Τελευταῖα, οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τελευταῖα, οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 22 (102), ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΡΜΒΡΙΟΣ 2011 ΜΗΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΤΡΕΛΛΑΘΗ ; Τελευταῖα, οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ φαίνεται πὼς ἔχουν τρελλαθῆ. Γιατὶ πῶς ἀλλοιῶς νὰ χαρακτηρίσῃ κανεὶς τὴν ἀπόφαση τῆς Πολιτείας νὰ «κλείσῃ» τὸ Σχολεῖο τῆς Κορυτσᾶς «ΟΜΗΡΟΣ», καθὼς καὶ τὸ ἀντίστοιχο τῆς Χειμάρρας ; Ἀλλὰ ὁ «ΟΜΗΡΟΣ» δημιουργήθηκε, πρὶν ἀπὸ λίγα μόλις χρόνια, ἀπὸ τὴν φλόγα τῆς καρδιᾶς κάποιων Ἑλληνόψυχων, ἐνῷ τὸ Σχολεῖο τῆς Χειμάρρας στεγάζεται σὲ χῶρο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀργυροκάστρου. Μάλιστα δὲ τὸ Σχολεῖο τῆς Κορυτσᾶς προσελκύει καὶ ἀλβανοὺς μαθητές, ἐπειδὴ οἱ γονεῖς τους ἐκτιμοῦν τὸ σπουδαῖο ἔργο, ποὺ ἐπιτελεῖται σ αὐτό. Κάποιοι - γυναῖκες κυρίως - ἐκπαιδευτικοὶ προσφέρουν ἔργο ἀξιόλογο. Κατὰ κοινὴ δὲ ὁμολογία, οἱ γιορτὲς ποὺ γίνονται τὰ Χριστούγεννα καὶ σὲ ἄλλες ἐπετείους, ἔχουν ἀφήσει ἐποχή, μὲ τεράστια ἀπήχηση ὄχι μόνο στὸν μαθητόκοσμο, ἀλλὰ καὶ σ ὁλόκληρη τὴν περιοχή. Λέγεται δέ -καὶ μεῖς δὲν ἔχουμε δυσκολία νὰ τὸ πιστέψουμε - ὅτι τέτοιες ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις δὲν γίνονται οὔτε στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο, ἀφοῦ, ἄλλωστε, ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία περιφρονεῖ τὰ Ἑλληνορθόδοξα ἰδανικὰ τοῦ Ἔθνους... Κι ὅμως, αὐτοὶ οἱ λαμπροὶ ἐκπαιδευτικοί, ποὺ μεταδίδουν στὰ Βορειοηπειρωτόπουλα Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα, ὄχι μόνο ἔχουν μῆνες πολλοὺς νὰ πληρωθοῦν, ἀλλά, ἐν τέλει, κινδυνεύουν νὰ ἀνακληθοῦν στὴν Ἑλλάδα, γιατὶ ἡ Μητέρα - Πατρίδα κάνει, λέει, οἰκονομία, προκειμένου νὰ συμμαζέψῃ τὰ δημοσιονομικά της ἐλλείμματα!... Ἔτσι, κλείνει τὰ Σχολεῖα καὶ τῶν Βορειοηπειρωτῶν, σὲ καιρούς, μάλιστα, ποὺ ἡ Τουρκία κάνει ἐμφανέστατη τὴν παρουσία της καὶ στὰ ἐκπαιδευτικὰ πράγματα τῆς γειτονικῆς Χώρας. Συγκεκριμένα, ἡ Τουρκία χρηματοδοτεῖ κανονικὰ τὸ μουσουλμανικὸ ἐκπαιδευτήριο, ποὺ ἔχει ἀνοίξει ἐδῶ καὶ δυὸ χρόνια στὴν περιοχὴ τῆς Κορυτσᾶς καὶ τὸ ὁποῖο ἀναμένεται νὰ ὑποδεχθῇ πολλοὺς ἀπὸ τοὺς μαθητὲς τοῦ «ΟΜΗΡΟΥ», σὲ περίπτωση ποὺ αὐτὸ τὸ Σχολεῖο θὰ κλείσῃ. Τὸ μουσουλμανικὸ Σχολεῖο προσφέρει, μάλιστα, δωρεὰν ἐγγραφὲς στοὺς μαθητὲς του, οἱ ὁποῖοι, μεταξὺ τῶν ἄλλων, διδάσκονται τὴν τουρκικὴ γλῶσσα ὡς ὑποχρεωτικὸ μάθημα! Καὶ διερωτᾶται εὐλόγως κάθε λογικὸς ἄνθρωπος: Κύριοι τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, μήπως ἔχετε τρελλαθῆ; Οἱ Κορυτσαῖοι χρόνια καὶ χρόνια περίμεναν νὰ δοῦν Ἑλληνικὸ Σχολεῖο στὴν πόλη τους, κι ἔρχεστε τώρα ἐσεῖς νὰ τὸ κλείσετε; Δὲν ὑπολογίζετε τὸν μόχθο ποὺ κατέβαλαν λίγοι ἀλλὰ ἀξιόλογοι ἄνθρωποι, γιὰ νὰ φθάσῃ ὁ «ΟΜΗΡΟΣ» σὲ τόσο ὑψηλὴ περιωπή; Δὲν σκέπτεσθε τοὺς ἅγιους πόθους καὶ τὰ ὄνειρα τῶν μαθητῶν καὶ τπων γονέων τους; Γιατὶ καταδικάζετε τὰ Ἑλληνόπουλα τῆς Κορυτσᾶς καὶ τῆς Χειμάρρας; Γιατί; Γιατί; Ὁ ΠΑΣΥΒΑ καὶ ἡ ΣΦΕΒΑ ἀπαιτοῦν τὴν ἀνάκληση τῆς ἀψυχολόγητης αὐτῆς ἀποφάσεως. Κάντε το προτοῦ νὰ εἶναι ἀργά. Ἐμεῖς θὰ παρακολουθοῦμε καὶ θὰ περιμένουμε... «ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ.» Ἀπογραφὴ στὴν Ἀλβανία: Οἱ Βορειοπειρῶτες καλοῦνται νά δηλώσουν ὅτι εἶναι ΕΛΛΗΝΕΣ καί ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ! Τό πρῶτο δεκαπενθήμερο τοῦ Ὀκτωβρίου, στὴν Ἀλβανία, θὰ γίνει ἡ προγραμματισμένη ἀπὸ τὸν περασμένο Ἀπρίλιο ἀπογραφή. Ἡ ἐφημερίδα μας ἔχει γράψει ἀρκετὲς φορὲς γιὰ τὸ θέμα αὐτό, μιά καὶ τὸ θεωρεῖ ἰδιαίτερα σημαντικὸ γιὰ τὸ μέλλον τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἀναδημοσιεύουμε ἀπό προηγούμενο φύλλο τοῦ Β.Β., μὲ τὶς ἀπαραίτητες τροποποιήσεις, τὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ, καλώντας ὅλους τούς Βορειοηπειρῶτες ποὺ νιώθουν ΕΛΛΗΝΕΣ καὶ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ νὰ δώσουν δυναμικὸ τὸ παρὸν στὴν ἐπικείμενη ἀπογραφὴ καὶ νὰ δηλώσουν χωρὶς φόβο τὴν ἑλληνικὴ καὶ χριστιανική τους ταυτότητα. Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ Κρίσιμο τὸ ἔτος 2011 γιὰ τὴν πορεία τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ. Καὶ εἶναι κρίσιμο κυρίως γιὰ τὸν λόγο, ἄν θὰ συνεχίσῃ ἡ Βόρειος Ἤπειρος νὰ εἶναι ὑπολογίσιμη Ἐθνικὴ Κοινότητα μέσα στὰ πλαίσια τοῦ ἀλβανικοῦ κράτους. Αὐτό, ἀκριβῶς, θὰ δείξῃ ἡ ἀπογραφὴ τοῦ πληθυσμοῦ, πού θὰ πραγματοποιηθῇ τὸν ἐρχόμενο Ὀκτώβριο. Ὅπως εἶναι γνωστό, οἱ Ἀλβανοί, ποὺ ἔχουν περιορίσει τὰ ὅρια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Κοινότητος τῆς Βορείου Ἠπείρου στὴν περιοχὴ τῆς Δερόπολης, ἰσχυρίζονται μὲ ἐπιμονή, πὼς οἱ Βορειοηπειρῶτες εἶναι μόνο Καί, βέβαια, σ αὐτὸν τὸν ἀριθμὸ δὲν ὑπολογίζουν οὔτε τοὺς Χειμαρριῶτες, οὔτε τοὺς Κορυτσαίους, οὔτε τοὺς Ἕλληνες ἄλλων περιοχῶν. Διότι, ἁπλούστατα, δὲν τὶς χαρακτηρίζουν... Ἑλληνικές! ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εἶναι, ὅμως, καιρὸς τὰ πράγματα νὰ μποῦν στὶς σωστὲς καὶ πραγματκές τους διαστάσεις. Καὶ αὐτὸ διότι τὸν καιρὸ αὐτὸ εἶναι ἡ ΑΠΟΓΡΑΦΗ, τὴν ὁποία ἡ Ἀλβανία, μὲ πολλὴ δυστοκία, ἀποφάσισε νὰ διεξάγῃ. Βέβαια, πολλὲς χιλιάδες Ἕλληνες Βορειοηπειρῶτες ἔχουν ἔλθει στὴν Ἑλλάδα, ὅπου διαμένουν καὶ ἐργάζονται. Κι αὐτὸ ἦταν φυσικό. Διότι μετὰ τὸ γκρέμισμα τῶν ἠλεκτροφόρων συρματοπλεγμάτων, τέλη τοῦ 1990 μὲ ἀρχὲς τοῦ 1991, πολλοὶ Βορ/τες ἦλθαν στὴν Μητέρα Πατρίδα ἀναζητῶντας μιὰ καλλίτερη καὶ ἀνθρωπινότερη τύχη γιὰ τοὺς ἴδιους καὶ γιὰ τὰ παιδιά τους. Καὶ Ὅπως γνωρίζετε, τὸ «ΒΟΡΕΙΟΗ- ΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ» ἐκδίδεται καὶ κυκλοφορεῖ δωρεὰν μὲ μοναδικὸ σκοπὸ τὴν ἐνημέρωση τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ γιὰ τὶς ἐξελίξεις στὸ ζήτημα τῆς Βορείου Ἠπείρου. Τελευταία, ὅμως, ἡ κυβέρνηση τετραπλασίασε τὸ κόστος τῶν ταχυδρομικῶν ἐξόδων, γεγονὸς ποὺ καθιστὰ τὴν διακίνηση τοῦ «Β.Β.» ἰδιαίτερα δύσκολη μέχρι ἀδύνατη - ἀπαγορευτική. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἀποφασίστηκε νὰ ἐκδίδεται ἡ ἐφημερίδα μας κάθε τρίμηνο, τουλάχιστον ὅσο ἰσχύουν τὰ σημερινὰ ἐξοντωτικὰ μέτρα. εἶναι ἀλήθεια, ὅτι κατάφεραν ὄχι μόνο νὰ ἐπιβιώσουν, ἀλλὰ καὶ νὰ σπουδάσουν ἀρκετοὶ καὶ νὰ διαπρέψουν. Ἄλλωστε, δὲν μποροῦσε νὰ γίνῃ διαφορετικά. Οἱ Ἕλληνες, ὅπου κι ἄν βρεθοῦν, προοδεύουν, κρατῶντας, παράλληλα, στὴν καρδιά τους τὴν πίστη καὶ τὴν ἀφοσίωση στὸν Χριστὸ καὶ στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ τὴν φλογερὴ ἀγάπη τους πρὸς τὴν Πατρίδα τῶν Ἡρώων καὶ τῶν Ἁγίων. Ἐμεῖς τοὺς θαυμάζουμε καὶ τοὺς καμαρώνουμε τοὺς Βορειοηπειρῶτες ἀδελφούς. Ὅμως, τώρα, εἶναι ἡ ὥρα νὰ δείξουν ἔμπρακτα τὴν ἀγάπη τους πρὸς τὴν πολύπαθη καὶ αἱματοπότιστη Βόρειο Ἤπειρο, τὴν γῆ τῶν πατέρων τους καὶ δική τους γῆ καὶ ἰδιαίτερη πατρίδα. Εἶναι ἐθνικὴ ἀνάγκη καὶ πρέπει νὰ μετάσχουν ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ. Ἀμέλεια ἤ ἀδιαφορία δὲν χωράει στὴν περίπτωση αὐτή. Ὁ ΠΑ.ΣΥ.Β.Α. καὶ ἠ Σ.Φ.Ε.Β.Α. ἀπευθύνουν ἔκκληση πρὸς τοὺς Βορειοηπειρῶτες ἀδελφούς, ποὺ διαμένουν στὴν Ἑλλάδα, νὰ μετάσχουν στὴν ΑΠΟΓΡΑΦΗ. Νὰ κανονίσουν τὶς δουλειές τους, νὰ κάνουν τὴν σχετικὴ οἰκονομία καί, πρὸ παντός, νὰ πάρουν τὴν γενναία ἀπόφαση νὰ μεταβοῦν ὁπωσδήποτε στὴν Βόρειο Ἤπειρο γιὰ τὸ κρίσιμο ζήτημα τῆς ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ. Σύνθημά τους νὰ εἶναι: Ὅλα γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο. Ἡ Ἐφημερίδα μας, ποὺ ἀπὸ χρόνια παρακολουθεῖ καὶ ἀγωνίζεται γιὰ τὸ Βορειοηπειρωτικό, τοὺς συνοδεύει μὲ χρηστὲς ἐλπίδες καὶ μὲ τὶς πιὸ θερμὲς εὐχές της. «ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ» Ζητᾶμε τὴν κατανόησή σας. Κι ἂν κάποιοι μποροῦν, ἴσως, νὰ βοηθήσουν οἰκονομικὰ θὰ δεχθοῦμε μὲ χαρὰ τὴν ὅποια συνδρομὴ τῆς ἀγάπης σας, ποὺ οὐσιαστικὰ γίνεται γιὰ τὴν πολύπαθη Βόρειο Ἤπειρο. «ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ»

2 2σελ Θυ μᾶ μαι Γρά φει ὁ Χρ. Σι χλι μοί ρης «Ἔργα καὶ Ἡμέραι» σοσιαλιστικῆς Κυβέρνησης... Ο ΗΡΩΑΣ καί οἱ ἡγέτες Τὸ ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ Ἀριστοτέλη Γκούμα μᾶς ἐπεφύλασσε πολλὰ ἀπρόοπτα καὶ ἀκόμα περισσότερες ἀποκαλύψεις. Πήγαμε στὴν Χειμάρρα γιὰ νὰ τιμήσουμε ἕναν ΗΡΩΑ. Ἕνα παλικάρι ποὺ στὰ 36 του χρόνια θυσίασε τὴν ζωή του γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Ἕναν νέο ποὺ πάνω στὴν τρέλα τῶν νιάτων του πῆγε κόντρα στὶς ἀπαιτήσεις τῶν Ἀλβανῶν. Ἕναν λεβέντη ποὺ δὲν σκέφτηκε τίποτα ἄλλο παρὰ μόνο τὴν Ἑλλάδα καὶ δὲν δίστασε νὰ δώσει ὅτι πολυτιμότερο εἶχε γι αὐτήν. Αὐτὸν τὸν ΗΡΩΑ λοιπὸν θέλησαν οἱ Χειμαρριῶτες νὰ τιμήσουν στήνοντας τὴν προτομή του στὸ κοινὸ προαύλιο τῆς ἐκκλησίας καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ σχολείου. Νὰ τὸν βλέπουν τὰ ἑλληνόπουλα τῆς Χειμάρρας καὶ νὰ ἐμπνέονται ἀπὸ τὴν θυσία του καὶ τὴν λεβεντιά του. Νὰ τὸν ἀτενίζουν καὶ νὰ ὁραματίζονται τὶς μέρες ποὺ θὰ μποροῦν νὰ μιλᾶνε τὴν μητρική τους γλώσσα, τὴν ἑλληνική, χωρὶς νὰ φοβοῦνται, χωρὶς νὰ τοὺς περιεργάζονται μὲ καχυποψία τὰ ἄγρια βλέμματα τῶν Ἀλβανῶν. Κι ὅμως αὐτὸ τὸ αὐτονόητο ἔγινε πέτρα σκανδάλου ἀλλὰ καὶ ἀποκαλύψεων γιὰ πολλοὺς ἀπὸ τοὺς ἡγέτες τῆς Βορείου Ἠπείρου. site: Πολλοί σήμερα ἴσως δέν γνωρίζουν - πᾶνε ἄλλωστε πολλά χρόνια -, τίς δυσκολίες καί τά ἐμπόδια πού ἔστησαν κατά καιρούς στόν δύσκολο ἀγώνα τοῦ Σεβαστιανοῦ, κόμματα καί πολιτικοί, ἐπειδή τύχγανε νά εἶναι ὁμοϊδεάτες τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος τοῦ Ἐνβέρ Χότζα. Ἔτσι, τό καλοκαίρι τοῦ 1987 καί ἐνῶ τό 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο γιά τή Βόρειο Ἤπειρο λαμβάνει χώρα στήν Κόνιτσα, οἱ σύνεδροι μαθαίνουν διά στόματος Σεβαστιανοῦ ὅτι ἡ προγραμματισμένη στά πλαίσια τοῦ Συνεδρίου, μετάβαση καί ἐπίσκεψη στό φυλάκιο τῆς Κακαβιᾶς ματαιώνεται. Ἡ Ἀστυνομία ἔχει ἐντολή ἀπό τό Ὑπουργεῖο Δημόσιας Τάξης νά ἀπαγορέψει στόν ὁποιονδήποτε τή μετάβαση ἐκεῖ καί γιά τό σκοπό αὐτό ἔχει παρατάξει κλοῦβες καί ἰσχυρές ἀστυνομικές δυνάμεις. Δικαίως ὁ Μητροπολίτης διαμαρτύρεται μέ τηλεγράφημα στό ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο, λέγοντας ὅτι «κατελύθη τό κράτος στήν περιοχή του» καί διαμηνύει στόν Στρατηγό τῆς VIII Μεραρχίας νά μήν ἀποστείλει ὅπως ἐσυνηθίζετο - τήν μουσική μπάντα γιά τήν λιτανεία στόν ἐοτασμό τοῦ Ἄγ. Κοσμᾶ. Οἱ σύνεδροι, πού εἶχαν ἔρθει ἀπ ὅλη τήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό, καί πού πολλοί εἶχαν καί καταγωγή ἀπό τή Βόρειο Ἤπειρο ἤθελαν ἔστω καί ἀπό τά συρματοπλέγματα, νά ἀντικρύσουν τήν πατρίδα τους καί περίμεναν μέ λαχτάρα τήν ἐπίσκεψη αὐτή.λογάριαζαν ὅμως χωρίς τήν σοσιαλιστική κυβέρνηση τοῦ ΠΑΣΟΚ..Ἔτσι, ἀρκετοί δημοσιογράφοι τοῦ συνεδρίου πού τόλμησαν τήν ἐπίσκεψη, ὅταν ἔφτασαν στήν διακλάδωση πρός τό χωριό Κτίσματα, λίγα χιλιόμετρα ἀπό τό φυλάκιο, ἀντίκρυσαν τά ΜΑΤ (φωτό) πού ἦταν ἕτοιμα νά ὑπερασπιστοῦν τίς «ἐντολές» τῆς Κυβέρνησης χύνοντας τό «πράσινο» αἷμα τους πρός δόξαν τῆς Ἀλβανίας καί ψόγο τῆς Ἑλλάδας. Καλοκαίρι 1988, καί ἡ ΣΦΕΒΑ ἑτοιμάζεται γιά τό Σεμινάριο Στελεχῶν στήν Μονή Μολυβδοσκεπάστου.Μέλη της ἔρχονται ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα γιά νά «στρατευθοῦν» κάτω ἀπό τήν ἀρχηγία τοῦ Δεσπότη Σεβαστιανοῦ στόν ἀγώνα γιά τή σκλαβωμένη Βόρειο Ἤπειρο. Ἔξω ἀπό τά Γιάννενα, κλιμάκιο τῆς Ἀσφάλειας πραγματοποιεῖ μπλόκο, λέγοντας μάλιστα ὅτι εἶναι ἕνας «συνηθισμένος» τροχονομικός ἔλεγχος, καί σταματοῦν τρία αὐτοκίνητα στά ὁποῖα ἐπιβαίνουν συναγωνιστές.καί ἐνῶ προθύμως οἱ τελευταῖοι ἀνταποκρίνονται στά τοῦ τροχονομικοῦ ἐλέγχου, μένουν ἔκπληκτοι ὅταν τούς ζητοῦν νά ἀνοίξουν τίς ἀποσκευές, νά ἀδειάσουν τά πόρτ-μπαγκάζ καί νά κάνουν «φύλλο καί φτερό» τά αὐτοκίνητα «Πρασινοειδές» μάλιστα ἀνεβαίνει στό «μπασάκι» τῆς ΣΦΕΒΑ (φωτό), γιά νά Τὸ παρὸν ἄρθρο γράφεται γιὰ τὴν στάση τῶν πολιτικῶν ἡγετῶν αὐτοῦ του τόπου. Αὐτῶν, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ὁραματιστές, ἐμπνευστὲς καὶ μπροστάρηδες στὸν ἀγώνα ἑνὸς λαοῦ ποὺ ἀγωνίζεται ἐδῶ καὶ χρόνια μόνος καὶ λησμονημένος νὰ ὑλοποιήσει τὸ ὄνειρο τῆς δικῆς του δικαίωσης. Νὰ μιλήσει κανεὶς γιὰ τὴν ἐκκωφαντικὴ ΑΠΟΥΣΙΑ τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης; Ποῦ ἦταν ὁ συχνὸς ἐπισκέπτης τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ συμπαραστάτης τῶν Βορειοηπειρωτῶν, γνωστὸς βουλευτὴς Ἰωαννίνων τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ.; Ποῦ ἦταν τέλος πάντων ἕνας ἐκπρόσωπος τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδας; Γιὰ ποιὰ χώρα, γιὰ ποιὰ ἰδέα θυσιάστηκε ὁ Ἀριστοτέλης Γκούμας; Ποιὰ σημαία, μὲ εὐθύνη τῶν διοργανωτῶν τῆς ἐκδήλωσης, σκέπαζε τὴν προτομή του; Τόσο ἀπασχολημένα ἦταν τὰ στελέχη τῆς κυβέρνησης πού δὲν βρέθηκε οὔτε ἕνας, ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ, νὰ παραστεῖ; Ἢ τί νὰ ποῦμε γιὰ τὸν πρέσβη μας στὰ Τίρανα καὶ τὸν πρόξενό μας στὸ Ἀργυροκάστρο; Ἡ παρουσία χαμηλόβαθμου στελέχους τῆς πρεσβείας μας ἦταν ἀρκετὴ γιὰ νὰ δηλώσει στοὺς χειμαζόμενους ψάξει ἐξονυχιστικά τά πράγματα. Οἱ συναγωνιστές ζητοῦν τόν λόγο καί ὑποδεικνύουν στούς ἀσφαλίτες ὅτι, «ἐάν θέλουν νά κάνουν τόν ἔλεγχο, θά τά κατεβάσουν μόνοι τους, θά τά ἐλέγξουν καί θά τά ξαναβάλουν πάνω στό μπασάκι μόνοι τους, εἰδάλλως ὅπως χαρακτηριστικά τόνισε ἕνα ἀπό τά μέλη, γιός ἔνδοξου Στρατηγοῦ -, «μή τολμήσουν καί ἀνοίξουν ἀποσκευές στό δρόμο, θά χυθεῖ αἷμα, τελεία καί παύλα». Φυσικά ὅλοι μαζί, κατευθύνθηκαν στή συνέχεια στό ἀστυνομικό Μέγαρο τῶν Ἰωαννίνων ὅπου μέ ἔντονο ὕφος καί φωνάζοντας συνθήματα μέσα στό μέγαρο καί μπροστά στά ἔκπληκτα μάτια τῶν ἀστυνομικῶν, ζήτησαν νά μάθουν, ποιός ἔδωσε τήν ἐντολή γιά αὐτή τήν «πασοκικού» τύπου ἔρευνα.οὐδείς «φοροῦσε παντελόνια» ἀπό τούς ἀξιωματικούς γιά νά ἀπαντήσει, πῆραν ὅμως ὅλοι τό μάθημα μέ ποιόν εἶχαν νά κάνουν. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ: ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΙΩΜΕΝΟΥ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ, ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΕΝ ΛΟΓΙΕΤΑΙ Ἡ προτομὴ τοῦ Χειμαρριώτη ἥρωα Ἀριστοτέλη Γκούμα ποὺ δολοφονήθηκε ἀπὸ τοὺς Ἀλβανοὺς γιατί μιλοῦσε ἑλληνικά! Τὸ ἐτήσιο μνημόσυνο καὶ τὰ ἀποκαλυπτήρια ἔγιναν στὶς Ἕλληνες τὴν στιβαρὴ παρουσία τῆς μητέρας Ἑλλάδας; Ἀπὸ τὴν ἄλλη, πῶς νὰ σχολιάσει κανεὶς τὴν ΣΙΩΠΗΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ τῶν προέδρων τοῦ Κ.Ε.Α.Δ. καὶ τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ; (Γιὰ τὸ MEGA δὲν χρειάζεται νὰ ποῦμε τίποτα. Ἀπουσίαζε παντελῶς!...) Δὲν αἰσθάνθηκαν τὴν ἀνάγκη νὰ ἀπευθύνουν λόγια παρηγοριᾶς στοὺς γονεῖς τοῦ Ἄρ. Γκούμα; Δὲν ἐνιωσαν τὸ βάρος τῆς εὐθύνης ὡς ΗΓΕΤΕΣ τοῦ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙ- ΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ νὰ ἀπευθυνθοῦν στοὺς δοκιμαζόμενους καὶ διωκόμενους συμπατριῶτες τους καὶ νὰ τονίσουν τὴν ἀνάγκη γιὰ ἀγώνα καὶ γιὰ διεκδίκηση τῶν δικαιωμάτων τους; Δὲν εἶδαν τὸ βουβὸ κλάμα τῆς μητέρας τοῦ Ἀριστοτέλη καὶ τὸ διαπεραστικὸ βλέμμα τῶν μαυροντυμένων καὶ ὀργισμένων παλικαριῶν τῆς Χειμάρρας; Ὅσα ἐρωτήματα κι ἂν ἀπευθύνουμε θὰ μείνουν ἀναπάντητα. Γιατί, δυστυχῶς, στὶς μέρες μας, μέρες πνευματικῆς πενίας καὶ ἐθνικῆς ἀτολμίας, μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν ΗΡΩΕΣ σὰν τὸν ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΓΚΟΥΜΑ ἀλλὰ δυστυχῶς ΕΚΛΕΙΠΟΥΝ οἱ ΗΓΕΤΕΣ ποὺ θὰ σηκώσουν ἕναν σκλαβωμένο λαὸ ἀπὸ τὴν ταπείνωση καὶ τὴν σκλαβιὰ καὶ θὰ τοῦ δείξουν τὸ δρόμο τῆς ΘΥΣΙΑΣ, τ ῆ ς Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η Σ κ α ὶ τ ῆ ς Λ Ε Υ Τ Ε Ρ Ι Α Σ. Ἀ. Σ.

3 Στὶς 24 Αὐγούστου 1779 στὸ Κολικόντασι τῆς τουρκοκρατούμενης τότε Βορείου Ἠπείρου ἀπαγχονίσθηκε μὲ ἐντολὴ τοῦ Κοὺρτ Πασᾶ ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ Πατροκοσμᾶς ὅπως κατεγράφη στὴ συνείδηση τοῦ λαοῦ μας. Ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μέγα Δένδρο τῆς Αἰτωλίας, δίπλα ἀπὸ τὸ Θέρμο, τὴν ἀρχαία πρωτεύουσα τῆς Αἰτωλικῆς Συμπολιτείας. Ἔμαθε γράμματα σὲ κρυφὰ καὶ φανερὰ σχολειὰ καὶ κατέληξε στὸ Ἅγιον Ὅρος, στὴ Μονὴ Φιλοθέου. Μὲ τὶς εὐλογίες τῶν ἑκάστοτε Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν ἐξῆλθε ἀπὸ τὸν Ἄθωνα τουλάχιστον τρεῖς φορὲς καὶ περιόδευσε τὰ περισσότερα μέρη τοῦ Ἑλληνισμοῦ γιὰ νὰ ἀποτρέψει τοὺς ἐξισλαμισμούς. Ἰδιαιτέρως ἔντονη παραμένει ἡ μνήμη του στὴν Ἤπειρο καὶ στὴ Δυτικὴ Μακεδονία... Δίδασκε μὲ τὸν ἁπλὸ λόγο του, τὴν ἀσκητικὴ ζωή του, μὲ τὶς προφητεῖες του γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ Γένους, μὲ τὸ πάθος του γιὰ τὴν κοινωνικὴ δικαιοσύνη, μὲ τὸν ζῆλο του γιὰ τὴν Ἑλληνορθόδοξη Παιδεία. Ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια μετὰ τὸ μαρτύριό του θεωρήθηκε Ἅγιος ἀπὸ τὸν λαό μας καὶ ἡ ἁγιοκατάταξή του ἐπισημοποιήθηκε τὸ 1960 ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Ὁ πρῶτος βιογράφος του εἶναι ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης στὸ περίφημο «Νέον Μαρτυρολόγιον», τὸ ὁποῖο ἐξεδόθη τὸ Τὰ σύγχρονα σχολικὰ βιβλία ἔχουν τὴν τάση νὰ ἀγνοοῦν τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ ἢ νὰ τὸν παρουσιάζουν σὰν ἕναν δυτικοῦ τύπου Διαφωτιστή. Ὅμως ὁ Πατροκοσμᾶς δὲν εἶχε τὴν παραμικρὴ ἐπιρροὴ ἀπὸ τὸν Γαλλικὸ Διαφωτισμό, ὁ ὁποῖος ἄλλωστε ἔρρεπε πρὸς ἀκρότητες ἀθεϊστικοῦ τύπου. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς δὲν ἄνοιγε ἁπλῶς σχολεῖα, ἀλλὰ τόνιζε ὅτι τὸ σχολεῖο εἶναι προθάλαμος τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἐπιτυχημένη προσπάθειά του νὰ σταματήσει τοὺς ἐξισλαμισμοὺς βοήθησε τὴν ἐπιβίωση τοῦ Ἔθνους, διότι ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ὅποιος χανόταν γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία χανόταν καὶ γιὰ τὸν Ἑλληνισμό. Ὁ ἐξισλαμισμένος τούρκευε, γινόταν φανατικὸς ἀνθέλληνας, γι αὐτὸ καὶ ἔχει Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας, Πολιτικὸς Ἐπιστήμων μείνει ὡς ἀρνητικὴ γιὰ τὸ Γένος μας ἔννοια ἡ λέξη «γενίτσαρος». Ἡ παιδεία, στὴν ὁποία πίστευε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς, δὲν ἦταν μία ἁπλὴ κατάρτιση καὶ ἐκμάθηση τεχνοκρατικῶν γνώσεων, ὅπως θὰ ἤθελαν σήμερα ὁρισμένοι. Ἀλλὰ μιλοῦσε γιὰ μία Παιδεία, ἡ ὁποία πρωτίστως θὰ διὰ-μορφώνει ἀνθρώπους, θὰ διαπλάθει ἀνθρωπίνους χαρακτῆρες. Ἀπὸ τὸ σπουδαῖο κείμενο «Τὸ Ἅγιον Ὅρος καὶ ἡ παιδεία τοῦ Γένους μας», τὸ ὁποῖο συνετάγη καὶ ἐξεδόθη ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἰβήρων, πρῶτα τὸ 1994 καὶ βελτιωμένο τὸ 2003, παραθέτουμε ὁρισμένες εὔστοχες ἐπισημάνσεις γιὰ τὶς διδαχὲς τοῦ Πατροκοσμᾶ: «... Ἀνοῖξτε σχολεῖα ἑλληνικά. Νὰ βάλετε ὅλοι σας, γιὰ νὰ σπουδάζουν ὅλα τὰ παιδιά, χωρὶς νὰ πληρώνουν. Νὰ μάθουν τὰ παιδιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα, γιὰ νὰ ξεσκεπάσουν ὅλα τὰ μυστήρια τῆς ζωῆς καὶ τῆς Ἐκκλησίας μας, ποὺ εἶναι ἐκεῖ κρυμμένα. Ἀπὸ τὸ σχολεῖον μανθάνομεν τὸ κατὰ δύναμιν τί εἶναι Θεός, τί εἶναι Ἁγία Τριάς, τί εἶναι ἄγγελοι, ἀρχάγγελοι, τί εἶναι δαίμονες, τί εἶναι παράδεισος, τί εἶναι κόλασις, τί εἶναι ἁμαρτία, ἀρετή. Ἀπὸ τὸ σχολεῖον μανθάνομεν τί εἶναι Ἁγία Κοινωνία, τί εἶναι Βάπτισμα, τί εἶναι τὸ Ἅγιον Εὐχέλαιον, ὁ τέλειος γάμος, τί εἶναι ψυχή, τί εἶναι κορμί... τὸ σχολεῖον ἀνοίγει τὲς ἐκκλησίες, τὸ σχολεῖον ἀνοίγει τά μοναστήρια. Ἀνίσως καὶ δὲν ἤτανε σχολεῖα, ποῦ ἤθελα ἐγὼ νὰ μάθω νὰ σᾶς διδάσκω;... Εἶναι ἀληθινὸς ἐπαναστάτης, ἀνανεωτὴς τῶν πάντων. Κρίνει τὸν πλούσιο ποὺ δὲν δίνει στὸν φτωχό. Διοργανώνει δωρεὰν παιδεία. Σέβεται τὴ γυναίκα. Βλέπει ὅτι τὴν καταπιέζουν. Φανερώνεται πραγματικὸς Ἡ παιδεία, στὴν ὁποία πίστευε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς, δὲν ἦταν μία ἁπλὴ κατάρτιση καὶ ἐκμάθηση τεχνοκρατικῶν γνώσεων, ὅπως θὰ ἤθελαν σήμερα ὁρισμένοι. Ἀλλὰ μιλοῦσε γιὰ μία Παιδεία, ἡ ὁποία πρωτίστως θὰ διὰμορφώνει ἀνθρώπους, θὰ διαπλάθει ἀνθρωπίνους χαρακτῆρες. ὑπερασπιστής της. Ρίχνει ὅλους στὸ φιλότιμο». Οἱ ἐπισημάνσεις αὐτὲς μας ὁδηγοῦν στὸν προβληματισμὸ ποιὰ σχέση ἔχει ἡ Παιδεία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ μὲ τὸ σύγχρονο σχολεῖο. Ἐν ὄψει δὲ καὶ τοῦ Νέου Λυκείου καλὸ θὰ ἦταν νὰ προβληματισθοῦμε ἂν τελικὰ σήμερα τὸ σχολεῖο διαμορφώνει ἦθος ἢ ἁπλῶς καλλιεργεῖ τὴν ἀποστήθιση γνώσεων καὶ ἀριθμῶν. Ἔχει παραμεληθεῖ ἡ Ἀνθρωπιστικὴ Παιδεία χάριν τῆς Τεχνολογικῆς καὶ αὐτὸ βλάπτει τὴν ψυχοσύνθεση τῶν παιδιῶν, τοὺς στερεῖ τὰ πρότυπα καὶ τὰ ὁράματα. Στὴν ἐποχὴ τῶν Ἠλεκτρονικῶν Ὑπολογιστῶν καὶ τῆς Ψηφιακῆς Τεχνολογίας οἱ νέοι μας χρειάζονται ἀκόμη περισσότερο τὰ διδάγματα τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν κειμένων, τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τῆς Ἱστορίας. Γιὰ νὰ μὴν ἀπομονωθοῦν μπροστὰ στὸν ὑπολογιστή. Γιὰ νὰ μὴν γίνουν ἀπαθεῖς θεατὲς τῆς ὑλιστικῆς παγκοσμιοποιήσεως, ἡ ὁποία γεννᾶ οἰκονομικὲς κρίσεις σὰν τὴ σημερινὴ καὶ τὶς ἐξαπλώνει ὑπερπηδώντας τὰ σύνορα. Γιὰ νὰ ἀντισταθοῦν στὴν ἐπικράτηση τοῦ ὑλιστικοῦ συμφέροντος εἰς βάρος τῆς ἀνθρωπιᾶς καὶ τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης. Γιὰ νὰ ἀγωνισθοῦν ὥστε κάθε λαὸς νὰ διατηρήσει τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία του καὶ τὴν πολιτιστικὴ ἰδιοπροσωπεία του χωρὶς νὰ μεταμορφωθεῖ σὲ ἄμορφο χυλό. Ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παιδεία, τὴν ὁποία εὐαγγελίσθηκε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς δὲν ἀντιτίθεται στὶς Θετικὲς Ἐπιστῆμες. Τὸν 19ο αἰώνα στὴν Ἐμπορικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης, ἡ ὁποία ἱδρύθηκε ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ὁ σχολάρχης ἦταν Ἁγιορείτης μοναχός, ὁ Βαρθολομαῖος Κουτλουμουσιανός. Ὁ ἴδιος δίδασκε στὰ παιδιὰ τῶν Ἑλλήνων ἐμπόρων τὰ Θρησκευτικά, τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικά, ἀλλὰ καὶ τὰ Μαθηματικὰ καὶ τὴ Φυσική, συγγράφοντας ἢ μεταφράζοντας μόνος του τὰ σχετικὰ ἐγχειρίδια. Ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παιδεία, γιὰ τὴν ὁποία θυσιάσθηκε ὁ Πατροκοσμᾶς, εἶναι πάντοτε ἐπίκαιρη. Ὄχι μόνο γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν Εὐρώπη ποὺ ἀναζητεῖ τὴν ταυτότητά της. Εὐρισκόμενοι στὴ δίνη μίας κρίσης ποὺ φαίνεται οἰκονομική, ἀλλὰ ἔχει πνευματικὰ αἴτια, ἂς ξαναδιαβάσουμε τὶς διδαχὲς τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ Ἀριθ. Πρωτ. 63 Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 5ῃ Αὐγούστου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3σελ Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις: «Προκαλεῖ ὄχι μόνο κατάπληξη, ἀλλὰ ὀργὴ καὶ ἀγανάκτηση ἡ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης γιὰ τὴν ἀποποινικοποίηση τῆς χρήσεως ναρκωτικῶν καὶ τὴν διαβάθμιση τῶν ποινῶν γιὰ τοὺς διακινητές. Μάλιστα, ὅπως δήλωσε ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης, ἡ προμήθεια καὶ κατοχὴ ναρκωτικῶν, καθὼς καὶ ἡ καλλιέργεια φυτῶν κάνναβης ἀποκλεισιστικὰ γιὰ προσωπικὴ χρήση, θὰ ἔχουν πλέον πταισματικὸ χαρακτῆρα, ἐνῷ διάφορες ποινὲς - κατὰ περίπτωση - θὰ ἐπιβάλλωνται στοὺς ἐμπόρους ναρκωτικῶν. Μέσα στὴν γενικὴ ἀναστάτωση, ἡ ὁποία ταλανίζει τὴν Ἑλλάδα, ὅπως ἐπίσης τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀμερική, ἔρχεται ἡ ἀψυχολόγητη αὐτὴ ἀπόφαση γιὰ νὰ καταφέρῃ ἕνα θανάσιμο πλῆγμα στὴν κοινωνία, ἰδιαίτερα ὅμως στὴν νεότητα καὶ στὴν Ἑλληνικὴ οἰκογένεια. Βέβαια, θυμόμαστε ὅτι ὁ σημερινὸς πρωθυπουργός, πρὶν ἀπὸ μερικὰ χρόνια ὡς ὑπουργὸς κάποιας Κυβερνήσεως τοῦ κόμματός του, εἶχε πῆ, ὅτι μποροῦν οἱ Ἕλληνες νὰ καλλιεργοῦν χασίς σὲ γλάστρες, στὰ μπαλκόνια τους. Ἔτσι, λογικά, τὰ πράγματα δείχνουν ὅτι μὲ πρωθυπουργικὴ ἐντολὴ καὶ συναίνεση ἐκδόθηκε ἡ ἐξωφρενικὴ αὐτὴ ἀπόφαση, ποὺ βάζει τρομακτικὴ βόμβα στὶς οἰκογένειες καὶ στὴν κοινωνία. Διαμαρτύρομαι ἐντόνως. Καὶ διερωτῶμαι μήπως στὴν Κυβέρνηση ἔχουν χάσει τὰ λογικά τους. Γιατὶ μόνο παράφρονες διάνοιες πρέπει νὰ ἔβγαλαν τὴν ἀπόφαση τῆς ἀποποινικοποιήσεως τῶν ναρκωτικῶν. Περιμένω ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ σύμπασα τὴν Ἱεραρχία νὰ διαμαρτυρηθῇ καὶ νὰ κινήσῃ πάντα λίθον γιὰ νὰ ἀποτραπῇ ἡ σίγουρη δολοφονία τοῦ Ἔθνους ἀπὸ τοὺς καιροσκόπους πολιτικοὺς καὶ ἀπὸ ὅσους ἐνδεχομένως κρύβονται πίσω τους. Περιμένω, ἀκόμη, ἀπὸ τοὺς Συλλόγους τῶν Πολυτέκνων, τὴν πνευματικὴ ἡγεσία τοῦ τόπου καὶ ἀπὸ ἄλλους παράγοντες νὰ κινηθοῦν ἐναντίον τῆς ἐγκληματικῆς αὐτῆς ἀποφάσεως. Τὰ «σημεῖα τῶν καιρῶν», ποὺ πληθαίνουν συνεχῶς καὶ περισσότερο, μᾶς καλοῦν νὰ ξυπνήσουμε. Καὶ νὰ σκεφθοῦμε, ὅτι πέρα ἀπὸ τὸ οἰκονομικὸ πρόβλημα, ὑπάρχει ἡ νεολαία μας, τὴν ὁποία κυρίως θὰ πλήξη ὁ κακοῦργος νόμος. Ἄς ἀναλάβουμε ὅλοι τὶς εὐθῦνες μας προτοῦ νὰ εἶναι ἀργά». (Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως). ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως κ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗ ΠΩΓΩΝΙΟΥ, κατὰ τὴν Ἡμερίδα τῆς ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ( ) «...Ὅταν μὲ ρωτᾶνε κάποιοι «τὶ κάνετε Σεβασμιώτατε ἐδῶ στὴν Ἐπαρχία καὶ στὴν Μητρόπολή σας;» τοὺς λέω: -Φωνάζω. Φωνάζω πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν γιὰ νὰ ξυπνήσει τὸ Κέντρον, τὸ ὁποῖον κοιμᾶται «τὸν νήδυμον» (γλυκὸν ὕπνον). Τὸ μόνο ποὺ ἔχουμε σταθερὸ καὶ μᾶλλον σίγουρον ἐπὶ τοῦ παρόντος εἶναι τὸ Τάγμα τῆς Κονίτσης. Ὅλα τὰ ἄλλα ἔχουν κλείσει. Φώναξα γιὰ τὸ Δημαρχεῖο Δελβινακίου, «φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ». Φώναξα γιὰ τὸ Δασαρχεῖο, γιὰ τὸ Κτηνιατρεῖο, γιὰ τὴν Μαθητικὴ Ἑστία Κονίτσης καὶ γιὰ ἄλλα θέματα. Σᾶς ἀπήντησε κανεὶς ἐσᾶς; Νομίζω ὄχι. Οὔτε καὶ σὲ μένα ἀπήντησαν. Εἶναι αὐτὴ ἡ μέθοδος. «Ἡ σιωπή μου εἰς ἀπάντησίν σου». Ἐγὼ, ὅμως, ὅσο ζῶ καὶ ἀναπνέω θὰ συνεχίζω νὰ φωνάζω. Δὲν μ ἐνδιαφέρει ὁ θρόνος, οἱ ἀρχές μου μ ἐνδιαφέρουν, καὶ ὁ τόπος μ ἐνδιαφέρει νὰ ἐπιζήσει καὶ νὰ μεγαλουργήσει. Καὶ θέλω καὶ τὴν δική σας τὴν συμβολὴ γιὰ νὰ μπορέσουμε ὅλοι μαζὶ ν ἀγωνισθοῦμε γι αὐτὸν τὸν τόπο, τὸν αἱματοβαμμένο τὸν ἔνδοξο ὥστε νὰ μὴν ἐρημώσει. Νὰ εἶστε καλά, χρόνια πολλά, ἡ Παναγία βοήθειά μας νὰ εἶναι». Χ. Ἱ. Ἀμαραντινός

4 4σελ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΜΗ Γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὸ μεταπολιτευτικὸ ἑλληνικὸ κράτος φρόντισε νὰ μᾶς ἀπογοητεύσει μὲ τὴν ἐξωφρενικὴ καὶ δουλικὴ συμπεριφορά του σὲ ἕνα ἰδιαίτερο καυτὸ θέμα. Τὸ θέμα αὐτὸ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴν ἀνέγερση μουσουλμανικοῦ τζαμιοῦ στὴν Ἀθήνα. Ὅπως πληροφορηθήκαμε ἀπὸ τὸν Τύπο («Πρῶτο Θέμα», ) δημοσιεύθηκε στὸ Φ.Ε.Κ. τῆς 6ης Μαΐου 2011, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΛΑ.Ο.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΙΣ «ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ» Ἡ Κοινοβουλευτικὴ Ὁμάδα τοῦ ΛΑ.Ο.Σ. κατέθεσε Ἐπερώτηση πρὸς τὸν Ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν μὲ θέμα τὶς «Λησμονημένες Ὑποχρεώσεις τῆς Ἑλλάδας πρὸς τὴν Ἐθνικὴ μειονότητα τῆς Βορείου Ἠπείρου». Τὸ κείμενο τῆς Ἐπερώτησης τῶν Βουλευτῶν τοῦ ΛΑ.Ο.Σ. ἔχει ὡς ἑξῆς: Πρὸς τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ΘΕΜΑ: «Λησμονημένες Ὑποχρεώσεις τῆς Ἑλλάδας πρὸς τὴν Ἐθνικὴ μειονότητα τῆς Βορείου Ἠπείρου» κ. Ὑπουργέ, Τὴν ἴδια ἀκριβῶς ἡμέρα ποὺ τὸ Κόσσοβο γιόρταζε τὴ τρίτη ἐπέτειο τῆς Ἀνεξαρτησίας του (17 Φεβρουαρίου 2008), συμπληρώθηκαν 97 χρόνια ἀπὸ τὴν ἀνακήρυξη τῆς Αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου. Αὐτονομία ποὺ ἐπικυρώθηκε μὲ τὸ «Πρωτόκολλο τῆς Κέρκυρας» στὶς 17 Μαΐου τοῦ 1914, τὸ ὁποῖο καὶ παραμένει τυπικὰ ἐνεργὸ μέχρι σήμερα. Εἶναι ἐπίσης γνωστό, πὼς ὁ Ο.Η.Ε. ὅρισε ὡς τελευταία πρὸς ἐπίλυση ἐκκρεμότητα τοῦ Β Παγκοσμίου Πολέμου, μετὰ τὸ θέμα τῆς διαίρεσης τῆς Γερμανίας, τὸ ζήτημα τῆς Βορείου Ἠπείρου. Τὸ «Τεῖχος τοῦ Αἴσχους» ἔχει καταρρεύσει ἐδῶ καὶ 21 χρόνια, ὅμως ἡ τρεῖς φορὲς ἀπελευθερωμένη Βόρειος Ἤπειρος περιμένει τὴν δικαίωση τῶν ἀγώνων τοῦ γηγενοῦς Ἑλληνικοῦ της πληθυσμοῦ. Ὑπενθυμίζεται δέ, ὅτι ἀκόμη καὶ ὁ πρώην πρόεδρος τῶν ΗΠΑ, Μπὶλ Κλίντον, κατὰ τὸ διάγγελμά του στὸν Ἀμερικανικὸ λαὸ γιὰ τὴν κατάσταση τῶν Βαλκανίων, λίγο πρὶν τοὺς βομβαρδισμοὺς στὸ Κόσσοβο, ἀναφέρθηκε στὴν ὕπαρξη ἀξιοσημείωτου ἀριθμοῦ Ἑλλήνων στὴν ἐπικράτεια τῆς Ἀλβανίας. Ἐνῶ, ὅμως, ἡ διεθνὴς κοινότητα δείχνει νὰ διαθέτει, τουλάχιστον, ἕνα εὐήκοον οὖς ἀπέναντι σὲ ἕνα χρονίζον αἴτημα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, οἱ ἑλληνικὲς κυβερνήσεις ἐξακολουθοῦν νὰ λησμονοῦν καὶ νὰ μὴ θέτουν μὲ οὐσιαστικὸ τρόπο τὸ θέμα, σὲ ὅλες του τὶς διαστάσεις, σὲ διακρατικό, πόσο δὲ μᾶλλον σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο. Ἡ ἀνεπαρκὴς ἀνάδειξη τοῦ ζητήματος ἀπὸ τίς, ἕως τώρα, Ἑλληνικὲς κυβερνήσεις, προκύπτει ἀπὸ μία σειρὰ γεγονότων. Πιὸ συγκεκριμένα: Ἡ Ἀλβανικὴ κυβέρνηση προσπαθεῖ νὰ χρησιμοποιήσει ὡς διαπραγματευτικὸ ὅπλο καὶ «ἀντίβαρο», στὶς βάσει συμβάσεων ἀπόφαση τοῦ ἀναπληρωτῆ Ὑπουργοῦ Περιβάλλοντος, Ἐνέργειας καὶ Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς κ. Ν. Σηφουνάκη, μὲ τὴν ὁποία ὁριοθετήθηκε στὸ Βοτανικὸ Ἀττικῆς «χῶρος συνάθροισης κοινοῦ». Συγκεκριμένα δίδονται 16 στρέμματα ἑλληνικῆς γῆς ποὺ ἀνῆκαν στὸ Πολεμικὸ Ναυτικό γιὰ νὰ ἀνεγερθεῖ τὸ ἰσλαμικὸ τέμενος ποὺ θὰ δεσπόζει στὴν καρδιὰ τῆς ἑλληνικῆς πρωτεύουσας. Καὶ ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλὰ τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο θὰ δώσει ἐπιπρόσθετα 15 ἑκατομμύρια εὐρώ γιὰ τὴν κατασκευὴ του, ποὺ ἀναμένεται νὰ ἀρχίσει ἐντὸς τοῦ Δηλαδὴ «Λεφτὰ Ὑπάρχουν», ἀλλὰ μόνο γιὰ τζαμί. Τὰ ἀνωτέρω εἶναι ἕνα μικρὸ δεῖγμα τῆς σημερινῆς παρακμῆς τοῦ νεο-ἕλληνα καὶ τῆς βαθειᾶς κρίσης στὶς πατροπαράδοτες ἀξίες ποὺ εἶχε αὐτὸς ὁ τόπος. Καὶ λέμε εἶχε, διότι μὲ τὸν ἐθνικὸ κατήφορο ποὺ ἔχουμε πάρει, μεθοδικὰ ἀλλὰ σταθερὰ ὁδηγούμαστε στὸν γκρεμὸ τῆς ἀπο-ἐθνοποίησης καὶ τῆς ἀποχριστιανοποίησης. Παράλληλα, ἐν καιρῷ οἰκονομικῆς κρίσης, ποὺ ἡ ἑλληνικὴ οἰκογένεια δυσκολεύεται νὰ τὰ φέρει εἰς πέρας λόγῳ τῶν μισθολογικῶν περικοπῶν, εἶναι τὸ λιγότερο προκλητικὴ μιὰ τέτοια ἐνέργεια. Ἀπὸ τὴ μιὰ ὁ λαὸς νὰ σφίγγει καὶ ἄλλο τὸ ζωνάρι καὶ νὰ μειώνει τὶς ἀνάγκες του, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη σπαταλᾶται ἕνα τόσο μεγάλο ποσό. Διότι τὰ 15 ἑκατ. Εὐρώ θὰ μποροῦσαν νὰ χορηγηθοῦν στοὺς χαμηλόμισθους ἤ στοὺς χαμηλοσυνταξιούχους, ἤ τοὺς πολυτέκνους, ὥστε νὰ ἀνακουφισθοῦν, ἔστω καὶ λίγο, ἐν μέσῳ τῆς οἰκονομικῆς θύελλας ποὺ βιώνουμε. Καὶ μόνο λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσης μιὰ τέτοια ἐνέργεια θὰ ἔπρεπε νὰ ἦταν ἁπλὰ ἀπαγορευμένη. Δυστυχῶς βλέπουμε τὸ ἑλληνικὸ κράτος νὰ στρέφεται ἐναντίον τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, λὲς καὶ εἴμαστε ὡς λαὸς ὅμηροι τῶν μουσουλμάνων λαθρομεταναστῶν καὶ μὴ, ποὺ, μὲ τὸ «ἔτσι θέλω», θὰ πετύχουν τὸ στόχο ποὺ ἤθελαν τόσα χρόνια. Τὸ θέμα τοῦ Μουσουλμανικοῦ τεμένους ἔμεινε κρυφὸ ἤ προβλήθηκε ἐλάχιστα ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε. Ὡστόσο προκάλεσε τὴν ἔντονη ἀντίδραση τοῦ βουλευτῆ τοῦ ΛΑ.Ο.Σ. κ. Κυριάκου Βελόπουλου, ὁ ὁποῖος δήλωσε: «Ὁ μουσουλμανισμὸς ἔχει 117 σέχτες. Δὲν μποροῦν νὰ κάτσουν στὸ ἴδιο τζαμί, δὲν μποροῦν νὰ συνυπάρξουν. Μποροῦμε νὰ ἀνεχτοῦμε τὴν μπούργκα, τὸν λιθοβολισμὸ γιὰ μοιχεία, τὶς σφαγὲς ζώων ἔξω ἀπὸ τὰ τζαμιά;» Γινόμαστε παρατηρητὲς μιᾶς ἐλευθέρας ἐθνικῆς πτώσης. Σὲ ἄλλες ἐποχὲς ἡ ἀνέγερση τεμένους θὰ θεωροῦνταν ἀστεῖο. Σήμερα, ἐλέῳ μιᾶς κακῶς ἐννοουμένης δημοκρατίας καὶ ἀνοχῆς τῶν πάντων, κινδυνεύουμε νὰ σβήσουμε κυριολεκτικὰ ὡς ἔθνος. Ἡ κυβέρνηση ἄν σεβόταν τὴν Ἱστορία τῆς πατρίδος μας καὶ τὴ Χριστιανικὴ παράδοσή της, ἄς ἔκανε ἕνα δημοψήφισμα γιὰ τὸ Τζαμί, ὅπως ἔγινε στὴν Ἐλβετία. Ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ δὲν θέλει, εἶναι νὰ ἀκουστεῖ ἡ φωνὴ τοῦ λαοῦ. Ἄς ἐλπίσουμε ὅτι οἱ θεματοφύλακες τοῦ ἔθνους καὶ ἡ Ἐκκλησία μας νὰ μὴν ἀφήσουν νὰ περάσει τόσο ἁπλὰ ἡ προκλητικὴ ἐνέργεια τοῦ τζαμιοῦ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ Παρέμβαση σύσσωμης τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδας τοῦ ΛΑ.Ο.Σ. γιὰ τὸ Βορειοηπειρωτικὸ στὴ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων ὑποχρεώσεις της ἀπέναντι στὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ μειονότητα τῆς Βορείου Ἠπείρου, τὶς μέχρι καὶ τὴν Πρέβεζα(!) διεκδικήσεις τῶν Τσάμηδων, τὶς ὁποῖες καὶ ὑπογείως στηρίζει. Οἱ ἀντιδράσεις ὅλων τῶν Ἑλληνικῶν κυβερνήσεων ὑπῆρξαν ὑποτονικὲς ἕως ἀνύπαρκτες σὲ πράξεις καταπάτησης διεθνῶς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τῆς Ἑλληνικῆς μειονότητας (π.χ. ἐποικισμὸς ἀμιγῶς μειονοτικῶν περιοχῶν ἀπὸ Ἀλβανοὺς ἐκ Κοσσόβου κατὰ παράβαση τῆς Σύμβασης Πλαισίου τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης γιὰ τὶς μειονότητες, κατεδαφίσεις καὶ καταπατήσεις σπιτιῶν Ἑλλήνων, καταδίκη δημάρχου Χειμάρρας, σειρὰ «περίεργων» θανάτων Βορειοηπειρωτῶν κτλ.) Στὴν Ἑλλάδα, στὰ καινούργια βιβλία Ἱστορίας καί, πιὸ συγκεκριμένα, σὲ αὐτὸ τῆς Γ Λυκείου, δὲν ὑπάρχει ἀπολύτως καμία ἀναφορὰ στὸν Ἀγώνα Αὐτονομίας τοῦ 1914, στοὺς Βορειοηπειρῶτες εὐεργέτες Ζάππα, Σίνα, Ἀρσάκη κ.α. Ἀκόμα καὶ ἡ ἐποποιία τῆς Βορείου Ἠπείρου ἀναφέρεται ὡς «Ἀλβανικὸ ἔπος». Τὴν ἴδια στιγμὴ τὰ ἀντίστοιχα Ἀλβανικὰ βιβλία μιλοῦν γιὰ ἐκδιωχθέντες Τσάμηδες κτλ. Ἡ Ἑλληνικὲς κυβερνήσεις ἐπιδεικνύουν ἀδράνεια στὰ ὅρια τῆς ἀπάθειας ἀπέναντι στὴν ἐπιζήμια γιὰ τὴ χώρα μας, πολυεπίπεδη στρατιωτική, διπλωματικὴ καὶ οἰκονομικὴ συνεργασία Ἀλβανίας- Τουρκίας, μὲ τελευταῖο κροῦσμα τὴν ἀκύρωση ἀπὸ πλευρᾶς Τιράνων τῆς συμφωνίας γιὰ τὴν ὑφαλοκρηπίδα Ἑλλάδας- Ἀλβανίας, μετὰ ἀπὸ προτροπή, σύμφωνα μὲ ὅλες τὶς ἐνδείξεις, τῆς Ἄγκυρας. Στὸ προσεχὲς διάστημα, ἡ Ἀλβανικὴ κυβέρνηση προγραμματίζει ἀπογραφὴ πληθυσμοῦ γιὰ τὴν 1η Ὀκτωβρίου 2011 συμπεριλαμβάνοντας, κατόπιν διεθνῶν πιέσεων, προαιρετικά(!), στοιχεῖα ἐθνικῆς καταγωγῆς. Τὸ τελευταῖο ἐπεισόδιο μάλιστα ἐπ αὐτοῦ του ζητήματος, ἀφορᾶ τὴν, ὕστερα ἀπὸ πρωτοβουλία Τσάμηδων βουλευτῶν, ἐπιβολὴ προστίμου στὴν ἐπερχόμενη ἀπογραφὴ τὴν 1η Ὀκτωβρίου, σὲ ὅσους δηλώσουν «ἑλληνικῆς καταγωγῆς» σὲ περιοχὲς ὅπου ἡ Ἀλβανία δὲν ἀναγνωρίζει ὡς μειονοτικές! Ὅμως, ἕνα σεβαστὸ κομμάτι τῆς μειονότητας βρίσκεται στὴν μητέρα Ἑλλάδα ἐκδιωγμένο ἀπὸ τὶς ἐπικίνδυνες συνθῆκες ποὺ ἐπικρατοῦν γιὰ αὐτὸ στὴ Βόρειο Ἤπειρο, μὴ ἔχοντας ἀκόμη βρεῖ τὰ κατάλληλα κίνητρα, ἀπὸ πλευρᾶς Ἑλληνικοῦ κράτους, γιὰ νὰ ἐπιστρέψει στὶς πατρογονικές του ἑστίες καὶ στὶς περιουσίες ποὺ ἔχει ἀφήσει πίσω. Ἀποτέλεσμα αὐτοῦ εἶναι, μετὰ ἀπὸ χιλιάδες χρόνια, τὰ ἐδάφη αὐτὰ νὰ κινδυνεύουν νὰ ἐρημώσουν ἀπὸ τὸν γηγενῆ Ἑλληνικό τους πληθυσμὸ καί, τὸ χειρότερο, ἡ ἐρήμωση αὐτὴ νὰ καταγραφεῖ ἐπίσημα στὴν ἐπικείμενη ἀπογραφή. Ἔχοντας ἡ Ἑλλάδα ἀποφασίσει στὸ παρελθὸν νὰ θυσιάσει τὴ Βόρειο Ἤπειρο γιὰ ἄλλη Ἐθνικὴ ὑπόθεση (Συνθήκη τῆς Φλωρεντίας 1913), εἶναι καιρὸς πιὰ νὰ ἀναλάβει ἡ μητέρα πατρίδα τὶς εὐθύνες της ἀπέναντι σὲ αὐτὸ τὸ κομμάτι τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἀντ αὐτοῦ, οἱ Ἑλληνικὲς κυβερνήσεις προβαίνουν σὲ ἐνέργειες πρὸς τὴν ἀντίθετη κατεύθυνση, μὲ χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τὴν ὑποχρέωση τῶν Βορειοηπειρωτῶν συνταξιούχων τοῦ ΟΓΑ νὰ ἀποδεικνύουν ὅτι εἶναι μόνιμοι κάτοικοι Ἑλλάδος(!) γιὰ νὰ τὴν λαμβάνουν, ἐξωθώντας τους κατ αὐτὸν τὸν τρόπο νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν Βόρειο Ἤπειρο Κατόπιν τούτου, ἐρωτάσθε: Ἡ κοινοβουλευτικὴ ὁμάδα τοῦ ΛΑ.Ο.Σ. α) Πὼς προτίθεσθε νὰ κινηθεῖτε, βάσει τοῦ ἀκόμα ἐνεργοῦ «Πρωτοκόλλου τῆς Κέρκυρας», γιὰ τὴν δικαίωση κατοχυρωμένων, συμβατικῶς καὶ αἱματηρῶς, δικαιωμάτων τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ; β) Σὲ ποιὲς ἐνέργειες προτίθεσθε νὰ προβεῖτε γιὰ τὴ διασφάλιση τῆς καταγραφῆς τοῦ συνόλου τοῦ πληθυσμοῦ τῶν Βορειοηπειρωτῶν στὴν ἐπικείμενη ἀπογραφὴ στὴν Ἀλβανία; γ) Μὲ ποιὰ συγκεκριμένα κίνητρα προωθεῖτε τὴν ἐπανασύνδεση τῶν ἐν Ἑλλάδι Βορειοηπειρωτῶν μὲ τὶς πατρογονικές τους ἑστίες; δ) Πῶς προτίθεσθε νὰ ἀντιδράσετε στὴν διαφαινόμενη Τοῦρκο-ἀλβανικὴ συνεργασία; ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γραφεῖο Τύπου Ἀδελφὲ Βορειοηπειρώτη Οἱ Ἀλβανοὶ δὲν ἀναγνωρίζουν ὡς Ἑλληνικὲς τὶς περιοχὲς τῆς Χειμάρρας καὶ τῆς Κορυτσᾶς. Ἐσὺ ἔχεις χρέος νὰ ἀποδείξῃς, μὲ τὴν συμμετοχή σου στὴν ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ὅτι καὶ ἡ Χειμάρρα καὶ ἡ Κορυτσᾶ εἶναιἀναπόσπαστα τμήματα τῆς Ἑλληνικῆς ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ.

5 Κορυτσᾶ: Ἡ παγκόσμια σημασία τῆς ἀπελευθέρωσής της καὶ ὁ «Πολίτης Κέιν»! Γράφει ὁ Δημ. Πέτκος Πρωτοσέλιδο ξένων ἐφημερίδων τοῦ 1940: «Οἱ Ἕλληνες χτυποῦν τοὺς Ἰταλοὺς κατὰ μῆκος τῶν ὑψωμάτων τῆς Κορυτσᾶς» Στὶς 22 Νοεμβρίου 1940 ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς προελαύνει μετὰ ἀπὸ σκληρὲς μάχες στὴν Κορυτσᾶ καὶ γίνεται δεκτὸς μέσα σὲ μία θάλασσα ἀπὸ γαλανόλευκες. Ἡ Κορυτσᾶ προστίθεται στὴ σειρὰ τῶν πόλεων καὶ χωριῶν τῆς Βορείου Ἠπείρου ποὺ ὑποδέχονται γιὰ τρίτη φορὰ ἀπὸ τὸ 1912 τὸν ἐλευθερωτὴ Ἑλληνικὸ Στρατὸ καὶ προδιαγράφει τὴν ἥττα τῆς φασιστικῆς Ἰταλίας. Ὁ ἀντίκτυπος ἀποκτᾶ παγκόσμιες διαστάσεις στὰ πρωτοσέλιδα τῶν ἐφημερίδων καὶ στὸ ραδιόφωνο. Οἱ γελοιογράφοι τῶν συμμαχικῶν χωρῶν ἐμπνέονται τὰ διάσημα σκίτσα ποὺ σατιρίζουν τὸν Μουσολίνι. Ἡ Κορυτσᾶ εἶναι ἡ πρώτη πόλη στὸν κόσμο ποὺ ἀπελευθερώνεται ἀπὸ τὶς δυνάμεις τοῦ Ἄξονα. Τὸ 1941 ὁ Ὄρσον Οὐὲλς γυρίζει τὸν «Πολίτη Κέιν», ἴσως τὴν πιὸ ἄρτια ταινία ὅλων τῶν ἐποχῶν ποὺ σήμερα Πλησιάζει ἡ ἔναρξη τῆς πολυσυζητημένης ἀπογραφῆς πληθυσμοῦ στὴν Ἀλβανία (τὴν 1η Ὀκτωβρίου) καὶ τὸ κλίμα παραμένει τεταμένο, λόγω τῶν Ἀλβανικῶν προκλήσεων πρὸς τὶς μειονότητες ποὺ ζοῦν στὴ χώρα. Οἱ Βορειοηπειρῶτες βρίσκονται στὴ δυσκολοτερη θέση, ἀφοῦ δέχονται τὶς περισσότερες προκλήσεις, γιὰ νὰ μὴν δηλώσουν τὸ θρήσκευμα καὶ τὴν ἑλληνικὴ ἐθνικότητα. Ἡ τακτικὴ τῶν Ἀλβανῶν στοχεύει στὴν ὅσο τὸ δυνατὸν μεγαλύτερη συρρίκνωση τῆς δύναμης τῶν ὁμογενῶν μας. Ὡστόσο σὲ ἕνα τόσο σημαντικὸ ἐθνικὸ θέμα, φαίνεται πὼς ἡ Ἑλληνικὴ μειονότητα εἶναι διχασμένη. Ἀπὸ τὴ μία ὑπάρχουν ἐκεῖνοι ποὺ λένε, ὅτι ὅλοι πρέπει νὰ δώσουν τὸ «παρὼν» στὴν ἀπογραφὴ καὶ νὰ δηλώσουν χωρὶς κανένα φόβο τὴν ἑλληνικὴ ἐθνικότητα καὶ τὸ ὀρθόδοξο θρήσκευμα. «Μόνο ἔτσι θὰ δώσουμε ὁριστικὴ ἀπάντηση στὰ τερτίπια τῶν Ἀλβανῶν» ὑποστηρίζουν. Νὰ σημειωθεῖ, ὅτι οἱ Ἀλβανοὶ ἔχουν ἐξαγγείλει ἀκόμη καὶ κυρώσεις γιὰ ὅσους δὲν δηλώσουν Ἀλβανικὴ ἐθνικότητα, κάτι ποὺ ἔχει ξεσηκώσει «θύελλα» ἀντιδράσεων στοὺς μειονοτικοὺς πληθυσμούς. διδάσκεται στὶς Σχολὲς Κινηματογράφου ὅλου του κόσμου. Ἐκεῖ λοιπὸν γιὰ νὰ δοθεῖ τὸ ἱστορικὸ πλαίσιο τοῦ 1940 ποὺ διαδραματίζεται ἡ ὑπόθεση, προβάλλονται τὰ πρωτοσέλιδα τῶν ἐφημερίδων τῆς ἐποχῆς: «Δύο ἰταλικὲς μεραρχίες παγιδεύτηκαν στὰ ὑψώματα ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ Στρατό», «Οἱ Ἕλληνες χτυποῦν τὴν Ἰταλία κατὰ μῆκος τῶν ὑψωμάτων τῆς Κορυτσᾶς» κ.α. Δίπλα λοιπὸν στὸ θάνατο τοῦ Κέιν διαβάζουμε μὲ μεγάλους τίτλους 5σελ τὶς νίκες τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ καὶ τὴν κατάληψη τῆς Κορυτσᾶς! Ἡ τεράστια σημασία τῆς Ἑλληνικῆς νίκης στὴν ἔκβαση τοῦ πολέμου ἐκτιμήθηκε ἄλλωστε καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Χίτλερ. H Λένι Ρίφενσταλ μία ἄλλη σημαντικὴ μορφὴ τῆς ἕβδομης τέχνης καὶ μούσα τοῦ ναζισμοῦ στὴν αὐτοβιογραφία της ἀναφέρει ὅτι ὁ Χίτλερ τῆς εἶπε σὲ συνάντησή τους στὶς 30 Μαρτίου 1944: «Ἂν οἱ Ἰταλοὶ δὲν εἶχαν ἐπιτεθεῖ στὴν Ἑλλάδα καὶ δὲν χρειάζονταν τὴ βοήθειά μας, ὁ πόλεμος θὰ εἶχε πάρει διαφορετικὴ τροπή. Θὰ εἴχαμε προλάβει νὰ κατακτήσουμε τὸ Λένινγκραντ καὶ τὴ Μόσχα, πρὶν πιάσει τὸ Ρωσικὸ ψύχος.» Δυστυχῶς σήμερα αὐτὴ ἡ μεγάλη νίκη τοῦ ἐλεύθερου κόσμου ἐνάντια στὸ φασισμὸ ἀγνοεῖται στὴν Κορυτσᾶ. Ἐνῶ διοργανώνονται λαμπροὶ ἑορτασμοὶ σὲ διάφορα μέρη ἀπὸ τὴ Νορμανδία ὡς τὸν Εἰρηνικὸ γιὰ ἀνάλογα γεγονότα, ἐμεῖς δὲν ἔχουμε καταφέρει οὔτε κάν νὰ θάψουμε τοὺς νεκρούς μας ἥρωες ποὺ τὰ κόκκαλα τους βρίσκονται σκορπισμένα στὰ βορειοηπειρωτικὰ βουνά. Εἶναι καιρὸς λοιπὸν ἡ ἑλληνικὴ πολιτεία σὲ συνεργασία μὲ τοὺς τοπικοὺς φορεῖς νὰ ἀναδείξουν καὶ νὰ τιμοῦν τὴν ἐπέτειο αὐτή. Ἔστω στὴν ἀρχὴ μὲ μία δοξολογία καὶ ἕνα τρισάγιο γιὰ τοὺς ἥρωες καὶ μία λιτὴ ἐκδήλωση ὅπου θὰ κληθοῦν καὶ ἐπίσημοι ἐκπρόσωποι ξένων χωρῶν. Τὸ ἕτοιμο νὰ λειτουργήσει Στρατιωτικὸ Κοιμητήριο τῆς Κλεισούρας, τὸ φοβερὸ 731, ἡ γραφικὴ Πολένα, ἡ ἡρωικὴ Μπομποστίτσα καὶ ἄλλες περιοχὲς ὅπου σύμφωνα μὲ μαρτυρίες ἀκόμα ἀκούγεται τὸ «Τῆ Ὑπερμάχω» καὶ ἡ ἰαχὴ «Ἀέρα» (βλέπε ἰστολόγιο «Ὀρθόδοξη Κορυτσᾶ») θὰ προσελκύουν ὄχι μόνο σχολεῖα, συλλόγους, πολεμιστὲς καὶ ἀπογόνους τους ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ πλῆθος μελετητῶν καὶ φίλων της Ἱστορίας ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό. Τέλος θὰ μποροῦσε ἐκεῖνες τὶς μέρες νὰ διοργανώνεται καὶ ἕνα διεθνὲς πανόραμα κινηματογραφικῶν ταινιῶν μὲ θέμα τὸ Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τὸ ἑλληνικὸ προξενεῖο Κορυτσᾶς ἔχει ἐπιδείξει στὸ παρελθὸν ἀνάλογη δραστηριότητα, ἐνῶ ὑπάρχει τὸ ἑλληνοαλβανικὸ σχολεῖο «Ὅμηρος» ποὺ παρουσιάζει θαυμάσια ἑορταστικὰ προγράμματα. Ἀπὸ τὴν ἄλλη στὴν ἀδελφὴ πόλη τῆς Θεσσαλονίκης ἡ Ἠπειρωτικὴ Ἑστία ποὺ τιμᾶ ἀνελλιπῶς τὴν ἐπέτειο, τὸ Ἵδρυμα Μελετῶν Χερσονήσου τοῦ Αἵμου, ὁ Δῆμος καὶ ἄλλοι φορεῖς θὰ συνέβαλαν στὴν προσπάθεια. Ἡ Φλώρινα καὶ ἡ Καστοριὰ σὲ ἀκτίνα μερικῶν χιλιομέτρων θὰ κάλυπταν μὲ τὶς ὑποδομὲς τους τὶς ἀνάγκες τῶν ἐπισκεπτῶν. Καὶ ἂν αὐτὰ μοιάζουν οὐτοπικὰ ἂς δοῦμε πὼς ἐκμεταλλεύονται πολιτικὰ καὶ τουριστικὰ οἱ Τοῦρκοι τὴν μάχη τῆς Καλλίπολης. Οἱ φιλοπρόοδοι κάτοικοι τῆς Κορυτσᾶς θὰ ἀναδείξουν τὴν ἱστορία τους, τὴν ταυτότητά τους καὶ θὰ ἀναπτύξουν τὴν περιοχὴ τους μετὰ ἀπὸ δεκαετίες διώξεων καὶ καθυστέρησης. Δυστυχῶς σήμερα αὐτὴ ἡ μεγάλη νίκη τοῦ ἐλεύθερου κόσμου ἐνάντια στὸ φασισμὸ ἀγνοεῖται στὴν Κορυτσᾶ. Ἐνῶ διοργανώνονται λαμπροὶ ἑορτασμοὶ σὲ διάφορα μέρη ἀπὸ τὴ Νορμανδία ὡς τὸν Εἰρηνικὸ γιὰ ἀνάλογα γεγονότα, ἐμεῖς δὲν ἔχουμε καταφέρει οὔτε κάν νὰ θάψουμε τοὺς νεκρούς μας ἥρωες ποὺ τὰ κόκκαλα τους βρίσκονται σκορπισμένα στὰ βορειοηπειρωτικὰ βουνά. Θὰ ἀπέχουν ἢ ὄχι οἱ Β/Ἠπειρῶτες ἀπὸ τὴν ἀπογραφὴ τῆς Ἀλβανίας; ΑΝΤΙΘΕΤΗ Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ ὀργάνωση τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Μειονότητας «Ὁμόνοια» ἔχει ἐκφράσει τὴν ἄποψη, ὅτι οἱ Βορειοηπειρῶτες δὲν θὰ πρέπει νὰ συμμετέχουν στὴν ἀπογραφή, γιατί αὐτὴ δὲν θὰ γίνει μὲ βάση τὰ διεθνῆ πρότυπα. Μάλιστα, ὅπως ἀνακοίνωσε χθές, θὰ πραγματοποιήσει ἐκδήλωση στὸ ξενοδοχεῖο Divani Caravel, στὶς 2 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 11 τὸ πρωί, γιὰ νὰ ἐνημερώσει τοὺς ὁμογενεῖς, «γιὰ τοὺς λόγους μὴ συμμετοχῆς στὴν ἀπογραφή. Θὰ καταγγείλουν τὴ διαδικασία παρωδία αὐτῆς καὶ θὰ ἀναφερθοῦν στὶς συνεχιζόμενες προκλητικὲς παραβιάσεις τῶν δικαιωμάτων μας ἀπὸ τὴν Ἀλβανικὴ Κυβέρνηση» τονίζεται, μεταξὺ ἄλλων, στὴν ἀνακοίνωση. «ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ;» Ἔτσι, πολλοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἀναρωτιοῦνται, τί νὰ κάνουν τελικά. «Νὰ ἀπογραφοῦμε ἢ ὄχι;» ρωτοῦν. Ἡ ἀγωνία ἐπιτείνεται καὶ ἀπὸ τὸ γεγονός, ὅτι τὸ ἄλλο ἑλληνικὸ κόμμα, τὸ MEGA, ἀλλὰ καὶ ὅλοι σχεδὸν οἱ ἄλλοι Φορεῖς (Σύλλογοι, Ἀδελφότητες) τοῦ Βορειοηπειρωτισμοῦ δὲν ἔχουν ξεκαθαρίσει τὴ θέση τους γιὰ τὸ τί τελικὰ πρέπει νὰ κάνουν οἱ ὁμογενεῖς! Παράλληλα, ἀκόμη ἄγνωστη παραμένει ἡ θέση τῆς Ἑλληνικῆς Κυβέρνησης στὸ θέμα! Παρὰ τὶς συνεχεῖς παροτρύνσεις -κυρίως τῆς Ν.Δ.- νὰ τοποθετηθεῖ γιὰ τὴν ἀπογραφή, ἡ Κυβέρνηση τηρεῖ «σιγὴν ἰχθύος», κάτι βέβαια ποὺ δὲν βοηθάει καθόλου τοὺς Βορειοηπειρῶτες. ΚΙΝΔΥΝΟΣ «Λίγες ἡμέρες πρὶν τὴν ἀπογραφὴ καὶ δὲν ὑπάρχει ἀκόμη μία συντονισμένη καὶ ὁμόφωνη προσπάθεια ἀπὸ ὅλους» λένε πολλοὶ Βορειοηπειρῶτες ποὺ ζοῦν στὰ Γιάννινα. Καὶ τονίζουν, ὅτι πρέπει ὅλες οἱ ὁμογενειακὲς ὀργανώσεις, σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση νὰ καθορίσουν ἄμεσα τὴ στάση ποὺ θὰ κρατήσουν γιὰ τὴν ἀπογραφή, ὅποια κι ἂν εἶναι αὐτή, ἀρκεῖ ΟΛΟΙ πιστὰ νὰ τὴν ἀκολουθήσουν. Διαφορετικά, ἂν συνεχιστεῖ ἡ σύγχυση ποὺ τώρα ἐπικρατεῖ, ὅπως τονίζουν, «ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος νὰ φανοῦμε πολὺ λιγότεροι ἀπὸ ὅσοι εἴμαστε πραγματικά, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ Ἀλβανοὶ νὰ βροῦν πάτημα γιὰ νὰ ἐντείνουν τὶς προσπάθειες συρρίκνωσης τῆς δύναμής μας». Νὰ σημειωθεῖ, ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν Βορειοηπειρωτῶν, σύμφωνα μὲ ἐκτιμήσεις, κυμαίνεται περίπου στὶς ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΕΥΤΑ Στὸ μεταξύ, μεγάλη ἐντύπωση προκαλεῖ στοὺς κύκλους τῶν Βορειοηπειρωτῶν καὶ ὄχι μόνο, ἡ ἐτήσια ἔκθεση τοῦ Στέιτ Ντιπάρτμεντ (τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ) γιὰ τὶς θρησκευτικὲς ἐλευθερίες στὴν Ἀλβανία. Ἡ ἔκθεση ἀναφέρει ὅτι δὲν ὑπάρχουν πιστευτὰ στατιστικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴ θρησκευτικὴ διαστρωμάτωση τῆς χώρας, καθὼς ἡ τελευταία ἀπογραφὴ ποὺ ἔγινε μὲ τέτοιο ἀντικείμενο καταγραφῆς ἦταν τὸ 1939! Τὸ θέμα τῆς θρησκείας σχετίζεται ἄμεσα μὲ τὴν ἀπογραφὴ πληθυσμοῦ καί, ὅπως ἔγραψε ἡ ἔγκυρη ἰστοσελίδα borioipirotika.blogspot.com, ἀφορᾶ «τὶς ἀντιρρήσεις κυρίως τῶν μουσουλμάνων, γιὰ νὰ μὴν καταγραφεῖ ἡ θρησκευτικὴ διαστρωμάτωση τῆς Ἀλβανικῆς κοινωνίας». Οἱ Ἀμερικανοὶ βλέπουν ὡς θετικὸ τὸ γεγονός, ὅτι βρίσκεται ὑπὸ κατασκευὴ ὁ μεγάλος Καθεδρικός τῆς Ἀναστάσεως στὰ Τίρανα, ἀνησυχοῦν ὅμως, γιατί ἀκόμη δὲν ἔχει δοθεῖ οἰκόπεδο καὶ ἡ σχετικὴ ἄδεια γιὰ τὴν ἀνέγερση καθεδρικοῦ ναοῦ στὴν Αὐλώνα καὶ θεωροῦν δίκαιο τὸ αἴτημα τῆς Ἐκκλησίας γιὰ παραχώρηση οἰκοπέδου. Νὰ σημειωθεῖ, ὅτι καὶ ὁ Μητροπολιτικὸς Ναὸς τοῦ Ἀργυροκάστρου χτίζεται, ἀλλὰ μὲ πολλὰ ἐμπόδια καὶ τρικλοποδιὲς τῶν Ἀλβανῶν. proinoslogos.gr

6 6σελ ΓΡΑΜΜΟΣ-ΒΙΤΣΙ: Η ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ Τρισάγιο γιὰ τοὺς Γραμμομάχους στὸ ἡρῶο της Βούρμπιανης ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Δρυινουπόλεως Ἔκλεισε τὸ λόγο του μὲ τὰ ἑξῆς: ἡ ἐθνικὴ συμφιλίωση δὲν μπορεῖ νὰ στηριχθεῖ πάνω σὲ ἱστορικὲς ἀνακρίβειες, οὔτε νὰ ἐπιτευχθεὶ μὲ μονομερεῖς παραχωρήσεις ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ Τέλος στὴ ὁμιλία του ὁ Μητροπολίτης Κονίτσης κ.κ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ἐμψύχωσε καὶ ἀναπτέρωσε τὸ ἠθικὸ τῶν προσκυνητῶν μὲ ἕνα πύρινο λόγο. Ἐξῆρε τὴ θυσία τῶν στρατευμένων παιδιῶν τῆς ἐποχῆς. Στηλίτευσε τὴ νέα φορολογικὴ ἐπιδρομὴ ἐνῶ κατηγόρησε δριμύτατα τὸν πρωθυπουργὸ γιὰ τὴν ἀποποινικοποίηση τοῦ χασίς. Ἀναφερόμενος στὸν Τὸν πανηγυρικό της ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ στρατηγὸς κ. Γ. Γκορέζης Τελέσθηκε τὴν Κυριακὴ ἡ ἐθνικοθρησκευτικὴ ἐκδήλωση στὸ Γράμμο καὶ τὸ Βίτσι γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς Νίκης τῶν Ἔνοπλων Δυνάμεων τὸν Αὔγουστο τοῦ 1949 ἔναντι τῆς κομμουνιστικῆς ἀνταρσίας ποὺ ἔκανε ὁ «Δ.Σ.Ε.» κατὰ τὰ ἔτη Στὸ Βίτσι προσῆλθε ὁ μεγάλος ὄγκος τῶν προσκυνητῶν. Παρ ὅλα αὐτὰ καὶ στὸ Γράμμο (Βούρμπιανη Κονίτσης) ἔγινε τὸ καθιερωμένο μνημόσυνο στὴ μνήμη τῶν πεσόντων Ἀξιωματικῶν, Ὑπαξιωματικῶν καὶ Ὁπλιτῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ καθὼς καὶ τῶν Πεσόντων τῆς, πάλαι ποτὲ θρυλικῆς, Ἑλληνικῆς Βασιλικῆς Χωροφυλακῆς. Διοργανωτὴς τῆς ἐκδήλωσης μνήμης ἦταν ἡ Ἕνωση Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ (Ε.Α.Α.Σ) Ἰωαννίνων. Στὴ Θεία λειτουργία καὶ στὸ μνημόσυνο ποὺ ἀκολούθησε ιερούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνπουπόλεως Πωγωνιανῆς κ Κονίτσης κ. κ. Ἀνδρέας μὲ πλειάδα ἱερέων. Ἀρκετὸς κόσμος ἀπὸ Ἤπειρο, Λάρισα,Ἀθήνα ἀκόμη καὶ τὴν Κρήτη ἔδωσε τὸ παρὸν μὲ ἀποῦσα δυστυχῶς τὴν Πολιτεία. Ἔγινε ἔπαρση σημαίας ἀκολούθησε προσκλητήριο νεκρῶν καὶ ἐψάλη τρισάγιο στὸ μνημεῖο Πεσόντων. Ἀκολούθησε ἑνὸς λεπτοῦ σιγῆς στὴ μνήμη τῶν στρατευμένων παλικαριῶν ποὺ ἐμπόδισαν μὲ τὴ θυσία τους νὰ ἐπιβληθεῖ ἡ κομμουνιστικὴ δικτατορία ποὺ ὀνειρεύονταν οἱ τότε ἡγέτες τοῦ Κ.Κ.Ε. Ἔπειτα ὁ πρόεδρος τῆς Ε.Α.Α.Σ Ἰωαννίνων Ὑποστράτηγος ἐ. ἀ. κ Γκορέζης Γεώργιος μὲ ἕνα σύντομο χαιρετισμὸ καλωσόρισε τοὺς προσκυνητὲς ποὺ προσῆλθαν σὲ αὐτὴ τὴ σημαντικὴ ἐκδήλωση ἐθνικῆς μνήμης. Στὴ συνέχεια ἀπεύθυνε χαιρετισμὸ ὁ Ὑποστράτηγος ἐ. ἀ. Κορμᾶς Περικλῆς. Ἐξῆρε τὴ θυσία τῶν Πεσόντων οἱ ὁποῖοι ἔκαναν τότε τὸ καθῆκον τους καὶ ἔσωσαν τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα τῆς πατρίδας μας. Τὸ λόγο μετὰ πῆρε ὁ Ἀντιστράτηγος ἐ. ἀ. Κρασὰς Ἰωάννης. Ὑποστήριξε ὅτι δυστυχῶς λέγονται οἱ μισὲς ἀλήθειες γιὰ τὰ γεγονότα τοῦ Τόνισε ὅτι ἂν νικοῦσε ὁ «Δ.Σ.Ε.» ἡ χώρα μας θὰ εἶχε γίνει δορυφόρος τῆς Μόσχας μὲ τὶς ὀλέθριες συνέπειές της ἀφοῦ θὰ εἶχε ἐπιβληθεῖ ἡ δικτατορία τοῦ προλεταριάτου. Τὸν πανηγυρικὸ λόγο τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ Στρατηγὸς κ.γκορέζης Γεωρ. Μὲ ἱστορικὴ ἀκρίβεια ἀναφέρθηκε στὰ γεγονότα τοῦ συμμοριτοπόλεμου Ἐπισήμανε τὴ μεγάλη σημασία τῆς Νίκης τοῦ Στρατοῦ γιὰ τὴν ἐπιβίωση καὶ τὴν προκοπὴ τῆς Ἑλλάδος. Τόνισε ὅτι ὁ ἀγώνας τοῦ «Δ.Σ.Ε» εἶχε τεθεῖ ὑπὸ τὴν κηδεμονία τῶν Σλάβων. Χαρακτήρισε τυφλὴ τὴν τότε ἡγεσία τοῦ Κ.Κ.Ε καὶ ἐπίσης ἀπαράδεκτη τὴν 5η ὁλομέλεια τοῦ ΚΚΕ ποὺ παραχωροῦσε ἑλληνικὰ ἐδάφη τὸ Ἰανουάριο τοῦ 1949 στοὺς Σλάβους καὶ Βούλγαρους. Παράλληλα ἀναφέρθηκε στοὺς τρεῖς ἀποτυχημένους ἔνοπλους γύρους ποὺ ἐξαπέλυσε τὸ ΚΚΕ γιὰ τὴν κατάληψη τῆς ἐξουσίας. Ὑπογράμμισε τὴν ἀνάληψη τῆς ἀρχιστρατηγίας τοῦ Στρατοῦ τὸ 1949 ἀπὸ τὸν Ἀντιστράτηγο ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΓΟ ἡ ὁποία ἦταν καθοριστικὴ γιὰ τὴ νίκη ποὺ ἀκολούθησε. ἀντιπρόεδρο τῆς κυβέρνησης εἶπε: Οἱ Ἀξιωματικοὶ τῶν Ἐνόπλων δυνάμεων πολλοί από τοὺς ὁποίους φέρουν στὸ σῶμα τους τὰ στίγματα τῶν πολέμων στοὺς ὁποίους μετεῖχαν, αὐτοὶ λοιπὸν εἶναι Ἀντιπαραγωγικοί;. Κατακεραύνωσε τὸν πολιτικὸ κόσμο γιὰ τὴν ἀπουσία ἀπὸ τὴν ἐπέτειο τοῦ Γράμμου καὶ τὴν ἀσέβεια στὴ μνήμη τῶν πεσόντων. Ἔκρουσε τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου στὰ ἀνοιχτὰ ἐθνικὰ θέματα καὶ κυρίως γιὰ τὴ Βόρειο Ἤπειρο. Ἔκλεισε τὸ λόγο τοὺ λέγοντας ὅτι θὰ μείνει πιστὸς στὶς ὑποθῆκες τοῦ Ἀειμνήστου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ καὶ τῆς Ἑλλάδος. Ἀκολούθησε κατάθεση στεφάνων ἀπό: τὸ Μητροπολίτη Κονίτσης, Ἀπόστρατους Ἀξιωματικοὺς Στρατοῦ, Ἀπόστρατούς της Ἀστυνομίας, Ἀντιστασιακὲς ὀργανώσεις τοῦ ΕΔΕΣ, μαχητὲς τοῦ Γράμμου,Βασιλικὲς Ἑνώσεις, ἀπὸ τά πολιτικὰ κόμματα ΛΑ.Ο.Σ καὶ Χρυσὴ Αὐγή, ἐφέδρους Ἀξιωματικοὺς κ. ἀ. Ἡ σεμνὴ ἐκδήλωση τελείωσε μὲ τὴν ἀνάκρουση τοῦ ἐθνικοῦ Ὕμνου. ΑΡΤΕΜΙΟΣ Πλῆθος κόσμου προσῆλθε γιὰ νὰ τιμήσει τοὺς ἥρωες τοῦ Γράμμου Ὁ κ. Ἰωάννης Φατσέας μὲ τὶς ἐγγονὲς του ἦλθε ἀπὸ τὴν Κρήτη γιὰ νὰ ἀποδώσουν τὴν πρέπουσα τιμὴ στοὺς νικητὲς τοῦ Γράμμου site:

7 Δὲν θὰ περίμενε κανείς, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ὅτι μετὰ τὴν συντριβὴ τοῦ ξενοκίνητου συμμοριτισμοῦ, ἡ Ἑλλάδα μας θὰ βρισκόταν, σήμερα, οὐσιαστικά, κάτω ἀπὸ ξένη κηδεμονία. Ἡ περιβόητη «τρόϊκα» ἔχει ἐπιβάλει ἕνα δυσβάστακτο καθεστώς, ὄχι μόνο μὲ τὴν βαρύτατη φορολογία, τὶς περικοπές τῶν μισθῶν καὶ τῶν συντάξεων, τῶν ἐπιδομάτων τῶν πολυτέκνων, τὸ κλείσιμο πολλῶν ἐπιχειρήσεων καὶ τὶς ἀπολύσεις χιλιάδων ἐργαζομένων, ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς νομιμοποιήσεις ἀνεξέλεγκτου ἀριθμοῦ λαθρομεταναστῶν καὶ τὴν ἔκρυθμη κοινωνικὴ ἀναστάτωση. Τώρα τελευταῖα, σημειώθηκε καὶ μία σπουδαία καὶ ἀξιόλογη πρόοδος. Ποιὰ εἶνα αὐτή; Ἡ ἀποποινικοποίηση τῶν ναρκωτικῶν! Πρὶν ἀπὸ μερικὰ χρόνια, ὁ σημερινὸς πρωθυπουργὸς ὡς ὑπουργὸς Παιδείας σὲ κάποια κυβέρνηση τοῦ κόμματός του, εἶχε δηλώσει ξεδιάντροπα, ὅτι μπορεῖτε νὰ φυτεύετε χασὶς στὶς γλάστρες ποὺ ἔχετε στὰ μπαλκόνια σας! Φαίνεται, λοιπόν, ὅτι ἡ δήλωση τοῦ σημερινοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης γιὰ τὴν ἀποποινικοποίηση τῶν ναρκωτικῶν, ἔχει, σίγουρα, τὴν ἀρχή της στὴν πρωθυπουργικὴ ἐπιθυμία νὰ μαστουρωθοῦν ὅλοι οἱ Ἕλληνες! Κι ἔπειτα, οἱ πολιτικοί μας παραπονοῦνται Προσφώνηση Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς & Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΟΥ στὶς ἐκδηλώσεις κατὰ τὴν ἐπέτειο τῆς νίκης στὸν Γράμμο (Βούρμπιανη Κονίτσης ) Ἄποψη τοῦ κόσμου ἐντός τοῦ ναοῦ ὅπου τελέστηκε ἡ θεία λειτουργία καὶ τὸ μνημόσυνο γιὰ τοὺς μαχητὲς τοῦ Γράμμου ὅτι τοὺς ὑποδέχεται ὁ κόσμος μὲ γιαούρτια, αὐγά, ντομάτες καί ἄλλα παρόμοια... «εὐγενῆ» προϊόντα. Καὶ παρ ὅτι δὲν συμμερίζομαι αὐτὴν τὴν πρακτική, ὄχι δὲν τὴν συμμερίζομαι, ἔτσι μοὔρχεται νὰ φωνάξω: «Ζήτω τὰ γιαούρτια, οἱ ντομάτες καὶ τ αὐγά. Ν ἁγιάσουν τὰ χέρια ὅλων ἐκείνων, ποὺ ἔχουν ἐπιλέξει νὰ τιμωροῦν μ αὐτὸν τὸν τρόπο τὴν φαυλοκρατία καὶ τὴν ἀναξιοκρατία». Νὰ εἶναι δὲ βέβαιοι, ὅτι ἔχουν τὴν ἀπόλυτη ἔγκριση τῶν ἡρώων τοῦ Γράμμου. Ναὶ, ἔχουν τὴν ἀπόλυτη ἔγκρισή τους. Ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως, ὁ χοντρός (ἄν καὶ οἱ δύο ἀντιπρόεδροι εἶναι χοντροί), ἐκεῖνος ποὺ εἶπε ὅτι «μαζὶ τὰ φάγαμε», ἐχαρακτήρισε τοὺς ἀξιωματικοὺς τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, ὡς ἀντιπαραγωγικούς! Κι ἐγώ, ποὺ δὲν τὰ ἔφαγα μαζὶ μὲ τὸν κ. ἀντιπρόεδρο καὶ ποὺ δὲν εἶχα οὔτε ἔχω προσβάσεις στὰ δημόσια ἤ στὰ λεγόμενα «μαῦρα» ταμεῖα, ἐρωτῶ: Οἱ ἀξιωματικοὶ τῶν Ἐνόπλων μας Δυνάμεων, πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους φέρουν στὸ σῶμα τους, ὡς πολύτιμα παράσημα, τὶς πληγὲς καὶ τὰ τραύματα, τὰ στίγματα ποὺ δέχθηκαν στὰ πεδία τῶν μαχῶν, εἶναι «ἀντιπαραγωγικοί»; Οἱ ἥρωες τοῦ Γράμμου (καὶ τοῦ Βίτσι), ποὺ μὲ τὴν φλόγα 7σελ τῆς καρδιᾶς τους γκρέμισαν τὰ «ἄπαρτα» κομμουνιστικὰ «κάστρα» καὶ δὲν ἄφησαν τὴν Ἑλλάδα νὰ συρθῇ στὸ ἅρμα τοῦ σιδηροῦ παραπετάσματος, ὅλοι αὐτοί, λοιπόν, οἱ γενναῖοι ἀξιωματικοί, ὑπαξιωματικοὶ καὶ ὁπλῖτες, ποὺ χωρὶς νὰ ὑπολογίσουν γονεῖς, γυναῖκες, παιδιά, συγγενεῖς καὶ φίλους, ἔδωσαν τὰ νειᾶτα τους καὶ τὸ ἄλικο αἷμα τους γιὰ τὴν Πατρίδα, μήπως κι αὐτοὶ ἦσαν «ἀντιπαραγωγικοί»; Κι ὅσο κι ἄν - πότε - πότε - πετᾶτε κύριοι πολιτικοί, κάποια πατριωτικὴ κορῶνα, θὰ σᾶς τὸ πῶ - τὰ λόγια μου φτάνουν ἐπὶ «πτερύγων ἀνέμων» καὶ τὰ ζυγίζω τὰ λόγια μου καὶ θὰ σᾶς τὸ πῶ - γιὰ σᾶς ναί, εἶναι «ἀντιπαραγωγικοί». Γιατί; Γιατὶ ἄν τοὺς θεωρῆτε «παραγωγικούς», θὰ ἔπρεπε, σήμερα, ὅλη ἡ πολιτικὴ καὶ ἡ πολιτειακὴ ἡγεσία τῆς Χώρας νὰ βρίσκεται ἐδῶ, γιὰ νὰ προσκυνήσῃ ταπεινὰ τοὺς αἱματοβαμμένους αὐτοὺς τόπους τῆς θυσίας. Ἐπὶ τέλους, σηκῶστε τὸ κεφάλι σας ψηλά, ἀφῆστε τοὺς τεμενάδες στοὺς Εὐρωπαίους καὶ στοὺς Ἀμερικανούς, ἀναπνεῦστε ἀέρα ὀρθόδοξο καὶ ἑλληνικό, καὶ ἀγωνιστῆτε γιὰ τὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν Ἐκκλησία, γιὰ τὰ μεγάλα μας ἰδανικά, τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν σωτηρία τῆς Πατρίδος μας. Κι ὅπως σᾶς διεμήνυσα σὲ πρόσφατες δηλώσεις μου, σᾶς τὸ ἐπαναλαμβάνω καὶ τώρα: Στεῖλτε τὴν περιβόητη «Τρόϊκα» στὸν ἀγύριστο, γιατὶ ἡ Ἑλλάδα ἐκπέμπει S.O.S. Ναί, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί. Ἡ Ἑλλάδα, ἡ ἀγαπητή μας Πατρίδα, κινδυνεύει: Τὸ Αἰγαῖο, καὶ ἰδιαίτερα τὸ Καστελλόριζο καὶ κάποιες βραχονησῖδες ἔχουν ἀνοίξει γιὰ τὰ καλὰ τὴν ὄρεξη τῆς Τουρκίας. Ἡ Θράκη βρίσκεται ἐδῶ καὶ χρόνια στὸ στόχαστρο τῆς ἐξωτερικῆς τουρκικῆς πολιτικῆς. Τελευταῖα, ἐπεσκέφθηκε τὴν περιοχὴ καὶ ἡ σύζυγος τοῦ Τούρκου πρωθυπουργοῦ, φυσικὰ γιὰ τὴν σχετικὴ προπαγάνδα, ἐνῷ ἡ Βόρειος Ἤπειρος, ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, βρίσκεται στὸν ἀστερισμὸ τοῦ ἐσωτερικοῦ διχασμοῦ. Εἰδικὰ γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο θὰ ἔλεγα, ὅτι στὴν Ἑλλάδα παρατηρεῖται μιὰ δειλία καὶ μιὰ ἡττοπάθεια. Ἔτσι, ὅταν, πρὸ ὀλίγου καιροῦ, ὁ Πρόξενος τῆς Κορυτσᾶς συνέστησε στοὺς ἐκεῖ Ἕλληνες νὰ δηλώσουν στὴν προσεχῆ ἀπογραφὴ ὅτι εἶναι Ἕλληνες καὶ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση τὸν ἀνεκάλεσε στὴν Ἀθήνα. Καὶ μόνο, ὕστερα ἀπὸ τὴν γενικὴ κατακραυγή, ὁ Πρόξενος ἐπανῆλθε στὴν Κορυτσᾶ. Ἀφήνω δὲ τὰ ὅσα θλιβερὰ καὶ ἀπαράδεκτα συνέβησαν, στὶς 7 Αὐγούστου φέτος, κατὰ τὸ ἐτήσιο μνημόσυνο, στὴν Χειμάρρα, τοῦ Ἀριστοτέλη Γκούμα, τοῦ τριανταδυάχρονου παλληκαριοῦ, ποὺ δολοφονήθηκε τὸν Αὔγουστο τοῦ περασμένου χρόνου ἀπὸ Ἀλβανοὺς ἐθνικιστές, διότι ἐπέμενε νὰ μιλάῃ Ἑλληνικά! Δυστυχῶς, σήμερα, ἡ Ἑλλάδα, ἡ ἀγαπημένη μας Πατρίδα, «χορεύει» ὅπως, τῆς τραγουδᾶνε οἱ ξένοι καὶ τὰ ποικίλα συμφέροντά τους. Εἶναι κατάντημα αὐτὸ, ἀδελφοί μου. Ἀλλά, ἀπ ἐδῶ, στρέφω τὸ βλέμμα μου στὶς ἀπάτητες κορφὲς τοῦ Γράμμου. Κι ἀπευθυνόμενος στοὺς σεμνοὺς καὶ γενναίους ἥρωες, ποὺ ἄφησαν ἐκεῖ τὴν τελευταία πνοή τους, γιὰ τὴν δική μας ἐλευθερία, τοὺς λέω: Ἑλληνόπουλα ἀσυμβίβαστα καὶ ἀνυποχώρητα, ὅλοι ἐμεῖς ποὺ εἴμαστε σήμερα ἐδῶ, γονατίζουμε στὸν τόπο τῆς θυσίας σας καὶ ἀσπαζόμαστε τὸ ἄλικο αἷμα σας. Καὶ σᾶς διαβεβαιώνουμε, πὼς ὅσο ζοῦμε θὰ μένουμε πιστοὶ στὸ μήνυμά σας, ὅτι «ἡ Ἑλλάδα ποτὲ δὲν πεθαίνει, δὲν τὴν σκιάζει φοβέρα καμμιά, μόνο λίγο καιρὸ ξαποσταίνει καὶ ξανὰ πρὸς τὴν δόξα τραβᾷ». Ἐγὼ δὲ προσωπικῶς, βεβαιώνω καὶ κείνους, τοὺς ἥρωες, καὶ σᾶς, ποὺ εἶστε ἐδῶ, ὅτι ὅσο μπορῶ θὰ προσπαθῶ νὰ μένω πιστὸς στὶς πολύτιμες ὑποθῆκες τοῦ σεπτοῦ Προκατόχου μου, τοῦ μεγάλου καὶ ὄντως Ἁγίου Μητροπολίτου ΣΕΒΑΣΤΙΑ- ΝΟΥ, νὰ ἀγαπῶ, δηλαδή, τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα. Καὶ σεῖς, ἀγαπητοί ἀδελφοί, νὰ ἀγαπᾶτε τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα, ὥστε νὰ συναντώμεθα ἐδῶ, στέλνοντας παντοῦ τὸ μήνυμα: Ζήτω ὁ Γράμμος. Ζήτω ἡ Ἑλλάδα μας. Ὁ Χριστὸς μαζί σας. ΑΜΗΝ. Η Σ.Φ.Ε.Β.Α. τίμησε μὲ τὸν δικό της τρόπο τὰ παλικάρια ποὺ θυσιάστηκαν γιὰ νὰ μὴν γίνει ἡ Ἑλλάδα μας Ἀλβανία ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ Ἀριθ. Πρωτ. 67 Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 2ᾳ Σεπτεμβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις: «Ἐξ ἀφορμῆς τοῦ θορύβου ποὺ προκλήθηκε, ὡς μὴ ὤφελε, ἀπὸ τὸ περιεχόμενο τῆς προσφωνήσεώς μου στὴν Βούρμπιανη τοῦ Γράμμου κατὰ τὸ μνημόσυνο τῶν ἡρώων τοῦ ἀντισυμμοριακοῦ ἀγῶνος, τὴν Κυριακὴ 28 Αὐγούστου, ἔχω νὰ παρατηρήσω τὰ ἑξῆς: 1) Τὸ Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐξέδωσε ἀνακοίνωση, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἀποτελοῦν προσωπικές μου ἀπόψεις τὰ ὅσα εἶπα στὸν Γράμμο «καὶ ὄχι ἀπόψεις ποὺ ἔχει υἱοθετήσει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Δὲν γνωρίζω ποιὲς ἐν προκειμένῳ εἶναι οἱ ἀπόψεις τῆς Συνόδου. 2) Ὁ Γενικὸς Γραμματέας Θρησκευμάτων Γ. Καλαντζῆς σὲ δηλώσεις του λέει ὅτι «ὁρισμένοι (ὑπονοῶντας ἐμένα) ἐπιλέγουν νὰ κηρύξουν τὸ λόγο τοῦ μίσους καὶ τῆς σύγκρουσης», «τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ἡ Ἐπιτροπὴ Διαλόγου μὲ τὴν Ἐκκλησία προσφέρει λύσεις σὲ χρόνια προβλήματα». Καὶ ἐπιλέγει : «Θὰ ἦταν χρήσιμο νὰ ἀντιληφθοῦν (οἱ «ὁρισμένοι», δηλαδὴ ἐγώ) ὅτι πριονίζουν τὸ κλαδὶ ποὺ κάθονται». Δηλώνω εὐθέως καὶ ἄνευ περιστροφῶν, ὅτι οὔτε τὸν κ. Καλαντζῆ γνωρίζω, οὔτε ἄν κάθωμαι σὲ κάποιο... κλαδί! Γνωρίζω, ὅμως, τὴν ἀγωνία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ πολυποίκιλα καὶ ἐξόχως πιεστικὰ προβλήματά του, καθὼς καὶ τὸ ἐπισκοπικό μου χρέος στὴν ἀκριτικὴ καὶ αἱματοβαμμένη Μητρόπολή μου. Γι αὐτό, ἄς γνωρίζουν καὶ στὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, ὅπως καὶ τὰ διάφορα «ἀλαλάζοντα κύμβαλα» ποὺ βρῆκαν εὐκαιρία νὰ προβοῦν σὲ δηλώσεις ἐναντίον μου γιὰ νὰ βγοῦν ἀπὸ τὴν ἀφάνειά τους, ὅτι αὐτὴ ἡ πολεμικὴ δὲν μὲ φοβίζει καθόλου. Διότι ὡς διάδοχος τοῦ μεγάλου καὶ ἡρωϊκοῦ Ἱεράρχου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, βάζω ὄχι τὸν θρόνο πάνω ἀπὸ τὶς ἀρχές μου, ἀλλὰ τὶς ἀρχές μου πάνω ἀπὸ χίλιους θρόνους. Κι ὅπως ἐτόνισα στὴν λιτανεία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ (23 Αὐγούστου), μόνον ὁ θάνατος θὰ μοῦ κλείσῃ τὸ στόμα. Τελεία καὶ παῦλα». (Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ

ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 1 ΚΥΘΗΡΑ, 28 η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Σεβασμιώτατε Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

Βόρειος Ἤπειρος, Γῆ Ἑλληνική! Ἕνας ΑΙΩΝΑΣ Ἀγῶνες γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δικαίωση

Βόρειος Ἤπειρος, Γῆ Ἑλληνική! Ἕνας ΑΙΩΝΑΣ Ἀγῶνες γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δικαίωση Βόρειος Ἤπειρος, Γῆ Ἑλληνική! Ἕνας ΑΙΩΝΑΣ Ἀγῶνες γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δικαίωση 17η Φεβρουαρίου 1914, Ἡ ἡμέρα Ἀνακηρύξεως τῆς Αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἀποτελεῖ κορυφαῖο ὁρόσημο στὴν πολυκύμαντη ἱστορικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΥΜΕ τοὺς ΗΡΩΕΣ πού ἔπεσαν γιὰ τὴν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΤΙΜΟΥΜΕ τοὺς ΗΡΩΕΣ πού ἔπεσαν γιὰ τὴν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 13 (93), ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ Ἐδῶ καὶ δύο μῆνες ἔχουμε ἤδη εἰσέλθει στὸ νέο σωτήριο ἔτος 2010. Ὅπως εἶναι φυσικὸ, εὐχὴ ὅλων μας εἶναι ὁ καινούργιος χρόνος νὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ Ημερομηνία 10/3/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://www.in.gr Τζωρτζίνα Ντούτση http://www.in.gr/entertainment/book/interviews/article/?aid=1500064083 Νικόλ Μαντζικοπούλου: Το μυστικό για την επιτυχία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΠΡΩΤ. 6002/2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΘΗΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας» Δράμα 29-10-2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η Νίκη της Δράμας» Πραγματοποιήθηκαν στις 28 Οκτώβρη 2013 τα αποκαλυπτήρια του μνημείου - σύμβολο για την επέτειο των 100 χρόνων από την απελευθέρωση του τόπου μας, που γιορτάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ Χαρὰ Λιαναντωνάκη Στὴν ὄμορφη Ἑλλάδα ποὺ ἀγαπήσαμε τὴν πατρίδα τοῦ Φωτὸς τοῦ Λόγου τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖο γέννησε Πολιτισμὸ ζωῆς - βλέπουμε σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Κρίσιμο τὸ ἀρξάμενο ἔτος 2011 γιὰ τὴν πορεία

Κρίσιμο τὸ ἀρξάμενο ἔτος 2011 γιὰ τὴν πορεία ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 19 (99), ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ Κρίσιμο τὸ ἀρξάμενο ἔτος 2011 γιὰ τὴν πορεία του Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ. Καὶ εἶναι κρίσιμο κυρίως γιὰ τὸν λόγο, ἄν θὰ συνεχίσῃ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική»

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» 3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON PARK 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ 1 Αγαπητέ κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη Κώστα Β. Καραστάθη Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας Ἱστορικὴ μελέτη Ἐκδόσεις «Ἄθως», Ἀθήνα 2014, σελ. 433. Τί ὁρίζεται μὲ τὴν τοπωνυμία «Ἄρβανον»; Οἱ ὅροι «Ἄρβανον»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Δημοτικό Κατάστημα, 25 ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 50 200 Πτολεμαΐδα, τηλ 24633 50100, FAX 24633 50150 Πτολεμαΐδα 04-10-2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) Μπορεί η αρετή να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας; Ο Πρωταγόρας εξηγεί στον Σωκράτη τι διδάσκει στους νέους που παρακολουθούν τα μαθήματά του. Οι αντιρρήσεις του Σωκράτη. «Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρόκληση. Ἀλβανῶν ἐξτρεμιστῶν στὴν Κορυτσᾶ. «ΜΑΚΑΡΙ...» Τὸν περασμένο Σεπτέμβριο, ὁ πρωθυπουργὸς κ. Σ.Φ.Ε.Β.Α.

Νέα πρόκληση. Ἀλβανῶν ἐξτρεμιστῶν στὴν Κορυτσᾶ. «ΜΑΚΑΡΙ...» Τὸν περασμένο Σεπτέμβριο, ὁ πρωθυπουργὸς κ. Σ.Φ.Ε.Β.Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 17 (97), ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - OKΤΩΒΡΙΟΣ 2010 «ΜΑΚΑΡΙ...» Τὸν περασμένο Σεπτέμβριο, ὁ πρωθυπουργὸς κ. Γ.Α. Παπανδρέου βρέθηκε στὴν Θεσσαλονίκη, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς Διεθνοῦς Ἐκθέσεως. Στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013)

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013) 1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013) Κύριε Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, φίλε Θανάση Τσαυτάρη, Υψηλοί προσκεκλημένοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σούρκων κατὰ τὴν 29ην Μαΐου 1453, πολλοὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀνιστόρητοι

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α κα Μαρία Παπαθανασίου, ἐπίκ. καθηγήτρια ΤΕΙ Ἀθηνῶν 7/2/2005 Ἡ ἱεραρχία τῶν ἀνθρώπινων ἀναγκῶν, σύμφωνα μὲ τὸν Α. Maslow, εἶναι ἡ ἑξῆς:

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα

Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, 2013-2014 Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα Ο Ρίτσαρντ Ντέιβιντ Μπαχ γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου 1936, στο Oak Park, του Illinois. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Long Beach

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΞΩΦΡΕΝΙΣΜΟΙ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 31 (111),οκτΩβριοσ -δεκεμβριοσ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΞΩΦΡΕΝΙΣΜΟΙ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 31 (111),οκτΩβριοσ -δεκεμβριοσ 2013 PRESS POST Κ. Ιωαννίνων 22 186 κωδ.: 096210 Χ + 7 P R E S S P O S T ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 31 (111),οκτΩβριοσ -δεκεμβριοσ 2013 ΕΞΩΦΡΕΝΙΣΜΟΙ Ἡ εἴδηση μοιάζει ἀπίστευτη. Καί, πραγματικά, θὰ ἦταν ἀπίστευτη

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι,

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Όπως πολλοί Βρετανοί της γενιάς μου, μεγάλωσα σε μια οικογένεια και πήγα σε ένα σχολείο όπου η μνήμη και η απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA DIRECTOR OF COUNTRY STUDIES, ECONOMICS DEPARTMENT, OECD

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA DIRECTOR OF COUNTRY STUDIES, ECONOMICS DEPARTMENT, OECD THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA DIRECTOR OF COUNTRY STUDIES, ECONOMICS DEPARTMENT, OECD TO THE 20 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: SHAKEN AND STIRRED? GREECE: A SKILFUL ACORBAT?

Διαβάστε περισσότερα

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά.

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά. Φεύγουμε; Μένουμε; Ἦταν γραμμένο, φίλοι, σὲ τοῖχο: «Μόνη λύση ἡ φυγή»! Ἀπὸ κάτω κάποιος ἄλλος εἶχε γράψει: «Ἡ φυγὴ εἶναι ἧττα»! Καὶ σκέφτηκα. Ἆραγε τί εἶναι ἡ φυγή, λύση ἢ ἧττα; Ἀνδρεία ἢ δειλία; Ἡρωϊσμὸς

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΥΧΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΤΥΧΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΤΥΧΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να ξεκαθαρίσουμε κάποια ζητήματα. Θα ξεκινήσω από

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Αποφοίτων του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ", κύριε Κάλλιε,

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Αποφοίτων του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ, κύριε Κάλλιε, Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014, Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Αποφοίτων του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ", κύριε Κάλλιε, ονομάζομαι Δημήτρης Ντεντάκης, γεννήθηκα και μεγάλωσα

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταῖα, κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Διακομματικῆς

Τελευταῖα, κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Διακομματικῆς ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 21 (101), ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΘΡΑΣΟΣ Τελευταῖα, κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Διακομματικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν μελέτη τοῦ μεταναστευτικοῦ τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, συνέβη ἕνα γεγονὸς πρωτοφανές.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τρίτη, 11 Σεπτέμβριος :43

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τρίτη, 11 Σεπτέμβριος :43 Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 13ου Συμποσίου Ιστορίας Λαογραφίας- Βλάχικης Παραδοσιακής Μουσικής και Χορών της ΠΟΠΣΒ με θέμα ««ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ του ΣΤΡΥΜΟΝΑ». Το Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ανάγκη η αγάπη

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ανάγκη η αγάπη ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Αυξάνονται και πληθύνονται οι χριστιανοί στην Κίνα. Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ο Χάο Τσαν έχει συνηθίσει να προσεύχεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31!)*."$ DA D 0@$)%!"$ >EE 27! "#$%&' ( ) * +,-./&' Ἁγίου Δημητρίου 38 162 31 Βύρωνας Ἀθήνα E-mail: vtrizonis@yahoo.com Abstract Sotiris Zisis (b. 1902, Koulakia,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα