ThinkCentre Οδηγ ς χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ThinkCentre Οδηγ ς χρήσης"

Transcript

1

2

3 ThinkCentre Οδηγ ς χρήσης

4 Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει τον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης που συνοδε ει αυτ το προϊ ν, καθώς και το Παράρτηµα Β, Ειδικές παρατηρήσεις, στη σελίδα 59. Πρώτη έκδοση (Α γουστος 2007) Copyright Lenovo 2005, Portions Copyright International Business Machines Corporation Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος.

5 Περιεχ µενα Εισαγωγή v Κεϕάλαιο 1. Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια Κεϕάλαιο 2. ιευθέτηση του χώρου εργασίας Άνεση Αντανακλάσεις και ϕωτισµ ς Εξαερισµ ς Ηλεκτρικές πρίζες και µήκος καλωδίων Κεϕάλαιο 3. Εγκατάσταση του υπολογιστή Σ νδεση του υπολογιστή Εκκίνηση του υπολογιστή Ολοκλήρωση της εγκατάστασης λογισµικο Ολοκλήρωση σηµαντικών εργασιών Ενηµέρωση του λειτουργικο συστήµατος Εγκατάσταση άλλων λειτουργικών συστηµάτων...11 Ενηµέρωση του λογισµικο προστασίας απ ιο ς..11 Τερµατισµ ς λειτουργίας του υπολογιστή Εγκατάσταση εξωτερικών προαιρετικών συσκευών..12 Χαρακτηριστικά Προδιαγραϕές Κεϕάλαιο 4. Επισκ πηση λογισµικο 17 Λογισµικ που παρέχεται µε το λειτουργικ σ στηµα Windows Λογισµικ που παρέχεται απ τη Lenovo PC-Doctor for Windows, PC-Doctor for Windows PE 18 Adobe Acrobat Reader Κεϕάλαιο 5. Χρήση του προγράµµατος Setup Utility Έναρξη του προγράµµατος Setup Utility Εξέταση και αλλαγή ρυθµίσεων Αλλαγή επιλογής γλώσσας για το BIOS Χρήση κωδικών πρ σβασης Θέµατα που πρέπει να λαµβάνονται υπ ψη κατά τον ορισµ κωδικών πρ σβασης Κωδικ ς πρ σβασης χρήστη Κωδικ ς πρ σβασης διαχειριστή ή επ πτη...20 Ορισµ ς, αλλαγή και διαγραϕή κωδικο πρ σβασης 21 Επιλογή συσκευής εκκίνησης Επιλογή προσωρινής συσκευής εκκίνησης Επιλογή ή αλλαγή της σειράς συσκευών εκκίνησης 21 Έξοδος απ το πρ γραµµα Setup Utility Κεϕάλαιο 6. Ενηµέρωση προγραµµάτων συστήµατος Χρήση προγραµµάτων συστήµατος Ενηµέρωση του BIOS απ δισκέτα ή CD-ROM...23 Αλλαγή ρυθµίσεων µε χρήση της δισκέτας βοηθητικο προγράµµατος Ενηµέρωση του BIOS απ το λειτουργικ σ στηµα..24 Αποκατάσταση µετά απ αποτυχία ενηµέρωσης του POST/BIOS Κεϕάλαιο 7. ιάγνωση και επίλυση προβληµάτων Αντιµετώπιση βασικών προβληµάτων ιαγνωστικά προγράµµατα PC-Doctor for Windows PC-Doctor for DOS PC-Doctor for Windows PE Καθαρισµ ς του ποντικιο Οπτικ ποντίκι Μη οπτικ ποντίκι Κεϕάλαιο 8. Αποκατάσταση λογισµικο 35 ηµιουργία και χρήση δίσκων αποκατάστασης προϊ ντος Εκτέλεση διαδικασιών εϕεδρικής αποθήκευσης και αποκατάστασης Χρήση του χώρου εργασίας Rescue and Recovery...38 ηµιουργία και χρήση αποθηκευτικών µέσων έκτακτης ανάγκης ηµιουργία και χρήση δισκέτας αποκατάστασης και επισκευής Αποκατάσταση ή εγκατάσταση προγραµµάτων οδήγησης συσκευών Ορισµ ς συσκευής έκτακτης ανάγκης στη σειρά εκκίνησης Επίλυση προβληµάτων αποκατάστασης Κεϕάλαιο 9. Πληροϕορίες, βοήθεια και υπηρεσίες Πηγές πληροϕοριών Φάκελος Online Books ThinkVantage Productivity Center Access Help Ασϕάλεια και εγγ ηση Βοήθεια και υπηρεσίες Χρήση της τεκµηρίωσης και των διαγνωστικών προγραµµάτων Κλήση για παροχή υπηρεσιών Χρήση άλλων υπηρεσιών Αγορά πρ σθετων υπηρεσιών Παράρτηµα Α. Εντολές για τον προγραµµατισµ του modem Βασικές εντολές AT Εντολές Extended AT Εντολές MNP/V.42/V.42bis/V Εντολές Fax Class Lenovo 2005, Portions IBM Corp iii

6 Εντολές Fax Class Εντολές ϕωνής Παράρτηµα Β. Ειδικές παρατηρήσεις 59 Σηµείωση σχετικά µε την έξοδο τηλε ρασης Εµπορικά σήµατα Ευρετήριο iv Οδηγ ς χρήσης

7 Εισαγωγή Ο παρών Οδηγ ς χρήσης περιέχει τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Στο Κεϕάλαιο 1, Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια, στη σελίδα 1 ενηµερώνεστε πο µπορείτε να βρείτε πληροϕορίες ασϕάλειας για αυτ το προϊ ν. v Στο Κεϕάλαιο 2, ιευθέτηση του χώρου εργασίας, στη σελίδα 3 παρέχονται πληροϕορίες σχετικά µε την οργάνωση του χώρου που θα εγκαταστήσετε τον υπολογιστή σας, έτσι ώστε να εξασϕαλίζεται η άνετη εργασία σας µε αυτ ν. Επίσης εξηγείται η σηµασία του κατάλληλου ϕωτισµο και εξαερισµο, καθώς και της παρξης µιας ηλεκτρικής πρίζας κοντά στον υπολογιστή. v Στο Κεϕάλαιο 3, Εγκατάσταση του υπολογιστή, στη σελίδα 5 παρέχονται πληροϕορίες σχετικά µε την εγκατάσταση του υπολογιστή σας, καθώς και του λειτουργικο συστήµατος και του λογισµικο που θα εκτελείται σε αυτ ν. v Στο Κεϕάλαιο 4, Επισκ πηση λογισµικο, στη σελίδα 17 περιγράϕεται το λογισµικ που εγκαταστάθηκε στον υπολογιστή σας στο εργοστάσιο της Lenovo. v Στο Κεϕάλαιο 5, Χρήση του προγράµµατος Setup Utility, στη σελίδα 19 παρέχονται οδηγίες σχετικά µε την προβολή και την αλλαγή των ρυθµίσεων του υπολογιστή σας. v Στο Κεϕάλαιο 6, Ενηµέρωση προγραµµάτων συστήµατος, στη σελίδα 23 παρέχονται πληροϕορίες σχετικά µε την ενηµέρωση του POST/BIOS και τον τρ πο αποκατάστασης του συστήµατ ς σας µετά την αποτυχία µιας διαδικασίας ενηµέρωσης του POST/BIOS. v Στο Κεϕάλαιο 7, ιάγνωση και επίλυση προβληµάτων, στη σελίδα 27 παρέχονται πληροϕορίες για την επίλυση βασικών προβληµάτων και τη χρήση διαγνωστικών εργαλείων για τον υπολογιστή σας. v Στο Κεϕάλαιο 8, Αποκατάσταση λογισµικο, στη σελίδα 35 παρέχονται οδηγίες για τη χρήση του προγράµµατος ThinkVantage Rescue and Recovery για τη δηµιουργία δίσκων αποκατάστασης προϊ ντος, την εϕεδρική αποθήκευση δεδοµένων, την αποκατάσταση λογισµικο και την επαναϕορά των περιεχοµένων του σκληρο σας δίσκου σε κάποια προγενέστερη αποθηκευµένη κατάσταση. v Στο Κεϕάλαιο 9, Πληροϕορίες, βοήθεια και υπηρεσίες, στη σελίδα 45 παρέχονται πληροϕορίες σχετικά µε ένα ευρ ϕάσµα χρήσιµων πηγών πληροϕοριών που διατίθενται απ τη Lenovo. v Στο Παράρτηµα Α, Εντολές για τον προγραµµατισµ του modem, στη σελίδα 51 παρέχονται οι εντολές που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για τον προγραµµατισµ του modem σας. v Στο Παράρτηµα Β, Ειδικές παρατηρήσεις, στη σελίδα 59 παρέχονται ειδικές παρατηρήσεις και πληροϕορίες σχετικά µε εµπορικά σήµατα. Lenovo 2005, Portions IBM Corp v

8 vi Οδηγ ς χρήσης

9 Κεϕάλαιο 1. Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτ τον οδηγ, είναι σηµαντικ να έχετε διαβάσει και κατανοήσει λες τις πληροϕορίες ασϕάλειας για αυτ το προϊ ν. Ανατρέξτε στον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης που λάβατε µαζί µε το προϊ ν για τις πιο πρ σϕατες πληροϕορίες σχετικά µε την ασϕάλεια. Όταν έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις πληροϕορίες ασϕάλειας, µειώνεται σηµαντικά ο κίνδυνος να υποστείτε προσωπικ τραυµατισµ ή να προκληθεί ζηµιά στο προϊ ν σας. Εάν δεν διαθέτετε πια τον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης, µπορείτε να αποκτήσετε ένα ηλεκτρονικ αντίτυπο απ το δικτυακ τ πο υποστήριξης της Lenovo στην ακ λουθη διε θυνση: Lenovo 2005, Portions IBM Corp

10 2 Οδηγ ς χρήσης

11 Κεϕάλαιο 2. ιευθέτηση του χώρου εργασίας Για να αξιοποιήσετε στο µέγιστο τον υπολογιστή σας, διευθετήστε τον εξοπλισµ που χρησιµοποιείτε και το χώρο εργασίας σας ανάλογα µε το είδος εργασίας και τις ανάγκες σας. Η άνεσή σας είναι η πρώτη προτεραι τητα, αλλά παράγοντες πως ο ϕωτισµ ς, η κυκλοϕορία του αέρα και η θέση των ηλεκτρικών πριζών µπορο ν επίσης να επηρεάσουν τον τρ πο διευθέτησης του χώρου εργασίας σας. Άνεση Παρ λο που δεν υπάρχει κάποια συγκεκριµένη θέση εργασίας που να είναι ιδανική για λους, οι ακ λουθες οδηγίες θα σας βοηθήσουν να βρείτε τη θέση που σας εξυπηρετεί καλ τερα. Η παραµονή στην ίδια θέση για µεγάλο χρονικ διάστηµα µπορεί να προκαλέσει κ πωση. Το ψος του καθίσµατος και η κλίση της πλάτης της καρέκλας σας πρέπει να ρυθµίζονται ανεξάρτητα και να παρέχουν καλή υποστήριξη του σώµατος. Το µπροστιν µέρος του καθίσµατος πρέπει να έχει µια ελαϕρά κλίση προς τα κάτω ώστε να µην υπάρχει µεγάλη πίεση στους µηρο ς. Ρυθµίστε το κάθισµα ώστε οι µηροί σας να είναι παράλληλοι µε το έδαϕος και τα πέλµατα των ποδιών σας να ακουµπο ν οριζ ντια στο δάπεδο ή σε ένα υποστήριγµα. Όταν χρησιµοποιείτε το πληκτρολ γιο, το µέρος των χεριών µεταξ αγκώνα και καρπο πρέπει να παραµένει παράλληλο µε το δάπεδο και οι καρποί να είναι σε άνετη θέση. Αγγίζετε τα πλήκτρα του πληκτρολογίου σας σο ελαϕρά γίνεται και διατηρείτε τα χέρια και τα δάκτυλά σας χαλαρά. Για µεγαλ τερη άνεση, αλλάξτε την κλίση του πληκτρολογίου χρησιµοποιώντας τα υποστηρίγµατά του. Αντανακλάσεις και ϕωτισµ ς Ρυθµίστε την οθ νη έτσι ώστε η κορυϕή της οθ νης να είναι στο ψος των µατιών ή λίγο χαµηλ τερα. Συνιστάται η οθ νη να τοποθετηθεί σε µια άνετη για τα µάτια απ σταση, συνήθως εκατοστά, και µε τέτοιο τρ πο ώστε να τη βλέπετε χωρίς να χρειάζεται να γυρνάτε το σώµα σας. Επίσης, τοποθετήστε συσκευές που χρησιµοποιείτε τακτικά, πως το τηλέϕωνο ή το ποντίκι, σε σηµείο που να τις ϕτάνετε ε κολα. Τοποθετήστε την οθ νη έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσετε τις αντανακλάσεις απ λάµπες ϕωτισµο, παράθυρα και άλλες πηγές ϕωτ ς. Το ϕως που αντανακλάται απ γυαλιστερές επιϕάνειες µπορεί να προκαλέσει ενοχλητικές αντανακλάσεις στην οθ νη σας. Τοποθετήστε την οθ νη σε ορθή γωνία µε τα παράθυρα και τις άλλες πηγές ϕωτισµο, ταν αυτ είναι δυνατ. Ελαττώστε το ϕωτισµ, αν είναι απαραίτητο, σβήνοντας κάποια ϕώτα ή χρησιµοποιώντας λάµπες χαµηλ τερης ισχ ος. Αν εγκαταστήσετε την οθ νη Lenovo 2005, Portions IBM Corp

12 κοντά σε παράθυρο, χρησιµοποιήστε κουρτίνες ή περσίδες για να ϕράξετε το ϕως του ήλιου. Μπορεί να χρειαστεί να αλλάζετε τη ϕωτειν τητα (brightness) και την αντίθεση (contrast) της οθ νης ανάλογα µε τις αλλαγές στο ϕωτισµ του δωµατίου κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Στις περιπτώσεις που είναι αδ νατο να αποϕ γετε τις αντανακλάσεις ή να ρυθµίσετε το ϕωτισµ, ένα αντιθαµβωτικ ϕίλτρο ίσως ϕανεί χρήσιµο. Ωστ σο, τα ϕίλτρα αυτά µπορεί να επηρεάσουν την ευκρίνεια της οθ νης. Χρησιµοποιήστε τα µ νο αϕο έχετε εξαντλήσει τους υπ λοιπους τρ πους περιορισµο των αντανακλάσεων. Η σκ νη στην οθ νη αυξάνει τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τις αντανακλάσεις. Μην ξεχνάτε να καθαρίζετε τακτικά την οθ νη µε ένα µαλακ πανί το οποίο θα έχετε βρέξει ελαϕρά µε ένα µη στιλβωτικ υγρ καθαρισµο γυάλινων επιϕανειών. Εξαερισµ ς Ο υπολογιστής και η οθ νη παράγουν θερµ τητα. Ο υπολογιστής έχει έναν ανεµιστήρα που εισάγει κρ ο αέρα στο εσωτερικ του υπολογιστή και βγάζει έξω το ζεστ αέρα. Η οθ νη έχει µικρά ανοίγµατα για τον εξαερισµ της. Αν τα ανοίγµατα αυτά µπλοκαριστο ν, µπορεί να προκληθεί υπερθέρµανση, η οποία ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα τη δυσλειτουργία της οθ νης ή την πρ κληση βλάβης. Τοποθετήστε τον υπολογιστή και την οθ νη µε τέτοιο τρ πο ώστε να µη µπλοκάρονται τα ανοίγµατα εξαερισµο. Συνήθως 5 εκατοστά χώρου επαρκο ν. Επίσης, βεβαιωθείτε τι ο αέρας του εξαερισµο δεν κατευθ νεται σε κάποιο άλλο άτοµο. Ηλεκτρικές πρίζες και µήκος καλωδίων Η θέση των ηλεκτρικών πριζών και το µήκος των καλωδίων ρε µατος και των καλωδίων σ νδεσης της οθ νης, του εκτυπωτή και άλλων συσκευών µπορο ν να επηρεάσουν την τελική θέση του υπολογιστή σας. Όταν διευθετείτε το χώρο εργασίας σας: v Αποϕ γετε τη χρήση προεκτάσεων καλωδίων. Όπου είναι δυνατ, συνδέστε το καλώδιο παροχής ρε µατος του υπολογιστή απευθείας στην πρίζα. v Κρατήστε τα καλώδια ρε µατος και τα καλώδια σ νδεσης µακριά απ διαδρ µους, σηµεία διέλευσης και άλλα σηµεία που υπάρχει πιθαν τητα να παρασυρθο ν κατά λάθος. Για περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε τα καλώδια ρε µατος, ανατρέξτε στον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης που συνοδε ει τον υπολογιστή σας. 4 Οδηγ ς χρήσης

13 Κεϕάλαιο 3. Εγκατάσταση του υπολογιστή Σ νδεση του υπολογιστή Πριν εγκαταστήσετε τον υπολογιστή σας, θα πρέπει να έχετε διαβάσει και κατανοήσει το περιεχ µενο του Οδηγο ασϕάλειας και εγγ ησης. Όταν έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις πληροϕορίες ασϕάλειας που περιέχονται σε αυτ τον οδηγ, µειώνεται σηµαντικά ο κίνδυνος να υποστείτε προσωπικ τραυµατισµ ή να προκληθεί ζηµιά στον υπολογιστή σας. Εγκαταστήστε τον υπολογιστή σας στον καλ τερο δυνατ χώρο εργασίας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας και είναι κατάλληλος για το είδος της εργασίας σας. Για περισσ τερες πληροϕορίες, ανατρέξτε στην εν τητα Κεϕάλαιο 2, ιευθέτηση του χώρου εργασίας, στη σελίδα 3. Χρησιµοποιήστε τις ακ λουθες πληροϕορίες για τη σ νδεση του υπολογιστή σας. v Εντοπίστε τα σ µβολα των υποδοχών στο πίσω µέρος του υπολογιστή σας. Συσχετίστε τα ϕις των καλωδίων µε τα σ µβολα. v Αν τα καλώδια και οι υποδοχές του υπολογιστή έχουν κωδικ χρωµατισµ, ταιριάξτε τα χρώµατα των καλωδίων µε τα χρώµατα των υποδοχών. Για παράδειγµα, συνδέστε το µπλε καλώδιο στη µπλε υποδοχή και το κ κκινο καλώδιο στην κ κκινη υποδοχή. Σηµείωση: Ανάλογα µε τον τ πο και το µοντέλο του, ο υπολογιστής σας µπορεί να µην έχει λες τις υποδοχές που περιγράϕονται σε αυτή την εν τητα. 1. Ελέγξτε τη θέση του διακ πτη επιλογής τάσης στο πίσω µέρος του υπολογιστή. Χρησιµοποιήστε ένα στυλ για να αλλάξετε τη θέση του διακ πτη, αν είναι απαραίτητο. Σηµείωση: Ορισµένοι υπολογιστές δεν διαθέτουν διακ πτη επιλογής τάσης. Οι υπολογιστές αυτοί ελέγχουν αυτ µατα την τάση. v Αν η ηλεκτρική τάση της πηγής ρε µατος είναι µεταξ V ac, ο διακ πτης πρέπει να βρίσκεται στη θέση 115 V. v Αν η ηλεκτρική τάση της πηγής ρε µατος είναι µεταξ V ac, ο διακ πτης πρέπει να βρίσκεται στη θέση 230 V Συνδέστε το καλώδιο του πληκτρολογίου στην κατάλληλη υποδοχή, που είναι είτε η τυπική υποδοχή πληκτρολογίου 1 είτε η υποδοχή USB (Universal Serial Bus) 2. Lenovo 2005, Portions IBM Corp

14 Σηµείωση: Ορισµένα µοντέλα διαθέτουν πληκτρολ για µε µηχανισµ ανάγνωσης δακτυλικο αποτυπώµατος. Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του υπολογιστή σας και τον θέσετε σε λειτουργία, αναϕερθείτε στο σ στηµα ηλεκτρονικής βοήθειας Access Help για πληροϕορίες σχετικά µε το µηχανισµ ανάγνωσης δακτυλικο αποτυπώµατος. Ανατρέξτε στην εν τητα Access Help στη σελίδα 46 για οδηγίες σχετικά µε το άνοιγµα του συστήµατος ηλεκτρονικής βοήθειας. 3. Συνδέστε το καλώδιο του ποντικιο USB στην υποδοχή USB. 4. Συνδέστε το καλώδιο της οθ νης στην υποδοχή για την οθ νη. v Εάν έχετε οθ νη SVGA (Standard Video Graphics Array), συνδέστε το καλώδιο στην υποδοχή πως απεικονίζεται στο σχήµα. Σηµείωση: Αν το µοντέλο του υπολογιστή σας έχει δ ο υποδοχές οθ νης, βεβαιωθείτε τι χρησιµοποιείτε την υποδοχή που βρίσκεται στην κάρτα γραϕικών. v Αν έχετε οθ νη DVI (digital video interface), ο υπολογιστής θα πρέπει να διαθέτει εγκατεστηµένη κάρτα που υποστηρίζει την οθ νη DVI. Συνδέστε το καλώδιο στην υποδοχή, πως απεικονίζεται. 6 Οδηγ ς χρήσης

15 5. Εάν έχετε ένα modem, συνδέστε το ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες. PHONE PHONE PHONE LINE PHONE LINE LINE LINE 1 Σε αυτή την εικ να µπορείτε να δείτε τις δ ο υποδοχές σ νδεσης στο πίσω µέρος του υπολογιστή που απαιτο νται για την εγκατάσταση του modem. 2 Στις Ηνωµένες Πολιτείες ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ή περιοχή που χρησιµοποιο νται τηλεϕωνικές πρίζες τ που RJ-11, συνδέστε το ένα άκρο του τηλεϕωνικο καλωδίου στο τηλέϕωνο και το άλλο άκρο στην υποδοχή τηλεϕώνου στο πίσω µέρος του υπολογιστή. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου του modem στο modem και το άλλο άκρο στην πρίζα του τηλεϕώνου. 3 Στις χώρες ή περιοχές που δεν χρησιµοποιο νται τηλεϕωνικές πρίζες τ που RJ-11, απαιτείται διαιρέτης (splitter) ή µετατροπέας (converter) για τη σ νδεση των καλωδίων στην τηλεϕωνική πρίζα, πως ϕαίνεται στο πάνω µέρος του σχήµατος. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το διαιρέτη ή το µετατροπέα χωρίς το τηλέϕωνο, πως ϕαίνεται στο κάτω µέρος του σχήµατος. 6. Αν έχετε συσκευές ήχου, συνδέστε τις ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες. Για περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε τα ηχεία, ανατρέξτε στα βήµατα 7 and 8 στη σελίδα 8. Κεϕάλαιο 3. Εγκατάσταση του υπολογιστή 7

16 1 Είσοδος ήχου Αυτή η υποδοχή χρησιµοποιείται για την εισαγωγή σηµάτων ήχου απ εξωτερική συσκευή ήχου, π.χ. απ ένα στερεοϕωνικ σ στηµα. 2 Έξοδος ήχου Αυτή η υποδοχή στέλνει σήµατα ήχου απ τον υπολογιστή σε εξωτερικές συσκευές, πως στερεοϕωνικά ηχεία µε ενισχυτή. 3 Μικρ ϕωνο Χρησιµοποιήστε αυτή την υποδοχή για τη σ νδεση µικροϕώνου στον υπολογιστή σας στην περίπτωση που θέλετε να ηχογραϕήσετε ήχους ή χρησιµοποιείτε κάποιο πρ γραµµα αναγνώρισης οµιλίας. 4 Ακουστικά Χρησιµοποιήστε αυτή την υποδοχή για τη σ νδεση ακουστικών στον υπολογιστή σας στην περίπτωση που θέλετε να ακο σετε µουσική ή άλλους ήχους χωρίς να ενοχλείτε κανέναν. Η υποδοχή αυτή µπορεί να βρίσκεται στην πρ σοψη του υπολογιστή. 7. Αν έχετε ηχεία µε ενισχυτή και µετασχηµατιστή εναλλασσ µενου ρε µατος: α. Συνδέστε το καλώδιο µεταξ των ηχείων, αν είναι απαραίτητο. Σε ορισµένα ηχεία, το καλώδιο αυτ είναι µ νιµα συνδεδεµένο. β. Συνδέστε το καλώδιο του µετασχηµατιστή εναλλασσ µενου ρε µατος στο ηχείο. γ. Συνδέστε τα ηχεία στον υπολογιστή. δ. Συνδέστε το µετασχηµατιστή στην πρίζα. 8. Αν έχετε ηχεία χωρίς ενισχυτή και χωρίς µετασχηµατιστή εναλλασσ µενου ρε µατος: α. Συνδέστε το καλώδιο µεταξ των ηχείων, αν είναι απαραίτητο. Σε ορισµένα ηχεία, το καλώδιο αυτ είναι µ νιµα συνδεδεµένο. β. Συνδέστε τα ηχεία στον υπολογιστή. 9. Συνδέστε οποιεσδήποτε πρ σθετες συσκευές έχετε. Ο υπολογιστής σας µπορεί να µην έχει λες τις υποδοχές που εµϕανίζονται στα παρακάτω σχήµατα. 8 Οδηγ ς χρήσης

17 USB Χρησιµοποιήστε αυτή την υποδοχή για τη σ νδεση συσκευών που απαιτο ν σ νδεση USB (π.χ. πληκτρολ γιο, ποντίκι, σαρωτής, εκτυπωτής ή συσκευή PDA). 2 Σειριακή θ ρα Χρησιµοποιήστε αυτή την υποδοχή για τη σ νδεση εξωτερικο modem, σειριακο εκτυπωτή ή άλλης συσκευής που χρησιµοποιεί σειριακή υποδοχή 9 ακροδεκτών. 3 S-video Χρησιµοποιήστε αυτή την υποδοχή για τη σ νδεση τηλε ρασης που έχει υποδοχή S-Video. Η υποδοχή αυτή βρίσκεται σε µερικές κάρτες video υψηλής απ δοσης. 4 Παράλληλη θ ρα Χρησιµοποιήστε αυτή την υποδοχή για τη σ νδεση παράλληλου εκτυπωτή ή άλλης συσκευής που απαιτεί παράλληλη σ νδεση 25 ακροδεκτών. 5 Ethernet Χρησιµοποιήστε αυτή την υποδοχή για τη σ νδεση του υπολογιστή σε τοπικ δίκτυο (LAN) τ που Ethernet ή σε καλωδιακ modem. Σηµαντικ : Για να λειτουργεί ο υπολογιστής εντ ς των ορίων της FCC ταν είναι συνδεδεµένος σε δίκτυο Ethernet, χρησιµοποιήστε καλώδιο Ethernet Κατηγορίας 5. 6 IEEE 1394 Η υποδοχή αυτή ονοµάζεται µερικές ϕορές και Firewire, λ γω της υψηλής ταχ τητας µετάδοσης δεδοµένων που παρέχει. Υπάρχουν δ ο είδη υποδοχών IEEE 1394: 4 ακροδεκτών και 6 ακροδεκτών. Η υποδοχή IEEE 1394 επιτρέπει τη σ νδεση αρκετών ηλεκτρονικών συσκευών, π.χ. ψηϕιακών συσκευών ήχου και σαρωτών. 10. Συνδέστε τα καλώδια ρε µατος σε σωστά γειωµένες ηλεκτρικές πρίζες. Σηµείωση: Για περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε τις υποδοχές του υπολογιστή σας, ανατρέξτε στο ηλεκτρονικ σ στηµα βοήθειας Access Help. Ανατρέξτε στην εν τητα Access Help στη σελίδα 46 για οδηγίες σχετικά µε το άνοιγµα του συστήµατος ηλεκτρονικής βοήθειας. Κεϕάλαιο 3. Εγκατάσταση του υπολογιστή 9

18 Εκκίνηση του υπολογιστή Ανάψτε πρώτα την οθ νη και τις άλλες εξωτερικές συσκευές και µετά ανάψτε τον υπολογιστή. Όταν ολοκληρωθεί η σ ντοµη δοκιµή λειτουργίας (POST), το παράθυρο µε το λογ τυπο κλείνει. Αν στον υπολογιστή σας υπάρχει προεγκατεστηµένο λογισµικ, ενεργοποιείται το πρ γραµµα εγκατάστασης του λογισµικο. Εάν στον υπολογιστή σας δεν έχει προεγκατεστηµένο λειτουργικ σ στηµα, µεταβείτε στην εν τητα Εγκατάσταση άλλων λειτουργικών συστηµάτων στη σελίδα 11. Αν αντιµετωπίζετε οποιαδήποτε προβλήµατα κατά την εκκίνηση, ανατρέξτε στο Κεϕάλαιο 7, ιάγνωση και επίλυση προβληµάτων, στη σελίδα 27. Για επιπλέον βοήθεια, ανατρέξτε στο Κεϕάλαιο 9, Πληροϕορίες, βοήθεια και υπηρεσίες, στη σελίδα 45. Μπορείτε να λάβετε τηλεϕωνική βοήθεια και πληροϕορίες µέσω του Κέντρου υποστήριξης πελατών (Customer Support Center). Ανατρέξτε στις πληροϕορίες ασϕάλειας και εγγ ησης που παρέχονται µε τον υπολογιστή σας για να βρείτε τον παγκ σµιο τηλεϕωνικ κατάλογο για υπηρεσίες επισκευής και υποστήριξης. Ολοκλήρωση της εγκατάστασης λογισµικο Σηµαντικ ιαβάστε προσεκτικά τις συµβάσεις αδειών χρήσης πριν χρησιµοποιήσετε τα προγράµµατα που περιλαµβάνονται σε αυτ τον υπολογιστή. Στις συµβάσεις αυτές περιγράϕονται τα δικαιώµατα, οι υποχρεώσεις και οι εγγυήσεις σας για το λογισµικ που περιλαµβάνεται σε αυτ τον υπολογιστή. Η εκ µέρους σας χρήση αυτών των προγραµµάτων συνεπάγεται την αποδοχή των ρων των συµβάσεων. Αν δεν αποδέχεστε τις συµβάσεις, µη χρησιµοποιήσετε τα προγράµµατα. Επιστρέψτε άµεσα τον υπολογιστή ώστε να σας επιστραϕο ν εξ ολοκλήρου τα χρήµατα που καταβάλατε. Κατά την πρώτη εκκίνηση του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που εµϕανίζονται στην οθ νη για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του λογισµικο. Αν δεν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του λογισµικο κατά την πρώτη εκκίνηση του υπολογιστή, ίσως προκ ψουν απρ βλεπτα αποτελέσµατα. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ανατρέξτε στο σ στηµα ηλεκτρονικής βοήθειας Access Help για να βρείτε περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε τον υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στην εν τητα Access Help στη σελίδα 46 για οδηγίες σχετικά µε το άνοιγµα του συστήµατος ηλεκτρονικής βοήθειας. Σηµείωση: Σε ορισµένα µοντέλα µπορεί να έχει προεγκατασταθεί µια πολ γλωσση έκδοση του λειτουργικο συστήµατος Microsoft Windows. Αν στον υπολογιστή σας υπάρχει η πολ γλωσση έκδοση, θα σας ζητηθεί κατά τη διαδικασία εγκατάστασης να επιλέξετε µια γλώσσα. Ολοκλήρωση σηµαντικών εργασιών Αϕο ολοκληρώσετε την εγκατάσταση και τη ρ θµιση του υπολογιστή σας, συνιστάται να εκτελέσετε τις ακ λουθες εργασίες: v ηµιουργήστε µια εικ να διαγνωστικο CD, διαγνωστικές δισκέτες ή αποθηκευτικά µέσα έκτακτης ανάγκης. Τα διαγνωστικά προγράµµατα χρησιµοποιο νται για τον έλεγχο των επιµέρους στοιχείων του υλικο εξοπλισµο του υπολογιστή σας και για την αναϕορά ρυθµίσεων του λειτουργικο συστήµατος που ενδέχεται να προκαλέσουν σϕάλµατα εξοπλισµο. Η έγκαιρη δηµιουργία µιας εικ νας διαγνωστικο CD, διαγνωστικών δισκετών ή αποθηκευτικών µέσων έκτακτης ανάγκης εξασϕαλίζει τη 10 Οδηγ ς χρήσης

19 δυνατ τητα εκτέλεσης διαγνωστικών ελέγχων σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρ σβαση στο χώρο εργασίας του προγράµµατος Rescue and Recovery. Για περισσ τερες πληροϕορίες, βλ. PC-Doctor for DOS στη σελίδα 29, PC-Doctor for Windows PE στη σελίδα 32 και ηµιουργία και χρήση αποθηκευτικών µέσων έκτακτης ανάγκης στη σελίδα 39. v Καταγράψτε τον τ πο, το µοντέλο και τον αριθµ σειράς του υπολογιστή σας. Σε περίπτωση που χρειαστείτε τεχνική υποστήριξη, είναι πολ πιθαν να σας ζητηθο ν αυτές οι πληροϕορίες. Για περισσ τερες πληροϕορίες, ανατρέξτε στις πληροϕορίες ασϕάλειας και εγγ ησης που παρέχονται µε τον υπολογιστή σας. Ενηµέρωση του λειτουργικο συστήµατος Η Microsoft διαθέτει ενηµερώσεις (updates) για διάϕορα λειτουργικά συστήµατα µέσω του δικτυακο τ που Microsoft Windows Update. Ο δικτυακ ς τ πος προσδιορίζει αυτ µατα εάν υπάρχουν διαθέσιµες ενηµερώσεις των Windows για το συγκεκριµένο υπολογιστή και εµϕανίζει µ νο αυτές. Οι ενηµερώσεις µπορεί να περιλαµβάνουν διορθώσεις ασϕάλειας (security fixes), νέες εκδ σεις λειτουργιών των Windows (π.χ. του προγράµµατος αναπαραγωγής πολυµέσων), διορθώσεις σε άλλα τµήµατα του λειτουργικο συστήµατος Windows ή βελτιώσεις. Περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε την ενηµέρωση του λειτουργικο σας συστήµατος είναι διαθέσιµες µέσω του συστήµατος ηλεκτρονικής βοήθειας Access Help. Ανατρέξτε στην εν τητα Access Help στη σελίδα 46 για οδηγίες σχετικά µε το άνοιγµα του συστήµατος ηλεκτρονικής βοήθειας. Εγκατάσταση άλλων λειτουργικών συστηµάτων Εάν εγκαταστήσετε το δικ σας λειτουργικ σ στηµα, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στο CD ή τις δισκέτες που συνοδε ουν το λειτουργικ σ στηµα. Μετά την εγκατάσταση του λειτουργικο συστήµατος, µην ξεχάσετε να εγκαταστήσετε λα τα προγράµµατα οδήγησης συσκευών (device drivers). Οι οδηγίες εγκατάστασης παρέχονται συνήθως µε τα προγράµµατα οδήγησης συσκευών. Στην Απ δειξη ικαιώµατος (Proof of Entitlement) για το DOS που παρέχεται µε τον υπολογιστή σας µπορείτε να βρείτε τις απαραίτητες πληροϕορίες για την απ κτηση εν ς αντιγράϕου του λειτουργικο συστήµατος DOS. Ταχυδροµήστε το έντυπο της Απ δειξης ικαιώµατος για να λάβετε το δικ σας αντίγραϕο του IBM PC DOS. Στο έντυπο αυτ σας ζητείται να παράσχετε τις ακ λουθες πληροϕορίες: τις δικές σας πληροϕορίες επικοινωνίας, τον τ πο και το µοντέλο του υπολογιστή, τον αριθµ σειράς (S/N) του υπολογιστή και ένα αντίγραϕο της απ δειξης αγοράς. Ενηµέρωση του λογισµικο προστασίας απ ιο ς Εάν το λειτουργικ σ στηµα Microsoft Windows είναι προεγκατεστηµένο στον υπολογιστή σας, τ τε παρέχει λογισµικ Antivirus, το οποίο µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για τον εντοπισµ και την εξάλειψη επιβλαβο ς κώδικα ( ιών ). Η Lenovo παρέχει µια πλήρη έκδοση του λογισµικο Antivirus στο σκληρ σας δίσκο µε µια δωρεάν συνδροµή διάρκειας 90 ηµερών. Μετά απ 90 ηµέρες θα πρέπει να αποκτήσετε νέες πληροϕορίες ορισµο ιών. Περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε το λογισµικ Antivirus είναι διαθέσιµες µέσω του συστήµατος ηλεκτρονικής βοήθειας Access Help. Ανατρέξτε στην εν τητα Access Help στη σελίδα 46 για οδηγίες σχετικά µε το άνοιγµα του συστήµατος ηλεκτρονικής βοήθειας. Κεϕάλαιο 3. Εγκατάσταση του υπολογιστή 11

20 Τερµατισµ ς λειτουργίας του υπολογιστή Όταν θέλετε να σβήσετε τον υπολογιστή σας, ακολουθείτε πάντα τη διαδικασία τερµατισµο του λειτουργικο σας συστήµατος. Με τον τρ πο αυτ αποϕε γετε την απώλεια δεδοµένων ή την καταστροϕή προγραµµάτων λογισµικο. Για να τερµατίσετε τη λειτουργία του λειτουργικο συστήµατος Microsoft Windows, ανοίξτε το µενο Έναρξη (Start) απ την επιϕάνεια εργασίας των Windows και επιλέξτε Τερµατισµ ς λειτουργίας (Shut Down). Επιλέξτε Τερµατισµ ς λειτουργίας (Shut Down) απ το µενο και επιλέξτε OK. Εγκατάσταση εξωτερικών προαιρετικών συσκευών Χαρακτηριστικά Για πληροϕορίες σχετικά µε την εγκατάσταση εξωτερικών προαιρετικών συσκευών ( external options ) στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στην εν τητα "Εγκατάσταση εξωτερικών προαιρετικών συσκευών" στον Οδηγ εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο. Στην εν τητα αυτή παρέχεται µια επισκ πηση των χαρακτηριστικών του υπολογιστή και του προεγκατεστηµένου λογισµικο που περιέχει. Πληροϕορίες συστήµατος Οι ακ λουθες πληροϕορίες αϕορο ν διάϕορα µοντέλα. Για να δείτε πληροϕορίες για το συγκεκριµένο µοντέλο σας, χρησιµοποιήστε το πρ γραµµα Setup Utility. Ανατρέξτε στο Κεϕάλαιο 5, Χρήση του προγράµµατος Setup Utility, στη σελίδα 19. Μικροεπεξεργαστές Ανάλογα µε το µοντέλο του, ο υπολογιστής σας έχει έναν απ τους παρακάτω µικροεπεξεργαστές: v AMD Sempron v AMD Athlon Μνήµη v 1 µονάδα SO-DIMM (Small Outline Dual-Inline Memory Module) (µνήµη DDR2 512 MB, 1 ανοιχτή υποδοχή) (ορισµένα µοντέλα) v 1 µονάδα SO-DIMM (µνήµη DDR MB, 1 ανοιχτή υποδοχή) (ορισµένα µοντέλα) Συνδεσιµ τητα v Ελεγκτής Ethernet 10/100 Mbps (ορισµένα µοντέλα) v Ελεγκτής Ethernet 10/100/1000 Mbps (ορισµένα µοντέλα) Μονάδα οπτικο δίσκου Ανάλογα µε το µοντέλο του υπολογιστή σας, το είδος της µονάδας οπτικο δίσκου είναι ένα απ τα παρακάτω: v DVD-ROM v Συνδυασµ ς DVD-ROM και CD-RW v DVD-ROM µε δυνατ τητα εγγραϕής 12 Οδηγ ς χρήσης

21 Εσωτερικές µονάδες v Εσωτερική µονάδα σκληρο δίσκου SATA (Serial Advanced Technology Attachment) v Μονάδα οπτικο δίσκου SATA Υποσ στηµα γραϕικών v Ενσωµατωµένος ελεγκτής γραϕικών για µια οθ νη VGA (Video Graphics Array) Υποσ στηµα ήχου v Υποδοχές εισερχ µενης και εξερχ µενης γραµµής στην πίσω πλευρά του υπολογιστή v Μονοϕωνικ εσωτερικ ηχείο Λειτουργίες διαχείρισης συστήµατος v PXE (Preboot Execution Environment) και DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v Wake on LAN v Αυτ µατη εκκίνηση v System Management BIOS v υνατ τητα αποθήκευσης των αποτελεσµάτων της διαδικασίας ελέγχου υλικο εξοπλισµο POST (power-on self test) Υποδοχές εισ δου/εξ δου v 6 υποδοχές USB (2 µπροστά, 4 πίσω) v Υποδοχή Ethernet v Υποδοχή σ νδεσης οθ νης VGA v ο υποδοχές για συσκευή ήχου (µικρ ϕωνο και ακουστικά) στην πρ σοψη v ο υποδοχές για συσκευή ήχου (εισερχ µενη και εξερχ µενη γραµµή) στην πίσω πλευρά v Πρ σθετη υποδοχή µικροϕώνου στην πίσω πλευρά (ορισµένα µοντέλα) Θέσεις επέκτασης v ο θήκες µονάδων Παροχή ρε µατος v Τροϕοδοτικ 90 Watt (ορισµένα µοντέλα) v Τροϕοδοτικ 130 Watt (ορισµένα µοντέλα) Μηχανισµοί ασϕάλισης v Κωδικοί πρ σβασης χρήστη και διαχειριστή για την πρ σβαση στο BIOS v Υποστήριξη για την προσθήκη κλειδαριάς Kensington v Πληκτρολ γιο µε µηχανισµ ανάγνωσης δακτυλικο αποτυπώµατος (ανατρέξτε στο ThinkVantage Productivity Center για περισσ τερες πληροϕορίες) v Έλεγχος της σειράς εκκίνησης v Εκκίνηση χωρίς µονάδα δισκέτας, πληκτρολ γιο ή ποντίκι v Εκκίνηση χωρίς παρακολο θηση v Περιορισµ ς χρήσης δισκετών και σκληρών δίσκων Προεγκατεστηµένο λογισµικ Ο υπολογιστής σας µπορεί να περιέχει προεγκατεστηµένο λογισµικ. Στην περίπτωση Κεϕάλαιο 3. Εγκατάσταση του υπολογιστή 13

22 αυτή περιλαµβάνει εγκατεστηµένο λειτουργικ σ στηµα, προγράµµατα οδήγησης συσκευών (device drivers) για ενσωµατωµένες συσκευές και άλλα προγράµµατα υποστήριξης. Λειτουργικά συστήµατα, προεγκατεστηµένα (διαϕέρει ανάλογα µε το µοντέλο) Σηµείωση: Αυτά τα λειτουργικά συστήµατα δεν θα είναι διαθέσιµα σε λες τις χώρες ή περιοχές. v Microsoft Windows Vista Business 32-bit, Microsoft Windows XP Λειτουργικά συστήµατα για τα οποία εκκρεµεί πιστοποίηση ή δοκιµή συµβατ τητας 1 (διαϕέρει ανάλογα µε το µοντέλο) Linux 1. Κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του παρ ντος εγχειριδίου, τα παρακάτω λειτουργικά συστήµατα υποβάλλονταν σε δοκιµές ή σε διαδικασίες πιστοποίησης για την εξασϕάλιση της συµβατ τητάς τους µε τον υπολογιστή σας. Είναι πιθαν η Lenovo να προσδιορίσει, µετά την έκδοση του παρ ντος εγχειριδίου, επιπλέον λειτουργικά συστήµατα ως συµβατά µε τον υπολογιστή σας. Οι διορθώσεις και προσθήκες σε αυτή τη λίστα υπ κεινται σε αλλαγές. Για να διαπιστώσετε αν ένα λειτουργικ σ στηµα έχει πιστοποιηθεί ή υποβληθεί σε δοκιµή συµβατ τητας, επισκεϕθείτε το δικτυακ τ πο του προµηθευτή του λειτουργικο συστήµατος. 14 Οδηγ ς χρήσης

23 Προδιαγραϕές ιαστάσεις Πλάτος: 275 mm Ύψος: 81 mm Βάθος: 242 mm Σε αυτή την εν τητα αναϕέρονται οι ϕυσικές προδιαγραϕές του υπολογιστή σας. Βάρος Σηµείωση: Στο βάρος δεν υπολογίζονται το τροϕοδοτικ και τα εξωτερικά καλώδια. Με τον ελάχιστο (αρχικ ) εξοπλισµ : 3,27 kg Με το µέγιστο εξοπλισµ : 3,72 kg Περιβάλλον Θερµοκρασία αέρα: Λειτουργία σε υψ µετρο 0-914,4 m: 10 έως 35 C Εκτ ς λειτουργίας: -40 έως 60 C Μέγιστο υψ µετρο: 914,4 m Σηµείωση: Το µέγιστο υψ µετρο, 914 m, είναι το µέγιστο υψ µετρο στο οποίο ισχ ουν οι καθορισµένες τιµές θερµοκρασίας αέρα. Σε µεγαλ τερα υψ µετρα, οι µέγιστες τιµές θερµοκρασίας αέρα είναι χαµηλ τερες απ τις καθορισµένες. Υγρασία (µη υγροποιητική): Σ στηµα σε λειτουργία: 10% έως 80% Σ στηµα εκτ ς λειτουργίας: 10% έως 90% Παροχή ρε µατος Ηλεκτρική τάση εισ δου: Χαµηλ ε ρος: Ελάχιστη: 100 V ac Μέγιστη: 127 V ac Συχν τητα εισ δου: 50/60 Hz Υψηλ ε ρος: Ελάχιστη: 200 V ac Μέγιστη: 240 V ac Συχν τητα εισ δου: 50/60 Hz Ισχ ς εισ δου (kva) (περίπου): Με τον ελάχιστο (αρχικ ) εξοπλισµ : 0,05 kva Με το µέγιστο εξοπλισµ : 0,08 kva (Τ ποι µηχανής 6416 και 6495) 0,12 kva (Τ ποι µηχανής 6417, 6418, 6449 και 6453) Σηµείωση: Η κατανάλωση ρε µατος και η εκποµπή θερµ τητας ποικίλλουν ανάλογα µε τον αριθµ και τον τ πο των εγκατεστηµένων προαιρετικών συσκευών και τις λειτουργίες διαχείρισης ενέργειας που χρησιµοποιο νται. Κεϕάλαιο 3. Εγκατάσταση του υπολογιστή 15

24 16 Οδηγ ς χρήσης

25 Κεϕάλαιο 4. Επισκ πηση λογισµικο Σε αυτ το κεϕάλαιο περιγράϕεται το λογισµικ που εγκαταστάθηκε στον υπολογιστή σας στο εργοστάσιο της Lenovo. Λογισµικ που παρέχεται µε το λειτουργικ σ στηµα Windows Το ακ λουθο λογισµικ µπορεί να παρέχεται µε το λειτουργικ σ στηµα Windows: Λογισµικ που παρέχεται απ τη Lenovo Οι παρακάτω εϕαρµογές λογισµικο παρέχονται απ τη Lenovo ώστε να σας βοηθο ν στη βελτίωση της παραγωγικ τητάς σας και στη µείωση του κ στους συντήρησης του υπολογιστή σας. Το λογισµικ που παρέχεται µε τον υπολογιστή σας µπορεί να διαϕέρει ανάλογα µε το συγκεκριµένο µοντέλο που αγοράσατε. ThinkVantage Productivity Center Αυτ το πρ γραµµα σας παρέχει πληροϕορίες και εργαλεία που µπορο ν να σας βοηθήσουν στη ρ θµιση, καταν ηση, συντήρηση και ενίσχυση του υπολογιστή σας. Help Center Αυτ το πρ γραµµα σας παρέχει πληροϕορίες σχετικά µε τη ρ θµιση του υπολογιστή, τη χρήση στοιχείων υλικο εξοπλισµο, την προστασία των δεδοµένων σας, την αναβάθµιση του υπολογιστή και την προβολή πληροϕοριών βοήθειας και υποστήριξης. Rescue and Recovery Το πρ γραµµα Rescue and Recovery είναι µια λ ση αποκατάστασης και επαναϕοράς δεδοµένων που ενεργοποιείται µε το πάτηµα εν ς κουµπιο και αποτελείται απ ένα σ νολο εργαλείων που σας βοηθο ν στη διάγνωση προβληµάτων, τη λήψη βοήθειας και την αποκατάσταση του συστήµατος σε περίπτωση βλάβης, ακ µα και ταν δεν είναι δυνατή η ϕ ρτωση του κ ριου λειτουργικο συστήµατος. System Migration Assistant Αυτ το εργαλείο επιτρέπει σε διαχειριστές συστήµατος και µεµονωµένους χρήστες να µεταϕέρουν ένα ολ κληρο περιβάλλον εργασίας (προτιµήσεις λειτουργικο συστήµατος, αρχεία και ϕάκελοι, προσαρµοσµένες ρυθµίσεις εϕαρµογών και λογαριασµοί χρηστών) απ τον έναν υπολογιστή στον άλλο. System Update Το System Update είναι ένα πρ γραµµα που σας βοηθά στην έγκαιρη ενηµέρωση του λογισµικο του συστήµατ ς σας, µέσω της µεταϕ ρτωσης και εγκατάστασης πακέτων λογισµικο (εϕαρµογές, προγράµµατα οδήγησης, BIOS flashes και άλλες αναβαθµίσεις κώδικα). Τα προγράµµατα που παρέχονται απ τη Lenovo, πως το Rescue and Recovery και το Productivity Center, αποτελο ν παραδείγµατα προγραµµάτων που θα θέλετε να ενηµερώνονται τακτικά. Λογισµικ ανάγνωσης δακτυλικο αποτυπώµατος ThinkVantage Ο µηχανισµ ς ανάγνωσης δακτυλικο αποτυπώµατος σας επιτρέπει να εγγράψετε το δακτυλικ σας αποτ πωµα και να το συσχετίσετε µε έναν κωδικ πρ σβασης για την εκκίνηση του υπολογιστή, για το σκληρ δίσκο ή για τη σ νδεση του διαχειριστή (supervisor). Έτσι, το δακτυλικ σας αποτ πωµα µπορεί να καταστήσει περιττή την πληκτρολ γηση κωδικών πρ σβασης, παρέχοντας ε κολη και ασϕαλή πρ σβαση στον υπολογιστή σας. Ένα Lenovo 2005, Portions IBM Corp

26 πληκτρολ γιο µε µηχανισµ ανάγνωσης δακτυλικο αποτυπώµατος παρέχεται µ νο µε επιλεγµένους τ πους υπολογιστών ή µπορεί να αγοραστεί χωριστά για υπολογιστές που υποστηρίζουν τη δυνατ τητα αυτή. PC-Doctor for Windows, PC-Doctor for Windows PE Αυτ το διαγνωστικ πρ γραµµα βρίσκεται εργοστασιακά προεγκατεστηµένο στο σκληρ σας δίσκο. Το PC-Doctor for Windows χρησιµοποιεί το λειτουργικ σ στηµα Windows για τη διάγνωση τυχ ν προβληµάτων εξοπλισµο και την αναϕορά ρυθµίσεων του λειτουργικο συστήµατος που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στον εξοπλισµ του υπολογιστή σας. Adobe Acrobat Reader Το Adobe Acrobat Reader είναι ένα εργαλείο που χρησιµοποιείται για την προβολή, εκτ πωση και αναζήτηση εγγράϕων PDF. Βλ. Φάκελος Online Books στη σελίδα 45 για περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε την πρ σβαση στα ηλεκτρονικά εγχειρίδια και το δικτυακ τ πο της Lenovo. 18 Οδηγ ς χρήσης

27 Κεϕάλαιο 5. Χρήση του προγράµµατος Setup Utility Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το πρ γραµµα Setup Utility για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις του υπολογιστή σας ανεξάρτητα απ το λειτουργικ σ στηµα που χρησιµοποιείτε. Όµως, οι ρυθµίσεις του λειτουργικο συστήµατος µπορεί να αντικαταστήσουν οποιεσδήποτε αντίστοιχες ρυθµίσεις στο πρ γραµµα Setup Utility. Έναρξη του προγράµµατος Setup Utility Για να ξεκινήσετε το πρ γραµµα Setup Utility, κάντε τα ακ λουθα: 1. Αν ο υπολογιστής σας βρίσκεται σε λειτουργία, τερµατίστε το λειτουργικ σ στηµα και σβήστε τον υπολογιστή. 2. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο F1 και µετά ανάψτε τον υπολογιστή. Όταν ακο σετε επαναλαµβαν µενα ηχητικά σήµατα, αϕήστε το πλήκτρο F1. Σηµειώσεις: α. Εάν χρησιµοποιείτε ένα πληκτρολ γιο USB και το µενο του προγράµµατος Setup Utility δεν εµϕανίζεται µε τη µέθοδο αυτή, τ τε πατήστε επανειληµµένα το πλήκτρο F1 αντί να το κρατήσετε πατηµένο ταν ανάψετε τον υπολογιστή. β. Εάν έχει οριστεί κωδικ ς πρ σβασης χρήστη ή κωδικ ς πρ σβασης διαχειριστή, το µενο του προγράµµατος Setup Utility εµϕανίζεται αϕο πληκτρολογήσετε τον κωδικ πρ σβασης. Για περισσ τερες πληροϕορίες, βλ. Χρήση κωδικών πρ σβασης στη σελίδα 20. Το πρ γραµµα Setup Utility µπορεί να ενεργοποιηθεί αυτ µατα αν κατά τον έλεγχο POST διαπιστωθεί τι έχει αϕαιρεθεί ή προστεθεί εξοπλισµ ς στον υπολογιστή σας. Εξέταση και αλλαγή ρυθµίσεων Τα στοιχεία που εµϕανίζονται στο µενο του προγράµµατος Setup Utility αντιστοιχο ν σε διαϕορετικές κατηγορίες ρυθµίσεων του συστήµατος. Για να εξετάσετε ή να αλλάξετε ρυθµίσεις, βλ. Έναρξη του προγράµµατος Setup Utility. Όταν εργάζεστε µε το πρ γραµµα Setup Utility, πρέπει να χρησιµοποιείτε το πληκτρολ γιο. Τα πλήκτρα που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για να εκτελέσετε διάϕορες εργασίες εµϕανίζονται στο κάτω µέρες κάθε οθ νης. Αλλαγή επιλογής γλώσσας για το BIOS Για να αλλάξετε την επιλογή γλώσσας για το BIOS, εκτελέστε τα ακ λουθα βήµατα: 1. Ξεκινήστε το πρ γραµµα Setup Utility (βλ. Έναρξη του προγράµµατος Setup Utility ). 2. Απ το µενο του προγράµµατος Setup Utility, επιλέξτε Language. 3. Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να εµϕανίζεται το BIOS και πατήστε Enter. 4. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή ώστε η αλλαγή να τεθεί σε ισχ. Lenovo 2005, Portions IBM Corp

28 Χρήση κωδικών πρ σβασης Το πρ γραµµα Setup Utility σας επιτρέπει να ορίσετε κωδικο ς πρ σβασης ώστε να αποτρέψετε το ενδεχ µενο µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα να αποκτήσουν πρ σβαση στον υπολογιστή σας και στα δεδοµένα σας. Ανατρέξτε στην εν τητα Έναρξη του προγράµµατος Setup Utility στη σελίδα 19. ιατίθενται τα ακ λουθα είδη κωδικών πρ σβασης: v Κωδικ ς πρ σβασης χρήστη v Κωδικ ς πρ σβασης διαχειριστή εν είναι απαραίτητο να ορίσετε κωδικο ς πρ σβασης για τη χρήση του υπολογιστή σας. Αν µως αποϕασίσετε να ορίσετε κωδικο ς πρ σβασης, διαβάστε πρώτα τις ακ λουθες εν τητες. Θέµατα που πρέπει να λαµβάνονται υπ ψη κατά τον ορισµ κωδικών πρ σβασης Ένας κωδικ ς πρ σβασης µπορεί να περιέχει έως 12 χαρακτήρες (a-z και 0-9) και σ µβολα σε οποιονδήποτε συνδυασµ. Για λ γους ασϕαλείας συνιστάται να ορίσετε έναν ισχυρ κωδικ πρ σβασης που δεν µπορεί ε κολα να αποκαλυϕθεί. Οι κωδικοί πρ σβασης πρέπει να ορίζονται σ µϕωνα µε τους ακ λουθους καν νες: v Έχουν µήκος τουλάχιστον οκτώ χαρακτήρων v Περιέχουν τουλάχιστον έναν αλϕαβητικ χαρακτήρα, έναν αριθµητικ χαρακτήρα και ένα σ µβολο v Περιέχουν τουλάχιστον ένα απ τα ακ λουθα σ µβολα:,. / ` ; ' [] v Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε την µπάρα διαστήµατος v Στους κωδικο ς πρ σβασης για το Setup Utility και τη µονάδα σκληρο δίσκου δεν διακρίνονται οι κεϕαλαίοι απ τους πεζο ς χαρακτήρες v εν αποτελο νται απ το νοµά σας ή το νοµα χρήστη σας v εν είναι κοινές λέξεις ή κοινά ον µατα v ιαϕέρουν σηµαντικά απ τον προηγο µενο κωδικ πρ σβασης Κωδικ ς πρ σβασης χρήστη Όταν έχει οριστεί κωδικ ς πρ σβασης χρήστη, δεν είναι δυνατή η χρήση του υπολογιστή εάν ο χρήστης δεν πληκτρολογήσει έναν έγκυρο κωδικ πρ σβασης χρησιµοποιώντας το πληκτρολ γιο. Κωδικ ς πρ σβασης διαχειριστή ή επ πτη Σηµείωση: Σε αυτή την εν τητα χρησιµοποιείται ο ρος κωδικ ς πρ σβασης διαχειριστή (administrator password). Όµως, το Setup Utility µπορεί να αναϕέρεται επίσης σε έναν κωδικ πρ σβασης επ πτη (supervisor password). Όταν έχει οριστεί κωδικ ς πρ σβασης διαχειριστή, εµποδίζεται η πραγµατοποίηση αλλαγών στις ρυθµίσεις του συστήµατος απ µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Αν είστε υπε θυνοι για τη διαχείριση των ρυθµίσεων σε πολλο ς υπολογιστές, τ τε µπορεί να σας ϕανεί χρήσιµο να ορίσετε έναν κωδικ πρ σβασης διαχειριστή. Όταν έχει οριστεί κωδικ ς πρ σβασης διαχειριστή, θα ζητείται η καταχώρηση εν ς κωδικο πρ σβασης κάθε ϕορά που επιχειρείτε να χρησιµοποιήσετε το πρ γραµµα Setup Utility. 20 Οδηγ ς χρήσης

29 Αν έχει οριστεί τ σο κωδικ ς πρ σβασης χρήστη σο και κωδικ ς πρ σβασης διαχειριστή, µπορείτε να πληκτρολογείτε οποιονδήποτε απ τους δ ο. Ωστ σο, για να αλλάξετε οποιεσδήποτε ρυθµίσεις πρέπει να χρησιµοποιήσετε τον κωδικ πρ σβασης διαχειριστή. Ορισµ ς, αλλαγή και διαγραϕή κωδικο πρ σβασης Για να ορίσετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε έναν κωδικ πρ σβασης, κάντε τα ακ λουθα: Επιλογή συσκευής εκκίνησης Σηµείωση: Ο κωδικ ς πρ σβασης µπορεί να περιέχει έως 12 χαρακτήρες σε οποιονδήποτε συνδυασµ (A-Z, a-z και 0-9). Για περισσ τερες πληροϕορίες, βλ. Θέµατα που πρέπει να λαµβάνονται υπ ψη κατά τον ορισµ κωδικών πρ σβασης στη σελίδα Ξεκινήστε το πρ γραµµα Setup Utility (βλ. Κεϕάλαιο 5, Χρήση του προγράµµατος Setup Utility, στη σελίδα 19). 2. Απ το µενο του προγράµµατος Setup Utility, επιλέξτε Security. 3. Επιλέξτε Set Passwords. ιαβάστε τις πληροϕορίες που εµϕανίζονται στη δεξιά πλευρά της οθ νης. Εάν δεν πραγµατοποιείται η εκκίνηση (boot) του υπολογιστή σας απ την αναµεν µενη συσκευή, πως CD-ROM, δισκέτα ή σκληρ ς δίσκος, χρησιµοποιήστε µία απ τις παρακάτω διαδικασίες για να επιλέξετε µια συσκευή εκκίνησης. Επιλογή προσωρινής συσκευής εκκίνησης Χρησιµοποιήστε αυτή τη διαδικασία για την εκκίνηση του υπολογιστή σας απ οποιαδήποτε συσκευή εκκίνησης. Σηµείωση: εν µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε CD, σκληρ ς δίσκος ή δισκέτα ως συσκευή εκκίνησης. 1. Σβήστε τον υπολογιστή. 2. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο F12 και µετά ανάψτε τον υπολογιστή. Όταν εµϕανιστεί το παράθυρο Startup Device Menu, αϕήστε το πλήκτρο F12. Σηµείωση: Εάν χρησιµοποιείτε ένα πληκτρολ γιο USB και το παράθυρο Startup Device Menu δεν εµϕανίζεται µε τη µέθοδο αυτή, τ τε πατήστε επανειληµµένα το πλήκτρο F12 αντί να το κρατήσετε πατηµένο ταν ανάψετε τον υπολογιστή. 3. Επιλέξτε την επιθυµητή συσκευή εκκίνησης απ το παράθυρο Startup Device Menu και πατήστε Enter για να ξεκινήσετε. Σηµείωση: Η επιλογή µιας συσκευής εκκίνησης απ το παράθυρο Startup Device Menu δεν οδηγεί στη µ νιµη αλλαγή της σειράς εκκίνησης. Επιλογή ή αλλαγή της σειράς συσκευών εκκίνησης Σηµείωση: Σε ορισµένα συστήµατα χρησιµοποιείται ο αγγλικ ς ρος startup αντί για boot ταν γίνεται αναϕορά στην εκκίνηση του υπολογιστή σας. Για να δείτε ή για να αλλάξετε µ νιµα την καθορισµένη σειρά συσκευών εκκίνησης, κάντε τα ακ λουθα: Κεϕάλαιο 5. Χρήση του προγράµµατος Setup Utility 21

30 1. Ξεκινήστε το πρ γραµµα Setup Utility (βλ. Έναρξη του προγράµµατος Setup Utility στη σελίδα 19). 2. Επιλέξτε Boot. 3. Επιλέξτε Boot Sequence. ιαβάστε τις πληροϕορίες που εµϕανίζονται στη δεξιά πλευρά της οθ νης. 4. Επιλέξτε τις συσκευές για τη σειρά εκκίνησης. 5. Απ το µενο του προγράµµατος Setup Utility, επιλέξτε Exit και στη συνέχεια επιλέξτε Save Settings ή Save and exit the Setup Utility. Εάν έχετε αλλάξει αυτές τις ρυθµίσεις και θέλετε να επιστρέψετε στις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις, επιλέξτε Load Default Settings στο µενο Exit. Έξοδος απ το πρ γραµµα Setup Utility Όταν ολοκληρώσετε την εξέταση ή αλλαγή των ρυθµίσεων, πατήστε το πλήκτρο Esc για να επιστρέψετε στο κ ριο µενο του προγράµµατος Setup Utility (µπορεί να χρειαστεί να πατήσετε το πλήκτρο Esc αρκετές ϕορές). Εάν θέλετε να αποθηκε σετε τις νέες σας ρυθµίσεις, επιλέξτε Save Settings ή Save and exit the Setup Utility. ιαϕορετικά, οι αλλαγές δεν θα αποθηκευτο ν. 22 Οδηγ ς χρήσης

31 Κεϕάλαιο 6. Ενηµέρωση προγραµµάτων συστήµατος Σε αυτ το κεϕάλαιο µπορείτε να βρείτε πληροϕορίες σχετικά µε την ενηµέρωση του POST/BIOS. Επίσης εξηγείται πώς µπορείτε να αποκαταστήσετε τη λειτουργία του συστήµατος σε περίπτωση που αποτ χει η διαδικασία ενηµέρωσης του POST/BIOS. Χρήση προγραµµάτων συστήµατος Τα προγράµµατα συστήµατος είναι το βασικ επίπεδο λογισµικο που περιλαµβάνει ο υπολογιστής σας. Περιλαµβάνουν τη λειτουργία αυτ µατου ελέγχου κατά την εκκίνηση POST (power-on self test), το βασικ σ στηµα εισ δου/εξ δου BIOS (basic input/output system) και το πρ γραµµα Setup Utility. Η λειτουργία POST είναι ένα σ νολο ελέγχων και διαδικασιών που εκτελο νται κάθε ϕορά που ανάβετε τον υπολογιστή. Το BIOS είναι ένα επίπεδο λογισµικο που µετατρέπει οδηγίες απ άλλα επίπεδα λογισµικο σε ηλεκτρικά σήµατα που µπορεί να εκτελέσει ο υπολογιστής. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το πρ γραµµα Setup Utility για να δείτε ή να αλλάξετε τις ρυθµίσεις του υπολογιστή σας. Η πλακέτα συστήµατος (system board) του υπολογιστή σας έχει µια περιοχή µνήµης που ονοµάζεται EEPROM (electrically erasable programmable read-only memory), η οποία ονοµάζεται και µνήµη flash. Μπορείτε ε κολα να ενηµερώσετε τη λειτουργία POST, το BIOS και το πρ γραµµα Setup Utility εκκινώντας τον υπολογιστή σας απ µια δισκέτα ενηµέρωσης της µνήµης flash ή εκτελώντας ένα ειδικ πρ γραµµα ενηµέρωσης απ το λειτουργικ σας σ στηµα. Η Lenovo µπορεί να προβεί στην πραγµατοποίηση τροποποιήσεων ή βελτιώσεων στο POST/BIOS. Οι ενηµερωµένες αυτές εκδ σεις των προγραµµάτων συστήµατος γίνονται διαθέσιµες ως µεταϕορτώσιµα αρχεία στο δικτυακ τ πο της Lenovo στη διε θυνση Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για τη χρήση των ενηµερωµένων εκδ σεων του POST/BIOS σε ένα αρχείο.txt που περιλαµβάνεται στα αρχεία που µεταϕορτώνετε. Για τα περισσ τερα µοντέλα µπορείτε να µεταϕορτώσετε είτε ένα πρ γραµµα ενηµέρωσης για τη δηµιουργία µιας δισκέτας ενηµέρωσης προγραµµάτων συστήµατος (δισκέτα flash) είτε ένα πρ γραµµα ενηµέρωσης που µπορεί να εκτελεστεί απ το λειτουργικ σ στηµα. Σηµείωση: Για συστήµατα χωρίς µονάδα δισκέτας, µπορείτε να µεταϕορτώσετε µια εικ να CD αυτ µατης εκκίνησης (γνωστή ως.iso image) του διαγνωστικο προγράµµατος απ την ιστοσελίδα Ενηµέρωση του BIOS απ δισκέτα ή CD-ROM Στην εν τητα αυτή περιγράϕεται πώς µπορείτε να ενηµερώσετε ( flash ) το BIOS απ δισκέτα ή CD-ROM. Μπορείτε να βρείτε ενηµερωµένες εκδ σεις των προγραµµάτων συστήµατος στη διε θυνση στο World Wide Web. 1. Για να ενηµερώσετε ( flash ) το BIOS: v Αν εκτελέσετε τη διαδικασία απ δισκέτα, βεβαιωθείτε τι έχετε κλείσει τον υπολογιστή και τοποθετήστε µια δισκέτα ενηµέρωσης προγραµµάτων συστήµατος ( flash diskette ) στη µονάδα δισκέτας. Στη συνέχεια ανάψτε τον υπολογιστή. Η ενηµέρωση αρχίζει. v Αν εκτελέσετε τη διαδικασία απ CD-ROM, βεβαιωθείτε τι έχετε ανάψει τον υπολογιστή. Τοποθετήστε το CD-ROM στη µονάδα οπτικο δίσκου. Lenovo 2005, Portions IBM Corp

32 2. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή. Αν είναι ήδη σε λειτουργία, πρέπει να τον σβήσετε και να τον ανάψετε ξανά. Η ενηµέρωση αρχίζει. 3. Όταν σας ζητηθεί να αλλάξετε τον αριθµ σειράς, πατήστε το πλήκτρο Y. α. Πληκτρολογήστε τον επταψήϕιο αριθµ σειράς του υπολογιστή σας. β. Πατήστε Enter. 4. Όταν σας ζητηθεί να αλλάξετε τον τ πο/µοντέλο του υπολογιστή σας, πατήστε το πλήκτρο Y. α. Πληκτρολογήστε τον τ πο/µοντέλο του υπολογιστή σας (επτά χαρακτήρες). β. Πατήστε Enter. 5. Σε ορισµένα µοντέλα εµϕανίζεται το µήνυµα "Program ended normally" (Κανονικ ς τερµατισµ ς προγράµµατος) και δεν απαιτείται καµία περαιτέρω ενέργεια. Σε άλλα µοντέλα, ακολουθήστε τις οδηγίες που εµϕανίζονται στην οθ νη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ενηµέρωσης. Αλλαγή ρυθµίσεων µε χρήση της δισκέτας βοηθητικο προγράµµατος Για τα µοντέλα που απαιτο ν δ ο δισκέτες για την ενηµέρωση και την αλλαγή ρυθµίσεων στο BIOS, χρησιµοποιήστε τη δισκέτα βοηθητικο προγράµµατος (utility diskette) για να ορίσετε τον τ πο µηχανής, τον αριθµ σειράς (S/N), το UUID και το προσδιοριστικ περιουσιακο στοιχείου (asset tag). Βεβαιωθείτε τι ο υπολογιστής είναι κλειστ ς και στη συνέχεια τοποθετήστε τη δισκέτα βοηθητικο προγράµµατος στη µονάδα δισκέτας. Ανάψτε τον υπολογιστή. Ανατρέξτε στο αρχείο readme που βρίσκεται στη δισκέτα βοηθητικο προγράµµατος για πληροϕορίες σχετικά µε τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις που µπορείτε να αλλάξετε. Ενηµέρωση του BIOS απ το λειτουργικ σ στηµα Σηµείωση: Καθώς γίνονται συνεχείς βελτιώσεις στο δικτυακ τ πο της Lenovo, το περιεχ µενο των ιστοσελίδων (συµπεριλαµβανοµένων των διασυνδέσεων που αναϕέρονται στην παρακάτω διαδικασία) υπ κειται σε αλλαγή. 1. Στο πρ γραµµα πλοήγησης, γράψτε στο πεδίο διε θυνσης και πατήστε Enter. 2. Εντοπίστε τα αρχεία µεταϕ ρτωσης για τον τ πο µηχανής σας, ως εξής: α. Στο πεδίο Enter a product number, γράψτε τον τ πο µηχανής και πατήστε το κουµπί Go. β. Επιλέξτε Continue. γ. Επιλέξτε Downloads and drivers. δ. Στην κατηγορία BIOS, επιλέξτε Flash BIOS Update. ε. Επιλέξτε το αρχείο.txt που παρέχει τις οδηγίες εγκατάστασης για την ενηµέρωση (flash) του BIOS (απ το λειτουργικ σ στηµα). 3. Εκτυπώστε αυτές τις οδηγίες. Αυτ το βήµα είναι ιδιαίτερα σηµαντικ, καθώς οι οδηγίες αυτές δεν εµϕανίζονται στην οθ νη µετά την έναρξη της διαδικασίας µεταϕ ρτωσης. 4. Στο παράθυρο του προγράµµατος πλοήγησης, πατήστε το κουµπί Πίσω (Back) για να επιστρέψετε στη λίστα αρχείων. Ακολουθήστε προσεκτικά τις εκτυπωµένες οδηγίες για τη µεταϕ ρτωση, την αποσυµπίεση και την εγκατάσταση του ενηµερωµένου κώδικα. 24 Οδηγ ς χρήσης

33 Αποκατάσταση µετά απ αποτυχία ενηµέρωσης του POST/BIOS Αν η παροχή ηλεκτρικο ρε µατος διακοπεί κατά την ενηµέρωση του POST/BIOS (ενηµέρωση της µνήµης flash), είναι πιθαν να µην είναι δυνατή η σωστή επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Αν συµβεί αυτ, εκτελέστε την ακ λουθη διαδικασία, η οποία ονοµάζεται Boot-block Recovery. 1. Σβήστε τον υπολογιστή και λες τις συνδεδεµένες συσκευές, π.χ. εκτυπωτές, οθ νες και εξωτερικές µονάδες. 2. Αποσυνδέστε λα τα καλώδια ρε µατος απ τις ηλεκτρικές πρίζες και ανοίξτε το κάλυµµα του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα "Άνοιγµα του καλ µµατος" στον Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο. 3. Αποκτήστε πρ σβαση στην πλακέτα συστήµατος. Ανατρέξτε στην εν τητα "Πρ σβαση στην πλακέτα συστήµατος και στις µονάδες" στον Οδηγ εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο. 4. Εντοπίστε το διακ πτη εκκαθάρισης CMOS/αποκατάστασης στην πλακέτα συστήµατος. Ανατρέξτε στην εν τητα "Αναγνώριση εξαρτηµάτων στην πλακέτα συστήµατος" στον Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο. 5. Αϕαιρέστε οποιαδήποτε καλώδια εµποδίζουν την πρ σβαση στο διακ πτη εκκαθάρισης CMOS/αποκατάστασης. 6. Μετακινήστε το διακ πτη απ την κανονική του θέση (ακροδέκτες 1 και 2) στους ακροδέκτες 2 και Κλείστε το κάλυµµα του υπολογιστή και συνδέστε τα καλώδια που είχατε αποσυνδέσει. Ανατρέξτε στην εν τητα "Ολοκλήρωσης της αντικατάστασης υλικο εξοπλισµο " στον Οδηγ εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο. 8. Επανασυνδέστε τα καλώδια του υπολογιστή και της οθ νης στις πρίζες. 9. Τοποθετήστε τη δισκέτα ενηµέρωσης του POST/BIOS (δισκέτα ενηµέρωσης της µνήµης flash) στη µονάδα A και ανάψτε τον υπολογιστή και την οθ νη. 10. Η διαδικασία αποκατάστασης θα διαρκέσει περίπου 2-3 λεπτά. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενηµέρωσης, θα πάψει να υπάρχει εικ να στην οθ νη και το σ στηµα επανεκκινηθεί αυτ µατα. Αϕαιρέστε τη δισκέτα απ τη µονάδα δισκέτας. 11. Επαναλάβετε τα βήµατα 2 έως Επαναϕέρετε το διακ πτη εκκαθάρισης CMOS/αποκατάστασης στην αρχική του θέση. 13. Κλείστε το κάλυµµα του υπολογιστή και συνδέστε τα καλώδια που είχατε αποσυνδέσει. 14. Ανάψτε τον υπολογιστή για να γίνει επανέναρξη του λειτουργικο συστήµατος. Κεϕάλαιο 6. Ενηµέρωση προγραµµάτων συστήµατος 25

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre ThinkCentre Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ThinkStation Οδηγ ς χρήσης Τ ποι µηχανής 6423, 6427, 6483, 6493

ThinkStation Οδηγ ς χρήσης Τ ποι µηχανής 6423, 6427, 6483, 6493 ThinkStation Οδηγ ς χρήσης Τ ποι µηχανής 6423, 6427, 6483, 6493 Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει τον Οδηγ ασϕάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814 Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Πρώτη έκδοση (Ιο λιος

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Lenovo 3000 J Series

Lenovo 3000 J Series Lenovo 3000 J Series Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στη σελίδα v v Παράρτηµα

Διαβάστε περισσότερα

IBM Personal Computer. Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης

IBM Personal Computer. Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης IBM Personal Computer Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης IBM Personal Computer Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκδοση (Απρίλιος 2001) Copyright International Business Machines Corporation 2001. Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος.

Πρώτη Έκδοση (Απρίλιος 2001) Copyright International Business Machines Corporation 2001. Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς Αναϕοράς Οδηγ ς Αναϕοράς Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις Σηµειώσεις σχετικά µε την ασϕάλεια στη σελίδα v και το Παράρτηµα. Εγγ ηση

Διαβάστε περισσότερα

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ ποι 9389, 9631, 9635, 9637 Τ ποι 9646, 9648

Διαβάστε περισσότερα

NetVista. Οδηγ ς Αναϕοράς

NetVista. Οδηγ ς Αναϕοράς NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις Σηµειώσεις σχετικά µε την ασϕάλεια στη σελίδα v και το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre ThinkCentre Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre ThinkCentre Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

LotusLive. Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης

LotusLive. Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης LotusLive Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης LotusLive Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

NetVista. Οδηγ ς Αναϕοράς

NetVista. Οδηγ ς Αναϕοράς NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις Σηµειώσεις σχετικά µε την ασϕάλεια στη σελίδα v και το

Διαβάστε περισσότερα

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Copyright 2007 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα µη δηµοσιευµένα δικαιώµατα προστατεύονται από το νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών. Τα XEROX, CentreWare, ControlCentre,

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew T&W matr-x 4Ew ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 Ασύρµατο ADSL2+ Router 1 Καλώδιο Ethernet RJ45 2 Τηλεφωνικά Καλώδια RJ11

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Κεϕάλαιο 1, Σηµαντικές πληροϕορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Κεϕάλαιο 1, Σηµαντικές πληροϕορίες για την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων. Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση.

Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων. Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Περιεχόμενα Τι πρέπει να κάνετε... 3 Ανάκτηση και αντίγραφα ασφαλείας... 4 Τι είναι η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας,

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας, θητή, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας, ο βαθμός του πρώτου τριμήνου για το κάθε μάθημα που έχει διδαχθεί o μαθητής, ο χαρακτηρισμός της διαγωγής, το σύνολο των απουσιών και το σύνολο των δικαιολογημένων

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto...

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto... Budget III Web Camera Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2 3. Budget III Web Camera... 2 3.1. Εγκατάσταση της Budget

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλωσορίσατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Ρύθμιση του USB Stick 3 Εκκίνηση λογισμικού 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Σεπτέμβριος 007 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Περίγραμμα Ενότητα-Κεφάλαιο Δ.Π.(*). Λογισμικό Εφαρμογών 9. Εφαρμογές Διαδικτύου 3. Επεξεργαστής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα.

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα. Σημαντικό Φροντίστε να δημιουργήσετε δίσκους ανάκτησης όταν ο υπολογιστής σας είναι έτοιμος για χρήση, επειδή δεν παρέχονται δίσκοι ανάκτησης μαζί με τον υπολογιστή. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης BlackBerry Desktop Software Έκδοση: 7.1 Οδηγός χρήσης Δημοσίευση: 2012-06-05 SWD-20120605130440069 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία... 7 Πληροφορίες σχετικά με το BlackBerry Desktop Software... 7 Ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών ιαχείριση ιαχείριση σε περιβάλλον Web Τηλεδιαχείριση Πλεονεκτήµατα Κοινή χρήση Internet - Μία σύνδεση internet ευρείας περιοχής προσφέρει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ADB P.RG A4201G. 2play Internet & Σταθερή 1play Internet

ADB P.RG A4201G. 2play Internet & Σταθερή 1play Internet ADB P.RG A4201G 2play Internet & Σταθερή 1play Internet Καλώς όρισες στη Cyta! Ευχαριστούμε που επέλεξες τις υπηρεσίες μας. Ακολούθησε τον οδηγό βήμα-βήμα και σύντομα θα νιώσεις την ελευθερία της επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Ελληνική έκδ ση έκδoση SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Εισαγωγή Μην εκθέσετε σε ακραίες θερμοκρασίες την εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB της Sweex. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP

Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP v4.3.el Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Antivirus + Firewall

Antivirus + Firewall Panda Antivirus + Firewall NEO Titanium 2007 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Σημαντικό! Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την ενότητα εγγραφή online του παρόντος οδηγού. Οι πληροφορίες αυτής της ενότητας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud for Social Business. Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 2 3 4 5 Καλώς ήρθατε Εγκατάσταση του USB Stick Εκκίνηση εφαρμογής Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ρύθµισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η168Ν. Διεύθυνση: Αδριανείου 2, Τ.Κ. 115 25 Αθήνα, www.hol.gr, τηλ. εξυπηρέτησης πελατών: 13844.

Οδηγίες Ρύθµισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η168Ν. Διεύθυνση: Αδριανείου 2, Τ.Κ. 115 25 Αθήνα, www.hol.gr, τηλ. εξυπηρέτησης πελατών: 13844. Δεκέµβριος 12 Οδηγίες Ρύθµισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η168Ν Διεύθυνση: Αδριανείου 2, Τ.Κ. 115 25 Αθήνα, www.hol.gr, τηλ. εξυπηρέτησης πελατών: 13844 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας)

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα µοντέλα της

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Connect USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Connect USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Connect USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλωσορίσατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Ρύθμιση του USB Stick 3 Εκκίνηση λογισμικού 4 Γενική επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. CMe2+ Series II Web Camera... 2

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. CMe2+ Series II Web Camera... 2 CMe2+ Series II Web Camera Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η V e r s i o n 1. 0 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2 3. CMe2+ Series II Web Camera...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

EZ VINYL CONVERTER / EZ VINYL CONVERTER 2 / EZ AUDIO CONVERTER Ο ΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ( 1-9 )

EZ VINYL CONVERTER / EZ VINYL CONVERTER 2 / EZ AUDIO CONVERTER Ο ΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ( 1-9 ) 0 EZ VINYL CONVERTER / EZ VINYL CONVERTER 2 / EZ AUDIO CONVERTER Ο ΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ( 1-9 ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο USB προϊόν που αγοράσατε, συµπεριλάβαµε και µερικά εργαλεία για να σας βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Εφόσον έχετε κάνει δήλωση του SMART προϊόντος σας, θα σας ενηµερώσουµε για νέα χαρακτηριστικά και καινούριες ενηµερώσεις του

Διαβάστε περισσότερα

PowerNet 200 Powerline Adapter

PowerNet 200 Powerline Adapter PowerNet 200 Powerline Adapter Εγχειρίδιο Χρήστη 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 2 1. Περιεχόµενα Συσκευασίας... 3 2. Η συσκευή PowerNet 200... 3 Χαρακτηριστικά Προϊόντος... 4 2.1 Ενδείξεις LED... 4 2.2 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίες χρήσης TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδέσεις 1.1 Πίσω πλευρά TD-2304SE Σχήμα.2.1 πίσω πλευρά καταγραφικού 4 καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες του παρ ντος εγγράϕου και το προϊ ν που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Κάθε εξάρτημα έχει ειδικό ρόλο στη λειτουργία του υπολογιστή. Όλα όμως έχουν σχεδιαστεί, για να συνεργάζονται,

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq Εγχειρίδιο Χρήσης Σηµείωση 2002 Hewlett-Packard Company. Οι ονοµασίες Microsoft, MS-DOS και Windows αποτελούν εµπορικά σήµατα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο M I

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο M I A U D I O S U P P O R T A U D I O S U P P O R T 7. 1 S O U N D C A R D SP CD I F AI N D/ OA UPT T E R S P D I F I N / O U T Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο M I - 7 0 7 2 1 0 A U D I O S U P P O R T 7. 1 S O U N D

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ. Μοντέλο #E8350

ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ. Μοντέλο #E8350 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ Μοντέλο #E8350 Περιεχόμενα Επισκόπηση προϊόντος E8350..................................... 1 Εγκατάσταση του router E-Series Πού θα βρείτε περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1600 Wi-Fi Μοντέλο D6400. Περιεχόμενα συσκευασίας

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1600 Wi-Fi Μοντέλο D6400. Περιεχόμενα συσκευασίας Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή, βρείτε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα