ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη υπηρεσιών για τον προσδιορισµό παραµέτρων Ποιότητας Υπηρεσίας (Quality of Service) σε περιβάλλον Πολυπλέγµατος (Grid). ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΓΡΗΓΌΡΙΟΥ Χ.ΚΑΤΣΑΡΟΥ Επιβλέπουσα : Θεοδώρα Βαρβαρίγου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2006

2

3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη υπηρεσιών για τον προσδιορισµό παραµέτρων Ποιότητας Υπηρεσίας (Quality of Service) σε περιβάλλον Πολυπλέγµατος (Grid). ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΓΡΗΓΌΡΙΟΥ Χ.ΚΑΤΣΑΡΟΥ Επιβλέπων : Θεοδώρα Βαρβαρίγου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π Εγκρίθηκε από την τριµελή εξεταστική επιτροπή την 31 η Μαρτίου (Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφή) Θεοδώρα Βαρβαρίγου Εµµανουήλ Πρωτονοτάριος Γεώργιος Στασινόπουλος Αναπλ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αθήνα, Ιούλιος 2006

4 (Υπογραφή)... ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Χ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ Διπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π All rights reserved

5 Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός µηχανισµού πρόβλεψης της ποιότητας υπηρεσιών (Quality of Service) που παρέχονται από συστήµατα Πολυπλέγµατος (Grid Systems). Η παραπάνω προσέγγιση υλοποιείται µέσω παραµέτρων που σχετίζονται µε την ποιότητα και την αξιοπιστία της υπηρεσίας. Η έννοια της ποιότητας υπηρεσίας (Quality of Service - QoS) είναι πολύ σηµαντική στον αναπτυσσόµενο χώρο των τεχνολογιών Πολυπλέγµατος, αφού η χρήση των συστηµάτων αυτών στον επιχειρηµατικό κόσµο απαιτεί την εξασφάλιση και επιβεβαίωση της ποιότητας υπηρεσίας µεταξύ των επιχειρήσεων που συµµετέχουν. Ο µηχανισµός που περιγράφεται στο παρόν κείµενο υλοποιήθηκε µε χρήση δικτυακών υπηρεσιών (Web Services) που εγκαθίστανται σε υπολογιστικούς πόρους Grid συστηµάτων. Οι δικτυακές υπηρεσίες καλούνται είτε από τους πάροχους των υπηρεσιών (Service Providers) µε στόχο τον εσωτερικό έλεγχο και τη βελτίωση των υπηρεσιών, είτε από εξωτερικούς πιστοποιηµένους πελάτες µε σκοπό την επιβεβαίωση της ποιότητας της υπηρεσίας. Οι πλατφόρµες και τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν για την υλοποίηση είναι οι πιο διαδεδοµένες για αυτή τη χρήση. Συγκεκριµένα έγινε χρήση του Apache Tomcat Server και προγραµµατισµού στη γλώσσα Java για τις υπηρεσίες ενώ έγινε ανάπτυξη JSP δυναµικών σελίδων για τις διεπαφές (interfaces) των χρηστών. Λέξεις Κλειδιά: <<Ποιότητα Υπηρεσίας, Grid, Java, JSP, Tomcat server, SLA, Πάροχος Υπηρεσίας, Καταναλωτής Υπηρεσίας>>

6

7 Abstract The aim of this thesis is the development of a QoS provision mechanism, in Grid systems. This approach will be accomplished by extracting specific parameters that are relevant with quality and reliability of the Grid service. The role of QoS in Grid is fundamental, since it provides the necessary verification and the guarantee between the participants of a business Grid. This module will be implemented with the use of Web Services which will be deployed in every resource of the Grid system. Those services will be called by the Service Providers, for internal control and improvement, and by authorized users of the Grid, for their confirmation of the service s quality. The technologies that will be used during the implementation of the module will be at the cutting edge. In detail, tomcat server and Java programming will be used for the web service implementation while JSP will implement the dynamic user interface. Keywords: <<Grid, QoS, SLA, Web Service, Java, Tomcat, JSP, Service Provider, Service Consumer>>

8 8

9 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Θεοδώρα Βαρβαρίγου για την ανάθεση της εργασίας, την παρακολούθηση και παροχή κατευθύνσεων για την υλοποίηση της. Επίσης, δεν θα ήθελα να παραλείψω τη συµβολή των Τσερπέ Κωνσταντίνου, Μενύχτα Αντρέα, Κυριαζή Δηµοσθένη και Δόλκα Κωνσταντίνου, υποψήφιων διδακτόρων του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών, που µε αµέριστη υποµονή και συµπαράσταση, συνέβαλαν µε τον τρόπο τους στην ολοκλήρωση αυτού του έργου. Επιπρόσθετα, θα ήθελα να αναφέρω τον Τσούλο Κωνσταντίνο, απόφοιτο της Σχολής Ηλεκτ/ων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, και πολύ καλό φίλο, για την βοήθειά του και τις πολύτιµες συµβουλές του. Τέλος, οφείλω κυρίως να ευχαριστήσω τους γονείς µου που µε ανέχτηκαν όλα αυτά τα χρόνια και προσέφεραν και αυτοί ότι µπορούσαν στην επιτυχή σταδιοδροµία µου.

10 Πίνακας περιεχοµένων 1 Εισαγωγή στο κεφάλαιο Αντικείµενο της διπλωµατικής Οργάνωση του εγγράφου Περιγραφή Θέµατος Σχετικές τεχνολογίες Grid Γιατί Grid; Τα πλεονεκτήµατα του Grid Μια άλλη ερµηνεία του Grid Ιστορία του Grid OGSA Ποιοι είναι οι στόχοι του OGSA ; Η αρχιτεκτονική του OGSA Γενικά για τις υπηρεσίες XML Web services (Διαδικτυακές Υπηρεσίες) Service Oriented Architecture Web Services Description Language (WSDL) Simple Object Access Protocol (SOAP) Ποιότητα Υπηρεσίας (Quality of Service) Η έννοια της Ποιότητας Υπηρεσίας στo Grid Η εφαρµογή της Ποιότητας Υπηρεσίας στo Grid Η Ιστορία της Ποιότητας της Υπηρεσίας στα Grids Στόχος Από το ακαδηµαϊκό στο επιχειρηµατικό Grid ( Business Grid) Προσέγγιση λειτουργίας του επιχειρηµατικού µοντέλου του Grid QoS Provider Διαθεσιµότητα (Availability)...21 i

11 Αποδοτικότητα (Performance) Αξιοπιστία (Reliability) Ανάλυση και σχεδίαση Περιγραφή Αρχιτεκτονικής Μηχανισµός Πρόβλεψης Ποιότητας Υπηρεσίας (QoS Provisioning Module) Ολοκλήρωση σχεδιασµού του µηχανισµού Ταξινόµηση υπηρεσιών (Core and Application Services) Εγκατάσταση συστήµατος Περιγραφή Λειτουργιών Καταστάσεις Λειτουργίας Προγραµµατισµένη Εκτέλεση Εκτέλεση κατά απαίτηση Διασυνδέσεις Χρήστη (User Interfaces) Υλοποίηση Πλατφόρµες και προγραµµατιστικά εργαλεία JAVA MySql Γραφικό Περιβάλλον (User Interaface) Εξυπηρετητής-Web Server Tomcat ΑXIS Bash Commands Η εντολή df Η εντολή nmap Η εντολή iperf Λεπτοµέρειες υλοποίησης Παραµετροποίηση Διαθεσιµότητας Server Side Αρχείο Availability.java Αρχείο Admin.java...41 ii

12 4.2.3 Client Side Αρχείο Client.java Αρχείο Methods.java Σελίδα Validate.jsp Σελίδα Client.jsp Βάση Δεδοµένων Αρχείο Database.java Πίνακες Βάσης Δεδοµένων Έλεγχος Οδηγός Εγκατάστασης Εγκατάσταση του Tomcat και AXIS Ρύθµιση µεταβλητών συστήµατος και βιβλιοθηκών Εγκατάσταση Βάσης Δεδοµένων Εγκατάσταση QoS Provisioning Module Εκτέλεση QoS υπηρεσίας Αναλυτική παρουσίαση ελέγχου Τα αποτελέσµατα της χρήσης του συστήµατος Εκτέλεση Σεναρίου Χρήσης Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Επίλογος Σύνοψη και συµπεράσµατα Σύνοψη Συµπεράσµατα Μελλοντικές επεκτάσεις Δυνατές Επεκτάσεις-Εκκρεµότητες της Υλοποίησης Βιβλιογραφία...74 Παράρτηµα...78 Server Side...78 Availability.java...78 iii

13 Admin.java...90 Client Side...91 Client.java...91 Methods.java...97 Database.java Validate.jsp Client.jsp Results.jsp Methods.jsp iv

14 1 Εισαγωγή στο κεφάλαιο Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αρχικά προσέγγιση του αντικειµένου της διπλωµατικής εργασίας και παρουσιάζεται η πορεία που ακολουθήθηκε για την εκπόνησή της και την ολοκλήρωση του συστήµατος λογισµικού που αναπτύχθηκε στα πλαίσια αυτής. Τέλος γίνεται ανάλυση της οργάνωσης του παρόντος τόµου της διπλωµατικής εργασίας σε κεφάλαια και περιγραφή του περιεχοµένου των κεφαλαίων. 1.1 Αντικείµενο της διπλωµατικής Η αλµατώδης εξέλιξη των δικτυακών τεχνολογιών και η απαίτηση υπολογιστικής ισχύος οπουδήποτε στον πλανήτη και οποτεδήποτε, οδήγησε στην ανάπτυξη της Grid τεχνολογίας. Με την διάδοση αυτής της τεχνολογίας και εκτός του ακαδηµαϊκού χώρου, ένας συνεχώς αυξανόµενος αριθµός από εµπορικές εφαρµογές άρχισαν να υιοθετούν τεχνολογίες Grids, προκειµένου να βελτιώσουν την απόδοση, την αξιοπιστία και τη διαθεσιµότητά τους µε ένα οικονοµικό τρόπο. Η ευκολία στην δυναµική διαχείριση των πόρων και άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται από τα Grid, έχουν φέρει την τεχνολογία αυτή στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, και δεδοµένου ότι η αγορά απαιτεί τώρα περισσότερες εγγυήσεις στο Επίπεδο της παρεχόµενης Ποιότητας (QoS), η διπλωµατική αυτή εργασία, έχει ως σκοπό την υλοποίηση ενός µηχανισµού, ικανού να παρέχει πληροφορία σχετικά µε την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών από το Grid, σε αρχιτεκτονικές βασισµένες σε υπηρεσίες. Ο µηχανισµός αυτός θα αναπτυχθεί πάνω σε τεχνολογίες Web Services και σκοπός του θα είναι να καταγράφει, να υπολογίζει, να καταχωρεί και να επιστρέφει σε όποιον του ζητήσει δοµηµένες (µοντελοποιηµένες) πληροφορίες σχετικά µε την ποιότητα των Grid υπηρεσιών. Ο µηχανισµός αυτός θα παρέχει δυνατότητες διαχείρισης του συστήµατος ελέγχου της ποιότητας της υπηρεσίας, µε λειτουργίες εισαγωγής-εξαγωγής πόρων από το σύστηµα και 1

15 επιλογής παραµέτρων εκτέλεσης. Επίσης θα υπάρχουν καταστάσεις λειτουργίας του µηχανισµού, όπως προγραµµατισµένη (αυτόµατη εκτέλεση), είτε κατ απαίτηση, real time εκτέλεση από κάποιον χρήστη. Τέλος όλες οι πληροφορίες θα συλλέγονται για µελλοντική επεξεργασία και εξαγωγή συµπερασµάτων µε σκοπό την διόρθωση και βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Η ανάπτυξη αυτής της υπηρεσίας θα ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία: Εξοικείωση µε τις σχετικές τεχνολογίες Σχεδιασµός του µηχανισµού Συγγραφή κώδικα υπηρεσίας Συγγραφή κώδικα διασυνδέσεων χρήστη (User Interface) Εξαγωγή συµπερασµάτων και συλλογή αποτελεσµάτων 1.2 Οργάνωση του εγγράφου Το παρόν έγγραφο αποτελείται από 7 κεφάλαια και Παράρτηµα. Στις ενότητες των κεφαλαίων αυτών παρουσιάζεται ουσιαστικά και µε αναλυτικό τρόπο η διαδικασία ανάπτυξης της εφαρµογής, που περιγράφηκε στην προηγούµενη ενότητα. Το κεφάλαιο 2 έχει τίτλο «Περιγραφή Θέµατος» και τοποθετεί το θέµα ως προς την επιστηµονική περιοχή στην οποία ανήκει (Ενότητα «Σχετικές Τεχνολογίες»). Επιπλέον δίνει το στόχο της εργασίας και το πρόβληµα που αυτή καλείται να αντιµετωπίσει (Ενότητα «Στόχος»). Το κεφάλαιο 3 έχει τίτλο «Ανάλυση και Σχεδίαση» και αφορά το τµήµα της σχεδίασης του συστήµατος λογισµικού. Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να περιγραφεί η αρχιτεκτονική και η λειτουργία του συστήµατος µε την παρουσίαση διαγραµµάτων της δοµής του συστήµατος και περιπτώσεων χρήσης του. Το κεφάλαιο 4 µε τίτλο «Υλοποίηση», αναφέρεται στα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν στην εφαρµογή και επεξηγηµατικές πληροφορίες σχετικά µε αυτή, οι οποίες λειτουργούν επικουρικά στα έγγραφα του κεφαλαίου 3. Το κεφάλαιο 5 έχει τίτλο «Έλεγχος» και περιλαµβάνει τον Οδηγό Εγκατάστασης του συστήµατος και τα αποτελέσµατα χρήσης του. Τέλος, στον «Επίλογος» (κεφάλαιο 6) περιλαµβάνεται η σύνοψη της διπλωµατικής εργασίας, καθώς και τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν µε την ολοκλήρωσή της. To κεφάλαιο 7 περιλαµβάνει τη Βιβλιογραφία και το 8 ο (Παράρτηµα) αναλυτικά τον κώδικα που χρησιµοποιήσαµε. 2

16 2 Περιγραφή Θέµατος Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι σχετικές µε το θέµα και το σύστηµα τεχνολογίες, δίνεται η γενική περιγραφή του προς ανάπτυξη συστήµατος και προσδιορίζονται οι στόχοι του. 2.1 Σχετικές τεχνολογίες Grid Με τον όρο Grid εννοούµε το σύνολο της υποδοµής και των υπηρεσιών για τη δηµιουργία ενός ενιαίου υπολογιστικά περιβάλλοντος, που αν και γεωγραφικά κατανεµηµένο, εµφανίζεται ως µια συµπαγής υπολογιστική πλατφόρµα σε όλους τους χρήστες. Χαρακτηριστικό της Grid τεχνολογίας είναι η διασύνδεση ετερογενών υπολογιστικών και όχι µόνο συστηµάτων, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία νέων συνόλων υπηρεσιών µε αυξηµένες υπολογιστικές δυνατότητες και νέους τρόπους αξιοποίησης των διαµοιραζόµενων πόρων. [FK98] Γιατί Grid; Τι θα σήµαινε για σας αν θα µπορούσατε : να αναλύσετε την αξία ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου σε λεπτά αντί για ώρες; να ενωθείτε µε ερευνητικές οµάδες από όλο τον κόσµο και να επωφεληθείτε από την άµεση ενηµέρωση όλων των εξελίξεων; 3

17 να µειώσετε τον χρόνο σχεδίασης των προϊόντων σας στο µισό µειώνοντας εξίσου και τυχόν ατέλειες του; Πανεπιστηµιακά εργαστήρια και άλλοι ερευνητικοί οργανισµοί χρησιµοποιούν τεχνολογία Grid εδώ και αρκετά χρόνια, αντιµετωπίζοντας και λύνοντας πολλά σηµαντικά προβλήµατα που µέχρι πρότινος φαίνονταν άλυτα. Οι ανταγωνιστικοί ρυθµοί στον ερευνητικό και επαγγελµατικό τοµέα απαιτούν συνεχείς καινοτοµίες, έτσι ώστε να παράγουν αξιόπιστα προϊόντα και υπηρεσίες. Υπάρχει µια έντονη αλλαγή στον τρόπο αξιοποίησης της υπολογιστικής ισχύος, στον τρόπο πρόσβασης αλλά και στον τρόπο αξιολόγησής της. Η χρήση λοιπόν τεχνολογίας Grid θα µπορούσε να βελτιώσει ραγδαία την αποδοτικότητα οργανισµών που αντιµετωπίζουν τις προκλήσεις µιας σύγχρονης απαιτητικής αγοράς Τα πλεονεκτήµατα του Grid Τα σηµερινά λειτουργικά περιβάλλοντα πρέπει να είναι πιο ανθεκτικά, ευέλικτα και ολοκληρωµένα από ποτέ. Πολλοί οργανισµοί σε όλο τον κόσµο βρίσκουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα χρησιµοποιώντας Grid σε ουσιαστικές επαγγελµατικές διαδικασίες επιτυγχάνοντας επαγγελµατικό και τεχνολογικό κέρδος. Επαγγελµατικό Κέρδος Επιτάχυνση του χρόνου µε αποτελέσµατα: βελτίωση της παραγωγικότητας και της συνεργασίας επίλυση προβληµάτων που θεωρούνταν µέχρι πριν άλυτα Ενεργοποίηση συνεργασίας και προώθηση της λειτουργικής ευελιξίας: ενοποίηση όχι µόνο των τεχνολογιών Internet (ΙΤ) αλλά και των ανθρώπινων πόρων δηµιουργία εικονικών οργανισµών (VOs) από αποµακρυσµένα τµήµατα και επιχειρήσεις, µε σκοπό την κοινή χρήση πόρων και πληροφοριών Αποτελεσµατική προσαρµογή στις διάφορες ανάγκες της αγοράς: δηµιουργία ευέλικτων και ανθεκτικών λειτουργικών υποδοµών αντιµετώπιση γρήγορων διακυµάνσεων στις απαιτήσεις/ανάγκες του πελάτη Αύξηση παραγωγικότητας: απεριόριστη πρόσβαση του χρήστη σε υπολογιστικούς, αποθηκευτικούς και πόρους πληροφοριών οποιαδήποτε στιγµή ευκολία κινήσεων του εργαζόµενου στη φάση σχεδίασης του προϊόντος, του ερευνητικού έργου κλπ. 4

18 Τεχνολογικό Κέρδος Βελτιστοποίηση υποδοµών: συγκέντρωση της διαχείρισης φόρτου εργασίας (workload) παροχή αποθηκευτικού χώρου για εφαρµογές µε υψηλές απαιτήσεις µείωση των χρονικών επαναλήψεων Αύξηση της πρόσβασης σε δεδοµένα και της συνεργασίας: κοινόχρηστα δεδοµένα και παγκόσµια διανοµή τους δηµιουργία συνεργασιών µεταξύ οργανισµών και επιχειρήσεων Μια άλλη ερµηνεία του Grid Η υπαρκτή πλέον τεχνολογική υποδοµή και τα πολλά πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας Grid, όχι µόνο σε ερευνητικό αλλά και σε επαγγελµατικό τοµέα, έχουν φέρει στην πραγµατικότητα πολλές εφαρµογές Grid. Ακούµε για Compute Grids, Data Grids, Bio Grids, Cluster Grids, Tera Grids, αλλά ποια είναι η διαφορά και ποια η οµοιότητα όλων αυτών; Συνολικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα Grids θα έπρεπε να αξιολογηθούν σε επίπεδο εφαρµογών, επαγγελµατικής αξίας, επιστηµονικής αποτελεσµατικότητας και όχι αρχιτεκτονικής. Ο ορισµός που δώσαµε στην αρχή, σε αυτό το σηµείο δεν φαίνεται αρκετός και θα παρουσιάσουµε λίγο πιο αναλυτικά πoιο σύστηµα µπορεί να θεωρηθεί Grid. Μπορούµε να συγκεντρώσουµε τα χαρακτηριστικά ενός τέτοιου συστήµατος σε τρεις ιδιότητες που όταν και οι τρεις ικανοποιούνται, τότε µιλάµε για Grid. Αρχικά πρέπει το σύστηµα αυτό να συντονίζει τους πόρους, οι οποίοι δεν πρέπει να υποβάλλονται σε κεντρικό έλεγχο. Η κεντρική ιδέα της τεχνολογίας Grid είναι η συνεργασία και η ανάπτυξη κατάλληλων προτύπων ασφαλείας και επικοινωνίας πόρων που ανήκουν σε διαφορετικά σύνολα διαχείρισης, πχ οι υπολογιστές ενός εργαστηρίου, τα εργαστήρια ενός πανεπιστηµίου µεταξύ τους, τα πανεπιστήµια µιας πόλης κλπ. Η ύπαρξη κεντρικού ελέγχου σε ολόκληρο το πλέγµα υπολογιστών θα το µετέτρεπε αυτοµάτως σε τοπικό σύστηµα διαχείρισης. Η δεύτερη βασική ιδιότητα είναι η χρήση γνωστών πρωτοκόλλων για την αντιµετώπιση θεµελιωδών προβληµάτων όπως η πρόσβαση σε πόρους, η πιστοποίηση του χρήστη, η εξουσιοδότηση του χρήστη κλπ. Για να είναι το σύστηµα αυτό όσο το δυνατόν προσβάσιµο από περισσότερους χρήστες, έχει µεγάλη σηµασία τα βασικά πρωτόκολλα επικοινωνίας να είναι διαδεδοµένα, πρότυπα γενικής χρήσης. Τέλος, το σύστηµα αυτό πρέπει να αποδίδει σηµαντική ποιότητα υπηρεσιών προς του χρήστες του. Αυτό σηµαίνει ότι η οµαλή συνεργασία όλων των πόρων θα πρέπει να έχει αποτέλεσµα παροχή υπηρεσιών µε συγκεκριµένο χρόνο απόκρισης, 5

19 απόδοση, διαθεσιµότητα και ασφάλεια, έτσι ώστε η παραγωγικότητα και η χρησιµότητα των συνδυασµένων πόρων να είναι πολύ µεγαλύτερη από τις δυνατότητές τους ξεχωριστά. [F02] Ιστορία του Grid Το ιστορικό των τεχνολογιών διασύνδεσης των υπολογιστών αρχίζει στις αρχές της δεκαετίας του 70 στην Αµερική από την ερευνητική οµάδα ARPA (Advanced Research Projects Agency) που είχε δηµιουργηθεί από την κυβέρνηση για στρατιωτικούς σκοπούς. Από την οµάδα αυτή αναπτύχθηκαν πολλά σηµαντικά πρωτόκολλα και τεχνολογίες όπως το TCP/IP. Υπό την καθοδήγηση του Dr. J.C.R. Licklider και την συµβολή ερευνητών από διάφορα πανεπιστήµια της χώρας η έρευνα κατέληξε στη δηµιουργία του πρώτου δικτύου υπολογιστών, προάγγελο του Internet, γνωστό ως ARPANET, στα 50 kbps. Η ερευνητική δραστηριότητα στον τοµέα των δικτύων υπολογιστών συνεχίστηκε, µε αποτέλεσµα την δηµιουργία του NSFNET [1986], δικτύου στα 56Kbps που συνέδεε τα πέντε NSF κέντρα υπερ-υπολογιστών. Ως συνέχεια και εξέλιξη αυτών των τεχνολογιών µπορούµε να θεωρήσουµε το πρόγραµµα Condor [1988] του πανεπιστηµίου του Wisconsin. Το σύστηµα αυτό είναι ένας διαχειριστής φόρτου εργασίας (workload manager), µε δυνατότητες παρακολούθησης και διαχείρισης πόρων, δροµολόγησης εργασιών και αποτελεί το πρώτο πρόγραµµα µε κατεύθυνση προς την αξιοποίηση των Grid υπηρεσιών. Η ανάπτυξη δικτύων υψηλών ταχυτήτων και η ανάγκη για µεγάλη επεξεργαστική ισχύ οδήγησε σε έντονη ερευνητική δραστηριότητα στον τοµέα των Grid τεχνολογιών. Η έρευνα αυτή κατέληξε σε ενδιαφέροντα αποτελέσµατα µε πιο σηµαντικά τα προγράµµατα LEGION [1993], SRB [1997], GLOBUS [1998]. Το πρώτο βασίζεται στην ιδέα του εικονικού υπολογιστή (virtual computer) : όλοι οι πόροι συνδεδεµένοι µεταξύ τους, εµφανίζονται στον χρήστη ως µία εικονική µηχανή, µε αρκετά µειονεκτήµατα όµως, όπως η πολύπλοκη υλοποίηση και η µικρή αποδοτικότητα. Το SRB (Storage Resource Broker) ήταν µια πλατφόρµα διαχείρισης αποθηκευτικών πόρων που βοήθησε πολύ στην ανάπτυξη των Grid τεχνολογιών, αφού αντιµετώπισε τα προβλήµατα µεταφοράς δεδοµένων σε Grid περιβάλλον. Τέλος, το πιο διαδεδοµένο σύστηµα διαχείρισης Grid υπηρεσιών είναι το GLOBUS, που αναπτύχθηκε στο Argonne National Lab στο πανεπιστήµιο του Berkeley. Το GLOBUS προτυποποίησε πρωτοκόλλα για τη ασφάλεια, µεταφορά δεδοµένων, ανακάλυψη πόρων και εκτέλεση εργασιών. Λειτουργεί σε χαµηλό επίπεδο και είναι ανεπτυγµένο σε επίπεδα υπηρεσιών: 6

20 Εικόνα 1 : Βασική Grid Αρχιτεκτονική Η συνέχεια γίνεται µε την ανάπτυξη των Web Services [2001], υπηρεσιών που είναι προσβάσιµες µέσω του διαδικτύου και χρησιµοποιούν συγκεκριµένα πρωτόκολλα περιγραφής ( XML, SOAP, WSDL) και τέλος µε την εγκαθίδρυση του OGSA (Open Grid Service Architecture) [2002] ως κύριας αρχιτεκτονικής της Grid τεχνολογίας. Το πρότυπο αυτό είναι το πιο σηµαντικό για τις τεχνολογίες του Grid, αφού περιγράφει τις δυνατότητες του συστήµατος αυτού να αναλύσει την λειτουργία του σε όλα τα επίπεδά του OGSA Οι συντονισµένες µελέτες του GGF (Global Grid Forum) - ενός οργανισµού αποτελούµενου από χρήστες, προγραµµατιστές, ερευνητές µε σκοπό την ανάπτυξη προτύπων για την υποστήριξη των Grid τεχνολογιών - κατέληξε πρόσφατα (2002) στην συγγραφή του OGSA. Το τελευταίο είναι ένα κείµενο που περιγράφει την δοµή ενός Grid συστήµατος και συγκεντρώνει όλα τα πρότυπα που χρησιµοποιεί η αρχιτεκτονική αυτή σε κάθε επίπεδο της Ποιοι είναι οι στόχοι του OGSA ; Οι κύριοι στόχοι του OGSA είναι : να διαχειρίζεται πόρους αποµακρυσµένων ετερογενών συστηµάτων να αποδίδει σηµαντική ποιότητα στις υπηρεσίες που παρέχει (QoS) 7

21 να παρέχει τις βάσεις για αυτόνοµες λύσεις διαχείρισης. Η διαφορετικότητα των πόρων που συµµετέχουν σε ένα Grid και ο δυναµικός τρόπος συνεργασίας τους απαιτεί ένα σύστηµα διαχείρισης που θα προσαρµόζεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες. Να καθορίζει γνωστά πρότυπα και πρωτόκολλα λειτουργίας. Η δυναµική εισαγωγή και συνεργασία ετερογενών συστηµάτων στο δίκτυο του Grid, βασίζεται στην υιοθέτηση γνωστών, ευρείας χρήσης προτύπων. Να εκµεταλλεύεται υπάρχουσες τεχνολογίες και να τις προσαρµόζει στο Grid, αν είναι εφικτό. Το OGSA βασίζεται στη τεχνολογία των Web Services ( υπηρεσίες διαδικτύου), ένα τοµέα πολύ διαδεδοµένο αυτή την εποχή Η αρχιτεκτονική του OGSA Εικόνα 2 : OGSA Αρχιτεκτονική Το OGSA αποτελείται από τέσσερα βασικά επίπεδα : τους πόρους ( φυσικούς και λογικούς) τις Web Services συµπεριλαµβανοµένου και της OGSI υποδοµής που έχει άµεση σχέση µε τις υπηρεσίες τις υπηρεσίες σχεδιασµένες από το OGSA τις Grid εφαρµογές Επίπεδο φυσικών και λογικών πόρων 8

22 Αυτό είναι το πιο χαµηλό επίπεδο από τα τέσσερα και έχει να κάνει µε τους πόρους που συµµετέχουν στο Grid. Η έννοια του πόρου στο OGSA είναι πολύ σηµαντική και δεν είναι συγκεκριµένη. Ως πόρος (resource) σε ένα Grid µπορεί να θεωρηθεί από τον επεξεργαστή ενός υπολογιστή, µέχρι το τµήµα υπολογιστών µιας µεγάλης εταιρίας. Επίσης εκτός από υπολογιστικές µονάδες, συµµετέχουν και µονάδες αποθήκευσης, βάσεις δεδοµένων, δικτυακές υποδοµές κλπ. Αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι κυρίως οι φυσικοί πόροι. Εκτός από αυτούς έχουµε και τους λογικούς, κάποια ενδιάµεσα συστήµατα (middleware) που χρησιµοποιώντας τους φυσικούς πόρους, προσφέρουν στοιχειώδεις υπηρεσίες, όπως διαχείριση αρχείων ή βάσεων δεδοµένων, στο παραπάνω επίπεδο. Επίπεδο υπηρεσιών διαδικτύου (Web Services) Μία πολύ βασική θεώρηση του OGSA είναι ότι όλοι οι πόροι του συστήµατος αντιστοιχίζονται µε υπηρεσίες. Έτσι η OGSI υποδοµή (Open Grid Services Infrastructure) χρησιµοποιεί συγκεκριµένες, γνωστές υπηρεσίες δικτύου και πρωτόκολλα όπως XML και WSDL για να δηµιουργήσει επαφές και διασυνδέσεις κάθε gird υπηρεσίας µε τους πόρους του συστήµατος. Η OGSI επεκτείνει τις δυνατότητες των δικτυακών υπηρεσιών έτσι ώστε να παρέχει δυναµικές και αξιόπιστες υπηρεσίες όπως απαιτείται για τη µοντελοποίηση των πόρων. Επίπεδο Grid υπηρεσιών Οι υπηρεσίες διαδικτύου και οι δυνατότητες του OGSI παρέχουν τη βασική υποδοµή για το επόµενο επίπεδο, των Grid υπηρεσιών. Αυτή την εποχή υπάρχει µεγάλη δραστηριότητα προς την κατεύθυνση προσδιορισµού και προτυποποίησης τέτοιων υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες υπολογισµού, πληροφοριών, πυρήνα, κ.α. Καθώς οι υλοποιήσεις αυτών των υπηρεσιών θα αρχίσουν να εµφανίζονται, η OGSA αρχιτεκτονική θα γίνεται όλο και πιο χρήσιµη βασιζόµενη πάντα στις υπηρεσίες ( Service Oriented Architecture) Επίπεδο εφαρµογών Grid 9

23 Με το πέρασµα του χρόνου και όσο οι Grid υπηρεσίες θα αναπτύσσονται, καινούργιες εφαρµογές βασισµένες στην Grid τεχνολογία θα κάνουν την εµφάνισή τους. Αυτές οι εφαρµογές θα χρησιµοποιούν µια ή και περισσότερες Grid υπηρεσίες του προηγούµενου επιπέδου Γενικά για τις υπηρεσίες Τον τελευταίο καιρό έχει γίνει αρκετά µεγάλη συζήτηση γύρω από το θέµα των υπηρεσιών των εφαρµογών. Οι υπηρεσίες τείνουν να γίνουν τµήµατα της εφαρµογής που αθροιστικά σχηµατίζουν το περιβάλλον αυτής. Φυσικά δεν αποτελούν απλά ένα κοµµάτι της εφαρµογής, αλλά έχουν χαρακτηριστικά που τις µετατρέπουν σε µέρος µιας αρχιτεκτονικής προσανατολισµένης στις υπηρεσίες (Service Oriented Architecture). Ένα από τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η αυτονοµία από άλλες υπηρεσίες. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε υπηρεσία είναι υπεύθυνη για το δικό της εύρος λειτουργίας, περιορίζοντας έτσι και εξειδικεύοντάς την σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές χρήσεις. Αυτός ο σχεδιασµός έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ανεξάρτητων µονάδων, ελαστικά συνδεδεµένων µεταξύ τους µε κάποιο πρότυπο πλαίσιο επικοινωνίας. Εξαιτίας αυτής της ανεξαρτησίας που απολαµβάνουν οι υπηρεσίες στο πλαίσιο αυτό, η προγραµµατιστική λογική που κάθε υπηρεσία χρησιµοποιεί, δεν χρειάζεται να προσαρµόζεται σε συγκεκριµένη πλατφόρµα ή τεχνολογία. Είναι χαρακτηριστικό των υπηρεσιών ενός πλαισίου, ο πολυµορφισµός των µερών του µε ταυτόχρονη οµαλή συνεργασία XML Web services (Διαδικτυακές Υπηρεσίες) Ο πιο ευρέως διαδεδοµένος και επιτυχηµένος τύπος υπηρεσιών είναι οι XML Services γνωστές ως Web Services. Αυτός ο τύπος υπηρεσίας έχει δύο βασικές προαπαιτήσεις: επικοινωνεί µέσω πρωτοκόλλου Internet (κυρίως HTTP) στέλνει και δέχεται δεδοµένα µέσα από XML αρχεία Η ευρεία αποδοχή του µοντέλου των Web Services είχε ως αποτέλεσµα την ανάγκη πρόσθετων τεχνολογιών που βασίζονται σε αυτές και τη δηµιουργία καινούργιων προτύπων. Έτσι η παραγωγή τέτοιων υπηρεσιών απαιτεί: 10

24 τη περιγραφή της υπηρεσίας αναλυτικά, τουλάχιστον µε ένα WSDL έγγραφο τη δυνατότητα µεταφοράς ενός XML εγγράφου χρησιµοποιώντας SOAP µέσω HTTP. Επιπρόσθετα είναι συνηθισµένο µια υπηρεσία να λειτουργεί και ως πελάτης (client/requestor) και ως πάροχος (provider) υπηρεσίας. Αναλόγως λοιπόν µε τη δραστηριότητα της υπηρεσίας κάθε στιγµή, µετατρέπεται από το ένα στο άλλο. Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται ένα παράδειγµα αυτής της συµπεριφοράς: Εικόνα 3 : Ανταλλαγή ρόλων µεταξύ Web services κατά τη διάρκεια µιας επικοινωνίας Service Oriented Architecture (Υπηρεστρεφής Αρχιτεκτονική) Το να προσαρµόσεις σε µια εφαρµογή κάποιες υπηρεσίες (Web Services) δεν είναι µια δύσκολη διαδικασία και επιπρόσθετα θα αποδώσει στην εφαρµογή πρόσθετα λειτουργικά χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά όµως δεν δηµιουργούν µια υπηρεσιοστρεφή αρχιτεκτονική (Service Oriented Architecture), αφού η διαφορά τους είναι πιο µεγάλη. Το SOA πρότυπο είναι ένα σχεδιαστικό µοντέλο µε κύριο χαρακτηριστικό την ενσωµάτωση λογικής εφαρµογών µέσα σε υπηρεσίες που θα αλληλεπιδρούν µέσω επικοινωνιακών πρωτοκόλλων. Έτσι η υιοθέτηση σε µια εφαρµογή, SOA δοµής σηµαίνει αυτόµατα την αποδοχή κάποιων σχεδιαστικών αρχών και πρόσθετων τεχνολογιών ως βασικού τµήµατος του τεχνικού περιβάλλοντος της. 11

25 Εικόνα 4 : Λειτουργία SOA Σε επίπεδο σχεδιασµού συστηµάτων, η χρήση της τεχνολογίας των web services οδηγεί στην υιοθέτηση της λεγόµενης service-oriented αρχιτεκτονικής. Οι βασικοί ρόλοι και λειτουργίες στην αρχιτεκτονική αυτή παρουσιάζονται στην Εικόνα 4[ACK+04]. H αρχιτεκτονική αυτή υποδεικνύει µια σχέση εξυπηρετητή-πελάτη (server-client) ανάµεσα στον προµηθευτή υπηρεσιών (service provider, που παίζει το ρόλο του server) και τον ζητώντα την υπηρεσία (service-requestor, που παίζει το ρόλο του client). O service-provider είναι αυτός που παρέχει την υπηρεσία δεχόµενος µηνύµατα κλήσεις από τους requestors. Είναι επίσης υπεύθυνος για τη δηµιουργία της περιγραφής της υπηρεσίας (service description) και τη δηµοσίευσή της σε κάποιο κατάλογο-οδηγό υπηρεσιών (Universal Description, Discovery and Integration- UDDI). Ο service requestor αναζητά την υπηρεσία και την περιγραφή της σε κάποιο κατάλογο υπηρεσιών (service registry) και στη συνέχεια καλεί κατάλληλα την επιθυµητή υπηρεσία. Ο κατάλογος υπηρεσιών φέρνει ουσιαστικά τις δύο πλευρές, client και server σε επαφή. Η συνέχεια αφορά µόνο τις δύο άλλες συµµετέχουσες µονάδες (service requestor και service provider) Web Services Description Language (WSDL) Οι Web Services χρειάζεται να ορίζονται µε συγκεκριµένο τρόπο έτσι ώστε να µπορούν να εντοπιστούν και χρησιµοποιηθούν από άλλες υπηρεσίες και εφαρµογές. Για αυτό το σκοπό 12

26 δηµιουργήθηκε από τον οργανισµό W3C, µια γλώσσα περιγραφής γνωστή ως WSDL (Web Services Description Language). Η γλώσσα αυτή είναι µια XML δοµή εγγράφου, που περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά µε τα δεδοµένα εισόδου και εξόδου, τις µεθόδους και ότι άλλο χρειάζεται να γνωρίζει κάποιος για την ακριβή χρήση µιας Web υπηρεσίας Simple Object Access Protocol (SOAP) Αν και αρχικά είχε θεωρηθεί ως η τεχνολογία που θα γεφυρώσει το κενό µεταξύ ανόµοιων πλατφορµών βασισµένων σε RPC επικοινωνία, το SOAP έχει εξελιχθεί στο ευρέως χρησιµοποιούµενο πρότυπο επικοινωνίας για τη χρήση XML Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services). Μετά από αυτή την κατάσταση γίνεται πολλές φορές η παράφραση του ακρωνύµου από Simple Object Access Protocol σε Service-Oriented Architecture (or Application) Protocol. Το πρωτόκολλο SOAP διαµορφώνει ένα πρότυπο µήνυµα που αποτελείται από ένα XML έγγραφο ικανό να περιγράψει δεδοµένα όπως RPC κλήσεις κ.α. Το µήνυµα αυτό µεταφέρεται µεταξύ των υπηρεσιών και των εφαρµογών, χρησιµοποιώντας κυρίως το HTTP πρωτόκολλο δικτύου. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται το πλαίσιο λειτουργίας και επικοινωνίας στην SOA δοµή, αφού µε την βοήθεια της περιγραφής WSDL είναι εφικτή η επικοινωνία και συνεργασία οποιωνδήποτε υπηρεσιών στο δίκτυο. Στην Εικόνα 5 βλέπουµε τη χρήση του πρωτοκόλλου σε εφαρµογές είτε για προτυποποιηµένη RPC επικοινωνία είτε για γενική χρήση µεταφοράς µηνύµατος. 13

27 Εικόνα 5 : RPC και Document Centric επικοινωνία Το πρωτόκολλο SOAP καθορίζει ένα XML έγγραφο µε µια συγκεκριµένη δοµή που µέσα του θα εµπεριέχονται οι πληροφορίες. Η βασική δοµή ενός τέτοιου εγγράφου είναι η παρακάτω: <soap:envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:body> </soap:body> </soap:envelope> Εσωτερικά του σώµατος (Body) του εγγράφου, ενσωµατώνεται η πληροφορία που θέλουµε να µεταφέρουµε από τη µία υπηρεσία στην άλλη. Η τεχνολογία που χρησιµοποιήθηκε για αποµακρυσµένη κλήση υπηρεσιών είναι η SOAP-RPC, (επέκταση της τεχνολογίας Remote Procedure Call) η οποία εισάγει στο SOAP έγγραφο τις απαιτούµενες πληροφορίες, σύµφωνα και µε το WSDL της υπηρεσίας που θα κληθεί και στέλνει το µήνυµα. Όπως είδαµε και στο σχήµα προηγουµένως, εκτός από την χρήση που περιγράφηκε, το SOAP µπορεί να µεταφέρει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ενσωµατωµένη σε XML δοµή, µέσα στο φάκελο του SOAP µηνύµατος, αρκεί βέβαια ο παραλήπτης να γνωρίζει πώς να αποκωδικοποιήσει το έγγραφο αυτό. 14

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μηχανισµός υποστήριξης αποφάσεων µε κριτήρια Ποιότητας Υπηρεσίας (Quality

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture)

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Χρήστος Ηλιούδης Πλεονεκτήματα των Υπηρεσιών Ιστού Διαλειτουργικότητα: Η χαλαρή σύζευξή τους οδηγεί στην ανάπτυξη ευέλικτου λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού

Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού Γενικά Η αρχιτεκτονική ανάπτυξης τους πληροφοριακού συστήµατος Γραµµατεία 2000 υποσύστηµα διαχείρισης προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Πρότυπη Εφαρµογή ιαλειτουργικότητας για Φορητές Συσκευές Όνοµα: Κωνσταντίνος Χρηστίδης Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσιοστρεφείς Επιχειρησιακές Διαδικασίες

Υπηρεσιοστρεφείς Επιχειρησιακές Διαδικασίες Υπηρεσιοστρεφείς Επιχειρησιακές Διαδικασίες Διαμοιρασμός και Επαναχρησιμοποίηση Αποτελούν βασικές απαιτήσεις κατά το σχεδιασμό και την ολοκλήρωση (integration) επιχειρησιακών διαδικασιών Διαμοιρασμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17: Web Services Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17: Web Services Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17: Web Services 17.1. Εισαγωγή Με τον όρο WebService αναφερόμαστε σε ένα σύστημα λογισμικού το οποίο σχεδιάστηκε με τρόπο τέτοιο ώστε να υποστηρίζει την ανεμπόδιστη συνεργασία δύο μηχανών μέσω

Διαβάστε περισσότερα

* Enterprise Resource Planning ** Customer Relationship Management

* Enterprise Resource Planning ** Customer Relationship Management Υπηρεσιοστρεφείς Επιχειρησιακές ιαδικασίες ιαµοιρασµός και Επαναχρησιµοποίηση Αποτελούν βασικές απαιτήσειςκατά το σχεδιασµό και την ολοκλήρωση (integration) επιχειρησιακών διαδικασιών ιαµοιρασµός: πολλοί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Ιστού (Web Services) ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΛΙΑΠΠΗΣ

Υπηρεσίες Ιστού (Web Services) ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΛΙΑΠΠΗΣ Υπηρεσίες Ιστού (Web Services) ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΛΙΑΠΠΗΣ Μάθημα Πρώτο Εισαγωγή στις Υπηρεσίες Ιστού (Web Services) Μοντέλα WS JSON Χρήση (consume) WS μέσω python Πρόσβαση σε WS και άντληση δεδομένων Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου 10η Διάλεξη: Web Services

Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου 10η Διάλεξη: Web Services Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου 10η Διάλεξη: Web Services Δρ. Απόστολος Γκάμας Λέκτορας (407/80) gkamas@uop.gr Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου Διαφάνεια 1 Ορισμός των Web Services

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό Ενότητα 9: Web Services. Καθ. Ιωάννης Γαροφαλάκης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Προγραμματισμός και Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό Ενότητα 9: Web Services. Καθ. Ιωάννης Γαροφαλάκης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Προγραμματισμός και Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό Ενότητα 9: Web Services Καθ. Ιωάννης Γαροφαλάκης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να εξοικειωθούν

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Υπηρεσιών ιαδικτύου µέσω Περιπτώσεων Μελέτης

Αξιολόγηση Υπηρεσιών ιαδικτύου µέσω Περιπτώσεων Μελέτης Αξιολόγηση Υπηρεσιών ιαδικτύου µέσω Περιπτώσεων Μελέτης Κωστής Αϊβαλής Μηχανικός Πληροφορικής TU-Berlin 2/5/2008 ΕΑΠ-ΓΤΠ61-Κωστής Αϊβαλής 1 Εισαγωγή Η ταχύτητα επεξεργασίας των εφαρµογών διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οόρος TCP/IPχρησιµοποιείται ευρέως σήµερα για να περιγράψει ένα σύνολοαπό διαφορετικές έννοιες. Η περισσότερο διαδεδοµένηχρήση του όρου αναφέρεται σε ένα επικοινωνιακό πρωτόκολλογια τη µεταφορά δεδοµένων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή Οι σηµερινές δραστηριότητες των επιχειρήσεων δηµιουργούν την ανάγκη για όσο το δυνατό µεγαλύτερη υποστήριξη από τα πληροφοριακά τους

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ www.cslab.ece.ntua.gr Διπλωματικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας. Κατανεµηµένα Συστήµατα

Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας. Κατανεµηµένα Συστήµατα Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας στα Κατανεµηµένα Συστήµατα ιαφάνειες στα πλαίσια του µαθήµατος: Κατανεµηµένα Συστήµατα Ε Εξάµηνο, Τµήµα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ΤΕΙ Λαµίας Πέτρος Λάµψας 2002

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Μαρίκα Λάμπρου Διευθύνουσα Σύμβουλος SingularLogic Integrator ICT Forum Περιεχόμενα Ορισμός Διαλειτουργικότητας Στόχοι Διαλειτουργικότητας Πρότυπο Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορές single-processor αρχιτεκτονικών και SoCs

Διαφορές single-processor αρχιτεκτονικών και SoCs 13.1 Τα συστήματα και η επικοινωνία μεταξύ τους γίνονται όλο και περισσότερο πολύπλοκα. Δεν μπορούν να περιγραφούνε επαρκώς στο επίπεδο RTL καθώς αυτή η διαδικασία γίνεται πλέον αρκετά χρονοβόρα. Για αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη μιας προσαρμοστικής πολιτικής αντικατάστασης αρχείων, με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Λαμπρόπουλος

Περίληψη Λαμπρόπουλος Περίληψη Λαμπρόπουλος 1. Αντικείμενο και Περιγραφή της Διατριβής H διδακτορική διατριβή με τίτλο «Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος διαχείρισης και ενοποίησης διαφορετικών ταυτοτήτων χρηστών σε δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών σε. Συστοιχίες παράλληλης εξυηρέτησης εφαρμογών Διαδικτύου

Θέματα διπλωματικών εργασιών σε. Συστοιχίες παράλληλης εξυηρέτησης εφαρμογών Διαδικτύου Θέματα διπλωματικών εργασιών σε συστοιχίες παράλληλης εξυπηρέτησης εφαρμογών Διαδικτύου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ REST ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ REST ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ REST ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2016 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια διαδικτυακή υπηρεσία μπορεί να περιγραφεί απλά σαν μια οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ > ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Το Cloud Computing είναι η ονοµασία της τεχνολογίας η οποία επιτρέπει στους χρήστες να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ: Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ: Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ: Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Ο στόχος της συγκεκριµένης µαθησιακής ενότητας είναι να παρουσιάσει στους σπουδαστές το µεθοδολογικό πλαίσιο και τα εργαλεία για την

Διαβάστε περισσότερα

SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 4 SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 4.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ...3 4.2.1 Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...3 4.2.1.1 ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...4 4.2.1.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Β ΣΕ Ε Σ Ι ΟΜΕΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Β ΣΕ Ε Σ Ι ΟΜΕΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Βασικές Έννοιες - εδοµένα { Νίκος, Μιχάλης, Μαρία, Θάλασσα, Αυτοκίνητο }, αριθµοί, π.χ. {1, 2, 3, 5, 78}, συµβολοσειρές (strings) π.χ. { Κώστας, 5621, ΤΡ 882, 6&5 #1, +

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εισαγωγή στην Πληροφορική Ενότητα 8: Λειτουργικά Συστήματα Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης

Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης Ενότητα: Λειτουργικά Συστήµατα, Συστήµατα Batch και Time Sharing Γεώργιος Σκιάνης Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Σελίδα 2 1. Περιεχόµενα ενότητας...

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα µετάδοσης µετεωρολογικών δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο µέσω του Internet

Σύστηµα µετάδοσης µετεωρολογικών δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο µέσω του Internet Βασίλης Βλάχος Σύστηµα µετάδοσης µετεωρολογικών δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο µέσω του Internet Αναπλ. Καθηγητής κ. Κ.Καλαϊτζάκης Καθηγητής κ. Ν.Βούλγαρης Καθηγητής κ. Μ.Πατεράκης RES-ADMIN On Line Data

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία συστηµάτων λογισµικού και γεωπληροφορική: σύγκλιση, ολοκλήρωση και τάσεις

Τεχνολογία συστηµάτων λογισµικού και γεωπληροφορική: σύγκλιση, ολοκλήρωση και τάσεις Τεχνολογία συστηµάτων λογισµικού και γεωπληροφορική: σύγκλιση, ολοκλήρωση και τάσεις Βασίλειος Βεσκούκης ιπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ ιδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ http://www.softlab.ece.ntua.gr/~bxb

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 ο Υποπρογράµµατα

Κεφάλαιο 10 ο Υποπρογράµµατα Κεφάλαιο 10 ο Υποπρογράµµατα Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Η αντιµετώπιση των σύνθετων προβληµάτων και η ανάπτυξη των αντίστοιχων προγραµµάτων µπορεί να γίνει µε την ιεραρχική σχεδίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένηκλήση διαδικασιών Τοπική κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Μεταβίβαση παραµέτρων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Αντιγραφή µηνυµάτων Προδιαγραφές διαδικασιών RPC στο σύστηµα DCE Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ http://www.cslab.ece.ntua.gr Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Version 2.00 Επιμέλεια Σημειώσεων: Δημήτρης Κόγιας Πατρικάκης Χαράλαμπος Πίνακας περιεχομένων TELNET... 2 PING...

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1 Εισαγωγή Υλισµικό Λογισµικό Αρχές σχεδίασης ιαφάνεια Κλιµάκωση Παρεχόµενες υπηρεσίες Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή τριών επιπέδων Κατανοµή επεξεργασίας Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Εισαγωγή στην Πληροφορική Αστροφυσικός Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ romylos@survey.ntua.gr Λειτουργικά συστήµατα, διεργασίες και δροµολόγηση Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες εισάγονται ή χρησιµοποιούνται

Νέες τεχνολογίες εισάγονται ή χρησιµοποιούνται special report τoυ Γιώργου Φετοκάκη / gfetokakis@boussias.com Jobs scheduling Η χρυσή τοµή της αυτοµατοποίησης Μια λύση job scheduling πρέπει να είναι αρκετά περιεκτική. Πρέπει να υποστηρίζει την ενσωµάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικά Πλεονεκτήµατα Γραµµατείας 2003 έναντι Γραµµατείας 2.5

Συγκριτικά Πλεονεκτήµατα Γραµµατείας 2003 έναντι Γραµµατείας 2.5 Συγκριτικά Πλεονεκτήµατα Γραµµατείας 2003 έναντι Γραµµατείας 2.5 ιαφορετική αρχιτεκτονική: Κοινή βάση δεδοµένων, υνατότητες διασύνδεσης διαφορετικών συστηµάτων Η ανάγκη για την βελτίωση της ποιότητας των

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd)

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd) Κατηγορία Καλύτερης Εφαρµογής 4-delta: ηµιουργία & ιαχείριση ιαδικασιών Αξιολόγησης στο ηµόσιο τοµέα Χονδρογιάννης Θεόδωρος Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αλεξόπουλος Χαράλαµπος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Το Μέλλον για τα Συστήματα Διαχείρισης Ακτινολογικής Εικόνας (PACS)

Το Μέλλον για τα Συστήματα Διαχείρισης Ακτινολογικής Εικόνας (PACS) Το Μέλλον για τα Συστήματα Διαχείρισης Ακτινολογικής Εικόνας (PACS) Ελένη Καλδούδη Τμήμα Ιατρικής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 2003 θέματα το χθές, το σήμερα και το αύριο για τα PACS απαιτήσεις από

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 5 ο

Πρότυπο Αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 5 ο Πρότυπο Αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 5 ο Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Για να ανταλλάξουν δεδομένα δύο σταθμοί, εκτός από την ύπαρξη διαδρομής μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία Client/Server

Επικοινωνία Client/Server Επικοινωνία Client/Server Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης Επικοινωνία - Client/Server 1 Μοντέλο Πελάτη-Εξυπηρετητή Βασική ιδέα: να δομηθεί το λειτουργικό σύστημα ως συνεργαζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 Υλοποιηση νεων τεχνολογιων (Web GIS, Application Servers) για τη δυναμικη προσβαση μεσω διαδικτυου στη βαση δεδομενων του Ελληνικου Εθνικου Κεντρου Ωκεανογραφικων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών I

Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Υπολογιστών I Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Δικτύων Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 19 Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΙΚΤΥΩΝ Εργ. Τεχνολογίας Λογισμικού & Υπηρεσιών S 2 E Lab Π Τ Υ Χ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Τρόποι και Μεθοδολογία Τεχνικής Υποστήριξης Υπολογιστικά Συστήματα Υπολογιστικό Σύστημα (Υ.Σ.) λέγεται μία πλήρης υπολογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπτώσεις χρήσης

Οι περιπτώσεις χρήσης 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Οι περιπτώσεις χρήσης ρ. Πάνος Φιτσιλής 2 Περιεχόµενα Το µοντέλο των περιπτώσεων χρήσης Τα διαγράµµατα των περιπτώσεων χρήσης Λεκτική περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πλέγματος με έμφαση στις δυναμικές Ροές Εργασίας και στην Ποιότητα Υπηρεσιών ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Τεχνολογίες Πλέγματος με έμφαση στις δυναμικές Ροές Εργασίας και στην Ποιότητα Υπηρεσιών ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνολογίες Πλέγματος με έμφαση στις δυναμικές Ροές Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Cloud ERP Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Για µια «ανοικτή» επιχείρηση Μπροστά στις σηµερινές απαιτήσεις και προκλήσεις Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές και Μηχανισμοί διασφάλισης Ποιότητας Υπηρεσιών σε Υπηρεσιοστρεφείς Υποδομές ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Αρχιτεκτονικές και Μηχανισμοί διασφάλισης Ποιότητας Υπηρεσιών σε Υπηρεσιοστρεφείς Υποδομές ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρχιτεκτονικές και Μηχανισμοί διασφάλισης Ποιότητας Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου.

Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου. Οι υπηρεσίες νέφους παρέχονται με τέτοιο τρόπο ώστε ο τελικός χρήστης δεν μπορεί να διακρίνει τεχνικές λεπτομέρειες. Η χρηστικότητα, η διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που 7.7 Πρωτόκολλο ARP 1 ύο είδη διευθύνσεων: MAC - IP Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls Χάρης Μανιφάβας 1 Επικοινωνία Βασίζεται στη μεταβίβαση μηνυμάτων (λόγω απουσίας διαμοιραζόμενης μνήμης) Απαιτείται συμφωνία φόρμας μηνυμάτων Πρότυπο Στόχος τυποποίησης = Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου Τυπικά Χαρακτηριστικά Εφαρμογών Διαδικτύου Κατερίνα Πραματάρη Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001 ΥΠ.ΕΣ...Α Αριθµ.Πρωτ. / ΙΑ Π/A1/22123 Γ.Γ. ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ /ΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Oλοκληρωμένες λύσεις Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην υπηρεσία της Ναυτιλίας

Oλοκληρωμένες λύσεις Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην υπηρεσία της Ναυτιλίας Oλοκληρωμένες λύσεις Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην υπηρεσία της Ναυτιλίας Κάτια Σταθάκη Head of Corporate, VGE & Enterprise Segments 0 Vodafone Ελλάδας Η επιχειρηματική πραγματικότητα σήμερα ένας

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5: To Μοντέλο Αναφοράς O.S.I.

Μάθημα 5: To Μοντέλο Αναφοράς O.S.I. Μάθημα 5: To Μοντέλο Αναφοράς O.S.I. 5.1 Γενικά Τα πρώτα δίκτυα χαρακτηρίζονταν από την «κλειστή» αρχιτεκτονική τους με την έννοια ότι αυτή ήταν γνωστή μόνο στην εταιρία που την είχε σχεδιάσει. Με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι υπολογιστές της ίδιας ή και διαφορετικής μάρκας συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε τοπικό (local) ή ευρύ (wide) επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται:

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται: Μάθημα 10 Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Chapter 10 Knowledge Transfer In The E-world Chapter 13 Knowledge Management Tools and Knowledge Portals Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Βάσεις Δεδομένων Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων», 2015-2016 Κεφάλαιο 2: Περιβάλλον Βάσεων Δεδομένων Μοντέλα Δεδομένων 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. AtYourService CY : Create a REST API. Δημήτρης Χριστοδούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. AtYourService CY : Create a REST API. Δημήτρης Χριστοδούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία AtYourService CY : Create a REST API Δημήτρης Χριστοδούλου Λεμεσός 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

WIRELESS SENSOR NETWORKS (WSN)

WIRELESS SENSOR NETWORKS (WSN) WIRELESS SENSOR NETWORKS (WSN) Δρ. Ιωάννης Παναγόπουλος Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων Καθ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου Αθήνα 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ WSN Σε συγκεκριμένες εφαρμογές, επιθυμείται η μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Δεδομένα κατά Πληροφοριών Data vs. Information 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Δεδομένα κατά Πληροφοριών Στόχοι Το μάθημα αυτό καλύπτει τους

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου IPv6

Ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου IPv6 Ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου IPv6 Στις επόµενες παραγράφους περιγράφουµε τα βασικά βήµατα που πρέπει να ακολουθήσει ο τελικός χρήσης για µια αντιπροσωπευτική οµάδα λειτουργικών συστηµάτων ώστε να συνδεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: /2017 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: /2017 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 129334/2017 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη διενέργεια διαδικασίας ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου. Σχεδιασμός Υποσυστημάτων

Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου. Σχεδιασμός Υποσυστημάτων Unified IT services Αγ. Παρασκευής 67 15234 Χαλάνδρι http://www.uit.gr Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου Σχεδιασμός Υποσυστημάτων ΕΛΛΑΚ Ημερομηνία: 10/1/2011 UIT Χαλάνδρι Αγ. Παρασκευής 67 15234 210 6835289

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες υψηλού επιπέδου Περιέχουν περισσότερες εντολές για την εκτέλεση πολύπλοκων εργασιών Τα προγράµµατα µεταφράζονται σε γλώσσα µηχανής είτε από το

Γλώσσες υψηλού επιπέδου Περιέχουν περισσότερες εντολές για την εκτέλεση πολύπλοκων εργασιών Τα προγράµµατα µεταφράζονται σε γλώσσα µηχανής είτε από το Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου Τα τρία στάδια επίλυσης ενός προβλήµατος: Ακριβής προσδιορισµό του προβλήµατος Ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθµου. ιατύπωση του αλγορίθµου σε κατανοητή µορφή από τον υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC. By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012

ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC. By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012 ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012 AHK ένας Οργανισμός με αξίες: Σεβασμό στους Πελάτες Επένδυση στους ανθρώπους της Συνεχή βελτίωση Εταιρική Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Λαμπαδαρίδης Αντώνιος el04148@mail.ntua.gr Διπλωματική εργασία στο Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων Επιβλέπων: Καθηγητής Τ. Σελλής Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης

Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης οµηµένος Προγραµµατισµός-Κεφάλαιο 7 Σελίδα 1 α ό 10 ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Είδη, Τεχνικές και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Τι ονοµάζουµε γλώσσα προγραµµατισµού;

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές Τηλεπικοινωνιών και Δικτύωσης. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 9 ο

Συσκευές Τηλεπικοινωνιών και Δικτύωσης. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 9 ο Συσκευές Τηλεπικοινωνιών και Δικτύωσης Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 9 ο Εισαγωγή Ένα δίκτυο αποτελείται από ενεργά και παθητικά στοιχεία. Στα παθητικά στοιχεία εντάσσονται τα καλώδια και τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αναθέσεων. Σχεδιασμός Υποσυστημάτων

Σύστημα Αναθέσεων. Σχεδιασμός Υποσυστημάτων Unified IT services Αγ. Παρασκευής 67 15234 Χαλάνδρι http://www.uit.gr Σύστημα Αναθέσεων Σχεδιασμός Υποσυστημάτων ΕΛΛΑΚ Ημερομηνία: 7/12/2010 UIT Χαλάνδρι Αγ. Παρασκευής 67 15234 210 6835289 Unified Information

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Θεοδώρα Α. Βαρβαρίγου Αν. Καθηγήτρια Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών ΕΜΠ Διαδικτυακές Υπηρεσίες Επόμενης Γενιάς Περιεχόμενα Επιστημονική Εξέλιξη Εξέλιξη Επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες. Κατανεμημένα Συστήματα 1

Βασικές έννοιες. Κατανεμημένα Συστήματα 1 Βασικές έννοιες Κατανεμημένα Συστήματα 1 lalis@inf.uth.gr Ορισμός κατανεμημένου συστήματος Ένα σύστημα από ξεχωριστές ενεργές οντότητες (ονομάζονται «κόμβοι» ή «διεργασίες») που εκτελούνται ταυτόχρονα/ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα