Η Μεταβολή της Αποταμιευτικής και Επενδυτικής Συμπεριφοράς των Μεταναστών στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Μεταβολή της Αποταμιευτικής και Επενδυτικής Συμπεριφοράς των Μεταναστών στην Ελλάδα"

Transcript

1 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 16 (σσ ) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 16 (pp ) Η Μεταβολή της Αποταμιευτικής και Επενδυτικής Συμπεριφοράς των Μεταναστών στην Ελλάδα Δημήτριος Ασπάσιος 1, Γρηγόρης Μπακλαβάς 2 και Χρήστος Νίκας 1 1 Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2 Τμήμα Μαθηματικών και Πληροφορικής, Αμερικάνικο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Περίληψη Τις τελευταίες δύο δεκαετίες στην Ελλάδα έχει συντελεστεί μια από τις μεγαλύτερες μεταναστεύσεις στον σύγχρονο κόσμο. Ο κύριος όγκος των μεταναστών προήλθε από την Αλβανία, όπου υπολογίζεται ότι ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 30% του πληθυσμού, έχει μετακινηθεί προς άλλες χώρες. Οι μετανάστες αποτελούν ένα ετερογενές δείγμα όσον αναφορά την εκπαίδευση, την οικογενειακή κατάσταση και τις προσδοκίες που έχουν από την νέα χώρα που καλούνται να ζήσουν. Η αποταμιευτική και επενδυτική συμπεριφορά των μεταναστών έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τα δημογραφικά στοιχεία του κάθε ανθρώπου, κυρίως από το μορφωτικό του επίπεδο. Η διαφοροποίηση γίνεται ιδιαίτερα αισθητή σε θέματα που αφορούν τη μεταφορά χρημάτων προς την χώρα προέλευσής τους και γενικά την εμπιστοσύνη που έχουν στα τραπεζικά συστήματα των χωρών διαμονής. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να μελετηθεί αν η διαφοροποίηση αυτή αμβλύνεται ή παραμένει σταθερή όσο τα χρόνια παραμονής στην χώρα μετανάστευσης αυξάνονται. Με βάση μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον συνοριακό σταθμό της Κρυσταλλοπηγής στα σύνορα Ελλάδας-Αλβανίας το πρώτο τρίμηνο του 2010, η Ανάλυση Δεδομένων χρησιμοποιείται για να εξετάσει την μεταβολή των πιο αντιπροσωπευτικών παραγόντων της αποταμιευτικής και επενδυτικής συμπεριφοράς των μεταναστών καθώς και τη σύνδεση της μεταβολής αυτής με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων. Η ανάλυση αυτή θα οδηγήσει στη σύγκριση της συμπεριφοράς των μεταναστών από την εποχή που ήρθαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα μέχρι σήμερα. 1. Εισαγωγή Η μετανάστευση αποτελεί ένα πολυδιάστατο και πολύπλευρο φαινόμενο για αυτό τον λόγο και απαιτείται η εξειδικευμένη μελέτη των επιμέρους χαρακτηριστικών και των επιδράσεων που αυτό επιφέρει τόσο στις χώρες αποστολής όσο και σε αυτές υποδοχής μεταναστών. Η σύγχρονη μετανάστευση έχει ως βασικό χαρακτηριστικό της τον οικονομικό παράγοντα, ο

2 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οποίος και τροφοδοτεί τη διαχρονική εξέλιξη του εν λόγω φαινομένου. Εξειδικεύοντας ακόμα περισσότερο την συγκεκριμένη τάση της σύγχρονης μεταναστευτικής διαδικασίας, αναδεικνύεται ο σημαίνων ρόλος της οικονομίας σε ότι αφορά την οικονομική και επαγγελματική εξέλιξη των μεταναστών αλλά και την εν γένει αδιάλειπτη προσπάθειά τους να επιτύχουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις εξατομικευμένες επιδιώξεις που οδήγησαν στη λήψη της απόφασης για μετανάστευση από τον τόπο κατοικίας τους προς μια άλλη χώρα. Στο πλαίσιο των προαναφερθέντων επισημάνσεων και της ευρύτερης προσπάθειας της επιστημονική κοινότητας προς την κατεύθυνση της ουσιαστικότερης κατανόησης του εν λόγω πολυσήμαντου φαινομένου, διενεργήθηκε το 2010, έρευνα πεδίου με διεπιστημονικό χαρακτήρα που ως στόχο είχε την ανάδειξη των ιδιαίτερων οικονομικοκοινωνικών χαρακτηριστικών της αλβανικής μετανάστευσης στην Ελλάδα. Η συνδυασμένη μελέτη ποιοτικών αλλά και ποσοτικών δεδομένων στο πλαίσιο της εν λόγω έρευνας, στόχευε στην ανάδειξη της εξατομικευμένης εμπειρίας των Αλβανών μεταναστών στην χώρα μας και στην καταγραφή των εμπειριών, των θέσεων και των απόψεων της συγκεκριμένης μεταναστευτικής ομάδας. Ζητούμενο ήταν η εξέταση των συνθηκών απασχόλησης και διαβίωσης των Αλβανών μεταναστών αλλά και η διερεύνηση γενικότερων ζητημάτων που άπτονται της σχέσης και αλληλεπίδρασής τους με τις τοπικές κοινωνίες υποδοχής σε οικονομικοκοινωνικό επίπεδο. Εκτός της προσπάθειας αποτύπωσης των αντικειμενικών δεδομένων της μεταναστευτικής εμπειρίας των Αλβανών μεταναστών, επιδιώχθηκε και η παρουσίαση στοιχείων που προέρχονται από τα βιώματα των ίδιων των μεταναστών, διερευνώντας την υποκειμενική πτυχή της μεταναστευτικής διαδικασίας. Μέσω των συνεντεύξεων, των αλβανικής υπηκοότητας μεταναστών στην Ελλάδα, έγινε εφικτή η καταγραφή και η εξέταση των κοινωνικών, οικονομικών και θεσμικών συνθηκών διαβίωσης, των χαρακτηριστικών της απασχόλησής τους, αλλά και των επιμέρους παραμέτρων κοινωνικής ενσωμάτωσης και ένταξής τους στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Η συγκέντρωση στοιχείων που σχετίζονται με το ιστορικό υπόβαθρο των μεταναστών, τις ατομικές και οικογενειακές τους στρατηγικές, καθώς επίσης και στοιχεία για τις υφιστάμενες σχέσεις τους με τη χώρα προέλευσης και υποδοχής, μπορεί να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση και να επιτρέψει την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές εξέλιξής της. 2. Η αξιοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τους Αλβανούς μετανάστες και οι μελλοντικές προοπτικές αυτού Την τελευταία δεκαετία, η εξέλιξη των χαρακτηριστικών της μετανάστευσης σε παγκόσμιο επίπεδο, τα νέα δεδομένα της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και τα συνεχώς μεταβαλλόμενα γεωπολιτικά συμφέροντα, άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο τόσο οι

3 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ μετανάστες όσο και οι λοιποί δρώντες του παγκόσμιου συστήματος αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που άπτονται της μετακίνησης, διαμονής και εργασίας ατόμων από μία χώρα σε μία άλλη. Κάθε επιμέρους πτυχή της οικονομικής δραστηριότητας, τόσο στις χώρες υποδοχής μεταναστών όσο και σε αυτές αποστολής, σταδιακά εξελίχθηκε ώστε να ακολουθήσει ή στην καλύτερη περίπτωση, να προλάβει τα νέα δεδομένα της οικονομίας των μεταναστών (Σάσεν, 2003, σσ ). Η υφιστάμενη σχέση των Αλβανών μεταναστών με το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, ουσιαστικά αποτυπώνει την προσπάθειά τους να υπερκεράσουν σταδιακά τις χρόνια συσσωρευμένες παθογένειες του συστήματος, προσβλέποντας στη μελλοντική βελτίωση της κατάστασης που σχετίζεται με την συγκέντρωση, μεταφορά και αξιοποίηση των εμβασμάτων στη χώρα καταγωγής τους. Η προώθηση αλλαγών που θα επιτρέψει την καλύτερη αξιοποίηση των κεφαλαίων αυτών προς όφελος τόσο του εν γένει χρηματοπιστωτικού συστήματος όσο και των αλβανικής υπηκοότητας μεταναστών που το χρησιμοποιούν, βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες αλλαγών. Ο πρώτος σχετίζεται με την αλλαγή του τρόπου μεταφοράς των εμβασμάτων και στοχεύει στην κατάργηση χρήσης των ανεπίσημων καναλιών μεταφοράς και αξιοποίησής τους. Μια ορθολογική πρόταση για τη μείωση του μεγάλου ποσοστού Αλβανών μεταναστών που επιλέγουν να μεταφέρουν τα εμβάσματά τους μέσω συγγενών ή φίλων στην χώρα καταγωγής τους, αποτελεί η αξιοποίηση των διεθνών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα, προσφέροντας αξιόπιστες και οικονομικά ελκυστικές υπηρεσίες. Παρά το γεγονός ότι ιδρύματα όπως το «Western Union» και το «Money Gram» διαχειρίζονται το 50% του συνόλου των εμβασμάτων που μετακινούνται σε ολόκληρο τον κόσμο, οι Αλβανοί οικονομικοί μετανάστες δεν τα χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό καθόσον όπως προαναφέρθηκε δεν εμπιστεύονται την μεταφορά των αποταμιεύσεών τους παρά μόνο σε άτομα του στενού οικογενειακού ή φιλικού τους κύκλου. Η χρησιμοποίηση των διευκολύνσεων και του μεγάλου αριθμού παραρτημάτων των ιδρυμάτων αυτών παγκοσμίως, μπορεί να αξιοποιηθεί από το τραπεζικό σύστημα της Αλβανίας με την σύναψη συμφωνιών συνεργασίας, αποφέροντας σημαντικό όφελος και για τις δύο πλευρές, στοχεύοντας εκτός των άλλων στην ανακατεύθυνση των εμβασμάτων που προέρχονται από τους οικονομικούς μετανάστες στην Ελλάδα. Ο δεύτερος πυλώνας αλλαγών που δύναται να αναμορφώσει την παρούσα κατάσταση αφορά την προσπάθεια διατήρησης των μεταναστευτικών κεφαλαίων που προέρχονται από τα εμβάσματα στα κρατικά και ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία. Η διατήρηση των κεφαλαίων σε αποταμιευτικούς λογαριασμούς έχει διττή σημασία για την αλβανική οικονομία. Από την μία πλευρά προσδίδει κέρδη στους κατόχους των λογαριασμών, μέσω των επιτοκίων που προσφέρονται

4 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ από τις τράπεζες και από την άλλη επιτρέπει στο κράτος την αξιοποίηση των κεφαλαίων μέσω του υφιστάμενου τραπεζικού συστήματος αυξάνοντας την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας και κάνει εφικτή την επένδυση κεφαλαίων σε τομείς που κρίνονται οικονομικά επικερδείς, στοχεύοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας. Το τραπεζικό σύστημα και όλοι οι επιμέρους δρώντες αυτού επιβάλλεται να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια μέσω της θέσπισης υψηλών επιτοκίων και της προώθησης υπηρεσιών όπως για παράδειγμα την ασφάλιση των πελατών τους, ώστε να αποταμιεύονται τα κεφάλαια αμέσως μετά την μεταφορά τους από τους Αλβανούς μετανάστες της Ελλάδας (Vullnetari & King, 2011, σσ ). Τέλος, ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στη κατανόηση της οικονομικής διαδρομής που ακολουθούν τα εμβάσματα των Αλβανών μεταναστών ώστε να παρθούν οι κατάλληλες οικονομικές και όχι μόνο αποφάσεις σε ότι αφορά την αξιοποίησή τους από το τραπεζικό σύστημα σε παραγωγικούς τομείς της οικονομίας. Αφού έχει γίνει εφικτή η μεταφορά και η διατήρηση των εμβασματικών κεφαλαίων στο τραπεζικό σύστημα στους δύο προηγούμενους πυλώνες επόμενος στόχος των ιθυνόντων πρέπει να είναι η υιοθέτηση πολιτικών τόσο από τα διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όσο και από άλλους κρατικούς ή οικονομικούς παράγοντες ώστε να επενδυθούν τα εμβάσματα και οι αποταμιεύσεις των Αλβανών μεταναστών στην εγχώρια οικονομία και να χρηματοδοτηθούν κυρίως ιδιωτικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες με πολλαπλά θετικά αποτελέσματα όπως η μείωση της ανεργίας, η ανάπτυξη της οικονομίας και η αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) (Piperno, 2005, σσ ). 3. Οι επιπτώσεις της αλβανικής μετανάστευσης στην εγχώρια αγορά εργασίας Η μεταστροφή στον τρόπο που η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών αντιλαμβάνεται την αλβανική μετανάστευση προς την Ελλάδα και τους Αλβανούς μετανάστες ειδικότερα από τον 19 ο αιώνα και έπειτα αποτελεί σταθμό στην εξέλιξη του εν λόγω μεταναστευτικού φαινομένου. Έγινε ευρέως γνωστή η ιδιότητα του οικονομικού μετανάστη και περιθωριοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό η αρχική προκατάληψη που προσέδιδε χαρακτηριστικά εγκληματία σε κάθε Αλβανό που εισέρχονταν νόμιμα αλλά κυρίως παράτυπα στην Ελλάδα. Με την ανάδειξη των οικονομικών παραγόντων έλξης των Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα, αναγνωρίστηκε αυτομάτως και η σημασία των επιμέρους οικονομικών δυνάμεων στην όλη εξέλιξη και διαμόρφωση των μεταναστευτικών ροών προερχόμενων από την γείτονα χώρα. Πλέον ο μετανάστης δεν έχει μόνο την ιδιότητα του «ξένου» που επιδιώκει να εισέλθει στην υπάρχουσα κοινωνικοεθνική πραγματικότητα της χώρας υποδοχής του, αλλά αυτοπροσδιορίζεται και από την ιδιότητα του «εργάτη». Λόγω της διττής αυτής ιδιότητας του μετανάστη, επιβάλλεται η πολυδιάστατη αντιμετώπιση της διαβίωσής του στη χώρα

5 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ υποδοχής λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την οικονομική σφαίρα στην οποία κινείται (Borjas, 1999). Ο παράγοντας της εργασίας στη μεταναστευτική διαδικασία είναι αναμφισβήτητα θεμελιώδης, όχι όμως και αυτόνομος. Η παραπάνω διαπίστωση υπαγορεύει την οποιαδήποτε μελέτη μίας μεταναστευτικής κίνησης με γνώμονα τα διάφορα επίπεδα αναφοράς. Μεταξύ των σημαντικότερων είναι η εργασία με την οικογένεια, η εργασία με το κράτος ή ακόμα και η εργασία με την κοινωνία. Οι μετανάστες δεν συγκροτούν απλά μία εθνική ταυτότητα αλλά ταυτόχρονα αποτελούν και μία ισχυρή εργατική τάξη την οποία καλείται να διαχειριστεί το κάθε κράτος υποδοχής με βάσει τις οικονομικές του ανάγκες αλλά και τις εν γένει δυνατότητες. Η οικονομική οριοθέτηση του ρόλου των αλβανικής υπηκοότητας μεταναστών στην Ελλάδα, αναδεικνύει την ανάγκη επισταμένης μελέτης των επιμέρους εργασιακών χαρακτηριστικών της μεταναστευτικής αυτής ομάδας, η οποία έχει αποδείξει εμπράκτως την δυναμική της στη διαμόρφωση του εγχώριου εργασιακού status quo προσαρμοζόμενη ικανοποιητικά στις απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς εργασίας (Barjaba, 2000; Baldwin- Edwards, 2002). 4. Μεταβολές στον τρόπο συμπεριφοράς των Ελλήνων πολιτών απέναντι στους αλβανικής υπηκοότητας μετανάστες και το σύγχρονο ελληνικό κράτος Μια από τις ιδιαίτερα προβληματικές πτυχές της μεταναστευτικής διαδικασίας βάσει ερευνών σχετίζεται με την κοινωνιολογική διάσταση του φαινομένου και των επιδράσεων της εισόδου μεγάλου αριθμού μεταναστών στην εκάστοτε χώρα υποδοχής. Κύρια επιδίωξη των περισσότερων σύγχρονων νεοφιλελεύθερων ευρωπαϊκών κρατών, μέσα στα οποία εντάσσεται και η χώρα μας, αποτελεί η σταδιακή αλλά πλήρης αφομοίωσή τους. Η επιδίωξη αυτή παρουσιάζεται εύστοχα από τον William Newman (1975) με την χρήση μαθηματικού τύπου βάσει του οποίου Α+Β+Γ=Α όπου το Α αποτελεί την πλειοψηφική κουλτούρα και ταυτίζεται με αυτή του ήδη υπάρχοντος πληθυσμού σε μία χώρα. Η επιδίωξη αυτή σε κοινωνιολογικό επίπεδο έρχεται σε αντιδιαστολή με την εναλλακτική πολιτική της συγχώνευσης-ενσωμάτωσης ή του πολιτισμικού πλουραλισμού όπου αντίστοιχα αποδίδονται με τον τύπο Α+Β+Γ=Δ και Α+Β+Γ=Α+Β+Γ. Ο ίδιος μελετητής θεωρεί ότι η τακτική της αφομοιώσεις των μεταναστευτικών ομάδων με σκοπό να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή είναι ή μόνη πρακτικά δυνατή επιλογή καθόσον οι δύο άλλες θεωρητικές επιλογές χαρακτηρίζονται ουτοπιστικές και απλά αποτελούν ευσεβή πόθο των μεταναστών σε κάθε νέα κοινωνική οργάνωση που εντάσσονται. Η προαναφερθείσα έννοια της «αφομοίωσης», δεν είναι μία αδιαβάθμητη διαδικασία που βιώνεται από όλους τους μετανάστες στον ίδιο βαθμό και με τον ίδιο τρόπο για αυτό και απαιτείται η μελέτη του βαθμού αφομοίωσης τόσο σε εθνικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο (Newman, 1973, σσ ).

6 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Στην περίπτωση της αλβανικής μετανάστευσης στην Ελλάδα, το σύγχρονο ελληνικό κράτος αλλά και οι Έλληνες πολίτες θα μπορούσαν να ενταχθούν στην προαναφερθείσα θεωρητική σχολή διότι η αφομοίωσης των Αλβανών μεταναστών σε σχέση με τα πρώτα χρόνια παρουσίας τους στην Ελλάδα έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό έχοντας ως αποτέλεσμα μεγάλο ποσοστό των Αλβανών να θεωρεί ότι ο τρόπος συμπεριφοράς των Ελλήνων έχει καλυτερέψει διαχρονικά κατατάσσοντας την Ελλάδα στην κατηγορία των σύγχρονων φιλελεύθερων ευρωπαϊκών κρατών. Παρά το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα σημαντικά ζητήματα ταλανίζουν τις σχέσεις των δύο κρατών, όπως αυτό των μειονοτήτων, της αδυναμίας που εμφανίζει το αλβανικό κράτος να ελέγξει και να περιορίσει την παράτυπη μετανάστευση, το αυξημένο διασυνοριακό έγκλημα αλλά και η καθυστέρηση στην εφαρμογή πολιτικών προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού και εξευρωπαϊσμού των θεσμών του αλβανικού κράτους, οι σχέσεις έχουν ομαλοποιηθεί και γίνεται αμφίδρομη προσπάθεια να λειανθούν οι όποιες διαφορές μεταξύ των δύο κρατών (Konidaris, 2005, σσ ). 5. Παρουσίαση των χαρακτηριστικών της έρευνας και των αποτελεσμάτων αυτής Το ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας πεδίου αποτελείται από τριάντα τρεις ερωτήσεις κλειστού τύπου, χωρισμένες σε τρεις επιμέρους υποκατηγορίες. Η επιλογή της δειγματοληπτικής έρευνας με συνεντεύξεις, επιλέχθηκε προκειμένου να είναι εφικτή η πλήρης αποσαφήνιση των ερωτήσεων προς τους συνεντευξιαζομένους και η ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στην έρευνα. Τα δεδομένα που προέκυψαν και ουσιαστικά αποτέλεσαν το αντικείμενο μελέτης, είναι μεγέθους επτακοσίων εξήντα αντικειμένων, από ισάριθμα ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν ανωνύμως ύστερα από σχετική συνέντευξη. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του ειδικού λογισμικού ανάλυσης δεδομένων «CHIC Analysis» (Correspondence & Hierarchical Cluster Analysis), βάσει του οποίου προέκυψε η παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών στον λογικό πίνακα που εφαρμόστηκε η ιεραρχική ταξινόμηση. Η αποτύπωση των δεδομένων τόσο στους δύο παραγοντικούς άξονες αλλά κυρίως στο παραγοντικό επίπεδο με την χρήση του προαναφερθέντος εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογής της παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών και της ανιούσας ιεραρχικής ταξινόμησης, επιτρέπει την εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων που δεν περιορίζονται στην αξιολόγηση της κάθε ερώτησης του ερωτηματολογίου ξεχωριστά αλλά προωθεί την μελέτη και τον συγκερασμό των επιμέρους αποτελεσμάτων προκειμένου να προκύψουν οι υπάρχουσες τάσεις σε αυτό (Μάρκος, Μενεξές, & Παπαδημητρίου, 2008).

7 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ τ1=12,972% Occ.Area.Change-2 Bank Reli Change-2 Depos. Change-2 Remit. Change-1 Year Inc.-1 Year Inc. Fam.-1 Occ.Area.Change-1 Occ.Change-1 Depos. Change Occ.Change-2 Rem.Disp.-2 Bank Reli-2 Att. Change-3 Rem.Disp.-1 Bank Reli-1 Bank Reli Change-1 1ος Παραγοντικός άξονας Γράφημα 1: Απεικόνιση των παρατηρήσεων στον 1 ο Παραγοντικό Άξονα Ο πρώτος παραγοντικός άξονας (Γράφημα 1) επί του οποίου απεικονίζεται η επικρατέστερη αντιπαράθεση των δεδομένων μας, αντιπαραθέτει τα εξής: Αριστερά τους ερωτηθέντες που στην πλειοψηφία τους δηλώνουν ότι έχει μεταβληθεί τόσο η μορφή όσο και ο τομέας απασχόλησής τους από τότε που ήρθαν στην Ελλάδα (Occ. Change_2 και Occ.Area Change_2), χρησιμοποιούν και εμπιστεύονται το Ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα περισσότερο από ότι το πρώτο διάστημα διαμονής τους στην Ελλάδα (Bank Reli. Change_2 και Bank Reli._2), έχει μεταβληθεί ο τρόπος αποστολής των εμβασμάτων τους (Rem. Disp._2), αποταμιεύουν μεγαλύτερο ποσοστό χρημάτων επί του μηνιαίου εισοδήματός τους απ ότι όταν ήρθαν στην Ελλάδα (Depos. Change_2) και θεωρούν ότι η συμπεριφορά και αντιμετώπισή τους από τους Έλληνες πολίτες έχει μεταβληθεί προς το καλύτερο κατά τη χρονική διάρκεια παραμονής και εργασίας τους στην Ελλάδα (Att. Change_3). Δεξιά, τους ερωτηθέντες που στην πλειοψηφία τους δηλώνουν ότι ο τομέας και η μορφή απασχόλησής τους παραμένει η ίδια (Occ. Change_1 και Occ.Area Change_1), δεν έχει μεταβληθεί ο βαθμός εμπιστοσύνης και η συχνότητα χρήσης του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος (Bank Reli. Change_1 και Bank Reli._1), έχουν ετήσιο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα κάτω από ευρώ (Year Inc._1 και Year Inc. Fam._1), δεν έχει αλλάξει ούτε το ποσό, ούτε ο τρόπος αποστολής των χρημάτων τους στην Αλβανία

8 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Remit. Change_1 και Rem. Disp._1) ενώ δηλώνουν ότι το ποσοστό αποταμίευσης επί του μηνιαίου εισοδήματός τους παραμένει αμετάβλητο (Depos. Change_1). Με βάση τα παραπάνω, μπορούμε να θεωρήσουμε τον 1 ο παραγοντικό άξονα ως άξονα μεταβολής της οικονομικής και επαγγελματικής κατάστασης των ερωτηθέντων. Δηλαδή όσο πιο πολύ προβάλλονται οι ερωτηθέντες προς την αρνητική πλευρά του άξονα, τόσο περισσότερο έχει μεταβληθεί η οικονομική και επαγγελματική τους κατάσταση από την ήμερα που έφτασαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. τ2=6,974% Education-2 Rem.Amount-1 Gender-1 District-2 Save/Use-2 Rem.Amount Nationality Nationality Gender-2 District-3 Remit. Change-1 Liv.Tog.-1 Remit. Change-2 Education-1 2ος Παραγοντικός άξονας Γράφημα 2: Απεικόνιση των παρατηρήσεων στον 2 ο Παραγοντικό Άξονα Ο δεύτερος παραγοντικός άξονας (Γράφημα 2) επί του οποίου απεικονίζεται η δεύτερη σε σειρά σημαντικότητας αντιπαράθεση, αντιπαραθέτει τα εξής: Αριστερά τους ερωτηθέντες που στην πλειοψηφία τους είναι γυναίκες (Gender_2), διαμένουν στη Νότια Αλβανία (District_3), δεν έχουν αλβανική υπηκοότητα (Nationality_2), έχουν στοιχειώδη ή υποχρεωτική εκπαίδευση (Education_2) και δηλώνουν ότι δεν έχει αλλάξει ούτε το ποσό αλλά ούτε και ο τρόπος αποστολής των εμβασμάτων τους προς την Αλβανία (Rem. Amount_1 και Remit. Change_1). Δεξιά τους ερωτηθέντες που στην πλειοψηφία τους είναι άνδρες (Gender_1) προερχόμενοι από την κεντρική Αλβανία (District_2), έχουν Αλβανική υπηκοότητα (Nationality_1), είναι χαμηλού μορφωτικού επιπέδου (Education_1), μένουν μόνοι τους στην Ελλάδα (Liv. Tog._1), κερδίζουν και εμβάζουν περισσότερα χρήματα τώρα από ότι

9 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ τ1=12,972% τ2=6,974% όταν ήρθαν στην Ελλάδα (Rem. Amount_3 και Remit. Change_2) ενώ δηλώνουν ότι τα χρήματα που αποταμιεύουν τα χρησιμοποιούν για την αποστολή εμβασμάτων στην Αλβανία που αποτελεί και χώρα προορισμού τους (Save/Use_2). Με βάση τα παραπάνω, μπορούμε να θεωρήσουμε τον 2 ο άξονα ως άξονα οικονομικής ενεργητικότητας, δηλαδή στις αρνητικές τιμές εντοπίζουμε μετανάστες που δεν έχουν ιδιαίτερη οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα και προχωρώντας προς τις θετικές τιμές του άξονα, μεταφερόμαστε προς τα περισσότερα οικονομικά ενεργά άτομα. Remit. Change Depos. Change-2 Rem.Disp.-2 Bank Reli-2 Att. Change-3 Bank Reli Change Occ.Change-2 Occ.Area.Change-2 Χ Education-1 Nationality-1 Year Inc. Fam Year Inc.-1 Occ.Area.Change-1 Bank Reli Change-1 Occ.Change Rem.Disp.-1 Depos. Change-1-50 Bank Reli-1 Rem.Amount Remit. Change Χ Nationality Παραγοντικό επίπεδο 1x2 Γράφημα 3: Απεικόνιση των παρατηρήσεων στο Παραγοντικό Επίπεδο 1 2 Επί του 1ου παραγοντικού επιπέδου (Γράφημα 3), όπου απεικονίζονται οι ερωτηθέντες και οι ιδιότητες που τους χαρακτηρίζουν σε κοινό χώρο δύο διαστάσεων, ο ορισμός του οποίου γίνεται από τους δύο πρώτους παραγοντικούς άξονες, παρατηρούμε δύο βασικές ομάδες ερωτηθέντων. Τα επιμέρους γνωρίσματα των δύο αυτών ομάδων είναι τα εξής: Αριστερά βρίσκεται η ομάδα Χ 1 τα μέλη της οποίας έχουν αλλάξει τομέα και μορφή απασχόλησης από τότε που ήρθαν στην Ελλάδα, αντιμετωπίζουν τις ελληνικές τράπεζες και το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα πιο θετικά από ότι στο παρελθόν, έχουν αλλάξει τόσο τον τρόπο, όσο και τα ποσά που εμβάζουν στην Αλβανία, αποταμιεύουν

10 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ περισσότερα χρήματα από ότι παλαιότερα και τέλος θεωρούν ότι η συμπεριφορά των Ελλήνων προς αυτούς έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Στο άνω δεξί άκρο του γραφήματος 3 αποτυπώνεται η ομάδα Χ 2 τα μέλη της οποίας είναι Αλβανικής καταγωγής, χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, με χαμηλό ετήσιο εισόδημα, που δεν έχουν δει μεταβολές στο επαγγελματικό τους περιβάλλον ενώ δεν εμπιστεύονται τις ελληνικές τράπεζες, και δεν έχουν μεταβάλλει τα ποσά που εμβάζουν στην Αλβανία, τα οποία ως επί το πλείστον είναι πολύ μικρά. Αριστερά και κάτω, απομονωμένοι των υπολοίπων, βρίσκονται εντοπίζονται άτομα με υπηκοότητα διαφορετική από την πλειοψηφία, της οποίας κοινό χαρακτηριστικό είναι η αλβανική υπηκοότητα. Γράφημα 4: Δενδρόγραμμα της Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόμησης Παρατηρώντας το δενδρόγραμμα της Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόμησης (Γράφημα 4), μπορούμε να κάνουμε τις εξής διαπιστώσεις: Ο αρχικός κόμβος Ο που περιλαμβάνει το σύνολο των ερωτηθέντων (100%) διασπάται στις ομάδες Α και Β με ποσοστά 34,5% και 65,5% αντίστοιχα. Τα μέλη της ομάδας Α χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι δεν εμπιστεύονται το Ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, από την διατήρηση των ποσών που αποταμιεύουν και εμβάζουν σε σχέση με το παρελθόν και από το χαμηλό εισόδημα (>10000 ευρώ) τόσο σε ατομικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο.

11 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τα μέλη της ομάδας Β χαρακτηρίζονται από την εμπιστοσύνη που έχουν στις ελληνικές τράπεζες, την αλλαγή στον τρόπο μεταφοράς των εμβασμάτων προς τη χώρα καταγωγής τους, όπως επίσης και τη διαπίστωση ότι η συμπεριφορά των Ελλήνων απέναντί τους έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. Στη συνέχεια, η ομάδα Α, θεωρούμενη ως κόμβος, διασπάται στις ομάδες Α 1 και Α 2 με ποσοστά 33,7% και 0,8% αντίστοιχα. Η διάσπαση αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η ομάδα Α 2 υπερέχει σημαντικά της Α 1 σε παρουσία ατόμων μεγάλης ηλικίας (άνω των 60 ετών). Συνέπεια αυτού είναι η μεν ομάδα Α 2 να χαρακτηρίζεται από την παρουσία τέτοιων ατόμων, ενώ η Α 1 από την παρουσία ατόμων άλλων ηλικιών που θεωρούν επίσης ότι η γενική κατάσταση στην Ελλάδα δεν είναι καλύτερη από αυτή που υπήρχε κατά την είσοδό τους στη χώρα. Στη συνέχεια, η ομάδα Β, θεωρούμενη ως κόμβος, διασπάται στις ομάδες Β 1 και Β 2 με ποσοστά 63,1% και 2,4% αντίστοιχα. Από τους πίνακες αποτελεσμάτων καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η ομάδα Β 2 περιλαμβάνει τα άτομα της Β τα οποία δηλώνουν συγχρόνως ότι προέρχονται από την βόρεια Αλβανία. Παρατηρώντας το δενδρόγραμμα (Γράφημα 4), διαπιστώνουμε ότι με την διάσπαση της ομάδας Β 1, ξεχωρίζουν των υπολοίπων της ομάδας Β, τα άτομα που θεωρούν ότι η γενική κατάσταση στην Ελλάδα είναι καλύτερη από αυτή που συνάντησαν όταν μπήκαν στη χώρα για πρώτη φορά. Τέλος, η ομάδα Β 1, θεωρούμενη ως κόμβος, διασπάται στις υποομάδες Β 11 και Β 12 σε ποσοστά 60% και 3,1% αντίστοιχα. Από τους πίνακες αποτελεσμάτων προκύπτει ότι η ομάδα Β 12 χαρακτηρίζεται από γυναίκες παντρεμένες, ενώ η ομάδα Β 11, όπως είναι φυσικό αφού είναι υποομάδα της Β 1, χαρακτηρίζεται από κοινές με αυτήν ιδιότητες. 6. Επιλογικά συμπεράσματα Βάσει των αποτελεσμάτων που προέκυψαν και από την συγκεκριμένη ανάλυση, προκύπτει ότι τα χαρακτηριστικά της αλβανικής μετανάστευσης προς την Ελλάδα, εκτός μεμονωμένων περιπτώσεων, εξελίσσονται διαχρονικά και επηρεάζουν ακολούθως τις σχέσεις του μετανάστη με την κοινωνία υποδοχής του, προκαλώντας πληθώρα αλλαγών στις υπάρχουσες κοινωνικές, πολιτικές αλλά κυρίως οικονομικές δομές της χώρας υποδοχής τους. Ο προσδιορισμός και η έγκαιρη οριοθέτηση των αλλαγών αυτών, μπορούν να αποτρέψουν την εμφάνιση κρουσμάτων όξυνσης στη σχέση των Αλβανών μεταναστών με την ελληνική πολιτεία και τον γηγενή πληθυσμό, στοχεύοντας στην προώθηση της αποτελεσματικής επίλυσης των προβλημάτων που ανακύπτουν προς το συμφέρον και την απρόσκοπτη συνύπαρξη και των δύο πλευρών.

12 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Κάθε νέα ερευνητική προσπάθεια που στοχεύει στην ουσιαστική ανάδειξη των παραγόντων που επιδρούν και επηρεάζουν την εξέλιξη των χαρακτηριστικών της αλβανικής μεταναστευτικής διαδικασίας στην Ελλάδα, αποτελούν το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της σαφέστερης κατανόησης των ζητημάτων που άπτονται του εν λόγω μεταναστευτικού φαινομένου. Το πιο σημαντικό αλλά ταυτόχρονα πιο δύσκολο εγχείρημα, είναι η αξιοποίηση των δεδομένων αυτών ώστε να παρθούν οι κατάλληλες αποφάσεις και να σχηματιστούν οι απαιτούμενες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες που θα επιτρέψουν τον περιορισμό ή αν όχι την πλήρη εξάλειψη των προβλημάτων που η μετακίνηση ανθρώπων από μια περιοχή σε μία άλλη δημιουργεί. Measuring the Change in the Savings and Investment Behavior of Immigrants in Greece Dimitrios Aspasios 1, Grigoris Baklavas 2 and Christos Nikas 1 1 Department of Slavic and Eastern Studies, University of Macedonia, Greece 2 Department of Mathematics and Computer Science, American College of Thessaloniki, Greece Abstract During the last two decades in Greece, one of the largest migrations in the modern world has taken place. The main body of immigrants came from Albania, where more than 30% of the total population is estimated to have migrates to other countries. Immigrants are a very diverse group of people in various aspects such as the educational level, family status and the expectations they have from the country of migration. The savings and investment behavior of immigrants is proven to be highly influenced by their demographics and mainly from their educational level. The differentiation becomes more evident in matters dealing with the transfer of money to their country of origin and generally the attitude they have towards the banking system of their country of residence. This paper examines whether this differentiation is sustained or is diminished as the years of immigration grow. Based on a research performed through questionnaires in the border station of Krystallopigi in the borderline of Greece and Albania in the first trimester of 2010, this paper uses Data Analysis to examine the changes in the savings and investment behaviour of the immigrants an how these relate to their demographic characteristics. The analysis will lead to the comparison of their current behaviour to the one they had when arriving in Greece for the first time.

13 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία Baldwin-Edwards, M. (2002). Immigration and the Welfare State: A European Challenge to American Mythology. (UEHR, Επιμ.) Europe-Mediterranean Immigration Policies (4). Barjaba, K. (2000). Contemporary Patterns in Albanian Emigration. South-East Europe Review, 3 (2), Borjas, G. J. (1999). Heaven's Door: Immigration Policy and the American Economy. Princeton, N.J.: Princeton University Press. Konidaris, G. (2005). Examining Policy Responses to Immigration in the Light of Interstate Relations an Foreign Policy Objectives. Greece and Albania. στο K. Russell, N. Mai, & S. Schwandner- Sievers (Επιμ.), The New Albanian Migration (σσ ). Brighton-Portland: Sussex Academic Press. Piperno, F. (2005). Albanian Migrants' Remittances. A Development Opportunity? στο K. Russell, N. Mai, & S. Schwandner-Sievers (Επιμ.), The New Albanian Migration (σσ ). Brighton-Portland: Sussex Academic Press. Newman, W. (1973). American Pluralism: A Study of Minority Groups and Social Theory. New York: Harper & Row. Μάρκος, Α., Μενεξές, Γ., Παπαδημητρίου Γ., (2008). Το Λογισμικό CHIC Analysis v.1.0, Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων-Data Analysis Bulletin (σσ ), 9, Ελληνική Εταιρία Ανάλυσης Δεδομένων, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τυπωθήτω. Vullnetari, J., & King, R. (2011). Remittances, Gender and Development. Albania's Society and Economy in Transition. London-New York: I.B. Tauris & Co Ltd. Σάσεν, Σ. (2003). Χωρίς Έλεγχο; Η Εθνική Κυριαρχία, η Μετανάστευση και η Ιδιότητα του Πολίτη της Εποχής της Παγκοσμιοποίησης. (Π. Παπανδρέου, Μετάφ.) Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο.

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Χρήστος Νίκας Εισαγωγή Η εισροή μεταναστών στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα και η επίδρασή της στους Αλβανούς µετανάστες

Η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα και η επίδρασή της στους Αλβανούς µετανάστες ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ. 42-53) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp. 42-53) Η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα και η επίδρασή της στους Αλβανούς µετανάστες ηµήτριος Ασπάσιος, Χρήστος Νίκας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

γηγενών στην αγορά εργασίας

γηγενών στην αγορά εργασίας Οι μετανάστες και η θέση των γηγενών στην αγορά εργασίας Ημερίδα Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα: Η ελληνική αγορά εργασίας: χαρακτηριστικά, εξελίξεις και προκλήσεις Αθήνα,, 22 Μαρτίου 2010 Κώστας Ν. Κανελλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CENTER FOR SECURITY STUDIES. EXPOSEC- DEFENSE WORLD 2015, Τετάρτη 6 Μαΐου 2015, Athens Lydra Hotel

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CENTER FOR SECURITY STUDIES. EXPOSEC- DEFENSE WORLD 2015, Τετάρτη 6 Μαΐου 2015, Athens Lydra Hotel ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CENTER FOR SECURITY STUDIES EXPOSEC- DEFENSE WORLD 2015, Τετάρτη 6 Μαΐου 2015, Athens Lydra Hotel «εκεί που αρχίζει η ασφάλεια τελειώνουν οι ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Ονοματεπώνυμο: Ευελπίδου Μαριάννα-Γεωργία Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική EXPOSEC 2015 5-6 Μαΐου 2015 Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική Δρ Ελένη-Ανδριανή Σαμπατάκου Εργαστήριο για τη Μελέτη της Μετανάστευσης και της Διασποράς Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

H οικονομική κρίση και επιπτώσεις αυτής στην κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών των φοιτητών ΤΕΙ Καβάλας

H οικονομική κρίση και επιπτώσεις αυτής στην κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών των φοιτητών ΤΕΙ Καβάλας ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 16 (σσ. 50-58) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 16 (pp. 50-58) H οικονομική κρίση και επιπτώσεις αυτής στην κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών των φοιτητών ΤΕΙ Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΧΟΙ Το γνωστικό αντικείµενο της Αναπτυξιακής Οικονοµικής ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Βασικές πηγές στατιστικών στοιχείων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ- L.L.P. ERASMUS - ΣΠΟΥΔΕΣ Ακαδημαϊκό έτος : 2013-2014 ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ- L.L.P. ERASMUS - ΣΠΟΥΔΕΣ Ακαδημαϊκό έτος : 2013-2014 ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Παράρτημα V.2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Α-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2006-2010 Ο Δήμος Συκεών επιδιώκοντας να συμβάλει στην ισότιμη κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ Δημιουργία Απασχόλησης στους τομείς φροντίδας κατοικιών, εξωτερικών χώρων και χειροτεχνίας-οικοτεχνίας. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER Ιούνιος/June 2014

NEWSLETTER Ιούνιος/June 2014 Ο ΔΟΜ είναι Διεθνής Διακυβερνητικός Οργανισμός που προσφέρει υποστήριξη σε μετανάστες και στις κυβερνήσεις των χωρών καταγωγής και υποδοχής, για περισσότερο από μισό αιώνα. Η Ελλάδα είναι ένα από τα ιδρυτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Προέδρου International Life, Καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιώς. Insurance Money Conference, Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013. Η

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ι. Εισαγωγή: Μετανάστες στην Ελλάδα. Θεοδώρα Καραμανλή

Κεφάλαιο Ι. Εισαγωγή: Μετανάστες στην Ελλάδα. Θεοδώρα Καραμανλή Κεφάλαιο Ι Εισαγωγή: Μετανάστες στην Ελλάδα Θεοδώρα Καραμανλή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σελίδα 1 Η μετανάστευση είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο, μια ανθρώπινη κατάσταση που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιστορικής εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εσωτερική μετανάστευση Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 5.1 Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων Πλατφόρμας Διαχείρισης Αισθητήρων

25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 5.1 Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων Πλατφόρμας Διαχείρισης Αισθητήρων 25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 5.1 Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων Πλατφόρμας Διαχείρισης Αισθητήρων REVISION HISTORY Revision Description of Changes Author Date Draft #1 First

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ. στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSc in Banking & Finance) Chris Grose, PhD

Π.Μ.Σ. στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSc in Banking & Finance) Chris Grose, PhD Π.Μ.Σ. στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSc in Banking & Finance) Chris Grose, PhD Μεταπτυχιακό στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την παροχή θεωρητικής και πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση Η παρακάτω υπογράφουσα δηλώνω ότι είμαι συγγραφέα τη παρούσα πτυχιακή εργασία. Κάθε τη, είναι πλήρω αναγνωρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών στα πλαίσια της εκδήλωσης What s Next Κεφαλαιοποιώντας τον θετικό αντίκτυπο της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Washington 23 Μαρτίου 2010 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

A First Data White Paper. Οι τάσεις αναφορικά με τη χρήση καρτών στην Ελλάδα

A First Data White Paper. Οι τάσεις αναφορικά με τη χρήση καρτών στην Ελλάδα Οι τάσεις αναφορικά με τη χρήση καρτών στην Ελλάδα Η χρήση καρτών, χρεωστικών και πιστωτικών, στην Ελλάδα έχει διαφοροποιηθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω των δυσχερών οικονομικών συνθηκών που αντιμετώπισε

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

H ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

H ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2004), σελ. 59-66 H ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη Τι συμβαίνει από εδώ και πέρα Το αμέσως επόμενο βήμα της έρευνας 50+ στην Ευρώπη είναι η προσθήκη, στην υπάρχουσα βάση δεδομένων, πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης

Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής: Πρόεδρος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής, Novartis Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός και περιβάλλον

Τουρισμός και περιβάλλον Τουρισμός και περιβάλλον Γουγούλη Ελένη, Κασσαμανώλη Μαρία, Κλαδάς Θανάσης, Τσιπούρας Άγγελος, Χριστοδούλου Ελένη 1 Γενικό Λύκειο Αριστοτελείου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης lykeio@aristotelio.edu.gr Δρ. Κοκκίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ ERASMUS

ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ ERASMUS Παράρτημα V.1.β.ii Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP) ERASMUS ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ακαδημαϊκό έτος : ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ ERASMUS Παρακαλούμε: α) το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες προέλευσης 1

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες προέλευσης 1 Copyright 2014 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στατιστικού σχεδίου δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 1 / 16 Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 2.Συγκροτήθηκε στο Δήµο σας ΣΕΜ; ΝΑΙ ΟΧΙ (αν όχι συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι SEVESO ΙΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP-2015 & Εθνική Συνάντηση Εργασίας (Workshop) Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στην ενότητα αυτήν θα παρουσιάσουµε µία αναλυτική περιγραφή της γνώµης των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε τα ναρκωτικά. Καθώς είναι γνωστό, στις µέρες

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Μάιος 2004 Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Ιωάννης Ασημακόπουλος (*) Οι δημογραφικές αλλαγές, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ m129. Δρ. ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ m129. Δρ. ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ m129 Δρ. ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή- Εμπιστοσύνη στα τρόφιμα

Διατροφή- Εμπιστοσύνη στα τρόφιμα 11/2012 8-2013 Διατροφή- Εμπιστοσύνη στα τρόφιμα 2013 Ημερομηνία δημοσίευσης 31/10/2013 www.publicissue.gr Η Public Issue ιδρύθηκε το 2001. Εξειδικεύεται στην πολιτική και εκλογική έρευνα κοινής γνώμης,

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 2010 Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ημερομηνία: 15/3/2011 Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 1 από 35 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1.1 ΓΕΝΙΚΆ 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Σκοπός Αποτελείηεξοικείωσημεμιασειράεννοιών, όρωνκαιθεσμικών εργαλείων τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Διαπολιτισμική Μεσολάβηση» σε επιλεγμένα νοσοκομεία της Χώρας

Πρόγραμμα «Διαπολιτισμική Μεσολάβηση» σε επιλεγμένα νοσοκομεία της Χώρας Πρόγραμμα «Διαπολιτισμική Μεσολάβηση» σε επιλεγμένα νοσοκομεία της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ TΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική του Τμήματος της περιόδου 2012-2017 1.1 Η υφιστάμενη στρατηγική έρευνας στο πεδίο της Υγείας -

Η Ερευνητική Στρατηγική του Τμήματος της περιόδου 2012-2017 1.1 Η υφιστάμενη στρατηγική έρευνας στο πεδίο της Υγείας  - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Ερευνητιική Στρατηγιική του Τμήματος της περιιόδου 2012-2017 Η Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Hotel Questionnaire) Εγχειρίδιο χρήσης (Demo Manual)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Hotel Questionnaire) Εγχειρίδιο χρήσης (Demo Manual) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Hotel Questionnaire) Εγχειρίδιο χρήσης (Demo Manual) «WeKnow» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΥΧΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοινωνιών Σελίδα 1 από 19

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ), Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ), Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ), Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Το προφίλ του Τμήματος και των Αποφοίτων σε 10 Ερωτήσεις 1. Τί είδους Μηχανικός είναι ο Μηχανικός Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Tων Νικόλαου Α. Παναγιώτου Λέκτορα ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Eρευνας* και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής

Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής Ημερίδα για έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 9 Δεκεμβρίου 2010 Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής Δρ. Π. Περιστερά

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014 Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Βασικότερος και παράλληλα αναπόφευκτος κίνδυνος όλων των κοινωνιών αποτελεί η γήρανση του πληθυσμού. Για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge από την AIG

CyberEdge από την AIG Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων Business Solutions CyberEdge από την AIG ηλεκτρονικοί και Οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Διατροφική Πολιτική. Αντωνία Τριχοπούλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Διατροφική Πολιτική. Αντωνία Τριχοπούλου ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Διατροφική Πολιτική Αντωνία Τριχοπούλου ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας 27 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα