ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΩΡΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΩΡΟ"

Transcript

1 ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΩΡΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Φασική ταχύτητα διάδοσης των Η/Μ κυμάτων στο μέσο διάδοσης c [m s - ] Για τον αέρα: c 0 8 m s - Συχνότητα ειτουργίας ζεύξης ([MHz] ή [Hz]) Μήκος κύματος ειτουργίας c [m] ( [c]m s -, []Hz ) Κέρδος κεραίας εκπομπής ως προς την ισοτροπική κεραία (καθαρός αριθμός) 0log [B] Κέρδος κεραίας ήψης ως προς την ισοτροπική κεραία (καθαρός αριθμός) 0log [B] Μεταδιδόμενη ισχύς από την κεραία εκπομπής W [W] Προσαμβανόμενη ισχύς από την κεραία ήψης W [W] Ενεργός επιφάνεια κεραίας εκπομπής Α Τ [m ] Ενεργός επιφάνεια κεραίας ήψης Α [m ] Απόσταση ζεύξης (απόσταση κεραιών πομπού δέκτη) [m] Εύρος ζώνης συχνοτήτων B [Hz] Σταθερά Boltzmann k,8 0 - Joule K - Απόυτη θερμοκρασία [K] Θερμοκρασία κεραίας, δέκτη α, [K] (θερμοκρασία της αντίστασης ακτινοβοίας κεραίας για αμεητέα αντίσταση απωειών) Δείκτης θορύβου δέκτη NF + ( (SN) inp : όγος σήματος προς θόρυβο στην είσοδο του δέκτη ( SN ) inp (SN) out : όγος σήματος προς θόρυβο στην έξοδο του δέκτη ) NF ( SN ) out Βασική απώεια μετάδοσης 4π L β 0log + 0log 0log [B] ( []km, []cm ) Απώεια μετάδοσης στον εεύθερο χώρο L L β + 0log 0log [B] ( []km, []cm ) Μέγιστη απόσταση μετάδοσης Εξίσωση Fiis (Εξίσωση μετάδοσης στον εεύθερο χώρο) W o, όπου W,min η εάχιστη 4π W,min ισχύς στους ακροδέκτες της κεραίας ήψης A A A W W W 4π

2 ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Εξίσωση aa για ισοτροπική ανάκαση της προσπίπτουσας ενέργειας από το αντικείμενο στόχο Εμβέεια aa (Μέγιστη απόσταση max ανίχνευσης στόχου) ( π) s W W όπου s η εγκάρσια διατομή ( 4π) ραντάρ του αντικειμένου-στόχου [m ] και, αντίστοιχα οι αποστάσεις του στόχου από την κεραία εκπομπής και την κεραία ήψης A A At ag et W W όπου Α ( ) 4 taget η ενεργός επιφάνεια του αντικειμένου-στόχου s W 4 W,min max ( 4 ) ( ) W s όπου (SN) inp,min η π kb SN inp,min εάχιστη σηματοθορυβική σχέση στην είσοδο του δέκτη 4 4 ΔΙΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΓΗΙΝΟ ΧΩΡΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Φασική ταχύτητα διάδοσης των Η/Μ κυμάτων στο μέσο διάδοσης c [m s - ] Για τον αέρα: c 0 8 m s - Συχνότητα ειτουργίας ζεύξης ([MHz] ή [Hz]) Μήκος κύματος ειτουργίας c [m] ( [c]m s -, []Hz ) Κέρδος κεραίας εκπομπής ως προς την ισοτροπική κεραία (καθαρός αριθμός) 0log [B] Κέρδος κεραίας ήψης ως προς την ισοτροπική κεραία (καθαρός αριθμός) 0log [B] W [W] W [W] [m] [m] Μεταδιδόμενη ισχύς από την κεραία εκπομπής Προσαμβανόμενη ισχύς από την κεραία ήψης Απόσταση ζεύξης (απόσταση κεραιών πομπού δέκτη) Απόσταση σημείου της διαδρομής της ζεύξης από τη θέση εκπομπής στο έδαφος Απόσταση σημείου της διαδρομής της ζεύξης από τη [m] θέση ήψης στο έδαφος Ύψος κεραίας εκπομπής / ήψης από το έδαφος Ακτίνα της Γης Διηεκτρική σταθερά του εδάφους ε ε ε ο [F m - ] Αγωγιμότητα του εδάφους σ [S m - ] Μιγαδική διηεκτρική σταθερά του εδάφους h, h [m] α 6 70 km 6,7 0 6 m ε ε ο ε + σ j πε ο

3 ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΥΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ jδ E + De + jδ ( Ae ) Γενική έκφραση για το ηεκτρικό πεδίο: ( ) με Διαφορά φάσης όγω διαφοράς διαδρομής απ ευθείας ανακώμενου κύματος E (ισχύει για > 0 MHz) Γωνία πρόσπτωσης στο έδαφος μετρημένη υπεράνω του ορίζοντα o E o 60W (πάτος) π h + h h h Δ [a] 4πh h ή, αν > 5 ( h + h ): Δ [a] h h ψ tan + h h Αν ψ πού μικρή: ψ + [a] jδ j F + De + Ae Συνάρτηση απόσβεσης ( ) Δ Συντεεστής ανάκασης στο έδαφος α) οριζόντια πόωση β) κατακόρυφη πόωση Κριτήριο του ayleigh για τη ειότητα της γήινης επιφάνειας Συντεεστής απόκισης Δ Αν, τότε: F sin Αν και επιπέον Δ < 0º, τότε: ΚΥΜΑ ΧΩΡΟΥ E + ( ) χ E De jδ o με O K sinψ sinψ + χ jχ )sinψ jχ )sinψ + σ πε ο 8 0 jχ ) cos jχ ) cos 9 σ ψ ψ jχ ) cos jχ ) cos F Δ 4πD sin ψ δ [a], όπου D η τυπική απόκιση των ανωμαιών του εδάφους ως προς το μέσο ύψος της γήινης επιφάνειας [m] Αν δ <, το έδαφος είναι είο Αν δ > 0, το έδαφος είναι ανώμαο Αν D sinψ <, ο συντεεστής ανάκασης 6 εαττώνεται κατά το μισό ( 5) Αν D sinψ <, ο συντεεστής ανάκασης 4 εαττώνεται κατά 90% ( ) D + < ( α 6,7 Μm ) a( h + h ) ψ ψ

4 4 ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΥΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ j E Ae επ E o ( ) Δ Συντεεστής απόσβεσης κύματος A όπου επιφάνειας π + j (sinψ + z ) ε cos ψ z ε ε cos ψ ε ε j60σ για κατακόρυφη πόωση για οριζόντια πόωση Φασική σταθερά Αριθμητική απόσταση Συντεεστής απόσβεσης κύματος επιφάνειας κατά Van e Pol (εμπειρικές σχέσεις) Συντεεστής απόσβεσης κύματος επιφάνειας (αναυτικές εκφράσεις) b tan π p χ + ε χ cosb + p A A για b < 5 + p + 6 p 5 p p 8 A A e sinb για κάθε b 4 p+ 0p A e για b < 5 και p < 4,5 A για b < 5 και p 4,5 p, 7 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 80 Συνθήκη θεώρησης επίπεδης / σφαιρικής, []MHz : η γη στη διαδρομή της ζεύξης γης θεωρείται επίπεδη 80 >, []MHz : η γη στη διαδρομή της ζεύξης θεωρείται σφαιρική Διόρθωση ύψους κεραίας εκπομπής h h h [m] ( [ ]km ) α, 74 κεραίας ήψης Γωνία πρόσπτωσης στο έδαφος μετρημένη υπεράνω του ορίζοντα Συντεεστής απόκισης h h h [m] ( [ ]km ) a, 74 h h ψ tan + h h Αν ψ πού μικρή: ψ + [a] D + < ( α 6,7 Μm ) a( h + ) h

5 ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ 5 Διαφορά φάσης όγω διαφοράς διαδρομής απ ευθείας ανακώμενου κύματος (ισχύει για > 0 MHz) Μέγιστη απόσταση ζεύξης οπτικής επαφής Ακτίνα πρώτης ζώνης Fesnel σε ορισμένη θέση πάνω στη διαδρομή της ζεύξης Γωνία περίθασης Συμπηρωματική εξασθένηση ως προς τον εεύθερο χώρο όγω περίθασης επί αιχμηρού εμποδίου Απόσβεση του κύματος επιφάνειας όγω περίθασης και διάθασης στα χαμηά στρώματα της ατμόσφαιρας Συμπηρωματικές απώειες όγω περίθασης επί σφαιρικού εμποδίου για είο σφαιρικό εμπόδιο για ανώμαο σφαιρικό εμπόδιο Συμπηρωματική απόσβεση ως προς τον εεύθερο χώρο όγω περίθασης πάνω στη εία και σφαιρική επιφάνεια της Γης Συμπηρωματικές απώειες όγω περίθασης επί σφαιρικού όφου Συμπηρωματικές απώειες όγω περίθασης για έναν μέσο τύπο εδάφους (ούτε αιχμηρό ούτε στρογγυό εμπόδιο) π h + h h h Δ πh h > 5 h + h : Δ [a] ή, αν ( ) ls,max ( h h ) ( h h ) α +, 57 + [km] ( [h ],[h ]m ) ls,max, όπου, οι αποστάσεις του θεωρούμενου σημείου από τις κεραίες εκπομπής ήψης αντίστοιχα α π : η γωνία μεταξύ του προσπίπτοντος στο εμπόδιο κύματος και του δευτερογενούς όγω περίθασης κύματος Β. σχήμα στην επόμενη σείδα [] 6 A [B km - ] A π, aπ [B],σφ 7 π A,σφ 7, 5aπ [B] όπου η ακτίνα του σφαιρικού εμποδίου A 60 o 7 [B] α,γη o A,Γη 7 + [B] ( [ o ],[α]km, []m ) όπου o το τμήμα της απόστασης ζεύξης εκτός ορατότητας 60 A,όφος [B km - ], όπου η ακτίνα του σφαιρικού όφου h A, μ 0 0 [B], όπου h η απόσταση της κορυφής του εμποδίου από τον οπτικό άξονα

6 6 ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ h 0 > 0 : η κορυφή του εμποδίου είναι κάτω από τον οπτικό άξονα της ζεύξης h 0 < 0 : η κορυφή του εμποδίου είναι πάνω από τον οπτικό άξονα της ζεύξης

7 ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ 7 Τροποσφαιρικός δείκτης Δείκτης διάθασης ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ Κ, 5 < Κ < 5 σε συνήθεις συνθήκες Κ4/ : αντιστοιχεί στο 50% του χρόνου Κ : αντιστοιχεί στο 99% του χρόνου n Διαθαστικότητα 6 N ( n ) 0 Τροποποιημένος δείκτης διάθασης ( h: ύψος από την επιφάνεια της Γης ) Πρότυπη ατμόσφαιρα Ατμοσφαιρική πίεση Απόυτη θερμοκρασία Μερική πίεση υδρατμών Μέγιστη απόσταση ζεύξης οπτικής επαφής Διόρθωση ύψους κεραίας εκπομπής κεραίας ήψης τυχόντος σημείου στη διαδρομή της ζεύξης h 6 M n + 0 α Κ 4/ P 0 mb,0 0 5 N m - 88 Κ e 0 mb0 N m - ls,max ( h h ) ( h h ) Kα +, 4, + [km] ([h ],[h ]m) h ls max h h [m] ( [ ]km ) Kα, 74 h h h [m] ( [ ]km ) Kα, 74 h h + [m] ( []km ) Kα Συντεεστής απόκισης D + < a( h + ) h ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΟΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΣΚΕΔΑΣΗ 085 Μήκος κύματος αποκοπής C [cm], όπου h c το πάχος του τροποσφαιρικού κυματοδηγού hc κυματοδηγού [m] Γωνία σκέδασης: η γωνία μεταξύ του 000 h h h h άξονα της προσπίπτουσας δέσμης στον θ ( ) + + [ma] Kα όγκο σκέδασης και της διεύθυνσης όπου θεωρείται η σκέδαση όπου h, h τα ύψη εμποδίων κοντά στις κεραίες εκπομπής και ήψης αντίστοιχα ( []km, [h]m ) Αν η ζεύξη γίνεται πάνω από θάασσα: (h 0) 057, 560 θ ( h + h ) [ma] K K W Πυκνότητα ισχύος στη θέση σκέδασης P( θ) [W m - ], όπου 4 το μήκος της 4π θ ηεκτρομαγνητικής ακτίνας από την κεραία εκπομπής ως το κέντρο σκέδασης

8 8 ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Γωνία παρατήρησης του όγκου σκέδασης Απώειες σκέδασης (τύπος της IU) Συνοικές απώειες σύζευξης με το μέσο (με τον όγκο σκέδασης) (τύπος της IU) α0 [a] a L tsc θ + 0log N [B] ( [θ]ma, []MHz ) L coup, 055( t + ) 0, 07e 0 [B] ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ Φορτίο ηεκτρονίου (απόυτη τιμή) e,6 0-9 C Μάζα ηεκτρονίου m e 9, 0 - kg Διηεκτρική σταθερά εεύθερου χώρου ε0 8, 85 0 F m - Πυκνότητα ηεκτρονίων Ν [m - ] Ισοδύναμη σχετική διηεκτρική σταθερά 8N ε ( [N]m -, []Hz ) Συχνότητα πάσματος Ισοδύναμη σχετική διηεκτρική σταθερά στην περίπτωση θεώρησης συγκρούσεων των ηεκτρονίων του πάσματος με άα σωματίδια εντός αυτού p 9 N [Hz] ε ε + ε jε Ne (καθαρός αριθμός) m ε ( 4π + ν ) e 0 Ενεργός αγωγιμότητα πάσματος Γωνία πρόσπτωσης κύματος επί ιονοσφαιρικού στρώματος Μέγιστη τιμή Δείκτης διάθασης στρώματος Συχνότητα αποκοπής ή κρίσιμη συχνότητα στρώματος σ Ne ν πε0ε [S m - ] m ( 4π + ν ) pl e φ 0, μετρημένη από την κάθετο στην επιφάνεια του ιονοσφαρικού στρώματος στο σημείο ανάκασης a φ0, max sin, h: ύψος της βάσης του a + h ιονοσφαιρικού στρώματος από την επιφάνεια της Γης n 8N Αν >> 8N, n Αν < 8N, n C p ([N]cm -, []khz) C N max 9, Ν max : μέγιστη πυκνότητα e - του στρώματος Αν < C, το κύμα κάθετης πρόσπτωσης θα ανακαστεί και θα επιστρέψει στη Γη

9 ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ 9 c Μέγιστη χρησιμοποιήσιμη συχνότητα MUF (maximum usable equency) cos φ0 Βέτιστη συχνότητα ειτουργίας (équence FO 85 MUF optimum u tavail) Υποθετικό ύψος στρώματος από την h επιφάνεια της Γης vit tanφ [m] 0 Μέγιστη δυνατή απόσταση ιονοσφαιρικής ζεύξης σε σφαιρική γήινη επιφάνεια Κρίσιμη συχνότητα του στρώματος Ε (τύποι του CCI) π α α β sin cos β [m] α + hvit α max α cos [m] α + h vit,max 4 m ( C E) ( 9 + 5cosθ)( Φ)( cos χ ) 0 ( cos χ),,θ > 4 m ( C E) ( + 6cosθ)( Φ)( cos χ ) 0 ( cos χ),,θ < όπου: θ : γεωγραφικό πάτος της υπ όψιν περιοχής χ : η μεσημβρινή τιμή της ζενίθιας γωνίας χ του Ήιου m 0, 49cos θ m 9, + 9, cos θ Φ Φ 66, με στα 7 cm F 4, + 0 Κρίσιμη συχνότητα του στρώματος F ( )( ) 0, C Φ τη ροή του ηιακού θορύβου cos χ όπου: χ η ζενίθια γωνία του Ήιου ο αριθμός των ηιακών κηίδων Βιβιογραφία: [] Κουρής Σταμάτιος Σ., Στοιχεία Θεωρίας Κεραιών και Διαδόσεως Ηεκτρομαγνητικών Κυμάτων, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαονίκη, 985 [] Φικιώρης Ιωάννης Γ., Εισαγωγή εις την Θεωρίαν των Κεραιών και την Διάδοσιν Ηεκτρομαγνητικών Κυμάτων, Εκδόσεις Σεούντος, Αθήνα, 975

10 0 ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ- ΙΑ ΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ Ο Ι ΑΣΚΩΝ ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ασύρµατες

Διαβάστε περισσότερα

1... Για τη δημιουργία ενός μηχανικού κύματος απαιτείται μόνο η πηγή της διαταραχής. 2... Τα διαμήκη κύματα διαδίδονται μόνο στα στερεά σώματα.

1... Για τη δημιουργία ενός μηχανικού κύματος απαιτείται μόνο η πηγή της διαταραχής. 2... Τα διαμήκη κύματα διαδίδονται μόνο στα στερεά σώματα. 1... Για τη δημιουργία ενός μηχανικού κύματος απαιτείται μόνο η πηγή της διαταραχής.... Τα διαμήκη κύματα διαδίδονται μόνο στα στερεά σώματα. 3... Τα σημεία ενός κύματος που παρουσιάζουν μεταξύ τους διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συνθήκες διάδοσης σημάτων - Κεραίες Σαρρίδης Δ. Ιωάννης Επιβλέπων: Τσαλαμάνης Ιωάννης Εισηγητής: Βραδέλης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική και Τεχνολογία των laser 6 o εξάμηνο, ΣΕΜΦΕ

Φυσική και Τεχνολογία των laser 6 o εξάμηνο, ΣΕΜΦΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Φυσική και Τεχνολογία των laser 6 o εξάμηνο, ΣΕΜΦΕ Ασκήσεις Αθήνα, 2012 Περιεχόμενα 1 Άσκηση 1 3 2 Άσκηση 2 4 3 Άσκηση 3

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 1. Ένα αυτοκίνητο κινείται με κατεύθυνση από το Νότο προς το Βορρά. Κάποια στιγμή ο οδηγός αντιαμβάνεται ένα εμπόδιο και φρενἀρει. Εάν το αυτοκίνητο διαθέτει Α.Β.S.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Δύο κατηγορίες Μικροκυματικών Ζεύξεων: Οπτικής Επαφής (ΟΕ) Πέραν του ορίζοντος (ΠΟ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Δύο κατηγορίες Μικροκυματικών Ζεύξεων: Οπτικής Επαφής (ΟΕ) Πέραν του ορίζοντος (ΠΟ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δύο κατηγορίες Μικροκυματικών Ζεύξεων: Οπτικής Επαφής (ΟΕ) Πέραν του ορίζοντος (ΠΟ) ΟΕ: 1. Χαμηλές ισχύς εκπομπής 2. Μήκη διοδεύσεως της τάξης 20 με 100km/ επαναληπτικός σταθμός (για επίγεια Τ/Η)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΖΕΥΞΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΖΕΥΞΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΖΕΥΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αντώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ fof2 ΜΕ ΠΡΟ ΡΟΜΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ fof2 ΜΕ ΠΡΟ ΡΟΜΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ H/Y ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ fof2 ΜΕ ΠΡΟ ΡΟΜΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ "Αρχιμήδης - Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Τ.Ε.Ι " του Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.- Γ Κ.Π.Σ Ενέργεια 2.2.3 ζ, Υποέργο 6, "Ακριβής χαρακτηρισμός του μέσου διάδοσης στην Ελληνική επικράτεια σε χιλιοστομετρικά μήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ραδιοδίαυλοι Ιδανικός Ραδιοδίαυλος Το λαµβανόµενο σήµα αποτελείται από ένα απευθείας λαµβανόµενο σήµα, από το οποίο ανακατασκευάζεται πλήρως το εκπεµπόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΉΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΜΠ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Β. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΨΗΣ ΡΑΝΤΑΡ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ RAR SAR 1 Σύστηµα λήψης Ραντάρ απεικονίσεων Το Radar (Radio Detection and Ranging:

Διαβάστε περισσότερα

1. Η υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία

1. Η υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία 1. Η υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία 1.1 Γενικά Η ροή της ηλεκτρομαγνητικής ηλιακής ακτινοβολίας που φθάνει στο όριο της γήινης ατμόσφαιρας είναι περίπου 1368 Wm -2 και ονομάζεται ηλιακή σταθερά. Η τιμή αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών 1.1 Βασικές μετατροπές Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών Όταν μας ενδιαφέρει ο υπολογισμός μεγεθών σχετικών με στάθμες ισχύος εκπεμπόμενων σημάτων, γίνεται χρήση και της λογαριθμικής κλίμακας με

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κατανεμημένου Συστήματος Ραντάρ

Μελέτη Κατανεμημένου Συστήματος Ραντάρ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής Εργαστήριο Μικροκυμάτων Μελέτη Κατανεμημένου Συστήματος Ραντάρ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Κύμα, κάθε διαταραχή που μεταφέρει ενέργεια με ορισμένη ταχύτητα. Γραμμικό κύμα

Κύμα, κάθε διαταραχή που μεταφέρει ενέργεια με ορισμένη ταχύτητα. Γραμμικό κύμα 2 Η ηλιακή ακτινοβολία 2.1 21Κύματα Κύμα, κάθε διαταραχή που μεταφέρει ενέργεια με ορισμένη ταχύτητα Γραμμικό κύμα Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα διαδίδονται στο χώρο και μεταφέρουν ηλεκτρική και μαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΜΦΕ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Μάθηµα Φυσική-ΙΙΙ (3 ο εξάµηνο ΣΕΜΦΕ) Ακαδηµαϊκό Έτος 2010-11. Προβλήµατα και Απαντήσεις Β

ΣΧΟΛΗ ΕΜΦΕ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Μάθηµα Φυσική-ΙΙΙ (3 ο εξάµηνο ΣΕΜΦΕ) Ακαδηµαϊκό Έτος 2010-11. Προβλήµατα και Απαντήσεις Β ΣΧΟΛΗ ΕΜΦΕ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Μάθηµα Φυσική-ΙΙΙ (3 ο εξάµηνο ΣΕΜΦΕ) Ακαδηµαϊκό Έτος 1-11 Προβλήµατα και Απαντήσεις Β 1. Χορδή µε γραµµική πυκνότητα ρ είναι τεντωµένη µε δύναµη Τ. Οταν η χορδή εκτελεί εγκάρσιες

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι οι Οπτικές Ίνες

Τι είναι οι Οπτικές Ίνες Οπτικές Ίνες Τι είναι οι Οπτικές Ίνες μικρές αμελητέου πάχους γυάλινες ίνες που μεταφέρουν (κωδικοποιημένα) φωτεινά σήματα σε μεγάλες αποστάσεις με ελάχιστη απώλεια. ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Είναι η αμέσως επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1998 Το σύγγραμμα αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ "Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές υπέρηχων

Βασικές αρχές υπέρηχων HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις III: Βασικές αρχές υπέρηχων Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Ακουστική, Κυματική και Υπέρηχοι Οι υπέρηχοι,

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Κεφάλαιο 1: ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Κεφάλαιο 1: ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στις ιδιότητες και στους θεμελιώδεις νόμους της ακτινοβολίας και στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο 2 θα εξετάσουμε την μετάδοση θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Δομής της Ύλης & Φυσικής Λέιζερ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Π. Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/49/EΚ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/49/EΚ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/49/EΚ Οι μέθοδοι αξιολόγησης που αφορούν τον υπολογισμό της ακουστικής διάδοσης μεταξύ της πηγής και του δέκτη που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Μιχάλης Γιαννίου Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας ΑΘΗΝΑ Απρίλιος 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος αποτελεί την πρώτη έκδοση των σπουδαστικών σηµειώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική μελέτη του πλάσματος που παράγεται από αλληλεπίδραση laser με γραφίτη

Πειραματική μελέτη του πλάσματος που παράγεται από αλληλεπίδραση laser με γραφίτη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μεταπτυχιακή εργασία Πειραματική μελέτη του πλάσματος που παράγεται από αλληλεπίδραση laser με γραφίτη Καστανά Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: Σ. Κουρής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΧΑΝΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/10/2008

ΠΤΥΧΙΑΚΗ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΧΑΝΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/10/2008 1 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΑΜ: 3141 ΧΑΝΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/10/2008 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα