Ε.Δ.: Ελληνική Πρεσβεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Δ.: Ελληνική Πρεσβεία"

Transcript

1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Πεκίνο, 28 Φεβρουαρίου 2013 Α.Π.: Φ 2540/249 Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών Κοιν.: ΥΠΕΞ - Γρ. Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ & ΑΣ - Γραφείο κ. Β Γεν. Δ/ντή - B1, Β5, Β8 Δ/νσεις - ΜΕΑ Βρυξελλών (Υπόψη κ. Γεράκη) - Γρ. ΟΕΥ Σαγκάης Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γενική Γραμματεία ΥΠΑΝΥΠ Γ.Δ. Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής ΥΠΑΑΤ Γραφείο κ. Υπουργού Υπόψη κ. Λ. Παπακωνσταντινίδη Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής & Τεκμηρίωσης Τμήμα ΕΕ & Διεθνών Σχέσεων Ε.Δ.: Ελληνική Πρεσβεία Θέμα: Νέες Οδηγίες για Εισαγόμενα Εδώδιμα Φυτικά Έλαια στη Λ.Δ. Κίνας Σχετ.: Έγγραφό μας Α.Π.: Φ 2540/202/ και λοιπή αλληλογραφία Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικών, επισυνάπτουμε ανεπίσημη μετάφραση Οδηγιών Επιθεώρησης και Καραντίνας για Εισαγόμενα Εδώδιμα Φυτικά Έλαια, όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα των τελωνειακών Αρχών της Επαρχίας Guangdong στις Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις Οδηγίες αυτές, οι τελωνειακές αρχές αυτής της Επαρχίας θα πρέπει από να προβαίνουν σε πιο ενδελεχείς ελέγχους εισόδου φορτίων εδώδιμων φυτικών ελαίων και συγκεκριμένα να απαιτούν από τους εισαγωγείς των προϊόντων αυτών να προσκομίζουν υποστηρικτικά έγγραφα που θα αποδεικνύουν ότι τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται με τα Εθνικά Πρότυπα της Λ.Δ. της Κίνας. Αυτά τα υποστηρικτικά έγγραφα είναι ουσιαστικά η χημική ανάλυση για 21 χημικά στοιχεία, που σας είχε διαβιβασθεί με το ανωτέρω σχετικό μας. 17/Floor, The PLACE TOWER, The Place, No.9 Guang Hua Lu, Chao Yang District, Beijing , P.R.China Τηλ.: +86 (0) , Fax: +86 (0)

2 Σημαντικό στοιχείο των Οδηγιών είναι η υποχρέωση προσκόμισης αυτής της χημικής ανάλυσης για τα συσκευασμένα εδώδιμα φυτικά έλαια που εισέρχονται για πρώτη φορά στη Λ.Δ. Κίνας, ενώ προβλέπεται η προσκόμιση απλού αντιγράφου της χημικής ανάλυσης για τα επόμενα φορτία. Επισημαίνουμε ότι τα προβλήματα που μας έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής από Έλληνες εξαγωγείς αφορούν τους φθαλικούς εστέρες (πλαστικοποιητές), οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται ρητώς στα ισχύοντα κινεζικά πρότυπα για το ελαιόλαδο, αλλά, εν ευρεία εννοία, κατατάσσονται, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ακολουθεί η κινεζική πλευρά και στην οποία αντιτάσσονται με επιχειρήματα η Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. και τα Κ-Μ της, στα υπολείμματα διαλυτών. Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των μελών σας, ενώ σημειώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα συνάντηση της Ε.Ε., για τα αποτελέσματα της οποίας το Γραφείο μας θα ενημερώσει σχετικώς, εφόσον δοθούν κάποιες απαντήσεις ή παρατάσεις. Ο Προϊστάμενος Εμμανουήλ Στάντζος Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Β Συν.: 1 ηλεκ. αρχείο 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ - Κ.Ε.Ε.Ε. - Ε.Β.Ε.Α. - Ε.Β.Ε.Θ. - Ε.Β.Ε.Π. - Σ.Ε.Β. - Π.Σ.Ε. - Σ.Ε.Β.Ε. - ΠΑΣΕΓΕΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ - ΣΕΒΙΤΕΛ - ΠΕΜΕΤΕ - ΕΣΒΙΤΕ 3

4 (Translation) Quarantine Inspection Guidelines for Imported Edible Vegetable Oil in Guangzhou's Jurisdiction Area (for reference) Source: The edible oil importers in Guangzhou's jurisdiction area: In accordance with the regulations of the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People s Republic of China (AQSIQ), as of January 1, 2013, when applying for quarantine inspection of imported edible vegetable oil, in addition to providing the materials such as the packing list, contracts, invoices, the record number of importers and exporters, certificate of origin, Phytosanitary Certificate (except for the pre-packaged edible vegetable oil with the P/Q requirements, but that will no longer be sub-packaged or processed after entering the country), safety certificate of agricultural genetically modified organisms and the reviewing document of label of agricultural genetically modified organisms (GM edible vegetable oil) according to the requirements, the importer needs to provide: 1. Supporting documents that the imported edible vegetable oil meets China's National Food Safety Standards, and in the column of "special terms and conditions for the conclusion of the contract as well as other requirements" of the inspection form, the names of overseas manufacturers of its products shall be indicated. 2. For bulk edible vegetable oil, in accordance with the requirements of the Announcement on the Requirements for the Means of Transport of Imported Bulk Edible Vegetable Oils (AQSIQ No. 80 Announcement of 2012), the importer shall provide the lists of carriage of goods by the means of transport in the three previous voyages. In accordance with the provisions of the Circular on Further Strengthening the Inspection and Supervision of Imported Edible Vegetable Oils (Guo Zhi Jian Shi Han [2012] No. 229) and the Supplementary Circular on Doing a Good Job in the Inspection and Supervision of Imported Edible Vegetable Oils (Guo Jian Shi Han [2012] No. 493 ), as of January 1, 2013, when applying for quarantine inspection of imported edible vegetable oil, the importer shall provide evidence or the product testing report, that the batch of products meets China's National Food Safety Standards. After asking instructions from the superior department, the related matters of the above product testing report are further clarified as follows: I. Commodity scope of imported edible vegetable oils. 1. Where the H.S. Code of the commodity as declared by the importer for entry is in Chapter 15 and the declared purposes of entry are for food, the importer shall provide

5 the relevant testing reports of all vegetable fats, only then will application for quarantine inspection be accepted. If the declared purposes of entry are for the use of industrial raw materials and cosmetic raw materials, the commodity is not subject to the scope of management of these Guidelines; 2. Where the names of imported edible vegetable oil products of application are "cocoa butter substitute", "cocoa butter equivalents", "whipped topping", "shortening", "margarine", "hydrogenated vegetable oil", "mixed vegetable oil", "pan oil", "varnish", we must first consider the goods are subject to the management of imported edible vegetable oil. 3. Where the importer applies to CIQ for imported edible vegetable oil, including edible vegetable oil that enters into the Free Trade Zone (bonded warehouse, duty-free shops), as long as it enters CIQ2000 system, the importer shall submit the relevant testing report. II. The requirements for the testing report of imported edible vegetable oil. 1. The requirements for the provision of the testing report (1) When applying for quarantine inspection of each batch of imported bulk edible vegetable oil and pre-packaged edible vegetable oil exported to China for the first time, the importer shall provide a testing report that at least includes the health indicators and compulsory indicators as stipulated by China's National Food Safety Standards; (2) When pre-packaged edible vegetable oil is imported again, in addition to providing a copy of the test report for the first-time import, the importer shall provide a testing report of the important indicators determined through its risk analysis and the specified indicators of the inspection and quarantine institution; (3) As the requirements for liquid container bag packaging of edible vegetable oil are the same as those for bulk edible vegetable oil, the relevant test report must be provided for each batch; (4) The exporter that fails to provide a test report of the health indicators and mandatory indicators that comply with China s current national food safety standards will not be accepted for inspection. 2. The requirements for testing institutions The importer may choose a testing institution itself for detection of imported edible vegetable oil. No testing institution will be designated. A testing report issued by a third-party testing institution both at home and abroad is acceptable.

6 3. The requirements for testing items in the test report (1) The testing items in the test report must meet the provisions of health items and mandatory items as stipulated by China's National Food Safety Standards (excerpts for reference see Annex 1) and the provisions of the designated items of imported edible vegetable oil as stipulated in documents of the national bureau (see Annex 2); (2) Where the testing items in the test report are not complete or do not meet the requirements, application for inspection will not be accepted; 4. The requirements for test results of the test report (1) Test results must meet the provisions of health items and mandatory items as stipulated by China's National Food Safety Standards (excerpts for reference see Annex 1) and the provisions of the designated items of imported edible vegetable oil as stipulated in documents of the national bureau (see Annex 2); (2) Special circumstances shall be dealt with in accordance with the relevant documents and instructions of the national bureau. 5. The requirements for traceable correlation information of the test report (the goods in conformity with the approval document). (1) There must be traceable correlation information between the test report and the submission of materials for the application of imported edible vegetable oil, to ensure conformity between the goods and the approval document. The information can be the name of the means of transport of imported edible vegetable oil/date of manufacture /production batch/specifications/contract number/invoice number/name of manufacturer/consignor name/consignee name, etc. The above information (several items or one item) requires conformity between the goods and the approval document; (2) Where traceable correlation information between the test report and the submission of materials for the application of imported edible vegetable oil is inconsistent (the goods are not in conformity with the approval document), application for inspection will not be accepted. 6. The text requirements for the test report (1) The text of the test report can be in Chinese or a foreign language. Standardize terms shall be used to express the content to facilitate examination and verification, and abbreviations shall not be used for expression, and when necessary, the importer is required to provide the Chinese translation of a foreign language test report;

7 (2) Where the test report does not accurately and clearly express the relevant content, the importer shall be required to go back to the original issuer to modify the test report, and an application for inspection can be made after the test report is accurately and clearly expressed after modification. III. Table of Commodity Names of Edible Vegetable Oils with Clear National Standards After collection and collation, here is a table of commodity names of edible vegetable oils with clear corresponding national standards at present: 1. Refined palm olein 15. Edible hydrogenated oil 2. Refined palm stearin 16. Edible blended oil 3. Crude palm oil 17. Margarine 4. palm kernel oil 18. Shortening 5. Refined palm kernel oil 19. Crude peanut oil 6. Crude Soybean oil 20. Refined peanut oil 7. Refined soybean oil 21. Crude rice bran oil 8. Crude Sunflower oil 22. Refined rice bran oil 9. Refined sunflower oil 23. Cottonseed oil 10. Crude coconut oil 24. Finished cottonseed oil 11. Refined coconut oil 25. Crude corn oil 12. Crude rapeseed oil 26. Finished corn oil 13. Refined rapeseed oil 27. Crude Sesame oil 14. Olive oil 28. Finished sesame oil 29. Grape seed oil 30. Crude flaxseed oil 31. Flaxseed oil IV. Where application for the commodity name of imported edible vegetable oil is beyond the above Table of Commodity Names of Edible Vegetable Oils with Clear National Standards, application for inspection shall be made in accordance with the following requirements: 1. If application for the commodity name of imported edible vegetable oil is beyond 31 varieties of the above Table of Commodity Names of Edible Vegetable Oils with Clear National Standards, at the same time, the application of the HS code is in Chapter 15 and the declared purposes of entry are for food, it shall be preliminarily determined as food with no clear national standards. In accordance with the provisions of the Food Safety Law, application for inspection will not be accepted for

8 the time being. The importer shall take the initiative in contacting the inspection and quarantine department, and submit the approval document of the Ministry of Health or the relevant standards for the product, and then the inspection and quarantine department will make a final decision after making professional and technical studies and judgment; 2. If application of the imported edible vegetable oil uses common names, such as "cocoa butter substitute", "cocoa butter equivalents", "whipped topping", "pan oil" and "varnish", in filling in the name of the goods in the inspection form, the importer shall mark the name as stipulated by the national standards with brackets after the common name, then the application for inspection can be accepted.

9 1. 橄 榄 油 序 号 项 目 名 称 我 国 标 准 限 量 标 准 限 量 来 源 橄 榄 油 15g/kg 1 不 皂 化 物 含 量 Unsaponifiable matter content olive oil 油 橄 榄 果 渣 油 30g/kg Olive-pomace oil 特 级 初 榨 橄 榄 油 1000mg/kg 2 总 甾 醇 含 量 Total sterol content Extra virgin olive oil 中 级 初 榨 橄 榄 油 1000mg/kg Intermediate virgin olive oil 初 榨 油 橄 榄 灯 油 1000mg/kg Virgin oils olive kerosene 精 炼 橄 榄 油 1000mg/kg 混 合 橄 榄 油 1000mg/kg Blended olive oil 粗 提 油 橄 榄 果 渣 油 2500mg/kg Crude olive-pomace oil 精 炼 油 橄 榄 果 渣 油 1800mg/kg Refined olive-pomace oil 混 合 油 橄 榄 果 渣 油 1600mg/kg Blended olive-pomace oil 高 根 二 醇 和 熊 果 醇 含 量 ( 占 甾 醇 初 榨 橄 榄 油 4.5% 3 总 含 量 的 百 分 比 ) Erythrodiol and bearberry alcohol content (representing a percentage of the total sterol content) virgin olive oil 精 炼 橄 榄 油 4.5% 混 合 橄 榄 油 4.5% Blended olive oil 特 级 初 榨 橄 榄 油 250mg/kg 4 蜡 含 量 Wax content Extra virgin olive oil 中 级 初 榨 橄 榄 油 250mg/kg Intermediate virgin olive oil 初 榨 油 橄 榄 灯 油 300mg/kg Virgin oils olive kerosene 精 炼 橄 榄 油 350mg/kg 混 合 橄 榄 油 350mg/kg Blended olive oil 粗 提 油 橄 榄 果 渣 油 >350mg/kg Crude olive-pomace oil 精 炼 油 橄 榄 果 渣 油 >350mg/kg Refined olive-pomace oil 混 合 油 橄 榄 果 渣 油 >350mg/kg Blended olive-pomace oil 5 豆 甾 二 烯 醇 含 量 stigmasterol two enol content 初 榨 橄 榄 油 0.15mg/kg virgin olive oil

10 特 级 初 榨 橄 榄 油 :K , K 紫 外 线 吸 光 度 UV absorbance Extra virgin olive oil 中 级 初 榨 橄 榄 油 :K , K 0.01 Intermediate virgin olive oil 初 榨 油 橄 榄 灯 油 : 不 做 检 测 Virgin oils olive kerosene:do not test 精 炼 橄 榄 油 :K , K 0.16 混 合 橄 榄 油 :K , K 0.15 Blended olive oil 粗 提 油 橄 榄 果 渣 油 : 不 做 检 测 Crude olive-pomace oil: Do not test 精 炼 油 橄 榄 果 渣 油 :K , K 0.20 Refined olive-pomace oil 混 合 油 橄 榄 果 渣 油 :K , K 0.18 Blended olive-pomace oil

11 14. 橄 榄 油 序 号 1 项 目 名 称 我 国 标 准 限 量 标 准 限 量 来 源 铅 lead 0.1mg/kg GB 总 砷 ( 以 As 计 ) 2 Total 0.1mg/kg GB Arsenic (As) 特 级 初 榨 橄 榄 油 1.6mg/g 酸 值 (KOH) Acid value 过 氧 化 值 Peroxide value 溶 剂 残 留 量 Solvent residues Extra virgin olive oil 中 级 初 榨 橄 榄 油 4.0mg/g Intermediate virgin olive oil 初 榨 油 橄 榄 灯 油 >4.0mg/g Virgin oils olive kerosene 精 炼 橄 榄 油 0.6mg/g 混 合 橄 榄 油 2.0mg/g Blended olive oil 粗 提 油 橄 榄 果 渣 油 : 不 做 检 测 Crude olive-pomace oil 精 炼 油 橄 榄 果 渣 油 0.6mg/g Refined olive-pomace oil 混 合 油 橄 榄 果 渣 油 2.0mg/g Blended olive-pomace oil 特 级 初 榨 橄 榄 油 10mmol/kg Extra virgin olive oil 中 级 初 榨 橄 榄 油 10mmol/kg Intermediate virgin olive oil 初 榨 油 橄 榄 灯 油 : 不 做 检 测 Virgin oils olive kerosene: Do not Test 精 炼 橄 榄 油 2.5mmol/kg 混 合 橄 榄 油 7.5mmol/kg Blended olive oil 粗 提 油 橄 榄 果 渣 油 : 不 做 检 测 Crude olive-pomace oil: Do not test 精 炼 油 橄 榄 果 渣 油 2.5mmol/kg Refined olive-pomace oil 混 合 油 橄 榄 果 渣 油 7.5mmol/kg Blended olive-pomace oil 特 级 初 榨 橄 榄 油 : 不 做 检 测 Extra virgin olive oil : Do not detect 中 级 初 榨 橄 榄 油 : 不 做 检 测 Intermediate virgin olive oil: Do not detect 初 榨 油 橄 榄 灯 油 : 不 做 检 测 Virgin oils olive kerosene: Do not detect 精 炼 橄 榄 油 : 不 得 检 出 ( 小 于 10mg/kg) : Not be detected (less than 10mg/kg)

12 混 合 橄 榄 油 : 不 得 检 出 ( 小 于 10mg/kg) Blended olive oil: Not be detected (less than 10mg/kg) 粗 提 油 橄 榄 果 渣 油 100mg/kg Crude olive-pomace oil 精 炼 油 橄 榄 果 渣 油 : 不 得 检 出 ( 小 于 10mg/kg) Refined olive-pomace oil 混 合 油 橄 榄 果 渣 油 : 不 得 检 出 ( 小 于 10mg/kg) Blended olive-pomace oil 6 黄 曲 霉 毒 素 B1 Aflatoxin B1 10μg/kg GB 反 式 脂 肪 酸 (C18:1T) Trans fatty acids 反 式 脂 肪 酸 (C18:2T+C 18:3T) Trans fatty acids 初 榨 橄 榄 油 0.05% virgin olive oil 精 炼 橄 榄 油 0.20% 油 橄 榄 果 渣 油 0.40% Olive-pomace oil 初 榨 橄 榄 油 0.05% virgin olive oil 精 炼 橄 榄 油 0.20% 油 橄 榄 果 渣 油 0.35% Olive-pomace oil 9 乐 果 Dimethoate 0.05mg/kg GB 敌 草 快 Diquat 0.05mg/kg GB 倍 硫 磷 fenthion 0.01mg/kg GB 毗 氟 甲 禾 灵 Haloxyfopetotyl 1mg/kg GB 腐 霉 利 Procymidone 0.5mg/kg GB 氯 丹 Chlordane 未 精 炼 植 物 油 0.05mg/kg Unrefined vegetable oil 精 炼 植 物 油 0.02mg/kg GB 第 1 号 修 改 单 GB No. 1 amendments 15 苯 并 芘 Benzopyrene 10μg/kg GB

Cosmetic products in China

Cosmetic products in China Cosmetic products in China Imported cosmetics need pre-market approval before entering China All cosmetics imported into China are required to obtain pre-market approval or notification from the Chinese

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Π.Φ. 700.2.ΑΣ 265

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Π.Φ. 700.2.ΑΣ 265 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: CONSULATE GENERAL ΟΕ GREECE- COMMERCIAL OFFICE Αποστολή: ευτέρα, 14 Σεπτεµβρίου 2015 3:17 µµ Προς: keeuhcci; info@acci.gr; excom; root;

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εθνικό Σύστημα Επαλήθευσης Δαπανών (Πρωτοβάθμιος Έλεγχος) των Έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια του Προγράμματος INTERREG IVC

Θέμα: Εθνικό Σύστημα Επαλήθευσης Δαπανών (Πρωτοβάθμιος Έλεγχος) των Έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια του Προγράμματος INTERREG IVC ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αρ. φακ.: 04.02.022.03.03.01 Τηλ.: 22602847, 22602814 11 Δεκεμβρίου 2009 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) Θέμα: Εθνικό Σύστημα Επαλήθευσης Δαπανών (Πρωτοβάθμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Λισσαβώνα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΩΣ: 15/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Λισσαβώνα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΩΣ: 15/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Λισσαβώνα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΩΣ: 15/03/2013 Τηλ.: FAX: E-mail: Λισσαβώνα, 15 Φεβρουαρίου 2013 +351 213031267,

Διαβάστε περισσότερα

MEASUREMENT AND CALIBRATION SYSTEMS

MEASUREMENT AND CALIBRATION SYSTEMS GUIDANCE ON THE APPLICATION OF THE LABORATORY ACCREDITATION CRITERIA MEASUREMENT AND CALIBRATION SYSTEMS ESYD GA 1 /01/06/20-06-2007 1/21 ESYD GA 1 Issue: 01 Revision: 06 Issue Date: 14-03-1997 Revision

Διαβάστε περισσότερα

Βαρσοβία, 15 Μαρτίου 2010 Α.Π.Φ. 1750/ΑΣ 91. ΘΕΜΑ : «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Πολωνία».

Βαρσοβία, 15 Μαρτίου 2010 Α.Π.Φ. 1750/ΑΣ 91. ΘΕΜΑ : «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Πολωνία». ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2013 ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:1486 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Φ. ΑΝΔΡΙΑΝΑ Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2750 της 20ής ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2750 της 20ής ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 31(ΙΙΙ)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2750 της 20ής ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΠΙ Ο Κυρωτικός της Διεθνούς Συμφωνίας για το Ελαιόλαδο και τις Επιτραπέζιες Ελιές

Διαβάστε περισσότερα

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE & SPORT ------ STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (Ι.Κ.Υ.) DIRECTORATE FOR SPECIAL PROGRAMMES, INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS UNIT FOR FOREIGNERS

Διαβάστε περισσότερα

Directive 2004/12/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste

Directive 2004/12/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste Country: Greece Date Table Completed: March 2009 Person(s) completing Table: Short introduction on transposition context Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste was transposed in the Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ιαδικασία προεπιλογής για την προµήθεια και εγκατάσταση σφαιρικών βαλβίδων φυσικού αερίου στο πλαίσιο της υλοποίησης

ΘΕΜΑ: ιαδικασία προεπιλογής για την προµήθεια και εγκατάσταση σφαιρικών βαλβίδων φυσικού αερίου στο πλαίσιο της υλοποίησης ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 11.08.2014 Τίρανα, Τηλ.: +3554 2228980, 2247323 Α.Π. E-mail: ecocom-tirana@mfa.gr FAX: +3554 2228979

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 29 2 Μαρτίου 2011 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 14 Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα VI του Πρω τοκόλλου του 1997 το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I(III) 3873 Ν. 46(ΙΙΙ)/2004 Αρ. 3884,16.7.2004

E.E. Παρ. I(III) 3873 Ν. 46(ΙΙΙ)/2004 Αρ. 3884,16.7.2004 E.E. Παρ. I(III) 3873 Ν. 46(ΙΙΙ)/2004 Αρ. 3884,16.7.2004 Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης της θάλασσας από Πλοία (Κυρωτικός) και περί Συναφών θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός πληθυσμός: 1,344,130,000 Αστικός πληθυσμός: 50,5% Μ.Ο. ηλικίας πληθυσμού: 33 ετών Shanghai: 17,900,000 Guangzhou: (Canton) 15,300,000

Συνολικός πληθυσμός: 1,344,130,000 Αστικός πληθυσμός: 50,5% Μ.Ο. ηλικίας πληθυσμού: 33 ετών Shanghai: 17,900,000 Guangzhou: (Canton) 15,300,000 Συνολικός πληθυσμός: 1,344,130,000 Αστικός πληθυσμός: 50,5% Μ.Ο. ηλικίας πληθυσμού: 33 ετών Shanghai: 17,900,000 Guangzhou: (Canton) 15,300,000 Beijing:13,200.000 Shenzhen: 9,400,000 Η μεγαλύτερη χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 39(111) του 2004

Αριθμός 39(111) του 2004 Ε.Ε. Παρ. I(III) 3462 Ν. 39(III)/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση που οφείλεται στους Έμμονους Οργανικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16.10.2009 COM(2009)556 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί της υπογραφής, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Συµφωνίας σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Measurement and Reduction of Administrative Burdens in 13 sectors in Greece Final Report Food Safety

Measurement and Reduction of Administrative Burdens in 13 sectors in Greece Final Report Food Safety Measurement and Reduction of Administrative Burdens in 13 sectors in Greece Final Report Food Safety Co-financed by Greece and the European Union 2 Table of Contents Acronyms and Abbreviations... 5 Executive

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Ν. 21(111)72006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4074 Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2006 353 Ο περί της Σύμβασης για τον Έλεγχο και Σήμανση των Αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ Κύρωση των τροποποιήσεων της ιεθνούς Σύµβασης «περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στην Θάλασσα, (ΠΑΑΖΕΘ - SOLAS) '74», που υιοθετήθηκαν στην ιάσκεψη των Συµβαλλοµένων Κυβερνήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Name of legal analyst: Drossos Yiannis Date Table completed: October 2008 Contact details: (0030) 210 7264500 e mail: yiannis_drossos@klclawfirm.

Name of legal analyst: Drossos Yiannis Date Table completed: October 2008 Contact details: (0030) 210 7264500 e mail: yiannis_drossos@klclawfirm. Name of legal analyst: Drossos iannis Date Table completed: October 2008 Contact details: (0030) 210 7264500 e mail: yiannis_drossos@klclawfirm.com Country: GREECE Introduction to transposition context:

Διαβάστε περισσότερα

55 Ν. 6(ΙΠ)/96. Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3051,11.4.96

55 Ν. 6(ΙΠ)/96. Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3051,11.4.96 Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3051,11.4.96 55 Ν. 6(ΙΠ)/96 Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης για Ασφαλή Εμπορευματοκιβώτια και περί Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

SUBLICENSE AND CERTIFICATION AGREEMENT ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

SUBLICENSE AND CERTIFICATION AGREEMENT ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ SUBLICENSE AND CERTIFICATION AGREEMENT ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ This Sublicense and Certification Agreement ( the Agreement ) for the participation within the framework of the System of Good

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2008 Γνωμοδοτικής Επιστημονικής Επιτροπής Συνδέσμου Ελληνικών θαλασσοκαλλιεργειών

Απολογισμός 2008 Γνωμοδοτικής Επιστημονικής Επιτροπής Συνδέσμου Ελληνικών θαλασσοκαλλιεργειών ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΕΕΣΕΘ (7) Απολογισμός 2008 Γνωμοδοτικής Επιστημονικής Επιτροπής Συνδέσμου Ελληνικών θαλασσοκαλλιεργειών 9.1.2008 Παρατηρήσεις στο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Οδηγία 88/2006) και κατάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 24(ΙΙΙ)/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης/UNESCO για την Αναγνώριση Προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

INVITATION FOR TENDERS FOR THE SUPPLY OF LOW SULFUR HEAVY FUEL OIL 1% FOR YEAR 2011 INTO SES LINOPERAMATA AND SES RHODES.

INVITATION FOR TENDERS FOR THE SUPPLY OF LOW SULFUR HEAVY FUEL OIL 1% FOR YEAR 2011 INTO SES LINOPERAMATA AND SES RHODES. PUBLIC POWER CORPORATION S.A. INVITATION FOR TENDERS FOR THE SUPPLY OF LOW SULFUR HEAVY FUEL OIL 1% FOR YEAR 2011 INTO SES LINOPERAMATA AND SES RHODES. INQUIRY N o : DYKPM - 611027 Athens, 27.10.2010 CONTENTS

Διαβάστε περισσότερα

CALL FOR REGISTRATION

CALL FOR REGISTRATION HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS JOINT ADMINISTRATIVE SECTION OF EUROPEAN RESOURCES SPECIAL MANAGEMENT SERVICE FOR OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND LIFELONG

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3206,15.12.97

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3206,15.12.97 Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3206,15.12.97 1577 Ν. 27(ΙΠ)/97 Ο Κυρωτικός της Συνθήκης Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 9001:2008 ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οδηγός εκπαιδευτή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 9001:2008 ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οδηγός εκπαιδευτή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 9001:2008 ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σημείωση: Η διάρκεια του μαθήματος είναι περίπου 12 ώρες. Μπορεί να επεκταθεί σε 16

Διαβάστε περισσότερα

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations Greece Tax Services 3 November 2014 Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations In an effort to provide taxpayers with an integrated procedural

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2255 19 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Αποφ. 4113.318/02/2014 Αποδοχή αναθεωρημένων οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα