Η Περιφερειακή Ενότητα του Βόρειου Τομέα Αθηνών που συστάθηκε ως Νέα Διοικητική Δομή με τον Καλλικράτη, αντιμετωπίζει πρόσθετα προβλήματα γιατί δεν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Περιφερειακή Ενότητα του Βόρειου Τομέα Αθηνών που συστάθηκε ως Νέα Διοικητική Δομή με τον Καλλικράτη, αντιμετωπίζει πρόσθετα προβλήματα γιατί δεν"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 448 Τ.Κ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Τηλ FAX: Αγία Παρασκευή 22/ 1 / 2013 Αριθμός Πρωτ.: 618 ΠΡΟΣ: Γραφείο Περιφερειάρχη ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Ε.ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 2012» Σε απάντηση του από /Α.Π εγγράφου σας, σας ενημερώνουμε για τον απολογισμό δράσης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών. Ο πρώτος χρόνος εφαρμογής του Καλλικράτη υπήρξε ένα μεταβατικό διάστημα προσαρμογής από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στην νέα αρχιτεκτονική δομή της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Ο «Καλλικράτης» είναι μια μεγάλη διοικητική αλλαγή, η οποία είχε θέσει βασικούς στόχους: Τη διαφάνεια και τη λογοδοσία Τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα Την αποκέντρωση και την εξυπηρέτηση του πολίτη Τον εκδημοκρατισμό και τη συμμετοχή Στη μετάβασή στις νέες αιρετές περιφέρειες ήταν φυσικό να προκύψουν προβλήματα λειτουργίας των νέων υπηρεσιών, πολύ περισσότερο όταν αυτό το σημαντικό νέο εγχείρημα πραγματοποιείται σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες, με περιορισμένους προϋπολογισμούς και με προσωπικό που βρίσκεται σε θέση οικονομικής υποβάθμισης, εργασιακής επισφάλειας και απαξίωσης της επαγγελματικής του ιδιότητας. Η Περιφερειακή Ενότητα του Βόρειου Τομέα Αθηνών που συστάθηκε ως Νέα Διοικητική Δομή με τον Καλλικράτη, αντιμετωπίζει πρόσθετα προβλήματα γιατί δεν

2 διαδέχθηκε ούτε υπεισήλθε σε κάποια προϋπάρχουσα διοικητική δομή των πρώην Νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. Δύο χρόνια μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη, με ευθύνη της Κεντρικής Διοίκησης, συνεχίζουν να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα που αφορούν στη μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς τους αντίστοιχους πόρους που σε συνδυασμό με την παρακράτηση των ΚΑΠ κατά 60%, δημιουργούν ανασταλτικό παράγοντα στην ανάπτυξη της Περιφέρειας και στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Τα προβλήματα διευρύνονται εξαιτίας των Μνημονίων, της υποστελέχωσης των υπηρεσιών, καθώς και της υπάρχουσας σύγχυσης των αρμοδιοτήτων μεταξύ Αυτοδιοίκησης, Κεντρικής Διοίκησης και Δήμων. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Το θέμα της στέγασης των υπηρεσιών της Π.Ε. του Βόρειου Τομέα Αθηνών αποτελεί ουσιαστικό πρόβλημα που συνεπάγεται μεγάλο κόστος για τη μίσθωση κτιρίων αλλά δημιουργεί και προβλήματα λειτουργικά από τη διασπορά των υπηρεσιών σε δύο διαφορετικά σημεία. Πρωταρχικό μέλημά μας αποτελεί η συγκέντρωση των υπηρεσιών μας σε ένα κτίριο Διοικητήριο. Εξοικονομήσαμε πόρους και μειώθηκαν τα μισθώματα και τα λειτουργικά έξοδα της ΠΕ. Προβήκαμε στην διαμόρφωση νέων χώρων ώστε να στεγαστούν οι νέες υπηρεσίες που δημιουργήθηκαν και έγινε η τακτοποίηση των αρχείων των υπηρεσιών. Η ύπαρξη ενός ενιαίου χώρου στέγασης των υπηρεσιών της περιοχής του Βόρειου Τομέα Αθηνών θα έλυνε τα παραπάνω προβλήματα. Η Π.Ε Βόρειου Τομέα Αθηνών έχει στην αρμοδιότητά τις παρακάτω Διευθύνσεις και Τμήματα: 1) Διεύθυνση Οικονομικών 2) Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών 3) Διεύθυνση Ανάπτυξης 4) Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 5) Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου 6) Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

3 7) Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 8) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 1) Η Διεύθυνση Οικονομικών είναι στελεχωμένη με υπαλλήλους που έχουν παράλληλα καθήκοντα στα τέσσερα τμήματα που προβλέπονται με την αριθμ.44403/φεκ2494/β / αποφ. «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας». Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν με το ν.4071/2012 στην εν λόγω Διεύθυνση σε συνδυασμό με τη μείωση του προσωπικού δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο το έργο της. 2)Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών εκτός από τα γενικά καθήκοντα που απορρέουν από το ν.3852/2010 έχει μεγάλο εύρος αντικειμένων που αφορά στη χορήγηση αδειών οδήγησης και κυκλοφορίας οχημάτων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι προέβη στη συγκρότηση επιτροπών πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών με ηλεκτρονικό σύστημα καθώς και στη λειτουργία Πειθαρχικού Συμβουλίου κανονισμού λειτουργίας ΕΔΧ. Σημαντικό έργο έγινε στον τομέα Τεχνικού Ελέγχου, στον τομέα συνεργείων-πρατηρίων με συχνούς και αποτελεσματικούς ελέγχους, όπου προχώρησε σε 110 αυτοψίες εκδίδοντας 20 αποφάσεις σφράγισης-ανάκλησης αδειών. 3) Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης η σημαντικότερη αλλαγή ως προς τη διάρθρωση των τμημάτων της ήταν η δημιουργία νέου τμήματος θεμάτων εργασίας και παιδείας στο οποίο εκχωρήθηκε μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού. Πραγματοποιήθηκαν δύο συσκέψεις με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη, των Δ/ντων Α θμιας και Β θμιας Εκπαίδευσης της Δ/νσης Β Αθήνας καθώς και των Διευθυντών όλων των σχολείων της περιοχής ευθύνης μας. Καταγράφηκαν προβλήματα που προέκυψαν στην προηγούμενη σχολική περίοδο σε σχέση με την έγκριση των σχολικών εκδρομών και τονίσθηκαν τα σημεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Υπήρξε ουσιαστική συνεργασία με τους παραπάνω φορείς για την επίλυση των όποιων προβλημάτων και καταγράφηκαν προτάσεις για τη βελτίωση του πλαισίου που ρυθμίζει τα των σχολικών εκδρομών.

4 Η Διεύθυνση Ανάπτυξης παρουσιάζει μεγάλο εύρος αντικειμένων και περιλαμβάνει τα τμήματα Ανωνύμων Εταιριών, Επαγγέλματος και Εμπορίου, Εργασίας και Παιδείας. Μεγάλη έμφαση δόθηκε στα θέματα προστασίας καταναλωτή και στους αγορανομικούς ελέγχους καθώς και στα θέματα υπαιθρίου εμπορίου με τη συγκρότηση των ΚΕΛΑΥΕ, που σκοπό έχουν την προσπάθεια πάταξης του παραεμπορίου και του λαθρεμπορίου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι διενεργήθηκαν 207 αγορανομικοί έλεγχοι σε καταστήματα και επιβλήθηκαν 76 πρόστιμα παραβάσεων, ενώ σε 51 ελέγχους πρατηρίων υγρών καυσίμων επιβλήθηκαν 22 πρόστιμα παραβάσεων. 4)Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής χρήζει άμεσης στελέχωσης ανθρωπίνου δυναμικού προκειμένου να συνεχίσει τη μέχρι σήμερα αποτελεσματική άσκηση των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων που περιλαμβάνουν τόσο τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων όσο και την διενέργεια ελέγχων που αφορούν τις υποθέσεις ανα τμήμα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι διενεργήθηκαν: Α) 585 έλεγχοι σε καταστήματα λιανικής πώλησης(υπεραγορές τροφίμων, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, χώροι εστίασης κ.λ.π.) όπου και κατασχέθηκαν 309 kg Β) 30 έλεγχοι καταγγελιών ευζωίας και προστασίας ζώων. Γ) 18 έλεγχοι σε εγκαταστάσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης Δ) 42 έλεγχοι, δειγματοληψίες για τον εντοπισμό και αντιμετώπιση εντόμων καραντίνας. 5) Η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου ανελλιπώς και υπεύθυνα διενεργεί τακτικούς και έκτακτους υγειονομικούς ελέγχους σε όλους τους Δήμους περιοχής αρμοδιότητας μας, με στόχο την προάσπιση και διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας. Πραγματοποιήθηκαν προγράμματα δράσεις ελέγχου, τα οποία είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται σε εξέλιξη. Τα προγράμματα δράσεις είναι τα εξής: Έλεγχος πόσιμου νερού Δήμων αρμοδιότητάς μας. (Ολοκληρωμένο) Έλεγχος κολυμβητικών Δεξαμενών (Ολοκληρωμένο) Έλεγχος Σχολικών μονάδων και Κυλικείων (Ολοκληρωμένο) Ελέχθησαν 334 Σχολικά κτίρια και 172 Σχολικά Κυλικεία)

5 Εφαρμογή Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών με 4-7 εφαρμογές σε όλα τα σημεία των Δήμων τα οποία είχαν προβλεφθεί από το (Ολοκληρωμένο) Έλεγχος σε Ανεξάρτητα Ιδρύματα ΠΣΕΑ (Ολοκληρωμένο) Συμμετοχή σε Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου με συναρμόδιες Υπηρεσίες (Δ/νση Ανάπτυξης, Δ/νση Μεταφορών, Τμήμα Εμπορίου) Έλεγχος σε Νοσοκομεία Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Μονάδες φροντίδας Ηλικιωμένων (Σε εξέλιξη) 6) Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας εστίασε το έργο της στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών στα θέματα που αφορούν αδειοδοτήσεις ιατρικών-παραϊατρικών επαγγελμάτων, αδειών ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων αλλά κυρίως στη διεκπεραίωση υποθέσεων με κοινωνική διάσταση όπως χορήγησης ναρκωτικών φαρμάκων σε καρκινοπαθείς, τακτικοί-έκτακτοι έλεγχοι σε ιδρύματα, εμβολιασμοί απόρων και διεθνών ταξιδιωτών, χορήγηση επιδομάτων νεφροπαθών. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Διεύθυνσης είναι αναγκαία η αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων σε σχέση με τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας για να αποφευχθούν προβλήματα καθυστερήσεων και μη αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των πολιτών. 7) Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Σύμφωνα με το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής που αφορά στην Π.Ε του Βόρειου Τομέα Αθηνών κατά τη διάρκεια του 2012, πραγματοποιήσαμε έργα υποδομής που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Προχωρήσαμε στην υλοποίηση και παρακολούθηση νέων και συνεχιζόμενων έργων, καθώς και στην εκπόνηση και υποστήριξη μελετών.

6 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - Κατασκευή δικτύου βιοκλιματικών δρόμων στο Δήμο Ν.Ερυθραίας (Μετατροπή των οδών Αθηνάς και Βάρναλη σε βιοκλιματικούς οδούς) - Ανάπλαση Πάρκου Σοφοκλέους στο Δήμο Ν.Ερυθραίας ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων Δήμου Μελισσίων στις οδούς 17 Νοέμβρη, Σαλαμίνος, Βενιζέλου, Λεωφ.Βύρωνα κ.λ.π. - Κτιριακές βελτιώσεις του Παιδοψυχιατρικού τμήματος του Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ -Ανάπλαση εμπορικού και ιστορικού κέντρου του Δήμου Μεταμόρφωσης ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ - Κατασκευή δικτύου αγωγών ομβρίων υδάτων επι των οδών Δοϊράνης, Κω, Καραολή Δημητρίου, Λέρου, Πάτμου κ.λ.π. στο Δήμο Χολαργού ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - Ανάπλαση ιστορικού κέντρου ΔΗΜΟΙ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ - Ολοκλήρωση αποδεκτών για την αντιπλημμυρική προστασία λεκάνης απορροής Αττικής οδού στο Χαλάνδρι και στα Βριλήσσια ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ -Δίκτυο όμβριων και συλλεκτήρων στον ΟΤΑ Κηφισιάς - Ανάπτυξη του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου ως κέντρου αριστείας στη φυτουργεία και φυτοπροστασία - Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κοντοχρήστου και μελέτη συλλεκτήρα απαγωγής πλημμυρικών παροχών ρέματος

7 ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - Βιοκλιματική ανάπλαση οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων (ΕΣΠΑ) ΔΗΜΟΣ ΠΕΥΚΗΣ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ -Ανάπλαση Ο.Τ. 9 Δήμου Λυκόβρυσης (Διαμόρφωση χώρων πρασίνου- αναψυχήςαθλητικών κολυμβητικών εγκαταστάσεων-καταστημάτων και υπόγειας στάθμευσης) - Ανάπλαση Λ.Ειρήνης και Πλατείας Περου (Δήμου Πεύκης) - Αναπλάσεις- Δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στην Άνω και Κάτω Πεύκη ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - Δίκτυο όμβριων και συλλεκτήρων στον ΟΤΑ Μελισσίων ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ) ΣΤΗΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Με τηναριθμ. Οικ.11779/11205/ απόφαση Γ.Γραμ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής συγκροτήθηκε το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ) προκειμένου να επιλύσει θέματα που άπτονται του πρώην ΣΧΟΠΠ. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 4 συνεδριάσεις και λειτουργεί ικανοποιητικά παρά τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό δεδομένου ότι η γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από υπάλληλο με παράλληλα καθήκοντα. Επισημαίνεται ότι η Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών προχώρησε άμεσα στη διαμόρφωση ειδικής αίθουσας προκειμένου να λειτουργεί απρόσκοπτα και αποτελεσματικά. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Σ.Α.) ΣΤΗΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Με την αριθ.23817/21586/ απόφαση Γ.Γραμ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) στο οποίο παρέχουμε γραμματειακή υποστήριξη και υλικοτεχνική υποδομή. Το Σ.Α.

8 διαχειρίζεται θέματα που αφορούν στο άρθρο 20 του ν.4030/2011. Παρά τα υπάρχοντα προβλήματα που απορρέουν από την έλλειψη προσωπικού καταφέραμε να λειτουργεί ικανοποιητικά και μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 22 συνεδριάσεις. Και για τα δύο αυτά Συμβούλια έχουμε δρομολογήσει ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος της έλλειψης ανθρωπίνου δυναμικού. 8) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Το τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής τα δύο χρόνια λειτουργίας του έχει εδραιώσει μια μόνιμη συνεργασία με όλους τους εμπλεκομένους φορείς για την πρόληψη και υλοποίηση δράσεων αντιμετώπισης επικίνδυνων φυσικών φαινομένων. Στο πλαίσιο αυτό έγιναν δύο συνεδριάσεις του Σ.Ο.Π.Π. : α) Συνεδρίαση Σ.Ο.Π.Π. στις 14/3/2012 με θέμα «Εφαρμογή προληπτικών μέτρων προστασίας από τις Δασικές Πυρκαγιές» β) Συνεδρίαση ΣΟΠΠ στις 6/11/12 με θέματα: Απολογισμός έργων και δράσεων αντιπυρικής περιόδου Συντονισμός έργων και δράσεων πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Δράσεις και ενέργειες πρόληψης για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό. Η προετοιμασία της υπηρεσίας, η άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών από μέρους μας, ο συντονισμός των φορέων, οι έγκαιρες ενέργειες που εξασφαλίζουν την υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο για την αποτροπή του κινδύνου και περιορίζουν στο ελάχιστο δυνατό τις συνέπειες των φαινομένων, θα συνεχίσει να αποτελεί κύριο μέλημά μας.

9 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ο πολιτισμός και οι παραδόσεις μας είναι ένα σημαντικό αναπτυξιακό κεφάλαιο και η ανάδειξη και η προώθησή τους αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό η Π.Ε. Βόρειου Τομέα πραγματοποίησε, σε συνεργασία με τους Δήμους, τους συλλόγους, και τους φορείς της περιοχής, πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες ήταν υψηλού ποιοτικού επιπέδου με το ελάχιστο δυνατό κόστος και χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες. Ενδεικτικά αναφέρονται οι σημαντικότερες: «Της Αγάπης Χρώματα», στις 14/3/12 στο Θέατρο του Κολλεγίου Ψυχικού. Η εκδήλωση είχε ως στόχο την προώθηση της δημιουργικής συνεργασίας των σχολείων μέσα από διάφορες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης(όπερα, θεατρικά δρώμενα, λυρικό θέατρο, χορός, ζωγραφική κλπ) κινητοποιώντας και ευαισθητοποιώντας τόσο την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και την Τοπική κοινωνία. «Περιβάλλον Εκπαίδευση Τοπικές Κοινωνίες», στις 19/03/12, στο Μουσείο Γουλανδρή. «Προσφυγικός Ελληνισμός Από τη Γενοκτονία και την καταστροφή στην επιβίωση και την ανάπτυξη της Ελλάδας», στις 02/04/12, στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μεταμόρφωσης Έγινε εκδήλωση σε συνεργασία με τους Μικρασιατικούς Συλλόγους Ποντίων, Ιώνων και Κωνσταντινουπολιτών με στόχο την ανάδειξη της προσφοράς των Μικρασιατών στην οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη του Ελλαδικού χώρου. «Η Κρήτη στο Χρόνο», στις 14/09/12, στο Δήμο Ηρακλείου και στις 16/4/12 στα Μελίσσια. Η εκδήλωση έγινε σε συνεργασία με συλλόγους Κρητών του Βόρειου Τομέα Αθηνών.

10 «Μνήμες Πολιτισμού Μικρασίας 90 Χρόνια μετά την καταστροφή», 05/11/12 στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδας στην Αγία Παρασκευή. «Φωτίζοντας το αστέρι των Χριστουγέννων», 17/12/12 στο θέατρο του Κολλεγίου Ψυχικού. Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με τη συμμετοχή του Ποιητή και συγγραφέα Μάνου Ελευθερίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο πλαίσιο του προγράμματος της Κοινωφελούς εργασίας : πραγματοποιήθηκαν από μέρους μας ενέργειες για την ενημέρωση όλων των φορέων που εν δυνάμει θα μπορούσαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα είτε ως συμπράττοντες φορείς είτε ως τελικοί δικαιούχοι του προγράμματος (φορείς υλοποίησης) Υπήρξε άμεση και συνεχής συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους καθώς και ένας άτυπος συντονισμός μέσω των υπηρεσιών μας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με αποτέλεσμα να έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των πιο κάτω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού»: Α) Η Μ.Κ.Ο. ΙΝΕ Γ.Σ.ΕΕ. έχει κατανέμει 75 ωφελούμενους στους Δήμους της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών οι οποίοι καλούνται να υλοποιήσουν δράσεις σχετικά με την ενημέρωση για την ανακύκλωση και κομποστοποίηση(πόρτα-πόρτα ενημέρωση σε εμπορικά καταστήματα και δημόσιες υπηρεσίες. Β) Η Μ.Κ.Ο. ΙΟΑΣ ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ έχει κατανείμει 40 ωφελούμενους στους Δήμους της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών οι οποίοι καλούνται να υλοποιήσουν δράσεις σε θέματα οδικής ασφάλειας σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες της περιοχής αρμοδιότητάς μας. Γ) Η Μ.Κ.Ο Νέοι Ορίζοντες με 16 ωφελούμενους πρόκειται να ξεκινήσει τη δράση της. Δ) Η Μ.Κ.Ο. Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας «ΚΡΑΤΑ ΜΕ», έχει κατανέμει 8 ωφελούμενους στους Δήμους της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών οι οποίοι καλούνται να υλοποιήσουν δράσεις στα σχολεία του Βορείου Τομέα.

11 Ε) Η Μ.Κ.Ο. «Ομάδα Για Τον Κόσμο», έχει κατανέμει 8 ωφελούμενους στην Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών οι οποίοι καλούνται να υλοποιήσουν δράσεις για ενημέρωση καταναλωτών για βιολογικά προϊόντα. ΣΤ) Η Μ.Κ.Ο. «Ρηξικέλευθος» πρόκειται να υλοποιήσει δράσεις σχετικά με την προληπτική ιατρική με 30 ωφελούμενους. Το πρόγραμμα δεν έχει ξεκινήσει καθώς βρίσκεται στην εκδίκαση των σχετικών ενστάσεων. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Συνεργαστήκαμε με Δήμους, φορείς και συλλογικά όργανα για την προώθηση κοινών έργων, δράσεων και προτάσεων ούτως ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη σε επίπεδο Περιφέρειας. Παρείχαμε επιστημονική και τεχνική υποστήριξη σε φορείς και συλλογικά όργανα της περιοχής, για τη βελτίωση των δυνατοτήτων τους, την ωρίμανση των έργων και τη συμμετοχή τους σε προγράμματα. ΣΥΝΟΨΗ Ζούμε στην εποχή των Περιφερειών. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι να εκπληρώσουμε τον αναπτυξιακό στόχο της περιφέρειάς μας. Γι αυτό τα δύο αυτά χρόνια θέσαμε τις βάσεις για διαμόρφωση συλλογικής συνείδησης και για άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων ούτως ώστε αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής να επιτύχουμε το στόχο της ανάπτυξης. Μια ανάπτυξης που θα έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και θα σέβεται τις διαχρονικές αξίες και το περιβάλλον. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε.ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

12

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 5 1ος Άξονας Διαφάνεια και χρηστή διοίκηση... 6 2ος Άξονας Αξιοποίηση πόρων και προστιθέμενη αξία... 6 3ος Άξονας Αναβάθμιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 202-204 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Πίνακας περιεχομένων. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ... 2. Εισαγωγή... 2.2 Καθορισμός Αξόνων Προτεραιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 3. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ...5

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 3. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ...5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 Παλλήνη, Δεκέμβριος 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 3. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ...5 3.1.1 ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 5 3.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /14.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 23

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /14.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Πρώτη προτεραιότητα, η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα Ιούλιος 2013 - 2 - Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 3 Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ... 7 Α1. Νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης & Πληροφορικής ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Το Θεσμικό Πλαίσιο των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (άρθρο 185, Ν.3852/10) ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 4 ΣΕΛΙΔΑ Β. Ο ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ & ΣΤΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ &

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ & ΣΤΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ & ΣΤΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2011 Θεσσαλονίκη Απρίλιος 2012 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Μήνυμα Αναπληρωτή Περιφερειάρχη...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/νση: ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 28213 41600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 Φεβρουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Δράσης Έτους 2012

Απολογισμός Δράσης Έτους 2012 Απολογισμός Δράσης Έτους 2012 Αθήνα 2013 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Συνοπτική αναφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής 2012-2014... 11 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 2011 2013 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά Έκθεση Πεπραγμένων 2011, 2012, 2013 Εισαγωγικό σημείωμα Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Σπυρίδωνα Σπύρου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Σπυρίδωνα Σπύρου Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Σπυρίδωνα Σπύρου ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Κέρκυρα 2012 Κέρκυρα 18 Φεβρουαρίου 2012 Απολογισμός Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Σπυρίδωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 3/2012 Θέμα : «Εισήγηση στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128 Ενότητα 1: «Στρατηγικόςς Σχεδιασμός» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014» ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ιούλιος 2012 Σελίδα 1 από 128 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Περιεχόμενα 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ... 2 1.1. Σκοπός... 2 1.2. Υπηρεσιακά σχέδια δράσης για τους στόχους τοπικής ανάπτυξης... 7 1.3. Δια υπηρεσιακά σχέδια δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΦΑΣΗ: ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (άρθρο 266 του Ν. 3852/21)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 23ης Ιουλίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 23ης Ιουλίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 23ης Ιουλίου 2014. Αριθμός Απόφασης 229/2014 Θέμα : Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Ιανουάριος 2015 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Προσωπικό 31-12-2013 Προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 7/2008 Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ 2007 2010 B Φάση Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ κ. ΣΤΑΘΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ κ. ΣΤΑΘΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ κ. ΣΤΑΘΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συμπληρώθηκαν 30 περίπου μήνες από την εφαρμογή του Καλλικράτη και την ανάληψη της ευθύνης Διοίκησης του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 6 /2013 Θέμα : «Εισήγηση στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής Ελληνική ΑΔΑ: 45ΒΝΝ-8Ρ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 44403 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα