ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ Κος ΜΑΛΑ ΤΕΣΤ ΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 32441. ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ Κος ΜΑΛΑ ΤΕΣΤ ΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΟΤ ΑΞΙΑ>> ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ Κος ΜΑΛΑ ΤΕΣΤ ΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 32441

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡΟΣ Α' ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ>> 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 1.2 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓ ΑΖΟΜΕΝΩΝ 2 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ ΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤ ΑΞΙΑ 2.1 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΤΗΤΑ 2.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕ ΙΑ Σ 2.3 ΟΔΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔ ΥΝΟΥ 2.4 ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 2.5 ΑΕΡΙΣΜΟΣ 2.6 ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔ ΥΝΟΥΣ 2.7 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 2.8 ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΆΞΙΟ 2.9 ΘΥΡΕΣ ΚΑΙ ΠΥ ΛΕΣ 2. ιο ΟΔΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΖΩΝΕΣ ΚΙΝΔ ΥΝΟΥ 2.11 ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ ΚΑΙ ΡΑΜΠΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 2.12 ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΆ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.13 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 2.14 ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.15 ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛ ΥΜΑΤΑ 3 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΆΞΙΑ 3.1 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤ ΑΞΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑ ΤΑΣΤ ΑΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΤΙ-ΙΤΑ ΘΥΡΕΣ ΚΙΝΔ ΥΝΟΥ

3 3.1.3 ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΉΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΤΟΙΧΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΦΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΆΘΥΡΑ ΚΑΙ ΦΕΓΓΙΤΕΣ ΘΥΡΕΣ ΚΑΙ ΠΥΛΕΣ ΟΔΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ο ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡ Α ΓΙΑ ΤΙΣ Κ Υ ΛΙ ΟΜΕΝΕΣ ΣΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΣ ΚΥ ΛΙΟΜΕΝΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. 3.2 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΣΤΆΣ ΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΝΤΟΧΉ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΤΉΤΑ ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΙΚΡΙΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΥΨΩΣΉΣ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΆ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ Δ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΉΧΑΝΕΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΦΡΕΑΤΑ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΕΡΓ ΑΣΙ ΕΣ, ΣΗΡ ΑΓΓΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ 3.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΌ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΉΘΕΙΕΣ 4 ΥΓΙΕΙΝΉ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΉΣ 4.1 ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 4.2 ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΉ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ 4.3 ΟΔΟΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔ ΥΝΟΥ 4.4 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ Υ ΛΙΚΩΝ 4.5 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΛΙΨΗ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΆΝΗΜΑ ΤΑ

4 4.6 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΙΝΔ ΥΝΟΥΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 4.7 ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 4.8 ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4.9 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΡΓΑ 5 ΜΕΣΑ Α ΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΣ Μ.Α.Π) ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 5.1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΥΓΡΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ 5.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 5.3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΦΘΑΛΜΏΝ 5.4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ 5.5 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ 5.6 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΤΏΣΕΙΣ 5.7 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΧΉΜΑΤΑ 5.8 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 6. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 6.1 ΓΕΝΙΚΑ 6.2 ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ 6.3 ΕΚΤΟΣ ΓΙΟΛΗΣ ΜΕΡΟΣ Β' ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤ ΑΞΙΩΝ>> 1 ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.2 ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.3 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΏΝ / ΠΕΝΤΕ προϋπόθ εση ς ΖΩΗΣ 1.4 ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡ Α ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞ ΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 1.5 ΚΙΝΔ ΥΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΏΝ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΆΞΙΑ 1.6 ΛΟΙΓΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΏΝ 3.1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΆ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΦΏΤΙΣΜΟΣ ' ΕΡΓΟΤΑΞΙΏΝ -ΕΠΙΛΟΓΟΣ -ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

5 ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Πολλοί έχουν αναρωτηθεί στη θέα μιας κατασκευής πως πραγματοποιείται αυτή, τι μέτρα ασφαλείας υπάρχουν, πως επιτυγχάνονται αυτά και ποιος επιβλέπει τις κατασκευές αυτές. Σίγουρα όλες οι κατασκευές δεν είναι ίδιες. Υπάρχουν μεγάλες κατασκευές, μικρές κατασκευές. Κάποιες από αυτές είναι υπέργειες και άλλες υπόγειες, ακόμα και κάτω από την θάλασσα. Είτε μιλάμε για μεγάλες κατασκευές όπως αθλητικά κέντρα, αεροδρόμια, τούνελ είτε μιλάμε για μικρές κατασκευές όπως οικοδομές, εμπορικά καταστήματα σε Κάθε περίπτωση συμμετέχουν πολλά συνεργεια όλων των ειδικοτήτων. Ανάλογα με την ειδικότητα υπάρχουν βάση νόμου κάποιοι κανονισμοί ασφαλείας οι οποίοι είναι σημαντικό να τηρούνται από κάθε εργαζόμενο για την καλύτερη λειτουργία του εργοταξίου και για την προσωπική ασφάλεια κάθε εργαζομένου. Υπάρχουν κανονισμοί οι οποίοι είναι γενικής φύσεως και αφορούν όλους τους εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων όπως και συγκε κριμένοι για κάθε ειδικότητα. Οι νόμοι αυτοί αφορούν την καθαριότητα, την ασφάλεια ζωής μέσα στο εργοτάξιο και την χρήση και μετακίνηση των μηχανημάτων μεσα στο χώρο της κατασκευής. Αφορούν την ένδυση, τα υλικά που χρησιμοποιούνται. Τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται. Είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί μια κατασκευή χωρίς να υπάρχει επιτήρηση από τους επιβλέποντες μηχανικούς όπως και από τους διάφορους φορ ε ίς του κράτους, οι οποίοι ελέγχουν αν τηρούνται οι κανονισμοί ασφάλειας σε κάθε περίπτωση. Αναλυτικότερα θα δούμε παρακάτω τους σημαντικότερους κανόνες στην περίπτωση των ηλεκτρολόγων όπως και στην περίπτωση των τεχνικών έργων γενικότερα

6 ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ>> 1 Υποχρέωση απασχόλησης συντονιστών. Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας. Στα ε ργοτάξια όπου ε ίναι παρόντα πο λλά συνεργεία ορίζεται ένας 11 π ε ρισσότ ε ροι συντονιστές σ ε θ έ ματα ασφαλείας και υγείας κατά την ε κπόνηση τη ς μελέτη ς του έ ργου. Πριν από την έναρ ξη λειτουργίας του ε ργοτα ξίου ο ε ργολά βο ς ολόκληρου του έ ργου κα ι εάν δεν υπάρχει ο κύριος του ε ργου με ριμνά για την ε κπόνηση σχεδ ίου ασφάλ εια ς και υγ εία ς και για την κατάργηση φακέλου ασφάλεια ς και υγείας. Η υποχρ έωση εκπόνηση σχεδ ίου ασφάλειας και υγ ε ίας υπάρχει α. Σε κάθε πε ρίπτωση που απαιτείται συντονιστή ς σε θέματα ασφάλειας κα ι υγείας κατά την εκπόνηση τη ς μ ελέτη ς του έ ργου. β. Όταν οι ε ργασίες που πρόκ ε ιται να εκτελε σθούν ε ν έχουν ιδιαίτ ε ρου ς κ ιν δύνους. γ. Όταν απαιτ ε ίται εκ των προτ έ ρων γνωστοποίηση. Στο σχέδιο ασφαλείας και υγείας πε ριγράφονται και δ ι ευκρινίζο ντ α ι α. Οι κανόνες που θα εφαρ μό ζο νται στο ε ργοτ άξιο, αφού ληφθούν υπόψη Οι τυχόν δραστηριότητες ε κμετά λλευση ς που δ ιεξάγο νται στον τ όπο τ ου έ ργου. β. Ε ιδ ικά μ έτρα για τις ε ργασίες. Το σχέδιο α σφαλείας και υγ ε ία ς πρ έπ ε ι επίση ς να π ε ριλαμβάν ε ι στοιχε ία για ε ργασίας α. Την προσπέλα ση στο ε ργοτά ξ ιο και την ασφαλ1ί πρόσβαση στις θ έ σει ς β. Την ανάλυση τη ς πορ ε ίας κατασκ ευή ς σ ε φάσ ε ις. γ. Την κυκλοφορία π εζώ ν και οχημάτων εντός του ε ργοταξίου. δ. Την ανάλυ ση μεθόδων ε ργασίας κατά φάσεις. ε. Τον καθορισμό χώρων αποθήκευσης υλικών τρόπου αποκομιδή ς αχρήστων. στ. Τις συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών.

7 ζ. Τη διευθέτηση χώρων υγιεινής,εστίασης και Α βοηθειών. η. Τη μελέτη κατασκευής ικριωμάτων όταν δεν περιγράφονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Ο φάκελος ασφάλειας και υγε ίας περιλαμβάνει έργου α. Το μητρό)ο του έργου, δηλαδή τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή του β. Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όπως εργασίες συντήρησης, μετατροπής καθαρισμού, κλπ. Ενδεικτικά οι οδηγί ε ς και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται άτονα ασφαλ1ί τρόπο εκτέλεσης των διάφορων εργασιών, στην αποφυγ'λη κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης,ηλεκτροδοτησης, αερίων, ατμού κλπ) στην πυρασφάλεια κ.λ.π. Το σχέδιο και ο φάκελος ασφάλειας και υγείας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την έκδοση οικοδομικής άδειας του έργου. Προκειμένου για δημόσια έργα και εφόσον δεν απαιτε ίται έκδ οση οικοδομικής άδειας, το σχέδιο και ο φάκελος ασφάλειας και υγείας αποτελούν τμήμα της τεχνικής μελέτης που υποβάλλ εται για έγκριση. Το σχέδιο και ο φάκελος ασφάλε ιας και υγ ε ίας αναπροσαρμόζονται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Ιδιαίτ ε ρη προσοχή πρέπει να δίνεται πριν την έναρξη των εργασιών στην αναπροσαρμογή του σχεδ ίου ασφαλ ε ίας και υγείας, ενώ μετά το πέρας των εργασιών Στην αναπροσαρμογή του φακέλου ασφαλ ε ίας και υγείας, ώστε αυτός να περιέχει τα Πραγματικά στοιχεία του έργου έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Πάντα κατά την Εκτέλεση του έργου το σχέδ ιο και ο φάκελος ασφαλείας και υγείας τηρούνται στο Εργοτάξιο με ευθύνη του εργολάβου ολόκληρου του έργου και εάν δεν υπάρχει του Κυρίου του έργου και ε ίναι στην διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Μετά την Αποπεράτωση του έργου ο φάκελος ασφάλειας και υγείας συνοδεύει το έργο καθ' ολη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του κύριου του έργου. Σε Περίπτωση μεταβίβασης τη κυριότητας η διάσπασης κατόπιν πώλησης σε επιμέρους ιδιοκτήτες, ο νέος ιδιοκτήτης η ο κάθ ε επιμέρους ιδιοκτήτης αντίστοιχα μεριμνά, ώστε να περιέρχεται στη διάθεση του ακριβές αντίγραφο του φακέλου ασφάλειας και υγείας. Προκειμένου για ε ργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίοι θα ασχολούνται ταυτόχρονα π ε ρισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπ ε ρβαίνει τα 500 ημερομίσθια, ο ε ργολάβος ολόκληρου του έργου και όταν δεν

8 υπάρχει ο κύριος του έργου πρέπ ει να διαβιβάζει στην αρμοδία επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών την εκ των προτέρων γνωστοποίηση. Η εκ των προτέρων γνωστοποίηση πρ έπει να αναρτάται κατά τρόπο εμφανή στο εργοτάξιο και δεν χρειάζεται, να ενημε ρών ε ται. 1.1Γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών. Κατά την εκτέλεση του έργου,οι προβλεπόμενες από το άρθρο 7 του Π.Δ 17 /96 γενικές αρχές πρό ληψη ς, βάσει των οποίων οι εργοδότες στα πλαίσια των ευθυνώ ν τους λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των ε ργα ζο μένω ν συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων πρόληψης των επαγγελματικό)υ κινδύνων, ενημέρωσης και κατάρτισης καθώς και της δημιουργίας τη ς απαραίτητης οργάνωσης και της παροχής των αναγκαίων μέσων, ε φαρμόζονται κυρίως όσον αφορά Τη διατήρηση του εργοταξίου σε ικανοποιητική κατάσταση από άποψη τάξη ς και υγιεινής Την επιλογή της τοποθέτησης των θέσεων εργασ ίας, εν όψει των Συνθηκών πρόσβασης στις θέσεις αυτές, καθώς και τον καθορισμό των οδών 11 ζωνών μετακίνηση ς 11 κυκλοφορίας Τις συνθήκες μεταφοράς των διάφορων υλικών Την τακτική συντήρηση, τον έλεγχο πριν από την έναρξη της λειτουργίας και τον περιοδικό έλεγχο των εγκαταστάσ εω ν και των μηχανικών διατάξεων, ώστε να αποφεύγονται οι ατέλειες που θα μπορούσαν ανα βλάψουν την ασφάλεια και την υγεία των ε ργαζομένων την οριοθέτηση και τη διευθέτηση των ζωνών αποθήκευσης και εναπόθεση ς των διάφορων υλικών, ειδικότερα εφό σον πρόκειται για επικίνδυνα υλικά η ουσίες τις συνθήκες αποκομιδής των επικίνδυνων υλικών που χρησιμοποιήθηκαν

9 1.1.7 Την αποθήκευση και την διάθεση η την αποκομιδή των Απορριμμάτων και των άχρηστων υλικών Την αναπροσαρμογή, ανάλογα με την πορεία των εργασιών στο εργοτάξιο, της πραγματικής διάρκειας για τα διάφορα είδη η στάδια ε ργασίας Τ η συν ε ργασία μεταξύ των εργοδοτών και των αυτοαπασχολούμενων Ο ις αλληλεπιδράσεις με δραστηριότητες εκμετάλλευσης στο χώρο μέσα η κοντά στον οποίο έχει εγκατασταθεί το εργοτάξιο. 1.2ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓ ΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔ ΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓ ΑΖΟΜΕΝΩΝ Εργασίες που εκθέτουν τους ε ργαζομένους σε κινδύνους Καταπλακώσ ε ις, βύθισης σ ε άμμο/λάσπη ή πτώσης από ύψος, οι οποιοια Επιδ ε ινώνονται ιδιαίτερα από τη φύση της δραστηριότητας ή των μεθόδων που Χρησιμοποιούνται ή από το περιβάλλον τη ς θέσης εργασίας ή του έργου. Ι.2.2 ε ργασίες που εκθ έτουν τους εργαζομένους σε χημικές η βιολογικέ ς ουσίες οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτ ε ρο κ ίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των ε ργα ζομέ νων ή για τις οποί ε ς απαιτείται ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων σύμφωνα με τις κε ίμενες διατάξεις. Ι.2.3Εργασίες με ιοντίζουσ ε ς ακτινοβολίες οι οποίε ς απαιτούν τον καθορισμό ελεγχόμε νων η επιτηρούμενων περιοχών όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 20 της Κ Υ Α Α2 στ/1539/ ''βασικοί κανόνες προστασίας του πληθυσμού και των εργαζομ ένων από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσ ε ς ακτινοβολίε ς σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 80/836/ΕΥΡΑ ΤΟΜ της 15ης Ιουλίου 1980 και 84 /467 /ΕΥΡΑΤΟΜ της ς Ιουλίου 1980 και 84 /467 /ΕΥΡΑΤΟΜ της 3 11 ς Σ επτεμβρίου 1984 (280/Β) ε ργασίες κοντά σε ηλεκτρικούς αγωγούς υψηλής και μέσης τάσης Εργασίες σε μέρη όπου υπάρχει κίνδυνος πνιγμού Φρέατα, υπόγ ε ιες χωματουργικές εργασίες και σίίραγγες.

10 1.2.7 ε ργασίες καταδύσ εων με αναπνευστική συσκευή ε ργασίες με θάλαμο π επιεσμένου α έ ρα ε ργασίες συναρμολόγησης συναρμο λόγηση ς και απ ό συναρμολόγηση ς βαρέων προκατασκευασμ ένων στοιχείων 2 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ 2.1Σταθερότητα, αντοχή και στερεότητα Τα υλικά, και γενικότ ε ρα οποιοδήποτε στοιχε ίο που θα μπορούσ ε κατά Τις μετακινήσ ε ις να θ έ σει σε κίνδυνο την ασφάλε ια και την υγειά των ε ργα ζόμενων Πρ έπε ι να σταθ ε ροποιε ίται με κατάλληλο και ασφαλή τρόπο Η πρόσβαση στις στ έγ ες η σε οποιαδήποτ ε άλλη επιφάν εια κατασκευασμένη από υλικά μη ε παρκούς αντοχής επιτρ έπεται μόνον ε φόσον παρ έχεται ο αναγκαίος εξοπλισμός η τα κατάλληλα μ έ σα προκε ίμενου η ε ργ ασία να διεξαχθεί κατά τρόπο ασφαλή Εγκαταστάσεις διανομής ενέργειας Οι εγκαταστάσε ις πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκ ευάζονται και να χρησιμοποιούνται ούτω ς ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο πυρκαγιάς η έκρη ξη ς και

11 Να παρέχουν στους εργαζόμενους την απαραίτητη προστασία κατά των κίνδυνων ηλεκτροπλη ξίας από άμεση η έμμεση επαφή Κατά τον σχεδιασμό την κατασκευή, την επιλογή του υλικού και των διατάξεων προστασία ς θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη το είδος και η ισχύ ς διανεμόμενης ενέργειας, η επίδραση ε ξωτερικών παραγόντων και η τεχνική ικανότητα των ατόμων που έχουν πρόσβαση σε τμήματα της εγκατάστασης. 2.2 Οδοί διαφυγής και έξοδοι κίνδυνου Οι οδοί διαφυγής και οι έ ξοδοι κίνδυνου πρέπ ε ι να παραμένουν Ελευθερές και να οδηγούν με τον συντομότε ρο δυνατό τρόπο σε ασφαλή περιοχή Σ ε περίπτωση κίνδυνου, όλε ς οι θ έ σ ε ις ε ργασίας θα Πρ έπ ε ι να μπορούν να εκκενώνονται γ ρήγορα και υπό συνθήκες μ έγιστη ς ασφάλ ε ια ς για τους ε ργαζόμενου ς αριθμό ς, η κατανομή και οι διαστάσ ε ις τ ω ν οδό διαφυγή ς, και εξόδων κίνδυνου εξαρτώνται απο την χρήση, τον εξοπλισμό και τις διαστάσ ε ις του ε ργοτα ξ ίου και των χωρών ε ργασίας, καθώς και από το μέγιστο αριθμό ατόμων που μπορεί να βρίσκονται εκεί ι ειδικέ ς οδοί διαφυγής και έξ οδοι κίνδυνου πρ έπει να επισημαίνονται σύμφωνα με το Π.Δ 105/95 ' 'ελάχιστ ες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας η και υγ ε ίας στην ε ργασία σ ε συμμόρφωση με την οδηγία 92 / 58 /ΕΟΚ (67 /Α). Η σήμανση αυτή πρέπε ι να έχει την απαραίτητη αντοχή και να τοποθετείται σ ε κατάλλη λ α σημε ία ι Οδοί διαφυγής, οι έξοδοι κίνδυνου όπως και οι διάδρομοι κυκλοφορίας και θύρες πρόσβασης σ ' αυτους, δεν Πρέπει α φράσσονται από αντικειμενα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεμπόδιστα ανά πάσα στιγμ1ί Σ ε περίπτωση βλάβης του φωτισμού, οι Οδοί διαφυγής και οι έξοδοι κίνδυνου που χρ ε ιάζονται φωτισμό Πρέπ ε ι να διαθέτουν φωτισμό επαρκούς έντασης.

12 2.4Πυρανιχνευση και πυρόσβεση Ανάλογα μ ε τα χαρακτηριστικά του ε ργοτα ξ ίου και τις διαστάσεις και τη χρήση των χωρών, τον υπάρχοντα εξοπλισμό, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων ουσιών και υλικών καθώς και το μέγιστο αριθμό των ατόμων που μπορούν να βρίσκονται εκε ί, πρ έπε ι να προβλέπ εται επαρκής αριθμός κατάλληλων πυροσβ ε στικών μέσων και ε φόσον χρειάζεται, ανιχνευτές πυρκαγιάς και συστήματα συναγερμού Τα εν λόγω πυροσβ εστικά μέτρα, οι ανιχνευτές πυρκαγιάς και τα συστήματα συναγ ε ρμού πρ έπ ε ι να ελέγχονται και να συντηρούνται τακτικά. πρ έπει να πραγματοποιούνται δόκιμες και ασκήσεις κατά τακτά χρονικά διαστήματα Τα μη αυτόματα (χειρωνακτικά) πυροσβ εστικά μέσα πρ έπ ει να ε ίναι εύκολα προσιτά, εύχρηστα και να επισημαίνονται σύμφωνα με το Π.Δ 105/95 ''ελάχιστες προδιαγραφ ές για τη σήμανση ασφάλειας η / και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ (67/Α) Η σίίμανση αυτή πρ έπε ι να έχε ι την απαραίτητη αντοχή και να τοποθ ε τ είτα ι σ ε κατάλληλα σημεία. 2.5 Αερισμος Λαμβανόμενων υπόψη των μεθόδων ε ργασίας και τη ς σωματικής Προσπάθ ε ιας την οποία καταβάλλουν οι εργαζό μενοι, πρ έπει νά προβλέπεται η παροχή καθαρού αέρα σε επαρκ ε ίς ποσότητες Εάν χρησιμοποι ε ίται εγκα τάσταση αερισμού, Πρ έπει να τηρ ε ίται σ ε κατάσταση καλής λειτουργίας και να μην εκθέτει τους εργαζόμενους σε ρεύματα αέρα που ε κθέτουν την υγειά Πρέπει να προβλέπεται σύστημα έλεγχου για την αναγγελία των βλαβών, ε φόσον αυτό ε ίναι απαραίτητο για την υγειά των ε ργαζόμενων

13 2.6Εκθεση σε ειδικούς κίνδυνους Οι εργαζό μενο ι δεν πρ έπ ε ι να εκτίθενται σε ηχοσταθμες βλαβ ε ρ ές για την υγειά τους ούτε σε εξω τερ ικές βλαβερές επ ιδράσεις (π.χ αέρια ατμοί σκόνες) 2.6.2Εάν οι εργαζό μενοι είνα ι υποχρεωμένοι να ε ισέρχονται σε ζώνες όπου αέρας ενδέχεται να παρέχει τοξικές η βλαβερές ουσίες, να έχει χαμηλή περ ιεκτικότητα σε οξυγόνο η τ έλος να είνα ι εύ φλεκτος ο αέρας εντός των ζωνών αυτών πρ έπ ε ι να ελέγχεται και πρ έπ ε ι να λα μβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη κάθε κίνδυνου Οι εργαζό μενοι δεν πρ έπε ι σε καμία πε ρίπτωση να εκτίθ ενται σ ε επικίνδυνη ατμόσφαιρα κλειστού χό)ρου και πρ έπ ε ι τουλάχιστον να παρ ακολουθούντα ι συνεχώς από έξω και να λα μβάνονται όλες οι απαραίτητες προφυλάξε ις προκείμενου να μπορ ε ί να τους παρασχεθεί αποτελεσματική κα ι άμεση βοήθεια. 2.7 Θερμοκρασία Η Θερμοκρασία στους Χώρους ε ργασίας πρέπ ε ι να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού κατά το χρόνο ε ργασία ς, λαμβάνοντας υπόψη τις εφα ρμο ζό με ν ες μ εθ όδους ε ργασία ς, τη σωματική προσπάθεια που καταβάλλουν οι ε ργα ζόμενο ι και τις κλιματολογικές συνθήκες των εποχών του έτους 2.8Φυσικός και τεχνητός φωτισμός των θέσεων εργασίας, των χωρών και των οδών κυκλοφορίας στο εργοτάξιο Οι θέσεις ε ργασίας, οι χώροι και οι οδοί κυκλοφορίας πρ έπει όσο ε ίναι δυνατό να διαθέτουν επαρκή φυσικό φωτισμό και να φωτίζονται κατάλληλα και επαρκώ ς με τεχνητό φωτισμό κατά την διάρκεια της νύχτας και όταν το φως της ημέρας δεν επαρκ εί εφό σον ε ίναι απαραίτητο πρ έπει να χρησιμοποιούνται φορητές πήγ ες φωτισμού με προστασία κατά των κραδασμών. το χρώμα του τεχνητού φώτος δεν πρέπει να αλλοιώνει η να επηρεάζε ι την οπτική αντίληψη των σημάτων η των πινακίδων σήμανσης

14 2.8.20ι Εγκαταστάσεις φωτισμού των χωρών, των θέσ εω ν εργασίας και των οδών κυκλοφορίας πρ έπ ε ι να τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε το είδο ς του προβλεπόμενου φωτισμού να μη δημιουργεί κίνδυνο ε ργατικού ατυχήματο ς ι χώροι, οι θέσεις ε ργασίας και οι οδοί κυκλοφορίας στου ς οποίους οι ε ργα ζό μενοι ε ίναι ιδιαίτ ε ρα εκτεθειμένοι σ ε κίνδυνους βλάβης του τεχνητού φωτισμού πρ έπε ι να ε ίναι ε φοδιασμένοι με φωτισμό ασφάλειας επαρκού ς ένταση ς 2.9θύρες και πύλες Οι συρόμενε ς θύρες πρ έπ ε ι να διαθέτουν σύστημα ασφάλειας το οποίο να αποτρέπει τον εκτροχιασμό και την πτώση τους Οι θύρες και οι πύλες που ανοίγουν προς τα πάνω πρ έπ ε ι να ε ίναι εφο δ ιασμένες μ ε σύστημα ασφάλειας, το οποίο να τις ε μποδίζε ι να ξαναπ έ φτουν ι θύρ ες και οι πύλες που βρίσκονται πάνω στις οδούς διάσωσης πρ έπε ι να επισημαίνονται κατάλληλα Ακριβώς δίπλα από τις πύλες που προορίζονται κυρίω ς για την προσπέλαση οχημάτων, και εφόσον η διάβαση για του ς π εζού ς δεν ε ίναι ασφαλής, πρέπ ε ι να υπάρχουν θύρ ες για την κυκλοφορία των πεζών ευκρινώς επισημαινομεν ες και μονίμω ς ελευθ ε ρ ές Οι μηχανικές θύρες και πύλ ες πρ έπει να λειτουργούν χωρίς κίνδυνο ατυχήματο ς για του ς ε ργαζόμενους και να έχουν, γ ια π ε ρίπτωση κίνδυνου, μηχανισμού ς ακινητοποίησης εύκολα αναγνωρίσιμους και προσιτούς και να μπορούν σ ε π ε ρίπτωση διακοπής τη ς παροχής ενέργειας, να ανοίγ ουν με χειροκίνητο μηχανισμό, εκτός εάν ανοίγουν αυτόματα.

15 2.100δοί κυκλοφορίας-ζώνες κίνδυνου Οι οδοί κυκλοφορίας, στις οποίες περιλαμβάνονται τα κλιμακοστάσια, οι σταθερές κλίμακες, οι αποβάθρες και οι ράμπες φόρτωσης, πρ έπει να υπολογίζονται, να τοποθ ετούνται, να διευθετούνται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται εύκολα, με πλήρη ασφάλ ε ια και σύμφωνα με τον προορισμό του ς, χωρίς οι εργαζόμενοι που απασχολούνται κοντά σ ε αυτές τις οδούς κυκλοφορίας να διατρέχουν οιονδήποτε κίνδυνο υπολογισμός των διαστάσεων των οδών κυκλοφορίας προσώπων η. και ε μπορευμάτων, π ε ριλαμβανόμενων και εκείνων όπου πραγματοποιούνται φορτώσεις και ε κφορτώσεις, πρ έπει να γίνεται με βάση τον αναμενόμενο αριθμό χρηστών και το είδος τη ς δραστηριότητας. ε φόσον δια τον εν ' λόγω οδών κυκλοφορίας διέρχονται μ ε ταφορικά μ έ σα, πρ έπει να προβλέπ εται επαρκή ς απόσταση ασφάλειας η αποτελεσματικά μέσα προστασίας για τους άλλους χρηστές. Οι οδοί αυτοί πρέπει αν επισημαίνονται ευκρινώς, να ελέγχονται τακτικά και να συντηρούνται. 2.1 Ο.30ι Οδοί κυκλοφορίας οχημάτων πρ έπ ε ι να βρίσκονται σε επαρκή απόσταση από θύρες, πύλες, διαβάσεις πεζώ ν, διαδρόμους και κλιμακοστάσια Εφόσον στο ε ργοτά ξ ιο υπάρχουν ζώνες π ε ριορισμένης πρόσβασης, οι ζώνες αυτές θα πρέπ ε ι να ε ίναι εφοδιασμένες με συστ~ίματα που εμποδίζουν την ε ίσοδο μη εξουσιοδοτημένων ε ργαζόμενων Πρ έπε ι να λα μβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των ε ργαζόμενων στου ς οποίους επιτρέπεται η ε ίσοδος στις επικίνδυνες ζώνες. Οι επ ικίνδυν ες ζώνες πρέπει να επισημαίνονται ευκρινώς.

16 2.11Αποβάθρες και ράμπες φόρτωσης Οι αποβάθρες και οι ράμπες φόρτωσης εκφόρ τωσης πρ έπει να ανταποκρίνονται στις διαστάσεις του μεταφερομένου φορτίου. έξοδο ι αποβάθρες φόρτωσης-εκφόρτωσης πρέπει να διαθέτουν μια τουλάχιστον ι ράμπες φόρτωσης εκφόρτωσης πρ έπ ε ι να προσφέρουν ασφάλεια στους εργαζόμενους κατά της πτώσης. 2.12χώρος για την ελευθέρια κινήσεων στη θέση εργασίας Η επιφάν ε ια τη ς θέσης εργασίας πρ έπε ι να υπολογίζεται κατά τρόπο ώστε το προσωπικό να διαθέτει επαρκή ελευθ έρ ια κινήσεων για τις δραστηριότητες του, λαμβάνοντας υπόψη κάθε παρόντα απαραίτητο εξοπλισμό η υλικό Πρώτες βοήθειες Ο ε ργοδότης οφείλει να εξασ φαλίζε ι την καθ' οιανδήποτε στιγμή παροχή πρώτον βοηθ ε ιών, περιλα μβανόμενου και του ειδικά εκπα ιδ ευ μένου προσωπικού Πρ έπει να λαμβάνονται μέτρα για την μεταφορά των εργαζό μενων που υφίστανται ατύχημα η παρουσιά ζουν αιφνίδια αδιαθεσία προκείμενου να τους παρασχεθ ε ί ιατρική βοήθεια Σε πε ρίπτωση που είνα ι απαραίτητο λόγω του μεγέθους του Εργοταξίου η του ε ίδου ς των δραστηριοτήτων, Πρέπει να προβλέπονται ένας η περισσότεροι χώροι πρώτων βοηθ ε ιών.

17 Οι χώροι πρώτων βοηθειών πρ έπει να ε ίναι κατάλληλα εξοπλισμένοι με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και υλικά πρώτων βοηθειών, να ε ίναι εύκολα προσπελάσιμοι με φορεία και να φέρουν σήμανση σύμφωνα με το Π.Δ 105/95 ''ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας η/και υγείας στην ε ργασία σ ε συμμόρφωση με την οδηγία 92 /58/ΕΟΚ (67 /Α) υλικό πρώτων βοηθειών Πρέπει να υπάρχει σε όλα τα μέρη που είναι απαραίτητο λόγω των Συνθηκών εργασίας. Το υλικό αυτό πρέπει να έχει κατάλληλη σήμανση και να είναι ευπρόσιτο Η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου της τοπικής υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών Πρ έπει να επισημαίνεται Ακριβώς. 2.14:ιώpοι υγιεινής και υγειονομικός εξοπλισμός Αποδυτήρια και ιματιοφυλάκια Στη διάθ ε ση των ε ργαζόμενων πρέπει να τίθ ενται κατάλληλα αποδυτήρια, ε φόσον ε ίναι υποχρ ε ωμένοι να φορούν ειδικά ρούχα ε ργασίας και δ εν μπορ ε ί, για λόγους υγ ε ίας και ευπρεπείας, να τους ζητηθεί να αλλάζουν σε άλλο χώρο. Τα αποδυτήρια αυτά πρέπε ι να είναι ευπρόσιτα, ναι έχουν επαρκή χωρητικότητα και να ε ίναι εξοπλισμένα με καθίσματα Τα αποδυτήρια πρέπει να έχουν επαρκείς διαστάσεις και να διαθέτουν εξοπλισμό, ο οποίο ς να επιτρέπει σε κάθε εργαζόμενο να στεγνώνει, εφόσον ε ίναι απαραίτητο, τα ρούχα εργασίας του και τα προσωπικά του ρούχα και αντικείμενα, και να τα κλειδό)vει. Εάν οι συνθήκες εργασίας το απαιτούν (π.χ επικίνδυνες ουσίες, υγρασία, ρύποι) τα ρούχα εργασίας πρέπει να μπορούν να φυλάσσονται ξεχωριστά από τα προσωπικά ρούχα και αντικείμενα Στη διαθ έ ση των εργαζόμενων πρέπει να τίθενται ξεχωριστά αποδυτ~ίρια για άνδρες και γυναίκες

18 εφόσον δ εν απαιτούνται Αποδυτήρια, κατά την έννοια τη ς παραγράφου Κάθε ε ργαζόμενος πρέπει να έχεις στη διάθ ε ση του ένα χώρο που να μπορ ε ί να κλειδώνει τα ρούχα του και τα προσωπικά του αντικείμενα Ντους(καταιωνιστηρες) και νιπτήρες Εφόσον επιβάλλεται από το είδος ε ργασίας η για λόγγους υγι ε ινής, οι ε ργα ζόμενοι πρ έπει να έχουν στην διάθεση τους τα κατάλληλα ντους σ ε επαρκή αριθμό γυναίκ ες Πρ έπ ε ι να προβλέπονται ξ εχωριστές αίθουσες τους για άνδρες και Οι αίθουσ ες ντους πρέπε ι να έχουν επαρκής διαστάσ ε ις προκ ε ίμενου ο κάθ ε ε ργα ζ όμ ενος να μπορεί να τις χρησιμοποιεί άνετα και υπό τις κατάλληλες συνθήκες υγ ιε ινή ς Τα ντούς πρ έπει να έχουν ζε στό και κρύο τρ εχούμενο ν ε ρό Εφόσον δεν απαιτούνται αίθουσες ντους, κατά την έννοια τη ς παραγράφου , πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθμός κατάλληλων νιπτήρων με τρ εχούμενο ν ε ρό( εφόσον είναι απαραίτητο, ζ ε στό) κοντά στις θέσεις εργασίας και τα αποδυτήρια. Πρ έπε ι να προβλέπονται χωριστοί νιπτήρες, για άνδρες και γυναίκες, εφόσον αυτό ε ίναι απαραίτητο για λόγους ευπρεπείας Εάν οι αίθουσες ντους η νιπτήρων και τα Αποδυτήρια είναι χωριστά θα Πρ έπει να επικοινωνούν με ευκολία μεταξύ τους Αποχωρητήρια και νιπτήρες Οι ε ργαζ όμενοι Πρέπει να έχουν στην διάθεση τους ειδικούς Χώρους με επαρκή αριθμό αποχωρητήριων καινιπτηρων, σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη Γ1 /9900/ " π ε ρί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων " ( 1266 /Β), που τροποποιήθηκε με τις αποφάσ ε ις Γl/2400/ (371/Β) και Αιβ /2055 / (338 /Β), και οι οποίοι πρ έπε ι να βρίσκονται κοντα στην θ έ ση ε ργασίας, στους Χώρου ς ανάπαυσης, στα Αποδυτήρια και στους Χώρους ντους η νιπτήρων.

19 2.15 χώροι ανάπαυσης και καταλύματα Οι ε ργαζό μενο ι πρ έπει να έχουν στη διάθεση τους ευπρόσιτους Χώρους ανάπαυσης η/και καταλύματα σύμφωνα μ ε την ισχύουσα νομοθεσία ι χώροι ανάπαυσης η / και τα καταλύματα πρ έπει να έχουν επαρκ ε ίς διαστάσεις και να διαθέτουν τραπέζια και καθίσματα με ράχη σε αριθμό που να αντιστοιχεί στον αριθμό των εργαζό μενων Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι χώροι, Θα πρ έπει να τίθενται στη δ ιάθ εση του προσωπικού άλλοι χώροι για παραμονή κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων Στην π ε ρίπτωση των μόνιμων καταλυμάτων και εφό σον δεν χρησιμοποιούνται σ ε έκτακτες μόνο πε ριστάσ ε ις, αυτά πρ έπει να π ερ ιλα μβάνουν επαρκείς χώρους υγι ε ινής και υγειονομικό εξοπλισμό εν τ ευκτήριο και αναπαυτήριο. Πρ έπ ε ι επίσης να είναι εφοδιασμένοι με κρεβατια,ερμαρια, τραπέζ ια κα ι καθίσματα με ράχη ανάλογα με τον αριθμό των εργαζό μενω ν και να ανταποκρίνονται ενδεχο μένως στην παρουσία ε ργαζόμενων και των δυο φυλών Στους Χώρους ανάπαυσης και στα καταλύματα πρ έπ ε ι να προβ λέπονται κατάλληλα μ έτρα για την προστασία των μη καπνιστών από την όχληση του καπνού. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΆΞΙΑ Προκαταρκτική παρατήρηση Η κατάταξη των ελάχιστων προδιαγραφών σε δυο τμί1ματα, όπως παρουσιάζονται παρακάτω, δεν πρέπει να Θεωρηθεί ως επιτακτική όταν ε ιδικές π ε ριστάσ ε ις το απαιτούν.

20 3.1 θέσεις εργασίας στα εργοτάξια εντός των εγκαταστάσεων Σταθεροτητα,αντοχη και στερεότητα Οι κατασκευές Πρ έπ ε ι να έχουν την απαιτούμενη δομή και Σταθερότητα Ανάλογα με τις διάφορες χρήσεις τους θύρες κίνδυνου Οι θύρες κίνδυνου πρ έπει να ανοίγουν προς τα έξω Οι θύρες κίνδυνου δεν πρ έπει να είνα ι κλειστές κατά τρόπο που να μην μπορεί να τις ανοίξει οιοσδήποτε, εύκολα και αμέσως, σε περίπτωση ανάγκης. κίνδυνου Απαγορεύεται η χρήση συρόμενων και περιστρεφόμενων θυρών ως θυρών Εξαερισμός Εάν χρησιμοποιούνται Εγκαταστάσ ε ις κλιματισμού η μηχανικού εξαε ρισμού Πρέπει να λειτουργούν κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η Έκθεση των ε ργαζόμ ενων σε ενοχλητικά ρ εύ ματα αέρος Αποθέσεις και ρύποι που ενδ έχεται να ενέχουν άμεσο κίνδυνο για την υγειά των ε ργα ζό μενων, λόγω μόλυνσης του ε ισπνεομενου αέρα, Πρ έπε ι να καθαρίζονται ταχέως.

21 Θερμοκρασία Η Θερμοκρασία των χωρών ανάπαυσης, των χωρών διαμονή ς του προσωπικού επιφυλακ1ί ς, των εγκαταστάσ εων υγιεινής, των κυλικείων καθώς και των χωρών παροχή ς πρώτων βοηθ ε ιών, πρέπει να ανταποκρίνεται στον ειδικό προορισμό των χωρών αυτών Τα παράθυρα, οι φ εγγίτες και τα αυλωτά τοιχώματα δεν Πρέπει να επιτρέπουν τον υπερβολικό ηλιασμο, Λαμβανόμ ενων υπόψη του είδους της εργασίας και της χρήσης του χώρου Φυσικός και τε:χνητός φωτισμός. Οι χώροι εργασίας πρέπ ε ι, στο μέτρο του δυνατού, να διαθέτουν επαρκή φυσικό φωτισμό και διατάξ ε ις που να επιτρ έπουν τον κατάλληλο τεχνητό φωτισμό για την ασφάλ ε ια και την προστασία τη ς υγ ε ίας των ε ργα ζ όμενων Δάπεδα, τοί:χοι και οροφές των :χωρών Τα Δάπ ε δα των χωρών πρ έπει να μην παρουσιάζουν ανωμαλίες, τρύπε ς η επικίνδυνα κε κλιμένα επίπ ε δα και να είναι σταθερά, στέρεα αντιολισθητικά Οι επιφάν ε ιες των δαπέδων, των τοίχων και των ορόφων στους χώρους εργασίας πρ έπ ε ι να μπορούν να υφίστανται συνήθη και σε βάθος καθαρισμό προκε ίμενου να επιτυγχάνονται κατάλληλες συνθήκες υγιεινής Τα διαφαν1ί η διαφώτιστα τοιχώματα, και ιδιαίτερα τα εντελώς αυλωτά τοιχώματα,ε φόσον βρίσκονται μέσα σε χώρους η κοντά σε θέσεις εργασίας και σ ε οδούς κυκλοφορίας, πρ έπει να επισημαίνονται ευκρινώς και να είναι κατασκευασμένα από υλικά ασφάλεια ς η να χωρίζονται από τις εν'λογω θέσεις εργασίας και τους διαδρόμους κυκλοφορίας ούτως ώστε οι εργαζόμενοι να μην

22 ε ρχονται σε επαφή με τα τοιχώματα αυτά, ούτε να τραυματίζονται από τυχόν θραύσματα τους παράθυρα και φεγγίτες Οι ε ργαζό μενο ι πρέπε ι να μπορούν ασφαλώς να ανοίγουν, να κλείνουν, να ρυθμίζουν και να στερ εώνουν τα παράθυρα τους φ εγγ ίτ ες και τα συστήματα αερισμού Όταν τα εν λόγω παράθυρα, ανοίγματα και συστήματα ε ίναι ανοιχτά, η θ έση τους πρ έπει να ε ίναι τέτοια ώστε να μην αποτ ελούν κίνδυνο για τους ε ργαζόμ ενους Τα παράθυρα και οι φεγγίτες πρέπει να ε ίναι σχεδιασμένα κατά τρόπο εναρμονισμένο μ ε τον εξο πλισμό η εφοδιασμένα με κατάλληλα συστήματα έτσι ώστε να καθαρίζονται χωρίς κίνδυνους για το προσωπικό καθαρισμού και για του ς παρόντες ε ργαζό μενους θύρες και πύλες Η θέση, ο αριθμός, τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις των θυρών και των πυλόν καθορίζονται με βάση τη φύση και τη χρήση των χωρών. ματιών Στις διαφανείς θύρες πρ έπ ε ι να τοποθετε ίται επισήμανση, στο ύψος των Οι θύρες και οι πύλες που ανοίγουν και προς τις δυο κατευθύνσεις πρ έπ ε ι να ε ίναι διαφανείς η να έχουν διαφανή φατνώματα Εφόσον οι διαφανείς η διαφώτιστες επιφάνειες των θυρών και πυλών δc.\ι είναι κατασκευασμένες από υλικά ασφάλειας και υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού

23 των ε ργαζόμ ενων από τυχόν θραύσματα τους, οι επιφάνειες αυτ έ ς Πρ έπ ε ι να προστατ εύο νται από χτυπήματα που μπορούν να πρ οκαλέ σουν την θραύση του ς Οδοί κυκλοφορίας ε φόσον η χρήση και ο εξοπλισμό ς των χωρών το απαιτούν, για την εξασφάλιση τη ς προστασίας των ε ργαζό μενω ν, Πρ έπ ε ι ανά υπο δεικνύ εται σαφώς η χάραξη των οδών κυοφορίας Ειδικά μέτρα για τις κυλιόμενε<:: σκάλες και τους κυλιόμενους διαδρόμους Ο ι κυλιόμενες σκάλες και οι κυλιόμενοι διάδρομοι πρ έπ ε ι να λειτουργούν ασφαλώς, να δ ιαθέτουν τα απαραίτητα συστήματα ασφάλε ια ς και να είνα ι εξο πλ ισμένα μ ε συσηίματα επ ε ίγουσας ακινητοποίησης, τα ο π οία αναγνωρίζο ντ αι εύκολα και να είνα ι ευπρόσιτα Διαστάσεις και όγκος αέρα των χωρών Οι χώροι ε ργασία ς πρ έπε ι να έχουν επιφάν εια και ύψος που να επιτρέπουν στους εργαζό μ ενους να ε κτελούν την ε ργασία τ ους χωρίς κίνδυνο για την ασφάλε ι α, την υγε ιά η την ευεξία του ς.

24 3.2θέσεις εργασίας στα εργοτάξια εκτός των εγκαταστάσεων Σταθερότητα αντοχή και στερ εότητα Οι κινητές η σταθερές θέσεις ε ργασίας που βρίσκονται σε ύψος η σε βάθος Πρέπει να είναι στέρεες και σταθερ ές ανάλογα με α. Τον αριθμό των ε ργαζόμενων που βρίσκονται σε αυτές β. Τα ανώτατα φορτία που ενδέχεται να φέρουν και την κατανομή τους. γ. Τις εξω τερικές επιδράσεις που ε ίναι δυνατόν να υποστούν Αν τα υποστηρίγματα και τα υπόλοιπα στοιχεία των θέσεων αυτών δεν διαθέτουν εγγενή ευστάθ εια, Πρ έπε ι να εξασ φαλίζεται η ευστάθε ια του ς με κατάλλη λα και ασφαλή μ έτρα στερέωσης, ώστε να αποφεύγεται οποιαδ1ίποτε άκαιρη η ακούσια μ ετακίνηση του συνόλου η τμημάτων των εν λόγω θέσεων ε ργασίας Η Σταθερότητα και στερεότητα των θέσεων ε ργασία ς Πρ έπει να ελέγχονται κατάλληλα, ιδίω ς μετά από ενδεχό μ ενη αλλαγή του ύψους η του βάθου ς των θέσεων Αυτών Εγκαταστάσεις δ~ανομής ενέργειας Οι Εγκαταστάσεις διανομής ενέ ργειας του Εργοταξίου, ιδίως οι Εγ καταστάσε ις που υπόκεινται σε εξωτε ρικές επιδράσ εις, Πρέπ ε ι να ελέγχονται και να συντηρούνται τακτικά Οι προϋπάρχουσ ες τη ς έναρ ξης λειτουργίας του Εργοταξίου Εγκατα στάσ ε ις Πρ έπ ε ι να εντοπίζονται, να ελέγχονται και να επισημαίνονται ευκρινώς.

25 Εφόσον υπάρχουν εναέ ριοι η λεκτροφόροι αγωγοί, πρ έπ ε ι να εκτρ έπονται έξω από το εργοτάξιο είτ ε να τίθενται εκτό ς τάσης. Εάν αυτό δεν είνα ι δυνατόν, πρ έπ ε ι να τοποθ ετούνται φράγματα η προ ε ιδοποιητικά σήματα προκ είμενου τα οχήματα και οι εγκαταστάσε ις να παραμένουν σε απόσταση. Σε πε ρίπτωση που οχήματα του ε ργοταξίου οφείλουν να π ε ράσουν κάτω από τους αγωγούς αυτούς πρ έπει να γίνονται οι κατάλληλες προ ε ιδοποιήσ ε ις και να λα μβάν εται η κατάλληλη εναέ ρια προστασία Τα μέτρα της προηγούμενης παραγρ ά φου 2.3 λαμβάνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλ έπονται από την ισχύουσα νομοθεσία 3.2.3Ατμοσφαιρικές επιδράσεις Οι ε ργαζό μενο ι πρ έπε ι να προφυλάσσονται από τις Ατμοσφαιρικές επιδράσε ις που μπορούν να β λάψουν την ασφάλεια και την υγειά τους Πτώσεις αντικειμένων Οι εργαζό μενοι πρ έπει να προφυλάσσονται, ε φόσον ε ίναι τεχνικά ε φικτό, από τις πτώσ ε ις αντικειμένων με μέσα συλλογικής πρ οστασία ς Πτώσεις αντικειμένων Οι ε ργαζό μενο ι πρέπ ε ι να προφυλάσσονται, εφό σον ε ίναι τεχνικά ε φικτό, από τις πτώσ ε ις αντικειμένων με μέσα συλλογικής προστασία ς Τα υλικά και ο εξο πλισμό ς πρέπει να φυλάσσονται η να στοιβάζονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η κατάρρ ευση η ανατροπ1ί τους εφόσον ε ίν α ι αναγ καίο, Πρ έπε ι να προβλέπονται στεγαζόμενοι διάδρομοι στο εργοτάξιο η να καθίσταται αδύνατη η πρόσβαση στις επικίνδυνες ζώνες.

26 Πτώσεις από ύψος Οι Πτώσ ε ις από ύψος Πρέπει να προλαμβάνονται, ιδίως μέσω στ έρεων κιγκλιδωμάτων με επαρκές ύψος που θα διαθέτουν τουλάχιστον ένα ε μπόδιο στη στάθμη του δαπέδου, ένα χειρολισθηρα και ενδ ιάμεσο οριζόντιο στοιχείο, η άλλη ισοδύναμο μέσο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Οι ε ργασίες σε ύψο ς μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο μ ε τη βοήθεια του κατάλληλου εξοπλ ισμού η με μηχανισμούς συλλογικής προστασίας όπως κιγκλιδώματα, εξέδρες η δίχτυα προστασίας. Σε πε ρίπτωση που η χρήση Αυτών των μέσων δεν είνα ι δυνατή λόγω της φύσης των ε ργασιών, Πρ έπ ε ι να προβλέπονται τα κατάλληλα μέσα πρόσβασης και να χρησιμοποιούνται ζώνε ς ασφάλειας η άλλες μέθοδο ι ασφάλειας με ακύρωση, με τις προϋπόθεσης της κείμενης νομοθεσίας Ικριώματα και κλίμακες Τα Ικριώματα πρ έπ ε ι να σχεδιά ζο νται, να κατασκευάζονται και να συντηρούνται έτσ ι ό)στε να μην μπορούν να καταρρεύσουν η να μ ετατοπισθούν τυχαία Τα Δάπεδα ε ργασίας και τα στοιχεία πρόσβασης των ικριωμάτων πρ έπει να έχουν τέτοια κατασκευή, διαστάσεις και προστατευτικά μ έτρα και να χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πτώση προσώπων η και η εκθεση του ς σε πτώσ ε ις αντικειμένων Τα Ικριώματα Πρ έπει να επιθεωρούνται από τον επιβλέποντα μηχανικό στις παρακάτω περιπτώσ ε ις α. Πριν άπο την ένα ρ ξη τη ς χρήσης τους β. Στη συνεχεία, κατά τακτά χρονικά διαστήματα γ.μετά από κάθε μ ετατροπή, πε ρίοδο αχρηστίας, κακοκαιρία η σεισμικές

27 δονήσ ε ις η μετά από οποιε σδήποτ ε πε ριστάσεις που μπορούν να επηρεάσουν την αντοχή η τη σταθερότητα τους Οι κλίμακ ες πρέπει να έχουν επαρκή αντοχή και να συντηρούνται σωστά. πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται σωστά, στα κατάλληλα σημεία και σύμφωνα με τη χρήση για την οποία προορίζονται Θα πρ έπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστ ε να αποφ εύγονται ακούσιες μετατοπίσεις των κινητών ικριωμάτων Συσκευές ανύψωσης Κάθε συσκευή η εξά ρτημα ανύψωσης, συμπ ε ριλαμβανόμ ενων και των συστατικών στοιχείων του ς, των συνδέσμων, των ακυρώσεων και των στηριγ μάτων του ς, Πρ έπ ε ι α. να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται σωστά και να έχον την απαραίτητη αντοχή γ ια την χρήση που προορίζονται β. Να εγκαθ ίστανται και να χρησιμοποιούνται σωστά γ. Να συντηρούνται σ ε καλή κατάσταση λειτουργίας δ. Να παρακο λουθούνται και να υποβάλλονται σε π ε ριοδικές δόκιμες και έλεγχους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθ ε σία ε. Να χρησιμοποιούνται από ε ργαζόμενου ς που έχουν ε κπαιδ ευτεί κατάλληλα και έχουν ε φοδιαστ ε ί με τις κατάλλη λες άδειες βάσ ε ι τη ς ισχύουσας νομοθ ε σία ς Κάθε συσκευή και εξάρτημα ανύψωσης πρέπε ι να φέρ ε ι ευκρινώς έ νδ ε ιξη του ανώτατου επιτρεπόμενου φορτίου, σύμφωνα με τις εγκρίσ ε ις που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία Οι συσκ ευές ανύψωσης, καθώς και τα εξαρτήματα τους, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζονται σύμφωνα με τις εγκρίσ ε ις πλου απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθ ε σία.

28 Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, άδειες, εγκ ρίσ ε ι ς κ.λ.π. πρέπει να ευρ ίσκονται στο εργοτάξιο και να είνα ι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. υλικών 3.2.8οχήματα, χωματουργικά μηχανήματα και μηχανήματα διακίνησης Όλα τα οχήματα και τα χωματουργικά μηχανήματα καθώς και τα μηχανήματα διακίνησης υλικών Πρ έπε ι α) να ε ίναι σωστά σχεδιασμένα και κατασκ ευα σμένα λαμβάνοντας υπόψη, στο μ έτρο του δυνατού, τις ε ργονομικές αρχές. β Να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και τυχόν μετατροπές να εγκρίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθ εσία λαμβάνοντας υπόψη την υγειά και ασφάλεια των εργαζό μενων. τις γ Να χρησιμοποιούνται σωστά και από πρόσωπα κατάλληλα και εφοδ ιασ μένα με απαιτούμενες άδειες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Οι οδηγοί και χείριστες των οχημάτων κα ι των χωματουργικών μηχανημάτων καθώ ς και των μηχανημάτων διακίνησης υ λικών πρ έπ ει να έχου ν λά β ε ι ε ιδ ική εκπαίδ ευση και να διαθέτουν την απαιτούμενη από την ισχύουσ α νομοθεσία άδεια Πρ έπ ε ι να λα μβ άνονται προ ληπτικά μ έτρα ώστε να αποφεύγεται η πτώση τ ω ν εν λόγω οχημάτων και των μηχανημάτων στο χώρο εκσ καφής η στο νερό Τα χωματουργικά μηχανήματα και τα μηχανήματα διακίνησης υλικών πρ έπ ε ι, να ε ίναι ε φοδιασμ ένα με τα κατάλληλα συστήματα σύμφωνα με τις προβλέψεις του κατασκευαστή, ώστε ο οδηγός να προστατεύεται κατά της σύνθλιψης σε π ε ρίπτωση ανατροπής του μηχανήματο ς καθώς και κατά της πτώση ς αντικειμένων Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, άδειες κ.λ.π. πρέπει να συνο δεύουν το μηχάνημα η τον οδηγό και να είναι στη διάθεση τ ων ελεγκτικών αρχών.

29 3.2.9 Εγκαταστάσεις, μηχανές, εξοπλισμός Οι Εγκαταστάσεις, οι μηχανές και ο εξοπλισμός, συμπεριλαμβανόμενων και των μηχανοκίνητων η με εργαλείων χε ιρός Πρ έπει α. Να είναι σωστά σχεδ ιασμέν ες και κατασκευασμένες λαμβάνοντας υπόψη, στο μέτρο του δυνατού τις εργονομικές αρχές β. Να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας γ. Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εργασία που προορίζονται δ. Να χρησιμοποιούνται από ε ργαζόμενους που έχουν λάβει κατάλληλη εκπαίδευση Οι Εγκαταστάσεις και τα όργανα υπό πίεση πρέπει να παρακολουθούνται και να υποβάλλονται σε δόκιμες και έλεγχους κατά τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Εκσκαφές, φρέατα, χωματουργικές και υπόγειες εργασίες, σήραγγες Στις εκσκαφές, τα φρέατα, τις υπόγειε ς ε ργασίε ς η τις σήραγγες πρ έπε ι να λαμβάνονται οι απαραίτητες προφυλάξε ις α. Για την κατάλληλη υποστήριξη και διαμόρφωση των πρανών. β. Για την πρόληψη των κίνδυνων από την πτώση ανθρώπων, εξο πλισμού η αντικειμένων, καθώς και από ε ισροή ύδατος γ. Για να υπάρχει επαρκής εξαε ρισμό ς σε όλες τις θέσ ε ις ε ργασίας που να διατηρεί την ατμόσφαιρα κατάλληλη για την αναπνοή, χωρίς να παρουσιάζει κίνδυνους για την υγειά δ. Για να μπορούν οι ε ργαζόμενο ι να προφυλάσσονται σε χώρο ασφαλή σε περ ίπτωση πυρκαγιάς, ε ισροής ύδατος η υλικών Πριν από την έν αρ ξη χωματουργικών εργασιών, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για τον προσδιορισμό και τη μείωση στο ελάχιστο των κίνδυνων απο υπόγεια καλώδια και αλλά συστήματα εγ καταστάσεων διανομής. εκσκαφής Πρ έπε ι να προβ λέπονται ασφαλείς οδοί εισόδου και εξόδου στο χώρο

30 Τα προϊόντα της εκσκαφή ς, ο εξοπλισμός και τα κινούμενα οχήματα Πρ έπει να τηρούνται σε απόσταση από τις εκσκαφές. εφόσον ε ίναι απαραίτητο, πρ έπ ε ι να κατασκευάζονται κατάλληλες πε ριφράξε ι ς lεργασίες κατεδάφισης Όταν η κατεδάφιση ενός κτιρίου η έ ργου ενέχει κίνδυνο γ ια του ς ε ργα ζό μενους η το κοινό Α. Πρ έπ ε ι να λα μβάνονται τα κατάλληλα προ ληπτικά μέτρα, μέθοδο ι και διαδικασίες Β. Οι ε ργασίες Πρέπει να σχεδ ιάζονται και να ε κτελού νται υπό την επίβ λεψη αρμόδιου προσώπου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Φ έ ροντες οργανισμοί από μέταλλο η σκυρόδεμα, ξυλοτυποι και βαρ έα προκατασκ ευασ μένα στοιχεία Οι Φ έροντες οργανισμοί από μέταλλο η σκυρόδεμα, και τα στοιχε ία τους οι ξυλοτυπο ι, τ α προκατασκευασμένα στοιχε ία η τα προσωρινά στηρίγματα και οι αντιστηρίξεις Πρ έπε ι να συναρμολογούνται και να από συναρμολογούνται υπό την επ ίβ λεψη αρμόδιου προσώπου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Πρέπει να λαμβάνονται επαρκή προληπτικά μέτρα για την προστασία των εργαζό μενων από τους κίνδυνους που οφείλονται στο εύ θραυστο η στην προσωρινή αστάθεια ενός έ ργου Οι ξυλοτυποι, τα προσωρινά στηρίγματα και οι αντιστηρίξεις πρ έπε ι να σχεδ ιάζονται, να υπολογίζονται, να εκτελούνται και να συντηρούνται έτσι ώστε να αντέχουν χωρίς κίνδυνο στις καταπονήσεις που μπορεί να του ς επιβληθούν.

31 3.2.12Εργασιες στις στεγες Στις ε ργασίες πάνω σε στέγες λα μβάνονται προ ληπτικά μ έτρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προκε ίμενου να αποφευχθ ε ί η πτώση των ε ργαζόμενω ν, των ε ργαλείων η άλλων αντικειμένων η υλικών Όταν οι ε ργαζόμενοι πρέπει να ε ργαστούν επί η πλησίον στέγη ς η οποιασδήποτε άλλης επιφάν ε ιας από εύθραυστο υλικό δια μέσου του οποίου κινδυνεύουν να πέσουν, πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα έτσι ώστε να μην βαδίσουν από απροσεξία στην επιφάνεια των εύθραυστων υλικών, ούτε να π έ σουν στο έδαφος. 3.2ΓΕΝΙ ΕΣ ΔΙΑΤ ΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤ ΑΤ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Όλος ο απαραίτητος εξο πλισμό ς για την ατομικ1ί προστασία πρ έπ ε ι να βρίσκεται στη διάθεση του προσωπικού, που ε ργάζ εται στο ε ργοτάξιο και να ε ίναι πάντοτε σε κατάσταση που να μπορ εί να χρησιμοποιηθ ε ί αμέσως. Οι ε ργα ζό μενο ι ε ίναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό που βρίσκεται στη διάθεση τους και οι ε ργοδότες πρ έπ ε ι να φροντίζουν ώστε οι ενδιαφερόμενοι να χρησιμοποιούν αυτόν τον εξο πλισμό μ ε φρόνηση. Κάθε φορά που ε κτελούνται ε ργασίες κοντά σ ε οποιαδήποτε τόπο, όπου υπάρχει κίνδυνος πνιγμού, πρέπ ε ι να προβλέπεται και να είναι προσιτό ς όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός, επίσης πρέπει να παίρνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να είναι εύκολο να σωθεί γρήγορα κάθε πρόσωπο που θα βρεθεί σ ε κίνδυνο. Είναι σημαντικό να παίρνονται τα κατάλληλα μέτρα γ ια να δοθούν γρήγορα οι πρώτ ες βοήθ ε ιες σ ε κάθε πρόσωπο που θα τραυματισθεί κατά τη διάρκεια της ε ργασίας.

32 4 υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά Έργα Γενικά μέτρα ασφάλειας και υγιεινής 4.1. διάδρομοι κυκλοφορίας Οι διάδρομοι κυκλοφορίας πρέπ ε ι να έχουν γενικά διαστάσεις και διαρρύθμιση τέτοια, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια από π εζού ς και οχήματα. Σε κάθε π ε ρίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η κυκλοφ ο ρία δεν βάζε ι σ ε κίνδυνο του ς πλησίον εργαζόμενους Οι διάδρομοι κυκλοφορία ς των αυτοκινούμενων οχημάτων, συμπ ε ριλαμβανόμ ενων και των κινουμένων σε σιδηροτροχι ές, πρέπ ε ι να έχουν πλάτο ς επαρκές, ώ στε να υπάρχει ελεύ θ ε ρος χώρο ς του λάχιστον εξήντα εκατοστά του μέτρου (0,60 μ.) σε κάθε πλευρά από το εξωτε ρικό περίβλημα του οχήματος και να απέχουν τουλάχιστον ένα μέτ ρο (1,00 μ.) από θύρ ες, πύλες, εξόδ ου ς κίνδυνου η κλιμακοστάσια οι διάδρομοι κυκλοφορίας των πεζών πρ έπ ε ι να ε ίνα ι δ ιακριτ ο ί κα ι να έχουν καθ όλο το ύψο ς τ ους του λά χιστ ον 2,00 μ. και πλάτος ικαν ό, ώστε να επιτρ έπε ι την ασφαλή δ ιάβαση ς τ ων εργαζό μεν ω ν. 4.2Προσπέλαση σε υπόγειους Χώρους εργασίας Πρ έπει να παρ έχονται και δ ιατηρούνται σε λε ιτουργ ία ασφαλή μέ σα μ εταφορά ς σε όλες τις πε ριοχές που γίνονται ε ργασί ες. Οι ε ίσοδοι, τα φρ έ ατα ε ισό δου, οι κεκλιμένοι δ ιαδρομοι,ο ι μόνιμες η φ ο ρητ ές σκάλες ε ισό δου και κάθε άλλη πρόσβαση στου ς τόπου ς ε ργασία ς πρ έπ ε ι να ε ίναι πάντα ασφ αλε ίς. Ε ιδ ικότε ρα οι κλίμακες πρ έπ ε ι να έχουν δάπεδα αντιολισθηρα, χε ιρο λαβέ ς ασφάλειας και προστατευτική δ ιάταξη που να αποκλείει το ενδ εχόμενο ανατροπής του χρηστή Η πρόσβαση σ ε αφύλακτα υπόγ ε ια ανοίγματα, πρ έπ ε ι να ε μποδίζεται με θύρ ες (πόρτες) που να ασφαλίζονται. κ εκλιμένοι διάδρομοι μεταφορά ς υλ ικών, δίοδοι ανθρώπων και λο ιπά ανοίγματα που δεν βρίσκονται σ ε λειτουργική χρήση, πρ έπ ε ι να διατηρούνται ασφαλείς η να φράσσονται και να επισημαίνονται. Μη χρησιμοποιούμενα υπόγεια τμήματα πρ έπει να φράσσονται κατά τρόπον, που να

33 αποκλείεται ε ίσοδος σ ε αυτά. επίσης, πρ έπ ε ι να φράσσονται και να επισημαίνονται π ε ριοχές εδαφικών καθιζήσεων η υποχωρήσ εω ν σ ε π ε ρίπτωση που για την πρόσβαση στους υπόγειους Χώρους χρησιμοποιούνται ανελκυστήρες, αυτοί θα πρ έπ ε ι να έ χουν θάλαμο με π ε ρίφρα ξη ασφάλειας η δ ε διαδρομή του θαλάμου να ε ίναι απομονωμένη σε όλο το ύψος. Οι ανελκυστήρες πρέπε ι να διαθέτουν χείριστη η σε π ε ρίπτωση αυτοματισμού πρέπει να γίνεται τακτικό ς έλεγχος συντήρησης. Για τη συντήρηση και για την αντιμετώπιση βλαβών και έκτακτη συνθηκών πρ έπει να υπάρχε ι εκπαιδ ευμένο συνεργείο. 4.30δοί διάσωσης και έξοδοι κίνδυνου Στα υπόγεια έ ργα πρ έπει σε π ε ρίπτω ση κίνδυνου να εξασφαλίζεται με κατάλληλα μέτ ρα, ότι οι ε ργαζό μενο ι μπορούν να εγκαταλείψουν τους Χώρους ε ργασίας και να διασωθούν έγκα ιρα προς τα έξω Η χάραξη, οι διαστάσεις και η όλη δ ιευθ έτηση των οδών διάσωσης, πρ έπει να ε ίναι ανάλογες μ ε τις εγκαταστάσεις, τη χρήση και την επιφάν ε ια των χω ρών ε ργασίας, καθώς και με τον αριθμό των ε ργ αζό μενων. Οι οδοί δ ιάσωση ς πρ έπ ε ι να οδηγούν από τον συντομότερο δρόμο σ ε χώρο ασφαλή η ελεύθ ε ρο και να σηματοδοτούνται κατάλληλα Ο σχεδιασμός οδών διάσωσης σε π ε ρίπτωση κίνδυνου θα Πρ έπ ε ι να απο τ ελεί αναπόσπαστο τμήμα του σχεδ ιασμού της δ ιάτ αξη ς τ ων μηχανημάτων και οργάνω ση ς των ε ργασιών σ ε όλες τις φάσ ε ις προόδου. 4.3μέσα μεταφοράς προσωπικού και υλικού Τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για μεταφορά προσώπων και υλικών πρ έπ ε ι να ε ίναι σύμφωνα με τις προβ λέψ ε ις τη ς ε ιδική ς νομοθ ε σία ς και τις εθ νικές προ δ ιαγραφές ασ φ άλε ια ς από τον σχεδ ιασ μό, την κατασκευή και την ε κμετάλλ ευση τους. 4.3προστασία από σύνθλιψη από 01ήματα και μη1ανήματα Για την αποφυγ11 τη ς σύνθλιψης ε ργαζό μενων από οχήματα και μηχαν1ίματα πρ έπε ι να λα μβάνονται τα πιο κάτω μ έτρα

34 4.5.1 Αρχική κατασκευή και διευθέτηση των χωρών που να εξασφαλίζει την κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων χωρίς κίνδυνο για τους ε ργαζόμενους η βλάβη για τα λοιπά οχήματα και τον εγκατεστημένο εξοπλισμό. Για τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η μελέτη και ο διαχωρισμός της κυκλοφορίας οχημάτων προσερχόμενων η απερχόμενων, πεζών. Εάν ο διαχωρισμός είναι αδύνατος, πρέπει να εξασφαλίζονται θέσεις διασταύρωσης με πλάτος αρκετό. επίσης, πρέπει να εξασφαλίζονται πεζόδρομοι εγκατάσταση επαρκούς γενικού φωτισμού των χωρών του υπόγειου και των οδών προσπέλασης Φωτεινή επισήμανση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων όπως και όλων των εμποδίων Χρήση και συντήρηση μηχανημάτων και οχημάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των κατασκευαστών και ιδιαίτερη πρόνοια και έλεγχος στα συστήματα πέδηση ς Επιβολή ορίων ταχύτητας για την κίνηση των οχηματων στην περιοχή του έ ργου Γενικά Η κίνηση των πάσα ς φύσεω ς οχημάτων μ έ σα στη σήραγγα πρέπει να γίνεται κατά την ε μπρόσθια φορά του οχήματος. κίνηση κατά την αντίθετη φορά επιτρέπεται μόνον όταν το όχημα διαθέτει περιστρεφόμενο θάλαμο οδήγησης η αντίστοιχο ισοδύναμο σύστημα. Κατ εξα ίρεση και σ ε π ε ριπτώσεις που οι διαστάσεις της σήραγγας δεν το επιτρ έπουν μπορ ε ί να επιτραπεί η κατά την οπίσθια φορά κίνηση των οχημάτων για ανώτατο όμως μήκος 200μ και με την προϋπόθεση κατάλληλης εποπτείας. Π έ ραν του μήκου ς αυτού απαιτείται η κατασκευή διευρύνσεων που θα επιτρ έπουν τον έλεγχο των οχημάτων Σε περίπτωση που για λόγους ανυπέρβλητους δεν είναι δυνατή η συμμόρφωση προς τις διατάξει ς της προηγούμενης παραγράφου ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να προτείνει αλλά μ έτρα που θα παρέχουν την ίδια ασφάλεια στη μετακίνηση Τα οχήματα που κινούνται σε υπόγειους χώρους επί σίδηρο τροχιών πρέπει να έχουν λευκό φως κατά τη φορά δι εύθυνσης τους και κόκκινο φως κατά την αντίθετη φορά Τα οχήματα που κινούνται σε υπόγειους Χώρους εκτός σιδηροτροχιών Πρ έπει για τον φωτισμό της τροχιάς τους να φέρουν -δυο προβολείς -έναν προβολέ α οπισθοπορεια ς και επιπλέον για ε κ κατασκευ1ί ς του οχήματος δυνατότητα ταχύτητας άνω των 25 ΚΜ /Η

Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α )

Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α ) Σελίδα 1 από 25 Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α ) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ. Εχοντας

Διαβάστε περισσότερα

εξάλλου, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι εργοδότες όταν ασκούν οι ίδιοι

εξάλλου, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι εργοδότες όταν ασκούν οι ίδιοι Οδηγία 92/57/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 24ης Ιουνίου 1992 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια (όγδοη ειδική οδηγία κατά την

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ Τ.Ε.Ε. Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Επιμέλεια: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1 Υγιεινή και ασφάλεια στα τεχνικά έργα

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση

ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK" (Φ.Ε.Κ. 212/Α/29-8-1996) O ΠPOE

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ Τ.Ε.Ε. Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Επιμέλεια: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1 Υγιεινή και ασφάλεια στα τεχνικά έργα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛ. 1034/2013 ΕΡΓΟ: " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ " ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΓΕΝΙΚΑ 1. ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Βασικό νοµοθέτηµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2003 ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους Υπεύθυνη καθηγήτρια ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I.

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 16/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK" (Φ.E.K.

ΠPOE PIKO IATAΓMA 16/1996 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK (Φ.E.K. ΠPOE PIKO IATAΓMA 16/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK" (Φ.E.K. 10/A/18-1-1996) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 225/1989 "Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα" (Φ.Ε.Κ. 106/Α/2-5-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 225/1989 Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα (Φ.Ε.Κ. 106/Α/2-5-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 225/1989 "Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα" (Φ.Ε.Κ. 106/Α/2-5-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σύµφωνα µε: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 και της παραγράφου 2 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3) ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΘΕΣΗ : ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) (Π.Δ 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) (Εγκύκλιος 130159/7-5-97 Υπουργείο Υγείας και Κοιν. Ασφαλίσεων) (Αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ./889/Αρ. Φύλλου 16/14/01/2003) ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

sc 1 ~?-\ ~, ( ( Υ Ασφάλεια στην ε ργασία και μέτρα προστασίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Πτυχιακή Εργασία, Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Θέμα Εργασίας

sc 1 ~?-\ ~, ( ( Υ Ασφάλεια στην ε ργασία και μέτρα προστασίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Πτυχιακή Εργασία, Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Θέμα Εργασίας ~ ( Υ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ sc 1 ~?-\ ~, ( Πτυχιακή Εργασία, Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Θέμα Εργασίας Ασφάλεια στην ε ργασία και μέτρα προστασίας Συγγραφή Εργασίας Σιαβίκης Θεόδωρος Επ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2 2.1 ΓΕΝΙΚΑ... 2 2.1.1. ΚΎΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 2 2.1.2. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΎΝΩΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ ΤΟΥ ΦΑΥ:... 2 2.2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΕΤΑΞΑ ΣΟΦΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ: ΣΚΑΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 0 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΜΠΕΡΛΕ ΜΑΡΚΟΣ Αθήνα 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΥΜΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙ ΗΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 4, 5, 6,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΕΥΧΟΣ 8 ΣΑΥ - ΦΑΥ. (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10)

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΕΥΧΟΣ 8 ΣΑΥ - ΦΑΥ. (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) ` ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Υπ. Εργασίας 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ Π.. 778/80 «ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Φ.Ε.Κ. 193/Α/26-8- 80)» Αναφέρεται στα ικριώµατα Ξύλινα ικριώµατα (χρησιµοποίησής µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Π.Δ. 305 / 96

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Π.Δ. 305 / 96 ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΝΑΟΥΣΑΣ» Α.Μ.17/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807, Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΥ - ΦΑΥ ΕΡΓΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΣΑΥ - ΦΑΥ ΕΡΓΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Έργο: Προϋπολογισµός: 295.000,00 Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης Αυλής τ.κ. Κασσάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Είδος του έργου και χρήση αυτού: Υδραυλικό έργο Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη Φωλιά Σύντομη περιγραφή του έργου: Ανόρυξη μιας αρδευτικής γεώτρησης για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα