Ανάπτυξη Στρατηγικών Βασισµένων σε Μοντέλα Πρόβλεψης και Ελέγχου για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Υφιστάµενων Κτηρίων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη Στρατηγικών Βασισµένων σε Μοντέλα Πρόβλεψης και Ελέγχου για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Υφιστάµενων Κτηρίων"

Transcript

1 Ανάπτυξη Στρατηγικών Βασισµένων σε Μοντέλα Πρόβλεψης και Ελέγχου για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Υφιστάµενων Κτηρίων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ: , Εξεταστική Επιτροπή : Ρόβας ηµήτριος (επιβλέπων) Νικολός Ιωάννης Κολοκοτσά ιονυσία ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

2 ii

3 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 1 2 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Θερµική Μοντελοποίηση Κτηρίων Στρατηγικές Ελέγχου και Προσαρµοστική Βελτιστοποίηση Μοντελοποίηση στο EnergyPlus Υπολογιστικά µοντέλα στο EnergyPlus Μετάδοσης ϑερµότητας µε αγωγή διαµέσου του κελύφους Μετάδοση ϑερµότητας µε συναγωγή σε εσωτερικές και εξωτερικές επι- ϕάνειες Ακτινοβολία των εσωτερικών επιφανειών Ακτινοβολία των εξωτερικών επιφανειών και του περιβάλλοντα χώρου Η Ηλιακή Ακτινοβολία Θερµοκρασία Αέρα Θερµικής Ζώνης Φυσικός Αερισµός Μετάδοση ϑερµότητας σε επιφάνειες εφαπτόµενες του εδάφους Εσωτερικά Θερµικά Φορτία Θερµική Άνεση Ανάπτυξη του αρχείου IDF Τοποθεσία και Κλίµατικες Συνθήκες (Location and Climate) Χρονοδιαγράµµατα ραστηριοτήτων (Schedules) Κατασκευαστικά Στοιχεία Επιφανειών (Surface Construction Elements) Θερµικές Ζώνες και Επιφάνειες (Thermal Zones and Surfaces) Εσωτερικά Θερµικά Φορτία (Internal Gains) Σύστηµα HVAC Το Αρχείο Καιρού στο EnergyPlus Παρουσίαση των εδοµένων οµή Στρατηγικές Ελέγχου και Προσαρµοστική Βελτιστοποίηση Ο αλγόριθµος Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation (SPSA) Ο αλγόριθµος Adaptive Fine Tunning (AFT) Ο αλγόριθµος Policy learning by Weighting Exploration with the Returns (PoWER) Ο αλγόριθµος Cross Entropy (CE)

4 iv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 5 Ενσωµάτωση των Στρατηγικών Ελέγχου στο Θερµικό Μοντέλο Παρουσίαση του Building Controls Virtual Test Bed (BCVTB) Αρχιτεκτονική του Συστήµατος Αλγόριθµος Ανταλλαγής εδοµένων Επικοινωνία EnergyPlus - BCVTB Επικοινωνία Matlab - BCVTB Ανάπτυξη του µοντέλου Ptolemy στο γραφικό περιβάλλον Vergil Πειράµατα Πείραµα Περιγραφή του Κτηρίου Ανάπτυξη του µοντέλου προσαρµοστικής ϐελτιστοποίησης Αποτελέσµατα Πείραµα Περιγραφή του Κτηρίου Ανάπτυξη του µοντέλου προσαρµοστικής ϐελτιστοποίησης Αποτελέσµατα Πείραµα Αποτελέσµατα Πείραµα Πείραµα Συµπεράσµατα 89

5 Κατάλογος Σχηµάτων 3.1 Σχήµα διακριτοποίησης για τη µέθοδο πεπερασµένων διαφορών του Energy- Plus Επταβάθµια ϐαθµωτή κλίµακα ϑερµικής άνεσης σύµφωνα µε τον Fanger [2] Συσχέτιση των δεικτών PPD, PMV EP-Launch Location and Climate Schedule:Compact Κατασκευαστικά Στοιχεία Επιφανειών Εσωτερικά Θερµικά Φορτία Αξονοµετρική όψη του υποθετικού κτηρίου Μοντέλο Ptolemy του γραφικού περιβάλλοντος Vergil για τη συνδεδεµένη προσοµοίωση Matlab - EnergyPlus Αρχιτεκτονική του συστήµατος σύνδεσης των λογισµικών Matlab και Energy- Plus στο BCVTB Η έκδοση (Version) του EnergyPlus στην οποία το µοντέλο έχει αναπτυχθεί Ορισµός του χρονικού ϐήµατος της προσοµοίωσης (timestep) Ορισµός του εξωτερικού περιβάλλοντος µε το οποίο το EnergyPlus επικοινωνεί Ορισµός των αντικειµένων στο πεδίο ExternalInterface:Schedule Ορισµός των αντικειµένων στο πεδίο ExternalInterface:Actuator Ορισµός των αντικειµένων στο πεδίο ExternalInterface:Variable Ορισµός των αντικειµένων στο πεδίο Output:Variable Ορισµός των αντικειµένων στο πεδίο EMS:OutputVariable Αρίθµηση των στοιχείων του µοντέλου Ptolemy που απαιτούνται για τη σωστή σύνδεση EnergyPlus - Matlab Καθορισµός των παραµέτρων του SDF Director Καθορισµός των παραµέτρων του Matlab Actor Καθορισµός των παραµέτρων του EnergyPlus Actor Αξονοµετρική όψη του υποθετικού κτηρίου ιαστρωµάτωση µιας υποθετικής επιφάνειας Τιµές των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειακών ϑερµικών αντιστάσεων Απόδοση των αλγορίθµων SPSA, CE, PoWER µε αντικειµενική συνάρτηση τη ϑερµοκρασιακή απόκλιση από τα επιθυµητά επίπεδα

6 vi ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 6.5 Απόδοση των αλγορίθµων SPSA, CE, PoWER µε αντικειµενική συνάρτηση το προβλεπόµενο ποσοστό δυσαρεστηµένων ανθρώπων Κάτοψη του υποθετικού κτηρίου Αξονοµετρική όψη του υποθετικού κτηρίου Κάτοψη του υποθετικού κτηρίου Αποτελέσµατα χωρίς την εφαρµογή ελέγχου για το πειραµατικό κτήριο στο Graz Η τελική απόδοση του ελεγκτή στο πειραµατικό κτήριο στο Graz Αποφάσεις ελέγχου των περσίδων και των ϑερµοκρασιών αναφοράς του συστήµατος ϑέρµανσης-ψύξης - κλιµατισµού στο πειραµατικό στο Graz Απόδοση ενός καλού ελεγκτή στο πειραµατικό κτήριο Αποφάσεις ενός καλού ελεγκτή στο πειραµατικό κτήριο Απόδοση ενός καλύτερου ελεγκτή (περισσότερες επαναλήψεις) στο πειραµατικό κτήριο Αποφάσεις ενός καλύτερου ελεγκτή (περισσότερες επαναλήψεις) στο πειραµατικό κτήριο Απόδοση του τελικού ελεγκτή (περισσότερες επαναλήψεις) στο πειραµατικό κτήριο Αποφάσεις του τελικού ελεγκτή (περισσότερες επαναλήψεις) στο πειραµατικό κτήριο Απόδοση του συστήµατος όταν η ϑερµοκρασία αναφοράς των συστηµάτων H- VAC ϱυθµίζεται στους 23 C Οι αποφάσεις του συστήµατος όταν η ϑερµοκρασία αναφοράς των συστηµάτων HVAC ϱυθµίζεται στους 23 C Απόδοση της στρατηγικής ελέγχου στην οποία ο αλγόριθµος καταλήγει για το κτήριο στα Χανιά, λαµβάνοντας υπόψη µόνο τη ϑερµική άνεση Στρατηγική ελέγχου στην οποία ο αλγόριθµος καταλήγει για το κτήριο στα Χανιά, λαµβάνοντας υπόψη µόνο τη ϑερµική άνεση Απόδοση της στρατηγικής ελέγχου στην οποία ο αλγόριθµος καταλήγει για το κτήριο στα Χανιά Στρατηγική ελέγχου στην οποία ο αλγόριθµος καταλήγει για το κτήριο στα Χανιά Τα επίπεδα υγρασίας στο πειραµατικό κτήριο Το νέο κτήριο ύστερα από την πρόσθεση τριών νέων παραθύρων Τα νέα ανοίγµατα του πειραµατικού κτηρίου Στρατηγική ελέγχου όταν επιτρέπεται ϕυσικός αερισµός µέσω του νοτίου πα- ϱαθύρου της ανατολικής Ϲώνης Απόδοση στρατηγικής ελέγχου όταν επιτρέπεται ϕυσικός αερισµός µέσω του νοτίου παραθύρου της ανατολικής Ϲώνης Στρατηγική ελέγχου όταν επιτρέπεται ϕυσικός αερισµός µέσω του ανατολικού παραθύρου της ανατολικής Ϲώνης Απόδοση στρατηγικής ελέγχου όταν επιτρέπεται ϕυσικός αερισµός µέσω του ανατολικού παραθύρου της ανατολικής Ϲώνης Στρατηγική ελέγχου των παραθύρων όταν επιτρέπεται ϕυσικός αερισµός µέσω και των δύο παραθύρων της ανατολικής Ϲώνης Απόδοση της στρατηγικής ελέγχου όταν επιτρέπεται ϕυσικός αερισµός µέσω και των δύο παραθύρων της ανατολικής Ϲώνης

7 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ vii 6.33 Στρατηγική ελέγχου των παραθύρων του κτηρίου ύστερα από µεγάλο αριθµό επαναλήψεων του αλγορίθµου Απόδοση της στρατηγικής ελέγχου των παραθύρων του κτηρίου ύστερα από µεγάλο αριθµό επαναλήψεων του αλγορίθµου Στρατηγική ελέγχου στην οποία ο γενετικός αλγόριθµος καταλήγει Στρατηγική ελέγχου στην οποια ο αλγόριθµος AFT καταλήγει όταν η αρχική µήτρα παραµέτρων είναι η τελική µήτρα παραµέτρων του γενετικού αλγορίθµου 86

8 viii ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

9 Κατάλογος Πινάκων 3.1 Μεταβολικός ϱυθµός παραγωγής ϑερµότητας για διάφορες δραστηριότητες Ονόµατα των κύριων ανέµων Τιµές αντικατάστασης των στοιχείων του αρχείου καιρού Τύποι αρχείων συµβάτοι µε το Weather Converter Ο αλγόριθµος SPSA Καθορισµός του πλήθους των σηµείων του προσεγγιστή Ανάπτυξη των συναρτήσεων ϐάσης ϕ(θ) και υπολογισµός των w Ο αλγόριθµος PoWER Ο αλγόριθµος CE Οι ϑερµικές Ϲώνες - γραφεία του πειραµατικού κτηρίου Συντελεστές ϑερµοπερατότητας των επιφανειών του πειραµατικού κτηρίου Οι ϑερµικές Ϲώνες - γραφεία του πειραµατικού κτηρίου Συντελεστές ϑερµοπερατότητας των επιφανειών του πειραµατικού κτηρίου.. 75

10 x ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει παρουσιαστεί στον τοµέα της ενεργειακής α- πόδοσης και εξοικονόµησης, καθώς η ταχεία αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης ανά τον κόσµο, έχει ήδη εγείρει ανησυχίες για την εξάντληση των συµβατικών ενεργειακών πόρων, τη δυσκολία εφοδιασµού αυτών και τις µεγάλης κλίµακας περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ενδεικτικά, η υπερθέρµανση του πλανήτη οδηγεί σε αύξηση της ϑερµοκρασίας του περιβάλλοντος, που στα µεγάλα αστικά κέντρα µεταφράζεται σε δραµατική αύξηση της απαιτούµενης ενέργειας για τον δροσισµό των κτηρίων κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Η ενέργεια που καταναλώνεται στα κτήρια, αποτελεί το 40% της συνολικής καταναλισκόµενης ενέργειας παγκοσµίως. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης εκτιµάται ότι το ποσοστό αυτό διαµορ- ϕώνεται στο 20-40% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, µε την ανά χώρα κύµανση να ποικίλει από 20% για την Πορτογαλία, έως και 45% για την Ιρλανδία. Στην Ελλάδα, η κατανάλωση ενέργειας η οποία απαιτείται για τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών ϑερµικής άνεσης και ποιότητας αέρα στα κτήρια, αγγίζει υψηλά επίπεδα, διαπιστώνοντας ότι στην πλειονότητά τους κρίνονται ως ενεργοβόρα µε έλλειψη επαρκούς µόνωσης, ιδιαίτερα όσα κατασκευάστηκαν πριν από το Τα ελληνικά κτήρια παρουσιάζουν ϑερ- µικές απώλειες από πόρτες και παράθυρα, µε αποτέλεσµα πολύτιµη ενέργεια και χρήµατα να κατασπαταλούνται και να επιβαρύνεται η ατµόσφαιρα µε επικίνδυνους ϱύπους. Αποδεινύεται ότι ο κτηριακός τοµέας ευθύνεται για το 45% των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα της χώρας και για το 35-40% της συνολικής καταναλισκόµενης ενέργειας. Μάλιστα, την τελευταία πενταετία, το ποσοστό ενέργειας που χρειάζονται τα κτήρια για να ϑερµανθούν, να ψυχθούν και να ηλεκτροδοτηθούν αυξήθηκε κατά 25%. Η πρόοδος στους τοµείς του ϐιοκλιµατικού σχεδιασµού, της ϐελτίωσης της λειτουργίας, καθώς και των συστηµάτων ελέγχου των ενεργειακών στοιχείων του κτηρίου (όπως για πα- ϱάδειγµα τα συστήµατα εξαερισµού, κλιµατισµού και ϑέρµανσης, τα ηλιακά συστήµατα, οι κυψέλες καυσίµου, συστήµατα σκιάστρων και ϕυσικού εξαερισµού, καθώς και συστήµατα συµπαραγωγής ενέργειας και ϑερµότητας), έδωσαν νέες προοπτικές στην υλοποίηση ϐιώσι- µων συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης, τόσο στην λειτουργία των καινούργιων, όσο και των υφιστάµενων κτηρίων. Οµως, η ενεργειακή χρήση και οι εκποµπές από την κατανάλωση ενέργειας από τα υπάρχοντα κτήρια κυριαρχούν σε σχέση µε το 1-2% ενέργειας που καταναλώνεται από τα καινούρια κτήρια κάθε χρόνο. Συνεπώς, αν και οι σηµερινές τάσεις δείχνουν προς την κατασκευή νέων ενεργειακά αποδοτικών

12 2 Εισαγωγή κτηρίων, µια γενική µείωση κατανάλωσης ενέργειας δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη ϐελτίωση της ενεργειακής συµπεριφοράς των υπάρχοντων κτηρίων. Καθώς οι ανακαινίσεις και οι µονώσεις αποτελούν δαπανηρές και χρονοβόρες λύσεις, σε αυτό το πλαίσιο, η ανάπτυξη προηγµένων στρατηγικών ελέγχου αποτελεί µια ελκυστική εναλλακτική λύση. Στόχος των προηγµένων στρατηγικών ελέγχου είναι να ϐρεθεί µια συµβιβαστική, αποδεκτή λύση µεταξύ της ϑερµικής άνεσης των ενοίκων και της κατανάλωσης ενέργειας. Η κατανόηση ότι οι αποφάσεις ελέγχου είναι άµεσα συνδεδεµένες µε τη ενεργειακή απόδοση έχει οδηγήσει σε έναν σηµαντικό αριθµό µελετών (δείτε τις αναφορές για διάφορες ερευνητικές εργασίες στην περιοχή). Σε µελέτες όπου χρησιµοποιούνται εµπειρικά µοντέλα, ο εµπειρογνώµονας έχει τη δυνατότητα να καταλάβει τη σχέση αιτίας και αποτελέσµατος µεταξύ των διάφορων επιπέδων οικοδόµησης, στρατηγικών ελέγχου και κλιµατολογικών όρων. Η εµπειρική αυτή προσέγγιση κτηριακών µοντέλων άλλοτε χρησιµοποιεί τα πιθανολογικά µαθηµατικά µοντέλα [15] και άλλοτε τον προγνωστικό έλεγχο υποβοηθούµενο από προσοµοίωση (simulation-assisted predictive control) [5]. Ωστόσο, συνήθως τα ϕυσικά µοντέλα απαιτούν υψηλές υπολογιστικές δεξιότητες και ανθρώπινη προσπάθεια. Επιπλέον, οι περισσότερες από τις προαναφερθείσες προσεγγίσεις είναι ϐασισµένες σε δεδοµένα και εγγενώς αναξιόπιστες. Για το λόγο αυτό, η ενσωµάτωση ελέγχου σε ϑερµικά µοντέλα λεπτοµερούς προσοµοίωσης κτηρίων είναι ιδιαίτε- ϱα ενδιαφέρουσα και προσδίδει σηµαντικές δυνατότητες [19, 20]. Οσον αφορά στην ανάπτυξη ϑερµικών µοντέλων, τα κτήρια αντιµετωπίζονται ως πολύπλοκα συστήµατα και µια λεπτοµερής προσοµοίωση απαιτεί να ληφθούν υπόψη τα πραγµατικά κλιµατικά δεδοµένα, η γεωµετρία, τα υλικά κτηρίου, η συµπεριφορά του χρήστη (κατοίκηση, χειροκίνητη ϱύθµιση σκίασης, εσωτερικά ϑερµικά κέρδη). Προκειµένου να ληφθεί ένα ακρι- ϐές µοντέλο προσοµοίωσης, απαιτείται η λεπτοµερής αναπαράσταση της δοµής του κτηρίου και των συστηµάτων του στο λογισµικό προσοµοίωσης. Υπάρχουν λογισµικά προσοµοίωσης µε πολλές δυνατότητες τα οποία είναι διαθέσιµα σήµερα [6], στα οποία συγκαταλέγεται και το EnergyPlus [7]. Το EnergyPlus είναι ένα λογισµικό το οποίο αναπτύχθηκε υπό την αιγίδα της υπηρεσίας ενέργειας των Ηνωµένων Πολιτειών. ιατίθεται ελεύθερα σε τελικούς χρήστες, ενώ ολόκληρος ο πηγαίος κώδικας προσφέρεται σε πολύ χαµηλή τιµή. Το Energy- Plus διαθέτει την εκτενέστερη συλλογή µοντέλων (ειδικά για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, σύστηµα συµπαραγωγής ενέργειας κλπ). Ακολουθεί το πολύ-ϲωνικό υπόδειγµα, διαιρώντας το κτήριο σε περιοχές (Ϲώνες) µε σταθερή ϑερµοκρασία, υγρασία κλπ. Η χρονική εξέλιξη των παραµέτρων των επιµέρους περιοχών, εκτιµάται από τη επίλυση ενός συστήµατος συνήθων διαφορικών εξισώσεων (ουσιαστικά, η εξίσωση διατήρησης της ενέργειας χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της αυξοµείωσης της ϑερµοκρασίας σε κάθε Ϲώνη, ενώ η εξίσωση διατήρησης της µάζας χρησιµοποιείται για να οριστούν οι µεταβλητές της υγρασίας) [22]. Η παρούσα εργασία πραγµατοποιείται στα πλαίσια µιας προσπάθειας για την ανάπτυξη στρατηγικών ϐασισµένων σε µοντέλα προσοµοίωσης και στη ϑεωρία της προσαρµοστικής ϐελτιστοποίησης, µε στόχο τη ϐελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων. Αρχικά, στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται η ϐιβλιογραφική ανασκόπηση της ϑερµικής µοντελοποίησης κτηρίων, η οποία επικεντρώνεται σε µια πρόσφατη αναφορά των είκοσι σηµαντικότερων λογισµικών ϑερµικής προσοµοίωσης κτηρίων, και της ισχύουσας κατάστασης στα συστήµατα ελέγχου των κτηρίων. Ακολουθεί το κεφάλαιο που εστιάζει στη ϑερµική µοντελοποίηση των κτηρίων στο Energy- Plus και αναλυτικότερα, στα υπολογιστικά µοντέλα, στο αρχείο εισόδου και το αρχείο καιρού που το λογισµικό αυτό χρησιµοποιεί. Στη συνέχεια περιγράφονται οι προτεινόµενοι αλγόριθ-

13 µοι προσαρµοστικής ϐελτιστοποίησης οι οποίοι ϑα χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη των ϐέλτιστων στρατηγικών ελέγχου µε στόχο τη ϐελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων. Εχοντας επιλέξει το EnergyPlus ως λογισµικό ανάπτυξης ϑερµικού µοντέλου και αναζητώντας τον τρόπο µε τον ενσωµατώνουµε στρατηγικές ελέγχου στο ϑερµικό µας µοντέλο, καταλήγου- µε ότι η ενσωµάτωση των στρατηγικών ελέγχου στις οποίες οι αλγόριθµοι προσαρµοστικής ϐελτιστοποίησης ϑα καταλήξουν, πραγµατοποιείται µέσω του Building Controls Virtual Test Bed (BCVTB) το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 5. Τέλος, στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται η ενσωµάτωση στρατηγικών ελέγχου που προκύπτουν από αλγορίθµους προσαρµοστικής ϐελτιστοποίησης σε δύο υποθετικά-πειραµατικά κτήρια. 3

14 4 Εισαγωγή

15 Κεφάλαιο 2 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Στο κεφάλαιο αυτό, αρχικά παρουσιάζεται η ϐιβλιογραφική ανασκόπηση της ϑερµικής µοντελοποίησης κτηρίων, η οποία επικεντρώνεται σε µια αναφορά των είκοσι σηµαντικότερων λογισµικών ϑερµικής προσοµοίωσης κτηρίων. Στα πλαίσια µιας µελέτης που πραγµατοποιήθηκε το 2005, τα λογισµικά αυτά συγκρίνονται ως προς την ικανότητα τους να προσοµοιώσουν µε ακρίβεια το ϑερµικό µοντέλο κάθε κτηρίου. Ακολουθεί η ϐιβλιογραφική ανασκόπηση της ισχύουσας κατάστασης στα συστήµατα ελέγχου των κτηρίων και της ενσω- µάτωσης αλγορίθµων προσαρµοστικής ϐελτιστοποίησης σε ϐασισµένα σε µοντέλα συστήµατα ελέγχου. 2.1 Θερµική Μοντελοποίηση Κτηρίων Τα λογισµικά ϑερµικής µοντελοποίησης κτηρίων διαφέρουν µεταξύ τους ανάλογα µε το σκοπό της χρήσης τους, το περιβάλλον τους και τα υπολογιστικά µοντέλα που χρησιµοποιούν για την µελέτη της ενεργειακής συµπεριφοράς κάθε κτηρίου που µοντελοποιούν. Στόχος κάθε λογισµικού είναι να αναπτύξει, µε όση το δυνατόν ακρίβεια, ένα ϑερµικό µοντέλο που ϑα προσεγγίζει την πραγµατική ϑερµική συµπεριφορά του προς µελέτη κτηρίου. Ενα όσο το δυνατόν - ακριβές µοντέλο απαιτεί ακριβείς υπολογισµούς. Ακριβείς υπολογισµοί µπορούν να γίνουν για : Θερµική µάζα Ηλιακά κέρδη Στρατηγικές διαχείρισης ενέργειας Απαιτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας Εσωτερικά ϑερµικά ϕορτία Κτηριακό κέλυφος και εξοπλισµό Καιρό Συστήµατα ϑέρµανσης - ψύξης - κλιµατισµού (HVAC) Εκποµπές ϱυπογόνων ουσιών

16 6 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Τα πιο διαδεδοµένα λογισµικά προσοµοίωσης είναι τα εξής : 1. BLAST (Building Loads Analysis and System Thermodynamics) 2. BSim (Danish Building Research Institute) 3. DeST (Designer s Simulation Toolkits) 4. DOE-2.1E (Department of Energy) 5. ECOTECT 6. Ener-Win 7. Energy Express 8. Energy EnergyPlus 10. equest 11. ESP-r 12. HAP (Hourly Analysis Program) 13. HEED 14. IDA ICE (Indoor Climate and Energy) 15. IES<VE> (<Virtual Environment>) 16. PowerDomus 17. SUNREL 18. Tas 19. TRACE (Trane Air Conditioning Economics) 20. TRNSYS (Transient Systems Simulation) Στα πλαίσια µιας µελέτης που πραγµατοποιήθηκε το 2005 [6], τα παραπάνω λογισµικά προσοµοίωσης συγκρίνονται ως προς την ικανότητα τους να µοντελοποιήσουν τα γενικά χα- ϱακτηριστικά µοντελοποίησης, τα ϕορτία των ϑερµικών Ϲωνών, το κέλυφος του κτηρίου, το ϕυσικό και ηλιακό ϕωτισµό, τον αερισµό, τα συστήµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, τον ηλεκτρικό εξοπλισµό, τα συστήµατα HVAC, τις εκποµπές ϱυπογόνων ουσιών στο περιβάλλον, τη δυνατότητα παροχής µετεωρολογικών δεδοµένων, την εξαγωγή των αποτελεσµάτων, τις διεπαφές χρηστών, και την ικανότητα τους να συνδεθούν µε άλλα προγράµµατα. Οµως, τα τελευταία χρόνια παράγοντες όπως, η αυξανόµενη ανάγκη της χρήσης λογισµικών προσοµοίωσης για την πραγµατοποίηση ενεργειακών µελετών,

17 2.2 Στρατηγικές Ελέγχου και Προσαρµοστική Βελτιστοποίηση 7 η προσπάθεια ενσωµάτωσης των ϑερµικών µοντέλων στην διαδικασία ανάπτυξης απο- ϕάσεων ελέγχου για τα αυτοµατοποιηµένα συστήµατα των κτηριακών εγκαταστάσεων, η αύξηση του ανταγωνισµού και η ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας έχουν συντελέσει σε µια επιτυχή, συνεχή ϐελτίωση των παραπάνω λογισµικών. Συνεπώς, ενηµερώνουµε τον αναγνώστη ο οποίος ϑα ανατρέξει στην προαναφερόµενη µελέτη ότι, οι δυνατότητες µοντελοποίησης διαφόρων στοιχείων της ενεργειακής ϑεώρησης του κτηρίου έχουν αυξηθεί. Αναφορικά, το λογισµικό που ϕαίνεται να συνεχίζει να υπερέχει σε εύρος δυνατοτήτων ε- ίναι το EnergyPlus. Το TRNSYS [12] επίσης αποτελεί ένα αξιόλογο και εφοδιασµένο µε πολλές δυνατότητες λογισµικό, κάποιες απ τις οποίες είναι προαιρετικές ή ϑα πρέπει ο ενδιαφερόµενος µελετητής να τις αγοράσει ή να τις προµηθευτεί από τις ϐιβλιοθήκες του. Αποτελεί µια εµπορική λύση, ευρέως χρησιµοποιούµενη, η οποία ϑεωρείται από πολλούς (ειδικά επαγγελµατίες) ως πρότυπο για την προσοµοίωση κτηρίων. Ωστόσο, το χαρακτηστικό στο οποίο υπερέχει αισθητά έναντι των άλλων λογισµικών είναι η ικανότητα προσοµοίωσης πληθώρας συστηµάτων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Αντίθετα, υστερεί σε ότι αφορά τις εκποµπές ϱύπων έναντι του EnergyPlus, το οποίο είναι πλήρως εφοδιασµένο µε υπολογιστικά µοντέλα για το ϑέµα αυτό. Επίσης υστερεί και σε ϑέµατα ελέγχου ϕυσικού ϕωτισµού. Οσον αφορά στα συστήµατα CAD, το TRNSYS µπορεί να εισάγει (και όχι να εξάγει) γεωµετρία µόνο από το πρόγραµµα SIMCAD. Το EnergyPlus, µπορεί να εξάγει γεωµετρίες σε αρχεία DXF. Ακόµα, µπορεί να εισάγει ή να εξάγει γεωµετρία από/µε το DOE-2.1E και το BLAST. Άλλα προγράµµατα, όπως το HAP, µπορούν να εισάγουν γεωµετρία από συστήµατα CAD µέσω του προτύπου gbxml. Για τον υπολογισµό της µετάδοσης ϑερµότητας από το έδαφος, το TRNSYS ϑα πρέπει να εφοδιαστεί µε πρόσθετα στοιχεία από τις ϐιβλιοθήκες του (TESS libraries), ενώ το EnergyPlus εκτελεί 2D, 3D υπολογισµούς που ϐασίζονται σε ενσωµατω- µένες υπορουτίνες. Οι προσοµοιώσεις που αφορούν ϱοή αέρα ή διήθηση στο TRNSYS όπως επίσης και µοντελοποίηση συγκεντρώσεων CO 2, είναι προαιρετικές και µπορούν να γίνουν µε τα στοιχεία CONTAM ή COMIS (συµπεριλαµβάνεται στο επίσης προαιρετικό πακέτο TRN- Flow). Η διαθεσιµότητα µεγάλου πλήθους δεδοµένων καιρού για διάφορες περιοχές είναι ένα σηµαντικό πλεονέκτηµά των δύο προγραµµάτων. Τέλος, µια ϐασική διαφορά µεταξύ των δύο υπολογιστικών πακέτων είναι ότι στο EnergyPlus γίνεται λεπτοµερής υπολογισµός των επιδράσεων της ακτινοβολίας, κάτι το οποίο έχει εµφανιστεί µόνο πρόσφατα στη νέα έκδοση του TRNSYS. 2.2 Στρατηγικές Ελέγχου και Προσαρµοστική Βελτιστοποίηση Τις τελευταίες δεκαετίες, έχει αναπτυχθεί, επεκταθεί και αξιολογηθεί µια πληθώρα µεθοδολογιών συστηµάτων Βελτιστοποίησης και Ελέγχου Κτηρίων (ΒΕΚ), οι οποίες αποσκοπούν στην ϐελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτηριακών εφαρµογών. Τα συστήµατα ΒΕΚ καλύπτουν ένα ευρύ ϕάσµα διαφορετικών σχεδίων και χρήσεων κτηρίων, καθώς επίσης και ποικίλων στοιχείων αυτόµατου και χειροκίνητου-ελέγχου ενεργειακής-επίδρασης (π.χ. σύστηµα κλι- µατισµού, εξαερισµός και σκίαση, ϑέρµανση πατωµάτων, κ.λπ.). Η πλειοψηφία αυτών των συστηµάτων υιοθετεί τη ϐραχυπρόθεσµη ϐελτιστοποίηση και στρατηγικές ελέγχου : µε ϐάση

18 8 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση τις τρέχουσες ή, στην καλύτερη περίπτωση, ϐραχυπρόθεσµα µελλοντικά προβλεπόµενες συνθήκες εντός του κτηρίου και τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες, τροποποιούν τις καταστάσεις των στοιχείων που επηρεάζουν την ενεργειακή συµπεριφορά του κτηρίου, σε µια προσπάθεια να ελαχιστοποιηθεί η τρέχουσα συνολική ενέργεια που καταναλώνεται στο κτήριο. Εκτός από τη ϐραχυπρόθεσµη ϐελτιστοποίηση, η πλειοψηφία των υπαρχόντων συστηµάτων ΒΕΚ χαρακτηρίζεται από τρία πρόσθετα µειονεκτήµατα : 1. Στη πλειοψηφία τους είναι ϐασισµένα σε δεδοµένα, χρησιµοποιώντας κάποια µέθοδο στατιστικής παλινδρόµησης [1, 4, 16, 9, 11] µε αποτέλεσµα να έχουν περιορισµένη γενικότητα. 2. Η πλειοψηφία των συστηµάτων ΒΕΚ µεθοδολογιών επικεντρώνεται σε ϐελτιστοποίηση και έλεγχο µονάχα ενός υποσυστήµατος (για παράδειγµα ϐελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήµατος κλιµατισµού, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τα συστήµατα συµπα- ϱαγωγής ενέργειας, η ψύξη µε µηχανικό εξαερισµό, ο ϕυσικός αερισµός, κ.λπ.). 3. Σχεδόν όλες οι υπάρχουσες µεθοδολογίες ΒΕΚ απαιτούν µια επίπονη και µερικές ϕορές αδιάκοπη διαδικασία ϱύθµισης (ακριβής-καθορισµός) µετά από την αρχική α- νάπτυξη του συστήµατος ΒΕΚ [10, 11, 26]. Μια τέτοια διαδικασία ϱύθµισης, που εκτελείται χαρακτηριστικά από πεπειραµένους µηχανικούς γεγονός που τα καθιστά µη ϐιώσιµα οικονοµικά και ιδιαίτερα δεν εγγυάται ότι το σύστηµα ϑα ϕθάσει σε µια αποτελεσµατική απόδοση µετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ϱύθµισης. Υπάρχουν διάφορες αναφερθείσες περιπτώσεις, όπου ακόµα και µετά από µια παρατεταµένη διαδικασία ϱύθµισης, η γενική ϐελτιστοποίηση και το σύστηµα ελέγχου απέτυχε να παραγάγει σηµαντική αποταµίευση ενέργειας, σε σύγκριση µε την περίπτωση που δεν υπάρχει σύστηµα ελέγχου [14]. Επιπλέον, η εξάρτηση της απόδοσης του συστήµατος ΒΕΚ από διάφορες αβεβαιότητες (καιρικές συνθήκες και συµπεριφορά των ενοίκων) καθιστά τη γενική διαδικασία ϱύθµισης λίγο πολύ ανώφελη, εκτός αν αυτή εκτελείται σε καθηµερινή ϐάση : χαρακτηριστικά, µετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ϱύθµισης, η απόδοση των συστηµάτων ΒΕΚ επιδεινώνεται εξαιτίας των καιρικών αλλαγών, της επιρροής των ενοίκων στην απόδοση του συστήµατος ΒΕΚ (που οφείλεται π.χ. στο ότι ο αριθµός ενοίκων έχει αυξηθεί ή έχει µειωθεί σε σύγκριση µε αυτόν κατά τη διάρκεια της ϱύθµισης, κ.λπ.) καθώς και λόγω των µικρών τροποποιήσεων στην υποδοµή του κτηρίου. Η δυσκολία στην ανάπτυξη αποτελεσµατικών συστηµάτων ΒΕΚ έγγυται στη δυσκολία µέτρησης και σύγκρισης της απόδοσης των συστηµάτων αυτών. Ανεξαρτήτως της στρατηγικής ελέγχου που επιλέγεται, η προσαρµοστική διαδικασία ϱύθµισης (fine-tuning) των παρα- µέτρων του συστήµατος ΒΕΚ αποτελεί προυπόθεση για µια καλή απόδοση δεδοµένων των αβεβαιοτήτων. Προσαρµοστικά νευρωνικά δίκτυα (adaptive neural networks) και ασαφείς τεχνικές (fuzzy techniques) έχουν χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη αποτελεσµατικών συστηµάτων ΒΕΚ, αλλά έχουν αποτύχει να αντιµετοπίσουν την υψηλή µεταβλητότητα στη συµπεριφορά του κτηρίου. Συνεπώς, δεν εγγυώνται ότι η διαδικασία ϱύθµισης ϑα καταλήξει σε µια αποδεκτά καλή στρατηγική ελέγχου ενώ παράλληλα δεν λαµβάνουν υπόψη την ϑερµική άνεση των ενοίκων κατά τη διάρκεια τις διαδικασίας αυτής.

19 2.2 Στρατηγικές Ελέγχου και Προσαρµοστική Βελτιστοποίηση 9 Οι αλγόριθµοι προσαρµοστικής ϐελτιστοποίησης παρέχουν ίσως µια ελπιδοφόρα προσέγγιση για την ανάπτυξη αποδοτικών συστηµάτων ΒΕΚ. Ενας αλγόριθµος προσαρµοστικής ϐελτιστοποίησης είναι και ο Adaptive Fine-Tuning (AFT), ο οποίος παρουσιάζεται στο κε- ϕάλαιο 4 και εφαρµόζεται στα πειράµατα 2 έως 4 του κεφαλαίου 6. Ο AFT έχει δοκιµαστεί και επιτύχει σε πλήθος προβληµάτων, ως ένα on-line εργαλείο ϐελτιστοποίησης. Οι κύριες ιδιότητες του AFT συνοψίζονται ως εξής : εγγυάται τη σύγκλιση σε µια (τοπικά) ϐέλτιστη στρατηγική ελέγχου, ακόµα και σε µεγάλης κλίµακας κτήρια και παρά την ύπαρξη αβεβαιοτήτων. µπορεί να εφαρµοστεί σε οποιδήποτε κτήριο, ανεξαρτήτως των αρχιτεκτονικών διαφο- ϱών, µεγέθους, πολυπλοκότητας των εγκατεστηµένων ενεργειακών συστηµάτων. µπορεί ευθέως να ενσωµατώσει τις ανθρώπινες απαιτήσεις και τους ανθρώπινους πε- ϱιορισµούς. η ϑερµική άνεση και η συνολική απόδοση, µονίµως διατηρούνται σε αποδεκτό ϕάσµα κατά τη διαδικασία ϐελτιστοποίησης των παραµέτρων, καθώς µετριούνται µε σχετικούς δείκτες για τους οποίους ορίζεται ένα αποδεκτό διάστηµα τιµών. Να σηµειωθεί ότι, η ανάπτυξη ενός υψηλής ακρίβειας ϑερµικού µοντέλου, που λειτουργεί ως υποκατάστατο του πραγµατικού κτηρίου, αποτελεί αναγκαία προυπόθεση για την αποτελεσµατική χρήση κάθε αλγορίθµου προσαρµοστικής ϐελτιστοποίησης.

20 10 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

21 Κεφάλαιο 3 Μοντελοποίηση στο EnergyPlus Το EnergyPlus είναι ένα πρόγραµµα προσοµοίωσης σχεδιασµένο για τη µοντελοποίηση κτη- ϱίων και των συναφών συστηµάτων ϑέρµανσης, αερισµού και κλιµατισµού (HVAC systems). Αποτελεί µια µηχανή προσοµοίωσης καθώς σχεδιάστηκε µε σκοπό να λειτουργεί ως στοιχείο ενός συνόλου προγραµµάτων στο οποίο περιλαµβάνεται και ένα ϕιλικό προς τον χρήστη γρα- ϕικό περιβάλλον διεπαφής για την περιγραφή του κτηρίου. Ωστόσο, µπορεί να λειτουργήσει και αυτόνοµα, ανεξάρτητα από το προαναφερόµενο σύνολο. 3.1 Υπολογιστικά µοντέλα στο EnergyPlus Η δυναµική συµπεριφορά κάθε κτηρίου οφείλεται στο γεγονός ότι το κτήριο αυτό καθ αυτό επηρεάζεται τόσο από εσωτερικούς όσο και από εξωτερικούς παράγοντες που επιδρούν στο ενεργειακό ισοζύγιο και στο ισοζύγιο µάζας του κτηρίου. Στοχεύοντας στη µοντελοποίηση αυτής της δυναµικής συµπεριφοράς, το ϑερµικό µοντέλο πρέπει να ενσωµατώνει όλους τους µηχανισµούς µετάδοσης ενέργειας και µάζας, εσωτερικά και εξωτερικά του κτηρίου [22] Μετάδοσης ϑερµότητας µε αγωγή διαµέσου του κελύφους Ο µηχανισµός της αγωγής αναφέρεται στη µετάδοση ενέργειας από σωµατίδια υψηλότερης προς σωµατίδια χαµηλότερης ενέργειας, δια της µεταξύ τους αλληλεπίδρασης. Στον κτηριακό τοµέα, ο µηχανισµός αυτός περιγράφει την χρονικά µεταβαλλόµενη µετάδοση ϑερµότητας µέσα από το κέλυφος του κτηρίου. Η ταχύτητα µε την οποία η µετάδοση αυτή πραγµατοποιείται εξαρτάται από τη ϑερµική αντίσταση και τη ϑερµοχωρητικότητα των στρωµάτων υλικού που αποτελούν την διαστρωµάτωση του κελύφους. Το EnergyPlus χρησιµοποιεί αναλυτικές εξισώσεις προκειµένου να υπολογίσει τη µετάδοση ϑερµότητας µε αγωγή. Η ϐασική µορφή των εξισώσεων αυτών είναι η εξής : n b n c q i = b k To k c k T k k=0 n a k=0 n b q o = a k To k b k T k k=0 k=0 n d i + k=1 n d i + d k q i k (3.1) k=1 d k q k o (3.2)

22 12 Μοντελοποίηση στο EnergyPlus Ti k, T o k qi k, qk o a k b k c k d k η εσωτερική και η εξωτερική ϑερµοκρασία αντίστοιχα τη χρονική στιγµή t k t η ϱοή ϑερµότητας στην εσωτερική, εξωτερική επιφάνεια αντίστοιχα τη στιγµή t k t οι συντελεστές της εξίσωσης για τις εξωτερικές επιφάνειες, a 0,..., a na οι συντελεστές της εξίσωσης για τις ενδιάµεσες επιφάνειες, b 0,..., b n b οι συντελεστές της εξίσωσης για τις εσωτερικές επιφάνειες, c 0,..., c nc οι συντελεστές της εξίσωσης για τις ϱοές ϑερµότητας, d 0,..., d n d Το µειονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι ότι σε περιπτώσεις πολύπλοκων µοντέλων όταν επιλέγουµε χρονικό ϐήµα µικρότερο του εξαλέπτου δηµιουργούνται προβλήµατα αστάθειας της προσοµοίωσης. Επιπλέον, το EnergyPlus επιτρέπει τη χρήση της µεθόδου των πεπερασµένων διαφορών προκειµένου να υπολογίσει τη µετάδοση ϑερµότητας µε αγωγή. Ωστόσο, το γεγονός ότι η µέθοδος των πεπερασµένων διαφορών αυξάνει σηµαντικά τον υπολογιστικό ϕόρτο της προσοµοίωσης, καθιστά τη χρήση της µεθόδου αυτής απαραίτητη µόνο σε περιπτώσεις όπου το κέλυφος του κτηρίου αποτελείται από υλικά αλλαγής ϕάσης των οποίων, ο συντελεστής ϑερµικής αγωγιµότητας και η ειδική ϑερµοχωρητικότητα εξαρτώνται από τη ϑερµοκρασία. Για την αριθµητική µέθοδο των πεπερασµένων διαφορών το EnergyPlus χρησιµοποιεί µια πεπλεγµένη (implicit) µέθοδο επίλυσης. Οι εξισώσεις που περιγράφουν την µέθοδο αυτή είναι οι εξής : ρc p t+1 (Tn T t λ t n) = 1 t+1 t+1 (T x2 n 1 2Tn + Tn+1 t+1 ) (3.3) h n = f(t n ) (3.4) c p = ht+1 n Tn t+1 + h t n + T t n (3.5) λ = λ 0 + λ 1 (T n 20) (3.6) Tn t h t n c p λ λ 0 λ 1 ϑερµοκρασία στον κόµβο n τη χρονική στιγµή t ενθαλπία στον κόµβο n τη χρονική στιγµή t ειδική ϑερµοχωρητικότητα συντελεστής ϑερµικής αγωγιµότητας συντελεστής ϑερµικής αγωγιµότητας στους 20 C µεταβολή του συντελεστή ϑερµικής αγωγιµότητας ανά ένα ϐαθµό απόκλισης της ϑερµοκρασίας από τους 20 C. Σχήµα 3.1: Σχήµα διακριτοποίησης για τη µέθοδο πεπερασµένων διαφορών του EnergyPlus

23 3.1 Υπολογιστικά µοντέλα στο EnergyPlus 13 Το πλέγµα που χρησιµοποιείται δηµιουργείται αυτόµατα από το πρόγραµµα. Ενα Gauss Seidel σχήµα χρησιµοποιείται για την ανανέωση των ϑερµοκρασιών σε κάθε κόµβο. Σε κάθε επανάληψη υπολογίζονται οι ενθαλπίες και χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της ϑερ- µοχωρητικότητας Μετάδοση ϑερµότητας µε συναγωγή σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες Ο δεύτερος µηχανισµός αναφέρεται στη µετάδοση ϑερµότητας µεταξύ µιας επιφάνειας και ενός κινούµενου ϱευστού. Στον κτηριακό τοµέα, η συναγωγή εντοπίζεται στα εσωτερικά και εξωτερικά επιφανειακά στρώµατα του κελύφους του κτηρίου. Ετσι, το EnergyPlus µοντελοποιεί τη µετάδοση ϑερµότητας µε συναγωγή διαµέσου εσωτερικών και τη συναγωγή εξωτερικών επιφανείων χωριστά. Οσον αφορά στις εσωτερικές επιφάνειες το πρόγραµµα διαθέτει πέντε διαφορετικά µοντέλα συναγωγής. Ο κοινός στόχος των µοντέλων αυτών είναι να υπολογίσουν το συντελεστή συναγωγής σε κάθε επιφάνεια και το περιβάλλοντά της αέρα. Detailed: Ο συντελεστής συναγωγής h conv,in δίνεται από τη σχέση : h conv,in = A(T surf T air ) B (3.7) h conv,in T surf T air συντελεστής εσωτερική συναγωγής ϑερµοκρασία επιφάνειας ϑερµοκρασία αέρα Ϲώνης Στο µοντέλο αυτό οι παράµετροι A, B εξαρτώνται από τον προσανατολισµό της ε- πιφάνειας και την κατεύθυνση της ϱοής της ϑερµότητας. Simple: Το µοντέλο αυτό χρησιµοποιεί σταθερούς συντελεστές συναγωγής, ανάλογα µε το προσανατολισµό κάθε επιφάνειας. CIBSE: Το µοντέλο αυτό χρησιµοποιεί σταθερούς συντελεστές συναγωγής σύµφωνα µε τις πρότυπες τιµές του CIBSE. Ceiling diffuser: Πρόκειται για µοντέλο εξαναγκασµένης συναγωγής που συσχετίζει το συντελεστή συναγωγής µε το ϱυθµό αλλαγής αέρα (ACH) µέσω της ακόλουθης σχέσης : h conv,in = A + B ACH C (3.8) h conv,in ACH συντελεστής εσωτερική συναγωγής ϱυθµός αλλαγής αέρα Οι παράµετροι A, B, C εξαρτώνται από τον προσανατολισµό της επιφάνειας. Cavity: Το συγκεκριµένο µοντέλο εφαρµόζεται σε περιπτώσεις που στο κτήριο που µοντελοποιείται υπάρχει κάποιος τοίχος Trombe. Οι συντελεστές συναγωγής για τις εξωτερικές επιφάνειες και τον περιβάλλοντα αέρα µπορούν να υπολογίστουν µέσω έξι διαφορετικών µοντέλων.

24 14 Μοντελοποίηση στο EnergyPlus Detailed: Στο αναλυτικό µοντέλο η συναγωγή διακρίνεται σε εξαναγκασµένη και σε ϕυσική συναγωγή. ( ) P 1/2 vz h conv,forc,ext = 2.537W f R f (3.9) A h conv,forc,ext W f R f v s A P συντελεστής εξαναγκασµένης εξωτερικής συναγωγής W f = 1 για εκτεθειµένες στον άνεµο και W f = 0.5 για υπήµενες επιφάνειες συντελεστής τραχύτητας της επιφάνειας τοπική ταχύτητα του ανέµου εµβαδόν της επιφάνειας περίµετρος της επιφάνειας. h conv,nat,ext = B( T surf T air ) 1/3 (3.10) h conv,nat,ext T surf T air συντελεστής ϕυσικής εξωτερικής συναγωγής ϑερµοκρασία επιφάνειας εξωτερική ϑερµοκρασία αέρα Στο µοντέλο αυτό η παράµετρος B εξαρτάται από την κλίση της επιφάνειας και τη κατεύθυνση της ϱοής της ϑερµόητας. Simple: Πρόκειται για το µοναδικό µοντέλο του EnergyPlus στο οποίο υπολογίζεται ένας ολικός συντελεστής µετάδοσης ϑερµότητας µε συναγωγή και ακτινοβολία. Οσον αφορά στην ακτινοβολία, ο συντελεστής αυτός εµπεριέχει την ακτινοβολία προς τον ουρανό, το έδαφος και τον περιβάλλοντα αέρα, κάθε εξωτερικής επιφάνειας. Ο συντελεστής συναγωγής - ακτινοβολίας, για το συγκεκριµένο µοντέλο, υπολογίζεται χρησιµοποιώντας την τραχύτητα της επιφάνειας και την ταχύτητα του περιβάλλοντα ανέµου. h ext = A + Bv z + Cvz 2 (3.11) h ext v s συντελεστής εξωτερικής συναγωγής - ακτινοβολίας τοπική ταχύτητα του ανέµου Οι παράµετροι A, B, C εξαρτώνται από την τραχύτητα και τις ιδιότητες ακτινοβολίας της επιφάνειας. TARP: Στην τρέχουσα έκδοση του EnergyPlus το µοντέλο TARP ειναι πανοµοιότυπο του Detailed. BLAST: Στην τρέχουσα έκδοση του EnergyPlus το µοντέλο BLAST ειναι πανοµοιότυπο του Detailed. MoWiTT: Το συγκεκριµένο µοντέλο στηρίζεται σε µετρήσεις που έχουν πραγµατοποιη- ϑεί στο Mobile Window Thermal Test [27]. Βάσει των µετρήσεων αυτών έχει εξαχθεί µια σχέση η οποία ϐρίσκει εφαρµογή σε πολύ οµαλές (πολύ µικρός συντελεστής τραχύτητας), κατακόρυφες επιφάνειες (π.χ. παράθυρα). Σε περιπτώσεις που το προς µελέτη κτήριο αποτελείται από επιφάνειες µε υψηλό συντελεστή τραχύτητας και µε πολύπλοκη γεωµετρία, το µοντέλο αυτό δηµιουργεί ανακρίβειες και αστάθεια στη προσοµοίωση.

25 3.1 Υπολογιστικά µοντέλα στο EnergyPlus 15 DOE-2: Πρόκειται για µοντέλο το οποίο αποτελεί συνδιασµό των µοντέλων BLAST και MoWiTT. Ολα τα µοντέλα υπολογισµού της µετάδοσης ϑερµότητας στις εξωτερικές επιφάνειες του κελύφους συνυπολογίζουν την επίδραση της ϐροχής. Σε περιόδους που τα δεδοµένα και- ϱού µας πληροφορούν για ϐροχοπτώσεις, οι επιφάνειες που είναι εκτεθειµένες στον άνεµο ϑεωρούνται υγρές. Για τις περιόδους αυτές, ο συντελεστής µετάδοσης ϑερµότητας των εν λόγω επιφανειών τίθεται ίσος µε 1000 W/m 2 K και ϑεωρείται ότι οι επιφάνειες αυτές είναι εκτεθειµένες σε εξωτερική ϑερµοκρασία υγρού ϐολβού αντί της ϑερµοκρασίας ξηρού ϐολβού. Επιπλέον, το EnergyPlus πάρεχει τη δυνατότητα στο χρήστη να ορίσει σταθερούς συντελεστές ή χρονικά µεταβαλλόµενους συντελεστές ϐάσει κάποιου χρονοδιαγράµµατος που ο ίδιος έχει επιλέξει Ακτινοβολία των εσωτερικών επιφανειών Οι εσωτερικές επιφάνειες ενός δωµατίου εκπέµπουν ακτινοβολία σύµφωνα µε τη ϑερµοκρασία τους και την ικανότητα εκποµπής τους. Η ϱοή ενέργειας, που η ακτινοβολία αυτή επιφέρει, εξαρτάται από τη σχετική ϑέση και τις ιδιότητες αντανάκλασης των επιφανειών. Για τον υπολογισµό της ϱοής ϑερµότητας που οφείλεται στην ακτινοβολία, το EnergyPlus υπο- ϑέτει πως όλες οι εσωτερικές επιφάνειες είναι γκρίζες επιφάνειες. Μια επιφάνεια ϑεωρείται γκρίζα όταν η απορροφητικότητα της επιφάνειας αυτής είναι ίση µε την ικανότητα εκποµπής της. Η ϱοή ϑερµότητας µε ακτινοβολία υπολογίζεται ως εξής : q LW,i,j = A i F i,j (T 4 i T 4 j ) (3.12) q LW,i,j T i, T j A i F i,j ϱοή ϑερµότητας µε ακτινοβολία µεταξύ των επιφανειών i και j ϑερµοκρασία i και της j επιφάνειας αντίστοιχα εµβαδόν της επιφάνειας i συντελεστής ανταλλαγής ακτινοβολίας µεταξύ της i και της j επιφάνειας Ακτινοβολία των εξωτερικών επιφανειών και του περιβάλλοντα χώρου Αυτή η διαδικασία περιγράφει τη ανταλλαγή της ακτινοβολίας µεγάλου µήκους κύµατος µεταξύ των εξωτερικών επιφανειών του κελύφους του κτηρίου και του όγκου αέρα που περι- ϐάλλει το κτήριο, των περιβαλλόντων κτηρίων και του εδάφους. Οι παράγοντες που επιδρούν σε αυτήν την διαδικασία είναι η αποτελεσµατική ϑερµοκρασία ουρανού ως συνάρηση της κάλυψης σύννεφων, η ϑερµοκρασία και η σχετική ϑέση των περιβαλλόντων στοιχείων (π.χ. γειτονικά κτήρια), η ϑερµοκρασία και η σχετική ϑέση του εδάφους, και οι ϑερµοκρασίες των εξωτερικών επιφανειών του κτηρίου. q LW,o = εσf ground (T 4 surf T 4 ground ) + εσf sky(t 4 surf T 4 sky ) + εσf air(t 4 surf T 4 air) (3.13)

26 16 Μοντελοποίηση στο EnergyPlus q LW,i,j T surf T air T ground T sky f sky f air f ground ε σ ϱοή ϑερµότητας µε ακτινοβολία µεταξύ των επιφανειών i και j ϑερµοκρασία επιφάνειας εξωτερική ϑερµοκρασία αέρα ϑερµοκρασία εδάφους αποτελεσµατική ϑερµοκρασία ουρανού ουρανού αέρα εδάφους ικανότητα εκποµπής σταθερά των Stefan και Boltzman Η Ηλιακή Ακτινοβολία Η ηλιακή ακτινοβολία ασκεί σηµαντική επίδραση στην ενεργειακή ισορροπία του κτηρίου. Ενα µέρος της ηλιακής ακτινοβολίας που προσπύπτει σε µια αδιαφανή εξωτερική επιφάνεια ϑα απορροφηθεί και ϑα διαβιβαστεί µερικώς στις εσωτερικές επιφάνειες του κελύφους. Η ϑερµοκρασία µιας εξωτερικής επιφάνειας, που εκτίθεται στην άµεση ηλιακή ακτινοβολία, µπορεί να είναι σηµαντικά υψηλότερη από την περιβαλλοντική ϑερµοκρασία και µπορεί έτσι να ασκήσει σηµαντική επίδραση στην µετάδοση ϑερµότητας. Τα ηλιακά κέρδη µιας εξωτερικής επιφάνειας είναι το άθροισµα της άµεσης ηλιακής α- κτινοβολίας, της διάχυτης ακτινοβολίας από τον ουρανό και της διάχυτης ακτινοβολίας από το έδαφος. ( q so = a I beam cos(θ) A ) s A + I skyf ss + I ground F sg (3.14) a A A s θ I beam I sky, I ground F ss, F sg ηλιακή απορροφητικότητα της επιφάνειας εµβαδόν της επιφάνειας εµβαδόν του µέρους επιφάνειας που ϕωτίζεται από τον ήλιο γωνία πρόσπτωσης ένταση της άµεσης ηλιακής ακτινοβολίας ένταση της διάχυτης ακτινοβολίας από ουρανό και έδαφος συντελεστής γωνίας µεταξύ επιφάνειας και ουρανού, επιφάνειας και εδάφους Το µέγεθος των ηλιακών κερδών σε ένα κτήριο εξαρτάται σηµαντικά από τη σκίαση των επιφανειών του. Η σκίαση µπορεί να προκληθεί είτε από µακρινά εµπόδια, όπως τα δέντρα και τα γειτονικά κτήρια, είτε λόγω κοίλης γεωµετρίας του κτηρίου είτε µέσω µηχανισµών σκίασης του κτηρίου (π.χ. περσίδες). εδοµένου ότι το EnergyPlus χρησιµοποιεί µια πλήρη γεωµετρική περιγραφή του κτηρίου καθώς και των στοιχείων του περιβάλλοντα χώρου, η σκίαση του κτηρίου µπορεί να υπολογιστεί µε ακρίβεια για κάθε χρονικό ϐήµα της προσο- µοίωσης και σύµφωνα µε τη τρέχουσα ϑέση του ήλιου. Το EnergyPlus διαθέτει τρία διαφορετικά µοντέλα για να συνυπολογίσει τη σκίαση στην εκτίµηση των ηλιακών κερδών από τις εξωτερικές επιφάνειες. Minimal Shadowing: Καµία εξωτερική σκίαση δεν υπολογίζεται, εκτός από τις σκιές που τα παράθυρα και οι πόρτες αποκαλύπτουν.

27 3.1 Υπολογιστικά µοντέλα στο EnergyPlus 17 Full Exterior: Σκιάσεις στις εξωτερικές επιφάνειες που προκαλούνται από προσαρτη- µένα στοιχεία σκίασης στις εξωτερικές επιφάνειες όλων των Ϲωνών υπολογίζονται. Full Exterior with reflections: Αυτό το µοντέλο υπολογίζει τις σκιάσεις που προκαλούνται από τα στοιχεία σκίασης, τα στοιχεία του περιβάλλοντα χώρου και το έδαφος. Η άµεση ηλιακή ακτινοβολία που ϑα διαπεράσει τις διαφανείς επιφάνειες του κτηρίου µπορεί να απορροφηθεί µερικώς και να αντανακλαστεί απ τις εσωτερικές επιφάνειες ή µπορεί να αφήσει τη Ϲώνη µέσω µιας διαφανούς επιφάνειας. Το EnergyPlus διαθέτει δύο διαφορετικά µοντέλα για να υπολογίσει την κατανοµή της άµεσης ηλιακής ενέργειας στο εσωτερικό του κελύφους. Minimal Shadowing: Το µοντέλο αυτό ϑεωρεί πως όλη η άµεση ηλιακή ακτινοβολία προσπίπτει στο δάπεδο, όπου και µερικώς απορροφάται σύµφωνα µε την ηλιακή απορροφητικότητα. Full Interior: Το πρόγραµµα υπολογίζει την άµεση ακτινοβολία σε κάθε εσωτερική επιφάνεια σύµφωνα µε την κατεύθυνση της άµεσης ακτινοβολίας και τη γεωµετρία του κτηρίου. Η άµεση ακτινοβολία ϑεωρείται ότι κατανέµεται οµοιόµορφα στην επιφάνεια. Οπως και στο Minimal Shadowing, η άµεση ακτινοβολία απορροφάται µερικώς. Αυτή η επιλογή είναι µόνο διαθέσιµη για τα κυρτά κτήρια Θερµοκρασία Αέρα Θερµικής Ζώνης Το EnergyPlus διαθέτει δύο διαφορετικά µοντέλα για τον υπολογισµό της ϑερµοκρασίας του αέρα σε κάθε ϑερµική Ϲώνη : Well mixed: Το µοντέλο αυτό χρησιµοποιεί ένα κόµβο ϑερµοκρασίας ανά Ϲώνη. Ο κόµ- ϐος αέρα συνδέεται µε τους κόµβους επιφάνειας Ϲώνης µέσω της µετάδοσης ϑερµότητας µε συναγωγή. Dynamic gradient: Αυτή η επιλογή επιτρέπει τη µοντελοποίηση στρωµάτων ϑερµοκρασίας µέσα σε µια Ϲώνη, τα οποία ορίζονται µε τον καθορισµό µιας κλίσης ϑερµοκρασίας. Η κλίση µεταβάλλεται δυναµικά ανάλογα µε έναν από οι ακόλουθους πέντε παράγοντες : 1. εξωτερική ϑερµοκρασία 2. εσωτερική ϑερµοκρασία 3. διαφορά εσωτερικής - εξωτερικής ϑερµοκρασίας 4. ϕορτίο ϑέρµανσης 5. ϕορτίο ψύξης Φυσικός Αερισµός Αερισµός είναι η διήθηση του εξωτερικού αέρα στο εσωτερικό του κτηρίου, η οποία πραγµατοποιείται µε δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι η διήθηση του εξωτερικού αέρα µέσω των ϱωγµών, χαραµάδων και του πορώδους των επιφανειών των κατασκευαστικών υλικών της εξωτερικής τοιχοποιίας, του δαπέδου και της οροφής. Ο δεύτερος τρόπος είναι

28 18 Μοντελοποίηση στο EnergyPlus µέσω των ανοιγµάτων του κτηρίου (παράθυρα, πόρτες). Ο αερισµός προκαλείται απο τη διαφορά πίεσης και την ύπαρξη επιφανειακών δυνάµεων που προκαλούνται από ϑερµοκρασιακές διαφορές του αέρα. Το EnergyPlus διαθέτει δύο διαφορετικά µοντέλα για την µοντελοποίηση του αερισµού : Scheduled: Στο µοντέλο αυτό καθορίζεται το µέγεθος της παροχής αέρα ανάλογα µε τον όγκο της Ϲώνης ή ανάλογα µε τις απαιτήσεις σε ϕρέσκο αέρα ανά άτοµο και ορίζεται µια µέγιστη τιµή εναλλαγών αέρα για τον υπολογισµό του ϱυθµού διήθησης αέρα. Calculated: Αυτή η επιλογή µοντελοποιεί την αεροστεγανότητα του κτηρίου και εξάγει αποτελέσµατα που αφορούν τη διήθηση του εξωτερικού αέρα µε ϐάση τα ανοίγµατα (παράθυρα, πόρτες) συνυπολογίζοντας τις ϱωγµές και λαµβάνοντας υπόψη την ταχύτητα του ανέµου και τη διαφορά πίεσης. Η ϱοή αέρα µεταξύ δύο κόµβων υπολογίζεται µέσω της ακόλουθης σχέσης : V = C( p) n (3.15) V ογκοµετρική ϱοή αέρα C συντελεστής ϱοής (εξαρτάται από το µέγεθος και το σχήµα της ϱωγµής/ του ανοίγµατος) p διαφορά πίεσης µεταξύ δύο κόµβων n εκθέτης ϱοής (για τυρβώδη ϱοή n = 0.5, για στρωτή ϱοή n = 1) Η διαφορά πίεσης µέσα από ένα άνοιγµα ή µια ϱωγµή υπολογίζεται χρησιµοποιώντας την εξίσωση Bernoulli: p = (p n p m ) + ρ 2 (v2 n v 2 m) + ρg(z n z m ) (3.16) V C p p n, p m v n, v m z n, z m ρ g ογκοµετρική ϱοή αέρα συντελεστής ϱοής (εξαρτάται από το µέγεθος και το σχήµα του ανοίγµατος/ρωγµής) διαφορά πίεσης µεταξύ των κόµβων n και m στατική πίεση στην είσοδο και στην έξοδο του ανοίγµατος/ρωγµής ταχύτητα αέρα στην είσοδο και στην έξοδο του ανοίγµατος/ρωγµής υψόµετρο στην είσοδο και στην έξοδο του ανοίγµατος/ρωγµής πυκνότητα του αέρα επιτάχυνση ϐαρύτητας Το µεγαλύτερο µειονέκτηµα του EnergyPlus στη µοντελοποίηση του αερισµού είναι ότι σε περιπτώσεις µεγάλων οριζόντιων ανοιγµάτων αδυνατεί να περιγράψει µε ακρίβεια τη ϱοή αέρα µέσα από αυτές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επιλέγουµε να ϑεωρήσουµε τα οριζόντια ανοίγµατα ως διαφανείς επιφάνειες µε υψηλό συντελεστή ϱοής λόγω ϱωγµών Μετάδοση ϑερµότητας σε επιφάνειες εφαπτόµενες του εδάφους Στο EnergyPlus, η µετάδοση ϑερµότητας σε επιφάνειες εφαπτόµενες του εδάφους µοντελοποιείται καθορίζοντας τις µηνιαίες ϑερµοκρασίες στο εξωτερικό στρώµα της διαστρωµάτωσης του δαπέδου. Ο καθορισµός των ϑερµοκρασιών αυτών είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί µέσω δύο διαφορετικών προγραµµάτων : Slab Program

29 3.1 Υπολογιστικά µοντέλα στο EnergyPlus 19 Basement Program Και τα δύο προγράµµατα χρησιµοποιούν τη µέθοδο των πεπερασµένων διαφορών στις τρεις διαστάσεις προκειµένου να υπολογίσουν τις ϑερµοκρασίες αυτές. Η διαφορά τους έγγυται στο γεγονός ότι το πρόγραµµα Basement δεν υπολογίζει µόνο τη ϑερµοκρασία στο εξωτερικό στρώµα της διαστρωµάτωσης του δαπέδου άλλα και τη ϑερµοκρασία στο εξωτερικό στρώµα της διαστρωµάτωσης τοίχων οι οποίοι ανήκουν στο υπόγειο ενός κτηρίου. Η ϐασική παραδοχή και των δύο προγραµµάτων είναι ότι το σχήµα του κτηρίου είναι ορθογώνιο πα- ϱαλληλεπίδεδο. Ετσι σε περιπτώσεις που το κτήριο που προσοµοιώνεται περιγράφεται από ένα πολύπλοκο γεωµετρικό σχήµα, τότε αυτό ποροσεγγίζεται από ένα παρόµοιο ορθογώνιο Εσωτερικά Θερµικά Φορτία Τα εσωτερικά ϑερµικά ϕορτία που προέρχονται από τα ϕώτα, τους ανθρώπους και λοιπό εξοπλισµό συχνά συµµετέχουν στο ενεργειακό ισοζύγιο κάθε ϑερµικής Ϲώνης (άναλογα µε το χρονοδιάγραµµα λειτουργίας τους). Το EnergyPlus διαθέτει µοντέλα υπολογισµού των ϑερµικών ϕορτίων ανάλογα µε την πηγή τους. Lights: Τα ϑερµικά ϕορτία που προέρχονται από τον τεχνητό ϕωτισµό καθορίζονται µε ϐάση τον τύπο του ϕωτιστικού. Ετσι, για κάθε τύπο ϕωτιστικού η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται πολλαπλασίαζεται µε αντίστοιχες τιµές του ποσοστού εκπεµπόµενης ακτινοβολίας (radiant fraction), του ποσοστού ορατής ακτινοβολίας (visible fraction) και του ποσοστού µετάδοσης ϑερµότητας µε συναγωγή. Το ποσοστό µετάδοσης ϑερµότητας µε συναγωγή δεν αποτελεί είσοδο για το µοντέλο αλλά υπολογίζεται ϐάσει της ακόλουθης σχέσης : F conv = 1.0 F radiant F visible (3.17) F conv F radiant F visible ποσοστό µετάδοσης ϑερµότητας µε συναγωγή λόγω τεχνητού ϕωτισµού ποσοστό εκπεµπόµενης ακτινοβολίας λόγω τεχνητού ϕωτισµού ποσοστό ορατής ακτινοβολίας λόγω τεχνητού ϕωτισµού Το ποσοστό της εκπεµπόµενης ακτινοβολίας εκφράζει το µέγεθος της ϑερµότητας που εισέρχεται στο χώρο µέσω υπέρυθρης ακτινοβολίας µεγάλου µήκους εξαιτίας της λειτουγίας τεχνητού ϕωτισµού. Οµοια, το ποσοστό της ορατής ακτινοβολίας εκφράζει το µέγεθος της ϑερµότητας που εισέρχεται στο χώρο µέσω ακτινοβολίας µικρού µήκους εξαιτίας της λειτουγίας τεχνητού ϕωτισµού. Equipment: Τα ϑερµικά ϕορτία που οφείλονται στη λειτουργία του ηλεκτρικού εξοπλισµού διακρίνονται σε ϑερµικά ϕορτία λόγω ακτινοβολίας µεγάλου µήκους κύµατος και σε ϑερµικά ϕορτία λόγω µετάδοσης ϑερµότητας µε συναγωγή. Για το µοντέλο ορίζεται ο συντελεστής εκπεµπόµενης ακτινοβολίας ο οποίος εκφράζει το ποσό της ϑερµότητας που εκλύεται από τον ηλεκτρικό εξοπλισµό ως ακτινοβολία µεγάλου µήκους κύµατος. Το υπόλοιπο ποσό της ϑερµότητας ϑεωρείται ότι µεταδίδεται µε συναγωγή. Για πα- ϱάδειγµα, έστω ότι η τιµή του συντελεστή αυτού ειναι 0.1. Τότε το µοντέλο ϑεωρεί ότι το 10% της ϑερµότητας που οφείλεται στη λειτουργία του ηλεκτρικού εξοπλισµού διανέµεται στις εσωτερικές επιφάνειες µέσω ακτινοβολίας ενώ το 90% αυτής µεταφέρεται στον αέρα µε συναγωγή.

30 20 Μοντελοποίηση στο EnergyPlus People: Η εκτίµηση των ϑερµικών ϕορτίων που οφείλονται στους ανθρώπους που εντοπίζονται στις Ϲώνες του κτηρίου σχετίζεται άµεσα µε τον µεταβολικό τους ϱυθµό και τον συντελεστή ένδυσής τους. Ως µεταβολικός ϱυθµός ορίζεται η ϑερµική ενέργεια που παράγει το ανθρώπινο σώµα µε ένα συγκεκριµένο ϱυθµό. Ο µεταβολικός ϱυθµός καθορίζεται από το είδος της εργασίας ενώ µεταβάλλεται ανάλογα µε το συντελεστή µεγέθους του αν- ϑρώπινου σώµατος. Σε αυτό το σηµείο, η ϐασική παραδοχή του EnergyPlus είναι ότι η επιφάνεια ενός άντρα ισούται µε 1.8 m 2 και η τιµή αυτή πολλαπλασιάζεται επί 0.85 για γυναίκες και 0.75 για παιδιά. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο µεταβολικός ϱυθµός για διάφορες δραστηριότητες. Πίνακας 3.1: Μεταβολικός ϱυθµός παραγωγής ϑερµότητας για διάφορες δραστηριότητες ραστηριότητα W/m 2 Υπνος 40 Καθιστική Εργασία 60 Μελέτη 55 Γράψιµο 60 ακτυλογράφηση 65 Εστω για παράδειγµα ότι σε ένα δωµάτιο ϐρίσκεται ένας άντρας και µια γυναίκα, οι οποίοι εκτελούν καθιστική εργασία. Το ϑερµικό τους ϕορτίο υπολογίζεται ως εξής : q = 1.8 m 2 60 W/m m 2 60 W/m 2 Η ένδυση µειώνει της απώλεια ϑερµότητας από το ανθρώπινο σώµα προς το περι- ϐάλλον. Το EnergyPlus χρησιµοποιεί το συντελεστή ένδυσης (Clo-Value) ο οποίος εκφράζει την αντίσταση της ένδυσης στην απώλεια ϑερµότητας. Οπως και στο µοντέλο Equipment, το µοντέλο People χρησιµοποιεί ένα συντελεστή εκπεµπόµενης ακτινοβολίας ο οποίος εκφράζει το ποσό της ϑερµότητας που εκλύεται από τους ανθρώπους ως ακτινοβολία µεγάλου µήκους κύµατος. Το υπόλοιπο ποσό της ϑερµότητας ϑεωρείται ότι µεταδίδεται µε συναγωγή. Για παράδειγµα, έστω ότι η τιµή του συντελεστή αυτού ειναι 0.1. Τότε το µοντέλο ϑεωρεί ότι το 10% της ϑερµότητας που οφείλεται στο µεταβολικό ϱυθµό των ενοίκων διανέµεται στις εσωτερικές επιφάνειες µέσω ακτινοβολίας ενώ το 90% αυτής µεταφέρεται στον αέρα µε συναγωγή Θερµική Ανεση Τις τελευταίες δεκαετίες, οι ερευνητές προσπαθούν να µοντελοποιήσουν την ϑερµική, ϕυσιολογική και ψυχολογική απόκριση των ανθρώπων στο περιβάλλον τους. Οι ερευνητές ϐάσει εµπειρίας έχουν κατέληξει στο ότι η απόκριση αυτή των ενοίκων ενός κτηρίου εξαρτάται απο σωµατικές, περιβαλλοντικές και ψυχολογικές µεταβλητές οι οποίες επιδρούν στη ϑερµική άνεση. Υπάρχουν δύο σωµατικές µεταβλητές οι οποίες επιδρούν στη ϑερµική άνεση των ενοίκων :

Καινοτόμο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πανεπιστημιουπόλεων Δ. Κολοκοτσά Επικ. Καθηγήτρια Σχολής Μηχ. Περιβάλλοντος Κ. Βασιλακοπούλου MSc

Καινοτόμο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πανεπιστημιουπόλεων Δ. Κολοκοτσά Επικ. Καθηγήτρια Σχολής Μηχ. Περιβάλλοντος Κ. Βασιλακοπούλου MSc Καινοτόμο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πανεπιστημιουπόλεων Δ. Κολοκοτσά Επικ. Καθηγήτρια Σχολής Μηχ. Περιβάλλοντος Κ. Βασιλακοπούλου MSc Αρχιτέκτων www.campit.gr ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πανεπιστημιουπόλεις: Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

3ο Εργαστήριο: Ρύθμιση και έλεγχος της θερμοκρασίας μιας κτηνοτροφικής μονάδας

3ο Εργαστήριο: Ρύθμιση και έλεγχος της θερμοκρασίας μιας κτηνοτροφικής μονάδας 3ο Εργαστήριο: Ρύθμιση και έλεγχος της θερμοκρασίας μιας κτηνοτροφικής μονάδας 1 Περιεχόμενα 3.1 Παράγοντες που συνιστούν το εσωτερικό περιβάλλον ενός κτηνοτροφικού κτηρίου... 3 3.2 Θερμότητα... 4 3.3

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση κουφωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Γ. Θεοδοσίου επίκουρος καθηγητής Α.Π.Θ.

Θεόδωρος Γ. Θεοδοσίου επίκουρος καθηγητής Α.Π.Θ. μετατροπή Υπολογισμός της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων Θεόδωρος Γ. Θεοδοσίου επίκουρος καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

PEBBLE: ιάγραµµα του έργου Sensors Interfaces Actuators 5 Ενέργεια & Ανάπτυξη 2011, 22-23 Νοεµβρίου, Αθήνα FP7-248537-PEBBLE

PEBBLE: ιάγραµµα του έργου Sensors Interfaces Actuators 5 Ενέργεια & Ανάπτυξη 2011, 22-23 Νοεµβρίου, Αθήνα FP7-248537-PEBBLE POSITIVE-ENERGY BUILDINGS THRU BETTER CONTROL DECISIONS PEBBLE FP7-ICT-2009.6.3: ICT for Energy Efficiency B. ICT support to Energy-Positive Buildings and Neighborhood Στρατηγικές Ελέγχου για Κτήρια µε

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικά υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου

Λογισμικά υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου Λογισμικά υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου Γνωριμία με το Plus Δυναμικά εργαλεία με χρήση του πυρήνα υπολογισμών Plus Δυναμικά και άλλα εργαλεία με χρήση δικού τους πυρήνα υπολογισμού Λογισμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σημερινή εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ ΤΕΧΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΑΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΚΕΡΚΥΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Όπως είναι γνωστό, ο ηλεκτρισµός παρέχεται στον καταναλωτή-χρήστη ως τελική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια µετατρέπεται σε ωφέλιµη ενέργεια, µε πληθώρα χρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Ψυκτικά φορτία Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Θερµικόκαιψυκτικόφορτίο ιάκρισηθερµικώνροών Θερµικό κέρδος χώρου: Είναιτοσύνολοτωνθερµικώνροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Ενθαλπία, Ειδική Θερµότητα και Ειδικός Όγκος Υγρού Αέρα

Ειδική Ενθαλπία, Ειδική Θερµότητα και Ειδικός Όγκος Υγρού Αέρα θερµοκρασία που αντιπροσωπεύει την θερµοκρασία υγρού βολβού. Το ποσοστό κορεσµού υπολογίζεται από την καµπύλη του σταθερού ποσοστού κορεσµού που διέρχεται από το συγκεκριµένο σηµείο. Η απόλυτη υγρασία

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιώματα του μικροκλίματος του θερμοκηπίου. Θ. Μπαρτζάνας

Προσομοιώματα του μικροκλίματος του θερμοκηπίου. Θ. Μπαρτζάνας Προσομοιώματα του μικροκλίματος του θερμοκηπίου Θ. Μπαρτζάνας 1 Αναγκαιότητα χρήσης προσομοιωμάτων Τα τελευταία χρόνια τα θερμοκήπια γίνονται όλο και περισσότερο αποτελεσματικά στο θέμα της εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Ατμοσφαιρική Ρύπανση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7: Ισοζύγιο ενέργειας στο έδαφος Μουσιόπουλος Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012 Ε-News Τεύχος 60 Μάιος 2012 Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων To προγράμμα Ωριαίας Ανάλυσης της Carrier (HAP) είναι ένα εργαλείο πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βιοκλιµατικός σχεδιασµός α. κατοικίας και β. οικισµού 16 κατοικιών, µε κατάλληλες βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στον περιβάλλοντα χώρο τους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια σηµεία της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι: Η πειραµατική µελέτη της µεταβατικής συµπεριφοράς συστηµάτων γείωσης

Τα κύρια σηµεία της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι: Η πειραµατική µελέτη της µεταβατικής συµπεριφοράς συστηµάτων γείωσης Κεφάλαιο 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το σηµαντικό στην επιστήµη δεν είναι να βρίσκεις καινούρια στοιχεία, αλλά να ανακαλύπτεις νέους τρόπους σκέψης γι' αυτά. Sir William Henry Bragg 5.1 Ανακεφαλαίωση της διατριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ το κέλυφος του κτιρίου και τα συστήματα ελέγχου του εσωκλίματος επηρεάζουν: τη θερμική άνεση την οπτική άνεση την ηχητική άνεση την ποιότητα αέρα Ο βαθμός ανταπόκρισης του κελύφους

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα: Βέλτιστη κατασκευή κτιρίου

Το πρόβλημα: Βέλτιστη κατασκευή κτιρίου Δρ. Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Α.Π.Θ. Το πρόβλημα: Βέλτιστη κατασκευή κτιρίου Τι θεωρείται ως βέλτιστο? Πώς υπολογίζεται η απόδοση? Πώς εξάγεται η βέλτιστη λύση? cost minimization maximum

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης συνήθειες. Η θερµική προστασία του κελύφους, του δώµατος και της στέγης είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή θερµική συµπεριφορά οποιουδήποτε κτηρίου. Η θερµοµόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΕΛΥΦΟΣ κηλιακηενεργεια Για την επιτυχή εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, η διαμόρφωση του κελύφους του κτηρίου πρέπει να είναι τέτοια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κ1: ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ιανουάριος 6/2009 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 1/29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Περιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας Σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου Παράδειγμα στη Μυτιλήνη

Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας Σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου Παράδειγμα στη Μυτιλήνη Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δ.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας Σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου Παράδειγμα στη Μυτιλήνη Ζαχαριάδης Παναγιώτης - Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Η Λ Ι Α Κ Η ΕΝ Ε Ρ Γ Ε Ι Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τοµέας Περιβαλλοντικής Μηχανικής & Επιστήµης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Η Λ Ι Α Κ Η ΕΝ Ε Ρ Γ Ε Ι Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τοµέας Περιβαλλοντικής Μηχανικής & Επιστήµης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τοµέας Περιβαλλοντικής Μηχανικής & Επιστήµης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Η Λ Ι Α Κ Η ΕΝ Ε Ρ Γ Ε Ι Α ίας Α. Χαραλαµπόπουλος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Ηλιακή Ενέργεια ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2 Αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βραχόπουλος Μ. Γρ., Κωτσιόβελος Γ. Τρ. Τµήµα Τεχνολόγων Μηχανολόγων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Χαλκίδας, 344 Ψαχνά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Όλο και συχνότερα στις µέρες µας γίνεται λόγος για τις Αρχές της Βιοκλιµατικής Αρχιτεκτονικής και τις απαιτήσεις της για: Θερµοµόνωση Παθητικό αερισµό Όµως ποιες είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η Επιστήμη της Θερμοδυναμικής ασχολείται με την ποσότητα της θερμότητας που μεταφέρεται σε ένα κλειστό και απομονωμένο σύστημα από μια κατάσταση ισορροπίας σε μια άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αµετάβλητη στο ανώτατο στρώµατηςατµόσφαιρας του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Γ. ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ, Μ. ΛΑΤΟΣ, Ι. ΜΕΘΥΜΑΚΗ, Θ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ «Προσομοίωση συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας με τη χρήση γεωθερμικών αντλιών Θερμότητας συμβατικής και νέας τεχνολογίας» ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΟΕΟΔΩΡΟΥ Η παρούσα διδακτορική διατριβή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Οδηγίες για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημόσια κτήρια Αντικαταστήστε λαμπτήρες πυρακτώσεως με ενεργειακά αποδοτικούς Βελτιώστε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας

Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας ΜΜΚ 312 Μεταφορά Θερμότητας Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής Διάλεξη 1 MMK 312 Μεταφορά Θερμότητας Κεφάλαιο 1 1 Μεταφορά Θερμότητας - Εισαγωγή Η θερμότητα

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε.

Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ, Τεύχος 258, Οκτώβριος 2009 Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε.) 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Μετάδοση Θερμότητας Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Μετάδοση Θερμότητας Κωνσταντίνος - Στέφανος Νίκας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός είναι ο τρόπος σχεδιασμού κτιρίων που λαμβάνει υπόψη τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, τη θέση των χώρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ. 4.1 Φορτίο παραγωγής ζεστού νερού. 4.2 Φορτίο θέρμανσης χώρων κατοικίας. 4.3 Φορτίο κολυμβητικών δεξαμενών

Κεφάλαιο 4: ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ. 4.1 Φορτίο παραγωγής ζεστού νερού. 4.2 Φορτίο θέρμανσης χώρων κατοικίας. 4.3 Φορτίο κολυμβητικών δεξαμενών Κεφάλαιο 4: ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 4.1 Φορτίο παραγωγής ζεστού νερού 4.2 Φορτίο θέρμανσης χώρων κατοικίας 4.3 Φορτίο κολυμβητικών δεξαμενών 4.4 Βιομηχανικά ενεργειακά φορτία Αναφορές: 1. J. A. Duffie, W. A. Beckmn,

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και ο ήµος Αγίας Βαρβάρας υλοποιούν το Έργο "Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά», µε χρηµατοδότηση του Προγράµµατος ΕΠΠΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ. Το έργο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας

Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας Νίκος Χατζηνικολάου Λειτουργός Βιοµηχανικών Εφαρµογών Υπηρεσία Ενέργειας Βασικές Ορολογίες Συντελεστής Θερµικής Αγωγιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Παρουσιάζονται βασικές παράμετροι γύρω από: ΤΟ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ & ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Στολίδου Ρ., Κεχρινιώτη Μ., Ψυχογιός Δ. & Ψυχογιός Σ. Αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 1 Συναγωγή Γενικές αρχές Κεφάλαιο 6 2 Ορισµός Μηχανισµός µετάδοσης θερµότητας ανάµεσα σε ένα στερεό και σε ένα ρευστό, το οποίο βρίσκεται σε κίνηση Εξαναγκασµένη

Διαβάστε περισσότερα

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; κάποτε... η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης σήμερα... σήμερα ΚΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: σημαντικός ρυπαντής

Διαβάστε περισσότερα

// COMFORT. THERMOBELT Ultra. Low-E Insulating Glass

// COMFORT. THERMOBELT Ultra. Low-E Insulating Glass THERMOBELT Ultra Low-E Insulating Glass GR THERMOBELT Ultra Low-E Insulating Glass Η ενεργειακή απόδοση και η υψηλή αισθητική πρέπει να συνυπάρχουν. Με τη σειρά υαλοπινάκων THERMOBELT Ultra μπορούμε να

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων

Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων Περίληψη ιδακτορικής ιατριβής Τριχακης Ιωάννης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ Έκθεση Διημερίδα Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ Ι: ΘΕΩΡΙΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ Ι: ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ Ι: ΘΕΩΡΙΑ Τρίτη, 16.00-18.00 Διδακτική Ομάδα Κλειώ Αξαρλή, Μανώλης Τζεκάκης, Βασίλης Βασιλειάδης, Κατερίνα Μερέση, Θέμις Χατζηγιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ Ο ΗΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή απόδοση. μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα αερισμού και κλιματισμού

Ενεργειακή απόδοση. μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα αερισμού και κλιματισμού μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 03 I 2008 Το νέο πρότυπο ΕΝ 13779 (2) για συστήματα αποτελεί μία από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Έλεγχος λειτουργίας δικτύων διανομής με χρήση μοντέλων υδραυλικής ανάλυσης Βασικό ζητούμενο της υδραυλικής ανάλυσης είναι ο έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού

Διαβάστε περισσότερα

5. Ψύξη κλιματισμός δροσισμός φυσικός αερισμός βιοκλιματικών κτηρίων.

5. Ψύξη κλιματισμός δροσισμός φυσικός αερισμός βιοκλιματικών κτηρίων. 5. Ψύξη κλιματισμός δροσισμός φυσικός αερισμός βιοκλιματικών κτηρίων. Η ψύξη ή δροσισμός ή ο κλιματισμός κτιρίων για να επιτευχθεί απαιτείται: α. η μελέτη και εφαρμογή των θερμοκρασιακών διακυμάνσεων κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Στόχος(οι): Η διαπαιδαγώγηση των μαθητών γύρω από το ζήτημα της ενεργειακής αποδοτικότητας στα σχολεία με έμφαση στην χρήση των παραθύρων (εφόσον επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ενημέρωση ΣΥΓΚΡΙΣΗ ENEΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΚΤΩΝ με LG ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VRF. LG Business Solutions

Τεχνική Ενημέρωση ΣΥΓΚΡΙΣΗ ENEΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΚΤΩΝ με LG ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VRF. LG Business Solutions 01 τεύχος Τεχνική Ενημέρωση ΣΥΓΚΡΙΣΗ ENEΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΚΤΩΝ με LG ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VRF Air Conditioning I Heating I Hotel TV I Lighting I Signage I Photovoltaic ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 5

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 5: Συστήματα μεταβλητής παροχής αέρα Κωνσταντίνος Παπακώστας Μηχανολόγων μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας (BEMS)

Διαχείριση Ενέργειας (BEMS) Διαχείριση Ενέργειας (BEMS) Τα τελευταία χρόνια με την εισαγωγή της πληροφορικής στο πεδίο των αυτοματισμών έγιναν αρκετά δημοφιλή τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας (Building Energy Management Systems

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Το παράδειγμα του κτιρίου διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

(Μαθιουλάκης.) Q=V*I (1)

(Μαθιουλάκης.) Q=V*I (1) (Μαθιουλάκης.) Φυσικός Αερισµός Κτιρίων Φυσικό αερισµό κτιρίων ονοµάζουµε την είσοδο του ατµοσφαιρικού αέρα σε αυτά µέσω κατάλληλων ανοιγµάτων, χωρίς τη χρήση φυσητήρων, µε σκοπό τον έλεγχο της θερµοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ O φυσικός ή παθητικός δροσισμός βασίζεται στην εκμετάλλευση ή και στον έλεγχο των φυσικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στο κτήριο και το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 : ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. τρόπους µετάδοσης της θερµότητας :

Κεφάλαιο 4 : ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. τρόπους µετάδοσης της θερµότητας : Κεφάλαιο 4 : ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 4.1. Η µετάδοση της θερµότητας Τα φαινόµενα µετάδοσης της θερµότητας εµφανίζονται όταν παρουσιαστεί µεταβολή της θερµοκρασίας µέσα σε ένα σύστηµα (περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1.1 Θερμοδυναμική και Μετάδοση Θερμότητας 1 1.2

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού

6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού 6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού 1 Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - μεθόδους ελέγχου υγρασίας εντός του κτηνοτροφικού κτηρίου - τεχνικές αερισμού - εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Τα θερμικά ηλιακά συστήματα υποβοήθησης θέρμανσης χώρων και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Ηλιοθερμικά Συστήματα) είναι ιδιαίτερα γνωστά σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΏΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ EURONET 50/50

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΏΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ EURONET 50/50 ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΏΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ EURONET 50/50 ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΏΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ EURONET 50/50 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ενεργειακοί έλεγχοι οι οποίοι πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική.

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική. Θερμογραφία είναι η παρατήρηση, μέτρηση και καταγραφή της θερμότητας και της ροής της. Όλα τα σώματα στη γη, με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν ( 273 ο C) εκπέμπουν θερμική ενέργεια στο υπέρυθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Με τον όρο Ηλιακή Ενέργεια χαρακτηρίζουμε το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο. Το φως και η θερμότητα που ακτινοβολούνται, απορροφούνται

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ - EnergyRes Αθήνα, Φεβρουάριος 2009 Πρόλογος Με την ιδιότητά µου ως µελετητής

Διαβάστε περισσότερα

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Τα εξωτερικά κουφώματα (θύρες και παράθυρα) είναι τα δομικά στοιχεία που καλύπτουν τα ανοίγματα που αφήνουμε στους εξωτερικούς τοίχους του

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητική Ενέργεια. Φορτίο. Αντλία φορτίου. Σχήμα 4.1.1: Τυπικό ηλιακό θερμικό σύστημα

Βοηθητική Ενέργεια. Φορτίο. Αντλία φορτίου. Σχήμα 4.1.1: Τυπικό ηλιακό θερμικό σύστημα Κεφάλαιο 4: ΗΛΙΑΚΑ - ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4.1 Τυπικό ηλιακό θερμικό σύστημα Ένα σύστημα που μετατρέπει ηλιακή ενέργεια σε θερμική ενέργεια ονομάζεται ηλιακό θερμικό σύστημα. Πρόκειται για συστήματα που είναι

Διαβάστε περισσότερα