ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης"

Transcript

1 ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

2 Πληροφορίες για τα εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες. Οι επωνυμίες Macintosh, Mac OS και QuickTime είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Οι επωνυμίες Adobe και Acrobat είναι σήματα κατατεθέντα της Adobe Systems Inc. Τα λογότυπα SDXC, SDHC και SD είναι εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC. Η επωνυμία PictBridge είναι εμπορικό σήμα. Όλες οι άλλες εμπορικές ονομασίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο ή στα άλλα έγγραφα που παρέχονται με το προϊόν της Nikon είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. AVC Patent Portfolio License Το παρόν προϊόν διέπεται από την άδεια χρήσης AVC Patent Portfolio License και προορίζεται για προσωπική και μη εμπορική χρήση από καταναλωτή για (i) κωδικοποίηση βίντεο σε συμμόρφωση με το πρότυπο AVC («βίντεο AVC») ή/και (ii) αποκωδικοποίηση βίντεο AVC, που κωδικοποιήθηκε από καταναλωτή σε προσωπική και μη εμπορική δραστηριότητα ή/και ελήφθη από μια υπηρεσία παροχής βίντεο με άδεια παροχής βίντεο AVC. Δεν εκχωρείται ούτε συνάγεται καμία άλλη άδεια για οποιαδήποτε χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες από την εταιρεία MPEG LA, L.L.C. Ανατρέξτε στην τοποθεσία

3 Εισαγωγή Πρώτα βήματα Βασικές πληροφορίες για τη φωτογράφηση και την απεικόνιση: G Εύκολη αυτόμ. λειτ. Περισσότερα σχετικά με τη λήψη Περισσότερα σχετικά με την απεικόνιση Επεξεργασία εικόνων Εγγραφή και αναπαραγωγή video Σύνδεση σε τηλεόραση, υπολογιστή και εκτυπωτή Βασικές ρυθμίσεις μηχανής Σημειώσεις για τη φροντίδα της μηχανής και τη γενική χρήση Τεχνικές σημειώσεις i

4 Για την ασφάλειά σας Για να μην προκληθεί βλάβη στο προϊόν Nikon που χρησιμοποιείτε και για να μην τραυματιστείτε εσείς ή άλλα άτομα, διαβάστε όλες τις ακόλουθες προφυλάξεις ασφαλείας πριν να χρησιμοποιήσετε αυτό τον εξοπλισμό. Έχετε πρόχειρες αυτές τις οδηγίες, ώστε να μπορούν να τις διαβάσουν όλοι όσοι χρησιμοποιούν το προϊόν. Οι συνέπειες της μη τήρησης των προφυλάξεων ασφαλείας που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα υποδεικνύονται από το ακόλουθο σύμβολο: Αυτό το εικονίδιο επισημαίνει τις προειδοποιήσεις, δηλαδή τις πληροφορίες που πρέπει να διαβάσετε πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος της Nikon για την αποτροπή πιθανού τραυματισμού. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή σε περίπτωση δυσλειτουργίας Εάν παρατηρήσετε καπνό ή ασυνήθιστη οσμή να προέρχεται από τη φωτογραφική μηχανή ή το μετασχηματιστή ρεύματος, βγάλτε το μετασχηματιστή από την πρίζα και αφαιρέστε αμέσως τις μπαταρίες, προσέχοντας να μην καείτε. Μετά την αφαίρεση ή την αποσύνδεση της πηγής τροφοδοσίας, μεταφέρετε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο service της Nikon για επιθεώρηση. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή Εάν αγγίξετε τα εσωτερικά τμήματα της φωτογραφικής μηχανής ή του μετασχηματιστή ρεύματος, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. Εάν η φωτογραφική μηχανή ή ο μετασχηματιστής ρεύματος σπάσουν λόγω πτώσης ή άλλου ατυχήματος, αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα ή/ και αφαιρέστε τις μπαταρίες και απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο service της Nikon για επιθεώρηση. Μη χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή ή το μετασχηματιστή ρεύματος όταν στο περιβάλλον υπάρχουν εύφλεκτα αέρια Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικές συσκευές σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια, καθώς μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή φωτιά. Χειριστείτε με προσοχή το λουράκι της φωτογραφικής μηχανής Μην τοποθετείτε ποτέ το λουράκι γύρω από το λαιμό βρεφών ή παιδιών. Φυλάσσετε τη μηχανή μακριά από παιδιά Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να βάλουν τα μικρά παιδιά στο στόμα τους τις μπαταρίες ή άλλα μικρά εξαρτήματα της μηχανής. Μην παραμένετε σε επαφή με τη φωτογραφική μηχανή, το φορτιστή μπαταρίας ή το μετασχηματιστή ρεύματος για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα, ενώ οι συσκευές είναι ενεργοποιημένες ή χρησιμοποιούνται Τμήματα των συσκευών αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες. Η παραμονή των συσκευών σε άμεση επαφή με το δέρμα για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα ενδέχεται να οδηγήσει σε εγκαύματα χαμηλής θερμοκρασίας. ii

5 Για την ασφάλειά σας Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά το χειρισμό μπαταριών Οι μπαταρίες ενδέχεται να παρουσιάσουν διαρροή ή να εκραγούν, εάν δεν τις χειριστείτε σωστά. Όταν χειρίζεστε τις μπαταρίες που θα χρησιμοποιηθούν με το παρόν προϊόν, λαμβάνετε τις ακόλουθες προφυλάξεις: Πριν να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, απενεργοποιήστε το προϊόν. Εάν χρησιμοποιείτε μετασχηματιστή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα. Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένες μπαταρίες για χρήση με αυτό το προϊόν (A 14). Μη χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα παλιές και νέες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικής μάρκας ή τύπου. Όταν φορτίζετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες EN-MH2 Ni-MH της Nikon, να χρησιμοποιείτε μόνο τον εγκεκριμένο φορτιστή και να φορτίζετε τέσσερις μπαταρίες τη φορά. Αν αντικαταστήσετε τις μπαταρίες με μπαταρίες τύπου EN-MH2-B2 (διατίθενται ξεχωριστά), αγοράστε δύο σετ (συνολικά τέσσερις μπαταρίες). Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες EN-MH2 χρησιμοποιούνται μόνο με ψηφιακές μηχανές Nikon και είναι συμβατές με COOLPIX L310. Τοποθετείτε τις μπαταρίες με το σωστό προσανατολισμό. Μη βραχυκυκλώνετε ή μην αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες και μην προσπαθείτε να αφαιρέσετε ή να σπάσετε τη μόνωση ή το περίβλημα. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε φωτιά ή σε υπερβολική θερμότητα. Μην εκθέτετε και μη βυθίζετε τις μπαταρίες σε νερό. Μην τις αποθηκεύετε και μην τις μεταφέρετε μαζί με μεταλλικά αντικείμενα, όπως περιδέραια ή τσιμπιδάκια. Οι μπαταρίες παρουσιάζουν συνήθως διαρροή όταν αποφορτίζονται πλήρως. Για να αποφευχθεί τυχόν βλάβη του προϊόντος, αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν αποφορτιστούν πλήρως. Διακόψτε αμέσως τη χρήση, εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στις μπαταρίες, όπως αλλαγή του χρώματος ή παραμόρφωση. Εάν υγρό από τις κατεστραμμένες μπαταρίες έρθει σε επαφή με τα ρούχα ή το δέρμα σας, ξεβγάλτε το αμέσως με άφθονο νερό. Κατά το χειρισμό του φορτιστή μπαταριών (διατίθεται χωριστά) λαμβάνετε τις παρακάτω προφυλάξεις Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Η μη τήρηση αυτού του μέτρου προφύλαξης ενέχει κίνδυνο φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας. Αφαιρείτε τη σκόνη που υπάρχει επάνω ή κοντά στα μεταλλικά μέρη του βύσματος με στεγνό πανί. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη μηχανή, μπορεί να προκληθεί φωτιά. Μη χειρίζεστε το καλώδιο ρεύματος και μην πλησιάζετε το φορτιστή της μπαταρίας κατά τη διάρκεια καταιγίδων. Η μη τήρηση αυτού του μέτρου προφύλαξης ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Μην καταστρέφετε, τροποποιείτε, τραβάτε βίαια ή λυγίζετε το καλώδιο ρεύματος, μην το τοποθετείτε κάτω από βαριά αντικείμενα και μην το εκθέτετε σε θερμότητα ή φλόγες. Εάν καταστραφεί η μόνωση και τα καλώδια γυμνωθούν, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο service της Nikon για επιθεώρηση. Η μη τήρηση αυτών των μέτρων προφύλαξης ενέχει κίνδυνο φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας. Μη χειρίζεστε το βύσμα ή το φορτιστή μπαταρίας με βρεγμένα χέρια. Η μη τήρηση αυτού του μέτρου προφύλαξης ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Μην τη χρησιμοποιείτε με μετατροπείς ή προσαρμογείς ταξιδίου οι οποίοι προορίζονται για τη μετατροπή του ρεύματος ή με μετασχηματιστές τύπου DC-AC. Η μη τήρηση αυτού του μέτρου προφύλαξης ενέχει κίνδυνο πρόκλησης βλάβης, υπερθέρμανσης ή εκδήλωσης πυρκαγιάς. iii

6 Για την ασφάλειά σας Χρησιμοποιείτε κατάλληλα καλώδια Όταν συνδέετε καλώδια στις εισόδους και τις εξόδους της μηχανής, χρησιμοποιείτε μόνο τα καλώδια που παρέχονται ή πωλούνται από τη Nikon για αυτό το σκοπό, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ασυμβατότητες με τις ρυθμίσεις του προϊόντος. Χειριστείτε με προσοχή τα κινούμενα μέρη Προσέξτε να μην πιαστούν τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα στο κάλυμμα του φακού ή άλλα κινούμενα μέρη. CD-ROM Τα CD-ROM που παρέχονται με αυτή τη συσκευή δεν θα πρέπει να αναπαράγονται σε συσκευή αναπαραγωγής CD ήχου. Η αναπαραγωγή των CD-ROM σε μονάδα αναπαραγωγής CD ήχου μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής ή βλάβη στη συσκευή. Κατά τη χρήση του φλας απαιτείται προσοχή Η χρήση του φλας κοντά στα μάτια του θέματος μπορεί να προκαλέσει προσωρινή τύφλωση. Πρέπει να επιδεικνύεται η δέουσα προσοχή κατά τη φωτογράφηση βρεφών, περίπτωση κατά την οποία το φλας θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον ένα μέτρο από το θέμα. Μη χρησιμοποιείτε το φλας όταν το παράθυρο του φλας είναι σε επαφή με κάποιο άτομο ή αντικείμενο Η μη τήρηση αυτού του μέτρου προφύλαξης ενέχει κίνδυνο εγκαυμάτων ή φωτιάς. Αποφεύγετε την επαφή με τους υγρούς κρυστάλλους Εάν σπάσει η οθόνη, προσέξτε να μην τραυματιστείτε από το σπασμένο γυαλί και αποφύγετε την επαφή των υγρών κρυστάλλων της οθόνης με το δέρμα, τα μάτια ή το στόμα σας. Απενεργοποιήστε τη μηχανή όταν τη χρησιμοποιείτε μέσα σε αεροπλάνο ή σε νοσοκομείο Απενεργοποιήστε τη μηχανή όταν βρίσκεστε μέσα σε αεροπλάνο κατά την απογείωση και την προσγείωση. Ακολουθήστε τις οδηγίες του νοσοκομείου κατά τη χρήση ενώ βρίσκεστε στους χώρους του. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα τα οποία εκπέμπει η μηχανή αυτή μπορεί να δημιουργήσουν παρεμβολές στα ηλεκτρονικά συστήματα του αεροπλάνου ή στα μηχανήματα του νοσοκομείου. iv

7 Σημειώσεις Σύμβολο για ξεχωριστή συλλογή στις χώρες της Ευρώπης Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά. Τα παρακάτω ισχύουν μόνο για τους χρήστες στις χώρες της Ευρώπης: Αυτό το προϊόν προορίζεται για ξεχωριστή συλλογή από κατάλληλο σημείο. Να μην απορρίπτεται όπως τα οικιακά απόβλητα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής ή τις τοπικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των αποβλήτων. Αυτό το σύμβολο που βρίσκεται επάνω στην μπαταρία υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά. Τα παρακάτω ισχύουν μόνο για τους χρήστες που διαμένουν σε Ευρωπαϊκές χώρες: Όλες οι μπαταρίες, είτε έχουν αυτό το σύμβολο είτε όχι, προορίζονται για ξεχωριστή συλλογή σε ένα κατάλληλο σημείο απόρριψης. Μην την απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο κατάστημα λιανικής πώλησης ή τις τοπικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των αποβλήτων. v

8 Πίνακας Περιεχομένων Για την ασφάλειά σας... ii ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ...ii Σημειώσεις... v Εισαγωγή...1 Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο... 1 Πληροφορίες και προφυλάξεις... 2 Εξαρτήματα της φωτογραφικής μηχανής... 4 Το σώμα της φωτογραφικής μηχανής...4 Σύνδεση του λουριού της φωτογραφικής μηχανής και του καπακιού του φακού...6 Ανύψωση και κατέβασμα του φλας...7 Η οθόνη...8 Βασικές λειτουργίες...10 Κουμπί A (λειτουργίας λήψης)...10 Κουμπί c (Απεικόνισης)...10 Κουμπί b (e εγγραφής video)...10 Πολυ-επιλογέας...11 Χρήση των μενού της φωτογραφικής μηχανής...12 Εναλλαγή μεταξύ καρτελών της οθόνης μενού...13 Πληροφορίες για το κουμπί λήψης...13 Πρώτα βήματα Τοποθέτηση των μπαταριών...14 Κατάλληλες μπαταρίες...14 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της μηχανής...14 Ρύθμιση γλώσσας οθόνης, ημερομηνίας και ώρας...16 Τοποθέτηση καρτών μνήμης...18 Αφαίρεση καρτών μνήμης...18 vi

9 Πίνακας Περιεχομένων Βασικές πληροφορίες για τη φωτογράφηση και την απεικόνιση: G Εύκολη αυτόμ. λειτ Βήμα 1 Ενεργοποίηση της μηχανής και επιλογή της λειτουργίας G (Εύκολη αυτόμ. λειτ.)...20 Ενδείξεις που εμφανίζονται στη λειτουργία G (Εύκολη αυτόμ. λειτ.)...21 Βήμα 2 Καδράρισμα μιας φωτογραφίας...22 Χρήση του zoom...23 Βήμα 3 Εστίαση και λήψη...24 Βήμα 4 Προβολή και διαγραφή εικόνων...26 Προβολή εικόνων (Λειτουργία απεικόνισης)...26 Διαγραφή ανεπιθύμητων εικόνων...27 Χρήση του φλας...28 Επιλογή λειτουργίας φλας...28 Λήψη φωτογραφιών με το Χρονομέτρη αυτοφωτογράφησης...31 Ρύθμιση της φωτεινότητας: Αντιστάθμιση έκθεσης...32 Περισσότερα σχετικά με τη λήψη Επιλογή λειτουργίας λήψης...33 Εύκολη αυτόμ. λειτ Λήψη κατάλληλη για τη σκηνή (Λειτουργία σκηνής)...35 Επιλογή λειτουργίας σκηνής...35 Επιλογή σκηνής και λήψης (Τύποι και χαρακτηριστικά λειτουργίας σκηνής)...36 Πανοραμική φωτογράφηση...44 Αυτόματη καταγραφή χαμογελαστών προσώπων (Λειτουργία έξυπνου πορτραίτου)...46 Συνεχείς λήψεις σε υψηλή ταχύτητα (Συνεχής σπορ)...48 Αλλαγή ρυθμίσεων της λειτουργίας λήψης Συνεχής σπορ...49 Αυτόματη λειτουργία...50 Λειτουργία macro...51 Αλλαγή ρυθμίσεων λειτουργίας A (Αυτόματη) (Μενού λήψης)...53 Εμφάνιση του μενού λήψης...53 Λειτουργία εικόνας (Ποιότητα εικόνας/μέγεθος εικόνας)...54 Ισορροπία λευκού (Προσαρμογή απόχρωσης)...56 Συνεχής...58 Ευαισθησία ISO...59 Επιλογές χρώματος...60 Ρυθμίσεις της μηχανής που δεν μπορούν να οριστούν ταυτόχρονα...61 vii

10 Πίνακας Περιεχομένων Περισσότερα σχετικά με την απεικόνιση Λειτουργία πλήρους κάδρου...62 Προβολή πολλών εικόνων: Απεικόνιση εικονιδίων...63 Εμφάνιση ημερολογίου...64 Δείτε από πιο κοντά: Zoom απεικόνισης...65 Μενού απεικόνισης...67 a Εντολή εκτύπωσης...68 b Slide show...71 d Προστασία...72 f Περιστροφή εικ...74 h Αντιγραφή: Αντιγραφή ανάμεσα στην κάρτα μνήμης και την εσωτερική μνήμη...75 Επεξεργασία εικόνων Λειτουργία επεξεργασίας εικόνων...76 Επεξεργασία εικόνων...77 I D-Lighting: Βελτίωση φωτεινότητας και αντίθεσης...77 g Μικρή φωτογραφία: Μείωση μεγέθους εικόνας...78 o Επιλογή μέρους: Δημιουργία αντιγράφου επιλεγμένου μέρους...79 Εγγραφή και αναπαραγωγή video Εγγραφή video...80 Αλλαγή ρυθμίσεων εγγραφής video...83 Επιλογές video...85 Αυτόμ. εστίαση...86 Ηλεκτρονικό VR...86 Ενισχυμένη ανάλυση...87 Αναπαραγωγή video...88 Διαγραφή video...88 Επεξεργασία video...89 Σύνδεση σε τηλεόραση, υπολογιστή και εκτυπωτή Σύνδεση σε τηλεόραση...91 Χρήση του ViewNX Εγκατάσταση του ViewNX Μεταφορά εικόνων στον υπολογιστή...95 Προβολή εικόνων...96 Σύνδεση σε εκτυπωτή...97 Σύνδεση της μηχανής και του εκτυπωτή...98 Εκτύπωση μίας εικόνας κάθε φορά...99 Εκτύπωση πολλών εικόνων viii

11 Πίνακας Περιεχομένων Βασικές ρυθμίσεις μηχανής Μενού ρυθμίσεων Οθόνη υποδοχής Χρον. ζώνη και ημ/νία Ρυθμίσεις οθόνης Εκτύπωση ημερ/νίας Απόσβ. κραδασμών Ανίχνευση κίνησης Ρυθμίσεις ήχου Αυτόματη απενεργ Φορμάρ. μνήμης/φορμάρ. κάρτας Γλώσσα/Language Ρυθμίσεις TV Ένδ. κλεισ. ματιών Επαναφορά όλων Τύπος μπαταρίας Έκδοση firmware ix

12 Πίνακας Περιεχομένων Σημειώσεις για τη φροντίδα της μηχανής και τη γενική χρήση Φροντίδα της φωτογραφικής μηχανής Καθαρισμός Αποθήκευση Τεχνικές σημειώσεις Προαιρετικά εξαρτήματα Εγκεκριμένες κάρτες μνήμης Ονόματα αρχείων και φακέλων Μηνύματα σφάλματος Αντιμετώπιση προβλημάτων Τεχνικά χαρακτηριστικά Υποστηριζόμενα πρότυπα Ευρετήριο x

13 Εισαγωγή Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε την ψηφιακή μηχανή COOLPIX L310 της Nikon. Αυτό το εγχειρίδιο συντάχθηκε για να σας βοηθήσει να απολαύσετε τη φωτογράφηση με την ψηφιακή μηχανή της Nikon. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το σε κατάλληλη θέση, ώστε να το διαβάσουν όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν το προϊόν. Σύμβολα και συμβάσεις Για να βρίσκετε πιο εύκολα τις πληροφορίες που χρειάζεστε, χρησιμοποιούνται τα παρακάτω σύμβολα και συμβάσεις: B Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει τις προειδοποιήσεις, δηλαδή τις πληροφορίες που θα πρέπει να διαβάσετε πριν από τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής, για να αποτραπούν πιθανές βλάβες. D Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει τις συμβουλές, δηλαδή τις πρόσθετες πληροφορίες που μπορεί να σας φανούν χρήσιμες κατά τη χρήση της φωτογραφικής Εισαγωγή C Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει τις σημειώσεις, δηλαδή τις πληροφορίες που θα πρέπει να διαβάσετε πριν από τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής. A Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει ότι υπάρχουν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες σε άλλο σημείο του παρόντος εγχειριδίου ή στον Οδηγό Γρήγορου Ξεκινήματος. Σημειώσεις Η κάρτα μνήμης Secure Digital (SD), η κάρτα μνήμης SDHC και η κάρτα μνήμης SDXC αναφέρονται ως «κάρτα μνήμης». Η ρύθμιση κατά το χρόνο αγοράς του προϊόντος αναφέρεται ως «προεπιλεγμένη ρύθμιση.» Τα ονόματα των στοιχείων μενού που εμφανίζονται στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής και τα ονόματα των κουμπιών ή τα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή εμφανίζονται με έντονα γράμματα. Ενδεικτικές οθόνες Στο παρόν εγχειρίδιο, οι φωτογραφίες ορισμένες φορές παραλείπονται από τις ενδεικτικές οθόνες, ώστε να φαίνονται πιο καθαρά οι ενδείξεις της οθόνης. Εικόνες και κείμενα οθόνης Οι εικόνες και τα κείμενα της οθόνης που εμφανίζονται στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που εμφανίζονται πραγματικά στην οθόνη. C Κάρτες μνήμης Οι φωτογραφίες που λαμβάνονται με αυτήν τη φωτογραφική μηχανή μπορούν να αποθηκευτούν στην εσωτερική μνήμη της φωτογραφικής μηχανής ή σε αφαιρούμενες κάρτες μνήμης. Αν τοποθετηθεί κάρτα μνήμης, όλες οι νέες φωτογραφίες αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης και οι λειτουργίες διαγραφής, απεικόνισης και μορφοποίησης εφαρμόζονται μόνο στις φωτογραφίες της κάρτας μνήμης. Για να φορμαριστεί η εσωτερική μνήμη ή για να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση, τη διαγραφή ή την προβολή φωτογραφιών, πρέπει να αφαιρεθεί η κάρτα μνήμης. 1

14 Πληροφορίες και προφυλάξεις Εισαγωγή Δια βίου εκπαίδευση Στο πλαίσιο της δέσμευσης «Δια βίου εκπαίδευση» της Nikon που αφορά τη συνεχή υποστήριξη για προϊόντα και εκπαίδευση, παρέχονται διαρκώς ενημερωμένες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά στις παρακάτω τοποθεσίες: Για χρήστες στις Η.Π.Α.: Για χρήστες στην Ευρώπη και την Αφρική: Για χρήστες σε Ασία, Ωκεανία και Μέση Ανατολή: Να επισκέπτεστε αυτές τις τοποθεσίες, για να ενημερώνεστε για τις τελευταίες πληροφορίες προϊόντων, συμβουλές, απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις (FAQ) και γενικές συμβουλές που αφορούν την ψηφιακή εικόνα και φωτογραφία. Πρόσθετες πληροφορίες ενδέχεται να είναι διαθέσιμες από τον αντιπρόσωπο της Nikon στην περιοχή σας. Ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL για πληροφορίες επικοινωνίας: Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ηλεκτρονικά εξαρτήματα της Nikon Οι φωτογραφικές μηχανές COOLPIX της Nikon έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα και περιλαμβάνουν σύνθετη ηλεκτρονική διάταξη κυκλωμάτων. Μόνο τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα της Nikon (συμπεριλαμβανομένων των φορτιστών μπαταρίας, των μπαταριών και των μετασχηματιστών ρεύματος) που είναι πιστοποιημένα από τη Nikon ειδικά για τη συγκεκριμένη ψηφιακή μηχανή της Nikon έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν αποδεδειγμένα στο πλαίσιο των λειτουργικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων ασφαλείας αυτής της ηλεκτρονικής διάταξης κυκλωμάτων. Η ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ NIKON ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΗΣ NIKON. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εξαρτήματα της Nikon, επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nikon. Πριν να τραβήξετε σημαντικές φωτογραφίες Προτού να τραβήξετε φωτογραφίες σε σημαντικές περιστάσεις (όπως σε γάμους ή προτού να πάρετε τη φωτογραφική μηχανή σε ένα ταξίδι), τραβήξτε μια δοκιμαστική φωτογραφία, για να βεβαιωθείτε ότι η μηχανή λειτουργεί κανονικά. Η Nikon δεν φέρει ευθύνη για βλάβες ή οικονομικές ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν από τη δυσλειτουργία του προϊόντος. Σχετικά με τα εγχειρίδια Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μεταγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης δεδομένων ή η μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε μέρους αυτών των εγχειριδίων χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Nikon. Η Nikon διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές υλικού και του λογισμικού που περιγράφονται σε αυτά τα εγχειρίδια οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Nikon δεν αποδέχεται τυχόν ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του προϊόντος αυτού. Παρόλο που έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα εγχειρίδια είναι ακριβείς και πλήρεις, κάθε παρατήρηση για σφάλματα ή παραλήψεις είναι ευπρόσδεκτη και μπορεί να αποσταλεί στον τοπικό αντιπρόσωπο της Nikon (η διεύθυνση παρέχεται ξεχωριστά). 2

15 Πληροφορίες και προφυλάξεις Σχετικά με την απαγόρευση αντιγραφής ή αναπαραγωγής Έχετε υπόψη ότι ακόμη και η απλή κατοχή υλικού που έχει αντιγραφεί ψηφιακά ή αναπαραχθεί μέσω σαρωτή, ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής ή άλλης συσκευής ενδέχεται να τιμωρείται από το νόμο. Στοιχεία των οποίων η αντιγραφή ή αναπαραγωγή απαγορεύεται δια νόμου Μην αντιγράφετε και μην αναπαράγετε χαρτονομίσματα, κέρματα, χρεόγραφα, κυβερνητικά ομόλογα ή ομόλογα τοπικής αυτοδιοίκησης, ακόμα και εάν τα αντίγραφα επισημαίνονται με την ένδειξη «Δείγμα». Απαγορεύεται η αντιγραφή ή η αναπαραγωγή χαρτονομισμάτων, κερμάτων ή χρεογράφων που κυκλοφορούν σε άλλες χώρες. Εάν δεν έχει δοθεί προηγούμενη κυβερνητική έγκριση, απαγορεύεται η αντιγραφή ή η αναπαραγωγή μη χρησιμοποιημένων γραμματοσήμων ή ταχυδρομικών καρτών που έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση. Απαγορεύεται από το νόμο η αντιγραφή ή η αναπαραγωγή σφραγίδων που έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση καθώς και πιστοποιημένων εγγράφων. Προειδοποιήσεις για ορισμένα αντίγραφα και αντίτυπα Η κυβέρνηση έχει ορίσει περιορισμούς σχετικά με αντίτυπα ή αντίγραφα χρεογράφων που εκδίδονται από ιδιωτικές εταιρείες (μετοχές, λογαριασμοί πληρωμής, επιταγές, δωροεπιταγές κ.λπ.), κάρτες απεριορίστων διαδρομών, ομαδικά εισιτήρια ή κουπόνια, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται η αναπαραγωγή ελάχιστης ποσότητας τέτοιων αντιγράφων για τους σκοπούς της εταιρείας. Επίσης, μην αντιγράφετε και μην αναπαράγετε διαβατήρια που έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση, άδειες που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικούς φορείς, ταυτότητες και εισιτήρια, όπως δελτία ελευθέρας ή κουπόνια φαγητού. Συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία Η αντιγραφή ή η αναπαραγωγή καλλιτεχνικών έργων που προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως βιβλία, μουσική, ζωγραφική, ξυλογραφίες, χάρτες, σκίτσα, ταινίες και φωτογραφίες, διέπονται από τις εθνικές και διεθνείς νομοθεσίες περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν με σκοπό τη δημιουργία παράνομων αντιγράφων ή την παραβίαση του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων. Απόρριψη των συσκευών αποθήκευσης δεδομένων Λάβετε υπόψη ότι με τη διαγραφή φωτογραφιών ή το φορμάρισμα συσκευών αποθήκευσης δεδομένων, όπως είναι οι κάρτες μνήμης ή η εσωτερική μνήμη της μηχανής, δεν διαγράφονται πλήρως τα αρχικά δεδομένα της φωτογραφίας. Ορισμένες φορές είναι δυνατή η ανάκτηση διαγραμμένων αρχείων από συσκευές αποθήκευσης που έχουν απορριφθεί, χρησιμοποιώντας λογισμικό που είναι διαθέσιμο στο εμπόριο, με αποτέλεσμα να είναι πιθανή η κακόβουλη χρήση των προσωπικών δεδομένων των φωτογραφιών. Η διασφάλιση του απορρήτου αυτών των δεδομένων αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Πριν από την απόρριψη μιας συσκευής αποθήκευσης δεδομένων ή τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας σε άλλο άτομο, σβήστε όλα τα δεδομένα χρησιμοποιώντας λογισμικό διαγραφής του εμπόριου ή φορμάρετε τη συσκευή και μετά ξαναγεμίστε την πγήρως με φωτογραφίες οι οποίες δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες (όπως, για παράδειγμα, φωτογραφίες του ουρανού). Βεβαιωθείτε ότι έχετε επίσης αντικαταστήσει φωτογραφίες τις οποίες έχετε επιλεξει για την οθόνη υποδοχής (A 105). Πρέπει να είστε προσεκτικοί, ώστε να αποφεύγονται τραυματισμοί ή υλικές ζημιές κατά τη φυσική καταστροφή συσκευών αποθήκευσης δεδομένων. Εισαγωγή 3

16 Εξαρτήματα της φωτογραφικής μηχανής Το σώμα της φωτογραφικής μηχανής Εισαγωγή Χειριστήριο zoom f : ευρυγώνιος g : τηλεφακός h : απεικόνιση εικονιδίων i : zoom απεικόνισης j : βοήθεια Κουμπί λήψης Λάμπα χρονομέτρη αυτοφωτογράφησης Διακόπτης τροφοδοσίας/λάμπα 4 ενεργοποίησης...20, Ηχείο Ενσωματωμένο μικρόφωνο Υποδοχή για το λουράκι φωτογραφικής 7 μηχανής Φλας...7, 28 9 Ακροδέκτης εισόδου DC (ο μετασχηματιστής ρεύματος διατίθεται ξεχωριστά από τη Nikon)... 15, Επαφή USB και έξοδος audio/video... 91, 95, Κάλυμμα ακίδας... 91, 95, Κουμπί m (ανύψωσης του φλας)...7, Φακός...127, 141 4

17 Εξαρτήματα της φωτογραφικής μηχανής Εισαγωγή Οθόνη Κουμπί A (λειτουργίας λήψης) Λάμπα φλας Κουμπί b (e εγγραφής video) Κουμπί c (απεικόνισης)... 10, 26 Υποδοχή για το λουράκι της 6 φωτογραφικής μηχανής Πολυ-επιλογέας Κουμπί k (εφαρμογής επιλογής) Κάλυμμα διαμερίσματος μπαταρίας/ 9 υποδοχής κάρτας μνήμης... 14, Κουμπί l (διαγραφής)...27, Κουμπί d...12, 53, 67, 83, Υποδοχή τριπόδου Διαμέρισμα μπαταρίας Υποδοχή κάρτας μνήμης

18 Εξαρτήματα της φωτογραφικής μηχανής Εισαγωγή Σύνδεση του λουριού της φωτογραφικής μηχανής και του καπακιού του φακού Συνδέστε το καπάκι του φακού στο λουράκι της μηχανής και, στη συνέχεια, συνδέστε το λουράκι στη μηχανή. Συνδέστε τα σε δύο σημεία. 6 B Καπάκι φακού Αφαιρέστε το καπάκι του φακού πριν να τραβήξετε φωτογραφία. Όταν δεν τραβάτε φωτογραφίες, όπως όταν η μηχανή είναι απενεργοποιημένη ή όταν τη μεταφέρετε κάπου, να τοποθετείτε το καπάκι του φακού στη μηχανή για να προστατεύετε τον φακό.

19 Εξαρτήματα της φωτογραφικής μηχανής Ανύψωση και κατέβασμα του φλας Πατήστε το κουμπί m (ανύψωσης του φλας) για να ανυψώσετε το φλας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση του φλας» (A 28) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του φλας. Πιέστε προς τα κάτω το φλας με προσοχή για να το κατεβάσετε μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του όταν δεν χρησιμοποιείται. Εισαγωγή 7

20 Εξαρτήματα της φωτογραφικής μηχανής Εισαγωγή Η οθόνη Οι ακόλουθες ενδείξεις μπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη κατά τη λήψη και την απεικόνιση (η πραγματική ένδειξη διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις της μηχανής). Οι ενδείξεις και οι πληροφορίες της φωτογραφίας που εμφανίζονται κατά τη λήψη και την απεικόνιση θα απενεργοποιηθούν μετά από μερικά δευτερόλεπτα (A 110). Λήψη /125 F m00s 0 b 1m00s Λειτουργία λήψης*... 20, 33, 46, 48, 50, 80 a Αριθμός στάσεων που απομένουν 2 Λειτουργία macro (στατικές εικόνες)...20 b Διάρκεια video Ένδειξη zoom...23, Ένδειξη εσωτερικής μνήμης Ένδειξη AE/AF-L Διάφραγμα Ένδειξη εστίασης Περιοχή εστίασης...22, 24 6 Λειτουργία φλας...28 Περιοχή εστίασης (Ανίχνευση προσώπου, Ένδειξη επιπέδου φορτίου μπαταρίας 20 7 Ανίχνευση μικρού ζώου)...22, Ταχύτητα κλείστρου...24 Εικονίδιο απόσβεσης κραδασμών 8 22 Ευαισθησία ISO...30, 59 (στατικές εικόνες)...21, Τιμή αντιστάθμισης έκθεσης Ηλεκτρονικό VR (video) Επιλογές χρώματος Εικονίδιο ανίχνευσης κίνησης...21, Λειτουργία ισορροπίας λευκού...56 Ένδειξη «μη ρυθμισμένης ημερομηνίας» 11 Λειτουργία συνεχών διαδοχικών λήψεων Ένδειξη ταξιδιωτικού προορισμού Τύπος λειτουργίας Συνεχής σπορ Εκτύπωση ημερομηνίας Ένδειξη χρονομέτρη 14 Επιλογές video αυτοφωτογράφησης/αυτόματη 15 Λειτουργία εικόνας...54 απελευθέρωση...31, 43 8 * Το εικονίδιο που εμφανίζεται ποικίλλει ανάλογα με τη λειτουργία λήψης a

21 Εξαρτήματα της φωτογραφικής μηχανής Απεικόνιση /05/ / : JPG Εισαγωγή / / 999 a 9999/9999 1m00s 0 b 1m00s 0 1 Ημερομηνία εγγραφής Ώρα εγγραφής Ένταση ήχου...88 Ένδειξη επιπέδου φορτίου μπαταρίας Επιλογές video * Λειτουργία εικόνας * a Αριθμός τρέχοντος καρέ/ συνολικός αριθμός καρέ...26 b Διάρκεια video Ένδειξη εσωτερικής μνήμης Ένδειξη αναπαραγωγής video Εικονίδιο εντολής εκτύπωσης Μικρή φωτογραφία Εικονίδιο D-Lighting Εικονίδιο προστασίας Αριθμός και τύπος αρχείου * Το εικονίδιο που εμφανίζεται ποικίλλει ανάλογα με τη ρύθμιση που είχε οριστεί την στιγμή της λήψης. 9

22 Βασικές λειτουργίες Κουμπί A (λειτουργίας λήψης) Εισαγωγή Πιέστε το κουμπί A σε λειτουργία απεικόνισης για να μεταβείτε στη λειτουργία λήψης. Πιέστε το κουμπί A σε λειτουργία λήψης για να εμφανίσετε το μενού επιλογής λειτουργίας λήψης και να αλλάξετε τη λειτουργία λήψης (A 33). Κουμπί c (Απεικόνισης) Κουμπί b (e εγγραφής video) Στη λειτουργία λήψης, η μηχανή μεταβαίνει σε λειτουργία απεικόνισης όταν πατάτε το κουμπί c. Εάν η φωτογραφική μηχανή είναι απενεργοποιημένη, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί c για να ενεργοποιηθεί η μηχανή στη λειτουργία απεικόνισης. Πατήστε το κουμπί b (e εγγραφής video) σε λειτουργία λήψης για να ξεκινήσει η εγγραφή video. Πατήστε το κουμπί b (e εγγραφής video) ξανά για να σταματήσετε την εγγραφή. Πατήστε το κουμπί b (e εγγραφής video) σε λειτουργία απεικόνισης για να μεταβείτε στη λειτουργία λήψης. 10

23 Βασικές λειτουργίες Πολυ-επιλογέας Χειριστείτε τον πολυ-επιλογέα, πιέζοντάς τον προς τα επάνω (H), προς τα κάτω (I), προς τα αριστερά (J), προς τα δεξιά (K) ή πιέζοντας το κουμπί k. Για λήψη Εμφάνιση του μενού m (λειτουργία φλας) (A 28)/επιλογή του πάνω στοιχείου. Εισαγωγή Εμφάνιση του μενού n (χρονομέτρης αυτοφωτογράφησης) (A 31). Εμφάνιση του μενού o (αντιστάθμιση έκθεσης) (A 32). Εφαρμογή επιλογής. Λειτουργία φλας Εμφάνιση του μενού p (λειτουργία macro) (A 51)/επιλογή του κάτω στοιχείου. Για απεικόνιση 15/05/ / : JPG0 0 Προβολή της προηγούμενης εικόνας. Προβολή της επόμενης εικόνας. 4 4 Για την οθόνη μενού Επιλογή του πάνω στοιχείου. Επιλογή του στοιχείου αριστερά/ επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. Επιλογή του κάτω στοιχείου. Εφαρμογή επιλογής (Μετάβαση στην επόμενη οθόνη). Επιλογή του στοιχείου δεξιά/ μετάβαση στην επόμενη οθόνη (εφαρμογή επιλογής). Μενού λήψης Λειτουργία εικόνας Ισορροπία λευκού Συνεχής Ευαισθησία ISO Επιλογές χρώματος 11

24 Βασικές λειτουργίες Εισαγωγή Χρήση των μενού της φωτογραφικής μηχανής Πατήστε το κουμπί d (A 5) για να εμφανιστεί το μενού για την επιλεγμένη λειτουργία. Χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα (A 11) για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις κάθε στοιχείου μενού. Καρτέλα για τα διαθέσιμα μενού στην τρέχουσα λειτουργία λήψης/ καρτέλα μενού απεικόνισης Καρτέλα για το μενού video (κατά τη λειτουργία λήψης)/μενού ρυθμίσεων (κατά τη διάρκεια της λειτουργίας απεικόνισης) Η ένδειξη K εμφανίζεται όταν υπάρχουν προηγούμενα στοιχεία μενού. Μενού λήψης Λειτουργία εικόνας Ισορροπία λευκού Συνεχής Ευαισθησία ISO Επιλογές χρώματος Καρτέλα για την εμφάνιση του μενού ρυθμίσεων (κατά τη λειτουργία λήψης) 1 Πατήστε το κουμπί d. Η ένδειξη L εμφανίζεται όταν ακολουθούν ένα ή περισσότερα στοιχεία μενού. Μενού λήψης Λειτουργία εικόνας Ισορροπία λευκού Συνεχής Ευαισθησία ISO Επιλογές χρώματος 2 Πατήστε H ή I στον πολυ-επιλογέα για να επιλέξετε ένα στοιχείο και μετά πατήστε το κουμπί K ή το κουμπί k. Για να αλλάξετε καρτέλες, πιέστε J (A 13). Πολυ-επιλογέας Μενού λήψης Λειτουργία εικόνας Ισορροπία λευκού Συνεχής Ευαισθησία ISO Επιλογές χρώματος 3 Πατήστε H ή I για να επιλέξετε ένα στοιχείο και πατήστε το κουμπί k. Γίνεται εφαρμογή της ρύθμισης. Συνεχής Μεμονωμένη Συνεχής BSS Πολλές λήψεις Όταν η ρύθμιση ολοκληρωθεί, πατήστε το κουμπί d. Γίνεται έξοδος της φωτογραφικής μηχανής από την εμφάνιση μενού.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή της Nikon. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες της φωτογραφικής μηχανής σας, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση της φωτογραφικής σας μηχανής. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο. Κάντε κλικ σε ένα θέμα Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων Γρήγορη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1.

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1. EΛΛH NIKA ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300 Οδηγός χρήσης LG-P990 P/N : MFL67121810 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης DSC-RX10 Ελληνικά Μάθετε περισσότερα για τη φωτογραφική μηχανή ( Οδηγός Βοήθειας ) Οδηγός Βοήθειας είναι ένα Online εγχειρίδιο. Ανατρέξτε σε αυτόν για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440 MFL67868136 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 208

Οδηγός χρήσης Nokia 208 Οδηγός χρήσης Nokia 208 Τεύχος 2.1 EL Πσσστ... Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν είναι το μοναδικό που υπάρχει... Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης βασίζονται στην πιο πρόσφατη διαθέσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης A-mount SLT-A58 Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής Λήψη και προβολή φωτογραφιών Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκκίνησης. Ψηφιακή Μηχανή

Οδηγός Εκκίνησης. Ψηφιακή Μηχανή Ψηφιακή Μηχανή Οδηγός Εκκίνησης Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τη ψηφιακή μηχανή PENTAX Q-S1. Αυτός ο Οδηγός Εκκίνησης παρέχει πληροφορίες για το πώς να προετοιμάσετε τη μηχανή σας PENTAX Q-S1 ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W Προβολέας L50W Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-L50W 2η έκδοση Νοέμβριος 2011 Οι όροι DLP και BrilliantColor είναι εμπορικά σήματα της Texas Instruments. Ο όρος IBM είναι εμπορικό σήμα ή καταχωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.1 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

D-630 ZOOM FE-5500 X-600

D-630 ZOOM FE-5500 X-600 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή D-630 ZOOM FE-5500 X-600 Φωτογραφίστε και παίξτε! GR Βασικό Εγχειρίδιο Χρήσης Απολαύστε ακόµη περισσότερο τη µηχανή Τι µπορείτε να κάνετε µε αυτή τη µηχανή Χρήση της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 111 / Nokia 113

Οδηγός χρήσης Nokia 111 / Nokia 113 Οδηγός χρήσης Nokia / Nokia 3 Τεύχος.0 EL Περιεχόμενα Πλήκτρα και μέρη...5 Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας...7 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης...8 Φόρτιση της μπαταρίας...0 Κλείδωμα των πλήκτρων...0 Πρόσδεση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR E-mount Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR NEX-5T Ελληνικά E-mount Αρχείο του Κατόχου Ο αριθμός του μοντέλου και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στο κάτω μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Smart 4 mini Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Smart 4 mini Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Smart 4 mini Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Κάποιες υπηρεσίες και εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Παρακαλώ ρωτήστε στα καταστήματα για λεπτομέρειες. To Αndroid είναι εμπορικό σήμα

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης

Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης HP Officejet 150 Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 2, 1/2014 Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

SZ-16/DZ-105. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

SZ-16/DZ-105. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ SZ-16/DZ-105 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής Olympus. Πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Ψηφιακής Εγγραφής 4K

Συσκευή Ψηφιακής Εγγραφής 4K 4-484-004-11(1) () Συσκευή Ψηφιακής Εγγραφής 4K FDR-AX1/AX1E Οδηγός λειτουργίας Προτού λειτουργήσετε τη μονάδα, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. 2013 Sony Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Cyber-shot

Εγχειρίδιο του Cyber-shot VΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ! Πίνακας περιεχόμενων Βασικές λειτουργίες Χρήση των λειτουργιών για λήψη Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο του Cyber-shot DSC-T70/T75/T200 Πριν από τη λειτουργία της συσκευής, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD

æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD HVR-HD1000E/HD1000 EXOF-OPISTH 30-07-08 14:21 ÂÏ 1 æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD Oδηγίες Xρήσης Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E 2009 Sony Corporation 4-129-505-91(1) GR Χρήση του Εγχειρίδιο του Handycam Θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της βιντεοκάμερας σε

Διαβάστε περισσότερα

DCR-HC47E/HC48E. Οδηγός Χρήσης. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 18. Έναρξη 8. Χρήση του μενού 33. Μετεγγραφή/Επεξεργασία 58

DCR-HC47E/HC48E. Οδηγός Χρήσης. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 18. Έναρξη 8. Χρήση του μενού 33. Μετεγγραφή/Επεξεργασία 58 2-319-512-82(1) Ψηφιακή Βιντεοκάμερα Οδηγός Χρήσης Έναρξη 8 Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 18 Χρήση του μενού 33 DCR-HC47E/HC48E Μετεγγραφή/Επεξεργασία 58 Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 68 Επίλυση προβλημάτων 74

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του. Handycam DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E. Easy Handycam 27. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 32. Απολαύστε τη βιντεοκάμερα με Μονάδα

Εγχειρίδιο του. Handycam DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E. Easy Handycam 27. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 32. Απολαύστε τη βιντεοκάμερα με Μονάδα 2-698-884-91(1) Απολαύστε τη βιντεοκάμερα με Μονάδα σκληρού δίσκου Handycam 11 Ξεκινώντας 14 Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E Easy Handycam 27 Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 32 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής HP Officejet H470 series

Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Οδηγός χρήσης Podręcznik użytkownika Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2007 Copyright Hewlett-Packard Development

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. EL Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 7008137 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E

Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E 2009 Sony Corporation 4-132-761-92(1) GR Χρήση του Εγχειρίδιο του Handycam Θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014 Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies SA Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies 2014 «Η πνευματική Ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Cyber-shot

Εγχειρίδιο του Cyber-shot VΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ! Πίνακας περιεχόμενων Βασικές λειτουργίες Χρήση των λειτουργιών λήψης Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο του Cyber-shot DSC-W110/W115/W120/W125/ W130 Πριν από τη λειτουργία της συσκευής,

Διαβάστε περισσότερα