ΜΑΡΤΙΝ ΧΑΪΝΤΕΓΓΕΡ ΚΑΙ ΆΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ: ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΡΤΙΝ ΧΑΪΝΤΕΓΓΕΡ ΚΑΙ ΆΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ: ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ"

Transcript

1 ΜΑΡΤΙΝ ΧΑΪΝΤΕΓΓΕΡ ΚΑΙ ΆΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ: ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΖΗΣΗΣ ΚΟΤΙΩΝΗΣ ρ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Εντ. Επίκ. Καθηγητής Τµ. Αρχιτεκτονικής, Παν/µίου Θεσσαλίας Το άρθρο επιχειρεί ν αναλύσει και να παρέχει υποστηρικτική µαρτυρία των δύο, διαφορετικών προσεγγίσεων για το ελληνικό τοπίο: του Γερµανού φιλόσοφου Martin Heidegger και του Έλληνα Αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη. Το σηµείο εκκίνησης για αυτή τη διαπίστωση των διϊσταµένων απόψεων τοποθετείται τη δεκαετία του 60, µε τη σκληρή κριτική του Heidegger για το Ξενοδοχείο Ξενία στην Ολυµπία, δηµιούργηµα του Κωνσταντινίδη, το οποίο θεωρούσε µη, ουσιαστικά, αποδεκτό και όχι σ εναρµόνιση µε το φυσικό τοπίο. Ο Χάιντεγγερ και ο Κωνσταντινίδης θεωρούνται δύο αποκλίνοντες, δύο εχθροί, µετά από την καταρχήν υποτιµητική παρατήρηση του πρώτου για το δηµιούργηµα του δεύτερου, που στη συνέχεια θέτει προσφιλή ερωτήµατα: Ο Χάιντεγγερ είναι ο Γερµανός φιλόσοφος, που το φιλοσοφικό του ταξίδι είναι ταξίδι επιστροφής και απόπειρας αποκάλυψης της Ελλάδας, µέσα από την αρχαία της σκέψη, ενώ ο Κωνσταντινίδης είναι ο Έλληνας αρχιτέκτονας, που έχοντας επιστρέψει από το σπουδαστικό του ταξίδι στη Γερµανία, και κουβαλώντας µαζί του την µεταροµαντική φιλοσοφική και ηθική αποσκευή, έρχεται στην Ελλάδα για να κτίσει στο τοπίο της ως Έλληνας. Όταν µιλάµε για τον Γερµανό φιλόσοφο και το µεταπολεµικό του ταξίδι στην Ελλάδα και όταν µιλάµε για τον Έλληνα αρχιτέκτονα και το µεταπολεµικό του έργο µέσα στην ελληνική ύπαιθρο, πρέπει να τους θεωρούµε παραδειγµατικά, µέσα από την αντιµετώπισή τους του τοπίου, ως φορείς µιας ιδεολογίας που σηµάδεψε τον µοντερνισµό και εγκαθίδρυσε τον µαζικό τουρισµό, ως αναπόσπαστο κοµµάτι της σύγχρονης ζωής. Ο φιλόσοφος αναζητούσε αυτό που προσδοκούσε ως ίδιον του ελληνικού, χωρίς τις περισσότερες φορές να το βρίσκει καθώς η προσδοκία του δεν συνέπιπτε µε εκείνο που αντιµετώπιζε, κυρίως µέσα στην εικόνα του τοπίου. Πάντως, η επιλογή του τόπου είναι ένα εγγενές στοιχείο της τουριστικής κίνησης, ενώ παράλληλα έχει την διάσταση της οικοδοµικής ανάπτυξης και εξάπλωσης στην ύπαιθρο. Αν ο Χάιντεγγερ είναι ο παραδειγµατικός µεταφερόµενος τουρίστας, που επιλέγει απορρίπτοντας τον τόπο της διαµονής του, ο Κωνσταντινίδης είναι ο παραδειγµατικός οικοδόµος της τουριστικής ανάπτυξης, που την ίδια εποχή, τη δεκαετία του 60, επιλέγει απορρίπτοντας τα µέρη για την εγκατάσταση των νέων τουριστικών µονάδων του Ε.Ο.Τ. Ο Κωνσταντινίδης, κατά τη δεκαετία του 60 από την υπεύθυνη θέση του στο Ε.Ο.Τ. κατάφερε όχι µόνο να κτίζει κτίρια - σκελετούς - µέσα στο ελληνικό τοπίο αλλά και να επιλέγει την τοποθεσία που τα κτίρια αυτά θα οικοδοµηθούν. Η επιλογή της τοποθεσίας, είναι µια άκρως αρχιτεκτονική χειρονοµία. Με την επιλογή τόσο του οικοπέδου όσο και της µορφής του κτιρίου δηµιουργείται ένα ολόκληρο ερµηνευτικό πλαίσιο για τον υπαίθριο χώρο, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Έχοντας ο ίδιος την ευκαιρία µιας τέτοιας συνολικής χωροθεσίας της αρχιτεκτονικής του, ουσιαστικά µε ένα τρόπο άκρως πνευµατικό επαναλάµβανε το κυρίαρχο πρότυπο της εποχής για την οικιστική ανάπτυξη πέρα από τα στενά όρια των οικισµών και των πόλεων. Η απόσταση, η αποξένωση, ως προϊόν της µοντέρνας επιλεκτικότητας, είναι µια απόσταση που αντιµετωπίζουµε, πρώτα από όλα, ανάµεσα στον φιλόσοφο και τον αρχιτέκτονα. Η νεωτερική επιλεκτικότητα του φιλόσοφου τον εµποδίζει να αναγνωρίσει στις σύγχρονές του κατασκευές, όπως ο σκελετός του ξενοδοχείου του Κωνσταντινίδη, µια αισθητικώς αποδεκτή εκδοχή της συγχρονικότητάς του, µε τον ίδιο τρόπο που και ο

2 Κωνσταντινίδης, σε κάθε ευκαιρία ετοποθετείτο πολεµικά προς τις αρχιτεκτονικές απόπειρες των συγκαιρινών του µοντέρνων αρχιτεκτόνων, µε τη µερική εξαίρεση της περίπτωσης του Mies Van der Rohe. Όµως αυτή η επιλεκτικότητα του νεωτερικού ανθρώπου ως δυνατότητα επιλογής δεν είναι ποτέ αµιγώς αισθητική. MARTIN HEIDEGGER AND ARIS KONSTANDINIDIS: ON THE MODERN PROGRAM FOR TOURISM APPROPRIATION OF THE GREEK LANDSCAPE ZISSIS KOTIONIS Dr. Architect NTUA Adj. Assist. Prof., Dept. of Architecture, Univ. of Thessaly The article attempts to analyze and to provide the supporting evidence of the two, different approaches on the Greek landscape: of the German philosopher Martin Heidegger and of the Greek architect Aris Konstandinidis. The starting point for this ascertainment of diverging views started in the 60s with the strong critique of Heidegger concerning the Xenia Hotel in Olympia, in the Peloponnisos region of Greece, creation of Konstandinidis, who considered it nonessentially acceptable and not in harmony with the natural landscape. Heidegger and Konstandinidis have expressed themselves with symmetrically opposed views, they could be seen as two enemies, after the first s derogative remarks towards the creation of the second, which sets forward the beloved questions: The first one is a German philosopher, whose philosophic trip is a trip of return, and of a revelation attempt of Greece through its ancient thought, while the second is the Greek architect, who having returned from his educational journey from Germany, and carrying with him post romantic philosophic and ethical baggage, comes to Greece to build in its landscape as a Greek. When we speak on behalf of the German philosopher in reference to his postwar trip to Greece and for the Greek architect and his postwar creation within the Greek landscape, we consider them as part of their handling of the landscape, as bearers of an ideology which marked modernism and established mass tourism, as an inseparable part of modern life. Philosopher was seeking for something which corresponded to his perception of what he envisioned as peculiarly Greek, often without finding it, as his expectation did not coincide with what he found in the picture of the landscape. However the choice of a site is an inborn component of tourism flux, while in parallel, having the dimension of propriety for building development and construction works in the open spatial landscape. Whether Heidegger is the exemplary tourist, which selects while rejecting the location of his stay, Konstandinidis is, perhaps, the exemplary builder of tourism development, who at the same time, during the decade of the 60s, concurrently selects while rejecting the locations for the establishment of GNTO s new tourism installations. Konstandinidis, during that same decade with his position of responsibility with the Greek National Tourism Organization (GNTO) achieved concurrently not only to build buildings building frames within the Greek landscape and simultaneously in selecting the location for these buildings to be built. The selection of the location is a very important architectural action. With the selection of the land plot just as much as with

3 the selection of the shape of the building somehow a whole interpretative frame gets created for the open spatial landscape. Having himself the opportunity of such a complete localization of architecture, essentially with an extremely spiritual way, he was repeating the sovereign model of his time for the ekistics development beyond the narrow limitations of settlements and of towns. Distance, estrangement, as an output of modern selectivity, is a type of distance which we face first of all between the philosopher and the architect. Philosopher s innovative selectivity prevents him to recognize his contemporary creations, such as the structural framework of a hotel studied by Konstandinidis, an esthetically accepted version of its contemporariness, in the same way that Konstandinidis, with each opportunity had strong opposite views in favor of the architectural attempts shared by his contemporary modern architects, with the partial exception of Mies Van der Rohe s. However, his choice of the modernist man as a possibility of selection has never been entirely aesthetic. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Αν επισκεφθεί κανείς σήµερα το Motel Ξενία που σχεδίασε ο Άρης Κωνσταντινίδης και χτίστηκε στην Ολυµπία το 1963, θα αντιµετωπίσει ένα ιδιάζον θέαµα: Το ίδιο το κτίριο εγκαταλελειµµένο από χρόνια καθώς είναι, αν και έχει υποστεί αρκετές ζηµιές, είναι απολύτως αναγνωρίσιµο, σιωπηλό αλλά πιστό, παρά την ερειπιώδη του κατάσταση, στις αρχικές προθέσεις του αρχιτέκτονα, καθώς ακόµη και σήµερα τα βαθυπράσινα και πορτοκαλιά αλλά ακόµη και τα µαύρα χρώµατα των τοίχων υποδηλώνουν την θαµπή λάµψη κάποιων αρχικών προθέσεων (εικ.1). Όµως είναι ενδιαφέρον ότι ένα είδος αναρριχητικού φυτού, αυτοφυές, έχει µε τα χρόνια κατακλείσει το κτίριο, τον κεντρικό του υπαίθριο χώρο, έχει σκαρφαλώσει από τις σκάλες και έχει συχνά εισχωρήσει µέσα στα παραβιασµένα δωµάτια, για να εξέλθει από πόρτες και παράθυρα στα µπαλκόνια και τις όψεις του κτιρίου. Αυτό το εκτεταµένο πράσινο, το αυτοφυές, είναι µια νέα λεπτή κρούστα της γης πάνω στο ερειπωµένο κτίριο, προσωρινή ασφαλώς, που µε την προσωρινότητα και την ευθραυστότητά της, όµως, καταδεικνύει ακόµη πιο τραγικά την ευθραυστότητα του ίδιου του σκληρού κτιρίου που κάλλιστα µια επιλογή κατεδάφισής του, θα το σάρωνε τόσο τυχαία και τόσο εύκολα, όσο εύκολο είναι να απλωθεί επάνω του και να το καλύψει οριστικά ο αυτοφυής κισσός της Ολυµπίας.Αν αυτό είναι ένα στιγµιότυπο από τη σύγχρονη ιστορία του κτιρίου, υπάρχει για να βάλουµε πλάι του ένα άλλο στιγµιότυπο, από την εποχή της οικοδοµήσεώς του, το 1963, έτσι όπως αναδύεται σε µια σύντοµη αναφορά από το σύντοµο πέρασµα του Γερµανού φιλόσοφου Μάρτιν Χάιντεγγερ από την Ολυµπία, το Ο φιλόσοφος, στο φιλοσοφικό του χρονικό από το ταξίδι του στην Ελλάδα, µε τίτλο «ιαµονές», σηµειώνει καθ οδόν προς τον αρχαιολογικό χώρο της Ολυµπίας: «Πρώτα όµως βρήκαµε µόνον ένα άσχηµο χωριό παραµορφωµένο από ηµιτελείς οικοδοµές τουριστικών ξενοδοχείων για Αµερικάνους» 1. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η χρονολογική σύµπτωση του ταξιδιού του φιλοσόφου µε τον χρόνο της έγερσης του ξενοδοχείου, πιστοποιεί την ταύτιση της εικόνας των «ηµιτελών οικοδοµών τουριστικών ξενοδοχείων για Αµερικάνους» που παραµόρφωναν το χωριό µε το κτίριο του Motel - Ξενία του Κωνσταντινίδη. Μέσα σε αυτή τη τροχιά των σαράντα σχεδόν χρόνων από τότε µέχρι σήµερα, που είναι και ο χρόνος ζωής του ερειπωµένου ξενοδοχείου, έχουµε µια συµµετρική κατάσταση σε επανάληψη. Το ηµιτελές τότε, πριν ολοκληρωθούν οι οικοδοµικές εργασίες, είναι ένα σύµµετρο ατελές τώρα, όπου το εγκαταλειµµένο κτίριο τελεί σε κατάσταση ριζικής ερείπωσης. Βέβαια αυτή η σύµµετρη µοίρα ανάµεσα στο γιαπί και το 1 Μ. Χάιντεγγερ, ιαµονές. Το ταξίδι στην Ελλάδα, Κριτική, (1998), σελ. 43.

4 ερείπιο, δεν είναι µια µοίρα, ένα πεπρωµένο, τυχαία συλλαµβανόµενο µέσα από την εικόνα της αρχιτεκτονικής του Κωνσταντινίδη. Το αντίθετο µάλιστα:θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι το ιδιοσυστασιακό στοιχείο της αρχιτεκτονικής του, έτσι όπως το συνέλαβε µε την διαλεκτική του καννάβου και των συντετµηµένων λίθινων τοιχίων, την εναλλαγή του κενού µε το πλήρες, όπως γίνεται σε ένα σπασµένο διάτρητο δοχείο, ή την επικυριαρχία του σκελετού ως δοµικού στοιχείου που προϋπάρχει του κτιρίου και της πραγµατικής κατοίκησής του, όλα αυτά εν απολύτω συντοµία αποτελούν την στοιχειοθέτηση µιας αρχιτεκτονικής που ήθελε να ορίζεται µέσα σε ένα χρονικό ορίζοντα, όπου µέσα του συναιρεί την προϊστορία του κτιρίου ως οικοδοµής αλλά και τον τελικό του προορισµό ως ερείπιο του εαυτού του. Εικόνα 1. ΠΗΓΗ:Κωνσταντινίδης, Παλιά Αθηναϊκά σπίτια. (...)

5 Και ήδη εδώ αν έπρεπε να αναζητήσουµε ένα ιδεολογικό βάθος, µέσα από το οποίο αυθεντικά αναφαίνονται οι αρχιτεκτονικές µορφές του Άρη Κωνσταντινίδη, σίγουρα θα περνάγαµε µέσα από τον γερµανικό ροµαντισµό και την µεγάλη του προσήλωση στον ερειπιώδη κόσµο της εν απωλεία αρχαιότητος. Αλλά εδώ κατά τρόπο απρόσµενο, σε σχέση µε µια εχθρικότητα που εντοπίσαµε από την αρχή, επέρχεται µια σύγκλιση και µια οικειότητα. Ο Χάιντεγγερ και ο Κωνσταντινίδης είναι δύο αποκλίνοντες, δύο εχθροί, µετά από την παρατήρηση του πρώτου περί ηµιτελών οικοδοµών για Αµερικάνους. Ξαφνικά όµως καταγωγική κοινότητα µε αντίστροφες συµµετρίες υπονοµεύει την εχθρότητα και θέτει προσφιλή ερωτήµατα: Ο Χάιντεγγερ,είναι ο Γερµανός φιλόσοφος, που το φιλοσοφικό του ταξίδι είναι ταξίδι επιστροφής, και απόπειρας αποκάλυψης της Ελλάδας µέσα από την αρχαία της σκέψη, ενώ ο Κωνσταντινίδης είναι ο έλληνας αρχιτέκτονας, που έχοντας επιστρέψει από το σπουδαστικό του ταξίδι στη Γερµανία, και κουβαλώντας µαζί του την µεταροµαντική φιλοσοφική και ηθική αποσκευή, έρχεται στην Ελλάδα για να κτίσει στο τοπίο της ως Έλληνας. Ας παραµείνουµε όµως µε την επίγνωση της βαθιάς συγγένειας των δύο, επάνω στο επιφαινόµενο της διαµάχης τους. Ασφαλώς λοιπόν ο Χάιντεγγερ πίσω από τις ηµιτελείς κατασκευές και την εισβολή των Αµερικάνων στην Ευρώπη διαβλέπει ένα πεδίον αλώσεως των ερειπίων αυτού που εκείνος κατανόησε ως ιδιοσυστασία του Ελληνικού (ή αλλιώς το ίδιον των Ελλήνων: das Eigene den Griechen). Αυτή την ιδιοσυστασία του «ελληνικού» αναζήτησε στο ταξίδι του στην Ελλάδα. Το ταξίδι κράτησε µερικές µέρες. Ήταν µια κρουαζιέρα: Το κατέβασµα από την Αδριατική, Κέρκυρα, Ιθάκη, Ολυµπία, ήλος και εν τέλει, Ακρόπολη και Αθήνα. Σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, ο φιλόσοφος αναζητά αυτό που προσδοκούσε ως ίδιον του ελληνικού, χωρίς τις περισσότερες φορές να το βρίσκει καθώς η προσδοκία του δεν συνέπιπτε µε εκείνο που αντιµετώπιζε κυρίως µέσα στην εικόνα του τοπίου. Κάπου σηµείωνε: «Η Ολυµπία µας επέτρεψε άρα να δούµε τον ίδιο τον ελληνικό κόσµο όπως το επιδιώκαµε; Και ναι και όχι γιατί η περιοχή της Ολυµπίας δεν προσέφερε ακόµη το ελληνικό του τόπου (das Griechische des Landes), την θάλασσά του και τον ουρανό του. Το ελληνικό συνέχισε να είναι κάτι που προσδοκούσα, κάτι που διαισθανόµουν µέσα από την ποίηση των αρχαίων, κάτι που προσέγγιζα χάρη στις «Ελεγείες» και τους «Ύµνους» του Χαίλντερλιν κάτι που σκεφτόµουν στις µακρές οδούς της σκέψης». Ίσως να ξενίζει εµάς που θεωρούµε τους εαυτούς µας Έλληνες, η αναζήτηση του «ελληνικού» από τον Γερµανό φιλόσοφο ως επιβεβαίωση µιας ενορατικής επαγγελίας ενός γερµανού ποιητή του δεκάτου ογδόου αιώνα, του Χαίλντερλιν, που έγραψε και περιέγραψε την Ελλάδα χωρίς να την έχει ποτέ επισκεφθεί 2. Όµως για το δυτικό άνθρωπο είναι φυσικό να αναζητά σε µια εκ των υστέρων επίσκεψη, µία εκ των προτέρων προσδοκία επαλήθευσής του από το ίδιο το τοπίο. Θα µπορούσαµε να εγγράψουµε αυτή τη προσδοκία κι αυτή την αγωνία του φιλοσόφου µέσα στην περιοχή µιας -ας την ονοµάσουµε- «µεταροµαντικής κατασκευής». Αλλά ακόµη και αν πρόκειται για µια κατασκευή, µια φαντασίωση του ελληνικού τοπίου, αυτό καθόλου δεν σηµαίνει ότι εκείνος που έχει δει το ελληνικό τοπίο, εµείς, κατέχουµε µια πιο αληθή εικόνα από την εξ αποστάσεως εικόνα της ροµαντικής επαγγελίας. Θέλω όµως τώρα να σας προϊδεάσω για τις προθέσεις αυτής της παρέµβασης. Όταν µιλάµε για τον Γερµανό φιλόσοφο και το µεταπολεµικό του ταξίδι στην Ελλάδα και όταν µιλάµε για τον Έλληνα αρχιτέκτονα και το µεταπολεµικό του έργο µέσα στην ελληνική ύπαιθρο, πρέπει να τους θεωρούµε παραδειγµατικά, µέσα από την αντιµετώπισή τους του τοπίου, ως φορείς µιας ιδεολογίας που σηµάδεψε τον µοντερνισµό και εγκαθίδρυσε τον µαζικό τουρισµό, ως αναπόσπαστο κοµµάτι της 2 Στον «Υπερίωνα» ο Χαίλντερλιν περιγράφει εκτενώς τοπία του ελλαδικού και του µικρασιατικού χώρου χωρίς βεβαίως να τα έχει επισκεφθεί. Όπως αναφέρει ο Λ. Γκέµερεϋ, µεταφραστής και επιµελητής του «Υπερίωνα», ο Χαίλντερλιν φαντάστηκε το ελληνικό τοπίο µέσα από τις δηµοσιεύσεις των περιηγήσεων των R. Chandler (1775) και Choiseul- Gouffier(1782).

6 σύγχρονης ζωής.ο Χάιντεγγερ λοιπόν, δεν έµεινε ικανοποιηµένος από την επίσκεψη στην Ολυµπία όπου του φάνηκε ακατανόητο ότι «αυτή ακριβώς η τοποθεσία που θα µπορούσε κανείς να συναντήσει στην Ιταλία, καθιερώθηκε ως ο κατ εξοχήν τόπος εορτών του ελληνισµού» 3. Ανάλογα αισθήµατα πρέπει να είχε και στη χώρα του Οδυσσέα, την Ιθάκη, όπου αντί για την ελληνική ιδιοσυστασία συνάντησε «κάτι ανατολικό, κάτι βυζαντινό» 4.Στην Κρήτη είδε την αµηχανία του να µεγαλώνει καθώς το νησί «περιέκλειε έναν ακόµη πιο ξένο προελληνικό κόσµο» 5. Στην Ρόδο και την Πάτµο, η θέα των νησιών δεν κατόρθωσε να τον προσελκύσει να πατήσει το έδαφός τους 6 (εικ. 2). Εικόνα 2. Σχεδίασµα Μ. Χάιντεγγερ ΠΗΓΗ: Μ. Χάιντεγγερ (1998) Μόνον όταν ο φιλόσοφος αποβιβάζεται και περπατά στα χώµατα της ήλου, του αποκαλύπτεται εκδηλώνεται, ή δηλούται (εκ του «ήλος») το ιδιοσυσιακό στοιχείο του ελληνικού ως κάτι που ταυτόχρονα φανερώνεται αλλά και είναι πάντοτε ριζικά συγκαλυµµένο. Ας αναστοχαστούµε βιαστικά την πορεία του Γερµανού φιλοσόφου, αυτού του ιδανικού τουρίστα ως φορέα πνευµατικότητας και νοηµατικής σχέσης µε τον περίγυρό του. ιαγράφει µια µακρά διαδροµή απορρίψεων, σε τόσα σηµαίνοντα ελληνικά µέρη για να επιλέξει ως τόπο διανοητικής παραµονής του, ως τόπο διαµονής την ήλο (εικ. 3). Αυτό το στοιχείο της επιλεκτικότητας, ως τρόπος κατοίκησης του τοπίου µέσα από την τουριστική του εξοικείωση, είναι στο κέντρο ενδιαφέροντος της προσέγγισής µας. 3 Μ. Χάιντεγγερ, ο.π Μ. Χάιντεγγερ, ο.π Μ. Χάιντεγγερ, ο.π Μ. Χάιντεγγερ, ο.π..63.

7 Εικόνα 3. ήλος ΠΗΓΗ: Μ. Χάιντεγγερ (1998) Οφείλουµε εδώ προσωρινά να ξεχάσουµε το εσωτερικό αυτής της αναζήτησης του τόπου διαµονής, που µπορεί ίσως να είναι ένα υψηλό πνευµατικό κριτήριο, αναγόµενο στις προσδοκίες του ροµαντισµού από τον ελληνικό τόπο. Ξεχνώντας το κριτήριό µας µένει η ίδια η µηχανοκίνητη διαδροµή δια θαλάσσης ενός επισκέπτη ο οποίος διαρκώς απορρίπτει και διαρκώς επιλέγει µέχρι να βρει αυτό που ψάχνει µέσα στο τουριστικό τόπο επίσκεψής του. Υποστηρίζουµε λοιπόν ότι η επιλογή του τόπου είναι ένα εγγενές στοιχείο της τουριστικής κίνησης, ως δυνατότητας µεταφοράς και αλλαγής τόπου παραµονής που µόνο στην µοντέρνα εποχή έγινε κατορθωτή µε την ανάπτυξη των µέσων µεταφοράς και έδωσε το οντολογικό της βάθος στο φαινόµενο που γνωρίζουµε να αναπτύσσεται µε τη µορφή του µαζικού τουρισµού. Η ιδεολογία αυτής της επιλογής του τόπου έχει και µια άλλη πολιτισµική διάσταση, εκτός από τη διάσταση της έκρηξης των µεταφορών. Έχει την διάσταση της οικοδοµικής ανάπτυξης και εξάπλωσης στην ύπαιθρο. Και στο σηµείο αυτό, στις στρατηγικές δηλαδή ανάπτυξης και επιλογής του τόπου προς οικοδόµηση στην ύπαιθρο, προϋπάρχει αυτής µια ολόκληρη αρχιτεκτονική ιδεολογία, που καθοδηγεί πολλές φορές ασυνείδητα το κριτήριο επιλογής του κατάλληλου τόπου. Αν ο Χάιντεγγερ είναι για µας ο παραδειγµατικός µεταφερόµενος «τουρίστας», που επιλέγει απορρίπτοντας τον τόπο της διαµονής του, ας γίνει λίγο για µας και πάλι ο Κωνσταντινίδης ο παραδειγµατικός οικοδόµος της τουριστικής ανάπτυξης, που την ίδια εποχή, τη δεκαετία του 60, επιλέγει απορρίπτοντας τα µέρη για την εγκατάσταση των νέων τουριστικών µονάδων του Ε.Ο.Τ. Πριν από την επιλογή των τόπων εγκατάστασης των ξενοδοχείων του Κωνσταντινίδη, ας σκεφτούµε την επιλεκτικότητά του ως προς τον τρόπο που προκρίνει και παρουσιάζει τις εικόνες του ελληνικού τοπίου µέσα από τα δύο σχετικά βιβλία του: Τα «Στοιχεία Αυτογνωσίας» (1975) και «Τα Θεόκτιστα» (1994). Και στα δύο κυριαρχεί µια απεικόνιση των τοπίων µε προεξάρχοντα τα πετρώδη εδάφη, τις πέτρινες διαµορφώσεις, τις στοιχειώδεις ανθρωπογενείς κατασκευές µε πετρώδη ή γαιώδη εµφάνιση. Κανένα σηµάδι του συγχρονικού του πολιτισµού -περιλαµβανοµένης και της εικόνας των ανθρώπων- δεν περνά µέσα σε αυτές τις εικόνες, οι οποίες ασφαλώς επιχειρούν να διασώσουν µια εικόνα του τοπίου ως κάτι που δεν θα υπάρχει πια. Πρόκειται για ένα είδος, δηλαδή µια εικόνα υπό εξαφάνιση. Από την άποψη αυτή, ο

8 Κωνσταντινίδης έρχεται κοντά στην προσέγγιση του Χάιντεγγερ, µε εξαίρεση την εικόνα των ηµιτελών σκελετών που ακούσια προσάπτει ο φιλόσοφος στον αρχιτέκτονα. Και ίσως επίσης η ήλος, µε την πετρώδη θερµόχρωµη γη της, το γαλάζιο ουρανό και τη βαθυγάλαζη θάλασσα, που φανερώνεται µε τα ερείπιά της, να είναι µια εµβληµατική κατηγορία τοπίου που συνοψίζει αυτό που ο Κωνσταντινίδης φωτογράφιζε ως αυτό που ο Χάιντεγγερ θα ονόµαζε «ιδιοσυστασία του ελληνικού». Όσο για τα ίχνη του σύγχρονου πολιτισµού που αποτυπώνει ο αρχιτέκτονας, το κάνει µε µεγάλη φειδώ και προσοχή: Εφήµερες στοιχειώδεις κατασκευές από καλύβες ως στέγαστρα που εκπληρώνουν ένα αρχετυπικό αρχιτεκτονικό συµβολισµό. Ενδιαφέρον έχει και ο τρόπος που φωτογράφισε και αποτύπωσε το παλιά Αθηναϊκά Σπίτια 7. Για τον αρχιτέκτονα τα σπίτια αυτά γίνονται το πεδίο µιας ρητής και απαράβατης επιλογής: φωτογραφίζει µόνο τις πίσω εσωτερικές τους όψεις, και ποτέ τις µπροστινές (εικ. 3). Έτσι δηµιουργείται µια σαφήνεια και αυστηρότητα, ένα αισθητικό υπόστρωµα, που θα διαπαιδαγωγήσει την µατιά ως προς το τι είναι (ελληνικό) τοπίο και τι θα µπορούσε να είναι µέσα σε αυτό µια (ελληνική) κατασκευή. Έτσι ερχόµαστε φυσικά και στην κατασκευή. Ο Κωνσταντινίδης, κατά τη δεκαετία του 60 από την υπεύθυνη θέση του στο Ε.Ο.Τ. κατάφερε όχι µόνο να κτίζει κτίρια - σκελετούς - µέσα στο ελληνικό τοπίο αλλά και να επιλέγει την τοποθεσία που τα κτίρια αυτά θα οικοδοµηθούν. Η επιλογή της τοποθεσίας, είναι µια άκρως αρχιτεκτονική χειρονοµία. Με την επιλογή τόσο του οικοπέδου όσο και της µορφής του κτιρίου δηµιουργείται ένα ολόκληρο ερµηνευτικό πλαίσιο που νοηµατοδοτεί καίρια τον υπαίθριο χώρο µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο 8. Αρκεί εδώ να σκεφτούµε τον τρόπο που νοηµατοδοτήθηκε το ελληνικό τοπίο από τη θέση και τη µορφή των αρχαιοελληνικών ιερών και των τεµενών µέσα σε αυτό 9. Έχοντας ο Κωνσταντινίδης την ευκαιρία µιας τέτοιας συνολικής χωροθεσίας της αρχιτεκτονικής του, ουσιαστικά µε ένα τρόπο άκρως πνευµατικό επαναλάµβανε το κυρίαρχο µοντέλο της εποχής για την οικιστική ανάπτυξη πέρα από τα στενά όρια των οικισµών και των πόλεων. Το µοντέλο είναι χαοτικό στα όρια της αυτοαναίρεσής του ως τέτοιο. Μπορούµε να κτίσουµε την τουριστική οικιστική ανάπτυξη µέσα στο ελληνικό τοπίο οπουδήποτε, µε µόνη µερική ανάσχεση την ύπαρξη δασών. Εποµένως το τοπίο εκλαµβάνεται ήδη ως ένα προϋπάρχον αδιάφορο υπόστρωµα δυνατοτήτων ανάπτυξης, όπου µόνο ένα εσωτερικό κριτήριο επιλογής του υποκειµένου της ανάπτυξης, ο ιδιώτης, ο εργολάβος, ο νοήµων ή ο ανόητος αρχιτέκτων, θα καθορίσει την θέση των νέων οικοδοµικών εγκαταστάσεων, που θα καλύψουν µε ένα νέο φλοιό οικοδόµησης και δραστηριοτήτων τον προϋπάρχοντα γεωλογικό και φυτικό φλοιό της γης. Θα είναι βεβαίως άδικο και αφελές να προσάψουµε στον Κωνσταντινίδη των µεµονωµένων Ξενία του 60, την εξάπλωση του οικοδοµικού χαλιού της Μυκόνου 10 ή της Σαντορίνης του 90. Θα ήταν επίσης άδικο και αφελές να προσάψουµε στον παππού Χάιντεγγερ του 60 του φιλοσοφικού αναστοχασµού πάνω στο ίδιον του «ελληνικού», την τυφλή µετακίνηση τουριστικών µαζών ανά τους αρχαιολογικούς χώρους της ελληνικής υπαίθρου. Παρατηρήσαµε όµως ότι στην βούλιµη ίσως αποφασιστικότητα µε την οποία ο αρχιτέκτων διάλεγε τα τοπία των επεµβάσεών του, και την ανοίκεια αρνητικότητα µε την οποία ο φιλόσοφος απέρριπτε διάφορα τοπία της Ελλάδας ως µη ελληνικής ιδιοσυστασίας, υπάρχει και στις δύο µια βία εσωτερική η οποία χαρακτηρίζει γενικά αυτό που θα λέγαµε νεωτερικό project, για τον εποικισµό του υπαίθριου (ελληνικού) χώρου. Πίσω από τη βούλιµη διεισδυτικότητα του αρχιτέκτονα υπάρχει η οικιστική έκρηξη του 60, που ασφαλώς είναι η αρχή ενός οικιστικού project που συνεχίζει να παραµένει ακόµη και σήµερα σχεδόν στην αρχή του. Μέσα στην 7 Άρης Κωνσταντινίδης, Τα Παλιά Αθηναϊκά Σπίτια, Αθήνα. 8 Τα κριτήρια για την επιλογή του τόπου των ξενοδοχείων περιγράφει ο αρχιτέκτων, στα κείµενά του 20, και 22, στο Για την Αρχιτεκτονική, σελ Για το θέµα, βλέπε και τη γνωστή µελέτη του Vincent Scully The Earth, the Temples and The Gods 10 Ο ίδιος κατήγγειλε επανειληµµένα αυτή την χαοτική εξάπλωση, βλ. χαρακτηριστικά Για την Αρχιτεκτονική, σελ. 210.

9 απαξιωτική προσδοκία του φιλοσόφου, πάλι, υπάρχει ήδη ο εκρηγνυόµενος µηχανισµός των πολλαπλών συγκοινωνιακών και µεταφορικών µέσων που σαρώνουν την ύπαιθρο µε τις µόνιµες και τις κινητές τους εγκαταστάσεις. Αλλά για να διαπλωθούν αυτά τα υλικά δίκτυα στο χώρο προϋπάρχει ένα παραδεδεγµένο ήθος που υπαγορεύει ότι το ελεύθερα κινούµενο άτοµο στον τοπιακό χώρο έχει παντού και πάντα µια ακατάσχετη δικαιοδοσία ως προς την παρουσία του και ως προς την παρέµβασή του µέσα σε αυτόν. Εδώ δεν υπονοείται µια ηθική περί του αντιθέτου, µια αντί ηθική που θα όφειλε να απαγορεύει το δικαίωµα της επιλογής του ανθρώπου, για το πού και το πώς θα κατοικήσει το τοπιακό απόθεµα της (ελληνικής) γης. Απλώς τίθεται υπό ερώτηση, όχι µε µια διατακτική ή νοµοθετική αντίληψη, αλλά µόνο για την άρση ενός αυτονόητου που έχει υποβάλλει το νεωτερικό project. Του αυτονόητου ότι τα πάντα είναι προς ανάπτυξη, υποκείµενα στην δυνατότητα ελεύθερης επιλογής του τι και πώς πράττουµε µέσα στον υπο ανάπτυξιν χώρο που εγγράφεται διατιθέµενος στις δυνάµεις της οικονοµίας. Όσο κοντά µας κι αν προσπαθούµε να φέρουµε τον µοντέρνο φιλόσοφο, τον Χάιντεγγερ, από κοινού µε τον µοντέρνο αρχιτέκτονα, τον Κωνσταντινίδη, αλλά τόσο αυτοί παραµένουν µακριά µας και µακρινοί και οφείλουµε να διαπιστώνουµε αυτή τους την απόσταση. Η απόσταση, η αποξένωση, ως προϊόν της µοντέρνας επιλεκτικότητας, είναι µια απόσταση που αντιµετωπίζουµε πρώτα από όλα ανάµεσα στον φιλόσοφο και τον αρχιτέκτονα. Η νεωτερική επιλεκτικότητα του φιλόσοφου τον εµποδίζει να αναγνωρίσει στις σύγχρονές του κατασκευές, όπως ο σκελετός του ξενοδοχείου του Κωνσταντινίδη, µια αισθητικώς αποδεκτή εκδοχή της συγχρονικότητάς του, µε τον ίδιο τρόπο που και ο Κωνσταντινίδης, σε κάθε ευκαιρία τοποθετείτο πολεµικά προς τις αρχιτεκτονικές απόπειρες των συγκαιρινών του µοντέρνων αρχιτεκτόνων, αν κανείς εξαιρέσει µερικώς την περίπτωση του Mies Van der Rohe. Όµως αυτή η επιλεκτικότητα του νεωτερικού ανθρώπου ως δυνατότητα επιλογής δεν είναι ποτέ αµιγώς αισθητική. Έχει τις ίδιες ιδεολογικές καταβολές µε την επιλεκτικότητα του πρώτου τουρίστα, που θέλει να ανακαλύψει την ερηµική παραλία και να είναι µόνο αυτός, αποκλειστικός χρήστης του µοναδικού τοπίου που έχει ακόµη µείνει άσπιλο από τον σύγχρονο πολιτισµό. Αυτή η ευγενής επιλεκτικότητα των (ελληνικών) τοπίων της µεταπολεµικής µοντέρνας εποχής είναι πολύ µακρινή. Είναι µακρινή εφόσον η υπερσυσσώρευση δυνατοτήτων επιλογής µεταφορικού ή κυριολεκτικού εποικισµού έχει εποικίσει την ελληνική ύπαιθρο µε µια τάση απόλυτης ολοκλήρωσής της σε µια απανταχού κάλυψη της γης µε επικοινωνιακή, µεταφορική και οικοδοµική δραστηριότητα. Το γεγονός της µοντέρνας επιλεκτικότητας είναι αντιφατικό και διφυές. Από τη µια µας έχει κληροδοτήσει µια αισθητική ενατένιση του τοπίου η οποία αξιωτικά επιλέγει µόνο το άδειο, το αρχέγονο, το µυθικό ως ελληνικό τοπίο, άξιο λόγου, από την άλλη κινήθηκε µε ένα κριτήριο οικονοµικής αποδοτικότητας, η οποία υπερσυσσωρεύει στο χώρο κάλυψη µε παντοειδή δραστηριότητα. Η εκπαίδευση των αρχιτεκτόνων σήµερα αλλά και η διαµόρφωση του κοινού γούστου µέσα από τα λογής life style ουσιαστικά εδράζονται ακόµη σε αυτήν την µοντέρνα, την εκτός τόπου και χρόνου αισθητική ενατένιση του τοπίου. Ποιος δεν θα ντρεπόταν σήµερα να µην θέλει ένα νεοπαραδοσιακό σπίτι µε λιτές προς το µίνιµαλ γραµµές, οι οποίες ανατρέχουν σε µια αόριστη ανάµνηση αυτού που πρέπει κάποτε να υπήρξε δήθεν το ιδιοσυστασιακό του ελληνικού; Την ίδια στιγµή όµως η υπερσυσσώρευση τέτοιων ατοµικών νεοπαραδοσιακών προσδοκιών έχει καταργήσει κάθε όριο ανάµεσα στο παλιό και το καινούργιο, ανάµεσα στο τοπίο και την τρέχουσα οικοδοµική, µεταφορική και επικοινωνιακή δραστηριότητα. Αυτό που προσδοκούµε µε την παρουσία µας στο τοπίο το έχει µετατρέψει σε κάτι εντελώς διαφορετικό από το υποτιθέµενο περιεχόµενο της προσδοκίας µας. Έτσι επέρχεται µια καθολική υλική επικάλυψη της γης µε ένα ηθικό καλυπτικό υλικό το οποίο υποτίθεται ότι εναντιώνεται σταθερά σε αυτή την καλυπτική δραστηριότητα. Αν καταστεί σαφής αυτή η εγγενής πολιτισµική διχοστασία, αυτό το υποκριτικό θέατρο, που οργανώνει τον εποικισµό και την καθολική επικάλυψη της υπαίθρου, ίσως τότε να βρεθούµε σε θέση να ξεπεράσουµε τον ηθικό αµοραλισµό που εγκλωβίζει την µετανεωτερική κοινωνία σε µια διαρκή ανάπτυξη, βασισµένη σε πεπαλαιωµένα και ατελέσφορα ιδεολογικά πρότυπα, δήθεν εναντιούµενα σε αυτήν. Που πρέπει όµως να

10 κοιτάξουµε για να ελευθερώσουµε αυτή την πίστη µας προς το ξεπέρασµα της ηθικής και υλικής κάλυψης της υπαίθρου µε τα ιδεολογικά πρότυπα του µοντερνισµού; Ίσως η απάντηση να προπαρασκευάζεται όχι πολύ µακριά από εµάς. Ίσως να µην διαφαίνεται σε κάποια ιστορική υπόσχεση που κρύβει µέσα του το τοπίο, ούτε στην βέβαιη για τον εαυτό της υπόσχεση µιας ευµάρειας και µιας ευφορικής σχέσης µε το τοπίο, την οποία εξασφαλίζει η πληθώρα εξοχικών κατοικιών, και η πληθώρα εναλλακτικών δυνατοτήτων κατοίκησής του. Ίσως κοιτώντας πολύ κοντά, όχι πλέον προς το τοπίο αλλά κοιτώντας προς το ανθρώπινο σώµα ως τοπίο να διανοίγεται µια δυνατότητα ενατένισης του τοπίου σε ένα µακρύτερο ορίζοντα χρόνου. Αυτό που πραγµατώνει η παρουσία και η κατοίκηση µέσα στο ελληνικό τοπίο είναι (ακόµη), µια σχέση σωµατική που συνίσταται σε απλά χαρακτηριστικά: Το κλίµα, η θερµοκρασία, η ξηρότητα της ατµόσφαιρας, το νερό, ο αέρας. Αυτά τα αρχέγονα τοπιακά χαρακτηριστικά της ελληνικής υπαίθρου, τα οποία µπορεί να γίνουν κατανοητά µόνον µέσα από τη διάσταση της παρουσίας του ανθρώπινου σώµατος χωρίς ιδεολογικές επικαλύψεις περί του ωραίου, του αισθητικώς αποδεκτού, περί του τι πραγµατικά αρµόζει ως εικόνα κτίσµατος µέσα στο τοπίο, µπορεί να δηµιουργήσουν τους όρους, µιας εξ αρχής αλλά και πολύ παλαιάς µαζί κατανόησης, του τι είναι η κατοίκηση µέσα στο χώρο της ελληνικής υπαίθρου. Αν όντως το ανθρώπινο σώµα µπορούσε να εναντιωθεί και να άρει τις αισθητικές προκαταλήψεις του µοντερνισµού για τη σχέση µε το τοπίο, ένας όρος πρόχειρα ειπωµένος ας ήταν χαρακτηριστικός, για αυτή την επιστροφή προς το σώµα. Ο όρος ας είναι προς στιγµήν αυτός: Ο τοπιακός ηδονισµός µε ή άνευ ελληνικού µέτρου. Όµως εδώ τελειώνω τη σηµερινή µου παρουσίαση, τη στιγµή ακριβώς που θα έπρεπε να την αρχίζω. Για έναν ερµηνευτικό προσδιορισµό του ελληνικού τοπίου -πέρα από την µοντερνιστική επιλεκτικότητα- που θα οδηγούσε και σε ριζική του ανακατασκευή, µέσα από τον σωµατικό ηδονισµό, θα µπορούσαµε να µιλήσουµε µια άλλη φορά.

ΘΕΜΑ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΘΕΜΑ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ «Ο βίος εν Ελλάδι είναι υπαίθριος, έγραψε κάποτε ο Περικλής Γιαννόπουλος. Και ήθελε, νοµίζω, µ αυτά τα λόγια του να πει

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ 3 : Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α / Α Κ Α Δ Η Μ Α Ι Κ Ο Ε Τ Ο Σ

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ 3 : Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α / Α Κ Α Δ Η Μ Α Ι Κ Ο Ε Τ Ο Σ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ III ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ 3 : Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α / Α Κ Α Δ Η Μ Α Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ : ΠΟΣΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΦΥΣΗ ; Της Ελένης Σβορώνου

ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ : ΠΟΣΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΦΥΣΗ ; Της Ελένης Σβορώνου 1 ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ : ΠΟΣΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΦΥΣΗ ; Της Ελένης Σβορώνου Στη Μεσόγειο (και μάλιστα σε Ισπανία, Ιταλία, πρώην Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρο, Μάλτα, Τυνησία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ BRAND MANAGEMENT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ BRAND MANAGEMENT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ BRAND MANAGEMENT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ BRAND ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Τα μνημεία που συναντάμε στους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, είναι φτιαγμένα με δομικούς λίθους διαφόρων πετρωμάτων, συνήθως ασβεστολίθων και μαρμάρων,

Διαβάστε περισσότερα

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ:

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΠΟΥ ΡΩΤΕΙΤΑΙ: -ΦΥΛΟ: ΑΡΣΕΝΙΚΟq, ΘΗΛΥΚΟ q -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισµός και χωροταξία

Τουρισµός και χωροταξία Τουρισµός και χωροταξία Η διαπίστωση ότι η τουριστική δραστηριότητα αποτελεί για τη χώρα, έναν από τους σηµαντικότερους οικονοµικούς πυλώνες, σε σχέση τόσο µε τα απόλυτα µεγέθη, όσο και µε τις παραµέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Κέα 2009 Αγροτεμάχιο 165 στρέμματα, ιδανικό για επένδυση στις Κυκλάδες

Διαβάστε περισσότερα

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch Easter 2015 55 ανά άτομο 25 για παιδιά έως 12 ετών 55 per person 25 for children up to 12 years old 65 ανά άτομο 30 για παιδιά έως 12 ετών 65 per person 30 for children up to 12 years old Mονόκλινο 130

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Η αρχιτεκτονική δηµιουργία έχει ως αφετηρία την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του ανθρώπου, παράλληλα όµως έρχεται να καλύψει µία πρωτογενή

Διαβάστε περισσότερα

«Θεωρία και πράξη: Ο ρόλος της φιλοσοφίας στην κατανόηση και ερμηνεία της αρχιτεκτονικής γλώσσας»

«Θεωρία και πράξη: Ο ρόλος της φιλοσοφίας στην κατανόηση και ερμηνεία της αρχιτεκτονικής γλώσσας» Theory and praxis: The role of philosophy in the understanding of the architectural language Maria Vidali Conference proceedings by: The significance of Philosophy in Architectural Education, 2009, Panayotis

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιεθνές Forum Τουρισµού Ρόδου

1ο ιεθνές Forum Τουρισµού Ρόδου 1ο ιεθνές Forum Τουρισµού Ρόδου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΥΚΑΡΑΣ Οικονοµολόγος ΕΤΑΠ Συντονιστής Επιστηµονικής Οµάδας Τουρισµού Ενδεικτικά κρίσιµα ζητήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: 28/03/2012-01/04/2012 ή εναλλακτικά 04/04/2012 08/04/2012

Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: 28/03/2012-01/04/2012 ή εναλλακτικά 04/04/2012 08/04/2012 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: 28/03/2012-01/04/2012

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Πρώτα-πρώτα μια εικόνα του Ελληνικού Τουρισμού (2013)- Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΜΠΑΔΩΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΟΞΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος Αγαπητοί συνάδελφοι, Με χαρά σας προσκαλούμε στις 3 προγραμματισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή Διοικητικό Συμβούλιο Επίτιμος Πρόεδρος: Χ. Τούντας Πρόεδρος: Ε.Α. Σκληρός Γεν. Γραμματέας: Σ. Στεργιόπουλος Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Π. Μερκούρης Ε. Χανιωτάκης Γ. Αθανασόπουλος Βάρδα Α. Βασιμπόσης

Διαβάστε περισσότερα

Μα τι είναι ποια αυτή. Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή. Επιχειρηµ ατικότητα & Περιβάλλον

Μα τι είναι ποια αυτή. Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή. Επιχειρηµ ατικότητα & Περιβάλλον Μα τι είναι ποια αυτή η Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή Η έννοια της επιχειρηµατικότητας είναι πολυδιάστατη και µπορεί να εµφανίζεται σε διάφορα πλαίσια (οικονοµικά ή µη)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου)

Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου) Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου) Ηλικίες: Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Χρόνος: Μέγεθος ομάδας: 8 ενήλικες Καμία 15 λεπτά για τη βασική δραστηριότητα, περισσότερο για τις επεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΑΝΙΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ: ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΟΛΙΒΙΑΝΕΣ ΑΝΔΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΠΑΝΙΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ: ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΟΛΙΒΙΑΝΕΣ ΑΝΔΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟΥ O Σύνδεσμος Συνεργατών και Φίλων Κωνσταντίνου Α. Δοξιάδη είχε την πρωτοβουλία να συλλέξει σειρά επιστημονικών άρθρων για το έργο του Κωνσταντίνου Δοξιάδη και του Γραφείου Δοξιάδη. Περιελήφθησαν στην έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr. Rethymnon - Crete - Greece

10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr. Rethymnon - Crete - Greece 10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr Rethymnon - Crete - Greece Perfectly located just minutes from the heart of Rethymnon.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 Η ΚΘ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και η Επιστημονική Ομάδα των Ανασκαφών Αυγής οργανώνουν για πέμπτη χρονιά εκπαιδευτικές δράσεις με αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη. Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων

ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη. Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων Θα μου επιτρέψετε για οικονομία του χρόνου να μην σταθώ στην αναγκαιότητα του χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΡΟΔΟΣ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΡΟΔΟΣ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΒΑΘΜΙΔΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΞΗ: ΣΤ ΡΟΔΟΣ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Διάβασε προσεκτικά τις ερωτήσεις και προσπάθησε

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στρατηγικοί Εταίροι

Οι Στρατηγικοί Εταίροι Εταιρική Παρουσίαση ΗΕπιχείρηση Η «Αμφιτρίτη ΚΟΙΝΣΕΠ» είναι υπό σύσταση Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης (σύμφωνα με το Ν. 4019/11) και έχει ως σκοπό την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

του συγκροτήματος Dunes στην Costa Navarino

του συγκροτήματος Dunes στην Costa Navarino 224 B a r b o u n i b e a c h b a r Barbouni beach bar του συγκροτήματος Dunes στην Costa Navarino Αρχιτεκτονική μελέτη: k-studio Το Barbouni Beach Bar είναι ένα εστιατόριο-bar στην παραλία, που λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού

η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού 1 η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού Το βιβλίο αυτό, του ψυχοθεραπευτή Gestalt Πέτρου Θεοδώρου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΒΙΒΛΙΟΦΟΡΟΣ και σε Ελληνική και

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?)

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) «Τάξη 2.0 Άλμα στο μέλλον, άνευ φοράς» Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) Δημήτρης Γιάντσης Γενικός Διευθυντής 20 Μαρτίου 2010 «Τάξη 2.0» Φωτογραφία: http://salnk.eduportal.gr 2 Τι ΔΕΝ είναι η «Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ικτυωτά διαγράµµατα και οµάδες αυτοµορφισµών Παρουσίαση εργασίας φοιτητή (x,a) 1) (xy)a=x(ya) x,y G και a A 1) a(xy)=(ax)y 2) ae=a

ικτυωτά διαγράµµατα και οµάδες αυτοµορφισµών Παρουσίαση εργασίας φοιτητή (x,a) 1) (xy)a=x(ya) x,y G και a A 1) a(xy)=(ax)y 2) ae=a ικτυωτά διαγράµµατα και οµάδες αυτοµορφισµών Ν. Λυγερός Παρουσίαση εργασίας φοιτητή Θα µιλήσουµε για το θεώρηµα του Lagrange. Αλλά προτού φτάσουµε εκεί, θα ήθελα να εισάγω ορισµένες έννοιες που θα µας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ alco THE PULSE OF SOCIETY ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΕΝΤΟΛΕΑΣ: ΤΥΠΟΣ: ΔΕΙΓΜΑ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: ΧΡΟΝΟΣ: ALCO Ε.Ο.Τ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ) 1.500

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός 20 2.0. Η επόμενη μέρα του Τουρισμού, σήμερα. Πρόεδρος Δ.Σ., Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.

Τουρισμός 20 2.0. Η επόμενη μέρα του Τουρισμού, σήμερα. Πρόεδρος Δ.Σ., Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. Τουρισμός 20 2.0 Η επόμενη μέρα του Τουρισμού, σήμερα Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης Πρόεδρος Δ.Σ., Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. Μια «συνηθισμένη», καθημερινή πια, ιστορία επιλογής προορισμού ρ διακοπών Το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΩ 1. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ 2. Η ΟΙΚΙΑΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΩ 1. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ 2. Η ΟΙΚΙΑΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΩ 1. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ 2. Η ΟΙΚΙΑΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΩ Σύμφωνα με Lewis Mumford (The Myth of the Machine: Technics and Human Development [New York: Harcourt Bracem 1967],

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής αγοράς παγκοσμίως. Συνέργιες Αγορών Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος δωματίων ξενοδοχείων. Σήμερα

Έλεγχος δωματίων ξενοδοχείων. Σήμερα Μια ματιά στο παρελθόν για να ατενίσουμε το μέλλον Αυτοκίνητα Τηλεοράσεις Έλεγχος δωματίων ξενοδοχείων 1970 1990 Σήμερα Το προνόμιο και το χάσμα Σήμερα τα κεντρικά συστήματα ελέγχου (Building Management

Διαβάστε περισσότερα

Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής

Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου, τον κύριο Μπουτάρη. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση καταστηµάτων Περιγραφή κτιρίου Φωτογραφικό υλικό

Παρουσίαση καταστηµάτων Περιγραφή κτιρίου Φωτογραφικό υλικό ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 342 & ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, Ν. ΨΥΧΙΚΟ Παρουσίαση καταστηµάτων Περιγραφή κτιρίου Φωτογραφικό υλικό ΘΕΜΕΛΙΑ ΧΟΥΒΑΡ ΑΣ Α.Τ.Ε. Οδός Πεντέλης 110 Μαρούσι, 151 26

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση Advanced Subsidiary Advanced GCE Survival Δεξιότητες Α Β Γ Δ Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση κειμένων σε προεπιλεγμένα θέματα/κείμενα Functional Operational

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιστορία της Ανάρρωσης Πολλών Χιλιάδων Ανδρών και Γυναικών από τον Αλκοολισµό ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚ ΟΣΗ

Η Ιστορία της Ανάρρωσης Πολλών Χιλιάδων Ανδρών και Γυναικών από τον Αλκοολισµό ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚ ΟΣΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ Η Ιστορία της Ανάρρωσης Πολλών Χιλιάδων Ανδρών και Γυναικών από τον Αλκοολισµό ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚ ΟΣΗ ALCOHOLICS ANONYMOUS WORLD SERVICES, INC. NEW YORK CITY 2010 ALCOHOLICS ANONYMOUS 2004

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Δεθ Διεθνές Φόρουμ Τουρισμού. ικανοποίησης συμμετεχόντων

2 ο Δεθ Διεθνές Φόρουμ Τουρισμού. ικανοποίησης συμμετεχόντων 2 ο Δεθ Διεθνές Φόρουμ Τουρισμού ού Αποτελέσματα έρευνας ικανοποίησης συμμετεχόντων Οι πληροφορίες παρουσιάστηκαν με κατανοητό τρόπο Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες υποστηρίζουν ότι οι πληροφορίες παρουσιάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού 19 Ιανουαρίου 2006 Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού Εγκαίνια της έκθεσης «Τα μάρμαρα του Παρθενώνα» στην αίθουσα Schwanenhalle του Δημαρχείου της Φραγκφούρτης. Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα Karystos Beach Front - Εύβοια οικολογικό συγκρότημα Περιγραφή συγκροτήματος Συγκρότημα τεσσάρων οικολογικών και βιοκλιματικών εξοχικών κατοικιών σε οργανωμένο παραθεριστικό οικισμό, με άμεση πρόσβαση στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή,

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή, ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Φίλες/Φίλοι, Η Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Ministry of Education and Religious Affairs, Culture and

Διαβάστε περισσότερα

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο ρομαντισμός, που καταλαμβάνει τον επισκέπτη, μόλις φθάσει στο

Διαβάστε περισσότερα

ALEXANDRA HOTEL. Το ξενοδοχείο διαθέτει 54 δωμάτια, όλα με ιδιωτικό μπάνιο, μπαλκόνι ή βεράντα και τηλέφωνο. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ

ALEXANDRA HOTEL. Το ξενοδοχείο διαθέτει 54 δωμάτια, όλα με ιδιωτικό μπάνιο, μπαλκόνι ή βεράντα και τηλέφωνο. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ ALEXANDRA HOTEL Κτισμένο σε παραδοσιακό στυλ, ακριβώς πάνω από την παραλία της μαύρης άμμου στο Καμάρι, το Hotel Alexandra, βρίσκεται στα προάστια του Καμαρίου. Οι επισκέπτες του μπορούν να απολαύσουν

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΟΛΓΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE «Europe and the Arab World: Strengthening political, business and investment ties» ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό 5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό Η Αµοργός, το νησί του ''Απέραντου Γαλάζιου'', βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο των Κυκλάδων, σε απόσταση 136 ναυτικών µιλίων από τον Πειραιά. Είναι µακρόστενο

Διαβάστε περισσότερα

De Stijl Piet Mondrian Adolf Loos Richard Meier Gerrit Le Corbusier Rietveld

De Stijl Piet Mondrian Adolf Loos Richard Meier Gerrit Le Corbusier Rietveld 01 Ανέκαθεν το χρώµα στην ιστορία της αρχιτεκτονικής ήταν παρόν και ένα σηµαντικό στοιχείο στην µορφή του κτίσµατος αλλά και γενικότερα στην εικόνα της πόλης. Ειδικά στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική πολλών

Διαβάστε περισσότερα

THE JEWISH MUSEUM BERLIN

THE JEWISH MUSEUM BERLIN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤ0ΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ.ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ THE JEWISH MUSEUM BERLIN ΈΝΑ FILM ΤΩΝ: STAN NEUMANN KAI RICHARD COPANS

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής ιπλή εκπαιδευτική λειτουργία των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ αρχική εκδοχή: Θεοδωρίδης Μ. (2006), «Πώς ερωτεύονται στη Βερόνα; σκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο Local Level Policies Towards Sustainable Development www.hersonissos.gr Ποιοι είµαστε Who we are Τοποθεσία Location

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκμηριώνεται από πιστοποιητικά και μετρήσεις των μεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Αξιότιµοι: κα Υπουργέ, κ. Περιφερειάρχη, κ. ήµαρχε, κκ. εκπρόσωποι Τουριστικών Φορέων, κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκατοικία. Γ. Σάββενας. Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη)

Πολυκατοικία. Γ. Σάββενας. Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη) Πολυκατοικία Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη) Σάββενας Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Σάββενας Πολιτικός Μηχανικός: Κ. Χριστόπουλος Διακοσμήτρια: Κ. Καλλιγά Σάββενα Φωτογραφίες: Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ Του Στράτου Ιωακείμ Η Αρχιτεκτονική Χωρίς Σύνορα είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, μέλος του διεθνούς μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού ASF international (Architecture Sans Frontieres International).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με χαρά σας προσκαλούμε στις 3 προγραμματισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη πάνω - κάτω ένταξη κεντρικών αρχαιολογικών χώρων

Θεσσαλονίκη πάνω - κάτω ένταξη κεντρικών αρχαιολογικών χώρων Οµάδα εργασίας Ξενοφών Γιαννάκης Πρόδροµος Νικηφορίδης Κυριακή Πετρίδου Παρασκευή Ταράνη Το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζεται απόέντονηοικιστικήπυκνότητα, η οποία καθιστά εξαιρετικά πολύτιµη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜ ΕΦΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙ ΠΙΓΝΙΩΝ Εξετάσεις 13 Φεβρουαρίου 2004 ιάρκεια εξέτασης: 2 ώρες (13:00-15:00) ΘΕΜ 1 ο (2.5) α) Για δύο στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Θέµατα & Ασκήσεις από: www.arnos.gr 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22 ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τη θεωρία του εµπειρισµού

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Πειραιώς 211, Ταύρος Σάββατο, 23 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΠΑΤΡΑ-ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ. 28/3-1/4 και 4/4-8/4 ΟΠΟΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΑΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΠΑΤΡΑ-ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ. 28/3-1/4 και 4/4-8/4 ΟΠΟΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΠΑΤΡΑ-ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 28/3-1/4 και 4/4-8/4 ΟΠΟΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΑΙ 1 η ημέρα ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συγκέντρωση ώρα 19.30 στο λιμάνι του Ηρακλείου επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία κάρτες ξεκινήματος μένουν κλειστές. Κανόνες παιξίματος.

Προετοιμασία κάρτες ξεκινήματος μένουν κλειστές. Κανόνες παιξίματος. Κάπου στο Λονδίνο κρύβεται ο αυτόνομος Χ. Η Σέκλαντ Γιάρντ έχει στη διαθεσή της δύο, τρεις ως πέντε σεκίτες για να τον εντοπίσουν. Κινούνται με ταξί, μετρό ή λεωφορείο κι έχουν στη διάθεση τους ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44.

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ Η καταµετρηση ενος συνολου µε πεπερασµενα στοιχεια ειναι ισως η πιο παλια µαθηµατικη ασχολια του ανθρωπου. Θα µαθουµε πως, δεδοµενης της περιγραφης ενος συνολου, να µπορουµε να ϐρουµε

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα