«ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΤ for Windows»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΤ for Windows»"

Transcript

1 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΤ for Windows» Α. Ν. ΚΟΤΣΟΓΛΟΥ ΞΑΝΘΗ 2003

2 AMT for Windows: Εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος 1 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡOΓΡΑΜMΑΤΟΣ ΑΜΤ v1.0 for Windows 1. Ανάλυση Μονοβάθµιου Ταλαντωτή (ΑΜΤ for Windows) Με την χρήση του παρόντος λογισµικού, παρέχεται η δυνατότητα υπολογισµού ενός συνόλου στοιχείων που αφορούν στην απόκριση συστηµάτων µονοβάθµιων ταλαντωτών όταν αυτά υφίστανται µία δεδοµένη σεισµική διέγερση. Η ανάλυση που πραγµατοποιείται εφαρµόζεται τόσο σε ελαστικά, όσο και σε ελαστοπλαστικά συστήµατα, και αποδεικνύεται πολύτιµη για την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων. Με την εισαγωγή λοιπόν ενός επιταχυνσιογραφήµατος στο πρόγραµµα, είναι δυνατός ο υπολογισµός της απόκρισης του µονοβάθµιου ταλαντωτή σε συνάρτηση µε τον χρόνο, καθώς και η κατασκευή των αντίστοιχων φασµάτων αποκρίσεως. Όσον αφορά την ανάλυση συστηµάτων ελαστοπλαστικής συµπεριφοράς οι υπολογισµοί πραγµατοποιούνται για δεδοµένη τιµή πλαστιµότητας, η οποία εισάγεται στο πρόγραµµα µαζί µε άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα µε την µέθοδο ανελαστικής ανάλυσης που εφαρµόζεται. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα υποστηρίζει οκτώ διαφορετικές θεωρήσεις ανελαστικής ανάλυσης, οι οποίες έχουν προκύψει µετά από εκτεταµένες έρευνες και στηρίζονται είτε σε στατιστική επεξεργασία αποτελεσµάτων είτε σε άλλες µεθόδους ανάλυσης, όπως για παράδειγµα η εκτίµηση της ανελαστικής απόκρισης µε την επιβολή διαφόρων τύπων παλµικών διεγέρσεων. Το πρόγραµµα «ΑΜΤ for Windows» παρέχει την δυνατότητα υπολογισµού των παρακάτω «Φασµάτων απόκρισης»: Φάσµα απόκρισης απολύτων επιταχύνσεων Φάσµα απόκρισης σχετικών ταχυτήτων Φάσµα απόκρισης σχετικών µετατοπίσεων Φάσµα απόκρισης επιτάχυνσης-µετατοπίσεων (A.D.R.S)

3 AMT for Windows: Εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος 2 Ο υπολογισµός των φασµάτων αυτών επιτυγχάνεται µε την πραγµατοποίηση διαδικασιών αριθµητικής ολοκλήρωσης οι οποίες εκτείνονται σε όλη την διάρκεια της επιβαλλόµενης σεισµικής διέγερσης. Για την πραγµατοποίηση της ανελαστικής ανάλυσης χρησιµοποιούνται οκτώ µοντέλα, τα οποία βασίζονται στην εφαρµογή ενός µειωτικού συντελεστή R επί της ελαστικής αποκρίσεως του συστήµατος. Τα µοντέλα που µπορούν να εφαρµοσθούν µέσα από την λειτουργία του προγράµµατος είναι τα εξής: Newmark and Hall 1973 Riddell et al Nassar and Krawinkler 1991 Miranda 1993 Vidic et al Ordaz and Perez-Rocha 1998 Cuesta and Aschheim 2001 Επιπροσθέτως παρέχεται η δυνατότητα ανάλυσης πολυβάθµιων συστηµάτων δεδοµένων χαρακτηριστικών, καθώς επίσης και της εκτίµησης της απαιτούµενης πλαστιµότητας που αυτά πρέπει να διαθέτουν προκειµένου να ανταποκριθούν στην συγκεκριµένη σεισµική διέγερση που εφαρµόζεται. Εισάγοντας λοιπόν τα δεδοµένα ενός διαγράµµατος «ύναµης-μετατόπισης» της συγκεκριµένης κατασκευής, και µε χρήση της πρώτης ιδιοµορφής υπολογίζεται ένα ισοδύναµο µονοβάθµιο σύστηµα το οποίο µπορεί να αναλυθεί µε την χρήση του παρόντος προγράµµατος. 2. Απαιτήσεις υπολογιστικής ισχύος Ο εξαιρετικά µεγάλος όγκος δεδοµένων, σε συνδυασµό µε την εφαρµογή πολλαπλών επαναληπτικών διαδικασιών, καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη υπολογιστικού συστήµατος το οποίο να πληρεί κάποιες συγκεκριµένες ελάχιστες προδιαγραφές. Οι ελάχιστες απαιτήσεις υπολογιστικής ισχύος είναι: Pentium III 500MHz Μνήµη RAM 128MB Ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο 100ΜΒ

4 AMT for Windows: Εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος 3 3. Αλληλεπίδραση µε άλλα εγκατεστηµένα λογισµικά Η σωστή λειτουργία του προγράµµατος είναι άµεσα εξαρτώµενη από την αλληλεπίδραση µε άλλα εµπορικά πακέτα λογισµικού. Η εξάρτηση αυτή προέκυψε από την ύπαρξη ανάγκης για συµβατότητα ανάµεσα στα περιβάλλοντα των ευρέως διαδεδοµένων προγραµµάτων και το περιβάλλον εκτύπωσης αποτελεσµάτων του προγράµµατος «ΑΜΤ for Windows». Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται η δηµιουργία βάσεων δεδοµένων των οποίων είναι δυνατή η επεξεργασία µέσα σε οικεία περιβάλλοντα προς τον χρήστη. Η σωστή λειτουργία του προγράµµατος λοιπόν, προϋποθέτει την ύπαρξη των παρακάτω πακέτων λογισµικού: Microsoft Windows 2000 Microsoft Office 2000 (Έκδοση στην Αγγλική γλώσσα) Σηµειώνεται ότι το πρόγραµµα εκτελείται και σε Ελληνική έκδοση του Microsoft Excel 2000 µε την πιθανότητα όµως εµφάνισης κάποιων επιπρόσθετων περιορισµών, όσον αφορά κυρίως την γραφική απεικόνιση των διαγραµµάτων. 4. Η εγκατάσταση του προγράµµατος «ΑΜΤ for Windows» Η εγκατάσταση του προγράµµατος «ΑΜΤ for Windows» πραγµατοποιείται σε τρεις φάσεις. Αρχικά απαιτείται η εγκατάσταση της εφαρµογής «ΑΜΤ-Installation» στο σύστηµα σας. Από τον φάκελο µε την ονοµασία «AMT-Installation Setup» που περιέχεται στον δίσκο ανάγνωσης επιλέξτε «Setup». Με τον τρόπο αυτό εκκινείται η συνήθης διαδικασία εγκατάστασης προγραµµάτων και το σύστηµα παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την επιτυχή ολοκλήρωση της. Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης της εφαρµογής «ΑΜΤ-Installation» είναι δυνατή η µετάβαση στην δεύτερη φάση της διαδικασίας. Από τον φάκελο του δίσκου ανάγνωσης µε ονοµασία «AMT v1.0 Setup» επιλέξτε «Setup» και ακολουθήστε όπως και στην προηγούµενη περίπτωση τις οδηγίες που παρέχονται από το σύστηµα. Στο σηµείο αυτό η εγκατάσταση των δύο εφαρµογών έχει ολοκληρωθεί και στον φάκελο «Program files» του συστήµατος υπάρχουν τα αντίστοιχα εικονίδια. Κατά την τρίτη και τελευταία φάση της διαδικασίας εγκαθίστανται κάποια αρχεία υποστήριξης του προγράµµατος δια µέσου της εκτέλεσης της εφαρµογής «AMT-Installation». Από το µενού «Έναρξη» ή από τον φάκελο «Program files» του συστήµατος σας, επιλέξτε το εικονίδιο «AMT- Installation» το οποίο και εκκινεί την αντίστοιχη εφαρµογή.

5 AMT for Windows: Εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος 4 Εµφανίζεται η φόρµα εγκατάστασης η οποία απαιτεί την εισαγωγή των παραµέτρων που αφορούν τον τύπο και τον προορισµό (Εικόνα 1). Εικόνα 1. Η φόρµα εγκατάστασης του προγράµµατος «ΑΜΤ for Windows» Ως προορισµός εγκατάστασης εισάγεται στο αντίστοιχο πλαίσιο η τοποθεσία στην οποία θα δηµιουργηθεί ο φάκελος υποστήριξης του προγράµµατος «ΑΜΤ». Η φόρµα εγκατάστασης θέτει ως προεπιλεγµένη τοποθεσία, τον φάκελο «Program files» του δίσκου «C:». Στην συνέχεια απαιτείται η εισαγωγή του ονόµατος της πηγής, του οδηγού δηλαδή στον οποίο βρίσκεται τοποθετηµένος ο δίσκος µε το προς εγκατάσταση πρόγραµµα. Σηµειώνεται ότι στην έκδοση «AMT v1.0 plus» η φόρµα εγκατάστασης των βοηθητικών αρχείων του προγράµµατος «ΑΜΤ-Installation» είναι ελαφρώς τροποποιηµένη. Ζητούνται κάποια επιµέρους στοιχεία από τον χρήστη, ενώ η συµπλήρωση του «Προορισµού εγκατάστασης» γίνεται χωρίς το σύµβολο «\» στο τέλος. Σε περίπτωση για παράδειγµα κατά την οποία επιθυµείτε η εγκατάσταση των αρχείων υποστήριξης να πραγµατοποιηθεί στον φάκελο «Program files» του δίσκου «C» θα πρέπει αντί της πρότασης «C:\Program files\» να εισάγετε «C:\Program files». Επίσης κατά την αναβαθµισµένη αυτή έκδοση «AMT v1.0 plus» δηµιουργείται ένα επιπλέον αρχείο υποστήριξης µε την ονοµασία «AMTTemp» σε προκαθορισµένο από τον χρήστη σηµείο οποιουδήποτε ενεργού σκληρού δίσκου του συστήµατος. Τέλος, σηµειώνεται και η αναβάθµιση του διαχειριστή σφαλµάτων «Error-Handler» του προγράµµατος µε σκοπό την εξασφάλιση ενός φιλικότερου περιβάλλοντος προς τον χρήστη.

6 AMT for Windows: Εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος 5 Μετά την εισαγωγή όλων των απαιτούµενων παραµέτρων είναι δυνατή η έναρξη της διαδικασίας εγκατάστασης µε την ενεργοποίηση του πλήκτρου «Continue». Η φόρµα εγκατάστασης παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την πρόοδο της διαδικασίας η οποία όταν ολοκληρωθεί, το πρόγραµµα θα είναι στην διάθεση του χρήστη. Επιπλέον πληροφορίες για τις ακολουθούµενες διαδικασίες από την εφαρµογή «AMT- Installation» παρέχονται από το πλήκτρο «Help». Όσον αφορά το βασικό εικονίδιο του προγράµµατος, µπορεί είτε να παραµείνει στον φάκελο «AMT for Windows» του υπολογιστή, είτε να µεταφερθεί στην επιφάνεια εργασίας ως συντόµευση. 5. Η µορφή της βάσης δεδοµένων του επιταχυνσιογραφήµατος Η βάση δεδοµένων που εισάγεται στο πρόγραµµα και περιέχει την ακολουθία των τιµών του επιταχυνσιογραφήµατος, απαιτείται να είναι σε µορφή αρχείου Microsoft Excel (Filename.xls). Η παράθεση των αριθµητικών τιµών µπορεί είναι διαµορφωµένη είτε σε γραµµές είτε σε στήλες, αφού το πρόγραµµα έχει την δυνατότητα προσπέλασης των ακολουθιών αυτών και προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις. 6. Η Λειτουργία του προγράµµατος «ΑΜΤ v1.0 for Windows» 6.1 Το κεντρικό µενού επιλογών Κατά την έναρξη του προγράµµατος εµφανίζεται το κεντρικό µενού επιλογών, το οποίο περιέχει όλες τις βασικές κατευθύνσεις που µπορούν να ακολουθηθούν για τους διαφόρους υπολογισµούς (Εικόνα 2). Η βασική διαδικασία η οποία απαιτείται να πραγµατοποιηθεί κατά την έναρξη του προγράµµατος, είναι η ανάγνωση του επιταχυνσιογραφήµατος από το πρόγραµµα. Επειδή καµία άλλη λειτουργία δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί πριν από την ανάγνωση της σεισµικής διέγερσης, τα υπόλοιπα πλήκτρα του κεντρικού µενού παραµένουν µη διαθέσιµα µέχρι την ολοκλήρωση αυτής της προαπαιτούµενης διαδικασίας. Μετά το πέρας της ανάγνωσης

7 AMT for Windows: Εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος 6 του επιταχυνσιογραφήµατος από το πρόγραµµα, όλα τα υπόλοιπα κύρια πλήκτρα τίθενται σε διαθεσιµότητα. Το πλήκτρο «Στοιχεία Κατασκευής» αφορά την ενεργοποίηση των φορµών οι οποίες σχετίζονται µε την εισαγωγή όλων εκείνων των παραµέτρων που απαιτεί το πρόγραµµα, προκειµένου να προσδιορισθεί η συµπεριφορά της υπό µελέτη κατασκευής στην επιβαλλόµενη σεισµική διέγερση. Τα υπόλοιπα πλήκτρα του κεντρικού µενού είναι το πλήκτρο «Μοντέλα Ανελαστικοποίησης» το οποίο εκκινεί την διαδικασία εισαγωγής δεδοµένων και υπολογισµού των παραµέτρων που αφορούν στην ελαστοπλαστική ανάλυση της απόκρισης του µονοβάθµιου ταλαντωτή, και το πλήκτρο «Υπολογισµός Αποτελεσµάτων» το οποίο εµφανίζει την κύρια φόρµα εκτέλεσης των υπολογισµών και εκτύπωσης των αποτελεσµάτων. Εικόνα 2. Κεντρικό µενού επιλογών Εκτός από τα κύρια πλήκτρα καθορισµού κατευθύνσεων, κατά την εµφάνιση του κεντρικού µενού του προγράµµατος είναι ενεργά τα πλήκτρα «Library», «Fonts» και «Help». Το πλήκτρο «Help» δίνει απαντήσεις και πληροφορίες σχετικά µε πιθανά προβλήµατα που είναι δυνατό να δηµιουργηθούν. Το πλήκτρο «Fonts» βρίσκεται σε διαθεσιµότητα µόνο πριν από την έναρξη κάθε άλλης λειτουργίας. Όταν αρχίσει η προσπέλαση των δεδοµένων του επιταχυνσιογραφήµατος τότε αυτοµάτως το πλήκτρο αυτό τίθεται εκτός λειτουργίας, και οι ρυθµίσεις που έχουν γίνει παραµένουν για όλη την µετέπειτα ροή του προγράµµατος. Τέλος το πλήκτρο «Library» εµφανίζει µία λίστα από σεισµικές διεγέρσεις οι οποίες είναι καταχωρηµένες στο πρόγραµµα και βρίσκονται στην διάθεση του χρήστη.

8 AMT for Windows: Εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος Το πλήκτρο «Επιταχυνσιογραφήµατα» Επιλέγοντας από το βασικό µενού του προγράµµατος το πλήκτρο «Επιταχυνσιογραφήµατα» εµφανίζεται µία φόρµα εισαγωγής δεδοµένων (Εικόνα 3), η οποία απαιτεί τον προσδιορισµό της θέσης και της ονοµασίας της βάσης δεδοµένων που αντιστοιχεί στο σεισµογράφηµα. Επίσης η φόρµα αυτή απαιτεί τον προσδιορισµό της χρονικής διάρκειας του επιταχυνσιογραφήµατος που έχει επιλεγεί, καθώς και του χρονικού βήµατος βάσει του οποίου πραγµατοποιείται η προσπέλαση. Τέλος δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη, να επιβάλλει στο επιταχυνσιογράφηµα έναν διορθωτικό συντελεστή, ο οποίος πολλαπλασιαζόµενος µε τις τιµές της επιτάχυνσης του εδάφους δίνει την δυνατότητα µετατροπής των µονάδων επιβαλλόµενης επιτάχυνσης. Σηµειώνεται ότι η σωστή επιλογή των µονάδων στις διάφορες παραµέτρους που εισάγονται, είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Το πρόγραµµα δεν πραγµατοποιεί καµία µετατροπή όσον αφορά τις µονάδες. Εικόνα 3. Η φόρµα εισαγωγής δεδοµένων του Επιταχυνσιογραφήµατος Στο αίτηµα λοιπόν για εισαγωγή του ονόµατος του αρχείου Microsoft Excel που περιέχει τα δεδοµένα του επιταχυνσιογραφήµατος πληκτρολογούµε τον προορισµό στον οποίο βρίσκεται το αρχείο αυτό και κατόπιν το όνοµα του. Έστω ότι το επιταχυνσιογράφηµα µε όνοµα Athens03Long.xls βρίσκεται στον φάκελο Program files του σκληρού δίσκου C:. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να πληκτρολογήσουµε «C:\Program files\athens03long.xls». Όπως φαίνεται και στην εικόνα άνωθεν, στην συνέχεια ζητείται ο προσδιορισµός του ονόµατος του φύλλου Excel στο οποίο

9 AMT for Windows: Εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος 8 βρίσκεται το επιταχυνσιογράφηµα. Είναι δυνατόν λοιπόν σε ένα αρχείο να υπάρχουν περισσότερα από ένα επιταχυνσιογραφήµατα τοποθετηµένα σε διαφορετικά υπολογιστικά φύλλα. Η εισαγωγή της διάρκειας του σεισµού πρέπει να συµβαδίζει µε την πραγµατική διάρκεια του επιταχυνσιογραφήµατος, έτσι όπως αυτή προκύπτει από την προσπέλαση της βάσης δεδοµένων. Για την µελέτη ενός σεισµού διάρκειας έστω εικοσιπέντε δευτερολέπτων, ο εισαγόµενος στην φόρµα χρόνος πρέπει να είναι «25». Σε περίπτωση αδυναµίας για ακριβή προσδιορισµό της διάρκειας του σεισµού, είναι δυνατή η εισαγωγή µίας µεγαλύτερης διάρκειας έστω «29», αλλά όχι και η εισαγωγή τιµής, µικρότερης της πραγµατικής διάρκειας του σεισµού. Η τελευταία αυτή περίπτωση οδηγεί σε σφάλµα και τότε το πρόγραµµα απαιτεί την επανάληψη της εισαγωγής των δεδοµένων. Το πρόγραµµα παρέχει την δυνατότητα προσπέλασης ενός µόνο τµήµατος του επιταχυνσιογραφήµατος. Για την προσπέλαση έστω των έξι πρώτων δευτερολέπτων του παραπάνω επιταχυνσιογραφήµατος πρέπει να εισάγουµε στην φόρµα διάρκεια σεισµού «6» αλλά ταυτόχρονα πρέπει µέσα από τις «Ρυθµίσεις Προσπέλασης» να θέσουµε όρια στην προσπέλαση της βάσης δεδοµένων έτσι ώστε το σύνολο των σηµείων έχει επιλεγεί, να αντιστοιχεί και πάλι σε µικρότερη ή ίση διάρκεια από την διάρκεια που έχουµε εισαγάγει στην φόρµα. Η φόρµα που απαιτεί την εισαγωγή του «Χρονικού ιαστήµατος dt» καθορίζει το χρονικό βήµα µεταξύ δύο διαδοχικών τιµών επιτάχυνσης του εδάφους. Η τιµή αυτή παρέχεται από τον υπεύθυνο καταγραφής και διανοµής του επιταχυνσιογραφήµατος και πρέπει να συµπίπτει απόλυτα µε την πραγµατικότητα. Συνήθης τιµή της παραµέτρου αυτής είναι η τιµή «0.005», η οποία και εµφανίζεται προεπιλεγµένη στην φόρµα. Τέλος, ο «Συντελεστής ιόρθωσης» αποτελεί µία αριθµητική τιµή η οποία πολλαπλασιάζεται µε την επιτάχυνση του εδάφους και χρησιµεύει στην µετατροπή των µονάδων. Προεπιλεγµένη τιµή από το πρόγραµµα είναι η τιµή «1.00», δηλαδή καµία µεταβολή στις µονάδες της επιτάχυνσης. Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή των παραµέτρων αυτών και πριν προχωρήσουµε ενεργοποιώντας το πλήκτρο Continue, είναι απαραίτητο να επιλέξουµε την επιλογή «Ρυθµίσεις Προσπέλασης», προκειµένου να προσδιορισθεί ο τρόπος που θα πραγµατοποιηθεί η ανάγνωση του επιταχυνσιογραφήµατος (Εικόνα 4).

10 AMT for Windows: Εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος 9 Εικόνα 4. Οι ρυθµίσεις προσπέλασης της βάσης δεδοµένων Όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα, έχουµε την δυνατότητα να επιλέξουµε µεταξύ της «Αυτόµατης ρύθµισης παραµέτρων» κατά την οποία το πρόγραµµα καθορίζει αυτόµατα τις παραµέτρους, και της «Μηχανικής ρύθµισης» κατά την οποία ο χρήστης εισάγει των αριθµό των γραµµών και στηλών που εµπεριέχουν τιµές επιτάχυνσης του εδάφους. Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια στην φόρµα αυτή, απαιτείται η ενεργοποίηση του πλήκτρου «Ειδικές Ρυθµίσεις» προκειµένου να πραγµατοποιηθούν κάποιες επιπλέον ρυθµίσεις (Εικόνα 5). Εικόνα 5. Η φόρµα «Ειδικές Ρυθµίσεις» Στην φόρµα αυτή είναι δυνατή η ρύθµιση της έναρξης παράθεσης της αριθµητικής ακολουθίας του επιταχυνσιογραφήµατος. Στην περίπτωση λοιπόν που ένα υποθετικό επιταχυνσιογράφηµα έχει ως αρχή παράθεσης τιµών στο κελί (3,4) του

11 AMT for Windows: Εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος 10 υπολογιστικού φύλλου Excel, τότε αν η ρύθµιση παραµέτρων προβλέπεται να γίνει µηχανικά, επιλέγεται η επιλογή «Λειτουργία µηχανικής ρύθµισης» και στην συνέχεια εισάγουµε τις τιµές «3» και «4» αντίστοιχα στις φόρµες εισαγωγής «Γραµµή» και «Στήλη». Σε περίπτωση που οι ρυθµίσεις προβλέπεται να γίνουν από το πρόγραµµα («Αυτόµατη Ρύθµιση»), απαιτείται η εισαγωγή ενός πεδίου κελιών «a a» µέσα στο οποίο το πρόγραµµα εντοπίζει την αρχή της παράθεσης της αριθµητικής ακολουθίας. Η αρχική ρύθµιση που υπάρχει στο πρόγραµµα είναι ένα πεδίο Σε περίπτωση που το επιταχυνσιογράφηµα αρχίζει από το κελί (9,9) το πρόγραµµα θα εντοπίσει την ζητούµενη τιµή, πράγµα όµως που δεν θα συµβεί αν η αρχή του επιταχυνσιογραφήµατος βρίσκεται στο κελί (11,10) αφού βρίσκεται εκτός πεδίου εντοπισµού. Με την ολοκλήρωση των απαιτούµενων ενεργειών στην φόρµα αυτή, επιστρέφουµε στην προηγούµενη φόρµα προκειµένου να ολοκληρώσουµε τις ρυθµίσεις (Εικόνα 4). Αρχικά επιλέγουµε αν η προσπέλαση θα γίνει κατά γραµµές ή κατά στήλες. Στην συνέχεια αν οι ρυθµίσεις πρόκειται να πραγµατοποιηθούν µηχανικά, τότε στο αντίστοιχο πεδίο εισαγωγής τιµών πληκτρολογούµε τον αριθµό των στηλών και των γραµµών. Σε περίπτωση που οι ρυθµίσεις πρόκειται να γίνουν αυτόµατα, τότε χωρίς να πληκτρολογήσουµε τίποτα επιλέγουµε την επιλογή «Αυτόµατη ρύθµιση παραµέτρων». Το πρόγραµµα εντοπίζει όλες τις παραµέτρους και τις εµφανίζει σε όλα τα πλαίσια εισαγωγής δεδοµένων. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επιστρέφουµε στην προηγούµενη φόρµα και επιλέγοντας το πλήκτρο Continue εµφανίζεται η φόρµα εκτύπωσης γραφικών του προγράµµατος «AMT Viewer». Εικόνα 6. Η φόρµα εκτύπωσης αποτελεσµάτων «AMT Viewer»

12 AMT for Windows: Εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος 11 Ενεργοποιώντας το κεντρικό πλήκτρο µε την ετικέτα «Γράφηµα», το πρόγραµµα εµφανίζει την γραφική απεικόνιση του επιταχυνσιογραφήµατος που έχει επιλεγεί. Η εστίαση καθώς και οι διαστάσεις των αξόνων πραγµατοποιούνται αυτόµατα και προσαρµόζονται αναλόγως της κάθε περίπτωσης. Μόλις πραγµατοποιηθεί η γραφική αυτή απεικόνιση, τίθεται σε διαθεσιµότητα το πλήκτρο εµφάνισης επιπρόσθετων πληροφοριών «>>». Με την ενεργοποίηση του πλήκτρου αυτού, εµφανίζεται ένα κυλιόµενο πρόσθετο πλαίσιο το οποίο παρέχει πληροφορίες που αφορούν το εικονιζόµενο επιταχυνσιογράφηµα, όπως την µέγιστη επιτάχυνση, την µέγιστη ταχύτητα και την µέγιστη µετατόπιση του εδάφους (maxa, maxu, maxs αντιστοίχως). Τέλος, υπάρχει το πλαίσιο εµφάνισης γενικών πληροφοριών όπως του ονόµατος του αρχείου που είναι ενεργό προς ανάγνωση, καθώς και της γραφικής απεικόνισης της προόδου προσπέλασης. Κατά την εµφάνιση της γραφικής απεικόνισης, είναι δυνατόν να εµφανιστούν δύο µηνύµατα που αφορούν στην διαχείριση αρχείων από το πρόγραµµα. Στο αίτηµα για αποθήκευση του αρχείου κλάσης «Macro» η απάντηση πρέπει να είναι αρνητική «Νο». Σε διαφορετική περίπτωση προκαλείται θεµελιώδες λάθος στην λειτουργία του προγράµµατος και απαιτείται η επανεγκατάσταση του. Όσον αφορά το αίτηµα για ενεργοποίηση ή όχι των µακροεντολών (Enable macros) που είναι δυνατόν να εµφανισθεί, η απάντηση πρέπει να είναι πάντα θετική αγνοώντας την προειδοποίηση για πιθανότητα προσβολής από ιούς. Η προσπέλαση του επιταχυνσιογραφήµατος γίνεται µόνο µία φορά. Μετά το πέρας της ανάγνωσης όλων των απαραίτητων στοιχείων, το πλήκτρο «Επιταχυνσιογραφήµατα» τίθεται προσωρινά εκτός λειτουργίας. Σε περίπτωση που είναι επιθυµητή η µελέτη ενός άλλου σεισµογραφήµατος, απαιτείται η µετάβαση στην αρχική φόρµα του προγράµµατος Το πλήκτρο «Στοιχεία Κατασκευής» Με την ενεργοποίηση του πλήκτρου «Στοιχεία Κατασκευής» εκκινείται η διαδικασία εισαγωγής δεδοµένων, σχετικών µε τα χαρακτηριστικά και τις παραµέτρους µίας ορισµένης κατασκευής. Η διαδικασία αυτή δεν είναι προαπαιτούµενη για τις επόµενες λειτουργίες του προγράµµατος και εκτελείται µόνο στην περίπτωση που είναι επιθυµητή η σύγκριση της συµπεριφοράς της κατασκευής µε τα φάσµατα της υπό µελέτη σεισµικής διέγερσης. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η εξαγωγή πολύ χρήσιµων συµπερασµάτων που αφορούν την απόκριση της κατασκευής σε σχέση µε την συγκεκριµένη επιβαλλόµενη σεισµική διέγερση. Το πρόγραµµα λοιπόν, απαιτεί

13 AMT for Windows: Εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος 12 την εισαγωγή των χαρακτηριστικών τιµών του διαγράµµατος «ύναµη-μετακίνηση» της κατασκευής έτσι όπως προέκυψε από την «βήµα προς βήµα» αντίστοιχη ανάλυση (Εικόνα 7). Εικόνα 7. Εισαγωγή τιµών διαγράµµατος «ύναµη-μετατόπιση» Για την συµπλήρωση της παραπάνω φόρµας απαιτείται η εισαγωγή της δύναµης διαρροής, έτσι όπως αυτή προέκυψε από το διγραµµικό διάγραµµα «ύναµης-μετατόπισης», της αντίστοιχης µετατόπισης διαρροής καθώς επίσης και της οριακής µετατόπισης αστοχίας της κατασκευής. Τέλος δίδεται η δυνατότητα εισαγωγής του συντελεστή «a» που εκφράζει την επί τοις εκατό κλίση του δεύτερου κλάδου του διαγράµµατος. Με την ολοκλήρωση της εισαγωγής όλων των απαιτούµενων παραµέτρων ενεργοποιείται το πλήκτρο «Ενηµέρωση» προκειµένου να καταχωρηθούν όλες οι νέες τιµές. Αυτοµάτως εµφανίζεται το αντίστοιχο διγραµµικό διάγραµµα που προέκυψε από τα νέα δεδοµένα. Στο σηµείο αυτό είναι πιθανή η εµφάνιση µηνύµατος που αφορά την αποθήκευση ενός αρχείου κλάσης «MSDOF». Η απάντηση στο αίτηµα αυτό πρέπει να είναι αρνητική. Αφού ολοκληρωθούν όλες οι σχετικές διαδικασίες στην φόρµα αυτή, µε την ενεργοποίηση του πλήκτρου «Next» πραγµατοποιείται η µεταγωγή στην επόµενη φόρµα (Εικόνα 8). Το πρόγραµµα απαιτεί τον προσδιορισµό του αριθµού των ορόφων και των αντίστοιχων µαζών των διαφραγµάτων. Επίσης προκειµένου να υπολογισθεί η πρώτη ιδιοµορφή µε την επαναληπτική µέθοδο «Rayleigh» απαιτείται και η εισαγωγή των επιµέρους δυσκαµψιών ανά όροφο. Σε περίπτωση που η πρώτη ιδιοµορφή είναι γνωστή, παραλείπεται η στήλη που αφορά τις δυσκαµψίες, και συµπληρώνεται η αντίστοιχη στήλη εισαγωγής της ιδιοµορφής.

14 AMT for Windows: Εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος 13 Εικόνα 8. Εισαγωγή των στοιχείων της κατασκευής Για την εισαγωγή των δεδοµένων απαιτείται η ενεργοποίηση του αντίστοιχου πλαισίου που εικονίζεται παραπάνω. Η ενεργοποίηση αυτή επιτυγχάνεται µε διπλό «κλίκ» επί του πλαισίου αυτού. Οι τιµές οι οποίες εισάγονται πρέπει να συνοδεύονται από «Enter». Μετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας πραγµατοποιείται έξοδος από το περιβάλλον «Microsoft Excel» και στο αίτηµα για αποθήκευση του αρχείου κλάσης «MSDOF» κατ εξαίρεση η απάντηση πρέπει να είναι θετική. Σε περίπτωση που είναι γνωστή η πρώτη ιδιοµορφή την στιγµή της διαρροής και έχει συµπληρωθεί η αντίστοιχη στήλη, µε την ενεργοποίηση του πλήκτρου «Next» πραγµατοποιείται η µεταγωγή στην επόµενη φόρµα, στην οποία εµφανίζεται και η γραφική απεικόνιση της ιδιοµορφής αυτής. Αν στο υπολογιστικό φύλλο έχουν εισαχθεί οι ελαστικές δυσκαµψίες µε σκοπό τον υπολογισµό της αντίστοιχης πρώτης ιδιοµορφής από το πρόγραµµα, τότε αντί του πλήκτρου «Next» ενεργοποιείται το πλήκτρο «Rayleigh». Το πρόγραµµα υπολογίζει την πρώτη ιδιοµορφή µε πέντε επαναληπτικές διαδικασίες και η µετάβαση στην επόµενη φόρµα στην οποία απεικονίζεται γραφικά το υπολογιζόµενο σχήµα ταλάντωσης γίνεται αυτόµατα. Σηµειώνεται ότι όλες οι τιµές που εισάγονται, αφορούν την στιγµή κατά την οποία το κτίριο διαρρέει. Με την ενεργοποίηση του πλήκτρου «Next» πραγµατοποιείται η µετάβαση στην τελευταία φόρµα της λειτουργίας αυτής, κατά οποία το πρόγραµµα προχωρεί στον υπολογισµό ενός ισοδύναµου µονοβάθµιου συστήµατος το οποίο προσεγγίζει την κατασκευή που έχει εισαχθεί κατά τα προηγούµενα βήµατα (Εικόνα 9).

15 AMT for Windows: Εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος 14 Εικόνα 9. Ισοδύναµο µονοβάθµιο σύστηµα. Με την ενεργοποίηση του πλήκτρου «Ενηµέρωση», όλα τα στοιχεία που έχουν υπολογισθεί και παραθέτονται στο αντίστοιχο πλαίσιο καταχωρούνται στο πρόγραµµα, ενώ ταυτόχρονα απεικονίζεται γραφικά το ισοδύναµο διάγραµµα «ύναµης-μετατόπισης» του µονοβάθµιου συστήµατος. Υπενθυµίζεται ότι η απάντηση σε ένα πιθανό αίτηµα για αποθήκευση αρχείου κλάσης «Resume.xlw» πρέπει πάντα να είναι θετική, ενώ στο αντίστοιχο αίτηµα για αποθήκευση ενός αρχείου κλάσης «MSDOF» πρέπει να είναι αρνητική. Με χρήση του πλήκτρου «Next» πραγµατοποιείται η ολοκλήρωση της επεξεργασίας όλων των στοιχείων που αφορούν την εξεταζόµενη κατασκευή, και είναι δυνατή η µετάβαση στις επόµενες διαδικασίες Το πλήκτρο «Μοντέλα Ανελαστικoποίησης» Ενεργοποιώντας το πλήκτρο «Μοντέλα Ανελαστικοποίησης» στο βασικό µενού του προγράµµατος, είναι δυνατή η πραγµατοποίηση όλων των απαραίτητων ρυθµίσεων καθώς και η εισαγωγή των απαιτούµενων παραµέτρων που αφορούν την ανελαστική ανάλυση. Σε περίπτωση που το επιθυµητό µοντέλο ανάλυσης είναι αυτό της ελαστικής θεώρησης, τότε οι λειτουργίες που συνδέονται µε το πλήκτρο αυτό παραλείπονται. Η ανάλυση των συστηµάτων ελαστοπλαστικής συµπεριφοράς πραγµατοποιείται µε βάση διάφορα µοντέλα και αντιλήψεις που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς, και στηρίζονται κυρίως στην εύρεση ενός συντελεστή (R-Factor) ο οποίος διαιρώντας τις τιµές του ελαστικού φάσµατος να προσεγγίζει ικανοποιητικά την µετελαστική συµπεριφορά µίας κατασκευής γνωστής πλαστιµότητας και περιόδου ταλάντευσης. Με την ενεργοποίηση του πλήκτρου «Μοντέλα Ανελαστικοποίησης»

16 AMT for Windows: Εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος 15 εµφανίζεται η φόρµα προσδιορισµού των δεδοµένων και των παραµέτρων κάθε µεθόδου (Εικόνα 10). Σηµειώνεται ότι είναι δυνατή η εισαγωγή δεδοµένων σε όλες τις φόρµες, αφού η επιλογή της ανάλυσης που θα κάνει το πρόγραµµα πραγµατοποιείται σε επόµενες διαδικασίες. Εικόνα 10. Επιλογή µοντέλου ανελαστικοποίησης προς επεξεργασία Τα υποστηριζόµενα µοντέλα ανάλυσης χωρίζονται σε αυτά που έχουν προκύψει από εµπειρικές σχέσεις (R,µ,Τ) και σε αυτά που προκύπτουν από την διέγερση της κατασκευής µε παλµούς (Pulse R-Factors). Οι παλµοί που υποστηρίζονται σε αυτή την έκδοση του προγράµµατος είναι ο ηµιτονοειδής (sinusoidal) και ο παλµός δευτεροβάθµιας εξίσωσης (Quadratic). Το κάθε µοντέλο ανάλυσης είναι βασισµένο σε διαφορετικές παραµέτρους της εξεταζόµενης κατασκευής. Επίσης υπάρχει διαφοροποίηση ως προς την βαθµονόµηση και αξιολόγηση των επιµέρους χαρακτηριστικών της Το Μοντέλο Newmark and Hall (1973) Με την εφαρµογή του µοντέλου Newmark and Hall (1973) ο υπολογισµός των παραγόντων ανελαστικοποίησης, πραγµατοποιείται µε βασικές παραµέτρους την διαθέσιµη πλαστιµότητα του εξεταζόµενου συστήµατος και την απόσβεση β. Οι τιµές των περιόδων οριοθέτησης των διαστηµάτων εντός των οποίων η εξίσωση του µειωτικού παράγοντα «R-Factor» παραµένει σταθερή, δίνεται σαν συνάρτηση της

17 AMT for Windows: Εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος 16 απόσβεσης β καθώς και των παραγόντων ενίσχυσης «Φ». Οι παράγοντες και Φ ed, Φ eu Φ ea εφαρµόζονται ανάλογα στην µέγιστη µετατόπιση, την µέγιστη ταχύτητα και την µέγιστη επιτάχυνση του εδάφους. Η φόρµα εισαγωγής των απαιτούµενων παραµέτρων του µοντέλου αυτού δίνεται παρακάτω (Εικόνα 11). Εικόνα 11. Το µοντέλο «Newmark and Hall (1973)» Μετά λοιπόν την εισαγωγή της διαθέσιµης πλαστιµότητας «µ» και του ποσοστού επί τοις εκατό της απόσβεσης του συστήµατος «β», το πρόγραµµα πραγµατοποιεί τους υπολογισµούς που αφορούν την εύρεση των Συντελεστών ενίσχυσης «Φ» και των περιόδων οριοθέτησης, µε την ενεργοποίηση του πλήκτρου «Compute». Τα υπόλοιπα στοιχεία που απαιτούνται για τους υπολογισµούς αυτούς παρέχονται αυτόµατα από εσωτερικές διαδικασίες του προγράµµατος. Τα αποτελέσµατα παραθέτονται αναλυτικά στο δεξί πλαίσιο της φόρµας. Μετά την ολοκλήρωση των υπολογισµών αυτών, χρησιµοποιώντας το πλήκτρο «Back» επιστρέφουµε στην προηγούµενη φόρµα Το µοντέλο Riddell et al. (1989) Το µοντέλο Riddell et al. (1989) προέκυψε από την µελέτη συστηµάτων πλαστιµότητας µικρότερης της τιµής µ = 11 και απόσβεσης 5%. Η εφαρµογή του απαιτεί την εισαγωγή της διαθέσιµης πλαστιµότητας «µ» (Εικόνα 12).

18 AMT for Windows: Εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος 17 Εικόνα 12. Το µοντέλο Riddell et al. (1989) Μετά την εισαγωγή των δεδοµένων, µε ενεργοποίηση του πλήκτρου «Compute» το πρόγραµµα υπολογίζει την περίοδο οριοθέτησης «T *» καθώς και τον παράγοντα «R *». Τα εξαγόµενα αυτά προκύπτουν από την διαθέσιµη πλαστιµότητα του συστήµατος. Όταν πραγµατοποιηθεί ο υπολογισµός των δεδοµένων αυτών, µε την χρήση του πλήκτρου «Back» είναι δυνατή η επιστροφή στην προηγούµενη φόρµα. Σαν δεδοµένο της φόρµας εµφανίζεται και η απόσβεση «β» του εξεταζόµενου συστήµατος µε προεπιλεγµένη τιµή από το πρόγραµµα β = 5%. Αφήνεται στην διακριτική ευχέρεια του χρήστη του προγράµµατος η εισαγωγή της παραµέτρου αυτής καθώς και η εκτίµηση της ακρίβειας των αποτελεσµάτων που παρέχεται σε µια τέτοια περίπτωση Το µοντέλο Nassar and Krawinkler (1991) Tο µοντέλο Nassar and Krawinkler (1991) προέκυψε από την µελέτη ελαστοπλαστικών συστηµάτων µε απόσβεση β = 5% και τιµές διαθέσιµης πλαστιµότητας «µ», µικρότερης της τιµής µ = 9. Η σύσταση των εδαφών της θεµελίωσης των συστηµάτων αυτών ήταν συνήθως είτε Ίλυς είτε βραχώδης. Η εφαρµογή της µεθόδου αυτής απαιτεί την εισαγωγή της µετελαστικής δυσκαµψίας του συστήµατος «α %» (Postyield stiffness) (Εικόνα 13).

19 AMT for Windows: Εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος 18 Εικόνα 13. Το µοντέλο Nassar and Krawinkler (1991) Μετά την εισαγωγή των απαιτούµενων δεδοµένων, µε την ενεργοποίηση του πλήκτρου «Compute» το πρόγραµµα υπολογίζει τις παραµέτρους «a» και «b» ώς συνάρτηση του ποσοστού µετελαστικής δυσκαµψίας «a %». Σαν δεδοµένο της φόρµας εµφανίζεται και η απόσβεση «β» του εξεταζόµενου συστήµατος µε προεπιλεγµένη τιµή από το πρόγραµµα β = 5%. Η εισαγωγή της παραµέτρου αυτής καθώς και η εκτίµηση της ακρίβειας των αποτελεσµάτων που παρέχεται σε µια τέτοια περίπτωση, αφήνεται στην κρίση του χρήστη του προγράµµατος Το µοντέλο Miranda (1993) Το µοντέλο Miranda (1993) προέκυψε από την µελέτη ελαστοπλαστικών συστηµάτων µε µεταλαστική δυσκαµψία a = 3% (Postyield stiffness) και διαθέσιµη πλαστιµότητα µ 6. Στην ανάλυση που πραγµατοποιείται, βασική παράµετρο για τους υπολογισµούς αποτελεί η κατηγορία του εδάφους θεµελίωσης. Ανάλογα λοιπόν µε τις εδαφικές συνθήκες που επικρατούν, η φόρµα εισαγωγής δεδοµένων απαιτεί τον προσδιορισµό της κατηγορίας εδάφους µεταξύ των εξής επιλογών (Εικόνα 14): Βραχώδες έδαφος Ίλυς Μαλακά εδάφη

20 AMT for Windows: Εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος 19 Εικόνα 14. Το µοντέλο Miranda (1993) Για την σωστή εφαρµογή της µεθόδου, απαιτείται η εισαγωγή της «εσπόζουσας περιόδου του επιταχυνσιογραφήµατος T G» η οποία ορίζεται ως η περίοδος για την οποία επιτυγχάνεται η µέγιστη σχετική ταχύτητα του ελαστικού συστήµατος µε απόσβεση β = 5%. Συνεπάγεται λοιπόν ότι για την εφαρµογή του µοντέλου αυτού είναι αναγκαία η εύρεση της περιόδου αυτής από τον χρήστη µε την µελέτη αρχικά του ελαστικού συστήµατος µε απόσβεση β = 5%. Μόλις συµπληρωθεί η φόρµα αυτή των δεδοµένων, µε το πλήκτρο «Compute» πραγµατοποιείται η ενηµέρωση του λογισµικού µε τα νέα στοιχεία, και κατόπιν µε το πλήκτρο «Back» δίνεται συνέχεια στην ροή του προγράµµατος Το µοντέλο Vidic et al. (1994) Το µοντέλο Vidic et al. (1994) στηρίζεται σε αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε ελαστοπλαστικά συστήµατα προοδευτικά µειούµενης δυσκαµψίας (Q-model). Το ποσοστό µετελαστικής δυσκαµψίας των συστηµάτων αυτών ήταν a = 10%, οι διαθέσιµες πλαστιµότητες είχαν τιµή µ 10, ενώ οι τιµές απόσβεσης ήταν της τάξης του β = 5%. Η φόρµα εισαγωγής της µεθόδου (Εικόνα 15) απαιτεί τον προσδιορισµό της διαθέσιµης πλαστιµότητας «µ» καθώς και των τιµών των συντελεστών ενίσχυσης της επιτάχυνσης «Φ ea» και της ταχύτητας «Φ eu» του εδάφους.

21 AMT for Windows: Εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος 20 Εικόνα 15. Το µοντέλο Vidic et al. (1994) Σαν δεδοµένο και αυτής της φόρµας εµφανίζεται η απόσβεση «β» του εξεταζόµενου συστήµατος µε προεπιλεγµένη τιµή από το πρόγραµµα β = 5%. Αφήνεται στην κρίση του χρήστη του προγράµµατος η εισαγωγή της παραµέτρου αυτής καθώς και η εκτίµηση της ακρίβειας των αποτελεσµάτων που παρέχεται σε µια τέτοια περίπτωση. Ενεργοποιώντας το πλήκτρο «Compute», υπολογίζονται οι περίοδοι οριοθέτησης διαστηµάτων T a και T 1. Κατόπιν είναι δυνατή η µετάβαση µε το πλήκτρο «Back» στην προηγούµενη φόρµα για την συνέχιση της ροής του προγράµµατος και την διενέργεια των τελικών υπολογισµών Το µοντέλο Ordaz and Pèrez-Rocha (1998) Το µοντέλο Ordaz and Pèrez-Rocha (1998) προέκυψε από την µελέτη ελαστοπλαστικών συστηµάτων µε απόσβεση β = 5% και εύρος διαθέσιµης πλαστιµότητας µ = Η φόρµα εισαγωγής δεδοµένων του µοντέλου αυτού (Εικόνα 16), απαιτεί τον προσδιορισµό της διαθέσιµης πλαστιµότητας «µ» καθώς και της απόσβεσης του συστήµατος «β» η οποία µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ των τιµών β = 2 % 10%.

22 AMT for Windows: Εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος 21 Εικόνα 16. Η φόρµα εισαγωγής του µοντέλου Ordaz and Pèrez-Rocha (1998) Σηµαντικό ρόλο στους υπολογισµούς διαδραµατίζει η συνάρτηση D(T), η οποία εκφράζει την µετατόπιση του ελαστικού συστήµατος της θεωρούµενης απόσβεσης και περιόδου. Όσον αφορά τον υπολογισµό φασµάτων, το πρόγραµµα υπολογίζει αυτοµάτως τα αποτελέσµατα της ζητούµενης συνάρτησης και δεν απαιτείται καµία περαιτέρω ενέργεια από τον χρήστη του λογισµικού. Η αριθµητική ολοκλήρωση όµως της απόκρισης µίας κατασκευής σε συνάρτηση µε τον χρόνο προαπαιτεί την πραγµατοποίηση µίας σειράς διαδικασιών. Για τον προσδιορισµό λοιπόν της τιµής της συνάρτησης D(T) σε µία τέτοια περίπτωση, είναι απαραίτητο (αν και εφόσον δεν είναι γνωστή η τιµή αυτή ώστε να εισαχθεί στην φόρµα απ ευθείας), η εκκίνηση της διαδικασίας υπολογισµού του ελαστικού φάσµατος µετατοπίσεων για τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του συστήµατος. Η περίοδος του συστήµατος είναι σταθερή και θεωρείται αµετάβλητη. Στην φόρµα εισαγωγής του εύρους της περιόδου του ελαστικού φάσµατος εισάγεται η ίδια αρχική και τελική τιµή περιόδου ίση µε την περίοδο του υπό εξέταση συστήµατος. Κατόπιν υποβάλλεται το αίτηµα για γραφική απεικόνιση του ελαστικού αυτού φάσµατος µετατοπίσεων η οποία προφανώς είναι ένα σηµείο το οποίο δεν είναι διακριτό στον «AMT Viewer». Αριστερά της γραφικής απεικόνισης τίθεται σε διαθεσιµότητα το πλήκτρο µε ετικέτα «Ενηµέρωση Ordaz-Pèrez-Rocha (1998)» (Εικόνα 17). Με την ενεργοποίηση του πλήκτρου αυτού το σύστηµα ενηµερώνει την τιµή της συνάρτησης D(T) στην αντίστοιχη φόρµα και έτσι είναι δυνατή η εφαρµογή της µεθόδου όσον αφορά την απόκριση σε συνάρτηση µε τον χρόνο.

23 AMT for Windows: Εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος 22 Εικόνα 17. Η φόρµα υπολογισµού της τιµής της συνάρτησης D(T) Ενεργοποιώντας το πλήκτρο «Compute» αφού ολοκληρωθούν όλες αυτές οι προαπαιτούµενες διαδικασίες, στο αντίστοιχο πλαίσιο αποτελεσµάτων απεικονίζεται η τιµή της µέγιστης µετατόπισης του εδάφους d g, max η οποία καταγράφεται αυτοµάτως από το πρόγραµµα σε προηγούµενες διαδικασίες καθώς και η τιµή της συνάρτησης ξ (µ) η οποία λαµβάνει µέρος στους υπολογισµούς και δίνεται από την σχέση ξ ( µ ) = ( µ 1) εδαφικών συνθηκών Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται σε πλήθος διαφορετικών Το µοντέλο Pulse R-Factors Το µοντέλο «Pulse R-Factors» προέκυψε από την απόκριση των εξεταζόµενων ελαστοπλαστικών συστηµάτων σε παλµική διέγερση µε την µορφή διαφόρων τύπων εξισώσεων. Οι πιο αντιπροσωπευτικές µορφές παλµικής διέγερσης, µετά από εκτεταµένες αναλύσεις διαπιστώθηκε ότι είναι δύο. Η παλµική διέγερση µορφής εξίσωσης δευτέρας τάξης (Quadratic). Η παλµική διέγερση ηµιτονοειδούς µορφής (Sinusoidal).

24 AMT for Windows: Εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος 23 Εικόνα 18. Η φόρµα εισαγωγής του µοντέλου Pulse R-Factors Η φόρµα εισαγωγής δεδοµένων του µοντέλου αυτού απαιτεί την εισαγωγή της διαθέσιµης πλαστιµότητας «µ» του συστήµατος, την τιµή της µετελαστικής δυσκαµψίας «a %» καθώς και την συνολική διάρκεια του επιβαλλόµενου παλµού (Εικόνα 18). Ενεργοποιώντας το πλήκτρο «Ενηµέρωση Αλγορίθµων», το πρόγραµµα εκτελεί όλους τους απαραίτητους υπολογισµούς για την πραγµατοποίηση της ανάλυσης. Στο πλαίσιο αποτελεσµάτων εµφανίζεται η περίοδος του παλµού «T», ενώ στο πλαίσιο γραφικής απεικόνισης εµφανίζεται η µορφή του παλµού που έχει επιλεγεί. Τα πλαίσια εισαγωγής δεδοµένων που απαιτούν το πλήθος των σηµείων του παλµού καθώς και την µέγιστη τιµή της επιτάχυνσης της παλµικής διέγερσης δεν είναι απαραίτητο να συµπληρωθούν, καθώς αποτελούν δεδοµένα της συνάρτησης που περιγράφει τους παλµούς αυτούς, η οποία στην παρούσα έκδοση λαµβάνεται ως δεδοµένη. p Οι διαδικασίες που εκκινεί το πλήκτρο «Υπολογισµός Αποτελεσµάτων» Οι διαδικασίες που ακολουθούν την ενεργοποίηση του πλήκτρου «Υπολογισµός Αποτελεσµάτων», αφορούν στην πραγµατοποίηση της τελικής επιλογής της µεθόδου που θα ακολουθηθεί καθώς και της έναρξης της διαδικασίας υπολογισµού των αποτελεσµάτων µετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής στο πρόγραµµα των δεδοµένων της υπό µελέτη κατασκευής. Η ανάλυση µίας συγκεκριµένης κατασκευής µε σταθερή περίοδο ή και ο υπολογισµός ελαστικών και ανελαστικών φασµάτων για το

25 AMT for Windows: Εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος 24 συγκεκριµένο επιταχυνσιογράφηµα που έχει ήδη προσπελαστεί, είναι δυνατόν να επαναληφθεί πολλές φορές, κάθε φορά µε διαφορετικά δεδοµένα, µέσα από τις διαδικασίες που εκκινεί το πλήκτρο αυτό. Στις προηγούµενες φόρµες οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ήταν οι παρακάτω: Προσπέλαση Επιταχυνσιογραφήµατος. Εισαγωγή των στοιχείων ορισµένης κατασκευής. Καθορισµός των παραµέτρων που αφορούν την ανελαστική ανάλυση. Μετά λοιπόν την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω, το πρόγραµµα θα πραγµατοποιήσει τον υπολογισµό της επιλεγµένης από τον χρήστη διαδικασίας, και θα προχωρήσει στην δηµιουργία µίας βάσης δεδοµένων στο πρόγραµµα Microsoft Excel, έτσι ώστε η πρόσβαση να γίνεται εύκολα και σε οικείο περιβάλλον. Ταυτόχρονα πραγµατοποιείται διασύνδεση µε την βάση δεδοµένων αυτή, και δίνεται η δυνατότητα εµφάνισης της γραφικής απεικόνισης των αποτελεσµάτων µέσα από την φόρµα «ΑΜΤ Viewer». Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης των αποτελεσµάτων µε την µορφή ενός υπολογιστικού φύλλου αρχείου Microsoft Excel. Για πραγµατοποίηση κάποιων νέων υπολογισµών που αφορούν το επιταχυνσιογράφηµα που έχει ήδη προσπελαθεί, είναι δυνατή η µετάβαση στις προηγούµενες φόρµες ο επαναπροσδιορισµός των διαφόρων παραµέτρων. Σε περίπτωση που απαιτείται η ανάλυση της απόκρισης σε µία νέα σεισµική διέγερση τότε είναι απαραίτητη η εισαγωγή εκ νέου όλων των απαιτούµενων παραµέτρων Το πλήκτρο «Υπολογισµός αποτελεσµάτων» Με την ενεργοποίηση του πλήκτρου «Υπολογισµός αποτελεσµάτων», εµφανίζεται η φόρµα που αφορά την εισαγωγή των συµπληρωµατικών στοιχείων που απαιτούνται καθώς και την επιλογή της ανάλυσης που θα πραγµατοποιηθεί (Εικόνα 19).

26 AMT for Windows: Εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος 25 Εικόνα 19. Η φόρµα επιλογής µεθόδου και εισαγωγής στοιχείων Ανάλογα µε την ανάλυση που πρόκειται να ακολουθηθεί πραγµατοποιείται η ενεργοποίηση µίας από τις δύο επιλογές στο πλαίσιο «Επιλογή Ακολουθούµενης ιαδικασίας». Για τον υπολογισµό λοιπόν της σεισµικής απόκρισης ορισµένου κτιρίου µε αριθµητική ολοκλήρωση στον χρόνο, ενεργοποιείται η αντίστοιχη επιλογή. Στο πλαίσιο δεξιά απαιτείται η εισαγωγή της µάζας, της δυσκαµψίας καθώς και της απόσβεσης του µονοβάθµιου ταλαντωτή που θα χρησιµοποιηθεί. Αυτοµάτως τίθεται σε διαθεσιµότητα το πλήκτρο «Παράµετροι Αριθµητικής Ολοκλήρωσης». Στο άνω πλαίσιο παρατίθεται η µέθοδος υπολογισµού που είναι ενεργή αυτήν την στιγµή, καθώς και οι τιµές πλαστιµότητας και απόσβεσης που έχουν καταχωρηθεί αυτόµατα κατά την εισαγωγή των δεδοµένων σε προηγούµενες φόρµες. Όταν πρόκειται για ανελαστική ανάλυση, η τιµή της απόσβεσης στο πλαίσιο εισαγωγής δεδοµένων ενηµερώνεται αυτόµατα από προηγούµενες διαδικασίες. Επιλέγοντας το πλήκτρο «Next» η ολοκλήρωση θα γίνει µε βάση το µοντέλο που περιγράφεται στο άνω πλαίσιο. Για επιλογή κάποιου άλλου µοντέλου ανάλυσης, ενεργοποιείται το πλήκτρο «Παράµετροι Αριθµητικής Ολοκλήρωσης» και εµφανίζεται η αντίστοιχη φόρµα επιλογής (Εικόνα 20).

27 AMT for Windows: Εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος 26 Εικόνα 20. Η φόρµα επιλογής µοντέλου ανάλυσης Με την ενεργοποίηση του πλήκτρου «Back» επανεµφανίζεται η προηγούµενη φόρµα. Στο άνω πλαίσιο της φόρµας, όλα τα στοιχεία που παραθέτονται έχουν προσαρµοστεί στις νέες επιλογές που πραγµατοποιήθηκαν. Για τον υπολογισµό των φασµάτων απόκρισης απαιτείται η ενεργοποίηση της επιλογής «Σχεδιασµός Φασµάτων» (Εικόνα 19). Σε περίπτωση που είναι επιθυµητός ο υπολογισµός του µοναδιαίου φάσµατος αντί του κανονικού, ενεργοποιείται και η επιλογή «Μοναδιαίο Φάσµα». Αυτοµάτως τίθεται σε διαθεσιµότητα το πλήκτρο «Φασµατικές Παράµετροι» ενώ το πλήκτρο «Παράµετροι Αριθµητικής Ολοκλήρωσης» δεν είναι διαθέσιµο αφού η ανάλυση που έχει επιλεγεί δεν είναι συµβατή. Ενεργοποιώντας το πλήκτρο «Φασµατικές Παράµετροι» εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής όλων εκείνων των στοιχείων που αφορούν το υπολογιζόµενο φάσµα (Εικόνα 21). Στην φόρµα αυτή λοιπόν δίνεται η δυνατότητα προσδιορισµού του εύρους των περιόδων, το εύρος των δυσκαµψιών καθώς και το µοντέλο µε βάση το οποίο θα πραγµατοποιηθεί η ανάλυση. Επίσης καθορίζεται και η ακρίβεια µε την οποία θα γίνει η γραφική απεικόνιση, αφού επιλέγεται το πλήθος των σηµείων του φάσµατος που θα υπολογισθούν. Με την ολοκλήρωση και αυτής της διαδικασίας, ολοκληρώνεται η εισαγωγή των δεδοµένων και το πρόγραµµα είναι έτοιµο για την πραγµατοποίηση όλων των απαραίτητων υπολογισµών και την έκθεση των αποτελεσµάτων.

28 AMT for Windows: Εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος 27 Εικόνα 21. Η φόρµα εισαγωγής των φασµατικών παραµέτρων Στο πλαίσιο επιλογών δεξιά, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του µοντέλου ανάλυσης βάσει του οποίου θα πραγµατοποιηθούν οι υπολογισµοί. Απαιτείται λοιπόν η ενεργοποίηση της επιθυµητής επιλογής. Ως προεπιλογή το πρόγραµµα υιοθετεί την ελαστική ανάλυση. Στο πλαίσιο εισαγωγής των φασµατικών παραµέτρων απαιτείται η εισαγωγή της αρχικής και της τελικής περιόδου. Οι τιµές αυτές πρέπει όπως είναι προφανές να είναι διάφορες του µηδενός. Το φάσµα που θα υπολογισθεί θα έχει αρχική τιµή περιόδου T αρχ και τελική τιµή T τελ και θα πρέπει να ισχύει Tαρχ Tτελ. Υπενθυµίζεται ότι πριν από την εφαρµογή του µοντέλου «Ordaz and Pèrez- Rocha (1998)», απαιτείται ο υπολογισµός της τιµής της συνάρτησης D(T) θέτοντας T T = T αρχ = τελ. Επόµενο βήµα αποτελεί ο προσδιορισµός του πλήθους των σηµείων που θα υπολογισθούν. Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός αυτός τόσο ακριβέστερο είναι και το τελικό αποτέλεσµα, όµως ταυτόχρονα αυξάνονται και οι απαιτήσεις υπολογιστικής ισχύος. Στην απαίτηση λοιπόν «Πλήθος διαστηµάτων», εισάγουµε τα διαστήµατα στα οποία θα διαιρεθεί το εύρος των περιόδων που έχουµε ήδη πληκτρολογήσει. Πριν την ολοκλήρωση των ενεργειών µας ενεργοποιώντας το πλήκτρο «Back», είναι δυνατή µέσω του πλήκτρου «Show K» η έκθεση του εύρους διακύµανσης της δυσκαµψίας K για το επιλεγµένο εύρος διακύµανσης της περιόδου T.

29 AMT for Windows: Εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος Η φόρµα υπολογισµού των επιµέρους χαρακτηριστικών Με την ενεργοποίηση του πλήκτρου «Next» της προηγούµενης φόρµας, εµφανίζεται η φόρµα στην οποία παραθέτονται βασικά στοιχεία, τα οποία αποτελούν δεδοµένα στους υπολογισµούς που θα ακολουθήσουν (Εικόνα 22). Εικόνα 22. Η φόρµα παράθεσης επιµέρους χαρακτηριστικών Στο πλαίσιο καταγραφής των επιµέρους στοιχείων παραθέτονται σε σειρά, το όνοµα του αρχείου προέλευσης του επιταχυνσιογραφήµατος, το εύρος της κυκλικής συχνότητας «ω», της ιδιοσυχνότητας «ω» καθώς και της ιδιοπεριόδου του συστήµατος «T». Στο κάτω πλαίσιο της φόρµας καταγράφονται µε λεπτοµέρεια όλα τα χαρακτηριστικά που αφορούν την υπολογιστική διαδικασία. Παραθέτονται λοιπόν το όνοµα του αρχείου του επιταχυνσιογραφήµατος, η µέθοδος που θα ακολουθηθεί, καθώς και οι τιµές πλαστιµότητας και απόσβεσης που έχουν επιλεγεί. Επίσης σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα είναι επιθυµητό να καταγραφούν σε µία από τις έξι παρεχόµενες θέσεις µνήµης του «Πίνακα Ελέγχου», ο χρήστης πρέπει να εισάγει τον αριθµό της αντίστοιχης θέσης µε εύρος από ένα έως έξι στο πλαίσιο «Αποθήκευση στην θέση:». Προκειµένου να µην αποθηκευθούν τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης καταγραφής, το πλαίσιο αυτό πρέπει να έχει την τιµή µηδέν. Το πρόγραµµα λοιπόν δίνει την δυνατότητα δηµιουργίας µίας βάσης δεδοµένων αποτελούµενη από έξι διαγράµµατα «Επιτάχυνσης-Μετακίνησης» (A.D.R.S), τα οποία εµφανίζονται µαζί σε κοινό σύστηµα αξόνων. Ο έλεγχος της βάσης δεδοµένων πραγµατοποιείται από τον D

30 AMT for Windows: Εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος 29 «Πίνακα Ελέγχου» ο οποίος εµφανίζεται µε την ενεργοποίηση του αντίστοιχου πλήκτρου (Εικόνα 23). Εικόνα 23. Ο Πίνακας ελέγχου της βάσης δεδοµένων Κάθε χρώµα που έχει επιλεγεί στην αρχή από το κεντρικό µενού, αντιστοιχεί και σε έναν νέο πίνακα ελέγχου. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης µίας διαφορετικής δέσµης έξι διαγραµµάτων σε κοινούς άξονες για κάθε χρώµα. Ο πίνακας αποτελείται από έξι θέσεις µνήµης η κατάσταση των οποίων καταγράφεται λεπτοµερώς. Κάθε θέση από αυτές αντιστοιχεί και σε ένα διάγραµµα, ενώ κάθε πίνακας ελέγχου αντιστοιχεί σε µία γραφική απεικόνιση και των έξι διαγραµµάτων που υπάρχουν στις έξι θέσεις. Σε περίπτωση που κάποια θέση παραµένει άδεια, εµφανίζεται η ένδειξη «Empty». Για τον καθαρισµό των περιεχοµένων µίας θέσης µνήµης απαιτείται η ενεργοποίηση του αντίστοιχου πλήκτρου «Clear Contents». Πριν από κάθε εγγραφή, είναι απαραίτητο να προηγηθεί η διαγραφή των καταγραφών που είναι πιθανό να προϋπάρχουν στην συγκεκριµένη θέση. Τέλος υπενθυµίζεται ότι σε πιθανό αίτηµα για αποθήκευση αρχείου κλάσης «Resume.xlw» η απάντηση πρέπει να είναι θετική. Με την ενεργοποίηση του πλήκτρου «Compute Results» αρχίζει η διαδικασία των υπολογισµών η οποία απαιτεί αρκετό χρόνο ανάλογα µε το µέγεθος του εξεταζόµενου επιταχυνσιογραφήµατος. Με την χρήση του πλήκτρου «Next» είναι δυνατή η µετάβαση στην επόµενη φόρµα χωρίς την εκτέλεση υπολογισµών. Όταν λοιπόν ολοκληρωθεί µία υπολογιστική διαδικασία, το πλήκτρο «Next» τίθεται σε διαθεσιµότητα και είναι δυνατή η µετακίνηση ανάµεσα στις φόρµες, ο έλεγχος των δεδοµένων που έχουν εισαχθεί, καθώς και η επανεκκίνηση των διαδικασιών υπολογισµού µε διαφορετικές παραµέτρους για το ίδιο όµως επιταχυνσιογράφηµα.

31 AMT for Windows: Εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος Η φόρµα εκτέλεσης των υπολογισµών Με την ενεργοποίηση του πλήκτρου «Compute Results» της προηγούµενης φόρµας, εµφανίζεται η φόρµα εκτέλεσης των υπολογισµών (Εικόνα 24). Εικόνα 24. Η βασική φόρµα εκτέλεσης υπολογισµών Στην φόρµα αυτή διακρίνονται τα δύο βασικά πλαίσια αναπαράστασης της προόδου των υπολογισµών. Κάθε πλαίσιο αντιστοιχεί και σε µία διαφορετική διαδικασία εκτέλεσης. Το πλαίσιο µε την ονοµασία «Computing Results Procedure (CRP)» εκθέτει την τρέχουσα πρόοδο όσον αφορά τον υπολογισµό των τιµών της ανάλυσης που πραγµατοποιείται. Η ενηµέρωση αυτή γίνεται τόσο µε την βοήθεια γραφικών, όσο και µε την καταγραφή σε πλαίσια των τιµών προς ανάλυση που αποµένουν, καθώς και του ποσοστού επί του συνόλου που έχει ολοκληρωθεί. Σε περίπτωση που η ανάλυση αφορά τον υπολογισµό φασµάτων, εµφανίζεται ένα νέο µικρό πλαίσιο µε τίτλο «Επαναλήψεις» το οποίο προσδιορίζει το πλήθος των επαναλήψεων της ανάλυσης που απαιτείται για την κατασκευή του φάσµατος. Οι επαναλήψεις αυτές αντιπροσωπεύουν το πλήθος των σηµείων που θα εξετασθούν για την γραφική απεικόνιση, και προφανώς είναι της ίδιας τάξης µεγέθους µε τα διαστήµατα διαχωρισµού του εύρους περιόδου που εισήγαγε ο χρήστης σε προηγούµενη φόρµα. Την στιγµή που εµφανισθεί η ένδειξη «Completed» στο κάτω πλαίσιο έκθεσης προόδου, η διαδικασία των υπολογισµών έχει ολοκληρωθεί. Μέσα σε χρονικό

32 AMT for Windows: Εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος 31 διάστηµα το πολύ πέντε δευτερολέπτων, εκκινείται αυτόµατα η επόµενη διαδικασία, η οποία αφορά την κατασκευή µίας καινούργιας βάσης δεδοµένων στο Microsoft Excel. Με την έναρξη της δεύτερης αυτής διαδικασίας, ενεργοποιούνται όλες οι αντίστοιχες ενδείξεις του δεύτερου πλαισίου. Εκτός από την γραφική απεικόνιση της προόδου, παρέχονται αντίστοιχα µε το διπλανό πλαίσιο πληροφορίες για τα σηµεία που αποµένουν προκειµένου να ολοκληρωθεί η καταχώρηση στην καινούργια βάση δεδοµένων καθώς και του ποσοστού επί τοις εκατό των τιµών που είναι καταχωρηµένες κάθε στιγµή. Στο κάτω πλαίσιο υπάρχει ενδεικτική αναπαράσταση της λειτουργίας του συστήµατος µε την µορφή γραφικών. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνεται η σωστή λειτουργία του προγράµµατος κάθε στιγµή κατά την διάρκεια των υπολογισµών. Σε περίπτωση που για κάποιον λόγο διακοπεί η ροή εκτέλεσης της υπολογιστικής διαδικασίας, συνίσταται η αναµονή για µερικά λεπτά προκειµένου να τεθεί σε λειτουργία ο διαχειριστής σφαλµάτων του προγράµµατος «Error Handler». Με την βοήθεια του διαχειριστή συµβάντων λάθους, επιτρέπεται στον χρήστη η µεταγωγή σε προηγούµενες φόρµες χωρίς απώλεια των δεδοµένων που έχουν εισαχθεί στο σύστηµα. Αν µετά από την πάροδο µερικών λεπτών δεν ενεργοποιηθεί ο διαχειριστής αυτός, πριν από το οριστικό κλείσιµο µε τα πλήκτρα «Ctrl+Alt+Del» συµβουλευτείτε είτε την βοήθεια του προγράµµατος, είτε τις αντίστοιχες σελίδες του παρόντος εγχειριδίου Η λειτουργία γραφικής απεικόνισης (AMT Viewer) Μετά την ολοκλήρωση των υπολογισµών, µε την ενεργοποίηση του πλήκτρου «Next» της αντίστοιχης φόρµας εµφανίζονται τα αντίστοιχα µενού επιλογής για την γραφική απεικόνιση των αποτελεσµάτων. Σε περίπτωση που πρόκειται για την αριθµητική ολοκλήρωση της απόκρισης µίας συγκεκριµένης κατασκευής σε συνάρτηση µε τον χρόνο, ο χρήστης έχει τις παρακάτω επιλογές: ιάγραµµα Απολύτων επιταχύνσεων-χρόνου ιάγραµµα Σχετικών ταχυτήτων-χρόνου ιάγραµµα Σχετικών µετατοπίσεων-χρόνου

33 AMT for Windows: Εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος 32 Η αντίστοιχη φόρµα φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί (Εικόνα 25). Εικόνα 25. Η φόρµα επιλογής Αριθµητικής ολοκλήρωσης Ενδεικτικά, για την συνιστώσα του σεισµού των Αθηνών του 1999 «ATH03LONG» ( ιάγραµµα 1), οι ελαστικές αποκρίσεις ενός ταλαντωτή υποθετικής µάζας m = 2. 9, δυσκαµψίας K = 600 και απόσβεσης ξ = 5%, φαίνονται στα παρακάτω διαγράµµατα, έτσι όπως προέκυψαν από την λειτουργία του προγράµµατος. 300 AMT Viewer: ATHENS03LONG ιάγραµµα 1. Η σεισµική συνιστώσα ATHENS03LONG

34 AMT for Windows: Εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος 33 Οι απόλυτες επιταχύνσεις του µονοβάθµιου ταλαντωτή σε συνάρτηση µε τον χρόνο, έτσι όπως προκύπτουν από την ελαστική ανάλυση του προγράµµατος είναι αυτές που φαίνονται στο ιάγραµµα 2. ΑΜΤ Viewer: Απόλυτες Επιταχύνσεις ιάγραµµα 2. Απόλυτες επιταχύνσεις συνιστώσας ATHENS03LONG Η αντίστοιχη ελαστική απόκριση του συστήµατος όσον αφορά τις σχετικές µετακινήσεις φαίνονται στο ιάγραµµα 3. ΑΜΤ Viewer: Σχετικές Μετακινήσεις ιάγραµµα 3. Σχετικές µετακινήσεις της συνιστώσας ATHENS03LONG

35 AMT for Windows: Εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος 34 Τέλος, οι σχετικές ταχύτητες έτσι όπως προέκυψαν από την ελαστική ανάλυση φαίνονται στο ιάγραµµα 4. ΑΜΤ Viewer: Σχετικές Ταχύτητες ιάγραµµα 4. Σχετικές ταχύτητες της συνιστώσας ATHENS03LONG Σε περίπτωση κατά την οποία έχει επιλεγεί ο σχεδιασµός φασµάτων, η αντίστοιχη φόρµα προσδιορισµού γραφικής απεικόνισης φαίνεται στην Εικόνα 26. Εικόνα 26. Η φόρµα επιλογής γραφικής απεικόνισης φάσµατος

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ "KOSTOLOGOS " Σταυριανίδης Κωνσταντίνος Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης. Εισαγωγή

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KOSTOLOGOS  Σταυριανίδης Κωνσταντίνος Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης. Εισαγωγή Εισαγωγή Η προσέγγιση του κοστολογικού προβλήµατος µίας µεταποιητικής επιχείρησης από το Λογισµικό «Κοστολόγος» στηρίζεται στην παρακάτω ανάλυση ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Εφόσον έχετε κάνει δήλωση του SMART προϊόντος σας, θα σας ενηµερώσουµε για νέα χαρακτηριστικά και καινούριες ενηµερώσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Πι νακας περιεχομε νων

Πι νακας περιεχομε νων on οι πελάτες µου 1 Πι νακας περιεχομε νων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΟΥ... 5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ... 6 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ... 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ... 8

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Υποδοµών & Προηγµένων Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του e-school: Υλοποίηση, οκιµαστική εφαρµογή και Πιλοτική λειτουργία συστηµάτων γραµµατειακής υποστήριξης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υποσύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.2 Δεκέμβριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 5 1.1 Υποχρεωτικά Πεδία... 5 1.2 Βοηθητική Λίστα Τιμών (drop down

Διαβάστε περισσότερα

TeleCost Hotel για Panasonic TDA

TeleCost Hotel για Panasonic TDA TeleCost Hotel για Panasonic TDA 1. Οδηγίες Εγκατάστασης του Λογισμικού του Συστήματος Telecost Hotel Γενικά Για την εγκατάσταση του Λογισμικού του Συστήματος TeleCost HL θα πρέπει να ακολουθηθούν συνοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ. Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης. Printed 12/06/09

Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ. Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης. Printed 12/06/09 Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης Printed 12/06/09 Γενική περιγραφή Το πρόγραμμα Weather 265NE, σχεδιάστηκε, και εξελίσεται, στην Ελλάδα, αποκλειστικά για τον μετεωρολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων ιαχείριση Αρχείων Η διαχείριση αρχείων είναι πολύ σηµαντική για την οργάνωση των αρχείων σας σε φακέλους και την αποθήκευση των αρχείων που συσχετίζονται µεταξύ τους στον ίδιο φάκελο. Αν έχετε πολλά αρχεία,

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό Εγχειρίδιο

Βοηθητικό Εγχειρίδιο AGFN EXPERT LITE Χρηµατιστήριο Αθηνών Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Βοηθητικό Εγχειρίδιο Version 7.5.0.322 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ AGFN EXPERTLITE... 2 2. ΣΥΝ ΕΣΗ (LOGIN)... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων. Πριν την εγκατάσταση... 3. Ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό... 3 2. Εγκατάσταση... 4

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Εφαρµογή ιαχείρισης Ασφαλιστικού Γραφείου-Πρακτορείου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Γενικά Ταξινόµηση Εναλλαγή µεταξύ των ανοικτών παραθύρων Εξαγωγή εδοµένων Συνηµµένα Αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.... 3 1.2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 -

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 - - 2 - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING Περιεχόµενα Εγκατάσταση λογισµικού Οθόνη καλωσορίσµατος στην εγκατάσταση...4 Πληροφορίες ιδρύµατος και λογισµικού...5 ηµιουργία συντόµευσης στο µενού έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

ARBITRANS. Οδηγίες Εγκατάστασης

ARBITRANS. Οδηγίες Εγκατάστασης ARBITRANS Οδηγίες Εγκατάστασης Οδηγίες Εγκατάστασης Arbitrans Η εφαρμογή Arbitrans, που κατεβάσατε από την ιστοσελίδα www.arbitrans.org, είναι συμπιεσμένη στον φάκελο «Arbitrans_V78». ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν κατεβάσατε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός ελαστικού άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά... 2 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου.... 2 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος.... 3 5. Στρεπτική ευαισθησία κτιρίου... 3 6. Εκκεντρότητες

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο 8.1 Συντελεστές συσχέτισης: 8.1.1 Συσχέτιση Pearson, και ρ του Spearman 8.1.2 Υπολογισµός του συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο:

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο: διαχείριση αρχείων Οι περισσότερες εφαρµογές των Windows είναι προγραµµατισµένες, από τον κατασκευαστή τους, να προτείνουν ως περιοχή αποθήκευσης των εργασιών το φάκελο «Τα έγγραφά µου», που δηµιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ

e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου e-mail: creditcontrol.gr@tnt.com Τηλέφωνο: 210-8905800

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Τι είναι το GeoGebra; Γρήγορη Εκκίνηση Λογισμικό Δυναμικών Μαθηματικών σε ένα - απλό στη χρήση - πακέτο Για την εκμάθηση και τη διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης Συνδυάζει διαδραστικά γεωμετρία,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων 1 Για χρηµατοκιβώτια που διαθέτουν κλειδαριά µε ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για ορισµένα µοντέλα που διαθέτουν κλειδαριά ανιχνευτή δακτυλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Ακαδημία Ποδοσφαίρου Περιεχόμενα Έγκατάσταση της εφαρμογής... 5 Έναρξη της εφαρμογής... 9 3. Αθλητές...

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Ακαδημία Ποδοσφαίρου Περιεχόμενα Έγκατάσταση της εφαρμογής... 5 Έναρξη της εφαρμογής... 9 3. Αθλητές... Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Ακαδημία Ποδοσφαίρου Περιεχόμενα 1. Έγκατάσταση της εφαρμογής... 5 1.1 Αρχικό μενού εγκατάστασης της Εφαρμογής... 5 1.2 Εγκατάση της εφαρμογής... 5 2. Έναρξη της εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

Το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής εποπτικού ελέγχου θα πρέπει να έχει κατ ελάχιστο τις παρακάτω διακριτές περιοχές στην κεντρική γραφική οθόνη:

Το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής εποπτικού ελέγχου θα πρέπει να έχει κατ ελάχιστο τις παρακάτω διακριτές περιοχές στην κεντρική γραφική οθόνη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ Σύστημα Εποπτικού Ελέγχου και παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: NEWSLETTER

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: NEWSLETTER ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: NEWSLETTER VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω, Συνθετικές

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013 TECHNICAL DOCUMENT Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013 Εισαγωγή...2 Εγκατάσταση...2 ιαχείριση...6 Computer Security...6 ηµοφιλέστερες εργασίες διαχείρισης:...8 Φιλτράρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Survey 123 User Manual

Survey 123 User Manual Survey 123 User Manual 1. Γενικά για το πρόγραμμα 2. Έναρξη προγράμματος 3. Ορισμός χρηστών εφαρμογής 4. Επιλογή - Άνοιγμα έρευνας 5. Δημιουργία νέας έρευνας 6. Δημιουργία έρευνας με βάση το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εγκατάσταση του προγράμματος 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οδηγίες χρήσης προγράμματος με παράδειγμα 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αντιγραφή Α.Π.Δ. προηγούμενης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Το «Σύστημα τήρησης ωραρίου εργαζομένων» προσφέρει αναλυτική και αποτελεσματική εποπτεία της εργασιακής κατάστασης. Αναπτύχθηκε με σκοπό την υποβοήθηση και την απλούστευση

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

e - Γραμματεία Εγχειρίδιο Εγκατάστασης & Χρήσης

e - Γραμματεία Εγχειρίδιο Εγκατάστασης & Χρήσης e - Γραμματεία Εγχειρίδιο Εγκατάστασης & Χρήσης Περιεχόμενα 1. Εγκατάσταση προγράμματος σελ. 3 2. Αρχικές Ρυθμίσεις σελ. 5 Ενημέρωση Παραμέτρων - στοιχείων εταιρίας. Ενημέρωση Βοηθητικών αρχείων Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό Περιεχόμενα Βασικές απαιτήσεις... 2 Εγκατάσταση και Εκκίνηση... 2 Παράθυρο Πλοήγησης... 8 Πλήκτρα Ενεργειών του Πίνακα Πλοήγησης... 13 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Εκδοση 1.0, 26/08/2009 Η εγκατάσταση του προγράμματος απομακρυσμένης εισαγωγής βαθμολογιών απαιτεί περιβάλλον windows (Windows 2000,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών

Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης Αθήνα, Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ... 3 1.1 Η εξέταση... 3 2 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

1 Παραστατικών Πωλήσεων

1 Παραστατικών Πωλήσεων Version 2.4.0.0 Κινήσεις 1 Παραστατικών Πωλήσεων Κινήσεις Πωλήσεις Παραστατικά Πωλήσεων Στην αναζήτηση των παραστατικών πωλήσεων πραγµατοποιήθηκε προσθήκη ενός πλήκτρου το οποίο γίνεται ενεργό µόνο για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε την αναβάθμιση χαρτών Ελλάδος θα πρέπει να εγγραφείτε ως νέος χρήστης στην ιστοσελίδα http://www.mlsdestinator.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλους στην ιστοσελίδα αναβαθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Το πακέτο ΕXCEL: Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Eπιμέλεια των σημειώσεων και διδασκαλία: Ευαγγελία Χαλιώτη* Θέματα ανάλυσης: - Συναρτήσεις / Γραφικές απεικονίσεις - Πράξεις πινάκων - Συστήματα εξισώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Από την Θεωρία Θνησιµότητας Συνάρτηση Επιβίωσης : Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Η s() δίνει την πιθανότητα άτοµο ηλικίας µηδέν, ζήσει πέραν της ηλικίας. όταν s() s( ) όταν o

Διαβάστε περισσότερα

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Meridian είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Από τα περιεχόμενα του cd ή από το

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ 1 «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του λογισμικού Συντελεστές: Συγγραφή διδακτικού υλικού Νίκη Κακιά-Βόλου,

Διαβάστε περισσότερα

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση-

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση- Μάθηµα 3 Προχωρηµένες ιδιότητες πεδίων Μάσκες εισαγωγής Οι ιδιότητες Μορφή και Μάσκα εισαγωγής περιγράφονται µαζί γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν την εµφάνιση. Με την ιδιότητα Μορφή καθορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού. Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού

Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού. Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μελέτη Περιβάλλοντος...2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Έργου: Δαμιανάκης Αδάμ, Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών

Υπεύθυνος Έργου: Δαμιανάκης Αδάμ, Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών Υπεύθυνος Έργου: Δαμιανάκης Αδάμ, Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών Συγγραφική ομάδα: Πανουτσόπουλος Θανάσης, Δάσκαλος Κροντηράς Χριστόφορος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΒΥΛ REGISTRY 2010 https://registry.ekevyl.gr

ΕΚΕΒΥΛ REGISTRY 2010 https://registry.ekevyl.gr ΕΚΕΒΥΛ REGISTRY 2010 https://registry.ekevyl.gr Οδηγίες για προμηθευτές ιατροτεχνολογικών προϊόντων Έκδοση 3.1 Δεκέμβριος 2010 Επικοινωνία registry@ekevyl.gr Copyright ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ 2010 http://www.ekevyl.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Φαξ: 210-7299572 email: siem@siem.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ιαχείρισης Προσωπικού της Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο χρήσης συστήµατος υποβολής αίτησης απόσπασης ιευθύνσεις και Γραφεία Β/θµιας Εκπαίδευσης ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα