Μεθοδολογικές Επισηµάνσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεθοδολογικές Επισηµάνσεις"

Transcript

1 Εικόνες του Δυτικοευρωπαίου µέσα από την Ιστορία 9 Μεθοδολογικές Επισηµάνσεις Ο ι προσεγγίσεις των σχέσεων του Υστεροβυζαντινού και του Νεότερου Ελληνισµού µε τη Δύση συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι κατά τη Λατινοκρατία (13 oς -17 ος αι.) συντελέστηκε για πρώτη φορά στην ελληνική χερσόνησο µια ευρεία επαφή ανθρώπινων συνόλων, των «Δυτικών» µε τους εγχώριους πληθυσµούς. Αυτή η συνύπαρξη, κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, θα εγκαινίαζε την περιπετειώδη προσπάθεια αλληλοκατανόησης δύο διαφορετικών Κόσµων, καθιστώντας την σηµαντική παράµετρο στη συλλογική µνήµη των Ελλήνων. Η σύσταση του ελληνικού εθνικού κράτους, µε την επακόλουθη πνευµατική του κατεύθυνση, είναι το κοµβικό σηµείο που θα καθορίσει, µεταξύ όλων των άλλων, και την ιστορική αξιολόγηση της Λατινοκρατίας 1. Ο προβληµατισµός που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα του 19 ου αιώνα για τις τύχες του Βυζαντίου µετά την άλωση του 1204, µας υποδεικνύει τη σηµασία που προσέλαβε η ένταξη της περιόδου αυτής στην εθνική ιστορία της χώρας. Σε αυτόν τον κρίσιµο αιώνα, κατά τον οποίο οργανωνόταν το ι- στορικό παρελθόν του Ελληνισµού και οι πνευµατικοί φορείς του τόπου στρατεύονταν στην υπηρέτηση της εθνικής ιδέας, παρουσιάζει ενδιαφέρον να δει κανείς ποια θέση επιφύλαξαν αυτοί οι φορείς για τη Λατινοκρατία, που τότε ονοµαζόταν συλλήβδην «Φραγκοκρατία». Ήταν η εποχή κατά την οποία το ελληνικό παρόν, παρότι προσπαθούσε να επικοινωνήσει µε το δυτικοευρωπαϊκό παρόν, υπο- 1. Ο σηµερινός αποδεκτός όρος για τις Δυτικές Κυριαρχίες στην Ανατολή, ε- πιµεριζόµενες στη «Φραγκοκρατία» και τη «Βενετοκρατία». Βλ. και Χρ. Μαλτέζου «Βυζάντιο Βενετία: Μια σχέση αγάπης και µίσους», Η Τέταρτη Σταυροφορία και ο Ελληνικός Κόσµος, ΕΙΕ (2008), σ. 20.

2 10 Δηµήτριος Κ. Γιαννακόπουλος χρεωνόταν να ενδιαφερθεί και για τη σχέση του µε τους Ευρωπαίους του παρελθόντος. Είναι προφανές ότι το περιεχόµενο της δεύτερης σχέσης διέφερε ουσιαστικά από της πρώτης, αν δεν ερχόταν σε σύγκρουση µαζί του. Στη µία, είχαµε τον Δυτικό / Ευρωπαίο, «πρότυπο» και «προστάτη», στην άλλη «εχθρό» και «κατακτητή». Είναι πολλές οι εργασίες (οι νεότερες και οι εντελώς πρόσφατες) που διερευνούν τη σχέση της πνευµατικής Ελλάδας του 19 ου αιώνα µε το ιστορικό παρελθόν της. Το πώς συγκρότησαν οι πνευ- µατικοί φορείς του ελληνικού κράτους την εθνική µνήµη αποτελεί πάντα ενδιαφέρον ερευνητικό πεδίο και διαρκή πρόκληση για καρποφόρα αναζήτηση. Η παρούσα ερευνητική απόπειρα φιλοδοξεί να καλύψει ένα κενό στην ανάλυση αυτής της διαδικασίας. Εστιάζει στην επεξεργασία από µέρους των Ελλήνων διανοουµένων (περ ) της ιστορικής σχέσης του ελληνόφωνου χώρου µε τους Δυτικούς, ως κυρίαρχους. Το κατά πόσο αυτή η αρχική πρόσληψη της περιόδου της Λατινοκρατίας εξακολουθεί να συντηρείται στο επίπεδο και των σηµερινών αναζητήσεων για τις σχέσεις των Ελλήνων µε τη Δυτική Ευρώπη, συνιστά µια προβληµατική η οποία επίσης απασχολεί τον συγγραφέα. Μέσα από τη συνολική θεώρηση των κυριότερων απόψεων, αλλά κυρίως των ερµηνευτικών σχηµάτων τα οποία µεταχειρίστηκαν οι Έλληνες στοχαστές από το 1830 κ.ε. προκειµένου να εντάξουν τη λατινική κατάκτηση στο γνωστό τριµερές σχήµα της Ελληνικής Ι- στορίας, επιχειρείται να απαντηθούν ορισµένα ερωτήµατα. Ένα από αυτά, για παράδειγµα, είναι, αν η κυριαρχία των Λατίνων εκλήφθηκε ως ιδιαίτερη περίοδος ή αντιµετωπίστηκε ως µέρος της Ιστορίας του Βυζαντίου, και αν οι ίδιοι θεωρήθηκαν ετερόδοξοι κατακτητές ή αρχέγονοι Ευρωπαίοι. Ακόµη, ποια ήταν η επίδραση «της ανακάλυψης» του Μεσαίωνα από τους Δυτικοευρωπαίους ι- στορικούς στην ιστοριογραφική προσέγγιση του «ελληνικού µεσαίωνα» από τους Έλληνες οµοτέχνους τους. Στην όποια, δηλαδή, θεώρηση του συγκεκριµένου ιστορικού παρελθόντος βάρυνε η επιστηµονική διάσταση (υπό την επίδραση του νεοφερµένου στην Ελ-

3 Εικόνες του Δυτικοευρωπαίου µέσα από την Ιστορία 11 λάδα ιστορισµού) ή η βιωµατική προσέγγιση των παθών ενός λαού (την οποία εξέτρεφε την ίδια εποχή η επιβίωση του ροµαντισµού); Συνακόλουθα, εγείρεται και το ζήτηµα, αν η λεγόµενη Φραγκοκρατία (συµπεριλαµβανοµένης σε αυτήν και της Ενετοκρατίας) έτυχε µιας αποκλειστικά και µόνο εθνικής εξέτασης. Η ιστορική εκείνη διερεύνηση που αναδεικνύει την πολιτιστική ανταλλαγή ως κύρια συνέπεια, αλλά και τις θετικές πλευρές της ευρύτερης επαφής δύο πολιτισµών, είχε κάποια θέση στη γενικότερη πρόσληψη της περιόδου; Το προς έρευνα υλικό των πηγών δεν είναι τόσο εκτεταµένο χρονικά, όσο ποικίλο ειδολογικά. Ο λόγος είναι ότι στην υπό δια- µόρφωση ταυτότητα των Νεοελλήνων έχουν όλοι οι πνευµατικοί άνθρωποι λόγο και όχι µόνο οι ιστορικοί που έχουν αναλάβει το ρόλο της περιβολής του «εθνικώς ορθού» µε επιστηµονική επιχειρηµατολογία. Θα πρέπει να σηµειωθεί, επίσης, ότι ανάµεσα στους διανοούµενους που απαρτίζουν τον πνευµατικό κόσµο της Ελλάδας του 19 ου αιώνα και στοχάζονται για τις σχέσεις µε τη Δύση, δεν συγκαταλέγονται µόνο όσοι ζουν και δηµιουργούν εντός του λιλιπούτειου Βασιλείου. Περιλαµβάνονται και µερικοί που προέρχονται από τον αλύτρωτο ελληνισµό, όπως ο Δηµ. Βερναρδάκης ( ), ή τη Διασπορά, όπως ο Κ. Π. Καβάφης ( ). Πρόκειται για δύο χαρακτηριστικές, µολονότι εντελώς διαφορετικές, µορφές που α- νατροφοδοτούνται από την πνευµατική κοινωνία της Ελλάδας και έρχονται σε επαφή µε τις προσπάθειες για εθνική αυτογνωσία. Ένα µέρος του πνευµατικού κόσµου που ασχολήθηκε µε το ρόλο του «Δυτικού» στην εθνική ιστορία αποτελούν σηµαντικοί λογοτέχνες (ποιητές και πεζογράφοι, όπως οι Α. Βαλαωρίτης , Κ. Παλαµάς , Γ. Σουρής , Α. Καρκαβίτσας , Α. Παπαδιαµάντης ). Μια άλλη κατηγορία συγκροτούν καταξιωµένοι κριτικοί και διάφοροι λόγιοι (π.χ. ο Σκαρλάτος Βυζάντιος , ο Α. Γ. Πασπάτης , ο Μ. Ρενιέρης , ο Δ. Βικέλας , ο Π. Γιαννόπουλος ).

4 12 Δηµήτριος Κ. Γιαννακόπουλος Πάνω απ όλα, όµως, ενδιαφέρουν οι ιστορικοί µε την ευρεία έννοια (ιστοριογράφοι, καθηγητές Ιστορίας, ιστοριοδίφες) µερικοί λόγω της γνώσης του αντικειµένου και της ιδιαίτερης ενασχόλησης µε αυτό (Σπ. Ζαµπέλιος , Κ. Σάθας , Επ. Σταµατιάδης ), άλλοι ως παράγοντες της κοινωνικής και πολιτικής ζωής που υποχρεώνονται να εκφέρουν έναν δηµόσιο λόγο, όπως οι Κ. Δ. Σχινάς ( ), Κ. Δ. Παπαρρηγόπουλος ( ), Π. Καλλιγάς ( ), Στ. Κουµανούδης ( ), Σπ. Λάµπρος ( ) και Γ. Κρέµος ( ). Ξεχωριστή θέση, εξάλλου, καταλαµβάνει η ιδιαίτερη και οµοιογενής πλειάδα των συγγραφέων του ιστορικού µυθιστορήµατος και του ιπποτικού δράµατος. Για τη συγκεκριµένη οµάδα των µυθιστοριογράφων, ο µεσαιωνικός ελληνισµός και η «ξενοκρατία» που γνώρισε συνιστούν έναν καινούργιο και πολύ παραγωγικό χώρο έµπνευσης. Είναι γνωστό, εξάλλου, ότι µερικοί από τους ιστορικούς διακρίθηκαν και στην ιπποτική λογοτεχνία (Λάµπρος, Ζα- µπέλιος κ.ά.), σε µια εποχή όπου τα όρια µεταξύ ιστορίας και µυθιστορίας ήταν συγκεχυµένα, και εµφανίζονταν και στην Ελλάδα τα πρώτα παράγωγα του είδους. Από το έργο πνευµατικών ανθρώπων της Ελλάδας του 19 ου αιώνα, όπως οι προηγούµενοι, παράγεται µια πλούσια ρητορική, αλλά και ένας αξιόλογος έντεχνος λόγος (κυρίως µυθιστορηµατικός), σχετικά µε την ιστορική παράδοση του Ελληνικού Έθνους, ποια πρέπει να είναι αυτή, ποιες είναι οι καταβολές της και ποια η δυναµική της µέχρι τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Σε αυτήν την πνευµατική παραγωγή απαντώνται πολλές αναφορές στην περίοδο της µετά την Δ Σταυροφορία κατάστασης του Ελληνισµού. Αν και αυτή η παραγωγή είναι, γενικά, οµοιογενής µε διαύλους επικοινωνίας των φορέων της, κρίθηκε σκόπιµος για µεθοδολογικούς λόγους ο βασικός διαχωρισµός της σε δοκιµιακό λόγο (ιστοριογραφικό, δηµοσιογραφικό κλπ) και σε µυθοπλαστικό (λογοτεχνικό και θεατρικό). Είναι προφανές ότι από το σύνολο των παρατιθέµενων απόψεων µεγαλύτερη σηµασία έχουν όσες αποτυπώνονται ως σχολια-

5 Εικόνες του Δυτικοευρωπαίου µέσα από την Ιστορία 13 σµοί και προσωπικές θέσεις, έναντι εκείνων που συνιστούν απλές ιστορικές διαπιστώσεις και παραδοχές. Στην πρώτη κατηγορία ε- ντάσσονται οι πολύ ενδιαφέρουσες θεωρήσεις όχι των ειδηµόνων της ιστορικής έρευνας αλλά των πνευµατικών ανθρώπων, γενικότερα, που αισθάνονται την ανάγκη να εκφραστούν επί του µεγάλου θέµατος της «ιστορικής συνέχειας της ελληνικής φυλής», που ήταν κυρίαρχο στα 3/4 του 19 ου αιώνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις τοποθετήσεις τους σχετικά µε την περίοδο της Λατινοκρατίας φροντίζουν να διανθίζουν το λόγο τους µε λαϊκές αντιλήψεις και επιβιώσεις µακραίωνης προφορικής παράδοσης, στοιχείο µε ιδιαίτερη σηµασία, καθώς απηχεί και την τρέχουσα αντίληψη των κατώτερων στρωµάτων για τη σχέση µε τους «Φράγκους». Εννοείται ότι τον βασικό κορµό αποτελούν οι εργασίες των εκπροσώπων της επιστηµονικής ιστοριογραφίας, το περιεχόµενο και η συλλογιστική της οποίας, αν και παραπέµπουν σε έναν κοινό άξονα αναφοράς, παρουσιάζουν αξιοσηµείωτες παραλλαγές. Ο εκπεφρασµένος αλλά και ο εσωτερικός διάλογος των ιστορικών τόσο µεταξύ τους όσο και µε τους υπόλοιπους εκπροσώπους του ελληνικού πνευµατικού κόσµου σχετικά µε τη σχέση του Βυζαντίου µε τους Δυτικούς, αλλά και της λατινικής κατάκτησης µε τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας, παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον κυρίως, επειδή διαµορφώνει ένα πρίσµα µέσα από το οποίο γίνεται αντιληπτή η σύγχρονη της εποχής Δυτική Ευρώπη. Το επιστηµονικό υπόβαθρο για την ενασχόληση των Ελλήνων του 19 ου αιώνα µε το µεσαιωνικό παρελθόν τους δεν έχει, βέβαια, δηµιουργηθεί από τους ίδιους, αλλά από προγενέστερους Ευρωπαίους συγγραφείς και ερευνητές. Με το δεδοµένο, λοιπόν, µιας προϋπάρχουσας ιστοριογραφίας για τους µεσαιωνικούς Έλληνες, όχι όµως από Έλληνες ιστορικούς, ιδιαίτερα σηµαντικός είναι και ο «διάλογος» αυτών των τελευταίων µε τον Ed.Gibbon, τον Κ. Hopf, τον J. Ph. Fallmerayer, τον J. A. Buchon, τον J. W. Zinkeisen και άλλους. Η εργασία που ακολουθεί βασίζεται οπωσδήποτε σε επιλεκτική αποδελτίωση των σχετικών έργων. H αξιοποίησή της, ωστόσο, πι-

6 14 Δηµήτριος Κ. Γιαννακόπουλος στεύουµε ότι µπορεί να οδηγήσει στην ανασύνθεση µιας αντιπροσωπευτικής εικόνας, της πρώτης που σχηµάτισαν οι άνθρωποι των Γραµµάτων στην Ελλάδα για την ιστορική σχέση του ευρύτερου χώρου µε τη Δύση. Η διαχρονική ισχύς της ιδεολογικής αποτύπωσης αυτής της σχέσης και ο βαθµός της ευθυγράµµισής της µε το λαϊκό αίσθηµα, αποτελεί κατά τη γνώµη µας ένα σηµαντικό ιστορικό και κοινωνιολογικό ζητούµενο. Επειδή η τεκµηρίωση της παρούσας ερµηνευτικής προσέγγισης στηρίζεται στα πρωτότυπα κείµενα όσων συγγραφέων του 19 ου αιώνα κρίθηκαν αντιπροσωπευτικοί, τα παρατιθέµενα αποσπάσµατα από τα έργα τους είναι αρκετά συχνά και εκτεταµένα, ώστε να είναι ευχερέστερη και πληρέστερη η εκτίµηση της επιρροής των απόψεών τους. Παρόλο που η πνευµατική παραγωγή κάποιων συγγραφέων συνεχίζεται και τον 20 ό αιώνα, µας ενδιαφέρει µόνο το έργο τους που εντάσσεται στον κρίσιµο 19 ο αιώνα. Η χρονική οριοθέτηση της ανάλυσης στο τέλος του δεν είναι συµβατική. Όπως θα διαπιστωθεί, η δεκαετία του 1890 σηµατοδοτεί µια ουσιαστική αλλαγή στην επιστηµονική αξιολόγηση της περιόδου της Λατινοκρατίας, η ο- ποία δεν µπορεί να µην ληφθεί υπόψη. Οι νεότερες ιστοριογραφικές θεωρήσεις των επιµέρους ιστορικών φάσεών της, αλλά και οι σύγχρονες προσεγγίσεις των δύο συνοίκων στοιχείων, των Βυζαντινών µε τους Δυτικούς, στον άξονα της «ετερότητας» («Otherness») αποτέλεσαν χρήσιµους µεθοδολογικούς οδηγούς. Οπωσδήποτε λήφθηκαν υπόψη οι έρευνες οι σχετικές µε τις ι- δεολογικές κατευθύνσεις της ελληνικής πνευµατικής ζωής κατά το 19 ο αιώνα. Αξιοποιήθηκαν, ακόµη, εργασίες αναφερόµενες στους µηχανισµούς µε τους οποίους οι ιστορικές κοινωνίες συγκροτούν τις ταυτότητές τους. Τα πορίσµατα όλων αυτών των νεώτερων προσεγγίσεων χρησιµοποιήθηκαν ως εργαλείο ανάλυσης της πνευµατικής στάσης έναντι ενός δυτικότροπου παρελθόντος, ίσως περισσότερο τραυ- µατικού από το Οθωµανικό.

7 Εικόνες του Δυτικοευρωπαίου µέσα από την Ιστορία 15 Θεωρώ υποχρέωσή µου να ευχαριστήσω και από τη θέση αυτή τον Οµότιµο Καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας της Φιλοσοφικής Σχολής του EKΠΑ κ. Ευάγγελο Χρυσό, για την τιµητική προσφορά του να µελετήσει την εργασία, καθώς και τις Μαρία Ντούρου-Ηλιοπούλου, Καθηγήτρια των Μέσων Νεωτέρων Χρόνων της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, και την κ. Αναστασία Παπαδία-Λάλα, Καθηγήτρια της Ιστορίας Νέου Ελληνισµού του ΕΚΠΑ, για την προθυµία µε την οποία προέβησαν σε χρήσιµες υποδείξεις, συνεισφέροντας στην επιστηµονική αρτιότητα του έργου. Δ. Κ. Γιαννακόπουλος

8 16 Δηµήτριος Κ. Γιαννακόπουλος Αναγκαίες διευκρινίσεις Όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης, όλες οι περικοπές από τα αυθεντικά κείµενα (γραµµένα σε αρχαΐζουσα γλώσσα) έχουν µεταφερθεί στην πολυτονική τους γραφή. Κρίθηκε ότι, εκτός του επιβαλλόµενου σεβασµού στα µνηµεία αυτά του λόγου, η µονοτονική γραφή θα δηµιουργούσε, λόγω της µορφοσυντακτικής τους δοµής, πρόβληµα κατανόησης. Ζητείται η επιείκεια των αναγνωστών για τα τυχόν τονικά λάθη. Σε µονοτονική γραφή έχουν καταχωρηθεί µόνο οι τίτλοι της ίδιας κατηγορίας, είτε ως παραποµπές, είτε ως Βιβλιογραφία. Δεν θεωρήθηκε απαραίτητο να σηµειωθούν οι εκδόσεις των έργων εκείνων της ελληνικής κλασικής λογοτεχνίας (πεζών ή ποιητικών), των οποίων µέρη αξιοποιήθηκαν ως πηγές τεκµηρίωσης της παρούσας µελέτης. Πρόκειται, εξάλλου, για πνευµατική δηµιουργία µε συνεχείς ανατυπώσεις µεν, αλλά ουσιαστικά αναλλοίωτη ως προς το περιεχόµενό της. Αποσπάσµατα από λογοτεχνικά κείµενα, κυρίως ποιητικά, γραµµένα στη «δηµοτική» γλώσσα της γενιάς του 1880 έχουν συµπεριληφθεί σε µονοτονική γραφή. Για τον χαρακτηρισµό συνολικά των περιόδων των δυτικών κυριαρχιών χρησιµοποιείται ο δόκιµος επιστηµονικά όρος «Λατινοκρατία». Ο όρος «Φραγκοκρατία», όταν χρησιµοποιείται, δηλώνει την πρώιµη φάση της λατινικής κατάκτησης ( ), και τα καθεστώτα του Πριγκιπάτου της Αχαΐας και του Δουκάτου των Αθηνών (µέχρι τον 15 ο αιώνα). Σε όσες περιπτώσεις αναφέρεται η «Φραγκοκρατία» ως συνολικός χαρακτηρισµός του 19 ου αιώνα για τη Λατινοκρατία, η λέξη τίθεται εντός εισαγωγικών.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 72 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Εισαγωγή Το προτεινόµενο ΠΣ για το µάθηµα της λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

306 Βιβλιοκρισίες. βανδαλισμούς και λεηλασίες, καθώς οι κατακτητές:

306 Βιβλιοκρισίες. βανδαλισμούς και λεηλασίες, καθώς οι κατακτητές: 306 Βιβλιοκρισίες βανδαλισμούς και λεηλασίες, καθώς οι κατακτητές: ετζάκισαν και τους σταυρούς, επήραν τα χαρτία" πολλοί τον τόπον σκάλιζαν να βρίσκωσι φλωρία». Μπαίνω στον πειρασμό εδώ να αναφέρω κι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ, ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ» ΓΚΛΙΟΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ, ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ» ΓΚΛΙΟΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήµης στην Ελλάδα (19ος-20ός αιώνας) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Αθήνα 2011 1. ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ H

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος της λογοτεχνίας είναι η ενδυνάµωση

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Μελέτη ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ. Επιβλέποντες καθηγητές: Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη Αικατερίνη Αντωνοπούλου ηµήτριος Ζµπάινος

Πτυχιακή Μελέτη ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ. Επιβλέποντες καθηγητές: Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη Αικατερίνη Αντωνοπούλου ηµήτριος Ζµπάινος Πτυχιακή Μελέτη Ο ρόλος της Μουσειακής Εκπαίδευσης µέσα από το πλαίσιο των Πολιτισµικών Μαθηµάτων και των Πολιτιστικών ραστηριοτήτων των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών του τµήµατος Οικιακής Οικονοµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική ιστορία και διδακτική της ιστορίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τοπική ιστορία και διδακτική της ιστορίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας και Διδακτικής της Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 Στοιχεία δημοσίευσης στο τέλος του κειμένου.

1 Στοιχεία δημοσίευσης στο τέλος του κειμένου. Προτάσεις Οπτικοακουστικής Παιδείας στο χώρο της Τυπικής Εκπαίδευσης Ιδιαιτερότητες, αιτήματα και οργανωτικές δυσκολίες που συνεπάγονται οι επικρατέστερες διατυπωμένες προτάσεις και αναζήτηση συνθετικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΕΝΣΥΝΑΊΣΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ»

«ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΕΝΣΥΝΑΊΣΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΕΝΣΥΝΑΊΣΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ» Διδακτορική Διατριβή του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ «ιερεύνηση της διαισθητικής γνώσης των µαθητών για τη γλώσσα και ανάπτυξη της γλωσσικής τους επίγνωσης µέσω της γλωσσικής διδασκαλίας.» Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επιστημονικώς Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδασκαλία και status της Ποιοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμικές δεξιότητες για όλους: Προετοιμασία για τη ζωή μέσα σ έναν ετερογενή κόσμο.

Διαπολιτισμικές δεξιότητες για όλους: Προετοιμασία για τη ζωή μέσα σ έναν ετερογενή κόσμο. Διαπολιτισμικές δεξιότητες για όλους: Προετοιμασία για τη ζωή μέσα σ έναν ετερογενή κόσμο. Εισαγωγή Josef Huber, Επικεφαλής του προγράμματος Pestalozzi Το περιεχόμενο και η καθημερινή πραγματικότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Ο ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με την

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές του Άλλου σε ξενόγλωσσα μεταφρασμένα βιβλία λογοτεχνίας για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας.

Μορφές του Άλλου σε ξενόγλωσσα μεταφρασμένα βιβλία λογοτεχνίας για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΘΕΓ (www.potheg.gr) Νεόφυτος Χαριλάου. Νικόλαος Γλάρος. Σοφία Γιαγιάτσου

ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΘΕΓ (www.potheg.gr) Νεόφυτος Χαριλάου. Νικόλαος Γλάρος. Σοφία Γιαγιάτσου ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΘΕΓ (www.potheg.gr) Νεόφυτος Χαριλάου Νικόλαος Γλάρος Σοφία Γιαγιάτσου Α. O σχεδιασμός για τη δημιουργία της συλλογής ΠΟΘΕΓ. Άξονες - κριτήρια επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Μανωλάκη Ειρήνης Α.Ε.Μ. 21/04 Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάθηµα: Θρησκευτικά Ο ΗΓΙΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΠΑ. Λ (1 ώρα την εβδοµάδα) ιδακτικό Βιβλίο : Θρησκευτικά «ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Πτυχιακή Εργασία Θέμα Παράδοση και νεοτερικότητα. Η περίπτωση του λαουτιέρη Χρήστου Ζώτου Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2004-6

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2004-6 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2004-6 Επιστημονική Υπεύθυνη Συντονίστρια Χριστίνα Αργυροπούλου, Σύμβουλος του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα