Οδηγός χρήσης Nokia N86 8MP. Τεύχος 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός χρήσης Nokia N86 8MP. Τεύχος 3"

Transcript

1 Οδηγός χρήσης Nokia N86 8MP Τεύχος 3

2 2010 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-484 συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συµµόρφωσης είναι διαθέσιµο στη διεύθυνση Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N86, τα λογότυπα Nokia Original Accessories και Ovi είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήµα της Nokia Corporation. Οι ονοµασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήµατα ή εµπορικές επωvυµίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, µεταφορά, διανοµή ή αποθήκευση τµήµατος ή του συνόλου των περιεχοµένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε µορφή χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συvαίvεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωµα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. Portions of the Nokia Maps software are The FreeType Project. All rights reserved. Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και µη εµπορική χρήση σε σχέση µε πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύµφωνα µε το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εµπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασµό µε εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτηµένο φορέα παροχής εικόνας. εν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καµία άλλη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που σχετίζονται µε εσωτερική και εµπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήµισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η NOKIA Ή ΟΙ ΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΕΙ ΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝ ΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ. Οι εφαρµογές τρίτων που παρέχονται µε τη συσκευή ενδέχεται να έχουν δηµιουργηθεί και να αποτελούν ιδιοκτησία ατόµων ή φορέων που δεν ελέγχονται ή δεν σχετίζονται µε την Nokia. Η Nokia δεν κατέχει τα πνευµατικά δικαιώµατα των εφαρµογών τρίτων. Συνεπώς, η Nokia δεν ευθύνεται για την υποστήριξη τελικού χρήστη, για τη λειτουργικότητα αυτών των εφαρµογών ή για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις εφαρµογές ή σε αυτά τα υλικά. Η Nokia δεν παρέχει καµία εγγύηση για τις εφαρµογές τρίτων. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Η NOKIA ΟΥΤΕ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ

3 ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣ ΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η NOKIA ΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ. Απαγορεύεται η αντίστροφη σχεδίαση του λογισµικού που περιέχεται στη συσκευή στο βαθµό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Στο µέτρο που αυτός ο οδηγός χρήσης περιλαµβάνει οιοδήποτε περιορισµό αναφορικά µε τις δηλώσεις, εγγυήσεις, ζηµίες και υποχρεώσεις της Nokia, αυτοί οι περιορισµοί θα περιορίζουν παροµοίως οιαδήποτε υπόσχεση, εγγύηση, ζηµία και υποχρέωση των δικαιοπαρόχων της Nokia. Η διαθεσιµότητα συγκεκριµένων προϊόντων, εφαρµογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτοµέρειες και τη διαθεσιµότητα των επιλογών γλώσσας. Η συγκεκριµένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισµικό τα οποία υπόκεινται στη νοµοθεσία και τους κανονισµούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νοµοθεσία απαγορεύεται. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεµβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιµοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/ Industry Canada µπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεµβολή δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε µε τον πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συµµορφώνεται µε την ενότητα 15 των κανονισµών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήµια παρεµβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεµβολές που λαµβάνει, ακόµα και εκείνες που ενδεχοµένως να προκαλέσουν την ανεπιθύµητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισµό. /Τεύχος 3 EL

4 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια...8 Πληροφορίες για τη συσκευή...9 Υπηρεσίες δικτύου...10 Κοινόχρηστη µνήµη...10 ActiveSync...11 Μαγνήτες και µαγνητικά πεδία...11 Ξεκινώντας...12 Πλήκτρα και εξαρτήµατα (εµπρός και επάνω)...12 Πλήκτρα και εξαρτήµατα (πίσω και πλάι)...13 Πλήκτρα σύντοµης ολίσθησης...13 Εξάρτηµα στήριξης...13 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας...14 Κάρτα µνήµης...14 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής...16 Φόρτιση της µπαταρίας...16 Ακουστικά...17 Προσάρτηση ιµάντα καρπού...18 Θέσεις κεραίας...18 Εύρεση βοήθειας...19 Βοήθεια στη συσκευή...19 Υποστήριξη...19 Αξιοποιήστε περισσότερο τη συσκευή σας...20 Ενηµέρωση του λογισµικού της συσκευής...20 Ρυθµίσεις...22 Κωδικοί πρόσβασης...22 Παράταση διάρκειας ζωής της µπαταρίας...23 Ελεύθερη µνήµη...24 Η συσκευή σας...26 Ρύθµιση τηλεφώνου...26 Μεταφορά...26 Ενδείξεις οθόνης...28 Συντοµεύσεις...29 Αναζήτηση µέσω κινητού...30 Έλεγχος έντασης και µεγαφώνου...31 Προφίλ εκτός σύνδεσης...31 Ταχεία λήψη...32 Ovi...33 Σχετικά µε το Ovi Store...33 Επαφές Ovi...33 Αρχεία Ovi...34 Κάµερα...36 Σχετικά µε την κάµερα...36 Ενεργοποίηση της κάµερας...36 Λήψη εικόνας...37 Εγγραφή βίντεο...44 Ρυθµίσεις κάµερας...45 Φωτογραφίες...49 Σχετικά µε την εφαρµογή Φωτογραφίες...49 Προβολή εικόνων και βίντεο...49 Προβολή και επεξεργασία των στοιχείων αρχείου...50 Οργάνωση εικόνων και βίντεο...50 Ενεργή γραµµή εργαλείων...51 Συλλογές...51 Ετικέτες...51

5 Εµφάνιση σλάιντς...52 Λειτουργία εξόδου τηλεόρασης...53 Επεξεργασία εικόνων...54 Επεξεργασία βίντεο...55 Έκθεση...56 Πληροφορίες για την Έκθεση...56 Κύρια προβολή...56 Κλιπ ήχου...56 Σύνδεσµοι συνεχούς ροής...57 Παρουσιάσεις...57 Συνδεσιµότητα...58 Ασύρµατο LAN...58 ιαχείριση σύνδεσης...60 Bluetooth...61 Καλώδιο δεδοµένων...65 Συνδέσεις µε υπολογιστή...65 Συγχρονισµός...66 Πρόγραµµα περιήγησης...67 Σχετικά µε το πρόγραµµα περιήγησης...67 Περιήγηση στον Ιστό...67 Γραµµή εργαλείων προγράµµατος περιήγησης...68 Περιήγηση σε σελίδες...68 Κείµενα δεδοµένων Ιστού και δηµοσιεύσεις blog...69 Widgets...69 Αναζήτηση περιεχοµένου...70 Σελιδοδείκτες...70 Άδειασµα της προσωρινής µνήµης...70 Τερµατισµός της σύνδεσης...71 Ασφάλεια σύνδεσης...71 Ρυθµίσεις περιήγησης ιστού...72 Μουσική...74 Ραδιόφωνο FM...74 Μουσική Ovi...75 Ραδιόφωνο ιαδικτύου...76 Nokia Podcasting...78 Μουσική...82 Ποµπός FM...86 Εντοπισµός θέσης (GPS)...88 Σχετικά µε το GPS...88 Σύστηµα A-GPS...88 Κρατήστε τη συσκευή σας σωστά...89 Συµβουλές σχετικά µε τη δηµιουργία µιας σύνδεσης GPS...90 Αιτήσεις εντοπισµού θέσης...90 Ορόσηµα...91 εδοµένα GPS...91 Χάρτες Nokia...94 Επισκόπηση εφαρµογής "Χάρτες"...94 Προβολή της τοποθεσίας σας και του χάρτη...94 Εύρεση τοποθεσίας...95 Οδήγηση προς τον προορισµό σας...96 Πεζή µετάβαση προς τον προορισµό σας...96 Σχεδιασµός διαδροµής...97 Συντοµεύσεις εφαρµογής "Χάρτες"...98 Προβολή χάρτη...99 Προβολή πλοήγησης...99 Χρήση της πυξίδας...99 Λήψη πληροφοριών κίνησης και ασφάλειας Κοινή χρήση τοποθεσίας Λήψη φωνητικής καθοδήγησης Λήψη και ενηµέρωση χαρτών Αποθήκευση θέσεων και διαδροµών Περιεχόµενα

6 Περιεχόµενα Προβολή και οργάνωση θέσεων ή διαδροµών Αποστολή θέσεων στους φίλους σας Συγχρονισµός των Αγαπηµένων σας Προβολή λεπτοµερειών τοποθεσίας Αλλαγή της εµφάνισης του χάρτη Οικείο δίκτυο Σχετικά µε το οικείο δίκτυο Ρυθµίσεις για το οικείο δίκτυο Ενεργοποίηση κοινής χρήσης και καθορισµός περιεχοµένου Προβολή και κοινή χρήση αρχείων πολυµέσων Αντιγραφή αρχείων µέσων Σηµαντικές πληροφορίες ασφάλειας Nokia Κέντρο βίντεο Προβολή και λήψη βίντεο κλιπ Μεταδόσεις βίντεο Τα βίντεό µου Μεταφορά βίντεο από τον υπολογιστή σας Ρυθµίσεις Κέντρου βίντεο Μηνύµατα Κύρια προβολή Μηνυµάτων ηµιουργία κειµένου ηµιουργία και αποστολή µηνυµάτων Εισερχόµενα Μηνύµατα Εφαρµογή ανάγνωσης µηνυµάτων Προβολή των µηνυµάτων κάρτας SIM Ρυθµίσεις εφαρµογής "Μηνύµατα" Πραγµατοποίηση κλήσεων Κλήσεις οµιλίας Επιλογές στη διάρκεια κλήσης Αυτόµατος τηλεφωνητής Απάντηση ή απόρριψη µιας κλήσης Πραγµατοποίηση κλήσης συνακρόασης Ταχεία κλήση αριθµού τηλεφώνου Αναµονή κλήσεων Φωνητική κλήση Πραγµατοποίηση κλήσης βίντεο Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης βίντεο Απάντηση ή απόρριψη µιας κλήσης βίντεο Κοινή χρήση βίντεο Μητρώο Κλήσεις µέσω Internet Σχετικά µε τις κλήσεις µέσω Internet Ενεργοποίηση κλήσεων µέσω Internet Πραγµατοποίηση κλήσεων µέσω Internet Φραγή επαφών ιαχείριση υπηρεσιών κλήσεων µέσω Internet Ρυθµίσεις κλήσεων µέσω Internet Επαφές (τηλεφωνικός κατάλογος) Αποθήκευση και επεξεργασία ονοµάτων και αριθµών ιαχείριση ονοµάτων και αριθµών Προεπιλεγµένοι αριθµοί και διευθύνσεις Ήχοι κλήσης, εικόνες και κείµενο κλήσης για επαφές Αντιγραφή επαφών Υπηρεσίες SIM ιαχείριση οµάδων επαφών ιαµόρφωση της συσκευής στις προτιµήσεις σας...149

7 Αλλαγή της εµφάνισης της συσκευής σας Ηχητικά θέµατα Ρύθµιση τόνων Ήχοι 3-D Τροποποίηση της λειτουργίας αναµονής Τροποποίηση του κύριου µενού ιαχείριση χρόνου Ρολόι Ηµερολόγιο Γραφείο ιαχείριση αρχείων Σχετικά µε το Quickoffice Μετατροπέας νοµισµάτων Αριθµοµηχανή ιαχείριση zip Σηµειώσεις Adobe Reader Εφαρµογές RealPlayer ιαχείριση εφαρµογών Εγγραφή Οµιλία Άδειες Ρυθµίσεις Γενικές ρυθµίσεις Ρυθµίσεις τηλεφώνου Ρυθµίσεις σύνδεσης Ρυθµίσεις εφαρµογών Αποµακρυσµένη διαµόρφωση Αντιµετώπιση προβληµάτων Οικολογικές συµβουλές Εξοικονόµηση ενέργειας Ανακύκλωση Εξοικονόµηση χαρτιού Μάθετε περισσότερα Πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν και την ασφάλεια Ευρετήριο Περιεχόµενα

8 Ασφάλεια 8 Ασφάλεια ιαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η µη συµµόρφωση µε αυτές µπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνοµη. ιαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες. ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρµατου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεµβολές ή να αποβεί επικίνδυνη. ΠΡΟΕΧΕΙ Η Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Να συµµορφώνεστε µε την εγχώρια νοµοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισµό του οχήµατος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια. ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ Όλες οι ασύρµατες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεµβολές οι οποίες µπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους. ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Να συµµορφώνεστε µε τους περιορισµούς. Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή κοντά σε ιατρικές συσκευές, καύσιµα, χηµικά και περιοχές ανατινάξεων. ΓΥΑΛΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Το µπροστινό κάλυµµα της συσκευής είναι από γυαλί. Το γυαλί µπορεί να σπάσει αν η συσκευή πέσει σε σκληρή επιφάνεια ή υποστεί ισχυρό χτύπηµα. Αν σπάσει το γυαλί, µην αγγίξετε τα γυάλινα µέρη της συσκευής ή προσπαθήσετε να αφαιρέσετε το σπασµένο γυαλί από το γυαλί. ιακόψτε τη χρήση της συσκευής µέχρι να αντικατασταθεί το γυαλί από ειδικευµένο προσωπικό. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Μόνο ειδικευµένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαµβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος. ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Χρησιµοποιείτε µόνο εγκεκριµένα αξεσουάρ και µπαταρίες. Μη συνδέετε ασύµβατα προϊόντα. ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. ιατηρείτε την στεγνή.

9 Σηµείωση: Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο. Η επιφάνεια αυτής της συσκευής περιέχει ανοξείδωτο ατσάλι. Πληροφορίες για τη συσκευή Η ασύρµατη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στο δίκτυα (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 και UMTS 900, 1900, Επικοινωνήστε µε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε δίκτυα. Όταν χρησιµοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόµους, σεβόµενοι τα τοπικά ήθη, την προσωπική ζωή και τα νόµιµα δικαιώµατα τρίτων, συµπεριλαµβανοµένων των πνευµατικών δικαιωµάτων. Υπάρχουν ορισµένες εικόνες, µουσική και άλλοι τύποι περιεχοµένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και να µην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η µεταφορά τους. Η συσκευή σας υποστηρίζει διάφορες µεθόδους συνδεσιµότητας. Όπως και οι υπολογιστές, η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόµενο. Να είστε προσεκτικοί µε τα µηνύµατα, τις αιτήσεις σύνδεσης, την περιήγηση και τις λήψεις. Εγκαθιστάτε και χρησιµοποιείτε µόνο υπηρεσίες και άλλο λογισµικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές και παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισµικό, όπως εφαρµογές που φέρουν την υπογραφή Symbian Signed ή που έχουν περάσει τη δοκιµή Java Verified. Σκεφτείτε το ενδεχόµενο εγκατάστασης λογισµικού προστασίας από ιούς και άλλο λογισµικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεµένο υπολογιστή. Σηµαντικό: Η συσκευή σας υποστηρίζει µόνο µία εφαρµογή προστασίας από ιούς. Η εγκατάσταση περισσότερων από µία εφαρµογών µε δυνατότητα προστασίας από ιούς µπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία ή να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας της συσκευής. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστηµένους σελιδοδείκτες και συνδέσµους για δικτυακούς τόπους τρίτων. Επίσης έχετε και εσείς πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων µέσω της συσκευής σας. Οι ιστοσελίδες τρίτων δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν αποφασίσετε να επισκεφτείτε αυτές τις ιστοσελίδες θα πρέπει να λάβετε προφυλάξεις όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόµενο. Ασφάλεια Προειδοποίηση: Για να χρησιµοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιηµένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρµατης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεµβολές ή να αποβεί επικίνδυνη. 9

10 Ασφάλεια 10 Οι εφαρµογές γραφείου υποστηρίζουν τις κοινές λειτουργίες των Microsoft Word, PowerPoint και Excel (Microsoft Office 2000, XP και 2003). εν είναι δυνατή η προβολή ή τροποποίηση όλων των µορφών αρχείων. Θυµηθείτε να δηµιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο µε όλες τις σηµαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευµένες στο τηλέφωνό σας. Κατά τη σύνδεση µε οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύµβατα προϊόντα. Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να διαφέρουν από την οθόνη της συσκευής σας. Υπηρεσίες δικτύου Για να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρµατου δικτύου. Μερικές λειτουργίες δεν είναι διαθέσιµες σε όλα τα δίκτυα. Μερικές λειτουργίες ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συµφωνία µε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να µπορέσετε να τις χρησιµοποιήσετε. Οι υπηρεσίες δικτύου περιλαµβάνουν τη µετάδοση δεδοµένων. Επικοινωνήστε µε το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιµοποιείτε για να µάθετε περισσότερα σχετικά µε τις χρεώσεις που ισχύουν για το οικιακό σας δίκτυο και την περιαγωγή σε άλλα δίκτυα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου µπορεί να σας ενηµερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισµένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισµούς που να επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο µπορείτε να χρησιµοποιείτε ορισµένες λειτουργίες αυτής της συσκευής οι οποίες απαιτούν υποστήριξη δικτύου, όπως υποστήριξη για συγκεκριµένες τεχνολογίες όπως πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασµό µε πρωτόκολλα TCP/IP και χαρακτήρες που εξαρτώνται από τη γλώσσα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιµοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισµένες λειτουργίες να είναι µη διαθέσιµες ή απενεργοποιηµένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εµφανίζονται στο µενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προσαρµοσµένα στοιχεία, όπως ονόµατα µενού, σειρά µενού και εικονίδια. Κοινόχρηστη µνήµη Οι παρακάτω λειτουργίες αυτής της συσκευής ενδέχεται να χρησιµοποιούν κοινόχρηστη µνήµη: µηνύµατα multimedia (MMS), εφαρµογή , άµεσα µηνύµατα. Η χρήση µίας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να µειώσει τη διαθέσιµη µνήµη για τις υπόλοιπες λειτουργίες. Εάν η συσκευή σας εµφανίσει ένα µήνυµα ότι η µνήµη είναι πλήρης, διαγράψτε ορισµένες πληροφορίες που είναι αποθηκευµένες στην κοινόχρηστη µνήµη.

11 Κατά τη διάρκεια παρατεταµένης λειτουργίας όπως µια ενεργή κλήση βίντεο και σύνδεση δεδοµένων υψηλής ταχύτητας, η συσκευή µπορεί να ζεσταθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν θεωρείτε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο για επισκευή. Ασφάλεια ActiveSync Η χρήση του Mail for Exchange περιορίζεται στο συγχρονισµό over-the-air των πληροφοριών PIM µεταξύ της συσκευής Nokia και του εξουσιοδοτηµένου διακοµιστή ανταλλαγής Microsoft Exchange. Μαγνήτες και µαγνητικά πεδία Φυλάσσετε τη συσκευή µακριά από µαγνήτες ή µαγνητικά πεδία. 11

12 Ξεκινώντας Ξεκινώντας Πλήκτρα και εξαρτήµατα (εµπρός και επάνω) 4 Πλήκτρο µενού 5 Αριθµητικό πληκτρολόγιο 6 Μικρόφωνο 7 Πλήκτρο κύλισης και επιλογής 8 Πλήκτρο διαγραφής C 9 Πλήκτρο τερµατισµού 10 Ακουστικό τηλεφώνου 11 ευτερεύουσα κάµερα 1 Πλήκτρο λειτουργίας 2 Υποδοχή AV της Nokia (3,5 mm) 3 Υποδοχή Micro USB 12 1 Αισθητήρας φωτός 2 Πλήκτρα επιλογής 3 Πλήκτρο κλήσης

13 Πλήκτρα και εξαρτήµατα (πίσω και πλάι) Πλήκτρα σύντοµης ολίσθησης Τα πλήκτρα σύντοµης ολίσθησης λειτουργούν ως πλήκτρα πολυµέσων, ζουµ ή παιχνιδιών ανάλογα µε την εφαρµογή. Τα πλήκτρα σύντοµης ολίσθησης επιτρέπουν επίσης την πραγµατοποίηση διαφόρων ενεργειών, για παράδειγµα, όταν περιηγείστε στο ιαδίκτυο και η εφαρµογή αναπαραγωγής µουσικής εκτελείται στο παρασκήνιο, µπορείτε να ελέγξετε την εφαρµογή αυτή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο Αναπαραγωγή/Παύση. Ξεκινώντας 1 Στερεοφωνικό µεγάφωνο 2 Πλήκτρο έντασης/ζουµ 3 Πλήκτρο λήψης 4 Στερεοφωνικό µεγάφωνο 5 Φλας και λυχνία βίντεο 6 Κάλυµµα φακού 7 Κύρια κάµερα 8 ιακόπτης κλειδώµατος 1 Πλήκτρο προώθησης/µεγέθυνσης 2 Πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης και πλήκτρο παιχνιδιών 3 Πλήκτρο διακοπής και πλήκτρο παιχνιδιών 4 Πλήκτρο επαναφοράς/σµίκρυνσης Εξάρτηµα στήριξης Μπορείτε να χρησιµοποιείτε το εξάρτηµα στήριξης όταν, για παράδειγµα, βλέπετε εικόνες ή κλιπ βίντεο. 13

14 Ξεκινώντας 14 Ανοίξτε το εξάρτηµα στήριξης στο πίσω µέρος της συσκευής και τοποθετήστε τη συσκευή σε µια επίπεδη επιφάνεια. Όταν ανοίγετε το εξάρτηµα στήριξης, η εφαρµογή Φωτογραφίες ανοίγει αυτόµατα. Για να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις του εξαρτήµατος στήριξης, επιλέξτε Μενού > Εργαλεία > Ρυθµίσεις και Γενικές > Προσ. ρυθµίσ. > Στήριγµα. Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας Ασφαλής αφαίρεση. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την µπαταρία. 1. Με την πίσω πλευρά της συσκευής στραµµένη προς το µέρος σας, αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα ανασηκώνοντάς το από το κάτω άκρο της συσκευής. 2. Τοποθετήστε την κάρτα SIM στη θήκη της κάρτας. Βεβαιωθείτε ότι η λοξή γωνία της κάρτας είναι στραµµένη προς τα δεξιά και ότι οι επαφές της κάρτας είναι στραµµένες προς τα κάτω. 3. Τοποθετήστε τη µπαταρία. 4. Για να επανατοποθετήσετε το κάλυµµα, πιέστε το µέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Κάρτα µνήµης Χρησιµοποιείτε µόνο τη συµβατή Κάρτες microsd που είναι εγκεκριµένη από τη Nokia για χρήση µε τη συγκεκριµένη συσκευή. Η Nokia χρησιµοποιεί τα εγκεκριµένα βιοµηχανικά πρότυπα για κάρτες µνήµης, αλλά ορισµένες µάρκες ενδέχεται να µην είναι πλήρως

15 συµβατές µε τη συγκεκριµένη συσκευή. Οι ασύµβατες κάρτες µπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην κάρτα µνήµης και στη συσκευή και τα δεδοµένα που είναι αποθηκευµένα στην κάρτα να καταστραφούν. Τοποθέτηση της κάρτας µνήµης Μπορεί να έχει ήδη τοποθετηθεί κάρτα µνήµης στη συσκευή. Αν όχι, κάντε τα ακόλουθα: 1. Με την πίσω πλευρά της συσκευής στραµµένη προς το µέρος σας, σηκώστε το κάλυµµα προς τα επάνω. 2. Τοποθετήστε µια συµβατή κάρτα µνήµης στην υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας είναι στραµµένες προς τα κάτω και προς την υποδοχή. 3. Σπρώξτε την κάρτα µέσα. Θα ακουστεί ένα "κλικ" όταν η κάρτα ασφαλίσει στη θέση της. 4. Κλείστε το πίσω κάλυµµα. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυµµα έχει κλείσει σωστά. Εξαγωγή της κάρτας µνήµης Σηµαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα µνήµης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη µια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Κατ' αυτόν τον τρόπο µπορεί να προκληθεί βλάβη στην κάρτα µνήµης και στη συσκευή και τα δεδοµένα που είναι αποθηκευµένα στην κάρτα να καταστραφούν. 1. Πριν να αφαιρέσετε την κάρτα, πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε Αφαίρεση κάρτας µνήµ.. Όλες οι εφαρµογές κλείνουν. 2. Όταν εµφανιστεί η ένδειξη Εάν αφαιρεθεί η κάρτα µνήµης, όλες οι ανοικτές εφαρµογές θα τερµατιστούν. Αφαίρεση;, επιλέξτε Ναι. 3. Όταν εµφανιστεί η ένδειξη Αφαιρέστε την κάρτα µνήµης και πατήστε 'OK', αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα της συσκευής. 4. Πιέστε την κάρτα µνήµης για να την απασφαλίσετε από την υποδοχή. 5. Τραβήξτε έξω την κάρτα µνήµης. Εάν η συσκευή είναι ενεργοποιηµένη, επιλέξτε Εντάξει. 6. Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυµµα. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυµµα έχει κλείσει καλά. Ξεκινώντας 15

16 Ξεκινώντας 16 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή: 1. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο λειτουργίας. 2. Εάν η συσκευή ζητήσει έναν κωδικό PIN ή κωδικό κλειδώµατος, πληκτρολογήστε τον και πατήστε Εντάξει. Ο προκαθορισµένος κωδικός κλειδώµατος είναι Αν ξεχάσετε τον κωδικό και η συσκευή σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε τη συσκευή για σέρβις και ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε κάποιο σηµείο Nokia Care ή µε τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο της συσκευής σας. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε σύντοµα το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε Σβήσιµο!. Φόρτιση της µπαταρίας Η µπαταρία είναι µερικώς φορτισµένη από το εργοστάσιο. Μπορεί να µην χρειαστεί να φορτίσετε τη µπαταρία εκ των προτέρων. Αν στη συσκευή εµφανίζεται ένδειξη χαµηλής φόρτισης, κάντε τα εξής: Κανονική φόρτιση 1. Συνδέστε το φορτιστή σε µια πρίζα. 2. Συνδέστε το φορτιστή στη συσκευή. Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης δίπλα στην υποδοχή USB ανάβει όταν η µπαταρία φορτίζεται. 3. Όταν η µπαταρία φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και στη συνέχεια από την πρίζα. εν χρειάζεται να φορτίζετε τη µπαταρία για ορισµένη χρονική περίοδο, ενώ µπορείτε να την χρησιµοποιείτε την ώρα που φορτίζεται. Αν η µπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχοµένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της µπαταρίας ή έως ότου µπορέσετε να πραγµατοποιήσετε κλήσεις.

17 Συµβουλή: Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιµοποιείται. Εάν ο φορτιστής παραµένει συνδεδεµένος στην πρίζα, ακόµη κι αν δεν είναι συνδεδεµένος στη συσκευή, καταναλώνει ενέργεια. Φόρτιση USB Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη φόρτιση USB, όταν δεν υπάρχει διαθέσιµη πρίζα. Με τη φόρτιση USB, µπορείτε επίσης, ενώ φορτίζετε τη συσκευή, να µεταφέρετε δεδοµένα. 1. Συνδέστε µια συµβατή συσκευή USB µε τη συσκευή σας χρησιµοποιώντας ένα συµβατό καλώδιο USB. Η απόδοση της φόρτισης USB διαφέρει σηµαντικά. Σε ορισµένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά µέχρι να ξεκινήσει η φόρτιση και να αρχίσει να λειτουργεί η συσκευή. 2. Αν η συσκευή είναι ενεργοποιηµένη, µπορείτε να διαλέξετε κάποια από τις διαθέσιµες επιλογές λειτουργίας USB που εµφανίζονται στην οθόνη της συσκευής. Κατά τη διάρκεια παρατεταµένης λειτουργίας όπως µια ενεργή κλήση βίντεο και σύνδεση δεδοµένων υψηλής ταχύτητας, η συσκευή µπορεί να ζεσταθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν θεωρείτε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο για επισκευή. Ακουστικά Μπορείτε να συνδέσετε στη συσκευή σας συµβατά ακουστικά ή συµβατά ακουστικά κεφαλής. Μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε τη λειτουργία καλωδίου. Κάποια ακουστικά περιλαµβάνουν δύο µέρη, τη µονάδα τηλεχειριστηρίου και τα ακουστικά. Οι µονάδες τηλεχειριστηρίου διαθέτουν µικρόφωνο και πλήκτρα για να απαντάτε ή να τερµατίζετε µια κλήση, για να ρυθµίζετε τον ήχο και να αναπαράγετε αρχεία µουσικής ή βίντεο. Για να χρησιµοποιήσετε τα ακουστικά µε µια µονάδα τηλεχειριστηρίου, συνδέστε τη µονάδα στην υποδοχή Nokia AV της συσκευής και, κατόπιν, συνδέστε τα ακουστικά στη µονάδα. Προειδοποίηση: Όταν χρησιµοποιείτε το σετ µικροφώνουακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μην χρησιµοποιείτε το σετ µικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου µπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας. Μη συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήµα εξόδου καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζηµιά στη συσκευή. Μη συνδέετε καµία πηγή τάσης στον ακροδέκτη AV της Nokia. Ξεκινώντας 17

18 Ξεκινώντας Όταν συνδέετε µία εξωτερική συσκευή ή ένα σετ µικροφώνου ακουστικού, διαφορετικό αυτών που έχουν εγκριθεί προς χρήση µε αυτή τη συσκευή από τη Nokia, στον ακροδέκτη AV της Nokia, δώστε ιδιαίτερη σηµασία στα επίπεδα έντασης του ήχου. Προσάρτηση ιµάντα καρπού 1. Ανοίξτε το πίσω κάλυµµα. 2. Περάστε τον ιµάντα καρπού και σφίξτε τον. 3. Κλείστε το πίσω κάλυµµα. Θέσεις κεραίας Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία µεταδίδει ή λαµβάνει. Η επαφή µε τις κεραίες επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη λειτουργία σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος και ενδέχεται να µειώσει τη διάρκεια ζωής της µπαταρίας. 1 Bluetooth, κεραία ασύρµατου LAN (WLAN) και κεραίες GPS 2 Κεραία εκποµπής FM 3 Κυψελοειδής κεραία Η κεραία εκποµπής FM βρίσκεται στο πίσω κάλυµµα της συσκευής. Εάν αλλάξετε το πίσω κάλυµµα, βεβαιωθείτε ότι το νέο κάλυµµα περιλαµβάνει αυτήν την κεραία, διαφορετικά διακόπτεται η λειτουργία αυτής της σύνδεσης. Οι κεραίες Bluetooth, WLAN και GPS βρίσκονται στο πίσω µέρος της συσκευής. 18

19 Εύρεση βοήθειας Βοήθεια στη συσκευή Η συσκευή σας περιέχει οδηγίες που σας βοηθούν να χρησιµοποιείτε τις εφαρµογές στη συσκευή σας. Για να ανοίξετε κείµενα βοήθειας από το κύριο µενού, επιλέξτε Μενού > Εφαρµογές > Βοήθεια και την εφαρµογή για την οποία θέλετε να διαβάσετε οδηγίες. Όταν µια εφαρµογή είναι ανοιχτή, επιλέξτε Επιλογές > Βοήθεια για πρόσβαση στη βοήθεια της τρέχουσας προβολής. Ενώ διαβάζετε τις οδηγίες, για να αλλάξετε το µέγεθος του κειµένου βοήθειας, επιλέξτε Επιλογές > Μικρότερη γραµµ/σειρά ή Μεγαλύτερη γραµ/ σειρά. Μπορείτε να βρείτε συνδέσµους για σχετικά θέµατα στο τέλος του κειµένου βοήθειας. Αν επιλέξετε µια υπογραµµισµένη λέξη, εµφανίζεται µια σύντοµη περιγραφή. Τα κείµενα βοήθειας χρησιµοποιούν τις ακόλουθες ενδείξεις: Σύνδεσµος σε σχετικό θέµα βοήθειας. Σύνδεσµος στην εφαρµογή που αναφέρθηκε. Όταν διαβάζετε τις οδηγίες, για µετάβαση ανάµεσα στα κείµενα βοήθειας και την εφαρµογή που είναι ανοικτή στο παρασκήνιο, επιλέξτε Επιλογές > Ανοικτές εφαρµογές και την εφαρµογή που θέλετε. Υποστήριξη Εάν θέλετε να µάθετε περισσότερα σχετικά µε τον τρόπο χρήσης του προϊόντος σας ή εάν δεν είστε σίγουροι για τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής σας, ανατρέξτε στις σελίδες υποστήριξης στη διεύθυνση ή στην ηλεκτρονική τοποθεσία της Nokia της περιοχής σας, στη διεύθυνση (από φορητή συσκευή), στην εφαρµογή 'Βοήθεια' της συσκευής ή στον οδηγό χρήσης. Εύρεση βοήθειας Εάν το πρόβληµά σας δεν επιλυθεί, κάντε ένα από τα εξής: Επανεκκινήστε τη συσκευή: απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την µπαταρία. Ύστερα από ένα λεπτό, τοποθετήστε ξανά τη µπαταρία και ενεργοποιήστε τη συσκευή. Επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθµίσεις όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης. Τα έγγραφα και τα αρχεία σας θα διαγραφούν κατά την επαναφορά, συνεπώς καλό είναι πρώτα να δηµιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας. 19

20 Εύρεση βοήθειας Ενηµερώνετε τακτικά το λογισµικό της συσκευής σας για βέλτιστες επιδόσεις και τυχόν νέες δυνατότητες, όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης. Εάν το ζήτηµα παραµένει, επικοινωνήστε µε τη Nokia για επισκευή. Ανατρέξτε στις διευθύνσεις Πριν να στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή, να δηµιουργείτε πάντα αντίγραφα ασφαλείας των δεδοµένων της συσκευής σας. Αξιοποιήστε περισσότερο τη συσκευή σας Υπάρχουν πολλές εφαρµογές από την Nokia και από τρίτους κατασκευαστές λογισµικού που σας βοηθούν να αξιοποιήσετε περισσότερο τη συσκευή σας. Για εύρεση και λήψη εφαρµογών, επισκεφθείτε το Κατάστηµα Ovi στη διεύθυνση store.ovi.com. Αυτές οι εφαρµογές περιγράφονται στους οδηγούς που διατίθενται στις σελίδες υποστήριξης προϊόντος στη διεύθυνση ή στην τοποθεσία της Nokia για τη χώρα σας. Ενηµέρωση του λογισµικού της συσκευής Σχετικά µε τις ενηµερώσεις λογισµικού Προειδοποίηση: Αν εγκαταστήσετε µια ενηµέρωση λογισµικού, δεν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για επείγουσες κλήσεις, µέχρι να ολοκληρωθεί η ενηµέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδοµένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση µιας ενηµέρωσης. Η λήψη ενηµερώσεων λογισµικού ενδέχεται να περιλαµβάνει τη µετάδοση µεγάλων ποσοτήτων δεδοµένων (υπηρεσία δικτύου). Βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ ή συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε την ενηµέρωση. Μετά την ενηµέρωση του λογισµικού της συσκευής σας ή εφαρµογών, ενδέχεται να µην είναι ενηµερωµένες οι οδηγίες που σχετίζονται µε τις ενηµερωµένες εφαρµογές και περιλαµβάνονται στον οδηγό χρήσης ή στα θέµατα βοήθειας. 20

21 Ενηµερώσεις λογισµικού µέσω δικτύου Πατήστε Μενού > Εφαρµογές > SW update. Με την ενηµέρωση λογισµικού (υπηρεσία δικτύου), µπορείτε να ελέγχετε αν υπάρχουν ενηµερώσεις που είναι διαθέσιµες για το λογισµικό ή τις εφαρµογές της συσκευής σας και να τις λαµβάνετε στη συσκευή σας. Η λήψη ενηµερώσεων λογισµικού ενδέχεται να περιλαµβάνει τη µετάδοση µεγάλων ποσοτήτων δεδοµένων (υπηρεσία δικτύου). Βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ ή συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε την ενηµέρωση. Προειδοποίηση: Αν εγκαταστήσετε µια ενηµέρωση λογισµικού, δεν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για επείγουσες κλήσεις, µέχρι να ολοκληρωθεί η ενηµέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδοµένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση µιας ενηµέρωσης. Μετά την ενηµέρωση του λογισµικού ή των εφαρµογών της συσκευής σας µέσω της λειτουργίας Ενηµέρωση λογισµικού, ενδέχεται οι οδηγίες που σχετίζονται µε τις ενηµερωµένες εφαρµογές και περιλαµβάνονται στον οδηγό χρήσης ή στα θέµατα βοήθειας να µην είναι πλέον ενηµερωµένες. Πατήστε Επιλογές και επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα: Έναρξη ενηµέρωσης Λήψη των διαθέσιµων ενηµερώσεων. Για να καταργήσετε την επιλογή συγκεκριµένων ενηµερώσεων τις οποίες δεν θέλετε να λάβετε, επιλέξτε τις ενηµερώσεις αυτές από τη λίστα. Update via PC Ενηµέρωση της συσκευής µε χρήση υπολογιστή. Η επιλογή αυτή αντικαθιστά την επιλογή Έναρξη ενηµέρωσης στην περίπτωση που οι ενηµερώσεις είναι διαθέσιµες µόνο µέσω της εφαρµογής υπολογιστή Nokia Software Updater. Προβολή στοιχείων Προβολή πληροφοριών για µια ενηµέρωση. Προβολή ιστορικού ενηµ. Προβολή της κατάστασης προηγούµενων ενηµερώσεων. Ρυθµίσεις Αλλαγή των ρυθµίσεων, όπως το προεπιλεγµένο σηµείο πρόσβασης που χρησιµοποιείται για τη λήψη ενηµερώσεων. Αποποίηση ευθυνών Προβολή της άδειας χρήσης της Nokia. Ενηµέρωση λογισµικού µε χρήση του υπολογιστή Το Nokia Software Updater είναι µια εφαρµογή για υπολογιστή που σάς επιτρέπει να ενηµερώνετε το λογισµικό της συσκευής σας. Για να ενηµερώσετε το λογισµικό της συσκευής σας, χρειάζεστε συµβατό υπολογιστή, πρόσβαση ιαδικτύου ευρείας ζώνης και Εύρεση βοήθειας 21

22 Εύρεση βοήθειας 22 ένα καλώδιο δεδοµένων USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας µε τον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες και για να κάνετε λήψη της εφαρµογής Nokia Software Updater, επισκεφθείτε τη διεύθυνση softwareupdate. Ρυθµίσεις Στη συσκευή σας οι ρυθµίσεις των λειτουργιών MMS, GPRS, συνεχούς ροής και ιαδικτύου µέσω κινητού διαµορφώνονται αυτόµατα, βάσει των πληροφοριών του φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου. Μπορεί να υπάρχουν ήδη εγκατεστηµένες ρυθµίσεις από τους φορείς παροχής υπηρεσιών στη συσκευή σας ή µπορεί να λάβετε ή να ζητήσετε τις ρυθµίσεις από τους φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου ως ειδικό µήνυµα. Μπορείτε να αλλάξετε τις γενικές ρυθµίσεις της συσκευής σας, όπως τη γλώσσα, την κατάσταση αναµονής, τις ρυθµίσεις οθόνης και το κλείδωµα του πληκτρολογίου. Κωδικοί πρόσβασης Αν ξεχάσετε οποιονδήποτε από τους κωδικούς πρόσβασης, επικοινωνήστε µε το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Προσωπικός αριθµός αναγνώρισης (κωδικός PIN) Αυτός ο κωδικός προστατεύει την κάρτα SIM από µη εξουσιοδοτηµένη χρήση. Ο κωδικός PIN (4-8 ψηφίων) συνήθως παρέχεται µαζί µε την κάρτα SIM. Εάν εισαχθεί λανθασµένος κωδικός PIN τρεις φορές διαδοχικά, ο κωδικός υφίσταται εµπλοκή και χρειάζεστε τον κωδικό PUK για την απεµπλοκή του. κωδικός UPIN Αυτός ο κωδικός µπορεί να παρέχεται µαζί µε την κάρτα USIM. Η κάρτα USIM είναι µια εξελιγµένη έκδοση της κάρτας SIM και υποστηρίζεται από κινητά τηλέφωνα 3G. κωδικός PIN2 Αυτός ο κωδικός (4-8 ψηφίων) παρέχεται µε µερικές κάρτες SIM και απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισµένες λειτουργίες της συσκευής σας. Κωδικός κλειδώµατος (γνωστός και ως κωδικός ασφαλείας) Ο κωδικός κλειδώµατος προστατεύει τη συσκευή σας από µη εξουσιοδοτηµένη χρήση. Ο προκαθορισµένος κωδικός είναι Μπορείτε να δηµιουργήσετε και να αλλάξετε τον κωδικό, καθώς και να ρυθµίσετε τη συσκευή ώστε να ζητά τον κωδικό. Κρατήστε το νέο κωδικό µυστικό και σε ασφαλές µέρος, χωριστά από τη συσκευή σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό και η συσκευή σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε τη συσκευή για σέρβις. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις και όλα τα προσωπικά δεδοµένα στη συσκευή σας ενδέχεται να διαγραφούν. Για περισσότερες

23 πληροφορίες, επικοινωνήστε µε κάποιο σηµείο Nokia Care ή µε τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο της συσκευής σας. Κωδικός PUK (Personal Unblocking key) και κωδικός PUK2 Αυτοί οι κωδικοί (8 ψηφίων) απαιτούνται για την αλλαγή ενός κωδικού PIN ή PIN2 που έχει υποστεί εµπλοκή, αντίστοιχα. Εάν οι κωδικοί δεν παρέχονται µαζί µε την κάρτα SIM, επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου του οποίου την κάρτα SIM έχετε στη συσκευή σας. κωδικός UPUK Αυτός ο κωδικός (8 ψηφίων) απαιτείται για την αλλαγή ενός κωδικού UPIN που έχει υποστεί εµπλοκή. Εάν ο κωδικός δεν παρέχεται µαζί µε την κάρτα USIM, επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου του οποίου την κάρτα USIM έχετε στη συσκευή σας. Αριθµός IMEI (International Mobile Equipment Identity) Αυτός ο αριθµός (15 ή 17 ψηφίων) χρησιµοποιείται για την ταυτοποίηση έγκυρων συσκευών σε ένα δίκτυο GSM. Με αυτόν τον αριθµό, για παράδειγµα, είναι δυνατός ο αποκλεισµός µιας συσκευής που έχει κλαπεί από την πρόσβαση στο δίκτυο. Ο αριθµός IMEI της συσκευής σας βρίσκεται κάτω από την µπαταρία. Παράταση διάρκειας ζωής της µπαταρίας Πολλές λειτουργίες στη συσκευή σας αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της µπαταρίας και µειώνουν τη διάρκεια ζωής της µπαταρίας. Για εξοικονόµηση ισχύος της µπαταρίας να έχετε υπόψη σας ότι: Οι λειτουργίες που χρησιµοποιούν τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιµοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της µπαταρίας. Απενεργοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth, όταν δεν την χρειάζεστε. Οι λειτουργίες που χρησιµοποιούν ασύρµατο LAN (WLAN) ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιµοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της µπαταρίας. Tο WLAN στη συσκευή Nokia απενεργοποιείται όταν δεν προσπαθείτε να συνδεθείτε ή δεν είστε συνδεδεµένοι σε σηµείο πρόσβασης ή όταν δεν κάνετε σάρωση για διαθέσιµα δίκτυα. Για να µειώσετε επιπλέον την κατανάλωση µπαταρίας, µπορείτε να ρυθµίσετε τη συσκευή σας να µην σαρώνει ή να σαρώνει λιγότερο συχνά για διαθέσιµα δίκτυα στο παρασκήνιο. Εάν έχετε ορίσει τη ρύθµιση Σύνδ. πακέτων δεδοµ. στην τιµή Όταν διατίθεται στις ρυθµίσεις Εύρεση βοήθειας 23

24 Εύρεση βοήθειας 24 σύνδεσης και δεν υπάρχει κάλυψη µεταφοράς πακέτων δεδοµένων (GPRS), η συσκευή επιχειρεί περιοδικά να πραγµατοποιήσει σύνδεση για µεταφορά πακέτων δεδοµένων. Για να παρατείνετε το χρόνο λειτουργίας της συσκευής σας, επιλέξτε Μενού > Εργαλεία > Ρυθµίσεις και Σύνδεση > Πακέτα δεδοµ. > Σύνδ. πακέτων δεδοµ. > Όταν απαιτείται. Η εφαρµογή Χάρτες κάνει λήψη νέων πληροφοριών χάρτη όταν µεταβείτε σε νέες περιοχές στο χάρτη, πράγµα που αυξάνει την κατανάλωση ισχύος της µπαταρίας. Μπορείτε να αποτρέψετε την αυτόµατη λήψη νέων χαρτών. Αν η ισχύς σήµατος του κυψελοειδούς δικτύου ποικίλλει πολύ στην περιοχή σας, η συσκευή σας πρέπει να κάνει επανειληµµένα σάρωση για το διαθέσιµο δίκτυο. Αυτό αυξάνει την κατανάλωση ισχύος µπαταρίας. Αν η λειτουργία δικτύου είναι ρυθµισµένη σε dual mode (διπλή λειτουργία) στις ρυθµίσεις δικτύου, η συσκευή αναζητά το δίκτυο 3G. Μπορείτε να ρυθµίσετε τη συσκευή να κάνει χρήση µόνο του δικτύου GSM. Για να χρησιµοποιήσετε µόνο το GSM δίκτυο, επιλέξτε Μενού > Εργαλεία > Ρυθµίσεις και Τηλέφωνο > ίκτυο > Λειτουργία δικτύου > GSM. Ο φωτισµός της οθόνης αυξάνει την κατανάλωση ισχύος µπαταρίας. Στις ρυθµίσεις οθόνης, µπορείτε να αλλάξετε τη χρονική περίοδο µε το πέρας της οποίας θα απενεργοποιείται ο φωτισµός της οθόνης. Επιλέξτε Μενού > Εργαλεία > Ρυθµίσεις και Γενικές > Προσ. ρυθµίσ. > Προβολή > Χρονικό όριο φωτισµού. Η εκτέλεση εφαρµογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της µπαταρίας. Για να κλείσετε τις εφαρµογές που δεν χρησιµοποιείτε, πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο µενού, µεταβείτε στην εφαρµογή και πατήστε το C. Για να εξοικονοµήσετε ενέργεια, ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε Ενεργοπ. εξοικον. ενέργ.. Για να την απενεργοποιήσετε, πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε Απενεργ. εξοικον. ενέργ.. Ενδέχεται να µην µπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις ορισµένων εφαρµογών, όταν η λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας είναι ενεργοποιηµένη. Ελεύθερη µνήµη Για να δείτε τη διαθέσιµη µνήµη για διάφορους τύπους δεδοµένων, επιλέξτε Μενού > Εφαρµογές > Γραφείο > ιαχ. αρχ.. Πολλές λειτουργίες της συσκευής χρησιµοποιούν µνήµη για την αποθήκευση δεδοµένων. Η συσκευή σάς ειδοποιεί όταν η µνήµη έχει σχεδόν γεµίσει.

25 Για να ελευθερώσετε µνήµη, µεταφέρετε δεδοµένα σε µια εναλλακτική µνήµη (εάν είναι διαθέσιµη) ή σε συµβατό υπολογιστή. Για να διαγράψετε δεδοµένα που δεν χρειάζεστε πλέον, χρησιµοποιήστε την εφαρµογή ιαχείριση αρχείων ή την αντίστοιχη εφαρµογή. Μπορείτε να διαγράψετε τα ακόλουθα: Μηνύµατα στους φακέλους της εφαρµογής Μηνύµατα και ανακτηµένα µηνύµατα από το γραµµατοκιβώτιο Αποθηκευµένες ιστοσελίδες Πληροφορίες επαφών Σηµειώσεις ηµερολογίου Εφαρµογές που εµφανίζονται στη ιαχείριση εφαρµογών τις οποίες δεν χρειάζεστε Αρχεία εγκατάστασης (µε επεκτάσεις.sis ή.sisx) εγκατεστηµένων εφαρµογών. ηµιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων εγκατάστασης σε ένα συµβατό υπολογιστή. Εικόνες και βίντεο κλιπ στην εφαρµογή Φωτογραφίες. Εύρεση βοήθειας 25

26 Η συσκευή σας 26 Η συσκευή σας Ρύθµιση τηλεφώνου Όταν ανοίγετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, ανοίγει η εφαρµογή Ρύθµιση τηλεφώνου. Για να ανοίξετε την εφαρµογή Ρύθµιση τηλεφώνου αργότερα, επιλέξτε Μενού > Εργαλεία > Ρύθµιση τηλεφ.. Για να ρυθµίσετε τις συνδέσεις της συσκευής, επιλέξτε Οδηγός ρυθµίσ.. Για να µεταφέρετε δεδοµένα στη συσκευή σας από µια συµβατή συσκευή Nokia, επιλέξτε Μεταφορά. Οι διαθέσιµες επιλογές µπορεί να διαφέρουν. Μεταφορά Μεταφορά περιεχοµένου Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την εφαρµογή Μεταφορά για να αντιγράψετε περιεχόµενο, όπως αριθµούς τηλεφώνου, διευθύνσεις, στοιχεία ηµερολογίου και εικόνες, από την προηγούµενη συσκευή σας Nokia στη συσκευή σας. Ο τύπος του περιεχοµένου που µπορεί να µεταφερθεί εξαρτάται από το µοντέλο της συσκευής από την οποία θέλετε να µεταφέρετε περιεχόµενο. Εάν η άλλη συσκευή υποστηρίζει τη λειτουργία συγχρονισµού, µπορείτε επίσης να συγχρονίσετε δεδοµένα µεταξύ των συσκευών. Η συσκευή σάς ειδοποιεί αν η άλλη συσκευή δεν είναι συµβατή. Αν η άλλη συσκευή δε µπορεί να τεθεί σε λειτουργία χωρίς κάρτα SIM, µπορείτε να τοποθετήσετε τη δική σας κάρτα SIM σε αυτήν. Όταν η συσκευή σας είναι σε λειτουργία χωρίς κάρτα SIM, το προφίλ εκτός σύνδεσης ενεργοποιείται αυτόµατα και είναι δυνατή η µεταφορά. Μεταφορά περιεχοµένου για πρώτη φορά 1. Για να ανακτήσετε δεδοµένα από την άλλη συσκευή για πρώτη φορά, στη συσκευή σας, επιλέξτε Μεταφορά στην εφαρµογή υποδοχής, ή επιλέξτε Μενού > Εργαλεία > Μεταφορά. 2. Επιλέξτε τον τύπο της σύνδεσης που θέλετε να χρησιµοποιήσετε για τη µεταφορά των δεδοµένων. Και οι δύο συσκευές πρέπει να υποστηρίζουν τον επιλεγµένο τύπο σύνδεσης. 3. Εάν επιλέξετε συνδεσιµότητα Bluetooth ως τύπο σύνδεσης, συνδέστε τις δύο συσκευές. Για να αναζητήσει η συσκευή σας συσκευές µε συνδεσιµότητα Bluetooth, επιλέξτε Συνέχεια. Επιλέξτε τη συσκευή από την οποία θέλετε να µεταφέρετε περιεχόµενο. Θα σας ζητηθεί να

27 καταχωρίσετε ένα κωδικό στη συσκευή σας. Εισαγάγετε ένα κωδικό (1-16 ψηφία) και επιλέξτε Εντάξει. Πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό στην άλλη συσκευή και επιλέξτε Εντάξει. Οι συσκευές έχουν τώρα αντιστοιχηθεί. Ορισµένες παλαιότερες συσκευές Nokia δέχεται να µην διαθέτουν εγκατεστηµένη την εφαρµογή Μεταφορά. Σε αυτήν την περίπτωση, η εφαρµογή Μεταφορά αποστέλλεται στην άλλη συσκευή µε τη µορφή µηνύµατος. Για να εγκαταστήσετε την εφαρµογή Μεταφορά στην άλλη συσκευή, ανοίξτε το µήνυµα και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. 4. Στη συσκευή σας, επιλέξτε το περιεχόµενο που θέλετε να µεταφέρετε από την άλλη συσκευή. Όταν αρχίσει η µεταφορά, µπορείτε να την ακυρώσετε και να συνεχίσετε αργότερα. Το περιεχόµενο µεταφέρεται από τη µνήµη της άλλης συσκευής στην αντίστοιχη τοποθεσία στη συσκευή σας. Ο χρόνος µεταφοράς εξαρτάται από την ποσότητα των δεδοµένων που µεταφέρονται. Συγχρονισµός, ανάκτηση ή αποστολή περιεχοµένου Επιλέξτε Μενού > Εργαλεία > Μεταφορά. Μετά την πρώτη µεταφορά, επιλέξτε από τα παρακάτω για να ξεκινήσει µια νέα µεταφορά, ανάλογα µε το µοντέλο: για συγχρονισµό περιεχοµένου ανάµεσα στη συσκευή σας και στην άλλη συσκευή, εάν η άλλη συσκευή υποστηρίζει συγχρονισµό. Ο συγχρονισµός είναι αµφίδροµος. Εάν ένα στοιχείο διαγραφεί σε µια συσκευή, διαγράφεται και στις δύο. ε µπορείτε να επαναφέρετε µε το συγχρονισµό στοιχεία που έχουν διαγραφεί. για ανάκτηση περιεχοµένου από την άλλη συσκευή στη δική σας. Με την ανάκτηση, το περιεχόµενο µεταφέρεται από την άλλη συσκευή στη δική σας. Μπορεί να σας ζητηθεί να κρατήσετε ή να διαγράψετε τα αρχικό περιεχόµενο στην άλλη συσκευή, ανάλογα µε το µοντέλο της συσκευής. να στείλετε περιεχόµενο από τη συσκευή σας στην άλλη συσκευή. Εάν δεν µπορείτε να αποστείλετε ένα στοιχείο, ανάλογα µε τον τύπο της άλλης συσκευής, µπορείτε να προσθέσετε το στοιχείο στο φάκελο Nokia, στο C: \Nokia ή E:\Nokia στη συσκευή σας. Όταν επιλέξετε το φάκελο που θα µεταφερθεί, τα στοιχεία συγχρονίζονται στον αντίστοιχο φάκελο της άλλης συσκευής και αντίστροφα. Χρησιµοποιήστε τις συντοµεύσεις για να επαναλάβετε µια µεταφορά. Μετά από µια µεταφορά δεδοµένων, µπορείτε να αποθηκεύσετε τη συντόµευση µε τις ρυθµίσεις της µεταφοράς στην κύρια προβολή και να την επαναλάβετε αργότερα. Η συσκευή σας 27

28 Η συσκευή σας 28 Για να επεξεργαστείτε τη συντόµευση, επιλέξτε Επιλογές > Ρυθµίσεις συντόµευσης. Για παράδειγµα, µπορείτε να δηµιουργήσετε ή να αλλάξετε το όνοµα της συντόµευσης. Ένα αρχείο καταγραφής της µεταφοράς εµφανίζεται µετά από κάθε µεταφορά. Για να δείτε το αρχείο καταγραφής της τελευταίας µεταφοράς, επιλέξτε µία συντόµευση στην κύρια προβολή και Επιλογές > Προβολή µητρώου. Χειρισµός προβληµάτων στη µεταφορά Εάν ένα στοιχείο που πρόκειται να µεταφερθεί έχει υποστεί επεξεργασία και στις δύο συσκευές, η συσκευή επιχειρεί να συγχωνεύσει αυτόµατα τις αλλαγές. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, υπάρχει διένεξη µεταφοράς. Επιλέξτε Έλεγχος µία προς µία, Προτερ. σε αυτό το τηλ., ή Προτερ. στο άλλο τηλ. για επίλυση του προβλήµατος. Ενδείξεις οθόνης Η συσκευή χρησιµοποιείται σε δίκτυο GSM (υπηρεσία δικτύου). Η συσκευή χρησιµοποιείται σε δίκτυο UMTS (υπηρεσία δικτύου). Έχετε ένα ή περισσότερα µη αναγνωσµένα µηνύµατα στο φάκελο Εισερχόµενα της εφαρµογής Μηνύµατα. Έχετε λάβει ένα νέο στο αποµακρυσµένο γραµµατοκιβώτιο. Υπάρχουν µηνύµατα που δεν έχουν αποσταλεί ακόµη στο φάκελο Εξερχόµενα. Έχετε αναπάντητες κλήσεις. Ο ήχος κλήσης έχει ρυθµιστεί στο Αθόρυβο και ο ήχος ειδοποίησης µηνυµάτων και µηνυµάτων έχει απενεργοποιηθεί. Ένα προφίλ µε χρονοδιακόπτη είναι ενεργοποιηµένο. Το πληκτρολόγιο της συσκευής είναι κλειδωµένο. Μια αφύπνιση είναι ενεργή. Η δεύτερη τηλεφωνική γραµµή χρησιµοποιείται (υπηρεσία δικτύου). Όλες οι εισερχόµενες κλήσεις στη συσκευή προωθούνται σε άλλον αριθµό (υπηρεσία δικτύου). Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραµµές, ένας αριθµός υποδεικνύει την ενεργή γραµµή. Η συσκευή σας έχει συνδεθεί µε ένα δίκτυο µέσω ασύρµατου LAN ή UMTS (υπηρεσία δικτύου) και είναι έτοιµη για κλήσεις µέσω Internet. Ένα συµβατό ακουστικό είναι συνδεδεµένο στη συσκευή.

29 Ο ποµπός FM είναι ενεργοποιηµένος αλλά δεν εκπέµπει. Ο ποµπός FM είναι ενεργοποιηµένος και εκπέµπει. Ένα συµβατό καλώδιο εξόδου τηλεόρασης είναι συνδεδεµένο στη συσκευή. Μια συµβατή συσκευή ανάγνωσης κειµένου είναι συνδεδεµένη στη συσκευή. Υπάρχει ενεργή κλήση δεδοµένων (υπηρεσία δικτύου). Μια σύνδεση πακέτων δεδοµένων GPRS είναι ενεργή (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναµονή και η ένδειξη ότι µια σύνδεση είναι διαθέσιµη. Μια σύνδεση πακέτων δεδοµένων είναι ενεργή σε τµήµα του δικτύου που υποστηρίζει EGPRS (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναµονή και η ένδειξη ότι µια σύνδεση είναι διαθέσιµη. Τα εικονίδια υποδεικνύουν ότι το EGPRS είναι διαθέσιµο στο δίκτυο, αλλά η συσκευή σας δε χρησιµοποιεί απαραίτητα µια σύνδεση EGPRS στη µεταφορά δεδοµένων. Μια σύνδεση πακέτων δεδοµένων UMTS είναι ενεργή (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναµονή και η ένδειξη ότι µια σύνδεση είναι διαθέσιµη. Υποστηρίζεται και είναι ενεργή η πρόσβαση πακέτων ταχείας λήψης (HSDPA) (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναµονή και η ένδειξη ότι µια σύνδεση είναι διαθέσιµη. Έχετε ρυθµίσει τη συσκευή να αναζητά ασύρµατα LAN και ένα ασύρµατο LAN είναι διαθέσιµο (υπηρεσία δικτύου). Μια σύνδεση ασύρµατου LAN είναι ενεργή σε ένα δίκτυο που χρησιµοποιεί κρυπτογράφηση. Μια σύνδεση ασύρµατου LAN είναι ενεργή σε ένα δίκτυο που δεν χρησιµοποιεί κρυπτογράφηση. Η συνδεσιµότητα Bluetooth είναι ενεργοποιηµένη. Μεταδίδονται δεδοµένα µέσω συνδεσιµότητας Bluetooth. Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη, η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί µε µια άλλη συσκευή. Μια σύνδεση USB είναι ενεργή. Συγχρονισµός σε εξέλιξη. To GPS είναι ενεργό. Συντοµεύσεις Η συσκευή σας Όταν περιηγείστε στα µενού, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα αριθµητικά πλήκτρα, το # και * για γρήγορη πρόσβαση στις εφαρµογές, αντί να χρησιµοποιείτε το πλήκτρο κύλισης. Για παράδειγµα, στο κύριο µενού, πατήστε 5 για να ανοίξετε την εφαρµογή Μηνύµατα ή # για να ανοίξετε την 29

30 Η συσκευή σας 30 εφαρµογή ή το φάκελο που βρίσκεται στην αντίστοιχη θέση του µενού. Για εναλλαγή µεταξύ των ανοικτών εφαρµογών, πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο µενού. Η εκτέλεση εφαρµογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της µπαταρίας και µειώνει τη διάρκεια ζωής της µπαταρίας. Για να ξεκινήσετε µια σύνδεση στον Ιστό (υπηρεσία δικτύου), από την κατάσταση αναµονής, πιέστε παρατεταµένα 0. Σε πολλές εφαρµογές, για να δείτε τα πιο συχνά χρησιµοποιούµενα στοιχεία επιλογών ( ), πιέστε το πλήκτρο κύλισης. Για να αλλάξετε το προφίλ, πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε ένα προφίλ. Για εναλλαγή µεταξύ του Γενικού και του Αθόρυβου προφίλ, όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναµονής, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο #. Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραµµές (υπηρεσία δικτύου), µε την παραπάνω ενέργεια πραγµατοποιείτε εναλλαγή µεταξύ των δύο γραµµών. Για να καλέσετε τον αυτόµατο τηλεφωνητή σας (υπηρεσία δικτύου), από την κατάσταση αναµονής, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το 1. Για να ανοίξετε µια λίστα µε τους αριθµούς που καλέσατε τελευταία, από την κατάσταση αναµονής, πιέστε το πλήκτρο κλήσης. Για να χρησιµοποιήσετε φωνητικές εντολές, από την κατάσταση αναµονής, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το δεξί πλήκτρο επιλογής. Για να καταργήσετε µια εφαρµογή από το µενού, επιλέξτε τη και πατήστε C. Ορισµένες εφαρµογές δεν µπορούν να καταργηθούν. Αναζήτηση µέσω κινητού Επιλέξτε Μενού > Αναζήτηση. Χρησιµοποιήστε την Αναζήτηση µέσω κινητού για να έχετε πρόσβαση σε µηχανές αναζήτησης στο ιαδίκτυο, προκειµένου να ανακαλύψετε και να συνδεθείτε σε τοπικές υπηρεσίες, ιστοσελίδες, εικόνες και περιεχόµενο για κινητές συσκευές. Μπορείτε, επίσης, να αναζητήσετε στη συσκευή σας περιεχόµενο, όπως καταχωρίσεις ηµερολογίου, e- mail και άλλα µηνύµατα. Αναζήτηση στον Ιστό (υπηρεσία δικτύου) 1. Στην κύρια προβολή της Αναζήτησης, επιλέξτε Αναζήτ. στο ιαδίκτυο. 2. Επιλέξτε µια µηχανή αναζήτησης. 3. Πληκτρολογήστε τις λέξεις αναζήτησης. 4. Πιέστε το πλήκτρο κύλισης για να ξεκινήσει η αναζήτηση.

31 Αναζήτηση περιεχοµένου µου Για να αναζητήσετε περιεχόµενο στη συσκευή σας, στην κύρια προβολή, πληκτρολογήστε τις λέξεις αναζήτησης στο πεδίο αναζήτησης. Τα αποτελέσµατα αναζήτησης εµφανίζονται καθώς γράφετε. Έλεγχος έντασης και µεγαφώνου Για να αυξήσετε ή να µειώσετε την ένταση του ήχου όταν έχετε µια ενεργή κλήση ή όταν ακούτε έναν ήχο, χρησιµοποιήστε το πλήκτρο έντασης. Το ενσωµατωµένο µεγάφωνο σάς δίνει τη δυνατότητα να µιλάτε και να ακούτε από µικρή απόσταση χωρίς να χρειάζεται να κρατάτε τη συσκευή στο αυτί σας. Για να χρησιµοποιήσετε το µεγάφωνο κατά τη διάρκεια µιας κλήσης, πατήστε Μεγάφωνο. Για να απενεργοποιήσετε το µεγάφωνο, πατήστε Ακουστικό. Προφίλ εκτός σύνδεσης Για να ενεργοποιήσετε το προφίλ εκτός σύνδεσης, πατήστε στιγµιαία το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε Εκτός σύνδεσης. Το προφίλ εκτός σύνδεσης σάς επιτρέπει να χρησιµοποιείτε τη συσκευή χωρίς να συνδέεστε στο ασύρµατο κυψελοειδές δίκτυο. Όταν ενεργοποιείτε το προφίλ εκτός σύνδεσης, η σύνδεση στο κυψελοειδές δίκτυο απενεργοποιείται, όπως επισηµαίνεται από το εικονίδιο στην περιοχή ένδειξης ισχύος του σήµατος. εν γίνεται λήψη κανενός σήµατος ραδιοσυχνοτήτων (RF) από και προς τη συσκευή στο κυψελοειδές δίκτυο. Αν προσπαθήσετε να στείλετε µηνύµατα χρησιµοποιώντας το κυψελοειδές δίκτυο, αυτά τοποθετούνται στο φάκελο εξερχόµενων για να σταλούν αργότερα. Όταν το προφίλ εκτός σύνδεσης είναι ενεργοποιηµένο, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή σας χωρίς κάρτα SIM. Εάν η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, η συσκευή ξεκινάει στο προφίλ εκτός σύνδεση. Σηµαντικό: Στο προφίλ εκτός σύνδεσης δεν µπορείτε να πραγµατοποιείτε ή να λαµβάνετε κλήσεις ή να χρησιµοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη κυψελοειδούς δικτύου. Η πραγµατοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή προς τον επίσηµο αριθµό επείγουσας κλήσης που έχει προγραµµατιστεί Η συσκευή σας 31

32 Η συσκευή σας 32 στη συσκευή σας. Για να πραγµατοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωµένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώµατος. Όταν ενεργοποιήσετε το προφίλ εκτός σύνδεσης, µπορείτε να χρησιµοποιείτε το ασύρµατο LAN, για παράδειγµα, για να διαβάσετε τα σας ή για να κάνετε αναζήτηση στο ιαδίκτυο. Μπορείτε, επίσης, να χρησιµοποιήσετε συνδεσιµότητα Bluetooth ενώ βρίσκεστε στο προφίλ εκτός σύνδεσης. Θα πρέπει να τηρείτε όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας όταν δηµιουργείτε και χρησιµοποιείτε µια ασύρµατη σύνδεση LAN ή συνδέσεις Bluetooth. Για να µεταβείτε σε ένα άλλο προφίλ, πατήστε στιγµιαία το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε ένα άλλο προφίλ. Η συσκευή ενεργοποιεί πάλι τη δυνατότητα ασύρµατης µετάδοσης (εφόσον η ισχύς του σήµατος επαρκεί). Ταχεία λήψη Η πρόσβαση πακέτων ταχείας λήψης (HSDPA, που επίσης καλείται 3.5G και που υποδηλώνεται από την ένδειξη ) είναι µια υπηρεσία δικτύου στα δίκτυα UMTS που παρέχει λήψεις δεδοµένων µε υψηλή ταχύτητα. Όταν στη συσκευή ενεργοποιηθεί η υποστήριξη HSDPA και η συσκευή είναι συνδεδεµένη σε δίκτυο UMTS που υποστηρίζει HSDPA, η λήψη δεδοµένων όπως µηνύµατα, και σελίδων προγράµµατος περιήγησης µέσω του κυψελοειδούς δικτύου µπορεί να είναι ταχύτερη. Μια ενεργή σύνδεση HSDPA υποδεικνύεται µε την ένδειξη. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την υποστήριξη για HSDPA στις ρυθµίσεις πακέτων δεδοµένων. Για πληροφορίες σχετικά µε τη διαθεσιµότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες µεταφοράς δεδοµένων, επικοινωνήστε µε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Το HSDPA επηρεάζει µόνο την ταχύτητα λήψης και όχι την αποστολή δεδοµένων στο δίκτυο, όπως η αποστολή µηνυµάτων και .

33 Ovi Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις υπηρεσίες Ovi, µεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση Σχετικά µε το Ovi Store Στο Κατάστηµα Ovi, µπορείτε να λάβετε παιχνίδια για κινητό, εφαρµογές, βίντεο, εικόνες και ήχους κλήσης στη συσκευή σας. Κάποια από τα στοιχεία παρέχονται δωρεάν, ενώ άλλα πρέπει να τα αγοράσετε χρησιµοποιώντας την πιστωτική σας κάρτα ή µέσω του λογαριασµού του τηλεφώνου σας. Το Κατάστηµα Ovi σάς παρέχει περιεχόµενο συµβατό µε την κινητή σας συσκευή και σχετικό µε το γούστο και την τοποθεσία σας. Το περιεχόµενο στην εφαρµογή Ovi Store χωρίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες: Προτεινόµενα Παιχνίδια Εξατοµίκευση Εφαρµογές Ήχος & βίντεο Επαφές Ovi Πληροφορίες για τις Επαφές Ovi Ovi Με τις Επαφές Ovi, µπορείτε να διατηρήσετε την επαφή σας µε τα άτοµα που έχουν µεγαλύτερη σηµασία για εσάς. Αναζητήστε επαφές και ανακαλύψτε φίλους στην κοινότητα Ovi. ιατηρήστε την επαφή σας µε τους φίλους σας - συνοµιλήστε, κάντε κοινή χρήση της θέσης και της παρουσίας σας και παρακολουθήστε εύκολα τις δραστηριότητες των φίλων σας και το σηµείο που βρίσκονται. Μπορείτε, ακόµα, να συνοµιλήσετε µε φίλους που χρησιµοποιούν την εφαρµογή Google Talk. Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε τις επαφές, το ηµερολόγιο και άλλο περιεχόµενο ανάµεσα στη συσκευή σας Nokia και το Ovi.com. Οι σηµαντικές σας πληροφορίες αποθηκεύονται και διατηρούνται ενηµερωµένες τόσο στη συσκευή σας όσο και στον Ιστό. Με τις Επαφές Ovi, µπορείτε να κάνετε δυναµική τη λίστα επαφών σας και να είστε ήσυχοι ότι οι επαφές σας είναι αποθηκευµένες στο Ovi.com. Πρέπει να έχετε ένα Λογαριασµό Nokia για να χρησιµοποιήσετε την υπηρεσία. ηµιουργήστε έναν λογαριασµό στην κινητή σας συσκευή ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση στον υπολογιστή σας. 33

34 Ovi 34 Η χρήση των Επαφών Ovi ενδέχεται να περιλαµβάνει τη µετάδοση µεγάλων ποσοτήτων δεδοµένων µέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε µε το φορέα υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά µε τις χρεώσεις µετάδοσης δεδοµένων. Συνοµιλία µε τους φίλους σας Ξεκινήστε µια συνοµιλία µε ένα φίλο Πατήστε Επιλογές > Συνοµιλία. Αποστολή µηνύµατος συνοµιλίας Πληκτρολογήστε το κείµενο στο πεδίο µηνύµατος και επιλέξτε Αποστoλή. Στην προβολή συνοµιλίας, πατήστε Επιλογές και από τα ακόλουθα: Αποστoλή Αποστολή του µηνύµατος. Προσθήκη smiley Εισαγωγή προσώπου (smiley). Αποστολή της θέσης µου Αποστολή των λεπτοµερειών θέσης σας στον συνοµιλητή σας (εάν υποστηρίζεται και από τις δύο συσκευές). Προφίλ Προβάλετε τις λεπτοµέρειες ενός φίλου. Το προφίλ µου Επιλέξτε την κατάσταση παρουσίας ή την εικόνα προφίλ σας, προσαρµόστε το µήνυµά σας ή αλλάξτε τα στοιχεία σας. Επεξεργασία κειµένου Αντιγράψτε ή επικολλήστε κείµενο. Τέλος συζήτησης Τερµατισµός της ενεργής συνοµιλίας. Έξοδος Τερµατισµός όλων των ενεργών συνοµιλιών και κλείσιµο της εφαρµογής. Οι διαθέσιµες επιλογές µπορεί να διαφέρουν. Για να λάβετε πληροφορίες θέσης από τον φίλο σας, πρέπει να διαθέτετε την εφαρµογή Maps. Για να στείλετε και να λάβετε πληροφορίες θέσης, απαιτούνται και οι δύο εφαρµογές Χάρτες και Εντοπισµός θέσης. Προβολή της θέσης του φίλου σας Επιλέξτε Εµφ. στο χάρτη. Επιστρέψετε στην κύρια προβολή των Επαφών Ovi χωρίς να τερµατίσετε τη συνοµιλία Επιλέξτε Πίσω. Προσθήκη, κλήση ή αντιγραφή αριθµών τηλεφώνου από µια συνοµιλία Μεταβείτε σε έναν αριθµό τηλεφώνου σε µια συνοµιλία, πατήστε Επιλογές και την κατάλληλη επιλογή. Αρχεία Ovi Με τα αρχεία Ovi, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το Nokia N86 8MP για να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόµενο στον υπολογιστή σας, εάν είναι ενεργοποιηµένος και συνδεδεµένος στο διαδίκτυο. Θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε την εφαρµογή

35 Αρχεία Ovi σε κάθε υπολογιστή που θέλετε να έχετε πρόσβαση µε τα Αρχεία Ovi. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα Αρχεία Ovi για µια περιορισµένη δοκιµαστική περίοδο. Με τα Αρχεία Ovi, έχετε τις εξής δυνατότητες: Περιηγηθείτε, αναζητήσετε και προβάλλετε τις εικόνες σας. εν χρειάζεται να µεταφορτώνετε τις εικόνες στην τοποθεσία στο web, αλλά µπορείτε να έχετε πρόσβαση στο περιεχόµενο του υπολογιστή σας µέσω της κινητής σας συσκευής. Περιήγησης, αναζήτησης και προβολής των αρχείων και εγγράφων σας. Μεταφοράς τραγουδιών από τον υπολογιστή στη συσκευή σας. Στείλετε αρχεία και φακέλους από τον υπολογιστή σας, χωρίς να χρειάζεται να τα µεταφέρετε πρώτα από και στη συσκευή. Πρόσβασης σε αρχεία στον υπολογιστή σας, ακόµα κι αν ο υπολογιστής σας είναι απενεργοποιηµένος. Απλώς επιλέξτε ποιοι φάκελοι και αρχεία θέλετε να είναι διαθέσιµα και τα Αρχεία Ovi αποθηκεύουν αυτόµατα ένα ενηµερωµένο αντίγραφο σε προστατευµένο ηλεκτρονικό χώρο αποθήκευσης για πρόσβαση ακόµα κι όταν ο υπολογιστής σας είναι απενεργοποιηµένος. Για υποστήριξη, ανατρέξτε στη διεύθυνση files.ovi.com/support. 35 Ovi

36 Κάµερα 36 Κάµερα Σχετικά µε την κάµερα Το Nokia N86 8MP σας διαθέτει δύο κάµερες. Η κύρια, υψηλής ανάλυσης κάµερα βρίσκεται στο πίσω µέρος της συσκευής. Η δευτερεύουσα, χαµηλότερης ανάλυσης κάµερα βρίσκεται στο µπροστινό µέρος της συσκευής. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε και τις δύο κάµερες για τη λήψη φωτογραφιών και την εγγραφή βίντεο. Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνας 3264x2448 pixel (8 megapixel). Η ανάλυση εικόνας σε αυτόν τον οδηγό µπορεί να εµφανιστεί διαφορετική. Οι εικόνες και τα βίντεο κλιπ αποθηκεύονται στην εφαρµογή Φωτογραφίες. Οι εικόνες που προκύπτουν είναι σε µορφή αρχείου JPEG. Τα κλιπ βίντεο εγγράφονται σε µορφή αρχείου MPEG-4 µε επέκταση αρχείου.mp4 ή σε µορφή αρχείου 3GPP µε επέκταση αρχείου.3gp (ποιότητα κοινής χρήσης). Βλέπε «Ρυθµίσεις βίντεο», σελ. 47. Για να ελευθερώσετε µνήµη για νέες εικόνες και κλιπ βίντεο, µεταφέρετε αρχεία σε ένα συµβατό υπολογιστή χρησιµοποιώντας για παράδειγµα, ένα συµβατό καλώδιο δεδοµένων USB και αφαιρέστε τα αρχεία από τη συσκευή σας. Η συσκευή σάς ειδοποιεί πότε η µνήµη είναι πλήρης. Μπορείτε να ελευθερώσετε µνήµη στη συσκευή αποθήκευσης που χρησιµοποιείτε ή να αλλάξετε µνήµη. Μπορείτε να στείλετε εικόνες και βίντεο κλιπ µε τη µορφή µηνύµατος πολυµέσων, ως συνηµµένο σε e- mail ή µέσω συνδέσεων άλλου τύπου, όπως συνδεσιµότητα Bluetooth ή ασύρµατη σύνδεση LAN. Μπορείτε επίσης να τα στείλετε σε µια συµβατή συλλογή σε σύνδεση. Ενεργοποίηση της κάµερας Για να ενεργοποιήσετε την κύρια κάµερα, ανοίξτε το κάλυµµα του φακού. Για να ενεργοποιήσετε την κύρια κάµερα, όταν το κάλυµµα του φακού είναι ήδη ανοικτό και η κάµερα ενεργή στο παρασκήνιο, πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο λήψης. Για να κλείσετε την κύρια κάµερα, κλείστε το κάλυµµα του φακού.

37 Λήψη εικόνας Ενδείξεις κάµερας ακίνητων εικόνων Το εικονοσκόπιο της κάµερας ακίνητων εικόνων εµφανίζει τις ακόλουθες ενδείξεις: 1 Ένδειξη λειτουργίας λήψης 2 Ενεργή γραµµή εργαλείων (δεν εµφανίζεται κατά τη διάρκεια λήψης της εικόνας). 3 Ένδειξη επιπέδου φόρτισης µπαταρίας 4 Ένδειξη ανάλυσης εικόνας 5 Μετρητής εικόνων (ο υπολογιζόµενος αριθµός εικόνων που µπορείτε να τραβήξετε χρησιµοποιώντας την τρέχουσα ρύθµιση ποιότητας εικόνας και τη µνήµη) 6 Ενδείξεις της µνήµης της συσκευής ( ), της µνήµης µαζικής αποθήκευσης και της κάρτας µνήµης ( ) που δηλώνουν τη θέση στην οποία αποθηκεύονται οι εικόνες 7 Ένδειξη σήµατος GPS Ενεργή γραµµή εργαλείων Κάµερα Η ενεργή γραµµή εργαλείων παρέχει συντοµεύσεις για διαφορετικά στοιχεία και ρυθµίσεις πριν και µετά τη λήψη µια φωτογραφίας ή την εγγραφή βίντεο κλιπ. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο της γραµµής εργαλείων, µεταβείτε στο στοιχείο και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Επίσης, µπορείτε να ορίσετε το πότε θα είναι ορατή η ενεργή γραµµή εργαλείων. Οι ρυθµίσεις στην ενεργή γραµµή εργαλείων επανέρχονται στις προκαθορισµένες επιλογές αφού κλείσετε την κάµερα. Για να προβάλετε την ενεργή γραµµή εργαλείων πριν και µετά τη λήψη µιας φωτογραφίας ή την εγγραφή βίντεο κλιπ, επιλέξτε Επιλογές > Εµφάν. γραµµής εργαλ.. Για να προβάλετε την ενεργή γραµµή εργαλείων µόνο όταν την χρειάζεστε, επιλέξτε Επιλογές > Απόκρ. γραµµής εργαλ.. Για να εµφανίσετε την ενεργή γραµµή εργαλείων όταν βρίσκεται σε απόκρυψη, πιέστε το πλήκτρο κύλισης. Η γραµµή εργαλείων εµφανίζεται για 5 δευτερόλεπτα. Από προεπιλογή, δεν είναι διαθέσιµες όλες οι συντοµεύσεις. Για να προσθέσετε ή να καταργήσετε συντοµεύσεις από τη γραµµή εργαλείων, επιλέξτε Επιλογές > Προσαρ. γραµµής εργαλ.. 37

38 Κάµερα 38 Από την ενεργή γραµµή εργαλείων, επιλέξτε από τα ακόλουθα: Μετάβαση σε λειτουργία βίντεο. Μετάβαση σε λειτουργία βίντεο. Επιλέξτε τη σκηνή. Απενεργοποιήστε τη λυχνία βίντεο (µόνο στη λειτουργία βίντεο). Ενεργοποιήστε τη λυχνία βίντεο (µόνο στη λειτουργία βίντεο). Επιλέξτε τη λειτουργία φλας (µόνο για εικόνες). Ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη (µόνο για εικόνες). Ενεργοποίηση της λειτουργίας ακολουθίας (µόνο για εικόνες). Επιλέξτε ένα χρωµατικό εφέ. Ρυθµίστε την ισορροπία λευκού. Ρύθµιση της αντιστάθµισης έκθεσης (µόνο για εικόνες). Ρύθµιση της ευκρίνειας (µόνο για εικόνες). Ρύθµιση της αντίθεσης (µόνο για εικόνες). Ρύθµιση της ευαισθησίας στο φως (µόνο για εικόνες). Ενεργοποιήστε την πανοραµική λειτουργία. Τα εικονίδια αλλάζουν ώστε να αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα ρύθµιση. Η αποθήκευση της εικόνας που τραβήξατε µπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο, αν αλλάξετε τις ρυθµίσεις µεγέθυνσης, φωτισµού ή χρώµατος. Λήψη εικόνων Κατά τη λήψη µιας εικόνας, προσέξτε τα ακόλουθα: Χρησιµοποιείτε και τα δύο χέρια για να κρατάτε την κάµερα ακίνητη. Η ποιότητα µιας ψηφιακά µεγεθυσµένης εικόνας είναι µικρότερη από αυτήν µιας κανονικής εικόνας. Η κάµερα εισέρχεται σε κατάσταση εξοικονόµησης ενέργειας µπαταρίας αν περάσει ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα χωρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο. Για να συνεχίσετε τη λήψη εικόνων, πατήστε το πλήκτρο λήψης. Για να αρχίσετε τη λήψη εικόνας, κάντε τα ακόλουθα: 1. Εάν η κάµερα είναι στη λειτουργία βίντεο, επιλέξτε τη λειτουργία εικόνας από την ενεργή γραµµή εργαλείων. 2. Για να κλειδώσετε την εστίαση σε ένα αντικείµενο, πατήστε το πλήκτρο λήψης µέχρι τη µέση (κύρια κάµερα µόνο, δεν διατίθεται για λήψη τοπίου ή σκηνών αθληµάτων). Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη της κλειδωµένης εστίασης µε χρώµα πράσινο. Αν η εστίαση δεν είναι κλειδωµένη, η

39 ένδειξη της εστίασης εµφανίζεται µε χρώµα κόκκινο. Αφήστε το πλήκτρο λήψης, και πατήστε το πάλι µέχρι τη µέση. Μπορείτε, επίσης, να πραγµατοποιήσετε τη λήψη εικόνας χωρίς να κλειδώσετε την εστίαση. 3. Για να πραγµατοποιήσετε τη λήψη µια εικόνας, πατήστε το πλήκτρο λήψης. Mην µετακινείτε τη συσκευή, προτού αποθηκευτεί η εικόνα και εµφανιστεί στην οθόνη η τελική εικόνα. Για µεγέθυνση ή σµίκρυνση κατά τη λήψη µιας εικόνας, χρησιµοποιήστε το πλήκτρο ζουµ της συσκευής σας. Για να ενεργοποιήσετε τη µπροστινή κάµερα, επιλέξτε Επιλογές > Χρήση 2ης κάµερας. Για να τραβήξετε µια εικόνα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για µεγέθυνση ή σµίκρυνση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω. Για να αφήσετε την κάµερα ανοικτή στο παρασκήνιο και να χρησιµοποιήσετε άλλες εφαρµογές, πατήστε το πλήκτρο µενού. Για να επιστρέψετε στην κάµερα, πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο λήψης. Πληροφορίες θέσης Μπορείτε να προσθέσετε αυτόµατα πληροφορίες για τη θέση λήψης στις λεπτοµέρειες του υλικού που έχετε τραβήξει. Για παράδειγµα στην εφαρµογή Φωτογραφ., µπορείτε να προβάλετε τη θέση όπου πραγµατοποιήθηκε η λήψη µιας φωτογραφίας. Επιλέξτε Μενού > Εφαρµογές > Κάµερα. Για να προσθέσετε πληροφορίες θέσης στο υλικό που έχετε τραβήξει, επιλέξτε Επιλογές > Ρυθµίσεις > Εγγραφή θέσης > Ενεργοπ/µένη. Οι πληροφορίες τοποθεσίας είναι διαθέσιµες µόνο για φωτογραφίες που τραβήξατε µε την κύρια κάµερα. Η ανάκτηση των συντεταγµένων της θέσης σας ενδέχεται να διαρκέσει µερικά λεπτά. Η διαθεσιµότητα και η ποιότητα των σηµάτων GPS µπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εµπόδια και από τις καιρικές συνθήκες. Εάν χρησιµοποιείτε ως κοινόχρηστο ένα αρχείο που περιλαµβάνει πληροφορίες θέσης, οι πληροφορίες θέσης γίνονται κι εκείνες κοινόχρηστες και η θέση σας ενδέχεται να είναι ορατή σε άλλους χρήστες που προβάλλουν το αρχείο. Η συσκευή απαιτεί υπηρεσίες δικτύου για τη λήψη πληροφοριών θέσης. Ενδείξεις πληροφοριών θέσης: Πληροφορίες θέσης µη διαθέσιµες. Το GPS εκτελείται στο παρασκήνιο για αρκετά λεπτά. Αν πραγµατοποιηθεί σύνδεση µε δορυφόρο και η ένδειξη αλλάξει εκείνη τη στιγµή σε, όλες οι εικόνες και τα κλιπ βίντεο που θα τραβήξετε θα λάβουν γεωγραφική ετικέτα βάσει των Κάµερα 39

40 Κάµερα 40 πληροφοριών εντοπισµού θέσης GPS που λήφθηκαν. Οι πληροφορίες θέσης είναι διαθέσιµες. Προστέθηκαν πληροφορίες θέσης στις λεπτοµέρειες του αρχείου. Τα αρχεία που διαθέτουν πληροφορίες θέσης επισηµαίνονται µε την ένδειξη στην εφαρµογή Φωτογραφ.. Πανοραµική λειτουργία Πατήστε Μενού > Εφαρµογές > Κάµερα. Επιλέξτε Πανοραµική λειτουργία από τη γραµµή εργασιών. 1. Για να τραβήξετε την πρώτη φωτογραφία σε πανοραµική λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο λήψης. 2. Στρέψτε αργά τη συσκευή αριστερά ή δεξιά σύµφωνα µε τα βέλη. Εµφανίζεται µια πανοραµική προεπισκόπηση και η κάµερα τραβά τη φωτογραφία καθώς τη στρέφετε. Το πράσινο βέλος δηλώνει ότι µπορείτε να συνεχίσετε αργά να στρέφετε τη φωτογραφία. Η κόκκινη ένδειξη παύσης δηλώνει ότι θα πρέπει να σταµατήσετε µέχρι να εµφανιστεί ξανά το πράσινο βέλος. Μπορείτε να προβλέψετε πότε θα γίνει λήψη του επόµενου καρέ, όταν το κόκκινο ορθογώνιο µετακινείται στο κέντρο της περιοχής προεπισκόπησης. 3. Για να ολοκληρώσετε τη λήψη, πατήστε ιακοπή. Η πανοραµική λήψη διακόπτεται αυτόµατα όταν έχετε φτάσει στο µέγιστο πλάτος εικόνας. Λάβετε υπόψη ότι η συσκευή µπορεί να χρειαστεί λίγη ώρα για να επεξεργαστεί την εικόνα που τραβήξατε. Μετά τη λήψη µιας φωτογραφίας Μετά τη λήψη της φωτογραφίας, επιλέξτε ανάµεσα στις ακόλουθες επιλογές στην ενεργή γραµµή εργαλείων (διαθέσιµες µόνο εάν επιλέξετε Προβολή εικόνας στις ρυθµίσεις κάµερας ακίνητων εικόνων): Αν δε θέλετε να αποθηκεύσετε την εικόνα, επιλέξτε ιαγραφή ( ). Για να στείλετε την εικόνα µέσω ενός µηνύµατος πολυµέσων, , ή µέσω συνδέσεων άλλου τύπου, όπως η συνδεσιµότητα Bluetooth, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή επιλέξτε Αποστολή ( ). Αν έχετε µια κλήση σε εξέλιξη, επιλέξτε Αποστολή σε καλούντα ( ). Για να προσθέσετε την εικόνα σε ένα άλµπουµ, επιλέξτε Προσθήκη στο άλµπουµ Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά µε την εικόνα, επιλέξτε Λεπτοµέρειες

41 Για να στείλετε την εικόνα σε ένα συµβατό άλµπουµ σε σύνδεση, επιλέξτε (διατίθεται µόνο εάν έχετε δηµιουργήσει ένα λογαριασµό για ένα άλµπουµ). Για να κάνετε µεγέθυνση σε µια φωτογραφία µετά τη λήψη της, πατήστε για να την ανοίξετε και χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα ζουµ της συσκευής σας. Για να χρησιµοποιήσετε τη φωτογραφία ως ταπετσαρία στη λειτουργία ενεργής αναµονής, επιλέξτε Επιλογές > Ορισµός ως ταπετσαρία. Για να ορίσετε την εικόνα ως εικόνα κλήσης για µια επαφή, επιλέξτε Επιλογές > Προσθήκη σε επαφή. Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο προκειµένου να τραβήξετε µια νέα εικόνα, πιέστε το πλήκτρο λήψης. Φλας Το φλας είναι διαθέσιµο µόνο για την κύρια κάµερα. Κρατάτε µια ασφαλή απόσταση κατά τη χρήση του φλας. Μην χρησιµοποιείτε το φλας σε άτοµα ή ζώα από πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών. Η κάµερα της συσκευής σας διαθέτει ένα φλας διπλού LED για συνθήκες χαµηλού φωτισµού. Επιλέξτε την επιθυµητή λειτουργία φλας από την ενεργή γραµµή εργαλείων: Αυτόµατο ( ), Όχι κόκ. µάτ. ( ), Ενεργοπ. ( ), και Απενεργοποιηµένη ( ). Λυχνία βίντεο Για να αυξήσετε τα επίπεδα φωτός κατά την εγγραφή βίντεο σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού, επιλέξτε. Σκηνές Οι σκηνές είναι διαθέσιµες µόνο στην κύρια κάµερα. Η σκηνή σάς βοηθά να βρίσκετε τις σωστές ρυθµίσεις χρώµατος και φωτισµού για το τρέχον περιβάλλον. Οι ρυθµίσεις κάθε σκηνής έχουν γίνει σύµφωνα µε ένα συγκεκριµένο στυλ ή περιβάλλον. Η προεπιλεγµένη σκηνή στη λειτουργία εικόνας είναι Αυτόµατη, και στη λειτουργία βίντεο είναι Αυτόµατο (και οι δύο υποδεικνύονται µε ). Για να αλλάξετε σκηνή, στην ενεργή γραµµή εργαλείων, επιλέξτε Λειτουργίες σκηνής και µια σκηνή. Για να κάνετε τη δική σας σκηνή κατάλληλη για ένα συγκεκριµένο περιβάλλον, µεταβείτε στην επιλογή Προσαρµ/νη και επιλέξτε Επιλογές > Αλλαγή. Στην σκηνή που καθορίζει ο χρήστης, µπορείτε να προσαρµόσετε διάφορες ρυθµίσεις φωτισµού και χρώµατος. Για να αντιγράψετε τις ρυθµίσεις µιας άλλης σκηνής, επιλέξτε Βάσει λειτ/γίας σκηνής και την επιθυµητή σκηνή. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε στη λίστα των σκηνών, πατήστε Πίσω. Για να ενεργοποιήσετε τη δική σας σκηνή, µεταβείτε στην επιλογή Προσαρµ/νη, πιέστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε Επιλογή. Κάµερα 41

42 Κάµερα 42 Λήψη φωτογραφιών σε ακολουθία Η διαδοχική λειτουργία είναι διαθέσιµη µόνο στην κύρια κάµερα. Για να ορίσετε την κάµερα ώστε να τραβάει φωτογραφίες σε ακολουθία (εάν υπάρχει επαρκής διαθέσιµη µνήµη), στην ενεργή γραµµή εργαλείων επιλέξτε Λειτουργία ακολουθίας. Για να ξεκινήσετε τη λήψη φωτογραφιών σε γρήγορη ακολουθία, επιλέξτε Ριπή και πατήστε παρατεταµένα το πλήκτρο λήψης. Η συσκευή τραβάει φωτογραφίες µέχρι να αφήσετε το πλήκτρο ή µέχρι να εξαντληθεί η µνήµη. Αν πατήσετε το πλήκτρο λήψης σύντοµα, η συσκευή θα τραβήξει έξι φωτογραφίες σε ακολουθία. Για τη διαδοχική λήψη δύο ή περισσοτέρων φωτογραφιών σε καθορισµένα χρονικά διαστήµατα, επιλέξτε το χρονικό διάστηµα που επιθυµείτε. Για να τραβήξετε τις φωτογραφίες, πατήστε το πλήκτρο λήψης. Για να διακόψετε τη λήψη των φωτογραφιών, επιλέξτε Ακύρωση. Ο αριθµός των φωτογραφιών που λαµβάνονται εξαρτάται από τη διαθέσιµη µνήµη. Οι φωτογραφίες που τραβήξατε, εµφανίζονται σε πλέγµα στην οθόνη. Για να προβάλετε µια φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Αν χρησιµοποιήσατε ένα χρονικό διάστηµα, στην οθόνη εµφανίζεται µόνο η φωτογραφία που λήφθηκε τελευταία. Μπορείτε να προβάλετε τις υπόλοιπες φωτογραφίες στην εφαρµογή Φωτογραφίες. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε τη διαδοχική λειτουργία µε το χρονοδιακόπτη. Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο της διαδοχικής λειτουργίας, πατήστε το πλήκτρο λήψης. Για να απενεργοποιήστε τη λειτουργία ακολουθίας, από την ενεργή γραµµή εργαλείων, επιλέξτε Λειτουργία ακολουθίας > Απλή λήψη. Εσείς στη φωτογραφία χρονοδιακόπτης Ο χρονοδιακόπτης είναι διαθέσιµος µόνο στην κύρια κάµερα. Χρησιµοποιήστε το χρονοδιακόπτη για να καθυστερήσετε τη λήψη µιας φωτογραφίας, ώστε να συµπεριλάβετε και τον εαυτό σας σε αυτήν. Για να ρυθµίσετε την καθυστέρηση του χρονοδιακόπτη, στην ενεργή γραµµή εργαλείων, επιλέξτε Χρονοδιακόπτης > 2 δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα, ή 20 δευτερόλεπτα. Για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη, επιλέξτε Ενεργ/ση. Παράγεται ένα ηχητικό σήµα, όταν λειτουργεί ο χρονοδιακόπτης και το τετράπλευρο αναβοσβήνει αµέσως πριν από τη λήψη της φωτογραφίας. Η κάµερα θα τραβήξει τη φωτογραφία, αφού παρέλθει ο επιλεγµένος χρόνος. Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη, επιλέξτε στην ενεργή γραµµή εργαλείων Χρονοδιακόπτης > Απενεργοποίηση.

43 Συµβουλή: Στην ενεργή γραµµή εργαλείων, επιλέξτε Χρονοδιακόπτης > 2 δευτερόλεπτα για να διατηρήσετε σταθερό το χέρι σας κατά τη λήψη της φωτογραφίας. Υποδείξεις για λήψη καλών φωτογραφιών Ποιότητα φωτογραφίας Χρησιµοποιήστε την κατάλληλη ποιότητα φωτογραφίας. Η κάµερα διαθέτει αρκετές λειτουργίες ποιότητας φωτογραφίας. Χρησιµοποιήστε την υψηλότερη ρύθµιση για να εξασφαλίσετε ότι η κάµερα αποδίδει την καλύτερη διαθέσιµη ποιότητα φωτογραφίας. Σηµειώστε ωστόσο ότι η καλύτερη ποιότητα φωτογραφίας απαιτεί περισσότερο χώρο αποθήκευσης. Για επισύναψη σε µηνύµατα πολυµέσων (MMS) και ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία της χαµηλότερης ποιότητας φωτογραφίας που είναι ιδανική για την αποστολή MMS. Μπορείτε να ορίσετε την ποιότητα στις ρυθµίσεις της κάµερας. Βλέπε «Ρυθµίσεις κάµερας ακίνητων εικόνων», σελ. 46. Φόντο Χρησιµοποιείτε απλό φόντο. Για πορτρέτα και άλλες φωτογραφίες µε ανθρώπους, αποφεύγετε να τοποθετείτε το θέµα σας µπροστά από ένα γεµάτο, σύνθετο φόντο που µπορεί να αποσπάσει την προσοχή από το θέµα. Στην περίπτωση που οι συνθήκες αυτές δεν είναι δυνατό να τηρηθούν, µετακινήστε την κάµερα ή το θέµα. Μετακινήστε την κάµερα πιο κοντά στο αντικείµενο για να τραβήξετε πιο καθαρά πορτρέτα. Βάθος Όταν φωτογραφίζετε τοπία και σκηνικά, προσθέστε βάθος στις φωτογραφίες σας τοποθετώντας αντικείµενα στο προσκήνιο. Εάν το αντικείµενο στο προσκήνιο βρίσκεται πολύ κοντά στην κάµερα, µπορεί να εµφανίζεται θολό. Συνθήκες φωτισµού Η αλλαγή της πηγής, της ποσότητας και της κατεύθυνσης του φωτός µπορεί να αλλάξει δραµατικά τις φωτογραφίες. Στη συνέχεια αναφέρονται ορισµένες τυπικές συνθήκες φωτισµού: Η πηγή φωτός πίσω από το θέµα. Αποφεύγετε να τοποθετείτε το θέµα σας µπροστά από ισχυρή πηγή φωτός. Εάν η πηγή φωτός βρίσκεται πίσω από το θέµα ή φαίνεται στην οθόνη, η φωτογραφία που θα προκύψει ενδέχεται να εµφανίζει φτωχή αντίθεση, να είναι πολύ σκοτεινή ή να περιέχει ανεπιθύµητα εφέ φωτός. Θέµα που φωτίζεται από το πλάι. Ο ισχυρός πλαινός φωτισµός προσδίδει ένα δραµατικό εφέ που µπορεί όµως να είναι πολύ έντονο και να οδηγεί σε υπερβολική αντίθεση. Πηγή φωτός µπροστά από το θέµα. Το έντονο ηλιακό φως µπορεί να επηρρεάσει το βλέµµα των Κάµερα 43

44 Κάµερα 44 ανθρώπων. Η αντίθεση επίσης µπορεί να είναι πολύ έντονη. Ο βέλτιστος φωτισµός επιτυγχάνεται σε συνθήκες όπου υπάρχει αφθονία διάχυτου, µαλακού φωτός, για παράδειγµα σε µια φωτεινή, µερικώς συννεφιασµένη ηµέρα ή µια ηλιόλουστη ηµέρα στη σκιά των δένδρων. Εγγραφή βίντεο Ενδείξεις λήψης βίντεο Το εικονοσκόπιο βίντεο εµφανίζει τις ακόλουθες ενδείξεις: 1 Ένδειξη λειτουργίας λήψης 2 Ένδειξη ενεργοποιηµένης λειτουργίας σταθεροποίησης βίντεο 3 Ένδειξη ενεργοποίησης σίγασης ήχου 4 Ενεργή γραµµή εργαλείων (δεν εµφανίζεται κατά τη διάρκεια της εγγραφής). 5 Ένδειξη επιπέδου φόρτισης µπαταρίας 6 Ένδειξη ποιότητας βίντεο. Για να αλλάξετε αυτή τη ρύθµιση, επιλέξτε Επιλογές > Ρυθµίσεις > Ποιότητα βίντεο. 7 Τύπος αρχείου βίντεο κλιπ 8 ιαθέσιµος χρόνος εγγραφής. Κατά την εγγραφή, η ένδειξη τρέχουσας διάρκειας βίντεο εµφανίζει επίσης το χρόνο που έχει παρέλθει και τον υπολειπόµενο χρόνο. 9 Η θέση όπου αποθηκεύεται το βίντεο κλιπ. 10 Ένδειξη σήµατος GPS Βιντεοσκόπηση 1. Εάν η κάµερα είναι στη λειτουργία εικόνας, επιλέξτε τη λειτουργία βίντεο από την ενεργή γραµµή εργαλείων. 2. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο λήψης. Εµφανίζεται το κόκκινο εικονίδιο εγγραφής ( ) και ακούγεται ένας ήχος. 3. Για να διακόψετε την εγγραφή ανά πάσα στιγµή, πατήστε Παύση. Επιλέξτε Συνέχεια για να συνεχίσετε. Αν διακόψετε την εγγραφή και δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο µέσα στο επόµενο λεπτό, η εγγραφή σταµατά. Για µεγέθυνση ή σµίκρυνση του θέµατος, χρησιµοποιήστε το πλήκτρο µεγέθυνσης στη συσκευή σας.

45 4. Για να σταµατήσετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο λήψης. Το βίντεο κλιπ αποθηκεύεται αυτόµατα στο φάκελο στις Φωτογραφίες. Η µέγιστη διάρκεια που µπορεί να έχει ένα βίντεο κλιπ είναι περίπου 30 δευτερόλεπτα µε ποιότητα κοινής χρήσης και 90 λεπτά µε άλλες ρυθµίσεις ποιότητας. Για να ενεργοποιήσετε τη µπροστινή κάµερα, επιλέξτε Επιλογές > Χρήση 2ης κάµερας. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για µεγέθυνση ή σµίκρυνση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω. Μετά την εγγραφή βίντεο Μετά την εγγραφή ενός κλιπ βίντεο, επιλέξτε ανάµεσα στις ακόλουθες επιλογές στην ενεργή γραµµή εργαλείων (διαθέσιµες µόνο εάν η Προβολή βίντεο είναι ρυθµισµένη στο Ενεργοποιηµένη στις ρυθµίσεις βίντεο): Για άµεση αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ που µόλις βιντεοσκοπήσατε, επιλέξτε Αναπαραγωγή ( ). Αν δε θέλετε να αποθηκεύσετε το βίντεο, επιλέξτε ιαγραφή ( ). Για να στείλετε το κλιπ βίντεο µέσω ενός µηνύµατος multimedia, ή µέσω άλλων τρόπων σύνδεσης, όπως η συνδεσιµότητα Bluetooth, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή επιλέξτε Αποστολή ( ). Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιµη κατά τη διάρκεια µιας κλήσης. εν µπορείτε να στείλετε κλιπ βίντεο που αποθηκεύτηκαν σε µορφή αρχείου MPEG-4 σε µήνυµα multimedia. Μπορείτε επίσης να αποστείλετε το κλιπ βίντεο στο πρόσωπο µε το οποίο συνοµιλείτε. Επιλέξτε Αποστολή σε καλούντα ( ) (διαθέσιµο µόνο κατά τη διάρκεια µιας κλήσης). Για να προσθέσετε το κλιπ βίντεο σε ένα άλµπουµ, επιλέξτε Προσθήκη σε άλµπουµ Για να αποστείλετε ένα κλιπ βίντεο σε ένα συµβατό άλµπουµ σε σύνδεση, επιλέξτε (διατίθεται µόνο εάν έχετε δηµιουργήσει ένα λογαριασµό για συµβατό άλµπουµ σε σύνδεση). Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο προκειµένου να εγγράψετε ένα νέο κλιπ βίντεο, πατήστε το πλήκτρο λήψης. Ρυθµίσεις κάµερας Κάµερα Υπάρχουν δύο είδη ρυθµίσεων για την κάµερα: οι ρυθµίσεις διαµόρφωσης και οι κύριες ρυθµίσεις. Οι ρυθµίσεις αυτές επανέρχονται στις προκαθορισµένες επιλογές αφού κλείσετε την κάµερα, αλλά οι κύριες ρυθµίσεις παραµένουν οι ίδιες έως ότου τις αλλάξετε πάλι. Για να προσαρµόσετε τις ρυθµίσεις διαµόρφωσης, χρησιµοποιήστε τις επιλογές στην ενεργή γραµµή εργαλείων. Βλέπε «Ρυθµίσεις 45

46 Κάµερα 46 χρώµατος και φωτισµού», σελ. 46. Για να αλλάξετε τις κύριες ρυθµίσεις, στη λειτουργία εικόνας ή βίντεο, επιλέξτε Επιλογές > Ρυθµίσεις. Ρυθµίσεις κάµερας ακίνητων εικόνων Για να αλλάξετε τις κύριες ρυθµίσεις, στη λειτουργία εικόνας, επιλέξτε Επιλογές > Ρυθµίσεις και από τα ακόλουθα: Ποιότητα εικόνας Ρύθµιση ανάλυσης (κύρια κάµερα µόνο). Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα της εικόνας, τόσο περισσότερο χώρο καταλαµβάνει στη µνήµη. Προσθήκη σε άλµπουµ Αποθηκεύσετε την εικόνα σε ένα άλµπουµ στην εφαρµογή Φωτογραφίες. Εγγραφή θέσης Για να προσθέσετε συντεταγµένες θέσης του GPS σε κάθε αρχείο εικόνας, επιλέξτε Ενεργοποιηµένη. Η λήψη του σήµατος GPS µπορεί να καθυστερήσει ή να µην είναι διαθέσιµο. Προβολή εικόνας Επιλέξετε αν θα προβάλλεται η φωτογραφία που τραβήξατε µετά τη λήψη της ή αν θα συνεχίζεται η λήψη φωτογραφιών αµέσως. Προεπιλ. όνοµα εικόνας Ορίστε ένα προεπιλεγµένο όνοµα για τις εικόνες που έχετε τραβήξει. Εκτετ/νο ψηφιακό ζουµ Η ρύθµιση διατίθεται µόνο στην κύρια κάµερα. Η επιλογή Ενεργοποίηση (συν.) επιτρέπει οµαλές και συνεχείς προσαυξήσεις της µεγέθυνσης ανάµεσα στην ψηφιακή µεγέθυνση και την εκτεταµένη ψηφιακή µεγέθυνση, η επιλογή Ενεργοπ/ση (παύσ.) επιτρέπει την παύση των προσαυξήσεων της µεγέθυνσης ανά ένα βήµα στην ψηφιακής και στην εκτεταµένη ψηφιακή µεγέθυνση, και η επιλογή Απενεργοποιηµένη επιτρέπει περιορισµένη µεγέθυνση διατηρώντας την ανάλυση εικόνας. Χρησιµοποιείτε την εκτεταµένη µεγέθυνση µόνο αν η εγγύτητα του θέµατος σας σάς ενδιαφέρει περισσότερο από την ποιότητα της φωτογραφίας. Η ποιότητα µιας ψηφιακά µεγεθυσµένης φωτογραφίας είναι πάντα µικρότερη από αυτήν µιας φωτογραφίας που δεν έχει µεγεθυνθεί. Ήχος λήψης Ορίστε τον ήχο που θέλετε να ακούγεται κατά τη λήψη µιας φωτογραφίας. Μνήµη σε χρήση Επιλέξτε πού θα αποθηκεύονται οι φωτογραφίες σας. Επαναφ. ρυθµ. κάµερας Επαναφέρετε τις προκαθορισµένες τιµές στις ρυθµίσεις της κάµερας. Ρυθµίσεις χρώµατος και φωτισµού Στην ενεργή γραµµή εργαλείων, επιλέξτε από τα ακόλουθα: Λειτουργία φλας ( ) (µόνο για εικόνες) Επιλέξτε την επιθυµητή λειτουργία φλας.

47 Χρωµατικός τόνος ( ) Επιλέξτε ένα χρωµατικό εφέ. Ενεργοποίηση λυχνίας βίντεο ή Απενεργοποίηση λυχνίας βίντεο Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη λυχνία βίντεο (µόνο στη λειτουργία βίντεο). Ισορροπία λευκού ( ) Επιλέξτε την τρέχουσα συνθήκη φωτισµού. Έτσι η κάµερα είναι σε θέση να αναπαράγει χρώµατα µε µεγαλύτερη ακρίβεια. Αντιστάθµιση έκθεσης ( ) (µόνο για εικόνες) Εάν φωτογραφίζετε ένα σκοτεινό αντικείµενο µπροστά από ένα ανοιχτόχρωµο φόντο όπως το χιόνι, ρυθµίστε την έκθεση στο +1 ή στο +2 για να αντισταθµίσετε τη φωτεινότητα του φόντου. Για φωτεινά θέµατα µε σκούρο φόντο, χρησιµοποιήστε -1 ή -2. Ευκρίνεια ( ) (µόνο για εικόνες) Ρυθµίστε την ευκρίνεια των φωτογραφιών. Αντίθεση ( ) (µόνο για εικόνες) Ρυθµίστε τη διαφορά µεταξύ των πιο φωτεινών και των πιο σκοτεινών τµηµάτων των φωτογραφιών. Ευαισθησία στο φως ( ) (µόνο για εικόνες) Σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού, αυξήστε την ευαισθησία φωτός της κάµερας για να µειώσετε τον κίνδυνο λήψης πολύ σκοτεινών εικόνων. Η προβολή της οθόνης αλλάζει για να ταιριάζει µε τις ρυθµίσεις που κάνετε. Οι διαθέσιµες ρυθµίσεις διαφέρουν ανάλογα µε την κάµερα που έχετε επιλέξει. Οι ρυθµίσεις διαµόρφωσης είναι ανάλογες µε τις λειτουργίες λήψης. Η εναλλαγή µεταξύ των λειτουργιών δεν επαναφέρει τις ορισµένες ρυθµίσεις. Οι ρυθµίσεις διαµόρφωσης επιστρέφουν στις προεπιλεγµένες τιµές όταν κλείνετε την κάµερα. Αν επιλέξετε µια νέα σκηνή, οι ρυθµίσεις χρώµατος και φωτισµού αντικαθίστανται από την επιλεγµένη σκηνή. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις διαµόρφωσης αφού επιλέξετε µια σκηνή, εάν χρειάζεται. Ρυθµίσεις βίντεο Για να αλλάξετε τις κύριες ρυθµίσεις, στη λειτουργία βίντεο, επιλέξτε Επιλογές > Ρυθµίσεις και από τα ακόλουθα: Ποιότητα βίντεο Ρυθµίστε την ποιότητα του βίντεο κλιπ. Αν θέλετε να στείλετε το βίντεο κλιπ µέσω ενός µηνύµατος πολυµέσων, επιλέξτε Κοινή χρήση. Το βίντεο κλιπ εγγράφεται µε ανάλυση QCIF, σε µορφή 3GPP, ενώ το όριο µεγέθους του είναι 300 kb (περίπου 30 δευτερόλεπτα). Ενδέχεται να µη µπορείτε να αποστέλλετε σε ένα µήνυµα πολυµέσων βίντεο κλιπ τα οποία αποθηκεύονται σε µορφή MPEG-4. Εγγραφή θέσης Για να προσθέσετε συντεταγµένες θέσης του GPS σε κάθε αρχείο, επιλέξτε Ενεργοποιηµένη. Η λήψη του σήµατος Κάµερα 47

48 Κάµερα GPS µπορεί να καθυστερήσει ή να µην είναι διαθέσιµο. Σταθεροποίηση βίντεο Μειώστε την επίδραση από το κούνηµα της κάµερας κατά την εγγραφή βίντεο. Ηχογράφηση Επιλέξτε αν επιθυµείτε να εγγράφεται ήχος. Προσθήκη σε άλµπουµ Προσθέστε το βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει σε ένα άλµπουµ στην εφαρµογή Φωτογραφίες. Προβολή βίντεο Επιλέξτε για να προβάλετε το πρώτο καρέ του βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει µετά τη διακοπή της εγγραφής. Για να προβάλετε ολόκληρο το βίντεο κλιπ, επιλέξτε Αναπαραγωγή από την ενεργή γραµµή εργαλείων (κύρια κάµερα) ή Επιλογές > Αναπαραγωγή (δευτερεύουσα κάµερα). Προεπιλ. όνοµα βίντεο Εισάγετε το προεπιλεγµένο όνοµα για τα βίντεο κλιπ που έχετε τραβήξει. Μνήµη σε χρήση Επιλέξτε πού θα αποθηκεύονται τα βίντεο κλιπ σας. Επαναφ. ρυθµ. κάµερας Επαναφέρετε τις προκαθορισµένες τιµές στις ρυθµίσεις της κάµερας. 48

49 Φωτογραφίες Σχετικά µε την εφαρµογή Φωτογραφίες Πατήστε Μενού > Φωτογραφίες και επιλέξτε από τα παρακάτω: ηµιουργ/νες Προβολή όλων των εικόνων και βίντεο κλιπ που έχετε τραβήξει και εγγράψει. Μήνες Προβολή εικόνων και βίντεο κλιπ που είναι κατηγοριοποιηµένα κατά τον µήνα που έγινε η λήψη ή εγγραφή τους. Άλµπουµ Προβολή των προεπιλεγµένων άλµπουµ και αυτών που έχετε δηµιουργήσει. Ετικέτες Προβολή των ετικετών που έχετε δηµιουργήσει για κάθε στοιχείο. Όλα είτε όλα τα στοιχεία. Κοινό online ηµοσίευση εικόνων ή βίντεο στον Ιστό. Προβολή εικόνων και βίντεο Επιλέξτε Μενού > Φωτογραφίες. Για προβολή όλων των αποθηκευµένων εικόνων και βίντεο, επιλέξτε Όλα. Φωτογραφίες Για να προβάλετε τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει και τα βίντεο που έχετε εγγράψει µε την κάµερα της συσκευής σας, επιλέξτε ηµιουργ/νες. Οι εικόνες και τα βίντεο µπορούν επίσης να σταλούν σε εσάς από συµβατή συσκευή. Για να προβάλετε στις Φωτογραφίες µια εικόνα ή ένα βίντεο που έχετε λάβει, πρέπει πρώτα να το αποθηκεύσετε. Τα αρχεία εικόνων και βίντεο ταξινοµούνται µε τη σειρά κατά ηµεροµηνία και ώρα. Εµφανίζεται ο αριθµός των αρχείων. Για να περιηγηθείτε στα αρχεία ένα προς ένα, µετακινηθείτε µε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά. Για να περιηγηθείτε στα αρχεία σε οµάδες, µετακινηθείτε µε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω. Για να ανοίξετε ένα αρχείο, επιλέξτε το αρχείο. Όταν ανοίγει µια εικόνα, για να τη µεγεθύνετε, χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα ζουµ. Η αναλογία ζουµ δεν αποθηκεύεται µόνιµα. 49

50 Φωτογραφίες 50 Για να επεξεργαστείτε µια εικόνα ή ένα βίντεο, επιλέξτε Επιλογές > Επεξεργασία. Για να δείτε που τραβήξατε µια φωτογραφία µαρκαρισµένη µε την ένδειξη επιλέξτε Επιλογές > Προβολή στο χάρτη. Για να εκτυπώσετε εικόνες σε συµβατό εκτυπωτή, επιλέξτε Επιλογές > Εκτύπωση. Για να µετακινήσετε εικόνες σε µια συλλογή για εκτύπωση αργότερα, επιλέξτε Επιλογές > Προσθήκη σε άλµπουµ > Εκτύπ. αργότ.. Προβολή και επεξεργασία των στοιχείων αρχείου Επιλέξτε Μενού > Φωτογραφίες. Μετάβαση σε ένα στοιχείο. Για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες µιας εικόνας ή ενός βίντεο, επιλέξτε Επιλογές > Στοιχεία > Προβ. και επεξ. και από τα ακόλουθα: Ετικέτες Προβολή των ετικετών που χρησιµοποιούνται. Για να προσθέσετε περισσότερες ετικέτες στο τρέχον αρχείο, επιλέξτε Πρ.. Περιγραφή Προβολή περιγραφής µε ελεύθερη µορφή του αρχείου. Για να προσθέσετε µια περιγραφή, επιλέξτε το πεδίο. Τοποθεσία Προβολή πληροφοριών θέσης GPS, αν υπάρχουν. Τίτλος Προβολή της µικρογραφίας εικόνας του αρχείου και του ονόµατος του τρέχοντος αρχείου. Για να επεξεργαστείτε το όνοµα αρχείου, επιλέξτε το πεδίο ονόµατος αρχείου. Άλµπουµ Προβολή των άλµπουµ στα οποία βρίσκεται το τρέχον αρχείο. Ανάλυση Προβολή του µεγέθους της εικόνας σε pixel. ιάρκεια Προβολή της διάρκειας του βίντεο. ικ. χρήσης Για να προβάλετε τα δικαιώµατα DRM του τρέχοντος αρχείου, επιλέξτε Πρ.. Οργάνωση εικόνων και βίντεο Επιλέξτε Μενού > Φωτογραφίες. Μπορείτε να οργανώσετε τα αρχεία ως ακολούθως: Για να µπορείτε να προβάλετε στοιχεία στην προβολή Ετικέτες, προσθέστε ετικέτες σε αυτά. Για να προβάλετε στοιχεία ανά µήνα, επιλέξτε Μήνες. Για να δηµιουργήσετε µια συλλογή για αποθήκευση στοιχείων, επιλέξτε Άλµπουµ > Επιλογές > Νέο άλµπουµ. Για να προσθέσετε µια εικόνα ή ένα κλιπ βίντεο σε ένα άλµπουµ, επιλέξτε το στοιχείο και Προσθήκη σε άλµπουµ από την ενεργή γραµµή εργαλείων.

51 Για να διαγράψετε µια εικόνα ή ένα κλιπ βίντεο, επιλέξτε το στοιχείο και ιαγραφή από την ενεργή γραµµή εργαλείων. Ενεργή γραµµή εργαλείων Η ενεργή γραµµή εργαλείων είναι διαθέσιµη µόνο όταν έχετε επιλέξει µια εικόνα ή ένα κλιπ βίντεο σε µια προβολή. Στην ενεργή γραµµή εργαλείων, µεταβείτε σε διαφορετικά στοιχεία και πατήστε την επιλογή που θέλετε. Οι διαθέσιµες επιλογές διαφέρουν ανάλογα µε την προβολή στην οποία βρίσκεστε και εάν έχετε επιλέξει µια εικόνα ή ένα κλιπ βίντεο. Για να αποκρύψετε τη γραµµή εργαλείων, επιλέξτε Επιλογές > Απόκρυψη εικονιδίων. Για να ενεργοποιήσετε την ενεργή γραµµή εργαλείων όταν βρίσκεται σε απόκρυψη, πιέστε το πλήκτρο κύλισης. Επιλέξτε µια εικόνα ή ένα κλιπ βίντεο και πατήστε ένα από τα ακόλουθα: Αναπαραγωγή του κλιπ βίντεο. Αποστολή της εικόνας ή του κλιπ βίντεο. Αποστολή της εικόνας ή του κλιπ βίντεο σε συµβατό άλµπουµ σε σύνδεση (διατίθεται µόνο εάν έχετε δηµιουργήσει ένα λογαριασµό για συµβατό άλµπουµ σε σύνδεση). Προσθήκη του στοιχείου σε ένα άλµπουµ. ιαχείριση των ετικετών και άλλων χαρακτηριστικών του στοιχείου. Συλλογές Επιλέξτε Μενού > Φωτογραφίες και Άλµπουµ. Με τα άλµπουµ, µπορείτε να διαχειριστείτε εύκολα τις εικόνες και τα βίντεο κλιπ σας. Για να δηµιουργήσετε ένα νέο άλµπουµ, επιλέξτε Επιλογές > Νέο άλµπουµ. Για να προσθέσετε µια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ σε άλµπουµ, επιλέξτε το στοιχείο και Επιλογές > Προσθήκη σε άλµπουµ. Ανοίγει µια λίστα µε άλµπουµ. Επιλέξτε το άλµπουµ στο οποίο θέλετε να προσθέσετε την εικόνα ή το βίντεο κλιπ. Το στοιχείο που προσθέσατε στο άλµπουµ εξακολουθεί να είναι ορατό στις Φωτογραφ.. Για να αφαιρέσετε µια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ από ένα άλµπουµ, επιλέξτε το άλµπουµ και το στοιχείο και Επιλογές > Κατάρ. από άλµπουµ. Ετικέτες Επιλέξτε Μενού > Φωτογραφίες. Χρησιµοποιήστε ετικέτες για να οργανώσετε σε κατηγορίες στοιχεία πολυµέσων στις Φωτογραφίες. Μπορείτε να δηµιουργήσετε και να διαγράψετε ετικέτες στη ιαχείριση ετικετών. Η ιαχείριση Φωτογραφίες 51

52 Φωτογραφίες 52 ετικετών εµφανίζει τις τρέχουσες ετικέτες που χρησιµοποιούνται και τον αριθµό των στοιχείων που αντιστοιχούν σε κάθε ετικέτα. Για να ανοίξετε τη ιαχείριση ετικετών, επιλέξτε µια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ και Επιλογές > Στοιχεία > ιαχ. ετικετών. Για να δηµιουργήσετε µια ετικέτα, επιλέξτε Επιλογές > Νέα ετικέτα. Για να αντιστοιχίσετε µια ετικέτα σε µια εικόνα, επιλέξτε την εικόνα και Επιλογές > Προσθήκη ετικετών. Για να δείτε τις ετικέτες που έχετε δηµιουργήσει, επιλέξτε Ετικέτες. Το µέγεθος του ονόµατος ετικέτας αντιστοιχεί στον αριθµό στοιχείων της ετικέτας. Για να προβάλετε όλες τις εικόνες που αντιστοιχούν σε µια ετικέτα, επιλέξτε την ετικέτα από τη λίστα. Για να προβάλετε τη λίστα µε αλφαβητική σειρά, επιλέξτε Επιλογές > Αλφαβητικά. Για να προβάλετε τη λίστα µε σειρά συχνότερης χρήσης, επιλέξτε Επιλογές > Πιο συχνές. Για να αφαιρέσετε µια εικόνα από µια ετικέτα, επιλέξτε την ετικέτα και την εικόνα και επιλέξτε Επιλογές > Κατάργ. από την ετικέτα. Εµφάνιση σλάιντς Επιλέξτε Μενού > Φωτογραφίες. Για να προβάλετε τις εικόνες σας σαν προβολή διαφανειών, επιλέξτε µια εικόνα και Επιλογές > Προβολή διαφανειών > Αναπαρ/γή µπροστά ή Αναπαρ. προς τα πίσω. Η προβολή διαφανειών ξεκινάει από το επιλεγµένο αρχείο. Για να προβάλετε µόνο τις επιλεγµένες εικόνες σαν προβολή διαφανειών, επιλέξτεεπιλογές > Επιλογή/ Εξαίρεση > Επιλογή για να επισηµάνετε τις εικόνες. Για να ξεκινήσει η προβολή διαφανειών, επιλέξτε Επιλογές > Προβολή διαφανειών > Αναπαρ/γή µπροστά ή Αναπαρ. προς τα πίσω. Για να συνεχίσετε την προβολή διαφανειών µετά από παύση, επιλέξτε Συνέχεια. Για να τερµατίσετε την προβολή διαφανειών, επιλέξτε Τέλος. Για να περιηγηθείτε στις εικόνες, µετακινηθείτε µε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά. Πριν ξεκινήσει η προβολή διαφανειών, για να προσαρµόσετε τις ρυθµίσεις της προβολής διαφανειών, επιλέξτε Επιλογές > Προβολή διαφανειών > Ρυθµίσεις και µία από τις ακόλουθες επιλογές: Μουσική Προσθήκη ήχου στην προβολή διαφανειών. Τραγούδι Επιλογή αρχείου µουσικής από τη λίστα. Καθυστέρ. διαφανειών Προσαρµογή του ρυθµού στην προβολή διαφανειών.

53 Για να ρυθµίσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια της προβολής διαφανειών, χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα έντασης. Λειτουργία εξόδου τηλεόρασης Για να προβάλετε τα βίντεο κλιπ και τις εικόνες που έχετε καταγράψει σε µια συµβατή τηλεόραση, χρησιµοποιήστε ένα Καλώδιο σύνδεσης βίντεο Nokia. Πριν να προβάλετε τις εικόνες και τα βίντεο κλιπ στην τηλεόραση, πρέπει να διαµορφώσετε τις ρυθµίσεις εξόδου της τηλεόρασης για το υφιστάµενο σύστηµα τηλεόρασης και τον τύπο οθόνης της τηλεόρασης. Βλέπε «Ρυθµίσεις αξεσουάρ», σελ εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την τηλεόραση ως εικονοσκόπιο για την κάµερα σε λειτουργία εξόδου τηλεόρασης. Για να παρακολουθήσετε εικόνες και βίντεο κλιπ στην τηλεόραση, εκτελέστε τις εξής ενέργειες: 1. Συνδέστε ένα Καλώδιο σύνδεσης βίντεο Nokia στην είσοδο βίντεο µιας συµβατής τηλεόρασης. 2. Συνδέστε το άλλο άκρο του Καλωδίου σύνδεσης βίντεο της Nokia στην Υποδοχή Nokia AV της συσκευής σας. 3. Μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε τη λειτουργία καλωδίου. 4. Πατήστε και επιλέξτε Έκθεση και αναζητήστε το αρχείο που θέλετε να προβάλετε. Οι εικόνες παρουσιάζονται στην προβολή εικόνων και τα βίντεο κλιπ αναπαράγονται στο Κέντρο βίντεο. Όλα τα ηχητικά στοιχεία, περιλαµβανοµένων των ενεργών κλήσεων, του στερεοφωνικού ήχου βίντεο κλιπ, του ήχου πλήκτρων και του ήχου κλήσης, δροµολογούνται στην τηλεόραση όταν το Καλώδιο συνδεσιµότητας βίντεο της Nokia είναι συνδεδεµένο στη συσκευή. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το µικρόφωνο της συσκευής κανονικά. Για όλες τις εφαρµογές εκτός από τους φακέλους στις Φωτογραφ., η οθόνη τηλεόρασης προβάλει ό,τι εµφανίζεται στην οθόνη της συσκευής σας. Η ανοιγµένη εικόνα εµφανίζεται σε πλήρη οθόνη στην τηλεόραση. Όταν ανοίγετε µια εικόνα στην προβολή µε µικρογραφίες ενώ προβάλλεται στην τηλεόραση, η λειτουργία µεγέθυνσης δεν είναι διαθέσιµη. Όταν ανοίγετε ένα επιλεγµένο βίντεο κλιπ, το Κέντρο βίντεο αρχίζει να αναπαράγει το βίντεο κλιπ στην οθόνη της συσκευής και την οθόνη της τηλεόρασης. Βλέπε «RealPlayer», σελ Φωτογραφίες

54 Φωτογραφίες 54 Μπορείτε να δείτε εικόνες ως προβολή διαφανειών στην τηλεόραση. Όλα τα στοιχεία µιας συλλογής ή οι εικόνες που έχουν επισηµανθεί εµφανίζονται στην τηλεόραση σε πλήρη οθόνη, ενώ αναπαράγεται η επιλεγµένη µουσική. Βλέπε «Εµφάνιση σλάιντς», σελ. 52. Η ποιότητα της τηλεοπτικής εικόνας µπορεί να διαφέρει λόγω της διαφορετικής ανάλυσης των συσκευών. Ραδιοσήµατα από ασύρµατα δίκτυα που προέρχονται, για παράδειγµα, από εισερχόµενες κλήσεις, ενδέχεται να δηµιουργήσουν παρεµβολές στην εικόνα της τηλεόρασης. Επεξεργασία εικόνων Επεξεργασία εικόνας Για να επεξεργαστείτε µια εικόνα στην εφαρµογή Φωτογραφίες, µεταβείτε στην εικόνα και επιλέξτε Επιλογές > Επεξεργασία. Για να προσθέσετε εφέ στις εικόνες σας, επιλέξτε Επιλογές > Προσθήκη εφέ. Μπορείτε να περικόψετε και να περιστρέψετε την εικόνα, να προσαρµόσετε τη φωτεινότητα, το χρώµα, την αντίθεση και την ανάλυση και να προσθέσετε εφέ, κείµενο, clip art ή ένα πλαίσιο στην εικόνα. Περικοπή εικόνας Για να περικόψετε µια εικόνα, πατήστε Επιλογές > Προσθήκη εφέ και (Περικοπή). Για µη αυτόµατη περικοπή της εικόνας, επιλέξτε Μη αυτόµατος. Εµφανίζεται ένας σταυρός στην επάνω αριστερή γωνία της εικόνας. Ρυθµίστε µε κύλιση τα περιθώρια περικοπής, επιλέξτε Ορισµός και προσαρµόστε τα περιθώρια περικοπής από την κάτω δεξιά γωνία της εικόνας. Για να προσαρµόσετε και πάλι τα περιθώρια περικοπής από την επάνω αριστερή γωνία, επιλέξτε Πίσω. Όταν είστε ικανοποιηµένοι µε την περιοχή προς περικοπή, πατήστε Περικοπή. Αν επιλέξετε µια προκαθορισµένη αναλογία, η επιλεγµένη αναλογία κλειδώνει, όταν ρυθµίζετε τα περιθώρια περικοπής. Περιορισµός φαινοµένου "κόκκινων µατιών" Για να µειώσετε το φαινόµενο των κόκκινων µατιών σε µια φωτογραφία, επιλέξτε Επιλογές > Προσθήκη εφέ και (Περιορ. κόκ. µατιών). Μετακινήστε το σταυρό µέσα στο µάτι και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Μετακινηθείτε µε κύλιση για να αλλάξετε το µέγεθος του βρόχου, ώστε να ταιριάζει µε το µέγεθος του µατιού, Για να µειώσετε το κόκκινο χρώµα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Όταν

55 ολοκληρώσετε την επεξεργασία της φωτογραφίας, πατήστε Εντάξει. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε στην προηγούµενη προβολή, επιλέξτε Πίσω. Χρήσιµες συντοµεύσεις Κατά την επεξεργασία εικόνων µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις ακόλουθες συντοµεύσεις: Για προβολή εικόνας σε πλήρη οθόνη, πατήστε *. Για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή, πατήστε ξανά *. Για να περιστρέψετε µια εικόνα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, πατήστε 3 ή 1. Για µεγέθυνση ή σµίκρυνση, πατήστε 5 ή 0. Για να µετακινηθείτε σε µια µεγεθυσµένη εικόνα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά. Επεξεργασία βίντεο Η εφαρµογή επεξεργασίας βίντεο υποστηρίζει µορφές αρχείων βίντεο.3gp και.mp4 και µορφές αρχείων ήχου.aac,.amr,.mp3 και.wav. εν υποστηρίζει απαραίτητα όλα τα χαρακτηριστικά µιας µορφής αρχείου ή όλες τις παραλλαγές µορφών αρχείων. Για να επεξεργαστείτε βίντεο κλιπ στο Φωτογραφίες, µεταβείτε στο βίντεο κλιπ, επιλέξτε Επιλογές > Επεξεργασία και µια από τις ακόλουθες επιλογές: Συγχώνευση για να προσθέσετε µια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ στην αρχή ή στο τέλος του επιλεγµένου βίντεο κλιπ Αλλαγή ήχου για να προσθέσετε ένα νέο ηχητικό κλιπ και να αντικαταστήσετε τον αρχικό ήχο στο βίντεο κλιπ. Προσθήκη κειµένου για να προσθέσετε κείµενο στην αρχή ή στο τέλος του βίντεο κλιπ Αποκοπή για να περικόψετε το βίντεο και να σηµειώσετε τις ενότητες που θέλετε να διατηρήσετε στο βίντεο κλιπ Για να πάρετε ένα στιγµιότυπο ενός βίντεο κλιπ, στην προβολή περικοπής βίντεο, επιλέξτε Επιλογές > Λήψη στιγµιότυπου. Στην προβολή προεπισκόπησης µε µικρογραφίες, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε Λήψη στιγµιότυπου. Φωτογραφίες 55

56 Έκθεση 56 Έκθεση Πληροφορίες για την Έκθεση Επιλέξτε Μενού > Εφαρµογές > Έκθεση. Η Έκθεση είναι ένας χώρος αποθήκευσης των εικόνων, των βίντεο και των κλιπ ήχου, των τραγουδιών και των συνδέσµων συνεχούς ροής. Κύρια προβολή Επιλέξτε Μενού > Εφαρµογές > Έκθεση. Επιλέξτε µία από τις ακόλουθες ρυθµίσεις: Εικόνες Προβολή εικόνων και βίντεο κλιπ στις Φωτογραφ.. Κλιπ βίντεο Προβολή βίντεο κλιπ στο Κέντρο βίντ.. Τραγούδια Άνοιγµα της εφαρµογής Μουσική. Κλιπ ήχου Αναπαραγωγή κλιπ ήχου. Σύνδ. συν. ροής Προβολή και άνοιγµα συνδέσµων συνεχούς ροής. Παρουσιάσεις Προβολή παρουσιάσεων. Μπορείτε να περιηγηθείτε και να ανοίξετε φακέλους, καθώς και να αντιγράψετε και να µετακινήσετε στοιχεία στους φακέλους. Μπορείτε επίσης να δηµιουργήσετε συλλογές, να αντιγράψετε και να προσθέσετε στοιχεία στις συλλογές. Για να ανοίξετε ένα αρχείο, επιλέξτε το αρχείο από τη λίστα. Για άνοιγµα και αναπαραγωγή βίντεο κλιπ και συνδέσµων συνεχούς ροής, επιλέξτε Κέντρο βίντ. και για τα αρχεία µουσικής και τα κλιπ ήχου επιλέξτε Μουσική. Κλιπ ήχου Επιλέξτε Μενού > Εφαρµογές > Έκθεση και Κλιπ ήχου. Αυτός ο φάκελος περιέχει τα κλιπ ήχου που έχετε λάβει από τον ιστό. Τα κλιπ ήχου που δηµιουργούνται µε την εφαρµογή Εγγραφή µε βελτιωµένες ή κανονικές ρυθµίσεις ποιότητας MMS αποθηκεύονται επίσης σε αυτόν τον φάκελο αλλά τα κλιπ ήχου που δηµιουργούνται µε ρυθµίσεις υψηλής ποιότητας αποθηκεύονται στην εφαρµογή Μουσική. Για να ακούσετε ένα αρχείο ήχου, επιλέξτε το αρχείο από τη λίστα. Για επαναφορά ή γρήγορη προώθηση, µετακινηθείτε προς τα αριστερά ή τα δεξιά.

57 Συµβουλή: Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα πλήκτρα πολυµέσων για διακοπή, παύση, συνέχιση, επαναφορά και γρήγορη προώθηση. Σύνδεσµοι συνεχούς ροής Επιλέξτε Μενού > Εφαρµογές > Έκθεση και Σύνδ. συν. ροής. Για να ανοίξετε έναν σύνδεσµο συνεχούς ροής, επιλέξτε τον σύνδεσµο από τη λίστα. Για να προσθέσετε ένα νέο σύνδεσµο συνεχούς ροής, επιλέξτε Επιλογές > Νέος σύνδεσµος. Παρουσιάσεις Επιλέξτε Μενού > Εφαρµογές > Έκθεση. Με τις παρουσιάσεις, µπορείτε να προβάλετε γραφικά σε κλίµακα (SVG) και αρχεία flash (SWF), όπως καρτούν και χάρτες. Οι εικόνες SVG διατηρούν την εµφάνισή τους όταν εκτυπώνονται ή προβάλλονται σε διαφορετικό µέγεθος και ανάλυση οθόνης. Για να προβάλετε αρχεία, επιλέξτε Παρουσιάσεις. Μεταβείτε σε µια εικόνα και επιλέξτε Επιλογές > Αναπαραγωγή. Για παύση της αναπαραγωγής, επιλέξτε Επιλογές > Παύση. Για µεγέθυνση, πατήστε το 5. Για σµίκρυνση, πατήστε το 0. Για περιστροφή της εικόνας κατά 90 µοίρες δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, πατήστε 1 ή 3, αντίστοιχα. Για περιστροφή της εικόνας κατά 45 µοίρες, πατήστε 7 ή 9, αντίστοιχα. Για εναλλαγή µεταξύ λειτουργίας πλήρους και κανονικής οθόνης, πατήστε *. Έκθεση 57

58 Συνδεσιµότητα 58 Συνδεσιµότητα Η συσκευή σάς προσφέρει πολλές επιλογές σύνδεσης µε το ιαδίκτυο ή µε άλλες συµβατές συσκευές ή υπολογιστές. Ασύρµατο LAN Σχετικά µε τα WLAN Για να χρησιµοποιήσετε ασύρµατο LAN (WLAN), πρέπει να υπάρχει διαθέσιµο στο χώρο που βρίσκεστε και η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεµένη στο WLAN. Ορισµένα δίκτυα WLAN φέρουν προστασία και θα χρειαστεί να προµηθευτείτε ένα κλειδί πρόσβασης από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας για να συνδεθείτε σε αυτά. Σηµείωση: Στη Γαλλία, η χρήση WLAN επιτρέπεται µόνο σε εσωτερικούς χώρους. Οι λειτουργίες που χρησιµοποιούν WLAN ή που επιτρέπεται να εκτελούνται στο παρασκήνιο, ενώ χρησιµοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της µπαταρίας και µειώνουν τη διάρκεια ζωής της. Η συσκευή σας υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες ασύρµατου LAN: IEEE b/g standard Λειτουργία σε συχνότητα 2,4 GHz Μέθοδοι κρυπτογράφησης WEP µε κλειδιά έως 128 bit, πρόσβαση µε προστασία Wi-Fi (WPA), και µέθοδοι ελέγχου στοιχείων 802.1x. Οι λειτουργίες αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο εάν υποστηρίζονται από το δίκτυο. Σηµαντικό: Ενεργοποιείτε πάντα µια από τις διαθέσιµες µεθόδους κρυπτογράφησης για να αυξήσετε την ασφάλεια της ασύρµατης σύνδεσης LAN. Η χρήση της κρυπτογράφησης µειώνει τον κίνδυνο µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης στα δεδοµένα σας. Συνδέσεις WLAN Για να χρησιµοποιήσετε ένα WLAN, πρέπει να δηµιουργήσετε σηµείο πρόσβασης διαδικτύου σε WLAN. Χρησιµοποιήστε το σηµείο πρόσβασης για εφαρµογές που πρέπει να συνδεθούν στο διαδίκτυο. Η σύνδεση WLAN πραγµατοποιείται όταν δηµιουργείτε µια σύνδεση δεδοµένων µε σηµείο πρόσβασης WLAN. Η ενεργή σύνδεση WLAN τερµατίζεται όταν τερµατίζετε τη σύνδεση δεδοµένων. Επίσης µπορείτε να τερµατίσετε τη σύνδεση µη αυτόµατα.

59 Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα WLAN σε µια κλήση οµιλίας ή όταν είναι ενεργή µια σύνδεση πακέτων δεδοµένων. Μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα µόνο σηµείο πρόσβασης WLAN κάθε φορά αλλά το ίδιο σηµείο πρόσβασης διαδικτύου µπορούν να το χρησιµοποιήσουν πολλές συσκευές. Όταν η συσκευή είναι στο προφίλ Εκτός σύνδεσης, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα WLAN, αν είναι διαθέσιµο. Να θυµάστε να συµµορφώνεστε µε τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας κατά τη δηµιουργία και χρήση µιας σύνδεσης WLAN. Αν µετακινήσετε τη συσκευή σε άλλο σηµείο εντός του WLAN και εκτός εµβέλειας ενός σηµείου πρόσβασης WLAN, η λειτουργία περιαγωγής µπορεί αυτόµατα να συνδέσει τη συσκευή σας µε άλλο σηµείο πρόσβασης που ανήκει στο ίδιο WLAN. Όσο βρίσκεστε εντός της εµβέλειας των σηµείων πρόσβασης που ανήκουν στο ίδιο δίκτυο, η συσκευή σας θα παραµένει συνδεδεµένη στο δίκτυο. Συµβουλή: Για να ελέγξετε τη µοναδική διεύθυνση MAC (ελέγχου πρόσβασης µέσου) που ταυτοποιεί τη συσκευή σας, για να ρυθµίσετε για παράδειγµα τη διεύθυνση MAC της συσκευής σας σε δροµολογητή WLAN, πληκτρολογήστε *# # στην αρχική οθόνη. Εµφανίζεται η διεύθυνση MAC. Εµφάνιση διαθεσιµότητας WLAN Για να ρυθµίσετε τη συσκευή σας ώστε να εµφανίζει τη διαθεσιµότητα ασύρµατου LAN (WLAN), επιλέξτε Μενού > Εργαλεία > Ρυθµίσεις και Σύνδεση > Ασύρµατο LAN > Προβολή διαθεσιµ. WLAN. Εάν είναι διαθέσιµο ένα WLAN, εµφανίζεται η ένδειξη. Οδηγός WLAN Συνδεσιµότητα Επιλέξτε Μενού > Εργαλεία > Συνδεσιµ. > Οδηγ. WLAN. Ο οδηγός WLAN σάς βοηθά να βρείτε και να συνδεθείτε σε ένα ασύρµατο LAN (WLAN). Όταν ανοίγετε την εφαρµογή, η συσκευή σας αρχίζει να κάνει σάρωση για διαθέσιµα WLAN και τα εµφανίζει σε λίστα. Πατήστε Επιλογές και επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα: Ανανέωση Ενηµερώστε τη λίστα διαθέσιµων WLAN. Φίλτρο δικτύων WLAN Αποκλείστε τα WLAN στη λίστα µε τα δίκτυα που βρέθηκαν. Τα επιλεγµένα δίκτυα φιλτράρονται την επόµενη φορά που η εφαρµογή θα εκτελέσει αναζήτηση για δίκτυα WLAN. Έναρξη περιήγ. Ιστού Ξεκινήστε την περιήγηση στον Ιστό χρησιµοποιώντας το σηµείο πρόσβασης του WLAN. 59

60 Συνδεσιµότητα 60 Συνέχ. περιήγ. στον Ιστό Συνεχίστε την περιήγηση στον Ιστό χρησιµοποιώντας την τρέχουσα ενεργή σύνδεση WLAN. Αποσύνδεση WLAN Αποσυνδέστε την ενεργή σύνδεση στο WLAN. Στοιχεία Προβολή των λεπτοµερειών του WLAN. Σηµαντικό: Ενεργοποιείτε πάντα µια από τις διαθέσιµες µεθόδους κρυπτογράφησης για να αυξήσετε την ασφάλεια της ασύρµατης σύνδεσης LAN. Η χρήση της κρυπτογράφησης µειώνει τον κίνδυνο µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης στα δεδοµένα σας. ιαχείριση σύνδεσης Ενεργές συνδέσεις δεδοµένων Πατήστε Μενού > Εργαλεία > Συνδεσιµ. > ιαχ. συνδ.. Πατήστε Ενεργές συνδέσεις δεδοµένων. Στην προβολή ενεργών συνδέσεων, µπορείτε να δείτε τις ανοιχτές συνδέσεις δεδοµένων: κλήσεις δεδοµένων συνδέσεις πακέτων δεδοµένων συνδέσεις ασύρµατου LAN (WLAN) Σηµείωση: Το τελικό τιµολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασµού, τους φόρους κ.ο.κ. Για να τερµατίσετε µια σύνδεση, επιλέξτε Επιλογές > Αποσύνδεση. Για να τερµατίσετε όλες τις ενεργές συνδέσεις, επιλέξτε Επιλογές > Αποσύνδεση όλων. Για να δείτε τα στοιχεία µιας σύνδεσης, επιλέξτε Επιλογές > Στοιχεία. ιαθέσιµα WLAN Επιλέξτε Μενού > Εργαλεία > Συνδεσιµ. > ιαχ. συνδ. και ιαθέσιµα δίκτυα WLAN. Η προβολή διαθέσιµων WLAN εµφανίζει µια λίστα ασύρµατων LAN (WLAN) εντός εµβέλειας, τη λειτουργία δικτύου τους (υποδοµής ή προσωρινό) και την ένδειξη ισχύος του σήµατος. Η επιλογή εµφανίζεται για δίκτυα µε κρυπτογράφηση, ενώ η επιλογή εµφανίζεται αν η συσκευή σας διαθέτει ενεργή σύνδεση στο δίκτυο. Για να προβάλετε τις λεπτοµέρειες ενός δικτύου, επιλέξτε Επιλογές > Στοιχεία.

61 Για να δηµιουργήσετε ένα σηµείο πρόσβασης ιαδικτύου στο δίκτυο, επιλέξτε Επιλογές > Προεπιλ. σηµ. πρόσβ.. Bluetooth Πατήστε Μενού > Εργαλεία > Συνδεσιµ. > Bluetooth. Πληροφορίες για το Bluetooth Η τεχνολογία Bluetooth που είναι ενσωµατωµένη στη συσκευή σας επιτρέπει την ασύρµατη σύνδεση ηλεκτρονικών συσκευών σε µέγιστη απόσταση 10 µέτρων. Με µια σύνδεση Bluetooth µπορείτε να στείλετε εικόνες, βίντεο, κείµενο, προσωπικά στοιχεία, σηµειώσεις ηµερολογίου ή να συνδεθείτε ασύρµατα µε συσκευές που χρησιµοποιούν τεχνολογία Bluetooth. Καθώς οι συσκευές που χρησιµοποιούν τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν µέσω ραδιοκυµάτων, η συσκευή σας και οι άλλες συσκευές δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε άµεση οπτική ευθεία. Απλά η απόσταση των δύο συσκευών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 µέτρα, παρόλο που η σύνδεση µπορεί να υπόκειται σε παρεµβολές λόγω εµποδίων, όπως τοίχοι ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα πολλές συνδέσεις Bluetooth. Για παράδειγµα, αν η συσκευή σας είναι συνδεδεµένη µε ακουστικά, µπορείτε να µεταφέρετε ταυτόχρονα αρχεία σε άλλη συµβατή συσκευή. Αυτή η συσκευή συµµορφώνεται µε την προδιαγραφή Bluetooth EDR και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: Dial-Up Networking (DUN), Object Push Profile (OPP), File Transfer Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Basic Imaging Profile (BIP), Remote SIM Access Profile (SimAP), Device Identification Profile (DI), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα µεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιµοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το µοντέλο αυτό. Συµβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συµβατές µε τη συγκεκριµένη συσκευή. Οι λειτουργίες που χρησιµοποιούν τεχνολογία Bluetooth αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της µπαταρίας και µειώνουν τη διάρκεια ζωής της. Αποστολή και λήψη δεδοµένων µε Bluetooth Επιλέξτε Μενού > Εργαλεία > Συνδεσιµ. > Bluetooth. Συνδεσιµότητα 61

62 Συνδεσιµότητα Όταν ενεργοποιήσετε τη συνδεσιµότητα Bluetooth για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να δώσετε ένα όνοµα στη συσκευή σας. ώστε στη συσκευή σας ένα µοναδικό όνοµα που θα αναγνωρίζεται εύκολα αν υπάρχουν πολλές συσκευές Bluetooth στην περιοχή. 2. Επιλέξτε Bluetooth > Ενεργοποιηµένο. 3. Επιλέξτε Ορατότ. τηλεφώνου µου > Ορατή σε όλους ή Ορίστε περίοδο. Εάν επιλέξετε Ορίστε περίοδο, πρέπει να ορίστε τη διάρκεια κατά την οποία η συσκευή σας είναι ορατή σε τρίτους. Η συσκευή σας και το όνοµα που έχετε εισαγάγει είναι τώρα ορατά από άλλους χρήστες µε συσκευές που χρησιµοποιούν τεχνολογία Bluetooth. 4. Ανοίξτε την εφαρµογή στην οποία είναι αποθηκευµένο το στοιχείο που θέλετε να στείλετε. 5. Επιλέξτε το στοιχείο και Επιλογές > Αποστολή > Μέσω Bluetooth. Η συσκευή πραγµατοποιεί αναζήτηση άλλων συσκευών που χρησιµοποιούν τεχνολογία Bluetooth και βρίσκονται εντός εµβέλειας και τις παραθέτει. Συµβουλή: Εάν έχετε στείλει δεδοµένα χρησιµοποιώντας συνδεσιµότητα Bluetooth και στο παρελθόν, θα εµφανιστεί µια λίστα µε τα αποτελέσµατα των προηγούµενων αναζητήσεων. Για να αναζητήσετε περισσότερες συσκευές Bluetooth, επιλέξτε Άλλες συσκευές. 6. Επιλέξτε τη συσκευή µε την οποία θέλετε να συνδεθείτε. Εάν η άλλη συσκευή απαιτεί ορισµό αξιοπιστίας πριν τη µετάδοση των δεδοµένων, σας ζητείται να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης. Όταν δηµιουργηθεί η σύνδεση, εµφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη Αποστολή δεδοµένων. Στην εφαρµογή Μηνύµατα, ο φάκελος Σταλθέντα δεν αποθηκεύει µηνύµατα που έχουν σταλεί µε σύνδεση Bluetooth. Για να λάβετε δεδοµένα χρησιµοποιώντας συνδεσιµότητα Bluetooth, επιλέξτε Bluetooth > Ενεργοποιηµένο και Ορατότ. τηλεφώνου µου > Ορατή σε όλους για να λάβετε δεδοµένα από µια µη αξιόπιστη συσκευή ή Κρυφό για να λάβετε δεδοµένα µόνο από µια αξιόπιστη συσκευή. Όταν λαµβάνετε δεδοµένα µέσω συνδεσιµότητας Bluetooth, ανάλογα µε τις ρυθµίσεις ενός ενεργού προφίλ, εκπέµπεται ένας ήχος και θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να αποδεχτείτε το µήνυµα, στο οποίο περιλαµβάνονται τα δεδοµένα. Εάν αποδεχτείτε, το µήνυµα τοποθετείται στο φάκελο Εισερχόµενα στην εφαρµογή Μηνύµατα. Συµβουλή: Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα αρχεία στη συσκευή ή στην κάρτα µνήµης χρησιµοποιώντας ένα συµβατό εξάρτηµα που υποστηρίζει την υπηρεσία File Transfer Profile

63 Client (για παράδειγµα ένας φορητός υπολογιστής). Η σύνδεση Bluetooth διακόπτεται αυτόµατα µετά την αποστολή ή λήψη δεδοµένων. Μόνο το Nokia Ovi Suite και ορισµένα αξεσουάρ, όπως τα ακουστικά, µπορούν να διατηρούν τη σύνδεση ακόµα κι αν δεν χρησιµοποιείται ενεργά. Αξιόπιστες συσκευές Πατήστε Μενού > Εργαλεία > Συνδεσιµ. > Bluetooth. Ανοίξτε την καρτέλα µε τις αξιόπιστες συσκευές. Πριν από την αντιστοίχιση επιλέξτε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης (1-16 ψηφία), και συµφωνήστε µε τον χρήστη της άλλης συσκευής να χρησιµοποιήσει τον ίδιο κωδικό. Οι συσκευές που δεν διαθέτουν περιβάλλον εργασίας χρήστη, διαθέτουν ένα συγκεκριµένο κωδικό πρόσβασης. Χρειάζεστε τον κωδικό πρόσβασης µόνο την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε στις συσκευές. Μετά την αντιστοίχιση, είναι δυνατή η δηµιουργία σύνδεσης. Η αντιστοίχιση και δηµιουργία σύνδεσης καθιστούν πιο γρήγορη και εύκολη τη σύνδεση, καθώς δεν χρειάζεται να αποδεχτείτε τη σύνδεση µεταξύ αντιστοιχισµένων συσκευών κάθε φορά που πραγµατοποιείται µια σύνδεση. Ο κωδικός πρόσβασης για την αποµακρυσµένη πρόσβαση της SIM πρέπει να έχει 16 ψηφία. Στη λειτουργία αποµακρυσµένης SIM µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την κάρτα SIM της συσκευής σας µε συµβατά αξεσουάρ. Όταν η ασύρµατη συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ασύρµατης κάρτας SIM, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µόνο ένα συµβατό συνδεδεµένο αξεσουάρ, όπως ένα car kit, για την πραγµατοποίηση ή τη λήψη κλήσεων. Η ασύρµατη συσκευή µπορεί να πραγµατοποιήσει κλήσεις µόνο προς τους αριθµούς επείγουσας κλήσης που έχουν προγραµµατιστεί στη συσκευή σας, όσο βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση. Για να πραγµατοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να βγείτε από την κατάσταση ασύρµατης κάρτας SIM. Αν η συσκευή είναι κλειδωµένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώµατος για να την ξεκλειδώσετε πρώτα. 1. Πατήστε Επιλογές > Νέα αξιόπιστη συσκευή. Η συσκευή αρχίζει να αναζητά συσκευές Bluetooth εντός εµβέλειας. Εάν έχετε στείλει δεδοµένα χρησιµοποιώντας συνδεσιµότητα Bluetooth και στο παρελθόν, θα εµφανιστεί µια λίστα µε τα αποτελέσµατα των προηγούµενων αναζητήσεων. Για να αναζητήσετε περισσότερες συσκευές Bluetooth, επιλέξτε Άλλες συσκευές. 2. Επιλέξτε τη συσκευή την οποία θέλετε να ορίσετε ως αξιόπιστη και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να πληκτρολογηθεί και στην άλλη συσκευή. 63 Συνδεσιµότητα

64 Συνδεσιµότητα Για να πραγµατοποιείται αυτόµατα η σύνδεση ανάµεσα στη συσκευή σας και στην άλλη συσκευή, επιλέξτε Ναι. Για να επιβεβαιώνετε τη σύνδεση µη αυτόµατα, κάθε φορά που επιχειρείται σύνδεση, επιλέξτε Όχι. Μετά τον ορισµό αξιοπιστίας, η συσκευή αποθηκεύεται στη σελίδα αξιόπιστων συσκευών. Για να δώσετε ένα παρώνυµο στην αξιόπιστη συσκευή, πατήστε Επιλογές > ώστε παρώνυµο. Το παρώνυµο εµφανίζεται στη συσκευή σας. Για να διαγράψετε την αντιστοίχιση, επιλέξτε τη συσκευή της οποίας την αντιστοίχιση θέλετε να διαγράψετε και Επιλογές > ιαγραφή. Για να διαγράψετε όλες τις αντιστοιχίσεις, επιλέξτε Επιλογές > ιαγραφή όλων. Εάν είστε συνδεδεµένος σε µια συσκευή και ακυρώσετε την αντιστοίχιση µε τη συγκεκριµένη συσκευή, η αντιστοίχιση καταργείται αυτόµατα και ακυρώνεται η σύνδεση. Για να επιτρέπεται σε µια αξιόπιστη συσκευή να συνδέεται αυτόµατα µε τη συσκευή σας, πατήστε Εξουσιοδοτηµένη. Είναι δυνατό να γίνουν συνδέσεις µεταξύ της συσκευής σας και της άλλης συσκευής, χωρίς να το γνωρίζετε. εν απαιτείται ξεχωριστή αποδοχή ή εξουσιοδότηση από εσάς. Χρησιµοποιήστε αυτήν την κατάσταση µόνο για τις δικές σας συσκευές, όπως το συµβατό ακουστικό ή τον υπολογιστή σας ή συσκευές που ανήκουν σε κάποιον που εµπιστεύεστε. Εάν θέλετε να αποδεχθείτε αιτήµατα σύνδεσης από την άλλη συσκευή ξεχωριστά κάθε φορά, επιλέξτε Μη εξουσιοδοτηµένη. Για να χρησιµοποιήσετε ένα αξεσουάρ ήχου Bluetooth όπως ένα ακουστικό ανοικτής συνοµιλίας ή ακουστικά Bluetooth, πρέπει να ορίσετε το αξεσουάρ ως αξιόπιστο για τη συσκευή σας. Για τον κωδικό πρόσβασης και περαιτέρω οδηγίες, δείτε τον οδηγό χρήσης του αξεσουάρ. Για να συνδέσετε το αξεσουάρ ήχου, ενεργοποιήστε το. Ορισµένα αξεσουάρ ήχου συνδέονται αυτόµατα µε τη συσκευή σας. ιαφορετικά, ανοίξτε την καρτέλα των αξιόπιστων συσκευών, επιλέξτε το αξεσουάρ και πατήστε Επιλογές > Σύνδεση µε συσκ. ήχου. Μπλοκάρισµα συσκευών Επιλέξτε Μενού > Εργαλεία > Συνδεσιµ. > Bluetooth. 1. Για να εµποδίσετε µια συσκευή να δηµιουργήσει µια σύνδεση Bluetooth µε τη συσκευή σας, ανοίξτε την καρτέλα αντιστοιχισµένων συσκευών. 2. Επιλέξτε µια συσκευή που θέλετε να µπλοκάρετε και Επιλογές > Φραγή. Για να επιτρέπεται πάλι η αντιστοίχιση µιας συσκευής αφού τη µπλοκάρετε, διαγράψτε την από τη λίστα µπλοκαρισµένων συσκευών. Ανοίξτε την καρτέλα µπλοκαρισµένων συσκευών και πατήστε Επιλογές > ιαγραφή.

65 Εάν απορρίψετε τον ορισµό αξιοπιστίας µιας άλλης συσκευής, θα σας ζητηθεί εάν θέλετε να µπλοκάρετε κάθε µελλοντική αίτηση σύνδεσης από αυτή τη συσκευή. Εάν απαντήσετε θετικά στην ερώτηση, η δεύτερη συσκευή θα προστεθεί στη λίστα των µπλοκαρισµένων συσκευών. Συµβουλές ασφαλείας Όταν δεν χρησιµοποιείτε τη σύνδεση Bluetooth, επιλέξτε Bluetooth > Απενεργοποιηµένο ή Ορατότ. τηλεφώνου µου > Κρυφό. Μην ορίζετε ως αξιόπιστη µια άγνωστη συσκευή. Καλώδιο δεδοµένων Για να αποφύγετε την καταστροφή δεδοµένων, µην αποσυνδέσετε το καλώδιο δεδοµένων USB κατά τη διάρκεια της µεταφοράς δεδοµένων. Μεταφορά δεδοµένων µεταξύ της συσκευής σας και PC 1. Τοποθετήστε µια κάρτα µνήµης στη συσκευή σας και συνδέστε την µε συµβατό υπολογιστή µε το καλώδιο δεδοµένων USB. 2. Όταν η συσκευή ζητήσει τη λειτουργία που θα χρησιµοποιήσει, επιλέξτε Μαζική αποθήκευση. Σε αυτήν τη λειτουργία µπορείτε να δείτε τη συσκευή σας ως αφαιρούµενο σκληρό δίσκο στον υπολογιστή. 3. Τερµατίστε τη σύνδεση από τον υπολογιστή (για παράδειγµα, από τον οδηγό αποσύνδεσης ή αφαίρεσης υλικού στα Microsoft Windows) για να αποφύγετε βλάβη στην κάρτα µνήµης. Για να χρησιµοποιήσετε το Nokia Ovi Suite µε τη συσκευή σας, εγκαταστήστε το Nokia Ovi Suite στο PC, συνδέστε το καλώδιο δεδοµένων και επιλέξτε PC Suite. Για να συγχρονίσετε τη µουσική στη συσκευή σας µε το Nokia Music Player, εγκαταστήστε το λογισµικό Nokia Music Player στο PC, συνδέστε το καλώδιο δεδοµένων και επιλέξτε Μεταφορά πολυµέσ.. Για να αλλάξετε τη λειτουργία USB που χρησιµοποιείτε συνήθως µε το καλώδιο δεδοµένων, επιλέξτε Μενού > Εργαλεία > Συνδεσιµ. > USB και Λειτουργία σύνδεσης USB και την επιθυµητή επιλογή. Για να ρυθµίσετε τη συσκευή ώστε να σας ρωτάει για τον τρόπο λειτουργίας κάθε φορά που συνδέετε το καλώδιο δεδοµένων στη συσκευή, επιλέξτε Μενού > Εργαλεία > Συνδεσιµ. > USB και Ερώτ. κατά τη σύνδ. > Ναι. Συνδέσεις µε υπολογιστή Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή σας µε µια πληθώρα συµβατών εφαρµογών σύνδεσης µε υπολογιστή και επικοινωνίας δεδοµένων. Με το Nokia Συνδεσιµότητα 65

66 Συνδεσιµότητα 66 Ovi Suite ή το Nokia Nseries PC Suite µπορείτε, για παράδειγµα, να µεταφέρετε εικόνες µεταξύ της συσκευής σας και ενός συµβατού υπολογιστή. Για πληροφορίες σχετικά µε την υποστήριξη του Apple Macintosh και τη σύνδεση της συσκευής σας µε µια συσκευή Apple Macintosh, επισκεφθείτε τη διεύθυνση Συγχρονισµός Επιλέξτε Μενού > Εργαλεία > Ρυθµίσεις > Συνδεσιµ. > Συγχρον.. Η εφαρµογή Συγχρονισµός σας επιτρέπει να συγχρονίσετε τις σηµειώσεις, τις καταχωρήσεις ηµερολογίου, τα µηνύµατα κειµένου και πολυµέσων, τους σελιδοδείκτες αναζήτησης ή τις επαφές σας µε διάφορες συµβατές εφαρµογές σε συµβατό υπολογιστή ή στο Internet. Μπορεί να λάβετε ρυθµίσεις συγχρονισµού σε ειδικό µήνυµα από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ένα προφίλ συγχρονισµού περιέχει τις απαραίτητες ρυθµίσεις για το συγχρονισµό. Όταν ανοίξετε την εφαρµογή συγχρονισµού, εµφανίζεται το προκαθορισµένο προφίλ συγχρονισµού ή αυτό που χρησιµοποιήθηκε προηγουµένως. Για να τροποποιήσετε το προφίλ, µετακινηθείτε σε ένα στοιχείο συγχρονισµού και επιλέξτε Επιλογή για να το περιλάβετε στο προφίλ ή Εξαίρεση για να το αφήσετε εκτός. Για να διαχειριστείτε προφίλ συγχρονισµού, επιλέξτε Επιλογές και την επιθυµητή επιλογή. Για να συγχρονίσετε δεδοµένα, επιλέξτε Επιλογές > Συγχρονισµός. Για να ακυρώσετε το συγχρονισµό προτού τερµατιστεί, επιλέξτε Ακύρωση.

67 Πρόγραµµα περιήγησης Σχετικά µε το πρόγραµµα περιήγησης Πατήστε Μενού > Ιστός. Με την εφαρµογή του προγράµµατος περιήγησης, µπορείτε να προβάλετε ιστοσελίδες γλώσσας HTML (hypertext markup language) στο ιαδίκτυο όπως έχουν σχεδιαστεί αρχικά. Μπορείτε, επίσης, να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για συσκευές κινητών τηλεφώνων και να χρησιµοποιήσετε τη γλώσσα XHTML (extensible hypertext markup language) ή τη γλώσσα WML (wireless markup language). Για να περιηγηθείτε στον Ιστό, χρειάζεστε ένα σηµείο πρόσβασης ιαδικτύου που να έχει διαµορφωθεί στη συσκευή σας. Το πρόγραµµα περιήγησης απαιτεί υπηρεσία δικτύου. Περιήγηση στον Ιστό Επιλέξτε Μενού > Ιστός. Συντόµευση: Για να εκκινήσετε το πρόγραµµα περιήγησης, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο 0 στην αρχική οθόνη. Για να περιηγηθείτε στον ιστό, στην προβολή σελιδοδεικτών επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη ή ξεκινήστε να εισάγετε µια διεύθυνση ιστού (το πεδίο ανοίγει αυτόµατα) και επιλέξτε Μετάβαση. Ορισµένες ιστοσελίδες ενδέχεται να περιέχουν υλικό, όπως γραφικά και ήχους, που απαιτεί µεγάλη ποσότητα µνήµης για προβολή. Εάν η συσκευή σας δε διαθέτει µνήµη κατά τη φόρτωση µιας τέτοιας ιστοσελίδας, τα γραφικά της σελίδας δε θα εµφανιστούν. Για να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες µε απενεργοποιηµένα γραφικά, για εξοικονόµηση µνήµης και αύξηση της ταχύτητας φόρτωσης της σελίδας, επιλέξτε Επιλογές > Ρυθµίσεις > Σελίδα > Φόρτωση υλικού > Μόνο κείµενο. Για να εισάγετε µια διεύθυνση ιστού, επιλέξτε Επιλογές > Μετάβαση > Νέα ιστοσελίδα. Για να ανανεώσετε το περιεχόµενο της ιστοσελίδας, επιλέξτε Επιλογές > Επιλογές ιστοσελίδας > Επαναφόρτωση. Για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα ιστοσελίδα ως σελιδοδείκτη, επιλέξτε Επιλογές > Επιλογές ιστοσελίδας > Αποθήκ. ως σελ/δείκτη. Πρόγραµµα περιήγησης 67

68 Πρόγραµµα περιήγησης 68 Για να προβάλετε στιγµιότυπα των ιστοσελίδων που επισκεφθήκατε κατά τη διάρκεια του τρέχοντος κύκλου περιήγησης, επιλέξτε Πίσω (διαθέσιµο εάν έχει ενεργοποιηθεί το Ιστορικό στις ρυθµίσεις του προγράµµατος περιήγησης και η τρέχουσα ιστοσελίδα δεν είναι η πρώτη που επισκέπτεστε). Για να επιτρέψετε ή να εµποδίσετε το αυτόµατο άνοιγµα πολλαπλών παραθύρων, επιλέξτε Επιλογές > Επιλογές ιστοσελίδας > Φραγή αναδυόµενων ή Εµφάνιση αναδυόµ.. Για να προβάλετε το χάρτη πλήκτρων συντόµευσης, επιλέξτε Επιλογές > Εµφ. συντοµ. πληκτρ.. Για να επεξεργαστείτε τα πλήκτρα συντόµευσης, επιλέξτε Επεξεργ.. Συµβουλή: Για να ελαχιστοποιήσετε το πρόγραµµα περιήγησης χωρίς να πραγµατοποιήσετε έξοδο από την εφαρµογή ή τη σύνδεση, πατήστε µια φορά το πλήκτρο τερµατισµού. Γραµµή εργαλείων προγράµµατος περιήγησης Η γραµµή εργαλείων της εφαρµογής περιήγησης σας βοηθά να επιλέξετε τις λειτουργίες του προγράµµατος περιήγησης που χρησιµοποιείτε πιο συχνά. Για να ανοίξετε τη γραµµή εργαλείων, πιέστε παρατεταµένα το πλήκτρο κύλισης επάνω σε ένα κενό σηµείο µιας ιστοσελίδας. Για να µετακινηθείτε εντός της γραµµής εργαλείων, πατήστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά. Για να επιλέξετε µια λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Από τη γραµµή εργαλείων, επιλέξτε από τα ακόλουθα: Πρόσφατες σελίδες Προβολή της λίστας των διευθύνσεων Ιστού που επισκέπτεστε συχνά. Επισκόπηση Προβολή µιας επισκόπησης της τρέχουσας ιστοσελίδας. Αναζήτ. µε λέξη-κλειδί Αναζήτηση στην τρέχουσα ιστοσελίδα. Επαναφόρτωση Ανανέωση της ιστοσελίδας. Συνδρ. σε µεταδ. Ιστού (εάν είναι διαθέσιµη) Προβολή µιας λίστας µε τα διαθέσιµα κείµενα δεδοµένων Ιστού στην τρέχουσα ιστοσελίδα και εγγραφή σε ένα κείµενο δεδοµένων Ιστού. Περιήγηση σε σελίδες Ο Mini Χάρτης και η Επισκόπηση σελίδας σας βοηθούν στην πλοήγηση ιστοσελίδων που περιέχουν µεγάλη ποσότητα πληροφοριών. Για να ενεργοποιήσετε το Mini Χάρτη, επιλέξτε Επιλογές > Ρυθµίσεις > Γενικές > Επισκόπηση > Ενεργοποιηµένη. Όταν µετακινήστε µέσα σε µια

69 µεγάλη ιστοσελίδα, ο Mini Χάρτης ανοίγει και εµφανίζει µια επισκόπηση της σελίδας. Για να µετακινηθείτε στην εφαρµογή Mini Map, πραγµατοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά, δεξιά, πάνω ή κάτω. Όταν εντοπίσετε το επιθυµητό σηµείο, σταµατήστε την κύλιση. Η εφαρµογή Mini Map εξαφανίζεται αφήνοντάς σας στην επιλεγµένη θέση. Όταν κάνετε περιήγηση σε µια ιστοσελίδα που περιέχει µια µεγάλη ποσότητα πληροφοριών, µπορείτε επίσης να χρησιµοποιείτε την Επισκόπηση σελίδας για να βλέπετε το είδος των πληροφοριών που περιέχει η ιστοσελίδα. Για να εµφανίσετε µια επισκόπηση της τρέχουσας ιστοσελίδας, πιέστε 8. Για να µετακινηθείτε στην επισκόπηση, χρησιµοποιήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να µεγεθύνετε ένα τµήµα της επισκόπησης, µεταβείτε σε αυτό το τµήµα και επιλέξτε Εντάξει. Κείµενα δεδοµένων Ιστού και δηµοσιεύσεις blog Επιλέξτε Μενού > Ιστός. Οι µεταδόσεις είναι αρχεία XML σε ιστοσελίδες που περιέχουν, για παράδειγµα, τίτλους των πιο πρόσφατων ειδήσεων ή blog. Είναι συνηθισµένο να βρίσκετε µεταδόσεις Ιστού σε ιστοσελίδες, blog και σελίδες wiki. Το πρόγραµµα περιήγησης ανιχνεύει αυτόµατα εάν µια ιστοσελίδα περιέχει µεταδόσεις Ιστού. Αν υπάρχουν διαθέσιµες µεταδόσεις Ιστού, για να εγγραφείτε σε µία από αυτές, επιλέξτε Επιλογές > Συνδρ. σε µεταδ. Ιστού. Για να ενηµερώσετε µια µετάδοση Ιστού, στην προβολή "Μεταδόσεις Ιστού", επιλέξτε µια µετάδοση και Επιλογές > Επιλογές µεταδ. Ιστού > Ανανέωση. Για να ορίσετε αν οι µεταδόσεις Ιστού θα ενηµερώνονται αυτόµατα, στην προβολή "Μεταδόσεις Ιστού", επιλέξτε Επιλογές > Επεξεργασία > Επεξεργασία. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιµη αν έχουν επιλεγεί περισσότερες από µία µεταδόσεις. Widgets Η συσκευή σας υποστηρίζει widgets. Τα widgets είναι µικρές εφαρµογές ιστού που µπορείτε να λάβετε και παρέχουν πολυµέσα, κείµενα δεδοµένων ειδήσεων και άλλες πληροφορίες, όπως δελτία καιρού, στη συσκευή σας. Τα εγκατεστηµένα widget εµφανίζονται ως ξεχωριστές εφαρµογές στο φάκελο Εφαρµογές. Για αναζήτηση και λήψη widgets, επισκεφτείτε το Κατάστηµα Ovi στην ηλεκτρονική διεύθυνση store.ovi.com. Πρόγραµµα περιήγησης 69

70 Πρόγραµµα περιήγησης 70 Το προκαθορισµένο σηµείο πρόσβασης για τα widgets είναι το ίδιο µε αυτό του προγράµµατος περιήγησης στον Ιστό. Όταν είναι ενεργά στο παρασκήνιο, κάποια widgets ενδέχεται να ενηµερώνουν αυτόµατα πληροφορίες στη συσκευή σας. Η χρήση των widgets ενδέχεται να περιλαµβάνει τη µετάδοση µεγάλων όγκων δεδοµένων µέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά µε τις χρεώσεις µετάδοσης δεδοµένων, επικοινωνήστε µε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Αναζήτηση περιεχοµένου Επιλέξτε Μενού > Ιστός. Για να αναζητήσετε κείµενο, αριθµούς τηλεφώνου ή διευθύνσεις εντός της τρέχουσας ιστοσελίδας, επιλέξτε Επιλογές > Εύρεση λέξης-κλειδιού και την επιλογή που θέλετε. Για να µεταβείτε στην επόµενη αντιστοίχιση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης κάτω. Για να µεταβείτε στην προηγούµενη αντιστοίχιση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης επάνω. Συµβουλή: Για να αναζητήσετε κείµενο εντός της τρέχουσας ιστοσελίδας, πιέστε 2. Σελιδοδείκτες Επιλέξτε Μενού > Ιστός. Επιλέξτε Επιλογές > Μετάβαση > Σελιδοδείκτες. Μπορείτε να επιλέξετε διευθύνσεις Ιστού από µια λίστα ή από µια συλλογή σελιδοδεικτών στο φάκελο Πρόσφατες σελίδες folder. Αν ξεκινήσετε να πληκτρολογείτε µια διεύθυνση Ιστού, το πεδίο ανοίγει αυτόµατα. Η ένδειξη υποδεικνύει την αρχική σελίδα που έχει οριστεί για το προκαθορισµένο σηµείο πρόσβασης. Για να µεταβείτε σε µια νέα ιστοσελίδα, επιλέξτε Επιλογές > Μετάβαση > Νέα ιστοσελίδα. Για να αποστείλετε και να προσθέσετε σελιδοδείκτες ή για να ορίσετε ένα σελιδοδείκτη ως αρχική σελίδα, επιλέξτε Επιλογές > Επιλογές σελιδοδεικτών. Για να προσθέσετε, µετακινήσετε ή διαγράψετε σελιδοδείκτες, επιλέξτε Επιλογές > ιαχείριση σελ/ δεικτ.. Άδειασµα της προσωρινής µνήµης Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες, στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή µνήµη της συσκευής.

71 Η προσωρινή µνήµη είναι µια θέση µνήµης που χρησιµοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδοµένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εµπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή µνήµη µετά από κάθε χρήση. Για να αδειάσετε την προσωρινή µνήµη, επιλέξτε Επιλογές > Σβήσ. δεδοµ. εµπιστευτ. > Προσωρινή µνήµη. Τερµατισµός της σύνδεσης Για να τερµατίσετε τη σύνδεση και να κλείσετε την εφαρµογή περιήγησης, επιλέξτε Επιλογές > Έξοδος. Για να διαγράψετε τις πληροφορίες που συλλέγει ο διακοµιστής δικτύου σχετικά µε τις επισκέψεις σας σε διάφορες ιστοσελίδες, επιλέξτε Επιλογές > ιαγρ. δεδ. εµπιστευτικ. > Cookies. Ασφάλεια σύνδεσης Αν η ένδειξη ασφαλείας ( ) εµφανίζεται κατά τη διάρκεια µιας σύνδεσης, η µετάδοση δεδοµένων µεταξύ της συσκευής και της πύλης ή του διακοµιστή διαδικτύου είναι κρυπτογραφηµένη. Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η µετάδοση δεδοµένων µεταξύ της πύλης και του διακοµιστή περιεχοµένου (όπου αποθηκεύονται τα δεδοµένα) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη µετάδοση δεδοµένων ανάµεσα στην πύλη και το διακοµιστή περιεχοµένου. Τα πιστοποιητικά ασφαλείας µπορεί να απαιτούνται για ορισµένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες. Θα λάβετε µια ειδοποίηση αν η ταυτότητα του διακοµιστή δεν είναι αυθεντική ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό ασφάλειας στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Πρόγραµµα περιήγησης Σηµαντικό: Ακόµα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σηµαντικά τους κινδύνους που εµπεριέχονται στις αποµακρυσµένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισµικού, πρέπει αυτά να χρησιµοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγµατικά µεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από µόνη της δεν παρέχει καµία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαµβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξηµένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισµένη διάρκεια ισχύος. Εάν εµφανιστούν τα µηνύµατα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόµη", παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ηµεροµηνία και ώρα στη συσκευή σας. 71

72 Πρόγραµµα περιήγησης 72 Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθµιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έµπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγµατι σε αυτόν τον κάτοχο. Ρυθµίσεις περιήγησης ιστού Επιλέξτε Μενού > Ιστός και Επιλογές > Ρυθµίσεις. Επιλέξτε µία από τις ακόλουθες ρυθµίσεις: Γενικές ρυθµίσεις Σηµείο πρόσβασης Αλλάξτε το προκαθορισµένο σηµείο πρόσβασης. Ορισµένα ή όλα τα σηµεία πρόσβασης µπορεί να είναι προκαθορισµένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να µην µπορείτε να τα αλλάξετε, να τα δηµιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε. Αρχική σελίδα Ορίστε την αρχική σελίδα. Επισκόπηση Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την εφαρµογή Mini Map. Ιστορικό Κατά την περιήγηση, για να επιλέξτε Πίσω ώστε να δείτε µια λίστα των σελίδων που έχετε επισκεφτεί κατά την τρέχουσα περίοδο περιήγησης, ενεργοποιήστε την επιλογή Ιστορικό. Προειδοπ. ασφαλείας Αποκρύψτε ή εµφανίστε τις ειδοποιήσεις για την ασφάλεια. έσµη Java/ECMA Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη χρήση δεσµών. Ρυθµίσεις σελίδας Φόρτωση υλικού Επιλέξτε εάν θέλετε να κάνετε λήψη εικόνων και άλλων αντικειµένων κατά την περιήγηση. Μέγεθος οθόνης Επιλέξτε µεταξύ της προβολής πλήρους οθόνης και της κανονικής προβολής µε τη λίστα επιλογών. Προεπιλεγµ. κωδικοπ. Εάν δεν εµφανίζονται σωστά οι χαρακτήρες κειµένου, µπορείτε να επιλέξετε άλλη κωδικοποίηση σύµφωνα µε τη γλώσσα της τρέχουσας σελίδας. Φραγή αναδυόµ. Να επιτρέπεται ή να αποκλείεται το άνοιγµα αναδυόµενων παραθύρων κατά την περιήγηση. Αυτόµατη επαναφόρτ. Εάν θέλετε οι ιστοσελίδες να ανανεώνονται αυτόµατα κατά την περιήγηση, επιλέξτε Ενεργοποιηµένη. Μέγεθος γραµµατ. Ορίστε το µέγεθος γραµµατοσειρών που χρησιµοποιείται για τις ιστοσελίδες. Ρυθµίσεις προσωπικών δεδοµένων Πρόσφατες ιστοσελίδες Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αυτόµατη συλλογή σελιδοδεικτών. Εάν θέλετε να συνεχίσετε την αποθήκευση των διευθύνσεων των ιστοσελίδων που έχετε επισκεφτεί στο φάκελο των σελίδων που επισκεφτήκατε πρόσφατα, αλλά να αποκρύψετε το

73 φάκελο από την προβολή σελιδοδεικτών, επιλέξτε Απόκρυψη φακέλ.. Αποθήκ. δεδοµ. φόρµας Εάν δεν θέλετε τα δεδοµένα που καταχωρείτε σε φόρµες σε µια ιστοσελίδα να αποθηκεύονται και να χρησιµοποιούνται την επόµενη φορά που θα ανοίξετε τη σελίδα, επιλέξτε Απενεργοποιηµένη. Cookies Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λήψη και αποστολή cookies. Ρυθµίσεις κειµένων δεδοµένων Ιστού Αυτόµατες ενηµερώσεις Ορίστε εάν θέλετε να ενηµερώνονται αυτόµατα οι τροφοδοσίες Ιστού και τη συχνότητα µε την οποία θέλετε να ενηµερώνονται. Η ρύθµιση της συσκευής για την αυτόµατη λήψη τροφοδοσιών Ιστού ενδέχεται να περιλαµβάνει τη µετάδοση µεγάλων ποσοτήτων δεδοµένων µέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε µε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά µε τις χρεώσεις µετάδοσης δεδοµένων. Σηµ. πρόσβ. αυτόµ. ενηµ. Επιλέξτε το επιθυµητό σηµείο πρόσβασης για ενηµέρωση. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιµη µόνο όταν είναι ενεργοποιηµένη η επιλογή Αυτόµατες ενηµερώσεις. Πρόγραµµα περιήγησης 73

74 Μουσική 74 Μουσική Προειδοποίηση: Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης µπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε µουσική πολύ δυνατά και µην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιµοποιείται το µεγάφωνο. Ραδιόφωνο FM Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από µία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρµατης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συµβατό σετ µικροφώνουακουστικού ή ένα αξεσουάρ. Για να ανοίξετε το ραδιόφωνο, επιλέξτε Μενού > Μουσική > Ραδιόφ. FM. Όταν ανοίγετε το ραδιόφωνο για πρώτη φορά, ένας οδηγός σάς βοηθάει να αποθηκεύσετε τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθµούς (υπηρεσία δικτύου). Για να ελέγξετε τη διαθεσιµότητα και το κόστος των οπτικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών καταλόγου σταθµών, επικοινωνήστε µε το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ακρόαση ραδιοφώνου Πατήστε Μενού > Μουσική > Ραδιόφ. FM. Η ποιότητα της ραδιοφωνικής µετάδοσης εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθµού στη συγκεκριµένη περιοχή. Είναι δυνατή η πραγµατοποίηση ή η απάντηση εισερχόµενης κλήσης κατά τη διάρκεια της ακρόασης ραδιοφώνου. Στο ραδιόφωνο πραγµατοποιείται σίγαση όταν υπάρχει ενεργή κλήση. Για να ξεκινήσετε µια αναζήτηση σταθµού, επιλέξτε ή. Εάν έχετε αποθηκεύσει ραδιοφωνικούς σταθµούς στη συσκευή σας, για να µεταβείτε στον επόµενο ή τον προηγούµενο αποθηκευµένο σταθµό, επιλέξτε ή. Πατήστε Επιλογές και επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα: Ενεργοπ. µεγαφώνου Ακούστε ραδιόφωνο χρησιµοποιώντας το µεγάφωνο. Μη αυτόµ. συντονισµ. Αλλάξτε τη συχνότητα µε µη αυτόµατο τρόπο. Κατάλογος σταθµών είτε τους διαθέσιµους σταθµούς ανάλογα µε τη θέση σας (υπηρεσία δικτύου). Αποθήκευση σταθµού Αποθηκεύστε το σταθµό µε τον οποίο µόλις συντονιστήκατε στη λίστα σταθµών σας.

75 Σταθµοί Ανοίξτε τη λίστα µε τους αποθηκευµένους σταθµούς σας. Αναπαρ. στο παρασκ. Επιστρέψτε στην κατάσταση αναµονής ενώ πραγµατοποιείτε ακρόαση του ραδιοφώνου FM στο παρασκήνιο. Προειδοποίηση: Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης µπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε µουσική πολύ δυνατά και µην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιµοποιείται το µεγάφωνο. Αποθηκευµένοι σταθµοί Επιλέξτε Μενού > Μουσική > Ραδιόφ. FM. Για να ανοίξετε τη λίστα µε τους αποθηκευµένους σταθµούς σας, επιλέξτε Επιλογές > Σταθµοί. Για να ακούσετε έναν αποθηκευµένο σταθµό, επιλέξτε Επιλογές > Σταθµός > Ακρόαση. Για να αλλάξετε προβάλετε τα στοιχεία του σταθµού, επιλέξτε Επιλογές > Σταθµός > Επεξεργασία. Ρυθµίσεις ραδιοφώνου FM Πατήστε Μενού > Μουσική > Ραδιόφ. FM. Για αυτόµατη αναζήτηση εναλλακτικών συχνοτήτων εάν η λήψη είναι κακή, επιλέξτε Επιλογές > Ρυθµίσεις > Εναλλακτικές συχνότητες > Με αυτόµ. σάρωση. Για να ορίσετε το προεπιλεγµένο σηµείο πρόσβασης για το ραδιόφωνο, επιλέξτε Επιλογές > Ρυθµίσεις > Σηµείο πρόσβασης. Για να επιλέξετε την περιοχή στην οποία βρίσκεστε εκείνη τη στιγµή, επιλέξτε Επιλογές > Ρυθµίσεις > Τρέχουσα περιοχή. Η ρύθµιση αυτή εµφανίζεται µόνο αν δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου κατά την εκκίνηση της εφαρµογής. Μουσική Ovi Επιλέξτε Μενού > Μουσική > Κατ. µουσ.. Για να κάνετε λήψη µουσικής, θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Η λήψη µουσικής µπορεί να περιλαµβάνει επιπλέον χρεώσεις και τη µετάδοση µεγάλων όγκων δεδοµένων (υπηρεσία δικτύου). Για πληροφορίες σχετικά µε τις χρεώσεις µετάδοσης δεδοµένων, επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη Μουσική Ovi, θα πρέπει να έχετε καθορίσει ένα έγκυρο σηµείο πρόσβασης ιαδικτύου στη συσκευή. Ίσως σας ζητηθεί να επιλέξετε το σηµείο πρόσβασης που θα χρησιµοποιείτε για τη σύνδεση µε τη Μουσική Ovi. Επιλογή του σηµείου πρόσβασης Επιλέξτε Προεπιλ. σηµείο πρόσβ.. Η διαθεσιµότητα και η όψη των ρυθµίσεων της Μουσικής Ovi µπορεί να διαφέρουν. Οι ρυθµίσεις Μουσική 75

76 Μουσική 76 ενδέχεται επίσης να είναι προκαθορισµένες και να µην µπορείτε να τις τροποποιήσετε. Όταν κάνετε περιήγηση στη Μουσική Ovi, µπορεί να έχετε τη δυνατότητα τροποποίησης των ρυθµίσεων. Τροποποίηση ρυθµίσεων Μουσικής Ovi Επιλέξτε Επιλογές > Ρυθµίσεις. Η Μουσική Ovi δεν είναι διαθέσιµη για όλες τις χώρες ή περιοχές. Ραδιόφωνο ιαδικτύου Επιλέξτε Μενού > Μουσική > Ραδιόφ. ιαδικτ.. Με την εφαρµογή Ραδιόφωνο ιαδικτύου (υπηρεσία δικτύου), µπορείτε να ακούσετε τους ραδιοφωνικούς σταθµούς που είναι διαθέσιµοι στο Internet. Για να µπορέσετε να ακούσετε ραδιοφωνικούς σταθµούς, θα πρέπει να έχετε ορίσει κάποιο σηµείο πρόσβασης ασύρµατου LAN (WLAN) ή κάποιο σηµείο πρόσβασης πακέτων δεδοµένων στη συσκευή σας. Η ακρόαση σταθµών ενδέχεται να περιλαµβάνει τη µετάδοση µεγάλων όγκων δεδοµένων µέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Η µέθοδος σύνδεσης που συνιστάται είναι το WLAN. Επικοινωνήστε µε τον φορέα παροχής υπηρεσιών για τους όρους και τις χρεώσεις της υπηρεσίας δεδοµένων προτού χρησιµοποιήσετε άλλες συνδέσεις. Για παράδειγµα, ένα οικονοµικό πρόγραµµα σταθερής χρέωσης δεδοµένων µπορεί να επιτρέπει µεγάλες µεταφορές δεδοµένων µε µία σταθερή µηνιαία χρέωση. Ακρόαση ραδιοφωνικών σταθµών από το internet Επιλέξτε Μενού > Μουσική > Ραδιόφ. ιαδικτ.. Για να κάνετε ακρόαση ενός ραδιοφωνικού σταθµού από το internet, κάνετε τα ακόλουθα: 1. Επιλέξτε έναν σταθµό από τα αγαπηµένα σας ή από τον κατάλογο ραδιοφωνικών σταθµών ή αναζητήστε σταθµούς σύµφωνα µε το όνοµά τους στην υπηρεσία Nokia Ραδιόφωνο ιαδικτύου. Για να προσθέσετε µη αυτόµατα ένα ραδιοφωνικό σταθµό, επιλέξτε Επιλογές > Μη αυτ. προσθ. σταθµ.. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε συνδέσµους ραδιοφωνικών σταθµών µε την εφαρµογή περιήγησης στο Web. Οι συµβατοί σύνδεσµοι ανοίγουν αυτόµατα στην εφαρµογή Ραδιόφωνο ιαδικτύου. 2. Επιλέξτε Ακρόαση. Ανοίγει η προβολή Now playing και εµφανίζει πληροφορίες σχετικά µε το σταθµό και το τραγούδι που αναπαράγονται. Για παύση της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να συνεχίσετε, πατήστε ξανά το πλήκτρο κύλισης. Για να προβάλετε πληροφορίες για το σταθµό, επιλέξτε Επιλογές > Πληροφορίες σταθµού (δε διατίθεται αν αποθηκεύσατε το σταθµό µη αυτόµατα).

77 Εάν ακούτε σταθµούς αποθηκευµένους στα 'Αγαπηµένα', πιέστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά για να ακούσετε τον προηγούµενο ή τον επόµενο αποθηκευµένο σταθµό. Αγαπηµένοι σταθµοί Επιλέξτε Μενού > Μουσική > Ραδιόφ. ιαδικτ.. Για να προβάλετε και να ακούσετε τους αγαπηµένους σταθµούς σας, επιλέξτε Αγαπηµένα. Για να προσθέσετε στα αγαπηµένα ένα σταθµό µε µη αυτόµατο τρόπο, επιλέξτε Επιλογές > Μη αυτ. προσθ. σταθµ.. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού του σταθµού και ένα όνοµα που θέλετε να εµφανίζεται στη λίστα των αγαπηµένων. Για να προσθέσετε στα αγαπηµένα το σταθµό που αναπαράγεται εκείνη τη στιγµή, επιλέξτε Επιλογές > Προσθ. στα Αγαπηµένα. Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά µε το σταθµό, να µετακινήσετε το σταθµό σε διαφορετική θέση στη λίστα ή να διαγράψετε κάποιο σταθµό από τους αγαπηµένους, επιλέξτε Επιλογές > Σταθµός και την επιλογή που επιθυµείτε. Για να προβάλετε µόνο τους σταθµούς που αρχίζουν από κάποια συγκεκριµένα γράµµατα ή αριθµούς, ξεκινήστε την εισαγωγή των χαρακτήρων. Εµφανίζονται οι σταθµοί που ταιριάζουν στους χαρακτήρες που εισάγατε. Αναζήτηση σταθµών Επιλέξτε Μενού > Μουσική > Ραδιόφ. ιαδικτ.. Για να αναζητήσετε ραδιοφωνικούς σταθµούς στην υπηρεσία Nokia Internet Radio µε βάση το όνοµα, κάντε τα εξής: 1. Επιλέξτε Αναζήτηση. 2. Εισάγετε ένα όνοµα σταθµού ή τα πρώτα γράµµατα του ονόµατος στο πεδίο αναζήτησης και επιλέξτε Αναζήτ.. Εµφανίζονται οι σταθµοί που ταιριάζουν στους χαρακτήρες που εισάγατε. Για να ακούσετε ένα σταθµό, επιλέξτε το σταθµό και Ακρόαση. Για να αποθηκεύσετε έναν σταθµό στους αγαπηµένους, επιλέξτε το σταθµό και Επιλογές > Προσθ. στα Αγαπηµένα. Για να πραγµατοποιήσετε νέα αναζήτηση, επιλέξτε Επιλογές > Επανάληψη αναζήτ.. Κατάλογος σταθµών Επιλέξτε Μενού > Μουσική > Ραδιόφ. ιαδικτ. και Κατάλογος σταθµών. Ο κατάλογος σταθµών συντηρείται από τη Nokia. Εάν θέλετε να ακούσετε ραδιοφωνικούς σταθµούς µέσω Internet που δεν βρίσκονται στον κατάλογο, προσθέστε τις πληροφορίες σταθµού µε µη αυτόµατο Μουσική 77

78 Μουσική 78 τρόπο ή αναζητήστε συνδέσµους σταθµών στο Internet µε την εφαρµογή περιήγησης στο Web. Επιλέξτε µία από τις ακόλουθες ρυθµίσεις: Αναζήτηση κατά είδος Προβολή των ειδών των διαθέσιµων ραδιοφωνικών σταθµών. Αναζήτηση κατά γλώσσα Προβολή της γλώσσας στην οποία µεταδίδουν οι σταθµοί το πρόγραµµά τους. Αναζ. κατά χώρα/περιοχή Προβολή των χωρών, όπου υπάρχουν σταθµοί που εκπέµπουν. Κορυφαίοι σταθµοί Προβολή των δηµοφιλέστερων σταθµών στον κατάλογο. Ρυθµίσεις ραδιοφώνου µέσω Internet Επιλέξτε Μενού > Μουσική > Ραδιόφ. ιαδικτ. και Επιλογές > Ρυθµίσεις. Για να επιλέξετε το προεπιλεγµένο σηµείο πρόσβασης για να συνδεθείτε µε το δίκτυο, επιλέξτε Προεπιλ. σηµ. πρόσβασης και από τις διαθέσιµες επιλογές. Εάν θέλετε η συσκευή να σας ζητά να επιλέξετε το σηµείο πρόσβασης κάθε φορά που ανοίγετε την εφαρµογή, επιλέξτε Ερώτηση πάντα. Για να αλλάξετε την ταχύτητα σύνδεσης για τους διάφορους τύπους σύνδεσης, επιλέξτε από τα ακόλουθα: Bitrate σύνδεσης GPRS Συνδέσεις πακέτ. δεδοµ. GPRS Bitrate σύνδεσης 3G Συνδέσεις πακέτ. δεδοµ. 3G Bitrate σύνδεσης Wi-Fi συνδέσεις WLAN Η ποιότητα της ραδιοφωνικής µετάδοσης εξαρτάται από την ταχύτητα σύνδεσης που επιλέξατε. Όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα. Για να αποφύγετε την ενδιάµεση αποθήκευση, χρησιµοποιείτε την καλύτερη ποιότητα µόνο µε συνδέσεις υψηλής ταχύτητας. Nokia Podcasting Με την εφαρµογή Nokia Podcasting (υπηρεσία δικτύου), µπορείτε να κάνετε αναζήτηση, να ανακαλύψετε, να εγγραφείτε και να κάνετε λήψη podcasts µέσω ραδιοσήµατος (over the air) και να αναπαραγάγετε, να διαχειριστείτε και να κάνετε κοινή χρήση podcasts ήχου και βίντεο µε τη συσκευή σας. Ρυθµίσεις podcasting Για να ανοίξετε το Nokia Podcasting, επιλέξτε Μενού > Μουσική > Podcasting. Πριν χρησιµοποιήσετε την εφαρµογή Nokia Podcasting, ρυθµίστε τη σύνδεσή σας και κάντε λήψη ρυθµίσεων.

79 Η µέθοδος σύνδεσης που συνιστάται είναι το ασύρµατο LAN(WLAN). Συµβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών για τους όρους και τις χρεώσεις υπηρεσιών δεδοµένων πριν χρησιµοποιήσετε διαφορετικές µεθόδους σύνδεσης. Για παράδειγµα, ένα οικονοµικό πρόγραµµα σταθερής χρέωσης δεδοµένων µπορεί να επιτρέπει µεγάλες µεταφορές δεδοµένων µε µία µηνιαία χρέωση. Ρυθµίσεις σύνδεσης Για να επεξεργαστείτε τις ρυθµίσεις σύνδεσης, επιλέξτε Επιλογές > Ρυθµίσεις > Σύνδεση και από τα ακόλουθα: Προεπιλ. σηµ. πρόσβ. Επιλέξτε το σηµείο πρόσβασης για να ορίστε τη σύνδεσή σας στο Internet. URL υπηρ. αναζήτησης Επιλέξτε το URL της υπηρεσίας αναζήτησης podcast που θα χρησιµοποιηθεί για αναζητήσεις. Ρυθµίσεις λήψης Για να επεξεργαστείτε τις ρυθµίσεις λήψης, επιλέξτε Επιλογές > Ρυθµίσεις > Λήψη και από τα ακόλουθα: Αποθήκευση στη θέση Ορίστε την θέση που θέλετε να αποθηκεύσετε τα podcasts. Συχνότητα ενηµέρωσης Ορίστε πόσο συχνά ενηµερώνονται τα podcasts. Ηµ. επόµ. ενηµέρωσης Ορίστε την ηµεροµηνία της επόµενης αυτόµατης ενηµέρωσης. Ώρα επόµ. ενηµέρωσης Ορίστε την ώρα της επόµενης αυτόµατης ενηµέρωσης. Αυτόµατες ενηµερώσεις είναι δυνατές µόνο εάν έχετε επιλέξει ένα συγκεκριµένο προεπιλεγµένο σηµείο πρόσβασης και λειτουργεί η εφαρµογή Nokia Podcasting. Εάν η εφαρµογή NokiaPodcasting δε λειτουργεί, οι αυτόµατες ενηµερώσεις δεν είναι ενεργοποιηµένες. Όριο λήψης (%) Ορίστε το ποσοστό της µνήµης που φυλάσσεται για λήψεις podcast. Εάν υπέρβαση ορίου Ορίστε τι πρέπει να κάνετε εάν οι λήψεις υπερβούν το όριο λήψης. Η ρύθµιση της συσκευής για την αυτόµατη λήψη podcast ενδέχεται να περιλαµβάνει τη µετάδοση µεγάλων ποσοτήτων δεδοµένων µέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε µε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά µε τις χρεώσεις µετάδοσης δεδοµένων. Για να επαναφέρετε τις προκαθορισµένες ρυθµίσεις, επιλέξτε Επιλογές > Επαναφ. προεπ/γών στην προβολή ρυθµίσεων. Αναζήτηση podcast Η υπηρεσία αναζήτησης σας βοηθάει να βρείτε podcasts µέσω λέξεων-κλειδιών ή τίτλων. Η υπηρεσία αναζήτησης χρησιµοποιεί τη διεύθυνση Ιστού της υπηρεσίας αναζήτησης podcast που έχετε Μουσική 79

80 Μουσική 80 καθορίσει στη θέση Podcasting > Επιλογές > Ρυθµίσεις > Σύνδεση > URL υπηρ. αναζήτησης. Για αναζήτηση podcast, επιλέξτε Μενού > Μουσική > Podcasting και Αναζήτηση και εισαγάγετε τις επιθυµητές λέξεις-κλειδιά. Συµβουλή: H υπηρεσία αναζήτησης ψάχνει για τίτλους podcasts και λέξεις-κλειδιά στις περιγραφές και όχι για συγκεκριµένα επεισόδια. Γενικά θέµατα όπως ποδόσφαιρο ή hip-hop, δίνουν συνήθως καλύτερα αποτελέσµατα απ' ότι µια συγκεκριµένη οµάδα ή ένας καλλιτέχνης. Για να εγγραφείτε σε ένα podcast που βρήκατε, επιλέξτε τον τίτλο του podcast. Το podcast θα προστεθεί στη λίστα των podcast για τα οποία έχετε συνδροµή. Για να αρχίσετε µια νέα αναζήτηση, πατήστε Επιλογές > Νέα αναζήτηση. Για να µεταβείτε στην τοποθεσία ενός podcast, πατήστε Επιλογές > Άνοιγµα ιστοσελίδας (υπηρεσία δικτύου). Για να δείτε τα στοιχεία ενός podcast, πατήστε Επιλογές > Περιγραφή. Για να αποστείλετε ένα podcast σε µια άλλη συµβατή συσκευή, πατήστε Επιλογές > Αποστολή. Κατάλογοι Για να ανοίξετε καταλόγους, πατήστε Μενού > Μουσική > Podcasting και Κατάλογοι. Οι κατάλογοι σας βοηθούν να βρίσκετε νέα επεισόδια podcast για να εγγραφείτε. Τα περιεχόµενα των καταλόγων αλλάζουν. Επιλέξτε τον επιθυµητό κατάλογο για να τον ενηµερώσετε (υπηρεσία δικτύου). Το χρώµα του καταλόγου αλλάζει µόλις η ενηµέρωση ολοκληρωθεί. Οι κατάλογοι µπορούν να περιέχουν podcast µε βάση τη δηµοτικότητα ή θεµατικούς φακέλους. Για να ανοίξετε έναν θεµατικό φάκελο, επιλέξτε το φάκελο. Εµφανίζεται µία λίστα µε podcasts. Για εγγραφή σε κάποιο podcast, επιλέξτε τον τίτλο και πατήστε Εγγραφή. Αφού έχετε εγγραφεί στα επεισόδια ενός podcast, µπορείτε να κάνετε λήψη τους, να τα διαχειριστείτε και να τα αναπαράγετε στο µενού podcast. Για να προσθέσετε έναν νέο κατάλογο ή φάκελο Ιστού, πατήστε Επιλογές > ηµιουργία > Κατάλογος Web ή Φάκελος. Εισαγάγετε τον τίτλο και τη διεύθυνση URL του αρχείου.opml (outline processor markup language) και επιλέξτε Εντάξει. Για να επεξεργαστείτε τον επιλεγµένο φάκελο, το σύνδεσµο ιστού ή το δικτυακό κατάλογο, επιλέξτε Επιλογές > Επεξεργασία.

81 Για να εισαγάγετε ένα αρχείο.opml που είναι αποθηκευµένο στη συσκευή σας, πατήστε Επιλογές > Εισ. αρχείου OPML. Επιλέξτε την τοποθεσία του αρχείου και εισάγετέ το. Για να αποστείλετε ένα φάκελο καταλόγων ως µήνυµα πολυµέσων ή µε συνδεσιµότητα Bluetooth, επιλέξτε το φάκελο και πατήστε Επιλογές > Αποστολή. Όταν λαµβάνετε ένα µήνυµα µε αρχείο.opml µέσω Bluetooth, ανοίξτε το αρχείο και αποθηκεύστε το στο φάκελο Ληφθέντα στους Καταλόγους. Ανοίξτε το φάκελο για να εγγραφείτε σε κάποιον από τους συνδέσµους που θα προσθέσετε στα podcast σας. Λήψεις Αφού έχετε εγγραφεί σε ένα podcast, από τους καταλόγους, από αναζήτηση ή από εισαγωγή διεύθυνσης ιστού, µπορείτε να διαχειριστείτε, να κάνετε λήψη ή να αναπαράγετε επεισόδια στο Podcast. Για να δείτε τα podcasts στα οποία έχετε εγγραφεί, επιλέξτε, Podcasting > Podcast. Για να δείτε ξεχωριστούς τίτλους επεισοδίων (ένα επεισόδιο είναι ένα συγκεκριµένο αρχείο πολυµέσων σε ένα podcast), επιλέξτε τον τίτλο του podcast. Για να αρχίσει η λήψη, επιλέξτε τον τίτλο του επεισοδίου. Για να αρχίσετε ή να συνεχίσετε τη λήψη επιλεγµένων ή µαρκαρισµένων επεισοδίων, επιλέξτε Επιλογές > Λήψη. Μπορείτε να κάνετε λήψη πολλαπλών επεισοδίων ταυτόχρονα. Για να αναπαράγετε ένα τµήµα podcast κατά τη διάρκεια της λήψης ή µετά από τµηµατική λήψη, επιλέξτε το podcast και Επιλογές > Αναπαραγ. δείγµατος. Τα ολοκληρωµένα podcasts βρίσκονται στο φάκελο Podcast, αλλά δεν εµφανίζονται µέχρι την ανανέωση της βιβλιοθήκης. Αναπαραγωγή και διαχείριση podcasts. Για να εµφανίσετε τα διαθέσιµα επεισόδια από το επιλεγµένο podcast, στο Podcast, επιλέξτε Άνοιγµα. Κάτω από κάθε επεισόδιο, θα δείτε το φορµά του αρχείου, το µέγεθος του αρχείου και την ώρα της αποστολής. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη του podcast, για να αναπαράγετε ολόκληρο το επεισόδιο, επιλέξτε το και επιλέξτε Αναπαραγωγή. Για να ενηµερώσετε το επιλεγµένο podcast ή τα µαρκαρισµένα podcasts, για ένα νέο επεισόδιο, επιλέξτε Επιλογές > Ενηµέρωση. Για να διακόψετε την ενηµέρωση, επιλέξτε Επιλογές > ιακοπή ενηµέρωσης. Για να προσθέσετε ένα νέο podcast εισάγοντας τη διεύθυνση URL του podcast, επιλέξτε Επιλογές > Μουσική 81

82 Μουσική 82 Νέο podcast. Εάν δεν έχετε ορίσει σηµείο πρόσβασης ή αν σας ζητηθεί να εισάγετε όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης κατά τη διάρκεια της σύνδεσης πακέτων δεδοµένων, επικοινωνήστε µε την εταιρία σας. Για να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση URL του επιλεγµένου podcast, επιλέξτε Επιλογές > Επεξεργασία. Για να διαγράψετε από τη συσκευή σας ένα podcast που έχετε λάβει ή µαρκαρισµένα podcasts, επιλέξτε Επιλογές > ιαγραφή. Για να στείλετε το επιλεγµένο podcast ή τα µαρκαρισµένα podcasts σε άλλη συµβατή συσκευή ως αρχεία.opml µε τη µορφή µηνύµατος πολυµέσων ή µέσω συνδεσιµότητας Bluetooth, επιλέξτε Επιλογές > Αποστολή. Για να ενηµερώσετε, διαγράψετε και να αποστείλετε µία οµάδα επιλεγµένων podcasts ταυτόχρονα, επιλέξτε Επιλογές > Επιλογή/Εξαίρεση, µαρκάρετε τα podcasts που θέλετε και επιλέξτε Επιλογές για να επιλέξετε την επιθυµητή ενέργεια. Για να ανοίξετε την ιστοσελίδα του podcast (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε Επιλογές > Άνοιγµα ιστοσελίδας. Ορισµένα podcasts παρέχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας µε τους δηµιουργούς τους, µέσω ψηφοφοριών και σχολίων. Για να συνδεθείτε στο internet και να επικοινωνήσετε, επιλέξτε Επιλογές > Προβολή σχολίων. Μουσική Η εφαρµογή µουσικής υποστηρίζει µορφές αρχείων όπως AAC, AAC+, eaac+, MP3 και WMA. Η εφαρµογή µουσικής δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις δυνατότητες µιας µορφής αρχείου ή όλες τις παραλλαγές των µορφών αρχείων. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την εφαρµογή µουσικής για να ακούτε επεισόδια podcast. Podcasting είναι η µέθοδος παράδοσης περιεχοµένου ήχου ή βίντεο µέσω ιαδικτύου χρησιµοποιώντας τεχνολογίες RSS ή Atom για αναπαραγωγή σε συσκευές κινητών και υπολογιστές. Αναπαραγωγή ενός τραγουδιού ή ενός επεισοδίου podcast Για να ανοίξετε την εφαρµογής µουσικής, επιλέξτε Μενού > Μουσική > Μουσική. Μπορεί να χρειαστεί να ανανεώσετε τις βιβλιοθήκες µουσικής και podcast αφού έχετε ενηµερώσει την επιλογή τραγουδιού ή podcast στη συσκευή σας. Για να προσθέσετε όλα τα διαθέσιµα στοιχεία στη βιβλιοθήκη, στην κύρια προβολή του προγράµµατος αναπαραγωγής µουσικής, επιλέξτε Επιλογές > Ανανέωση βιβλιοθήκ..

83 Για να αναπαράγετε ένα τραγούδι ή ένα επεισόδιο podcast, κάνετε τα ακόλουθα: 1. Επιλέξτε κατηγορίες για να περιηγηθείτε στο τραγούδι ή στο επεισόδιο podcast που θέλετε να ακούσετε. 2. Για να αναπαράγετε τα επιλεγµένα αρχεία, πιέστε. Για παύση της αναπαραγωγής, πατήστε και για συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε ξανά. Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε. Για γρήγορη προώθηση ή επαναφορά, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο ή. Για να µεταβείτε στο επόµενο στοιχείο, πατήστε. Για να επιστρέψετε στην αρχή του στοιχείου, πατήστε. Για να µεταβείτε στο προηγούµενο στοιχείο, πατήστε ξανά εντός 2 δευτερολέπτων µετά την έναρξη του τραγουδιού ή του podcast. Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την τυχαία σειρά ( ), επιλέξτε Επιλογές > Αναπ. σε τυχαία σειρά. Για επανάληψη του τρέχοντος στοιχείου ( ), όλων των στοιχείων ( ) ή για απενεργοποίηση της επανάληψης, επιλέξτε Επιλογές > Επανάληψη. Εάν αναπαράγετε podcasts, η τυχαία αναπαραγωγή και η επανάληψη απενεργοποιούνται αυτόµατα. Για να ρυθµίσετε την ένταση, πατήστε το πλήκτρο έντασης. Για να τροποποιήσετε τον τόνο της αναπαραγωγής µουσικής, επιλέξτε Επιλογές > Ισοσταθµιστής. Για να τροποποιήσετε την εξισορρόπηση και τη στερεοφωνική ακρόαση ή για να ενισχύσετε το µπάσο, επιλέξτε Επιλογές > Ρυθµίσεις. Για να προβάλετε µια οπτικοποίηση του ήχου στη διάρκεια της αναπαραγωγής, επιλέξτε Επιλογές > Εµφάν. οπτικοποίησης. Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναµονής και να αφήσετε την εφαρµογή να λειτουργεί στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο τερµατισµού ή για να µεταβείτε σε άλλη ανοικτή εφαρµογή, πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο µενού. Για να κλείσετε την εφαρµογή, επιλέξτε Επιλογές > Έξοδος. Λίστες αναπαραγωγής Επιλέξτε Μενού > Μουσική > Μουσική. Μουσική 83

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινό online 3.1. Τεύχος 1

Κοινό online 3.1. Τεύχος 1 Κοινό online 3.1 Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia

Διαβάστε περισσότερα

2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα

2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα Λήψη! Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι

Διαβάστε περισσότερα

Nokia N79 Ξεκινώντας

Nokia N79 Ξεκινώντας Nokia N79 Ξεκινώντας 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio, και Nokia Care είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Nokia N85 Ξεκινώντας

Nokia N85 Ξεκινώντας Nokia N85 Ξεκινώντας 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, Navi και Nokia Care είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση online 4.0. Τεύχος 1

Εκτύπωση online 4.0. Τεύχος 1 Εκτύπωση online 4.0 Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ρυθµίσεων 3.0. Τεύχος 1

Οδηγός ρυθµίσεων 3.0. Τεύχος 1 Οδηγός ρυθµίσεων 3.0 Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1 Ξεκινώντας 9247677, Τεύχος 2 ΕL Nokia N73-1 Πλήκτρα και τμήματα (μπροστά και πλάι) Αριθμός μοντέλου: Nokia N73-1 Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N73. 1 Αισθητήρας φωτός 2 Δευτερεύουσα κάμερα με χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 6710 Navigator. Τεύχος 4

Οδηγός χρήσης Nokia 6710 Navigator. Τεύχος 4 Οδηγός χρήσης Nokia 6710 Navigator Τεύχος 4 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-491 συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5230. Τεύχος 2.2

Οδηγός χρήσης Nokia 5230. Τεύχος 2.2 Οδηγός χρήσης Nokia 5230 Τεύχος 2.2 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-588 συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N78. Τεύχος 4

Οδηγός χρήσης Nokia N78. Τεύχος 4 Οδηγός χρήσης Nokia N78 Τεύχος 4 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-235 συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X6-00. Τεύχος 4

Οδηγός χρήσης Nokia X6-00. Τεύχος 4 Οδηγός χρήσης Nokia X6-00 Τεύχος 4 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 7 Πληροφορίες για τη συσκευή 8 Υπηρεσίες δικτύου 10 Ξεκινώντας 11 Πλήκτρα και µέρη 11 Τοποθέτηση κάρτας SIM και µπαταρίας 13 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia E72. Τεύχος 5.1

Οδηγός χρήσης Nokia E72. Τεύχος 5.1 Οδηγός χρήσης Nokia E72 Τεύχος 5.1 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-530 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία PTT. Τεύχος 1

Υπηρεσία PTT. Τεύχος 1 Υπηρεσία PTT Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5530 XpressMusic. Τεύχος 5.0

Οδηγός χρήσης Nokia 5530 XpressMusic. Τεύχος 5.0 Οδηγός χρήσης Nokia 5530 XpressMusic Τεύχος 5.0 2 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-504 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5235 Comes with Music. Τεύχος 4.0

Οδηγός χρήσης Nokia 5235 Comes with Music. Τεύχος 4.0 Οδηγός χρήσης Nokia 5235 Comes with Music Τεύχος 4.0 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-588 συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5230. Τεύχος 6.0

Οδηγός χρήσης Nokia 5230. Τεύχος 6.0 Οδηγός χρήσης Nokia 5230 Τεύχος 6.0 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-588 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5800 XpressMusic. Τεύχος 7.1

Οδηγός χρήσης Nokia 5800 XpressMusic. Τεύχος 7.1 Οδηγός χρήσης Nokia 5800 XpressMusic Τεύχος 7.1 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-356 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N97 mini. Τεύχος 2

Οδηγός χρήσης Nokia N97 mini. Τεύχος 2 Οδηγός χρήσης Nokia N97 mini Τεύχος 2 Περιεχόµενα Ασφάλεια 7 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Εφαρµογές γραφείου 8 Υπηρεσίες δικτύου 8 Κοινόχρηστη µνήµη 9 ActiveSync 9 Μαγνήτες και µαγνητικά πεδία 9 Εύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5228. Τεύχος 6.0

Οδηγός χρήσης Nokia 5228. Τεύχος 6.0 Οδηγός χρήσης Nokia 5228 Τεύχος 6.0 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-625 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N97. Τεύχος 5

Οδηγός χρήσης Nokia N97. Τεύχος 5 Οδηγός χρήσης Nokia N97 Τεύχος 5 Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Πληροφορίες για τη συσκευή 6 Υπηρεσίες δικτύου 7 Κοινόχρηστη µνήµη 8 Mail for Exchange 8 Εύρεση βοήθειας 9 Υποστήριξη 9 Βοήθεια στη συσκευή 9 Αξιοποιήστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia E5 00. Τεύχος 1.3

Οδηγός χρήσης Nokia E5 00. Τεύχος 1.3 Οδηγός χρήσης Nokia E5 00 Τεύχος 1.3 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 8 Σχετικά µε τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωµάτων 9 Αφαίρεση µπαταρίας 11 Ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5 00

Οδηγός χρήσης Nokia C5 00 Οδηγός χρήσης Nokia C5 00 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Εφαρμογές γραφείου 6 Υπηρεσίες δικτύου 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας. 9252128, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73 Music Edition Nokia N73-1

Ξεκινώντας. 9252128, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73 Music Edition Nokia N73-1 Ξεκινώντας 9252128, Τεύχος 2 ΕL Nokia N73 Music Edition Nokia N73-1 Πλήκτρα και τμήματα (μπροστά και πλάι) Αριθμός μοντέλου: Nokia N73-1 Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N73 Music Edition. 1 Αισθητήρας

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματος δέκτης μουσικής Nokia MD-310

Ασύρματος δέκτης μουσικής Nokia MD-310 Ασύρματος δέκτης μουσικής Nokia MD-310 Τεύχος 1.0 2 Σχετικά με το δέκτη μουσικής Με τον Ασύρματο δέκτη μουσικής Nokia MD-310, μπορείτε να απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική με ήχο υψηλής ποιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5250

Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 8 Εύρεση βοήθειας 10 Βοήθεια στη συσκευή 10 Υποστήριξη 10 Ενηµερώσεις λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C6 00

Οδηγός χρήσης Nokia C6 00 Οδηγός χρήσης Nokia C6 00 Τεύχος 4.1 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Εφαρμογές γραφείου 6 Υπηρεσίες δικτύου 6 Κοινόχρηστη μνήμη 7 Μαγνήτες και μαγνητικά πεδία 7 Εύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Nokia J (BH-806) Τεύχος 2.0

Nokia J (BH-806) Τεύχος 2.0 Nokia J (BH-806) Τεύχος 2.0 2 Εισαγωγή Σχετικά µε το σετ µικροφώνου-ακουστικού Με τα ακουστικά µε µικρόφωνο Nokia J, µπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς να χρησιµοποιείτε τα χέρια σας, ακόµα και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia E5-00. Τεύχος 2.0

Οδηγός χρήσης Nokia E5-00. Τεύχος 2.0 Οδηγός χρήσης Nokia E5-00 Τεύχος 2.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 6 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 8 Σχετικά με τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων 9 Αφαίρεση μπαταρίας 11 Ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 6700 slide

Οδηγός χρήσης Nokia 6700 slide Οδηγός χρήσης Nokia 6700 slide Τεύχος 3. 0 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Πληροφορίες για τη συσκευή 4 Υπηρεσίες δικτύου 5 Εύρεση βοήθειας 7 Υποστήριξη 7 Ενηµερώσεις λογισµικού µέσω δικτύου 7 Ενηµέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Σετ µικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-109

Σετ µικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-109 Σετ µικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-109 Τεύχος 1.0 2 Εισαγωγή Σχετικά µε το σετ µικροφώνου-ακουστικού Με το σετ µικροφώνου-ακουστικού Bluetooth BH-109 της Nokia, µπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N95 8GB. Τεύχος 4

Οδηγός χρήσης Nokia N95 8GB. Τεύχος 4 Οδηγός χρήσης Nokia N95 8GB Τεύχος 4 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 2009 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, H NOKIA CORPORATION ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ TO RM-320 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia E75. Τεύχος 3

Οδηγός χρήσης Nokia E75. Τεύχος 3 Οδηγός χρήσης Nokia E75 Τεύχος 3 2009 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-412 συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Τεύχος 1.1 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-112, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5 03

Οδηγός χρήσης Nokia C5 03 Οδηγός χρήσης Nokia C5 03 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 5 Αφαίρεση µπαταρίας 5 Εύρεση βοήθειας 6 Βοήθεια στη συσκευή 6 Υποστήριξη 6 Ενηµερώσεις λογισµικού µέσω του δικτύου 7 Ενηµέρωση λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X6-00

Οδηγός χρήσης Nokia X6-00 Οδηγός χρήσης Nokia X6-00 Τεύχος 5.4 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 6 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 9 Ξεκινώντας 10 Πλήκτρα και μέρη 10 Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας 12 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N82. Τεύχος 5

Οδηγός χρήσης Nokia N82. Τεύχος 5 Οδηγός χρήσης Nokia N82 Τεύχος 5 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, H NOKIA CORPORATION ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ TO RM-313 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Τεύχος 1.0 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-110, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia E52

Οδηγός χρήσης Nokia E52 Οδηγός χρήσης Nokia E52 Τεύχος 6.1 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Πληροφορίες για τη συσκευή 6 Υπηρεσίες δικτύου 7 Σχετικά με τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων 7 Εύρεση βοήθειας 9 Υποστήριξη 9 Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Luna

Οδηγός χρήσης Nokia Luna Οδηγός χρήσης Nokia Luna Τεύχος 1.0 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα Ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia Luna, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς να χρησιμοποιείτε τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X7 00

Οδηγός χρήσης Nokia X7 00 Οδηγός χρήσης Nokia X7 00 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Ξεκινώντας 7 Πλήκτρα και μέρη 7 Θέσεις κεραίας 9 Ακουστικά 9 Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο 10 Κλείδωμα ή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-218

Οδηγός χρήσης Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-218 Οδηγός χρήσης Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-218 Τεύχος 1.0 2 Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα μονοφωνικά ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-218, μπορείτε να χειρίζεστε κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia E55. Τεύχος 4

Οδηγός χρήσης Nokia E55. Τεύχος 4 Οδηγός χρήσης Nokia E55 Τεύχος 4 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-482 συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118

Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118 Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118 Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Πληροφορίες για τα ακουστικά με μικρόφωνο 3 Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth 3 Έναρξη χρήσης 4 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C6 01

Οδηγός χρήσης Nokia C6 01 Οδηγός χρήσης Nokia C6 01 Τεύχος 2.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο 10 Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα πλήκτρων και οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C3 00

Οδηγός χρήσης Nokia C3 00 Οδηγός χρήσης Nokia C3 00 Τεύχος 4.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 4 Υποστήριξη 5 Το Nokia C3 συνοπτικά 5 Βασικές λειτουργίες 5 Πλήκτρα και μέρη 5 Ξεκινώντας 7 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 2690

Οδηγός χρήσης Nokia 2690 Οδηγός χρήσης Nokia 2690 Τεύχος 2.2 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Ξεκινώντας 5 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας 5 Αφαίρεση της κάρτας SIM 5 Τοποθέτηση κάρτας microsd 5 Αφαίρεση της κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 3710 fold

Οδηγός χρήσης Nokia 3710 fold Οδηγός χρήσης Nokia 3710 fold Τεύχος 1.2 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Ξεκινώντας 5 Πλήκτρα και µέρη 5 Εισαγωγή της κάρτας SIM και της µπαταρίας 6 Τοποθέτηση και αφαίρεση της κάρτας µνήµης 8 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N97 mini. Τεύχος 5.0

Οδηγός χρήσης Nokia N97 mini. Τεύχος 5.0 Οδηγός χρήσης Nokia N97 mini Τεύχος 5.0 Περιεχόμενα Ασφάλεια 6 Πληροφορίες για τη συσκευή 6 Εφαρμογές γραφείου 7 Υπηρεσίες δικτύου 7 Κοινόχρηστη μνήμη 8 Mail for Exchange 8 Μαγνήτες και μαγνητικά πεδία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 7610 Supernova

Οδηγός χρήσης Nokia 7610 Supernova Οδηγός χρήσης Nokia 7610 Supernova 9209464 Τεύχος 1 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, H NOKIA CORPORATION ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ RM-354 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 200

Οδηγός χρήσης Nokia 200 Οδηγός χρήσης Nokia 200 Τεύχος 1.2 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 4 Ξεκινώντας 6 Το τηλέφωνό σας με δύο SIM 6 Πλήκτρα και μέρη 6 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 7 Τοποθέτηση δεύτερης κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C7 00

Οδηγός χρήσης Nokia C7 00 Οδηγός χρήσης Nokia C7 00 Τεύχος 2.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας 10 Τοποθέτηση ή αφαίρεση κάρτας μνήμης 12 Φόρτιση 13 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικά Ακουστικά Bluetooth με Μικρόφωνο Nokia BH-111

Στερεοφωνικά Ακουστικά Bluetooth με Μικρόφωνο Nokia BH-111 Στερεοφωνικά Ακουστικά Bluetooth με Μικρόφωνο Nokia BH-111 Τεύχος 1.1 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα Στερεοφωνικά Ακουστικά Bluetooth με Μικρόφωνο Nokia BH-111, μπορείτε να διαχειρίζεστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C2-01

Οδηγός χρήσης Nokia C2-01 Οδηγός χρήσης Nokia C2-01 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Υπηρεσίες δικτύου 5 Ξεκινώντας 7 Πλήκτρα και µέρη 7 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας 7

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N8 00

Οδηγός χρήσης Nokia N8 00 Οδηγός χρήσης Nokia N8 00 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και µέρη 8 Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο 10 Κλείδωµα ή ξεκλείδωµα πλήκτρων και οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 6303i classic

Οδηγός χρήσης Nokia 6303i classic Οδηγός χρήσης Nokia 6303i classic Τεύχος 1.2 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Ξεκινώντας 5 Πλήκτρα και µέρη 5 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας 6 Τοποθέτηση και αφαίρεση της κάρτας µνήµης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 2700 classic

Οδηγός χρήσης Nokia 2700 classic Οδηγός χρήσης Nokia 2700 classic Τεύχος 1.1 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-561 συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C7 00

Οδηγός χρήσης Nokia C7 00 Οδηγός χρήσης Nokia C7 00 Τεύχος 1.0 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και µέρη 8 Τοποθέτηση κάρτας SIM και µπαταρίας 10 Τοποθέτηση ή αφαίρεση κάρτας µνήµης 11 Φόρτιση 13 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N8 00

Οδηγός χρήσης Nokia N8 00 Οδηγός χρήσης Nokia N8 00 Τεύχος 2.1 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο 10 Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα πλήκτρων και οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia E6 00

Οδηγός χρήσης Nokia E6 00 Οδηγός χρήσης Nokia E6 00 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας 11 Τοποθέτηση ή αφαίρεση της κάρτας μνήμης 13 Φόρτιση 15 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia E66. Τεύχος 5

Οδηγός χρήσης Nokia E66. Τεύχος 5 Οδηγός χρήσης Nokia E66 Τεύχος 5 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-343 συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 500

Οδηγός χρήσης Nokia 500 Οδηγός χρήσης Nokia 500 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Τοποθέτηση της κάρτας SIM 10 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης 11 Φόρτιση 13 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C2-01

Οδηγός χρήσης Nokia C2-01 Οδηγός χρήσης Nokia C2-01 Τεύχος 1.2 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Υπηρεσίες δικτύου 5 Ξεκινώντας 7 Πλήκτρα και µέρη 7 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας 7

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης E51. Τεύχος 3

Οδηγός χρήσης E51. Τεύχος 3 Οδηγός χρήσης E51 Τεύχος 3 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, H NOKIA CORPORATION ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ RM-244 / RM-426 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X3-00

Οδηγός χρήσης Nokia X3-00 Οδηγός χρήσης Nokia X3-00 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Ξεκινώντας 6 Πλήκτρα και εξαρτήµατα 6 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας 8 Τοποθέτηση και αφαίρεση της κάρτας µνήµης 9

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5 03

Οδηγός χρήσης Nokia C5 03 Οδηγός χρήσης Nokia C5 03 Τεύχος 2.3 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Αφαίρεση μπαταρίας 5 Ξεκινώντας 6 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 6 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης 8 Αφαίρεση της κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ Γρήγορος Οδηγός ομή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Reset 2 Θήρα Micro USB 3 Προστατευτιό κάλυμμα καρτών 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 5 Ακουστικό 6 Μπροστινή κάμερα 7 Πίσω Κάμερα 8 Φλας 13 14 9 Πλήκτρα αυξομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia E6 00

Οδηγός χρήσης Nokia E6 00 Οδηγός χρήσης Nokia E6 00 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας 11 Τοποθέτηση ή αφαίρεση της κάρτας μνήμης 13 Φόρτιση 15 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia E7 00

Οδηγός χρήσης Nokia E7 00 Οδηγός χρήσης Nokia E7 00 Τεύχος 1.0 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και µέρη 8 Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο 12 Κλείδωµα ή ξεκλείδωµα πλήκτρων και οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 6730 classic. Τεύχος 2

Οδηγός χρήσης Nokia 6730 classic. Τεύχος 2 Οδηγός χρήσης Nokia 6730 classic Τεύχος 2 2009 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-566 συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επανάκληση Διεθνείς κλήσεις Επαφές Άνοιγμα Επαφών Προβολή επαφών Προσθήκη νέας επαφής Αναζήτηση επαφής...

Επανάκληση Διεθνείς κλήσεις Επαφές Άνοιγμα Επαφών Προβολή επαφών Προσθήκη νέας επαφής Αναζήτηση επαφής... Περιεχόμενα Ξεκινώντας... 6 Αφαίρεση πίσω καλύμματος... 6 Τοποθέτηση καρτών SIM... 7 Φόρτιση της μπαταρίας... 9 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης... 10 Ενεργοποίηση της συσκευής... 10 Απενεργοποίηση της συσκευής...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5-06

Οδηγός χρήσης Nokia C5-06 Οδηγός χρήσης Nokia C5-06 Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Ξεκινώντας 7 Πλήκτρα και μέρη 7 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 8 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης 10 Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 6300i

Οδηγός χρήσης Nokia 6300i Οδηγός χρήσης Nokia 6300i 9210494 Τεύχος 1 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το παρόν RM-337 προϊόν συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 6700 classic

Οδηγός χρήσης Nokia 6700 classic Οδηγός χρήσης Nokia 6700 classic Τεύχος 3.2 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Γενικές πληροφορίες 5 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Υπηρεσίες δικτύου 5 Κωδικοί πρόσβασης 6 Υπηρεσία ρυθµίσεων διαµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 7230

Οδηγός χρήσης Nokia 7230 Οδηγός χρήσης Nokia 7230 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Γενικές πληροφορίες 5 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Λειτουργία δικτύου 5 Υπηρεσίες δικτύου 5 Κοινόχρηστη µνήµη 6 Κωδικοί πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 603

Οδηγός χρήσης Nokia 603 Οδηγός χρήσης Nokia 603 Τεύχος 2.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Ξεκινώντας 7 Πλήκτρα και μέρη 7 Τοποθέτηση της κάρτας SIM 8 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης 9 Φόρτιση του τηλεφώνου 11 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 700

Οδηγός χρήσης Nokia 700 Οδηγός χρήσης Nokia 700 Τεύχος 2.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Τοποθέτηση της κάρτας SIM 8 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης 10 Φόρτιση της μπαταρίας 12 Φόρτιση της μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τη βάση τηλεφώνου για το αυτοκίνητο Με τη βάση κινητού τηλεφώνου Nokia CR-123 & τη βάση εύκολης τοποθέτησης HH-22,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia E7 00

Οδηγός χρήσης Nokia E7 00 Οδηγός χρήσης Nokia E7 00 Τεύχος 2.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο 12 Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα πλήκτρων και οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης DT-903

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης DT-903 Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης DT-903 Τεύχος 1.0 EL Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης DT-903 Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Πληροφορίες για το εξάρτημά σας 4 Πλήκτρα και μέρη 5 Φόρτιση του τηλεφώνου σας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 500

Οδηγός χρήσης Nokia 500 Οδηγός χρήσης Nokia 500 Τεύχος 2.1 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Ξεκινώντας 7 Πλήκτρα και μέρη 7 Τοποθέτηση της κάρτας SIM 9 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης 10 Φόρτιση 13 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης BlackBerry Desktop Software Έκδοση: 7.1 Οδηγός χρήσης Δημοσίευση: 2012-06-05 SWD-20120605130440069 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία... 7 Πληροφορίες σχετικά με το BlackBerry Desktop Software... 7 Ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 701

Οδηγός χρήσης Nokia 701 Οδηγός χρήσης Nokia 701 Τεύχος 2.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας 10 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης 12 Φόρτιση 13 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C3-01

Οδηγός χρήσης Nokia C3-01 Οδηγός χρήσης Nokia C3-01 Τεύχος 2.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Ξεκινώντας 7 Πλήκτρα και μέρη 7 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 8 Τοποθέτηση ή αφαίρεση κάρτας μνήμης 9 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο και λειτουργία αντίδρασης Nokia

Οδηγός χρήσης Ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο και λειτουργία αντίδρασης Nokia Οδηγός χρήσης Ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο και λειτουργία αντίδρασης Nokia Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο 3 Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth 3 Επαναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 2680 slide

Οδηγός χρήσης Nokia 2680 slide Οδηγός χρήσης Nokia 2680 slide 9210053 Τεύχος 3 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, H NOKIA CORPORATION ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ RM-392 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Display Dock

Οδηγός χρήσης Display Dock Οδηγός χρήσης Display Dock Τεύχος 1.0 EL Οδηγός χρήσης Display Dock Περιεχόμενα Για την ασφάλειά σας 3 Πληροφορίες για το εξάρτημά σας 4 Πλήκτρα και μέρη 5 Σύνδεση του εξαρτήματος με την οθόνη και την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C3 01

Οδηγός χρήσης Nokia C3 01 Οδηγός χρήσης Nokia C3 01 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 5 Ξεκινώντας 7 Πλήκτρα και µέρη 7 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας 8 Τοποθέτηση ή αφαίρεση κάρτας µνήµης 9 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα