Εναλλακτικές ιδέες των µαθητών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εναλλακτικές ιδέες των µαθητών"

Transcript

1 Εναλλακτικές ιδέες των µαθητών Αντωνίου Αντώνης, Φυσικός Απόδοση στα ελληνικά της µελέτης του Richard P. Olenick, καθηγητή Φυσικής του University of Dallas. Για την εφαρµογή µιας εννοιολογικής διδακτικής προσέγγισης προτείνεται η παρακάτω στρατηγική. αναγνωρίστε ότι οι εναλλακτικές ιδέες υπάρχουν ανακαλύψτε τις παρανοήσεις των µαθητών µέσα από τις διδασκαλίες και τις ερωτήσεις. κάντε ερωτήσεις στους µαθητές να διευκρινίσουν τις ιδέες τους αναδείξτε τις αντιφάσεις που υπάρχουν στις παρανοήσεις των µαθητών µέσα από ερωτήσεις, λογικές συνεπαγωγές και αποδείξεις. ενθαρρύνετε την συζήτηση, µε επιµονή να εφαρµόσουν οι µαθητές τις ιδέες τους στους συλλογισµούς τους υποστηρίξτε την αντικατάσταση της παρανόησης µε την νέα έννοια µέσα από ερωτήσεις, πειράµατα, υποθετικές περιπτώσεις µε ή χωρίς το υπόβαθρο του φυσικού νόµου, µε πειράµατα σχεδιασµένα για να ελέγξουν υποθέσεις επαναξιολογήστε την κατανόηση των µαθητών θέτοντας ερωτήσεις πάνω σε βασικές έννοιες. Εναλλακτικές ιδέες των µαθητών στην φυσική Ακολουθεί µια λίστα από προϋπάρχουσες και λανθασµένες αντιλήψεις που οι καθηγητές στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση συχνά συναντούν στους µαθητές τους. 1. Γενικά / κινηµατική Η ιστορία δεν έχει καµία σχέση µε την επιστήµη υο γειτονικά σώµατα πρέπει να έχουν την ίδια ταχύτητα Η επιτάχυνση και η ταχύτητα είναι πάντα στην ίδια κατεύθυνση Η ταχύτητα είναι µια δύναµη Αν η ταχύτητα είναι µηδέν, τότε και η επιτάχυνση είναι µηδέν 2. Σώµατα σε πτώση - 1 -

2 Τα βαρύτερα σώµατα πέφτουν γρηγορότερα από τα ελαφρύτερα Η επιτάχυνση είναι το ίδιο µε την ταχύτητα Η επιτάχυνση ενός σώµατος που πέφτει εξαρτάται από την µάζα του Τα σώµατα που πέφτουν ελεύθερα µπορούν να κινηθούν µόνο προς τα κάτω εν υπάρχει καθόλου βαρύτητα στον κενό χώρο Η βαρυτική δύναµη ενεργεί πάνω στα σώµατα µόνο όταν αυτά πέφτουν 3. Αδράνεια Οι δυνάµεις είναι απαραίτητες για κινήσεις µε σταθερή ταχύτητα Η αδράνεια έχει σχέση µε την κατάσταση κίνησης (σε ηρεµία η σε κίνηση) Όλα τα σώµατα µπορούν να κινηθούν µε την ίδια ευκολία όταν δεν υπάρχει η βαρύτητα. Όλα τα σώµατα τελικά σταµατούν να κινούνται όταν η δύναµη παύει να υπάρχει. Η αδράνεια είναι η δύναµη που διατηρεί τα σώµατα σε κίνηση. Αν δύο σώµατα είναι και τα δύο σε ηρεµία, αυτά έχουν την ίδια ποσότητα αδράνειας. Η ταχύτητα είναι απόλυτη και δεν εξαρτάται από σύστηµα αναφοράς. 4. Νόµοι του Νεύτωνα Η δράση και η αντίδραση είναι δυνάµεις που δρουν στο ίδιο σώµα. εν υπάρχει καµία σχέση ανάµεσα στους νόµους του Νεύτωνα και την κινηµατική. Το γινόµενο της µάζας επί την επιτάχυνση είναι µια δύναµη. Η τριβή δεν µπορεί να έχει την κατεύθυνση της κίνησης. Η κάθετη αντίδραση πάνω σε ένα σώµα είναι ίση µε το βάρος του σώµατος σύµφωνα µε τον τρίτο νόµο του Νεύτωνα. Η κάθετη αντίδραση πάνω σε ένα σώµα είναι πάντα ίση µε το βάρος του σώµατος. Ισορροπία σηµαίνει ότι όλες οι δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα είναι ίσες. Η ισορροπία είναι αποτέλεσµα του τρίτου νόµου του Νεύτωνα. Μόνο έµψυχα σώµατα (άνθρωποι, ζώα) εξασκούν δυνάµεις, τα άψυχα (τραπέζια, πατώµατα) δεν εξασκούν δυνάµεις. Για τα κινούµενα σώµατα ισχύει, ότι τα βαρύτερα σώµατα ωθούν περισσότερο από τα ελαφρά. Μια δύναµη που εφαρµόζεται, για παράδειγµα από ένα χέρι, δρα σε ένα σώµα ακόµη και όταν το φεύγει από το χέρι. 5. Βαρύτητα Το φεγγάρι δεν πέφτει Το φεγγάρι δεν πέφτει ελεύθερα Η δύναµη που δρα σε ένα µήλο δεν είναι ίδια µε την δύναµη που δρα πάνω στο φεγγάρι Η δύναµη της βαρύτητας είναι ίση σε όλα τα σώµατα που πέφτουν εν υπάρχει καθόλου βαρυτική δύναµη στο διάστηµα Η βαρυτική δύναµη που δρα σε ένα διαστηµόπλοιο είναι περίπου µηδέν. Η βαρυτική δύναµη δρα πάνω σε µια µάζα για ορισµένο χρονικό διάστηµα Το φεγγάρι διατηρείται σε τροχιά επειδή η βαρυτική δύναµη που δρα πάνω του εξισορροπείται από την φυγόκεντρο δύναµη που δρα σ' αυτό. Οι αστροναύτες αιωρούνται µέσα στο διαστηµόπλοιο, που περιστρέφεται γύρω από την γη, επειδή εκεί δεν υπάρχει βαρύτητα. Η περιστροφή της Γης γύρω από τον εαυτό της προκαλεί βαρύτητα - 2 -

3 6. ιατήρηση της ενέργειας Η ενέργεια καταναλώνεται ή φθίνει. Κάτι το οποίο δεν κινείται δεν µπορεί να έχει καθόλου ενέργεια Μια δύναµη που δρα σε ένα σώµα έχει έργο έστω και αν το σώµα δεν κινείται Η ενέργεια καταστρέφεται καθώς µετασχηµατίζεται από µια µορφή σε άλλη Η ενέργεια µπορεί να ανακυκλωθεί Η βαρυτική δυναµική ενέργεια είναι ο µόνος τύπος δυναµικής ενέργειας Όταν ένα σώµα αφήνεται να πέσει, η βαρυτική δυναµική ενέργεια µετατρέπεται αµέσως όλη σε κινητική Η ενέργεια δεν σχετίζεται µε τους νόµους του Νεύτωνα Η ενέργεια είναι δύναµη 7. ιατήρηση της ορµής Η ορµή δεν είναι διανυσµατικό µέγεθος Η διατήρηση της ορµής έχει εφαρµογή µόνο σε κρούσεις Η ορµή είναι το ίδιο µε την δύναµη Οι κινούµενες µάζες χωρίς την παρουσία βαρύτητας δεν έχουν ορµή Το κέντρο µάζας ενός σώµατος πρέπει να είναι πάντα µέσα στο σώµα Η ορµή δεν διατηρείται στην περίπτωση που ένα κινούµενο σώµα προσκρούει σε «µη δυνάµενο να κινηθεί» σώµα. Η ορµή και η κινητική ενέργεια είναι το ίδιο 8. Κυκλική κίνηση Η κυκλική κίνηση δεν απαιτεί την ύπαρξη δύναµης Η φυγόκεντρος δύναµη είναι πραγµατική δύναµη Ένα σώµα που κάνει οµαλή κυκλική κίνηση δεν έχει επιτάχυνση Ένα σώµα που κινείται κυκλικά θα συνεχίσει να κινείται όταν αφεθεί ελεύθερο Ένα σώµα που κινείται κυκλικά θα συνεχίσει να κινείται ακτινικά όταν αφεθεί ελεύθερο 9. Στροφορµή (γωνιακή ορµή) Κάθε δύναµη που δρα σε ένα σώµα θα προκαλέσει ροπή Τα σώµατα που κινούνται σε ευθεία τροχιά δεν έχει γωνιακή ορµή Η ροπή είναι το ίδιο µε την δύναµη και έχει την ίδια διεύθυνση Η γωνιακή ορµή δεν είναι διανυσµατικό µέγεθος Η διεύθυνση της γωνιακής ορµής είναι διεύθυνση και της γραµµικής ορµής 10. Νόµοι του Κέπλερ Οι τροχιές των πλανητών είναι κύκλοι Η ταχύτητα ενός πλανήτη σε τροχιά δεν µεταβάλλεται Σώµατα (ήλιοι) πρέπει να βρίσκεται και στις δύο εστίες της ελλειπτικής τροχιάς Όλοι οι πλανήτες κινούνται στις τροχιές τους µε την ίδια ταχύτητα Οι τροχιές των πλανητών είναι οµοεπίπεδες Όλοι οι πλανήτες περιστρέφονται γύρω από τον ήλιο µε την ίδια περίοδο Η περιφορά είναι το ίδιο µε την περιστροφή - 3 -

4 11. Πλοήγηση στο διάστηµα Τα διαστηµόπλοια κινούνται σε ευθύγραµµη τροχιά από τον ένα πλανήτη στον άλλο Τα διαστηµόπλοια µπορούν να εκτοξευτούν οποτεδήποτε για να πάνε από τον ένα πλανήτη στον άλλο Τα διαστηµόπλοια δεν επηρεάζονται από τον ήλιο. Η κίνηση σε σχέση µε την Γη είναι ίδια µε την κίνηση σε σχέση µε τον Ήλιο Τα τζετ µπορούν να κινούνται στο διάστηµα Τα διαστηµόπλοια σε τροχιά γύρω από την Γη δεν ακολουθούν ηµιτονοειδή τροχιά σε σχέση µε τον ήλιο Οι πύραυλοι χρειάζεται να κινούνται µέσα στον αέρα που τον ωθούν αντίθετα από την κίνησή τους 12. Το καµπύλο σύµπαν και οι µαύρες τρύπες Το διάστηµα είναι κενό Οι µαύρες τρύπες είναι µεγάλες Το φως πάντα διαδίδεται ευθύγραµµα Οι µαύρες τρύπες εξασκούν µεγαλύτερες δυνάµεις στα σώµατα από ότι τα αστέρια από τα οποία προήλθαν Οι παρατηρήσεις που γίνονται σε ένα βαρυτικό πεδίο είναι διαφορετικές από εκείνες που γίνονται σε ένα σύστηµα που κινείται µε σταθερή επιτάχυνση Τα σώµατα στο διάστηµα παράγουν ήχους Αν ο Ήλιος είχε την εξέλιξη σε µια µαύρη τρύπα, η Γη θα απορροφούνταν από αυτόν 13. Θερµοκρασία και νόµοι των αερίων Ένα ψυχρό σώµα δεν έχει θερµική ενέργεια. εν υπάρχει κάτω όριο στην θερµοκρασία Στο απόλυτο µηδέν η κίνηση κάθε µέρους ενός σώµατος σταµατά Ένα σώµα παύει να έχει µάζα στο απόλυτο µηδέν Τα πουλόβερ µας κάνουν θερµότερους Το "κρύο" µπορεί να διαδοθεί Τα αέρια µπορούν να συµπιεστούν µέχρι µηδενικό όγκο Η θερµότητα και η θερµοκρασία είναι το ίδιο πράγµα Η θερµότητα και το κρύο ρέουν σαν υγρά Η πίεση είναι το ίδιο µε την δύναµη Το δέρµα είναι ένα αξιόπιστο θερµόµετρο 14. Γραµµική αρµονική ταλάντωση Η περίοδος της ταλάντωσης εξαρτάται από το πλάτος Η κατευθύνουσα δύναµη είναι σταθερή σ' όλα τα σηµεία της ταλάντωσης Όσο βαρύτερο είναι το κρεµασµένο σώµα σ' ένα εκκρεµές, τόσο µικρότερη η περίοδος Σ' όλα τα εκκρεµή οι κινήσεις είναι απλή αρµονική ταλάντωση, για κάθε αρχικό πλάτος Οι αρµονικές ταλαντώσεις διαρκούν για πάντα Ένα εκκρεµές επιταχύνεται όταν βρίσκεται στο κατώτερο σηµείο της κίνησής του Το πλάτος σε µια ταλάντωση µετριέται από κορυφή σε κορυφή Η επιτάχυνση είναι µηδενική στα ακραία σηµεία της κίνησης ενός εκκρεµούς - 4 -

5 15. Κύµατα Τα κύµατα µεταφέρουν ύλη Πρέπει να υπάρχει ένα µέσο για να διαδοθεί το κύµα Τα κύµατα δεν έχουν ενέργεια Όλα τα κύµατα διαδίδονται µε τον ίδιο τρόπο Η συχνότητα συνδέεται µε την ένταση του ήχου για όλα τα πλάτη Τα µεγάλα κύµατα διαδίδονται γρηγορότερα από τα µικρά στο ίδιο µέσο ιαφορετικά χρώµατα φωτός είναι διαφορετικοί τύποι κυµάτων Ο τόνος ενός ήχου σχετίζεται µε την ένταση 16. Η κυµατική φύση του φωτός Το φως απλά υπάρχει και δεν έχει πηγή προέλευσης Το φως είναι ένα σωµατίδιο Το φως είναι ένα µίγµα από σωµατίδια και κύµατα Τα φωτεινά κύµατα και τα ραδιοκύµατα δεν είναι το ίδιο πράγµα Στην διάθλαση τα χαρακτηριστικά του φωτός αλλάζουν Η ταχύτητα του φωτός δεν αλλάζει ποτέ Οι ακτίνες και τα το µέτωπο ενός κύµατος είναι το ίδιο πράγµα εν υπάρχει καµία αλληλεπίδραση ανάµεσα στο φως και στην ύλη Η πρόσθεση όλων των χρωµάτων του φωτός έχουν αποτέλεσµα το µαύρο Όταν το φως διέρχεται από διπλές σχισµές τότε εµφανίζονται τα όρη και οι κοιλάδες του κύµατος Στην διάθλαση, η συχνότητα του φωτός αλλάζει 17. Το πείραµα του MICHELSON-MORLEY Ένα αρνητικό αποτέλεσµα σηµαίνει ότι το πείραµα απέτυχε Ο αιθέρας υπάρχει γιατί κάτι πρέπει να µεταδίδει το φως Σχετικιστικές επιδράσεις (συστολή του µήκους) είναι η αιτία που καµία διαφορά δεν παρατηρήθηκε στην ταχύτητα του φωτός. 18. Ειδική σχετικότητα Οι ταχύτητες για το φως προστίθενται όπως στις ταχύτητες των σωµάτων Τα αξιώµατα δεν µπορεί να χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη µιας θεωρίας Οι µεταβολές στο µήκος, την µάζα και τον χρόνο είναι φαινοµενικές Ο χρόνος είναι απόλυτος Το µήκος και ο χρόνος µόνο, αλλάζουν για έναν παρατηρητή Η διαστολή του χρόνου αναφέρεται σε δύο ρολόγια για δύο διαφορετικά συστήµατα αναφοράς Η διαστολή του χρόνου και η συστολή του µήκους δεν αποδειχθεί πειραµατικά Υπάρχει ένα προνοµιακό σύστηµα αναφοράς στο σύµπαν Μάζα που κινείται µε την ταχύτητα του φωτός γίνεται ενέργεια Η µάζα είναι απόλυτη, δηλαδή έχει την ίδια τιµή για όλα τα συστήµατα αναφοράς 19. Ηλεκτρικό πεδίο και δυνάµεις - 5 -

6 Ένα κινούµενο φορτίο κινείται πάντα κατά µήκος µιας δυναµικής γραµµής του πεδίου Αν ένα φορτίο δεν βρίσκεται πάνω σε µια δυναµική γραµµή του πεδίου δεν δέχεται καµία δύναµη Οι δυναµικές γραµµές είναι πραγµατικές Ο νόµος του Κουλoµπ εφαρµόζεται σε συστήµατα φορτίων που αποτελούνται από κάτι άλλο εκτός από σηµειακά φορτία Ένα φορτισµένο σώµα αποτελείται µόνο από ένα είδος φορτίων Το ηλεκτρικό πεδίο και η ηλεκτρική δύναµη είναι το ίδιο πράγµα και στην ίδια διεύθυνση Οι δυναµικές γραµµές του πεδίου µπορεί να αρχίζουν και να τελειώνουν οπουδήποτε Υπάρχει περιορισµένος αριθµός δυναµικών γραµµών Τα πεδία δεν υφίστανται εκτός και αν υπάρχει κάτι που να τα ανιχνεύει Οι δυνάµεις σε κάποιο σηµείο υπάρχουν έστω και αν δεν υπάρχουν φορτία εκεί Οι δυναµικές γραµµές είναι οι διαδροµές που διαγράφουν τα φορτία που κινούνται υπό την επίδραση της δύναµης του πεδίου. Η ηλεκτρική δύναµη είναι το ίδιο µε την βαρυτική δύναµη. Οι δυναµικές γραµµές υπάρχουν µόνο σε δύο διευθύνσεις 20. Το πείραµα του MILLIKAN Το φορτίο είναι συνεχές και µπορεί να εµφανίζεται σε κάθε ποσό Ένα ηλεκτρόνιο είναι µόνο φορτίο χωρίς καθόλου µάζα Οι σταγόνες λαδιού είναι ηλεκτρόνια Η επιστηµονική µέθοδος είναι καθαρή και απόλυτη Οι επιστήµονες πάντα τυχαία οδηγούνται σε ανακαλύψεις Ο Millikan µέτρησε την µάζα του ηλεκτρονίου. 21. Ισοδυναµικές επιφάνειες και πεδία Η τάση «διέρχεται» µέσα σε ένα κύκλωµα εν υπάρχει καµία σχέση ανάµεσα στην τάση και το ηλεκτρικό πεδίο Η τάση είναι ενέργεια Ισοδυναµικός σηµαίνει ίσα πεδία ή οµογενές πεδίο Η υψηλή τάση από µόνη της είναι επικίνδυνη Χρειάζεται έργο για να µετακινηθεί ένα πραγµατικό φορτίο σε µια ισοδυναµική επιφάνεια Τα φορτία κινούνται από µόνα τους Οι σπινθήρες εµφανίζονται όταν ένα ηλεκτρικό πεδίο έλκει φορτία. 22. ιαφορά δυναµικού και χωρητικότητα Ένας πυκνωτής και µια µπαταρία λειτουργούν µε τις ίδιες αρχές Μια διαφορά δυναµικού υπάρχει µόνο µεταξύ των οπλισµών ενός πυκνωτή και όχι στην περιοχή ανάµεσα σ' αυτούς Φορτίο διέρχεται µέσα από ένα διηλεκτρικό, όπως το γυαλί Οι προσδιορισµοί + και - είναι απόλυτοι Q = CV είναι ένας βασικός και θεµελιώδης νόµος εν χρειάζεται έργο για να φορτίσουµε έναν πυκνωτή Ένας πυκνωτής περιλαµβάνει δύο χωριστά κοµµάτια Υπάρχει ένα καθαρό φορτίο σ' έναν πυκνωτή Η χωρητικότητα ενός πυκνωτή εξαρτάται από το ποσό του φορτίου Ένας θετικά φορτισµένος οπλισµός ενός πυκνωτή έχει µόνο θετικά φορτία πάνω του - 6 -

7 Φορτία µετακινούνται δια µέσου ενός πυκνωτή 23. Απλά κυκλώµατα συνεχούς ρεύµατος Οι αντιστάτες καταναλώνουν φορτία Τα ηλεκτρόνια κινούνται πολύ γρήγορα (κοντά στην ταχύτητα του φωτός) µέσα στα κυκλώµατα Τα φορτία επιβραδύνονται καθώς διέρχονται από έναν αντιστάτη Το ρεύµα είναι το ίδιο µε την τάση εν υπάρχει ρεύµα ανάµεσα στους πόλους µιας µπαταρίας Ένα κύκλωµα δεν έχει ανάγκη να υπάρχει ένας κλειστός δρόµος για να υπάρξει ρεύµα Το ρεύµα "καταναλώνεται" καθώς διαρρέει ένα κύκλωµα Ένας αγωγός δεν παρουσιάζει αντίσταση Η αντίσταση µιας παράλληλης σύνδεσης είναι µεγαλύτερη και από την µεγαλύτερη των αντιστατών Το ρεύµα είναι ένα υπερβολικό φορτίο Τα φορτία που κινούνται µέσα στα κυκλώµατα, προέρχονται από την µπαταρία Όσο πιο µεγαλύτερη µπαταρία, τόσο πιο µεγάλη η τάση Η ισχύς και η ενέργεια είναι το ίδιο πράγµα Οι µπαταρίες δηµιουργούν ενέργεια εκ του µηδενός 24. Μαγνητικά πεδία Ο βόρειος και ο νότιος µαγνητικός πόλος είναι το ίδιο µε το θετικό και αρνητικό φορτίο Οι µαγνητικές δυναµικές γραµµές αρχίζουν από τον ένα πόλο και τελειώνουν στον άλλο Οι πόλοι µπορούν να αποµονωθούν Η µαγνητική ροή είναι το ίδιο µε τις δυναµικές γραµµές Η µαγνητική ροή είναι στην πραγµατικότητα η ροή του µαγνητικού πεδίου Τα ακίνητα φορτία µπορούν να παράγουν µαγνητικές δυνάµεις Τα µαγνητικά πεδία από τους µαγνήτες δεν προκαλούνται από κινούµενα φορτία Τα µαγνητικά πεδία δεν είναι τρισδιάστατα Οι µαγνητικές δυναµικές γραµµές µας κρατάνε πάνω στην επιφάνεια της Γης Τα φορτία, όταν αφεθούν ελεύθερα, θα κινηθούν προς τους πόλους ενός µαγνήτη 25. Ηλεκτροµαγνητική επαγωγή Για την παραγωγή του ηλεκτρισµού δεν απαιτείται έργο Σε µια γεννήτρια µόνο οι µαγνήτες µπορούν να κινούνται Η τάση µπορεί να υπάρχει µόνο σε κλειστά κυκλώµατα Η µαγνητική ροή, και όχι η µεταβολή της µαγνητικής ροής, προκαλεί ηλεκτρεγερτική δύναµη Όλα τα ηλεκτρικά πεδία πρέπει να αρχίζουν µε το + και τελειώνουν µε το - Το νερό σε δεξαµενή προκαλεί ηλεκτρισµό 26. Εναλλασσόµενο ρεύµα Τα φορτία κινούνται µέσα σε ένα κύκλωµα και µετά πάλι επιστρέφουν Η τάση και το ρεύµα παραµένουν σταθερά όπως µέσα σε ένα κύκλωµα συνεχούς ρεύµατος εν χάνεται ενέργεια µέσα σε έναν µετασχηµατιστή Ένας µετασχηµατιστής ανύψωσης της τάσης δίνει περισσότερα από ότι παίρνει - 7 -

8 Οι µετασχηµατιστές µπορούν να χρησιµοποιηθούν να µεταβάλλουν τάσεις συνεχούς ρεύµατος Οι εταιρίες ηλεκτρισµού εφοδιάζουν µε ηλεκτρόνια το σπίτι σας 27. Ο δυϊσµός κύµα - σωµατίδιο Το φως είναι ή το ένα ή το άλλο ένα σωµατίδιο ή ένα κύµα µόνο Το φως µπορεί να είναι ένα σωµατίδιο σε ένα µέρος κάποια χρονική στιγµή και κύµα σε κάποια άλλη χρονική στιγµή Τα σωµατίδια δεν µπορούν να έχουν κυµατικές ιδιότητες Τα κύµατα δεν µπορούν να έχουν σωµατιδιακές ιδιότητες Η θέση ενός σωµατιδίου µπορεί να είναι πάντα απολύτως γνωστή Ένα φωτόνιο είναι ένα σωµατίδιο µε ένα κύµα µέσα του Τα φωτόνια µε µεγαλύτερη συχνότητα είναι µεγαλύτερα από εκείνα µε µικρότερη συχνότητα Όλα τα φωτόνια έχουν την ίδια ενέργεια Ένταση σηµαίνει ότι το πλάτος ενός φωτονίου είναι µεγαλύτερο Η αρχή της αβεβαιότητας είναι αποτέλεσµα των ορίων των µετρητικών συσκευών Οι ακτίνες των λέιζερ είναι πάντα ορατές από µόνες τους Κάποιες φορές αισθάνεστε σαν κύµα, και άλλες όχι 28. Ατοµικά µοντέλα Υπάρχει µόνο ένα σωστό µοντέλο για τα άτοµα Τα ηλεκτρονικά νέφη είναι εικόνες των τροχιών Τα ηλεκτρόνια µπορούν να κινούνται σε όποια τροχιά αυτά "θέλουν" Το υδρογόνο είναι ένα τυπικό άτοµο Η κυµατική συνάρτηση περιγράφει την τροχιά ενός ηλεκτρονίου Τα ηλεκτρόνια είναι µεγαλύτερα από τα πρωτόνια Τα ηλεκτρόνια και τα πρωτόνια είναι τα µόνα στοιχειώδη σωµατίδια Οι φυσικοί τώρα γνωρίζουν το σωστό µοντέλο του ατόµου Τα άτοµα είναι φθαρτά - 8 -

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. και. Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. και. Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ και Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο) Ενότητα Θέμα Σελ. Περ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1.1 Δυνάμεις και κίνηση 4

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σάκκουλα Βάλια Κεφάλαιο 1 ο 1.1. Ηλεκτρική δύναμη Τα σώματα τα οποία έχουν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε άλλα ελαφρά αντικείμενα, όταν τα τρίψουμε με κάποιο άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (6-ΩΡΟ) - 1 - ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ Σελ. ερ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. 1.1 Ορμή υλικού σημείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδιότητα αυτή είναι η κίνηση, δηλαδή η δυνατότητα που έχουν τα σώματα να αλλάζουν θέση στο χώρο.

Η ιδιότητα αυτή είναι η κίνηση, δηλαδή η δυνατότητα που έχουν τα σώματα να αλλάζουν θέση στο χώρο. ΚΙΝΗΣΗ Εισαγωγικά (Εικόνες με τις αντίστοιχες λεζάντες) Ένας αετός πετά Ένας άνθρωπος περπατά Μια τίγρης ορμάει στο θύμα της Ενα ψάρι κολυμπάει Μια μπαλαρίνα περιστρέφεται Τα ρήματα που χρησιμοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου 3 ο Μέρος Ποιες ενότητες προτείνονται για διδασκαλία και ποια η εξέλιξή τους ανά τάξη; Ποια η ύλη κάθε τάξης και τα προτεινόμενα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 5 Κρούσεις 755 Αδρανειακά συστήματα Σχετικές κινήσεις 160 Κέντρο μάζας 163 Φαινόμενο Doppler 167 Σύνοψη 171 Ασκήσεις 11 173 5-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ταχύτητα και η επιτάχυνση των σωμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 1 - 1. ΔΥΝΑΜΕΙΣ. (6 π) Οι μαθητές και μαθήτριες να: 1.1 Η δύναμη ως διάνυσμα. 1.1.1 Ορίζουν τη δύναμη από τα αποτελέσματά της. 1.1.1.1 Μια δύναμη μπορεί να προκαλέσει:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ 2003-2013 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ 2003-2013 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 1 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ 003-013 ΘΕΜΑ 1ο 003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων.

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων. Το σώμα Α μάζας m A = 1 kg κινείται με ταχύτητα u 0 = 8 m/s σε λείο οριζόντιο δάπεδο και συγκρούεται μετωπικά με το σώμα Β, που έχει μάζα m B = 3 kg και βρίσκεται στο άκρο αβαρούς και μη εκτατού (που δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 Α ΦΑΣΗ Ε_3.AΦλ3ΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιπλωµατική εργασία Οι επιδράσεις της ηλιακής δραστηριότητας στη γη ελήµπασης Παναγιώτης Επιβλέπων καθηγητής Βασίλειος Γκέκας ΧΑΝΙΑ 2009 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

2ο Θέμα. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για τη μετάβαση του σώματος από τη θέση

2ο Θέμα. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για τη μετάβαση του σώματος από τη θέση Ταλαντώσεις 2ο Θέμα 1 Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για τη μετάβαση του σώματος από τη θέση ναι Η ελάχιστη χρονική διάρκεια θέση ίση με εί- για τη μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη Κεφάλαιο 1 ο Φυσικά μεγέθη 1.1. Μέγεθος Μέγεθος είναι κάθε ποσότητα η οποία μπορεί να μετρηθεί. 1.2. Μέτρηση Είναι η διαδικασία που χρησιμοποιούμε για να συγκρίνουμε όμοια μεγέθη. 1.. Φυσικά μεγέθη Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γυμνασίου. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Φυσική Β Γυμνασίου. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com Φυσική Β Γυμνασίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 2 Εισαγωγή 1.1 Οι φυσικές επιστήμες και η μεθοδολογία τους Φαινόμενα: Μεταβολές όπως το λιώσιμο του πάγου, η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

1 Ηλεκτρικές δυνάμεις

1 Ηλεκτρικές δυνάμεις 1 Ηλεκτρικές δυνάμεις Ας εξετάσουμε μια δύναμη παγκόσμια, όπως η βαρύτητα, που μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα προς το τετράγωνο της απόστασης, αλλά είναι δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων φορές ισχυρότερη

Διαβάστε περισσότερα

Ο χρόνος σαν τέταρτη διάσταση

Ο χρόνος σαν τέταρτη διάσταση 1 Πρόλογος ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Μια ιστορική αναδρομή Ο χρόνος σαν τέταρτη διάσταση Ο Νευτώνειος χρόνος Ο κλασσικός χωρόχρονος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι απόψεις που θα εκθέσω σχετικά με το χώρο και το χρόνο πηγάζουν απ την περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5.

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. 128 4ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. Εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων 4.6. Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Σε όλες τις κινήσεις που μελετούσαμε μέχρι τώρα, προκειμένου να απλοποιηθεί η μελέτη τους, θεωρούσαμε τα σώματα ως υλικά σημεία. Το υλικό σημείο ορίζεται ως σώμα που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Α ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Α ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Α ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ - 1 - ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ Σελ. ερ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Μονόμετρα και διανυσματικά μεγέθη. 4 0,5 1.2 Το Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - Β ΐΚΡί ΐ». Ο -'-*"' ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ * f S 'j ΒΙΒΛΙΟ Κ % -; - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2.1: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ

ΚΕΦ. 2.1: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ ΚΕΦ. 2.1: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 1. Να εξηγήσετε τα παρακάτω φαινόμενα με βάση την αρχή διατήρησης της ορμής: α) ανάκρουση του όπλου και β) κίνηση πυραύλου. 2. Γιατί ο πυροσβέστης

Διαβάστε περισσότερα