Αλγόριθμοι Εξισορρόπησης Φορτίου σε Περιβάλλον «Σύννεφου» Load Balancing Algorithms in Cloud Computing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλγόριθμοι Εξισορρόπησης Φορτίου σε Περιβάλλον «Σύννεφου» Load Balancing Algorithms in Cloud Computing"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών Καθηγητής: Α.Α. Οικονομίδης University of Macedonia Master Information Systems Computer Networks Professor: A.A. Economides Αλγόριθμοι Εξισορρόπησης Φορτίου σε Περιβάλλον «Σύννεφου» Load Balancing Algorithms in Cloud Computing Πλασταράς Ευριπίδης Α.Μ. 18/11 Φεβρουάριος 2013

2 Load Balancing Algorithms in Cloud Computing Περιεχόμενα Περίληψη... iii Abstract... iii Εισαγωγή Εξισορρόπηση Φορτίου (Load Balancing) Ορισμός και Στόχοι Βασικοί Πόροι Συστήματος Συστατικά Στοιχεία και Διαδικασία Εξισορρόπησης Φορτίου Τρόποι Επίτευξης Εξισορρόπησης Φορτίου Οφέλη και Πλεονεκτήματα του Server Load Balancing Τύποι Αλγορίθμων Εξισορρόπησης Φορτίου Υπολογιστική «Σύννεφου» (Cloud Computing) Ορισμός Συστατικά μέρη του Cloud Τεχνολογίες που Χρησιμοποιεί το Cloud Μοντέλο Υπηρεσιών Cloud Τύποι Cloud Βασικά Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα και Προκλήσεις Αλγόριθμοι Εξισορρόπησης Φορτίου σε Περιβάλλον «Σύννεφου» Εξισορρόπηση Φορτίου σε Περιβάλλον «Σύννεφου» Απλοί Αλγόριθμοι Εξισορρόπησης Φορτίου Αλγόριθμος Ισόποσης Διάδοσης Τρέχουσας Εκτέλεσης (ESCE) Αλγόριθμος Εξισορρόπησης Φορτίου LB3M Αλγόριθμος Εξισορρόπησης Φορτίου CMLB Αλγόριθμος Εξισορρόπησης Φορτίου με Επίγνωση Ενέργειας Cloud Load Balancing μια προέκταση του Global Server Load Balancing Συμπεράσματα και Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα Βιβλιογραφία ii

3 Load Balancing Algorithms in Cloud Computing Περίληψη Η εξισορρόπηση φορτίου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι ενός δικτύου ή ενός κατανεμημένου συστήματος γενικότερα, προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία του, ιδίως όταν σχετίζεται με αυξημένο όγκο δεδομένων. Η τεχνολογία της υπολογιστικής «σύννεφου» έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια ραγδαία διάδοση και συνεχώς εξελίσσεται, πράγμα που σημαίνει ότι ένα τέτοιου είδους σύστημα διαχειρίζεται μεγάλο όγκο δεδομένων. Το γεγονός αυτό καθιστά σαν απαραίτητο στόχο την εξισορρόπηση φορτίου, προκειμένου το σύστημα να λειτουργεί αποδοτικά. Έχουν αναπτυχθεί αρκετοί αλγόριθμοι που επιτυγχάνουν αυτό το στόχο, είτε απλοί, είτε σύνθετοι. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένους από αυτούς, καθώς επίσης, και να κάνει σαφή την έννοια της εξισορρόπησης φορτίου και πόσο χρήσιμη είναι σε ένα περιβάλλον «σύννεφου». Abstract Load Balancing is an integral part of a network or a distributed system in order to operate efficiently, especially when it is associated with an increased volume of data. The technology of Cloud Computing has spread rapidly in recent years and it constantly evolving, which means that such systems handle large amounts of data. This fact, makes it necessary for the system to balance the load, in order to operate efficiently. There have been developed several algorithms which achieve this goal, both simple and complex. This paper means to present some of these algorithms, as well to make clear the concept of load balancing and how useful it is in Cloud Computing. iii

4 Load Balancing Algorithms in Cloud Computing 1 Εισαγωγή Έναν απλό ορισμό που θα μπορούσαμε να δώσουμε στον όρο «σύννεφο» (cloud) ή υπολογιστική «σύννεφου» (cloud computing) είναι ότι λειτουργώντας σε περιβάλλον cloud μας δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε αρχεία, δεδομένα, εφαρμογές και υπηρεσίες από τον φυλλομετρητή μας (web browser) μέσω του Ίντερνετ, τα οποία προσφέρονται από κάποιον τρίτο πάροχο, πληρώνοντας μόνο για τους υπολογιστικούς πόρους και υπηρεσίες που χρησιμοποιήσαμε. (Won, 2009). Βασικά συστατικά του cloud computing είναι οι εξυπηρετητές (servers) και τα κέντρα δεδομένων (data centers). Οι servers είναι υπεύθυνοι για την διαχείριση των αιτημάτων των πελατών (clients), ενώ στα κέντρα δεδομένων είναι αποθηκευμένη όλη η πληροφορία. Είναι προφανές ότι η εκτεταμένη χρήση του Ίντερνετ σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πλέον τα πάντα βρίσκονται στον παγκόσμιο ιστό, εφόσον μιλάμε για περιβάλλον «σύννεφου», δημιουργεί ένα τεράστιο φόρτο αιτημάτων και εργασιών τόσο για τους servers, όσο και για τα data centers. Επομένως κρίνεται απαραίτητη η εξισορρόπηση αυτού του φορτίου. Η έννοια φόρτος και η διαχείρισή του είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα δίκτυα, όπου για την ομαλή λειτουργία ενός δικτύου και τη σωστή κατανομή των πόρων απαιτείται η εξισορρόπηση του φόρτου αυτού. Εξισορρόπηση φορτίου είναι η διαδικασία διανομής του φόρτου μεταξύ των κόμβων ενός δικτύου, με σκοπό να βελτιωθεί τόσο η αξιοποίηση των πόρων, όσο και ο χρόνος απόκρισης των εργασιών, αποφεύγοντας παράλληλα καταστάσεις όπου κάποιοι κόμβοι είναι βαριά φορτωμένοι, ενώ άλλοι είναι είτε σε αδράνεια, είτε υπολειτουργούν. Με την εξισορρόπηση φορτίου εξασφαλίζουμε ότι κάθε κόμβος του δικτύου εργάζεται περίπου το ίδιο, οποιαδήποτε χρονική στιγμή. (Kaur, 2012).

5 Load Balancing Algorithms in Cloud Computing 2 Στην περίπτωση των συστημάτων cloud, ο ρόλος των εξισορροποιητών φορτίου (load balancers) είναι να βελτιώσουν την απόδοση και τη διαθεσιμότητα των πόρων και των υπηρεσιών που προσφέρονται. Είναι γεγονός ότι η εξισορρόπηση φορτίου σε συστήματα cloud αποτελεί πρόκληση, καθώς δεν είναι πάντα πρακτικά εφικτό ή οικονομικά αποδοτικό να διατηρούμε έναν ή περισσότερους πόρους αδρανείς, μόνο για να ικανοποιηθεί η απαιτούμενη ζήτηση. (Padhy & Rao, 2011). Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει τους διάφορους αλγόριθμους εξισορρόπησης φορτίου σε συστήματα cloud, ρίχνοντας το βάρος σε αυτούς που επικρατούν περισσότερο σήμερα. Παράλληλα, γίνεται και μια προσπάθεια αξιολόγησης και σύγκρισης αυτών με σκοπό την εξαγωγή κάποιου γενικού συμπεράσματος. Έτσι, αρχικά προσδιορίζουμε την έννοια εξισορρόπηση φορτίου και την αναγκαιότητά της σε ένα περιβάλλον δικτύου. Έπειτα, αναλύουμε τα κύρια στοιχεία, καθώς και τις βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιεί ένα σύστημα «Σύννεφου». Τέλος, παρουσιάζουμε την χρησιμότητα της εξισορρόπησης φορτίου σε ένα περιβάλλον cloud, μέσω της παρουσίασης βασικών αλγορίθμων.

6 Load Balancing Algorithms in Cloud Computing 3 1. Εξισορρόπηση Φορτίου (Load Balancing) 1.1 Ορισμός και Στόχοι Με τον όρο εξισορρόπηση φορτίου εννοούμε την ικανότητα να διαμοιράζουμε τον φόρτο εργασίας μιας εφαρμογής σε ένα πλήθος ξεχωριστών συστημάτων με σκοπό την αύξηση της συνολικής απόδοσης και της διαχείρισης των εισερχόμενων αιτήσεων προς την συγκεκριμένη εφαρμογή. Είναι μια διαδικασία που αρχικά φαίνεται απλή και βοηθάει όλα να γίνουν γρηγορότερα, όμως υπάρχουν και αρκετοί παράγοντες που αυξάνουν το επίπεδο πολυπλοκότητας. (Membrey, Plugge, & Hows, 2012). Εικόνα 1: Load Balancing 1 Αν θέλαμε να δώσουμε ένα ορισμό σε αυτήν την διαδικασία θα ήταν: «Η εξισορρόπηση φορτίου είναι μια μέθοδος δικτύωσης υπολογιστών για το διαμοιρασμό του φόρτου εργασίας σε πολλούς υπολογιστές ή σε μια συστάδα υπολογιστών, σε συνδέσεις δικτύου, κεντρικές μονάδες 1 Πηγή:

7 Load Balancing Algorithms in Cloud Computing 4 επεξεργασίας, δίσκους, ή άλλους πόρους, για να επιτευχθεί η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων, η μεγιστοποίηση της απόδοσης, η ελαχιστοποίηση του χρόνου απόκρισης και η αποφυγή υπερφόρτωσης. Η υπηρεσία αυτή, συνήθως παρέχεται από ειδικό λογισμικό (software) ή υλικό (hardware).». (Wikipedia, 2012). Οι στόχοι της εξισορρόπησης φορτίου σύμφωνα με τους Padhy και Rao (2011) είναι η ουσιαστική βελτίωση της απόδοσης, η ύπαρξη σχεδίου back up σε περίπτωση που το σύστημα αποτύχει, η διατήρηση της σταθερότητας του συστήματος και να διευκολυνθεί η μελλοντική τροποποίηση. 1.2 Βασικοί Πόροι Συστήματος Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω η εξισορρόπηση φορτίου έχει να κάνει με τον διαμοιρασμό των πόρων του συστήματος προκειμένου να ολοκληρωθεί μια διαδικασία. Υπάρχουν τέσσερις βασικοί πόροι, εξίσου σημαντικοί, που συνθέτουν έναν εξυπηρετητή (server), καθένας από τους οποίους επηρεάζει την απόδοση του συστήματος. Αυτοί είναι: ο επεξεργαστής, η μνήμη, το δίκτυο και ο χώρος αποθήκευσης. (Membrey, Plugge, & Hows, 2012). Η κύρια δουλειά του επεξεργαστή (processor) είναι να επεξεργάζεται ότι εισέρχεται στο σύστημα μας, επιστρέφοντας κάποια απάντηση. Βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία και είναι ένα από τα βασικά μέτρα απόδοσης σε οποιοδήποτε σύστημα. Για τη χρήση και διατήρηση μιας βάσης δεδομένων (database) μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεγάλη ποσότητα επεξεργασίας. Δίνοντας έναν server σε μια βάση αφαιρείτε ο ανταγωνισμός μεταξύ web server και βάσης, επιτρέποντας την επεξεργασία χωρίς παρεμβολές. Η διάσπαση διαφορετικών εφαρμογών για την αύξηση της επεξεργαστικής ισχύς αποτελεί τον πυρήνα της εξισορρόπησης φορτίου. (Membrey, Plugge, & Hows, 2012)

8 Load Balancing Algorithms in Cloud Computing 5 Η μνήμη (memory) αποτελεί τις πληροφορίες που αποθηκεύονται από το λειτουργικό σύστημα βραχυχρόνια. Ένα μεγάλο μέρος στοιχείων του συστήματος μας βρίσκεται εδώ, επειδή μπορεί να προσεγγιστεί πολύ πιο γρήγορα. Η βελτιστοποίηση της απόδοσης της μνήμης δεν είναι τόσο δύσκολη, αλλά μπορεί να επηρεάσει την συνολική απόδοση. Οι περισσότερες βάσεις δεδομένων καταναλώνουν μεγάλο μέρος μνήμης, διότι επιθυμούν να κρατήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες στη μνήμη, ώστε να υπάρχει γρηγορότερη πρόσβαση σε αυτές. Ο διαμοιρασμός μιας διαδικασίας σε δύο διαφορετικούς servers αυξάνει την απόδοση τόσο της βάσης δεδομένων, όσο και του web server. (Membrey, Plugge, & Hows, 2012) Το δίκτυο (network) αντιπροσωπεύει την τρέχουσα απόδοση μιας συσκευής δικτύου και το ποσοστό που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή για μεταφορά δεδομένων. Εκφράζει επίσης, το χρόνο που απαιτείται για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ δύο σημείων. Αν αρκετή χωρητικότητα δεν είναι διαθέσιμη, τα δεδομένα δεν μπορούν να μεταφερθούν από σημείο σε σημείο. Είναι εμφανές ότι το δίκτυο παίζει σημαντικό ρόλο στη συνολική απόδοση ενός συστήματος. (Membrey, Plugge, & Hows, 2012). Η έννοια αποθηκευτικός χώρος (storage) αναφέρεται στην ποσότητα της φυσικής αποθήκευσης που υπάρχει στον εξυπηρετητή μας. Μπορούμε να την μετρήσουμε, είτε με τη ποσότητα που εισέρχεται/εξέρχεται στο σύστημα ανά δευτερόλεπτο, είτε με τον συνολικό όγκο που καταναλώνεται. Γενικά, ο αποθηκευτικός χώρος είναι σημαντικός, καθώς αν ο server μείνει χωρίς χώρο τότε θα δημιουργηθούν πληθώρα προβλημάτων. (Membrey, Plugge, & Hows, 2012)

9 Load Balancing Algorithms in Cloud Computing Συστατικά Στοιχεία και Διαδικασία Εξισορρόπησης Φορτίου Προτού αναφέρουμε ποια είναι η βασική διαδικασία εξισορρόπησης φορτίου, καλό θα ήταν να παραθέσουμε τα κύρια συστατικά της διαδικασίας αυτής. Αξίζει να πούμε ότι έχουμε να κάνουμε με client-server αρχιτεκτονική. Αρχικά, χρησιμοποιούμε τους όρους κόμβος (node), πάροχος (host), και εξυπηρετητής (server). Οι τρεις όροι πολλές φορές εννοούν το ίδιο πράγμα και άλλες πάλι φορές υφίστανται σαν τρεις διαφορετικές οντότητες, και οι τρεις όμως δέχονται το φορτίο από έναν εξισορροποιητή φορτίου (load balancer). Κάθε ένας load balancer αναπαριστά διαφορετικά τον host ή τον server, και διαφορετικά τις υπηρεσίες που αυτοί παρέχουν. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο διαμοιρασμός του φόρτου γίνεται με τη χρήση παραπάνω του ενός server με σκοπό την αύξηση της απόδοσης. Αυτό προϋποθέτει ότι το σύστημα μας διαθέτει μια συστάδα (cluster) ή μια «φάρμα» (farm) από servers. Επίσης, σημαντική είναι και η έννοια του εικονικού διακομιστή (virtual server). Ένας Virtual server είναι πολλαπλοί servers που εμφανίζονται ως ένας, με σκοπό την εξισορρόπηση φορτίου. (PC Magazine, 2012). Συνδυάζοντας όλες τις παραπάνω έννοιες προκύπτουν τα βασικά βήματα για την εξισορρόπηση φορτίου. Ένας load balancer παρουσιάζει έναν virtual server στον έξω κόσμο. Ο virtual server από την μεριά του υποδεικνύει σε μια συστάδα υπηρεσίες παρεχόμενες από έναν host και ούτω καθεξής. (Salchow, 2007) Ο εξισορροποιητής φορτίου βρίσκεται συνήθως μεταξύ του πελάτη και του παρόχου των υπηρεσιών που ο πρώτος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει. Υπάρχει ο εικονικός διακομιστής που ρυθμίζει σε ποιους server θα μοιραστεί η επεξεργασία του αιτήματος του πελάτη.

10 Load Balancing Algorithms in Cloud Computing 7 Εικόνα 2: Βασικά συστατικά εξισορρόπησης φορτίου 2 Αρχικά, ο πελάτης (client) προσπαθεί να συνδεθεί με την υπηρεσία στον load balancer. Ο load balancer αποδέχεται τη σύνδεση και αφού αποφασίσει ποιος host θα πάρει τη σύνδεση, αλλάζει τη IP διεύθυνση προορισμού προκειμένου να ταιριάξει με την υπηρεσία του επιθυμητού παρόχου. Έπειτα ο πάροχος αποδέχεται τη σύνδεση και απαντάει στον πελάτη μέσω του load balancer. Ο load balancer παρεμβάλλεται στο επιστρεφόμενο πακέτο από τον host και αλλάζει την IP της πηγής για να ταιριάξει με την IP του virtual server. Έπειτα προωθεί το πακέτο πίσω στον πελάτη, ο οποίος το παραλαμβάνει, πιστεύοντας ότι προήλθε από τον virtual server. (Salchow, 2007) 2 Salchow, K. j. (2007). Load Balancing 101: Nuts and Bolts.

11 Load Balancing Algorithms in Cloud Computing Τρόποι Επίτευξης Εξισορρόπησης Φορτίου Προκειμένου να αυξηθεί η συνολική απόδοση του συστήματος, πρέπει να διανείμουμε αποδοτικά παραπάνω συστατικά. Αρχικά, μπορούμε να εφαρμόσουμε διαδικασίες διαχωρισμού σε ένα πλήθος server, έτσι ώστε να μοιράζεται ο φόρτος σε διαφορετικούς server, πράγμα που μπορεί σε μεγάλο βαθμό να αυξήσει το ποσό της διαθέσιμης υπολογιστικής επεξεργαστικής ισχύς. Για παράδειγμα, ξεχωριστοί web servers από τους database servers. Επίσης, η προσθήκη ειδικών εργαλείων σε εφαρμογές, προκειμένου να εξισορροπήσουν το ύψος της επεξεργασίας που απαιτείται για κάθε λειτουργία είναι ένας ακόμη τρόπος. Για παράδειγμα, η προσωρινή αποθήκευση των κοινών δεδομένων μιας ιστοσελίδας οδηγεί στην εξοικονόμηση χρόνου. (Membrey, Plugge, & Hows, 2012). Παράλληλα, μπορούμε να ρυθμίσουμε τον εξισορροποιητή φορτίου να εργάζεται ανά προορισμό (per-destination) ή ανά πακέτο (per-packet). Η ανά προορισμό λειτουργία σημαίνει ότι ο εκάστοτε δρομολογητής διανέμει τα πακέτα ανάλογα με τη διεύθυνση προορισμού. Διατηρείτε έτσι η σειρά των πακέτων, με πιθανότητα όμως, ένας server να λαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της κυκλοφορίας και κάποιος άλλος να μένει αδρανής. Αντίθετα, η ανά πακέτο εξισορρόπηση φορτίου σημαίνει ότι ο εκάστοτε δρομολογητής στέλνει το πρώτο πακέτο από μία διαδρομή, το δεύτερο από μία άλλη και ούτω καθεξής. Εγγυάται ίσο φορτίο για όλες τις συνδέσεις. Ωστόσο, υπάρχει η πιθανότητα τα πακέτα να φθάσουν με λάθος σειρά, καθώς μπορεί να υπάρξει διαφορετική καθυστέρηση εντός του δικτύου. (CISCO, 2005).

12 Load Balancing Algorithms in Cloud Computing Οφέλη και Πλεονεκτήματα του Server Load Balancing Το Server Load Balancing είναι η διαδικασία διαμοιρασμού αιτημάτων για υπηρεσίες σε μια ομάδα από εξυπηρετητές. Είναι συνδεδεμένη με σημαντικές απαιτήσεις ενός δικτύου, όπως η κλιμάκωση, η υψηλή απόδοση, η υψηλή διαθεσιμότητα και η αποκατάσταση καταστροφών. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει σε πολλούς εξυπηρετητές να εμφανίζονται σαν ένας (virtual server). Η υψηλή απόδοση επιτυγχάνεται όταν η υπολογιστική δύναμη των servers χρησιμοποιείται έξυπνα. Οι εξισορροποιητές κατευθύνουν τις αιτήσεις του χρήστη σε διακομιστές (servers) που είναι λιγότερο απασχολημένοι και άρα σε θέση να παρέχουν ταχύτερους χρόνους απόκρισης. Παράλληλα αν μια υπηρεσία ή ένας server παρουσιάσει πρόβλημα, τότε ο εξισορροποιητής φορτίου ανακατανέμει τα αιτήματα των τελικών χρηστών σε άλλους servers, προκειμένου να διατηρηθεί η διαθεσιμότητα του συστήματος. (Radharc-Communications, 2012). Τεχνικές όπως η εξισορρόπηση φορτίου server χρησιμοποιούνται συνήθως σε ένα ενιαίο κέντρο δεδομένων (datacenter) για τη δημιουργία ομάδας εφαρμογών και / ή servers ανεκτικούς σε σφάλματα και κλιμακούμενους. Οι οργανισμοί που επιθυμούν να προστατεύουν από τους κινδύνους, φυσικές καταστροφές, άρνηση εξυπηρέτησης, κ.α. επιλέγουν συχνά να αναπτύξουν μια παγκόσμια λύση εξισορρόπησης φόρτου (Global Server Load Balancing) που δρομολογεί τις εφαρμογές σε πολλαπλά κέντρα δεδομένων και αφαιρεί έτσι σημεία της αποτυχίας. Υπάρχουν δύο βασικά πλεονεκτήματα από την υλοποίηση της παγκόσμια εξισορρόπησης φορτίου, η επιχειρησιακή συνέχεια και η βελτίωση της πελατειακής εμπειρίας, το οποίο επιτυγχάνεται με τη χρήση του κοντινότερου και αποδοτικότερου datacenter ως προς το τον πελάτη. (Adler, 2010)

13 Load Balancing Algorithms in Cloud Computing Τύποι Αλγορίθμων Εξισορρόπησης Φορτίου Ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος, οι αλγόριθμοι εξισορρόπησης φορτίου μπορεί να διαιρεθεί σε δύο κατηγορίες, στους στατικούς που δεν λαμβάνουν υπόψη την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος, οπότε απαιτείται προγενέστερη γνώση του συστήματος, και στους δυναμικούς, όπου η εξισορρόπηση φορτίου βασίζεται στην τρέχουσα κατάσταση του συστήματος και δεν απαιτείται προγενέστερη γνώση. Ένας δυναμικός αλγόριθμος εξισορρόπησης φορτίου, όπως είπαμε, δεν υπολογίζει την προηγούμενη κατάσταση ή τη συμπεριφορά του συστήματος, επειδή εξαρτάται από την παρούσα συμπεριφορά του. Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάπτυξη τέτοιων αλγόριθμων είναι: η εκτίμηση του φόρτου, η σύγκριση του φόρτου, η σταθερότητα των διάφορων συστημάτων, οι επιδόσεις του συστήματος, η αλληλεπίδραση μεταξύ των κόμβων, η φύση της επεξεργασίας που απαιτείται, η επιλογή των κόμβων κ.α. (Padhy & Rao, 2011) Παράλληλα, ανάλογα με το ποιος ξεκίνησε τη διαδικασία, οι αλγόριθμοι εξισορρόπησης φορτίου μπορούν να χωριστούν σε sender initiated (αποστολέας), receiver initiated (δέκτης) και symmetric (συνδυασμός των δύο).

14 Load Balancing Algorithms in Cloud Computing Υπολογιστική «Σύννεφου» (Cloud Computing) 2.1 Ορισμός Η έννοια της υπολογιστικής «σύννεφου» (cloud computing) γενικά είναι πολύ μπερδεμένη και πολύ μεταβαλλόμενη. Ξεκίνησε σαν επιστημονικό υπολογιστικό εργαλείο, αλλά η αρχιτεκτονική του το μετέτρεψε σε μια νέα τεχνολογία. Η δυνατότητα πρόσβασης σε Internet υψηλής ταχύτητας, το ισχυρό δίκτυο server και αποθήκευσης σε data centers, αλλά και οι εξελίξεις στη δημιουργία υψηλής απόδοσης λογισμικού για data centers και το Web, μας δείχνουν ότι το cloud computing θα επικρατήσει. Δεν είναι εφικτό να δώσουμε έναν ξεκάθαρο ορισμό, όμως ένας ορισμός που ερμηνεύει την έννοια cloud θα μπορούσε να είναι: «Το cloud computing είναι ένα μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών στο οποίο οι κεντρικές διαχειριστικές υπολογιστικές δυνατότητες παρέχονται σαν υπηρεσίες, ανάλογα με τις ανάγκες, μέσω ενός δικτύου σε μια πληθώρα από συσκευές χρηστών» (Chee & Franklin, 2010). Αν θέλουμε να δώσουμε έναν πιο απλό ορισμό, σύμφωνα με τον Bobrowski (2010), το «σύννεφο» είναι ένα μέρος όπου πόροι όπως hardware, λειτουργικά συστήματα, δίκτυα, αποθηκευτικός χώρος, βάσεις δεδομένων, αλλά και ολοκληρωμένες εφαρμογές γίνονται άμεσα και κατόπιν αιτήσεως διαθέσιμοι.

15 Load Balancing Algorithms in Cloud Computing 12 Εικόνα 3: Το περιβάλλον του Cloud Computing Συστατικά μέρη του Cloud Ένα περιβάλλον «σύννεφου» αποτελείτε από τρία βασικά συστατικά: τους πελάτες (clients), τα datacenters και τους servers (Padhy & Rao, 2011). Οι clients δεν είναι τίποτα άλλο από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι τελικοί χρήστες προκειμένου να διαχειριστούν οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με το cloud. Οι εφαρμογές μπορεί να είναι μικρές και απλές για χρήση ακόμη και μέσω κινητού τηλεφώνου ή tablet. Η λειτουργία τους επικεντρώνεται στην εμφάνιση της πληροφορίας ή ακόμα και στη διαχείριση του ίδιου του server. 3 Danchev, S., Tsakanikas, A., & Ventouris, N. (2011). Cloud Computing: A Driver for Greek Economy Competitiveness.

16 Load Balancing Algorithms in Cloud Computing 13 Από την άλλη πλευρά, τα datacenters δεν είναι τίποτα άλλο από μια συλλογή από servers όπου είναι εγκατεστημένο πλήθος εφαρμογών. Ο τελικός χρήστης συνδέεται μέσω του client για να αποκτήσει καινούριες εφαρμογές ή απλά να διαχειριστεί τις ήδη υπάρχουσες. Τέλος, οι servers είναι υπεύθυνοι για όλη τη δουλειά πίσω από το cloud. Συνήθως, βρίσκονται κατανεμημένοι σε διάφορα σημεία και επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω του Internet. Ο τελικός χρήστης χρησιμοποιεί τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες σε αυτούς, όμως είναι σαν να βρίσκονται στο μηχάνημα του. 2.3 Τεχνολογίες που Χρησιμοποιεί το Cloud Το cloud computing αξιοποιεί υπάρχουσες τεχνολογίες και υπηρεσίες που είναι συνδεδεμένες με το Internet. Είναι βασισμένο στην έννοια της αφαίρεσης (abstraction) και στην έννοια της εικονικοποίησης (virtualization). Με τον όρο αφαίρεσης (abstraction) εννοούμε ότι οι λεπτομέρειες του πως υλοποιείται το σύστημα μας αποκρύπτονται από τους χρήστες και τους προγραμματιστές. Η εφαρμογή τρέχει σε συστήματα τα οποία δεν είναι αδύνατο να προσδιοριστούν, όπως επίσης και τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε άγνωστες τοποθεσίες. Συγχρόνως, η διαχείριση των συστημάτων γίνεται από τρίτους και συνήθως τον πάροχο του συστήματος. Η πρόσβαση στην εφαρμογή από τους τελικούς χρήστες μπορεί να γίνει από οπουδήποτε (Danchev, Tsakanikas, & Ventouris, 2011). Παράλληλα, με την έννοια της αφαίρεσης υπάρχει και η έννοια της εικονικοποίησης (virtualization). Το cloud computing δημιουργεί εικονικά συστήματα μέσω της συγκέντρωσης και του διαμοιρασμού πόρων. Συστήματα και αποθηκευτικός χώρος παρέχονται από μια κεντρική υποδομή, σύμφωνα με το πόσο χρειάζονται. Οι πόροι που παρέχονται είναι κλιμακούμενοι, ανάλογα με λειτουργία της εφαρμογής. Το κόστος αξιολογείται ανάλογα με το

17 Load Balancing Algorithms in Cloud Computing 14 πόσο χρησιμοποιείται η υπηρεσία, δηλαδή αν χρησιμοποιήσω μια εφαρμογή cloud θα πληρώσω ανάλογα με το πόσο τη χρησιμοποίησα (Danchev, Tsakanikas, & Ventouris, 2011). Σύμφωνα και με τους Chee και Franklin (2010), ένα ολόκληρο λειτουργικό σύστημα ή μια εφαρμογή μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα πακέτο αρχείων, τα οποία φαινομενικά θα τρέχουν στο μηχάνημα μας, αλλά στην ουσία θα τρέχουν σε ένα εικονικό περιβάλλον. Επίσης, το virtualization μπορεί να πάρει δύο μορφές, είτε πλήρης εικονικοποίηση, είτε μερική. Στην πρώτη περίπτωση ένα ολόκληρο μηχάνημα εγκαθίστατε στο μηχάνημα μας, ενώ η δεύτερη είναι η περίπτωση όπου διαφορες εφαρμογές τρέχουν σε ένα απομακρυσμένο μηχάνημα, για λόγους εξοικονόμησης χώρου ή πιο σημαντικά για πρόληψη από καταστροφές (disaster recovery) (Padhy & Rao, 2011). 2.4 Μοντέλο Υπηρεσιών Cloud Το μοντέλο υπηρεσιών cloud, σύμφωνα με τους Mather, Kumaraswamy, και Latif (2009), χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: λογισμικό-σαν-υπηρεσία (Software-as-aService SaaS), πλατφόρμα-σαν-υπηρεσία (Platform-as-a-Service PaaS), υποδομή σαν υπηρεσία (Infrastructure-as-a-Service IaaS). Το λογισμικό-σαν-υπηρεσία (SaaS) παρέχει τη δυνατότητα στον τελικό χρήστη να χρησιμοποιεί εφαρμογές σε περιβάλλον «σύννεφου». Οι εφαρμογές αυτές είναι προσβάσιμες από διάφορες συσκευές, μέσω μιας διασύνδεσης πελάτη (client), όπως ένας web browser ή μια διεπαφή προγράμματος. Η βασική υποδομή του cloud, όπως το δίκτυο, οι servers, το λειτουργικό σύστημα, ο αποθηκευτικός χώρος, ακόμη και κάποιες μεμονωμένες δυνατότητες της εφαρμογής, διαχειρίζονται και ελέγχονται από έναν τρίτο, συνήθως τον πάροχο της εφαρμογής και όχι από τον τελικό χρήστη (Mell & Grance, 2011). Γενικά, σε μια τέτοια μορφής υπηρεσία ο

18 Load Balancing Algorithms in Cloud Computing 15 χρήστης δεν αγοράζει το λογισμικό, αλλά το μισθώνει με βάση μια συνδρομή ή ανάλογα με τη χρήση. Σε πολλές περιπτώσεις η εφαρμογή είναι δωρεάν για περιορισμένη χρήση (Mather, Kumaraswamy, & Latif, 2009). Εικόνα 4: Μοντέλο υπηρεσιών Cloud 4 Σε πολλές περιπτώσεις η εφαρμογή είναι δωρεάν για περιορισμένη χρήση (Mather, Kumaraswamy, & Latif, 2009). Από την άλλη πλευρά, με την πλατφόρμα-σαν-υπηρεσία (PaaS) η χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει και να φιλοξενήσει, πάνω στη υποδομή cloud που του προσφέρεται τις δικές του εφαρμογές. Οι εφαρμογές αυτές δημιουργήθηκαν με τη χρήση γλωσσών προγραμματισμού, βιβλιοθηκών, υπηρεσιών και εργαλείων που υποστηρίζει ο πάροχος. Ο τελικός χρήστης δεν διαχειρίζεται την βασική υποδομή του cloud, αλλά ελέγχει τις 4 Mather, T., Kumaraswamy, S., & Latif, S. (2009). Cloud Security and Privacy. O'Reilly.

19 Load Balancing Algorithms in Cloud Computing 16 εγκατεστημένες εφαρμογές και τις ρυθμίσεις για περιβάλλον φιλοξενίας εφαρμογών (hosting) (Mell & Grance, 2011). Κατά τους Mather, Kumaraswamy, και Latif (2009), το PaaS είναι στην ουσία μια παραλλαγή του SaaS όπου το περιβάλλον ανάπτυξης των εφαρμογών προσφέρεται ως υπηρεσία. Τέλος, με την υποδομή-σαν-υπηρεσία (IaaS) η δυνατότητα που προσφέρεται στον χρήστη είναι η παροχή θεμελιωδών υπολογιστικών πόρων, όπως επεξεργαστές, δίκτυα, αποθηκευτικός χώρος κ.α. Ο τελικός χρήστης μπορεί να αναπτύξει και να εκτελέσει αυθαίρετο λογισμικό, το οποίο περιλαμβάνει εφαρμογές και λειτουργικά συστήματα. Για ακόμη μια φορά δεν έχει τον έλεγχο και τη διαχέιριση της υποδομής cloud, αλλά ελέγχει τα λειτουργικά συστήματα, τον αποθηκευτικό χώρο και τις εφαρμογές, και ενδεχομένως περιορισμένο έλεγχο της επιλογής εξαρτημάτων δικτύωσης (Mell & Grance, 2011). Επίσης, σύμφωνα με τους Mather, Kumaraswamy, και Latif (2009), «ο χρήστης πληρώσει για το ποσό της επεξεργαστικής δύναμης, του αποθηκευτικού χώρου, και ούτω καθεξής που πραγματικά καταναλώνει». 2.5 Τύποι Cloud Παρόμοια με τις υπηρεσίες SaaS, PaaS, IaaS που προσφέρονται στον τελικό χρήστη, το περιβάλλον «σύννεφου» μπορούμε να το κατηγοριοποιήσουμε ανάλογα με τους τύπους που το συναντάμε. Αρχικά, υπάρχει το ιδιωτικό «σύννεφο» (Private Cloud), όπου το περιβάλλον cloud λειτουργέι αποκλειστικά για έναν μόνο οργανισμο που περιλαμβάνει πολλαπλούς χρήστες. Οι λειτουργικότητές του δεν είναι άμεσα εκτεθειμένες, με σκοπό την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια. Η διαχείριση και η λειτουργία του μπορεί να ανήκει στον οργανισμό, σε κάποιον

20 Load Balancing Algorithms in Cloud Computing 17 τρίτο, ή σε κάποιο συνδυασμό των δύο (Mell & Grance, 2011), (Danchev, Tsakanikas, & Ventouris, 2011). Παράλληλα, με το ιδιωτικό «σύννεφο», υπάρχει και το κοινοτικό «συννεφο» (Community Cloud), που αποτελεί στην ουσία μια παραλλαγή του πρώτου. Σύμφωνα με τους Mell και Grance (2011) αυτή η μορφή cloud προσφέρεται για αποκλειστική χρήση από μια συγκεκριμένη κοινότητα, ή από οργανώσεις με κοινές «ανησυχίες». Ανήκει, διαχειρίζεται, και λειτουργεί από έναν ή περισσότερους από τους οργανισμούς της κοινότητας, από τρίτους, ή και κάποιο συνδυασμό τους. Αντίθετα με τους προηγούμενους δύο τύπους cloud, το δημόσιο cloud (Public Cloud) προσφέρεται για ανοικτή χρήση από το ευρύ κοινό. Επιχειρησεις, ακαδημαικά ιδρύματα, κυβερνητικές οργανώσεις κατέχουν, διαχειρίζονται και λειτουργούν ένα δημόσιο «σύννεφο» (Mell & Grance, 2011). Οι Danchev, Tsakanikas, και Ventouris (2011) χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι «αυτό το είδος της εγκατάστασης «σύννεφου» απεικονίζεται στην παραδοσιακή γενική έννοια του «Ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση»». Ο τελευταίος τύπος «σύννεφου» είναι το υβριδικό cloud (Hybrid Cloud), το οποίο αποτελεί στην ουσία μια σύνθεση από δύο ή περισσότερους τύπους «σύννεφου».

21 Load Balancing Algorithms in Cloud Computing 18 Εικόνα 5: Υβριδικό Cloud Βασικά Χαρακτηριστικά Όπως έχουμε αναφέρει το cloud computing είναι ένα μοντέλο το οποίο επιτρέπει την πανταχού και εύκολη πρόσβαση κατόπιν αιτήσεως σε μια πληθώρα υπολογιστικών πόρων. Υπάρχουν πολλά βασικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν το μοντέλο του cloud computing (Mell & Grance, 2011). Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι η αυτοεξυπηρέτηση κατόπιν αιτήσεως (on-demand selfservice). Ο τελικός χρήστης μπορεί εφοδιαστεί με θεμελιώδεις υπολογιστικές δυνατότητες, όπως τη χρήση ενός server ή αποθηκευτικού χώρου, χωρίς να υπάρχει η απαίτηση για αλληλεπίδραση με τον πάροχο των υπηρεσιών. 5 Mather, T., Kumaraswamy, S., & Latif, S. (2009). Cloud Security and Privacy. O'Reilly.

22 Load Balancing Algorithms in Cloud Computing 19 Ένα ακόμη χαρακτηριστικό είναι η ευρεία πρόσβαση δικτύου (broad network access). Αυτό σημαίνει ότι οι υπολογιστικοί πόροι είναι διαθέσιμοι από μηχανήματα που επιτρέπουν την πρόσβαση από κάθε είδους πλατφόρμα, όπως smartphones, tablets, laptops, workstations, κτλ. Επίσης, οι υπολογιστικοί πόροι που παρέχονται είναι συγκεντρωμένοι με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετούν καταναλωτές χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο πολλαπλής μίσθωσης, με διαφορετικούς φυσικούς και εικονικούς πόρους να ανατίθενται ξανά και ξανά ανάλογα με την ζήτηση του καταναλωτή (resource pooling). Υπάρχει γενικά, μια αίσθηση ανεξαρτησίας, δηλαδή ο τελικός χρήστης δεν έχει κανένα έλεγχο ή γνώση για την ακριβή τοποθεσία των πόρων που του παρέχονται. Παράλληλα, βασικό χαρακτηριστικό αποτελεί και η ταχεία ελαστικότητα (rapid elasticity). Οι υπολογιστικές δυνατότητες που προσφέρονται χαρακτηρίζονται από ελαστικότητα, δηλαδή μπορούν να αναβαθμιστούν γρήγορα και ορισμένες φορές αυτόματα, ανάλογα με την υπάρχουσα ζήτηση. Για τον χρήστη οι διαθέσιμες υπηρεσίες συχνά φαίνεται να είναι απεριόριστες. Ένα τελευταίο χαρακτηριστικό είναι η μέτρηση της υπηρεσίας (measured service), δηλαδή η δυνατότητα παρακολούθησης, ελέγχου και αναφοράς της χρήσης των πόρων, προκειμένου να παρέχεται διαφάνεια τόσο για τον χρήστη, όσο και για τον πάροχο της χρησιμοποιούμενης υπηρεσίας. Μια υποδομή cloud, είναι η συλλογή του υλικού και λογισμικού που εφαρμόζουν τα παραπάνω βασικά χαρακτηριστικά του cloud computing. Η υποδομή cloud μπορεί να θεωρηθεί ότι περιέχει τόσο φυσικό επίπεδο, όσο και επίπεδο αφαίρεσης. Το φυσικό επίπεδο αποτελείται από πόρους σε υλικό, όπως server, αποθηκευτικός χώρος και συστατικά δικτύου. Το επίπεδο αφαίρεσης αποτελείται από το λογισμικό που αναπτύχθηκε στο φυσικό επίπεδο, το οποίο

23 Load Balancing Algorithms in Cloud Computing 20 εμπεριέχει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά του cloud computing. Εννοιολογικά το επίπεδο αφαίρεσης βρίσκεται πάνω από το φυσικό επίπεδο. 2.7 Πλεονεκτήματα και Προκλήσεις Σύμφωνα με τον Won (2009) το cloud computing προσφέρει μια σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα που το καθιστούν τέλειο παράδειγμα για εξυπηρέτηση σε υπολογιστικές ανάγκες, για κάθε τελικό χρήστη. Το αρχικό πλεονέκτημα που παρέχει το «σύννεφο» είναι ότι ο πάροχος της υπηρεσίας κατέχει και διαχειρίζεται όλους τους υπολογιστικούς πόρους, όπως servers, λογισμικό, αποθηκευτικό χώρο και δίκτυα, που απαιτούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες. Το μόνο που χρειάζεται από την πλευρά του χρήστη είναι να συνδεθεί στο περιβάλλον του cloud. Επίσης, οι τελικοί χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν ή να μειώσουν το επίπεδο χρήσης των υπολογιστικών πόρων, ευέλικτα και εύκολα, ανάλογα με τις απαιτήσεις τους, αντιμετωπίζοντας έτσι περιστασιακές περιόδους αιχμής. Το κόστος της υπηρεσίας είναι πιθανώς πολύ λιγότερο, καθώς πληρώνουν μόνο για τους πόρους και τις υπηρεσίες που πραγματικά χρησιμοποιούν. Παρά το γεγονός ότι η υπολογιστική «σύννεφου» παρέχει τεράστια πλεονεκτήματα και προσφέρει πολλές λύσεις, υπάρχουν και ορισμένες προκλήσεις που οφείλει να αντιμετωπίσει. H εταιρεία CITRIX (2010) σε μια από τις αναφορές της, παραθέτει μια σειρά από τέτοιου είδους προκλήσεις. Ένα βασικό θέμα είναι η ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων που έχουν ανέβει στο cloud, όπως επίσης και η αξιοπιστία των υπηρεσιών. Ο πάροχος ενδεχομένως να μην είναι αρκετά ώριμος ώστε να εξυπηρετήσει το κοινό στο οποίο απευθύνεται, με αποτέλεσμα να πληγεί η αξιοπιστία του.

24 Load Balancing Algorithms in Cloud Computing 21 Συγχρόνως, είναι δύσκολη η συμμόρφωση της cloud υποδομής, με την ήδη υπάρχουσα ΙΤ οργάνωση των χρηστών. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει την αποτελεσματική μετάβαση των εφαρμογών από τα datacenters των επιχειρήσεων-χρηστών στο «σύννεφο». Σημαντική πρόκληση αποτελεί και η έλλειψη διαλειτουργικότητας και συνοχής μεταξύ των διάφορων πάροχων υπηρεσιών cloud, πράγμα που δυσχεραίνει την ενοποίηση. Υπάρχει, γενικά, έλλειψη ώριμων εργαλείων για τη διαχείριση των στοιχείων της υποδομής cloud ή ενδεχόμενες υβριδικές μορφές.

25 Load Balancing Algorithms in Cloud Computing Αλγόριθμοι Εξισορρόπησης Φορτίου σε Περιβάλλον «Σύννεφου» 3.1 Εξισορρόπηση Φορτίου σε Περιβάλλον «Σύννεφου» Όπως έχει γίνει σαφές από το πρώτο κεφάλαιο, η εξισορρόπηση φορτίου αποτελεί μια αρκετά σημαντική διαδικασία και αποτελεί κομμάτι του cloud computing. Η τυχαία άφιξη φορτίου σε ένα τέτοιο περιβάλλον, όπως αυτό του «σύννεφου», μπορεί να προκαλέσει την υπερφόρτωση ορισμένων servers, ενώ κάποιοι άλλοι παραμένουν αδρανείς. Ο αποτελεσματικός προγραμματισμός και η σωστή κατανομή των πόρων είναι ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό, με βάση το οποίο εκτιμάται το σύστημα (Kaur, 2012). Σήμερα, το εύρος ζώνης του δικτύου, μικρότεροι χρόνοι απόκρισης, ελάχιστη καθυστέρηση στη μεταφορά δεδομένων και ελάχιστο κόστος μεταφοράς δεδομένων είναι προκλήσεις του cloud computing όσον αφορά την εξισορρόπηση φορτίου. Η βασική ιδέα για μια τέτοιου είδους πλατφόρμα είναι να έχουμε αρκετούς servers που τρέχουν, αλλά δεν υπερφορτώνονται. Οι διάφορες εικονικές μηχανές (virtual machines) της υποδομής του cloud, οι οποίες ενδεχομένως λειτουργούν και με διαφορετική απόδοση, μοιράζονται ανάλογα με το χρόνο και το φόρτο (Membrey, Plugge, & Hows, 2012). Σύμφωνα με τους Chaczko, Mahadevan, Aslanzadeh, και Mcdermid (2011), οι εξισορροποιητές φορτίου σε ένα περιβάλλον «σύννεφου» εξυπηρετούν δύο σημαντικές ανάγκες, την προώθηση της διαθεσιμότητας των πόρων του «σύννεφου» και τη βελτίωση της απόδοσης. 3.2 Απλοί Αλγόριθμοι Εξισορρόπησης Φορτίου Το περιβάλλον του cloud computing χρησιμοποιεί ως επί τι πλείστον δυναμικούς αλγόριθμους για την εξισορρόπηση φορτίου, χωρίς να αποκλείονται και οι στατικοί αλγόριθμοι.

26 Load Balancing Algorithms in Cloud Computing 23 Οι δυναμικοί αλγόριθμοι ορίζουν βάρη στους servers και αναζητούν αυτόν με το ελαφρύτερο για να διοχετεύσουν τον φόρτο. Ωστόσο, αυτή η επιπλέον επικοινωνία με τους διακομιστές, επιβαρύνουν το δίκτυο, δημιουργώντας παραπάνω φόρτο. Αντίθετα, οι στατικοί αλγόριθμοι χωρίζουν την κυκλοφορία ισόποσα μεταξύ των διακομιστών. Με την προσέγγιση αυτή όμως, παραβλέπεται ο ήδη υπάρχον φόρτος του server, κατά συνέπεια η κατάσταση γίνεται πιο δυσμενής (Chaczko, Mahadevan, Aslanzadeh, & Mcdermid, 2011). Συγκρίνοντας τις δύο κατηγορίες αλγορίθμων βλέπουμε ότι, οι στατικοί αλγόριθμοι είναι απλοί, αλλά πολλές φορες επιβαρύνουν τους servers. Ενώ, οι δυναμικοί χρησιμοποιούν ερωτήματα προς τους servers για να μην τους επιβαρύνουν, αλλά οριμένες φορες προσθέτουν επιπλέον φόρτο στο δίκτυο. Υπάρχουν αρκετοί απλοί αλγόριθμοι, που επιτυγχάνουν την εξισορρόπηση φορτίου, όχι τόσο αποτελεσματικά όσο αυτοί που θα αναλύσουμε στη συνέχεια. Αξίζει, να αναφέρουμε κάποιους βασικούς, όπως ο αλγόριθμος round-robin, ο οποίος διανέμει ισόποσα το φορτίο σε όλους τους servers τους συστήματος. Άλλος αλγόριθμος βασίζεται στον κατακερματισμό, όπως modulo-n κατακερματισμός, το υψηλότερο τυχαίο βάρος κ.α. Επίσης, άλλος αλγόριθμος λαμβάνει υπόψιν το φόρτο εργασίας που έχει κάθε server, όπως για παράδειγμα τον αριθμό των συνδέσεων, τη χρήση τoυ επεξεργαστή, τη διαθέσιμη μνήμη κ.α. Αν θέλουμε να βελτιώσουμε την αξιοποίηση των πόρων, να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση, να μειώσουμε τον χρόνο απόκρισης και να αποφύγουμε την υπερφόρτωση, τότε θα χρησιμοποιήσουμε αλγόριθμους που λαμβάνουν υπόψη και τους υπόλοιπους πόρους της υποδομής cloud. Αυτού του είδους οι αλγόριθμοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τους προσαρμοστικούς (adaptive) και στους μη-προσαρμοστικούς (non-adaptive). Οι πρώτοι προσμετράνε τη τρέχουσα κατάσταση του συστήματος προτού κατανέμουν το φόρτο, ενώ οι δεύτεροι δεν λαμβάνουν την τρέχουσα κατάσταση υπόψη, αλλά χρησιμοποιούν κάποιες

27 Load Balancing Algorithms in Cloud Computing 24 ευρετικές μεθόδους (heuristics) για την επιλογή κόμβων (Wen, Hai-ying, Chuang, & Yang, 2011). 3.3 Αλγόριθμος Ισόποσης Διάδοσης Τρέχουσας Εκτέλεσης (ESCE) Το πρόβλημα μας, όπως σε κάθε περίπτωση, είναι η τυχαία άφιξη φόρτου εργασίας σε ένα περιβάλλον υποδομής cloud που επιβαρύνει τους servers μας και άρα το σύστημα μας. Παρακάτω αναλύουμε πως λειτουργεί ο Αλγόριθμος Ισόποσης Διάδοσης Τρέχουσας Εκτέλεσης (Equally Spread Current Execution - ESCE). Αρχικά, καθώς καταυθάνουν στο «σύννεφο» μας οι διάφορες εργασίες, στοιβάζονται σε μια ουρά. Ο διαχειριστής του «σύννεφου» εκτιμά το μέγεθος της κάθε εργασίας και ελέγχει για αν υπάρχει διαθέσιμη εικονική μηχανή και τη χωριτικότητα της. Επειτα, αφού βρεθεί η κατάλληλη μηχανή, ο διαχειριστής των εργασιών παρέχει τους απαιτούμενους πόρους στην εργασία που βρίσεκται στην ουρά. Το πλεονέκτημα αυτού του αλγόριθμου είναι ότι προσφέρει μια βελτίωση στο χρόνο απόκρισης και του χρόνου επεξεργασίας, σε σύγκριση με άλλους αλγόριθμους, όπως για παράδειγμα ο round-robin. Οι εργασίες μοιράζονται ισόποσα, το υπολογιστικό μας σύστημα είναι εξισορροποιημένο και δεν υπάρχει εικονική μηχανή που να υπολειτουργεί. Λόγω αυτού του πλεονεκτήματος, υπάρχει μια μείωση στο κόστος των εικονικών μηχανών κόστος και το κόστος μεταφοράς δεδομένων (Kaur, 2012).

28 Load Balancing Algorithms in Cloud Computing 25 Εικόνα 6: Αλγόριθμος ESCE Αλγόριθμος Εξισορρόπησης Φορτίου LB3M Ο αλγόριθμος LB3M συνδυάζει στρατηγικές εξισορρόπησης φορτίου με στρατηγικές ελάχιστου χρόνου ολοκλήρωσης. Είναι αποτέλεσμα συνδυασμού ορισμένων απλών αλγορίθμων τους οποίους αναφέρουμε παρακάτω. Ο Ευκαιριακός Αλγόριθμος Εξισσορόπησης Φορτίου (Opportunistic Load Balancing algorithm - OLB) διατηρεί τον κάθε κόμβο απασχολημένο ανεξάρτητα από τρέχοντο φόρτο εργασίας. Αναθέτει τις διεργασίες με τυχαία σειρά. Ο αλγόριθμος Ελάχιστου Χρόνου Ολοκλήρωσης (Minimum Completion Time algorithm - MCT), αναθέτει μια εργασία σε εκείνο τον κόμβο που πιστευει ότι έχει τον αναμενόμενο ελάχιστο χρόνο ολοκλήρωσης. Ο αλγόριθμος προγραμματισμού Min-Min (ΜΜ algorithm) ακολουθεί την ίδια προσέγγιση με τον MCT. Ο αλγόριθμος εξισορρόπησης φορτίου Min-Min (LBMM), από την άλλη πλευρά, υιοθετεί και στρατηγικές εξισορρόπησης, αποφεύγοντας έτσι την διπλή δουλειά. Ο αλγόριθμος Load 6 Kaur, J. (2012). Comparison of load balancing algorithms in a Cloud

29 Load Balancing Algorithms in Cloud Computing 26 Balance Max-Min and Max (LB3M) επιτυγχάνει καλύτερη εξισορρόπηση φορτίου και καλύτερο ελάχιστο χρόνο ολοκλήρωσης σε σχέση με τους ΜΜ και LBMM. Η λειτουργία του αλγορίθμου LB3M έχει ως εξής, αρχικά υπολογίζεται ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης της κάθε εργασίας για κάθε κόμβο και επιλέγεται ο μέγιστος. Στη συνέχεια, εντοπίζεται ο ελεύθερος κόμβος με τον ελάχιστο χρόνο ολοκλήρωσης και του αποστέλλεται η εργασία. Έπειτα, αν δεν υπάρχει ελεύθερος κόμβος, τότε όλοι οι κόμβοι επαναξιολογούνται και υπολογίζονται οι νέοι ελάχιστοι χρόνοι ολοκλήρωσης. Οι χρόνοι αυτοί για μη ελεύθερους κόμβους είναι το άθροισμα του χρόνου ολοκλήρωσης της τρέχουσας εργασίας και της εργασίας που πρόκειται να εκτελεστεί. Αφού υπολογιστούν οι νέοι χρόνοι ανατίθεται η εργασία στον κόμβο με τον ελάχιστο χρόνο ολοκλήρωσης. Τέλος, επαναλαμβάνεται η διαδικασία αυτή μέχρι να τελειώσουν όλες οι εργασίες (Hung, Wang, & Hu, 2011). Γενικά, ο αλγόριθμος LB3M είναι αρκετά αποδοτικός και επιτυγχάνει καλύτερη εξισορρόπηση φορτίου και απόδοση, συγκριτικά με άλλους αλγορίθμους. 3.5 Αλγόριθμος Εξισορρόπησης Φορτίου CMLB Ο αλγόριθμος CMLB έχει πάρει το όνομα του από τα αρχικά του Cloud-based Multimedia Load Balancing. Έχει αναπτυχθεί για multimedia εφαρμογές σε περιβάλλον cloud. Βασικό του πλεονέκτημα είναι ότι μειώνει τον χρόνο απόκρισης του συστήματος. Επίσης, λαμβάνει υπόψη πλήρως την τρέχουσα κατάσταση του κόμβου, δηλαδή τον υπάρχοντα φόρτο, και κατανέμει έτσι τους πόρους πιο αποτελεσματικά.

30 Load Balancing Algorithms in Cloud Computing 27 Εικόνα 7: Σύγκριση CMLB με άλλους αλγόριθμους με βάση το χρόνο απόκρισης 7 Η διαδικασία που ακολουθεί είναι στην ουσία μια προσπάθεια για παγκόσμια εξισορρόπηση φορτίου μεταξύ όλων των κόμβων, όταν οι τελικοί χρήστες ζητούν υπηρεσίες πολυμέσων. Αρχικά, μετριούνται οι τοποθεσίες των clients, όπως επίσης και οι τοποθεσίες των κόμβων. Με βάση τη σειρά ορόσημο που πήραμε για τους πελάτες, επιλέγουμε τους πιο κοντινούς κόμβους σαν υποψήφιους. Υπολογίζουμε τον τρέχοντα φόρτο και την κατάσταση του δικτύου για αυτούς τους κόμβους και επιλέγουμε τους βέλτιστους με βάση το ελάχιστο κόστος. Αυτοί οι κόμβοι προστίθενται σε μια λίστα βέλτιστων κόμβων, όπου αποθηκεύονται οι πελάτες και οι βέλτιστοι κόμβοι. Αν για κάθε πελάτη υπάρχει και ένας κόμβος, τότε μπορεί να του ανατεθεί. Αν υπάρχουν δύο κόμβοι, τότε επιλέγεται ένας από τους δύο. Αφού κατανεμηθούν οι πελάτες στους βέλτιστους κόμβους, τότε διατίθενται και οι servers ανάλογα με τις απαιτήσεις (Wen, Haiying, Chuang, & Yang, 2011). 7 Wen, H., Hai-ying, Z., Chuang, L., & Yang, Y. (2011). Effective Load Balancing for Cloud-based Multimedia System

31 Load Balancing Algorithms in Cloud Computing 28 Αν και ο συγκεκριμένος αλγόριθμος είναι αρκετά αποτελεσματικός, παρουσιάζει ορισμένα προβλήματα. Συγκεκριμένα, δεν μπορεί να αξιοποιήσει αρκετά αποτελεσματικά τους αυξημένους πόρους του συστήματος, προκειμένου να πετύχει αυξημένο throughput. 3.6 Αλγόριθμος Εξισορρόπησης Φορτίου με Επίγνωση Ενέργειας Ο αλγόριθμος εξισορρόπησης φορτίου με επίγνωση ενέργειας (Power Aware Load Balancing algorithm - PALB) διατηρεί την κατάσταση των κόμβων και ανάλογα με το βαθμό χρήσης αποφασίζει πόσοι κόμβοι πρέπει να λειτουργούν. Επιτυγχάνει τη διάθεση επαρκών υπολογιστικών πόρων, αλλά παράλληλα εξοικονομείται και ενέργεια. Ο αλγόριθμος PALB χωρίζεται σε τρεις βασικούς τομείς. Ο πρώτος τομέας αφορά την εξισορρόπηση και είναι υπεύθυνος για το που θα πρέπει οι εικονικές μηχανές να αρχικοποιηθούν. Αυτό επιτυγχάνεται αρχικά συγκεντρώνοντας το ποσοστό χρήσης του κάθε ενεργού κόμβου. Αν όλοι οι κόμβοι έχουν βαθμό χρήσης πάνω από 75%, αρχικοποιεί μια καινούρια εικονική μηχανή στον κόμβο με τον χαμηλότερο βαθμό χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση, η νέα εικονική μηχανή εγκαθίσταται στον κόμβο με τον μεγαλύτερο βαθμό χρήσης. Ο δεύτερος τομέας του αλγορίθμου χρησιμοποιείται με σκοπό την ενεργοποίηση επιπλέον κόμβων. Αυτό το επιτυγχάνει αν όλοι οι ενεργοί κόμβοι έχουν βαθμό χρήσης πάνω από 75%. Από τη άλλη πλευρά, ο τρίτος τομέας είναι υπεύθυνος για την απενεργοποίηση αδρανών κόμβων. Στην περίπτωση που κάποιος κόμβος χρησιμοποιεί λιγότερο από το 25% των πόρων του, τότε ο αλγόριθμος των απενεργοποιεί (Galloway, Smith, & Vrbsky, 2011). Η μεγαλύτερη διαφορά όσον αφορά την απόδοση του PALB από τους υπόλοιπους αλγορίθμους εξισορρόπησης φορτίου είναι ότι απενεργοποιεί όσους υπολογιστικούς κόμβους βρίσκονται σε αδράνεια.

32 Load Balancing Algorithms in Cloud Computing Cloud Load Balancing μια προέκταση του Global Server Load Balancing Σύμφωνα με την MacVittie (2010), «το Cloud Load Balancing επεκτείνει το αρχιτεκτονικό μοντέλο ανάπτυξης που χρησιμοποιείται, σε συνδυασμό με το Global Server Load Balancing, το οποίο αυξάνει τις διαθέσιμες επιλογές για έναν οργανισμό, όταν καθορίζει από που μια συγκεκριμένη εφαρμογή θα πρέπει να παραδίδεται». Μπορεί να εφαρμοστεί είτε από παραδοσιακά datacenters, είτε μέσω δημόσιων, ιδιωτικών και υβριδικών cloud. Συνδυάζοντας στοιχεία της τοπικής και της παγκόσμιας εξισορρόπησης φορτίου διακομιστή, η εξισορρόπηση φορτίου «σύννεφου» βοηθάει τους οργανισμούς να διανέμουν τα αιτήματα των χρηστών σε ένα πλήθος εφαρμογών, τοποθετημένες σε πολλαπλά datacenters ή σε υποδομές cloud. Με την επέκταση των αρχικών αρχιτεκτονικών προτύπων της τοπικής και παγκόσμιας εξισορρόπησης φορτίου σε περιβάλλον «σύννεφου», αυξάνονται οι επιλογές για έναν οργανισμό να προσδιορίσει τον τόπο από όπου θα παραδίδεται μια αίτηση. Ο βασικός στόχος της εξισορρόπησης φορτίου «σύννεφου» είναι να δίνει στον τελικό χρήστη μια εφαρμογή όσο το δυνατόν γρηγορότερα, με τη λιγότερη ποσότητα πόρων, για το χαμηλότερο κόστος. Παράγοντες οι οποίοι πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι το κόστος εκτέλεσης μιας αίτησης από μια δεδομένη θέση και το συνολικό κόστος που απαιτείται για την παράδοση της αίτησης αυτής. Επίσης, η συμμόρφωση προς τους κανόνες και η νομικοί περιορισμοί, όπως και ο χρόνος απόκρισης (Nebula 6, 2011). Η εξισορρόπηση φορτίου «σύννεφου» προκειμένου να καθορίσει την καλύτερη θέση από όπου θα παραδώσει την αίτηση στον χρήστη, χρησιμοποιεί μια παγκόσμια μέθοδο παροχής εφαρμογών. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει παράγοντες της παγκόσμιας εξισορρόπησης φορτίου server, όπως ο χρόνος απόκρισης της εφαρμογής, η θέση του χρήστη, η διαθεσιμότητα της εφαρμογής σε μια δεδομένη θέση, η ώρα της ημέρας και η τρέχουσα και συνολική

33 Load Balancing Algorithms in Cloud Computing 30 χωρητικότητα του datacenter ή του cloud περιβάλλοντος στο οποίο έχει αναπτυχθεί η εφαρμογή (MacVittie, 2010).

34 Load Balancing Algorithms in Cloud Computing Συμπεράσματα και Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα Στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκαν θέματα που έχουν να κάνουν με την εξισορρόπηση φορτίου εντός ενός δικτύου και πως μπορεί να εφαρμοστεί μέσα σε ένα περιβάλλον «σύννεφου». Το cloud computing αποτελεί, όπως είδαμε, μια νέα τεχνολογία με ραγδαία διάδοση και εξέλιξη. Ο μεγάλος όγκος δεδομένων που διαχειρίζονται, καθιστά αναγκαία την εξισορρόπηση φορτίου εντός της υποδομής του cloud. Μέχρι στιγμής, έχουν αναπτυχθεί αρκετοί αλγόριθμοι, είτε απλοί, είτε πιο πολύπλοκοι, που επιτυγχάνουν την εξισορρόπηση φορτίου. Κάθε αλγόριθμος ξεχωριστά, υπερτερεί αλλά και συγχρόνως υστερεί έναντι κάποιου άλλου. Το πεδίο εφαρμογής του καθενός είναι λίγο πολύ συγκεκριμένο, οπότε και ταιριάζει καλύτερα σε συγκεκριμένες εφαρμογές. Ξεχωριστό κομμάτι αποτελεί το Global Server Load Balancing, το οποίο ουσιαστικά είναι η αφετηρία του Cloud Load Balancing, όπου η εξισορρόπηση φορτίου επιτυγχάνεται αξιοποιώντας όλους τους servers ανά τον κόσμο. Στο συγκεκριμένο κομμάτι αρκετές εταιρείες έχουν δώσει βαρύτητα, προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή εξισορρόπηση φορτίου. Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η τομή μεταξύ Cloud Computing και Load Balancing, μπορεί να υπάρξει, η μορφή της όμως εξαρτάται από τις απαιτήσεις και επιθυμίες του κάθε χρήστη ενός περιβάλλοντος Cloud. Μελλοντικά θα ήταν καλό να γίνουν μελέτες και βελτιώσεις των υπαρχόντων αλγορίθμων, με απώτερο σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας, καθώς ο όγκος των δεδομένων που θα διαχειρίζεται ένα περιβάλλον cloud θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Η δημιουργία ίσως ενός πιο γενικού αλγορίθμου, που θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, θα ξεκαθαρίσει κάπως το τοπίο για ποιος αλγόριθμος είναι καλύτερος κάθε φορά.

35 Load Balancing Algorithms in Cloud Computing 32 Βιβλιογραφία Adler, B. (2010). Load Balancing in the Cloud:Tools, Tips, and Techniques. Rightscale. Retrieved from Bobrowski, S. (2010). Cloud Computing Defined. Retrieved November 28, 2012, from Chaczko, Z., Mahadevan, V., Aslanzadeh, S., & Mcdermid, C. (2011). Availability and Load Balancing in Cloud Computing. International Conference on Computer and Software Modeling (pp ). Singapore: IACSIT. Chee, B. J., & Franklin, C. (2010). Cloud computing : technologies and strategies of the ubiquitous data center. New York: CRC. CISCO. (2005). CISCO. Retrieved October 28, 2012, from l CITRIX. (2010). Is Your Load Balancer Cloud Ready? CITRIX. Retrieved from https://www.insight.com/content/dam/insight/en_us/pdfs/citrix/whitepaper-2-net- Scaler-Is-Your-Load-Balancer-Cloud-Ready.pdf Danchev, S., Tsakanikas, A., & Ventouris, N. (2011). Cloud Computing: A Driver for Greek Economy Competitiveness. Αθήνα: I.O.B.E. Retrieved from ng%20a%20driver%20for%20greek%20economy%20competitiveness.pdf Galloway, J. M., Smith, K. L., & Vrbsky, S. S. (2011). Power Aware Load Balancing for Cloud Computing. Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science. I, pp San Fransisco: WCECS. Hung, C.-L., Wang, H.-h., & Hu, Y.-C. (2011). Efficient Load Balancing Algorithm for Cloud. Retrieved from Kaur, J. (2012). Comparison of load balancing algorithms in a Cloud. International Journal of Engineering Research and Applications, II(3), Retrieved from MacVittie, L. (2010). Cloud Balancing: The Evolution of Global Server Load Balancing. F5 Networks. Retrieved from Mather, T., Kumaraswamy, S., & Latif, S. (2009). Cloud Security and Privacy. Sebastopol: O'Reilly.

36 Load Balancing Algorithms in Cloud Computing 33 Mell, P., & Grance, T. (2011). The NIST Definition of Cloud Computing. N.I.S.T. Retrieved from Membrey, P., Plugge, E., & Hows, D. (2012). Practical Load Balancing: Ride The Performance Tiger. New York: Apress. Nebula6. (2011). Introduction to Global Load Balancing & Cloud Load Balancing. Nebula 6. Retrieved from df Padhy, R. P., & Rao, P. G. (2011). Retrieved from PC Magazine. (2012). Retrieved October 30, 2012, from Radharc-Communications. (2012). Server Load Balancing. Radharc Communications. Retrieved from Salchow, K. j. (2007). Load Balancing 101: Nuts and Bolts. F5 Networks. Retrieved from Wen, H., Hai-ying, Z., Chuang, L., & Yang, Y. (2011). Effective Load Balancing for Cloudbased Multimedia System. International Conference on Electronic & Mechanical Engineering and Information Technology (pp ). IEEE. Wikipedia. (2012). Wikipedia. Retrieved November 1, 2012, from Won, K. (2009). Cloud Computing: Today and Tomorow. Journal of Object Technology, 8(1), doi: /jot c4.

Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου.

Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου. Οι υπηρεσίες νέφους παρέχονται με τέτοιο τρόπο ώστε ο τελικός χρήστης δεν μπορεί να διακρίνει τεχνικές λεπτομέρειες. Η χρηστικότητα, η διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Χρ. Ηλιούδης Clouds Cloud computing??? Διείσδυση του Cloud Ορισμός - χαρακτηριστικά Ο όρος cloud έχει τις ρίζες στου στην αρχή του internet όπου συνήθιζαν να το αναπαριστούν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 11: Αρχιτεκτονική Cloud

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 11: Αρχιτεκτονική Cloud Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 11: Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Oracle μετασχηματίζει την αγορά λύσεων υποδομής Cloud

Η Oracle μετασχηματίζει την αγορά λύσεων υποδομής Cloud Η Oracle μετασχηματίζει την αγορά λύσεων υποδομής Cloud Η Oracle παρουσίασε τη μεγαλύτερη σειρά λύσεων Infrastructureas-a-Service (IaaS) στον κλάδο, στις οποίες περιλαμβάνονται «γυμνά» συστήματα server

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Περί τίνος πρόκειται Κατά NIST πρόκειται για ένα μοντέλο που ενεργοποιεί ευχερή, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΥΣ Θέμα: ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ. Εισηγητής: Δ. Ν. Καλλέργης, MSc. Φοιτήτρια: Κοντζοπούλου Παναγιώτα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls Χάρης Μανιφάβας 1 Επικοινωνία Βασίζεται στη μεταβίβαση μηνυμάτων (λόγω απουσίας διαμοιραζόμενης μνήμης) Απαιτείται συμφωνία φόρμας μηνυμάτων Πρότυπο Στόχος τυποποίησης = Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών σε. Συστοιχίες παράλληλης εξυηρέτησης εφαρμογών Διαδικτύου

Θέματα διπλωματικών εργασιών σε. Συστοιχίες παράλληλης εξυηρέτησης εφαρμογών Διαδικτύου Θέματα διπλωματικών εργασιών σε συστοιχίες παράλληλης εξυπηρέτησης εφαρμογών Διαδικτύου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία Client/Server

Επικοινωνία Client/Server Επικοινωνία Client/Server Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης Επικοινωνία - Client/Server 1 Μοντέλο Πελάτη-Εξυπηρετητή Βασική ιδέα: να δομηθεί το λειτουργικό σύστημα ως συνεργαζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Βασικές Έννοιες Διαδικτύου Wordpress & Κοινωνικά Δίκτυα (Part 1) Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης 1 Περιεχόμενα Γενικές Έννοιες Διαδικτύου Η αρχιτεκτονική του Web Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη εφαρμογής Cloud Computing - SaaS»

«Ανάπτυξη εφαρμογής Cloud Computing - SaaS» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ονοματεπώνυμο : Κωνσταντινίδης Νίκος ΑΜ : ΜΕ10088 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών : «Δικτυοκεντρικά Συστήματα» Διπλωματική Εργασία «Ανάπτυξη εφαρμογής Cloud

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ425 : Τεχνολογίες Διαδικτύου Εργαστήρια

ΕΠΛ425 : Τεχνολογίες Διαδικτύου Εργαστήρια ΕΠΛ425 : Τεχνολογίες Διαδικτύου Εργαστήρια Δημήτρης Πασχαλίδης Χειμερινό Εξάμηνο 2016 1 Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στους Virtual Servers και AWS Τι θα μελετήσουμε; Τί είναι οι Virtual Servers Κατανόηση Virtualization

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήσεις

Απαντήσεις σε ερωτήσεις Απαντήσεις σε ερωτήσεις Ερώτηση 1 Στη σελίδα 53 της διακήρυξης αναγράφεται «Μέχρι τώρα οι εφαρμογές των υπηρεσιών ΓΕΜΗ (Μητρώο/ www.businessregistry.gr και Υπηρεσίες Εξωστρέφειας για την εξυπηρέτηση των

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Future vs Imagination η νέα τάξη πραγμάτων είναι σίγουρα «δικτυωμένη»

Future vs Imagination η νέα τάξη πραγμάτων είναι σίγουρα «δικτυωμένη» Future vs Imagination η νέα τάξη πραγμάτων είναι σίγουρα «δικτυωμένη» Νικόλαος Ροδόπουλος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος OnLine Data AE Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Logistics «We live in a mobile-first

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ: Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ: Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ: Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Ο στόχος της συγκεκριµένης µαθησιακής ενότητας είναι να παρουσιάσει στους σπουδαστές το µεθοδολογικό πλαίσιο και τα εργαλεία για την

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet I

Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet I Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet I 2: Εισαγωγή στον περιβάλλον με δομή πελάτη-εξυπηρετητή Σταύρος Καμμάς 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1. Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης 2. Εφαρμογές με απλή αμφίδρομη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ. ΛΑΚ Δήμος Ρεθύμνης. www.rethymno.gr

Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ. ΛΑΚ Δήμος Ρεθύμνης. www.rethymno.gr Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ ΛΑΚ Μαθηνός Παναγιώτης Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Τηλ: 28313 41310 e mail: mathinos@rethymno.gr www.linkedin.com/in/pmathinos Πληροφορική Μηχανοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

STORAGE AREA NETWORK. Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1

STORAGE AREA NETWORK. Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1 STORAGE AREA NETWORK Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SAN) ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SAN) Οποιοδήποτε, υψηλής απόδοσης, δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 4: Τεχνικές Μετάδοσης ΜΕΤΑΓΩΓΗ Τεχνική µεταγωγής ονομάζεται ο τρόπος µε τον οποίο αποκαθίσταται η επικοινωνία ανάµεσα σε δύο κόµβους με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Internet Protocol (IP) Στο επίπεδο δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP, συναντάμε το πρωτόκολλο IP. Η λειτουργία του IP βασίζεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν

Διαβάστε περισσότερα

7.9 ροµολόγηση. Ερωτήσεις

7.9 ροµολόγηση. Ερωτήσεις 7.9 ροµολόγηση Ερωτήσεις 1. Να δώσετε τον ορισµό της δροµολόγησης; 2. Από τι εξαρτάται η χρονική στιγµή στην οποία λαµβάνονται οι αποφάσεις δροµολόγησης; Να αναφέρετε ποια είναι αυτή στην περίπτωση των

Διαβάστε περισσότερα

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας.

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας. Τι είναι το Data Center; Για την καλύτερη φιλοξενία (hosting ) των συνδρομητικών εφαρμογών και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών της, η interworks επένδυσε στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 4 SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 4.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ...3 4.2.1 Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...3 4.2.1.1 ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...4 4.2.1.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες Η Symantec έχει επανειλημμένα καταδείξει δημόσια ότι το Backup Exec System Recovery μπορεί να εκτελέσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ REST ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ REST ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ REST ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2016 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια διαδικτυακή υπηρεσία μπορεί να περιγραφεί απλά σαν μια οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Αρχές δρομολόγησης

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Αρχές δρομολόγησης ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ Αρχές δρομολόγησης Γενικά Δρομολόγηση και κριτήριο ελάχιστου κόστους (least-cost criterion) ο αριθμός των αλμάτων (hops), η χωρητικότητα των ζεύξεων, ο τηλεπικοινωνιακός φόρτος των ζεύξεων

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων. Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμη των Υπολογιστών

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων. Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμη των Υπολογιστών Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμη των Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Η Veritas ανακοινώνει λύσεις Enterprise Data Management μέσω του NetBackup 8.0

Η Veritas ανακοινώνει λύσεις Enterprise Data Management μέσω του NetBackup 8.0 Η Veritas ανακοινώνει λύσεις Enterprise Data Management μέσω του NetBackup 8.0 Η Veritas Technologies LLC, ο παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της διαχείρισης πληροφοριών, ανακοίνωσε το λανσάρισμα του NetBackup

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Έννοιες-κλειδιά. Σύνοψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Έννοιες-κλειδιά. Σύνοψη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Σκοπός του κεφαλαίου είναι η εισαγωγή της έννοιας της διάταξης λογισμικού, ως αρχιτεκτονικής δόμησης των υπολογιστικών πόρων και της ανάθεσης σε αυτούς συστατικών

Διαβάστε περισσότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Cloud ERP Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Για µια «ανοικτή» επιχείρηση Μπροστά στις σηµερινές απαιτήσεις και προκλήσεις Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους

Διαβάστε περισσότερα

Security in the Cloud Era

Security in the Cloud Era Security in the Cloud Era Dimitris Gritzalis October 2011 Ασφάλεια στην εποχή του Cloud: Παράδοξο ή απλώς διαφορετικό; Δημήτρης Γκρίτζαλης Καθηγητής Ασφάλειας στις ΤΠΕ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet. 7.2 Τεχνολογία TCP/IP

Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet. 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; Ο όρος TCP/IP αναφέρεται σε μια ομάδα ομοειδών πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία των δικτύων υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 372942 Πράξη «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων

ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων Μαρία Ι. Ανδρέου ΗΜΥ417, ΗΜΥ 663 Κατανεµηµένα Συστήµατα Χειµερινό Εξάµηνο 2006-2007 Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING)

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) Α. Α. Οικονομίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασυνδεδεμένο δίκτυο διασύνδεση δικτύων που το καθένα διατηρεί την ταυτότητά του χρησιμοποιώντας ειδικούς μηχανισμούς διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben. SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 3 1.1. EXCHANGE

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στρατηγική για τις Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές του Δημοσίου Τι είναι οι Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές; Υφιστάμενη κατάσταση Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή Οι σηµερινές δραστηριότητες των επιχειρήσεων δηµιουργούν την ανάγκη για όσο το δυνατό µεγαλύτερη υποστήριξη από τα πληροφοριακά τους

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

VERSION 1.0 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ CLOUDSIM ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ

VERSION 1.0 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ CLOUDSIM ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ VERSION 1.0 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ CLOUDSIM ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ CLOUDSIM ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 Υλοποιηση νεων τεχνολογιων (Web GIS, Application Servers) για τη δυναμικη προσβαση μεσω διαδικτυου στη βαση δεδομενων του Ελληνικου Εθνικου Κεντρου Ωκεανογραφικων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα 1 3.3.1 Τι είναι ένα Δίκτυο Υπολογιστών Δίκτυο Υπολογιστών/Επικοινωνιών: ένα σύνολο συνδεδεμένων μεταξύ τους συσκευών με φυσικές συνδέσεις οι οποίες μπορούν να παράγουν, να στέλνουν,

Διαβάστε περισσότερα

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Κάτια Σταθάκη Enterprise Segment Senior Manager Vodafone Ελλάδας Σε έναν κόσμο ραγδαίων και απρόβλεπτων αλλαγών, η ευελιξία και η κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη μιας προσαρμοστικής πολιτικής αντικατάστασης αρχείων, με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος?

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος? Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 68 Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Απάντηση : Στα δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος (circuit switching networks), η μετάδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1) Ποιές είναι οι μορφές επικοινωνίας στο διαδίκτυο; Το Διαδίκτυο έχει καθιερωθεί ως το βασικό κανάλι επικοινωνίας σχεδόν σε όλο τον κόσµο. Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

More than. Software as a Service

More than. Software as a Service More than Software as a Service! Software as a Service SaaS. Καινοτομία Τεχνολογία Αποτέλεσμα Το SaaS - Software as a Service ή on demand - είναι το νέο πρωτοποριακό μοντέλο διάθεσης λογισμικού που αξιοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου)

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα 1.7 - Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο κανόνων που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι σταθμοί εργασίας σε ένα δίκτυο ώστε να μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη

Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη Επερωτήσεις κατάταξης Top-K queries Οι επερωτήσεις κατάταξης επιστρέφουν τις k απαντήσεις που ταιριάζουν καλύτερα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Επερωτήσεις κατάταξης Top-K

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών Παραδοτέο: Αναφορά Συντήρησης και Λειτουργίας της Εφαρμογής Συντήρηση Διαδικτυακής Πύλης και Εφαρμογών Πίνακας Περιεχομένων 1 Εργασίες συντήρησης της διαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικά Συμμόρφωση με πρότυπα (PACS Core)

ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικά Συμμόρφωση με πρότυπα (PACS Core) Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών Αίγιο 07/12/2015 Για την Προμήθεια ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) Οργανικής Μονάδας Αιγίου Προς: Γραφείο Προμηθειών Τεχνικές Προδιαγραφές Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός. Ενότητα # 6: Κατανομή φόρτου Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός. Ενότητα # 6: Κατανομή φόρτου Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός Ενότητα # 6: Κατανομή φόρτου Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Κινητά και Διάχυτα Συστήματα. Ενότητα # 10: Κατανομή φόρτου Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Κινητά και Διάχυτα Συστήματα. Ενότητα # 10: Κατανομή φόρτου Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Κινητά και Διάχυτα Συστήματα Ενότητα # 10: Κατανομή φόρτου Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ RIP ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΙΩΑΝΝΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 9: MPLS

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 9: MPLS Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 9: MPLS Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Search and Replication in Unstructured Peer-to-Peer Networks

Search and Replication in Unstructured Peer-to-Peer Networks Search and Replication in Unstructured Peer-to-Peer Networks Presented in P2P Reading Group in 11/10/2004 Abstract: Τα µη-κεντρικοποιηµένα και µη-δοµηµένα Peer-to-Peer δίκτυα όπως το Gnutella είναι ελκυστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Λαμπαδαρίδης Αντώνιος el04148@mail.ntua.gr Διπλωματική εργασία στο Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων Επιβλέπων: Καθηγητής Τ. Σελλής Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420)

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Διάλεξη 8: Σχεδίαση Συστήματος Σχεδίαση Συστήματος 2 Διεργασία μετατροπής του προβλήματος σε λύση. Από το Τί στο Πώς. Σχέδιο: Λεπτομερής περιγραφή της λύσης. Λύση:

Διαβάστε περισσότερα

BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BOMIS-V1-2012

BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BOMIS-V1-2012 BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1 - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Το σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι οι Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός. Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός. Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1 Εισαγωγή Υλισµικό Λογισµικό Αρχές σχεδίασης ιαφάνεια Κλιµάκωση Παρεχόµενες υπηρεσίες Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή τριών επιπέδων Κατανοµή επεξεργασίας Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

Το cloud ως πλατφόρμα

Το cloud ως πλατφόρμα Το cloud ως πλατφόρμα Οδηγός για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Με την εξέλιξη του cloud από τα βασικά online εργαλεία λογισμικού σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για επιχειρήσεις, η επιχείρησή σας θα βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τα δίκτυα τεχνολογίας / χρησιμοποιούν διεύθυνση 32 bits, προκειμένου να δρομολογήσουν ένα αυτοδύναμο πακέτο στο προορισμό του. Κατά σύμβαση έχει επικρατήσει οι διευθύνσεις να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 6: Συσκευές τηλεπικοινωνιών και δικτύωσης (Θ) Ενεργά στοιχεία δικτύων Δύο συστήματα Η/Υ μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας: Δια-αποδιαμορφωτές

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοματοποίηση Ροών Εργασιών & Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Αλληλογραφίας και εγγράφων

Αυτοματοποίηση Ροών Εργασιών & Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Αλληλογραφίας και εγγράφων 29 Νοεμβρίου, 2016 Αυτοματοποίηση Ροών Εργασιών & Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Αλληλογραφίας και εγγράφων Version 4.3 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η Motivian είναι μία αξιόπιστη εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

«Ώθηση» Ανταγωνιστικότητας σε Call Center. Ολοκληρώνοντας open source & καινοτομικά Ελληνικά προϊόντα λογισμικού

«Ώθηση» Ανταγωνιστικότητας σε Call Center. Ολοκληρώνοντας open source & καινοτομικά Ελληνικά προϊόντα λογισμικού «Ώθηση» Ανταγωνιστικότητας σε Call Center Ολοκληρώνοντας open source & καινοτομικά Ελληνικά προϊόντα λογισμικού Case Study: Ώθηση Α.Ε. Open source και Ελληνικό καινοτομικό λογισμικό στις υπηρεσίες one-stop-shop

Διαβάστε περισσότερα

Web Serve. Dynamic Datacenter Services. Interworks Data Center. Παρεχόμενες υπηρεσίες από το. interworks

Web Serve. Dynamic Datacenter Services. Interworks Data Center. Παρεχόμενες υπηρεσίες από το. interworks Dynamic Datacenter Services Παρεχόμενες υπηρεσίες από το Interworks Data Center Τμήμα Operations Εκδώθηκε: Oct 2009 Version: 1.0 interworks Dynamic Datacenter Services Εισαγωγή Υποδομή Interworks Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων Πράξη: Αναθέτουσα Αρχή: Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Δίκτυα Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Βασικές Έννοιες Δίκτυο υπολογιστών: ένα σύνολο διασυνδεδεμένων

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα