Διαβητική νευροπάθεια του αυτονόμου νευρικού συστήματος καρδιάς και αγγείων: από την κλινική εικόνα στη διάγνωση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαβητική νευροπάθεια του αυτονόμου νευρικού συστήματος καρδιάς και αγγείων: από την κλινική εικόνα στη διάγνωση"

Transcript

1 REVIEW ARTICLE ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 23 Διαβητική νευροπάθεια του αυτονόμου νευρικού συστήματος καρδιάς και αγγείων: από την κλινική εικόνα στη διάγνωση Καλλιόπη Παφίλη, Νικόλαος Παπάνας, Ευστράτιος Μαλτέζος Εξωτερικό Διαβητολογικό Ιατρείο, Β Παθολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Περίληψη Η νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος της καρδιάς και των αγγείων (ΚΑΝ) μπορεί να αποτελεί πρώιμη επιπλοκή του σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) και συνδέεται με αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα. Σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου θεωρείται η υπεργλυκαιμία. Οι κυριότερες κλινικές εκδηλώσεις της ΚΑΝ περιλαμβάνουν: την ταχυκαρδία σε ηρεμία, την ορθοστατική υπόταση και την αυξημένη ευαισθησία της στη χορήγηση κατεχολαμινών. Στα ευρήματα ανήκουν η μειωμένη αντοχή στην άσκηση, η δυσλειτουργία και υπερτροφία της αριστερής κοιλίας, το σιωπηλό έμφραγμα του μυοκαρδίου, η περιεγχειρητική καρδιαγγειακή αστάθεια, η παράταση του QT διαστήματος στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, η μη ελάττωση ή/και αύξηση της αρτηριακής πίεσης και της καρδιακής συχνότητας κατά τη νύκτα. Για τη διάγνωση της ΚΑΝ στην πράξη χρησιμοποιούνται κυρίως οι πέντε μη επεμβατικές δοκιμασίες που καθιέρωσαν οι Ewing και Clarke, οι οποίες συμπληρώνονται συνήθως από τη δοκιμασία ελέγχου της μεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας σε ηρεμία. Επιπλέον, υπάρχει πληθώρα λοιπών διαγνωστικών δοκιμασιών, μερικές από τις οποίες χρησιμοποιούνται σε ερευνητικό κυρίως επίπεδο. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η αξιοποίηση των διαγνωστικών μεθόδων που υπάρχουν σήμερα στη διάθεσή μας, τόσο για την πρώιμη διάγνωση της ΚΑΝ όσο και για την αξιολόγηση μελλοντικών θεραπευτικών προσεγγίσεων. Λέξεις κλειδιά: διάγνωση, σακχαρώδης διαβήτης, καρδιαγγειακό σύστημα, νευροπάθεια του ΑΝΣ. Cardiovascular Autonomic neuropathy in dabetes mellitus: From clinical manifestations to diagnosis Kalliopi Pafili, Nikolaos Papanas, Efstratios Maltezos 2d Department of Internal Medicine, Democritus University of Thrace Abstract Cardiovascular autonomic neuropathy (CAN) may be an early complication of diabetes and is associated with increased morbidity and mortality rates. The most important risk factor is hyperglycaemia. The main clinical manifestations of CAN include: tachycardia at rest, postural hypotension and increased sensitivity to catecholamine administration. Patient examination may reveal exercise intolerance, left ventricular dysfunction and hypertrophy, silent myocardial infarction, peri-operative cardiovascular instability, QT segment prolongation, as well as absent reduction and/or increase of arterial blood pressure and heart rate during the night. In clinical practice, diagnosis of CAN is based on the five non-invasive tests established by Ewing and Clarke. These are usually combined with examination of heart rate variability at rest. Moreover, there are numerous other diagnostic tests, some of which are mainly used for research purposes. Utilisation of currently available diagnostic modalities is very important, both for the timely diagnosis of CAN and for the evaluation of future therapeutic approaches. Key words: cardiovascular autonomic neuropathy, cardiovascular system, diabetes mellitus, diagnosis.

2 24 Καλλιόπη Παφίλη 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος καρδιάς και αγγείων ή καρδιαγγειακή αυτόνομη νευροπάθεια (ΚΑΝ) (διεθνής όρος «cardiovascular autonomic neuropathy, CAN») στο σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) προκύπτει από βλάβη στις ίνες του αυτονόμου νευρικού συστήματος (ΑΝΣ), οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη νεύρωση της καρδιάς και των αγγείων, και συνδέεται με διαταραχές του καρδιακού ρυθμού και της αρτηριακή πίεσης. 1-3 Η ΚΑΝ μπορεί να οδηγήσει σε αιφνίδιο καρδιαγγειακό θάνατο, δυνητικά θανατηφόρες αρρυθμίες και σιωπηλή ισχαιμία του μυοκαρδίου. Για αυτόν το λόγο αποτελεί την κλινικά σημαντικότερη μορφή διαβητικής νευροπάθειας του ΑΝΣ. 1-3 Ο επιπολασμός της ΚΑΝ σήμερα υπολογίζεται στο 20% περίπου, αλλά αυξάνεται στο 65% με την αύξηση της ηλικίας και της διάρκειας του ΣΔ. Ωστόσο, υπάρχει ετερογένεια στη βιβλιογραφία ως προς τον ακριβή επιπολασμό, εξαιτίας της μελέτης διαφορετικών πληθυσμών και της χρήσης διαφορετικής μεθοδολογίας. 4 Οι καθιερωμένοι παράγοντες κινδύνου για ΚΑΝ είναι ο μακροχρόνιος πτωχός γλυκαιμικός έλεγχος για ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 (Τ1ΣΔ) και ο συνδυασμός υπέρτασης, δυσλιπιδαιμίας, παχυσαρκίας και πτωχού γλυκαιμικού ελέγχου για τους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 (Τ2ΣΔ). 5-7 Το σημαντικότερο παράγοντα αποτελεί η υπεργλυκαιμία, η οποία συνδέεται με την ενεργοποίηση επιβλαβών μεταβολικών οδών. 2,5-7 Απλοποιημένα, οι τελευταίες περιλαμβάνουν το σχηματισμό τελικών προϊόντων γλυκοζυλίωσης, την αυξημένη οξειδωτική καταπόνηση με υπέρμετρη παραγωγή ελεύθερων ριζών, την ενεργοποίηση των οδών της πολυόλης και της πρωτεινικής κινάσης C, την ενεργοποίηση της πολυadp ριβοζυλίωσης κ.ά ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΝ Οι κλινικές εκδηλώσεις της ΚΑΝ περιλαμβάνουν: τις μεταβολές του καρδιακού ρυθμού με πρωιμότερο εύρημα την έλλειψη μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού, την ταχυκαρδία σε ηρεμία, την ορθοστατική υπόταση, τη μειωμένη αντοχή στην άσκηση, τη δυσλειτουργία και υπερτροφία της αριστερής κοιλίας, το σιωπηλό έμφραγμα του μυοκαρδίου, την περιεγχειρητική καρδιαγγειακή αστάθεια, την παράταση του QT διαστήματος στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, την μη ελάττωση ή/και την αύξηση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού κατά τη διάρκεια της νύκτας και την αυξημένη ευαισθησία του καρδιαγγειακού στην εξωγενή χορήγηση κατεχολαμινών. 1-3 Έλλειψη μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού: Τα κλινικά συμπτώματα της δυσλειτουργίας του ΑΝΣ συνήθως εκδηλώνονται έπειτα από μακρά διάρκεια ΣΔ. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχει υποκλινική ΚΑΝ με πρωιμότερο συνήθως σημείο την έλλειψη της φυσιολογικής καρδιακής μεταβλητότητας. 3,8 Για τη διάγνωσή της χρειάζεται να πραγματοποιηθεί μελέτη των καρδιαγγειακών αντανακλαστικών και/ή παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού με Holter εικοσιτετραώρου. 8 Ταχυκαρδία σε ηρεμία: Οι διαβητικοί ασθενείς με κάποιου βαθμού νευροπάθεια του ΑΝΣ πέραν της πρώιμης έχουν συνήθως σφύξεις/λεπτό 9 και γενικά παρουσιάζουν αύξηση της μέσης τιμής καρδιακού ρυθμού κατά 10 σφύξεις/λεπτό συγκριτικά με τα μη διαβητικά άτομα της ίδιας ηλικίας. Αυτό θεωρείται πως αντανακλά βλάβη του παρασυμπαθητικού ή/και επικράτηση της δράσης του συμπαθητικού σκέλους του ΑΝΣ Συγκεκριμένα, έχει αποδειχθεί σήμερα ότι η χρόνια υπεργλυκαιμία προκαλεί προοδευτική δυσλειτουργία των νευρικών ινών του ΑΝΣ, της οποίας η εξέλιξη μπορεί να παραλληλιστεί με την πορεία της περιφερικής διαβητικής νευροπάθειας: πράγματι και οι δύο ξεκινούν από την περιφέρεια και επεκτείνονται κεντρομόλα. Καθώς επίσης η νευροπάθεια πλήττει πρώτα τις μακρές νευρικές ίνες, πρώτο βλάπτεται το πνευμονογαστρικό νεύρο, το οποίο είναι το μακρύτερο νεύρο του ΑΝΣ και μεσολαβεί για το 75% της παρασυμπαθητικής δραστηριότητας Ως συνέπεια, οι πρώτες κλινικές εκδηλώσεις της ΚΑΝ προκύπτουν από τη μείωση της δραστηριότητας του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος, οι οποίες συνοδεύονται από την παράλληλη επικράτηση της συμπαθητικής δραστηριότητας Η απονεύρωση των συμπαθητικών νευρικών ινών ακολουθεί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ξεκινώντας από την κορυφή των κοιλιών της καρδίας και προοδεύοντας προς τη βάση αυτής Η μεγαλύτερη ταχυκαρδία παρατηρείται στα άτομα με μέτριου βαθμού ΚΑΝ, ενώ στη βαριά νευροπάθεια το φαινόμενο της ταχυκαρδίας κατά την ηρεμία ελαττώνεται σημαντικά, κάτι το οποίο πρέπει να είναι γνωστό στον θεράποντα Ορθοστατική υπόταση: Η περίφημη συναινετική διατύπωση της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρίας και της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας στο συνέδριο του San Antonio το 1988 είχε προτείνει ως ορισμό την πτώση της συστολικής αρτηριακής πίεσης κατά 20 mm Hg ή και περισσότερο, η οποία ωστόσο συνοδεύεται από συμπτώματα. 15 Σήμερα ορίζεται ως η ελάττωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης κατά τουλάχιστον 20 mm Hg ή της διαστολικής αρτηριακής πίεσης κατά τουλάχιστον 10 mm Hg εντός 3 λεπτών από την ανέγερση από την κατακεκλιμένη στην όρθια θέση ή (σύμφωνα με περισσότερο αυστηρά κριτήρια), ως η ελάττωση στη συστολική αρτηριακή πίεση κατά 30 mm Hg. 16 Οφείλεται στη βλάβη των συμπαθητικών απαγωγών αγγειοκινητικών νεύρων, με αποτέλεσμα την ελάττωση της αγγειοσύσπασης των σπλαγχνικών αγγείων ως απάντηση στην ανέγερση. Η κλινική εικόνα μπορεί να περιλαμβάνει: αδυναμία, ζάλη, οπτικές διαταραχές, λιποθυμική τάση, και, σε σοβαρότερες περιπτώσεις, συγκοπή μετά την ανέγερση στην όρθια θέση. 15,16 Στο σημείο αυτό οφείλει να σημειωθεί πως η συμπτωματολογία του ασθενούς μπορεί να επιδει-

3 Διαβητική νευροπάθεια του αυτονόμου νευρικού συστήματος καρδιάς και αγγείων: από την κλινική εικόνα στη διάγνωση 25 νωθεί από μια σειρά φαρμάκων, όπως τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, τα αγγειοδιασταλτικά, τα διουρητικά, καθώς και ορισμένα αναλγητικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην επώδυνη διαβητική νευροπάθεια. 17 Η παρουσία ορθοστατικής υπότασης συνιστά προχωρημένο στάδιο ΚΑΝ και θα πρέπει να επιβεβαιώνεται με δοκιμασίες ελέγχου των καρδιαγγειακών αντανακλαστικών. 15 Μειωμένη αντοχή κατά τη σωματική άσκηση: Ασθενείς χωρίς ενδείξεις καρδιακής νόσου αλλά με υποκλινική ΚΑΝ, εμφανίζουν ελαττωμένη ικανότητα για αύξηση του καρδιακού ρυθμού, της αρτηριακής πίεσης, του όγκου παλμού καθώς και της λεγόμενης exercice capacity, δηλαδή της ικανότητας για την επιτέλεση του μέγιστου έργου και της δυνατότητας για μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου κατά την άσκηση. Επίσης κατά την άσκηση οι αγγειακές αντιστάσεις των σπλάγχνων εμφανίζουν μείωση αντί για την αναμενόμενη αύξηση. 18,19 Η παθοφυσιολογική εξήγηση έγκειται στις βιολογικές και ιστολογικές αλλοιώσεις του μυοκαρδίου των διαβητικών ατόμων ακόμη και επί απουσίας συμπτωμάτων ή κλινικών ευρημάτων ενδεικτικών καρδιοπάθειας Δυσλειτουργία και υπερτροφία αριστερής κοιλίας: Οι ασθενείς με ΚΑΝ μπορεί να εκδηλώσουν επιδείνωση του τύπου πλήρωσης της αριστερής κοιλίας καθώς και φυσιολογική ή ήπια υπερκινητική συστολική λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας κατά την ηρεμία Ακόμα και έπειτα από διόρθωση των αποτελεσμάτων ως προς την ηλικία, τα δημογραφικά στοιχεία και τους αιμοδυναμικούς δείκτες, φάνηκε ότι ασθενείς αυτοί παρουσίαζαν επιδείνωση της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας. 23 Σιωπηλή ισχαιμία του μυοκαρδίου/σύνδρομο καρδιακής απονεύρωσης: Η σιωπηλή ισχαιμία του μυοκαρδίου και το έμφραγμα είναι κατά πολύ συχνότερα στα διαβητικά άτομα Επίσης, οι διαβητικοί ασθενείς κατά τη δοκιμασία κόπωσης εμφανίζουν αύξηση του ουδού αντίληψης της στηθάγχης: μπορεί ο ασθενής να μην αντιλαμβάνεται το άλγος παρά την εμφάνιση ηλεκροκαρδιογραφικών αλλοιώσεων ενδεικτικών ισχαιμίας του μυοκαρδίου Πιθανολογείται ότι η βλάβη των προσαγωγών αισθητικών μυοκαρδιακών νευρικών ινών μειώνει την ευαισθησία του ασθενούς στην τοπική ισχαιμία με διακοπή της μεταβίβασης του άλγους. Παρ όλα αυτά, η ύπαρξη ΚΑΝ δεν αποκλείει την κλασική συμπτωματολογία στηθάγχης. 27,28 Περιεγχειρητική καρδιαγγειακή αστάθεια: Κατά τη χορήγηση γενικής αναισθησίας σε ασθενείς με βαριά ΚΑΝ ενίοτε παραβλάπτεται η φυσιολογική ανταπόκριση του ΑΝΣ. 3,29-31 Έτσι δεν επέρχεται αύξηση του καρδιακού ρυθμού και αγγειοσύσπαση, με τελικό αποτέλεσμα την επικράτηση της αγγειοδιασταλτικής δράσης της αναισθησίας Κλινικά μπορεί να εκδηλωθούν καρδιοαναπνευστικές παύσεις, διαταραχή των καρδιαγγειακών αντανακλαστικών, υποθερμία ή και αύξηση των αναγκών χορήγησης αγγειοσυσπαστικών φαρμάκων, ακόμη και κατά τη διενέργεια επεμβάσεων με περιορισμένη χρονική διάρκεια Παράταση του QT διαστήματος του ηλεκτροκαρδιογραφήματος: Ορίζεται ως QTc (διορθωμένο QT για τον καρδιακό ρυθμό) 460 ms στις γυναίκες και 450 ms σε άνδρες, αν και ορισμένες μελέτες χρησιμοποιούν λιγότερο αυστηρά κριτήρια. Θεωρείται ότι σχετίζεται με την πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία (Torsade de pointes), μια δυνητικά θανατηφόρα κατάσταση. 32 Ειδικότερα σε ασθενείς με Τ1ΣΔ, η παράταση του QTc έχει φανεί να συμβαίνει συχνότερα κατά τη διάρκεια της νυκτερινής υπογλυκαιμίας και να συνδέεται με διαταραχές του καρδιακού ρυθμού. Για αυτούς τους λόγους θεωρείται ότι οι αρρυθμίες μπορεί να αποτελούν το αίτιο του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου (σύνδρομο dead in bed ). 33 Αύξηση ή απουσία πτώσης της αρτηριακής πίεσης και της καρδιακής συχνότητας κατά τη διάρκεια της νύχτας: Φυσιολογικά κατά τη διάρκεια της νύχτας επικρατεί η δράση του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος (ΠΝΣ), η οποία συνοδεύεται από μείωση της δραστηριότητας του συμπαθητικού νευρικού συστήματος (ΣΝΣ) και μια ελάττωση στη νυκτερινή αρτηριακή πίεση και στην καρδιακή συχνότητα. 3,34 Αυτό το φαινόμενο αντιστρέφεται κατά τις πρώτες πρωινές ώρες και κατά τη διάρκεια της ημέρας, οπότε επέρχεται κατά κύριο λόγο επικράτηση της δράσης του ΣΝΣ. Η αύξηση ή η απουσία πτώσης της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού κατά τη διάρκεια της νύχτας θεωρείται ότι οφείλεται σε διαταραχή της κιρκάδιας διακύμανσης της δραστηριότητας ΣΝΣ-ΠΝΣ με επικράτηση του ΣΝΣ. 3,34 Αυτό είναι κλινικά σημαντικό για δύο λόγους: για τη σταδιοποίηση του κινδύνου του ασθενούς να υποστεί καρδιαγγειακά συμβάματα και υπερτροφία της αριστερής κοιλίας καθώς και για την παρακολούθηση της ανταπόκρισης στην αντιυπερτασική αγωγή. 35 Υπερευαισθησία στη χορήγηση κατεχολαμινών: Η εξωγενής χορήγηση αδρεναλίνης και νοραδρεναλίνης σε ασθενείς με ΚΑΝ οδηγεί σε μεγαλύτερη της αναμενόμενης απάντηση των οργάνων-στόχων στη δράση των συγκεκριμένων φαρμάκων. Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη ευαισθησία εμφανίζεται ως απάντηση του καρδιαγγειακού συστήματος στην έγχυση νοραδρεναλίνης. 36,37 Πάντως δεν παρατηρείται αύξηση των α- ή των β-αδρενεργικών υποδοχέων ούτε αυξημένη ικανότητα των κατεχολαμινών για σύνδεση με τους υποδοχείς, οπότε η αναζήτηση της αιτίας του φαινομένου πρέπει να γίνει προς διαφορετική κατεύθυνση. 36,37 Δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμη ευρέως αποδεκτή εξέταση για τη διάγνωση της ΚΑΝ, καθώς η άμεση μέτρηση της λειτουργικότητας των νευρικών ινών του ΑΝΣ, όπως για παράδειγμα η μέτρηση της ταχύτητας αγω-

4 26 Καλλιόπη Παφίλη Εικόνα 1. Φυσιολογικά ευρήματα κατά την εξέταση: Στο επάνω μέρος μπορούμε να παρατηρήσουμε μια φυσιολογική τρισδιάστατη καμπύλη φασματικής ανάλυσης της μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού κατά τη διάρκεια της αλλαγής της θέσης του ασθενούς από την κατακεκλιμένη (Τ1) στην όρθια (Τ2) και, στη συνέχεια, ξανά στην κατακεκλιμένη (Τ3) θέση. Στην εικόνα μπορούμε να δούμε μόνο τις ζώνες χαμηλής και υψηλής συχνότητας. Παρατηρείται επικράτηση της ζώνης υψηλής συχνότητας κατά τη διάρκεια των χρονικών διαστημάτων Τ1 και Τ3 και, αντίστοιχα, ενεργοποίηση της ζώνης χαμηλής συχνότητας κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Τ2. Κάτωθεν της τρισδιάστατης φασματικής καμπύλης βλέπουμε ένα σχεδιάγραμμα με τις συχνότητες στον κάθετο άξονα και τα τρία προαναφερθέντα χρονικά διαστήματα στον οριζόντιο άξονα. Το μπλε χρώμα αντιστοιχεί στο συμπαθητικό σκέλος του αυτόνομου νευρικού συστήματος και το πράσινο στο παρασυμπαθητικό. (Από το υλικό του Εξωτερικού Διαβητολογικού Ιατρείου, Β Παθολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης). γιμότητας των περιφερικών νευρικών ινών του ΑΝΣ, δεν είναι προς το παρόν εφικτή. 2,3,38 Επομένως για τον έλεγχο του ΑΝΣ χρησιμοποιούνται σήμερα δοκιμασίες που ελέγχουν τη λειτουργία αντανακλαστικών τόξων, τα οποία αποτελούνται από αισθητήρια όργανα, κεντρομόλες νευρικές ίνες, μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας των ερεθισμάτων, φυγόκεντρες νευρικές ίνες, νευροδιαβιβαστές εντός των συναπτικών σχισμών και ένα τελικό εκτελεστικό όργανο. 2,3,38 Η πλειονότητα των οργάνων δέχονται διπλή νεύρωση και από το ΣΝΣ και από το ΠΝΣ. Εφόσον λοιπόν το αντανακλαστικό τόξο είναι ακέραιο, ελέγχεται η απάντηση του οργάνου-στόχου στην ύπαρξη ερεθισμάτων και μάλιστα υπάρχει σήμερα η δυνατότητα να αναγνωρίζεται εάν και ποιο από τα δύο σκέλη του αυτονόμου υπερ- ή υπολειτουργεί. 38 Στην κλινική πράξη χρησιμοποιούνται κυρίως οι πέντε απλές μη επεμβατικές δοκιμασίες που καθιέρωσαν πριν από 30 και πλέον χρόνια οι Ewing και Clarke. 2,3,15,39 Οι δοκιμασίες αυτές είναι οι εξής: η μεταβολή του καρδιακού ρυθμού κατά τη διάρκεια βαθιάς εισπνοής, η μεταβολή του καρδιακού ρυθμού κατά την έγερση από την ύπτια θέση, η δοκιμασία Valsalva, η δοκιμασία της ορθοστατικής υπότασης, η δοκιμασία μεταβολής της διαστολικής αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια εφαρμογής πίεσης σε δυναμόμετρο χειρός. Αυτές οι πέντε δοκιμασίες συνδυάζονται με τη δοκιμασία ελέγχου της μεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας σε ηρεμία. 2,3,15,39 Επίσης η εξέταση μπορεί να συμπληρωθεί με την εικοσιτετράωρη καταγραφή της καρδιακής μεταβλητότητας 40 και της αρτηριακής πίεσης. 41 Επιπλέον, στα πλαίσια της κλινικής έρευνας, δοκιμασίες με υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα έχουν αποδειχθεί οι εξής: η εκτίμηση της ευαισθησίας των τασεοϋποδοχέων, η εκτίμηση της συμπαθητικής μυϊκής νευρικής δραστηριότητας με τη μέθοδο της μικρονευρογραφίας, η αξιολόγηση των επιπέδων των κατεχολαμινών πλάσματος και η σπινθηρογραφική απεικόνιση του μυοκαρδίου μετά τη χορήγηση ραδιοσεσημασμένων ουσιών για την αξιολόγηση της συμπαθητικής δραστηριότητας. 40 Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι έχουν προταθεί και ποικίλες άλλες δοκιμασίες, οι οποίες ωστόσο δεν έτυχαν καθολικής αποδοχής. Αυτές οι δοκιμασίες είναι οι

5 Διαβητική νευροπάθεια του αυτονόμου νευρικού συστήματος καρδιάς και αγγείων: από την κλινική εικόνα στη διάγνωση 27 Εικόνα 2. Για σύγκριση, ευρήματα σε προχωρημένη ΚΑΝ. (Από το υλικό του Εξωτερικού Διαβητολογικού Ιατρείου, Β Παθολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης). εξής: δοκιμασία βήχα, δοκιμασία βαθέος καθίσματος, δοκιμασία μεταβολής της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια ισομετρικής άσκησης, δοκιμασία μεταβολής της καρδιακής συχνότητας από την όρθια στην ύπτια θέση κλπ. 3,38-41 Δοκιμασία ελέγχου της μεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας σε ηρεμία: Για την πραγματοποίηση της δοκιμασίας χρησιμοποιείται ένα σύστημα τηλεμετρικής ανάλυσης του καρδιακού ρυθμού, το οποίο συνδέεται ασύρματα με ηλεκτρονικό υπολογιστή για την καταγραφή και ανάλυση των R-R διαστημάτων του ηλεκτροκαρδιογραφήματος. 2,3,14,15,39 Ο ασθενής τοποθετείται για 5 λεπτά σε ύπτια θέση, κατόπιν για 5 λεπτά σε όρθια θέση και στη συνέχεια για ακόμη 5 λεπτά σε ύπτια θέση. Κατά τη διάρκεια των τριών αυτών χρονικών διαστημάτων, γίνεται μέτρηση όλων των R-R διαστημάτων του ηλεκτροκαρδιογραφήματος. 2,3,14,15,39 Οι διακυμάνσεις παλμό προς παλμό του καρδιακού ρυθμού αντικατοπτρίζουν ουσιαστικά τη λειτουργία του φλεβόκομβου και μπορούν να προσδιορισθούν ποσοτικά με την τεχνική της φασματικής ανάλυσης (power spectrum analysis, PSA), η οποία υπολογίζει τα στοιχεία της συχνότητας από σήματα τα οποία έχουν την τάση να μεταβάλλονται στο χρόνο. 2,3,14,15,39 Τα δεδομένα που προκύπτουν αναλύονται σε τρεις περιοχές συχνότητας: α) Την πολύ χαμηλή συχνότητα ( Hz) β) Τη χαμηλή συχνότητα ( Hz), η οποία θεωρείται ότι επηρεάζεται κυρίως από τη συμπαθητική δραστηριότητα γ) Την υψηλή συχνότητα ( Hz), η οποία αντικατοπτρίζει τη δραστηριότητα του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος. Ο λόγος της χαμηλής προς την υψηλή συχνότητα θεωρείται πως είναι ένας δείκτης της ισορροπίας ΣΝΣ-ΠΝΣ. 2,3,14,15,39 Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας φυσιολογικά αναμένεται να υπάρχει επικράτηση του παρασυμπαθητικού στοιχείου κατά την κατάκλιση και αντίστοιχα του συμπαθητικού στοιχείου κατά την όρθια θέση (Εικόνες 1 και 2) Οι παράμετροι που μπορούν να αναλυθούν κατά τη φασματική ανάλυση της σύντομης δοκιμασίας καρδιακής μεταβλητότητας είναι οι εξής: 2,3,14,15,39

6 28 Καλλιόπη Παφίλη Εικόνα 3. Στο επάνω σχεδιάγραμμα μπορούμε να παρατηρήσουμε τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας μεταβολής του καρδιακού ρυθμού κατά τη βαθιά εισπνοή σε υγιή εξεταζόμενο. Ο κάθετος άξονας αντιστοιχεί στους παλμούς ανά λεπτό, ενώ ο οριζόντιος στους καρδιακούς παλμούς. Κάτω παρατηρούμε τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας σε ασθενή με ΚΑΝ. (Από το υλικό του Εξωτερικού Διαβητολογικού Ιατρείου, Β Παθολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης). α) Οι μεταβλητές χαμηλής και υψηλής συχνότητας (Power LF HF variables) β) Οι μεταβλητές της μέσης φασματικής πυκνότητας και στις 2 ζώνες συχνότητας (Power spectral density variables) γ) Η μέση συχνότητα μεταξύ των ζωνών δ) Ο λόγος της χαμηλής προς την υψηλή συχνότητα ξεχωριστά σε κάθε χρονικό διάστημα αλλαγής θέσης του ασθενούς (Rat LF/HF) ε) Η άθροιση των μεταβλητών χαμηλής και υψηλής συχνότητας (Total power) στ) Το συνολικό άθροισμα και των τριών ανώτερων μεταβλητών (Cummulative total power) ζ) Ο μέσος όρος των διαστημάτων R-R μεταξύ των διαφόρων θέσεων (NN mean) η) Η σταθερή απόκλιση του μέσου όρου των R-Rδιαστημάτων (SDNN) θ) Ο μέσος όρος των τετραγωνικών διαφορών μεταξύ των δύο συνεχόμενων φυσιολογικών R-R διαστημάτων (MSSD) Δοκιμασία μεταβολής του καρδιακού ρυθμού κατά τη διάρκεια βαθιάς εισπνοής Για την πραγματοποίησή της δοκιμασίας, ο ασθενής τοποθετείται σε ύπτια θέση και αναπνέει με ένα ρυθμό 5-6 αναπνοές ανά λεπτό, με τον οποίο επιτυγχάνεται καλύτερα η μέγιστη μεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας. 2,3,14,15,39 Συγκεκριμένα, καταγράφονται 4 αναπνευστικοί κύκλοι, ο καθένας από τους οποίους περιλαμβάνει εισπνοή διάρκειας πέντε δευτερολέπτων και εκπνοή διάρκειας πέντε δευτερολέπτων. Ο ασθενής κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας είναι συνδεδεμένος με ηλεκτροκαρδιογράφο για την καταγραφή των μεταβολών της καρδιακής συχνότητας. Επίσης καταγράφεται η τιμή της αρτηριακής πίεσής του πριν από την έναρξη και μετά τη λήξη της δοκιμασίας. 2,3,14,15,39 Φυσιολογικά, κατά τη διάρκεια της εισπνοής παρατηρείται αύξηση της καρδιακής συχνότητας η οποία ακολουθείται αντίστοιχα από ελάττωση αυτής κατά τη διάρκεια της εκπνοής. Επομένως, ο έλεγχος του καρδιακού ρυθμού κατά τη διάρκεια βαθιάς εισπνοής αποτελεί τον τρόπο αξιολόγησης της φυσιολογικής φλεβοκομβικής αναπνευστικής αρρυθμίας. Ωστόσο, στους διαβητικούς ασθενείς έχει παρατηρηθεί ήδη από τα πολύ πρώιμα στάδια της νόσου, ότι εμφανίζουν άμβλυνση της φυσιολογικής αυτής μεταβλητότητας (Εικόνα 3) Η κύρια παράμετρος που αξιολογείται κατά τη δοκιμασία είναι ο δείκτης εκπνοής/εισπνοής (Ε/Ι ratio): φυσιολογικός θεωρείται όταν είναι μεγαλύτερος από ,3,14,15,39 Άλλες παράμετροι είναι: ο καρδιακός ρυθμός ηρεμίας (HR rest), το μέσο διάστημα μεταξύ των R-R (Average R-R Interval), ο μέσος ανυσματικός δείκτης των κυκλικών μεταβολών των R-R διαστημάτων (MSSD), η μέγιστη μείον ελάχιστη καρδιακή συχνό-

7 Διαβητική νευροπάθεια του αυτονόμου νευρικού συστήματος καρδιάς και αγγείων: από την κλινική εικόνα στη διάγνωση 29 τητα (I-E) κ.ά. 47,48 Ορθοστατική δοκιμασία: Καταγράφει τις μεταβολές του καρδιακού ρυθμού και της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια της ύπτιας θέσης και κατά τη διάρκεια των 30 πρώτων δευτερολέπτων μετά από την ανέγερση στην όρθια θέση. Επίσης καταγράφεται η τιμή της αρτηριακής πίεσης του εξεταζόμενου πριν από την έναρξη και μετά τη λήξη της δοκιμασίας. 2,3,14,15,39 Φυσιολογικά, κατά την ανέγερση από την ύπτια θέση συμβαίνει άμεση αύξηση στον καρδιακό ρυθμό, η οποία αναμένεται να είναι μέγιστη στη 15 η (μετά την ανέγερση) καρδιακή συστολή. 2,3,14,15,39 Κατόπιν επέρχεται βραδυκαρδία, η οποία είναι μέγιστη στην 30 η (μετά την ανέγερση)καρδιακή συστολή. Αυτή η απάντηση στην ανέγερση διαμεσολαβείται από το πνευμονογαστρικό νεύρο. Οι ασθενείς με ΚΑΝ μετά την ανέγερση στην όρθια θέση μπορεί να εμφανίσουν είτε σταδιακή είτε καμία αύξηση της καρδιακής συχνότητας. 2,3,14,15,39 Η κύρια παράμετρος που αξιολογείται κατά τη δοκιμασία είναι ο λόγος της 30 ης προς τη 15 η καρδιακή συστολή (30:15 ratio). Φυσιολογικός θεωρείται ο λόγος όταν είναι μεγαλύτερος του 1.04, παθολογικός όταν είναι μικρότερος του 1 ενώ οριακές θεωρούνται οι ενδιάμεσες τιμές. 49 Άλλες παράμετροι είναι: η καρδιακή συχνότητα κατά την ηρεμία (HR rest), η μέγιστη καρδιακή συχνότητα (HR max), η ελάχιστη καρδιακή συχνότητα (HRmin), η διαφορά της ελάχιστης από τη μέγιστη καρδιακή συχνότητα (HR max-hr rest) κ.ά. 2,3,14,15,39 Δοκιμασία Valsalva: Η δοκιμασία μελετά τις αλλαγές στον καρδιακό ρυθμό κατά τη διάρκεια βαθιάς εισπνοής η οποία ακολουθείται από εκπνοή έναντι κλειστής γλωττίδας. 2,3,14,15,39 Η εκπνοή πραγματοποιείται σε επιστόμιο σωλήνα πιεσόμετρου έναντι αντίστασης 40 mmhg και διαρκεί για 15 δευτερόλεπτα. Ο ασθενής κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας είναι συνδεδεμένος με ηλεκτροκαρδιογράφο για την καταγραφή των μεταβολών της καρδιακής συχνότητας. Επίσης καταγράφεται η τιμή της αρτηριακής πίεσής του πριν από την έναρξη και μετά τη λήξη της δοκιμασίας. 50 Από τη δοκιμασία αυτή εξαιρούνται οι ασθενείς με παραγωγική αμφιβληστροειδοπάθεια, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος εκδήλωσης αιμορραγίας λόγω της αύξησης της ενδοφθάλμιας πίεσης. 41 Φυσιολογικά, κατά τη διάρκεια της εκπνευστικής προσπάθειας, παρατηρείται ελάττωση της αρτηριακής πίεσης και αύξηση της καρδιακής συχνότητας. Μετά την απελευθέρωση του επιστομίου από τον εξεταζόμενο ακολουθεί αύξηση της αρτηριακής πίεσης κατά πολύ μεγαλύτερης της πίεσης ηρεμίας και ελάττωση του καρδιακού ρυθμού. 39,41,50 Σε ασθενείς με ΚΑΝ, η αρτηριακή πίεση ελαττώνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της προσπάθειας και επιστρέφει σταδιακά στο φυσιολογικό μετά την απελευθέρωση του επιστομίου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει αυτή η τόσο μεγάλη, ώστε να υπερκεράσει αυτή της ηρεμίας, αύξηση της αρτηριακής πίεσης, και χωρίς να επέρχεται οποιαδήποτε αλλαγή στην καρδιακή συχνότητα. 50 Άλλες παράμετροι είναι: η καρδιακή συχνότητα κατά την ηρεμία (HR rest), η μέγιστη καρδιακή συχνότητα (HR max), η ελάχιστη καρδιακή συχνότητα (HRmin), ο λόγος της μέγιστης καρδιακής συχνότητας προς την καρδιακή συχνότητα σε ηρεμία (HR max/hr rest) κ.ά. 49,50 Δοκιμασία ορθοστατικής υπότασης: Για την πραγματοποίηση της δοκιμασίας, ο ασθενής παραμένει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε λεπτών στην ύπτια θέση και καταγράφεται η πίεσή του. Στη συνέχεια ο ασθενής τοποθετείται στην όρθια θέση, στην οποία καταγράφεται η πίεσή του ανά ένα λεπτό επί πέντε λεπτά. 2,3,14,15,39 Φυσιολογικά, εντός των πρώτων δευτερολέπτων από την ανέγερση επέρχεται πτώση της αρτηριακής πίεσης, καθώς το αίμα συσσωρεύεται στα κάτω άκρα. Ωστόσο, η πτώση αυτή διορθώνεται σύντομα μέσω του μηχανισμού της περιφερικής αγγειοσύσπασης. 14,15,39 Σε ασθενείς με προχωρημένη ΚΑΝ, η συστολική αρτηριακή πίεση ελαττώνεται κατά τουλάχιστον 20mmHg ή η διαστολική αρτηριακή πίεση κατά τουλάχιστον 10mmHg εντός 3 λεπτών από την ανέγερση συγκριτικά με την τιμή της πίεσης του εξεταζόμενου που ελήφθη πριν την έναρξη της δοκιμασίας. 50 Δοκιμασία μεταβολής της διαστολικής αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια εφαρμογής πίεσης σε δυναμόμετρο χειρός: Για την εκτέλεση της δοκιμασίας λαμβάνεται μια τιμή αρτηριακής πίεσης με τον εξεταζόμενο σε ηρεμία. Στη συνέχεια ζητείται από τον εξεταζόμενο να εφαρμόσει σε δυναμόμετρο χειρός τη μέγιστη εκούσια σύσπαση και έπειτα ο εξεταζόμενος καλείται να εφαρμόσει και να διατηρήσει το δυναμόμετρο στο 30% της μέγιστης σύσπασης για χρονικό διάστημα 5 λεπτών, ενώ παράλληλα γίνεται καταγραφή της πίεσης ανά ένα λεπτό. 2,3,14,15,39 Φυσιολογικά, κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των πέντε λεπτών αναμένεται αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Αυτή η αύξηση οφείλεται στην αύξηση της καρδιακής παροχής χωρίς να επέρχεται μείωση στις περιφερικές αγγειακές αντιστάσεις. 14,15,39 Φυσιολογική θεωρείται η δοκιμασία, όταν η διαστολική πίεση αυξάνεται κατά 16 mmhg συγκριτικά με την πίεση που ελήφθη με τον ασθενή σε ηρεμία. Παθολογική θεωρείται όταν η διαστολική πίεση δεν αυξάνεται περισσότερο από 10 mmhg μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος των πέντε λεπτών. 14,50 Εικοσιτετράωρη καταγραφή της καρδιακής μεταβλητότητας: Για την εικοσιτετράωρη καταγραφή της καρδιακής μεταβλητότητας τοποθετείται στον εξεταζόμενο ειδικό Holter παρακολούθησης, με το οποίο καταγράφονται συνεχώς τα R-R διαστήματα του ηλεκτροκαρ-

8 30 Καλλιόπη Παφίλη διογραφήματος. Στη συνέχεια πραγματοποιείται ανάλυση των δεδομένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 51 Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μπορεί να γίνει είτε με ανάλυση παραμέτρων συχνότητας, δηλαδή με τη φασματική ανάλυση, η οποία είναι και η συχνότερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος, είτε με στατιστική ανάλυση παραμέτρων χρόνου (time domain analysis). 52 Η μέθοδος αυτή έχει αναφερθεί ως η πιο ευαίσθητη για τη διάγνωση της ΚΑΝ από τις δοκιμασίες μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού που έχουν περιγραφεί ανωτέρω. 53 Επιπλέον, με τη μέθοδο αυτή μπορεί να μελετηθεί η καρδιακή συχνότητα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να διαπιστωθεί η τυχόν αύξηση ή μη πτώση της καρδιακής συχνότητας που οφείλεται στη διαταραχή της ισορροπίας ΣΝΣ-ΠΝΣ και στην επικράτηση του ΣΝΣ. 34 Εικοσιτετράωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης: Φυσιολογικά παρατηρείται ημερονύκτια διακύμανση της αρτηριακής πίεσης, με ελάττωση αυτής κατά τη διάρκεια της νύχτας και άνοδο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ τα υψηλότερα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης σε ηρεμία παρατηρούνται κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. 54 Σε διαβητικούς ασθενείς με ΚΑΝ υπάρχει διαταραχή της ισορροπίας ΣΝΣ-ΠΝΣ, με αποτέλεσμα την αύξηση της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας και την πτώση αυτής κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Η νυκτερινή αύξηση της αρτηριακής πίεσης συνοδεύεται επίσης από αύξηση της καρδιακής συχνότητας του ασθενούς. 54 Αξιολόγηση της ευαισθησίας των τασεοϋποδοχέων: Χρησιμοποιούνται μέθοδοι με τις οποίες γίνεται ποσοτικός έλεγχος της αλλαγής του καρδιακού ρυθμού, η οποία επέρχεται ως απάντηση στη μεταβολή της αρτηριακής πίεσης. 40,55-58 Οι τελευταίες μπορούν να προκληθούν είτε φαρμακευτικά είτε με μάλαξη του καρωτιδικού κόλπου. Εναλλακτικά μπορούν να μελετηθούν αυτόματες αλλαγές της αρτηριακής πίεσης. Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων χρειάζεται η συνεχής ανά συστολή παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης και του R-R διαστήματος του ηλεκτροκαρδιογραφήματος. 40,55-58 Φυσιολογικά, οι μεταβολές της αρτηριακής πίεσης γίνονται αισθητές από τα καρωτιδικά σωμάτια και το αορτικό τόξο. Η αύξηση στην αρτηριακή πίεση γίνεται αντιληπτή από τις προαναφερθείσες περιοχές και οδηγεί στην προσαγωγή νευρικών ερεθισμάτων στο στέλεχος του εγκεφάλου, από όπου πυροδοτείται αύξηση της δραστηριότητας του ΠΝΣ, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε ελάττωση του καρδιακού ρυθμού δια των απαγωγών ινών. 40 Η βραδυκαρδία αυτή συνδυάζεται με μια προοδευτική αγγειοδιαστολή, λόγω την παράλληλης άρσης της συμπαθητικής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα τελικά την πτώση της αρτηριακής πίεσης. Αντίθετη διαδικασία ακολουθεί έπειτα από την ελάττωση της αρτηριακής πίεσης. 40,55-58 Εκτίμηση της συμπαθητικής μυϊκής νευρικής δραστηριότητας με μικρονευρογραφία: Πραγματοποιείται τοποθέτηση δια μέσου του δέρματος ή διαμυϊκά μικροηλεκτροδίων εντός της νευρικής ίνας ενός περιφερικού νεύρου του ΣΝΣ. Κατά κανόνα η τοποθέτηση των μικροηλεκτροδίων γίνεται στο επίπεδο του περονιαίου νεύρου και σπανιότερα στο επίπεδο του κνημιαίου ή του κερκιδικού νεύρου. 40,53 Φυσιολογικά, κατά τη διάρκεια της ελάττωσης της αρτηριακής πίεσης παρατηρείται μια αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης της συμπαθητικής μυϊκής νευρικής δραστηριότητας, οι δράσεις της οποίας διεκπεραιώνονται με τη ρύθμιση της λειτουργίας των αρτηριακών τασεοϋποδοχέων. Το αντίθετο παρατηρείται σε αύξηση της αρτηριακής πίεσης. 40,53 Στους ασθενείς με Τ1ΣΔ παρατηρείται ελάττωση των ώσεων της συμπαθητικής μυϊκής νευρικής δραστηριότητας. 53 Αντίθετα, στους ασθενείς με Τ2ΣΔ και ΚΑΝ παρατηρείται αύξηση της δραστηριότητας του ΣΝΣ στην ηρεμία, πιθανότατα ως απάντηση του οργανισμού στην υπερινσουλιναιμία. Πράγματι, έπειτα από την απώλεια βάρους χαρακτηριστικά επανέρχεται η φυσιολογική συμπαθητική μυϊκή νευρική δραστηριότητα. 54, Αξιολόγηση των επιπέδων των κατεχολαμινών πλάσματος: Η αξιολόγηση των επιπέδων των κατεχολαμινών πλάσματος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το βιοχημικό ισοδύναμο της εκτίμησης της συμπαθητικής μυϊκής νευρικής δραστηριότητας με τη μικρονευρογραφία. 40 Οι σημαντικότερες κατεχολαμίνες είναι η νοραδερεναλίνη και η αδρεναλίνη, οι οποίες αποτελούν δείκτες του ΣΝΣ. Η αδρεναλίνη εκκρίνεται από το μυελό των επινεφριδίων ως απάντηση στη συμπαθητική διέγερση του μυελού. Αντίθετα, η νοραδρεναλίνη απελευθερώνεται από τις νευρικές απολήξεις του ΣΝΣ με εξωκυττάρωση και ένα μικρό ποσοστό αυτής καταλήγει στη συστηματική κυκλοφορία. 10 Επομένως, με τη μέτρηση των επιπέδων αδρεναλίνης πλάσματος μπορεί να γίνει αξιολόγηση της συμπαθητικής δραστηριότητας του μυελού των επινεφριδίων, ενώ μέσω των επιπέδων της νοραδρεναλίνης αξιολόγηση της συμπαθητικής δραστηριότητας ολόκληρου του σώματος. 10 Στο ΣΔ, η αξιολόγηση των επιπέδων των κατεχολαμινών πλάσματος αποκαλύπτει χαμηλότερη από την αναμενόμενη απάντηση κατά την αλλαγή της θέσης του ασθενούς, 61 όπως και κατά την άσκηση, 62,63 την υπογλυκαιμία 64 και τις δοκιμασίες ελέγχου των καρδιαγγειακών αντανακλαστικών Σπινθηρογραφική απεικόνιση του μυοκαρδίου μετά τη χορήγηση ραδιοσεσημασμένων ουσιών: Αποσκοπεί στον έλεγχο της συμπαθητικής νεύρωσης του μυοκαρδίου με τη χρησιμοποίηση ραδιοσημασμένων ουσιών ή συμπαθομιμητικών αμινών, οι οποίες έχουν την ιδιότητα να προσλαμβάνονται από τα τελικά τμήματα των συμπαθητικών νεύρων. Οι ουσίες

9 Διαβητική νευροπάθεια του αυτονόμου νευρικού συστήματος καρδιάς και αγγείων: από την κλινική εικόνα στη διάγνωση 31 που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής: η 123 Ι- μεταϊωδοβενζυλγουανιδίνη (MIBG), η 11 C-μεταϋδροξυεφεδρίνη (HED), η 6-18 F-ντοπαμίνη και η 11 C-επινεφρίνη. 40 Στους ασθενείς με ΣΔ, ακόμη και πρώιμα, δηλαδή πριν από την εκδήλωση ΚΑΝ με βάση τις προαναφερθείσες δοκιμασίες των καρδιαγγειακών αντανακλαστικών, 15 μπορεί να διαπιστωθούν ελλείμματα στη συγκράτηση των ουσιών [Ι123]- MIBG και [11C]-HED από το μυοκάρδιο της αριστερής κοιλίας. Επομένως, η μέθοδος αυτή είναι χρήσιμη για την πρώιμη ανίχνευση δυσαυτονομίας Για την ώρα πάντως χρησιμοποιείται σε περιορισμένη κλίμακα για ερευνητικούς κυρίως σκοπούς. 40, Συμπεράσματα Η ΚΑΝ μπορεί να αποτελεί πρώιμη επιπλοκή του ΣΔ και συνδέεται με αύξηση της νοσηρότητας και θνησιμότητας. 1-3,73-76 Επομένως είναι ιδιαίτερα σημαντική η αξιοποίηση των μεθόδων που υπάρχουν σήμερα στη διάθεσή μας, τόσο για την πρώιμη διάγνωση και σταδιοποίησή της στην κλινική πράξη όσο και για την καλύτερη κατανόηση της υποκείμενης παθοφυσιολογίας με απώτερο σκοπό τη μελλοντική πρόοδο στη θεραπεία. Είναι λοιπόν παρήγορο ότι ολοένα τείνει να εμπλουτισθεί η διαγνωστική μας μεθοδολογία, με βάση τις νεότερες έρευνες Βιβλιογραφία 1. Aaron I., Raelene E., Braxton D., Roy F., Diabetic Autonomic Neuropathy. Diabetes Care 26: , Μυγδάλης Η.Ν., Νευροπάθεια του αυτονόμου νευρικού συστήματος. Στο: Μυγδάλης Η.Ν., Διαβητική Νευροπάθεια, Αθήνα, Ιατρικές Εκδόσεις Ζήτα, 2008, Μυγδάλης Η.Ν., Καρδιαγγειακό σύστημα και νευροπάθεια του αυτονόμου νευρικού συστήματος. Στο: Μυγδάλης Η.Ν., Διαβητική Νευροπάθεια, Αθήνα, Ιατρικές Εκδόσεις Ζήτα, 2008, Ziegler D., Gries F.A., Spuler M., Lessmann F., Diabetic Cardiovascular Autonomic Neuropathy Multicenter Study Group: The epidemiology of diabetic neuropathy. J Diabetes Complications 6: 49-57, Pacher P., Liaudet L., Soriano F.G., Mabley J.G., Szabό E., Szabό C., The role of poly(adp-ribose) polymerase activation in the development of myocardial and endothelial dysfunction in diabetes. Diabetes 51: , Vinik A.I., Maser R.E., Mitchell B.D., Freeman R., Diabetic autonomic neuropathy. Diabetes Care 26: , Edwards J.L., Vincent A.M., Cheng H.T., Feldman E.L., Diabetic neuropathy: mechanisms to management. Pharmacol Ther 120: 1-34, Bannister R., Introduction and classification. In: Bannister R. (Ed). Autonomic failure. A Textbook of clinical disorders of the autonomic nervous system. Oxford, Oxford University Press, 1998, Taskiran M., Rasmussen V., Rasmussen B., Fritz- Hansen T., Larsson H.B., Jensen G.B. et al., Left ventricular dysfunction in normotensive Type 1 diabetic patients: the impact of autonomic neuropathy. Diabet Med 21: , PopBusui R., Kirkwood I., Schmid H., Marinescu V., Schroeder J., Larkin D. et al., Sympathetic dysfunction in type 1 diabetes: association with impaired myocardial blood flow reserve and diastolic dysfunction. J Am Coll Cardiol 44: , Axelrod S., Lishner M., Oz O., Bernheim J., Ravid M., Spectral analysis of fluctuations in heart rate: an objective evaluation of autonomic nervous control in chronic renal failure. Nephron 45: , Lloyd-Mostyn R.H., Watkins P.J., Defective innervations in heart in diabetic autonomic neuropathy. BMJ 3: 15-7, Bennett T., Hosking D.J., Hampton J.R., Cardiovascular control in diabetes mellitus. BMJ 2: , Ewing D.J., Campbell I.W., Clarke B.F., Heart rate changes in diabetes mellitus. Lancet 1: , Consensus statement. Report and recommendations of the Saint Antonio Conference on diabetic neuropathy. Diabetes: 37: , Position paper: Orthostatic hypotension, multiple system atrophy (the Shy Drager syndrome) and pure autonomic failure. J Auton Nerv Syst 58: , Vinik A.I., Ziegler D., Diabetic cardiovascular autonomic neuropathy. Circulation 115: , Hilsted J., Calbo H., Christensen N.J., Impaired cardiovascular responses to graded exercise in diabetic autonomic neuropathy. Diabetes 28: , Fein F.S., Sonnenblick E.H., Diabetic Cardiomyopathy. Prog Crdiovasc Dis 27: , Regan T.J., Congestive heart failure in the diabetic. Annu Rev Med 34: , Hampy R.I., Zoneraich S., Sherman L., Diabetic cardiomyopathy. JAMA 229: , D Ellia J.A., Weinrauch L.A., Healy R.W., Myocardial dysfunction without coronary artery disease in diabetic renal failure. Am J Cardiol 43: , Didangelos T.P., Arsos G.A., Karamitsos D.T., Athyros V.G., Karatzas N.D., Left ventricular systolic and diastolic function in normotensive type 1 diabetic patients with or without autonomic neuropathy: a radionuclide ventriculography study. Diabetes Care 26: , 2003.

10 32 Καλλιόπη Παφίλη 24. Fein F., Scheuer J., Heart disease. In: Rifkin H. Porte D Jr (Eds), Diabetes mellitus: theory and practice. New York: Elsevier, 1990, Niakain E., Haraii Y., Rolak L.A., Silent myocardial infarction and diabetic autonomic neuropathy. Arch Intern Med 146: , Kannel W.B., Abott R.D., Incidence and prognosis of unrecognized myocardial infractions. N Engl J Med , Murray D.P., O Brain T., Mulrooney R., O Suffivan D.J., Autonomic dysfunction and silent myocardial ischaemia on exercise testing in diabetes mellitus. Diabetic Med 7: , Ambepityia G., Kopelman P.J., Ingram B.D., Swash M., Mills P.G., Timmis A.D., Exertional myocardial ischaemia in diabetes: a quantitative of angina perceptual threshold and the influence of autonomic function. J Am Coll Cardiol 15: 71-77, Kirvela M., Scheinin M., Lindgren L., Haemodynamic and catecholamine responses to induction of anaesthesia and tracheal intubation in diabetic and non-diabetic uraemic patients. BJA 74: 60-65, Burgos L.G., Ebert T.J., Asiddao C., Turner L.A., Pattison C.Z., Wang-Cheng R. et al., Increased intraoperative cardiovascular morbidity in diabetics with autonomic neuropathy. Anesthesiology 70: , Kitamura A., Hoshino T., Kon T., Ogawa R., Patients with diabetic neuropathy are at risk of a greater intraoperative reduction in core temperature. Anesthesiology 92: , Veglio M., Chinaglia A., Cavallo-Perin P., QT interval, cardiovascular risk factors and risk of death in diabetes. J Endocrinol Invest 27: , Desouza C.V., Bolli G.B., Fonseca V., Hypoglycaemia, diabetes and cardiovascular events. Diabetes Care 33: , Spallone V., Bernardi L., Ricordi L., Soldà P., Maiello M.R., Calciati A. et al., Relationship between the circadian rhythms of blood pressure and sympathovagal balance in diabetic autonomic neuropathy. Diabetes 42: , Mancia G., De Baker G., Dominiczac A., Cifkova R., Fagard R., Germano G. et al., 2007 ESH- ESC Guidelines for the management of arterial hypertension: the task force for the management of arterial hypertension of the European Society for Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). Blood Press 16: , Hilsted J., Catecholamines and diabetic autonomic neuropathy. Diabet Med 12: , Radice M., Rocca A., Bedon E., Musacchio N., Morabito A., Segalini G., Abnormal response to exercise in middle aged NIDDM patients with and without autonomic neuropathy. Diabetic Med 13: , Genovely H., Pfeifer M.A., R - R Variation: The autonomic test of choice in diabetes. Diabetes Metab Res Rev 4: , Ewing D.J., Martyn C.N., Young R.J., Clarke B.F., The value of cardiovascular autonomic function tests: 10 years experience in diabetes. Diabetes Care 8: , Luciano B., Vincenza S., Martin S., Jannik H., Simona F., Rodica P.B. et al., Methods of investigation for cardiac autonomic dysfunction in human research studies. Diabetes Metab Res Rev 27: , Ziegler D., Diabetic cardiovascular autonomic neuropathy: prognosis, diagnosis and treatment. Diabetes Metab Res Rev 10: , Conny M., Van Ravenswaaij-Arts A., Kollee L.A.A., Hopman J.W.C., Stoelinga G.B.A., Van Gaijin H.P., Heart rate variability. Ann Intern Med 118: , Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. Heart rate variability: Standards of measurement, physiological interpretation and clinical use. Circulation 93: , Bellavere F., Balzani I., De Massi J., Carraro M., Carenza P.,Cobelli C. et al., Power spectral analysis of heart rate variations improves assessment of diabetic autonomic neuropathy. Diabetes 41: , Pfeifer M.A., Weinberg C.R., Cook D., Reenan A., Halter J.B., Ensinck J. et al., Autonomic neural dysfunction in diagnosed diabetic subjects. Diabetes Care 7: , 1984;. 46. Mackay D.J., Respiratory sinus arrhythmia in diabetic neuropathy. Diabetologia 24: , Sudkvist G., Almer L-O., Lilja B., Respiratory influence on heart rate in diabetes mellitus. Br Med J 1: , Smith S.E., Smith S.A., Heart rate variability in healthy subjects measured with a bedside computer-based technique. Clin Sci 61: , Ziegler D., Laux G., Dannehl K., Spuler M., Muhlen H., Mayer P. et al., Assessment of cardiovascular autonomic function: age-related normal ranges and reproducibility of spectral analysis, vector analysis and standard tests of heart rate variation and blood pressure responses. Diabetic Med 9: , Ewing D.J., Clarke B.F., Diagnosis and manage-

11 Διαβητική νευροπάθεια του αυτονόμου νευρικού συστήματος καρδιάς και αγγείων: από την κλινική εικόνα στη διάγνωση 33 ment of diabetic autonomic neuropathy. Br Med J 285: , Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of pacing and electrophysiology: Heart rate variability. Standards of measurement, physiological interpretation and clinical use. Eur Heart J 17: , Spallone V., Uccioli L., Menzinger G., Diabetic autonomic neuropathy. Diab Metab Res Rev 11: , Malpas S.C., Maling T.J.B., Heart rate variability and cardiac autonomic function in diabetes. Diabetes 39: , Hornung R.S., Mahler R.F., Raferty E.B., Ambulatory blood pressure and heart rate in diabetic patients : an assessment of autonomic function. Diabet Med 6: , Skrapari I., Tentolouris N., Perrea D., Bakoyiannis C., Papazafiropoulou A., Katsilambros N., Baroreflex sensitivity in obesity: relationship with cardiac autonomic nervous system activity. Obesity (Silver Spring) 15: , Skrapari I., Tentolouris N., Katsilambros N., Baroreflex function: determinants in healthy subjects and disturbances in diabetes, obesity and metabolic syndrome. Curr Diabetes Rev 2: , Grigoropoulou P., Eleftheriadou I., Zoupas C., Makrilakis K., Papassotiriou I., Margeli A. et al., Effect of atorvastatin on baroreflex sensitivity in subjects with type 2 diabetes and dyslipidaemia. Diab Vasc Dis Res Oct 23. [Epub ahead of print]. 58. Hohhman R.P., Sinkey C.A., Anderson E.A., Microneurographically determined muscle sympathetic nerve activity levels are reproducible in insulin-dependent diabetes mellitus. J Diabetes Complications 12: , Bernardi L., Clinical evaluation of arterial baroreflex activity in diabetes. Diabetes Nutr Metab 13: , Huggett R.J., Scott E.M., Gilbey S.G., Bannister J., Mackintosh A.F., Mary D.A., Disparity of autonomic control in type 2 diabetes mellitus. Diabetologia 48: , Hilsted J., Parving H.H., Christensen N.J., Benn J., Galbo H., Hemodynamics in diabetic orthostatic hypotension. J Clin Invest. 68: , Hilsted J., Galbo H., Christensen N.J., Impaired responses of catecholamines, growth hormone, and cortisol to graded exercise in diabetic autonomic neuropathy. Diabetes 29: , Bottini P., Tantucci C., Scionti L., Dottorini M.L., Puxeddu E., Reboldi G. et al., Cardiovascular response to exercise in diabetic patients: influence of autonomic neuropathy of different severity. Diabetologia 38: , Hepburn D.A., MacLeod K.M., Frier B.M., Physiological, symptomatic and hormonal responses to acute hypoglycaemia in type 1 diabetic patients with autonomic neuropathy. Diabet Med 10: , Fanelli C., Pampanelli S., Lalli C., Del Sindaco P., Ciofetta M., Lepore M. et al., Long-term intensive therapy of IDDM patients with clinically overt autonomic neuropathy: effects on hypoglycemia awareness and counter-regulation. Diabetes 46: , Dessein P.H., Joffe B.I., Metz R.M., Millar D.L., Lawson M., Stanwix A.E., Autonomic dysfunction in systemic sclerosis: sympathetic overactivity and instability. Am J Med 93: , Vaz M., Kumar M.V., Kulkarni R.N., Rodrigues D., Shetty P.S., Variability of cardiovascular and plasma noradrenaline responses to sustained isometric contraction in normal human subjects. Clin Sci (Lond) 85: 45-49, Stevens M.J., Raffel D.M., Allman K.C., Dayanikli F., Ficaro E., Sandford T. et al. Cardiac sympathetic dysinnervation in diabetes: implications for enhanced cardiovascular risk. Circulation 98: , Stevens M.J., Raffel D.M., Allman K.C., Schwaiger M., Wieland D.M., Regression and progression of cardiac sympathetic dysinnervation complicating diabetes: an assessment by C-11 hydroxyephedrine and positron emission tomography. Metabolism 48: , Schnell O., Muhr D., Weiss M., Dresel S., Haslbeck M., Standl E., Reduced myocardial 123 I-metaiodobenzylguanidine uptake in newly diagnosed IDDM patients. Diabetes 45: , Langen K.J., Ziegler D., Weise F., Piolot R., Boy C., Hübinger A.et al., Evaluation of QT interval length, QT dispersion and myocardial m-iodobenzylguanidine uptake in insulin-dependent diabetic patients with and without autonomic neuropathy. Clin Sci (Lond) 93: , Ziegler D., Weise F., Langen K.J., Piolot R., Boy C., Hübinger A. et al., Effect of glycaemic control on myocardial sympathetic innervation assessed by [123I]metaiodobenzylguanidine scintigraphy: a 4-year prospective study in IDDM patients. Diabetologia 41: , Vinik A.I., Maser R.E., Ziegler D., Neuropathy: the crystal ball for cardiovascular disease? Diabetes Care 33: , Vinik A.I., Maser R.E., Ziegler D., Autonomic imbalance: prophet of doom or scope for hope? Diabet Med 28: , Καραμήτσος Δ.Θ., Διαβητική νευροπάθεια. Στο: Καραμήτσος Δ.Θ., Διαβητολογία, Θεσσαλονίκη, Ιατρικές Εκδόσεις Σιώκης, 2000,

12 34 Κ. Παφίλη 76. Papanas N., Vinik A.I., Ziegler D., Neuropathy in prediabetes: does the clock start ticking early? Nat Rev Endocrinol 7: , Voulgari C., Tentolouris N., Papadogiannis D., Moyssakis I., Perrea D., Kyriaki D. et al., Increased left ventricular arrhythmogenicity in metabolic syndrome and relationship with myocardial performance, risk factors for atherosclerosis, and low-grade inflammation. Metabolism 59: , Voulgari C., Moyssakis I., Perrea D., Kyriaki D., Katsilambros N., Tentolouris N., The association between the spatial QRS-T angle with cardiac autonomic neuropathy in subjects with Type 2 diabetes mellitus. Diabet Med 27: , Thomakos P., Liatis S., Kalopita S., Vlahodimitris I., Stathi C., Katsilambros N. et al., Cigarette smoking is associated with prolongation of the QTc interval duration in patients with type 2 diabetes mellitus. Int J Endocrinol , Papanas N., Boulton A.J., Malik R.A., Manes C., Schnell O., Spallone V. et al., A simple new noninvasive sweat indicator test for the diagnosis of diabetic neuropathy. Diabet Med 30: , Spallone V., Ziegler D., Freeman R., Bernardi L., Frontoni S., Pop-Busui R. et al., Cardiovascular autonomic neuropathy in diabetes: clinical impact, assessment, diagnosis, and management. Diabetes Metab Res Rev 27: , 2011.

Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 και άσκηση

Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 και άσκηση : 210-220, 2014 Ανασκόπηση Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 και άσκηση Ε. Λιόρδα 1 Φ. Ηλιάδης 2 Τ. Διδάγγελος 3 Α. Χατζητόλιος 4 1 Ειδικευόμενη Γενικής Ιατρικής, Αʹ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Diastolic and systolic heart failure Similarities and differences. Διαστολική και συστολική καρδιακή ανεπάρκεια Ομοιότητες και διαφορές

Diastolic and systolic heart failure Similarities and differences. Διαστολική και συστολική καρδιακή ανεπάρκεια Ομοιότητες και διαφορές Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 4(3):187 199 R E V I E W Hellenic Journal of Atherosclerosis 4(3):187 199 Διαστολική και συστολική καρδιακή ανεπάρκεια Ομοιότητες και διαφορές Κ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

102 103 104 105 106 107 Περιεχόμενα Φυσιολογία του ύπνου...2 Εισαγωγή ορισμοί...3 Σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο...6 - επιδημιολογικά στοιχεία...7 - προδιαθεσικοί παράγοντες...8 - κλινική εικόνα...9

Διαβάστε περισσότερα

Υπογλυκαιμία και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2. Hypoglycemia and type 2 diabetes mellitus Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η

Υπογλυκαιμία και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2. Hypoglycemia and type 2 diabetes mellitus Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(2):116 123 R E V I E W Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(2):116 123 Υπογλυκαιμία και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 A.Κ. Παπαζαφειροπούλου, Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Υπογλυκαιμία και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2. Aθανασία Κ. Παπαζαφειροπούλου, Ιφιγένεια Παπαγεωργίου, Δανάη Φ.

Υπογλυκαιμία και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2. Aθανασία Κ. Παπαζαφειροπούλου, Ιφιγένεια Παπαγεωργίου, Δανάη Φ. 1 Υπογλυκαιμία και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 Aθανασία Κ. Παπαζαφειροπούλου, Ιφιγένεια Παπαγεωργίου, Δανάη Φ. Σφαντού, Σταύρος Ι. Παππάς Γ Παθολογικό Τμήμα & Διαβητολογικό Κέντρο Γ. Ν. Νίκαιας «Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.) ISSN: 2241-1739 ΕΠ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ιθεώρηση Κ αρδιοµεταβολικών ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ αραγόντωνκινδυνου ινδύνου Τεύχος 14 Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

H Χρήση της Τηλεµετρικής Παρακολούθησης της Καρδιακής Συχνότητας στην Πρακτική της Σύγχρονης Προπονητικής

H Χρήση της Τηλεµετρικής Παρακολούθησης της Καρδιακής Συχνότητας στην Πρακτική της Σύγχρονης Προπονητικής H Χρήση της Τηλεµετρικής Παρακολούθησης της Καρδιακής Συχνότητας στην Πρακτική της Σύγχρονης Προπονητικής Εισαγωγή Φατούρος Γ. Ιωάννης, Ph.D., C.S.C.S., Λέκτορας T.E.Φ.A.A..Π.Θ. Η παρακολούθηση της καρδιακής

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωματουρία: προγνωστικός δείκτης των καρδιαγγειακών συμβαμάτων και της εξέλιξης της νεφρικής νόσου; O ρόλος της αντιυπερτασικής αγωγής

Λευκωματουρία: προγνωστικός δείκτης των καρδιαγγειακών συμβαμάτων και της εξέλιξης της νεφρικής νόσου; O ρόλος της αντιυπερτασικής αγωγής Ελληνική Νεφρολογία 2012; 24 (4): 229-240 Ανασκόπηση Λευκωματουρία: προγνωστικός δείκτης των καρδιαγγειακών συμβαμάτων και της εξέλιξης της νεφρικής νόσου; O ρόλος της αντιυπερτασικής αγωγής Γ. Σπανός

Διαβάστε περισσότερα

Μικρολευκωματινουρία και διαβητική νεφροπάθεια Επιδημιολογία, προγνωστική σημασία, πρόληψη

Μικρολευκωματινουρία και διαβητική νεφροπάθεια Επιδημιολογία, προγνωστική σημασία, πρόληψη ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(3):316-330 Μικρολευκωματινουρία και διαβητική νεφροπάθεια Επιδημιολογία, προγνωστική σημασία, πρόληψη H διαβητική νεφροπάθεια (ΔΝ) είναι μια συχνή και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Έτος: 2013 Υπεύθυνοι Έκδοσης: Δρ. Ι. Μ. Ιωαννίδης - Δρ. Ι. Α. Κυριαζής σελ. 3

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης διαβήτης και ψυχοπαθολογία

Σακχαρώδης διαβήτης και ψυχοπαθολογία Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Σακχαρώδης διαβήτης και ψυχοπαθολογία Ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ), σύμφωνα με τα δεδομένα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.) ISSN: 2241-1739 ΕΠ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ιθεώρηση Κ αρδιοµεταβολικών ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ αραγόντωνκινδυνου ινδύνου Τεύχος 16 Μάϊος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Ανασκόπησης Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Καρδιολογικό Έλεγχο Αθλητών

Άρθρο Ανασκόπησης Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Καρδιολογικό Έλεγχο Αθλητών Άρθρο Ανασκόπησης Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Καρδιολογικό Έλεγχο Αθλητών Ασ τ ε ρ ι ο ς Δε λ η γ ι α ν ν η ς 1, Αρ η ς Αν α σ τ α σ α κ η ς 2, Λο ϊ ζ ο ς Αν τ ω ν ι α δ η ς 3, Πα ν α γ ι ω τ η ς Βα

Διαβάστε περισσότερα

Η αρτηριακή σκληρία ως παθοφυσιολογικός και προγνωστικός παράγοντας. στεφανιαίας νόσου σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο

Η αρτηριακή σκληρία ως παθοφυσιολογικός και προγνωστικός παράγοντας. στεφανιαίας νόσου σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο Η αρτηριακή σκληρία ως παθοφυσιολογικός και προγνωστικός παράγοντας στεφανιαίας νόσου σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο Ε. Κολλάρη, Μ. Γραμματίκη, Χ. Κουμαράς, E. Παπαδοπούλου, Ε. Γκαλιαγκούση, Α. Καραγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Τομοσ ΠΡακτικων. Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα. 8 ο (XEIMEΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Τομοσ ΠΡακτικων. Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα. 8 ο (XEIMEΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα 8 ο (XEIMEΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ÇΠρόληψη & Αντιμετώπιση Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου: Πρακτικές ΟδηγίεςÈ Ξενοδοχείο PORTARIA Πορταριά,

Διαβάστε περισσότερα

The impact of statin therapy on arterial stiffness. Επίδραση των στατινών στην αρτηριακή σκληρία Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η

The impact of statin therapy on arterial stiffness. Επίδραση των στατινών στην αρτηριακή σκληρία Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 4(3):158 163 Επίδραση των στατινών στην αρτηριακή σκληρία Ευ. Μήτσιου, 1 Β. Κώτσης, 2 Α. Καραγιάννης, 1 Β.Γ. Άθυρος 1 1 Β Προπαιδευτική Παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός της μελέτης μας ήταν να διερευνηθεί η σχέση διαφόρων κλινικών διαβητικών

Σκοπός της μελέτης μας ήταν να διερευνηθεί η σχέση διαφόρων κλινικών διαβητικών ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 21 (2), 2010 115 Ερευνητική εργασία Research article Ε. Τσιρογιάννη, 1 Φ. Κουνιάκης, 2 Μ. Μπαλτατζή, 1 Γ. Λαυρεντιάδης, 2 Μ. Αλεβίζος 1 1 Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ»,

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 17 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2013

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 17 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2013 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 17 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2013 ÁöéÝñùìá óôçí KïëðéêÞ ÌáñìáñõãÞ ÌÝñïò B ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα 800

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικές αρτηριακές πιέσεις Μέθοδοι και τεχνολογίες για τη μη επεμβατική εκτίμησή τους

Κεντρικές αρτηριακές πιέσεις Μέθοδοι και τεχνολογίες για τη μη επεμβατική εκτίμησή τους ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(3):351-364 Κεντρικές αρτηριακές πιέσεις Μέθοδοι και τεχνολογίες για τη μη επεμβατική εκτίμησή τους Η υπέρταση αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος, σακχαρώδης διαβήτης και καρδιαγγειακή νόσος

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος, σακχαρώδης διαβήτης και καρδιαγγειακή νόσος Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 4(2):96 103 R E V I E W Hellenic Journal of Atherosclerosis 4(2):96 103 Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος, σακχαρώδης διαβήτης και καρδιαγγειακή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 280. Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) Δημήτριος Τσαντούλας, Ελένη Χρυσανθοπούλου

Άρθρα 280. Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) Δημήτριος Τσαντούλας, Ελένη Χρυσανθοπούλου Τριμηνιαία έκδοση των ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ISSN 1790-4045 Επιτροπή Σύνταξης Κωστής Γεωργιλής Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Β Παθολογικής Κλινικής του «ΥΓΕΙΑ» Ελπιδοφόρος Δουράτσος

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο άπνοιας του ύπνου και σακχαρώδης διαβήτης

Σύνδρομο άπνοιας του ύπνου και σακχαρώδης διαβήτης : 105-115, 2013 Ανασκόπηση Σύνδρομο άπνοιας του ύπνου και σακχαρώδης διαβήτης Α. Νικοπούλου Περίληψη O Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) τύπου 2 είναι μια χρόνια νόσος που παρουσιάζει ραγδαία αύξηση τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συστήματος Παρακολούθησης για άτομα με Διαβήτη τύπου Ι & ΙΙ και Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια ώστε να αθλούνται με ασφάλεια.

Μελέτη Συστήματος Παρακολούθησης για άτομα με Διαβήτη τύπου Ι & ΙΙ και Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια ώστε να αθλούνται με ασφάλεια. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛH ΗΛΕΚΤΡΟΛOΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Συστήματος Παρακολούθησης για άτομα με Διαβήτη τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Ôüìïò à Ôåý ïò 13 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2012. ÁöéÝñùìá óôçí KïëðéêÞ ÌáñìáñõãÞ ÌÝñïò Á

Ôüìïò à Ôåý ïò 13 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2012. ÁöéÝñùìá óôçí KïëðéêÞ ÌáñìáñõãÞ ÌÝñïò Á éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 13 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2012 ÁöéÝñùìá óôçí KïëðéêÞ ÌáñìáñõãÞ ÌÝñïò Á ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα Τριμηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Η θεραπεία του συνδρόμου άπνοιας στον ύπνο ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια

Η θεραπεία του συνδρόμου άπνοιας στον ύπνο ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια Ανασκόπηση Η θεραπεία του συνδρόμου άπνοιας στον ύπνο ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια Michael Arzt and T. Douglas Bradley Sleep Research Laboratories of the Toronto Rehabilitation Institute; Toronto General

Διαβάστε περισσότερα

Υπνική άπνοια και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2

Υπνική άπνοια και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Υπνική άπνοια και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ2) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ. Αθηροσκλήρωσησ. Διαφορική διάγνωση στην γκρίζα ζώνη. Διαστήματα μεταξύ των συνεδριών αιμοκάθαρσης και ADMA

ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ. Αθηροσκλήρωσησ. Διαφορική διάγνωση στην γκρίζα ζώνη. Διαστήματα μεταξύ των συνεδριών αιμοκάθαρσης και ADMA ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ISSN 1792-4944 Τόμος 3 Τεύχος 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Volume 3 No 2 APRIL-JUNE 2012 ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ Αθηροσκλήρωσησ Τόμος 3 Τεύχος 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Διαφορική

Διαβάστε περισσότερα

Wang CS, FitzGerald JM, Schulzer M et al JAMA 2005; 294:1944-1956 [www.jama.com] Ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά: ΑλεξΑνδρα ΖερβουδΑκη, Kαρδιολόγος

Wang CS, FitzGerald JM, Schulzer M et al JAMA 2005; 294:1944-1956 [www.jama.com] Ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά: ΑλεξΑνδρα ΖερβουδΑκη, Kαρδιολόγος Aνασκόπηση Έχει συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια αυτός ο δυσπνοϊκός ασθενής στο εφημερείο; Wang CS, FitzGerald JM, Schulzer M et al JAMA 2005; 294:1944-1956 [www.jama.com] Ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΕΡΓΑΣΙΑ ΗΣΥΜΒΟΛΗΤΗΣΤΕΧΝΗΤΗΣΚΑΡΔΙΑΚΗΣΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΣΤΗΘΕΡΑΠΕΙΑΤΩΝΚΑΡΔΙΑΓΕΙΑΚΩΝΠΑΘΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο 5-10% των περιπτώσεων

Μόνο 5-10% των περιπτώσεων Άρθρο Ανασκόπησης Διαγνωστική Προσέγγιση στους Συνηθέστερους Τύπους Δευτεροπαθούς Υπέρτασης Μα ν ώ λ η ς Σ. Κα λ λ ί σ τ ρ α τ ο ς, Αν δ ρ έ α ς Γι α ν ν α κ ό π ο υ λ ο ς, Βασίλειος Γέ ρ μ α ν, Αθ α ν

Διαβάστε περισσότερα