ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΑΓΓΙΑΝΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΑΓΓΙΑΝΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ"

Transcript

1 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΑΓΓΙΑΝΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκε στην Αθήνα. Διδάχθηκε τα εγκύκλια μαθήματα στο Α Τοσίτσειο Αρσάκειο Αθηνών. Το 1970 ενεγράφη, κατόπιν εξετάσεων, στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Φιλοσοφικό), από το οποίο απεφοίτησε τον Ιούνιο του 1974 με τον βαθμό «Λίαν καλώς». Μετά τη λήψη του πτυχίου της Φιλοσοφίας ενεγράφη στο Τμήμα της Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (λήψη πτυχίου το 1977) και κατόπιν στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (λήψη πτυχίου το 1980). Είναι επίσης κάτοχος του «DiplÔme d Etudes Supérieures» του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών και του «Zeugnis Lehrgang der Deuchen Sprache - Mittelstufe» του Goethe Institut. Επί πλέον χειρίζεται με ευχέρεια ηλεκτρονικό υπολογιστή. Είναι μέλος τεσσάρων Φιλοσοφικών Εταιρειών: 1. της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας (ΕΦΕ), 2. της Διεθνούς Εταιρείας Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΔΕΕΦ), 3. του Συλλόγου των Εταιρειών Φιλοσοφίας Γαλλικής Γλώσσας - Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française (ASPLF), 4. της Διεθνούς Πλατωνικής Εταιρείας International Plato Society (IPS). Την 15 η Ιουλίου 1975 διορίζεται Βοηθός του Φιλοσοφικού Σπουδαστηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1983 μέχρι το 1985 κάνει Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία 1

2 (Πανεπιστήμιο της Tours), στη συνέχεια δε εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή και το 1990 της απονέμεται ο τίτλος της Διδάκτορος Φιλοσοφίας με τιμητική διάκριση (mention très honorable). Το 1992 εκλέγεται σε θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του μονίμου Λέκτορος Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1997 εκλέγεται Επίκουρη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία», το 2003 εκλέγεται Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φιλοσοφίας και το 2011 εκλέγεται Καθηγήτρια Φιλοσοφίας με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ι. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επί σειράν ετών διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο πλαίσιο του γνωστικού της αντικειμένου («Αρχαία Φιλοσοφία Α : Προσωκρατικοί Σωκράτης Πλάτων», «Αρχαία Φιλοσοφία Β : Σωκρατικές Σχολές Αριστοτέλης», «Ιστορία της φιλοσοφίας: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία», «Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία», «Αρχαία Ελληνική Γνωσιολογία», «Αρχαία Οντολογία», «Φιλοσοφία της Παιδείας»). ΙΙ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ελαβε μέρος στα ακόλουθα ελληνικά και διεθνή Συνέδρια: 2

3 1. Στο Τέταρτο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Φιλοσοφίας που διοργάνωσε η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΔΕΕΦ), σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού (ΔΙΚΕΦΙΠ), στη Ρόδο, Αυγούστου 1992, με θέμα: «Ελληνιστική Φιλοσοφία». Η Ανακοίνωσή της είχε το εξής θέμα: «Πλάτων Επίκουρος: Περί ζωής και περί θανάτου». 2. Στο Εικοστό Τέταρτο Διεθνές Συνέδριο του Συλλόγου των Εταιρειών Φιλοσοφίας Γαλλικής Γλώσσας (ASPLF), που έλαβε χώρα στο Poitier (Γαλλία), Αυγούστου 1992, με θέμα: «Η ζωή και ο θάνατος». Η Ανακοίνωσή της είχε ως θέμα: «Η ζωή και ο θάνατος στη θρησκευτική σκέψη της αρχαίας Ελλάδας». 3. Στο Πέμπτο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Φιλοσοφίας που διοργάνωσε η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΔΕΕΦ), σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού (ΔΙΚΕΦΙΠ), στη Σάμο και στην Πάτμο, Αυγούστου 1993, με θέμα: «Φιλοσοφία και Ορθοδοξία». Η Ανακοίνωσή της είχε το εξής θέμα: «Η απεικόνιση του θείου στη βυζαντινή διανόηση και η σχέση της με τα αρχαία ελληνικά πρότυπα αυτής». 4. Στο Εκτο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Φιλοσοφίας που διοργάνωσε η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΔΕΕΦ), σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού (ΔΙΚΕΦΙΠ), στην Ιερισσό (Χαλκιδική), Αυγούστου 1994, με θέμα: «Αριστοτελική πολιτική φιλοσοφία». Η Ανακοίνωσή της είχε το εξής θέμα: «Κοινοκτημοσύνη: Πλάτων, Αριστοτέλης και σύγχρονες αντιλήψεις». 3

4 5. Στο Εικοστό Πέμπτο Διεθνές Συνέδριο του Συλλόγου των Εταιρειών Φιλοσοφίας Γαλλικής Γλώσσας (ASPLF), που έλαβε χώρα στη Λωζάνη (Ελβετία), Αυγούστου 1994, με θέμα: «Η φύση». Η Ανακοίνωσή της είχε ως θέμα: «Η έννοια της φύσεως στον Πλάτωνα». 6. Στο Πρώτο Διεθνές Συνέδριο Αριστοτελικής Φιλοσοφίας που διοργάνωσε η Εταιρεία Αριστοτελικών Μελετών «Το Λύκειον», στην Αθήνα από Μαΐου 1995, με θέμα: «Η αριστοτελική ηθική και οι επιδράσεις της». Η Ανακοίνωσή της είχε το εξής θέμα: «Η οικογένεια ως παράγων ηθικής στην αριστοτελική φιλοσοφία». 7. Στο Εβδομο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Φιλοσοφίας που διοργάνωσε η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΔΕΕΦ), σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού (ΔΙΚΕΦΙΠ) και άλλους επιστημονικούς και πολιτιστικούς φορείς, στη Σάμο και στην Πάτμο, Αυγούστου 1995, με θέμα: «Θεωρία και φιλοσοφία του Λόγου». Η Ανακοίνωσή της είχε το εξής θέμα: «Η περί λόγου διδασκαλία του Φίλωνος του Αλεξανδρέως». 8. Στο Όγδοο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Φιλοσοφίας που διοργάνωσε η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΔΕΕΦ) και η Αμερικανική Εταιρεία για την Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (SAGP), σε συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά και μορφωτικά Ιδρύματα και επιστημονικές Εταιρείες, στην Αθήνα και στη Σάμο, 7 12 Ιουλίου 1996, με θέμα: «Η πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνος και η σύγχρονη δημοκρατική θεωρία». Η Ανακοίνωσή 4

5 της είχε το εξής θέμα: «Η συνάρτηση μεταφυσικής και πολιτικής κατά Πλάτωνα». 9. Στο Διήμερο Πολιτικής Φιλοσοφίας που διοργάνωσε η Εταιρεία Αριστοτελικών Μελετών «Το Λύκειον», σε συνεργασία με τον Τομέα Φιλοσοφίας και με το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Αθήνα από 5 6 Δεκεμβρίου 1996, με θέμα: «Οι νέοι και η πολιτική». Η Ανακοίνωσή της είχε το εξής θέμα: «Οι νέοι και η πολιτική στην αρχαία ελληνική διανόηση». 10. Στο Πρώτο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Φιλοσοφίας και Ανθρωπιστικών Επιστημών που διοργάνωσε η Νοτιοαφρικανική Εταιρεία για την Ελληνική Φιλοσοφία και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (SASGPH), στην Πρετόρια (Ν. Αφρική), από 29 Απριλίου 4 Μαΐου 1997, με θέμα: «Η πλατωνική φιλοσοφία περί της παιδείας και η σχέση της με τη σύγχρονη κοινωνία». Η Ανακοίνωσή της είχε το εξής θέμα: «Η έννοια και το περιεχόμενο της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως κατά Πλάτωνα». 11. Στο Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο Αριστοτελικής Φιλοσοφίας που διοργάνωσε η Εταιρεία Αριστοτελικών Μελετών «Το Λύκειον», σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Αθήνα από Μαΐου 1997, με θέμα: «Η πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη και οι επιδράσεις της». Η Ανακοίνωσή της είχε το εξής θέμα: «Ο ρόλος της γυναίκας στην κοινωνία κατά τον Αριστοτέλη». 5

6 12. Στο Ένατο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Φιλοσοφίας που διοργάνωσε η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΔΕΕΦ), σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού (ΔΙΚΕΦΙΠ), με την Αμερικανική Εταιρεία για την Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (SAGP), καθώς και με άλλα ακαδημαϊκά και μορφωτικά Ιδρύματα και επιστημονικές Εταιρείες, στην Κω και στην Κάλυμνο, Αυγούστου 1997, με θέμα: «Φιλοσοφία και Ιατρική: ένας διάλογος». Η Ανακοίνωσή της είχε το εξής θέμα: «Ιατρική και θεραπεία στον Πλάτωνα». 13. Στο Δέκατο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Φιλοσοφίας που διοργάνωσε η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΔΕΕΦ), σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού (ΔΙΚΕΦΙΠ), με την Αμερικανική Εταιρεία για την Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (SAGP), καθώς και με άλλα ακαδημαϊκά και μορφωτικά Ιδρύματα και επιστημονικές Εταιρείες, στη Σάμο και στους Φούρνους, Αυγούστου 1998, με θέμα: «Φιλοσοφία και Οικολογία: Ελληνική φιλοσοφία και το περιβάλλον». Η Ανακοίνωσή της είχε το εξής θέμα: «Το οικολογικό περιεχόμενο των πρώιμων ελληνικών μύθων». 14. Στο Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Φιλοσοφίας και Ανθρωπιστικών Επιστημών που διοργάνωσε η Νοτιοαφρικανική Εταιρεία για την Ελληνική Φιλοσοφία και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (SASGPH), στην Πρετόρια (Ν. Αφρική), από 25 Απριλίου 5 Μαΐου 1999, με θέμα: «Δικαιοσύνη, αρετές και η έννοια του πολίτη». Η Ανακοίνωσή της είχε το εξής θέμα: «Οι γυναικείες αρετές ως αναγκαία προϋπόθεση στη διαμόρφωση του πολίτη». 6

7 15. Στο Ενδέκατο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Φιλοσοφίας που διοργάνωσε η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΔΕΕΦ), σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού (ΔΙΚΕΦΙΠ) και με άλλα ακαδημαϊκά και μορφωτικά Ιδρύματα και επιστημονικές Εταιρείες, στη Μήθυμνα (Λέσβο), Αυγούστου 1999, με θέμα: «Ελληνική φιλοσοφία και καλές τέχνες». Η Ανακοίνωσή της είχε το εξής θέμα: «Οι πλατωνικοί διάλογοι ως καλλιτεχνικά δημιουργήματα». 16. Στο Δωδέκατο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Φιλοσοφίας που διοργάνωσε η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΔΕΕΦ), σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού (ΔΙΚΕΦΙΠ) και με άλλα ακαδημαϊκά και μορφωτικά Ιδρύματα και επιστημονικές Εταιρείες, στη Σάμο και στην Πάτμο, Αυγούστου 2000, με θέμα: «Η έρευνα για την αλήθεια: Ελληνική φιλοσοφία και γνωσιοθεωρία». Η Ανακοίνωσή της είχε το εξής θέμα: «Η έννοια της δόξας στον Ξενοφάνη, τον Πλάτωνα και τον Karl Popper». 17. Στο Εικοστό Όγδοο Διεθνές Συνέδριο του Συλλόγου των Εταιρειών Φιλοσοφίας Γαλλικής Γλώσσας (ASPLF), που έλαβε χώρα στην Bologna (Ιταλία), 29 Αυγούστου 2 Σεπτεμβρίου 2000, με θέμα: «Η φιλοσοφία και η ειρήνη». Η Ανακοίνωσή της είχε ως θέμα: «Η ειρήνη κατά τον Πλάτωνα και τον Ηράκλειτο». 18. Στο Δέκατο Τρίτο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Φιλοσοφίας που διοργάνωσε η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΔΕΕΦ), σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Φιλοσοφίας και 7

8 Πολιτισμού (ΔΙΚΕΦΙΠ) και με άλλα ακαδημαϊκά και μορφωτικά Ιδρύματα και επιστημονικές Εταιρείες, στη Ρόδο, Αυγούστου 2001, με θέμα: «Η φιλοσοφία της επικοινωνίας». Η Ανακοίνωσή της είχε το εξής θέμα: «Το σύμπαν του λόγου και η ομηρική ρητορική». 19. Στο Δέκατο Τέταρτο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Φιλοσοφίας που διοργάνωσε η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΔΕΕΦ), σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού (ΔΙΚΕΦΙΠ) και με άλλα ακαδημαϊκά και μορφωτικά Ιδρύματα και επιστημονικές Εταιρείες, στη Σάμο, 2 8 Αυγούστου 2002, με θέμα: «Πόλις, κοσμόπολις και τα προβλήματα της εποχής μας». Η Ανακοίνωσή της είχε το εξής θέμα: «Η έννοια της αλεξανδρινής κοσμοπόλεως κατά τον Πλούταρχο και τους Στωϊκούς». 20. Στο Δέκατο Πέμπτο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Φιλοσοφίας που διοργάνωσε η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΔΕΕΦ), σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού (ΔΙΚΕΦΙΠ) και με άλλα ακαδημαϊκά και μορφωτικά Ιδρύματα και επιστημονικές Εταιρείες, στην Ουρανούπολη (Χαλκιδική), 1 7 Αυγούστου 2003, με θέμα: «Αντιλήψεις για τη φιλοσοφία: Από τους Προσωκρατικούς μέχρι σήμερα». Η Ανακοίνωσή της είχε το εξής θέμα: «Η άποψη του Γαληνού περί της φιλοσοφίας». 21. Στο Πρώτο Παγκόσμιο Ολυμπιακό Συνέδριο Φιλοσοφίας που διοργάνωσε η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΔΕΕΦ), σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Φιλοσοφίας και 8

9 Πολιτισμού (ΔΙΚΕΦΙΠ), με την Αμερικανική Εταιρεία για την Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (SAGP), καθώς και με άλλα ακαδημαϊκά και μορφωτικά Ιδρύματα και επιστημονικές Εταιρείες, στην Αθήνα και στις Σπέτσες, 27 Ιουνίου 4 Ιουλίου 2004, με θέμα: «Φιλοσοφία, ανταγωνιστικότητα και αγαθός βίος». Η Ανακοίνωσή της είχε το εξής θέμα: «Μορφές του ανταγωνισμού στα ομηρικά έπη». 22. Στο Δέκατο Όγδοο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Φιλοσοφίας που διοργάνωσε η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΔΕΕΦ), σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού (ΔΙΚΕΦΙΠ) και με άλλα ακαδημαϊκά και μορφωτικά Ιδρύματα και επιστημονικές Εταιρείες, στην Καβάλα, Ιουλίου 2006, με θέμα: «Η φιλοσοφία των αξιών και οι αντιλήψεις για τη δικαιοσύνη στην εποχή της οικουμενικότητας». Η Ανακοίνωσή της είχε το εξής θέμα: «Δικαιοσύνη και νόμος στους Προσωκρατικούς, τους Σοφιστές, τον Πλάτωνα και στη σύγχρονη διανόηση». 23. Στο Τριακοστό Πρώτο Διεθνές Συνέδριο του Συλλόγου των Εταιρειών Φιλοσοφίας Γαλλικής Γλώσσας (ASPLF), που έλαβε χώρα στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία), 29 Αυγούστου 2 Σεπτεμβρίου 2006, με θέμα: «Το ταυτόν και το έτερον. Ταυτότητα και διαφορά». Η Ανακοίνωσή της είχε ως θέμα: «Το ταυτόν και το έτερον στους Προσωκρατικούς και στον Πλάτωνα». 24. Στο Δέκατο Ένατο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Φιλοσοφίας που διοργάνωσε η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΔΕΕΦ), σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Ελληνικής 9

10 Φιλοσοφίας και Πολιτισμού (ΔΙΚΕΦΙΠ) και με άλλα ακαδημαϊκά και μορφωτικά Ιδρύματα και επιστημονικές Εταιρείες, στη Σάμο, Ιουλίου 2007, με θέμα: «Παιδεία: Η εκπαίδευση στην εποχή της οικουμενικότητας». Η Ανακοίνωσή της είχε το εξής θέμα: «Η επικαιρότητα των περί παιδείας απόψεων των Στωϊκών». 25. Στο Εικοστό Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Φιλοσοφίας που διοργάνωσε η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΔΕΕΦ), σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού (ΔΙΚΕΦΙΠ) και με άλλα ακαδημαϊκά και μορφωτικά Ιδρύματα και επιστημονικές Εταιρείες, στον Πλατανιά Χανίων (Κρήτη), Ιουλίου 2008, με θέμα: «Η ελληνική φιλοσοφία και τα προβλήματα της εποχής μας». Η Ανακοίνωσή της είχε το εξής θέμα: «Η δικαιοσύνη και η ισότητα ως απαραίτητοι όροι της ευημερίας και της ευδαιμονίας της πόλης κατά τον Αριστοτέλη και ορισμένους σύγχρονους διανοητές». 26. Στο Επιστημονικό Συμπόσιο που διοργάνωσε την 29 η και 30 η Νοεμβρίου 2008 η Διεθνής Επιστημονική Εταιρεία Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, υπό την αιγίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αρκαδίας και του Δήμου Τρίπολης, με θέμα: «Η κρίση των αξιών στην πολιτική, στην κοινωνία και στην παιδεία». Η Ανακοίνωσή της είχε το εξής θέμα: «Δικαιοσύνη και αδικία κατά τους Προσωκρατικούς, τους Σοφιστές και τον Πλάτωνα». 27. Στο Επιστημονικό Συμπόσιο που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Φιλοσοφικών Μελετών, σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και τη Διεθνή Επιστημονική Εταιρεία Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, από 7-8 Μαρτίου 2012 στην Αθήνα, με 10

11 θέμα: «Φιλοσοφία και Κοσμολογία». Η Ανακοίνωσή της είχε τον εξής τίτλο: «Η επικαιρότητα των κοσμολογικών απόψεων των Προσωκρατικών». 28. Στο Επιστημονικό Συνέδριο που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Φιλοσοφικών Μελετών, σε συνεργασία με τη Διεθνή Επιστημονική Εταιρεία Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας και με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, από Μαΐου 2013 στην Αθήνα, με θέμα: «Φιλοσοφία και Κοσμολογία». Η Ανακοίνωσή της είχε τον εξής τίτλο: «Η σημασία του ηλίου στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία». 29. Στο εικοστό τρίτο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας που διοργάνωσε η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φιλοσοφικών Εταιρειών (FISP), από 4 10 Αυγούστου 2013 στην Αθήνα (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου), με θέμα: «Η φιλοσοφία ως έρευνα και τρόπος ζωής». Η Ανακοίνωσή της είχε τον εξής τίτλο: «Η έννοια της μεταβολής ως υπέρβασης του θανάτου στην αρχαία ελληνική μυθολογία και στην προσωκρατική φιλοσοφία». 2. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Έχει δώσει πολυάριθμες διαλέξεις στο πλαίσιο επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, τόσο στην Αθήνα (στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας, της Εταιρείας Αριστοτελικών Μελετών «Το Λύκειον» και της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας), όσο και σε άλλες πόλεις ή δήμους της Ελλάδος. Οι πλέον πρόσφατες διαλέξεις που έδωσε ήταν οι εξής: 11

12 1. Την 10 η Νοεμβρίου 2007 έλαβε μέρος στην Επιστημονική Ημερίδα που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολις Ηλείας στο Δημαρχείο Λεχαινών, με θέμα: «Κοινωνία και Επιστήμη». Η Ανακοίνωσή της είχε το εξής θέμα: «Η επιστήμη της παιδείας». 2. Την 10 η Ιουνίου 2011, ώρα 18:00-20:00 και την 11 η Ιουνίου του ίδιου έτους, ώρα 17:00-19:00, στην αίθουσα διαλέξεων του Ξενοδοχείου Amarilia στο Καβούρι έδωσε δύο διαλέξεις, με θέμα: «Οι κυριότερες θεωρίες των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων από τους Προσωκρατικούς ως τον Αριστοτέλη», στο πλαίσιο της επίσκεψης, που πραγματοποίησε μια ομάδα 12 Γάλλων καθηγητών μέσης εκπαίδευσης στην Αθήνα από 9-13 Ιουνίου. Τις διαλέξεις οργάνωσε ο κ. Θ. Λασκαράτος, υπεύθυνος επί των πολιτιστικών εκδηλώσεων του ταξιδιωτικού γραφείου PAM TOURS DMC. 3. Την 17 η Μαρτίου 2012 και ώρα 9.30 π.μ. 10 π.μ. μίλησε στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος με θέμα: «Η φιλοσοφία της παιδείας κατά τον Αριστοτέλη». Την ομιλία διοργάνωσε η δημοσιογράφος κυρία Θεοδοσία Αντωνέλλου. 4. Την 26 η Μαϊου 2012 και ώρα 9.30 π.μ. 10 π.μ. μίλησε στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος με θέμα: «Η δίκη του Σωκράτη». Την ομιλία διοργάνωσε η δημοσιογράφος κυρία Θεοδοσία Αντωνέλλου. 5. Την 16 η Ιουνίου 2012 και ώρα 8.30 π.μ. 9 π.μ. μίλησε στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος με θέμα: «Ηθική και Πολιτική στον Πλάτωνα». Την ομιλία διοργάνωσε η δημοσιογράφος κυρία Θεοδοσία Αντωνέλλου. 12

13 6. Την 10 η Νοεμβρίου 2012 και ώρα 9 π.μ π.μ. μίλησε στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος με θέμα: «Σόλων ο Αθηναίος. Η ζωή του, η νομοθεσία του και η συμβολή του στην εγκαθίδρυση της αθηναϊκής δημοκρατίας». Την ομιλία διοργάνωσε η δημοσιογράφος κυρία Θεοδοσία Αντωνέλλου. 7. Την 24 η Νοεμβρίου 2012 και ώρα 9.15 π.μ π.μ. μίλησε στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος με θέμα: «Σόλων ο Αθηναίος. Τα αποφθέγματα, τα ποιήματά του και η σημασία τους για τον σύγχρονο άνθρωπο». Την ομιλία διοργάνωσε η δημοσιογράφος κυρία Θεοδοσία Αντωνέλλου. 8. Την 24 η Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 9.30 π.μ π.μ. μίλησε στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος με θέμα: «Η Σχολή των Κυνικών με ιδιαίτερη αναφορά στον Διογένη». Την ομιλία διοργάνωσε η δημοσιογράφος κυρία Θεοδοσία Αντωνέλλου. 9. Την 16 η Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 9.30 π.μ π.μ. μίλησε στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος με θέμα: «Οι ηθικές απόψεις του Αριστοτέλους». Την ομιλία διοργάνωσε ο δημοσιογράφος κ. Σπυρόπουλος. 10. Την 27 η Νοεμβρίου 2013 και ώρα 6 8 μ.μ. μίλησε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Μενιδίου, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Διεπιστημονικού Κέντρου Διαλέξεων του Δήμου Αχαρνών (ΔΙ.ΚΕ.ΔΙ.ΔΑ), με θέμα: «Οι περί παιδείας απόψεις των Σοφιστών, του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους». 13

14 11. Την 4 η Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 6 8 μ.μ. μίλησε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Μενιδίου, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Διεπιστημονικού Κέντρου Διαλέξεων του Δήμου Αχαρνών (ΔΙ.ΚΕ.ΔΙ.ΔΑ), με θέμα: «Η φιλοσοφία της παιδείας κατά την βυζαντινή εποχή». 3. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Την 21 η Φεβρουαρίου 2011 έδωσα συνέντευξη στην γαλλική τηλεόραση, και συγκεκριμένα στο κανάλι France 3 Via Stella (το δορυφορικό κανάλι της γαλλικής δημόσιας ρ /τ για τη Μεσόγειο), με θέμα: «Ποιες ιδέες των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων αποτελούν τα θεμέλια της σύγχρονης δημοκρατίας;», στο πλαίσιο της θεματικής «Η κληρονομιά των μεγάλων Ελλήνων φιλοσόφων στον σύγχρονο κόσμο». Τη συνέντευξη διοργάνωσε η Ελληνική Γραμματεία επικοινωνίας, Γενική Γραμματεία ενημέρωσης, Διεύθυνση Διεθνών Δημοσίων Σχέσεων. Υπεύθυνος κ. Ι. Μπουμπούκης. 4. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Έχει συνεργασθεί με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού. Συγκεκριμένα δε με τους εξής φορείς: Α. Συνεργασία με το ίδρυμα «Inamori Foundation and the Kyoto Prize Selection Organization» ( ), προκειμένου να υποδείξω υποψηφίους για το Βραβείο του 2004 στο επιστημονικό πεδίο «Διανόηση και Ηθική». 14

15 Β. Συνεργασία, από την 20 η Νοεμβρίου 2005 και εξής, με την Δρα και ερευνήτρια του Πανεπιστημίου της Λιέγης (Λουξεμβούργο) κυρία Αικατερίνη Λεύκα προκειμένου να επιβλέψω από κοινού με τους Καθηγητές κ. Χρ. Ευαγγελίου (Towson University) και L. K. Sosoe (Université de Luxembourg) τη μεταδιδακτορική της μελέτη, με τίτλο: «Ο πολίτης και το ευ ζην σε μια Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Μια συγκριτική μελέτη ηθικών και πολιτικών θεωριών, αρχαίων και συγχρόνων». Γ. Συνεργασία, την 13 η Ιανουαρίου 2006, με το Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Besançon (Franche Comté), προκειμένου να κρίνω από κοινού με τους Καθηγητές A. Chauvin Vileno, E. Mitropoulou, J. Fontanille και M. Masselot, τη διατριβή του κ. Χ. Μαγουλά, με τίτλο «Ο Αριστοτέλης στις σύγχρονες σημειωτικές θεωρίες». 5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΡΙΜΕΛΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. Έχει ορισθεί επανειλημμένα Επόπτρια Διδακτορικών Διατριβών και μέλος Τριμελών ή Επταμελών Εισηγητικών Επιτροπών προς κρίσιν υποψηφίων μελών Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Πατρών, Ιωαννίνων και Κρήτης. Συγκεκριμένα δε έχει ορισθεί μέλος των εξής Τριμελών Εισηγητικών Επιτροπών: 1. Για μια θέση λέκτορα του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Προσωκρατική Φιλοσοφία». Η κρίση έγινε την 29 η Νοεμβρίου

16 2. Για μια θέση λέκτορα του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Αττική φιλοσοφία με έμφαση στην Οντολογία». Η κρίση έγινε την 20 η Δεκεμβρίου Για μια θέση λέκτορα του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο: «Πλάτων: Οντολογία Γνωσιολογία». Η κρίση έγινε την 6 η Ιουνίου Για μια θέση Καθηγητή του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία της Φιλοσοφίας: Αρχαία Ελληνική και Νεοελληνική Φιλοσοφία». Η κρίση έγινε την 17 η Ιουλίου ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α. Έχει συμμετάσχει στα εξής Όργανα και Φορείς του Ε.Κ.Π.Α.: 1. Τον Σεπτέμβριο του 2011 εκλέγεται από τον Τομέα Φιλοσοφίας Διευθύντρια του Φιλοσοφικού Σπουδαστηρίου. 2. Την η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας την όρισε ως αναπληρωματικό εκπρόσωπο του Τμήματος στην Πανεπιστημιακή Σύγκλητο για το Ακαδημαϊκό έτος Την η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας την όρισε ως μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΜΟ.Δ.Ι.Π.), 16

17 αρχομένης από το Ακαδημαϊκό έτος 2011 κ.ε., από κοινού με την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κυρία Μαρία Ζωή Φουντοπούλου (Πρόεδρο της Επιτροπής) και τον Καθηγητή κ. Ηλία Μπεζεβέγκη. 4. Την η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας την όρισε ως τακτικό μέλος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων. 5. Την η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας την όρισε ως τακτικό μέλος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής. 6. Την η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας την όρισε ως μέλος της Επιτροπής για τη διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού βιβλίων. 7. Την η Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του κληροδοτήματος «Καυταντζόγλειο Βραβείο» Καθηγήτρια και Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κυρία Αμαλία Μόζερ την όρισε ως τακτικό μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιστήμη της Φιλοσοφίας. 8. Την η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Αθηνών την όρισε μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Φ.Ε.Π.Α.) για τη σίτιση και τη στέγαση των φοιτητών. 9. Την η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Αθηνών την όρισε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης τεσσάρων εργασιών προς κρίση για το βραβείο Εμμ. Ανδρεάδη. 17

18 10. Την η Πανεπιστημιακή Σύγκλητος την όρισε Πρόεδρο της Εφορείας της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 11. Την ο Τομέας Φιλοσοφίας την όρισε εκπρόσωπό του (από κοινού με τον κ. Γ. Στείρη), προκειμένου να παρουσιάσω το έργο των μελών του Τομέα Φιλοσοφίας στην Εξωτερική Επιτροπή Αξιολόγησης του Τμήματος Φ.Π.Ψ. Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ Έχει περισσότερα από σαράντα επιστημονικά δημοσιεύματα, εκ των οποίων τα δώδεκα είναι μονογραφίες, ενώ τα υπόλοιπα άρθρα σε Επιστημονικά περιοδικά, Συλλογικούς τόμους, Πρακτικά Συνεδρίων και τον Ημερήσιο Τύπο. Επί πλέον έχει δημοσιεύσει δέκα επτά βιβλιοκρισίες σε έγκριτα φιλοσοφικά περιοδικά (Φιλοσοφία, 1982 (12), , (13 14), , (15 16), , (17 18), , (19 20), , (19 20), , (21 22), , , , (25 26), , (27 28), / Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, τόμος 6, τεύχος 16, Ιανουάριος 1989, / Διοτίμα,1978 (6), ΙΙ, , 1979 (7), ). Τα κυριότερα επιστημονικά της δημοσιεύματα είναι τα ακόλουθα: 1. Ορφέας ο Έλληνας, Βιβλιοπωλείο της «Εστίας», Αθήνα 1982, σελ

19 2. Ιστορικιστικά στοιχεία στην ομηρική και στην ησιόδεια σκέψη,, Βιβλιοπωλείο της «Εστίας», Αθήνα 1982, σελ L amour objet d initiation chez Platon («Ο έρωτας στον Πλάτωνα ως αντικείμενο μύησης», Φιλοσοφία, (15-16), σελ O πρώιμος ελληνικός στοχασμός, Εκδόσεις Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 1987, σελ Ο έρωτας και ο θάνατος στον Πλάτωνα και στους ερμηνευτές του (L amour et la mort chez Platon et ses interprètes), Διδακτορική Διατριβή, Université de Lille, Lille 1991, σελ «Ο Ορφέας στη Θράκη», Θρακικά, Σειρά Δεύτερη, τόμος έβδομος, , σελ «Ο σωστός πολιτικός είναι ή όχι κατά τον Πλάτωνα υπεράνω των νόμων;», Φιλοσοφία, (23 24), σελ «Η ζωή και ο θάνατος στη θρησκευτική σκέψη των αρχαίων Ελλήνων», Παρουσία, Τόμος Θ, 1994, σελ Πλατωνικά θέματα, Εκδόσεις Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 1994, σελ «Πλάτων και Επίκουρος: περί ζωής και περί θανάτου», στον τόμο του Κ. Βουδούρη (ed.), Ελληνιστική φιλοσοφία, Αθήνα 1994, σελ «Η απεικόνιση του θείου στη βυζαντινή διανόηση και τα αρχαία ελληνικά πρότυπα αυτής», στον τόμο του Κ. Βουδούρη (ed.), Φιλοσοφία και Ορθοδοξία, Aθήνα 1994, σελ

20 12. «La nature chez Platon» («Η φύση στον Πλάτωνα»), στον τόμο La Nature, Actes du XXVe Congrès de l ASPLF, Lausanne, Neuchâtel, 1996, σελ «Η οικογένεια ως παράγων ηθικής στην αριστοτελική φιλοσοφία», στον τόμο του Δ. Κούτρα (ed.), Η αριστοτελική ηθική και οι επιδράσεις της, Αθήνα 1996, σελ «Η έννοια του λόγου στο έργο του Φίλωνος του Αλεξανδρέως», στον τόμο του Κ. Βουδούρη (ed.), Η φιλοσοφία του λόγου, Aθήνα 1996, σελ «Η συνάρτηση μεταφυσικής και πολιτικής κατά Πλάτωνα», στον τόμο του Κ. Βουδούρη (ed.), Πλατωνική πολιτική φιλοσοφία, Aθήνα 1997, σελ «Ιουλιανός: Ο φιλόσοφος αυτοκράτορας», Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, Τόμος 14, τεύχος 42, Σεπτέμβριος 1997, σελ «Η έννοια και το περιεχόμενο της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως κατά Πλάτωνα», Παρουσία, 1997, τόμος ΙΑ - ΙΒ, σελ «Πυθαγόρας, Πυθαγόρειοι» και «Επίκουρος», στον τόμο της Ακαδημίας Αθηνών (ed.), Φιλόσοφοι στο Αιγαίο, Αθήνα 1998, σελ «Ιατρική και θεραπεία στον Πλάτωνα», στον τόμο του Κ. Βουδούρη (ed.), Φιλοσοφία και ιατρική, Εκδόσεις Ιωνία, Αθήνα 1998, σελ

21 20. «Οι νέοι και η πολιτική στην αρχαία ελληνική διανόηση», στον τόμο του Δ. Κούτρα (ed.), Οι νέοι και η πολιτική, Αθήνα 1998, σελ «Ο ρόλος της γυναίκας στην κοινωνία κατά τον Αριστοτέλη», στον τόμο του Δ. Κούτρα (ed.), Η πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη και οι επιδράσεις της, Αθήνα 1999, σελ «Το οικολογικό περιεχόμενο των πρώιμων ελληνικών μύθων», στον τόμο του Κ. Βουδούρη (ed.), Φιλοσοφία και οικολογία, Εκδόσεις Ιωνία, Αθήνα 1999, σελ Αισιόδοξες και απαισιόδοξες αντιλήψεις για τη ζωή και τον κόσμο στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Μέρος Α : Από τον Ορφέα στον Πλάτωνα, Ινστιτούτο του Βιβλίου Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2000, σελ «Οι πλατωνικοί διάλογοι ως καλλιτεχνικά δημιουργήματα», στον τόμο του Κ. Βουδούρη (ed.), Ελληνική φιλοσοφία και καλές τέχνες, Εκδόσεις Ιωνία, Αθήνα 2000, σελ «The necessity of the feminine virtues in the formation of the citizen», Phronimon, Vol. 2, 2000, σελ «Η έννοια της δόξας στον Ξενοφάνη, τον Πλάτωνα και τον Karl Popper», στον τόμο του Κ. Βουδούρη (ed.), Ελληνική φιλοσοφία και γνωσιοθεωρία, Εκδόσεις Ιωνία, Αθήνα 2001, σελ «La paix chez Platon et chez Héraclite» («Η ειρήνη στον Πλάτωνα και στον Ηράκλειτο»), στον τόμο La philosophie et la paix, Actes du XXVIIIe Congrès de l ASPLF, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris 2002, σελ

22 28. «Το σύμπαν του λόγου και η ομηρική ρητορική», στον τόμο του Κ. Βουδούρη (ed.), Ρητορική, επικοινωνία, πολιτική και φιλοσοφία, Εκδόσεις Ιωνία, Αθήνα 2002, σελ «Η έννοια της αλεξανδρινής κοσμοπόλεως κατά τον Πλούταρχο και τους Στωϊκούς», στον τόμο του Κ. Βουδούρη (ed.), Πόλις, κοσμόπολις και παγκοσμιοποίηση, Εκδόσεις Ιωνία, Αθήνα 2003, σελ «Η άποψη του Γαληνού περί της φιλοσοφίας», στον τόμο του Κ. Βουδούρη (ed.), Αντιλήψεις για τη φιλοσοφία από τους Προσωκρατικούς μέχρι σήμερα, Εκδόσεις Ιωνία, Αθήνα 2004, σελ «Μορφές του ανταγωνισμού στα ομηρικά έπη», στον τόμο των Κ. Βουδούρη και Ευ. Μαραγγιανού (eds), Φιλοσοφία, ανταγωνιστικότητα και αγαθός βίος, Εκδόσεις Ιωνία, Αθήνα 2005, σελ Θεωρία και φιλοσοφία της παιδείας στην ελληνική διανόηση, Ινστιτούτο του Βιβλίου Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2007, σελ «Δικαιοσύνη και νόμος στους Προσωκρατικούς, τους Σοφιστές και τον Πλάτωνα»,», στον τόμο των Κ. Βουδούρη και Ευ. Μαραγγιανού (eds), Αξίες και δικαιοσύνη στην εποχή της οικουμενικότητας, Εκδόσεις Ιωνία, Αθήνα 2007, σελ «Διαφωτισμός και θρησκεία μπορούν να συνυπάρχουν;», Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής, Αρ. Φύλλου 6, Κυριακή, 1 Ιουλίου 2007, σελ

23 35. «Η έννοια της δικαιοσύνης στους Προσωκρατικούς, τους Σοφιστές, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη», Παρνασσός, τόμος Ν, 2008, σελ «Η επικαιρότητα των περί παιδείας απόψεων των Στωϊκών», στον τόμο του Κ. Βουδούρη (ed.), Παιδεία: Η εκπαίδευση στην εποχή της οικουμενικότητας, Εκδόσεις Ιωνία, Αθήνα 2008, σελ «Η δικαιοσύνη και η ισότητα ως απαραίτητοι όροι της ευημερίας και της ευδαιμονίας της πόλης κατά τον Αριστοτέλη και ορισμένους σύγχρονους διανοητές», στον τόμο των Κ. Βουδούρη και Μ. Αδάμ (eds), Η ελληνική φιλοσοφία και τα προβλήματα της εποχής μας, Εκδόσεις Ιωνία, Αθήνα 2009, σελ Πλάτων και Πλατωνικοί, Αθήνα 2010, σελ Οι Προσωκρατικοί, Αθήνα 2011, Β έκδοση βελτιωμένη ( ), σελ «Η επικαιρότητα των κοσμολογικών απόψεων των Προσωκρατικών», στον τόμο Φιλοσοφία και Κοσμολογία, Πρακτικά του Συνεδρίου, με θέμα: Φιλοσοφία και Κοσμολογία, επιμέλεια Κ. Καλαχάνης, εκδόσεις Αιγηϊς, Πειραιεύς 2013, σελ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΑΓ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΑΓ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΑΓ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ Καθηγητή Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ατομικά στοιχεία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 25 Σεπτεμβρίου 1963 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Αθήνα ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύζυγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ Γ. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ. Λέκτορας, Τομέας Φιλοσοφίας, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΛΕΝΗ Γ. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ. Λέκτορας, Τομέας Φιλοσοφίας, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗ Γ. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ Λέκτορας, Τομέας Φιλοσοφίας, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 Περιεχόμενα Προσωπικά Στοιχεία.....3 Σπουδές....4 Ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Δημητρίου Καλαχάνης Αγραίων 51, Αθήναι 11632 τηλ. 210-7620056, κιν. 6944246617 Ε-mail: kalahanis@hotmail.com ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Δρ. Κωνσταντίνος Δημητρίου Καλαχάνης Αγραίων 51, Αθήναι 11632 τηλ. 210-7620056, κιν. 6944246617 Ε-mail: kalahanis@hotmail.com ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Κωνσταντίνος Δημητρίου Καλαχάνης Αγραίων 51, Αθήναι 11632 τηλ. 210-7620056, κιν. 6944246617 Ε-mail: kalahanis@hotmail.com ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος γεννήσεως : Χολαργός Αττικής Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας της Ελένης Φουρναράκη Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος 2013 2 Περιεχόμενα ΣΕΛΙΔΑ Προσωπικά στοιχεία... 3 Ανώτατες σπουδές.. 3 Ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Νίκος Παναγιωτόπουλος Τόπος & χρονολογία γέννησης: Αθήνα, 12/05/1962 Διεύθυνση εργασίας Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Κρήτης, 74100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 1963 ΙΔΡΥΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 1963 ΙΔΡΥΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 1963 ΙΔΡΥΜΑ: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΣΧΟΛΗ: Φιλοσοφική ΤΜΗΜΑ: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ΤΟΜΕΑΣ: Φιλοσοφίας ΒΑΘΜΙΔΑ: Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΟΥΡΙΚΗ Θέση: Αναπληρώτρια καθηγήτρια (πρυτανική πράξη 4792/4-4-2011, ΦΕΚ διορισμού 317/19-5-2011 τ. Γ ) Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Βιογραφικό Σημείωμα Όλγα Ι. Τσακηρίδη (Ph.D.) Πολιτιστική Διαχείριση Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όλγα Τσακηρίδη

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομα βιογραφικά εισηγητών

Σύντομα βιογραφικά εισηγητών Σύντομα βιογραφικά εισηγητών 1. Γιάννα Αθανασάτου Η Γιάννα Αθανασάτου γεννήθηκε στη Ραφήνα. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια ξεκίνησε έναν κύκλο σπουδών σκηνοθεσίας του κινηματογράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμημα Κοινωνικης και Εκπαιδευτικης Πολιτικης Διεύθ: Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη 20100 Κόρινθος Τηλ: 27410-74991-3 Fax: 27410-74990 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ (ΘΕΟ)ΔΩΡΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ (ΘΕΟ)ΔΩΡΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών 1 (ΘΕΟ) Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 31 Δεκεμβρίου 1954. Τόπος γέννησης: Χίος Χίου. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη (με τον αρχιτέκτονα Θωμά Γαβαλά).

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΠΑΠΠΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΠΑΠΠΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΠΑΠΠΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 2 Α. BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA (CURRICULUM VITÆ) 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Καθηγήτριας Γ.Ξανθάκη-Καραμάνου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Καθηγήτριας Γ.Ξανθάκη-Καραμάνου 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Καθηγήτριας Γ.Ξανθάκη-Καραμάνου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ -ΣΠΟΥΔΕΣ Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη. 1965-1970 : Σπουδές στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πτυχίο με βαθμό «Άριστα».

Διαβάστε περισσότερα

Είμαι νυμφευμένος από το 1995 με την Βαρβάρα Σαράκη. Είμαστε γονείς ενός παιδιού, της Ευαγγελίας, η οποία γεννήθηκε το 1999.

Είμαι νυμφευμένος από το 1995 με την Βαρβάρα Σαράκη. Είμαστε γονείς ενός παιδιού, της Ευαγγελίας, η οποία γεννήθηκε το 1999. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: Σταυριανός ΟΝΟΜΑ: Κυριάκος ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ: Σταύρος ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Πειραιάς ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 20/7/1963 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Είμαι νυμφευμένος από το 1995 με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΤΣΑΚΗ Δρ Αρχιτέκτων ΕΜΠ Eπίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνείου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΤΣΑΚΗ Δρ Αρχιτέκτων ΕΜΠ Eπίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνείου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΤΣΑΚΗ Δρ Αρχιτέκτων ΕΜΠ Eπίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνείου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΑΝΙΑ, ΜΑΊΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ & ΣΠΟΥΔΕΣ... 2 Β. ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α Σ

Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α Σ Ο δ η γ ό ς Σ π ο υ δ ώ ν Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Επιτροπή Οδηγού Σπουδών: Στασινός Σταυριανέας, Δήμητρα Χριστοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Βιογραφικό Ο Χρήστος Ηρ. Αντωνίου γεννήθηκε στη Ζούζουλη Καστοριάς. 1977: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1982: Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών Magister

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 2009

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου Αθήνα Tel. : +30-210-7276896 FAX: +30-210-7276725 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010/2011 ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό

Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 Επιμέλεια έκδοσης Σαράντος Καπιδάκης, Καθηγητής Ιωάννης Παπαδάκης, Λέκτορας Πέτρος Κωσταγιόλας, Λέκτορας Σχεδιασμός: Διονύσης Κουρτέσης ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ (ΘΕΟ)ΔΩΡΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ (ΘΕΟ)ΔΩΡΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών 1 (ΘΕΟ) Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 31 Δεκεμβρίου 1954. Τόπος γέννησης: Χίος Χίου. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη (με τον αρχιτέκτονα Θωμά Γαβαλά).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ. Απολυτήριο Λυκείου από το Α Τοσίτσειο- Αρσάκειο Λύκειο Εκάλης. Βαθμός: Άριστα

ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ. Απολυτήριο Λυκείου από το Α Τοσίτσειο- Αρσάκειο Λύκειο Εκάλης. Βαθμός: Άριστα ΜΕΛΙΝΑ Γ. ΜΟΥΖΑΛΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ Απολυτήριο Λυκείου από το Α Τοσίτσειο- Αρσάκειο Λύκειο Εκάλης. Βαθμός: Άριστα Πτυχίο Κλασσικής Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XAΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓ. ΣΚΟΥΛΑ Καθηγητή Πολιτικής Θεωρίας & Ανάλυσης Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 2 Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ:

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ: Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Όνομα, ειδικότητα, θέση στο Ίδρυμα: Μωραΐτης Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολή Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία (2003-2013)

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία (2003-2013) Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία (2003-2013) Όνομα, ειδικότητα, θέση στο Ίδρυμα: Νικόλαος-Ίων Τερζόγλου, Δρ. Αρχιτέκτων Ε.Μ.Π., Μ.Δ.Ε. Ε.Μ.Π., Πτυχ. Α.Σ.Κ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΘΗΝΑ 2013 Επιμέλεια έκδοσης: - Ευγενία ΜΑΓΟΥΛΑ,Επίκ. Καθηγήτρια - Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Αθανασία Γαλανουδάκη - Ράπτη Τόπος/χρόνος Γέννησης: Αγ. Νικόλαος Κρήτης, 1946 Επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα