ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No. 4 Σεπτέμβριος 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No. 4 Σεπτέμβριος 2009"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No. 4 Σεπτέμβριος 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αγαπητοί αναγνώστες, η κατανάλωση καυσίμου και, συνεπώς, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις οδικές μεταφορές αυξάνονται διαρκώς. Η έννοια της μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων, μέσω της οικονομικής οδήγησης, κατάλληλη προμήθεια και συντήρηση του οχήματος, αποτελεί ένα αποτελεσματικό και χαμηλού κόστους τρόπο για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων (και συνεπώς του κόστους των καυσίμων) και τις εκπομπές CO 2 μέχρι 10%, με άμεση πιθανά αποτελέσματα. Ενώ η εφαρμογή της εκπαίδευσης των οδηγών και η προμήθεια των οχημάτων που έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες της εταιρείας είναι όλο και πιο κοινές, τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων δεν είναι τόσο καλά όσο αναμένονταν. Η εμπειρία έχει δείξει ότι καθιστά την κατανάλωση καυσίμων στο προηγούμενο επίπεδο. Προκειμένου να επιτευχθεί η βιώσιμη μείωση της ευρύτερης κατανάλωσης καυσίμων θα πρέπει να εισαχθούν μέτρα. Το κλειδί για την επίτευξη της αειφόρου μείωση της κατανάλωσης καυσίμων είναι τα κατάλληλα κίνητρα του συνόλου του προσωπικού διαχείρισης του στόλου, ιδίως, οι οδηγοί, να συμπεριφέρονται και να ενεργούν με έναν ενεργειακά αποδοτικό τρόπο. Αυτό σημαίνει: οι οδηγοί θα πρέπει να οδηγούν σύμφωνα με τις αρχές της οικολογικής οδήγησης, το προσωπικό συντήρησης θα πρέπει να τηρεί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές συντήρησης, το τμήμα προμηθειών θα πρέπει να κατανοήσει τις απαιτήσεις της εταιρείας και να αγοράζουν τα πιο κατάλληλα οχήματα και η διαχείριση θα πρέπει να εφαρμόζει μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε όλες τις ενέργειές της εταιρείας. Τα πρόγραμμα RECODRIVE στοχεύει να αναπτύξει και να εξετάσει διάφορα συστήματα αναγνώρισης και επιβράβευσης για την επίτευξη των αποτελεσμάτων κατάρτισης της βιωσιμότητας. Μέχρι στιγμής οι διαδηλωτές του RECODRIVE έχουν επιτύχει τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων μέσω της κατάρτισης των εργαζομένων, τα κίνητρα και με την εφαρμογή πολλών διαφορετικών συστημάτων αναγνώρισης και επιβράβευσης. Ακολουθήστε τα βήματα τους, μάθετε από τις εμπειρίες τους και να συμμετάσχετε στην πρωτοβουλία μας αν ενδιαφέρεστε για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων για το δικό σας στόλο. Stane Božičnik & Katja Hanžič Πανεπιστήμιο του Μάριμπορ, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Περιεχόμενα Τα συστήματα αναγνώρισης και επιβράβευσης θα πρέπει να στοχεύουν στην οικολογική οδήγηση και στην εξοικονόμηση καυσίμων, δυο θέματα που θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητες για βιώσιμη διαχείριση στόλων! Το πρόγραμμα RECODRIVE υποστηρίζει λύσεις που οδηγούν στη βιώσιμη διαχείριση στόλων. Καλύπτει οικονομικούς και οικολογικούς παράγοντες. Θα σας δείξουμε το δρόμο για να γίνετε καλύτεροι στη διαχείριση στόλων και θα δώσουμε επιτυχή παραδείγματα στην ιστοσελίδα Εισαγωγικό Σημείωμα - σελ 1 RECODRIVE αποτελέσματα - σελ 2 Διαδηλωτές - σελ 4 Περιγραφή Εταίρων - σελ 7 Εταίροι - σελ 8 1

2 RECODRIVE αποτελέσματα Παραδοτέο Δ 5.1 Εγχειρίδιο αξιολόγησης είναι ένα άλλο σημαντικό έγγραφο που χορηγείται σε αυτό το πρόγραμμα. Η συγκέντρωση κατάλληλων πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις των μέτρων που εφαρμόζονται είναι αναμφίβολα η μεγαλύτερη πρόκληση της αξιολόγησης. Ενώ είναι αδύνατο να συλλέξει αρκετές πληροφορίες για να υπολογίσει όλα τα πλεονεκτήματα ενός έργου, μια καλά προγραμματισμένη και εστιασμένη προσπάθεια συλλογής δεδομένων αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες για τη λήψη των παροχών αυτών που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής επίπτωσης του προγράμματος. Ο γενικός στόχος για την επιλογή των δεδομένων και των μεθόδων αξιολόγησης ήταν να πάρει τις πιο χρήσιμες πληροφορίες για τις ομάδες και τους βασικούς παράγοντες (στόλων που συμμετέχουν, τους φορείς χάραξης πολιτικής, οι ιδιώτες, οι εκπρόσωποι EACI) κατά τον πλέον αποδοτικό και ρεαλιστικό τρόπο. Οι ερωτήσεις που εξετάζονται στον καθορισμό της μεθοδολογίας αξιολόγησης του RECODRIVE είναι: 1. Ποιοι είναι οι παράγοντες που εμπλέκονται και ποιες πτυχές της συμπεριφοράς πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω σε κάθε περιοχή? 2. Ποιες πληροφορίες είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της κατάρτισης και των επιπτώσεων του σχεδίου επιβράβευσης προκειμένου να παράγουν συνεπείς κατευθυντήριες γραμμές για το τέλος του έργου? 3. Πόσες από τις απαιτούμενες πληροφορίες μπορούν να συλλέγονται και να αναλύονται με πρακτικό τρόπο? 4. Πόσο ακριβείς αναμένεται να είναι αυτές οι πληροφορίες, σύμφωνα με τα διάφορα συστήματα διαχείρισης στόλου οχημάτων και άλλες εξωτερικές συνθήκες? 5. Οι διαδηλωτές θα είναι σε θέση να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες? 6. Ποιες είναι οι μέθοδοι που εφαρμόζονται κατ 'αρχήν και ποιες πρόσθετες μέθοδοι πρέπει και μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες? 7. Πώς μπορεί να αναλυθεί η πληροφορία? Ως απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα η μεθοδολογία αξιολόγησης σχεδιάστηκε και περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Αξιολόγησης. Το εγχειρίδιο που θεσπίζει ενιαία μεθοδολογία για την εκτίμηση των επιπτώσεων ενός ή περισσοτέρων συνδυασμένες παρεμβάσεων σε διάφορες πτυχές της συμπεριφοράς που συνδέονται με μια συγκεκριμένη δραστηριότητα του στόλου (οδήγηση, συντήρηση, προμήθεια, διαχείριση), σε σύγκριση με τις συνέπειες της μη παρέμβασης των δραστηριοτήτων της ίδιας δραστηριότητας. Η μέθοδος αξιολόγησης που χρησιμοποιείται παρέχει ένα πλαίσιο για τη διασφάλιση της συνέπειας και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων μεταξύ των χωρών και μεταξύ των τύπων των στόλων. Επιτρέπει επίσης στους εταίρους του προγράμματος και στους διαχειριστές των εταιρειών που συμμετέχουν (και αργότερα και σε άλλες εταιρείες) να αξιολογήσουν και αναλύσουν τα εφαρμοσμένα προγράμματα εξοικονόμησης καυσίμων καθώς και τις επιπτώσεις της εφαρμογής της αναγνώρισης και τα συστήματα ανταμοιβής για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης, καθορίστηκαν δείκτες απόδοσης που προέρχονται από διαφορετικά επίπεδα των δεδομένων. Οι δείκτες επιδόσεων συγκεντρώθηκαν σε ομάδες που μετριούνται σε: - ενεργειακές επιπτώσεις (μείωση της κατανάλωσης των καυσίμων, πετρελαίου μηχανών ανά χιλιόμετρο κ.λπ.) - περιβαλλοντικές επιπτώσεις (μειώσεις των εκπομπών Co 2, PM, NO x - που υπολογίζονται από τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων) - οικονομικές επιπτώσεις (δαπάνες σχετικές με τα καύσιμα, το κόστος των υπηρεσιών, το κόστος για την επιβράβευση ανά όχημα, ανά οδηγό κλπ). Τα στοιχεία που απαιτούνται για τον έλεγχο των δεικτών απόδοσης μπορούν να συγκεντρωθούν μέσω των διαφορετικών συστημάτων που ήδη υπάρχουν στις επιχειρήσεις. Αυτά τα στοιχεία συλλέγονται με διάφορα μέσα όπως: - την παρακολούθηση και την άμεση παρατήρηση των δεικτών - ερωτηματολόγια με ανοιχτές ερωτήσεις - δομή συνεντεύξεων εξυπηρετούν την αξιολόγηση των εφαρμοσμένων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της επιβράβευσης και αναγνώρισης, όσον αφορά την εξοικονόμηση καυσίμων και το κόστος μειώσεις που επιτυγχάνεται. Author: UM FG, Maribor, Slovenia 2

3 RECODRIVE αποτελέσματα Ιστοσελίδα προγράμματος Η ιστοσελίδα του RECODRIVE αποτελεί άμεση πηγή πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα του προγράμματος αυτού, η αντιμετώπιση όλων των μεταφορέων και ιδιοκτητών στόλων, η ανταλλαγή εμπειριών των εταίρων σχετικά με την προωθήσει της εξοικονόμησης καυσίμων. Στην Αρχική σελίδα καλωσορίζει θερμά όλους εσάς να έχετε πρόσβαση στις διάφορες ενότητες. Εξοικονόμηση καυσίμων Μεταξύ των τελευταίων ενημερώσεων, αυτή η σελίδα προσφέρει: - ένα βίντεο σχετικά με οικολογική οδήγηση από την ΕΚ - προσδιορισμός της ποσότητας εξοικονόμησης - συμβουλές για φορτηγά, λεωφορεία, αυτοκίνητα - βίντεο Η γνώμη σας για όλα αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντική για το έργο κοινοπραξίας. Εξοικονομείστε χρήματα Αυτή η σελίδα σας παρουσιάζει κάποιες προτάσεις και οικονομικά κίνητρα, εκτός από την ίδια την εξοικονόμηση καυσίμων. Ενημερωτικά δελτία Μπορείτε να εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε σημαντικές δημοσιεύσεις του προγράμματος σε τακτική βάση. Downloads Έχετε τη δυνατότητα να τυπώσετε διάφορα αποτελέσματα του προγράμματος: - Φωτογραφικό υλικό, μια εντυπωσιακή συλλογή από φωτογραφίες - Παραδοτέα που έχουν συναφθεί σαν δημόσια - Υλικά διάδοσης με σύντομο μήνυμα στο πρόγραμμα - Εκπαιδευτικό υλικό. Case studies (μόνο στα Αγγλικά) Μια αξιόλογη συλλογή ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων, όπως ELTIS, CIVITAS, BYPAD και EPOMM, που συνδέονται με αυτή την ιστοσελίδα. Αριθμομηχανή χρεολυσίας Μπορείτε να εισάγετε ορισμένα βασικά στοιχεία του δικού σας στόλου, που λαμβάνουν ενδιαφέροντα αποτελέσματα σχετικά με τα καύσιμα σας και μείωση του CO2. Γλωσσάριο Ένας το κατάλογος συγκεκριμένων όρων που χρησιμοποιείται αυτήν την περίοδο κατά τη προσέγγιση του θέματος RECODRIVE. Νέα Μια σελίδα που απαριθμεί τα πιο πρόσφατα επιτεύγματα των εταίρων τουrecodrive και τα τελευταία νέα που έλαβε από άλλους ευρωπαίους εταίρους. Ερωτήσεις και απαντήσεις Ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και «προκλητικές» απαντήσεις σας προσκαλούν να εκφράσετε την άποψή σας για τα διάφορα ζητήματα, σύμφωνα με την εμπειρία που έχετε. Forum Αυτό είναι ένα Blog που αφιερώνεται στην επιβράβευση και στην αναγνώριση των δραστηριοτήτων, όπου μπορείτε επίσης να συμβάλλετε. Βάση δεδομένων προϊόντων Σαν επαγγελματίας στον τομέα των μεταφορών, μπορείτε να διαφημίσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας εδώ. FGM-AMOR εταίρος διαχειρίζεται το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου και οι περισσότερες σελίδες μεταφράζονται σε όλες τις γλώσσες των εταίρων. Ένας τομέας είναι αφιερωμένος αποκλειστικά στις δραστηριότητες των εταίρων στην Κοινοπραξία κατά την υλοποίηση του προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Κο Gerfried Cebrat στο Με την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα θα γίνετε μέλος του μεγάλου δικτύου των ευρωπαϊκών πόλεων, στηρίζοντας έτσι τη διατήρηση της ενέργειας και επίσης την οικολογική οδήγηση στην πόλη σας. Author: URTP partner, Romania 3

4 ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ ΙΣΠΑΝΙΑ Η Δημοτική Εταιρεία Μεταφορών της Μαδρίτης, SA (EMT) είναι το ίδρυμα που παρέχει τη τακτική γραμμή μαζικής μεταφοράς στο δημοτικό σταθμό της Μαδρίτης. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Μαδρίτης αποτελεί το μόνο ιδιοκτήτη της. Από την ίδρυσή της EMT το 1947 είναι η ομάδα διαχείρισης των μεταφορών, ως μονοπώλιο μέσω του οποίου η γραμμή παρέχει μεταφορές για την πόλη της Μαδρίτης. Το σημερινό μεταφορικό μέσο είναι αποκλειστικά το λεωφορείο παρόλο που στο παρελθόν ήταν το τραμ και τρόλεϊ. Από τη δημιουργία της Κοινότητας της Μαδρίτης της Κοινοπραξίας των περιφερειακών μεταφορών (CRT) και την ενσωμάτωση της στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης της Μαδρίτης, η EMT παρέχει υπηρεσίες μεταφορών ως χειριστής, υπό την αιγίδα της κοινοπραξίας. Το όργανο αυτό είναι υπεύθυνο για τη ρύθμιση των αναγκών των μεταφορών της Μαδρίτης, που μαζί με την EMT παρέχουν τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς τόσο στα αστικά (μετρό) και υπεραστικά (RENFE και υπεραστικά λεωφορεία). Τα κύρια στοιχεία που καθορίζουν τη δραστηριότητα της ΕΜΤ είναι σχεδόν 500 εκατομμύρια επιβάτες που μεταφέρονται, ένα δισεκατομμύριο διανυθέντων χιλιομέτρων, ένα στόλο 2,035 λεωφορείων, 209 γραμμές στην υπηρεσία και το προσωπικό των περίπου 7,500 εργαζόμενων(5,500 οδηγοί). Τα δεδομένα αυτά καθιστούν την EMT τη μεγαλύτερη εταιρεία επίγειων αστικών μεταφορών στην Ισπανία και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. EMT σήμερα - 31 Μάη έχει ένα στόλο λεωφορείων αποτελείται από 2,062 μονάδες που όλα έχουν κλιματισμό και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και μέση ηλικία μικρότερη των 6 ετών. Η κατανομή τους με βάση τον τύπο του καυσίμου είναι τα εξής: o Diesel - o Biodiesel o CNG (Συμπιεσμένο φυσικό αέριο) 380 o Hybrid (Biodiesel/Electric) 12 o Hydrogen - o Ethanol 5 o Electric 20 Η αποδοτική χρήση των οχημάτων είναι επίσης μια πολύ σημαντική πτυχή για την EMT. Από το 1990 έχει EMT νέους οδηγούς που εκπαιδεύονται στην "οικονομική οδήγηση" - ένα σύνολο δράσεων για την εξοικονόμηση καυσίμων και να οδηγούν με αποτελεσματικό τρόπο. Από το 2007 εφαρμόζονται μαθήματα οικολογικής οδήγησης για τους οδηγούς της EMT. Τον Ιούνιο του 2009 περισσότερο από το 50% των οδηγών (3.159) είχαν εκπαιδευθεί στο πλαίσιο αυτών των μαθημάτων: οδηγοί συμμετείχαν στις σειρές μαθημάτων επιτυγχάνοντας μια μέση εξοικονόμηση καυσίμων του 14% οδηγοί συμμετείχαν στα μαθήματα επιτυγχάνοντας μια μέση εξοικονόμηση καυσίμων του 15,7% οδηγοί συμμετείχαν στα μαθήματα μέχρι τον Ιούνιο. Τα μαθήματα αυτά είναι που συνεχίζονται μέχρι σήμερα και όλοι οι οδηγοί (100%) θα λάβουν την εν λόγω εκπαίδευση τα επόμενα χρόνια. Η Δημοτική Εταιρεία Μεταφορών της Μαδρίτης έχει δώσει μια νέα ώθηση στη δέσμευσή της βιωσιμότητας των δημόσιων συγκοινωνιών εφαρμόζοντας μια επίδειξη των μέτρων του προγράμματος RECODRIVE, προκειμένου να αξιολογήθουν τα οφέλη που προέκυψαν από την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. Το πρόγραμμα RECODRIVE EMT εξετάζει μερικά μέτρα που αφορούν τρεις γραμμές λεωφορείων. Τρία νέα λεωφορεία έχουν χρησιμοποιηθεί για την επίδειξη, έτσι τρεις ομάδες οδηγών έχουν αναμιχθεί. Ο σημαντικότερος στόχος είναι να αποκτηθεί μια μείωση 5% αυτής της τρέχουσας κατανάλωσης diesel λεωφορείων με αυτήν την πρώτη δοκιμή. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο στόχο, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οδηγοί που συμμετέχουν στη διαδήλωση έχει προηγουμένως λάβει εκπαίδευση για οικολογική οδήγηση, ώστε η εξοικονόμηση μπορεί να επιτευχθεί επί ενός βασικού σεναρίου της χαμηλής κατανάλωση καυσίμων. Μετά από μια προηγούμενη φάση δοκιμών προκειμένου να αξιολογηθεί η πραγματική κατανάλωση καυσίμων και οι επιδόσεις των τριών λεωφορείων, ένα εργαστήριο οργανώθηκε από EMT και BESEL στις 20 Ιουλίου Στη συνέχεια, οι οδηγοί ενημερώνονται σχετικά με το πρόγραμμα RECODRIVE και η επίδειξη που διεξάγεται στο EMT, συμπεριλαμβανομένης της ανταμοιβής και αναγνώρισης. Αυτό προκάλεσε μια θετική συζήτηση μεταξύ των οδηγών, του διοικητικού προσωπικού και των εκπαιδευτών οικολογικών μαθημάτων της EMT που παρακολούθησαν την εκδήλωση. Όλοι οι οδηγοί που συμμετείχαν στην επίδειξη εξέφρασαν την υποχρέωσή τους να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμων προκειμένου να επιτευχθούν οι καθιερωμένοι στόχοι κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Τα κύρια αποτελέσματα της επίδειξης θα αξιολογηθούν από την EMT και θα εξάγει πολύτιμα συμπεράσματα για την ανάπτυξη των δράσεων που ενισχύουν ακόμη περισσότερο τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του στόλου. Author: BESEL partner, Madrid, Spain 4

5 Νορβηγία, Δήμος Μπέργκεν Βρίσκεται στη δυτική ακτή, η πόλη του Μπέργκεν είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στη Νορβηγία. Με περίπου κατοίκους, ο δήμος είναι μεγάλος για τα νορβηγικά δεδομένα. Η κυβέρνηση του δήμου είναι βασισμένη σε ένα εκλεγμένο Κοινοβούλιο και το συμβούλιο της πόλης είναι ισοδύναμο με μια κυβέρνηση. Το συμβούλιο πόλης είναι επικεφαλής της διοίκησης του δήμου. Η διοίκηση έχει το δικό της τμήμα για τις πολιτικές του κλίματος, που εργάζεται υπό το σύμβουλο της πόλης για το κλίμα, το περιβάλλον και την ανάπτυξη της πόλης. Το παρόν δημοτικό συμβούλιο είναι υπερήφανο για τη δέσμευσή του για τις κλιματικές πολιτικές του. Ο δήμος του Μπέργκεν αποφάσισε να λάβει μέρος στο πρόγραμμα RECODRIVE με ορισμένες από τις διοικητικές μονάδες τους. Ο στόχος είναι να διερευνηθούν τρόποι για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων στον ιδιόκτητο στόλο αυτοκινήτων του Δήμου. Μια ομάδα 6 αυτοκινήτων με τους οδηγούς έχει διαλεχτεί για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Αν η εξοικονόμηση καυσίμων, είναι επιτυχής, ο δήμος προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα ίδια μέτρα για ολόκληρο το στόλο του. Με έναν στόλο περίπου 700 οχημάτων, η δυνατότητα για την αποταμίευση καυσίμων είναι συνολικά μεγάλη. Όλα τα αυτοκίνητα που συμμετέχουν στο έργο ανήκουν στο τμήμα συντήρησης κτιρίων της διοίκησης της πόλης. Το μέγεθος των οχημάτων κυμαίνεται από μικρότερα επιβατηγά αυτοκίνητα και μεσαίου μεγέθους φορτηγά. Ένα σύστημα για την κατανάλωση καυσίμων είναι σε ισχύ, και τα μαθήματα οικολογικής οδήγησης για τους οδηγούς προγραμματίζονται για το Σεπτεμβρίου Επιπλέον, ένας κατάλογος θα αναπτυχθεί για τους οδηγούς, που θα τους επιτρέπει να βεβαιωθούν ότι τα αυτοκίνητά τους είναι στη βέλτιστη κατάσταση όσον αφορά την πίεση των ελαστικών, τον κινητήρα, την έλξη και άλλα παρόμοια. Ένα σχέδιο ανταμοιβής και αναγνώρισης που θα βεβαιώνει ότι οι οδηγοί συμμετέχουν στο έργο και ότι η εξοικονόμηση καυσίμων ανταμείβεται για αυτό. Το σχέδιο θα είναι μη νομισματικό, και λόγω της κουλτούρας νορβηγικής επιχείρησης η ανταμοιβή θα δοθεί σε ισότιμη βάση σε όλους τους συμμετέχοντες οδηγούς. Ο στόχος είναι εδώ να δοθεί συνολικά η υποστήριξη και η προσοχή του προγράμματος στην ανταμοιβή των υπαλλήλων που συμμετέχουν σε αυτό. Η συμμετοχή του Δήμου Μπέργκεν στο πρόγραμμα Recodrive μπορεί να θεωρηθεί ως μέρος του έργου του δήμου για την επίτευξη της αειφορίας. Στόχος του δήμου είναι η μείωση των εκπομπών CO 2 από τα οχήματα του κατά 50% έως το Στο πλαίσιο του προγράμματος RECODRIVE περιλαμβάνονται μόνο οι οδηγοί, αλλά η συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα αποτελεί μέρος του πιο μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της διαχείρισης του στόλου, που περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια και συντήρηση. Μεταξύ άλλων μέτρων, ο δήμος έχει ήδη αναπτύξει μια πολιτική προμηθειών αναφέρει ότι ο δήμος έχει στόχο έχουν όσο το δυνατόν λιγότερα αυτοκίνητα όσο το δυνατόν, και ότι τα αυτοκίνητα πρόκειται να είναι μικρά και οικονομικά στην κατανάλωση βενζίνης. Τα τμήματα που χρησιμοποιούν πολλά αυτοκίνητα συζητούν επίσης τη διοικητική μέριμνα και τον προγραμματισμό διαδρομών, προσπαθώντας να μειώσουν την περιττή οδήγηση. Μπέργκεν διά -δημοτική Επιχείρηση Ενέργειας BKK είναι μια επιχείρηση ενέργειας που ανήκει στην κρατική εταιρεία ενέργειας Statkraft και 17 δήμους στη δυτική Νορβηγία. Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η παραγωγή, διανομή και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως υδροηλεκτρικής ενέργειας. Η εταιρεία παρέχει επίσης ορισμένες άλλες υπηρεσίες και προϊόντα, μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων που πωλούν ευρυζωνικές συνδέσεις, συναγερμούς και καλωδιακές τηλεοράσεις. Ένα από τα τμήματα BKK, δίκτυα BKK, παρουσιάζονται στο πρόγραμμα RECODRIVE. Ευθύνη BKK Nett είναι να εξασφαλίσει μια ασφαλής και σταθερή διανομή ηλεκτρικής ενέργειας σε σπίτια, επιχειρήσεις και δημόσια κτίρια στη δυτική Νορβηγία. Κύριες δραστηριότητές είναι ως εκ τούτου ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η λειτουργία και η διατήρηση του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί από τους εργαζόμενους στο BKK δίκτυο ταξιδεύουν για τη συντήρηση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, συχνά οδηγούν μεγάλες αποστάσεις με ένα άτομο σε κάθε αυτοκίνητο. Είναι επομένως ενδιαφέρον για BKK δίκτυο να διερευνήσει τη δυνατότητα του να εξοικονομήσει καύσιμα και χρήματα χρησιμοποιώντας μέτρα όπως η οικολογική οδήγηση και το σχεδιασμό των δρομολογίων. Το δίκτυο BKK έχει διαλέξει μερικά αυτοκίνητα που θα συμμετάσχουν στο RECODRIVE, όλα είναι αυτοκίνητα συντήρησης τύπου Toyota Hiace. Η επιλογή να περιοριστεί η συμμετοχή σε λίγα αυτοκίνητα συνδέεται με το γεγονός ότι BKK μέχρι τώρα έχει δοκιμάσει ότι μπορεί να είναι σκληρό στην οργάνωση ένα αυτόματο σύστημα παρακολούθησης κατανάλωσης καυσίμων σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις που πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία. BKK εντούτοις θα καταχωρήσει την κατανάλωση καυσίμων για τα συμμετέχοντα αυτοκίνητα μέχρι μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα αυτόματο σύστημα καταγραφής για όλα τα αυτοκίνητα. Οι διαδηλωτές του RECODRIVE θα χρησιμοποιηθούν ως βιτρίνες για το σύνολο του στόλου, η εταιρεία αναγνωρίζει ότι υπάρχει μεγάλο δυναμικό για την εξοικονόμηση καυσίμων. Οι οδηγοί θα εκπαιδευτούν στην οικολογική οδήγηση το Σεπτέμβριο του Επιπλέον, θα πάρουν μια λίστα ελέγχου που θα τους βοηθήσει να ελέγξουν εάν τα οχήματα τους, είναι σε καλή κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων π.χ. πίεση των ελαστικών, του κινητήρα και των τροχών. Το RECODRIVE συμβάλλει επίσης στη βελτιστοποίηση των διαδρομών. BKK έχει ένα μεγάλο δυναμικό βασισμένο στο GPS για τη βελτιστοποίηση των διαδρομών του συστήματος, και έχει αρχίσει τη διαδικασία για την αγορά ενός τέτοιου συστήματος. Άλλα μέτρα εξετάζονται επίσης, όπως η δημιουργία περισσότερων εγκαταστάσεων αποθήκευσης, έτσι ώστε οι οδηγοί να μην πρέπει να οδηγούν πολύ μακριά για να πάρουν τον απαραίτητο εξοπλισμό. Μπέργκεν δια δημοτική επιχείρηση ανακαίνισης Η διαδημοτική επιχείρηση ανακαίνισης του Μπέργκεν ανήκει στο δήμο του Μπέργκεν και σε οκτώ από τους γύρω δήμους, συλλέγει και χειρίζεται τα απόβλητα στην περιοχή αυτή. Εξυπηρετώντας περίπου κατοίκους, BIR είναι η δεύτερη - μεγαλύτερη επιχείρηση ανακαίνισης στη Νορβηγία. Η εταιρεία απασχολεί περίπου 280 εργαζόμενους και έχει κύκλο εργασιών περίπου 460 εκατομμύρια ΝΟΚ (περίπου 53 εκατ. ευρώ). BIR διαιρείται σε δύο μέρη, το ένα μέρος που έχει το μονοπώλιο στις υπηρεσίες του, και ένα άλλο μέρος που λειτουργεί σε μια ανταγωνιστική αγορά. Η περιοχή όπου έχει η BIR το μονοπώλιο είναι η αποκομιδή και επεξεργασία των οικιακών απορριμμάτων. Οι Μεταφορές BIR, το τμήμα της εταιρείας που διαχειρίζεται τα απόβλητα, τη συλλογή των οχημάτων, συμμετέχει στο RECODRIVE. Πέντε από τα 35 φορτηγά συλλογικής αποβλήτων της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο σαν δείγμα, με δύο οδηγούς το καθένα. Τα φορτηγά είναι από τα νεότερα οχήματα του στόλου. BIR διαθέτει ένα καλά ανεπτυγμένο σύστημα για την παρακολούθηση της κατανάλωσης καυσίμων. Σχεδιάζουν να εκπαιδεύσουν τους οδηγούς στην οικολογική οδήγηση. Οι οδηγοί θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν έναν κατάλογο ελέγχου, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα οχήματα βρίσκονται σε βέλτιστη κατάσταση, για παράδειγμα με τον έλεγχο της πίεσης των ελαστικών, ζάντες, κινητήρα και φίλτρο αέρα. Οι οδηγοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πάρουν μια συλλογική, μη νομισματική ανταμοιβή για τη συμμετοχή τους, σύμφωνα με νοοτροπία της νορβηγικής εταιρείας, όπου η ισότητα μεταξύ όλων των εργαζομένων θεωρείται πολύ σημαντική. RECODRIVE συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση της εστίασης BIR στον προγραμματισμό των διαδρομών. BIR εξετάζει αυτή τη στιγμή με βάση το GPS το σύστημα σχεδιασμού της διαδρομής SPIDER, το οποίο σκοπεύουν να εφαρμόσουν το Η εταιρεία πιστεύει ότι θα σώσει πολλά χιλιόμετρα οδήγησης χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα, και ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα φορτηγό λιγότερο. Author: WNRI partner, Sogndal, Norway 5

6 ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σύστημα επίδειξης σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα SNAGA javno podjetje d.o.o, Maribor, Slovenia Η ίδρυση της εταιρείας έγινε στις αρχές του 20ου αιώνα και συνδέονται στενά με την ανάπτυξη της πόλης του Μάριμπορ. Με την ανάπτυξη της πόλης, των νοικοκυριών και η περιττωματική αποκομιδή αποβλήτων, η συντήρηση και ο καθαρισμός των δρόμων έγιναν όλο και πιο εκτεταμένη και απαιτητική. Αυτό οδήγησε στην ίδρυση της ανεξάρτητης εταιρείας διαχείρισης αποβλήτων που ονομάζεται "Komunalno podjetje Snaga" το 1961 που άρχισε να παρέχει δημοτικές υπηρεσίες στην πόλη του Μάριμπορ. Η εταιρεία έχει αναπτυχθεί από την ίδρυσή της με 77 υπαλλήλους και 7 οχήματα, για την εγκατάσταση απασχολούνται πάνω από 190 ατόμων και λειτουργεί πάνω από 70 δημοτικά οχήματα και μηχανήματα. Οι λογιστικές, μεταφορικές και οικολογικές πτυχές της αρχικής δραστηριότητας της επιχείρησης (αποκομιδή και αφαίρεση αποβλήτων) γίνονται όλο και περισσότερο σημαντικές. Η εταιρεία διαθέτει ένα στόλο εξειδικευμένων οχημάτων τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με τη λειτουργία τους. Λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των αποβλήτων σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των περιοχών αποκομιδής (πεδινές περιοχές, ορεινές, αστικές ή αγροτικές) τα οχήματα παίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων. Με τις κατάλληλες προδιαγραφές του οχήματος (διαστάσεις, power-train, και κιβώτιο ταχυτήτων κ.λπ.) body specifications (volume and load capacity, pressing mechanism etc.) είναι δυνατόν να επιτευχθεί η βέλτιστη κατανάλωση καυσίμων σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα εργασίας με στόχο τη μείωση των λειτουργικών δαπανών. Ως σημαντικό μέρος των λειτουργικών δαπανών, το κόστος των καυσίμων σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις προδιαγραφές των οχημάτων και τον τρόπο οδήγησης. Σε υπάρχοντα στόλο οχημάτων η κατανάλωση καυσίμων μπορεί να μειωθεί αμέσως με την εφαρμογή της οικολογικής οδήγησης. Το πρόσθετο όφελος αντιπροσωπεύει το γεγονός ότι με την πιο μικρή κατανάλωση καυσίμων οι εκπομπές αερίων είναι επίσης χαμηλότερες που δεν πρέπει να παραμεληθούν. Η εταιρεία SNAGA έχει ενταχθεί στην πρωτοβουλία RECODRIVE για την εφαρμογή διάφορων μέτρων για να επιτευχθεί η μείωση της κατανάλωσης καυσίμων (εκπαίδευση των οδηγών, τις προδιαγραφές των οχημάτων, η βελτίωση της δρομολόγησης). Λόγω των ειδικών συνθηκών εργασίας η μακροπρόθεσμη επίτευξη μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων θέτει μια πρόκληση για την επιχείρηση και για τους συνεργάτες του προγράμματος RECODRIVE. Viator & Το Vektor d.d είναι μια από τις κορυφαίες σλοβένικες επιχειρήσεις διοικητικής μέριμνας, που λειτουργεί ένα διεθνές δίκτυο σε περισσότερες από 70 επιχειρηματικές μονάδες στις χώρες της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Viator & Vektor προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών διοικητικής μέριμνας, που περιλαμβάνουν τα θαλάσσια ναύλα, αεροπορικά και προώθηση σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα των δραστηριοτήτων οδικών μεταφορών. Η εταιρεία διαθέτει επίσης εγκαταστάσεις για την πλήρη συντήρηση των εμπορικών οχημάτων και των μηχανημάτων. Viator & Vektor απασχολεί περισσότερα από άτομα, και διαχειρίζεται ένα στόλο περισσότερων από 500 δικών της μεγάλων φορτηγών οχημάτων οδικών μεταφορών. Η εταιρεία έχει ενταχθεί στο RECODRIVE για την εφαρμογή και δοκιμή αναγνώρισης και σχέδια επιβράβευσης για τους οδηγούς φορτηγών. Δεδομένου ότι η διοικητική μέριμνα προγραμματίζει και καθοδηγεί, η προμήθεια και η συντήρηση του οχήματος είναι ήδη εξαιρετικά περίπλοκη και σύνθετη, ένας από τους υπόλοιπους τομείς για την επίτευξη λιγότερης κατανάλωσης καυσίμων είναι εκπαίδευση των οδηγών και η ανταμοιβή τους. Προκειμένου να βελτιωθούν η ικανότητα και οι δεξιότητες των οδηγών η επιχείρηση έχει διευθύνει την περιεκτική κατάρτιση διάφορων προσεκτικά επιλεγμένων οδηγών που ενεργούν ως εσωτερικοί εκπαιδευτές και μεταφέρουν τις γνώσεις τους για την οικολογική οδήγηση στους συναδέλφους οδηγούς. Τα πρώτα αποτελέσματα του προγράμματος RECODRIVE για τη Viator & Vektor είναι ελπιδοφόρα και δείχνουν ότι η σημαντική βελτίωση της κατανάλωσης καυσίμων μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εκπαίδευσης των οδηγών. Μέσω της περαιτέρω επέκτασης των γνώσεων της οικολογικής οδήγησης μεταξύ των οδηγών μπορεί να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση καυσίμων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Author: UM FG partner, Maribor, Slovenia 6

7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΩΝ URTP - Ρουμανία Uniunea Romana de Transport Public Bd. Gh. Magheru 6-8, Sector 1, Βουκουρέστι, Ρουμανία Υπεύθυνος επικοινωνίας: Mrs. Doina Anastase Tηλ.: Η Ρουμανική Ένωση Δημόσιων Μεταφορών (URTP) είναι μία μη κυβερνητική, αυτόνομη και μη πολιτική επαγγελματική ένωση, που ιδρύθηκε στο Βουκουρέστι το 1990 για την ανάπτυξη μη κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων. Από το 2005 URTP έχει λάβει το καταστατικό της κοινής ωφελείας, ως κυβερνητική αναγνώριση, σύμφωνα με την κυβερνητική απόφαση 1139/ Αποστολή της είναι να επιτευχθεί η ενότητα δράσης για όλους τους εθνικούς φορείς λήψης αποφάσεων, προκειμένου να βεβαιωθούν οι υπηρεσίες PT που συναντιούνται και με τις ταξιδιωτικές απαιτήσεις και με τα ευρωπαϊκά πρότυπα & οι απαιτήσεις της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος PT στη Ρουμανία. Ο κύριος στόχος είναι να προστατευθούν και να υποστηριχθούν τα επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών της, επιβάτες αστικών PT από τους περισσότερους ρουμανικούς δήμους. Τα τρέχοντα εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση είναι: - διαδίδοντας κάθε εθνική και ευρωπαϊκή πληροφορία ή εκδήλωση στα ζητήματα PT, με την οργάνωση συσκέψεων, επαγγελματικών συζητήσεων, εργαστήριων και μέσω των εξειδικευμένων δημοσιεύσεών: ένα περιοδικό και ένα μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο, - ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά μαθήματα και των μελών της και των ειδικών τοπικών αρχών, προκειμένου να βελτιωθούν οι διοικητικές, τεχνικές και διευθυντικές δεξιότητες του προσωπικού τους, - υποκινώντας και επιταχύνοντας τη διαδικασία προσαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των πρότυπων στους συγκεκριμένους όρους της περιοχής, με την ενίσχυση των κυβερνητικών αρχών σε αυτήν την κατεύθυνση, - προώθηση σχεδίων βιώσιμων αστικών μεταφορών στη Ρουμανία, σύμφωνα με τις ορθές ευρωπαϊκές πρακτικές και τις συμβουλές εμπειρογνωμόνων, έχοντας επίσης κατά νου τον κύριο στόχο του προγράμματος RECODRIVE - να αξιοποιήσει όλα τα μη τεχνικά μέτρα, τόσο για τη μείωση του στόλου της κατανάλωσης καυσίμων και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στον τομέα των Δημόσιων Μεταφορών. RAT Craiova είναι ένα σύστημα επίδειξης στο πρόγραμμα RECODRIVE, με βάση την υπογεγραμμένη κοινή δήλωση προθέσεων. Μια πιο λεπτομερής παρουσίαση των PT δικτύων και των στόχων τους για να επιτευχθεί αυτό το σχέδιο περιγράφεται στο προηγούμενο ενημερωτικό δελτίο Νο 3. UM FG Σλοβενία Univerza v Mariboru Fakulteta za Gradbenistvo Smetanova ulica 17, 2000 Μαριμπόρ, Σλοβενία Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ms. Katja Hanzic Tηλ.: Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών (UM-FG) παρέχει εκπαίδευση και εκτελεί έρευνα στους τομείς των Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Κυκλοφορίας. Έχει 78 υπαλλήλους με πλήρη απασχόληση. Το Τμήμα διεξάγει διεθνές, εθνικό και περιφερειακό επιστημονικές και R & D προγράμματα και να πραγματοποιεί μελέτες και να παρέχει γνωμοδοτήσεις των εμπειρογνωμόνων για τα διάφορα ιδρύματα, τις επιχειρήσεις και άλλους πελάτες. Η έρευνα και οι μελέτες ανάπτυξης ρυθμίζονται κυρίως από τα ερευνητικά κέντρα και τα εργαστήριά τους, και, τα οποία είναι συστατικά μέρη του Ινστιτούτου Πολιτικών Μηχανικών και κυκλοφορίας. Η δραστηριότητα που πραγματοποιείται μπορεί να ταξινομηθεί στα εξής πεδία δράσης: την πολιτική μεταφορών, τα οικονομικά, τεχνικών προγραμματισμού, εισαγωγή και χρήση των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων σε μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών, την ασφάλεια της κυκλοφορίας, οδικό σύστημα πληροφοριών για τον καιρό και χειμερινή συντήρηση του οδικού δικτύου, την ανάπτυξη λογισμικού. Η εστίαση σε μερικά τρέχοντα προγράμματα είναι για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων σε διαδικασίες διοικητικής μέριμνας (μεταφορά εμπορευμάτων). Σε εθνικό επίπεδο, η UM-FG πραγματοποιεί διάφορα προγράμματα για λογαριασμό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, του Υπουργείου Επιστήμης και Τεχνολογίας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και της Διεύθυνσης Οδοποιίας της Σλοβενίας. Σε διεθνές επίπεδο, UM-FG συμμετείχε σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ και έχει πραγματοποιήσει επιτυχείς διακρατικές συνεργασίες και προγράμματα με το Πανεπιστήμιο του Graz (Steiermark, Αυστρία), και με το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Βουδαπέστης (Ουγγαρία). UM FG χρησιμοποιεί τις στενές επαφές με τους χειριστές στόλων που έχουν υπογράψει LOIs και συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα RECODRIVE. UM FG μας παρείχε LOIS από τρεις διαδηλωτές στη Σλοβενία: TUS, SNAGA και Viator & VENTOR περιγραφή των οποίων δίδεται στην παρούσα δημοσίευση. BESEL - Ισπανία BESEL SA Edificio CEEI, Modulo 1, Boecillo Valladolid, Ισπανία Υπεύθυνος επικοινωνίας: Mr. Raul Diaz Tηλ.: BESEL είναι μια ιδιωτική εταιρεία (SΜΕ) που ιδρύθηκε το 1983, αφιερωμένη στην R&D, την εφαρμοσμένη μηχανική και τη γνωμοδότηση. BESEL λειτουργεί με την ενέργεια και τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες της νέας γενιάς. BESEL διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στον ευρωπαϊκό τομέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Επιπλέον, BESEL είναι μέλος διαφόρων ενώσεων, μεταξύ τους AEDIE, της Iσπανικής ένωσης για την αναζήτηση και τη διάγνωση ενεργειακών πόρων, και τη διεθνή αντιπροσωπεία EUFORES, το Ευρωπαϊκό φόρουμ του RES. Πέρα από αυτό, πολλές συμφωνίες συνεργασίας έχουν υπογραφεί με: Πανεπιστήμια, Ιδρύματα, Τεχνολογικά Κέντρα και Εργαστήρια, ανεξάρτητα από τις συμφωνίες συνεργατών που συνάπτονται με πολλές ευρωπαϊκές οντότητες. Η BESEL προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ιδιωτικούς και δημόσιους τομείς. Το πεδίο δραστηριοτήτων καλύπτει την παραγωγή και χρήση ενέργειας (RUE & RES), το περιβάλλον, την κινητικότητα, τη διαχείριση της καινοτομίας, τη χρηματοοικονομική τεχνική, και την έρευνα και την ανάπτυξη των ενεργειακών τεχνολογιών. Το είδος των προγραμμάτων είναι πολύ ευρύ: ενημέρωση, διάδοση και προώθηση, την προετοιμασία της δημοσιεύσεις, την κατάρτιση, τον έλεγχο, τη μελέτη σκοπιμότητας, σχεδιασμός, μελέτες αγοράς, τεχνικές συμβουλές, αναζήτηση τεχνολογίας, προμήθειες τεχνολογίας, τη σύναψη συμβάσεων ενεργειακού εφοδιασμού, και τιμολόγηση της ενέργειας. Υπό την έννοια αυτή τα εξής έργα μπορούν να αναφερθούν: HYCHAIN (έβδομο πρόγραμμα), MEKUS και TRAINER (και τα δύο προγράμματα Leonardo da Vinci). Στο πλαίσιο της κινητικότητας και των μεταφορών, η αρχή δραστηριοτήτων επικεντρώθηκε στην προώθηση των εναλλακτικών μεταφορών (υποδομές και υπηρεσίες βελτίωσης, εκστρατείες προώθησης, κ.λπ.) και τα μέτρα που απευθύνονται στη διαφοροποίηση και την εξοικονόμηση ενέργειας στις μεταφορές (εναλλακτικά καύσιμα και energy-efficient εφαρμογή οχημάτων, βελτίωση της συντήρησης των οχημάτων, κ.λπ.). Επιπλέον, ο ρόλος της εκστρατείας συνειδητοποίησης γίνεται σημαντικότερος στη διαχείριση της κινητικότητας. 7

8 ΕΤΑΙΡΟΙ Αυστρία, Γκρατς Αυστρία, Ίνσμπρουκ Βουλγαρία, Σόφια Γερμανία, Μόναχο Ελλάδα, Πειραιάς REVIEW TEAM o Αυστρία, FGM AMOR o Νορβηγία, WNRI Ιταλία, Μιλάνο Νορβηγία, Σογκντάλ Ρουμανία, Βουκουρέστι Σλοβενία, Μάριμπορ Ισπανία, Μαδρίτη Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από Αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτού του κειμένου φέρουν οι συγγραφείς του ΣΥΓΓΡΑΦΗ URTP Uniunea Romana de Transport Public Ένωση Δημόσιων Μεταφορών Ρουμανίας Υπεύθυνος επικοινωνίας: Doina Anastase 8

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο. 5 Μάρτιος 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο. 5 Μάρτιος 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο. 5 Μάρτιος 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αγαπητέ Αναγνώστη, Το πρόγραμμα RECODRIVE πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του. Έχουμε τη χαρά να σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα των στόλων που εφάρμοσαν πιλοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No. 3 Μάρτιος 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No. 3 Μάρτιος 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No. 3 Μάρτιος 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αγαπητοί αναγνώστες, Οι οδικές μεταφορές αποτελούν μια μεγάλη και αυξανόμενη πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Προκειμένου να μειωθεί η συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Σε συνεργασία με το Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Δυο Λόγια για το Εργαστήριο Μάρκετινγκ To Εργαστήριο Μάρκετινγκ (ALARM) ανήκει στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΤΕ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΤΕ Στόχος(οι): Να ενημερωθούν οι μαθητές για τις ταξιδιωτικές συνήθειες της δικής τους γενιάς αλλά και των προηγούμενων, από τη σκοπιά των διανυόμενων αποστάσεων, της

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

EURONET 50/50. Μεθοδολογία. Πως μπορείτε να οργανώσετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 50/50

EURONET 50/50. Μεθοδολογία. Πως μπορείτε να οργανώσετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 50/50 EURONET 50/50 Μεθοδολογία Πως μπορείτε να οργανώσετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 50/50 Πώς να ξεκινήσετε: 1. Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολεία EURONET 50/50; Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς Εισαγωγή στη βάση δεδομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στόχοι του εργαλείου... 2 2. Οφέλη του εργαλείου... 2 3. Τι κάνει το εργαλείο... 2

Διαβάστε περισσότερα

www.enclose.eu Αρ. τεύχους 10, 1 Νοεμβρίου 2014 Το παρόν ειδικό τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου ENCLOSE διατίθεται σε 12 γλώσσες! Σε αυτό το τεύχος:

www.enclose.eu Αρ. τεύχους 10, 1 Νοεμβρίου 2014 Το παρόν ειδικό τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου ENCLOSE διατίθεται σε 12 γλώσσες! Σε αυτό το τεύχος: Αρ. τεύχους 10, 1 Νοεμβρίου 2014 Dear Reader, Αγαπητέ αναγνώστη, Καλώς ήρθατε στο τελευταίο τεύχος των Ενημερωτικών Δελτίων του ENCLOSE! Το έργο «Ενεργειακή Αποδοτικότητα στις Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό έργο emobility Works: «Προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων σε Δήμους και επιχειρήσεις»

Το Ευρωπαϊκό έργο emobility Works: «Προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων σε Δήμους και επιχειρήσεις» Το Ευρωπαϊκό έργο emobility Works: «Προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων σε Δήμους και επιχειρήσεις» Μαρία Ζαρκαδούλα Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος & Μεταφορών Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων.

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη Άργος, 10 Μαρτίου 2012 Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Τι είναι το ΣΔΑΕ; Ένα Σχέδιο Δράσης μέχρι το2020 με συγκεκριμένους στόχους μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ανδρόγεω 1 & Πλ.Καλλεργών Πληροφορίες : Κ.Μπαριτάκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Οχήματα. Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Μπογδάνου Θάλεια MSc Περιβαλλοντολόγος

Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Οχήματα. Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Μπογδάνου Θάλεια MSc Περιβαλλοντολόγος Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη Οχήματα Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Μπογδάνου Θάλεια MSc Περιβαλλοντολόγος Περιεχόμενα Εισαγωγή Οδηγός αγορών και κριτήρια αγοράς Κόστος κύκλου ζωής Ετικέτες Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EU Horizon 2020 no. 646457 01/04/2015-31/03/2018 www.securechain.eu Κουπόνια Καινοτομίας Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από το Πρόγραμμα SECURECHAIN, το οποίο χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΕΦΑ Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου άρχισε τις εργασίες της τον Νοέμβριο του 2009. Το 100% των μετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλέκοντας τον ιδιωτικό τομέα στη Διαχείριση των Μετακινήσεων

Εμπλέκοντας τον ιδιωτικό τομέα στη Διαχείριση των Μετακινήσεων Εμπλέκοντας τον ιδιωτικό τομέα στη Διαχείριση των Μετακινήσεων ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Στο έργο INVOLVE- Εμπλέκοντας τον ιδιωτικό τομέα στη Διαχείριση των Μετακινήσεων, που υποστηρίζεται από το

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

2/12/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015

2/12/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015 1 Συμμετοχή του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Κεντρικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής 13.000 στρ. Έκταση Δήμου (6.000 στρ. εντός σχεδίου ) Υπόλοιπη έκταση είναι χαρακτηρισμένη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων

Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων Προϊόντα & εξοπλισμός παράμετροι για εξοικονόμηση ενέργειας Συνεχή χρήση Βαθμός Ενεργειακής αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και Οικολογική Οδήγηση - Εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την αλλαγή της οδηγητικής συμπεριφοράς.

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και Οικολογική Οδήγηση - Εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την αλλαγή της οδηγητικής συμπεριφοράς. Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και Οικολογική Οδήγηση - Εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την αλλαγή της οδηγητικής συμπεριφοράς. Άρης Ζωγράφος - Ευάγγελος Ματσούκης Πανεπιστήμιο Πατρών www.upatras.gr Πρότυπες Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ Εύη Τζανακάκη Ελευθερία Αλεξανδρή Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μπούρκας Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος

Κωνσταντίνος Μπούρκας Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος Ολοκληρωμένος Ενεργειακός Σχεδιασμός ΟΤΑ και δυνατότητες χρηματοδότησης σχετικών δράσεων Κωνσταντίνος Μπούρκας Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος ΜέλοςΜΕΤΑΠΑ ΜΕΤΑΠΑ τουτεε Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Οχήματα

Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Οχήματα Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη Οχήματα Περιεχόμενα Εισαγωγή Τεχνολογίες Σήμανση Κριτήρια Χρήσιμες Συμβουλές Εισαγωγή Εισαγωγή Κύριες Προκλήσεις Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Το 20 % των

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μυρτώ Θεοφιλίδη

Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μυρτώ Θεοφιλίδη Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο Μυρτώ Θεοφιλίδη ΚΑΠΕ, Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς 10 Μαρτίου 2010 Χώρα των Βάσκων, Ισπανία Μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας της για την Προστασία του Περιβάλλοντος (IHOBE), η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Ιούνιος 2011 Οι Εξαιρετικές οργανώσεις επιτυγχάνουν να διατηρήσουν τα υψηλά επίπεδα απόδοσης που ικανοποιούν τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Ευχαριστώ για την προσοχή σας Το έργο BiomassTradeCentre_II www.biomasstradecentre2.eu Ι. Ελευθεριάδης Τμήμα Βιομάζας, ΚΑΠΕ Αντικείμενο του έργου Η αύξηση της δραστηριότητας και των επενδύσεων στην παραγωγή ξυλώδους βιομάζας Η διάδοση

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story 3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story Επίσημο Δελτίο Τύπου του Προγράμματος T Story Storytelling Applied to Training,χρηματοδοτούμενο από ό τη δράση «Κύρια Δραστηριότητα 3 Τεχνολογίες Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ INNO-CAREER Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας το 4ο ενημερωτικό δελτίο του έργου INNO CAREER το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα 1 Μαΐου 2015 30 Σεπτεμβρίου 2015. Το κύριο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Επίβλεψη : Καθηγήτρια Dr. Έλενα Καλλικαντζάρου Μελέτη - Ανάπτυξη: Καλογερίδου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Περιεχόμενα:

Ενημερωτικό Δελτίο. Περιεχόμενα: Ενημερωτικό Δελτίο Περιεχόμενα: Συνοπτική Παρουσίαση του Προγράμματος WASMAN Διακρατικές Συναντήσεις των Εταίρων του Προγράμματος Σύσταση τοπικής ομάδας (Waste Management Partnership) διαχείρισης αποβλήτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 09 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8.444 Γραφείο Δημάρχου Προς Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 Η Πολιτική της ΕΕ για την Οδική Ασφάλεια Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον τομέα των Μεταφορών

Δράσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον τομέα των Μεταφορών Δράσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον τομέα των Μεταφορών Μαρία Ζαρκαδούλα Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών ΚΑΠΕ EnergyRes 09 Forum, 20.2.2009 Περιεχόμενα Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Οι πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

White Paper on European Cities

White Paper on European Cities White Paper on European Cities Μάρτιος 2015 Αντώνης Αγγελάκης, Σύμβουλος Ανοιχτής Καινοτομίας antonios.aggelakis@gmail.com Προοίμιο Το παρόν White Paper στοχεύει στην παρουσίαση δράσεων, καλών πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου;

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala Μπιλμπάο, 28 Απριλίου 2008 Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Jukka Takala: Η εκτίμηση κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ECO-DRIVIING

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ECO-DRIVIING ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ECO-DRIVIING Η ΕΘΕΛ είναι η εταιρεία με τον μεγαλύτερο στόλο λεωφορείων εν ενεργεία στην Ελλάδα. Συνηγόρησε στην παρόρμηση του ΚΑΠΕ να συνδράμει την προσπάθεια εκμάθησης ενός νέου

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 7.12.2007 PE398.537v01-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-15 Σχέδιο γνωμοδότησης (PE396.682v01-00) Werner Langen Βιώσιμη γεωργία και το βιοαέριο:

Διαβάστε περισσότερα

Honda earthdreams Κοιτάζοντας στο μέλλον, σκοπός μας είναι να γίνουμε η εταιρεία που το σύνολο της κοινωνίας θα θέλει να υπάρχουμε.

Honda earthdreams Κοιτάζοντας στο μέλλον, σκοπός μας είναι να γίνουμε η εταιρεία που το σύνολο της κοινωνίας θα θέλει να υπάρχουμε. Κοιτάζοντας στο μέλλον, σκοπός μας είναι να γίνουμε η εταιρεία που το σύνολο της κοινωνίας θα θέλει να υπάρχουμε. Soichiro Honda, 1956 ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ή ΑΝΑΓΚΗ Πωληθέντα Αυτοκίνητα ανά περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση»

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» INFO KIT Μέρος 2 Μάης 2011 1. Η ΕΕΥ ως εμπειρία μάθησης Η συμμετοχή ως εθελοντής ΕΕΥ είναι μια πολύτιμη προσωπική, κοινωνική και πολιτισμική εμπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας (ΜΟ.Κ.Ε.) ΤΕΙ Κρήτης Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας Σελ.1 / 7 1. Ταυτότητα Η ΜΟ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης αποτελεί μία διακριτή δομή μέσα στα πλαίσια λειτουργίας της ενιαίας Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής»

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» «Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ecocity Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας Ανθή Χαραλάμπους Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 7 Νοεμβρίου 2014 Δομή υποστήριξης του «Συμφώνου των Δημάρχων»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) μέσα από την κύρια αποστολή του, την εκπαίδευση και την έρευνα, έχει συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TUNAP ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. Εσωτερικό Έγγραφο. Τεχνική Πιστοποίηση TÜV Δελτίο Τύπου και Πληροφορίες. Θέμα

TUNAP ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. Εσωτερικό Έγγραφο. Τεχνική Πιστοποίηση TÜV Δελτίο Τύπου και Πληροφορίες. Θέμα TUNAP ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. Εσωτερικό Έγγραφο Θέμα Τεχνική Πιστοποίηση TÜV Δελτίο Τύπου και Πληροφορίες Περιεχόμενα: Σελ. Δελτίο Τύπου 2 Τί είναι η TÜV; 3 Τί είναι Πιστοποιημένο 3 Προϊόν; Πιστοποιημένα Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία κι εκπομπές ρύπων

Αειφορία κι εκπομπές ρύπων Το παρόν και το µέλλον των βιοκαυσίµων στην Ελλάδα Αειφορία κι εκπομπές ρύπων Σωτήρης Φώλιας Μέλος.Σ. Σ.ΒΙ.Β.Ε. Αθήνα, 25/11/2010 Από τον Ρ. Ντίζελ στο σήµερα... Το 1912 ο Ρούντολφ Ντίζελ προφητικά δηλώνει:

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar ΣΤΟΧΟΣ μας είναι ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ κάθε ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΕΡΓΟ. phoenix solar ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Πράσινο Εστιατόριο είναι εκείνη η επιχείρηση εστίασης που σταδιακά μειώνει το ανθρακικό της αποτύπωμα βάσει ενός βιώσιμου σχεδίου εξέλιξης και στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα