Ενσωματωμένα Συστήματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενσωματωμένα Συστήματα"

Transcript

1 Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα 10: Απόδοση. Δρ. Μηνάς Δασυγένης Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 Σκοπός ενότητας Η κατανόηση των αναγκών διασύνδεσης στα ενσωματωμένα συστήματα. Η περιγραφή των αρχιτεκτονικών διασύνδεσης σε ενσωματωμένες αρχιτεκτονικές. 4

5 Δικτύωση για ενσωματωμένα συστήματα Γιατί χρησιμοποιούμε δίκτυα. Αφαιρέσεις δικτύου. Παραδείγματα δικτύων. 5

6 Στοιχεία δικτύου: Ανάγκη για επικοινωνία PE: Processing Elements (στοιχεία διεργασίας). Τα PEs μπορεί να είναι CPUs ή ASICs. Κατανεμημένη υπολογιστική πλατφόρμα PE PE Σύνδεσμος επικοινωνίας network PE 6

7 Δίκτυα σε ενσωματωμένα συστήματα Μείωση των δεδομένων που μετακινούνται μέσω κοινού διαύλου (π.χ. sampling stream) ή αποφυγή over-load του κεντρικού επεξεργαστή. Κάποιες εργασίες είναι 'φυσικά κατανεμημένες', απαιτείται υπολογιστική ισχύς στο σημείο που συμβαίνουν τα γεγονότα, π.χ. έλεγχος της μηχανής περισσότερη επεξεργασία αρχική επεξεργασία PE PE sensor PE actuator 7

8 Γιατί κατανεμημένα; (1/2) (το οποίο αυξάνει την πολυπλοκότητα) Υψηλότερη απόδοση με χαμηλότερο κόστος (1 γρήγορη cpu/2 αργές cpus). Φυσικά κατανεμημένες δραστηριότητες χρονικές σταθερές ίσως δεν επιτρέψουν τη μετάδοση στο κεντρικό σταθμό. (επίσης επιτρέπουν αρχική προεπεξεργασία στο περιφερειακό σταθμό). Οι προθεσμίες μπορούν να τηρηθούν ευκολότερα. Επεκτασιμότητα (συναρμολογησιμότητα από υπάρχοντα εξαρτήματα). Ίσως αγορά υποσυστημάτων που έχουν ενσωματωμένους επεξεργαστές. 8

9 Γιατί κατανεμημένα; (2/2) (το οποίο αυξάνει την πολυπλοκότητα) Βελτιωμένο debugging---χρήση μιας CPU στο δίκτυο για να κάνει debug τις άλλες. Ανεκτικός σε σφάλματα σχεδιασμός. 9

10 δίαυλος VS δίκτυο Ο δίαυλος του υπολογιστή είναι επίσης ένα δίκτυο. Ο όρος Δίκτυο χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα διασυνδεδεμένο σύστημα το οποίο δεν παρέχει επικοινωνία διαμοιραζόμενης μνήμης. Τα επεξεργαστικά στοιχεία (PE) δε χρησιμοποιούν το δίκτυο για να προσκομίσουν εντολές. Ο χρονισμός σε ένα δίκτυο δεν είναι τόσο πολύπλοκος όσο στο δίαυλο, όπου συμβαίνουν αυθαίρετα και τυχαία προσκομίσεις εντολών ακριβέστερα μοντέλα προσομοίωσης. 10

11 Το δίκτυο αποτελείται από PE PE: Επεξεργαστικό στοιχείο CPU DSP ASIP μcpu ASIC Sensor (αν υποστηρίζει επικοινωνία πρωτοκόλλου δικτύου) 11

12 Ενσωματωμένο δίκτυο Το ενσωματωμένο δίκτυο διασυνδέει τα PE και άλλα δίκτυα (ειδικά, αν είναι απαραίτητη περιορισμένη επικοινωνία μεταξύ των δικτύων). Πολλές διαφορετικές τοπολογίες. Επίσης αναφέρεται ως: communication link (σύνδεσμος επικοινωνίας). 12

13 Ένα τυπικό σύστημα με ενσωματωμένο δίκτυο 13

14 Αφαιρέσεις δικτύου Τα δίκτυα είναι πολύπλοκα στο σχεδιασμό. Ο οργανισμός διεθνών προτύπων (ISO) ανέπτυξε το μοντέλο διασύνδεσης ανοιχτών συστημάτων (OSI) για να περιγράψει τα δίκτυα: Μοντέλο 7 επιπέδων. Παρέχει ένα καθορισμένο τρόπο για να κατατάξει τις συνιστώσες του δικτύου και τις λειτουργίες. 14

15 Μοντέλο OSI Εφαρμογής Παρουσίασης Συνοδού Μεταφοράς Δικτύου Ζεύξης δεδομένων Φυσικό διεπαφή τελικής χρήσης μορφή δεδομένων διαχείριση διαλόγου εφαρμογής συνδέσεις υπηρεσία από άκρο σε άκρο αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων μηχανικό, ηλεκτρικό 15

16 Τα επίπεδα του OSI (1/2) Φυσικό: connectors, bit formats, βύσματα, καλώδια, βασικές διαδικασίες ανταλλαγής bit, etc. Ζεύξης δεδομένων: ανίχνευση σφαλμάτων και έλεγχος κατά μήκος μιας απλής ζεύξης (single hop). Δικτύου: από άκρη σε άκρη multi-hop επικοινωνία δεδομένων. Μεταφοράς: παρέχει συνδέσεις, ίσως βελτιστοποιεί τους πόρους του δικτύου. 16

17 Τα επίπεδα του OSI (2/2) Συνόδου: υπηρεσίες για τις εφαρμογές τελικού χρήστη: ομαδοποίηση δεδομένων, τοποθέτηση σημείων ελέγχου, κτλ. Παρουσίασης: μορφές δεδομένων, υπηρεσίες μετασχηματισμού. Εφαρμογής: η διεπαφή μεταξύ του δικτύου και των προγραμμάτων του τελικού χρήστη. Μολονότι μπορεί να φαίνεται ότι τα ενσωματωμένα συστήματα είναι πολύ απλά για να απαιτούν το OSI, το μοντέλο είναι αρκετά χρήσιμο και ολοένα αυξανόμενος αριθμός ενσωματωμένων συστημάτων παρέχει υπηρεσίες διαδικτύου. 17

18 Αρχιτεκτονικές hardware Πολλά διαφορετικά συστήματα οργανισμών. Πολλοί διαφορετικοί τύποι δικτύων: τοπολογία, χρονοπρογραμματισμός της επικοινωνίας, δρομολόγηση. 18

19 Δίκτυα point-to-point (1/3) Μια πηγή, ένας ή περισσότεροι προορισμοί, καμία μεταγωγή δεδομένων (σειριακή θύρα). Πολύ απλά στο σχεδιασμό. Καμία παρεμβολή. PE 1 PE 2 PE 3 link 1 link 2 19

20 Δίκτυα point-to-point (2/3) Π.χ. δειγματοληψία Πρώτο ψηφιακό φίλτρο Δεύτερο φίλτρο Με τη σύνδεση P2P, τηρούνται οι αυστηρές χρονικές προθεσμίες 20

21 Δίκτυα point-to-point (3/3) Διαφορετικοί τύποι P2P: αμφίδρομη (full-duplex) για ταυτόχρονη επικοινωνία και στις 2 κατευθύνσεις. ημιαφίδρομη (half-duplex) για μονόδρομη επικοινωνία. One-way. 21

22 Δίκτυα διαύλου (1/2) Πολλαπλές συσκευές. Τα PE έχουν διευθύνσεις δικτύου. Επικοινωνία μέσω πακέτων. Bits ισοτιμίας, bits σηματοδότησης (δίαυλος σε χρήση), προτεραιότητα. Ίσως χρειαστεί κατακερματισμός πακέτων αν είναι μεγαλύτερα από το ωφέλιμο φορτίο του πακέτου δεδομένων. Κοινή φυσική σύνδεση: 22

23 Δίκτυα διαύλου (2/2) PE 1 PE 2 PE 3 PE 4 επικεφαλίδα διεύθυνση δεδομένα ECC μορφή πακέτου 23

24 Διαιτησία στο δίαυλο (1/2) Fixed: ίδια σειρά αποφάσεων κάθε φορά (π.χ. προτεραιότητες). Fair: κάθε PE έχει την ίδια πρόσβαση για μεγάλες χρονικές περιόδους. round-robin: περιστρέφει την μεγαλύτερη προτεραιότητα μεταξύ των PEs. Ο δίαυλος PCI είναι ένα fair round robin σύστημα. 24

25 Διαιτησία στο δίαυλο (2/2) fixed round-robin A B C A B C A B C B C A A,B,C A,B,C 25

26 Δίαυλος και διαγράμμιση Ο δίαυλος έχει περιορισμένο εύρος ζώνης. Το PE ίσως αντιμετωπίσει παρεμπόδιση επικοινωνίας. Υπάρχει λύση χρησιμοποιώντας ένα μεταγωγέα διαγράμμισης (crossbar switch). 26

27 Διαγράμμιση (crossbar) Ταυτόχρονες συνδέσεις. Αυθαίρετες συνδέσεις εισόδου-εξόδου. Multicast σύνδεση (μια είσοδος σε πολλαπλές εξόδους). out4 out3 in1 in2 in3 in4 out2 out1 27

28 Χαρακτηριστικά διαγράμμισης Μη-αποκλεισμός. Μπορεί να χειριστεί αυθαίρετους multi-cast συνδυασμούς. Μειονέκτημα: Κόστος ανάλογο προς n 2. 28

29 Multi-stage networks (δίκτυα πολλαπλών σταδίων) Χρήση διάφορων σταδίων στοιχείων μεταγωγής. Συχνός αποκλεισμός. Συχνά μικρότερος από ότι στη διαγράμμιση. Άμεσα δίκτυα (δεν υπάρχει μνήμη για να αποθηκευτούν τα πακέτα) ή έμμεσα δίκτυα (αποθήκευση και προώθηση). 29

30 Αποκλεισμός/χειραψία Τα περισσότερα δίκτυα είναι αποκλεισμού (περιπτώσεις όπου κάποιοι συνδυασμοί εισόδου-εξόδων δεν είναι εφικτοί). Ο δίαυλος μπλοκάρεται με μια μετάδοση. Δίκτυο VS Δίαυλος: Και οι δύο χρειάζονται χειραψία. Το πρωτόκολλο υλοποιημένο σε λογισμικό. Το πρωτόκολλο διαύλου υλοποιημένο σε hardware. 30

31 Πολλαπλά δίκτυα Εναλλακτικό σύστημα σχεδιασμού. Χαμηλότερο το κόστος δύο φθηνών δικτύων από ένα ακριβό. Μπορούν να διαχωρίσουν τις κρίσιμες και τις μη κρίσιμες επικοινωνίες. Πολλά ενσωματωμένα συστήματα χρησιμοποιούν σειριακές επικοινωνίες για χαμηλό εύρος ζώνης και διαύλους για υψηλότερο εύρος ζώνης. 31

32 Μηνυματοστρεφής προγραμματισμός Τα δίκτυα δεν παρέχουν διαμοιραζόμενη μνήμη. Το επίπεδο μεταφοράς παρέχει μηνυματοστρεφή προγραμματιστική διεπαφή: send_msg(adrs,data1); Τα δεδομένα πρέπει να σπάσουν σε πακέτα στην πηγή και να ανακατασκευαστούν στον προορισμό. Data-push προγραμματισμός: κάνει πράγματα να συμβαίνουν στο δίκτυο με βάση τις μεταφορές δεδομένων (περιοδικά δεδομένα σταλμένα από απομακρυσμένες τοποθεσίες, χωρίς αίτημα). Επικοινωνία με αποκλεισμό/μη αποκλεισμό χρήσιμη αν υπάρχει παράλληλη διεργασία. Συνήθως η λήψη ενός πακέτου εγείρει μια διακοπή. 32

33 Data-push προγραμματισμός Καλύτερος σε δεδομένα περιοδικής μετάδοσης, από ό,τι σε στάθμο-σκόπηση. 33

34 Δίκτυα που χρησιμοποιούνται σε ενσωματωμένα συστήματα Κλασικά Δίκτυα/Δίαυλοι: Multivus & VME (κυρίως για βιομηχανικές εφαρμογές). ISA (ενσωματωμένα σύστημα βασισμένα στο PC). PCI (αντικατέστησε το ISA). Ethernet. Myrinet (πληροφορική υψηλής επίδοσης). Κατανεμημένη ενσωματωμένη πληροφορική: I2C (micro-cpu δίκτυα). CAN (ηλεκτρονικά/megabit στην αυτοκινητοβιομηχανία). Echelon LON (βιομηχανικός αυτοματισμός). Adhoc DSP δίκτυα. 34

35 I2C δίαυλος Δημοφιλής δίαυλος για μικροεπεξεργαστές. Σχεδιασμός για χαμηλού κόστους, μεσαίου ρυθμού δεδομένων (~ KBits) εφαρμογές. Χαρακτηριστικά: σειριακός, Multiple-master, σταθερής προτεραιότητας διαιτησία. Μόνο δύο γραμμές (SDL {serial data line}, SCL {clock}). Διάφοροι μικροελεγκτές έρχονται με ενσωματωμένους I2C ελεγκτές. 35

36 I2C φυσικό επίπεδο SDL SCL master 1 master 1 γραμμή δεδομένων γραμμή ρολογιού slave 1 slave 1 Κάποιοι κόμβοι ενεργούν ως κύριοι, κάποιοι ως υπηρέτες. Υποστηρίζονται περισσότεροι από ένα κύριοι. 36

37 I2C μορφή δεδομένων SCL SDL... start MSB ack Η μετάδοση ξεκινάει όταν η SDL μεταβαίνει χαμηλά. Ο δέκτης στέλνει επιβεβαίωση με το να θέσει 0 στο SDL (που κρατάει σε 1 ο πομπός). 37

38 I2C ηλεκτρική διεπαφή I2C ηλεκτρική διεπαφή + SDL + SCL Η σύνδεση αυτή επιτρέπει σε αρκετές συσκευές να γράφουν ταυτόχρονα στο δίαυλο χωρίς να προκαλείται ηλεκτρική ζημιά. 38

39 I2C σηματοδότηση Ο αποστολέας ρίχνει το δίαυλο για 0. Ο αποστολέας ακούει το δίαυλο---αν προσπάθησε να στείλει ένα 1 και άκουσε ένα 0, κάποιος άλλος μεταδίδει ταυτόχρονα. Οι μεταδόσεις εμφανίζονται σε bytes των 8-bit. 39

40 I2C επίπεδο ζεύξης δεδομένων Κάθε συσκευή έχει μια διεύθυνση (7 bits η τυπική, 10 bits με επέκταση). Το bit 8 της διεύθυνσης σηματοδοτεί ανάγνωση ή εγγραφή. Η διεύθυνση γενικής κλήσης επιτρέπει την αναμετάδοση. 40

41 I2C διαιτησία διαύλου Ο αποστολέας ακούει καθώς στέλνει την διεύθυνση. Όταν ο αποστολέας ακούει μια σύγκρουση, αν η διεύθυνση του είναι υψηλότερη, σταματάει τη σηματοδότηση. Οι αποστολείς χαμηλής προτεραιότητας εγκαταλείπουν τον έλεγχο αρκετά νωρίς στον κύκλο ρολογιού για να επιτρέψουν στα bit να μεταδοθούν αξιόπιστα. Ενθαρρύνεται ένα στυλ προγραμματισμού προώθησης δεδομένων. 41

42 I2C μεταδόσεις εγγραφή πολλαπλών byte S διεύθυνση 0 δεδομένα δεδομένα P ανάγνωση από slave S διεύθυνση 1 δεδομένα P Εγγραφή μετά ανάγνωση S διεύθυνση 0 δεδομένα S διεύθυνση 1 δεδομένα P 42

43 CAN δίαυλος (1/2) Ηλεκτρονικά στοιχεία στην αυτοκινητοβιομηχανία. Bit serial. 1Mb/sec έως συνεστραμμένο ζεύγος 40m. Πολλαπλοί masters. 43

44 CAN δίαυλος (2/2) Πακέτα δικτύου (πλαίσια δεδομένων). Σύγχρονος (από μεταβάσεις bit δεδομένων αναπαράγει το ρολόι). Carrier Sense Multiple Access με διαιτησία στην προτεραιότητα μηνύματος (διαιτησία). Κυρίαρχο 0, ασθενές 1 (wired and σύνδεση). 44

45 Οχήματα ως δίκτυα Το 1/3 του κόστους ενός αυτοκινήτου/αεροπλάνου είναι τα ηλεκτρονικά/αεροηλεκτρονικά (avionics). Δεκάδες μικροεπεξεργαστών χρησιμοποιούνται παντού στο όχημα. Εφαρμογές δικτύου: Έλεγχος οχήματος. Όργανα μέτρησης. Επικοινωνία. Συστήματα ψυχαγωγίας των επιβατών. 45

46 Πρώτη χρήση το Σειριακός δίαυλος, 1 Mb/sec εώς 40 m. Σύγχρονος δίαυλος. Το λογικό 0 εξουσιάζει το λογικό 1 στο δίαυλο. Υπάγεται σε διαιτησία με CSMA/AMP: Διαιτησία στην προτεραιότητα μηνυμάτων. CAN δίαυλος 46

47 CAN πλαίσιο δεδομένων 11 bit διεύθυνση προορισμού. Το RTR bit καθορίζει την ανάγνωση/εγγραφή από/προς τον προορισμό. Οποιοσδήποτε κόμβος μπορεί να ανιχνεύσει σφάλμα στο δίαυλο, και να διακόψει το προς μετάδοση πακέτο. 47

48 CAN ελεγκτής Ο ελεγκτής υλοποιεί το φυσικό και το επίπεδο ζεύξης δεδομένων. Δε χρειάζεται επίπεδο δικτύου---ο δίαυλος παρέχει συνδέσεις από άκρη σε άκρη. 48

49 Άλλοι δίαυλοι οχημάτων Ο FlexRay ανήκει στην επόμενη γενιά: Πρωτόκολλο χρόνου ενεργοποίησης. 10 Mb/s. Το τοπικό δίκτυο διασύνδεσης (LIN) συνδέει τις συσκευές σε μια μικρή περιοχή (π.χ., πόρτα). Δίκτυα ψυχαγωγίας επιβατών: Bluetooth. Μεταφορά με συστήματα προσανατολισμένα στα μέσα ενημέρωσης: Media Oriented Systems Transport (MOST). 49

50 Αεροηλεκτονική (avionics) Οτιδήποτε μόνιμα συνδεδεμένο με το αεροσκάφος πρέπει να πιστοποιείται από τον εκάστοτε εθνικό οργανισμό αεροναυπηγικής. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική χρησιμοποιεί ξεχωριστά ηλεκτρονικά για κάθε όργανο/συσκευή. Line replaceable unit (LRU): είναι δυνατό να αποσπαστεί και να αντικατασταθεί. Η σπονδυλωτή αρχιτεκτονική (federated architecture) μοιράζει επεξεργαστές κατά μήκος ενός υποσυστήματος (nav/comm, κτλ.). 50

51 Δίκτυα αισθητήρων Ασύρματα δίκτυα, μικροί κόμβοι. Ad hoc δίκτυα---οργανώνει τον εαυτό του μόνο του χωρίς διαχειριστή συστήματος: Πρέπει να είναι ικανό να δηλώσει συμμετοχή στο δίκτυο, να βρει άλλα δίκτυα. Πρέπει να είναι ικανό να καθορίσει πορείες για τα δεδομένα. Πρέπει να ανανεώνει τη διάταξη καθώς οι κόμβοι εισχωρούν/αποχωρούν. 51

52 Ικανότητες κόμβου Πρέπει να είναι ικανός να ανοίγει/κλείνει το ραδιοπομπό γρήγορα με χαμηλή επιβάρυνση ισχύος. επικοινωνιακή/υπολογιστική ισχύς= 100x. Οι ραδιοπομποί πρέπει να λειτουργούν σε πολλά διαφορετικά επίπεδα ισχύος για να αποφύγουν τις παρεμβολές με άλλους κόμβους. Πρέπει να έχουν buffer, να δρομολογούν την κίνηση στο δίκτυο. 52

53 Δίκτυα πολλαπλών επεξεργαστών Πολλαπλά DSPs συνδέονται συχνά μέσω δικτύων υψηλής ταχύτητας για επεξεργασία σήματος: DSP DSP DSP DSP 53

54 SHARC cpu θύρες σύνδεσης Έξι συνδέσεις ανά CPU. Τέσσερα bits ανά θύρα σύνδεσης. Τα πακέτα έχουν 32- ή 48-bit ωφέλιμο φορτίο. Μπορούν να ελεγχθούν από DMA. Είναι ημιαμφίδρομες---πρέπει να περιστρέφονται γύρω από το πρόγραμμα. Πολλαπλές SHARC μπορούν να συνδεθούν μέσω σειριακών θυρών σχηματίζοντας ένα πολυεπεξεργαστικό δίκτυο. 54

55 Ethernet Κυρίαρχο μη τηλεφωνικό LAN. Εκδόσεις: 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1 Gb/s. Σκοπός: αξιόπιστη επικοινωνία πάνω σε ένα αναξιόπιστο μέσο. 55

56 Ethernet τοπολογία Μη σύγχρονη, κάθε κόμβος μπορεί να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε περίοδο (συγκρούσεις καταστροφή μηνύματος). Σύστημα βασισμένο σε δίαυλο, πολλά πιθανά φυσικά επίπεδα: A B C 56

57 CSMA/CD Carrier sense multiple access με ανίχνευση σύγκρουσης: συγκρούσεις αισθητηρίων, υποχωρούν εκθετικά στο χρόνο, Αναμετάδοση. 57

58 Εκθετικοί χρόνοι υποχώρησης Τυχαία προσομοιούμενοι χρόνοι Εκθετική συνάρτηση στάθμισης time 58

59 Μορφή πακέτου Ethernet προοίμιο πλαίσιο έναρξης source adrs dest adrs μήκος ωφέλιμο φορτίο padding CRC 59

60 Επίδοση Ethernet Η ποιότητα υπηρεσιών τείνει να μειώνεται μη γραμμικά, σε υψηλά επίπεδα φορτίου. Δεν εγγυάται για προθεσμίες πραγματικού χρόνου. Ωστόσο, μπορεί να παρέχει πολύ καλή εξυπηρέτηση σε κατάλληλα επίπεδα φορτίου. 60

61 Myrinet Αρχικά χρησιμοποιήθηκε για παράλληλα συστήματα. Πλήρως αμφίδρομο 640MB/sec (=>συνολικά 1.28 Gb /sec). Χρησιμοποιείται ένας διακόπτης ή ένα δίκτυο πολλαπλών βαθμίδων. 61

62 Πρωτόκολλο Διαδικτύου Το πρωτόκολλο διαδικτύου Internet Protocol (IP) είναι η βάση για το Internet. Παρέχει ένα πρότυπο διαδικτύωσης: ανάμεσα σε δύο Ethernets, Ethernet και token ring, κτλ. Οι υπηρεσίες υψηλότερου επιπέδου είναι τοποθετημένες στην κορυφή του IP. 62

63 Το IP στην επικοινωνία Εφαρμογής Παρουσίασης Συνόδου Μεταφοράς Δικτύου Ζεύξης δεδομένων Φυσικό κόμβος A IP Δικτύου Ζεύξης δεδομένων Φυσικό δρομολογητής Εφαρμογής Παρουσίασης Συνόδου Μεταφοράς Δικτύου Ζεύξης δεδομένων Φυσικό κόμβος B 63

64 Περιλαμβάνει: IP πακέτο Έκδοση, τύπος υπηρεσιών, μήκος. Χρόνος ζωής, πρωτόκολλο. Διεύθυνση πηγής και προορισμού. Ωφέλιμο φορτίο δεδομένων. Το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο δεδομένων είναι 65,535 bytes. 64

65 Διευθύνσεις IP 32 bits στις πρώτες IP, 128 bits στις IPv6. Τυπικά γραμμένες σε μορφή xxx.xx.xx.xx Τα ονόματα (foo.baz.com) μεταφράζονται σε IP διεύθυνση από τον domain name server (DNS). 65

66 Δρομολόγηση Internet Δρομολόγηση καλύτερης προσπάθειας: δεν εγγυάται παράδοση δεδομένων στο επίπεδο IP. Η δρομολόγηση μπορεί να ποικίλει: Συνόδου σε συνόδου. Πακέτο σε πακέτο. 66

67 Υπηρεσίες Internet υψηλότερου επιπέδου Το πρωτόκολλο ελέγχου μετάδοσης (TCP) παρέχει σύνδεση προσανατολισμένη στην εξυπηρέτηση. Εγγυημένες υπηρεσίες από την ποιότητα υπηρεσιών (QoS) είναι υπό ανάπτυξη. 67

68 Η στοίβα υπηρεσιών Internet FTP HTTP SMTP telnet SNMP TCP IP UDP User Datagram Protocol 68

69 Δίκτυα Σχεδιασμός με βάση το δίκτυο: Ανάλυση επικοινωνίας. Ανάλυση επίδοσης συστήματος. Internet. Συστήματα που υποστηρίζουν Internet. Οχήματα ως δίκτυα. Δίκτυα αισθητήρων. 69

70 Ανάλυση επικοινωνίας Αρχικά, πρέπει να γίνει κατανοητή η καθυστέρηση για το απλό μήνυμα. Η καθυστέρηση για πολλαπλά μηνύματα εξαρτάται από: το πρωτόκολλο δικτύου, τις συσκευές στο δίκτυο. Η σχεδίαση γύρω από ένα δίκτυο απαιτεί χρονοπρογραμματισμό των υπολογισμών και κατανομή στα στοιχεία επεξεργασίας. Αν δε γίνει προσεκτική σχεδίαση τότε το δίκτυο θα γίνει το σημείο συμφόρησης του συστήματος. 70

71 Παραδοχή: Καθυστέρηση μηνύματος Απλό μήνυμα, Κανένας ισχυρισμός. Καθυστέρηση: t m = t x + t n + t r = xmtr overhead (επιβάρυνση πομπού) + network xmit time (χρόνος μετάδοσης δικτύου) + rcvr overhead (επιβάρυνση στην πλευρά της λήψης). 71

72 Παράδειγμα: I2C καθυστέρηση μηνύματος Ο χρόνος μετάδοσης στο δίκτυο κυραρχεί. Υποθέτουμε 100 kbits/sec, ένα 8-bit byte. Αριθμός bit στο πακέτο: npacket= start + address + data + stop = = 18 bits Ο χρόνος που απαιτείται για τη μετάδοση: 1.8 x 10-4 sec. 20 οδηγίες στον 8 MHz ελεγκτή προσθέτουν 2.5 x 10-6 καθυστέρηση στα xmtr, rcvr. 72

73 Πολλαπλά μηνύματα Εάν τα μηνύματα μπορούν να παρεμβαίνουν το ένα στο άλλο, η ανάλυση είναι πιο πολύπλοκη. Μοντέλο συνολικής καθυστέρησης μηνύματος: ty = td + tm = χρόνος αναμονής για το δίκτυο + καθυστέρηση μηνύματος 73

74 Διαιτησία και καθυστέρηση Η διαιτησία καθορισμένης προτεραιότητας εισάγει απεριόριστη καθυστέρηση για όλους εκτός από τη συσκευή με την υψηλότερη προτεραιότητα. Εκτός από τις συσκευές υψηλής προτεραιότητας που είναι γνωστό ότι έχουν περιορισμένα ποσοστά που επιτρέπουν στις χαμηλότερες συσκευές τη μετάδοση. Η round-robin διαιτησία εισάγει οριοθετημένη καθυστέρηση ανάλογη με Ν. 74

75 Περαιτέρω επιπλοκές Χρόνος αναγνώρισης. Σφάλματα μετάδοσης. 75

76 Αντιστροφή προτεραιότητας σε δίκτυα Σε πολλά δίκτυα, ένα πακέτο δεν μπορεί να διακοπεί. Αποτέλεσμα είναι η αντιστροφή προτεραιότητας: Το χαμηλής προτεραιότητας μήνυμα βρίσκεται υψηλότερα από το υψηλότερης προτεραιότητας μήνυμα. Δεν προκαλεί αδιέξοδο, αλλά μπορεί να επιβραδύνει σημαντικές επικοινωνίες. 76

77 Multihop δίκτυα Σε δίκτυα με πολλαπλά άλματα (multihop), ένας κόμβος λαμβάνει το μήνυμα, και εν συνεχεία αναμεταδίδει στον προορισμό (ή ενδιάμεσα). hop 1 hop 2 A B C Network 1 Network 2 77

78 Ανάλυση απόδοσης συστήματος (1/2) Η ανάλυση συστήματος είναι δύσκολη σε γενικές γραμμές. Η ανάλυση της απόδοσης πολυεπεξεργαστών είναι δύσκολη. Η ανάλυση της απόδοσης της επικοινωνίας είναι δύσκολη. 78

79 Ανάλυση απόδοσης συστήματος (2/2) Απλό παράδειγμα: η P2 εξαρτάται από την P1. καμία εξωτερική παρέμβαση. αβεβαιότητα για το χρόνο λήξης της P1 αβεβαιότητα για το χρόνο έναρξης της P2. P1 P2 79

80 Προκλήσεις στην Ανάλυση Οι Ρ2 και Ρ3 μπορεί να καθυστερήσουν η μια την άλλη, ακόμη και αν βρίσκονται σε ξεχωριστές εργασίες. Καθυστερήσεις στην P1 να διαδοθεί στην P2, στη συνέχεια στην P2, μετά στην P3, και τέλος στην P4. P1 P2 P3 P4 80

81 Κάτω φράγματα στο σύστημα Υπολογιστικές απαιτήσεις: Σύνοψη των απαιτήσεων της διεργασίας για το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των περιόδων, ο μέσος όρος για μια περίοδο. Η ανάλυση του μοντέλου δυσχεραίνει λόγω της συν-κατανομής διεργασιών στο ίδιο επεξεργαστικό στοιχείο και λόγω της ύπαρξης κοινού διαύλου. Εργασίες που φαίνονται λοιπόν ανεξάρτητες, μπορεί να παρεμβάλλονται χειροτερεύοντας το χρόνο απόκρισης. Απαιτήσεις επικοινωνίας: Καταμέτρηση όλων των μεταδόσεων σε μία περίοδο. Σε κρίσιμες διεργασίες δεν επιτρέπεται η διαμοίραση ούτε PE ούτε δικτύου. 81

82 Σχεδιασμός πλατφόρμας hardware Πρέπει να επιλεγούν: ο αριθμός και οι τύποι των PEs; ο αριθμός και οι τύποι των δικτύων. Μια πλατφόρμα αξιολογείται από την κατανομή των διεργασιών, τις διεργασίες προγραμματισμού και την επικοινωνία. Απαιτείται κατανομή διεργασιών στα στοιχεία επεξεργασίας, απαιτεί γνώση του διαθέσιμου υλικού. 82

83 Μεθοδολογία σχεδιασμού Υπολογισμός των επεξεργαστικών απαιτήσεων (χωρίς εξαρτήσεις) ως προς το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο της περιόδου. Υπολογισμός του όγκου της επικοινωνίας στο παραπάνω διάστημα. Οι παραπάνω χρόνοι δε λαμβάνουν υπόψη εξαρτήσεις ή το λειτουργικό σύστημα. Ανάλογα με τον τύπο του συστήματος (I/O intensive, computation intensive) ακολουθούμε διαφορετικές στρατηγικές. 83

84 I/O-εντατικά συστήματα Ξεκινάμε με τις I/O συσκευές, και μετά προβληματιζόμαστε για τον υπολογισμό: απαιτούμενες συσκευές απογραφής, προσδιορισμός κρίσιμων προθεσμιών, επιλογή συσκευών που μπορούν να μοιραστούν PΕs, ανάλυση χρόνων επικοινωνίας, επιλογή PEs που να ταιριάζουν με τις συσκευές. 84

85 Υπολογισμός-εντατικά συστήματα Ξεκινήστε με τις εργασίες συντομότερης προθεσμίας : Τοποθετείστε τις εργασίες συντομότερης προθεσμίας σε ξεχωριστά PEs. Έλεγχος για παρεμβολές στις κρίσιμες επικοινωνίες. Διαθέσετε τις εργασίες χαμηλής προτεραιότητας σε κοινά PEs όπου αυτό είναι δυνατό. Ισορροπήστε το φόρτο, όπου είναι δυνατόν. 85

86 Ενσωματωμένο σύστημα με δυνατότητα Internet Internet-enabled embedded system: οποιοδήποτε ενσωματωμένο σύστημα που περιλαμβάνει μια διεπαφή Internet (π.χ., ψυγείο, IP κάμερα, IP Printer). Internet συσκευή: ενσωματωμένο σύστημα σχεδιασμένο για μια συγκεκριμένη εργασία στο Διαδίκτυο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Παραδείγματα: Kινητό τηλέφωνο. Εκτυπωτής laser. Το IP παρέχει πολλαπλές υπηρεσίες (χωρίς σύνδεση, προσανατολισμένο σε σύνδεση, streaming, nonstreaming, web server, διακομιστή τερματικού,,) 86

87 Παράδειγμα: Javacam Πλατφόρμα Hardware: παράλληλη θύρα της φωτογραφικής μηχανής, National Semi NS486SXF; 1.5 Mbytes μνήμη. Χρησιμοποιεί τον αποδοτικό σε μνήμη νανοπυρήνα της Java (Java Nanokernel). 87

88 Αρχιτεκτονική Javacam QuickCam applet Quickcam server Web browser HTTP Java VM QuickCam Java nanokernel

89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παράδειγμα: ελεγκτής ανελκυστήρα. 89

90 Ορολογία Όχημα Ανελκυστήρα: συγκρατεί τους επιβάτες. Φρεάτιο: φρεάτιο του ανελκυστήρα. Πίνακας ελέγχου αμαξιού: τα κουμπιά σε κάθε αυτοκίνητο. Πίνακας ελέγχου ορόφου: αίτηση ανελκυστήρα, κλπ. ανά δάπεδο 90

91 Σύστημα ανελκυστήρα floor floor floor floor floor Φρεάτιο 1 Φρεάτιο 2 91

92 Θεωρία της λειτουργίας Κάθε όροφος έχει πίνακα ελέγχου, οθόνη. Κάθε αμάξι έχει πίνακα ελέγχου: ένα κουμπί ανά όροφο, στάση κινδύνου. Ελέγχεται από ένα απλό ελεγκτή. 92

93 Αισθητήρας θέσης ανελκυστήρα αισθητήρας Fine (λεπτομερές αισθητήριο) Coarse (χονδροειδές αισθητήριο) 93

94 Έλεγχος ανελκυστήρα Ο έλεγχος του ανελκυστήρα έχει πάνω και κάτω. Για να σταματήσετε, απενεργοποιήσετε και τα δύο. Master διαχειριστής: διαβάζει τις θέσεις του ασανσέρ, διαβάζει τα αιτήματα, Χρονοπρογραμματίζει τους ανελκυστήρες, Ελέγχει την κίνηση, Ελέγχει τις πόρτες. 94

95 Απαιτήσεις συστήματος ανελκυστήρα όνομα είσοδοι έξοδοι λειτουργίες επίδοση κόστος κατασκευής ισχύς φυσικό μέγεθος /βάρος σύστημα ανελκυστήρα F έλεγχος ορόφου, Ν θέση, Ν έλεγχος αμαξιού, 1 master F οθόνες, N ελεγκτές κινητήρα ανταποκρίνεται στα αιτήματα, λειτουργεί με ασφάλεια ο έλεγχος του ανελκυστήρα είναι χρονικά κρίσιμος τα ηλεκτρονικά είναι μικρό μέρος του συνολικού κόστους τα ηλεκτρονικά καταναλώνουν μικρό τμήμα της συνολικής ισχύος η καλωδίωση είναι σημαντική 95

96 Διάγραμμα κλάσεων συστήματος ανελκυστήρα Coarse-sensor* Fine-sensor* Car-control-panel* Floor-control-panel* Αμάξι 1 Όροφος F N Master-control-panel* ελεγκτής 1 N Κινητήρας* 96

97 Φυσικές διεπαφές Αισθητήρας* hit: boolean Coarse-sensor* Fine-sensor* Car-control-panel* Floors[1..F]: boolean στάση ανάγκης: boolean άνοιγμα/κλείσιμο πόρτας: boolean Master-control-panel... Κινητήρας* ταχύτητα: {o,s,f} Floor-control-panel* πάνω,κάτω: boolean 97

98 Κλάσεις αμαξιού και ορόφου Car request-lights[1..f]: boolean current-floor: integer Floor up-light, down-light: boolean 98

99 Κλάση ελεγκτή Controller car-floor[1..h]: integer emergency-stop[1..h]: integer scan-cars() scan-floors() scan-master-panel() operate() 99

100 Αρχιτεκτονική Υπολογισμός και I/O συμβαίνουν σε: πίνακες ελέγχου ορόφου/οθόνες, αμάξια ανελκυστήρα, ελεγκτής συστήματος. 100

101 Πάνελ και ελεγκτής θαλάμου Τα πάνελ είναι απλά---δεν υπάρχουν απαιτήσεις πραγματικού χρόνου. Ελεγκτής θαλάμου: διαβάζει τα κουμπιά και στέλνει τα συμβάντα στον ελεγκτή συστήματος, διαβάζει τις εισόδους του αισθητήρα και στέλνει στον ελεγκτή συστήματος. 101

102 Ελεγκτής συστήματος Πρέπει να παίρνει εισόδους από πολλές πηγές: ελεγκτές αμαξιού, όροφοι. Πρέπει να ελέγχουν τα αμάξια σε δύσκολες προθεσμίες πραγματικού χρόνου. Η διεπαφή χρήστη και ο χρονοπρογραμματισμός είναι ήπιες προθεσμίες. 102

103 Δοκιμές Κατασκευάστε ένα προσομοιωτή ανελκυστήρα χρησιμοποιώντας ένα FPGA: προσομοιώστε πολλαπλούς ανελκυστήρες, προσομοιώστε τις απαιτήσεις ελέγχου σε πραγματικό χρόνο. 103

104 Βιβλιογραφία Χρησιμοποιήθηκε υλικό από παρουσιάσεις των: Wayne Wolf, Overheads for Computers as Components 2nd ed.,

105 Τέλος Ενότητας 105

106 Σημείωμα Αναφοράς Copyright, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Μηνάς Δασυγένης. «Ενσωματωμένα Συστήματα». Έκδοση: 1.0. Κοζάνη Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: https://eclass.uowm.gr/courses/icte265/ 106

107 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Όχι Παράγωγα Έργα Μη Εμπορική Χρήση 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] h t t p ://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό 107

108 Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει: το Σημείωμα Αναφοράς το Σημείωμα Αδειοδότησης τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους. 108

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα 10: Απόδοση. Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών http://arch.icte.uowm.gr/mdasyg

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 2: Βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης του υπολογιστή Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Α ) Ενσωματωμένα Συστήματα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο ΕΠΛ 012 Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο Βιβλιογραφία: Nell Dale & John Lewis, Computer Science Illuminated, 2 nd Edition, 2005 Θέματα Η ανάγκη για δίκτυα Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2014-15 Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου (συσκευές και ) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Διασυνδετικοί : Αναλαμβάνουν την

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Γκόγκος Χρήστος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Γκόγκος Χρήστος 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Πληροφορική Ι Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών Δρ. Γκόγκος Χρήστος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες θεωρίας Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου

Εισαγωγικές έννοιες θεωρίας Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Εισαγωγικές έννοιες θεωρίας Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Ενότητα 4 η : ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Επ. Καθηγητής Γαύρος Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Επικοινωνίες

Ψηφιακές Επικοινωνίες Τεχνική Εκπαίδευση Ψηφιακές Επικοινωνίες Παναγιώτης Γεώργιζας BEng Cybernetics with Automotive Electronics MSc Embedded Systems Engineering Θέματα που θα αναλυθούν Στόχοι του σεμιναρίου Λίγη Θεωρία για

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 12 : Δομή και Λειτουργία της CPU 2/2 Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Το επίπεδο σύνδεσης αποτελείται από δύο υποεπίπεδα: Το υποεπίπεδο ελέγχου προσπέλασης μέσων (Medium Access Control) Το υποεπίπεδο λογικού ελέγχου σύνδεσης (Logical Link Control) To υποεπίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 9: Σχέσεις διαφημιστή-διαφημιζόμενου

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 9: Σχέσεις διαφημιστή-διαφημιζόμενου Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 9: Σχέσεις διαφημιστή-διαφημιζόμενου Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 9: Αρχεία ΙΙ Γεώργιος Φ. Φραγκούλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σεάδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 36 Διάρθρωση 1 Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Ενότητα 10: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Ενότητα 10: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Ενότητα 10: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Δημήτριος Κουκόπουλος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ 100baseT ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ Το πρότυπο Ethernet για τα τοπικά δίκτυα που χρησιμοποιούν καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους για τη μεταφορά δεδομένων με ταχύτητα 100 megabit ανά δευτερόλεπτο (Mbps). 10base2 Το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι Παρτώνας Αλέξανδρος Επιβλέπων: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εργαστήριο

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εργαστήριο Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εργαστήριο Ενότητα: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΣΦΑΛΜΑΤΩΣΗΣ Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

WDT και Power Up timer

WDT και Power Up timer Ο ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PIC O μικροελεγκτής PIC κατασκευάζεται από την εταιρεία Microchip. Περιλαμβάνει τις τρεις βασικές κατηγορίες ως προς το εύρος του δίαυλου δεδομένων (Data Bus): 8 bit (σειρές PIC10, PIC12,

Διαβάστε περισσότερα

(E) Το περιεχόμενο. Προγράμματος. διαφορετικά

(E) Το περιεχόμενο. Προγράμματος. διαφορετικά Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Ηλεκτροτεχνία, ηλ. μηχανές & εγκαταστάσεις πλοίου (E) Ενότητα 12: Ηλεκτρικός Ισολογισμόςς Πλοίου Δημήτριος Νικόλαος Παγώνης Τμήμα Ναυπηγών

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Αρχές δικτυακών εφαρμογών Αρχιτεκτονικές Μοντέλα υπηρεσιών επιπέδου μεταφοράς Μοντέλο πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού 1. ΑΣΚΗΣΗ 1 Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού Προϋποθέσεις Το εργαστήριο αυτό προϋποθέτει το διάβασμα και χρήση των εξής: Αρχείο mcbstr9.chm HTML, που δίδεται με τα υπόλοιπα αρχεία του εργαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet)

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Περίληψη Πως τα διάφορα δίκτυα διαφέρουν μεταξύ τους Πως συνδέονται ανομοιογενή δίκτυα μεταξύ τους Εικονικά κυκλώματα συνδεδεμένα σε σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος ZigBee Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Τι είναι το ZigBee; Ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος σε Wireless Persnal Area Netwrks (WPANs) Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων 2.1 Ethernet 2.2 Internet 2.3 Asynchronous Transfer Mode 2.4 Η αρχιτεκτονική του Δικτύου Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 2A (Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ., Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Bread Online Σχεδιασμός και μετατροπή μιας απλής οικιακής συσκευής σε επαναπρογραμματιζόμενη συσκευή IP Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Λογισμικό Δεδομένα Πακέτο Πακέτο Υλικό Πλαίσιο Bit Επίπεδο δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση (πες μου την IP σου να σου πω ποιος είσαι) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μικροελεγκτές και Ενσωματωμένα συστήματα Ανάπτυξη και Εφαρμογές Κωδικός Μαθήματος Μ2 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ1ο Α.1 Να αναφέρετε ονομαστικά τα πέντε (5) υποσυστήματα με τα οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Κεφάλαιο 12ο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Κεφάλαιο 12ο Σελίδες σχολικού βιβλίου : 357-4001 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Κεφάλαιο 12ο 2 12.1 Η εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας Οπτικά Ακουστικά μηνύματα (σήματα καπνού φωνή) Γραπτά μηνύματα ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 20010-2011 Θέματα προς συζήτηση Είδη πολυπλεξίας Μεταγωγή Καθυστερήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2 η Διάλεξη: TCP/UDP Δικτυακά πρωτόκολλα / εφαρμογές Ports Unix δικτυακές εντολές Transmission Control Protocol - TCP Πρωτόκολλο Mεταφοράς RFC 793 [Postel 1981] Xρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

7.8 Σύστημα Ονομάτων Περιοχών (Domain Name System, DNS) 7.8.1 Χώρος Ονομάτων του DNS

7.8 Σύστημα Ονομάτων Περιοχών (Domain Name System, DNS) 7.8.1 Χώρος Ονομάτων του DNS Κεφάλαιο 7 7.8 Σύστημα Ονομάτων Περιοχών (Domain Name System, DNS) 7.8.1 Χώρος Ονομάτων του DNS Σελ. 259-264 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-g.ggia.info/ Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία)

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) 4 ο Εξάμηνο Μέρος 3 Διδάσκων: Μαδεμλής Ιωάννης M.Sc Ηλεκτρονικός Μηχανικός 1 Εφαρμογές ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Η/Υ Χαμηλό κόστος Δίκτυα BackEnd και Δίκτυα Αποθήκευσης Διασυνδέουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι υπολογιστές της ίδιας ή και διαφορετικής μάρκας συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε τοπικό (local) ή ευρύ (wide) επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer)

Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer) Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Μοντέλα υπηρεσιών του επιπέδου δικτύου Προώθηση έναντι δρομολόγησης (forwarding vs routing) IP: Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Η κύρια γεννήτρια σήματος Dupline. Ο προηγμένος έλεγχος και η διασύνδεση της μονάδας. Ευφυείς Λειτουργίες

Η κύρια γεννήτρια σήματος Dupline. Ο προηγμένος έλεγχος και η διασύνδεση της μονάδας. Ευφυείς Λειτουργίες Η κύρια γεννήτρια σήματος Dupline Ο προηγμένος έλεγχος και η διασύνδεση της μονάδας Η κύρια γεννήτρια σήματος είναι η πιό προηγμένη μονάδα Dupline. Εκτός από την παραγωγή του φέροντος σήματος Dupline,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ JAVA.NET ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ JAVA.NET ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 145 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ JAVA.NET ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ Βραχνός Ευριπίδης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων. Εξάμηνο E

Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων. Εξάμηνο E Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Εξάμηνο E Μαθήματα Υποδομής - Δίκτυα ΙΙ - 2Θ + 1Α + 2Ε - Προαπαιτούμενα - - Ο σκοπός του είναι η διδασκαλία της τεχνολογίας δικτύων που στηρίζονται στη μεταγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δικτυακά πρωτόκολλα και εφαρμογές, Δρομολόγηση Γκάμας Βασίλειος, Εργαστηριακός Συνεργάτης Μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε μια υπηρεσία του Internet

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα 1. Αντικείµενο Η εργαστηριακή άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών µε το ζήτηµα των λογικών διαδικασιών, οι οποίες υλοποιούνται στο επίπεδο του στρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP. Βίτσας Βασίλειος

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP. Βίτσας Βασίλειος ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP Βίτσας Βασίλειος Αρχιτεκτονική και φιλοσοφία του Internet Ένα διαδίκτυο TCP/IP παρέχει 3 είδη υπηρεσιών Η διάταξη τους είναι ιεραρχική Ασυνδεσμικό σύστημα παράδοσης ΗυπηρεσίαIP ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No 05 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος Μακροοικονομική, Χρηματοοικονομική Ενότητα των Επιχειρήσεων, :Εισαγωγή Ενότητα βασικές : έννοιες, Βέλτιστη ΤΜΗΜΑ Κεφαλαιακή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δομή, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 1. ΙΚΤΥΑ Η/Υ 1.1. Τι είναι ίκτυο Υπολογιστών. Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύστηµα επικοινωνίας δεδοµένων που συνδέει δύο ή περισσότερους αυτόνοµους και ανεξάρτητους υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές.

Διαβάστε περισσότερα

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Κεφάλαιο 7 3 κατώτερα επίπεδα OSI 7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Σελ. 220-224 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Επικοινωνία σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος B'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος B' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος B' Εισαγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Δικτύωση και Διαδίκτυο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Δικτύωση και Διαδίκτυο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Δικτύωση και Διαδίκτυο Βασικές αρχές δικτύων Τοπικά δίκτυα Διασύνδεση δικτύων, το Διαδίκτυο Υπηρεσίες Οι διαφάνειες περιλαµβάνουν σε βασικές γραµµές το υλικό του βιβλίου αλλά µε διαφορετική

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής. Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής. Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έκθεση Προόδου Υλοποίησης του Μαθήματος Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Διδάσκοντες: Θ.Ανδρόνικος - Μ.Στεφανιδάκης Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:09 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Packet Tracer. ηµιουργία τοπολογίας Βήµα 1: Εκτελούµε το Packet Tracer

Packet Tracer. ηµιουργία τοπολογίας Βήµα 1: Εκτελούµε το Packet Tracer Packet Tracer Το Packet Tracer είναι ένα πρόγραµµα που προσοµοιώνει τη λειτουργία ενός δικτύου και των πρωτοκόλλων µε τα οποία λειτουργεί. Αναπτύχθηκε από τον Dennis Frezzo και την οµάδα του στη Cisco

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 07 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης

Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης Αναστάσιος Α. Νάνος ananos@cslab.ntua.gr Επιβλέπων: Νεκτάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή Διδάσκων: Χρίστος Παναγιώτου Γιατί Δίκτυα Υπολογιστών; Επιχειρησιακές Εφαρμογές Π.χ., εξ αποστάσεως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Εξοικονόμηση χρημάτων από τον καταμερισμό

Διαβάστε περισσότερα