SKICE. VĪTNE SATURS. Ievads Tēmas mērķi Skice Skices izpildīšanas secība Mērinstrumenti un detaļu mērīšana...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SKICE. VĪTNE SATURS. Ievads Tēmas mērķi Skice Skices izpildīšanas secība Mērinstrumenti un detaļu mērīšana..."

Transcript

1 1 SKICE. VĪTNE SATURS Ievads... 2 Tēmas mērķi Skice Skices izpildīšanas secība Mērinstrumenti un detaļu mērīšana Vītne Vītņu veidi un to apzīmējumi Metriskā vītne Cilindriskā cauruļvītne Koniskā cauruļvītne Collu vītne Trapecvītne Atbalsta vītne Taisnstūrvītne Vītnes izskreja, fāzītes, ievirpojumi Vītnes parametru noteikšana Vītņotas detaļas skice Divas saskrūvētas detaļas...19

2 2 IEVADS Visvienkāršākie grafiskie attēli, kurus iegūst ar vismazāko laika patēriņu ir skices. Skices izgatavo gan jaunu mašīnu konstruēšanas procesā, gan ražošanas procesā remonta un citiem darbiem. Pēc skicēm tieši uz vietas ražošanas procesā izgatavo detaļas un vienkāršus mezglus. Skice ļoti bieži ir informācijas avots detaļas rasējuma izgatavošanai. Tāpēc skicei ir jābūt kārtīgi izpildītai, tehniski pareizi noformētai un jāsatur visas detaļas izgatavošanai nepieciešamās ziņas. Kad nav pieļaujams ilgi aizkavēt ekspluatācijā esošā mehānisma bojātās detaļas nomaiņu, tad detaļas skice jāizpilda ne vien precīzi, bet arī veikli un ātri. Tāpēc skici izgatavo ar brīvu roku parastā piezīmju blokā vislabāk ar rūtiņu papīru. Šajā nodaļā aplūkotas skiču izgatavošanas un noformēšanas prasības, kā arī to izgatavošanas secība. Dots ieskats mērinstrumentu izmantošanā un detaļu mērīšanas paņēmienu lietošanā. Norādīts kā atšķirt dažāda veida vītnes un kā noteikt to parametrus. TĒMAS MĒRĶI Tēmas SKICE mērķis ir apgūt praktiskas iemaņas dažāda veida detaļu skiču izgatavošanā un noformēšanā. Apgūstot šo tēmu, galvenie uzdevumi ir: zināt skiču izgatavošanas un noformēšanas prasības; prast detaļu formas analīzes gaitā noteikt vajadzīgo projekciju skaitu un to saturu; zināt projekciju zīmēšanas, izmēru noteikšanas un detaļas mērīšanas operācijas secību; prast noteikt pareizo attēlu lielumu un lietderīgi izvietot tos lapā; apgūt un prast lietot mērinstrumentus, tabulas, rokasgrāmatas izmēru un vītnes parametru noteikšanai. 1. SKICE 1.1. Skices izpildīšanas secība Skice ir attēls, kuru izpilda ar brīvu roku, bez rasēšanas instrumentu lietošanas. Pēc satura skice neatšķiras no rasējuma, tādēļ attēlus veido pēc tiem pašiem noteikumiem, kas attiecas uz rasējumu izpildīšanu un noformēšanu. Skicējot neievēro mērogu, bet saglabā detaļas elementu proporcijas. Skicē ir jāuzrāda visi izmēri, kas nepieciešami detaļas izgatavošanai. Ērtības labad, skices vēlams izpildīt uz rūtiņu papīra. Skices izgatavošanas procesu var nosacīti sadalīt sešos galvenos etapos (1. att.).

3 3 1. etaps. Sagatavošanās stadijā iepazīstas ar attēlojamo detaļu tās nosaukums, pielietojums, materiāls u.t.t. Nosaka detaļas ģeometrisko formu kopumā, izanalizējot, no kādiem atsevišķiem vienkāršiem ģeometriskiem objektiem sastāv tās elementi. Izvēlas detaļas galveno skatu. Nosaka nepieciešamo attēlu skaitu, griezumus un šķēlumus. Attēlu skaitam jābūt minimālam, bet pietiekamam, lai iegūtu pilnīgu priekšstatu par detaļas formu un izmēriem. 2. etaps. Skices izpildīšanu sāk ar vajadzīgā formāta papīra lapas izvēli. Novelk rāmīti un atstāj vietu rakstlaukumam. Veic attēlu kompozīciju lapas darba laukumā, novelkot ar vāji redzamām līnijām katra attēla gabarītu taisnstūri. Skicē nelieto mērogu! 3. etaps. Novelk nepieciešamās asu un centra līnijas. Detaļas skatos viegli novelk redzamās kontūrlīnijas. Attēlojot detaļu, ievēro tikai elementu izmēru attiecības (proporcijas). Riņķa līniju veido pakāpeniski. Vispirms ar vieglām līnijām uzvelk riņķa līnijai apvilktu kvadrātu, tad aizzīmē rādiusus diagonālajos virzienos un tos pagarina uz visām pusēm. Darba pareizas izpildes priekšnoteikums ir vienlaicīga visu skatu veidošana. Nav pareizi vienlaicīgi zīmēt projekcijas, mērīt detaļu un atzīmēt skicē izmērus! Skicē, tāpat kā rasējumā, jāievēro attēlu projekciju sakarība. 4. etaps. Attēlo urbumus, veido noapaļojuma rādiusus. Izpilda nepieciešamos griezumus un šķēlumus detaļas iekšējo kontūru atsegšanai. 5. etaps. Nosaka nepieciešamos izmērus, kuri pilnībā raksturo detaļu. Novelk iznesuma līnijas, mērlīnijas un mērbultiņas. Pārvelk kontūrlīnijas ar pamatlīniju. 6. etaps. Ar mērinstrumentiem izmēra detaļu. Izvieto mērskaitļus un nosacītos apzīmējumus (virsmas raupjuma apzīmējumus, tehniskos noteikumus, u.t.t.). Iesvītro griezumu. Noformē rakstlaukumu un pārbauda skici.

4 4 1. etaps 2. etaps b a Galvenais skats a Kreisais sānskats a b Virsskats b Kreisais sānskats Galvenais skats Rakstlaukums 3. etaps 4. etaps 5. etaps 6. etaps R15 30 M urb. 12 R att.

5 5 KONTROLJAUTĀJUMI. Kas ir skice? Kādā secībā izpilda skici? 1.2. Mērinstrumenti un detaļu mērīšana Detaļu mērīšanai lieto metāla lineālu, bīdmēru, šablonus rādiusu mērīšanai un citus instrumentus. Mērījumus ieteicams izpildīt šādā secībā: Izmēra visus lineāros lielumus, ieskaitot diametrus. Nosaka centra attālumus. Mēra liekto virsmu rādiusus. 2. attēlā parādīta detaļas mērīšana ar metāla lineālu. Ja detaļai ir pakāpienveida forma, tad kā palīglīdzekli lieto trīsstūri. 3. attēla redzams, kā nosaka attālumu starp urbumu centriem, ja urbumu diametri ir vienādi. Ja urbumu diametri ir dažādi (4. att.), tad ar lineālu izmēra attālumu starp urbumu tuvākajiem punktiem un šim attālumam pieskaita lielā un mazā urbuma rādiusu summu. 0 mm mm mm 0 mm att. 3. att. 4. att. Liekuma rādiusu mērīšana ar šablonu parādīta 5. attēlā. Ar bīdmēra palīdzību var izmērīt ārējos un iekšējos izmērus, ka arī urbumu dziļumus (6. att.). R10 R15 5. att. Bīdmērs ir garuma mērinstruments, kas sastāv no pamatlineāla ar skalu un atskaites sistēmas, kuras pamatā ir nonijs. Nonijs ir īsa bīdāma skala, kas var kustēties gar nekustīgo pamatskalu. Uz nonija var nolasīt pamatskalas iedaļu intervāla daļas. Nonijus parasti izgatavo ar nolasījuma lielumu 0,1 vai 0,05

6 6 (atsevišķos gadījumos arī 0,02) mm. Atkarībā no bīdmēra izmēriem ar to var mērīt lielumus no 0 līdz 200 un vairāk milimetriem ar precizitāti līdz 0,02 mm. Mērot ar bīdmēru, veselos milimetrus nolasa no bīdmēra pamatskalas, tos atskaitot pret nonija skalas nulles iedaļu, bet milimetru desmitdaļas un simtdaļas nosaka tā nonija iedaļa, kura visprecīzāk sakrīt ar kādu no pamatskalas milimetru iedaļām. Mērīšanas secība un mērījuma rezultāta iegūšana, pie nosacījuma, ka bīdmērs ir pārbaudīts un tam nav t.s. nulles kļūda, ir sekojoša un parādīta sekojošā attēlā. d1 Iekšējais mērtausts Fiksācijas skrūve Dziļuma mērtausts h ,1mm Nonijs mm Pamatskala d Ārējais mērtausts 1. nolasījums 2. nolasījums att. 0,1mm 1. Iespīlē mērāmo priekšmetu starp mērtaustiem ārējiem, iekšējiem vai dziļuma. 2. Ar fiksācijas skrūvi (mācību bīdmēriem var arī nebūt) nostiprina slīdošo mērtaustu. 3. Nolasa nonija nulles iedaļas (vai pirmās iedaļas no kreisās puses) stāvokli veselos milimetros uz pamatskalas, šajā gadījumā 23 mm. 4. Atrod, kāda nonija iedaļa sakrīt ar pamatskalas iedaļu. Šajā gadījumā tā ir Summējot šo rezultātu iepriekšējam skaitlim iegūst galīgā mērījuma rezultātu, kurš šajā gadījumā ir 23,7 mm. KONTROLJAUTĀJUMI. Kādā gadījumā skicē detaļas attēlus izpilda samazinātā veidā? Kādā gadījumā skicē detaļas attēlus izpilda palielinātā veidā? Vai skicē ir jācenšas ieturēt detaļas proporcijas? Kāda veida detaļas var attēlot vienā projekcijā, lietojot attiecīgas Ø un zīmes? Kā atļauts attēlot vienāda biezuma detaļas? Kā pieņemts attēlot garas detaļas ar vienveidīgu uzbūvi?

7 7 2. VĪTNE Vītņu savienojumus lieto nekustīgos un kustīgos izjaucamos elementos. Izjaucamu mašīnu un mehānismu detaļu nekustīgai savienošanai izmanto sastiprinājuma vītnes. Visplašāk lietotie vītņoto savienojumu standartizētie sastiprinājuma elementi un to nosaukumi parādīti uzskatāmajā attēlā (7. att.). 7. att. Kustīgos savienojumos vītnes izmanto rotācijas kustības pārveidošanai virzes kustībā, piemēram, metālgriešanas darbgaldu kustīgās skrūves, gaitas un kravas celšanas (domkratu) skrūvēs. Vītņotu virsmu veido plakans profils (veidule), kurš pārvietojas pa cilindrisku vai konisku vītnes līniju 1, bet profila plakne iet caur cilindra vai konusa asi. Šādi veidotu vītni attiecīgi sauc par cilindrisku (8. att.) vai konisku (9. att.) vītni. Atkarībā no vītni veidojošā profila formas izšķir trīsstūrvītni, trapecvītni, apaļvītni, zāģvītni, utt. Profila Gājiens P =P Solis P h Solis P ϕ Viengājiena vītne Vītnes ass 8. att. 9. att. punkta pārvietojumu ass virzienā viena pilna apgrieziena laikā sauc par vītnes gājienu. Ja vītni vienlaicīgi veido vairākas veidules, rodas daudzgājienu vītne. Daudzgājienu vītni raksturo gājienu skaits n, vītnes solis P un vītnes gājiens P h, pie kam P h =n P (10. un 11. att.). Viengājiena vītnēm gājiens vienāds ar soli. Vītnes 1 Vītnes līnija veidojas, ja punkts griežas ap nekustīgu asi un vienlaicīgi pārvietojas ass virzienā.

8 8 solis P ir attālums vītnes ass virzienā starp profila divām blakus esošām vienāda nosaukuma sānu malām. Izšķir labo un kreiso vītni. Labo vītni veido plakans profils, rotējot pulksteņa Gājiens P h=2p Solis P Gājiens P Solis P h =3P Divgājienu vītne Trīsgājienu vītne 10. att. 11. att. rādītāja kustības virzienā un vienmērīgi pārvietojoties gar asi virzienā projām no skatītāja. Kreiso vītni veido plakans profils, rotējot pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam un vienmērīgi pārvietojoties gar asi virzienā projām no skatītāja. Vītnes parametri ir: a) vītnes ārējais diametrs d iedomātā ap ārējās vītnes izciļņu virsotnēm apvilktā vai iekšējās vītnes rievās ievilktā cilindra diametrs; b) vītnes iekšējais diametrs d 1 iedomātā ārējās vītnes rievās ievilktā vai ap iekšējās vītnes izciļņiem apvilktā cilindra diametrs; c) vītnes vidējais diametrs d 2 iedomāta cilindra diametrs, kura veidules krusto vītnes profilu tā, lai rievu platums būtu vienāds ar vītnes nominālā izmēra pusi; d) vītnes profils vītnes šķēluma laukums ar plakni, kas iet caur vītnes asi; e) profila leņķis leņķis starp profila sānu malām; f) vītnes solis P attālums, kas mērīts paralēli vītnes asij, starp profila divām blakus esošām vienāda nosaukuma sānu malām; g) koniskās vītnes solis P nogriežņa, kas savieno vītnes profila divas blakus esošās šaurleņķa virsotnes, projekcija uz vītnes ass; h) koniskās vītnes pamatplakne l 2 aprēķina šķēlums dotajā attālumā no konusa bāzes; i) vītnes gājiens P h attālums, kas mērīts paralēli vītnes asij starp profila divām tuvākajām vienāda nosaukuma malām, kuras pieder vienai un tai pašai skrūves virsmai. Vītnes rasējumos (skatos un griezumos) neattēlo to patiesajā izskatā (12. att.), jo tas ir ļoti darbietilpīgs process, bet gan parāda nosacīti. Divu detaļu vītņu savienojumā vienai detaļai ir ārējā vītne (veidota uz stieņa), bet otrai - iekšējā vītne (veidota urbumā). Ārējo vītni uz stieņa (skrūvei) attēlo kā 13. attēlā a ar nepārtrauktu pamatlīniju velk vītnes ārējo diametru d un ar tievu nepārtrauktu līniju vītnes iekšējo diametru d 1. Iekšējo vītni urbumā (uzgrieznim) attēlo kā 13. attēlā b garengriezumā ar nepārtrauktu pamatlīniju velk vītnes iekšējo diametru d 1 un ar tievu nepārtrauktu līniju vītnes ārējo diametru d. Attēlos, ko iegūst skrūves asij perpendikulārā projekciju plaknē, vītnes iekšējos un ārējos diametrus velk analogi, turklāt tievo līniju velk apmēram ¾ no pilnas riņķa līnijas ar pārtraukumu jebkurā vietā

9 9 (13. att. b). Fāzītes šādos skatos kā arējai, tā iekšējai vītnei nosacīti neparāda. Tievās nepārtrauktās līnijas attālums no pamatlīnijas ir ne mazāks par 0,8 mm, bet ne lielāks par vītnes soli. Svītrojumu griezumā un šķēlumā vienmēr aizpilda līdz nepārtrauktajai pamatlīnijai. Vītnes rieva Vītnes izcilnis Solis P d d2 d1 Iekšējā vītne Vītnes rieva Vītnes izcilnis Ārējā vītne 12. att. 13. att. Koniskās vītnes nosacītā attēlošana dažādos skatos rasējumā parādīta 14. attēlā, bet garengriezumā 17. attēlā divu detaļu vītņu savienojumā. 14.att.

10 10 KONTROLJAUTĀJUMI. Kā attēlo ārējo (vītni uz stieņa) un iekšējo (vītni urbumā) vītni? 2.1. Vītņu veidi un to apzīmējumi Galvenais vītnes elements ir tās profils, kuru nosaka attiecīgais standarts. Mašīnbūvē un celtniecībā plašāk izmantoto dažādo tipu vītnes un to apzīmējumi doti turpmāk Metriskā vītne Metrisko vītni visbiežāk lieto sastiprinājuma detaļās. Vītnes profils ir vienādmalu trīsstūris ar noapaļotām virsotnēm (15. att.). Praksē lieto metriskās vītnes ar pamatsoli vai smalko soli. P P 8 Uzgrieznis H R 3 8 H 5 8 H h= H d Skrūve d 2 H 6 H 4 d 1 P 4 P 2 Vītnes ass 90 H=0,86603 P h=0,54125 P d 3 2=d- d 8 H 1=d-2 h 15. att. Rasējumā vītnes uzdošanai mērlīniju izliek vītnes ārējam (nominālam) diametram kā parādīts 16. attēlā. Metrisko vītni ar pamatsoli apzīmē ar burtu M un ārējā diametra izmēru, piemēram, M24. Vienādiem nomināliem diametriem var atbilst dažāds smalkais solis (sk. Tabulā 1), tāpēc soli rasējumā uzrāda aiz nominālā diametra, piemēram, M16 0,5. Kreisās vītnes apzīmēšanai aiz nominālā diametra un soļa pievieno burtus LH (left hand). Metriskās vītnes pamatsoli apzīmējumā neuzrāda.

11 att. KONTROLJAUTĀJUMI. Ar ko atšķiras metriskās smalkvītnes no pamatvītnes? Ar ko atšķiras apzīmējumi metriskajai vītnei ar pamatsoli un ar smalko soli? Cilindriskā cauruļvītne Cilindriskā cauruļvītni lieto cauruļvadu savienojumos. Cauruļvītnes standartizētas pēc caurules iekšējā diametra, tāpēc rasējumos izmēru atzīmē ar vienu bultiņu un iznesuma līnijas plauktiņu (17. att.). Uz plauktiņa pieraksta burtu G un caurules iekšējo (caurplūdes) diametru bez collu zīmes ( ), piemēram, G1¾. Cauruļvītnes soli nosaka vijumu skaits uz vienu collu. 17. att. KONTROLJAUTĀJUMI. Ar ko atšķiras cauruļvītne no metriskās vītnes? Kā apzīmē un rasējumā pieraksta cilindriskās cauruļvītnes izmēru? Koniskā cauruļvītne Konisko cauruļvītni lieto cauruļvadu savienojumos, kas strādā augstā šķidruma vai gāzes spiedienā, lai nodrošinātu hermētiskumu. Caurules konusa veidules un rotācijas ass veidotais leņķis φ=1 o (sk att.) jeb koniskums K=1/16=6,25%. Koniskās cauruļvītnes diametrus d, d 1 un d 2 nosaka pamatplaknē

12 12 (18. att.), kas sakrīt ar tās detaļas gala virsmu, kurai ir iekšējā vītne. Praktiski pamatplaknes attālums l 2 ir puse no pilnas vītnes garuma l 1. d1 d dc Pamatplakne 18. att. l 1 l 2 Rasējumos izmēru atzīmē ar vienu bultiņu un iznesuma līnijas plauktiņu, uz kura pieraksta apzīmējumu, kas sastāv no burta (R - ārējai, bet Rc - iekšējai vītnei) un vītnes izmēra apzīmējuma, piemēram, R c 1½ (19. att.). 19. att Collu vītne Collu vītni galvenokārt lieto importa iekārtu detaļu izgatavošanai remonta gadījumos. Mērlīniju izliek vītnes ārējam diametram kā metriskās vītnes gadījumā. Vītnes izmēru uzdod collās ar collas zīmi, piemēram, 1¾ (20. att.). Collu vītnes soli nosaka vijumu skaits uz vienu collu. Collu vītnei parasti ir lielāks solis salīdzinājumā ar cauruļvītni. Collu vītnei var būt arī smalkā vītne, piemēram, 1½ x18.

13 Trapecvītne 20. att. Trapecvītni izmanto kustības pārnešanai mehānismos ar lielām slodzēm. Mērlīniju izliek vītnes ārējam diametram kā metriskās vītnes gadījumā. Vītnes apzīmējums sastāv no burtiem Tr, ārējā diametra un soļa izmēriem, piemēram, Tr26 2 (21. att.). Tr32x6(P3)LH Atbalsta vītne 21. att. Atbalsta vītni lieto lielas vienvirziena aksiālas slodzes gadījumā. Mērlīniju izliek vītnes ārējam diametram kā metriskās vītnes gadījumā. Atbalsta vītnes nosacītajā apzīmējumā ietilpst burts S, nominālais diametrs un solis, piemēram, S60 8 (22. att.). 22.att.

14 Taisnstūrvītne Taisnstūrvītni ar nestandarta profilu attēlo kā parasti, bet tās izgatavošanai ir jāuzdod visi nepieciešamie izmēri. Papildus ziņas - gājienu skaits, vītnes virziens un citas - raksta uz iznesuma līnijas plauktiņa, pievienojot vārdu Vītne kā parādīts (23. att.). 23. att Vītnes izskreja, fāzītes, ievirpojumi Vītnes formēšanas procesā veido ārējos vai iekšējos ievirpojumus instrumenta izejai (24. att. a). Ievirpojumu formu un detalizētus izmērus parasti uzrāda iznestajos elementos palielinātā mērogā (24. att. b un 24. att. c).

15 15 Ārējais ievirpojums Iekšējais ievirpojums a Grieznis Grieznis f 2 f 2 B b A d f A (M 4:1) B (M 4:1) d c R R f 1 f 2 d f f 1 f 2 d 24. att. Detaļu saskrūvēšanas atvieglošanai vītnēm parasti izveido fāzītes. Ja fāzītes ir 45 o leņķī, izmērus uzdod vienkāršoti, norādot katetes garumu ass virzienā un leņķi, piemēram, 2x45 o vai 1,6x45 o (25. att. ). Ja, turpretī, fāzītes leņķis atšķiras no 45 o, tad izmērus izliek saskaņā ar konusu dimensionēšanas likumiem. 2x45 1,6x M24x2 M24x1,5 25. att. Vienkāršotajos vītņu attēlojumos rasējumā pilna profila vītņotās daļas garumu ass virzienā uz stieņa un urbumā norobežo ar pamatlīniju un dimensionē kā parādīts 26. attēlā. Piemēram, 24 norāda cilindriskā stieņa garumu, bet 18 ir vītņotās daļas garums. Līdzīgi, 25 ir cilindriskā urbuma dziļums, bet 20 vītņotās daļas garums urbumā att.

16 Vītnes parametru noteikšana Praksē lieto dažādas vītnes ar atšķirīgiem parametriem. Visas vītnes ir standartizētas, izņemot taisnstūra profila vītnes. Visplašāk izplatītajām vītnēm profila formu un izmērus, soli un diametru nosaka attiecīgo vītņu standarti. Vītnes ārējo vai iekšējo diametru izmēra ar bīdmēru. Vītnes profila un soļa noteikšanai lieto vītņmēru metāla šablonu ar zāģveida izgriezumiem komplektu. Metriskās vītnes soļa noteikšanai lieto vītņmēru ar uzrakstu M60 o (27. att. a). No šablona komplekta izvēlas to plāksnīti, kas ar zobiem cieši iekļaujas vītnes iedobumos (27. att. b). Uz šablona norādītais skaitlis ir vītnes soļa lielums milimetros. Liela izmēra vītnēm soļa vērtību var viegli izmērīt ar metāla lineālu (27. att. c). Vītnes soli var noteikt pēc tās nospieduma uz papīra, izvēloties pēc iespējas lielāku iedaļu skaitu n (27. att. d). Ar bīdmēru izmērītais stieņa vītnes ārējais diametrs un vītnes solis ir nepieciešamie dati ārējās vītnes parametru uzdošanai rasējumā. Lai noteiktu vītnes izmēru urbumā, jāizmēra tās iekšējais diametrs un solis. Pēc iegūtajiem mērījumiem no vītņu standartu tabulām nosaka vītnes ārējo diametru, kuru līdz ar vītnes soli uzrāda vītnes nosacītajā apzīmējumā. Vītnes parametru noteikšanas shēma ārējai un iekšējai vītnei parādīta tabulā. Piemērs. Metriskās vītnes noteikšana. Darbība Ārējai vītnei Iekšējai vītnei 1. mērījums 2. mērījums Izmēra vītnes ārējo diametru d Izmēra vītnes iekšējo diametru d ,4 P=2,5 Aprēķini - Noteikšana Apzīmēšana rasējumā 2,5 mm solis ir pamatsolis vītnei ar nominālo diametru 24 M24 Izmēra vītnes soli P 27. att. Pēc d un P un lietojot tabulu 1 P=1,5 d=d 1 +1,08 P d=22,4+1,08 1,5 24 1,5 mm ir smalkais solis vītnei ar nominālo diametru 24 M24 1,5 Collvītnes un cilindriskās cauruļvītnes vijumu skaita uz vienu collu noteikšanai lieto vītņmēru ar uzrakstu Д55 o (Д saīsinājums no krievu vārda дюйм colla). Piemēram, uzraksts 18H (saīsinājums no krievu vārda H ниток vijumi) uz šablona atbilst collvītnei ar 18 vijumiem uz vienu collu. Collvītnes un cilindriskās cauruļvītnes

17 17 nosacītā izmēra noteikšanai jālieto vītņu tabulas rokasgrāmatās vai attiecīgo vītņu standartos. Tabula1. Metriskās vītnes diametri un soļi Diametri, d (mm) Solis, P (mm) Pamat Smalkie soļi rinda rinda rinda solis 1,25 1,00 0,75 0,50 0,35 0,25 0,20 1 0,25 0,20 1,1 0,25 0,20 1,2 0,25 0,20 1,4 0,30 0,20 1,6 0,35 0,20 1,8 0,35 0,20 2 0,40 0,25 2,2 0,45 0,25 2,5 0,45 0,35 3 0,50 0,35 3,5 (0,60) 0,35 4 0,70 0,50 4,5 (0,75) 0,50 5 0,8 0,50 (5,5) 0,50 6 1,00 0,75 0,50 7 1,00 0,75 0,50 8 1,25 1,00 0,75 0,50 9 (1,25) 1,00 0,75 0, ,50 1,25 1,00 0,75 0,50 1. r 2. r 3. r Pam.s ,50 1,25 1,00 0,75 0,50 11 (1,50) 1,00 0,75 0, ,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0, ,50 1,25 1,00 0,75 0, ,50 (1,00) ,50 1,00 0,75 0, ,50 (1,00) 18 1,50 1,00 0,75 0, ,5 2 1,50 1,00 0,75 0, ,5 2 1,50 1,00 0,75 0, ,5 2 1,50 1,00 0, ,50 (1,00) (26) 2 1, ,50 1,00 0,75 (28) 2 1,50 1, ,5 (3) 2 1,50 1,00 0,75 (32) 2 1, ,5 (3) 2 1, ,50 1,00 0, ,50 1,00 (38) 1, ,50 1,00 40 (3) (2) 1, ,5 (4) 3 2 1,50 1, ,5 (4) 3 2 1,50 1, (4) 3 2 1,50 1,00

18 18 Lekcijas konspekts 2.4. Vītņotas detaļas skice Vītņotas detaļas skices piemērs ir parādīts 28. attēlā. 28. att. 2006, M. Dobelis, E. Leja, G. Veide RTU

19 19 Uzskicētai detaļai ir divas ārējās metriskās smalkvītnes M20x1,5 un M24x1,5, kā arī metriskā pamatvītne M12 urbumā. Detaļa izgatavota no bronzas, kuras marka un valsts standarts ir ierakstīts skices rakstlaukumā ailē zem detaļas nosaukuma. Vītņotas detaļas skice jāveido pēc vispārīgiem detaļu skiču izgatavošanas noteikumiem. Vītne ir jāattēlo nosacīti. Detaļas vītņotās daļas formu un izmērus var noskaidrot pēc viena attēla (skata, griezuma vai to apvienojuma), ja šajā attēlā ir redzams ne tikai vītņotās virsmas diametrs, bet arī tās garums. Ja detaļas formu veido koaksiālas rotācijas virsmas, tad detaļai pietiek ar vienu attēlu, kurā izvieto visus nepieciešamos izmērus. Tādas detaļas kā uzgriežņi, uzmavas, uzgaļi, bultskrūves, kuras ar uzgriežņa atslēgas palīdzību tiek saskrūvētas ar citām detaļām, bez koaksiālām rotācijas virsmām satur arī vienādmalu četrstūra, sešstūra vai astoņstūra prizmas formu. Prizmatiskās formas detaļas jāattēlo vismaz divās projekcijās. Prizma jānovieto tā, lai pretskatā nesagrozīti projicētos prizmas augstums un pamatnes daudzstūra apvilktās riņķa līnijas diametrs. 29. attēlā parādīta riņķa līnijas un vienādmalu sešstūra skicēšana. Riņķa līniju var viegli uzskicēt ievelkot to kvadrātā vispirms ar svītrlīnijām pēc tam pārvelkot ar vajadzīgā platuma līnijām. Skicējot vienādmalu sešstūri jāievēro tas, ka attālums no centra līdz malai ir 5 vienības, bet - no centra līdz virsotnei 6 vienības. Sešstūra malas garums ir 6 vienības. 6 vienības 5 vienības 3 vienības 29. att Divas saskrūvētas detaļas Katra mašīna vai mezgls sastāv no atsevišķām savā starpā savienotām detaļām. Detaļu savienojumi var būt divējādi: izjaucami un neizjaucami. Par izjaucamiem sauc tādus savienojumus, kurus var izjaukt, nebojājot sastiprināšanas elementus. Izjaucami savienojumi var būt kustīgi un nekustīgi. Mūsdienu mašīnbūvniecībā plaši izplatīti vītņu savienojumi: ar bultskrūvi, ar tapskrūvi, ar galvskrūvi. Vītņu savienojumu paraugi redzami 30. un 31. attēlā.

20 20 Urbumā ieskrūvēto skrūvi kopsalikuma rasējumā attēlo pilnīgi, tādēļ urbuma līnijas skrūves vietā jāpārtrauc. Svītrojumu izpilda līdz redzamajai kontūrlīnijai (30. att). d d 30. att. 31. att.

21 21 Divas saskrūvējamās detaļas (31. att.) attēlo vadoties no tiem pašiem principiem. Vītņu savienojuma griezumā urbumā (2. detaļa ) rāda tikai to vītnes daļu, kuru neaizsedz stieņa (1. detaļa ) vītne. Saskrūvētās detaļas griezumā iesvītro pretējos virzienos. Ja ieskrūvētā detaļa ir bez urbumiem, tad to nešķeļ. KONTROLJAUTĀJUMI. Kādi ir vītņveida virsmu galvenie parametri? Kā var noteikt vītnes profilu un vītnes soli? Kā attēlo vītni divu detaļu savienojumā?

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts no grāmatas:andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5-5) kārtas (rajonu) uzdevumi un atrisinājumi" LATVIJAS RAJONU 43 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 43 Pārlokot

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

"Profesora Cipariņa klubs" 2005./06. m.g. 1. nodarbības uzdevumu atrisinājumi. A grupa

Profesora Cipariņa klubs 2005./06. m.g. 1. nodarbības uzdevumu atrisinājumi. A grupa "Profesora Cipariņa klubs" 005./06. m.g.. nodarbības udevumu atrisinājumi A grupa. Viegli pārbaudīt, ka 3 4=44. Tātad meklējamie skaitļi var būt ; 3; 4. Pierādīsim, ka tie nevar būt citādi. Tiešām, ivēloties

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 39. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 39. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts o grāmatas:adžās Agis, Bērziņa Aa, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (-) kārtas (rajou) uzdevumi u atrisiājumi" LATVIJAS RAJONU 9 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 9 Ir jāaprēķia 00-ais

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Dr. oec, docente, Silvija Kristapsone 29.10.2015. 1 I. Zinātniskās pētniecības

Διαβάστε περισσότερα

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss)

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Būvkonstrukciju profesora grupa KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) LABORATORIJAS DARBI RTU Rīga, 004 Laboratorijas darbi paredzēti RTU būvniecības specialitāšu

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Elektronikas pamati 1. daļa

Elektronikas pamati 1. daļa Egmonts Pavlovskis Elektronikas pamati 1. daļa Mācību līdzeklis interešu izglītības elektronikas pulciņu audzēkņiem un citiem interesentiem Mācību līdzeklis tapis Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta

Διαβάστε περισσότερα

Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē

Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē LŪZNAVAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA Vilis Pauliņš Metodiskā izstrādne Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē Praktisko mācību priekšmeta programma 64 stundām LŪZNAVA 2008 Saturs

Διαβάστε περισσότερα

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 Saules iela 8, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018 Тālr. 630 50600, 630 26033, fakss 630 50230 www.poliurs.lv e-pasts: info@poliurs.lv SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 2010 SATURS

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga 2015 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu...

Διαβάστε περισσότερα

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum).

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum). 1. ZĀĻU NOSAUKUMS HICONCIL 125 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai HICONCIL 250 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika pielietojot 3M Dynatel sērijas kabeĝu meklēšanas iekārtas 1998.gada augusts 80-6108-6216-3-С 2 Saturs 1.nodaĜa. KabeĜa trases meklēšanas pamati 1. Ievads...7

Διαβάστε περισσότερα

EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi

EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi Izplatītājs: SIA Kompozītmateriāli Kalna iela 4, Rīga LV-1003, +371 29112229, www.grateko.lv PAMATINFORMĀCIJA Epoksīda sveķi ir materiāls, uz kuru bāzes tiek sagatavotas

Διαβάστε περισσότερα

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi 6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi Endogēnās augsmes teorija (1980.-jos gados) Klasiskās un neoklasiskās augsmes teorijās un modeļos ir paredzēts, ka ilgtermiņa posmā ekonomiskā izaugsme

Διαβάστε περισσότερα

Mācību-metodiskais līdzeklis Profesionālās vidējas izglītības programma «Autotransports» mācību priekšmets «Automobiļu uzbūve» izstrādāts ESF projekta

Mācību-metodiskais līdzeklis Profesionālās vidējas izglītības programma «Autotransports» mācību priekšmets «Automobiļu uzbūve» izstrādāts ESF projekta Mācību-metodiskais līdzeklis Profesionālās vidējas izglītības programma «Autotransports» mācību priekšmets «Automobiļu uzbūve» izstrādāts ESF projekta Mācību centra RIMAN sākotnējās profesionālās izglītības

Διαβάστε περισσότερα

Mitohondriji 12. tēma

Mitohondriji 12. tēma Mitohondriji 12. tēma Mitohondriji Forma un novietojums šūnā Uzbūve Dalīšanās Mitohondriju DNS Mitohondriju DNS replikācija Mitohondriju genoma ekspresija Mitohondriju membrānas Olbaltumvielu imports mitohondrijos

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Euthyrox 25 mikrogrami tabletes Euthyrox 100 mikrogrami tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viena Euthyrox 25 mikrogrami tablete satur 25 mikrogramus nātrija

Διαβάστε περισσότερα

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 2 Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 1.0. redakcija Izmaiņas šajā dokumentā Redakcija Izmaiņas 1,0 Pirmā redakcija Kā sagatavot klasificēšanas

Διαβάστε περισσότερα

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI Sistēmas un iekārtu darbības pamatprincipi Apraksts Attālinātā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma ir iekārtu kopums,

Διαβάστε περισσότερα

KONVERĢENCES ZIŅOJUMS

KONVERĢENCES ZIŅOJUMS LV KONVERĢENCES ZIŅOJUMS 2010. GADA MAIJS Visās 2010. gada publikācijās attēlots 500 euro banknotes motīvs. KONVERĢENCES ZIŅOJUMS 2010. GADA MAIJS Eiropas Centrālā banka, 2010 Adrese Kaiserstrasse 29 60311

Διαβάστε περισσότερα

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze Tehniskā informācija Montāžas instrukcija Izdevums Jūlijs 2007 Mēs paturam sev tiesības veikt tehniskās izmaiħas, kas saistītas ar produktu pilnveidošanu! MG3-ZM-L Gāze LV Satura rādītājs 1 Vispārīgie

Διαβάστε περισσότερα

SASKAŅOTS ZVA

SASKAŅOTS ZVA 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Ciloxan 3 mg/ml acu pilieni, šķīdums. 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 ml šķīduma satur 3 mg ciprofloksacīna (ciprofloxacinum) (hidrohlorīda veidā). Palīgvielas: Viens ml

Διαβάστε περισσότερα

J. Dravnieks Matemātiskās statistikas metodes sporta zinātnē

J. Dravnieks Matemātiskās statistikas metodes sporta zinātnē J. Dravieks Matemātiskās statistikas metodes sporta ziātē Mācību grāmata LSPA studetiem, maģistratiem, doktoratiem RĪGA - 004 Juris Dravieks, 004. Matemātiskās statistikas metodes sporta ziātē SATURS IEVADS...

Διαβάστε περισσότερα

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE TEHNISKĀ FAKULTĀTE LAUKSAIMNIECĪBAS ENERĂĒTIKAS INSTITŪTS I l mārs Žanis Kl e g e r i s L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA Studiju materiāli Lekciju konspekts.

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē.

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē. E-MANUAL Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē www.samsung.com/register Modeļa Sērijas nr. Saturs Video ierīču pievienošana Ātrās

Διαβάστε περισσότερα

Pakauða. lielâ atvere. Pamatdaïa. No ârpuses

Pakauða. lielâ atvere. Pamatdaïa. No ârpuses Pakauða ârçjais paugurs Pakauða augstâkâ lînija Pakauða ârçjâ ðíautne Pakauða augðçjâ lînija Locîtavpaugura bedrîte Jûga izaugums Jûga ierobs Rîkles pauguriòð Pakauða lielâ atvere No ârpuses Pamatdaïa

Διαβάστε περισσότερα

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 139 Pirmais izdevums 2013 PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI AS Latvenergo, teksts, 2013 Biedrība Latvijas Elektrotehniskā komisija, noformējums, makets,

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006)

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) Rajona olimpiādes uzdevumi 9. klasei Atrisināt tālāk dotos 6 uzdevumus! Risinājumā parādīt arī visus aprēķinus! Rakstīt glītā, salasāmā rokrakstā! Uz risinājumu

Διαβάστε περισσότερα

8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA. Globålås tendences

8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA. Globålås tendences 8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA Valsts iedzîvotåju veselîbas ståvoklis bieωi tiek noteikts, izmantojot divus statistikas rådîtåjus jadzimußo paredzamo müωa ilgumu mirstîbas procentu attiecîbå uz bérniem

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Onbrez Breezhaler 150 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra kapsula satur indakaterola maleātu,

Διαβάστε περισσότερα

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS. PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS. PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra tablete kā aktīvo vielu satur 5,0 mg prednizolona (Prednisolonum). Tabletes satur laktozi.

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Aerivio Spiromax 50 mikrogrami/500 mikrogrami inhalācijas pulveris 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra nomērītā deva satur 50 mikrogramus salmeterola

Διαβάστε περισσότερα

SATURA RĀDĪTĀJS. MĀJU KANALIZĀCIJAS SISTĒMA Uponor kanalizācijas sistēma iekšdarbiem un ārdarbiem SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS

SATURA RĀDĪTĀJS. MĀJU KANALIZĀCIJAS SISTĒMA Uponor kanalizācijas sistēma iekšdarbiem un ārdarbiem SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS SATURA RĀDĪTĀJS SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS Uponor PE cauruļvadu sistēmas... 3 Uponor ProFuse caurules ūdensapgādei... 3 PEM caurules ūdensapgādei... 4 PEH caurules ūdensapgādei... 5 Uponor ProFuse un

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) ΜορφέςτέχνηςκαιΚινήματα /Art Styles and Movements / Mākslasstili un kustības GREEK ENGLISH LATVIAN Εφαρμοςμζνεσ τζχνεσ: Διαφζρουν από τισ καλζσ

Διαβάστε περισσότερα

Izstrādājumu cenrādis 2014

Izstrādājumu cenrādis 2014 Izstrādājumu cenrādis 0 Derīgs no 0 gada. maija LATVIJA www.rockwool.lv Jūsu uzticamais partneris izolācijas jautājumos! DROŠAS ĒKAS DROŠĀKAI DZĪVEI ROCKWOOL akmens vates izolācija pasargā Jūsu ēkas no

Διαβάστε περισσότερα

5. LEKCIJA NODALĪJUMS: SĒKLAUGI SPERMATOPHYTA. Prof. emer., Dr. biol. Valdis Ģirts Balodis Dr. biol. Iluta Dauškane

5. LEKCIJA NODALĪJUMS: SĒKLAUGI SPERMATOPHYTA. Prof. emer., Dr. biol. Valdis Ģirts Balodis Dr. biol. Iluta Dauškane Prof. emer., Dr. biol. Valdis Ģirts Balodis Dr. biol. Iluta Dauškane 5. LEKCIJA NODALĪJUMS: SĒKLAUGI SPERMATOPHYTA ZIEDS...2 MIKROSPORANGIJS, MIKROGAMETOFĪTS...3 SĒKLAIZMETNIS, MEGASPORA, MEGAGAMETOFĪTS...4

Διαβάστε περισσότερα

MS EXCEL pievienojumprogramma STATISTIKA 3.11

MS EXCEL pievienojumprogramma STATISTIKA 3.11 LATVIJAS SORTA EDAGOĢIJAS AKADĒMIJA Juris Dravieks MS EXCEL pievieojumprogramma STATISTIKA 3.11 Mācību līdzeklis - rokasgrāmata LSA studetiem, maģistratiem, doktoratiem apildiāts RĪGA - 013 Juris Dravieks,

Διαβάστε περισσότερα

PIRMDIENA, GADA 6. JŪNIJS

PIRMDIENA, GADA 6. JŪNIJS 06-06-2011 1 PIRMDIENA, 2011. GADA 6. JŪNIJS SĒDI VADA: J. BUZEK Priekšsēdētājs (Sēdi atklāja plkst. 17.00) 1. Sesijas atsākšana Priekšsēdētājs. Es pasludinu par atsāktu Eiropas Parlamenta sesiju, kas

Διαβάστε περισσότερα

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc Satura rādītājs

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc  Satura rādītājs SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc www.slo.lv Satura rādītājs Par SLO Latvia...4 Instalācijas kabeļi un montāžas vadi...7 (N)YM-J, (N)YM-O instalācijas kabeļi...7 PPJ Light instalācijas

Διαβάστε περισσότερα

Sedna. Dominē labākais gada katalogs

Sedna. Dominē labākais gada katalogs Dominē labākais 2010. gada katalogs DOMINO, atvijas elektroslēdžu līderis jau vairāk nekā 15 gadus, tagad ir ieguvis daudz jaunu, labu īpašību, kas palīdzēs veidot savstarpēji veiksmīgu ikdienas sadarbību.

Διαβάστε περισσότερα

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS.

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS. 20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS 2011 IV 1 KVALITATĪVI JUMTA LOGI KOMFORTABLAS TELPAS JUMTA STĀVĀ Paaugstināta drošība pret ielaušanos. Logi paredzēti uzstādīšanai Savas jumtos ar produkcijas slīpumu no 15

Διαβάστε περισσότερα

6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri

6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri 6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_10_SP_06_P1 Uzdevums grupai Skolēna darba lapa F_10_UP_06_P1 Seismogrāfa darbības shēma

Διαβάστε περισσότερα

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 12 July 2012 12546/12 Interinstitutional File: 2012/0176 ( LE) JUR 400 ECOFI 702 UEM 265 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject:

Διαβάστε περισσότερα

Iekārtu un Instrumentu Katalogs viss profesionāļiem Guntis Viesturs

Iekārtu un Instrumentu Katalogs viss profesionāļiem Guntis Viesturs viss profesionāļiem Iekārtu un Instrumentu Katalogs www.hct.lv Māris +371 26597432 maris@hct.lv Aleksejs +371 29250875 aleksejs@hct.lv Guntis +371 25624466 guntis@hct.lv Viesturs +371 22011394 viesturs@hct.lv

Διαβάστε περισσότερα

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Ventilācijas sistēma sastāv no gaisa kanāliem, caur kuriem mājā tiek nodrošināts svaiga gaisa klimats. Virtuvē, vannas istabā un tualetē izmantotais gaiss

Διαβάστε περισσότερα

KOMISIJAS REGULA (EK)

KOMISIJAS REGULA (EK) 27.6.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 166/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 560/2009 (2009. gada 26. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 874/2004, ar ko nosaka sabiedriskās kārtības noteikumus

Διαβάστε περισσότερα

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N I N F O T E K N I K V o l u m e 1 5 N o. 1 J u l i 2 0 1 4 ( 61-70) A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N N o v i

Διαβάστε περισσότερα

VII MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS.

VII MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS. MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS 2013 VII pastāvīgā atlikumā pasūtījuma aiz izpildes ild esl laiks līdz z4 nedēļām Cenas EUR ar PVN, spēkā no 01.01.2014 01.201 www.fakro.lv w.lv 1 2 www.fakro.lv MAIN Ā M SKATU

Διαβάστε περισσότερα

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA. (Insulinum humanum) Kas jums jāzina par Humulin (biosintētisks cilvēka insulīns) pildspalvveida pilnšļircē

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA. (Insulinum humanum) Kas jums jāzina par Humulin (biosintētisks cilvēka insulīns) pildspalvveida pilnšļircē LIETOŠANAS INSTRUKCIJA HUMULIN N PEN 100 SV/ml SUSPENSIJA INJEKCIJĀM PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCĒ (Insulinum isophanum) (Insulinum humanum) Kas jums jāzina par Humulin (biosintētisks cilvēka insulīns) pildspalvveida

Διαβάστε περισσότερα

Proceedings of Machine Design Training. Reconditioning of Workshop Machines

Proceedings of Machine Design Training. Reconditioning of Workshop Machines NTUA MECHANICAL ENGINEERING Laboratory of Machine Elements Proceedings of Machine Design Training TR-3/2002 Reconditioning of Workshop Machines Th. Costopoulos, A. Anagnostopoulos NTUA Mechanical Engineering

Διαβάστε περισσότερα

EURO BANKNOTES UN MONĒTAS

EURO BANKNOTES UN MONĒTAS EURO BANKNOTES UN MONĒTAS Euro banknotes un monētas ir vairāk nekā 329 miljonu euro zonā dzīvojošo cilvēku ikdienas dzīves daļa. Šajā prezentācijā aprakstītas septiņas euro banknotes un astoņas euro monētas.

Διαβάστε περισσότερα

Rod End > Ball Bearings Product Overview

Rod End > Ball Bearings Product Overview Product Overview Table of Contents EN4035 EN4036 FC...M / FCN...M ASNA2579E NSA8159 REP / RAP REP...F Page Il-3-4 Il-5-6 Il-7-8 Il-9-10 Il-11-12 Il-13-14 Il-15-16 EN4035 EN4035 L 06 P K A T Surface Treatment

Διαβάστε περισσότερα

Stresa novēršanas rokasgrāmata

Stresa novēršanas rokasgrāmata Stresa novēršanas rokasgrāmata Oktobris 2011 Šis projekts realizēts ar Eiropas Komisijas finansiālu atbastu. Šī dokumenta saturs atspoguļo autoru viedokli un Komisijas nenes atbildību par šīs informācijas

Διαβάστε περισσότερα

PĀRTIKAS ALERĢIJAS LAI ATRASTU ĪSTO ALERĢIJAS IZRAISĪTĀJU, TIEK IZMANTOTAS ŠĀDAS METODES:

PĀRTIKAS ALERĢIJAS LAI ATRASTU ĪSTO ALERĢIJAS IZRAISĪTĀJU, TIEK IZMANTOTAS ŠĀDAS METODES: PĀRTIKAS ALERĢIJAS Maldīgi tiek uzskatīts, ka pārtikas alerģija ir bieži sastopama, jo visbiežāk novēro tikai pārtikas alerģijai līdzīgas reakcijas, ko sauc par pārtikas nepanesību jeb intoleranci. Pēc

Διαβάστε περισσότερα

Rokasgrāmata 43PUS PUS PUS7100

Rokasgrāmata 43PUS PUS PUS7100 Register your product and get support at 7100 series www.philips.com/welcome Rokasgrāmata 43PUS7100 49PUS7100 55PUS7100 Saturs 1 TV apskats 1.1 Ultra HD TV 4 1.2 Darbina Android 4 1.3 Aplikāciju lietošana

Διαβάστε περισσότερα

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ ESF6510LOW ESF6510LOX...... EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19 MAŠĪNA LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 34 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО 49 МАШИНА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 360

Επίσημη Εφημερίδα C 360 Επίσημη Εφημερίδα C 360 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 57ο έτος Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 11 Οκτωβρίου 2014 Περιεχόμενα IV Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

TELEKOMUNIKĀCIJU PRODUKTU KATALOGS

TELEKOMUNIKĀCIJU PRODUKTU KATALOGS www.klinkmann.lv TELEKOMUNIKĀCIJU PRODUKTU KATALOGS www.klinkmann.lv SATURS STRUKTURĒTĀ KABEĻU SISTĒMA (SKS)...2 PRODUKTI DATORTĪKLIEM...4 TELEFONTĪKLU KOMPONENTI...6 19 KOMUTĀCIJAS SKAPJI...8 OPTISKĀS

Διαβάστε περισσότερα

Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000. Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες

Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000. Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000 Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες Αέρια Υψηλής Καθαρότητας από την MESSER Αέρια Υψηλής Καθαρότητας Το παρόν κεφάλαιο δείνει ένα πανόραµα των αερίων υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ιανυσµατικοί χώροι...1

Κεφάλαιο 6 ιανυσµατικοί χώροι...1 6. ιανυσµατικοί χώροι Σελίδα από 5 Κεφάλαιο 6 ιανυσµατικοί χώροι ιανυσµατικοί χώροι... 6. ιανυσµατικοί χώροι... 6. Υποχώροι...7 6. Γραµµικοί συνδυασµοί... 6. Γραµµική ανεξαρτησία...9 6.5 Άθροισµα και ευθύ

Διαβάστε περισσότερα

Όθωνος 46, Αγ. Δημήτριος - Αθήνα. Τηλ.: , Fax: /

Όθωνος 46, Αγ. Δημήτριος - Αθήνα. Τηλ.: , Fax: / ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ Όθωνος 4, Αγ. Δημήτριος - Αθήνα Δεκέμβριος 1 Τηλ.: 210 970472, 210 9702003 - Fax: 210 9702003 www.moraitis.com / e-mail: info@moraitis.com /sales@moraitis.com FILAMENT 25000 h 30

Διαβάστε περισσότερα

2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE. Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs

2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE. Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs 2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs D_l0_UP_02_Pl HIV vīrusa pētniecība Skolēna darba lapa D_l0_UP_02_Pl Šūnas sastāvdaļas

Διαβάστε περισσότερα

Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια

Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια FSA21320 AVVERTENZA! Per garantire il funzionamento adeguato dell'elettrodomestico, che utilizza

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS) ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ revision 00, 25/02/2014 1. ΧΩΡΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ 1.1 Μέτρηση θερμοκρασίας χώρου 6 Αντίσταση Αισθητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Izstrādājumu cenrādis Derīgs no 2016 gada 1. maija

Izstrādājumu cenrādis Derīgs no 2016 gada 1. maija Izstrādājumu cenrādis 06 Derīgs no 06 gada. maija SATURA RĀDĪTĀJS Vispārējā informācija piegādes kategorijas Noteikumi Izstrādājumu tehniskie parametri 5 Izstrādājumu izvēle Vispārīgā celtniecības izolācija

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΟΤΑ - 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015. Comp. Disk Changer. Δερμάτινο τιμόνι. Αριθμός ηχείων

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΟΤΑ - 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015. Comp. Disk Changer. Δερμάτινο τιμόνι. Αριθμός ηχείων ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΟΤΑ - 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 05 Clima(CL)ριθμός ζωνών (CD) ή Ραδιο-CD με () AYGO.0 3d (MY'3) AYGO COOL 9.570 8.99 6 X X A/C X X NEO AYGO.0 3d (NG') ΝΕΟ AYGO X-COOL

Διαβάστε περισσότερα

E.Gulbja Laboratorija

E.Gulbja Laboratorija Testēšanas materiāla ņemšana un rīcība ar tiem. Saturs E.Gulbja Laboratorija 0. Vispārīgi jautājumi... 3 0.1. Laboratorisko izmeklējumu pieprasījuma noformēšana... 3 1. Asinis... 4 1.1. Venozo asins paraugu

Διαβάστε περισσότερα

Uzņēmuma reģistra numurs Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, Latvija, LV-1007 Tālrunis Fakss E-pasts.

Uzņēmuma reģistra numurs Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, Latvija, LV-1007 Tālrunis Fakss E-pasts. 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums Divkomponentu parketa laka DUOKRON. 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος και Εκτίµηση Απόδοσης 2. Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος

Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος και Εκτίµηση Απόδοσης 2. Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος 4 η Θεµατική Ενότητα : Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος και Εκτίµηση Απόδοσης Επιµέλεια διαφανειών:. Μπακάλης Εισαγωγή Μια δοµή MOS προκύπτει από την υπέρθεση ενός αριθµού στρώσεων από µονωτικά και αγώγιµα υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Meren virsi Eino Leino

Meren virsi Eino Leino œ_ œ _ q = 72 Meren virsi Eino Leino Toivo Kuua o. 11/2 (1909) c c F c Kun ne F iu L? c œ J J J J œ_ œ_ nœ_ Min ne rien nät, vie ri vä vir ta? Kun ne c c F c Kun ne F iu L? c œ J J J J œ_ œ_ nœ_ Min ne

Διαβάστε περισσότερα

PĀRDOMAS PAR KRĪZI UN LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS PROBLĒMĀM. Pēteris Guļāns gads

PĀRDOMAS PAR KRĪZI UN LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS PROBLĒMĀM. Pēteris Guļāns gads PĀRDOMAS PAR KRĪZI UN LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS PROBLĒMĀM Pēteris Guļāns 2009. gads Vārda krīze skaidrojums Oxford Dictionery for the Business World: 1) time of danger or great difficulty un 2) decisive

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΡΝΕΥΣΗΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΡΝΕΥΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΡΝΕΥΣΗΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads.

Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads. Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads. Η μυκηναϊκή Γραμμική Β γραφή ονομάστηκε έτσι από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Διευθυντής Καθ. Γ. Χρυσολούρης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Διευθυντής Καθ. Γ. Χρυσολούρης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Διευθυντής Καθ. Γ. Χρυσολούρης «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΡΝΕΥΣΗΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

F (x) = kx. F (x )dx. F = kx. U(x) = U(0) kx2

F (x) = kx. F (x )dx. F = kx. U(x) = U(0) kx2 F (x) = kx x k F = F (x) U(0) U(x) = x F = kx 0 F (x )dx U(x) = U(0) + 1 2 kx2 x U(0) = 0 U(x) = 1 2 kx2 U(x) x 0 = 0 x 1 U(x) U(0) + U (0) x + 1 2 U (0) x 2 U (0) = 0 U(x) U(0) + 1 2 U (0) x 2 U(0) =

Διαβάστε περισσότερα

Παλάγκα- Μπετονιέρες Παλετοφόρα - Σκάλες

Παλάγκα- Μπετονιέρες Παλετοφόρα - Σκάλες Παλάγκα- Μπετονιέρες Παλετοφόρα - Σκάλες ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΛΑΓΚΑ EXPRESS ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΟPTIONAL) ΦΟΡΕΙΟ ΠΑΛΑΓΚΩΝ Συνοδεύονται με την τροχαλία ÊÙÄÉÊOÓ: 63017 ÔÉÌÇ: 150 ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ ÔÁ ÕÔÇÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Πλεονεκτήματα Δεν σπάνε Δεν βάζουν νερό 60.000 ώρες λειτουργίας Εύκολα στην εγκατάσταση Γεμισμένα με ρητίνη για απόλυτη στεγανότητα Καλύτερη απαγωγή θερμότητας άρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΚΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 8 ΕΩΣ 15 ΕΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΚΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 8 ΕΩΣ 15 ΕΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΚΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 8 ΕΩΣ 15 ΕΤΩΝ Γενικοί Εκπαιδευτικοί Στόχοι Ο μαθητής στο επίπεδο αυτό πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας απλές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΤΡΑΚΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΤΑ DIN 743 : 2000-10 V1.4

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΤΡΑΚΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΤΑ DIN 743 : 2000-10 V1.4 3 ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΤΡΑΚΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΤΑ DIN 743 : 000-0 V.4 4 Περιεχόμενα 5 Ειαγωγή...9 Ανοχή χαλύβων...9 3 Φόριη... 4 Υπολογιμός ε δυναμική θραύη... 4. Ονομαικές άεις (ημιεύρος δυναμικής

Διαβάστε περισσότερα

Meža ekosistēmas raksturošana un klasifikācija

Meža ekosistēmas raksturošana un klasifikācija Didzis Tjarve Meža ekosistēmas raksturošana un klasifikācija Metodiski materiāli lauka kursiem botānikā un ekoloăijā 2007 Latvijas Universitāte MEŽA FITOCENOZES RAKSTUROJUMS Meža fitocenozes struktūra

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

5 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

5 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 5 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 5η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου κυκλοφόρησε στις αρχές του 2010, ενώ η εξαγωγή των εγγραφών, από τα τοπικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Digital. Bmix Digital 45 Bmix Digital 70 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Σύγχρονοι Ιταλικοί καυστήρες βιομάζας. Cod. EBM0001_SchedaTecnica - 06/ R0

Digital. Bmix Digital 45 Bmix Digital 70 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Σύγχρονοι Ιταλικοί καυστήρες βιομάζας. Cod. EBM0001_SchedaTecnica - 06/ R0 Digital Σύγχρονοι Ιταλικοί καυστήρες βιομάζας Bmix Digital 45 Bmix Digital 70 Cod. EBM0001_SchedaTecnica - 06/2015 - R0 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ GR 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Συμμόρφωση Οι καυστήρες Βmix Digital συμμορφώνoνται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης Εγχειρίδιο οδηγιών Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης Πίνακας περιεχομένων 1. Χρονοθερμοστάτης 02911 3 2. Πεδίο εφαρμογής 3 3. Εγκατάσταση 3 4. Συνδέσεις 4 4.1 Σύνδεση ρελέ 4

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογικά Συστήματα Ενδοεπικοινωνίας. Τιμή σε ΕΥΡΩ τύπος περιγραφή χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ 23% Μεγαφωνικά συστήματα μικρής ισχύος Σειρές LEM & LEF

Αναλογικά Συστήματα Ενδοεπικοινωνίας. Τιμή σε ΕΥΡΩ τύπος περιγραφή χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ 23% Μεγαφωνικά συστήματα μικρής ισχύος Σειρές LEM & LEF Μεγαφωνικά συστήματα μικρής ισχύος Σειρές LEM & LEF Συσκευές επιτραπέζιες ή επίτοιχες LEM-1 Κέντρο 1 γραμμής. 73,00 89,79 LEM-1DL Το ίδιο αλλά με button για αυτόματο άνοιγμα πόρτας. 100,00 123,00 LEM-3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis

Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis Daniel García-Lorenzo To cite this version: Daniel García-Lorenzo. Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ MODBUS UTY-VMSX ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 9708438047 Η ονομασία είναι κατατεθέν εμπορικό σήμα της Schneider Electric SA. Περιεχόμενα 1 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...1 2 ΔΙΑΣΤΑΣΗ...2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ.ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ.ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ.ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ; ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2014/2015, Ημερομηνία: 16/06/2015

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2014/2015, Ημερομηνία: 16/06/2015 Θέμα ο Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 04/05, Ημερομηνία: 6/06/05 Τα δεδομένα που ελήφθησαν από τις δοκιμές βραχυκύκλωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

ANΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ANΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ , ANΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Προγραμματισμό με τη PASCAL & τη Matlab Εξαμηνιαία Εργασία 2015 Μετατρέποντας AC σε DC Τάση Περισσότερες Επεξηγήσεις

Εισαγωγή στο Προγραμματισμό με τη PASCAL & τη Matlab Εξαμηνιαία Εργασία 2015 Μετατρέποντας AC σε DC Τάση Περισσότερες Επεξηγήσεις Εισαγωγή στο Προγραμματισμό με τη PASCAL & τη Matlab Εξαμηνιαία Εργασία 2015 Μετατρέποντας AC σε DC Τάση Περισσότερες Επεξηγήσεις. Συναρτήσεις στη PASCAL Προσομοίωση ενός Συστήματος / Κυκλώματος, μέσα

Διαβάστε περισσότερα