (m). Ως θερµοβαθµίδα ορίζεται ο ρυθµός µεταβολής της θερµοκρασίας σε σχέση µε το υψόµετρο. Η θερµοβαθµίδα εκφράζεται σε C/1 m, ή C/1 km. Τυπικά, για αύξηση του υψοµέτρου κατά 1 m, παρατηρείται µείωση της θερµοκρασίας κατά 6,5 C. Η τιµή αυτή µεταβάλλεται γεωγραφικά και χρονικά. Για την εκτίµηση της θερµοβαθµίδας στο εν λόγω έργο συσχετίστηκε η µέση θερµοκρασία κάθε µήνα χωριστά για τη χρονική περίοδο ενδιαφέροντος, µε τα αντίστοιχα υψόµετρα των µετεωρολογικών σταθµών. Ο υπολογισµός της θερµοβαθµίδας ανά µήνα αποτελεί µια απλή εφαρµογή του τύπου της γραµµικής παλινδρόµησης 11

19 όπου: Τ : η µέση ετήσια θερµοκρασία σε C, Η : το υψόµετρο σε m, Τ = a * Η +b a : αριθµητικός τελεστής που εκφράζει τη θερµοβαθµίδα, b : αριθµητικός τελεστής που αντιστοιχεί στη µέση θερµοκρασία. Η θερµοβαθµίδα α = a είναι η κλίση της ευθείας παλινδρόµησης µεταξύ της θερµοκρασίας και του υψοµέτρου. Για τις πιλοτικές περιοχές Πιέρια Όρη και Ασπροπόταµο, τα δεδοµένα ήταν επαρκή για τον υπολογισµό της θερµοβαθµίδας µε τη µέθοδο που περιγράφηκε ανωτέρω. Για τις περιοχές του Εθνικού ρυµού Πάρνηθας και του Όρους Ταϋγετου, ο υπολογισµός της θερµοβαθµίδας δεν ήταν δυνατός (λόγω έλλειψης επαρκών δεδοµένων και µη ισχυρής µεταξύ τους συσχέτισης) και έτσι η τιµή της ελήφθη από τον Φλόκα (1986), ο οποίος δίνει µέσες µηνιαίες τιµές της κατακόρυφης θερµοβαθµίδας ( o C/1 m) για τον ελληνικό χώρο. 12

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΣΟΣ ΡΗΤΙΝΗΣ-ΒΡΙΑΣ ΣΤΑ ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ Η περιοχή µελέτης του άσους Ρητίνης Βριάς στα Πιέρια Όρη, βρίσκεται ανάµεσα στην υδρολογική λεκάνη του Αλιάκµονα και του Μαυρονερίου. Για τη διερεύνηση του κλίµατος στην περιοχή αυτή, ελήφθησαν υπόψη οι διαθέσιµοι µετεωρολογικοί σταθµοί πλησίον των ορίων της (Σχήµα 2.1.). Σχήµα 2.1. Μετεωρολογικοί σταθµοί στην περιοχή µελέτης (Πιέρια Όρη) Στον Πίνακα 2.1. που ακολουθεί παρουσιάζονται οι µετεωρολογικοί σταθµοί, το γεωγραφικό µήκος και πλάτος, το υψόµετρο, η λεκάνη απορροής εντός της οποίας βρίσκονται οι σταθµοί, ο φορέας διαχείρισης του σταθµού καθώς και το είδος της µετρούµενης παραµέτρου. 13

21 α/α Πίνακας 2.1. Χαρακτηριστικά των µετεωρολογικών σταθµών στην περιοχή µελέτης (Πιέρια Όρη) Ονοµασία Γεωγραφικό Υψόµετρο Λεκάνη Φορέας Μετεωρολογικές σταθµού Μήκος Πλάτος (m) απορροής ιαχείρισης Μεταβλητές 1 Αγ. ηµήτριος ' 4 9 ' 88 Μαυρονερίου Υ.ΠΕ.Κ.Α. * Υψος βροχής, θερµοκρασία 2 Φωτεινά ' 4 11 ' 65 Μαυρονερίου Ι..Ε. ** Υψος βροχής, θερµοκρασία, σχετική υγρασία 3 Λόφος ' 4 13 ' 25 Μαυρονερίου ΕΒ Πιερίας *** Υψος βροχής 4 Μοσχοπόταµος ' 4 2 ' 495 Μαυρονερίου ΕΒ Πιερίας *** Υψος βροχής, θερµοκρασία 5 Βελβεντός 22 5 ' 4 15 ' 5 Αλιάκµονα Ι..Ε. ** Υψος βροχής, θερµοκρασία, σχετική υγρασία * Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής ** Ινστιτούτο ασικών Ερευνών - ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε *** ιεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Πιερίας 2.1. Ύψος βροχής Στα Σχήµατα 2.2. και 2.3. παρουσιάζεται το χρονικό διάστηµα, για το οποίο οι σταθµοί στην περιοχή µελέτης διαθέτουν παρατηρήσεις ηµερήσιου και µηνιαίου αντίστοιχα ύψους βροχής εντός της υδρολογικής περιόδου Φωτεινά Αγ. ηµήτριος Λόφος Μοσχοπόταµος Βελβεντός 6 Ηµερήσιο ύψος βροχής Αυγ-9 Ιαν-8 Μαϊ-6 Σεπ-4 Ιαν-3 Ιουν-1 Οκτ-99 Φεβ-98 Ιουλ-96 Νοε-94 Μαρ-93 Ιουλ-91 εκ-89 Απρ-88 Αυγ-86 Ιαν-85 Μαϊ-83 Σεπ-81 Ιαν-8 Ιουν-78 Οκτ-76 Φεβ-75 Ιουλ-73 Νοε-71 Μαρ-7 Ιουλ-68 εκ-66 Απρ-65 Αυγ-63 Ιαν-62 Μαϊ-6 Σεπ-58 Ιαν-57 Σχήµα 2.2. Περίοδος διαθεσιµότητας δεδοµένων ηµερήσιου ύψους βροχής στην περιοχή µελέτης 14

22 Αγ. ηµήτριος Λόφος Μοσχοπόταµος Βελβεντός Φωτεινά 6 Μηνιαίο ύψος βροχής Σεπ-58 Ιαν-57 εκ-66 Απρ-65 Αυγ-63 Ιαν-62 Μαϊ-6 Μαρ-7 Ιουλ-68 Μαϊ-83 Σεπ-81 Ιαν-8 Ιουν-78 Οκτ-76 Φεβ-75 Ιουλ-73 Νοε-71 Απρ-88 Αυγ-86 Ιαν-85 Ιουλ-91 εκ-89 Σεπ-4 Ιαν-3 Ιουν-1 Οκτ-99 Φεβ-98 Ιουλ-96 Νοε-94 Μαρ-93 Σχήµα 2.3. Περίοδος διαθεσιµότητας δεδοµένων µηνιαίου ύψους βροχής στην περιοχή µελέτης Ιαν-8 Μαϊ-6 Αυγ-9 Από τα ανωτέρω Σχήµατα γίνεται αντιληπτό ότι σε όλους τους σταθµούς παρουσιάζονται αρκετές ελλείψεις είτε σε µεµονωµένους µήνες είτε σε ευρύτερα χρονικά διαστήµατα που καλύπτουν διαφορετικές περιόδους. Προκειµένου να αποκτηθεί πλήρης χρονοσειρά δεδοµένων ύψους βροχής, τα διαθέσιµα δεδοµένα συµπληρώθηκαν και επεκτάθηκαν ώστε να καλύπτουν την περίοδο Οκτώβριος 1957 εκέµβριος 29 για τον σταθµό Αγ. ηµητρίου και Οκτώβριος 1968 εκέµβριος 29 για του υπόλοιπους σταθµούς. Η συµπλήρωση και επέκταση των δεδοµένων έγινε αρχικά σε µηνιαία κλίµακα και στη συνέχεια σε ηµερήσια. Στο Παράρτηµα Ι, δίνονται οι πλήρεις χρονοσειρές των µηνιαίων δεδοµένων των σταθµών. Αρχικά εκτιµήθηκε η συσχέτιση του µηνιαίου ύψους βροχής όλων των σταθµών µεταξύ τους. Οι συντελεστές συσχέτισης που προέκυψαν από την ανάλυση αυτή δίνονται στον Πίνακα 2.2. Η συµπλήρωση και επέκταση των δεδοµένων κάθε σταθµού έγινε µε βάση τα δεδοµένα του γειτονικού του σταθµού µε τη µεγαλύτερη συσχέτιση (Σχήµατα 2.4. & 2.5.). 15

23 Πίνακας 2.2. Συντελεστής γραµµικής συσχέτισης (r), των µηνιαίων υψών βροχής των σταθµών στην περιοχή (Πιέρια Όρη) Συντελεστές συσχέτισης (r) Μετεωρολογικοί Φωτεινά Λόφος Μοσχοπόταµος Βελβεντός σταθµοί Αγ. ηµήτριος,652,692,617,673 Φωτεινά,755,741,648 Λόφος,897,649 Μοσχοπόταµος,662 Μηνιαίο ύψος βροχής (mm) Φωτεινών Dependent variable Μηνιαίο ύψος βροχής (mm) Λόφου Dependent variable Independent variable 14 Μηνιαίο ύψος βροχής (mm) Βελβεντού Independent variable Μηνιαίο ύψος βροχής (mm) Μοσχοπόταµου Μηνιαίο ύψος βροχής (mm) Λόφου Dependent variable Independent variable 14 Μηνιαίο ύψος βροχής (mm) Βελβεντού Μηνιαίο ύψος βροχής (mm) Μοσχοπόταµου Dependent variable Independent variable 14 Μηνιαίο ύψος βροχής (mm) Βελβεντού Σχήµα 2.4. Συσχέτιση των µηνιαίων υψών βροχής των σταθµών Φωτεινών, Βελβεντού, Λόφου και Μοσχοπόταµου 16

Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα

Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα Δ. Παπαδήμος ΕΚΒΥ καθ. Δ. Παπαμιχαήλ - ΑΠΘ 8- Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη Περιοχές Μελέτης 4 πιλοτικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

«Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα

«Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα «Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα Δημήτρης Μ. Παπαμιχαήλ Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης

ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης ΔΡΑΣΗ 2: Παρακολούθηση ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων Παραδοτέο: Έκθεση των αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

AdaptFor Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα

AdaptFor Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση 2008 AdaptFor Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα Βασιλική Χρυσοπολίτου Δήμητρα Κεμιτζόγλου 13.12.2010, Αθήνα Δήμητρα Κεμιτζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 2 ο : Κατακρημνίσματα

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών. Κουτσογιάννης Α. Ευστρατιάδης Φεβρουάριος 2002 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013 ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. ΕΚΘΕΣΗ Ανασκόπηση Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας έτους 2013 Ιανουάριος 2014 Αγ. Γερμανός, Πρέσπα Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση ανασκόπησης της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και αποκατάσταση συνέπειας χρονοσειρών βροχόπτωσης Παράδειγµα Η ετήσια βροχόπτωση του σταθµού Κάτω Ζαχλωρού Χ και η αντίστοιχη βροχόπτωση του γειτονικού του σταθµού Τσιβλός Υ δίνονται στον Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εκτίµηση εισερχόµενης ηλιακής ακτινοβολίας σε λεκάνη απορροής µε χρήσησγπ

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εκτίµηση εισερχόµενης ηλιακής ακτινοβολίας σε λεκάνη απορροής µε χρήσησγπ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Εκτίµηση εισερχόµενης ηλιακής ακτινοβολίας σε λεκάνη απορροής µε χρήσησγπ Νίκος Μαµάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 26 Solar elevation Παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματική αλλαγή και αύξηση της ελάτης

Κλιματική αλλαγή και αύξηση της ελάτης ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ KAI ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Επιστημονική ανακοίνωση Κλιματική αλλαγή και αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Καστρίδης Αριστείδης, Στάθης Δημήτριος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εμμανουέλα Ιακωβίδου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Κατακρηµνίσεις ( η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση ου Μαθήµατος Ασκήσεων Έλεγχος οµοιογένειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K.

Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K. Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K. Ανασκόπηση Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέµβριος 20 29 27 25 23 21 19 17 15 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26 27 Φεβρουαρίου 2014, Athens Ledra Hotel, Αθήνα Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Καθ. Ζαχαράτος Γεράσιμος Δρ. Μαρκάκη Μαρία Πανούση Σοφία Δρ. Σώκλης Γιώργος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Διαχείριση Υδατικών Πόρων Γ.. Τσακίρης Μάθημα 3 ο Λεκάνη απορροής Υπάρχουσα κατάσταση Σενάριο 1: Μέσες υδρολογικές συνθήκες Σενάριο : Δυσμενείς υδρολογικές συνθήκες Μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο LIFE+ AdaptFor

Το Έργο LIFE+ AdaptFor Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Το Έργο LIFE+ AdaptFor Βασιλική Χρυσοπολίτου, ΕΚΒΥ 189 Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη Το Έργο LIFE+ AdaptFor πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Οκτώβριος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 20 Πειραιάς, 12 Νοεµβρίου 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση (monitoring) των Δασικών Οικοσυστημάτων και διαχειριστικά μέτρα προσαρμογής

Παρακολούθηση (monitoring) των Δασικών Οικοσυστημάτων και διαχειριστικά μέτρα προσαρμογής Παρακολούθηση (monitoring) των Δασικών Οικοσυστημάτων και διαχειριστικά μέτρα προσαρμογής Έργο: LIFE+ Προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα AdaptFor (Life08 ENV/GR/00054).

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ»

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ» ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ρ. Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο πολυλειτουργικός

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση και επεξεργασία χρονοσειρών

ιαχείριση και επεξεργασία χρονοσειρών ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. ιαχείριση και επεξεργασία χρονοσειρών Ι. Μαρκόνης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΡΓΟ: Μελέτη οργάνωσης εκθεσιακού χώρου Κέντρου Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Μελέτη Οργάνωσης και Διοίκησης του Κέντρου Πληροφόρησης του Εθνικού Δρυμού

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Παπακώστας 1, Α. Μιχόπουλος 2, Θ. Μαυρομμάτης 3, Ν. Κυριάκης 4

Κ. Παπακώστας 1, Α. Μιχόπουλος 2, Θ. Μαυρομμάτης 3, Ν. Κυριάκης 4 Χρονικές μεταβολές των θερμοκρασιακών δεδομένων για ενεργειακές μελέτες κτιρίων και η επίδρασή τους στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη Η περίπτωση της Αθήνας και Θεσσαλονίκης Κ. Παπακώστας

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης των περιοχών έρευνας από δασοκομική και οικοφυσιολογική άποψη

Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης των περιοχών έρευνας από δασοκομική και οικοφυσιολογική άποψη LIFE + AdaptFor Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης των περιοχών έρευνας από δασοκομική και οικοφυσιολογική άποψη Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στα Δασικά οικοσυστήματα Καλλιόπη Ραδόγλου & Γαβριήλ Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα''

''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα'' ''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα'' Ο Σεπτέμβριος ως μεταβατικός μήνας από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο, ιδιαίτερα το πρώτο δεκαήμερο,

Διαβάστε περισσότερα

,,, (, 100875) 1989 12 25 1990 2 23, - 2-4 ;,,, ; -

,,, (, 100875) 1989 12 25 1990 2 23, - 2-4 ;,,, ; - 25 3 2003 5 RESOURCES SCIENCE Vol. 25 No. 3 May 2003 ( 100875) : 500L - 2-4 - 6-8 - 10 114h - 120h 6h 1989 12 25 1990 2 23-2 - 4 : ; ; - 4 1186cm d - 1 10cm 514d ; : 714 13 317 714 119 317 : ; ; ; :P731

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

"Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης"

Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ B Δράση B1 ΕB1.1. Λήψη δορυφορικών εικόνων & αναγνώριση της σύνθεσης των καλλιεργειών ΠB1.1 Τεχνική Έκθεση Τόμος Ι: «Σύνθεση καλλιεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μάριος Μάριος Μάριος Μάριος Μάριος Μάριος Μάριος Μάριος Βαφειάδης Βαφειάδης Βαφειάδης Βαφειάδης Βαφειάδης Βαφειάδης Βαφειάδης Βαφειάδης Καθηγητής Καθηγητής Καθηγητής Καθηγητής Καθηγητής Καθηγητής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Αναθεώρηση: 2) ΕΣΦΑ Α.Ε. Σελ.1/5

(Αναθεώρηση: 2) ΕΣΦΑ Α.Ε. Σελ.1/5 Εισήγηση σχετικά µε το τµήµα της δυναµικότητας του ΕΣΦΑ το οποίο δεσµεύεται από το ιαχειριστή για Εξισορρόπηση Φορτίου για το Έτος 2013 (Αναθεώρηση: 2) Ιούνιος 2013 Σελ.1/5 Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γιατί οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη την πρόβλεψη σελ.1 1.2 Μέθοδοι πρόβλεψης....σελ.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2.1 Υπόδειγμα του Κινητού μέσου όρου.σελ.5 2.2 Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 ΒΡΟΧΗ. 1. Βροχομετρικές παράμετροι. 2. Ημερήσια πορεία της βροχής

ΑΣΚΗΣΗ 6 ΒΡΟΧΗ. 1. Βροχομετρικές παράμετροι. 2. Ημερήσια πορεία της βροχής ΑΣΚΗΣΗ 6 ΒΡΟΧΗ Η βροχή αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες μετεωρολογικές παραμέτρους. Είναι η πιο κοινή μορφή υετού και αποτελείται από σταγόνες που βρίσκονται σε υγρή κατάσταση. 1. Βροχομετρικές παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θεοφίλου Μάριος, Πασιαρδής Στέλιος Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας Δρ. Σεργίδου Δέσποινα, Καταφιλιώτου Μάρθα Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής

Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κυκλοφορική ροή (traffic flow) αφορά στην κίνηση οχημάτων ή πεζών σε μια οδό και προσδιορίζεται από μεγέθη κυκλοφορικής ροής (traffic flow variables)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ζ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ζ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡΜΕΝΑΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

H αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δεκέμβριος 2010

H αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δεκέμβριος 2010 Η αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δελτίο Δεκεμβρίου 2010 Το Νοέμβριο 2010 το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ξεκίνησε την έκδοση Δελτίου Τύπου για την παρακολούθηση των εξελίξεων στην τοπική αγορά εργασίας. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ"

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ" 2 ε ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΧΝ ΟΡΔΙΝΧΝ ΠΔΡΙΟΥΧΝ» Πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ» «Χωρικά μοντέλα πρόβλεψης αναβλάστησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ (Time-series Analysis)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ (Time-series Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ (Time-series Analysis) Δρ Ιωάννης Δημόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας -ΤΕΙ Καλαμάτας Τι είναι η χρονολογική σειρά Χρονολογική σειρά ή Χρονοσειρά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4. Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων

Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4. Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων Δ έ σ μ η 1 Δ έ σ μ η 2 Δ έ σ μ η 3 Δ έ σ μ η 4 Δ έ σ μ η 5 Δ έ σ μ η 6 Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4 Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων Επιλογή χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση των πιλοτικών δράσεων πρόληψης των αποβλήτων στην περιοχή Ηρακλείου, Κρήτης (ΕΣΔΑΚ)

Έκθεση των πιλοτικών δράσεων πρόληψης των αποβλήτων στην περιοχή Ηρακλείου, Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) Έκθεση των πιλοτικών δράσεων πρόληψης των αποβλήτων στην περιοχή Ηρακλείου, Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) Έκθεση παραδοτέο / Δράση 5 Έργο WASPTool «Ανάπτυξη και Επίδειξη ενός Εργαλείου Υποστήριξης της Πρόληψης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ

ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΕΧΩΔΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 12% 6% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 82% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Μάιος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 10. Εισαγωγή στην εκτιμητική

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 10. Εισαγωγή στην εκτιμητική ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 11% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ 85% Φεβρουάριος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ «ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ AM 507 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 18% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 78% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Μάρτιος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Πειραιάς, 10 Ιανουαρίου 2013 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κνηζακπφπνπινο Υ. Παλαγηψηεο Δπηβιέπσλ: Νηθφιανο Υαηδεαξγπξίνπ Καζεγεηήο Δ.Μ.Π Αζήλα, Μάξηηνο 2010

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση ευπάθειας των ελληνικών δασών στον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω της κλιματικής αλλαγής

Εκτίμηση ευπάθειας των ελληνικών δασών στον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω της κλιματικής αλλαγής Εκτίμηση ευπάθειας των ελληνικών δασών στον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω της κλιματικής αλλαγής Διευθυντής Ερευνών: Δρ. Χ. Γιαννακόπουλος Συνεργάτες: Α. Καράλη, Γ. Λεμέσιος, Α. Ρούσσος, Β. Τενέντες Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για υπηρεσίες οικοφυσιολόγου

Ανακοίνωση για υπηρεσίες οικοφυσιολόγου Ανακοίνωση για υπηρεσίες οικοφυσιολόγου Στο πλαίσιο του έργου «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE Περιβαλλοντική Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (III) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL of

Διαβάστε περισσότερα

Volume. Ιανουάριος 08 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ. Solvency II Newsletter

Volume. Ιανουάριος 08 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ. Solvency II Newsletter Volume 1 Ιανουάριος 08 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Solvency II Newsletter Οι αναµενόµενες προθεσµίες για την υιοθέτηση της Οδηγίας Solvency II Απρίλιος Ιούνιος 2008 ιεξαγωγή του QIS4 Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 10,0 8,0. Φεβ. 13. εκ.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 10,0 8,0. Φεβ. 13. εκ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Οκτωβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα