ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No. 4 Σεπτέμβριος 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No. 4 Σεπτέμβριος 2009"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No. 4 Σεπτέμβριος 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αγαπητοί αναγνώστες, η κατανάλωση καυσίμου και, συνεπώς, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις οδικές μεταφορές αυξάνονται διαρκώς. Η έννοια της μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων, μέσω της οικονομικής οδήγησης, κατάλληλη προμήθεια και συντήρηση του οχήματος, αποτελεί ένα αποτελεσματικό και χαμηλού κόστους τρόπο για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων (και συνεπώς του κόστους των καυσίμων) και τις εκπομπές CO 2 μέχρι 10%, με άμεση πιθανά αποτελέσματα. Ενώ η εφαρμογή της εκπαίδευσης των οδηγών και η προμήθεια των οχημάτων που έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες της εταιρείας είναι όλο και πιο κοινές, τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων δεν είναι τόσο καλά όσο αναμένονταν. Η εμπειρία έχει δείξει ότι καθιστά την κατανάλωση καυσίμων στο προηγούμενο επίπεδο. Προκειμένου να επιτευχθεί η βιώσιμη μείωση της ευρύτερης κατανάλωσης καυσίμων θα πρέπει να εισαχθούν μέτρα. Το κλειδί για την επίτευξη της αειφόρου μείωση της κατανάλωσης καυσίμων είναι τα κατάλληλα κίνητρα του συνόλου του προσωπικού διαχείρισης του στόλου, ιδίως, οι οδηγοί, να συμπεριφέρονται και να ενεργούν με έναν ενεργειακά αποδοτικό τρόπο. Αυτό σημαίνει: οι οδηγοί θα πρέπει να οδηγούν σύμφωνα με τις αρχές της οικολογικής οδήγησης, το προσωπικό συντήρησης θα πρέπει να τηρεί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές συντήρησης, το τμήμα προμηθειών θα πρέπει να κατανοήσει τις απαιτήσεις της εταιρείας και να αγοράζουν τα πιο κατάλληλα οχήματα και η διαχείριση θα πρέπει να εφαρμόζει μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε όλες τις ενέργειές της εταιρείας. Τα πρόγραμμα RECODRIVE στοχεύει να αναπτύξει και να εξετάσει διάφορα συστήματα αναγνώρισης και επιβράβευσης για την επίτευξη των αποτελεσμάτων κατάρτισης της βιωσιμότητας. Μέχρι στιγμής οι διαδηλωτές του RECODRIVE έχουν επιτύχει τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων μέσω της κατάρτισης των εργαζομένων, τα κίνητρα και με την εφαρμογή πολλών διαφορετικών συστημάτων αναγνώρισης και επιβράβευσης. Ακολουθήστε τα βήματα τους, μάθετε από τις εμπειρίες τους και να συμμετάσχετε στην πρωτοβουλία μας αν ενδιαφέρεστε για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων για το δικό σας στόλο. Stane Božičnik & Katja Hanžič Πανεπιστήμιο του Μάριμπορ, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Περιεχόμενα Τα συστήματα αναγνώρισης και επιβράβευσης θα πρέπει να στοχεύουν στην οικολογική οδήγηση και στην εξοικονόμηση καυσίμων, δυο θέματα που θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητες για βιώσιμη διαχείριση στόλων! Το πρόγραμμα RECODRIVE υποστηρίζει λύσεις που οδηγούν στη βιώσιμη διαχείριση στόλων. Καλύπτει οικονομικούς και οικολογικούς παράγοντες. Θα σας δείξουμε το δρόμο για να γίνετε καλύτεροι στη διαχείριση στόλων και θα δώσουμε επιτυχή παραδείγματα στην ιστοσελίδα Εισαγωγικό Σημείωμα - σελ 1 RECODRIVE αποτελέσματα - σελ 2 Διαδηλωτές - σελ 4 Περιγραφή Εταίρων - σελ 7 Εταίροι - σελ 8 1

2 RECODRIVE αποτελέσματα Παραδοτέο Δ 5.1 Εγχειρίδιο αξιολόγησης είναι ένα άλλο σημαντικό έγγραφο που χορηγείται σε αυτό το πρόγραμμα. Η συγκέντρωση κατάλληλων πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις των μέτρων που εφαρμόζονται είναι αναμφίβολα η μεγαλύτερη πρόκληση της αξιολόγησης. Ενώ είναι αδύνατο να συλλέξει αρκετές πληροφορίες για να υπολογίσει όλα τα πλεονεκτήματα ενός έργου, μια καλά προγραμματισμένη και εστιασμένη προσπάθεια συλλογής δεδομένων αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες για τη λήψη των παροχών αυτών που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής επίπτωσης του προγράμματος. Ο γενικός στόχος για την επιλογή των δεδομένων και των μεθόδων αξιολόγησης ήταν να πάρει τις πιο χρήσιμες πληροφορίες για τις ομάδες και τους βασικούς παράγοντες (στόλων που συμμετέχουν, τους φορείς χάραξης πολιτικής, οι ιδιώτες, οι εκπρόσωποι EACI) κατά τον πλέον αποδοτικό και ρεαλιστικό τρόπο. Οι ερωτήσεις που εξετάζονται στον καθορισμό της μεθοδολογίας αξιολόγησης του RECODRIVE είναι: 1. Ποιοι είναι οι παράγοντες που εμπλέκονται και ποιες πτυχές της συμπεριφοράς πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω σε κάθε περιοχή? 2. Ποιες πληροφορίες είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της κατάρτισης και των επιπτώσεων του σχεδίου επιβράβευσης προκειμένου να παράγουν συνεπείς κατευθυντήριες γραμμές για το τέλος του έργου? 3. Πόσες από τις απαιτούμενες πληροφορίες μπορούν να συλλέγονται και να αναλύονται με πρακτικό τρόπο? 4. Πόσο ακριβείς αναμένεται να είναι αυτές οι πληροφορίες, σύμφωνα με τα διάφορα συστήματα διαχείρισης στόλου οχημάτων και άλλες εξωτερικές συνθήκες? 5. Οι διαδηλωτές θα είναι σε θέση να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες? 6. Ποιες είναι οι μέθοδοι που εφαρμόζονται κατ 'αρχήν και ποιες πρόσθετες μέθοδοι πρέπει και μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες? 7. Πώς μπορεί να αναλυθεί η πληροφορία? Ως απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα η μεθοδολογία αξιολόγησης σχεδιάστηκε και περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Αξιολόγησης. Το εγχειρίδιο που θεσπίζει ενιαία μεθοδολογία για την εκτίμηση των επιπτώσεων ενός ή περισσοτέρων συνδυασμένες παρεμβάσεων σε διάφορες πτυχές της συμπεριφοράς που συνδέονται με μια συγκεκριμένη δραστηριότητα του στόλου (οδήγηση, συντήρηση, προμήθεια, διαχείριση), σε σύγκριση με τις συνέπειες της μη παρέμβασης των δραστηριοτήτων της ίδιας δραστηριότητας. Η μέθοδος αξιολόγησης που χρησιμοποιείται παρέχει ένα πλαίσιο για τη διασφάλιση της συνέπειας και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων μεταξύ των χωρών και μεταξύ των τύπων των στόλων. Επιτρέπει επίσης στους εταίρους του προγράμματος και στους διαχειριστές των εταιρειών που συμμετέχουν (και αργότερα και σε άλλες εταιρείες) να αξιολογήσουν και αναλύσουν τα εφαρμοσμένα προγράμματα εξοικονόμησης καυσίμων καθώς και τις επιπτώσεις της εφαρμογής της αναγνώρισης και τα συστήματα ανταμοιβής για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης, καθορίστηκαν δείκτες απόδοσης που προέρχονται από διαφορετικά επίπεδα των δεδομένων. Οι δείκτες επιδόσεων συγκεντρώθηκαν σε ομάδες που μετριούνται σε: - ενεργειακές επιπτώσεις (μείωση της κατανάλωσης των καυσίμων, πετρελαίου μηχανών ανά χιλιόμετρο κ.λπ.) - περιβαλλοντικές επιπτώσεις (μειώσεις των εκπομπών Co 2, PM, NO x - που υπολογίζονται από τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων) - οικονομικές επιπτώσεις (δαπάνες σχετικές με τα καύσιμα, το κόστος των υπηρεσιών, το κόστος για την επιβράβευση ανά όχημα, ανά οδηγό κλπ). Τα στοιχεία που απαιτούνται για τον έλεγχο των δεικτών απόδοσης μπορούν να συγκεντρωθούν μέσω των διαφορετικών συστημάτων που ήδη υπάρχουν στις επιχειρήσεις. Αυτά τα στοιχεία συλλέγονται με διάφορα μέσα όπως: - την παρακολούθηση και την άμεση παρατήρηση των δεικτών - ερωτηματολόγια με ανοιχτές ερωτήσεις - δομή συνεντεύξεων εξυπηρετούν την αξιολόγηση των εφαρμοσμένων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της επιβράβευσης και αναγνώρισης, όσον αφορά την εξοικονόμηση καυσίμων και το κόστος μειώσεις που επιτυγχάνεται. Author: UM FG, Maribor, Slovenia 2

3 RECODRIVE αποτελέσματα Ιστοσελίδα προγράμματος Η ιστοσελίδα του RECODRIVE αποτελεί άμεση πηγή πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα του προγράμματος αυτού, η αντιμετώπιση όλων των μεταφορέων και ιδιοκτητών στόλων, η ανταλλαγή εμπειριών των εταίρων σχετικά με την προωθήσει της εξοικονόμησης καυσίμων. Στην Αρχική σελίδα καλωσορίζει θερμά όλους εσάς να έχετε πρόσβαση στις διάφορες ενότητες. Εξοικονόμηση καυσίμων Μεταξύ των τελευταίων ενημερώσεων, αυτή η σελίδα προσφέρει: - ένα βίντεο σχετικά με οικολογική οδήγηση από την ΕΚ - προσδιορισμός της ποσότητας εξοικονόμησης - συμβουλές για φορτηγά, λεωφορεία, αυτοκίνητα - βίντεο Η γνώμη σας για όλα αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντική για το έργο κοινοπραξίας. Εξοικονομείστε χρήματα Αυτή η σελίδα σας παρουσιάζει κάποιες προτάσεις και οικονομικά κίνητρα, εκτός από την ίδια την εξοικονόμηση καυσίμων. Ενημερωτικά δελτία Μπορείτε να εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε σημαντικές δημοσιεύσεις του προγράμματος σε τακτική βάση. Downloads Έχετε τη δυνατότητα να τυπώσετε διάφορα αποτελέσματα του προγράμματος: - Φωτογραφικό υλικό, μια εντυπωσιακή συλλογή από φωτογραφίες - Παραδοτέα που έχουν συναφθεί σαν δημόσια - Υλικά διάδοσης με σύντομο μήνυμα στο πρόγραμμα - Εκπαιδευτικό υλικό. Case studies (μόνο στα Αγγλικά) Μια αξιόλογη συλλογή ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων, όπως ELTIS, CIVITAS, BYPAD και EPOMM, που συνδέονται με αυτή την ιστοσελίδα. Αριθμομηχανή χρεολυσίας Μπορείτε να εισάγετε ορισμένα βασικά στοιχεία του δικού σας στόλου, που λαμβάνουν ενδιαφέροντα αποτελέσματα σχετικά με τα καύσιμα σας και μείωση του CO2. Γλωσσάριο Ένας το κατάλογος συγκεκριμένων όρων που χρησιμοποιείται αυτήν την περίοδο κατά τη προσέγγιση του θέματος RECODRIVE. Νέα Μια σελίδα που απαριθμεί τα πιο πρόσφατα επιτεύγματα των εταίρων τουrecodrive και τα τελευταία νέα που έλαβε από άλλους ευρωπαίους εταίρους. Ερωτήσεις και απαντήσεις Ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και «προκλητικές» απαντήσεις σας προσκαλούν να εκφράσετε την άποψή σας για τα διάφορα ζητήματα, σύμφωνα με την εμπειρία που έχετε. Forum Αυτό είναι ένα Blog που αφιερώνεται στην επιβράβευση και στην αναγνώριση των δραστηριοτήτων, όπου μπορείτε επίσης να συμβάλλετε. Βάση δεδομένων προϊόντων Σαν επαγγελματίας στον τομέα των μεταφορών, μπορείτε να διαφημίσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας εδώ. FGM-AMOR εταίρος διαχειρίζεται το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου και οι περισσότερες σελίδες μεταφράζονται σε όλες τις γλώσσες των εταίρων. Ένας τομέας είναι αφιερωμένος αποκλειστικά στις δραστηριότητες των εταίρων στην Κοινοπραξία κατά την υλοποίηση του προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Κο Gerfried Cebrat στο Με την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα θα γίνετε μέλος του μεγάλου δικτύου των ευρωπαϊκών πόλεων, στηρίζοντας έτσι τη διατήρηση της ενέργειας και επίσης την οικολογική οδήγηση στην πόλη σας. Author: URTP partner, Romania 3

4 ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ ΙΣΠΑΝΙΑ Η Δημοτική Εταιρεία Μεταφορών της Μαδρίτης, SA (EMT) είναι το ίδρυμα που παρέχει τη τακτική γραμμή μαζικής μεταφοράς στο δημοτικό σταθμό της Μαδρίτης. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Μαδρίτης αποτελεί το μόνο ιδιοκτήτη της. Από την ίδρυσή της EMT το 1947 είναι η ομάδα διαχείρισης των μεταφορών, ως μονοπώλιο μέσω του οποίου η γραμμή παρέχει μεταφορές για την πόλη της Μαδρίτης. Το σημερινό μεταφορικό μέσο είναι αποκλειστικά το λεωφορείο παρόλο που στο παρελθόν ήταν το τραμ και τρόλεϊ. Από τη δημιουργία της Κοινότητας της Μαδρίτης της Κοινοπραξίας των περιφερειακών μεταφορών (CRT) και την ενσωμάτωση της στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης της Μαδρίτης, η EMT παρέχει υπηρεσίες μεταφορών ως χειριστής, υπό την αιγίδα της κοινοπραξίας. Το όργανο αυτό είναι υπεύθυνο για τη ρύθμιση των αναγκών των μεταφορών της Μαδρίτης, που μαζί με την EMT παρέχουν τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς τόσο στα αστικά (μετρό) και υπεραστικά (RENFE και υπεραστικά λεωφορεία). Τα κύρια στοιχεία που καθορίζουν τη δραστηριότητα της ΕΜΤ είναι σχεδόν 500 εκατομμύρια επιβάτες που μεταφέρονται, ένα δισεκατομμύριο διανυθέντων χιλιομέτρων, ένα στόλο 2,035 λεωφορείων, 209 γραμμές στην υπηρεσία και το προσωπικό των περίπου 7,500 εργαζόμενων(5,500 οδηγοί). Τα δεδομένα αυτά καθιστούν την EMT τη μεγαλύτερη εταιρεία επίγειων αστικών μεταφορών στην Ισπανία και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. EMT σήμερα - 31 Μάη έχει ένα στόλο λεωφορείων αποτελείται από 2,062 μονάδες που όλα έχουν κλιματισμό και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και μέση ηλικία μικρότερη των 6 ετών. Η κατανομή τους με βάση τον τύπο του καυσίμου είναι τα εξής: o Diesel - o Biodiesel o CNG (Συμπιεσμένο φυσικό αέριο) 380 o Hybrid (Biodiesel/Electric) 12 o Hydrogen - o Ethanol 5 o Electric 20 Η αποδοτική χρήση των οχημάτων είναι επίσης μια πολύ σημαντική πτυχή για την EMT. Από το 1990 έχει EMT νέους οδηγούς που εκπαιδεύονται στην "οικονομική οδήγηση" - ένα σύνολο δράσεων για την εξοικονόμηση καυσίμων και να οδηγούν με αποτελεσματικό τρόπο. Από το 2007 εφαρμόζονται μαθήματα οικολογικής οδήγησης για τους οδηγούς της EMT. Τον Ιούνιο του 2009 περισσότερο από το 50% των οδηγών (3.159) είχαν εκπαιδευθεί στο πλαίσιο αυτών των μαθημάτων: οδηγοί συμμετείχαν στις σειρές μαθημάτων επιτυγχάνοντας μια μέση εξοικονόμηση καυσίμων του 14% οδηγοί συμμετείχαν στα μαθήματα επιτυγχάνοντας μια μέση εξοικονόμηση καυσίμων του 15,7% οδηγοί συμμετείχαν στα μαθήματα μέχρι τον Ιούνιο. Τα μαθήματα αυτά είναι που συνεχίζονται μέχρι σήμερα και όλοι οι οδηγοί (100%) θα λάβουν την εν λόγω εκπαίδευση τα επόμενα χρόνια. Η Δημοτική Εταιρεία Μεταφορών της Μαδρίτης έχει δώσει μια νέα ώθηση στη δέσμευσή της βιωσιμότητας των δημόσιων συγκοινωνιών εφαρμόζοντας μια επίδειξη των μέτρων του προγράμματος RECODRIVE, προκειμένου να αξιολογήθουν τα οφέλη που προέκυψαν από την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. Το πρόγραμμα RECODRIVE EMT εξετάζει μερικά μέτρα που αφορούν τρεις γραμμές λεωφορείων. Τρία νέα λεωφορεία έχουν χρησιμοποιηθεί για την επίδειξη, έτσι τρεις ομάδες οδηγών έχουν αναμιχθεί. Ο σημαντικότερος στόχος είναι να αποκτηθεί μια μείωση 5% αυτής της τρέχουσας κατανάλωσης diesel λεωφορείων με αυτήν την πρώτη δοκιμή. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο στόχο, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οδηγοί που συμμετέχουν στη διαδήλωση έχει προηγουμένως λάβει εκπαίδευση για οικολογική οδήγηση, ώστε η εξοικονόμηση μπορεί να επιτευχθεί επί ενός βασικού σεναρίου της χαμηλής κατανάλωση καυσίμων. Μετά από μια προηγούμενη φάση δοκιμών προκειμένου να αξιολογηθεί η πραγματική κατανάλωση καυσίμων και οι επιδόσεις των τριών λεωφορείων, ένα εργαστήριο οργανώθηκε από EMT και BESEL στις 20 Ιουλίου Στη συνέχεια, οι οδηγοί ενημερώνονται σχετικά με το πρόγραμμα RECODRIVE και η επίδειξη που διεξάγεται στο EMT, συμπεριλαμβανομένης της ανταμοιβής και αναγνώρισης. Αυτό προκάλεσε μια θετική συζήτηση μεταξύ των οδηγών, του διοικητικού προσωπικού και των εκπαιδευτών οικολογικών μαθημάτων της EMT που παρακολούθησαν την εκδήλωση. Όλοι οι οδηγοί που συμμετείχαν στην επίδειξη εξέφρασαν την υποχρέωσή τους να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμων προκειμένου να επιτευχθούν οι καθιερωμένοι στόχοι κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Τα κύρια αποτελέσματα της επίδειξης θα αξιολογηθούν από την EMT και θα εξάγει πολύτιμα συμπεράσματα για την ανάπτυξη των δράσεων που ενισχύουν ακόμη περισσότερο τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του στόλου. Author: BESEL partner, Madrid, Spain 4

5 Νορβηγία, Δήμος Μπέργκεν Βρίσκεται στη δυτική ακτή, η πόλη του Μπέργκεν είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στη Νορβηγία. Με περίπου κατοίκους, ο δήμος είναι μεγάλος για τα νορβηγικά δεδομένα. Η κυβέρνηση του δήμου είναι βασισμένη σε ένα εκλεγμένο Κοινοβούλιο και το συμβούλιο της πόλης είναι ισοδύναμο με μια κυβέρνηση. Το συμβούλιο πόλης είναι επικεφαλής της διοίκησης του δήμου. Η διοίκηση έχει το δικό της τμήμα για τις πολιτικές του κλίματος, που εργάζεται υπό το σύμβουλο της πόλης για το κλίμα, το περιβάλλον και την ανάπτυξη της πόλης. Το παρόν δημοτικό συμβούλιο είναι υπερήφανο για τη δέσμευσή του για τις κλιματικές πολιτικές του. Ο δήμος του Μπέργκεν αποφάσισε να λάβει μέρος στο πρόγραμμα RECODRIVE με ορισμένες από τις διοικητικές μονάδες τους. Ο στόχος είναι να διερευνηθούν τρόποι για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων στον ιδιόκτητο στόλο αυτοκινήτων του Δήμου. Μια ομάδα 6 αυτοκινήτων με τους οδηγούς έχει διαλεχτεί για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Αν η εξοικονόμηση καυσίμων, είναι επιτυχής, ο δήμος προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα ίδια μέτρα για ολόκληρο το στόλο του. Με έναν στόλο περίπου 700 οχημάτων, η δυνατότητα για την αποταμίευση καυσίμων είναι συνολικά μεγάλη. Όλα τα αυτοκίνητα που συμμετέχουν στο έργο ανήκουν στο τμήμα συντήρησης κτιρίων της διοίκησης της πόλης. Το μέγεθος των οχημάτων κυμαίνεται από μικρότερα επιβατηγά αυτοκίνητα και μεσαίου μεγέθους φορτηγά. Ένα σύστημα για την κατανάλωση καυσίμων είναι σε ισχύ, και τα μαθήματα οικολογικής οδήγησης για τους οδηγούς προγραμματίζονται για το Σεπτεμβρίου Επιπλέον, ένας κατάλογος θα αναπτυχθεί για τους οδηγούς, που θα τους επιτρέπει να βεβαιωθούν ότι τα αυτοκίνητά τους είναι στη βέλτιστη κατάσταση όσον αφορά την πίεση των ελαστικών, τον κινητήρα, την έλξη και άλλα παρόμοια. Ένα σχέδιο ανταμοιβής και αναγνώρισης που θα βεβαιώνει ότι οι οδηγοί συμμετέχουν στο έργο και ότι η εξοικονόμηση καυσίμων ανταμείβεται για αυτό. Το σχέδιο θα είναι μη νομισματικό, και λόγω της κουλτούρας νορβηγικής επιχείρησης η ανταμοιβή θα δοθεί σε ισότιμη βάση σε όλους τους συμμετέχοντες οδηγούς. Ο στόχος είναι εδώ να δοθεί συνολικά η υποστήριξη και η προσοχή του προγράμματος στην ανταμοιβή των υπαλλήλων που συμμετέχουν σε αυτό. Η συμμετοχή του Δήμου Μπέργκεν στο πρόγραμμα Recodrive μπορεί να θεωρηθεί ως μέρος του έργου του δήμου για την επίτευξη της αειφορίας. Στόχος του δήμου είναι η μείωση των εκπομπών CO 2 από τα οχήματα του κατά 50% έως το Στο πλαίσιο του προγράμματος RECODRIVE περιλαμβάνονται μόνο οι οδηγοί, αλλά η συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα αποτελεί μέρος του πιο μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της διαχείρισης του στόλου, που περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια και συντήρηση. Μεταξύ άλλων μέτρων, ο δήμος έχει ήδη αναπτύξει μια πολιτική προμηθειών αναφέρει ότι ο δήμος έχει στόχο έχουν όσο το δυνατόν λιγότερα αυτοκίνητα όσο το δυνατόν, και ότι τα αυτοκίνητα πρόκειται να είναι μικρά και οικονομικά στην κατανάλωση βενζίνης. Τα τμήματα που χρησιμοποιούν πολλά αυτοκίνητα συζητούν επίσης τη διοικητική μέριμνα και τον προγραμματισμό διαδρομών, προσπαθώντας να μειώσουν την περιττή οδήγηση. Μπέργκεν διά -δημοτική Επιχείρηση Ενέργειας BKK είναι μια επιχείρηση ενέργειας που ανήκει στην κρατική εταιρεία ενέργειας Statkraft και 17 δήμους στη δυτική Νορβηγία. Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η παραγωγή, διανομή και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως υδροηλεκτρικής ενέργειας. Η εταιρεία παρέχει επίσης ορισμένες άλλες υπηρεσίες και προϊόντα, μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων που πωλούν ευρυζωνικές συνδέσεις, συναγερμούς και καλωδιακές τηλεοράσεις. Ένα από τα τμήματα BKK, δίκτυα BKK, παρουσιάζονται στο πρόγραμμα RECODRIVE. Ευθύνη BKK Nett είναι να εξασφαλίσει μια ασφαλής και σταθερή διανομή ηλεκτρικής ενέργειας σε σπίτια, επιχειρήσεις και δημόσια κτίρια στη δυτική Νορβηγία. Κύριες δραστηριότητές είναι ως εκ τούτου ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η λειτουργία και η διατήρηση του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί από τους εργαζόμενους στο BKK δίκτυο ταξιδεύουν για τη συντήρηση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, συχνά οδηγούν μεγάλες αποστάσεις με ένα άτομο σε κάθε αυτοκίνητο. Είναι επομένως ενδιαφέρον για BKK δίκτυο να διερευνήσει τη δυνατότητα του να εξοικονομήσει καύσιμα και χρήματα χρησιμοποιώντας μέτρα όπως η οικολογική οδήγηση και το σχεδιασμό των δρομολογίων. Το δίκτυο BKK έχει διαλέξει μερικά αυτοκίνητα που θα συμμετάσχουν στο RECODRIVE, όλα είναι αυτοκίνητα συντήρησης τύπου Toyota Hiace. Η επιλογή να περιοριστεί η συμμετοχή σε λίγα αυτοκίνητα συνδέεται με το γεγονός ότι BKK μέχρι τώρα έχει δοκιμάσει ότι μπορεί να είναι σκληρό στην οργάνωση ένα αυτόματο σύστημα παρακολούθησης κατανάλωσης καυσίμων σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις που πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία. BKK εντούτοις θα καταχωρήσει την κατανάλωση καυσίμων για τα συμμετέχοντα αυτοκίνητα μέχρι μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα αυτόματο σύστημα καταγραφής για όλα τα αυτοκίνητα. Οι διαδηλωτές του RECODRIVE θα χρησιμοποιηθούν ως βιτρίνες για το σύνολο του στόλου, η εταιρεία αναγνωρίζει ότι υπάρχει μεγάλο δυναμικό για την εξοικονόμηση καυσίμων. Οι οδηγοί θα εκπαιδευτούν στην οικολογική οδήγηση το Σεπτέμβριο του Επιπλέον, θα πάρουν μια λίστα ελέγχου που θα τους βοηθήσει να ελέγξουν εάν τα οχήματα τους, είναι σε καλή κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων π.χ. πίεση των ελαστικών, του κινητήρα και των τροχών. Το RECODRIVE συμβάλλει επίσης στη βελτιστοποίηση των διαδρομών. BKK έχει ένα μεγάλο δυναμικό βασισμένο στο GPS για τη βελτιστοποίηση των διαδρομών του συστήματος, και έχει αρχίσει τη διαδικασία για την αγορά ενός τέτοιου συστήματος. Άλλα μέτρα εξετάζονται επίσης, όπως η δημιουργία περισσότερων εγκαταστάσεων αποθήκευσης, έτσι ώστε οι οδηγοί να μην πρέπει να οδηγούν πολύ μακριά για να πάρουν τον απαραίτητο εξοπλισμό. Μπέργκεν δια δημοτική επιχείρηση ανακαίνισης Η διαδημοτική επιχείρηση ανακαίνισης του Μπέργκεν ανήκει στο δήμο του Μπέργκεν και σε οκτώ από τους γύρω δήμους, συλλέγει και χειρίζεται τα απόβλητα στην περιοχή αυτή. Εξυπηρετώντας περίπου κατοίκους, BIR είναι η δεύτερη - μεγαλύτερη επιχείρηση ανακαίνισης στη Νορβηγία. Η εταιρεία απασχολεί περίπου 280 εργαζόμενους και έχει κύκλο εργασιών περίπου 460 εκατομμύρια ΝΟΚ (περίπου 53 εκατ. ευρώ). BIR διαιρείται σε δύο μέρη, το ένα μέρος που έχει το μονοπώλιο στις υπηρεσίες του, και ένα άλλο μέρος που λειτουργεί σε μια ανταγωνιστική αγορά. Η περιοχή όπου έχει η BIR το μονοπώλιο είναι η αποκομιδή και επεξεργασία των οικιακών απορριμμάτων. Οι Μεταφορές BIR, το τμήμα της εταιρείας που διαχειρίζεται τα απόβλητα, τη συλλογή των οχημάτων, συμμετέχει στο RECODRIVE. Πέντε από τα 35 φορτηγά συλλογικής αποβλήτων της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο σαν δείγμα, με δύο οδηγούς το καθένα. Τα φορτηγά είναι από τα νεότερα οχήματα του στόλου. BIR διαθέτει ένα καλά ανεπτυγμένο σύστημα για την παρακολούθηση της κατανάλωσης καυσίμων. Σχεδιάζουν να εκπαιδεύσουν τους οδηγούς στην οικολογική οδήγηση. Οι οδηγοί θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν έναν κατάλογο ελέγχου, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα οχήματα βρίσκονται σε βέλτιστη κατάσταση, για παράδειγμα με τον έλεγχο της πίεσης των ελαστικών, ζάντες, κινητήρα και φίλτρο αέρα. Οι οδηγοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πάρουν μια συλλογική, μη νομισματική ανταμοιβή για τη συμμετοχή τους, σύμφωνα με νοοτροπία της νορβηγικής εταιρείας, όπου η ισότητα μεταξύ όλων των εργαζομένων θεωρείται πολύ σημαντική. RECODRIVE συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση της εστίασης BIR στον προγραμματισμό των διαδρομών. BIR εξετάζει αυτή τη στιγμή με βάση το GPS το σύστημα σχεδιασμού της διαδρομής SPIDER, το οποίο σκοπεύουν να εφαρμόσουν το Η εταιρεία πιστεύει ότι θα σώσει πολλά χιλιόμετρα οδήγησης χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα, και ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα φορτηγό λιγότερο. Author: WNRI partner, Sogndal, Norway 5

6 ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σύστημα επίδειξης σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα SNAGA javno podjetje d.o.o, Maribor, Slovenia Η ίδρυση της εταιρείας έγινε στις αρχές του 20ου αιώνα και συνδέονται στενά με την ανάπτυξη της πόλης του Μάριμπορ. Με την ανάπτυξη της πόλης, των νοικοκυριών και η περιττωματική αποκομιδή αποβλήτων, η συντήρηση και ο καθαρισμός των δρόμων έγιναν όλο και πιο εκτεταμένη και απαιτητική. Αυτό οδήγησε στην ίδρυση της ανεξάρτητης εταιρείας διαχείρισης αποβλήτων που ονομάζεται "Komunalno podjetje Snaga" το 1961 που άρχισε να παρέχει δημοτικές υπηρεσίες στην πόλη του Μάριμπορ. Η εταιρεία έχει αναπτυχθεί από την ίδρυσή της με 77 υπαλλήλους και 7 οχήματα, για την εγκατάσταση απασχολούνται πάνω από 190 ατόμων και λειτουργεί πάνω από 70 δημοτικά οχήματα και μηχανήματα. Οι λογιστικές, μεταφορικές και οικολογικές πτυχές της αρχικής δραστηριότητας της επιχείρησης (αποκομιδή και αφαίρεση αποβλήτων) γίνονται όλο και περισσότερο σημαντικές. Η εταιρεία διαθέτει ένα στόλο εξειδικευμένων οχημάτων τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με τη λειτουργία τους. Λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των αποβλήτων σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των περιοχών αποκομιδής (πεδινές περιοχές, ορεινές, αστικές ή αγροτικές) τα οχήματα παίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων. Με τις κατάλληλες προδιαγραφές του οχήματος (διαστάσεις, power-train, και κιβώτιο ταχυτήτων κ.λπ.) body specifications (volume and load capacity, pressing mechanism etc.) είναι δυνατόν να επιτευχθεί η βέλτιστη κατανάλωση καυσίμων σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα εργασίας με στόχο τη μείωση των λειτουργικών δαπανών. Ως σημαντικό μέρος των λειτουργικών δαπανών, το κόστος των καυσίμων σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις προδιαγραφές των οχημάτων και τον τρόπο οδήγησης. Σε υπάρχοντα στόλο οχημάτων η κατανάλωση καυσίμων μπορεί να μειωθεί αμέσως με την εφαρμογή της οικολογικής οδήγησης. Το πρόσθετο όφελος αντιπροσωπεύει το γεγονός ότι με την πιο μικρή κατανάλωση καυσίμων οι εκπομπές αερίων είναι επίσης χαμηλότερες που δεν πρέπει να παραμεληθούν. Η εταιρεία SNAGA έχει ενταχθεί στην πρωτοβουλία RECODRIVE για την εφαρμογή διάφορων μέτρων για να επιτευχθεί η μείωση της κατανάλωσης καυσίμων (εκπαίδευση των οδηγών, τις προδιαγραφές των οχημάτων, η βελτίωση της δρομολόγησης). Λόγω των ειδικών συνθηκών εργασίας η μακροπρόθεσμη επίτευξη μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων θέτει μια πρόκληση για την επιχείρηση και για τους συνεργάτες του προγράμματος RECODRIVE. Viator & Το Vektor d.d είναι μια από τις κορυφαίες σλοβένικες επιχειρήσεις διοικητικής μέριμνας, που λειτουργεί ένα διεθνές δίκτυο σε περισσότερες από 70 επιχειρηματικές μονάδες στις χώρες της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Viator & Vektor προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών διοικητικής μέριμνας, που περιλαμβάνουν τα θαλάσσια ναύλα, αεροπορικά και προώθηση σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα των δραστηριοτήτων οδικών μεταφορών. Η εταιρεία διαθέτει επίσης εγκαταστάσεις για την πλήρη συντήρηση των εμπορικών οχημάτων και των μηχανημάτων. Viator & Vektor απασχολεί περισσότερα από άτομα, και διαχειρίζεται ένα στόλο περισσότερων από 500 δικών της μεγάλων φορτηγών οχημάτων οδικών μεταφορών. Η εταιρεία έχει ενταχθεί στο RECODRIVE για την εφαρμογή και δοκιμή αναγνώρισης και σχέδια επιβράβευσης για τους οδηγούς φορτηγών. Δεδομένου ότι η διοικητική μέριμνα προγραμματίζει και καθοδηγεί, η προμήθεια και η συντήρηση του οχήματος είναι ήδη εξαιρετικά περίπλοκη και σύνθετη, ένας από τους υπόλοιπους τομείς για την επίτευξη λιγότερης κατανάλωσης καυσίμων είναι εκπαίδευση των οδηγών και η ανταμοιβή τους. Προκειμένου να βελτιωθούν η ικανότητα και οι δεξιότητες των οδηγών η επιχείρηση έχει διευθύνει την περιεκτική κατάρτιση διάφορων προσεκτικά επιλεγμένων οδηγών που ενεργούν ως εσωτερικοί εκπαιδευτές και μεταφέρουν τις γνώσεις τους για την οικολογική οδήγηση στους συναδέλφους οδηγούς. Τα πρώτα αποτελέσματα του προγράμματος RECODRIVE για τη Viator & Vektor είναι ελπιδοφόρα και δείχνουν ότι η σημαντική βελτίωση της κατανάλωσης καυσίμων μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εκπαίδευσης των οδηγών. Μέσω της περαιτέρω επέκτασης των γνώσεων της οικολογικής οδήγησης μεταξύ των οδηγών μπορεί να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση καυσίμων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Author: UM FG partner, Maribor, Slovenia 6

7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΩΝ URTP - Ρουμανία Uniunea Romana de Transport Public Bd. Gh. Magheru 6-8, Sector 1, Βουκουρέστι, Ρουμανία Υπεύθυνος επικοινωνίας: Mrs. Doina Anastase Tηλ.: Η Ρουμανική Ένωση Δημόσιων Μεταφορών (URTP) είναι μία μη κυβερνητική, αυτόνομη και μη πολιτική επαγγελματική ένωση, που ιδρύθηκε στο Βουκουρέστι το 1990 για την ανάπτυξη μη κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων. Από το 2005 URTP έχει λάβει το καταστατικό της κοινής ωφελείας, ως κυβερνητική αναγνώριση, σύμφωνα με την κυβερνητική απόφαση 1139/ Αποστολή της είναι να επιτευχθεί η ενότητα δράσης για όλους τους εθνικούς φορείς λήψης αποφάσεων, προκειμένου να βεβαιωθούν οι υπηρεσίες PT που συναντιούνται και με τις ταξιδιωτικές απαιτήσεις και με τα ευρωπαϊκά πρότυπα & οι απαιτήσεις της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος PT στη Ρουμανία. Ο κύριος στόχος είναι να προστατευθούν και να υποστηριχθούν τα επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών της, επιβάτες αστικών PT από τους περισσότερους ρουμανικούς δήμους. Τα τρέχοντα εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση είναι: - διαδίδοντας κάθε εθνική και ευρωπαϊκή πληροφορία ή εκδήλωση στα ζητήματα PT, με την οργάνωση συσκέψεων, επαγγελματικών συζητήσεων, εργαστήριων και μέσω των εξειδικευμένων δημοσιεύσεών: ένα περιοδικό και ένα μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο, - ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά μαθήματα και των μελών της και των ειδικών τοπικών αρχών, προκειμένου να βελτιωθούν οι διοικητικές, τεχνικές και διευθυντικές δεξιότητες του προσωπικού τους, - υποκινώντας και επιταχύνοντας τη διαδικασία προσαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των πρότυπων στους συγκεκριμένους όρους της περιοχής, με την ενίσχυση των κυβερνητικών αρχών σε αυτήν την κατεύθυνση, - προώθηση σχεδίων βιώσιμων αστικών μεταφορών στη Ρουμανία, σύμφωνα με τις ορθές ευρωπαϊκές πρακτικές και τις συμβουλές εμπειρογνωμόνων, έχοντας επίσης κατά νου τον κύριο στόχο του προγράμματος RECODRIVE - να αξιοποιήσει όλα τα μη τεχνικά μέτρα, τόσο για τη μείωση του στόλου της κατανάλωσης καυσίμων και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στον τομέα των Δημόσιων Μεταφορών. RAT Craiova είναι ένα σύστημα επίδειξης στο πρόγραμμα RECODRIVE, με βάση την υπογεγραμμένη κοινή δήλωση προθέσεων. Μια πιο λεπτομερής παρουσίαση των PT δικτύων και των στόχων τους για να επιτευχθεί αυτό το σχέδιο περιγράφεται στο προηγούμενο ενημερωτικό δελτίο Νο 3. UM FG Σλοβενία Univerza v Mariboru Fakulteta za Gradbenistvo Smetanova ulica 17, 2000 Μαριμπόρ, Σλοβενία Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ms. Katja Hanzic Tηλ.: Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών (UM-FG) παρέχει εκπαίδευση και εκτελεί έρευνα στους τομείς των Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Κυκλοφορίας. Έχει 78 υπαλλήλους με πλήρη απασχόληση. Το Τμήμα διεξάγει διεθνές, εθνικό και περιφερειακό επιστημονικές και R & D προγράμματα και να πραγματοποιεί μελέτες και να παρέχει γνωμοδοτήσεις των εμπειρογνωμόνων για τα διάφορα ιδρύματα, τις επιχειρήσεις και άλλους πελάτες. Η έρευνα και οι μελέτες ανάπτυξης ρυθμίζονται κυρίως από τα ερευνητικά κέντρα και τα εργαστήριά τους, και, τα οποία είναι συστατικά μέρη του Ινστιτούτου Πολιτικών Μηχανικών και κυκλοφορίας. Η δραστηριότητα που πραγματοποιείται μπορεί να ταξινομηθεί στα εξής πεδία δράσης: την πολιτική μεταφορών, τα οικονομικά, τεχνικών προγραμματισμού, εισαγωγή και χρήση των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων σε μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών, την ασφάλεια της κυκλοφορίας, οδικό σύστημα πληροφοριών για τον καιρό και χειμερινή συντήρηση του οδικού δικτύου, την ανάπτυξη λογισμικού. Η εστίαση σε μερικά τρέχοντα προγράμματα είναι για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων σε διαδικασίες διοικητικής μέριμνας (μεταφορά εμπορευμάτων). Σε εθνικό επίπεδο, η UM-FG πραγματοποιεί διάφορα προγράμματα για λογαριασμό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, του Υπουργείου Επιστήμης και Τεχνολογίας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και της Διεύθυνσης Οδοποιίας της Σλοβενίας. Σε διεθνές επίπεδο, UM-FG συμμετείχε σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ και έχει πραγματοποιήσει επιτυχείς διακρατικές συνεργασίες και προγράμματα με το Πανεπιστήμιο του Graz (Steiermark, Αυστρία), και με το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Βουδαπέστης (Ουγγαρία). UM FG χρησιμοποιεί τις στενές επαφές με τους χειριστές στόλων που έχουν υπογράψει LOIs και συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα RECODRIVE. UM FG μας παρείχε LOIS από τρεις διαδηλωτές στη Σλοβενία: TUS, SNAGA και Viator & VENTOR περιγραφή των οποίων δίδεται στην παρούσα δημοσίευση. BESEL - Ισπανία BESEL SA Edificio CEEI, Modulo 1, Boecillo Valladolid, Ισπανία Υπεύθυνος επικοινωνίας: Mr. Raul Diaz Tηλ.: BESEL είναι μια ιδιωτική εταιρεία (SΜΕ) που ιδρύθηκε το 1983, αφιερωμένη στην R&D, την εφαρμοσμένη μηχανική και τη γνωμοδότηση. BESEL λειτουργεί με την ενέργεια και τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες της νέας γενιάς. BESEL διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στον ευρωπαϊκό τομέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Επιπλέον, BESEL είναι μέλος διαφόρων ενώσεων, μεταξύ τους AEDIE, της Iσπανικής ένωσης για την αναζήτηση και τη διάγνωση ενεργειακών πόρων, και τη διεθνή αντιπροσωπεία EUFORES, το Ευρωπαϊκό φόρουμ του RES. Πέρα από αυτό, πολλές συμφωνίες συνεργασίας έχουν υπογραφεί με: Πανεπιστήμια, Ιδρύματα, Τεχνολογικά Κέντρα και Εργαστήρια, ανεξάρτητα από τις συμφωνίες συνεργατών που συνάπτονται με πολλές ευρωπαϊκές οντότητες. Η BESEL προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ιδιωτικούς και δημόσιους τομείς. Το πεδίο δραστηριοτήτων καλύπτει την παραγωγή και χρήση ενέργειας (RUE & RES), το περιβάλλον, την κινητικότητα, τη διαχείριση της καινοτομίας, τη χρηματοοικονομική τεχνική, και την έρευνα και την ανάπτυξη των ενεργειακών τεχνολογιών. Το είδος των προγραμμάτων είναι πολύ ευρύ: ενημέρωση, διάδοση και προώθηση, την προετοιμασία της δημοσιεύσεις, την κατάρτιση, τον έλεγχο, τη μελέτη σκοπιμότητας, σχεδιασμός, μελέτες αγοράς, τεχνικές συμβουλές, αναζήτηση τεχνολογίας, προμήθειες τεχνολογίας, τη σύναψη συμβάσεων ενεργειακού εφοδιασμού, και τιμολόγηση της ενέργειας. Υπό την έννοια αυτή τα εξής έργα μπορούν να αναφερθούν: HYCHAIN (έβδομο πρόγραμμα), MEKUS και TRAINER (και τα δύο προγράμματα Leonardo da Vinci). Στο πλαίσιο της κινητικότητας και των μεταφορών, η αρχή δραστηριοτήτων επικεντρώθηκε στην προώθηση των εναλλακτικών μεταφορών (υποδομές και υπηρεσίες βελτίωσης, εκστρατείες προώθησης, κ.λπ.) και τα μέτρα που απευθύνονται στη διαφοροποίηση και την εξοικονόμηση ενέργειας στις μεταφορές (εναλλακτικά καύσιμα και energy-efficient εφαρμογή οχημάτων, βελτίωση της συντήρησης των οχημάτων, κ.λπ.). Επιπλέον, ο ρόλος της εκστρατείας συνειδητοποίησης γίνεται σημαντικότερος στη διαχείριση της κινητικότητας. 7

8 ΕΤΑΙΡΟΙ Αυστρία, Γκρατς Αυστρία, Ίνσμπρουκ Βουλγαρία, Σόφια Γερμανία, Μόναχο Ελλάδα, Πειραιάς REVIEW TEAM o Αυστρία, FGM AMOR o Νορβηγία, WNRI Ιταλία, Μιλάνο Νορβηγία, Σογκντάλ Ρουμανία, Βουκουρέστι Σλοβενία, Μάριμπορ Ισπανία, Μαδρίτη Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από Αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτού του κειμένου φέρουν οι συγγραφείς του ΣΥΓΓΡΑΦΗ URTP Uniunea Romana de Transport Public Ένωση Δημόσιων Μεταφορών Ρουμανίας Υπεύθυνος επικοινωνίας: Doina Anastase 8

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο. 5 Μάρτιος 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο. 5 Μάρτιος 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο. 5 Μάρτιος 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αγαπητέ Αναγνώστη, Το πρόγραμμα RECODRIVE πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του. Έχουμε τη χαρά να σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα των στόλων που εφάρμοσαν πιλοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No. 3 Μάρτιος 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No. 3 Μάρτιος 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No. 3 Μάρτιος 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αγαπητοί αναγνώστες, Οι οδικές μεταφορές αποτελούν μια μεγάλη και αυξανόμενη πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Προκειμένου να μειωθεί η συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ No. 2 Σεπτέμβριος 2008

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ No. 2 Σεπτέμβριος 2008 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ No. 2 Σεπτέμβριος 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αγαπητοί αναγνώστες, Είμαστε ευτυχείς που επανερχόμαστε με πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα τελευταία αποτελέσματα του έργου RECODRIVE. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. INTERREG IV C Mini-Programme

ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. INTERREG IV C Mini-Programme INTERREG IV C Mini-Programme Ευρωπαϊκά Δίκτυα, Εμπειρία, Συμβουλές για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα εφαρμοσμένη στις πόλεις και στη ζωή των πολιτών της ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Έκδοση: 31 Μαΐου 2010 EnercitEE

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες

Κοινές Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Κοινές Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εγχειρίδιο Οδηγός για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2010 pro EE Οι Δημόσιες Προμήθειες ενισχύουν την Ενεργειακή Αποδοτικότητα Το pro EE στοχεύει στη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου Energy for Mayors Tα κυριότερα σημεία του έργου ENERGY FOR MAYORS Ενδυνάμωση της ικανότητας των Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συμφώνου των Δημάρχων για μεγιστοποίηση της υποστήριξής τους προς Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας

Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας Εφαρμογή των πολιτικών για την ενεργειακή απόδοση σε κράτη-μέλη της ΕΕ Με την υποστήριξη του* Πληροφορίες έκδοσης Φυλλάδιο που παρουσιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Για περισσότερες πληροφορίες European

Διαβάστε περισσότερα

ΜOΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝEΡΓΕΙΑ

ΜOΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝEΡΓΕΙΑ ΜOΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝEΡΓΕΙΑ Εκπαίδευση των αυριανών καταναλωτών ενέργειας Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2006

Διαβάστε περισσότερα

CITY_SEC: ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 2020

CITY_SEC: ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 2020 CITY_SEC: ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 2020 COORDINATOR 2 ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 2020 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 04/05 ΤΟ ΕΡΓΟ CITY_SEC 06/07 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Η παρουσία μας Ο Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος του Ομίλου Lafarge, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στην Ελλάδα, με περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Οδηγός για την εκπόνηση ενός Οδηγού Επιχειρηματικού. 5. Συμπέρασμα: στη δημιουργία επιχειρήσεων

Τεχνικός Οδηγός για την εκπόνηση ενός Οδηγού Επιχειρηματικού. 5. Συμπέρασμα: στη δημιουργία επιχειρήσεων Τεχνικός Οδηγός για την εκπόνηση ενός Οδηγού Επιχειρηματικού 0. Παρουσίαση 1. Γενικές Πληροφορίες 2. Περιεχόμενο 3. Δομή του Επιχειρηματικού 4. Πληροφορίες 5. Συμπέρασμα: στη δημιουργία επιχειρήσεων 0.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστάσεις για την ανάπτυξη Τοπικών Σχεδίων Δράσης για Ενεργειακή Αποδοτικότητα (ΤΣΔΕΑ) Κοινές Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες

Συστάσεις για την ανάπτυξη Τοπικών Σχεδίων Δράσης για Ενεργειακή Αποδοτικότητα (ΤΣΔΕΑ) Κοινές Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες ΣυστάσειςγιατηνανάπτυξηΤοπικών ΣχεδίωνΔράσηςγιαΕνεργειακή Αποδοτικότητα(ΤΣΔΕΑ) ΚοινέςΠράσινεςΔημόσιεςΠρομήθειες Οι προμήθειες ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων στην καθημερινότητα των οργανισμών τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ)

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ) 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Έκδοση Building SPP Η ομάδα έργου Building SPP, LNEG Laboratório Nacional de Energia e Geologia, 2014. Συγγραφείς: Paula Trindade,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να βελτιώσετε και να ενθαρρύνετε τις καλές ενεργειακές πρακτικές

Πώς να βελτιώσετε και να ενθαρρύνετε τις καλές ενεργειακές πρακτικές Πώς να βελτιώσετε και να ενθαρρύνετε τις καλές ενεργειακές πρακτικές Ένας Οδηγός για Διευθυντές Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων Μάϊος 2014 Το E-seaP είναι ένα εργαλείο υποστήριξης που στοχεύει στην εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 213 «Φιλοδοξία μας είναι να συμβάλουμε στην οικοδόμηση καλύτερων πόλεων και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της αστικοποίησης σήμερα και για τις επόμενες δεκαετίες. Η δέσμευσή

Διαβάστε περισσότερα

APEE. INNOVACREAWORK ÅÕÑÙÐÁÉÊÏÓ ÏÄÇÃÏÓ Ïäçãßåò Åðé åéñþóåùí: ôï ðåñéå üìåíï, ç äïìþ êáé ç ìåëýôç ðåñßðôùóçò. Ðñüãñáììá äéü âßïõ ìüèçóçò

APEE. INNOVACREAWORK ÅÕÑÙÐÁÉÊÏÓ ÏÄÇÃÏÓ Ïäçãßåò Åðé åéñþóåùí: ôï ðåñéå üìåíï, ç äïìþ êáé ç ìåëýôç ðåñßðôùóçò. Ðñüãñáììá äéü âßïõ ìüèçóçò INNOVACREAWORK ÅÕÑÙÐÁÉÊÏÓ ÏÄÇÃÏÓ Ïäçãßåò Åðé åéñþóåùí: ôï ðåñéå üìåíï, ç äïìþ êáé ç ìåëýôç ðåñßðôùóçò. Ðñüãñáììá äéü âßïõ ìüèçóçò Leonardo Transfer of Innovation Project "Enterprise as innovation to create

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ CivPro is a Regional Initiative Project financed by INTERREG IVC, the European programme for interregional cooperation ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 4 1.1 ΕΙ ΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΝΌΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥ ΙΚΤΎΟΥ 4 1.1.1 Εστιασμένα 4 1.1.2 Υπέρβαση των ορίων 4 1.1.3 Συμπληρωματικές βασικές ικανότητες 4 1.1.4 Ισότητα των μελών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες γραμμές:

Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες γραμμές: Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες γραμμές: για την ανάπτυξη μηχανισμών/εργαλείων υποστήριξης της ατομικής ζήτησης για κατάρτιση μέσω της χρήσης Κουπονιών Κατάρτισης ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.2. «Περιγραφή Βέλτιστων Πρακτικών ΣΕΜ» ΔΙΑΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.2. «Περιγραφή Βέλτιστων Πρακτικών ΣΕΜ» ΔΙΑΥΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.2 «Περιγραφή Βέλτιστων Πρακτικών ΣΕΜ» ΔΙΑΥΛΟΣ «Δημιουργία και αξιολόγηση ενιαίας μεθοδολογίας σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων ευφυών μεταφορών (ΣΕΜ) για νησιωτικές πόλεις μεσαίου μεγέθους»

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για Διοργανωτές και Πωλητές Οργανωμένων Ταξιδιών Σημείωμα εκδότη Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης αναπτύχθηκε με την υποστήριξη των ακόλουθων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα