ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1982

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1982"

Transcript

1 J ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1982 ΠΡΟΥΣΣΗΣ 6 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX κινητό: ΑΘΗΝΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ.1538 Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Θέμα: Αναμόρφωση της νομοθεσίας για τα επαγγέλματα Ραδιοηλεκτρονικού και του Ραδιοτεχνικού Σχετ: Έγγραφο σας με Αριθμ. Πρωτ : 1537/ 903 / Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου σας, σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση που μας απευθύνατε και σας υποβάλλουμε τις απόψεις μας σχετικά με τα υπό έκδοση ΠΔ που αφορούν τις άδειες ασκήσεως του επαγγέλματος του ραδιοηλεκτρονικού και του ραδιοτεχνικού ως και ιδρύσεως και λειτουργίας ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων, τις οποίες θα αναπτύξουμε αναλυτικά κατά τη συνεδρίαση της 9ης Νοεμβρίου. Με εκτίμηση Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ

2 Θέμα: Αναμόρφωση της νομοθεσίας για τα επαγγέλματα Ραδιοηλεκτρονικού και του Ραδιοτεχνικού Τα υπό έκδοση ΠΔ που αφορούν τις άδειες ασκήσεως του επαγγέλματος του ραδιοηλεκτρονικού και του ραδιοτεχνικού ως και ιδρύσεως και λειτουργίας ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων, πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής: 1. Πεδίο εφαρμογής Το πεδίο εφαρμογής πρέπει να περιλαμβάνει τη μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, πιστοποίηση, συντήρηση και επισκευή ραδιοηλεκτρονικών συσκευών και εγκαταστάσεων, Από το πεδίο εφαρμογής πρέπει να εξαιρείται η εγκατάσταση εξοπλισμού εκπομπής ή και λήψης ραδιοσημάτων άμεσης τοποθέτησης και λειτουργίας (plug and play) που προορίζονται για το ευρύ κοινό και δεν απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις για την τοποθέτηση τους. 2. Εύρος εργασιών Πρέπει να γίνεται διάκριση των εξής εργασιών: Για τις εγκαταστάσεις: α) Μελέτη, β) Επίβλεψη εφαρμογής της μελέτης, γ) Κατασκευή δ) Συντήρηση της εγκατάστασης η οποία διακρίνεται σε προληπτική και κατασταλτική. Για τον εξοπλισμό: α) Μελέτη, β) Κατασκευή, γ) Συντήρηση δ) Επισκευή 3. Ποιοτική στάθμη των εγκαταστάσεων Η ποιοτική στάθμη των εγκαταστάσεων πρέπει να διασφαλίζει ότι τηρούνται η ισχύουσα εθνική νομοθεσία και οι τεχνικοί κανονισμοί. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η αναβάθμιση της κατάρτισης των τεχνικών, ο συστηματικός έλεγχος των υλικών που διατίθενται στην αγορά, η καθιέρωση ενός συστήματος ελέγχου των εγκαταστάσεων μέσω των πιστοποιημένων ραδιοηλεκτρονικών - ραδιοτεχνικών

3 αντίστοιχου του ελέγχου των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και η αποτροπή της δημιουργίας εγκαταστάσεων από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Σε περίπτωση καταγγελιών το κόστος ελέγχου το οποίο αν μάλιστα απαιτηθεί εργαστηριακός έλεγχος μπορεί να ανέρχεται σε χιλιάδες ευρώ δεν μπορεί να βαρύνει εξ ολοκλήρου τον καταγγέλλοντα, καθώς το μέτρο αυτό θα αποθαρρύνει τις καταγγελίες που συνήθως βασίζονται σε βάσιμη υπόνοια αλλά χωρίς να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Οι καταγγελίες που γίνονται τόσο από τον απλό πολίτη όσο και από τους συλλογικούς φορείς έχουν σκοπό τη βοήθεια του Κράτους προκειμένου να διορθωθεί ένα κατά την αντίληψη τους σφάλμα. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο να υπάρξει μείωση του κόστους που βαρύνει τον καταγγέλλοντα όπου αυτό προβλέπεται (ν.4070/2010, ν.4070/2012) και. το υπόλοιπο να αντλείται από τα έσοδα των προστίμων. Για την ουσιαστική εφαρμογή των διατάξεων εποπτείας της αγοράς προβλέπονται διαδικασίες στο ν. 4070/2012 και στο ν.4072/2012. Είναι αναγκαία: α) Η κατάρτιση των τεχνικών που θα συμμετέχουν στις διαδικασίες εποπτείας. β) Η κατάρτιση καταλόγου των προτύπων από τα οποία τεκμαίρεται η συμμόρφωση των υλικών με τις Οδηγίες και Κανονισμούς της EE ανά υλικό ή εξάρτημα της εγκατάστασης. Ο κατάλογος αυτός πρέπει να ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. γ) Η μέριμνα για τη διάθεση σε χαμηλές τιμές των προτύπων, δ) Η παροχή κινήτρων για την επιμόρφωση των τεχνικών, ε) Η ουσιαστική ενημέρωση του κοινού. Ειδικότερα προτείνουμε: 1. Κατά την εκτέλεση ή κατά την συντήρηση των εγκαταστάσεων πρέπει να επιτρέπεται να εργάζονται μόνο πρόσωπα που κατέχουν την κατάλληλη άδεια. 2. Δεν πρέπει να επιτρέπεται στους εργαζομένους σε εγκαταστάσεις να εκτελούν εργασίες πέραν από αυτές που επιτρέπονται από την άδεια που κατέχουν και που καθορίζονται στο υπό έκδοση ΠΔ και στην ισχύουσα νομοθεσία. 3. Ο υπεύθυνος αδειούχος που εκτελεί εργασίες που προβλέπονται από την άδεια του υποχρεούται: Α) Να εφαρμόζει πιστά την μελέτη και να τηρεί πιστά τους κανόνες προληπτικής συντήρησης, που ορίζονται από τους κατασκευαστικούς οίκους των μηχανημάτων, συσκευών και εξαρτημάτων. Β)Να τηρεί τα αναφερόμενα στην παρούσα γ) να τηρεί τους κανόνες της τέχνης που ισχύουν κατά τον χρόνο της εργασίας δ) να συντάσσει και να παραδίδει στον ιδιοκτήτη βεβαίωση -πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης εργασιών στην περίπτωση των εγκαταστάσεων, στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα παρακάτω: (1) τα πλήρη στοιχεία του υπεύθυνου αδειούχου (2) μονογραμμικό διάγραμμα της εγκατάστασης και στοιχεία των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν

4 3)Εγγύηση καλής λειτουργίας της εγκατάστασης και τα πιστοποιητικά των εγγυήσεων των επιμέρους υλικών και συσκευών. 4)Κατά την εκτέλεση η τη συντήρηση μιας εγκατάστασης, οι αδειούχοι υπεύθυνοι, υποχρεούται να ευρίσκονται επί τόπου κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών των οποίων έχουν την ευθύνη. 5)Κατά την εκτέλεση της εγκατάστασης ουδεμία τροποποίηση της μελέτης επιτρέπεται να γίνει, χωρίς την έγκριση του μελετητή του έργου. 4. Επαγγελματικές άδειες Το αντικείμενο εργασιών του ραδιοηλεκτρονικού Α' είναι η μελέτη, η κατασκευή, η εγκατάσταση, η συντήρηση και η επισκευή πάσης φύσεως ραδιοηλεκτρονικών συσκευών και εγκαταστάσεων. Το αντικείμενο εργασιών του ραδιοηλεκτρονικού Β' είναι η μελέτη, η κατασκευή, η εγκατάσταση, η συντήρηση και η επισκευή πάσης φύσεως ραδιοηλεκτρονικών συσκευών και εγκαταστάσεων, πλην της μελέτης και κατασκευής των εγκαταστάσεων εκπομπής ενεργού ισχύος εκπομπής μεγαλύτερης του 1 kw. Ο ραδιοηλεκτρονικός Β μπορεί επίσης να εργάζεται ως υπεύθυνος Γενικού ραδιοηλεκτρονικού εργαστηρίου. Το αντικείμενο εργασιών των ραδιοτεχνικών Β' μπορεί να ορίζεται στα εξής: 1. Εγκατάσταση, επισκευή μεμονωμένων οικιακής και εμπορικής χρήσης αναλογικών και ψηφιακών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών δεκτών (επίγειων και δορυφορικών) για λήψη σημάτων που προορίζονται για το ευρύ κοινό (broadcasting) ως και του συναφούς σε αυτά εξοπλισμού (κεραίες, τροφοδοτικά, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής, δορυφορικοί δέκτες, ενισχυτές σήματος, τηλεχειριστήρια κ.λ.π.) 2. Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή συλλογικής (κεντρικής) ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής λήψης σε κτίρια και συγκροτήματα κτιρίων για αναλογικά και ψηφιακά επίγεια και δορυφορικά σήματα που προορίζονται για το ευρύ κοινό (broadcasting) μέχρι 25 απολήξεις. 3. Συντήρηση και επισκευή κινητών τηλεφώνων GSM και συναφών, ασυρμάτων τηλεφώνων (DECT) καθώς και φορητών δορυφορικών τερματικών). 4. Επισκευή μεμονωμένων ασυρματικών δικτύων Η/Υ Wi-Fi οικιακής χρήσης 5. Επισκευή δεκτών παγκοσμίου λήψεως (Scanners) και εγκατάσταση κεραίας αν απαιτείται. 6. Εγκατάσταση και επισκευή ασύρματων μικρόφωνων και βοηθητικών συσκευών ακρόασης 7. Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή ασύρματων εφαρμογών ήχου (ασύρματα μεγάφωνα, ασύρματα ακουστικά κ.λ.π.) για επαγγελματική χρήση. To αντικείμενο εργασιών των ραδιοτεχνικών Α' μπορεί να ορίζεται στα εξής: Επιπλέον των ανωτέρω αντικειμένων του ραδιοτεχνικού Β ' : 1. Εγκατάσταση, συντήρηση KOL επισκευή συλλογικής (κεντρικής) ραδιοφωνική,δορυφορικής και τηλεοπτικής λήψης σε κτίρια και συγκροτήματα κτιρίων για

5 αναλογικά και ψηφιακά επίγεια και δορυφορικά σήματα που προορίζονται για το ευρύ κοινό (broadcasting). 2. Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή συστημάτων ασφαλείας, κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης και πυρανίχνευσης αμιγώς ασυρματικών ή συστημάτων που περιέχουν υποσυστήματα που λειτουργούν με ραδιοσυχνότητα. 3. Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή ασυρματικών δικτύων Η/Υ- Wi-Fi σε κτίρια ή συγκροτήματα κτιρίων. 4. Συντήρηση και επισκευή πομποδεκτών μικρής ισχύος με ενσωματωμένη κεραία (PMR 446, LPD, baby monitor, συσκευές ενδοσυνεννόησης κ.λπ.). 5. Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή πομποδεκτών ζώνης συχνότητας πολιτών (CB). 6. Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή συστημάτων μετάδοσης δεδομένων ευρείας ζώνης (RLANs). 7. Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή στοιχείων εφαρμογών αναγνώρισης μέσω ραδιοσυχνότητας (RFID). 8. Συντήρηση κα επισκευή δεκτών - πομποδεκτών αναζήτησης προσώπων (Paging). 9. Μελέτες για τις εγκαταστάσεις σε περιπτώσεις κτιρίων ή συγκροτημάτων κτιρίων συνολικού όγκου μέχρι 800 m3 και οι οποίες δεν υπάγονται στις απαιτήσεις μελετών του κτιριοδομικού κανονισμού. 10.Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή συστημάτων δορυφορικού internet (satellite internet) συστημάτων εκπομπής και λήψης. 11.Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή δορυφορικών συστημάτων (κάτοπτρα)σε κτίρια ή συγκροτήματα κτιρίων 12.Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή αναμεταδοτών,ραδιοφωνίας τηλεόρασης 13.Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή πομποδεκτών VHF-UHF ισχύος έως 25W, 5. Χορήγηση αδειών Οι άδειες μπορούν να χορηγούνται με ή χωρίς προϋπηρεσία: 5.1. Δικαίωμα άδειας ραδιοηλεκτρονικού Α' χωρίς προϋπηρεσία, έχουν οι κάτωθι: α) Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών του ΕΜΠ, ή Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί. β) Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Σχολών των τμημάτων Φυσικού ή Μαθηματικού ή Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με διδακτορικό δίπλωμα που αποκτάται μετά την παρακολούθηση μεταπτυχιακού μαθήματος σχετικού με τις ραδιοεπικοινωνίες ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε αντικείμενο σχετικό με τις ραδιοεπικοινωνίες. γ) Πτυχιούχοι Αξιωματικοί της Στρατιωτικής Σχολής Αεροπορίας (ΙΚΑΡΩΝ) τμήματος Μηχανικών, ειδικότητας Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών. δ) Πτυχιούχοι Αξιωματικοί της Στρατιωτικής Σχολής Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων.

6 ε) Πτυχιούχοι Σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής ισότιμων και αντίστοιχων προς τις υπό στοιχεία (α), (β), (γ) και (δ) Σχολών, τμημάτων σχετικών με τις ραδιοεπικοινωνίες Δικαίωμα άδειας ραδιοηλεκτρονικού Α' έχουν ραδιοηλεκτρονικοί Β' με δέκα χρόνια προϋπηρεσία ως ραδιοηλεκτρονικός Β' ή κατ' ελάχιστο 2000 ημερομίσθια ή ασκών το επάγγελμα σαν ελεύθερος επαγγελματίας προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση από αντίστοιχο Σύλλογο φορέα ( Σ.Α.Ρ.Ε ) Δικαίωμα άδειας ραδιοηλεκτρονικού Β' χωρίς προϋπηρεσία, έχουν οι κάτωθι: α) Πτυχιούχοι ΤΕΙ, τμημάτων Ηλεκτρονικής. β) Πτυχιούχοι ΤΕΙ, τμημάτων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων καν Δικτύων με διδακτορικό δίπλωμα που αποκτάται μετά την παρακολούθηση μεταπτυχιακού μαθήματος σχετικού με τις ραδιοεπικοινωνίες ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε αντικείμενο σχετικό με τις ραδιοεπικοινωνίες. γ) Πτυχιούχοι Σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής ισότιμων και αντίστοιχων προς τις υπό στοιχεία (α), (β) και (ε) Σχολών, τμημάτων σχετικών με τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Δικαίωμα άδειας ραδιοτεχνικού Α χωρίς προϋπηρεσία, έχουν οι κάτωθι: α) Κάτοχοι διπλώματος επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, (ΙΕΚ) του Ν.2009/92 των Ειδικοτήτων: 1) «Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων.» 2) «Ηλεκτρονικός οπτικο-ηλεκτροακουστικών συστημάτων.» 3) «Τεχνικός συστημάτων τηλεπικοινωνιών και μετάδοσης πληροφορίας.» 4) «Τεχνικός ηλεκτρονικός τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.» 5) «Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας» 6) «Τεχνικός Μικροσυσκευών» 7) «Τεχνικός Η/Υ, Επικοινωνιών και Δικτύων» 8) «Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών» 9) «Τεχνικός συναρμολόγησης Ηλεκτρονικών μικροσυσκευών» 10) και ισότιμων και αντίστοιχων σχολών ειδικοτήτων σχετικών με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. β) Απόφοιτοι Ανωτέρων σχολών, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 11 του νόμου 1911/1990, Μονίμων Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων όπως αυτό προστέθηκε με την παρ.5 του άρθρου 19 του νόμου 2913/2001και ειδικότερα για τις σχολές : 1) Για το ΓΕΣ: ΣΜΥ και ΣΕΤΗΛ 2) για το ΓΕΑ: ΣΤΥΑ 3) για το ΓΕΝ: ΣΜΥΝ

7 5.5. Δικαίωμα άδειας ραδιοτεχνικού Β χωρίς προϋπηρεσία ή ραδιοτεχνικού Α με προϋπηρεσία έχουν οι κάτωθι: 5.6. α) Πτυχιούχοι του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΑ) του τμήματος Ειδίκευσης «Τεχνικός Ηλεκτρονικών Εφαρμογών» στους οποίους χορηγείται άδεια ραδιοτεχνίτη Α με ένα χρόνο προϋπηρεσία ως ραδιοτεχνίτης Β ή κατ 7 ελάχιστο 200 ημερομίσθια ή ασκών το επάγγελμα ωε ελεύθερος επαγγελματίας προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση από αντίστοιχο Σύλλογο φορέα ( Σ.Α.Ρ.Ε ). β) Πτυχιούχοι Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) και TEE Β' κύκλου σπουδών των ειδικοτήτων: 1) «Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού.» 2) «Ηλεκτρονικός Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων.» 3) «Ηλεκτρονικός Αυτοματισμών» 4) «Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών» 5) «Ηλεκτρονικός Οπτικοακουστικών Συστημάτων», στους οποίους χορηγείται άδεια ραδιοτεχνίτη Α με δύο χρόνια προϋπηρεσία ως ραδιοτεχνίτης Β ή κατ' ελάχιστο 400 ημερομίσθια ή ασκών το επάγγελμα ως ελεύθερος επαγγελματίας προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση από αντίστοιχο Σύλλογο φορέα ( Σ.Α.Ρ.Ε ). γ) Πτυχιούχοι ΕΠΑΛ του ηλεκτρονικού τομέα των Ειδικοτήτων: 1) «Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συστημάτων και Δικτύων» 2) «Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών» 3) και ισότιμων και αντίστοιχων σχολών ειδικοτήτων σχετικών με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, στους οποίους χορηγείται άδεια ραδιοτεχνίτη Α' με πέντε χρόνια προϋπηρεσία ως ραδιοτεχνίτης Β' ή κατ' ελάχιστο 1000 ημερομίσθια ή ασκών το επάγγελμα σαν ελεύθερος επαγγελματίας προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση από αντίστοιχο Σύλλογο φορέα ( Σ.Α.Ρ.Ε ). δ) Πτυχιούχοι ΕΠΑΣ ειδικοτήτων σχετικών με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. ε) Απόφοιτοι αναγνωρισμένης από το Κράτος μέσης Σχολής Ηλεκτρονικών προσωπικής φοιτήσεως ή μέσω αλληλογραφίας ή μέσω διαδικτύου. στ) Απόφοιτοι (έφεδροι) Στρατιωτικών Σχολών ειδικοτήτων σχετικών με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. ζ) Απόφοιτοι εργαστηρίου ελευθέρων επαγγελματικών σπουδών ετησίας τουλάχιστον φοιτήσεως προσωπικής ή μέσω αλληλογραφίας ή μέσω διαδικτύου, ειδικοτήτων σχετικών με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. η) Απόφοιτοι Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΤΕΣ) ειδικότητας «Ραδιοφωνίας -Τηλεόρασης.» θ) Απόφοιτοι TEE Α' κύκλου σπουδών της Ειδικότητας «Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών». 6. Ραδιοηλεκτρονικά εργαστήρια 6.1. Άδεια λειτουργίας ραδιοηλεκτρονικού εργαστηρίου χορηγείται αποκλειστικά:

8 α) Σε φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρονικού ή ραδιοτεχνικού. β) Σε εταιρείες, με οποιαδήποτε νομική μορφή, που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και των λοιπών διατάξεων του παρόντος, με σκοπό την κατασκευή εξοπλισμού και εγκαταστάσεων ως και την παροχή υπηρεσιών για τα αντικείμενα του πεδίου εφαρμογής του παρόντος Κάθε ραδιοηλεκτρονικός ή ραδιοτεχνικός ή εταιρεία μπορεί να είναι δικαιούχος μίας μόνο άδειας λειτουργίας Ρ/Η εργαστηρίου, επιτρέπεται όμως η δημιουργία παραρτημάτων - υποκαταστημάτων στην ίδια ή σε διάφορες περιοχές της χώρας με τις ίδιες προϋποθέσεις Η άδεια λειτουργίας έχει διάρκεια 10 ετών και ανανεώνεται μετά από αυτοψία Τεχνικές προδιαγραφές χώρου ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων Η επιφάνεια του εργαστηρίου θα πρέπει να έχει εμβαδόν κατ' ελάχιστο 20 τ.μ. εργασίας. Ο χώρος εργασίας θα πρέπει να είναι επαρκής σε σχέση με το αντικείμενο εργασιών και μη προσβάσιμος από τους πελάτες Ο χώρος υποδοχής των πελατών θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος από τον χώρο εργασίας Να εξασφαλίζεται επαρκής φωτισμός και εξαερισμός Να πληροί τις απαιτήσεις πυρασφάλειας και τις απαιτήσεις του κτιριοδομικού κανονισμού σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Εξοπλισμός ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων Τα κατ' ελάχιστο απαιτούμενα όργανα για την λειτουργία Ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων είναι τα εξής: α) Όργανα 1. Αναλυτής Φάσματος (Spectrum Analyzer), αφορά το Γενικό Ραδιοηλεκτρονικό εργαστήριο (προαιρετικό για την κατηγορία Ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων Α καν Β). 2. Γεννήτρια Σήματος (Signal Generator) 0 έως 1,8 GHz. 3. Γεννήτρια Ακουστικού Σήματος (Audio Signal Generator) 1Hz έως 100 khz. 4. Γεννήτρια έγχρωμων λωρίδων (Computer Monitor Pattern Generator TV). 5. Πεδιόμετρο με δυνατότητα καταγραφής και εκτύπωσης αποτελεσμάτων (TV Analyzer) και MHz. 6. Τεχνητό Φορτίο Κεραίας (Dummy Load) lkw. 7. Γέφυρα στάσιμων κυμάτων (SWR Meter). 8. Παλμογράφος. 9. Ψηφιακό πολύμετρο. 10.Μετρητής έντασης ήχου.

9 11.Αμπεροτσιμπίδα. 12.Μετρητής θερμοκρασίας. 13.Συσκευή ελέγχου τηλεφωνικών καλωδίων. 14.Διάταξη Απομαγνήτισης. 15.Συχνόμετρο 0-20GHZ. β) Εξοπλισμός:ηλεκτρικής τροφοδοσίας: 16.Τροφοδοτικό εργαστηρίου 3 εξόδων Διπλή έξοδος, ρυθμιζόμενη : 0-30V, 0-5Α και σταθερή έξοδος : 5V, 0-3Α. 17.Σταθεροποιητές Τάσης με Χρονικό Καθυστέρησης Επιτηρητής Τάσης δύο Τεμάχια, ένας για προστασία του ραδιοξοπλισμού και ο δεύτερος για της συσκευές που είναι προς επισκευή. 18. Μετασχηματιστής 220/220 Volts σε όλες τις πρίζες του πάγκου εργασίας, γ) Άλλος εξοπλισμός: 19. Σταθμός αποκόλλησης και σταθμός κολλητηρίου. 20. Βάση στήριξης πάγκου για TFT-LCD-PLASMA TV 21. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής και Εξειδικευμένα Προγράμματα για αναβαθμίσεις και προγραμματισμούς συσκευών κατά περίπτωση. δ. Άλλα μικροεργαλεία και υλικά: 22. Απογυμνωτής καλωδίων, μυτοτσίμπιδο, κόφτης, γαλλικό κλειδί, λίμες, πάστα αποκόλλησης, απορροφητική τρόμπα, κόλληση, κατσαβίδια, Πένσα, κλειδιά Allen, πλήρης εργαλειοθήκη για εξωτερικές εργασίες, καρυδάκια, τρυπάνια κ.λ.π. 7. Επιτροπή ελέγχου ραδιοηλεκτρονικών (Ρ/Η) εργαστηρίων 7.1. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρεις υπαλλήλους ή ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες μέλη του TEE ή του ΣΑΡΕ, με εξειδικευμένη εκπαίδευση ή εμπειρία με έργο: α) Τη γνωμοδότηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Ρ/Η εργαστηρίων, υποκαταστημάτων ή παραρτημάτων, μετά από επιτόπιο έλεγχο. β) Την εποπτεία και τον έλεγχο των Ρ/Η εργαστηρίων υποκαταστημάτων ή παραρτημάτων. γ) Την εισήγηση για επιβολή κυρώσεων μετά από ακρόαση των ενδιαφερομένων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρούσας Η αμοιβή των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πρέπει να αντισταθμίζεται από το παράβολο που καταθέτει ο ενδιαφερόμενος.

10 . Μηχανογραφημένο Αρχείο Στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων πρέπει να τηρείται ανελλιπώς μηχανογραφημένο αρχείο Ρ/Η εργαστηρίων. 9. Συμβουλευτική Επιτροπή για θέματα Ραδιοηλεκτρονικών Προτείνεται η δημιουργία μιας επιτροπής στην οποία θα συμμετέχουν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός εκπρόσωπος του ΣΑΡΕ ως μέλη με έργο τη μελέτη θεμάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας και τη διατύπωση σχετικής αιτιολογημένης γνώμης προς την αρμόδια Διεύθυνση για την αντιμετώπιση τους. Τέτοια θέματα αφορούν ισοτιμίες και αντιστοιχίες τίτλων σπουδών, αρμοδιότητες ραδιοηλεκτρονικών και ραδιοτεχνιτών, θέματα ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων, προϋπηρεσίας και γενικότερα θέματα. 10. Κατάρτιση στην ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα Το γνωστικό πεδίο της Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας είναι τεχνολογικά προηγμένο και προϋποθέτει βασικές γνώσεις ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας. Είναι γνωστό ότι ελάχιστα ΑΕΙ και ΤΕΙ παρέχουν σε σπουδαστές εκπαίδευση σ' αυτό το γνωστικό πεδίο. Προτείνεται να αναληφθεί δράση με την οποία να επιδιώκεται η όσο το δυνατό ευρύτερη κατάρτιση τεχνικών στο γνωστικό αντικείμενο της Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και αντίστοιχου εξοπλισμού ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν επαρκώς στις απαιτήσεις εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας (ΚΥΑ 50268/5137/07 (Τεύχος 1853 Β', ) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών με τίτλο «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2004/108/ΕΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και κατάργηση της ΚΥΑ 94649/8682/93 ως και σχετικές διατάξεις των ν.4070/2012, ν.4072/2012). 11. Μεταβατικές διατάξεις και ισοδυναμία αδειών Οι επαγγελματικές άδειες που έχουν χορηγηθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος εξακολουθούν να ισχύουν με την ακόλουθη ισοδυναμία: Ραδιοηλεκτρονικός Α - Ραδιοηλεκτρολόγος Α Ραδιοηλεκτρονικός Β - Ραδιοηλεκτρολόγος Β Ραδιοτεχνίτης Α - Ραδιοτεχνικός Α Ραδιοτεχνίτης Β - Ραδιοτεχνικός Β Σε περίπτωση αναβάθμισης της άδειας υποβάλλεται και ακυρώνεται η προηγούμενη άδεια. Ραδιοηλεκτρονικός Β με την ανάλογη προϋπηρεσία σε Ραδιοηλεκτρονικός Α Ραδιοτεχνίτης Β με την ανάλογη προϋπηρεσία σε Ραδιοτεχνικός Α Ραδιοτεχνικός Β με την ανάλογη προϋπηρεσία σε Ραδιοτεχνυχός Α Οι επαγγελματικές άδειες που έχουν χορηγηθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος καταργούνται αυτοδικαίως μετά από 24 μήνες. 8

11 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΑΘΗΝΑ 23-1-2015 Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου Αιτιολογική έκθεση Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου 1. Πρόλογος. Αιτιολογική έκθεση της πρότασης του ΤΕΕ Η εκτέλεση των ιδιωτικών έργων προϋποθέτει ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Ορισμοί της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου νοούνται : α)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς σας βρήκα. Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη

Καλώς σας βρήκα. Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Καλώς σας βρήκα Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Ένα από τα βασικά εργαλεία για την ασφάλεια των Ελληνικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων επικαιροποιείται μετά από 46 (!!) χρόνια Να παρουσιαστώ:

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Β )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Β ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Β ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υποχρέωση διατήρησης συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας (Μέρος Β ) Συνοπτική παρουσίαση. 2 2. Υποχρέωση απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΣ 1568/1985. "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.

NΟΜΟΣ 1568/1985. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) ( Σηµειώνεται, ότι για όλες τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ...3 3. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή 5. Ποια είναι η ΕΕΤΤ 6. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 8. Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας: Στρατηγικός Στόχος της ΕΕΤΤ 10

Περιεχόμενα. Εισαγωγή 5. Ποια είναι η ΕΕΤΤ 6. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 8. Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας: Στρατηγικός Στόχος της ΕΕΤΤ 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή 5 Ποια είναι η ΕΕΤΤ 6 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 8 Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας: Στρατηγικός Στόχος της ΕΕΤΤ 10 Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων 12 Ταχυδρομεία & Ταχυμεταφορές 14 Οργάνωση & Ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05.01.2015 Γενική Διεύθυνση Αρ. Πρωτ.: 267 Νίκης 4, GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.e inclusion.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1969 2 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 38200/1136 Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται:

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α ), 44/2005 (63Α ), 116/2006 (115Α ) και 146/2007 (185Α ), καθώς και με τους Ν. 4115/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ»

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» Μαρούσι, Μάρτιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί από την Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 13 3 Φεβρουαρίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3431 Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής NOMOΣ: 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Φωτιάδου Ευθυμία, Οικονομολόγος ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: Αθανασάκη Βασιλική, Msc ΣΕΡΡΕΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 1. Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Ά ρ θ ρ ο 1. Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ (Π.Δ. 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39Α όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 Φ.Ε.Κ. 315Α, το Π.Δ. 44/2005 Φ.Ε.Κ. 63Α και το Π.Δ. 116/2006 Φ.Ε.Κ. 115Α ). Ά ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα