ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ. : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ : ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : Α/θμια - Β/θμια εκπαίδευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ. : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ : 30213300-8 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : Α/θμια - Β/θμια εκπαίδευση"

Transcript

1 1 / 10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ : ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : Α/θμια - Β/θμια εκπαίδευση /ξη )

2 2 / 10 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ I. Όλο το σύστημα πρέπει να έχει υψηλό βαθμό ποιότητας και αξιοπιστίας. Πιστοποιήσεις διεθνών οργανισμών (π.χ. ΙSΟ, TUV, GS) είναι επιθυμητές και αξιολογήσιμες. II. Για κάθε υποσύστημα - εξάρτημα, αλλά και για ολόκληρη τη μονάδα του υπολογιστή, του εκτυπωτή και της οθόνης ισχύει η νομοθεσία περί ασφαλείας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (CE mark). III. Η ημερομηνία ανακοίνωσης κυκλοφορίας του κάθε είδους θα πρέπει να μην είναι παλαιότερη του Αυτό θα πρέπει να αποδεικνύεται με επίσημο έγγραφο δήλωση του κατασκευαστή, που θα περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά. Όλα τα επιμέρους είδη του ζητούμενου εξοπλισμού και τα υποσυστήματά τους πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να μην περιλαμβάνουν υποσυστήματα εξαρτήματα προερχόμενα από επισκευή δεύτερη επεξεργασία. Επιπλέον δεν θα πρέπει να υπάρχει ανακοίνωση περί απόσυρσης ή αντικατάστασής του. IV. Οι διαγωνιζόμενοι, με ποινή απόρριψης της προσφοράς τους, θα πρέπει να καταθέσουν δείγμα από κάθε ζητούμενο είδος (υλικό και λογισμικό) μαζί με την προσφορά τους προς εξέταση και αξιολόγηση. ΕΩΤΙΚ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ V. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας (με κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσοστού 5%, πλην Φ.Π.Α, της Σύμβασης) με τη δωρεάν αποκατάσταση βλαβών για τρία χρόνια, από την ημερομηνία σύνταξης και υπογραφής από την επιτροπή παραλαβής, του πρωτοκόλλου της τελευταίας τμηματικής παραλαβής της προμήθειας. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η εργασία, τα ανταλλακτικά και τα μεταφορικά θα βαρύνουν τον ανάδοχο. VI. Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση για την εξασφάλιση ανταλλακτικών και αναλωσίμων για όλο το σύστημα για μία τουλάχιστον πενταετία από την παράδοση των συστημάτων. Επίσης να υποβληθούν στοιχεία για την οργάνωση του service, του δικτύου επισήμων αντιπροσώπων και συνεργατών ανά τη χώρα, με ονόματα, διευθύνσεις και τηλέφωνα. VII. Χρονικά όρια για αποκατάσταση βλάβης μετά από κλήση : Αττική, Θεσσαλονίκη, Πρωτεύουσες Νομών, Πόλεις : 2 εργάσιμες Ορεινές απομακρυσμένες περιοχές : 3 εργάσιμες Νησιωτική Ελλάδα : 5 εργάσιμες VIII. Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνεται υποχρεωτικά φύλλο συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές όπου θα αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου και η παραπομπή στα τεχνικά

3 3 / 10 φυλλάδια. Η μη κατάθεση του φύλλου συμμόρφωσης συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) Το ακόλουθο σύστημα θα χρησιμοποιηθεί στα σχολεία και τις Α1. Διευθύνσεις εκπαίδευσης της χώρας και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι αναφερόμενες προδιαγραφές είναι οι ελάχιστες. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν δείγμα του Α2. προσφερόμενου εξοπλισμού ενώπιον της επιτροπής κατά την υποβολή των προσφορών. Για τις δοκιμές επιδόσεων θα χρησιμοποιηθούν τα μετροπρογράμματα PCMark7 και 3DMark11 ή νεώτερα. 1. Μοντέλο 2. Κατασκευαστής ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ (MOTHERBOARD) (αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά) 3. Κατασκευαστής 4. Μοντέλο 5. Μητρική πλακέτα (motherboard) τύπου ΑΤΧ ή micro ATX, energy Star compliant. 6. Δίαυλοι και υποδοχές 2 PCI-EXPRESS ελεύθερες μετά την τοποθέτηση οποιονδήποτε άλλων ζητούμενων υποσυστημάτων. 7. Να δέχεται επεξεργαστές πολλαπλών πυρήνων ( 2) 8. Να δέχεται μνήμη τύπου DDR3, τουλάχιστον 6GB 9. Ενσωματωμένοι ελεγκτές: 2 channel SATA II ή νεώτερο 10. Ενσωματωμένες USB θύρες 6, USB 2.0 ή νεώτερο, εκ των οποίων τουλάχιστον οι δύο θύρες να έχουν πρόσβαση από μπροστά 11. Κύκλωμα (τσιπ) ήχου που υποστηρίζει πολυκάναλο ήχο, θύρες line-in, line-out, speakers, mic-in. 12. Οι θύρες audio in και out να είναι προσβάσιμες και από εμπρός 13. Κάρτα δικτύου ενσωματωμένη στη μητρική, Ethernet 100/1000Mbit, RJ45, full duplex. 14. Αναβαθμιζόμενο Bios (Flash bios), με προστασία πρόσβασης (supervisor password) 15. Αντικαθιστώμενη μπαταρία ρολογιού /CMOS 16. Να είναι πιστοποιημένη από την Microsoft ως Windows 7 συμβατή (hardware compatibility list) -να υποβληθεί πιστοποίηση. CPU (αξιολογείται η επίδοση)

4 4 / Κεντρικός επεξεργαστής πολλαπλών πυρήνων ( 4), με κατάλληλο σύστημα ψύξης. RAM (αξιολογείται η επίδοση) 18. Μνήμη 4 GB, PC3-8500, σε dual channel (2 Χ 2GB) ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ (VGA) (αξιολογούνται χαρακτηριστικά και επιδόσεις) 19. Κατασκευαστής 20. Μοντέλο 21. Κάρτα PCI-EXPRESS, με ανάλυση 1280Χ1024, RAM 1 GB, έξοδος DVI. 22. Να είναι συμβατή με DirectX Να αναφερθεί ο επεξεργαστής (GPU) και η συχνότητα λειτουργίας του 24. Να αναφερθεί ο τύπος και η ταχύτητα μνήμης ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ (αξιολογούνται χαρακτηριστικά και επιδόσεις) 25. Κατασκευαστής 26. Μοντέλο 27. Σκληρός δίσκος SATA II ή νεότερο. 28. Να αναφερθεί ο μέσος χρόνος προσπέλασης (average seek time) 29. Ταχύτητα περιστροφής 7.200rpm 30. Χωρητικότητα 320 GB, cache 16MB ΜΟΝΑΔΑ DVD-RW 31. Κατασκευαστής 32. Μοντέλο 33. Εσωτερική μονάδα εγγραφής CD-R, CD±RW, DVD±R, DVD±RW, Dual layer, SATA / SATA II, ταχύτητα εγγραφής DVD-R 16X. ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 34. Πλήρες ελληνολατινικό πληκτρολόγιο πλήκτρων με εμφανείς τους ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες και το σύμβολο ευρώ

5 5 / Ποντίκι οπτικού τύπου με ροδάκι (wheel), καθώς και mouse pad, στο οποίο θα απεικονίζεται το νέο λογότυπο και ο τίτλος του Ο.Σ.Κ. Α.Ε. 36. Κουτί mini ή midi tower, με θύρες USB προσβάσιμες από εμπρός. 37. Τροφοδοτικό με αυτορυθμιζόμενο ανεμιστήρα, προστασία υπέρτασης (overvoltage), κουμπί on-off (επιθυμητό, όχι υποχρεωτικό), ισχύος ικανής να τροφοδοτεί επαρκώς το περιγραφόμενο σύστημα σε πλήρη λειτουργία. 38. Να συνοδεύεται από τα πρωτότυπα CDs και εγχειρίδια χρήσης όλου του υλικού του υπολογιστή (motherboard, VGA, DVD, κλπ) και όλου του συνοδευτικού εξοπλισμού (οθόνη, υπολογιστής, εκτυπωτής, κλπ.) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 39. Να έχει εγκατεστημένη την τελευταία κυκλοφορούσα, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης, εξελληνισμένη έκδοση των Ms-Windows Professional, με το πλέον πρόσφατο service pack και updates, με εγκατεστημένο και ρυθμισμένο όλο το συνοδεύον υλικό, λογισμικό και εξοπλισμό (οθόνη, υπολογιστής, εκτυπωτής, κλπ.). Να συνοδεύεται από τα πρωτότυπα CDs. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 40. Να έχει εγκατεστημένη την τελευταία κυκλοφορούσα, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης, εξελληνισμένη έκδοση του Ms- Office Professional academic με τα πλέον πρόσφατα service pack και updates, συνοδευόμενο από τα πρωτότυπα CDs. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ 41. Να εγκατασταθεί πρόγραμμα προστασίας από ιούς που να διαθέτει τη δυνατότητα εύκολης και συχνής (τουλάχιστον δισεβδομαδιαίας) ανανέωσης της βιβλιοθήκης ιών μέσω internet. Θα πρέπει να προστατεύονται κάθε τύπου αρχεία, η ηλεκτρονική αλληλογραφία και τα συνημμένα της, τα αρχεία που μεταφορτώνονται από το internet καθώς και να υπάρχει on access έλεγχος αρχείων. Η άδεια χρήσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον όση η εγγύηση του συστήματος. ΟΘΟΝΗ 42. Κατασκευαστής 43. Μοντέλο 44. Μέγεθος 19, έγχρωμη, επίπεδη, τεχνολογίας LCD/TFT ή LED 45. Ανάλυση 1280Χ1024

6 6 / Χρώματα 16,2m 47. Αντίθεση 3000:1 48. Φωτεινότητα 250cd/m2 49. Οπτική γωνία θέασης, οριζόντια και κάθετη 160 ο 50. Ανανέωση οριζόντια και κάθετη 60Hz 51. Απόκριση 5ms 52. Σύνδεση ψηφιακή (DVI) 53. Μενού OSD 54. TCO Ο αριθμός των προβληματικών pixels που ορίζεται για αντικατάσταση της οθόνης είναι αξιολογήσιμο μέγεθος. 56. Άλλα χαρακτηριστικά ΕΓΓΥΗΣΗ 57. Να προσφέρεται εγγύηση τουλάχιστον 2ετής από την ημερομηνία της τελευταίας τμηματικής παραλαβής για όλο το σύστημα του υπολογιστή (κεντρική μονάδα, οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι) πλην εκτυπωτή, κατά τη διάρκεια της οποίας όλες οι εργασίες, τα ανταλλακτικά και τυχόν μεταφορές ή αντικαταστάσεις θα παρέχονται χωρίς καμία χρέωση, επιτόπια, δηλ. στον χώρο λειτουργίας του συστήματος ή στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, να δίνεται σύστημα αντικατάστασης. ΑΞΙΟΛ ΑΞΙΟΛ

7 7 / 10 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ SYSTEM BENCHMARK (ΣΥΝΟΛΙΚΟ) 15% MOTHERBOARD CPU RAM VGA ΟΘΟΝΗ HDD ΛΟΙΠΑ 15% 15% 10% 15% 15% 10% 5% ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ/ΔΟΚΙΜΩΝ 0/ /0 0/100 0/100 40/60 100/0 50/50 100/0 100% ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 1. Κατασκευαστής 2. Μοντέλο 3. Επιτραπέζιος μονόχρωμος εκτυπωτής τύπου laser ή led, σελίδας Α4 με ενσωματωμένη δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης. Είναι δεκτοί εκτυπωτές με ενιαία κασέτα εκτύπωσης (print cartridge) και με χωριστό σύστημα τύμπανου γραφίτη (drum toner). 4. Ταχύτητα εκτύπωσης 18 ppm 5. Σύνδεση USB 2.0. και Ethernet 100Mbit. 6. Να αναφερθεί ο προτεινόμενος μέγιστος αριθμός σελίδων / μήνα (monthly duty cycle). 7. Να αναφερθεί ο τυπικός μέγιστος αριθμός σελίδων που εκτυπώνονται με: 1. Ένα print cartridge (αν είναι τέτοιου τύπου) ή ΑΞΙΟΛ ΑΞΙΟΛ ΑΞΙΟΛ

8 8 / Ένα toner 3. Ένα drum 8. Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης και οδηγούς εγκατάστασης (drivers), από ένα πρόσθετο print cartridge ή ένα toner (ανάλογα τον τύπο) και να είναι ήδη εγκατεστημένος στον υπολογιστή. ΕΓΓΥΗΣΗ 9. Να προσφέρεται εγγύηση τουλάχιστον διετής από την ημερομηνία της τελευταίας τμηματικής παραλαβής, κατά τη διάρκεια της οποίας όλες οι εργασίες, τα ανταλλακτικά και τυχόν μεταφορές ή αντικαταστάσεις θα παρέχονται χωρίς καμία χρέωση, επιτόπια, δηλ. στον χώρο λειτουργίας του συστήματος ή στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, να δίνεται εκτυπωτής αντικατάστασης. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 30% ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕ ΕΝΑ PRINT CARTRIDGE Ή 40% ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕ ΕΝΑ TONER 15% ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕ ΕΝΑ DRUM 25% ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ (MONTHLY DUTY CYCLE) 30% 100% Οι πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση του εκτυπωτή θα πρέπει να αναφέρονται ρητά στο φύλλο συμμόρφωσης. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Όλα τα τεμάχια κάθε είδους θα είναι μέσα σε νάιλον σακούλες, σε προστατευτικά καλύμματα διογκωμένης πολυστερίνης και σε ισχυρό χαρτοκιβώτιο κατάλληλου μεγέθους (5/φυλλων gr/m2). H συσκευασία θα πρέπει να είναι στιβαρή και απαραμόρφωτη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση θα εγκριθεί από τη Δ/νση Εξοπλισμού Σχολείων (Δ.Ε.Σ.).

9 9 / 10 Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα υπάρχει ένδειξη σχετική με το περιεχόμενό του όπως επίσης, με ευκρινή γράμματα, θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία της Διακήρυξης ήτοι: Ο τίτλος της Εταιρείας (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) Ο αριθμός της Διακήρυξης Η επωνυμία του προμηθευτή. Για την εύκολη μεταφορά τους θα τοποθετούνται, σε αριθμό αναλόγως του μεγέθους και του βάρους τους, σε ξύλινες ευρωπαλέτες, θα δένονται με πλαστικό τσέρκι και θα τυλίγονται με σελοφάν. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Τρεις αυτοκόλλητες επιμεταλλωμένες πινακίδες (στον Η/Υ, στην οθόνη και στον εκτυπωτή) διαστάσεων 30Χ70 mm περίπου, θα τοποθετηθούν σε εμφανή θέση που θα υποδεικνύεται από την Δ/νση και θα αναφέρει: 1. Το λογότυπο της Εταιρείας μας. 2. Το τίτλο της Εταιρείας (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.) 3. Την Διακήρυξη 4. Την επωνυμία του προμηθευτή. Η τελική μορφή της πινακίδας θα εγκριθεί από τη Δ/νση. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E. Δ/ΞΗ :.../.../... ΑΝΑΔΟΧΟΣ :... ΤΗΛ:... FAX:...

10 10 / 10 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1. Κριτήριο κατακύρωσης η συμφερότερη προσφορά. 2. Αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 3. Η βαθμολογία κάθε στοιχείου κυμαίνεται από βαθμούς ανάλογα του αν τα προσφερόμενα είδη απλά καλύπτουν ή υπερκαλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές. 4. Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία. ΟΜΑΔΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Α. Συμφωνία των προσφερομένων ειδών με τα Τεχνικά χαρακτηριστικά της προδιαγραφής και τις επιδόσεις δοκιμών. 70% Συνολικός συντελεστής βαρύτητας ομάδας Α : 70% Β. Β.1. Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας (όροι εγγύησης, υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό για την τήρηση των όρων της εγγύησης). Κύκλος εργασιών του είδους κατά την τελευταία τριετία που θα επιβεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος. 15% Β.2. Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (service) μετά την πώληση (δίκτυο αντιπροσώπων και συνεργατών) και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών. 10% Β.3. Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού 5% Συνολικός συντελεστής βαρύτητας ομάδας Β : 30% Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΟΛΙΤΟΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 07/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Εθνικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia Προϋπολογισμός Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ :

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ Γ ΝΝΑΔ ΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 325.203,25 Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 400.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

49.416,33 06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 .

49.416,33      06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 . Θεσσαλονίκη 23/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού

Προκήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΚΥΑ 679/22.08.96) Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 Ξάνθη Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια, 20.12.2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΘΕΜΑ : Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεματικής. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΧΑ ΑΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1/12

ΕΚΧΑ ΑΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1/12 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 04 / ΓΕΝΙΚΑ Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ Κωδικός φορέα :0085 Ονοµασία φορέα :ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής Τηλέφωνο : 2132157762 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Κριτήριο κατακύρωσης διαγωνισµού : συµφερότερη προσφορά Προϋπολογισµός προµήθειας : 30000 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Το σύστηµα υπερηχοτοµογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ ΤΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚ 1.1. Ο ΔΕΔΔΕ πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια Εβδομήντα (70) Τηλεφωνικών Κέντρων για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του σε θέματα τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων)

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002839923 2015-06-11

15PROC002839923 2015-06-11 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, 10/11/2006 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:555

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ.

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ. Προδιαγραφές διαγωνισµού επέκτασης ωραρίου για την λειτουργία της τηλεφωνικής γραµµής υποστήριξης των καταναλωτών 1520, της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή 1. Εισαγωγή Η οικονοµική κρίση έχει αναδείξει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. Π1. Μελέτη επικαιροποίησης αναγκών: Προσδιορισμός των αναγκών επαύξησης των υποδομών (Hardware Software) του e-school

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. Π1. Μελέτη επικαιροποίησης αναγκών: Προσδιορισμός των αναγκών επαύξησης των υποδομών (Hardware Software) του e-school ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π1. Μελέτη επικαιροποίησης αναγκών: Προσδιορισμός των αναγκών επαύξησης των υποδομών (Hardware Software) του e-school Π 1.1 Καταγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1 Οδηγός χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Xerox Corporation δεν ευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα