αξιολογηση των κλιματικων πολιτικων τησ ευρωπησ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "αξιολογηση των κλιματικων πολιτικων τησ ευρωπησ"

Transcript

1 A B η εκθεση υλοποιηθηκε με τη συνεργασια τησ REPORT 2010 Συνοψη αξιολογηση των κλιματικων πολιτικων τησ ευρωπησ C D E F G 1 Αξιολόγηση των κλιματικών πολιτικών της Ευρώπης

2 Σύνοψη Οι οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 80-95% έως το 2050, ώστε να μεταβούν σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και να συνεισφέρουν στον στόχο συγκράτησης της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από τους 2ο C (αν και ολοένα και περισσότερες χώρες ζητούν η θερμοκρασία να μην ξεπεράσει τους 1,5ο C). Διαπιστώνεται πως τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να τριπλασιάσουν τις προσπάθειές τους. Ακόμα και οι χώρες που βρίσκονται ψηλά στην κατάταξη των «κλιματικών τους δράσεων» πρέπει να διπλασιάσουν την αποδοτικότητα των πολιτικών τους. Τα κράτη μέλη μπορούν να ανταλλάξουν εμπειρίες και επιτυχημένα παραδείγματα. Μια χώρα που θα ακολουθήσει το παράδειγμα των χωρών που κατατάσσονται στις υψηλότερες θέσεις της παρούσας αξιολόγησης αυτομάτως θα επιτύχει τα 2/3 των στόχων της. Πάντως γενικά, όλες οι χώρες πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης. Συλλογή δεδομένων και βαθμολόγηση των κλιματικών πολιτικών Το WWF προχώρησε σε εκτεταμένη επισκόπηση των πολιτικών των κρατών μελών που σχετίζονται με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Στην πλήρη έκθεση παρέχεται σύνοψη για την κατάσταση των πολιτικών σε κάθε κράτος μέλος, ανά τομέα και περιοχή πολιτικής. Επιπρόσθετα, αναπτύχθηκε μέθοδος βαθμολόγησης, ώστε να υπολογιστεί ο αντίκτυπος αυτών των κλιματικών πολιτικών. Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 83 δείκτες για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών μείωσης των εκπομπών σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Οι περισσότεροι δείκτες μετρούν την αναμενόμενη επίπτωση των υφιστάμενων πολιτικών και βάσει αυτών προκύπτει περισσότερο από το 70% της συνολικής βαθμολογίας κάθε χώρας. Επιπλέον, υπάρχουν δείκτες που μετρούν την έως σήμερα πρόοδο, καθώς και δείκτες που αξιολογούν τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές. Οι δείκτες δεν εκτιμούν μόνο την ύπαρξη πολιτικών για τη μείωση των εκπομπών, αλλά αξιολογούν επιπλέον την ύπαρξη άλλων συγκρουσιακών πολιτικών μέτρων και τυχόν εμποδίων στην υλοποίηση φιλόδοξων δράσεων. Για δώδεκα από τις μικρότερες χώρες της ΕΕ, επιλέχθηκε η χρήση μιας μικρότερης ομάδας 43 δεικτών. Δίδονται συγκεντρωτικά αποτελέσματα για τους δείκτες ανά τομέα και σε εθνικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε μια κλίμακα που κυμαίνεται από Α (τέλεια) έως G (φτωχές πολιτικές). Τα αποτελέσματα για τους δείκτες συγκρίνονται σε σχέση με ένα ιδεατό πλαίσιο πολιτικών για μια οικονομία χαμηλού άνθρακα, πλαίσιο που βασίζεται στην επισκόπηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας. Αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνει φιλόδοξες πολιτικές για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, 100% ΑΠΕ έως το 2050, ευρεία υλοποίηση κατοικιών μηδενικής ενέργειας, 100% ανακυκλώσιμα προϊόντα, σχεδόν 100% ηλεκτροκίνηση των οχημάτων, νέες δράσεις για την μείωση των εκπομπών σε γεωργία και αλλαγή χρήσεων 1 Αξιολόγηση των κλιματικών πολιτικών της Ευρώπης

3 Η ανάλυση ευαισθησίας βάσει ενός διαφορετικού και λιγότερο φιλόδοξου πλαισίου δεν προκαλεί σημαντικές διαφοροποιήσεις στα αποτελέσματα. Ταχείς και φιλόδοξες αντιδράσεις απαιτούνται σε όλους τους τομείς. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι μοναδική από τρεις απόψεις: Είναι ολοκληρωμένη: Η ανάλυση περιλαμβάνει όλους τους τομείς πολιτικής που επιδρούν θετικά ή αρνητικά στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Είναι συγκρίσιμη: Όλες οι χώρες βαθμολογούνται με την ίδια μεθοδολογία, ώστε να είναι συγκρίσιμη η απόδοσή τους σε ΑΠΕ, ενεργειακή απόδοση και γενικά σε κλιματικές πολιτικές. Είναι φιλόδοξη: Οι πολιτικές βαθμολογούνται σε σχέση με έναν ξεκάθαρο στόχο για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών έως το Αυτό περιλαμβάνει πολιτικές που διαμορφώνουν μια μακροπρόθεσμη μετάβαση των οικονομιών, και δεν εστιάζει μόνο στις λιγότερο ακριβές επιλογές για την μείωση των εκπομπών και την επίτευξη των στόχων έως το Η συγκεκριμένη αξιολόγηση θα ανανεώνεται κάθε χρόνο, ώστε να παρακολουθείται η πρόοδος κάθε κράτους. Κύρια ευρήματα Οι χώρες στο σύνολό τους πρέπει να τριπλασιάσουν τις προσπάθειές τους: Αθροίζοντας τα αποτελέσματα για όλες τις χώρες και τους τομείς προκύπτει πως έχει αναληφθεί μόνο το 1/3 των απαιτούμενων προσπαθειών για την μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι χώρες να βαθμολογούνται κατά μέσο όρο με «E». Αρκετές χώρες βαθμολογούνται ακόμα πιο χαμηλά με «F». Οι «καλύτεροι σε κάθε τομέα», δηλαδή οι καλύτερες επιδόσεις ανά τομέα έχουν ολοκληρώσει μόνο τα 2/3 των προσπαθειών τους σε αυτόν τον τομέα: Μια χώρα που θα ακολουθήσει το παράδειγμα των χωρών που κατατάσσονται στις υψηλότερες θέσεις ανά τομέα αυτομάτως θα επιτύχει τα 2/3 των στόχων της και θα βαθμολογηθεί με «C», ένα σκορ αρκετά μεγαλύτερο από το μέσο όρο αλλά σίγουρα μακριά από το επιθυμητό. Φαίνεται πως υπάρχουν πολιτικές επιλογές για όλες τις χώρες, αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί ευρέως και για το σύνολο των τομέων. Οι χώρες με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία δεν αποτελούν «ηγέτιδες δυνάμεις»: Οι χώρες με την καλύτερη συνολική κατάταξη βαθμολογούνται με «D» καθώς βρίσκονται μόλις στα μισά του δρόμου που πρέπει να διανύσουν. Δεν θα ήταν λοιπόν σωστό να αποκαλούνται ηγέτιδες δυνάμεις, καθώς πρέπει να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους για να οδηγηθούν σε μια πράσινη οικονομία. 2 Αξιολόγηση των κλιματικών πολιτικών της Ευρώπης

4 1/3 to go... Σχήμα 1. Η κατάταξη των χωρών Οι καλύτερες σε κάθε κατηγορία A B C D E F G 2/3 to go... DE / DK / IE / SE AT / BE / CZ / EE / ES / FR / HU / IT / LV / LT / NL / PT / SK / SI / UK BG / CY / FI / GR / LU / MT / PL / RO Η υποστήριξη των ΑΠΕ είναι η πλέον ευρέως διαδομένη πολιτική. Οι χώρες έχουν αναπτύξει και υλοποιούν ολοκληρωμένες στρατηγικές για τις ΑΠΕ και σιγά σιγά βρίσκουν τον τρόπο να ξεπερνούν τα εμπόδια. Η προώθηση των ΑΠΕ γίνεται καλύτερα στον τομέα του ηλεκτρισμού, με μέσο όρο βαθμολόγησης το «D» και μέγιστο το «B». Για τα κτίρια όμως το σκορ πέφτει (μ.ο. «Ε» και μέγιστο «C»), όπως και στις μεταφορές (μ.ο. «E» / μέγιστο «C») και τη βιομηχανία (μ.ο. «F» / μέγιστο «C»). Η ενεργειακή αποδοτικότητα βρίσκεται σε υποδεέστερη μοίρα και οι δράσεις είναι λιγότερο ολοκληρωμένες. Το μέγιστο σκορ είναι «D», με μέσο όσο το «F». Τα περισσότερα νέα κράτη μέλη βαθμολογούνται κάτω από τον μέσο όρο. Από τα 12 κράτη που εισήλθαν στην ΕΕ το 2004 και το 2007, τα 10 βαθμολογούνται κάτω από τον μέσο όρο. Τα συγκεκριμένα κράτη βαθμολογούνται χαμηλά στους περισσότερους τομείς, με εξαίρεση τους τομείς της δασοπονίας και της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. Γενική κλιματική πολιτική Τομέας ηλεκτρισμού Σε μερικούς τομείς, τα κράτη μπορούν να ανταλλάξουν εμπειρίες και παραδείγματα, αν και σε κάποιους άλλους λείπουν εντελώς τα καλά παραδείγματα. Ο πίνακας 1 δίνει μια σύνοψη των χωρών που παίρνουν την καλύτερη βαθμολογία σε κάθε τομέα, σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε δυο τομείς υπάρχουν χώρες που βαθμολογούνται με «B», αλλά στις υπόλοιπες κατηγορίες ακόμα και η πιο υψηλή βαθμολογία είναι ανεπαρκής. Η Μεγάλη Βρετανία και η Ιρλανδία πετυχαίνουν το μεγαλύτερο σκορ, καθώς διαθέτουν μια μακροπρόθεσμη και νομικά δεσμευτική κλιματική στρατηγική που στοχεύει σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η Γερμανία και η Δανία διαθέτουν σταθερό σύστημα υποστήριξης για την παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ. Και οι δυο διαθέτουν ένα σύστημα επιδότησης τιμής της KWh (feed-in tariff) για πάνω από μια δεκαετία. Πολιτικές για τη συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού έχουν αναπτυχθεί επαρκώς σε Ιρλανδία, Γερμανία και Ισπανία. Πάντως, η γενική βαθμολόγηση για τον τομέα παροχής ηλεκτρισμού είναι χαμηλή λόγω του αναποτελεσματικού ορίου εκπομπών στο πλαίσια του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Δεν υπάρχουν, επίσης, θεσμοθετημένα ανώτατα όρια εκπομπών για νέες θερμικές μονάδες πράγμα που έχει οδηγήσει στη δημιουργία νέων μονάδων άνθρακα και στην ευρεία χρήση επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών για τα ορυκτά καύσιμα. 3 Αξιολόγηση των κλιματικών πολιτικών της Ευρώπης

5 Βιομηχανία: Κτίρια: Μεταφορές: Γεωργία: Δασοπονία: Οι πολιτικές στον βιομηχανικό τομέα είναι γενικά αναποτελεσματικές. Μόνο αξιοσημείωτο γεγονός η μεγάλη χρήση βιομάζας για θερμότητα στις βιομηχανίες της Σουηδίας. Αυτό οφείλεται εν πολλοίς στην αφθονία βιομάζας και λιγότερο στην ύπαρξη των κατάλληλων πολιτικών. Οι άλλες χώρες βρίσκονται αρκετά χαμηλά στην προώθηση των ΑΠΕ στην βιομηχανία. Ούτε, όμως, η ενεργειακή εξοικονόμηση στον τομέα της βιομηχανίας υποστηρίζεται επαρκώς. Λείπουν σημαντικές δράσεις, όπως η ύπαρξη προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας για τις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση. Η κατανομή δικαιωμάτων μέσα από το σύστημα εμπορίας ρύπων δεν είναι η απαιτούμενη, ώστε να προκαλέσει σημαντικές δράσεις για την μείωση των εκπομπών. Επίσης, η αναδιάρθρωση του τομέα προς τη χρήση υλικών υψηλής ενεργειακής απόδοσης είναι κάτι άγνωστο για τις χώρες της ΕΕ. Η ύπαρξη μιας υπηρεσίας για την ενεργειακή απόδοση των υλικών στην Γερμανία, είναι ένα από τα ελάχιστα παραδείγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Η υποστήριξη των ΑΠΕ στα κτίρια βρίσκεται σε καλό επίπεδο. Η Τσεχία και η Δανία βαθμολογούνται με καλό σκορ γιατί κατάφεραν να αυξήσουν σημαντικά την συμμετοχή των ΑΠΕ στα κτίρια, μέσω οικονομικών κινήτρων, καθώς και με την προώθηση της συμπαραγωγής θέρμανσης και ηλεκτρισμού από ΑΠΕ. Η Γερμανία παίρνει καλό βαθμό γιατί διαθέτει ένα καλό νόμο για τη θέρμανση με χρήση ΑΠΕ. Η Ελλάδα και η Κύπρος βαθμολογούνται επίσης με καλό βαθμό για τα κίνητρα προώθησης των φ/β και την παράλληλη υποχρέωση τοποθέτησης ηλιακών θερμοσιφώνων. Συνολικά πάντως, η εξοικονόμηση στα κτίρια δεν προχωρά καλά. Λείπει η άμεση θέσπιση κριτηρίων για κτίρια μηδενικής ενέργειας, ενώ απουσιάζει το κατάλληλο πλαίσιο κινήτρων για την ανακαίνιση κτιρίων. Η Γερμανία διαθέτει ένα πακέτο κινήτρων, αλλά δεν είναι αρκετά φιλόδοξο. Τα κίνητρα στον τομέα των μεταφορών είναι επίσης αναποτελεσματικά. Σχετικά καλό σκορ για την προώθηση των βιοκαυσίμων λαμβάνουν η Γερμανία και η Αυστρία. Η στήριξη των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, σε συνδυασμό με την παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, απλά δεν υπάρχει σήμερα σε καμιά χώρα. Ακόμα και η ενεργειακή εξοικονόμηση, η πλέον σημαντική δράση για τις μεταφορές, δεν τυγχάνει της απαραίτητης φιλοδοξίας. Η Γαλλία που διαθέτει ένα σύστημα bonus malus για νέα αυτοκίνητα βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, αν και δεν είναι ένα ικανοποιητικό μέτρο που θα επιφέρει ριζικές αλλαγές. Η ύπαρξη αυστηρών κριτηρίων για τις εκπομπές των οχημάτων και η παροχή χρηματικών κινήτρων μπορούν να αυξήσουν το επίπεδο φιλοδοξίας των πολιτικών. Επιπλέον, οι πολιτικές για την μείωση της κίνησης και την χρήση των ΜΜΜ γενικώς υποτιμώνται από τα κράτη μέλη. Η Πορτογαλία λαμβάνει εδώ σχετικά καλό βαθμό καθώς διαθέτει στρατηγική για την αλλαγή των μεταφορών από την ξηρά στη θάλασσα. Οι χώρες της ΕΕ συνήθως εφαρμόζουν πολιτικές που καλύπτουν τις πιο σημαντικές πηγές αερίων θερμοκηπίου στην γεωργία, αλλά καμιά δεν βρίσκεται σε ηγετική θέση αναφορικά με τη δημιουργία γεωργίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Οι περισσότερες χώρες εφαρμόζουν τα όρια της ΕΕ για τα λιπάσματα ανά εκτάριο, αλλά η τήρηση των ορίων είναι αμφίβολη. Επίσης, όλες οι χώρες δηλώνουν πρόθυμες να μειώσουν το μεθάνιο από τη γεωργία, αλλά και πάλι καμιά χώρα δεν ηγείται της προσπάθειας. Μόνο σε λίγες χώρες υπάρχει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τις χρήσεις γης, π.χ. στη Σλοβενία. Ένα εξαιρετικά θετικό μέτρο αφορά την πιστοποίηση κατά FSC (Forest Stewardship Council) όλων των κρατικών δασών στη Λετονία. 4 Αξιολόγηση των κλιματικών πολιτικών της Ευρώπης

6 Πίνακας 1. Οι καλύτερες κάθε κατηγορίας : οι υψηλότερες βαθμολογίες χωρών ανά τομέα και η σύγκρισή τους με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο A B C D E F G Ανανεώσιμες Ενεργειακή αποδοτικότητα Γενικά θέματα 1 Γενικα 2 Ιρλανδία / Ηνωμένο Βασίλειο Παροχη ηλεκτρισμου Δανία/ Γερμανία Ιρλανδία Δανία / Εσθονία Βιομηχανια Σουηδία Δανία / Εσθονία / Λιθουανία / Σλοβενία Γερμανία κτιρια Τσεχία / Δανία / Γερμανία Γερμανία Δανία / Ουγγαρίαx/ Λετονία / Ολλανδίαx/ Ρουμανία / Σλοβενία / Σουηδία μεταφορεσ Αυστρία / Γερμανία Γαλλία Πορτογαλία γεωργια Δανίαx/ Ιρλανδίαx/ Ολλανδίαx/ Σλοβενίαx/ Σουηδία / Ηνωμένο Βασίλειο δασοπονια Cyprus / Ireland / Latviax/ Lithuaniax/ Malta / Netherlands 1 Περιλαμβάνει όλες τις πολιτικές που δεν καλύπτονται από τις δράσεις στους τομείς των ΑΠΕ και της ενεργειακής αποδοτικότητας, π.χ. δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα στην παραγωγή ηλεκτρισμού, κλιματικοί φόροι κτλ. 2 Περιλαμβάνει την γενική μακροχρόνια κλιματική στρατηγική κάθε κράτους 5 Αξιολόγηση των κλιματικών πολιτικών της Ευρώπης

7 Τα κράτη της ΕΕ μπορούν να ανταλλάξουν εμπειρίες και καλά παραδείγματα. Καλά παραδείγματα αποδοτικών πολιτικών μπορούν να αντληθούν από πολλές χώρες, όπως τα παρακάτω: Αυστρία: Δασικές πολιτικές σε συνάφεια με την προστασία του κλίματος Βέλγιο: Φορολογικές ελαφρύνσεις που αφορούν σε επενδύσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα Κύπρος: Υποχρέωση εγκατάστασης και χρήσης ηλιακών θερμικών για την θέρμανση των κτηρίων. Ήδη έχει επιτευχθεί κάλυψη σε μεγάλο βαθμό. Ελλάδα: Προώθηση των φ/β στον οικιακό τομέα, με παράλληλη υποχρέωση εγκατάστασης ηλιακών θερμοσιφώνων Δημοκρατία της Τσεχίας: Επιδότηση για την ανακαίνιση των κτηρίων ώστε να ανταποκρίνονται στα νέα κτηριακά πρότυπα ή και σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα. Δανία: Πρωτοπόρος στην ενσωμάτωση των ΑΠΕ στο δίκτυο, κατέχει το υψηλότερο μερίδιο στην συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού (CHP) στην ΕΕ. Εσθονία: Εφαρμόζει μια πολύ συνεπή πολιτική σε ότι αφορά στις χρήσεις γης. Φιλανδία: Μεγάλο μερίδιο συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας σε ότι αφορά στο βιομηχανικό και στον κτηριακό τομέα. Γαλλία: Ένα σύστημα Bonus/malus για την ενθάρρυνση χαμηλότερων εκπομπών από τα αυτοκίνητα. Γερμανία: Καλή λειτουργία του συστήματος επιδότησης της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (feed-in tariff) Ιρλανδία: Φιλόδοξες αγροτικές και δασικές πολιτικές. Ιταλία: Καλή λειτουργία του συστήματος σταθερής τιμής διοχέτευσης της ενέργειας (feed-in tariff) για τα φωτοβολταϊκά Λετονία: Φιλόδοξες δασικές πολιτικές: Όλα τα δάση της χώρας είναι πιστοποιημένα κατά FSC Λιθουανία: Φιλόδοξοι στόχοι για τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας Λουξεμβούργο: Πρώιμη ανάπτυξη του συστήματος διοχέτευσης στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, προερχόμενης από ανανεώσιμες πηγές Μάλτα: Μεγάλη οικονομική στήριξη για την τοποθέτηση ηλιακών θερμικών συλλεκτών. Ολλανδία: Στόχος το 5% των αυτοκινήτων να είναι ηλεκτρικά μέχρι το Πορτογαλία: Φιλόδοξα συστήματα για τη διοχέτευση ενέργειας παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές; Στόχος το 45% της ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από ΑΠΕ μέχρι το Σλοβενία: Στρατηγική ολιστικής προσέγγισης της χωρικής ανάπτυξης με συνδυασμό των χωρικών και των συγκοινωνιακών χαρακτηριστικών. Ισπανία: Υποχρεωτική χρήση ηλιακών θερμικών ( για την κάλυψη του 30-70% των αναγκών σε θερμό νερό) Σουηδία: Μεγάλη εμπειρία στην επιβολή μιας συνολικής φορολογίας για τις εκπομπές CO2. Μεγάλη Βρετανία: Εκτενής δράση ενάντια στην κλιματική αλλαγή, με μακροχρόνιους δεσμευτικούς στόχους, ανεξάρτητη εποπτεία και αναθεωρήσεις. 6 Αξιολόγηση των κλιματικών πολιτικών της Ευρώπης

8 Disclaimer αποποίηση ευθύνης Η παρούσα έκθεση μετρά τον αντίκτυπο των σημερινών πολιτικών στις εκπομπές, ανεξάρτητα από τα κίνητρά γύρω από την ύπαρξη τους. Σε πολλές από τις χώρες με υψηλή βαθμολογία, τα μέτρα που οδηγούν σε μία σχετικά καλύτερη θέση στις πολιτικές για το κλίμα έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή λόγω πολιτικών κινήτρων που δεν σχετίζονται άμεσα με την κλιματική αλλαγή, όπως είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η στήριξη της γεωργίας. Οι περισσότερες πολιτικές βασίζονται σε μια διαδικασία εφαρμογής που λαμβάνει χώρα για αρκετά χρόνια. Συνεπώς, δεν είναι πάντα οι σημερινές κυβερνήσεις αυτές που θα πρέπει να επαινεθούν ή να κατηγορηθούν για τις υψηλές ή χαμηλές βαθμολογίες των χωρών τους. Εξετάζεται η τάση όλων των χωρών προς ένα κοινό στόχο, μια οικονομία χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα, ανεξάρτητα από την αφετηρία τους, όπως π.χ. οι κατά κεφαλήν εκπομπές ή η αποδοτικότητα. Ορισμένες χώρες ενδέχεται να κατατάσσονται σε καλή θέση επειδή εφαρμόζουν πολιτικές που τις φέρνουν πολύ πιο κοντά στον κοινό στόχο, αν και εκκινούν από ένα επίπεδο πολύ υψηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (π.χ. ο γερμανικός τομέας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας). Κατατάσσουμε όλες τις χώρες σύμφωνα με την ίδια μεθοδολογία και το επίπεδο φιλοδοξίας, παρόλο που οι χώρες μπορεί να έχουν διαφορές στην ικανότητα δράσης, λόγω των διαφορών στις οικονομικές συνθήκες, στο μέγεθος της χώρας, στη δημόσια στήριξη των πολιτικών για το κλίμα και στο θεσμικό περιβάλλον. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της αξιολόγησης είναι η διαφάνειά της σχετικά με τη σύνθεση της συνολικής βαθμολογίας. Συχνά, η κοινή γνώμη καθοδηγείται από μάλλον διαισθητικές υποθέσεις σχετικά με τις φιλοδοξίες της χώρας. Η παρούσα αξιολόγηση επιτρέπει την επαλήθευση των υποθέσεων αυτών, εξετάζοντας κάθε τομέα και πολιτική ξεχωριστά και εμβαθύνοντας περισσότερο στη σύνθεση αποτελεσματικών ή λιγότερο αποτελεσματικών συνολικών πολιτικών. Ο δρόμος προς τα εμπρός Οι πολιτικές για το κλίμα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες. Μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν καλύπτονται όλοι οι τομείς της πολιτικής. Πολλές χώρες επικεντρώνονται σε λίγους συγκεκριμένους τομείς και παραμελούν κάποιους άλλους. Για την ανάπτυξη συνεκτικών πολιτικών που θα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα την κλιματική αλλαγή (και όχι μόνο τυχαία), πρέπει να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν ισχυρά πολιτικά σχέδια που θα συνδέουν κλιματικές, οικονομικές και τεχνολογικές πολιτικές. Τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, είναι επειγόντως αναγκαίο να καθοριστούν οι κοινοί στόχοι, για την προστασία του κλίματος αλλά και για άλλους τομείς πολιτικής. Οι πολιτικές ενεργειακής αποδοτικότητας πρέπει να ενισχυθούν σε όλη την ΕΕ. Φαίνεται, ότι για τα κτίρια, τη βιομηχανία και τις μεταφορές, η αποτελεσματικότητα των πολιτικών είναι χαμηλή στα περισσότερα κράτη μέλη. Αυτό σημαίνει ότι το πρώτο βήμα για καλύτερες πολιτικές πρέπει να προέρχεται από μια ισχυρότερη προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό απαιτεί μια πιο φιλόδοξη διατύπωση των σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών. Το σημερινό «ενεργειακό και κλιματικό πακέτο» της ΕΕ για το 2020 δεν αρκεί για να φέρει την ΕΕ σε θέση να πετύχει μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα το Αξιολόγηση των κλιματικών πολιτικών της Ευρώπης

9 Υπάρχουν ορισμένοι τομείς όπου οι πολιτικές ουσιαστικά δεν υφίστανται. Αυτοί περιλαμβάνουν την αποδοτική χρήση και την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, τις πολιτικές δημιουργίας υποδομών για μεταφορές με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, τις πολιτικές ενεργειακής απόδοσης των εμπορευματικών μεταφορών και την εφαρμογή ΑΠΕ στη βιομηχανία. Αυτοί οι «γκρίζοι» τομείς χρειάζονται επειγόντως αναζωογόνηση, τόσο στο επίπεδο της ΕΕ όσο και των μεμονωμένων κρατών μελών. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για τα νέα κράτη μέλη. Υπάρχουν ιστορικοί λόγοι για τους οποίους τα νέα κράτη μέλη έχουν μείνει πίσω. Παρ όλα αυτά, μια επιτυχημένη ευρωπαϊκή πολιτική δεν είναι δυνατή χωρίς τη συμβολή τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας πολιτικής για το κλίμα ως κοινή ευθύνη και να παράσχει επαρκή υποστήριξη στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την εφαρμογή αποτελεσματικών κλιματικών πολιτικών.

10 ΕΛΛΑΔΑ B C D E F G A Ελλαδα Συνολική αξιολόγηση Η Ελλάδα βαθμολογείται με F. Αν και διαθέτει επίσημη κλιματική στρατηγική, αυτή έχει διαμορφωθεί πριν από αρκετά χρόνια και δεν προχωρά πέρα από το 2010, ενώ δεν υπάρχει κάποιος δεσμευτικός στόχος για την μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Στην παρούσα φάση αναπτύσσεται μια νέα στρατηγική για το κλίμα, όμως φαίνεται πως δεν θα αφορά μια ολοκληρωμένη πρόταση, αλλά θα εστιάζει κυρίως στην υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Αναφορικά με τις υφιστάμενες πολιτικές σε όλους τους τομείς, τα μέτρα που λαμβάνονται δεν είναι επαρκώς φιλόδοξα. Ο βαθμός που παίρνει η Ελλάδα για τα μέτρα που λαμβάνει στους ιδιαίτερα ενεργοβόρους τομείς της βιομηχανίας, των κτιρίων και των μεταφορών είναι πολύ χαμηλός. Επιτυχημένο παράδειγμα Η Ελλάδα διαθέτει ένα καλό σύστημα διείσδυσης των φ/β στον οικιακό τομέα (επιδότηση KWh στο μέγιστο δυνατό βαθμό και περιορισμός των γραφειοκρατικών εμποδίων). Επιπλέον, ένας νέος νόμος επιβάλλει την εγκατάσταση ηλιακών θερμικών και φ/β συστημάτων σε κάθε νέο ή ριζικώς ανακαινισμένο κτίριο. Πλαίσιο υποστήριξης των ΑΠΕ στον ηλεκτρισμό Στην Ελλάδα, εφαρμόζεται από το 2006 ένα σύστημα επιδότησης της KWh με τιμές που διαφοροποιούνται ανάλογα με την τεχνολογία. Η οικονομική στήριξη βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο και θα έπρεπε να οδηγήσει σε αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνουν πολλές βελτιώσεις στο σύστημα αδειοδότησης και διοίκησης ώστε να μεγαλώσει η αποτελεσματικότητα του συστήματος. Σήμερα, τα γραφειοκρατικά και διοικητικά προβλήματα είναι αρκετά, ιδίως για τα αιολικά έργα, π.χ. έλλειψη ολοκληρωμένου και δεσμευτικού εθνικού σχεδίου για τις χρήσεις γης, έλλειψη κτηματολογίου και δασολογίου, έλλειψη ενημέρωση και συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων. Τομείς που πρέπει να βελτιωθούν Οι ενεργοβόρες βιομηχανίες αντιμετωπίζουν ευνοϊκές συνθήκες σχετικά με την χρήση ηλεκτρισμού. Μπορούν να προμηθευτούν ηλεκτρισμό σε χαμηλές τιμές με μακροπρόθεσμα συμβόλαια, πράγμα που αποτρέπει την υλοποίηση πολιτικών ενεργειακής εξοικονόμησης. Ο λιγνίτης είναι η κύρια ενεργειακή πηγή για την Ελλάδα και παρέχεται δωρεάν στην ΔΕΗ. Η σπουδαιότητα του λιγνίτη για την Ελληνική Πολιτεία αποτυπώνεται στο γεγονός του προγραμματισμού κατασκευής δυο νέων λιγνιτικών μονάδων στην Ελλάδα. Αν και η κυβέρνηση μόλις εκπόνησε μια μελέτη που δείχνει ότι ο λιγνίτης δεν είναι πια η πλέον οικονομική λύση, παρόλα αυτά προκρίνει την κατασκευή των λιγνιτικών μονάδων για λόγους ενεργειακής ασφάλειας και ανεξαρτησίας. 9 Αξιολόγηση των κλιματικών πολιτικών της Ευρώπης

11 F GREECE Επισκόπηση ανά τομέα A B C D E F G ΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ Δεν υπάρχει συνεκτική κλιματική στρατηγική για μετά το 2020 ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Καλό πλαίσιο, με σημαντική υποστήριξη Προβλήματα στο «διοικητικό» περιβάλλον Οι αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο δημιουργούν αβεβαιότητες Καλές τιμές για τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ). Σχεδιάζεται νέο πλαίσιο που θα συνδέει ασφάλιστρα και τιμή αερίου. Αναμένεται αύξηση της ΣΗΘ λόγω αυξημένη χρήσης φυσικού αερίου στο ενεργειακό μίγμα Η χρήση φτηνού ηλεκτρισμού από τις ενεργοβόρες βιομηχανίες αποτρέπει δράσεις εξοικονόμησης Ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων, που όμως εφαρμόζεται με μεγάλη καθυστέρηση Παρουσιάστηκαν προβλήματα στην πιστοποίηση των ενεργειακών επιθεωρητών. Μερικά κίνητρα φορολογικού χαρακτήρα, αλλά στο σύνολο δεν υπάρχουν επαρκή κίνητρα για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης Σημαντικές επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα (τα λιγνιτικά αποθέματα δίδονται δωρεάν), δεν υπάρχει φόρος CO2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο και συνεκτικό πλαίσιο Έμμεσες επιδοτήσεις για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, χωρίς κάποιο πλάνο αλλαγής του σημερινού καθεστώτος ΚΤΙΡΙΑ Φορολογική υποστήριξη για τα ηλιακά θερμικά. Το συγκεκριμένο πλαίσιο σταμάτησε τη λειτουργία του το 2003, για να επανέλθει μετέπειτα αλλά με μειωμένο εύρος Χαμηλή φορολόγηση της ενέργειας στον κτιριακό τομέα ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Δεν καταβάλλονται προσπάθειες για δράσεις πέρα από αυτές που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία Υποστήριξη για το βιοντίζελ, αλλά όχι για βιοαιθανόλη. Στόχος βιοκαυσίμων στο 7%, αλλά υπάρχουν προβλήματα στην υλοποίηση Επέκταση του μετρό στην Αθήνα, κατασκευή μετρό στη Θεσσαλονίκη και κάποια σχέδια για ηλεκτρικά τρένα. Δεν υπάρχει φόρος CO2, αλλά βασίζεται κυρίως στον όγκο του οχήματος ΓΕΩΡΓΙΑ Υπάρχει νομοθεσία που προστατεύει τις αλλαγές των χρήσεων γης, αλλά μεγάλα προβλήματα στην εφαρμογή και τον έλεγχο Δεν υπάρχουν κίνητρα για την μείωση του μεθανίου, ύπαρξη μόνο μερικών προγραμμάτων για την βιολογική γεωργία ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ Νομικά δεσμευτική και ξεκάθαρη απαγόρευση για τις αλλαγές χρήσης γης των δασών, αλλά προβλήματα στην εφαρμογή και τον έλεγχο Έλλειψη συστήματος απογραφής των δασών και δασολογίου Η απογραφή είναι μερικώς διαθέσιμη για τις προστατευόμενες περιοχές, αλλά χωρίς μεγάλη ανάλυση

12 ΕΛΛΑΔΑ F ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Οι τομείς αναλυτικά ΑΠΕ Το κύριο μέσο στήριξης για τις ΑΠΕ είναι η επιδότηση της τιμής διοχέτευσης της ενέργειας στο δίκτυο (feed-in tariff), που εισήχθη το Καλύπτει όλες τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η τιμή εξαρτάται από τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία. Ωστόσο, το διοικητικό και τεχνικό περιβάλλον δεν είναι ακόμα πολύ ευνοϊκό, δεδομένου ότι υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στην εφαρμογή των ΑΠΕ. Οι καθυστερήσεις οφείλονται στις ακυρώσεις των επενδύσεων από τα δικαστήρια και από το ΣτΕ, λόγω του προβλήματος των μακροχρόνιων αδειών παραγωγής που δεν οδηγούν σε πραγματική κατασκευή των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής (συναλλαγή των αδειών μεταξύ των επενδυτών), αλλά και λόγω της έλλειψης πρόσβασης στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας κτλ. Σημαντικά εμπόδια, ιδίως για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας, είναι η έλλειψη ολοκληρωμένου και δεσμευτικού εθνικού σχεδιασμού χρήσεων γης, η έλλειψη πρόσβασης σε πληροφορίες και η ανάμειξη ενδιαφερομένων πλευρών, συχνά με αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα και τοποθετήσεις. Ωστόσο, όσον αφορά στην προτεραιότητα σύνδεσης και χρήσης του δικτύου, τα έργα ΑΠΕ έχουν σαφές προβάδισμα έναντι των μονάδων συμβατικών καυσίμων. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Η συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας υποστηρίζεται μέσω μιας ευνοϊκής τιμής παροχής ενέργειας στο δίκτυο. Υπάρχουν συγκεκριμένα τιμολόγια για τις διαφορετικές τεχνολογίες συμπαραγωγής ενέργειας που έχουν προταθεί, αλλά δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Για τους λόγους αυτούς είναι πιθανό να μην επιτευχθεί ο εθνικός στόχος που έχει τεθεί για την αύξηση της συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 12%. ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στην Ελλάδα, έχουν ήδη δοθεί μεγάλες επιδοτήσεις στη ΔΕΗ. Τα κοιτάσματα λιγνίτη παρέχονται δωρεάν, με βάση ρύθμιση που βρίσκεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημιουργίας της ΔΕΗ. Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν επίσημα σχέδια για τη σταδιακή κατάργηση των μονάδων παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη και έχει αυξηθεί ο φόβος ότι αυτή η κατάσταση θα διευρυνθεί με την πρόσβαση ιδιωτών επενδυτών στην εκμετάλλευση των λιγνιτικών κοιτασμάτων. Η τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα δεν υποστηρίζεται στην Ελλάδα, ούτε για τον άνθρακα και το φυσικό αέριο, αλλά ούτε και τη βιομάζα. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΠΕ Αν και δεν υπάρχουν στοχευμένες πολιτικές στον τομέα αυτό, παρά μόνο μερικά πιλοτικά έργα ή έργα επίδειξης για τις ΑΠΕ, η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη βιομηχανία για τη παραγωγή θερμότητας ή καυσίμων αυξήθηκε κατά 1,4% από το 2000 έως το Το πιο πιθανό είναι αυτό να οφείλεται σε αυτόνομες πρωτοβουλίες εντός των τομέων. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Η ενεργειακή απόδοση του βιομηχανικού τομέα δεν καλύπτεται από ειδικά κίνητρα. Παράλληλα δεν υπάρχουν συστήματα υποστήριξης που να αφορούν στην εμπορία εκπομπών και δεν υπάρχει υποστήριξη για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών. Χωρίς στοχοθέτηση, ο τομέας δεν θα είναι δυνατόν να επιτύχει στο μέλλον μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Οι βιομηχανίες που χρησιμοποιούν μεγάλα ποσά ενέργειας, κυρίως βιομηχανίες χάλυβα και αλουμινίου, ευνοούνται από τα πολύ χαμηλά τιμολόγια για τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό δεν υποστηρίζει την ανάπτυξη ΑΠΕ ή μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας. Εξάλλου, η φορολόγηση της ενέργειας για τα συμβατικά καύσιμα που χρησιμοποιούνται στον κλάδο είναι μάλλον χαμηλή. Υπάρχει σε ισχύ κάποια μικρή υποστήριξη για τον καινοτόμο σχεδιασμό προϊόντων, η οποία όμως δεν είναι σε καμία περίπτωση υψηλού βαθμού φιλοδοξίας. 11 Αξιολόγηση των κλιματικών πολιτικών της Ευρώπης

13 F ΕΛΛΑΔΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΕ Η παραγωγή θερμότητας από ανανεώσιμες πηγές στον κτιριακό τομέα έχει υποστηριχθεί με επιχορηγήσεις επενδύσεων, επιδοτήσεις και φορολογικές ελαφρύνσεις από το Καθώς υπήρχαν περιορισμοί επί του προϋπολογισμού, μια χαμηλότερη επιδότηση εισήχθη το 2006 και βρίσκεται ακόμη σε ισχύ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Με τη σημερινή νομοθεσία, δε διαφαίνεται κάποια μεταβατική τροχιά για τη δημιουργία κτηρίων μηδενικής ενέργειας. Ωστόσο, ένα νέο πλαίσιο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το τρέχον έτος, το οποίο χαράσσει μια πορεία προς τη δημιουργία κτηρίων μηδενικής ενέργειας έως το Παράλληλα έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία οι απαιτήσεις της οδηγίας οικολογικού σχεδιασμού. Υπάρχει ήδη η σήμανση που αφορά στην ενεργειακή ταξινόμηση των λευκών συσκευών και το 2009 εισήχθη ένα επιτυχημένο πρόγραμμα για την ενεργειακή απόδοση των κλιματιστικών συσκευών. Ο Κανονισμός της ΕΕ σχετικά με την ενεργειακή πιστοποίηση των κτηρίων έχει αρχίσει να εφαρμόζεται, αλλά με μία σημαντική καθυστέρηση 4 ετών. Παράλληλα, η εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας δεν είναι πολύ ισχυρή, ενώ υπάρχουν και προβλήματα σχετικά με την πιστοποίηση «ενεργειακών επιθεωρητών». Το επίπεδο φορολόγησης επί της ενέργειας που χρησιμοποιείται σε κτίρια είναι αρκετά χαμηλό. Το φυσικό αέριο, για παράδειγμα, δεν έχει καμία φορολόγηση, εφόσον χρησιμοποιείται για τη θέρμανση κτιρίων. Ένα ποσοστό βιοκαυσίμων έως 5% θα πρέπει να αναμειγνύεται στα διυλιστήρια. Επιπλέον, έχει οριστεί μια ετήσια ποσόστωση για τα βιοκαύσιμα, η οποία απαλλάσσεται από το φόρο για ορυκτά καύσιμα. Παράλληλα υπάρχουν επιδοτήσεις μεταξύ 40% και 55% για τα βιοκαύσιμα, αλλά όχι και για τη βιοαιθανόλη. Η υποστήριξη αυτή έχει οδηγήσει σε μια μικρή αύξηση της χρήσης βιοκαυσίμων κατά 0,9% μεταξύ 2005 και Η τρέχουσα ποσόστωση καθορίζεται σε 7%, αλλά τα τρέχοντα μέτρα και τάσεις καθιστούν απίθανο ότι αυτό θα επιτευχθεί. Η μετακίνηση με ηλεκτρικά μέσα δεν παίζει κανένα ρόλο στη μελλοντική στρατηγική της Ελλάδας στον τομέα των μεταφορών. Δεν υπάρχουν κίνητρα για τη μείωση των εκπομπών των νέων οχημάτων κάτω από τα όρια που θέτει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όσον αφορά στις εμπορευματικές μεταφορές, δεν υπάρχουν κίνητρα για χαμηλότερες εκπομπές από τα φορτηγά. Το πρόβλημα επιδεινώνεται από το γεγονός ότι ο ελληνικός στόλος οχημάτων είναι αρκετά παλιός, περίπου 18 χρονών κατά μέσο όρο. Μόνο μικρές επενδύσεις προγραμματίζονται για την ανάπτυξη μεταφορών χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η δραστηριοποίηση συνήθως γίνεται σε επίπεδο πόλης/κοινότητας και δεν υπάρχει συνολική στρατηγική. επίσης, ο σχεδιασμός για αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών δεν παίζει κανένα ρόλο στον ελληνικό τομέα των μεταφορών. Τα αυτοκίνητα φορολογούνται με βάση τον όγκο τους και όχι με βάσει τις εκπομπές CO2. Στο γεωργικό τομέα, υπάρχουν όρια για τα επίπεδα αζώτου, αλλά η επιβολή τους γίνεται μόνο όπου καταβάλλονται επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και δεν υπάρχουν μέτρα για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου και υπάρχει μόνο περιορισμένη υποστήριξη για τις αειφόρες γεωργικές πρακτικές, οι συνολικές εκπομπές από τη γεωργία μειώθηκαν σημαντικά, κατά περισσότερο από 10% το διάστημα Από το 1999, η χρήση γης στην Ελλάδα καταγράφεται μέσω του προγράμματος CORINE, το οποίο ανανεώνεται κάθε 10 χρόνια. Ωστόσο, η ανάλυση του CORINE δεν είναι ικανοποιητική, ενώ δεν υπάρχει κάποιο άλλο σύστημα καταγραφής ή σχετική νομοθεσία. Οι προστατευόμενες περιοχές έχουν χαρτογραφηθεί. Δεν υπάρχει απογραφή των δασών για το σύνολο της χώρας, κάτι το οποίο συνιστά σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας για τους επενδυτές. Οι δασικές περιοχές προστατεύονται επαρκώς από το Σύνταγμα και από τη νομοθεσία κατά της αλλαγής χρήσης γης. Αν και η νομοθεσία είναι σαφής και πολύ αυστηρή, υπάρχουν σημαντικά προβλήματα με την αποτελεσματική εφαρμογή, κυρίως λόγω της έλλειψης χαρτογράφησης των δασών.

14 ΕΛΛΑΔΑ Ανανέωση (Νοέμβριος 2010): Η αξιολόγηση των πολιτικών της Ελλάδας αφορά την περίοδο μέχρι τον Ιούλιο του Από τότε έχουν ανακοινωθεί νέες πρωτοβουλίες, όπως το μαζικό πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια με τίτλο «Χτίζοντας το μέλλον» και η συσχέτιση των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων με τις εκπομπών CO2. Αν συνεκτιμώνταν οι εξελίξεις αυτές, η κατάταξη της Ελλάδας θα ήταν καλύτερη και η τελική της βαθμολόγηση θα ήταν «Ε». Τούτο όμως δεν ήταν δυνατό, καθώς η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν δεδομένη για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που αξιολογήθηκαν. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα για τη βελτίωση της βαθμολόγησής της καθώς σήμερα -εν μέσω οικονομικής κρίσης- επιβάλλεται η σταδιακή μετάβαση της χώρας σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. 13 Αξιολόγηση των κλιματικών πολιτικών της Ευρώπης

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο,

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 22 Mαΐου 2013 Νέες πραγματικότητες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας Αντίκτυπος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές Ηλίας Ντεμιάν Περιβαλλοντολόγος Ερευνητής ΙΟΒΕ Δομή παρουσίασης 1. Αποτύπωση της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Δ.Μενδρινός, Κ.Καρύτσας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νοέμβριος 2009 Γεωθερμική Ενέργεια: η θερμότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΑΛΑΡΗ-ΣΦΗΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΑΣΤΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET Ονομάζεται μια ομάδα παγκόσμιων πόρων πληροφοριών. Αυτοί οι πόροι έχουν τόσο μεγάλο εύρος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό

Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό Μεταρρυθμίσεις με το Βλέμμα στο Μέλλον - Κύκλος ανοιχτών συζητήσεων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Δημήτρης Παπακανέλλου, Επικεφαλής Συμβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Δυνατότητες Αξιοποίησης Ηλιακής Ενέργειας Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (Φ/Β).

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος Γεωπόνος M.Sc., Διδάκτωρ Αγροτικής Οικονομίας Α.Π.Θ. Υπεύθυνος Τομέα Αγροτικής Πολιτικής ΔΗΜΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση

Ηλεκτρική Ενέργεια: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση Ηλεκτρική Ενέργεια: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ PROCURA + ΠΡΑΣΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ... 4 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 5 1 Εισαγωγή Οι δηµόσιες αρχές καταναλώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

16 33 37 83 86 363 367 388 Πίνακας 29: 363 366 388 63 66 68 76 77 78 87 88 Böwer Michou Ungerer 333 373 376 377 378 383 386 387 388 388 - - - - - - - - - 1/4 - - - - - -. - - - -

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Αθήνα, 20-2-2006 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Οι προτάσεις του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Ο ΣΕΦ έχει επανειλημμένως αποστείλει τεκμηριωμένες προτάσεις προς το

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) www.helapco.gr ΤΕΕ Χανιά, 22 Μαΐου 2009 Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών ΣΕΦ 6 ιδρυτικά µέλη το 2002 49 µέλη σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Συζήτηση: Οι ενεργειακές Προκλήσεις της Κύπρου, Λεµεσός, 11 Νοεµβρίου 2010

ηµόσια Συζήτηση: Οι ενεργειακές Προκλήσεις της Κύπρου, Λεµεσός, 11 Νοεµβρίου 2010 ηµόσια Συζήτηση Οι Ενεργειακές Προκλήσεις της Κύπρου Εισαγωγή στη συζήτηση Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς Νοε 2010 ηµόσια Συζήτηση: Οι ενεργειακές Προκλήσεις της Κύπρου, Λεµεσός, 11 Νοεµβρίου 2010 0 Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Για ένα ελπιδοφόρο μέλλον των ΑΠΕ στη χώρα

Για ένα ελπιδοφόρο μέλλον των ΑΠΕ στη χώρα Για ένα ελπιδοφόρο μέλλον των ΑΠΕ στη χώρα Γιάννης Χατζηβασιλειάδης Διπλ. Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Γενικός Γραμματέας ΙΕΝΕ 1 Εξέλιξη των εφαρμογών ΑΠΕ σε χώρες της ΕΕ σε σύγκριση με την Ελλάδα (I/II) Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.

Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12. Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΧΡΗΣΗ: Οικοτροφεία Κτίριο Τμήμα κτιρίου Αριθμός ιδιοκτησίας (για

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκίνηση σήμερα και αύριο παραδείγματα καλής εφαρμογής

Ηλεκτροκίνηση σήμερα και αύριο παραδείγματα καλής εφαρμογής Ηλεκτροκίνηση σήμερα και αύριο παραδείγματα καλής εφαρμογής Μαρία Ζαρκαδούλα Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος & Μεταφορών Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Ημερίδα: «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Εϖιχειρηµατικότητα, Ενέργεια & Αϖασχόληση Εµϖορικό και Βιοµηχανικό Εϖιµελητήριο Αθηνών Πέµϖτη, 2 Ιουλίου 2009 Συµϖεράσµατα Ηµερίδας ΙΕΝΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ Αλεξ. Σούτσου 3, 106 71

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ 25 4 2012 Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ ΣΥΝΟΨΗ Πιο φιλόδοξους στόχους για τα φωτοβολταϊκά αλλά και για το σύνολο των ΑΠΕ προτείνει ο ΣΕΦ, τόσο σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα (2020),

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 09 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8.444 Γραφείο Δημάρχου Προς Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 19 ΜΕΡΟΣ 1 - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

26 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Athinais, αίθουσα Leontius Ώρα έναρξης: 11:00

26 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Athinais, αίθουσα Leontius Ώρα έναρξης: 11:00 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Ενεργειακή διαχείριση κτιρίων Η λύση της meazon Ανάπτυξη δικτύου συνεργατών meazon» Μέτρηση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και εξ αποστάσεως διαχείριση της λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών Σοφοκλής Πιταροκοίλης Μέλος ΔΣ ΣΕΦ 1 Ιουλίου 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ H κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΙΟΒΕ εκέµβριος 2011 Στην ερευνητική οµάδα που

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.6.2014 COM(2014) 354 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης της αγοράς στον τομέα των γαλακτοκομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL)

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (2012) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 55 συνδικαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Ενέργεια Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στην Ενέργεια και στις Μεταφορές

Νέες Τεχνολογίες στην Ενέργεια και στις Μεταφορές Νέες Τεχνολογίες στην Ενέργεια και στις Μεταφορές Δρ. Σπύρος Κιαρτζής Διευθυντής Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας & Νέων Τεχνολογιών Αθήνα 13 Νοεμβρίου 2014 Μία ματιά προς τα εμπρός... Η πρόκληση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc Τµήµα Κτιρίων Ενεργειακή ιαχείριση Η διαχείριση ενέργειας δεν είναι µόνο ένα τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εμπόδια Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) www.helapco.gr Workshop Φωτοβολταϊκών ΙΕΝΕ Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Ήλιος: η τελική λύση Φωτοβολταϊκά Ο ταχύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 2 η Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ» Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης

Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc ΚΑΠΕ, Τµήµα Κτηρίων gmarko@cres.gr, 2106603286, 6974757500

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Ζήσης Σαμαράς, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ Δημήτρης Μερτζής, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ

Καθ. Ζήσης Σαμαράς, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ Δημήτρης Μερτζής, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ Επιδεικτική λειτουργία μικρής κλίμακας κινητής μονάδας αεριοποίησης αγροτικών υπολειμμάτων για την αποκεντρωμένη συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού Καθ. Ζήσης Σαμαράς, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ Δημήτρης Μερτζής,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους 1. Εισαγωγή Για την επίτευξη των εθνικών στόχων για μερίδιο ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας 13% μέχρι το 2020, αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Το LIFE+ στην Ελλάδα

Το LIFE+ στην Ελλάδα Το LIFE+ στην Ελλάδα Δρ. Τζούλια Τζώρτζη Αρχιτέκτων Τοπίου Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Γιώργος Πρωτόπαπας Αρχιτέκτων DESA DEA Αθήνα 11 Ιουνίου 2010 Η Ελληνική Εμπειρία στην Ευρώπη Προτάσεις του 2009 σε

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2012

Ενεργειακή Επανάσταση 2012 Ενεργειακή Επανάσταση 2012 Ένα βιώσιμο Ενεργειακό Σενάριο για τον πλανήτη προκειμένου να αποφύγουμε τις κλιματικές αλλαγές, να απεξαρτηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα και να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Ποιος υποσκάπτει την ανάπτυξη; Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών 19 Δεκεμβρίου 2012 ΣΕΦ: το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007 Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη ΤΕΧNΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΑΘΗΝΑ, 8-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΕ Για την 9η Συνεδρία:

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Κωνσταντίνος Ξήχειλος Αν. Διευθυντής Υπηρεσίας Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015 Γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & καταναλωτές

ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & καταναλωτές ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & Αυτοπαραγωγής σε εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές ιασφάλιση ουσιαστικού και υγιούς ανταγωνισμού Προστασία Συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα site: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική γεωργία. απολογισμός δεκαετίας. Nεότεροι και καταρτισμένοι οι Ευρωπαίοι βιοκαλλιεργητές, διπλάσιες οι καλλιεργούμενες εκτάσεις

Βιολογική γεωργία. απολογισμός δεκαετίας. Nεότεροι και καταρτισμένοι οι Ευρωπαίοι βιοκαλλιεργητές, διπλάσιες οι καλλιεργούμενες εκτάσεις Βιολογική γεωργία απολογισμός δεκαετίας Nεότεροι και καταρτισμένοι οι Ευρωπαίοι βιοκαλλιεργητές, διπλάσιες οι καλλιεργούμενες εκτάσεις ΜΟΝΙΜΟΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΙΑ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα