Σειρά Οργάνων Κυματικής. Οδηγίες Χρήσης - Eργαστηριακός Oδηγός. 10-2α ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σειρά Οργάνων Κυματικής. Οδηγίες Χρήσης - Eργαστηριακός Oδηγός. 10-2α ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ 1"

Transcript

1 Σειρά Οργάνων Κυματικής 10-2α ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ Οδηγίες Χρήσης - Eργαστηριακός Oδηγός 10-2α ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ 1

2 Γενικά Η συσκευή κυματισμών επιτρέπει τη μελέτη διάδοσης κυμάτων στην επιφάνεια υγρού και συγκεκριμένα τη μελέτη των φαινομένων α) της διάθλασης β) της περίθλασης γ) της ανάκλασης και δ) της συμβολής. Τα κύματα στην επιφάνεια του υγρού παράγονται από μία κυματογεννήτρια που ωθεί περιοδικά δέσμη αέρα ή με χειροκίνητη μεταβολή του βάθους βύθισης του επίπεδου διεγέρτη. Η επιφάνεια του υγρού της λεκάνης, με τα κύματα που παράγονται και διαδίδονται μέσα σ αυτήν, φωτίζεται με κατάλληλο σύστημα στροβοσκοπικού φωτισμού και τα είδωλα των κυμάτων προβάλλονται σε λευκή πλαστική επιφάνεια. Τα είδωλα των κυμάτων δημιουργούνται, γιατί οι κορυφές των κυμάτων δρουν σαν συγκεντρωτικοί φακοί, που τείνουν να εστιάσουν το φως από τη λάμπα, ενώ οι κοιλάδες που δρουν σαν αποκλίνοντες φακοί τείνουν να το αποκλίνουν. Για αυτό το λόγο οι κορυφές φαίνονται σαν λαμπερές λωρίδες, ενώ οι κοιλάδες φαίνονται σκοτεινές. Έτσι, πάνω στην επιφάνεια προβολής, είναι δυνατό να μελετηθούν ποιοτικά και ποσοτικά τα φαινόμενα που παρατηρούνται στην επιφάνεια του υγρού. Οι απαραίτητες μετρήσεις γίνονται πάνω στην οθόνη, λαμβάνοντας υπ όψιν τη μεγέθυνση λόγω της προβολής (συντελεστής μεγέθυνσης). Η συσκευή κυματισμών αποτελείται από τα παρακάτω μέρη: Περιγραφή συσκευής 1. Διαφανή λεκάνη με επίπεδο ισοπαχή γυάλινο πυθμένα και οπή απορροής 1 2. Κοχλίες οριζοντίωσης 8 3. Φυσητήρα αέρα 1 4. Ηλεκτρονικό ελεγκτή 1 5. Σημειακή φωτεινή πηγή αλογόνου με στέλεχος & καλώδια τροφοδοσίας 1 6. Κάτοπτρο με βάση στήριξης 1 7. Οθόνη προβολής 1 8. Μαύρα πάνελ σκίασης 3 9. Eυθύγραμμο Διεγέρτη με δύο κυλινδρικούς μαγνήτες στήριξης Μονό διεγέρτη με κυλινδρικό μαγνήτη στήριξης Στήριγμα διεγερτών με στέλεχος Σειρά μεταλλικών εμποδίων : a. Δύο μακριά ευθύγραμμα εμπόδια b. Ένα κοντό, ευθύγραμμο εμπόδιο c. Ένα καμπύλο εμπόδιο (παραβολικό κάτοπτρο) d. Ένα εμπόδιο «ορθή γωνία» 13. Σειρά οπτικών εμποδίων από Plexiglas με στηρίγματα 1 a. 1 με παράλληλες πλευρές b. 1 συγκλίνων φακός c. 1 αποκλίνων φακός d. 1 ορθογώνιο τρίγωνο e. 1 ισοσκελές τρίγωνο 14. Ορθοστάτη σημειακής φωτεινής πηγής αλογόνου Στήριγμα ορθοστάτη σημειακής φωτεινής πηγής αλογόνου Καλώδια τροφοδοσίας φυσητήρα αέρα Μεταλλικοί πείροι ένωσης πλαϊνών πάνελ Πλαστικοί πείροι σύνδεσης Σωλήνα απορροής latex και εξάρτημα ρύθμισης ροής Στροβοσκόπια χειροκίνητα α ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ 2

3 Αναλυτικότερα: 1. Διαφανής πλαστική λεκάνη, με γυάλινο, επίπεδο και ισοπαχή πυθμένα διαστάσεων περίπου 52 x 44,5 x 5cm και οπή απορροής. (εικ. 1α) 2. Οκτώ κοχλίες οριζοντίωσης (εικ. 1α) 3. Ένα στήριγμα ορθοστάτη σημειακής φωτεινής πηγής αλογόνου (εικ. 1α) 4. Εξάρτημα ρύθμισης απορροής (εικ. 1α) (εικ. 1α) 5. Φυσητήρας αέρα και ηλεκτρονικός ελεγκτής (εικ. 1β).Περιλαμβάνει μία γεννήτρια ώθησης δέσμης αέρα που λειτουργεί μέσω ηλεκτρονικού ελεγκτή διασφαλίζοντας το συγχρονισμό του στροβοσκοπικού φωτισμού με τη κυματογένεση. Η συχνότητα των προκαλούμενων κυματισμών είναι επιλέξιμη (συνεχώς μεταβαλλόμενη). Περιλαμβάνονται τα απαραίτητα καλώδια. Ο ηλεκτρονικός ελεγκτής επιτρέπει τη μεταβολή συχνότητας των κυμάτων και της έντασης τους καθώς επίσης δίνει τη δυνατότητα μετάδοσης, αυτόματα ή χειροκίνητα, μεμονωμένων παλμών στο νερό που περιέχεται στη λεκάνη (εικ. 1β) 6. Κάτοπτρο με βάση στήριξης, συγκεντρώνει το φως της πηγής και το προβάλει πάνω στη λεκάνη και επιτρέπει στο χρήστη να κατευθύνει την ακτίνα φωτός στην οθόνη προβολής (εικ 1γ) 7. Οθόνη προβολής (εικ 1δ) που τοποθετείται κατακόρυφα κάτω από τη λεκάνη. (εικ 1γ) 8. Τρία μαύρα πάνελ σκίασης (εικ. 1ε, 1στ) για τη σκίαση εξωτερικού φωτός. (εικ 1δ) Πίσω πάνελ (εικ. 1ε) Πλαϊνά πάνελ (εικ. 1στ) 10-2α ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ 3

4 9. Τρεις Διεγέρτες Κυμάτων (κυματογενήτριες) (εικ. 1ζ, 1η, 1θ) που χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. Το σύνολο περιλαμβάνει: έναν μονό διεγέρτη για την παραγωγή κυκλικών παλμών και κυκλικών περιοδικών κυμάτων. έναν διπλό διεγέρτη για την επίδειξη των κροσσών συμβολής. Η απόσταση των δύο διεγερτών ρυθμίζεται με την ολίσθηση τους κατά μήκος του ευθύγραμμου στηρίγματος τους. έναν ευθύγραμμο διεγέρτη για την παραγωγή ευθύγραμμων παλμών και ευθύγραμμων περιοδικών κυμάτων και την επίδειξη της ανάκλασης και της διάθλασης. (εικ 1ζ) (εικ 1η) (εικ. 1θ) 10. Σειρά μεταλλικών εμποδίων (εικ 1ι) που περιλαμβάνει: Δύο μακριά ευθύγραμμα εμπόδια για εκτέλεση πειραμάτων περίθλασης σε ακμή και της αρχής του Huygens. Ένα κοντό, ευθύγραμμο εμπόδιο που σε συνδυασμό με τα προηγούμενα, χρησιμοποιείται στα πειράματα περίθλασης και συμβολής από διπλή ή τριπλή σχισμή. Ένα καμπύλο εμπόδιο για την επίδειξη της συμπεριφοράς των υδάτινων κυμάτων πάνω σε κοίλο ή κυρτό κάτοπτρό. Ένα εμπόδιο «ορθή γωνία» που αναπαράγει την οπτική αναλογία δύο κατόπτρων Σειρά οπτικών εμποδίων από Plexiglas (εικ 1κ), χρησιμοποιούνται για τη μείωση της ταχύτητας των επιφανειακών κυμάτων λόγω της μείωσης του βάθους του υγρού. Η σειρά περιλαμβάνει: 1 εμπόδιο με παράλληλες ακμές 1 συγκλίνων φακό 1 αποκλίνων φακό 1 ορθογώνιο τρίγωνο (εικ 1ι) 12. Υποστηρίγματα οπτικών εμποδίων από Plexiglas (εικ 1κ) 13. Σημειακή στροβοσκοπική φωτεινή πηγή αλογόνου (εικ.1λ) προσαρμοσμένη σε κατάλληλο ορθοστάτη. Ο στροβοσκοπικός φωτισμός είναι αναγκαίος για το «πάγωμα» των παραγόμενων κυμάτων. Μπροστά από την φωτεινή πηγή υπάρχει φακός, ο οποίος συγκεντρώνει το φως της και δημιουργεί σημειακή φωτεινή πηγή. 14. Στροβοσκόπια χειροκίνητα (8τεμ.) με ισαπέχουσες σχισμές 5cm. (εικ.1λ) 10-2α ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ 4

5 α ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ 5

6 ΒΗΜΑ1. Ενώστε τα δύο πλαϊνά πάνελ και την ημιδιαφανή οθόνη στερεώνοντάς τα με τους μεταλλικούς πείρους με κεφαλή που περιλαμβάνονται στη συσκευασία. (εικόνα 1) Οδηγίες Συναρμολόγησης ΒΗΜΑ 2. Επαναλάβετε τη διαδικασία στερεώνοντας το οπίσθιο πάνελ (εικόνα 2) Εικ. 1 Εικ. 2 ΒΗΜΑ 3. Εισάγετε το κάτοπτρο στη δεξαμενή, τοποθετώντας κατάλληλα το μεταλλικό στήριγμα στο οπίσθιο πάνελ (εικόνα 3) ΒΗΜΑ 4. Τοποθετήστε τη λεκάνη της δεξαμενής και στερεώστε την, βιδώνοντας τους κοχλίες οριζοντίωσης (εικόνα 4 και 5). Εικ. 3 Εικ. 4 Εικ. 5 ΒΗΜΑ 5. Προσαρμόστε τα στηρίγματα της λυχνίας και των διεγερτών στη δεξαμενή (εικόνα 6 και 7 ). Εικ. 6 Εικ α ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ 6

7 ΒΗΜΑ 6. Συναρμολογείστε στο στήριγμα του ορθοστάτη τη σημειακή φωτεινή πηγή. (εικόνα 8 και 9 ). Εικ. 8 Εικ. 9 ΒΗΜΑ 7. Στερεώστε το στέλεχος της μεταλλικής ράβδου του συστήματος διεγερτών στον βραχίονα στήριξης διεγερτών. Ρυθμίστε τη θέση της ράβδου και σφίξτε τον κοχλία. Σημειώσεις 1. Το πλάτος της ταλάντωσης του διεγέρτη καθορίζεται με τη ρύθμιση του κατακόρυφου κοχλία. Αν θέλετε να μελετήσετε κύματα κοντά στην πηγή τους, πρέπει το πλάτος της ταλάντωσης να είναι μικρό. Αν θέλετε να μελετήσετε κύματα μακριά από την πηγή πρέπει το πλάτος της ταλάντωσης του διεγέρτη να είναι μεγάλο. 2. Παραγωγή επίπεδων κυμάτων: Τοποθετήστε τον βραχίονα στήριξης τύπου Τ και στερεώστε τον ευθύγραμμο διεγέρτη με τους μαγνήτες. Φέρτε τον σε επαφή με την επιφάνεια του νερού και συνδέστε τον με τον φυσητήρα αέρα μέσω σωλήνα latex. 3. Παραγωγή κυκλικών κυμάτων: συναρμολογείστε αντιστοίχως τον μονό ή διπλό διεγέρτη ΒΗΜΑ 8. Τοποθετήστε τον πορτοκαλί σωλήνα λάτεξ στην οπή απορροής. Συνδέστε τον με το ειδικό εξάρτημα ρύθμισης απορροής. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας είναι απολύτως κλειστός. Γεμίστε τη λεκάνη με νερό σε βάθος 5-7mm. Μετρήστε το βάθος του νερού και στις 4 γωνίες της λεκάνης με ένα χάρακα. Εάν δεν είναι το ίδιο πρέπει να γίνουν μικρορυθμίσεις του ύψους των κοχλιών οριζοντίωσης, ώστε η λεκάνη να οριζοντιωθεί πάνω στον εργαστηριακό πάγκο. Γεμίζοντας νερό Για τα πειράματα συνίσταται αποσταγμένο ή χωρίς μέταλλα νερό για να αποφευχθούν προβλήματα που σχετίζονται με την καθίζηση αλάτων. Το γέμισμα του νερού είναι καλύτερο να γίνεται με πλαστικό μπουκάλι 500 ml. Περίπου 500 ml νερού είναι αρκετά για βάθος νερού στη δεξαμενή γύρω στα 6-7 mm. Προβλήματα σχετικά με επιφανειακή τάση αποφεύγονται με την προσθήκη 2-3 σταγόνων διαλύτη 10-2α ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ 7

8 Οδηγίες λειτουργίας ηλεκτρονικού ελεγκτή Ο ηλεκτρονικός ελεγκτής διασφαλίζει το συγχρονισμό του στροβοσκοπικού φωτισμού με τη κυματογένεση. Συνδέστε στις μπόρνες τροφοδοσίας, που βρίσκονται στο πίσω μέρος του ελεγκτή, τις μπανάνες τροφοδοσίας αντίστοιχου χρώματος της σημειακής φωτεινής πηγής και του φυσητήρα αέρα. Μεταβάλλετε την περίοδο των παραγόμενων κυμάτων (σε ms) με το κομβίο period. Για να επιλέξετε την συχνότητα κυματισμών θα πρέπει να εφαρμόσετε τη σχέση Τ=1/ ν και να επιλέξετε την αντίστοιχη τιμή της περιόδου κυματισμού με το κομβίο periode Μεταβάλλετε την ένταση τους με το κομβίο amplitude. Eπιλέξτε τον τρόπο μετάδοσης των κυματισμών (συνεχόμενο, παλμικό ή μεμονωμένων παλμών) με το κομβίο mode. Σε περίπτωση που δεν ανάβει ο διακόπτης 0/Ι κατά την τροφοδοσία της συσκευής ελέγξτε την ασφάλεια στο πίσω μέρος της συσκευής. Προσδιορισμός της συχνότητας κύματος με το χειροκίνητο στροβοσκόπιο H συχνότητα ταλάντωσης των διεγερτών, άρα και των παραγόμενων κυματισμών, είναι ίση με τη συχνότητα του στροβοσκοπικού φωτισμού. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα κύματα να φαίνονται παγωμένα πάνω στην οθόνη προβολής. Φέρτε το στροβοσκόπιο μπροστά στα μάτια σας κι αρχίστε να το περιστρέφετε με το δείκτη σας μέσα από τη διαθέσιμη οπή, με ολοένα και μεγαλύτερη ταχύτητα, κοιτάζοντας τη φωτεινή πηγή μέσα από αυτόν. Με λίγη προσπάθεια, κάποια στιγμή θα αρχίσετε να βλέπετε τη στροβοσκοπική φωτεινή πηγή μόνιμα φωτεινή. Μετρήστε, τότε, τη συχνότητα με την οποία περιστρέφετε το στροβοσκόπιο: μετρήστε σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, π.χ. σε 15 sec, πόσες φορές περνά το δάκτυλο μπροστά από το στέλεχος του στροβοσκοπίου. Για να βρείτε τη συχνότητα περιστροφής του στροβοσκοπίου διαιρέστε τον αριθμό των περιστροφών προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Για να βρείτε τη συχνότητα του κύματος πολλαπλασιάστε τη συχνότητα περιστροφής του στροβοσκοπίου επί 12 (αριθμός σχισμών). Συντήρηση Καθαρισμός Συσκευής Για την καλή συντήρηση της συσκευής είναι πολύ σημαντικό να : Χρησιμοποιείτε αποσταγμένο νερό για να αποφύγετε προβλήματα που σχετίζονται με την καθίζηση αλάτων. Μετά από κάθε χρήση, να αδειάζετε το νερό της λεκάνης χρησιμοποιώντας την οπή απορροής και να σκουπίζετε καλά με ένα στεγνό καθαρό πανί όλα τα εξαρτήματα της συσκευής. Mην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά για τον καθαρισμό της ώστε να μην θαμπώσει. Τεχνική υποστήριξη Επικοινωνήστε μαζί μας : Τηλέφωνο: & Fax: & α ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ 8

9 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Άσκηση 1: Παραγωγή και διάδοση παλμών και περιοδικών κυμάτων (ευθύγραμμων και κυκλικών) Μέτρηση του μήκους κύματος και Υπολογισμός ταχύτητας διάδοσης Σχέση της ταχύτητας διάδοσης και του βάθους του νερού Τα κύματα, που παράγονται στην επιφάνεια ακίνητου υγρού, είναι εγκάρσια κύματα που διαδίδονται με σταθερή ταχύτητα πάνω σε επίπεδη επιφάνεια και μπορούν να θεωρηθούν ελαστικά κύματα: Απαιτούμενος εξοπλισμός: 1. Πλήρης λεκάνη κυματισμών 1 2. Ευθύγραμμος διεγέρτης 1 3. Μονός διεγέρτης 1 4. Σταγονόμετρο 1 5. Χάρακας 1 Πώς να συναρμολογήσετε τη συσκευή Συναρμολογείστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης. Για καλύτερα αποτελέσματα γεμίστε τη λεκάνη με νερό σε βάθος 8mm. Βεβαιωθείτε ότι: 1) Η λεκάνη κυματισμών είναι καλά οριζοντιωμένη πάνω στον εργαστηριακό πάγκο, μετρώντας το βάθος του νερού και στις τέσσερις γωνίες της λεκάνης με τον χάρακα. 2) Δεν υπάρχουν φυσαλίδες ή ακαθαρσίες στο δοχείο του νερού ή στη γεννήτρια των κυμάτων. 3) Ο βραχίονας στήριξης διεγερτών είναι σε τέτοιο ύψος που μόλις ακουμπάει την επιφάνεια του νερού 4) Παρέχεται αέρας στην κυματογεννήτρια και ανάβει η λυχνία αλογόνου της φωτεινής πηγής. Δημιουργία ευθύγραμμων παλμών 1. Τοποθετήστε στη συσκευή τον ευθύγραμμο διεγέρτη και τροφοδοτείστε τη φωτεινή πηγή. Προσοχή: Για την παραγωγή ευθύγραμμων μετώπων κύματος πρέπει τα άκρα της τερματικής πλάκας του διεγέρτη να είναι παράλληλα στην επιφάνεια του νερού. 2. Βάλτε την παλάμη σας τεντωμένη στη ράχη του διεγέρτη και πιέστε τον ελαφρά πάνω κάτω χωρίς να βρέξετε το χέρι σας. (επαναλάβετε αρκετές φορές ώστε να πετύχετε καθαρά είδωλα στην οθόνη). 3. Παρατηρείστε πως οι παλμοί παραμένουν ευθύγραμμοι καθώς κινούνται μέσα στη λεκάνη. Αυτό συμβαίνει γιατί το μήκος του διεγέρτη είναι περίπου ίσο με το μήκος της λεκάνης. Εάν δεν ήταν, οι παλμοί θα καμπυλωνόταν στα άκρα του διεγέρτη. Δημιουργία και διάδοση ευθύγραμμων κυμάτων 1. Επιλέξτε στον ηλεκτρονικό ελεγκτή συχνότητα κυμάτων 10Ηz (περίοδος 100msec) 2. Παρατηρήστε τις γραμμές όπου τα κύματα έχουν το ίδιο πλάτος (μέτωπο κύματος) προχωρώντας εμπρός έτσι ώστε οι κορυφές παραμένουν παράλληλες στον διεγέρτη. Παρατηρήστε την ανάκλαση, μεταξύ των δύο πλευρών, που τελικά θα εξαλειφθεί. 3. Επαναλάβετε την διαδικασία επιλέγοντας συχνότητες ( ν ): 15Hz, 20Hz, 25Hz (που αντιστοιχούν σε περίοδο (Τ) 67msec, 50 msec, 40msec αντίστοιχα) Δημιουργία κυκλικών παλμών 1. Τοποθετήστε στη συσκευή τον μονό διεγέρτη και τροφοδοτείστε τη φωτεινή πηγή. 2. Βάλτε την παλάμη σας τεντωμένη στη ράχη του διεγέρτη και πιέστε τον ελαφρά πάνω κάτω χωρίς να βρέξετε το χέρι σας. (επαναλάβετε αρκετές φορές ώστε να πετύχετε καθαρά είδωλα στην οθόνη) Σημείωση: Εναλλακτικά μπορείτε να ρίξτε με το σταγονόμετρο μια σταγόνα νερού στην ήρεμη επιφάνεια του νερού. 3. Παρατηρείστε πως ο παλμός ξεκινά σχεδόν από ένα σημείο και εκτείνεται ακολουθώντας κυκλικό σχηματισμό. Το μέτρο της ταχύτητας του παλμού είναι το ίδιο προς όλες τις κατευθύνσεις. 10-2α ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ 9

10 Δημιουργία και διάδοση κυκλικών κυμάτων 1. Επιλέξτε στον ηλεκτρονικό ελεγκτή συχνότητα κυμάτων 10Ηz (περίοδος 100msec). 2. Παρατηρείστε ότι ο παλμός θα μεταδοθεί με σταθερή ταχύτητα: τα μέτωπα των κυμάτων θα είναι ομόκεντροι κύκλοι. Τα κυκλικά κύματα μεταδίδονται με σταθερή ταχύτητα, χωρίς να αλλάζουν σχήμα, σε διεύθυνση κάθετη στο μέτωπο 3. Επαναλάβετε την διαδικασία επιλέγοντας συχνότητες 15Hz, 20Hz, 25Hz (περίοδος 67 msec, 50 msec, 40msec αντίστοιχα). Μέτρηση του μήκους κύματος. Υπολογισμός της ταχύτητας διάδοσης 1. Τοποθετήστε στη συσκευή τον ευθύγραμμο διεγέρτη και τροφοδοτείστε τη φωτεινή πηγή. 2. Επιλέξτε στον ηλεκτρονικό ελεγκτή συχνότητα κυμάτων 10 Ηz (περίοδος 100msec). 3. Χρησιμοποιώντας τον χάρακα, μετρήστε πάνω στην οθόνη το μήκος κύματος σε μέτρα (απόσταση μεταξύ δύο κορυφών) και σημειώστε την αντίστοιχη συχνότητα όπως αυτή αναγράφεται στον ελεγκτή. λ Προσοχή: Η τιμή που λαμβάνεται θα πρέπει να μειωθεί λόγω της μεγέθυνσης του προβολικού συστήματος. Ο συντελεστής μεγέθυνσης προσδιορίζεται βυθίζοντας στο υγρό ένα αντικείμενο γνωστού μήκους και μετρώντας αντίστοιχα το μήκος του ειδώλου του στην οθόνη προβολής. Προσοχή: Αν θέλετε να μελετήσετε τα κύματα κοντά στην πηγή τους πρέπει το πλάτος της ταλάντωσης του διεγέρτη να είναι μικρό. Αντίστοιχα αν θέλετε να μελετήσετε τα κύματα μακριά από την πηγή τους πρέπει το πλάτος της ταλάντωσης του διεγέρτη να είναι μεγάλο. 4. Επιλέξτε άλλη μια συχνότητα και επαναλάβετε τις μετρήσεις του μήκους κύματος και της συχνότητας. Πραγματοποιείστε πέντε σετ μετρήσεων. α)υπολογίστε την ταχύτητα u = ν λ για κάθε ζεύγος μετρήσεων και γράψτε το αποτέλεσμα στην τελευταία σειρά του πίνακα: ν (Hz) λ (m) u = ν λ (ms) β) Είναι η ταχύτητα u σταθερή;. γ) Υπολογίστε τη μέση τιμή της ταχύτητας u Η εξίσωση u = ν λ μπορεί να γραφεί και με τη μορφή: λ = u / ν Έτσι, αν παρασταθεί γραφικά το λ ως συνάρτηση του 1 / ν, θα προκύψει ευθεία γραμμή, η κλίση της οποίας θα είναι η u. Μέτρηση 1 η 2 η 3 η 4 η 5 η 1 / ν (s) λ (m) 10-2α ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ 10

11 α) Τοποθετείστε τα δεδομένα σας σε διάγραμμα. Είναι η προκύπτουσα γραφική παράσταση ευθεία γραμμή που περνά από την αρχή των αξόνων (0, 0);. β) Βρείτε την κλίση αυτής της γραμμής και συγκρίνετέ την με τη μέση τιμή της u, που έχετε υπολογίσει προηγουμένως.. 6. Επειδή είναι δύσκολο να μετρήσετε ακριβώς το μήκος κύματος λ, επαναλάβετε την άσκηση μετρώντας, τώρα, 5 μήκη κύματος (5λ) αντί για 1 (λ). Επαναλάβετε τη διαδικασία, τουλάχιστον, για 5 σετ μετρήσεων. Τοποθετείστε σε πίνακα τις μετρήσεις και τους υπολογισμούς: Μέτρηση 1η 2η 3η 4η 5η ν (Hz) 5λ (m) λ (m) u = ν λ (ms) 1 / ν( s) α) Υπολογίστε τo μήκος κύματος λ και την ταχύτητα u για κάθε σετ μετρήσεων. Παραμένει σταθερή η τιμή της ταχύτητας u;. β) Υπολογίστε τη μέση τιμή της ταχύτητας u.. γ) Σχεδιάστε ένα διάγραμμα όπως αυτό της προηγούμενης δραστηριότητας. Υπολογίστε την κλίση u... δ) Συγκρίνετε τις τέσσερις τιμές της ταχύτητας διάδοσης των κυμάτων u, που έχετε μετρήσει: τη μέση τιμή από την άσκηση 1, την κλίση από την άσκηση 2, τη μέση τιμή και την κλίση από την άσκηση Αφαιρέστε νερό από τη λεκάνη, ώστε το βάθος του από 8 mm να γίνει 5mm. o Μετρήστε το μήκος κύματος και υπολογίστε την ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων στην επιφάνεια του νερού της λεκάνης, για το νέο βάθος νερού. o Επαναλάβετε για διάφορα βάθη νερού με συγκεκριμένη συχνότητα. Μπορείτε να εξηγήσετε αυτά που παρατηρείτε; (Η ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων αυξάνεται με το βάθος του νερού, όταν η συχνότητα των κυμάτων παραμένει σταθερή) α ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ 11

12 Άσκηση 2: Ανάκλαση κυμάτων Όταν τα κύματα χτυπάνε σε εμπόδιο, ανακλώνται. Σε αυτήν την περίπτωση ισχύει ο νόμος της ανάκλασης, ο οποίος διατυπώνεται σύντομα ως εξής: Η γωνία πρόσπτωσης ισούται με τη γωνία ανάκλασης. Απαιτούμενος εξοπλισμός: 1. Πλήρης λεκάνη κυματισμών 1 2. Ευθύγραμμος διεγέρτης 1 3. Μονός διεγέρτης 1 4. Σειρά μεταλλικών εμποδίων : 1 Α. Ένα ευθύγραμμο εμπόδιο Β. Ένα καμπύλο εμπόδιο (παραβολικό κάτοπτρο) Πώς να συναρμολογήσετε τη συσκευή Συναρμολογήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης. Για καλύτερα αποτελέσματα γεμίστε τη λεκάνη με νερό σε βάθος 7-8mm και επιλέξτε συχνότητα μεγαλύτερη από 10Hz (περίοδος μικρότερη από 100msec) Βεβαιωθείτε ότι: 1. Η λεκάνη κυματισμών είναι οριζοντιωμένη πάνω στον εργαστηριακό πάγκο, μετρώντας το βάθος του νερού και στις τέσσερις γωνίες της λεκάνης με τον χάρακα. 2. Δεν υπάρχουν φυσαλίδες ή ακαθαρσίες στο δοχείο του νερού ή στη γεννήτρια των κυμάτων. 3. Ο βραχίονας στήριξης διεγερτών είναι σε τέτοιο ύψος που μόλις ακουμπάει στην επιφάνεια του νερού. 4. Παρέχεται αέρας στην κυματογεννήτρια και ανάβει η λυχνία αλογόνου της φωτεινής πηγής. Α. Ευθύγραμμο εμπόδιο παράλληλο προς πηγή ευθύγραμμων κυμάτων - Τοποθετήστε στη συσκευή τον διεγέρτη ευθύγραμμων κυμάτων - Τοποθετήστε το ευθύγραμμο εμπόδιο στη λεκάνη παράλληλα προς τον ευθύγραμμο διεγέρτη, ώστε να δημιουργήσετε κύματα που να συναντούν το εμπόδιο με γωνία πρόσπτωσης 0º. - Μεταβάλετε τη συχνότητα του κύματος ώστε η ανάκλαση των κυμάτων να φαίνεται καθαρά στην οθόνη. - Παρατηρήστε τα ανακλώμενα κύματα: ανακλώνται πίσω κατά την ίδια διεύθυνση από την οποία ήρθαν και είναι ευθύγραμμα κοντά στον ανακλαστήρα (ευθύγραμμο εμπόδιο). Β. Ευθύγραμμο εμπόδιο μπροστά από πηγή κυκλικών κυμάτων - Διακόψτε για λίγο τη λειτουργία του ελεγκτή. Συναρμολογήστε στη συσκευή τον μονό διεγέρτη κυκλικών κυμάτων. Προσαρμόστε το ύψος του διεγέρτη ώστε αυτός μόλις που να ακουμπά στην επιφάνεια του νερού. Θέστε ξανά σε λειτουργία τον ελεγκτή. - Παρατηρήστε τα ανακλώμενα κύματα: είναι τόξα κύκλου, το κέντρο του οποίου φαίνεται να βρίσκεται στο πίσω μέρος του εμποδίου, σε απόσταση από το εμπόδιο ίση με την απόσταση της πηγής από την μπροστινή του πλευρά. Γ. Ευθύγραμμο εμπόδιο πλάγιο προς την πηγή των ευθύγραμμων κυμάτων - Απομακρύνετε το διεγέρτη κυκλικών κυμάτων. Προσαρμόστε το ύψος του ευθύγραμμου διεγέρτη, ώστε μόλις αυτή να ακουμπά στην επιφάνεια του νερού. - Τοποθετήστε το ευθύγραμμο εμπόδιο στη λεκάνη με τρόπο που τα δημιουργούμενα κύματα να το συναντούν υπό γωνία διάφορη των 0º. Παρατηρήστε τα ανακλώμενα κύματα. - Τοποθετήστε ένα λευκό χαρτί πάνω στην επιφάνεια προβολής και σχεδιάστε τα μέτωπα κύματος και την επιφάνεια που ανακλά τα κύματα. - Μετρήστε τη γωνία πρόσπτωσης και τη γωνία ανάκλασης. Πώς σχετίζονται μεταξύ τους; 10-2α ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ 12

13 Δ. Παραβολικό κάτοπτρο Πηγή ευθύγραμμων κυμάτων - Απομακρύνετε το ευθύγραμμο εμπόδιο από τη λεκάνη. Στη θέση του τοποθετείστε το παραβολικό κάτοπτρο, ώστε τα κύματα να ανακλώνται από την κοίλη πλευρά της παραβολής. - Παρατηρήστε τα ανακλώμενα κύματα: είναι τόξα κύκλων και συγκεντρώνονται σε ένα σημείο (εστία της παραβολής). Ε. Παραβολικό κάτοπτρο Πηγή κυκλικών κυμάτων - Διακόψτε τη λειτουργία της κυματογεννήτριας, ώστε να μην παράγονται πλέον επίπεδα κύματα στην επιφάνεια του νερού. - Στην εστία της παραβολής που εντοπίσατε προηγουμένως, βυθίστε το δάκτυλό σας, ώστε να δημιουργήσετε κυκλικό παλμό. Παρατηρείστε τα ανακλώμενα κύματα: είναι ευθύγραμμα. 10-2α ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ 13

14 Άσκηση 3: Περίθλαση κυμάτων Ένα μεμονωμένο κύμα ή μία ομάδα κυμάτων που συγκρούεται με εμπόδιο ή σχισμή, μπορεί να διαδοθεί και πέρα από αυτό. Αυτό το φαινόμενο είναι πιο εμφανές όταν οι διαστάσεις του εμποδίου είναι πολύ μικρές σε σχέση με το μήκος κύματος. Η συμπεριφορά ευθύγραμμων κυμάτων που περνούν από σχισμή εξαρτάται από το λόγο του μήκους κύματος (λ) και του πλάτους της σχισμής (d). Ειδικότερα όταν: - λ << d, πέρα από τη σχισμή, τα μέτωπα κυμάτων συνεχίζουν να διαδίδονται στην προηγούμενη διεύθυνση χωρίς, να διασχίσουν την περιοχή πίσω από τα εμπόδια. - λ = d, τα κύματα διαδίδονται και πίσω από τα εμπόδια. Σε αυτήν την περίπτωση τα μέτωπα των κυμάτων παραμένουν ευθύγραμμα μόνο στην κεντρική ζώνη ενώ τείνουν να καμπυλώνονται στις παράπλευρες περιοχές. Η κλίση τους μεγαλώνει όσο πιο ίσο μέγεθος έχουν το πλάτος της σχισμής και το μήκος κύματος. Τα φαινόμενα που μελετώνται εδώ μπορούν αν εξηγηθούν με την αρχή των Huygens - Fresnel: «Κάθε σημείο της σχισμής είναι πηγή κυκλικών κυμάτων. Το μέτωπο κύματος που ξεκινάει από το άνοιγμα σχισμής σχηματίζεται από όλα τα στοιχειώδη κύματα που παράγονται από αυτές τις πηγές» Απαιτούμενος εξοπλισμός: 1. Πλήρης λεκάνη κυματισμών 1 2. Ευθύγραμμος διεγέρτης 1 3. Σειρά μεταλλικών εμποδίων : 1 a. Δύο μακριά ευθύγραμμα εμπόδια b. Ένα κοντό, ευθύγραμμο εμπόδιο Πώς να συναρμολογήσετε τη συσκευή Συναρμολογήστε τη συσκευή, σύμφωνα με τις οδηγίες και τοποθετήστε σε αυτήν τον ευθύγραμμο διεγέρτη. Για καλύτερα αποτελέσματα γεμίστε τη λεκάνη με νερό σε βάθος 7-8mm και επιλέξτε συχνότητα 10Ηz. Βεβαιωθείτε ότι: 1. Η λεκάνη κυματισμών είναι οριζοντιωμένη πάνω στον εργαστηριακό πάγκο, μετρώντας το βάθος του νερού και στις τέσσερις γωνίες της λεκάνης με το χάρακα. 2. Δεν υπάρχουν φυσαλίδες ή ακαθαρσίες στο δοχείο του νερού ή στη γεννήτρια των κυμάτων. 3. Ο βραχίονας στήριξης διεγερτών είναι σε τέτοιο ύψος που μόλις να ακουμπάει στην επιφάνεια του νερού 4. Παρέχεται αέρας στην κυματογεννήτρια και ανάβει η λυχνία αλογόνου της φωτεινής πηγής. Περίθλαση κυμάτων γύρω από εμπόδια 1. Τοποθετήστε το εμπόδιο μήκους 2cm παράλληλα προς την πηγή δημιουργίας ευθύγραμμων κυμάτων, σε απόσταση περίπου 10cm από αυτήν. 2. Παρατηρήστε τη μορφή των κυμάτων στην οθόνη προβολής: τα κύματα καμπυλώνονται γύρω από το εμπόδιο. 3. Υπολογίστε το μήκος κύματος των ευθύγραμμων κυμάτων. 4. Επαναλάβετε, χρησιμοποιώντας ένα μεγαλύτερο εμπόδιο σχηματισμένο από δύο εμπόδια, ένα μήκους 2cm και ένα μήκους 11,5cm ώστε το συνολικό μήκος του εμποδίου να είναι 13,5cm. Τι σχέση έχει το μήκος κύματος που υπολογίσατε με το μήκος του εμποδίου; Παρατήρηση: Το εμπόδιο δίνει στην επιφάνεια προβολής σαφή σκιά μόνο όταν οι διαστάσεις του είναι πολύ μεγαλύτερες από το μήκος κύματος των κυμάτων. Όταν το μήκος κύματος είναι περίπου το μισό του μεγέθους του εμποδίου ή μεγαλύτερο, τα κύματα καμπυλώνονται ισχυρά γύρω από το εμπόδιο. Μακριά πίσω από τα εμπόδιο, τα κύματα συγχωνεύονται έτσι που δεν μπορεί να ανιχνευθεί η παρουσία του εμποδίου. 10-2α ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ 14

15 Σχ. 1 Περίθλαση ευθύγραμμων κυμάτων σε σχισμή 1. Τοποθετήστε τα δύο εμπόδια ιδίου μήκους το ένα πλάι στο άλλο και παράλληλα στην κυματογεννήτρια, ώστε να σχηματίζουν ένα άνοιγμα (ΣΧ. 1). 2. Παρατηρήστε τα είδωλα των κυμάτων στην επιφάνεια προβολής. τα κύματα που περνούν από το μικρό άνοιγμα μεταξύ των δυο εμποδίων δεν παραμένουν ευθύγραμμα, μόνο το κέντρο του κύματος συνεχίζει να διαδίδεται κατά την αρχική του κατεύθυνση. Τα έξω μέρη των κυμάτων διαδίδονται ακτινικά προς τα έξω. λ << λ d Σχ. 1 Σχ Επαναλάβετε τα παραπάνω, διατηρώντας σταθερή τη συχνότητα των κυμάτων, για όλο και μικρότερες αποστάσεις μεταξύ των εμποδίων. Διαδοχικά μικρότερες σχισμές παράγουν περισσότερη εκτροπή των κυμάτων που περνούν από αυτές. 4. Επαναλάβετε τα παραπάνω για διαφορετικές τιμές της συχνότητας των παραγόμενων κυμάτων. Καθώς το μήκος κύματος ελαττώνεται, τα κύματα γίνονται πιο ευθύγραμμα στην περιοχή της σχισμής. 10-2α ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ 15

16 Άσκηση 4: Διάθλαση κυμάτων Απαιτούμενος εξοπλισμός: 1. Πλήρης λεκάνη κυματισμών 1 2. Ευθύγραμμος διεγέρτης 1 3. Παραλληλόγραμμη διαφανής πλάκα 1 4. Τριγωνική διαφανής πλάκα 1 5. Μοιρογνωμόνιο 1 Πώς να συναρμολογήσετε τη συσκευή Συναρμολογείστε τη συσκευή, σύμφωνα με τις οδηγίες και συνδέστε σε αυτήν τον ευθύγραμμο διεγέρτη. Για καλύτερα αποτελέσματα 1. Γεμίστε τη λεκάνη με νερό σε βάθος mm. 2. Επιλέξτε χαμηλές συχνότητες < 10 Ηz. 3. Θα πρέπει να λειτουργεί συνεχώς ο διεγέρτης ώστε η συχνότητα να παραμείνει σταθερή. Αυτό θα εμποδίσει το φαινόμενο του διασκεδασμού (δηλαδή την μεταβολή στη γωνία διαθλάσεως όταν αυξηθεί η συχνότητα) Βεβαιωθείτε ότι: 1. Η λεκάνη κυματισμών είναι οριζοντιωμένη πάνω στον εργαστηριακό πάγκο, μετρώντας το βάθος του νερού και στις τέσσερις γωνίες της λεκάνης με τον χάρακα. 2. Δεν υπάρχουν φυσαλίδες ή ακαθαρσίες στο δοχείο του νερού ή στη γεννήτρια των κυμάτων. 3. Ο βραχίονας στήριξης διεγερτών είναι σε τέτοιο ύψος που μόλις να ακουμπάει την επιφάνεια του νερού της λεκάνης. 4. Παρέχεται αέρας στην κυματογεννήτρια και ανάβει η λυχνία αλογόνου της φωτεινής πηγής. Α. Διαφανής πλάκα παράλληλα στα ευθύγραμμα κύματα 1. Τοποθετείστε τη διαφανή πλάκα στη λεκάνη, πάνω στα υποστηρίγματά της, παράλληλα με τον ευθύγραμμο διεγέρτη. 2. Προσθέστε νερό στη λεκάνη, ώστε να βυθιστεί η επιφάνεια της πλάκας κατά 2-3mm. Βεβαιωθείτε ότι το βάθος του νερού είναι το ίδιο επάνω από κάθε σημείο της διάφανης πλάκας. 3. Τώρα, ευθύγραμμα περιοδικά κύματα που ξεκινούν από το «βαθύ» νερό περνούν στο «ρηχό» νερό, παράλληλα προς τη διαχωριστική επιφάνεια των δυο μέσων. 4. Μετρήστε το μήκος κύματος στο «βαθύ» και στο «ρηχό» νερό. 5. Υπολογίστε την ταχύτητα u = ν λ για κάθε ζεύγος μετρήσεων και γράψτε το αποτέλεσμα στην τελευταία σειρά του πίνακα: ΒΑΘΥ ΝΕΡΟ Μέτρηση 1η 2η 3η 4η 5η ν (Hz) λ(m) ΡΗΧΟ ΝΕΡΟ Μέτρηση 1η 2η 3η 4η 5η ν (Hz) λ(m) Τι παρατηρείτε;.. Θα αλλάξει η συχνότητα; θα αλλάξει το μήκος κύματος; α ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ 16

17 Β. Τριγωνική διαφανής πλάκα πλάγια προς τα ευθύγραμμα κύματα 1. Τοποθετήστε την τριγωνική, διαφανή πλάκα με την μεγάλη πλευρά της παράλληλη με τα προσπίπτοντα ευθύγραμμα κύματα. 2. Παρατηρήστε τα κύματα στην οθόνη προβολής: ενώ τα διαθλώμενα κύματα εξακολουθούν να είναι ευθύγραμμα, η διεύθυνση διάδοσης του κύματος αλλάζει. Η διεύθυνση διάδοσης είναι πάντα κάθετη στο μέτωπο κύματος. 3. Τοποθετείστε ένα χαρτί στην επιφάνεια προβολής και σχεδιάστε τα παρακάτω: το σύνορο μεταξύ ρηχού και βαθιού νερού (δηλ. την ακμή της διαφανούς πλάκας) και 3 με 5 μέτωπα κύματος για το ρηχό και για το βαθύ νερό. 4. Χρησιμοποιήστε το σχήμα σας για να καθορίσετε το μήκος κύματος για το ρηχό λ ρηχό και για το βαθύ νερό λ βαθύ. 5. Μετρήστε τη γωνία πρόσπτωσης i των υδάτινων κυμάτων και τη γωνία διάθλασης b, με την χρήση μοιρογνωμονίου. Θυμηθείτε πως οι γωνίες i και b μπορούν να μετρηθούν ως οι γωνίες μεταξύ των μετώπων κύματος και της συνοριακής επιφάνειας. 6. Έχοντας το διεγέρτη κυμάτων σε λειτουργία (για να διατηρηθεί σταθερή η συχνότητα) επαναλάβετε τα παραπάνω και για άλλες γωνίες πρόσπτωσης των ευθύγραμμων κυμάτων στη διαφανή πλάκα. i b Sin i Sin b λ ρηχό λ βαθύ 7. Σύμφωνα με το νόμο της διάθλασης (Νόμος του Snell) ισχύει: sin i sin b = λ ρηχό λ βαθύ 8. Ποια είναι η ακρίβεια με την οποία επαληθεύεται ο νόμος της διάθλασης; α ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ 17

18 Άσκηση 5: Συμβολή κυμάτων Σκοπός της άσκησης είναι να παρατηρήσετε τι συμβαίνει όταν δύο σημειακές πηγές, σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, παράγουν συμφασικά κυκλικά κύματα της ίδια συχνότητας. Δύο κυκλικές ακολουθίες κυμάτων με την ίδια συχνότητα και φάση, διαδίδονται στην ίδια περιοχή και υπερτίθενται, δημιουργώντας το φαινόμενο της συμβολής. Το αποτέλεσμα της συμβολής είναι συμμετρικό σε σχέση με τον κάθετο άξονα που ενώνει τις δύο πηγές. Χαρακτηρίζεται από δεσμούς, ακίνητες γραμμές κατά μήκος των οποίων το νερό είναι ακίνητο, και εναλλάσσεται με κορυφές που αντιστοιχούν σε σημεία όπου τα κύματα, που παράγονται από τις πηγές, φτάνουν και είναι συμφασικά, και η διαφορά διαδρομής τους ισούται σε ακέραιο πολλαπλάσιο του μήκους κύματος λ. Δεσμοί είναι σημεία όπου τα κύματα φτάνουν, σε αντίθετες φάσεις, με συνεχή διαφορά διαδρομής που ισούται σε πολλαπλάσιο ακέραιου μισού του λ. Είναι τότε τμήματα υπερβολής: μακριά από την πηγή είναι ευθεία και προσεγγίζονται από τις ασύμπτωτες Για ένα σημείο P της νιοστής δεσμικής γραμμής (Σχ. 1) αρκετά μακριά από τις πηγές S1 και S2, λαμβάνουμε: Σχ. 1 y/l = (n-1/2) λ/d λ = d (y/l) / (n-1/2) Είναι δυνατόν να μετρήσουμε τα μήκη κύματος ξεκινώντας από τη μορφή της συμβολής. Η μορφή της συμβολής εξαρτάται από το λόγο λ / d, τα κύματα συμβάλλουν εμφανώς μόνο εάν το μήκος κύματος είναι συγκρίσιμο με την απόσταση από τις πηγές. Απαιτούμενος εξοπλισμός: 1. Πλήρης λεκάνη κυματισμών 1 2. Ευθύγραμμος διεγέρτης 1 3. Σειρά μεταλλικών εμποδίων 1 4. Μοιρογνωμόνιο 1 Πώς να συναρμολογήσετε τη συσκευή Συναρμολογήστε τη συσκευή, σύμφωνα με τις οδηγίες και συνδέστε σε αυτήν τον ευθύγραμμο διεγέρτη. Γεμίστε τη λεκάνη με νερό σε βάθος 7-9 mm. Βεβαιωθείτε ότι: 1. Η λεκάνη κυματισμών είναι οριζοντιωμένη πάνω στον εργαστηριακό πάγκο, μετρώντας το βάθος του νερού και στις τέσσερις γωνίες της λεκάνης με τον χάρακα. 2. Δεν υπάρχουν φυσαλίδες ή ακαθαρσίες στο δοχείο του νερού ή στη γεννήτρια των κυμάτων. 3. Ο βραχίονας στήριξης διεγερτών είναι σε τέτοιο ύψος που μόλις να ακουμπάει την επιφάνεια του νερού. 4. Παρέχεται αέρας στην κυματογεννήτρια και ανάβει η λυχνία αλογόνου της φωτεινής πηγής. 10-2α ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ 18

19 Εκτέλεση πειράματος Α. Συμβολή κυμάτων από δυο κοντινές σημειακές πηγές - Συναρμολογήστε τους δύο σημειακούς διεγέρτες, σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, π.χ. 5cm. - Προσαρμόστε το ύψος της μεταλλικής ράβδου έτσι ώστε οι διεγέρτες μόλις που να ακουμπούν στην επιφάνεια του νερού. - Ρυθμίστε τον κατακόρυφο κοχλία ώστε το πλάτος του κύματος να είναι σχετικά μεγάλο, επειδή ενδιαφέρει κυρίως η περιοχή μακριά από τις πηγές. - Παρατηρήστε τα είδωλα των κυμάτων στην επιφάνεια προβολής: τα κύματα διαχωρίζονται από γραμμές όπου δεν υπάρχει διαταραχή (κροσσοί αποσβέσεως ή δεσμικές γραμμές). Μακριά από τις πηγές αυτές οι γραμμές γίνονται ευθείες και φαίνονται να ξεκινούν από το μέσο της απόστασης μεταξύ των πηγών, ενώ κοντά στις πηγές είναι καμπύλες. Β. Συμβολή κυμάτων συναρτήσει της συχνότητάς τους - Αυξήστε τη συχνότητα του διεγέρτη. Παρατηρήστε τη νέα εικόνα συμβολής στην επιφάνεια προβολής. - Επαναλάβετε και για άλλες τιμές συχνότητας. - Όταν το μήκος κύματος μικραίνει, ο αριθμός των δεσμικών γραμμών αυξάνει. Οι εικόνες είναι συμμετρικές ως προς τη μεσοκάθετη στο ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τις δυο πηγές. Γ. Συμβολή κυμάτων συναρτήσει της απόστασης των σημειακών πηγών - Για σταθερή συχνότητα διεγέρτη, μεταβάλλετε την απόσταση μεταξύ των σημειακών πηγών. Παρατηρήστε την εικόνα συμβολής στην επιφάνεια προβολής: όταν η απόσταση μεταξύ των πηγών μεγαλώνει, μεγαλώνει, επίσης, κι ο αριθμός των δεσμικών γραμμών. Δ. Συμβολή κυμάτων από στενές σχισμές - Απομακρύνετε τις δυο σημειακές πηγές από τη μεταλλική ράβδο. Τοποθετήστε τον ευθύγραμμο διεγέρτη. Ρυθμίστε το ύψος του, ώστε μόλις να ακουμπά στην επιφάνεια του νερού. Δημιουργούνται, τώρα, ευθύγραμμα κύματα. - Τοποθετήστε 3 ευθύγραμμα εμπόδια (2 μεγάλου μήκους κι ένα μικρότερου μήκους μεταξύ τους), το ένα δίπλα στο άλλο, σε απόσταση 5cm από τον ευθύγραμμο διεγέρτη και σε μεταξύ τους απόσταση μικρότερη από το επιλεγμένο μήκος κύματος. Τα ευθύγραμμα κύματα που διέρχονται από στενή σχισμή παθαίνουν έντονη περίθλαση. Επιπλέον αν οι σχισμές είναι αρκετά στενές, συμπεριφέρονται σαν σημειακές πηγές. - Για σταθερή συχνότητα διεγέρτη, παρατηρήστε τα κύματα στην οθόνη προβολής: είναι εικόνα συμβολής όπως αυτή που λαμβάνεται με τις δυο σημειακές πηγές. - Επαναλάβετε και για άλλες τιμές της συχνότητας του διεγέρτη. 10-2α ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ 19

20 Ενδεικτικά αποτελέσματα Μετρήσεων Άσκηση 1: Μέτρηση του μήκους κύματος. Υπολογισμός της ταχύτητας διάδοσης ν (Hz) λ (m) 0,023 0,015 0,0114 0,0086 u = ν λ / (ms) 0,23 0,225 0,228 0,215 Η θεωρητική τιμή της ταχύτητας των κυμάτων στο νερό είναι περίπου 0,238m/sec (Εγχειρίδιο PSSC). Συνεπώς το σφάλμα σε κάθε περίπτωση είναι κάτω του 10%. Άσκηση 4β: Διάθλαση Κυμάτων i b Sin i Sin b λ ρηχό λ βαθύ ,682 0,798 4,5 5,5 Σύμφωνα με το νόμο της διάθλασης ισχύει: sin i sin b = λ ρηχό λ βαθύ. Από τις μετρήσεις προκύπτει ότι: sin i sinb = 0,854 και λ ρηχό = 0,818. λ βαθύ Άρα η απόκλιση είναι περίπου 4%. 10-2α ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ 20

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ. + 1) με Ν=0,1,2,3..., όπου d το μήκος της χορδής. 4 χορδή με στερεωμένο το ένα άκρο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. ,στο κενό (αέρα) co

ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ. + 1) με Ν=0,1,2,3..., όπου d το μήκος της χορδής. 4 χορδή με στερεωμένο το ένα άκρο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. ,στο κενό (αέρα) co ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ Κύματα που t x t x σχηματίζουν το y1 = A. hm2 p ( - ), y2 = A. hm2 p ( + ) T l T l στάσιμο Εξίσωση στάσιμου c κύματος y = 2 A. sun 2 p. hm2p t l T Πλάτος ταλάντωσης c A = 2A sun 2p l Κοιλίες,

Διαβάστε περισσότερα

Με k1 = 1.220, k2 = 2.232, k3 = 3.238, and n = 1,2,3,

Με k1 = 1.220, k2 = 2.232, k3 = 3.238, and n = 1,2,3, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΠΟΜ 114(Ε) ΟΠΤΙΚΗ ιάθλαση φωτός µέσω σχισµής, γύρω από µικρό δοκάρι και µέσω µικρής οπής

Διαβάστε περισσότερα

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s η 7 σειρά ασκήσεων Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s 1. Εξηγήστε γιατί, όταν φως διαπερνά μία διαχωριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Ν. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΣ Τηλ.:2310-798-812 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ν. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΤΕΒΕ - 1 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 0 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ . Γεωμετρική οπτική ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η Γεωμετρική οπτική είναι ένας τρόπος μελέτης των κυμάτων και χρησιμοποιείται για την εξέταση μερικών

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΗΣ ΘΕΤΙΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ Θέμα ο. ύλινδρος περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν ο συγκεκριμένος κύλινδρος περιστρεφόταν

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ.

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ. 2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ. 2.2.21. σε γραμμικό ελαστικό μέσο. Δύο σύγχρονες πηγές Ο 1 και Ο 2 παράγουν αρμονικά κύματα που διαδίδονται με ταχύτητα υ=2m/s κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Μάθημα προς τους ειδικευόμενους γιατρούς στην Οφθαλμολογία, Στο Κ.Οφ.Κ.Α. την 18/11/2003. Υπό: Δρος Κων. Ρούγγα, Οφθαλμιάτρου. 1. ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Όταν μια φωτεινή ακτίνα ή

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οπτικής ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Εργαστήριο Οπτικής ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Μάκης Αγγελακέρης 010 Σκοπός της άσκησης Να μπορείτε να εξηγήσετε το φαινόμενο της Συμβολής και κάτω από ποιες προϋποθέσεις δύο δέσμες φωτός, μπορεί να συμβάλουν. Να μπορείτε να περιγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό.

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 91 9. Άσκηση 9 ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. 9.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε τα φαινόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων Περιεχόµενα Κεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά των Κυµάτων Είδη κυµάτων: Διαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της Διάδοσης κυµάτων Η Εξίσωση του Κύµατος

Διαβάστε περισσότερα

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑÏΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οπτικής ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ. Μάκης Αγγελακέρης 2010

Εργαστήριο Οπτικής ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ. Μάκης Αγγελακέρης 2010 ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Μάκης Αγγελακέρης 2010 Σκοπός της άσκησης Να μπορείτε να περιγράψετε ποιοτικά το φαινόμενο της περίθλασης του φωτός καθώς επίσης να μπορείτε να διακρίνετε τις συνθήκες που χαρακτηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση Γεωµετρική θεώρηση του Φωτός Ανάκλαση ηµιουργίαειδώλουαπόκάτοπτρα. είκτης ιάθλασης Νόµος του Snell Ορατό Φάσµα και ιασπορά Εσωτερική ανάκλαση Οπτικές ίνες ιάθλαση σε

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα Θέµα 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803 WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803 WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803 WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ Σελ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟΥ 2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 3-4 ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Όταν ολοκληρώσεις το κεφάλαιο θα μπορείς: Να εξηγείς τις αρχές λειτουργίας των οπτικών αποθηκευτικών μέσων. Να περιγράφεις τον

Διαβάστε περισσότερα

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 1 c 0 0 Όταν το φως αλληλεπιδρά με την ύλη, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2002 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Σύστημα μετάδοσης με οπτικές ίνες Tο οπτικό φέρον κύμα μπορεί να διαμορφωθεί είτε από αναλογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου Η συμβολή και η περίθλαση του φωτός, όταν περνά λεπτή σχισμή ή μικρή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Δύο χορδές μιας κιθάρας Χ1, Χ2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες.

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες. ΑΝΑΚΛΑΣΗ Η ακτίνα (ή η δέσμη) πριν ανακλασθεί ονομάζεται προσπίπτουσα ή αρχική, ενώ μετά την ανάκλαση ονομάζεται ανακλώμενη. Η γωνία που σχηματίζει η προσπίπτουσα με την κάθετη στην επιφάνεια στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ ο ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ου ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΪΟΥ 200 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ () Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΡΙΒΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΡΙΒΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΡΙΒΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ [Π. Μουρούζης, Γ. Παληός, Κ. Παπαμιχάλης, Γ. Τουντουλίδης, Τζ. Τσιτοπούλου, Ι. Χριστακόπουλος] Για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση. Ένας ακίνητος τρoχός δέχεται σταθερή συνιστάμενη ροπή ως προς άξονα διερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας Εισαγωγή Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η εισαγωγή στην τεχνογνωσία των οπτικών ινών και η μελέτη τους κατά τη διάδοση μιας δέσμης laser. Συγκεκριμένα μελετάται η εξασθένιση που υφίσταται το σήμα στην

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση φωτός από συμπαγή δίσκο (CD)

Περίθλαση φωτός από συμπαγή δίσκο (CD) Περίθλαση φωτός από συμπαγή δίσκο (CD) Επίδειξη-Πείραμα Σκοπός Με την άσκηση αυτή θέλουμε να εξοικειωθούν οι μαθητές με τα φαινόμενα της συμβολής και περίθλασης, χρησιμοποιώντας ένα καθημερινό και πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 1. Ένα αυτοκίνητο κινείται με κατεύθυνση από το Νότο προς το Βορρά. Κάποια στιγμή ο οδηγός αντιαμβάνεται ένα εμπόδιο και φρενἀρει. Εάν το αυτοκίνητο διαθέτει Α.Β.S.,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 9 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 6 : Τηλ.: 076070 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΥΚΕΙΟΥ 009 ΘΕΜΑ Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εργαστηριακή Άσκηση: Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία Σκοπός της Εργαστηριακής Άσκησης: Να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο μεταλλικά κουτιά με επιφάνειες διαφορετικού

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα.

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα. Α2 Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα. 1 Σκοπός Στο πείραμα αυτό θα μελετηθεί η συμπεριφορά των στάσιμων ηχητικών κυμάτων σε σωλήνα με αισθητοποίηση του φαινομένου του ηχητικού συντονισμού. Επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ENOTHTA 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο : ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ENOTHT 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Κρούση: Κρούση ονομάζουμε το φαινόμενο κατά το οποίο δύο ή περισσότερα σώματα έρχονται σε επαφή για πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 19/01/2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 19/01/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 19/01/2014 ΘΕΜΑ 1ο Α. Όταν αυξάνεται το πλάτος ενός μηχανικού κύματος που διαδίδεται σε ομογενές ελαστικό μέσο: α) αυξάνεται η ταχύτητά του. β) αυξάνεται η ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΜΑΤΑ. Επαλληλία 48. Συμβολή 49. Στάσιμα κύματα 52. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 55. Ανάκλαση και διάθλαση 63. Διασκεδασμός 70. Σύνοψη 72.

ΚΥΜΑΤΑ. Επαλληλία 48. Συμβολή 49. Στάσιμα κύματα 52. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 55. Ανάκλαση και διάθλαση 63. Διασκεδασμός 70. Σύνοψη 72. ΚΥΜΑΤΑ 2 Επαλληλία 48 Συμβολή 49 Στάσιμα κύματα 52 Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 55 Ανάκλαση και διάθλαση 63 Διασκεδασμός 70 Σύνοψη 72 Ασκήσεις 74 Εικ. 2.1 Κύμα στην επιφάνεια της θάλασσας. 2-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΓΩΝΙΣΜ ΘΕΜ 1 Ο Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. ) Η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών δεσµών το στάσιµο κύµα είναι: 1/ λ/4 / λ/6 3/ λ/ 4/ λ όπου λ είναι το µήκος κύµατος των τρεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ είναι η προσπίπτουσα ακτίνα. Ο είναι η διαθλωµένη ακτίνα. ΟΚ είναι η κάθετη στο σηµείο πρόσπτωσης. α : είναι η γωνία πρόσπτωσης δ : είναι η γωνία

ΑΟ είναι η προσπίπτουσα ακτίνα. Ο είναι η διαθλωµένη ακτίνα. ΟΚ είναι η κάθετη στο σηµείο πρόσπτωσης. α : είναι η γωνία πρόσπτωσης δ : είναι η γωνία 1 2 Ανάκλασης Νόµος Ανάκλασης Ακτίνα πρόσπτωσης Κάθετη Ακτίνα ανάκλασης Νόµος Ανάκλασης: η γωνία πρόσπτωσης (α) ισούται µε τη γωνία ανάκλασης (β) α = β α β Επίπεδο κάτοπτρο ε α β α: Γωνίαπρόσπτωσης β:γωνίαανάκλασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ 2. Κρούσεις P 2 !!! - m2 = P1= / m2. Σκοπός του πειράµατος

ΠΕΙΡΑΜΑ 2. Κρούσεις P 2 !!! - m2 = P1= / m2. Σκοπός του πειράµατος Σκοπός του πειράµατος ΠΕΙΡΑΜΑ 2 Κρούσεις Σκοπός του πειράµατος είναι η µελέτη των νόµων της διατήρησης της ενέργειας και ορµής ενός συστήµατος. Σχετικές έννοιες, όπως η γραµµική κίνηση, η ταχύτητα, η ελαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Σελίδα 1 από 16 1. Το φως 1.1. Η φύση του φωτός Οι μαθητές και μαθήτριες να: 5 1.1.1. Η κυματική φύση του φωτός. Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή:

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή: 54 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Πράσινο και κίτρινο φως

Διαβάστε περισσότερα

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ;

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ; 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 006 ΘΕΜΑ 1 1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 Συσκευή Κεκλιμένου Επιπέδου Πολλαπλών Χρήσεων 1.1 Συναρμολόγηση Οριζοντίωση σχήμα 1 σχήμα 2 σχήμα 3 σχήμα 4 σχήμα 5 σχήμα 6 ΓΕΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 1 Απαιτούνται:

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Τρέχοντα Κύματα.

2.1. Τρέχοντα Κύματα. 2.1. Τρέχοντα Κύματα. 2.1.1. Στιγμιότυπο κύματος Στη θέση x=0 ενός γραμμικού ομογενούς ελαστικού μέσου υπάρχει πηγή κύματος η οποία αρχίζει να ταλαντώνεται σύμφωνα με την εξίσωση y= 0,2ημπt (μονάδες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθηµα: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011 8:30 11:30

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικές Ίνες και Λέιζερ

Οπτικές Ίνες και Λέιζερ Οπτικές Ίνες και Λέιζερ Ασκήσεις Εργαστηρίου Α. ΣΚΕ ΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΊ ΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΑΛΙ ΕΣ... 2 ΣΚΕ ΑΣΜΟΣ ΑΠΌ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ... 2 ΣΚΕ ΑΣΜΟΣ ΑΠΌ ΦΥΣΑΛΙ ΕΣ... 2 Β. ΙΑΘΛΑΣΗ ΛΕΙΖΕΡ... 3 Γ. ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΛΕΙΖΕΡ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση 1. Δίσκος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει με την επίδραση σταθερής οριζόντιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 9η Ολυμπιάδα Φυσικής Γ Λυκείου (Β φάση) Κυριακή 9 Μαρτίου 01 Ώρα:.00-1.00 ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Το δοκιμιο αποτελειται απο εννεα (9) σελιδες και επτα (7) θεματα.. Να απαντησετε σε ολα τα θεματα του δοκιμιου.. Μαζι

Διαβάστε περισσότερα

Είδωλα: επίπεδα κάτοπτρα. Έκλειψη ηλίου. Σκιά. ΗΣελήνηπαρεµβάλλεται µεταξύ Ηλίου και Γης. Σαν αποτέλεσµα βλέπουµε µόνοτοεξωτερικόµέρος του Ήλιου.

Είδωλα: επίπεδα κάτοπτρα. Έκλειψη ηλίου. Σκιά. ΗΣελήνηπαρεµβάλλεται µεταξύ Ηλίου και Γης. Σαν αποτέλεσµα βλέπουµε µόνοτοεξωτερικόµέρος του Ήλιου. ίδωλα: επίπεδα κάτοπτρα Tο είδωλο είναι φανταστικό, καιέχειτοίδιοµέγεθος µετο αντικείµενο. Η δεξιά πλευρά του ειδώλου αντιστοιχεί στην αριστερή πλευρά του αντικειµένου 1 2 Σκιά λέµε τοσκοτεινόχώρο που

Διαβάστε περισσότερα

Παλμογράφος. ω Ν. Άσκηση 15:

Παλμογράφος. ω Ν. Άσκηση 15: Άσκηση 15: Παλμογράφος Σκοπός: Σε αυτή την άσκηση θα μάθουμε τις βασικές λειτουργίες του παλμογράφου και το πώς χρησιμοποιείται αυτός για τη μέτρηση συνεχούς και εναλλασσόμενης τάσης, συχνότητας και διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

α. Αμείωτη αρμονική ταλάντωση. β. Φθίνουσα μηχανική ταλάντωση. γ. Κρίσιμη απεριοδική κίνηση. δ. Ισχυρά απεριοδική κίνηση.

α. Αμείωτη αρμονική ταλάντωση. β. Φθίνουσα μηχανική ταλάντωση. γ. Κρίσιμη απεριοδική κίνηση. δ. Ισχυρά απεριοδική κίνηση. Εξέταση προσομοίωσης στο μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Χρόνος εξέτασης: 4.5 ώρες Σύνολο σελίδων: 8 (οχτώ) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας τον αριθμό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 7/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 7/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 7/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πως διαδίδονται τα Η/Μ κύματα σε διαφανή διηλεκτρικά?

Πως διαδίδονται τα Η/Μ κύματα σε διαφανή διηλεκτρικά? Πως διαδίδονται τα Η/Μ κύματα σε διαφανή διηλεκτρικά? (Μη-μαγνητικά, μη-αγώγιμα, διαφανή στερεά ή υγρά με πυκνή, σχετικά κανονική διάταξη δομικών λίθων). Γραμμικά πολωμένο κύμα προσπίπτει σε ηλεκτρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Θέμα Α Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ I. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ & ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ Πέµπτη, 10 Μαρτίου 2005. Μαίρη Τζιράκη, Κουνής Γεώργιος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ I. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ & ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ Πέµπτη, 10 Μαρτίου 2005. Μαίρη Τζιράκη, Κουνής Γεώργιος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ I ΤΙΤΛΟΣ: ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ & ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ Πέµπτη, 10 Μαρτίου 2005 Μαίρη Τζιράκη, Κουνής Γεώργιος Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η µελέτη των εξισώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επειδή η χορδή ταλαντώνεται µε την θεµελιώδη συχνότητα θα ισχύει. Όπου L είναι το µήκος της χορδής. Εποµένως, =2 0,635 m 245 Hz =311 m/s

Επειδή η χορδή ταλαντώνεται µε την θεµελιώδη συχνότητα θα ισχύει. Όπου L είναι το µήκος της χορδής. Εποµένως, =2 0,635 m 245 Hz =311 m/s 1. Μία χορδή κιθάρας µήκους 636 cm ρυθµίζεται ώστε να παράγει νότα συχνότητας 245 Hz, όταν ταλαντώνεται µε την θεµελιώδη συχνότητα. (a) Βρείτε την ταχύτητα των εγκαρσίων κυµάτων στην χορδή. (b) Αν η τάση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012) 5040291500-WEB- ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012) ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τροφοδοσία 12 Vcc (10V 15V ). Απορρόφηση >50 ma (μόνο με τον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 217 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» Λουκία Μαρνέλη Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διεύθυνση: Μονής Κύκκου 1, 15669 Παπάγου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΝΕΣΗ ΛΕYΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΥ

ΦΩΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΝΕΣΗ ΛΕYΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΥ ΦΩΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΝΕΣΗ ΛΕYΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ-ΦΩΣ ΝΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ ΠΟΥ ΗΣΟΥΝΑ ΦΩΣ ΜΟΥ ΠΥΛΗΤΟΥΗΧΟΥ ΤΟΦΩΣΤΟΥΗΛΙΟΥ SOUNDTRACK ΑΠΌ ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 36 Μελέτη ακουστικών κυμάτων σε ηχητικό σωλήνα

Άσκηση 36 Μελέτη ακουστικών κυμάτων σε ηχητικό σωλήνα Μιχάλης Καλογεράκης 9 ο Εξάμηνο ΣΕΜΦΕ ΑΜ:911187 Υπεύθυνος Άσκησης: Κος Πέογλος Ημερομηνία Διεξαγωγής:3/11/25 Άσκηση 36 Μελέτη ακουστικών κυμάτων σε ηχητικό σωλήνα 1) Εισαγωγή: Σκοπός και στοιχεία Θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ 4.1 ΑΣΚΗΣΗ 4 ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ A. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥΣ Η σύνθεση δύο καθέτων ταλαντώσεων, x x0 t, y y0 ( t ) του ίδιου πλάτους της ίδιας συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Οπτικά Μικροσκόπια

Νέα Οπτικά Μικροσκόπια Νέα Οπτικά Μικροσκόπια Αντίθεση εικόνας (contrast) Αντίθεση πλάτους Αντίθεση φάσης Αντίθεση εικόνας =100 x (Ι υποβ -Ι δειγμα )/ Ι υποβ Μικροσκοπία φθορισμού (Χρησιμοποιεί φθορίζουσες χρωστικές για το

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Π. Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Αρµονικό κύµα διαδίδεται σε ένα εθύγραµµο ελαστικό µέσο. Όλα τα σηµεία το µέσο διάδοσης, πο ταλαντώνονται λόγω της διέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1 Απόκλιση στον πυκνωτή (σωλήνας Braun)

Σχήμα 1 Απόκλιση στον πυκνωτή (σωλήνας Braun) Άσκηση Η3 Επαλληλία κινήσεων (Μετρήσεις με παλμογράφο) Εκτροπή δέσμης ηλεκτρονίων Όταν μια δέσμη ηλεκτρονίων εισέρχεται με σταθερή ταχύτητα U0=U,0 (παράλληλα στον άξονα z) μέσα σε έναν πυκνωτή, του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ Θέμα Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΥΡΑΥΛΩΝ. Η προώθηση των πυραύλων στηρίζεται στην αρχή διατήρησης της ορμής.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΥΡΑΥΛΩΝ. Η προώθηση των πυραύλων στηρίζεται στην αρχή διατήρησης της ορμής. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΥΡΑΥΛΩΝ Η προώθηση των πυραύλων στηρίζεται στην αρχή διατήρησης της ορμής. Ο πύραυλος καίει τα καύσιμα που αρχικά βρίσκονται μέσα του και εκτοξεύει τα καυσαέρια προς τα πίσω. Τα καυσαέρια δέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ 148 ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΚΑΣΣΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 MAΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 5 1. Άσκηση 1 Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 1.1 Εισαγωγή Τα µικροκύµατα είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όπως το ορατό φώς, οι ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν.

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τι είναι αριθμητική παράσταση; Με ποια σειρά εκτελούμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση ώστε να βρούμε την τιμή της; Αριθμητική παράσταση λέγεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Κ.- Α. Θ. Θωμά. Οπτική

Κ.- Α. Θ. Θωμά. Οπτική Κ.- Α. Θ. Θωμά Οπτική Θεωρίες για τη φύση του φωτός Η ανάγκη διατύπωσης διαφορετικών θεωριών προέρχεται από την παρατήρηση ότι το φώς άλλες φορές συμπεριφέρεται σαν σωματίδιο και άλλοτε σαν κύμα, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014. 8:00-11:00 π.μ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014. 8:00-11:00 π.μ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 6 Μαΐου 014 8:00-11:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 03-01-11 ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ Α ΘΕΜΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΟΜOY ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ GLA01 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. Αγ.Σαράντα 45, 18346 Μοσχάτο, Τηλ. 2104823421, 2104838270, Fax: 2104820580 ΣΚΟΠΟΣ Η πραγματοποίηση και παρατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΥΡΗΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΡΟΣΕΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΑΣΚΗΣΗ ΝΟ2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Γ. Μήτσου Οκτώβριος 2007 Α. Θεωρία Εισαγωγή Η ταχύτητα του φωτός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ Θέμα 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή πρόταση, χωρίς δικαιολόγηση. 1. Α) Φορτία που κινούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ 1. α. Τι γνωρίζετε για την Ευκλείδεια διαίρεση; Πότε λέγεται τέλεια; β. Αν σε μια διαίρεση είναι Δ=δ, πόσο είναι το πηλίκο και

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Κεφάλαιο ο : Κωνικές Τομές Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ένας κύκλος ορίζεται αν

Διαβάστε περισσότερα

Τα χαρακτηριστικά του κύματος

Τα χαρακτηριστικά του κύματος Τα χαρακτηριστικά του κύματος 1. Στην ήρεμη επιφάνεια μιας δεξαμενής με νερό αφήνουμε να πέφτουν μικρές σταγόνες νερού (από κάποια βρύση) με ρυθμό 4 σταγόνες το επτό. Αν η οριζόντια απόσταση δύο διαδοχικών

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα

ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα χρησιµοποιήσουµε βασικά όργανα του εργαστηρίου (διαστηµόµετρο, µικρόµετρο, χρονόµετρο) προκειµένου να: Να µετρήσουµε την πυκνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ 4ωρο Τ.Σ. Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη Ιουνίου 9 11. 14. ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σημειώσεις

Πρόχειρες Σημειώσεις Πρόχειρες Σημειώσεις ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ Τα λεπτότοιχα δοχεία πίεσης μπορεί να είναι κυλινδρικά, σφαιρικά ή κωνικά και υπόκεινται σε εσωτερική ή εξωτερική πίεση από αέριο ή υγρό. Θα ασχοληθούμε μόνο

Διαβάστε περισσότερα