ΠΛΕ- 074 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΕ- 074 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2"

Transcript

1 ΠΛΕ- 074 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2 2ο μάθημα: Αξιοπιστία, επίδοση, εντολές μηχανής MIPS Αρης Ευθυμίου Πηγές διαφανειών: συνοδευτικές διαφάνειες αγγλικης εκδοσης του βιβλιου

2 Dependability! Historically ICs have been very reliable much more likely for a disk to fail than a processor! In feature size 65nm and less we see rising numbers of transient faults permanent faults! Most faults limited to single component at different levels of abstrac]on! U_er failure of a module - > component error in higher level module 2

3 What is failure?! Hard to decide! Service Level Agreement (SLA) or Service Level Objec]ves (SLO) guarantees of quality of service 3

4 Dependability! Systems alternate between two states of service with respect to SLA/SLO: 1. Service accomplishment, where service is delivered as specified by SLA 2. Service interrup]on, where the delivered service is different from the SLA! failure(f)=transi]on from 1 to 2! restora]on(r)=transi]on from 2 to 1 4

5 Measures! Reliability measures: Mean ]me to failure (MTTF) Failures in ]me (FIT) = 1/MTTF! expressed in billion hours! Service interrup]on: Mean ]me to repair (MTTR)! Commonly quoted reliability measure: Mean ]me between failures (MTBF) = MTTF + MTTR! Availability MTTF / MTBF 5

6 Example! In a disk subsystem: 10 disks, each rated at 1,000,000- hour MTTF 1 ATA controller, 500,000- hour MTTF 1 power supply, 200,000- hour MTTF 1 fan, 200,000- hour MTTF 1 ATA cable, 1,000,000- hour MTTF! Assuming the life]mes are exponen]ally distributed and that failures are independent, compute the MTTF of the system as a whole 6

7 ! Because the overall failure rate of the collec]on is the sum of the failure rates of the modules, the failure rate of the system System failure rate = 10*(1/1,000,000) + 1/500, /200, /200, /1,000,000 = 23/1,000,000 or 23,000 FIT! Because MTTF is the inverse of the failure rate MTTF system = 1/(23/1,000,000) = 43,500 hours 5 years 7

8 Improving dependability! Add redundancy to the system in ]me: repeat the opera]on in resources: have spare components ready 8

9 Example disk unit (2)! Dual- power supply unit, each with MTTF = 200,000- hour! MTTF for dual power supply is the mean ]me un]l one power supply fails divided by the chance that the other will fail before the first one is replaced! Assuming exponen]al distribu]on, mean ]me un]l 1 fails = MTTF pwr / 2! Es]mate of probability = repair ]me / mean ]me to failure of other unit MTTF pwr / 2 MTTR pwr MTTF pwr = 2 MTTF pwr 2 MTTR pwr 9

10 Measuring Performance! Typical performance metrics: Execu]on/Response ]me Throughput! Speedup of X rela]ve to Y Execu]on ]me Y / Execu]on ]me X! Performance = 1/Execu]on ]me! Speedup of X rela]ve to Y Performance X / Performance Y 10

11 Execu]on ]me! Wall clock ]me: includes all system overheads response ]me, elapsed ]me! CPU ]me: only computa]on ]me no I/O, running other processes 11

12 Benchmarks! Benchmarks Kernels (e.g. matrix mul]ply) Toy programs (e.g. sor]ng) Synthe]c benchmarks (e.g. Dhrystone) Benchmark suites (e.g. SPEC06fp, TPC- C)! Suites more chance of covering more users needs understand variability in performance! SPEC CPU benchmarks SPEC2006: CINT integer benchmarks, CFP floa]ng point Real programs modified for portability and minimized I/O! Server benchmarks TPC, SPECWeb, 12

13 Summarizing results! Need to report a single number! Arithme]c mean? some programs take much longer than others! Weighted mean? Hard to pick weights. SPEC consor]um of compe]ng companies! Normalize execu]on ]mes to a reference computer i.e. Execu]on ]me reference / Execu]on ]me SPEC calls this SPECra]o 13

14 Comparing normalised ]mes ExecutionTime ref SPECRatio A SPECRatio B = ExecutionTime A ExecutionTime ref = ExecutionTime B ExecutionTime A = Performance A Performance B ExecutionTime B! Choice of reference computer is irrelevant! For ra]os geometric rather than arithme]c mean is used Gmean = n n i=1 ratio i 14

15 Παράδειγμα Computer A Computer B Computer C Program Program Arithm mean Geom mean Ποιό σύστημα είναι καλύτερο; 15

16 Κανονικοποίηση και μέσος όρος Computer A Computer B Computer C Program Program Arithm mean Geom mean Computer A Computer B Computer C Program Program Arithm mean Geom mean ως προς Α ως προς Β 16

17 Principles of Computer Design! Take Advantage of Parallelism e.g. mul]ple processors, disks, memory banks, pipelining, mul]ple func]onal units! Principle of Locality Reuse of data and instruc]ons temporal and spa]al! Focus on the Common Case 17

18 Amdahl s Law! Frac]on enhanced Frac]on of ]me (in original machine) than can be converted to take advantage of enhancement! Speedup enhanced How much faster the task would run if the enhancement was applied for the en]re program 18

19 Dirty Laundry Washing Machine Drying Machine Clean Laundry 30 minutes washing 90 minutes drying Total Execution Time: = 120 minutes Washing Portion: 30/120 = ¼ Drying Portion: 90/120 = ¾ 19

20 Dirty Laundry Washing Machine Drying Machine 2x fast Clean Laundry 30 minutes washing 90/2 = 45 minutes drying Speedup = (30+90)/(30+45)=1.6 Fraction enhanced = 90/120= ¾ Speedup enhanced = 2 Speedup = 1 / ( /2) = 1/0.625 =

21 Law of diminishing returns! Incremental improvement in speedup gained by just a por]on of the computa]on diminishes as improvements are added! If an enhancement is useable only for a frac]on of a task, we can t speed up the task by more than 1 that frac]on 21

22 If we can have super- fast drying machines Dirty Laundry Washing Machine Drying Machine Clean Laundry 30 minutes washing 90/ 0 minutes drying Speedup = (30+90)/(30+0)=4 22

23 Example! If the new processor is 10 ]mes faster than the original processor, and we assume that the original processor is busy with computa]on 40% of the ]me and is wai]ng for I/O 60% of the ]me, what is the overall speedup gained by incorpora]ng the enhancement?! Frac]on enhanced = 0.4, Speedup enhanced = 10! Speedup overall = 1/( /10) = 1.56! What is the upper bound of the overall speedup?! Upper bound = 1/0.6 =

24 Principles of Computer Design! The Processor Performance Equa]on 24

25 Αριθμός εντολών, CPI! Αριθμός (δυναμικών) εντολών προγράμματος Καθορίζονται από το πρόγραμμα, ISA, μεταφραστή! Μέσος όρος κύκλων ανά εντολή (CPI) Καθορίζεται από το υλικό Αν το CPI είναι διαφορετικό για κάθε εντολή! Το μέσο CPI επηρεάζεται από το «μίγμα εντολών» του προγράμματος 25

26 CPI Παράδειγμα! Computer A: Cycle Time = 250ps, CPI = 2.0! Computer B: Cycle Time = 500ps, CPI = 1.2! Ιδια ISA! Ποιός είναι ταχύτερος και κατα πόσο; A ταχύτερος 26

27 Παράδειγμα! Computer A: ρολόι 2GHz, 10s CPU ]me! Σχεδιάζουμε Computer B Προσπαθούμε για 6s CPU ]me Μπορούμε να αυξήσουμε το ρυθμό ρολογιού, αλλά αυτό προκαλεί αύξηση κύκλων ρολογιού 1.2! Πόση πρέπει να είναι η συχνότητα ρολογιού του Computer B; 27

28 Λεπτομέρειες CPI Αν οι διάφορες κατηγορίες εντολών έχουν διαφορετικό αριθμό κύκλων εκτέλεσης: Το μέσο CPI πρέπει να χρησιμοποιεί τη σχετική συχνότητα εμφάνισης εντολών Σχετική συχνότητα 28

29 CPI Παράδειγμα! 2 εναλλακτικά προγράμματα με εντολές κατηγοριών A, B, C Κατηγορία A B C CPI κατηγορίας IC πρόγραµµα IC πρόγραµµα " Πρόγραμμα 1: IC = 5 " Κύκλοι = = 10 " μέσο CPI = 10/5 = 2.0 " Πρόγραμμα 2: IC = 6 " Κύκλοι = = 9 " μέσο CPI = 9/6 =

30 Που ξοδεύει χρόνο το δικό σου πρόγραμμα;! Ανάλυση χαρακτηριστικών (profiling) ενός προγράμματος (με gprof) δείχνει που ξοδεύεται ο χρόνος ανά συνάρτηση έτσι μπορεί να δεί κανείς πιο είναι το αργότερο κομμάτι και να το βελτιώσει! Συνήθως βλέπουμε ένα 90/10 ή 80/20: το 10% του κώδικα ευθύνεται για το 90% του χρόνου! Μετάφραση και σύνδεση με κατάλληλες οδηγίες gcc pg progr.c! Εκτέλεση κανονικά (λίγο πιο αργά) δημιουργεί ένα αρχείο gmon.out! Τρέχουμε gprof για να δούμε τα αποτελέσματα 30

31 Βελτιστοποίηση μετάφρασης! Ο gcc και άλλοι μεταφραστές, έχει διάφορες επιλογές βελτιστοποίησης Συνήθως - Ο[1-3]. Οσο μεγαλύτερος αριθμός τόσο περισσότερο προσπαθεί να βελτιστοποιήσει τον κώδικα! Μετά το debugging καλό είναι κανείς να κάνει μια τελική μετάφραση με μια από τις - Ο επιλογές 31

32 Αριθμός εντολών - υπολογισμός! Οι σύγχρονοι επεξεργαστές έχουν μετρητές απόδοσης μετρούν διάφορα γεγονότα (π.χ. cache miss, ) Συνήθως χρειάζεται ειδική έκδοση του πυρήνα του Λ.Σ. και κάποια ειδική βιβλιοθήκη! ψάξτε για perfmon2, Intel performance counter monitor, Δεν μπορούν να μετρήσουν οτιδήποτε θέλει ένας αρχιτέκτονας! Εναλλακτικά τρέχουμε το πρόγραμμα σε έναν γρήγορο προσομοιωτή ή εργαλείο dynamic binary instrumenta]on PIN h_p://www.pintool.org 32

33 Παράδειγμα αριθμός εντολών! Θα χρησιμοποιήσουμε το μετροπρόγραμμα gzip (SPEC Int 2000) και το pin ~efthym/pin/pin*/pin \ -t ~efthym/pin/pin*/source/tools/ ManualExamples/obj-ia32/inscount2.so \ -- ~efthym/icarus/spec/gzip \ ~efthym/icarus/spec/input.source 60! Αποτέλεσματα στο αρχείο: inscount.out περίπου 70.5 εκατομύρια εντολές IA

34 Υπολογισμός CPI (χονδρικά)! Χωρίς το pin, τρέχει σε 19.95sec στο hp6000ws12 /usr/bin/time --verbose ~efthym/ /gzip \ ~efthym/ /input.source 60! Κύκλος ρολογιού 376ps 2.66GHz more /proc/cpuinfo! 19.95*10 12 /376 = 53 εκατομύρια κύκλοι! CPI = cycles/instruc]on count! = στο παράδειγμα! Ο επεξεργαστής εκτελεί πάνω από μία εντολή (1.33) ανά κύκλο 34

35 MIPS Instruc]ons! All instruc]ons exactly 32 bits wide! Different formats for different purposes! Similari]es in formats ease implementa]on 6 bits 5 bits 5 bits 5 bits 5 bits 6 bits op rs rt rd shamt funct R-Format! 6 bits 5 bits 5 bits 16 bits op rs rt offset I-Format! 6 bits 26 bits op address J-Format! 35

36 MIPS registers 36

37 MIPS Instruc]on Types! Arithme]c & Logical - manipulate data in registers add $s1, $s2, $s3 $s1 = $s2 + $s3 or $s3, $s4, $s5 $s3 = $s4 OR $s5! Data Transfer - move register data to/from memory: load & store lw $s1, 100($s2) $s1 = Memory[$s ] sw $s1, 100($s2) Memory[$s ] = $s1! Branch - alter program flow beq $s1, $s2, 25 if ($s1==$s1) PC = PC *25 else PC = PC

38 MIPS Arithme]c & Logical Instruc]ons! Instruc]on usage (assembly) add dest, src1, src2 sub dest, src1, src2 and dest, src1, src2 dest=src1 + src2 dest=src1 - src2 dest=src1 AND src2! Instruc]on characteris]cs Always 3 operands: des]na]on + 2 sources Operand order is fixed Operands are always general purpose registers! Design Principles: Design Principle 1: Simplicity favors regularity Design Principle 2: Smaller is faster 38

39 Instr. Binary Representa]on 6 bits 5 bits 5 bits 5 bits 5 bits 6 bits 31 op rs rt rd shamt funct 0! Used for arithme]c, logical, shi instruc]ons op: Basic opera]on of the instruc]on (opcode) rs: first register source operand rt: second register source operand rd: register des]na]on operand shamt: shi amount (more about this later) funct: func]on - specific type of opera]on! Also called R- Format or R- Type Instruc]ons 39

40 Example! Machine language for add $8, $17, $18! See reference card for op, funct values 6 bits 5 bits 5 bits 5 bits 5 bits 6 bits 31 op rs rt rd shamt funct 0 40

41 Immediate Operands! Constant data specified in an instruc]on addi $s3, $s3, 4! No subtract immediate instruc]on Just use a nega]ve constant addi $s2, $s1, -1! Design Principle 3: Make the common case fast Small constants are common Immediate operand avoids a load instruc]on 41

42 Condi]onal Opera]ons! Branch to a labeled instruc]on if a condi]on is true Otherwise, con]nue sequen]ally! beq rs, rt, L1 if (rs == rt) branch to instruc]on labeled L1;! bne rs, rt, L1 if (rs!= rt) branch to instruc]on labeled L1;! j L1 uncondi]onal jump to instruc]on labeled L1 42

43 More Condi]onal Opera]ons! Set result to 1 if a condi]on is true Otherwise, set to 0! slt rd, rs, rt if (rs < rt) rd = 1; else rd = 0;! slti rt, rs, constant if (rs < constant) rt = 1; else rt = 0;! Use in combina]on with beq, bne slt $t0, $s1, $s2 # if ($s1 < $s2) bne $t0, $zero, L # branch to L 43

44 ΠΛΕ 074 Αρχιτεκτονική ΙΙ

ΜΙΚΡΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΜΠΕΣ ΤΩΝ PROJECTORS..

ΜΙΚΡΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΜΠΕΣ ΤΩΝ PROJECTORS.. ΜΙΚΡΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΜΠΕΣ ΤΩΝ PROJECTORS.. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.. 1. Τι να αγοράσω? Σκέτη λάµπα ή λάµπα µε το κέλυφος στέγασης-module? Projector lamp only or

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad X30 Series Service and Troubleshooting Guide

ThinkPad X30 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad X30 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad X30 Series Service and Troubleshooting Guide Note Before using this information and the product it supports, be sure to read the general

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Επισκόπηση Λ.Σ. Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz, Galvin

Διαβάστε περισσότερα

Evaluating Specifications for Controlled Greek

Evaluating Specifications for Controlled Greek Evaluating Specifications for Controlled Greek Marina Vassiliou Institute for Language & Speech Processing Epidavrou & Artemidos 6, Maroussi, 15125 Athens, Greece mvas@ilsp.gr Stella Markantonatou Institute

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 540868 K Publication date: 18 Aug 2009 ΒΙΒΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η συνταξ ιοδοτική ασφάλιση

Η συνταξ ιοδοτική ασφάλιση Γρήγορες (Greek) Cbus speaks your language Superannuation at a glance Η Cbus μιλάει τη γλώσσα σας Η συνταξ ιοδοτική ασφάλιση με μια ματιά General advice warning This information is about Cbus. It doesn

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

Deliverable D5.1. Text Summarisation Tools. Pilot B

Deliverable D5.1. Text Summarisation Tools. Pilot B Deliverable D5.1 Deliverable D5.1 Text Summarisation Tools Grant Agreement number: 250467 Project acronym: ATLAS Project type: Pilot B Deliverable D5.1 Text Summarisation Tools 31.08.2012 Project coordinator

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 18: Ανάπτυξη Λογισμικού σε Ομάδες και Λογισμικό Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα

Διάλεξη 18: Ανάπτυξη Λογισμικού σε Ομάδες και Λογισμικό Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 18: Ανάπτυξη Λογισμικού σε Ομάδες και Λογισμικό Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...140 Υπηρεσία βίντεο κατά παραγγελία (V.O.D.) Acetrax...140 Διαδικτυακοι ιστοτοποι...140

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...140 Υπηρεσία βίντεο κατά παραγγελία (V.O.D.) Acetrax...140 Διαδικτυακοι ιστοτοποι...140 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ...134 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...135 ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΝΟΥ...137 TV (ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ)...1377 Παρακολουθηση καναλιων...137 Αναζητηση καναλιων...137 Ταξινομηση καναλιων...138 EPG (ηλεκτρονικοσ οδηγοσ προγραμματοσ)...138

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Το προιόν αυτό είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Ευρωπαικών Οδηγιών 2004/108/CE, 2006/95/CE, 1275/2008/EC, 2009/125/EC Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Guard Dog Project

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Guard Dog Project ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Guard Dog Project Ιστορική Αναδρομή Ο άνθρωπος πάντα λειτουργούσε με εργαλεία για να λύνει προβλήματα Βιομηχανική επανάσταση πολλαπλασιασμός μυικής δύναμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ με βάση ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (Το ερωτηματολόγιο αυτό απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ICT Adoption and Digital Growth in Greece

ICT Adoption and Digital Growth in Greece ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ISSN1108-4170. L A TEX babel

ISSN1108-4170. L A TEX babel ISSN1108-4170 TÇ EÚtupon TeÜqoc 3, >Oktÿbrioc 1999 TEX Σ ΑΥΤΟΤΟΤΕΥΧΟΣ: W L A TEX babel Επιφυλλίδα iii Σημειώσειςτοῦτυπογράφου iv Ιωάννης Δημάκος pdftex: Συνδυάζοντας την ευελιξία του PDF μετηνδύναμητου

Διαβάστε περισσότερα

! # % % &!! ( ) +,.. / / / 0 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1!

! # % % &!! ( ) +,.. / / / 0 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1! ! # % % &!! ( ) +,.. / / / 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1! + 3 7 128 394 3 :+3 1! ) ; +3 +37499 < SAE TECHNICAL PAPER SERIES 1-1-3677 Effects of an on Line Bypass Oil Recycler on Emissions with Oil Age for

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης, προγραμματισμού και λειτουργίας του προγραμματιστή ESP-LX Modular

Οδηγός εγκατάστασης, προγραμματισμού και λειτουργίας του προγραμματιστή ESP-LX Modular Οδηγός εγκατάστασης, προγραμματισμού και λειτουργίας του προγραμματιστή ESP-LX Modular ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SAFETY INFORMATION ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: WARNING: A CIRCUIT ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ BREAKER ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ OR

Διαβάστε περισσότερα

NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology

NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology Volume 4/01 NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology Volume 4/01 ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μ. Καράγιωργας, Β. ρόσου, Α. Αηδόνης Τµήµα Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ, 19ο

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW

Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW Please read this user manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked under the most meticulous

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki Academic Committee for the Certificate

Διαβάστε περισσότερα

Paper No. 33 Determinants of Regional Entry and Exit in Industrial Sectors Kristina Nyström

Paper No. 33 Determinants of Regional Entry and Exit in Industrial Sectors Kristina Nyström CESIS Electronic Working Paper Series Paper No. 33 Determinants of Regional Entry and Exit in Industrial Sectors Kristina Nyström (JIBS, CESIS) May 2005 The Royal Institute of technology Centre of Excellence

Διαβάστε περισσότερα

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS GREECE DRAFT

Διαβάστε περισσότερα

3o Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Νέοι μηχανικοί στην κοινωνία της γνώσης. Περιλήψεις Εργασιών

3o Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Νέοι μηχανικοί στην κοινωνία της γνώσης. Περιλήψεις Εργασιών 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Νέοι μηχανικοί στην κοινωνία της γνώσης Περιλήψεις Εργασιών Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2009 1 [περιεχόμενα] 4 Χαιρετισμός Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2

MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2 MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2 MODELLING AND ENGRAVING SET Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΕΤ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΚΡΑΒΟΥΡΑΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

DV54 autoadjust cpap series

DV54 autoadjust cpap series DV54 autoadjust cpap series 0044 EN DeVilbiss SleepCube Positive Airway Pressure Device CAUTION USA Federal law restricts this device to sale by, or on the order of a physician. Assembled in USA of US

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ)

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ) ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ) ΤΑΜΕΙΟ FUND ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ REGISTRATION NO. ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ HOTEL EMPLOYEES PROVIDENT FUND Τ.Π. 602 P.F. 602 Εισαγωγή και Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα