Η Μεταβολή της Αποταμιευτικής και Επενδυτικής Συμπεριφοράς των Μεταναστών στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Μεταβολή της Αποταμιευτικής και Επενδυτικής Συμπεριφοράς των Μεταναστών στην Ελλάδα"

Transcript

1 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 16 (σσ ) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 16 (pp ) Η Μεταβολή της Αποταμιευτικής και Επενδυτικής Συμπεριφοράς των Μεταναστών στην Ελλάδα Δημήτριος Ασπάσιος 1, Γρηγόρης Μπακλαβάς 2 και Χρήστος Νίκας 1 1 Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2 Τμήμα Μαθηματικών και Πληροφορικής, Αμερικάνικο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Περίληψη Τις τελευταίες δύο δεκαετίες στην Ελλάδα έχει συντελεστεί μια από τις μεγαλύτερες μεταναστεύσεις στον σύγχρονο κόσμο. Ο κύριος όγκος των μεταναστών προήλθε από την Αλβανία, όπου υπολογίζεται ότι ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 30% του πληθυσμού, έχει μετακινηθεί προς άλλες χώρες. Οι μετανάστες αποτελούν ένα ετερογενές δείγμα όσον αναφορά την εκπαίδευση, την οικογενειακή κατάσταση και τις προσδοκίες που έχουν από την νέα χώρα που καλούνται να ζήσουν. Η αποταμιευτική και επενδυτική συμπεριφορά των μεταναστών έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τα δημογραφικά στοιχεία του κάθε ανθρώπου, κυρίως από το μορφωτικό του επίπεδο. Η διαφοροποίηση γίνεται ιδιαίτερα αισθητή σε θέματα που αφορούν τη μεταφορά χρημάτων προς την χώρα προέλευσής τους και γενικά την εμπιστοσύνη που έχουν στα τραπεζικά συστήματα των χωρών διαμονής. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να μελετηθεί αν η διαφοροποίηση αυτή αμβλύνεται ή παραμένει σταθερή όσο τα χρόνια παραμονής στην χώρα μετανάστευσης αυξάνονται. Με βάση μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον συνοριακό σταθμό της Κρυσταλλοπηγής στα σύνορα Ελλάδας-Αλβανίας το πρώτο τρίμηνο του 2010, η Ανάλυση Δεδομένων χρησιμοποιείται για να εξετάσει την μεταβολή των πιο αντιπροσωπευτικών παραγόντων της αποταμιευτικής και επενδυτικής συμπεριφοράς των μεταναστών καθώς και τη σύνδεση της μεταβολής αυτής με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων. Η ανάλυση αυτή θα οδηγήσει στη σύγκριση της συμπεριφοράς των μεταναστών από την εποχή που ήρθαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα μέχρι σήμερα. 1. Εισαγωγή Η μετανάστευση αποτελεί ένα πολυδιάστατο και πολύπλευρο φαινόμενο για αυτό τον λόγο και απαιτείται η εξειδικευμένη μελέτη των επιμέρους χαρακτηριστικών και των επιδράσεων που αυτό επιφέρει τόσο στις χώρες αποστολής όσο και σε αυτές υποδοχής μεταναστών. Η σύγχρονη μετανάστευση έχει ως βασικό χαρακτηριστικό της τον οικονομικό παράγοντα, ο

2 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οποίος και τροφοδοτεί τη διαχρονική εξέλιξη του εν λόγω φαινομένου. Εξειδικεύοντας ακόμα περισσότερο την συγκεκριμένη τάση της σύγχρονης μεταναστευτικής διαδικασίας, αναδεικνύεται ο σημαίνων ρόλος της οικονομίας σε ότι αφορά την οικονομική και επαγγελματική εξέλιξη των μεταναστών αλλά και την εν γένει αδιάλειπτη προσπάθειά τους να επιτύχουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις εξατομικευμένες επιδιώξεις που οδήγησαν στη λήψη της απόφασης για μετανάστευση από τον τόπο κατοικίας τους προς μια άλλη χώρα. Στο πλαίσιο των προαναφερθέντων επισημάνσεων και της ευρύτερης προσπάθειας της επιστημονική κοινότητας προς την κατεύθυνση της ουσιαστικότερης κατανόησης του εν λόγω πολυσήμαντου φαινομένου, διενεργήθηκε το 2010, έρευνα πεδίου με διεπιστημονικό χαρακτήρα που ως στόχο είχε την ανάδειξη των ιδιαίτερων οικονομικοκοινωνικών χαρακτηριστικών της αλβανικής μετανάστευσης στην Ελλάδα. Η συνδυασμένη μελέτη ποιοτικών αλλά και ποσοτικών δεδομένων στο πλαίσιο της εν λόγω έρευνας, στόχευε στην ανάδειξη της εξατομικευμένης εμπειρίας των Αλβανών μεταναστών στην χώρα μας και στην καταγραφή των εμπειριών, των θέσεων και των απόψεων της συγκεκριμένης μεταναστευτικής ομάδας. Ζητούμενο ήταν η εξέταση των συνθηκών απασχόλησης και διαβίωσης των Αλβανών μεταναστών αλλά και η διερεύνηση γενικότερων ζητημάτων που άπτονται της σχέσης και αλληλεπίδρασής τους με τις τοπικές κοινωνίες υποδοχής σε οικονομικοκοινωνικό επίπεδο. Εκτός της προσπάθειας αποτύπωσης των αντικειμενικών δεδομένων της μεταναστευτικής εμπειρίας των Αλβανών μεταναστών, επιδιώχθηκε και η παρουσίαση στοιχείων που προέρχονται από τα βιώματα των ίδιων των μεταναστών, διερευνώντας την υποκειμενική πτυχή της μεταναστευτικής διαδικασίας. Μέσω των συνεντεύξεων, των αλβανικής υπηκοότητας μεταναστών στην Ελλάδα, έγινε εφικτή η καταγραφή και η εξέταση των κοινωνικών, οικονομικών και θεσμικών συνθηκών διαβίωσης, των χαρακτηριστικών της απασχόλησής τους, αλλά και των επιμέρους παραμέτρων κοινωνικής ενσωμάτωσης και ένταξής τους στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Η συγκέντρωση στοιχείων που σχετίζονται με το ιστορικό υπόβαθρο των μεταναστών, τις ατομικές και οικογενειακές τους στρατηγικές, καθώς επίσης και στοιχεία για τις υφιστάμενες σχέσεις τους με τη χώρα προέλευσης και υποδοχής, μπορεί να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση και να επιτρέψει την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές εξέλιξής της. 2. Η αξιοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τους Αλβανούς μετανάστες και οι μελλοντικές προοπτικές αυτού Την τελευταία δεκαετία, η εξέλιξη των χαρακτηριστικών της μετανάστευσης σε παγκόσμιο επίπεδο, τα νέα δεδομένα της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και τα συνεχώς μεταβαλλόμενα γεωπολιτικά συμφέροντα, άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο τόσο οι

3 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ μετανάστες όσο και οι λοιποί δρώντες του παγκόσμιου συστήματος αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που άπτονται της μετακίνησης, διαμονής και εργασίας ατόμων από μία χώρα σε μία άλλη. Κάθε επιμέρους πτυχή της οικονομικής δραστηριότητας, τόσο στις χώρες υποδοχής μεταναστών όσο και σε αυτές αποστολής, σταδιακά εξελίχθηκε ώστε να ακολουθήσει ή στην καλύτερη περίπτωση, να προλάβει τα νέα δεδομένα της οικονομίας των μεταναστών (Σάσεν, 2003, σσ ). Η υφιστάμενη σχέση των Αλβανών μεταναστών με το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, ουσιαστικά αποτυπώνει την προσπάθειά τους να υπερκεράσουν σταδιακά τις χρόνια συσσωρευμένες παθογένειες του συστήματος, προσβλέποντας στη μελλοντική βελτίωση της κατάστασης που σχετίζεται με την συγκέντρωση, μεταφορά και αξιοποίηση των εμβασμάτων στη χώρα καταγωγής τους. Η προώθηση αλλαγών που θα επιτρέψει την καλύτερη αξιοποίηση των κεφαλαίων αυτών προς όφελος τόσο του εν γένει χρηματοπιστωτικού συστήματος όσο και των αλβανικής υπηκοότητας μεταναστών που το χρησιμοποιούν, βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες αλλαγών. Ο πρώτος σχετίζεται με την αλλαγή του τρόπου μεταφοράς των εμβασμάτων και στοχεύει στην κατάργηση χρήσης των ανεπίσημων καναλιών μεταφοράς και αξιοποίησής τους. Μια ορθολογική πρόταση για τη μείωση του μεγάλου ποσοστού Αλβανών μεταναστών που επιλέγουν να μεταφέρουν τα εμβάσματά τους μέσω συγγενών ή φίλων στην χώρα καταγωγής τους, αποτελεί η αξιοποίηση των διεθνών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα, προσφέροντας αξιόπιστες και οικονομικά ελκυστικές υπηρεσίες. Παρά το γεγονός ότι ιδρύματα όπως το «Western Union» και το «Money Gram» διαχειρίζονται το 50% του συνόλου των εμβασμάτων που μετακινούνται σε ολόκληρο τον κόσμο, οι Αλβανοί οικονομικοί μετανάστες δεν τα χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό καθόσον όπως προαναφέρθηκε δεν εμπιστεύονται την μεταφορά των αποταμιεύσεών τους παρά μόνο σε άτομα του στενού οικογενειακού ή φιλικού τους κύκλου. Η χρησιμοποίηση των διευκολύνσεων και του μεγάλου αριθμού παραρτημάτων των ιδρυμάτων αυτών παγκοσμίως, μπορεί να αξιοποιηθεί από το τραπεζικό σύστημα της Αλβανίας με την σύναψη συμφωνιών συνεργασίας, αποφέροντας σημαντικό όφελος και για τις δύο πλευρές, στοχεύοντας εκτός των άλλων στην ανακατεύθυνση των εμβασμάτων που προέρχονται από τους οικονομικούς μετανάστες στην Ελλάδα. Ο δεύτερος πυλώνας αλλαγών που δύναται να αναμορφώσει την παρούσα κατάσταση αφορά την προσπάθεια διατήρησης των μεταναστευτικών κεφαλαίων που προέρχονται από τα εμβάσματα στα κρατικά και ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία. Η διατήρηση των κεφαλαίων σε αποταμιευτικούς λογαριασμούς έχει διττή σημασία για την αλβανική οικονομία. Από την μία πλευρά προσδίδει κέρδη στους κατόχους των λογαριασμών, μέσω των επιτοκίων που προσφέρονται

4 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ από τις τράπεζες και από την άλλη επιτρέπει στο κράτος την αξιοποίηση των κεφαλαίων μέσω του υφιστάμενου τραπεζικού συστήματος αυξάνοντας την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας και κάνει εφικτή την επένδυση κεφαλαίων σε τομείς που κρίνονται οικονομικά επικερδείς, στοχεύοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας. Το τραπεζικό σύστημα και όλοι οι επιμέρους δρώντες αυτού επιβάλλεται να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια μέσω της θέσπισης υψηλών επιτοκίων και της προώθησης υπηρεσιών όπως για παράδειγμα την ασφάλιση των πελατών τους, ώστε να αποταμιεύονται τα κεφάλαια αμέσως μετά την μεταφορά τους από τους Αλβανούς μετανάστες της Ελλάδας (Vullnetari & King, 2011, σσ ). Τέλος, ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στη κατανόηση της οικονομικής διαδρομής που ακολουθούν τα εμβάσματα των Αλβανών μεταναστών ώστε να παρθούν οι κατάλληλες οικονομικές και όχι μόνο αποφάσεις σε ότι αφορά την αξιοποίησή τους από το τραπεζικό σύστημα σε παραγωγικούς τομείς της οικονομίας. Αφού έχει γίνει εφικτή η μεταφορά και η διατήρηση των εμβασματικών κεφαλαίων στο τραπεζικό σύστημα στους δύο προηγούμενους πυλώνες επόμενος στόχος των ιθυνόντων πρέπει να είναι η υιοθέτηση πολιτικών τόσο από τα διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όσο και από άλλους κρατικούς ή οικονομικούς παράγοντες ώστε να επενδυθούν τα εμβάσματα και οι αποταμιεύσεις των Αλβανών μεταναστών στην εγχώρια οικονομία και να χρηματοδοτηθούν κυρίως ιδιωτικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες με πολλαπλά θετικά αποτελέσματα όπως η μείωση της ανεργίας, η ανάπτυξη της οικονομίας και η αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) (Piperno, 2005, σσ ). 3. Οι επιπτώσεις της αλβανικής μετανάστευσης στην εγχώρια αγορά εργασίας Η μεταστροφή στον τρόπο που η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών αντιλαμβάνεται την αλβανική μετανάστευση προς την Ελλάδα και τους Αλβανούς μετανάστες ειδικότερα από τον 19 ο αιώνα και έπειτα αποτελεί σταθμό στην εξέλιξη του εν λόγω μεταναστευτικού φαινομένου. Έγινε ευρέως γνωστή η ιδιότητα του οικονομικού μετανάστη και περιθωριοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό η αρχική προκατάληψη που προσέδιδε χαρακτηριστικά εγκληματία σε κάθε Αλβανό που εισέρχονταν νόμιμα αλλά κυρίως παράτυπα στην Ελλάδα. Με την ανάδειξη των οικονομικών παραγόντων έλξης των Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα, αναγνωρίστηκε αυτομάτως και η σημασία των επιμέρους οικονομικών δυνάμεων στην όλη εξέλιξη και διαμόρφωση των μεταναστευτικών ροών προερχόμενων από την γείτονα χώρα. Πλέον ο μετανάστης δεν έχει μόνο την ιδιότητα του «ξένου» που επιδιώκει να εισέλθει στην υπάρχουσα κοινωνικοεθνική πραγματικότητα της χώρας υποδοχής του, αλλά αυτοπροσδιορίζεται και από την ιδιότητα του «εργάτη». Λόγω της διττής αυτής ιδιότητας του μετανάστη, επιβάλλεται η πολυδιάστατη αντιμετώπιση της διαβίωσής του στη χώρα

5 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ υποδοχής λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την οικονομική σφαίρα στην οποία κινείται (Borjas, 1999). Ο παράγοντας της εργασίας στη μεταναστευτική διαδικασία είναι αναμφισβήτητα θεμελιώδης, όχι όμως και αυτόνομος. Η παραπάνω διαπίστωση υπαγορεύει την οποιαδήποτε μελέτη μίας μεταναστευτικής κίνησης με γνώμονα τα διάφορα επίπεδα αναφοράς. Μεταξύ των σημαντικότερων είναι η εργασία με την οικογένεια, η εργασία με το κράτος ή ακόμα και η εργασία με την κοινωνία. Οι μετανάστες δεν συγκροτούν απλά μία εθνική ταυτότητα αλλά ταυτόχρονα αποτελούν και μία ισχυρή εργατική τάξη την οποία καλείται να διαχειριστεί το κάθε κράτος υποδοχής με βάσει τις οικονομικές του ανάγκες αλλά και τις εν γένει δυνατότητες. Η οικονομική οριοθέτηση του ρόλου των αλβανικής υπηκοότητας μεταναστών στην Ελλάδα, αναδεικνύει την ανάγκη επισταμένης μελέτης των επιμέρους εργασιακών χαρακτηριστικών της μεταναστευτικής αυτής ομάδας, η οποία έχει αποδείξει εμπράκτως την δυναμική της στη διαμόρφωση του εγχώριου εργασιακού status quo προσαρμοζόμενη ικανοποιητικά στις απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς εργασίας (Barjaba, 2000; Baldwin- Edwards, 2002). 4. Μεταβολές στον τρόπο συμπεριφοράς των Ελλήνων πολιτών απέναντι στους αλβανικής υπηκοότητας μετανάστες και το σύγχρονο ελληνικό κράτος Μια από τις ιδιαίτερα προβληματικές πτυχές της μεταναστευτικής διαδικασίας βάσει ερευνών σχετίζεται με την κοινωνιολογική διάσταση του φαινομένου και των επιδράσεων της εισόδου μεγάλου αριθμού μεταναστών στην εκάστοτε χώρα υποδοχής. Κύρια επιδίωξη των περισσότερων σύγχρονων νεοφιλελεύθερων ευρωπαϊκών κρατών, μέσα στα οποία εντάσσεται και η χώρα μας, αποτελεί η σταδιακή αλλά πλήρης αφομοίωσή τους. Η επιδίωξη αυτή παρουσιάζεται εύστοχα από τον William Newman (1975) με την χρήση μαθηματικού τύπου βάσει του οποίου Α+Β+Γ=Α όπου το Α αποτελεί την πλειοψηφική κουλτούρα και ταυτίζεται με αυτή του ήδη υπάρχοντος πληθυσμού σε μία χώρα. Η επιδίωξη αυτή σε κοινωνιολογικό επίπεδο έρχεται σε αντιδιαστολή με την εναλλακτική πολιτική της συγχώνευσης-ενσωμάτωσης ή του πολιτισμικού πλουραλισμού όπου αντίστοιχα αποδίδονται με τον τύπο Α+Β+Γ=Δ και Α+Β+Γ=Α+Β+Γ. Ο ίδιος μελετητής θεωρεί ότι η τακτική της αφομοιώσεις των μεταναστευτικών ομάδων με σκοπό να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή είναι ή μόνη πρακτικά δυνατή επιλογή καθόσον οι δύο άλλες θεωρητικές επιλογές χαρακτηρίζονται ουτοπιστικές και απλά αποτελούν ευσεβή πόθο των μεταναστών σε κάθε νέα κοινωνική οργάνωση που εντάσσονται. Η προαναφερθείσα έννοια της «αφομοίωσης», δεν είναι μία αδιαβάθμητη διαδικασία που βιώνεται από όλους τους μετανάστες στον ίδιο βαθμό και με τον ίδιο τρόπο για αυτό και απαιτείται η μελέτη του βαθμού αφομοίωσης τόσο σε εθνικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο (Newman, 1973, σσ ).

6 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Στην περίπτωση της αλβανικής μετανάστευσης στην Ελλάδα, το σύγχρονο ελληνικό κράτος αλλά και οι Έλληνες πολίτες θα μπορούσαν να ενταχθούν στην προαναφερθείσα θεωρητική σχολή διότι η αφομοίωσης των Αλβανών μεταναστών σε σχέση με τα πρώτα χρόνια παρουσίας τους στην Ελλάδα έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό έχοντας ως αποτέλεσμα μεγάλο ποσοστό των Αλβανών να θεωρεί ότι ο τρόπος συμπεριφοράς των Ελλήνων έχει καλυτερέψει διαχρονικά κατατάσσοντας την Ελλάδα στην κατηγορία των σύγχρονων φιλελεύθερων ευρωπαϊκών κρατών. Παρά το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα σημαντικά ζητήματα ταλανίζουν τις σχέσεις των δύο κρατών, όπως αυτό των μειονοτήτων, της αδυναμίας που εμφανίζει το αλβανικό κράτος να ελέγξει και να περιορίσει την παράτυπη μετανάστευση, το αυξημένο διασυνοριακό έγκλημα αλλά και η καθυστέρηση στην εφαρμογή πολιτικών προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού και εξευρωπαϊσμού των θεσμών του αλβανικού κράτους, οι σχέσεις έχουν ομαλοποιηθεί και γίνεται αμφίδρομη προσπάθεια να λειανθούν οι όποιες διαφορές μεταξύ των δύο κρατών (Konidaris, 2005, σσ ). 5. Παρουσίαση των χαρακτηριστικών της έρευνας και των αποτελεσμάτων αυτής Το ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας πεδίου αποτελείται από τριάντα τρεις ερωτήσεις κλειστού τύπου, χωρισμένες σε τρεις επιμέρους υποκατηγορίες. Η επιλογή της δειγματοληπτικής έρευνας με συνεντεύξεις, επιλέχθηκε προκειμένου να είναι εφικτή η πλήρης αποσαφήνιση των ερωτήσεων προς τους συνεντευξιαζομένους και η ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στην έρευνα. Τα δεδομένα που προέκυψαν και ουσιαστικά αποτέλεσαν το αντικείμενο μελέτης, είναι μεγέθους επτακοσίων εξήντα αντικειμένων, από ισάριθμα ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν ανωνύμως ύστερα από σχετική συνέντευξη. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του ειδικού λογισμικού ανάλυσης δεδομένων «CHIC Analysis» (Correspondence & Hierarchical Cluster Analysis), βάσει του οποίου προέκυψε η παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών στον λογικό πίνακα που εφαρμόστηκε η ιεραρχική ταξινόμηση. Η αποτύπωση των δεδομένων τόσο στους δύο παραγοντικούς άξονες αλλά κυρίως στο παραγοντικό επίπεδο με την χρήση του προαναφερθέντος εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογής της παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών και της ανιούσας ιεραρχικής ταξινόμησης, επιτρέπει την εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων που δεν περιορίζονται στην αξιολόγηση της κάθε ερώτησης του ερωτηματολογίου ξεχωριστά αλλά προωθεί την μελέτη και τον συγκερασμό των επιμέρους αποτελεσμάτων προκειμένου να προκύψουν οι υπάρχουσες τάσεις σε αυτό (Μάρκος, Μενεξές, & Παπαδημητρίου, 2008).

7 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ τ1=12,972% Occ.Area.Change-2 Bank Reli Change-2 Depos. Change-2 Remit. Change-1 Year Inc.-1 Year Inc. Fam.-1 Occ.Area.Change-1 Occ.Change-1 Depos. Change Occ.Change-2 Rem.Disp.-2 Bank Reli-2 Att. Change-3 Rem.Disp.-1 Bank Reli-1 Bank Reli Change-1 1ος Παραγοντικός άξονας Γράφημα 1: Απεικόνιση των παρατηρήσεων στον 1 ο Παραγοντικό Άξονα Ο πρώτος παραγοντικός άξονας (Γράφημα 1) επί του οποίου απεικονίζεται η επικρατέστερη αντιπαράθεση των δεδομένων μας, αντιπαραθέτει τα εξής: Αριστερά τους ερωτηθέντες που στην πλειοψηφία τους δηλώνουν ότι έχει μεταβληθεί τόσο η μορφή όσο και ο τομέας απασχόλησής τους από τότε που ήρθαν στην Ελλάδα (Occ. Change_2 και Occ.Area Change_2), χρησιμοποιούν και εμπιστεύονται το Ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα περισσότερο από ότι το πρώτο διάστημα διαμονής τους στην Ελλάδα (Bank Reli. Change_2 και Bank Reli._2), έχει μεταβληθεί ο τρόπος αποστολής των εμβασμάτων τους (Rem. Disp._2), αποταμιεύουν μεγαλύτερο ποσοστό χρημάτων επί του μηνιαίου εισοδήματός τους απ ότι όταν ήρθαν στην Ελλάδα (Depos. Change_2) και θεωρούν ότι η συμπεριφορά και αντιμετώπισή τους από τους Έλληνες πολίτες έχει μεταβληθεί προς το καλύτερο κατά τη χρονική διάρκεια παραμονής και εργασίας τους στην Ελλάδα (Att. Change_3). Δεξιά, τους ερωτηθέντες που στην πλειοψηφία τους δηλώνουν ότι ο τομέας και η μορφή απασχόλησής τους παραμένει η ίδια (Occ. Change_1 και Occ.Area Change_1), δεν έχει μεταβληθεί ο βαθμός εμπιστοσύνης και η συχνότητα χρήσης του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος (Bank Reli. Change_1 και Bank Reli._1), έχουν ετήσιο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα κάτω από ευρώ (Year Inc._1 και Year Inc. Fam._1), δεν έχει αλλάξει ούτε το ποσό, ούτε ο τρόπος αποστολής των χρημάτων τους στην Αλβανία

8 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Remit. Change_1 και Rem. Disp._1) ενώ δηλώνουν ότι το ποσοστό αποταμίευσης επί του μηνιαίου εισοδήματός τους παραμένει αμετάβλητο (Depos. Change_1). Με βάση τα παραπάνω, μπορούμε να θεωρήσουμε τον 1 ο παραγοντικό άξονα ως άξονα μεταβολής της οικονομικής και επαγγελματικής κατάστασης των ερωτηθέντων. Δηλαδή όσο πιο πολύ προβάλλονται οι ερωτηθέντες προς την αρνητική πλευρά του άξονα, τόσο περισσότερο έχει μεταβληθεί η οικονομική και επαγγελματική τους κατάσταση από την ήμερα που έφτασαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. τ2=6,974% Education-2 Rem.Amount-1 Gender-1 District-2 Save/Use-2 Rem.Amount Nationality Nationality Gender-2 District-3 Remit. Change-1 Liv.Tog.-1 Remit. Change-2 Education-1 2ος Παραγοντικός άξονας Γράφημα 2: Απεικόνιση των παρατηρήσεων στον 2 ο Παραγοντικό Άξονα Ο δεύτερος παραγοντικός άξονας (Γράφημα 2) επί του οποίου απεικονίζεται η δεύτερη σε σειρά σημαντικότητας αντιπαράθεση, αντιπαραθέτει τα εξής: Αριστερά τους ερωτηθέντες που στην πλειοψηφία τους είναι γυναίκες (Gender_2), διαμένουν στη Νότια Αλβανία (District_3), δεν έχουν αλβανική υπηκοότητα (Nationality_2), έχουν στοιχειώδη ή υποχρεωτική εκπαίδευση (Education_2) και δηλώνουν ότι δεν έχει αλλάξει ούτε το ποσό αλλά ούτε και ο τρόπος αποστολής των εμβασμάτων τους προς την Αλβανία (Rem. Amount_1 και Remit. Change_1). Δεξιά τους ερωτηθέντες που στην πλειοψηφία τους είναι άνδρες (Gender_1) προερχόμενοι από την κεντρική Αλβανία (District_2), έχουν Αλβανική υπηκοότητα (Nationality_1), είναι χαμηλού μορφωτικού επιπέδου (Education_1), μένουν μόνοι τους στην Ελλάδα (Liv. Tog._1), κερδίζουν και εμβάζουν περισσότερα χρήματα τώρα από ότι

9 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ τ1=12,972% τ2=6,974% όταν ήρθαν στην Ελλάδα (Rem. Amount_3 και Remit. Change_2) ενώ δηλώνουν ότι τα χρήματα που αποταμιεύουν τα χρησιμοποιούν για την αποστολή εμβασμάτων στην Αλβανία που αποτελεί και χώρα προορισμού τους (Save/Use_2). Με βάση τα παραπάνω, μπορούμε να θεωρήσουμε τον 2 ο άξονα ως άξονα οικονομικής ενεργητικότητας, δηλαδή στις αρνητικές τιμές εντοπίζουμε μετανάστες που δεν έχουν ιδιαίτερη οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα και προχωρώντας προς τις θετικές τιμές του άξονα, μεταφερόμαστε προς τα περισσότερα οικονομικά ενεργά άτομα. Remit. Change Depos. Change-2 Rem.Disp.-2 Bank Reli-2 Att. Change-3 Bank Reli Change Occ.Change-2 Occ.Area.Change-2 Χ Education-1 Nationality-1 Year Inc. Fam Year Inc.-1 Occ.Area.Change-1 Bank Reli Change-1 Occ.Change Rem.Disp.-1 Depos. Change-1-50 Bank Reli-1 Rem.Amount Remit. Change Χ Nationality Παραγοντικό επίπεδο 1x2 Γράφημα 3: Απεικόνιση των παρατηρήσεων στο Παραγοντικό Επίπεδο 1 2 Επί του 1ου παραγοντικού επιπέδου (Γράφημα 3), όπου απεικονίζονται οι ερωτηθέντες και οι ιδιότητες που τους χαρακτηρίζουν σε κοινό χώρο δύο διαστάσεων, ο ορισμός του οποίου γίνεται από τους δύο πρώτους παραγοντικούς άξονες, παρατηρούμε δύο βασικές ομάδες ερωτηθέντων. Τα επιμέρους γνωρίσματα των δύο αυτών ομάδων είναι τα εξής: Αριστερά βρίσκεται η ομάδα Χ 1 τα μέλη της οποίας έχουν αλλάξει τομέα και μορφή απασχόλησης από τότε που ήρθαν στην Ελλάδα, αντιμετωπίζουν τις ελληνικές τράπεζες και το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα πιο θετικά από ότι στο παρελθόν, έχουν αλλάξει τόσο τον τρόπο, όσο και τα ποσά που εμβάζουν στην Αλβανία, αποταμιεύουν

10 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ περισσότερα χρήματα από ότι παλαιότερα και τέλος θεωρούν ότι η συμπεριφορά των Ελλήνων προς αυτούς έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Στο άνω δεξί άκρο του γραφήματος 3 αποτυπώνεται η ομάδα Χ 2 τα μέλη της οποίας είναι Αλβανικής καταγωγής, χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, με χαμηλό ετήσιο εισόδημα, που δεν έχουν δει μεταβολές στο επαγγελματικό τους περιβάλλον ενώ δεν εμπιστεύονται τις ελληνικές τράπεζες, και δεν έχουν μεταβάλλει τα ποσά που εμβάζουν στην Αλβανία, τα οποία ως επί το πλείστον είναι πολύ μικρά. Αριστερά και κάτω, απομονωμένοι των υπολοίπων, βρίσκονται εντοπίζονται άτομα με υπηκοότητα διαφορετική από την πλειοψηφία, της οποίας κοινό χαρακτηριστικό είναι η αλβανική υπηκοότητα. Γράφημα 4: Δενδρόγραμμα της Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόμησης Παρατηρώντας το δενδρόγραμμα της Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόμησης (Γράφημα 4), μπορούμε να κάνουμε τις εξής διαπιστώσεις: Ο αρχικός κόμβος Ο που περιλαμβάνει το σύνολο των ερωτηθέντων (100%) διασπάται στις ομάδες Α και Β με ποσοστά 34,5% και 65,5% αντίστοιχα. Τα μέλη της ομάδας Α χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι δεν εμπιστεύονται το Ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, από την διατήρηση των ποσών που αποταμιεύουν και εμβάζουν σε σχέση με το παρελθόν και από το χαμηλό εισόδημα (>10000 ευρώ) τόσο σε ατομικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο.

11 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τα μέλη της ομάδας Β χαρακτηρίζονται από την εμπιστοσύνη που έχουν στις ελληνικές τράπεζες, την αλλαγή στον τρόπο μεταφοράς των εμβασμάτων προς τη χώρα καταγωγής τους, όπως επίσης και τη διαπίστωση ότι η συμπεριφορά των Ελλήνων απέναντί τους έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. Στη συνέχεια, η ομάδα Α, θεωρούμενη ως κόμβος, διασπάται στις ομάδες Α 1 και Α 2 με ποσοστά 33,7% και 0,8% αντίστοιχα. Η διάσπαση αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η ομάδα Α 2 υπερέχει σημαντικά της Α 1 σε παρουσία ατόμων μεγάλης ηλικίας (άνω των 60 ετών). Συνέπεια αυτού είναι η μεν ομάδα Α 2 να χαρακτηρίζεται από την παρουσία τέτοιων ατόμων, ενώ η Α 1 από την παρουσία ατόμων άλλων ηλικιών που θεωρούν επίσης ότι η γενική κατάσταση στην Ελλάδα δεν είναι καλύτερη από αυτή που υπήρχε κατά την είσοδό τους στη χώρα. Στη συνέχεια, η ομάδα Β, θεωρούμενη ως κόμβος, διασπάται στις ομάδες Β 1 και Β 2 με ποσοστά 63,1% και 2,4% αντίστοιχα. Από τους πίνακες αποτελεσμάτων καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η ομάδα Β 2 περιλαμβάνει τα άτομα της Β τα οποία δηλώνουν συγχρόνως ότι προέρχονται από την βόρεια Αλβανία. Παρατηρώντας το δενδρόγραμμα (Γράφημα 4), διαπιστώνουμε ότι με την διάσπαση της ομάδας Β 1, ξεχωρίζουν των υπολοίπων της ομάδας Β, τα άτομα που θεωρούν ότι η γενική κατάσταση στην Ελλάδα είναι καλύτερη από αυτή που συνάντησαν όταν μπήκαν στη χώρα για πρώτη φορά. Τέλος, η ομάδα Β 1, θεωρούμενη ως κόμβος, διασπάται στις υποομάδες Β 11 και Β 12 σε ποσοστά 60% και 3,1% αντίστοιχα. Από τους πίνακες αποτελεσμάτων προκύπτει ότι η ομάδα Β 12 χαρακτηρίζεται από γυναίκες παντρεμένες, ενώ η ομάδα Β 11, όπως είναι φυσικό αφού είναι υποομάδα της Β 1, χαρακτηρίζεται από κοινές με αυτήν ιδιότητες. 6. Επιλογικά συμπεράσματα Βάσει των αποτελεσμάτων που προέκυψαν και από την συγκεκριμένη ανάλυση, προκύπτει ότι τα χαρακτηριστικά της αλβανικής μετανάστευσης προς την Ελλάδα, εκτός μεμονωμένων περιπτώσεων, εξελίσσονται διαχρονικά και επηρεάζουν ακολούθως τις σχέσεις του μετανάστη με την κοινωνία υποδοχής του, προκαλώντας πληθώρα αλλαγών στις υπάρχουσες κοινωνικές, πολιτικές αλλά κυρίως οικονομικές δομές της χώρας υποδοχής τους. Ο προσδιορισμός και η έγκαιρη οριοθέτηση των αλλαγών αυτών, μπορούν να αποτρέψουν την εμφάνιση κρουσμάτων όξυνσης στη σχέση των Αλβανών μεταναστών με την ελληνική πολιτεία και τον γηγενή πληθυσμό, στοχεύοντας στην προώθηση της αποτελεσματικής επίλυσης των προβλημάτων που ανακύπτουν προς το συμφέρον και την απρόσκοπτη συνύπαρξη και των δύο πλευρών.

12 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Κάθε νέα ερευνητική προσπάθεια που στοχεύει στην ουσιαστική ανάδειξη των παραγόντων που επιδρούν και επηρεάζουν την εξέλιξη των χαρακτηριστικών της αλβανικής μεταναστευτικής διαδικασίας στην Ελλάδα, αποτελούν το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της σαφέστερης κατανόησης των ζητημάτων που άπτονται του εν λόγω μεταναστευτικού φαινομένου. Το πιο σημαντικό αλλά ταυτόχρονα πιο δύσκολο εγχείρημα, είναι η αξιοποίηση των δεδομένων αυτών ώστε να παρθούν οι κατάλληλες αποφάσεις και να σχηματιστούν οι απαιτούμενες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες που θα επιτρέψουν τον περιορισμό ή αν όχι την πλήρη εξάλειψη των προβλημάτων που η μετακίνηση ανθρώπων από μια περιοχή σε μία άλλη δημιουργεί. Measuring the Change in the Savings and Investment Behavior of Immigrants in Greece Dimitrios Aspasios 1, Grigoris Baklavas 2 and Christos Nikas 1 1 Department of Slavic and Eastern Studies, University of Macedonia, Greece 2 Department of Mathematics and Computer Science, American College of Thessaloniki, Greece Abstract During the last two decades in Greece, one of the largest migrations in the modern world has taken place. The main body of immigrants came from Albania, where more than 30% of the total population is estimated to have migrates to other countries. Immigrants are a very diverse group of people in various aspects such as the educational level, family status and the expectations they have from the country of migration. The savings and investment behavior of immigrants is proven to be highly influenced by their demographics and mainly from their educational level. The differentiation becomes more evident in matters dealing with the transfer of money to their country of origin and generally the attitude they have towards the banking system of their country of residence. This paper examines whether this differentiation is sustained or is diminished as the years of immigration grow. Based on a research performed through questionnaires in the border station of Krystallopigi in the borderline of Greece and Albania in the first trimester of 2010, this paper uses Data Analysis to examine the changes in the savings and investment behaviour of the immigrants an how these relate to their demographic characteristics. The analysis will lead to the comparison of their current behaviour to the one they had when arriving in Greece for the first time.

13 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία Baldwin-Edwards, M. (2002). Immigration and the Welfare State: A European Challenge to American Mythology. (UEHR, Επιμ.) Europe-Mediterranean Immigration Policies (4). Barjaba, K. (2000). Contemporary Patterns in Albanian Emigration. South-East Europe Review, 3 (2), Borjas, G. J. (1999). Heaven's Door: Immigration Policy and the American Economy. Princeton, N.J.: Princeton University Press. Konidaris, G. (2005). Examining Policy Responses to Immigration in the Light of Interstate Relations an Foreign Policy Objectives. Greece and Albania. στο K. Russell, N. Mai, & S. Schwandner- Sievers (Επιμ.), The New Albanian Migration (σσ ). Brighton-Portland: Sussex Academic Press. Piperno, F. (2005). Albanian Migrants' Remittances. A Development Opportunity? στο K. Russell, N. Mai, & S. Schwandner-Sievers (Επιμ.), The New Albanian Migration (σσ ). Brighton-Portland: Sussex Academic Press. Newman, W. (1973). American Pluralism: A Study of Minority Groups and Social Theory. New York: Harper & Row. Μάρκος, Α., Μενεξές, Γ., Παπαδημητρίου Γ., (2008). Το Λογισμικό CHIC Analysis v.1.0, Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων-Data Analysis Bulletin (σσ ), 9, Ελληνική Εταιρία Ανάλυσης Δεδομένων, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τυπωθήτω. Vullnetari, J., & King, R. (2011). Remittances, Gender and Development. Albania's Society and Economy in Transition. London-New York: I.B. Tauris & Co Ltd. Σάσεν, Σ. (2003). Χωρίς Έλεγχο; Η Εθνική Κυριαρχία, η Μετανάστευση και η Ιδιότητα του Πολίτη της Εποχής της Παγκοσμιοποίησης. (Π. Παπανδρέου, Μετάφ.) Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο.

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.283-290 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 15 ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Χρήστος Νίκας Εισαγωγή Η εισροή μεταναστών στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ CBC04. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ CBC04. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ CBC04. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ Ονομασία δείκτη Κωδικός Ορισμός Τυπική Μορφή Μονάδες Μέτρησης Χωρική Αναφορά Συχνότητα Μέτρησης Σκοπιμότητα Στόχοι πολιτικής Προδιαγραφές Δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα και η επίδρασή της στους Αλβανούς µετανάστες

Η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα και η επίδρασή της στους Αλβανούς µετανάστες ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ. 42-53) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp. 42-53) Η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα και η επίδρασή της στους Αλβανούς µετανάστες ηµήτριος Ασπάσιος, Χρήστος Νίκας

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - MMWD Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Γεράσιμος

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Θ.Ι.

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Θ.Ι. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Θ.Ι. Επιστημονική Υπεύθυνη: Δρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη, Διευθύντρια Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Κοινωνιολογία

Αγροτική Κοινωνιολογία Αγροτική Κοινωνιολογία Θεματική ενότητα 6: Η αστικο-αντιστροφή & οι μετανάστες στη Νότια Ευρώπη και την Ελλάδα 3/3 Όνομα καθηγητή: Χαράλαμπος Κασίμης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ- 31.3.2014 Κε Γενικέ Γραμματέα, Κε Ειδικέ Γραμματέα, Διακεκριμένοι καλεσμένοι μας, Κυρίες και Κύριοι, H σημερινή εκδήλωση αφορά στην επίσημη έναρξη της Πανελλαδικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Δομή έρευνας Εισαγωγή Βασικές Έννοιες και Εργαλεία Έρευνας Σχεδιασμός Έρευνας Σκοπός Έρευνας Στρατηγική Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ημερίδα με θέμα «Η αγορά εργασίας σε κρίση». Συνεδρία: Οι συνέπειες της κρίσης σε διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...21 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγικές Έννοιες... 25 1.1 Η Οικονομική Επιστήμη και οι Σχολές Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία των Διεθνών Μετακινήσεων Εργατικού Δυναμικού

Η Θεωρία των Διεθνών Μετακινήσεων Εργατικού Δυναμικού Η Θεωρία των Διεθνών Μετακινήσεων Εργατικού Δυναμικού Περιεχόμενα Κεφαλαίου Α. Θεωρητική Προσέγγιση των Αιτίων των Μετακινήσεων Εργατικού Δυναμικού Η Κλασική Οικονομική Σκέψη και η Μετανάστευση Η Μαρξιστική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών»

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» «Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Καντιώτη Σειρά 10 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2013 Σκοπός Έρευνας Η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 79.5)

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 79.5) Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 79.5) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ FOCUS Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Κάλυψη: ΕE27 /ΕE28

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Ονοματεπώνυμο: Ευελπίδου Μαριάννα-Γεωργία Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Διεθνές εμπόριο: Μια επισκόπηση

Κεφάλαιο 2. Διεθνές εμπόριο: Μια επισκόπηση Κεφάλαιο 2 Διεθνές εμπόριο: Μια επισκόπηση Περίγραμμα Το υπόδειγμα της βαρύτητας: Επίδραση του μεγέθους μιας οικονομίας στο εμπόριο Απόσταση, φραγμοί, σύνορα και άλλα εμπορικά εμπόδια Παγκοσμιοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου

Η Θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου Η Θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου 1. Περιεχόμενα Κεφαλαίου Α. Εισαγωγικά: Οι κατευθύνσεις του Σύγχρονου Εμπορίου B. Η Παραδοσιακή Θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου Οι Εμποροκράτες Adam Smith: Απόλυτο Πλεονέκτημα

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική ναυτιλία μέσα από τα μάτια των νέων. 21 Ιουλίου 2016

Η ελληνική ναυτιλία μέσα από τα μάτια των νέων. 21 Ιουλίου 2016 Η ελληνική ναυτιλία μέσα από τα μάτια των νέων 21 Ιουλίου 2016 Ερευνητικοί στόχοι 1 2 3 Διερεύνηση των Αποτύπωση της Ανάδειξη των τρόπων αντιλήψεων των νέων για τον χώρο της ναυτιλίας και την ελκυστικότητά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.4.2017 SWD(2017) 200 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων που συνοδεύει το έγγραφο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Διεθνής Έκθεση Αναφοράς Ανάλυσης Αναγκών για την Κύπρο Φεβρουάριος 2016 IO1 How to Get There? Η έκθεση αναφοράς αναπτύχθηκε από: This project has been funded with support

Διαβάστε περισσότερα

Final doc. ΕΑΣΕ CEO-Index Αποτελέσματα έρευνας 4-22 Δεκεμβρίου 2008. 1. Εισαγωγή

Final doc. ΕΑΣΕ CEO-Index Αποτελέσματα έρευνας 4-22 Δεκεμβρίου 2008. 1. Εισαγωγή 1. Εισαγωγή Η στενή παρακολούθηση και ανάλυση της οικονομικής συγκυρίας αποτελεί, σήμερα περισσότερο ίσως από ποτέ άλλοτε, αδήριτη ανάγκη. Τόσο οι φορείς άσκησης οικονομικής πολιτικής, οι κοινωνικοί εταίροι,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ ) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp ) Ιεραρχική Ανάλυση

ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ ) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp ) Ιεραρχική Ανάλυση ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ. 81-89) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp. 81-89) Ιεραρχική Ανάλυση ηµήτριος Καραπιστόλης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.351-356 Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Στέφος Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τοπογράφοι Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Αναφορά Απασχολησιμότητας Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Προφίλ Απασχολησιμότητας... 3 Πώς να διαβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδες Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας Ψυχαγωγία Ενημέρωση

Ιστοσελίδες Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας Ψυχαγωγία Ενημέρωση FACEBOOK Ιστοσελίδες Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας Ψυχαγωγία Ενημέρωση Η εξέλιξη του facebook. 1. Ποιο είναι το ποσοστό χρήσης του facebook. 2. Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται. 3. Πόσος χρόνος αφιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» Μάθημα: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση συστημάτων της τηλεεκπαίδευσης στη Ρωσία και στην Ελλάδα και Στατιστικές μελέτες.

Σύγκριση συστημάτων της τηλεεκπαίδευσης στη Ρωσία και στην Ελλάδα και Στατιστικές μελέτες. Σύγκριση συστημάτων της τηλεεκπαίδευσης στη Ρωσία και στην Ελλάδα και Στατιστικές μελέτες. Συλλογή των αποτελεσμάτων και επεξεργασία τους. Δημιουργία βάσης δεδομένων για τις δύο χώρες ξεχωριστά (Ρωσία/Ελλάδα).

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ξένες Γλώσσες Τμήματα: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής & Ιταλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας Η θεωρία VoC, βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην ανάλυση των δύο βασικών μοντέλων καπιταλισμού των φιλελεύθερων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία-Φιλοσοφία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική οικονομία, Κοινωνική επιχειρηματικότητα και Μετανάστευση εν καιρώ κρίσης Νίκος Σώζος, Εκπαιδευτής Κοινωνικής Εργασίας, Ευρωπαϊκό

Κοινωνική οικονομία, Κοινωνική επιχειρηματικότητα και Μετανάστευση εν καιρώ κρίσης Νίκος Σώζος, Εκπαιδευτής Κοινωνικής Εργασίας, Ευρωπαϊκό Κοινωνική οικονομία, Κοινωνική επιχειρηματικότητα και Μετανάστευση εν καιρώ κρίσης Νίκος Σώζος, Εκπαιδευτής Κοινωνικής Εργασίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Κοινωνική Οικονομία Ο όρος «κοινωνική οικονομία»

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ Αθήνα, 7 Μαΐου 2015 ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Είμαστε σε μια περίοδο όπου η κρίση διαφοροποιεί το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον Πρώτον,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. του κ. Θανάση Λαβίδα. Γενικού Γραµµατέα & Επικεφαλής ιεθνών ράσεων ΣΕΒ. στη «ιηµερίδα Πρέσβεων»

Εισήγηση. του κ. Θανάση Λαβίδα. Γενικού Γραµµατέα & Επικεφαλής ιεθνών ράσεων ΣΕΒ. στη «ιηµερίδα Πρέσβεων» Εισήγηση του κ. Θανάση Λαβίδα Γενικού Γραµµατέα & Επικεφαλής ιεθνών ράσεων ΣΕΒ στη «ιηµερίδα Πρέσβεων» Υπουργείο Εξωτερικών Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 Αξιότιµοι Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις, Η ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη Τι συμβαίνει από εδώ και πέρα Το αμέσως επόμενο βήμα της έρευνας 50+ στην Ευρώπη είναι η προσθήκη, στην υπάρχουσα βάση δεδομένων, πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην

Διαβάστε περισσότερα

γηγενών στην αγορά εργασίας

γηγενών στην αγορά εργασίας Οι μετανάστες και η θέση των γηγενών στην αγορά εργασίας Ημερίδα Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα: Η ελληνική αγορά εργασίας: χαρακτηριστικά, εξελίξεις και προκλήσεις Αθήνα,, 22 Μαρτίου 2010 Κώστας Ν. Κανελλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιστημονική υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ζωή Παπαναούμ Ημερίδα Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β.1 Διαπράττουμε το σφάλμα της σύνθεσης όταν θεωρούμε ότι: α. αυτό που ισχύει για ένα άτομο ισχύει μερικές φορές και για το σύνολο β. αυτό που ισχύει για ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013 Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ Αθήνα, 24/1/2013 Κοινή Έρευνα των Ινστιτούτων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΞΑΕ) (Foreign Direct Investment, FDI)

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΞΑΕ) (Foreign Direct Investment, FDI) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΞΑΕ) (Foreign Direct Investment, FDI) Οι ροές των ΞΑΕ καταγράφονται στο ισοζύγιο πληρωμών (ΙΠ) των χωρών υποδοχής. Διαφ. 11 Τα στοιχεία όμως του ΙΠ δεν

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα

Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα Οι κάτοικοι στην Ελλάδα μετακομίζουν κατά μέσο όρο 3 έως 5 φορές στη ζωή τους, διαμένουν σε ιδιόκτητη κατοικία σε ποσοστό περίπου 70%,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου ΗΜΕΡΙΔΑ Το νέο κοινωνιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηυλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA)

Ηυλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) Ηυλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών 29 Ιανουαρίου 2008 1 Α. ΓΙΑΤΙ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΑΦΟΡΑ Ο SEPA 1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΖΩΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Αθήνα, Ξενοδοχείο ΤITANIA, 31-05-2007) ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Eda GEMI

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Π Ε Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Συνδιοργάνωση Ημερίδας Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) 1 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) Διεθνείς & εθνικές βάσεις δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Προέδρου International Life, Καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιώς. Insurance Money Conference, Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013. Η

Διαβάστε περισσότερα