7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ"

Transcript

1 Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο ( ) 2. Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων (ftp) 3. Αποµακρυσµένη Σύνδεση (telnet) 4. Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) 5. Ασύρµατο ιαδίκτυο (WAP) 6. Ιδιωτικά Εσωτερικά ίκτυα τεχνολογίας TCP/IP (Intranets) 7. Τηλεφωνία µέσω ιαδικτύου 8. Μετάδοση Εικόνας και Ήχου µέσω ιαδικτύου 9. Συνοµιλία πραγµατικού χρόνου στο ιαδίκτυο µε τη µορφή κειµένου 10. Ηλεκτρονικό Εµπόριο Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο 105.Τι είναι το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο; Επιτρέπει την αποστολή µηνυµάτων και επιστολών µεταξύ δύο ή περισσότερων χρηστών µε ηλεκτρονικό τρόπο. Είναι πιο γρήγορο, πιο φθηνό και πιο φιλικό από το συµβατικό ταχυδροµείο. 106.Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου; Πλεονεκτήµατα: 1. Είναι πολύ γρήγορο και ο χρόνος παράδοσης ενός µηνύµατος εξαρτάται από την ταχύτητα των γραµµών του δικτύου και όχι από τη γεωγραφική θέση του παραλήπτη. 2. Ο χρήστης δε χρειάζεται να παρακολουθεί τη µεταφορά του µηνύµατος µέσω ταχυδροµείου, (σε αντίθεση µε την αποστολή fax η το απλό τηλεφώνηµα.) Από τη στιγµή που θα σταλεί το µήνυµα, ο παραλήπτης µπορεί να το πάρει αρκεί να µπει στον υπολογιστή του και να ενεργοποιήσει το πρόγραµµα παραλαβής ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 3. Μέσα από µία απλή γραµµή τηλεφώνου µπορούν να µεταδοθούν πολλές επιστολές οι οποίες µπορούν να ενσωµατώνουν και αρχεία εικόνας και ήχου. 4. Μπορεί να οριστούν πολλοί παραλήπτες 5. Το κόστος του είναι χαµηλό Μειονεκτήµατα: 1. εν υπάρχει εγγύηση ότι το µήνυµα έφτασε στον προορισµό του Από τι αποτελείται το σύστηµα του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου; Από κειµενογράφο που χρησιµοποιείται για τη σύνταξη του µηνύµατος και Από σύστηµα µεταφοράς αρχείων για τη µεταφορά των µηνυµάτων στους παραλήπτες Γεωργιλά Χιονία, Καθ. Πληροφορικής

2 Κεφάλαιο 7 (µέρος 4 ο ) ιαδικτύωση - INTERNET 108. Ποιο πρωτόκολλο χρησιµοποιείται για τη µεταφορά του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Το Πρωτόκολλο Μεταφοράς Απλού Ταχυδροµείου (Simple Mail Transfer Protocol, SMTP) 109. Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας του πρωτοκόλλου SMTP. 1. Το SMTP κάνει πολλές ερωτήσεις στον εξυπηρετητή ονόµατος για να βρει σε ποια IP διεύθυνση θα στείλει το µήνυµα. 2. Μόλις βρει την IP διεύθυνση προορισµού ανοίγει µία TCP σύνδεση χρησιµοποιώντας σαν TCP port προορισµού το 25. Αυτό είναι το port που χρησιµοποιεί ο εξυπηρετητής του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 3. Όταν εγκατασταθεί η σύνδεση, ο SMTP πελάτης στέλνει εντολές µε τα ονόµατα του αποστολέα και των παραληπτών που πρέπει να πάρουν το µήνυµα. 4. Στη συνέχεια ο SMTP πελάτης στέλνει µία εντολή που δείχνει ότι αρχίζει να στέλνει το µήνυµα. Τότε ο SMTP εξυπηρετητής καταλαβαίνει ότι τελείωσαν οι εντολές και αρχίζει να λαµβάνει το µήνυµα. 5. Με το τέλος της αποστολής του µηνύµατος, το πρόγραµµα στέλνει έναν ειδικό χαρακτήρα, που ειδοποιεί και τα 2 άκρα ότι θα αρχίσει να στέλνει πάλι εντολές. Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων 110. Τι είναι η Μεταφορά Αρχείων; Επιτρέπει τη µεταφορά αρχείων µεταξύ υπολογιστών που χρησιµοποιούν το TCP/IP Βασίζεται στην αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή. ηλαδή ο υπολογιστής που ζητά το αρχείο είναι ο ftp-πελάτης, ενώ ο υπολογιστής από τον οποίο ζητάµε το αρχείο είναι ο ftp-εξυπηρετητής. Χρησιµοποιεί το αξιόπιστο πρωτόκολλο µεταφοράς TCP Η µεταφορά ενός αρχείου γίνεται µε τη δηµιουργία του αντιγράφου ενός αρχείου από κάποιο υπολογιστή σε κάποιον άλλο, χωρίς να επηρεάζεται το πρωτότυπο αρχείο Πως εξασφαλίζεται η ασφάλεια του συστήµατος κατά την µεταφορά αρχείων Η ασφάλεια του συστήµατος κατά τη µεταφορά αρχείων εξασφαλίζεται µε τον έλεγχο της εξουσιοδότησης κάθε χρήστη που ζητά πρόσβαση στο σύστηµα. Ο έλεγχος αυτός γίνεται ως εξής: Ο διαχειριστής του συστήµατος δίνει ένα όνοµα χρήστη και ένα κωδικό πρόσβασης σε κάθε χρήστη Κάθε φορά που ένας χρήστης ζητά πρόσβαση στο σύστηµα, ελέγχονται το όνοµα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης του. Επίσης, όταν ένας χρήστης χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο FTP τότε έχει δικαίωµα µόνο να αντιγράφει αρχεία και όχι να έχει πλήρη πρόσβαση στο σύστηµα Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας του πρωτοκόλλου Μεταφοράς Αρχείου (FTP)

3 Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Η λειτουργία του ftp είναι πιο πολύπλοκη από του Χρησιµοποιεί δύο διαφορετικές συνδέσεις: o µια για την αποστολή εντολών στο TCP port 21 και o µία για τη µεταφορά του αρχείου στο TCP port 20. Ο λόγος που χρησιµοποιούνται 2 συνδέσεις είναι ότι επειδή η µεταφορά αρχείου µπορεί να διαρκέσει πολύ ώρα, στο διάστηµα αυτό ο ftp- πελάτης να µπορεί να στείλει και άλλες εντολές. Αρχικά ο ftp πελάτης στέλνει εντολές (TCP port 21) της µορφής: o «ώσε µου πρόσβαση µε το όνοµα χρήστη Χ» o «Ο κωδικός µου είναι ΧΧ» o «Στείλε µου το αρχείο Ζ» Μετά ξεκινά η δεύτερη σύνδεση (TCP port 20) όπου γίνεται και η µεταφορά του αρχείου που ζητήθηκε 113. Τι είναι το πρωτόκολλο TFTP; Είναι το Πρωτόκολλο Απλής Μεταφοράς Αρχείων (Trivial File Transfer Protocol) Είναι πολύ απλό εν έχει ασφάλεια εν κάνει έλεγχο εξουσιοδότησης Βασίζεται στο πρωτόκολλο µεταφοράς UDP Γεωργιλά Χιονία, Καθ. Πληροφορικής

4 Κεφάλαιο 7 (µέρος 4 ο ) ιαδικτύωση - INTERNET Αποµακρυσµένη Σύνδεση 114. Τι είναι το πρωτόκολλο Telnet; Επιτρέπει σε οποιοδήποτε χρήστη ενός δικτύου να χρησιµοποιεί προγράµµατα εφαρµογών που υπάρχουν σε διάφορους υπολογιστές του δικτύου. ηλαδή ένας χρήστης ενώ εργάζεται στον υπολογιστή του µπορεί: o να συνδεθεί σε έναν αποµακρυσµένο υπολογιστή, στον οποίο έχει άδεια πρόσβασης και o να εκτελεί προγράµµατα εφαρµογών στον αποµακρυσµένο υπολογιστή µέσα από το δικό του. Παίζει το ρόλο του εικονικού τερµατικού. Βασίζεται στην αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή. ηλαδή ο υπολογιστής του χρήστη είναι ο telnet -πελάτης, ενώ ο αποµακρυσµένος υπολογιστής στον οποίο βρίσκεται η εφαρµογή είναι ο telnet-εξυπηρετητής. Ο telnet-εξυπηρετητής χρησιµοποιεί το TCP port 23 Χρησιµοποιεί το αξιόπιστο πρωτόκολλο µεταφοράς TCP 115. Τι είναι το εικονικό τερµατικό; Αν ένας χρήστης θέλει να επικοινωνήσει µε µία εφαρµογή σε έναν αποµακρυσµένο υπολογιστή, µπορεί οι υπολογιστές του χρήστη και της εφαρµογής να είναι διαφορετικού τύπου και να µην µπορούν να επικοινωνήσουν. Τότε πρέπει να χρησιµοποιηθεί ένας ενδιάµεσος «µεταφραστής» που θα τους βοηθήσει να επικοινωνήσουν. Αυτό είναι το εικονικό τερµατικό. Είναι ανάµεσα στο τερµατικό του χρήστη και στο τερµατικό της εφαρµογής και τους βοηθά να επικοινωνήσουν (ορίζοντας τις παραµέτρους επικοινωνίας και τα χαρακτηριστικά τερµατικού που πρέπει να έχουν για να µπορούν να συνεννοηθούν) Πώς λειτουργεί το πρωτόκολλο Telnet; Αρχικά ο χρήστης δηλώνει το όνοµα ή τη διεύθυνση του υπολογιστή µε τον οποίο θέλει να συνδεθεί Μόλις εγκατασταθεί η σύνδεση, ότι γράψει ο χρήστης στην οθόνη του µεταφέρεται στον αποµακρυσµένο υπολογιστή Ανάµεσα στους δύο παραπάνω υπολογιστές υπάρχει µόνο µία σύνδεση από την οποία µεταφέρονται και οι εντολές και τα δεδοµένα 117. Πως εξασφαλίζεται η ασφάλεια του συστήµατος στο πρωτόκολλο Telnet; Η ασφάλεια του συστήµατος στο πρωτόκολλο Telnet εξασφαλίζεται µε τον έλεγχο της εξουσιοδότησης κάθε χρήστη που ζητά πρόσβαση στο σύστηµα. Ο έλεγχος αυτός γίνεται ως εξής: Ο διαχειριστής του συστήµατος δίνει ένα όνοµα χρήστη και ένα κωδικό πρόσβασης σε κάθε χρήστη Κάθε φορά που ένας χρήστης ζητά πρόσβαση στο σύστηµα, ελέγχονται το όνοµα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης του

5 Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Παγκόσµιος Ιστός Από το βιβλίο Ασύρµατο ιαδίκτυο 118. Που βασίστηκε η ανάπτυξη του ασύρµατου ιαδικτύου; Η ανάπτυξη του ασύρµατου ιαδικτύου βασίστηκε: Στο Ασύρµατο Πρωτόκολλο Εφαρµογής (WAP) και Στη δηµιουργία κινητών τηλεφώνων που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο αυτό 119. Τι µπορεί να κάνει σήµερα κάποιος χρησιµοποιώντας το κινητό του τηλέφωνο; 1. Να περιπλανηθεί στο ιαδίκτυο 2. Να κάνει συναλλαγές στο ιαδίκτυο 3. Να βρει πληροφορίες από Βάσεις εδοµένων 4. Να στέλνει και να παίρνει 5. Να κάνει κρατήσεις εισιτηρίων 6. Να ενηµερώνεται για τους τραπεζικούς του λογαριασµούς 7. Να πληρώνει λογαριασµούς 8. Να µεταφέρει χρήµατα ανάµεσα σε λογαριασµούς 9. Να ενηµερώνεται για τις τιµές στο χρηµατιστήριο Ιδιωτικά Εσωτερικά ίκτυα 120. Τι είναι το intranet; Ένα δίκτυο Internet στο εσωτερικό µιας επιχείρησης Χρησιµοποιεί: o Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας του ιαδικτύου o Τα πρότυπα περιεχοµένου του Παγκόσµιου Ιστού Χρησιµοποιείται από οργανισµούς και επιχειρήσεις που θέλουν να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο τους µόνο οι υπάλληλοι τους Μπορεί να εκτείνεται σε διάφορες περιοχές, όπου βρίσκονται τα γραφεία του οργανισµού 121. Ποιες είναι οι χαρακτηριστικές υπηρεσίες που προσφέρει ένα intranet; Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο Χρήση εργαλείων Web για πρόσβαση στο ιαδίκτυο Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων 122. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των intranets; Επεκτείνονται εύκολα Είναι συµβατά µε τους περισσότερους υπολογιστές Ενσωµατώνουν εύκολα τις πηγές πληροφοριών του οργανισµού Οι χρήστες τους µε τη βοήθεια των Web browsers µπορούν εύκολα: o Να αναζητήσουν o Να βρουν και o Να πάρουν πληροφορίες Γεωργιλά Χιονία, Καθ. Πληροφορικής

6 Κεφάλαιο 7 (µέρος 4 ο ) ιαδικτύωση - INTERNET Τηλεφωνία µέσω ιαδικτύουηλεκτρονικό Ταχυδροµείο 123. Τι είναι η Τηλεφωνία µέσω ιαδικτύου; o Είναι η µετάδοση φωνής (δηλαδή η τηλεφωνική επικοινωνία) µέσω του ιαδικτύου. o Πραγµατοποιείται µε ειδικό λογισµικό και υπολογιστή πολυµέσων. o Το ειδικό αυτό λογισµικό: Είναι φιλικό προς το χρήστη (εύκολο στη χρήση του δηλαδή) Συνήθως προσφέρει επικοινωνία µονής εναλλακτικής κατεύθυνσης (half duplex) όπου µπορούν να µιλούν και οι δύο αλλά όχι ταυτόχρονα. o Αν χρησιµοποιηθεί κατάλληλο modem και λογισµικό τότε η επικοινωνία µπορεί να είναι και διπλής κατεύθυνσης (full duplex), όπου µπορούν να µιλούν και οι δύο ταυτόχρονα. Μετάδοση Εικόνας και ήχου µέσω ιαδικτύου 124. Γιατί παρουσιάζονται προβλήµατα στη µετάδοση φωνής στα δίκτυα µεταγωγής πακέτων; Τι είδους προβλήµατα παρουσιάζονται; Επειδή: o στο ιαδίκτυο δεν υπάρχει σταθερή σύνδεση από την οποία περνούν τα δεδοµένα, όπως συµβαίνει στο τηλεφωνικό δίκτυο και o η µετάδοση φωνής έχει προβλήµατα µε το συγχρονισµό και την καθυστέρηση δηµιουργούνται τα παρακάτω προβλήµατα στη µετάδοση φωνής στο ιαδίκτυο: o Αν χαθούν πακέτα δεδοµένων φωνής, ή αν συµβούν µεγάλες καθυστερήσεις τότε η τηλεφωνική επικοινωνία είναι πολύ χαµηλής ποιότητας. o Επιπλέον τα δύο µέρη πρέπει να έχουν προγραµµατίσει την κλήση εκ των προτέρων, είτε µέσω , είτε µέσω κανονικού τηλεφώνου, γιατί το λογισµικό δεν επιτρέπει σε αυτόν που καλεί να ειδοποιεί τον καλούµενο µε σήµα κουδουνίσµατος Γιατί υπήρχαν παλιότερα προβλήµατα στη µετάδοση αρχείων video µέσω του ιαδικτύου; Πώς λύθηκαν τα προβλήµατα αυτά; Γιατί τα αρχεία video χρειάζονταν o Μεγάλους χώρους για να αποθηκευτούν και o Γρήγορες συνδέσεις για να µεταδοθούν. Τα παραπάνω προβλήµατα λύθηκαν: o Με τις τεχνικές συµπίεσης(mpeg1 και MPEG2), που µειώνουν το µέγεθος των αρχείων ενώ ταυτόχρονα διατηρούν την ποιότητα τους o Με τα πρωτόκολλα που µεταφέρουν συµπιεσµένο σήµα (πχ. πρωτόκολλο Η.323) 126. Τι µπορούν να κάνουν οι χρήστες χρησιµοποιώντας τη µετάδοση εικόνας και ήχου µέσω του ιαδικτύου; Οι χρήστες µπορούν o να επικοινωνούν µεταξύ τους σε πραγµατικό χρόνο και να ανταλλάσσουν πολυµέσα o να χρησιµοποιούν κάµερα συνδεδεµένη στον υπολογιστή τους και να συµµετέχουν σε τηλεδιάσκεψη - 6 -

7 Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Πρέπει να έχουν σύνδεση τουλάχιστον 64kbps ώστε ένα παράδειγµα εφαρµογής που χρησιµοποιείται σε οµαδική επικοινωνία µέσω του ιαδικτύου. Η εφαρµογή Cu-SeeMe, που o φτιάχτηκε στο Πανεπιστήµιο Cornell. o Επιτρέπει την επικοινωνία 8-10 ατόµων ταυτόχρονα. o εν µεταδίδει συνεχώς την εικόνα, αλλά µόνο κάθε φορά που αυτή αλλάζει Τι χρειάζεται για να γίνει τηλεδιάσκεψη µέσω του ιαδικτύου; 1. Υπολογιστής µε κάρτα ήχου διπλής κατεύθυνσης 2. Κάρτα video 3. Κάµερα 4. Μικρόφωνο 5. Ηχεία 6. Ακουστικά 7. Modem και 8. Κατάλληλο λογισµικό Συνοµιλία πραγµατικού χρόνου στο ιαδίκτυο µε τη µορφή κειµένου 129. Τι είναι η συνοµιλία πραγµατικού χρόνου στο ιαδίκτυο µε τη µορφή κειµένου (δηλαδή η γραπτή επικοινωνία πραγµατικού χρόνου); Είναι η ανταλλαγή µηνυµάτων σε πραγµατικό χρόνο µέσω του ιαδικτύου. ηµιουργούνται οµάδες συζητήσεων για διάφορα θέµατα και ο καθένας µπορεί να πάρει µέρος σε όποια οµάδα τον ενδιαφέρει. Τα µηνύµατα και οι απαντήσεις εµφανίζονται την ίδια στιγµή στις οθόνες όλων όσων συµµετέχουν στη συζήτηση. Χρησιµοποιείται το πρωτόκολλο TCP/IP και δε χρειάζεται κάποιο άλλο ειδικό πρωτόκολλο όπως στη µεταφορά εικόνας και ήχου Τι βήµατα πρέπει να κάνουµε για να συµµετάσχουµε σε συνοµιλία πραγµατικού χρόνου στο ιαδίκτυο µε τη µορφή κειµένου; 1. Να εγκαταστήσουµε στον υπολογιστή µας το κατάλληλο λογισµικό 2. Αφού συνδεθούµε στο ιαδίκτυο, να εκτελέσουµε το λογισµικό και να δώσουµε τη διεύθυνση του χρήστη ή του εξυπηρετητή που φιλοξενεί το χώρο συζητήσεων όπου θέλουµε να συνδεθούµε. 3. Περιµένουµε να απαντήσει είτε ο συγκεκριµένος χρήστης µε τον οποίο συνδεθήκαµε, είτε ένας οποιοσδήποτε χρήστης από αυτούς που συµµετέχουν στο χώρο συζητήσεων. 4. Μόλις απαντήσει, ξεκινάµε την επικοινωνία µας. Σε ένα τµήµα της οθόνης µας εµφανίζονται αυτά που πληκτρολογεί ο χρήστης και σε ένα άλλο αυτά που πληκτρολογούµε εµείς Αναφέρετε ονοµαστικά προγράµµατα που χρησιµοποιούνται για γραπτή επικοινωνία πραγµατικού χρόνου. Talk, WinTalk, Chat, IRC, IRCII for Windows Γεωργιλά Χιονία, Καθ. Πληροφορικής

8 Κεφάλαιο 7 (µέρος 4 ο ) ιαδικτύωση - INTERNET Ηλεκτρονικό Εµπόριο 132. Τι εννοούµε µε τον όρο ηλεκτρονικό εµπόριο; Με τον όρο ηλεκτρονικό εµπόριο εννοούµε κάθε είδος εµπορικής δραστηριότητας που πραγµατοποιείται: µε ηλεκτρονικά µέσα µε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα από απόσταση και αυτόµατα, δηλαδή χωρίς τη φυσική παρουσία των ατόµων που συµµετέχουν στη δραστηριότητα Το ηλεκτρονικό εµπόριο αναφέρεται σε κάποια συγκεκριµένη τεχνολογία; Όχι. Περιλαµβάνει όλους τους µηχανισµούς και τις τεχνολογίες που βοηθούν στο να γίνει µια εµπορική συναλλαγή µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τέτοιες τεχνολογίες είναι: o Η Ηλεκτρονική Ανταλλαγή εδοµένων (EDI) και o Το Ποια είναι η συνήθης πρακτική που ακολουθείται από τις επιχειρήσεις που υποστηρίζουν το ηλεκτρονικό εµπόριο; 1. ηµιουργούν ένα web site στο ιαδίκτυο µε καταλόγους και διαφηµίσεις των προϊόντων τους. 2. Μέσα από το site αυτό οι καταναλωτές µπορούν να επικοινωνήσουν µε ή µε κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας 3. Εκπαιδευµένοι υπάλληλοι απαντούν στα τηλέφωνα, στο τηλεφωνικό κέντρο και εξυπηρετούν τους καταναλωτές. 4. Οι καταναλωτές µπορούν να κάνουν παραγγελία µέσω του ιαδικτύου χρησιµοποιώντας την πιστωτική τους κάρτα ή απλά να πληρώσουν µόλις παραλάβουν το προϊόν 5. Τα προϊόντα στέλνονται είτε ηλεκτρονικά είτε φυσικά στη διεύθυνση του πελάτη Για τι είδους προϊόντα είναι κατάλληλο το ηλεκτρονικό εµπόριο; Βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λογισµικό, CDs, έπιπλα, τρόφιµα, παιχνίδια, λουλούδια κα Τι είδους προβλήµατα πρέπει να λυθούν ακόµα έτσι ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο το Ηλεκτρονικό Εµπόριο; Προστασίας, ασφάλειας και νοµικής κάλυψης των εµπλεκοµένων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στην συνέχεια, γίνεται σύντομη αναφορά στις πιο χαρακτηριστικές εφαρμογές, που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP και είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο. http://videolearner.com Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Το ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4.6. Επικοινωνία πραγµατικού χρόνου. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 4.6. Επικοινωνία πραγµατικού χρόνου. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Ενότητα 4.6 Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει να µπορούν να: Παίρνουν µέρος σε ένα φόρουµ συζητήσεων. Χρησιµοποιούν ένα πρόγραµµα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Outlook

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Outlook 3 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Outlook Προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 1. Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (E-mail) Η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των ανθρώπων είναι μια πολύ παλιά απαίτηση. Από τα βάθη της ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 06

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Περιεχόµενα 1.. 2. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή. Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο Αξιοποίηση της δοµής υπερµέσων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ιστορικό Πρωτόκολλα Υπηρεσίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ιστορικό Πρωτόκολλα Υπηρεσίες INTERNET, Κεφάλαιο 1: Ιστορικό - Πρωτόκολλα Υπηρεσίες 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ιστορικό Πρωτόκολλα Υπηρεσίες 1. Εισαγωγή στο Internet Ιστορικό Το Internet, όπως γνωρίζουµε, έχει αρκετά µεγάλη ιστορία και βασικά, έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ίκτυα Υπολογιστών, το ιαδίκτυο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Περιεχόµενα 1. ίκτυα Υπολογιστών, το ιαδίκτυο. 2. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. 7.11 Πρωτόκολλα εφαρμογής 7.11.1 Γενικές Αρχές 7.11.2 Βασικές και προηγμένες υπηρεσίες Διαδικτύου Σελ. 279-290

Κεφάλαιο 7. 7.11 Πρωτόκολλα εφαρμογής 7.11.1 Γενικές Αρχές 7.11.2 Βασικές και προηγμένες υπηρεσίες Διαδικτύου Σελ. 279-290 Κεφάλαιο 7 7.11 Πρωτόκολλα εφαρμογής 7.11.1 Γενικές Αρχές 7.11.2 Βασικές και προηγμένες υπηρεσίες Διαδικτύου Σελ. 279-290 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-g.ggia.info/

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: ΕΠΙΠΕ Α, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ, ΜΟΝΤΕΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΚΟΠΟΣ Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τις θεµελιώδεις έννοιες της αρχιτεκτονικής δικτύων και τα κυριώτερα µοντέλλα αναφοράς. ΠΡΟΣ ΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων Εισηγητής-Επιβλέπων: Αγγελόπουλος Ιωάννης Εκπόνηση εργασίας: Παναγόπουλος Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Δήμητρα Γιαγκούδη Υλοποίηση Ιστoχώρου του Τμήματος Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης σε I-mode

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Δήμητρα Γιαγκούδη Υλοποίηση Ιστoχώρου του Τμήματος Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης σε I-mode ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Δήμητρα Γιαγκούδη Υλοποίηση Ιστoχώρου του Τμήματος Τηλεπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι δίκτυο υπολογιστών και τι διαδίκτυο; Πώς λειτουργεί και πάνω σε ποιες αρχές στηρίζεται; Τι χρειαζόµαστε για να συνδεθούµε στο internet; Ποια η

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΡΤΑ)

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΡΤΑ) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΡΤΑ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΡΤΑ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο1: internet 1.1 Τι είναι internet...1 1.2 Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ο δικτυωµένος κόσµος του Internet

- 1 - Ο δικτυωµένος κόσµος του Internet Για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία όλος ο κόσµος βρίσκεται πραγµατικά στα δάχτυλά σας. Από τον υπολογιστή σας έχετε τη δυνατότητα να βρείτε πληροφορίες για οτιδήποτε µπορείτε να σκεφτείτε ή να φανταστείτε.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Εισαγωγή

Πτυχιακή εργασία. Εισαγωγή Εισαγωγή Η αλµατώδης εξέλιξη της τεχνολογίας είναι ένα γεγονός που δεν µπορεί να αφήσει ανεπηρέαστο κανέναν καταναλωτή και καµία επιχείρηση. Ειδικότερα στο εµπόριο που λαµβάνει µέρος στο χώρο του διαδικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc 07/12/2010 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 2η Έκδοση Χανιά, 07/12/2010 [ Web Edition ] Copyright 2009 2010 Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Επικοινωνίες. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο Λίστες Αλληλογραφίες Οµάδες Συζήτησης

Τεχνολογίες Επικοινωνίες. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο Λίστες Αλληλογραφίες Οµάδες Συζήτησης Κεφάλαιο 11 ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο Λίστες Αλληλογραφίες Οµάδες Συζήτησης Τεχνολογίες Επικοινωνίες Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΜ:3524 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ:883 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΛΑΒΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη...3 Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. επικοινωνίας. Η επικοινωνία έγινε ευκολότερη µε την ανάπτυξη της γραφής. Η επικοινωνία είναι πιο δύσκολη. ακοή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. επικοινωνίας. Η επικοινωνία έγινε ευκολότερη µε την ανάπτυξη της γραφής. Η επικοινωνία είναι πιο δύσκολη. ακοή. Κεφάλαιο 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τα δίκτυα υπολογιστών και η δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας από απόσταση µέσα από το διαδίκτυο ανοίγουν νέους ορίζοντες στην εκπαίδευση. Η απόκτηση µιας πληροφορίας ή η δηµοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERNET -1-

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERNET -1- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΝΟΙΕΣ ΤΟΥ INTERNET- ΙΑ ΙΚΤΥΟ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ 4 ΕΥΡΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ 9 ΧΡΗΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ 10 ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ INTERNET. Ο Παγκόσµιος Ιστός Εισαγωγικές Έννοιες. ρ. Σιασιάκος Κωνσταντίνος. Εβδοµάδα 3η: 11 & 18 Νοεµβρίου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ INTERNET. Ο Παγκόσµιος Ιστός Εισαγωγικές Έννοιες. ρ. Σιασιάκος Κωνσταντίνος. Εβδοµάδα 3η: 11 & 18 Νοεµβρίου. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ INTERNET Ο Παγκόσµιος Ιστός Εισαγωγικές Έννοιες Εβδοµάδα 3η: 11 & 18 Νοεµβρίου ρ. Σιασιάκος Κωνσταντίνος ΑΤΕΙ-Χαλκίδας Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Κεφάλαιο 12ο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Κεφάλαιο 12ο Σελίδες σχολικού βιβλίου : 357-4001 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Κεφάλαιο 12ο 2 12.1 Η εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας Οπτικά Ακουστικά μηνύματα (σήματα καπνού φωνή) Γραπτά μηνύματα ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 3 2. ιαδίκτυο και Πολυµέσα 3 3. Ροή Πολυµεσικών εδοµένων 4. 4. Προϊόντα Τεχνολογίας Ροής στο ιαδίκτυο 7

1. Εισαγωγή 3 2. ιαδίκτυο και Πολυµέσα 3 3. Ροή Πολυµεσικών εδοµένων 4. 4. Προϊόντα Τεχνολογίας Ροής στο ιαδίκτυο 7 1. Εισαγωγή 3 2. ιαδίκτυο και Πολυµέσα 3 3. Ροή Πολυµεσικών εδοµένων 4 3.1 Η έννοια της Ροής 4 3.2 Είδη Ροής 4 4. Προϊόντα Τεχνολογίας Ροής στο ιαδίκτυο 7 4.1 Netshow - Media Player 7 4.2 Real Server -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στην καθημερινή μας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η χρήση του διαδικτύου από τις επιχειρήσεις» Φοιτητής: ιαµαντάκης Παύλος Α.Μ. 3302. Επιβλέπων Καθηγητής: Φουκαράκη Γεωργία

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η χρήση του διαδικτύου από τις επιχειρήσεις» Φοιτητής: ιαµαντάκης Παύλος Α.Μ. 3302. Επιβλέπων Καθηγητής: Φουκαράκη Γεωργία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η χρήση του διαδικτύου από τις επιχειρήσεις» Φοιτητής: ιαµαντάκης Παύλος Α.Μ. 3302 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα