ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Η Προστασία προσωπικών δεδοµένων στο σύστηµα πληροφοριών «Τειρεσίας Α.Ε.» ιδάσκοντες Καθηγητές: Λάµπρος Κοτσίρης, οµότιµος καθηγητής Σπυρίδων Ψυχοµάνης, καθηγητής Ευµορφία Τζίβα, επίκουρη καθηγήτρια Νικόλαος Ελευθεριάδης, λέκτορας ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ζ. ΜΟΤΣΙΟΥ Θεσσαλονίκη, 2010

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικές πληροφορίες για την «Τειρεσίας Α.Ε.» Σκιαγράφηση του τρόπου λειτουργίας των συστηµάτων πληροφοριών της «Τειρεσίας ΑΕ» Σύστηµα αθέτησης υποχρεώσεων (ΣΑΥ) και Σύστηµα εδοµένων Υποθηκών- Προσηµειώσεων (ΣΥΠ) Σύστηµα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων (ΣΣΧ) Αρχείο Ταυτοτήτων- ιαβατηρίων (ΣΤ ) Αρχείο Καταγγελθεισών Συµβάσεων Επιχειρήσεων (ΣΚΣΕ) Σύστηµα Βαθµολόγησης Συναλλακτικής Συµπεριφοράς ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Η συνταγµατική κατοχύρωση Ο νόµος 2472/ Προϋποθέσεις εφαρµογής του Ν.2472/ Το σύστηµα των ουσιαστικών προϋποθέσεων της νοµιµότητας της επεξεργασίας Η νοµιµότητα επεξεργασίας δεδοµένων στο «Σύστηµα Αθέτησης Υποχρεώσεων» και στο «Σύστηµα Υποθηκών- Προσηµειώσεων» Η νοµιµότητα της επεξεργασίας δεδοµένων στο «Σύστηµα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων» Οι αρχές που διέπουν τη νοµιµότητα της επεξεργασίας Η αρχή της νοµιµότητας του σκοπού και του τρόπου επεξεργασίας Η αρχή της αναλογικότητας Η αρχή της ακρίβειας Η αρχή της χρονικής διάρκειας τήρησης των δεδοµένων Συνέπειες της µη τήρησης των αρχών νοµιµότητας της επεξεργασίας Το σύστηµα των τυπικών προϋποθέσεων της νοµιµότητας της επεξεργασίας Η γνωστοποίηση των αρχείων Η γνωστοποίηση της διασύνδεσης αρχείων Η διασυνοριακή ροή δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα Η λήψη µέτρων ασφαλείας των δεδοµένων και της επεξεργασίας τους Το σύστηµα των δικαιωµάτων του υποκειµένου των δεδοµένων και των εγγυήσεων για την προστασία του Το δικαίωµα ενηµέρωσης Το δικαίωµα πρόσβασης Το δικαίωµα αντίρρησης Το δικαίωµα προσωρινής δικαστικής προστασίας Οι κυρώσεις ιοικητικές κυρώσεις Ποινικές κυρώσεις Αστικές κυρώσεις Επίλογος Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα της σύγχρονης κοινωνίας είναι αυτό του άκρατου καταναλωτισµού, το οποίο έχει ως αποτέλεσµα την ανεξέλεγκτη έκρηξη του υπερδανεισµού, είτε από την πλευρά των νοικοκυριών, τα οποία δανείζονται προκειµένου να ικανοποιήσουν τις καταναλωτικές τους ανάγκες, είτε από την πλευρά των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δανείζονται για να καλύψουν τις επιχειρηµατικές τους ανάγκες, χωρίς συνήθως τον αναγκαίο προγραµµατισµό. Όσον αφορά τις συγκεκριµένες συναλλαγές πάντοτε ενέχει ο κίνδυνος ο πιστολήπτης να φανεί αφερέγγυος, αδυνατώντας ή αρνούµενος να επιστρέψει τη ληφθείσα πίστωση. Ιδίως στις µέρες µας, όπου η οικονοµική κρίση έχει κάνει εµφανή τα σηµάδια της περισσότερο από ποτέ, πληθαίνει ολοένα και περισσότερο ο αριθµός των πιστοληπτών, οι οποίοι αδυνατούν πλήρως να ανταπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Για το λόγο αυτό πρωταρχικό µέληµα των τραπεζών, όταν συνάπτουν πιστωτικές συµβάσεις αποτελεί η διαπίστωση της φερεγγυότητας και της πιστοληπτικής ικανότητας των αντισυµβαλλοµένων τους, προκειµένου να διασφαλίσουν τα οικονοµικά τους συµφέροντα. Έναν από τους τρόπους αντιµετώπισης τέτοιων πιστωτικών κινδύνων αποτελεί η συλλογή στοιχείων που αφορούν την οικονοµική συµπεριφορά του πελάτη, µέθοδος η οποία εφαρµόζεται εδώ και πολλά χρόνια σε παγκόσµιο επίπεδο. Στο διεθνή χώρο, τα πρώτα γραφεία παροχής πληροφοριών µε ειδίκευση στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα δηµιουργήθηκαν το 1830 στην Αγγλία, ενώ αντίστοιχα στις ΗΠΑ και τη Γαλλία, η δηµιουργία αντίστοιχων οργανισµών έλαβε χώρα το 1857, και στη Γερµανία το Στη χώρα µας, πηγή συγκέντρωσης τέτοιων πληροφοριών αποτέλεσαν αρχικά οι προηγούµενες συναλλαγές των τραπεζών µε τους πιστολήπτες ή οι συναλλαγές µε άλλες τράπεζες, στα πλαίσια του επιτρεπτού και του δυνατού. Η αποσπασµατικότητα, όµως, των πληροφοριών, καθώς επίσης και η αδυναµία πρόσβασης στο σύνολο των τραπεζών οδήγησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980 στη δηµιουργία από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ενός κοινού για όλες ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2

4 τις τράπεζες αρχείου πληροφοριών οικονοµικής συµπεριφοράς φυσικών και νοµικών προσώπων, ενώ από την µεταβίβασε στην αστική εταιρία µε την επωνυµία «ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» αυτήν την αρµοδιότητα συγκέντρωσης και µετάδοσης στις τράπεζες- µέλη της, στοιχείων οικονοµικής συµπεριφοράς των συναλλασσοµένων µε αυτές, µε σκοπό την προαγωγή της πίστης, την ελαχιστοποίηση των κινδύνων διενέργειας συναλλαγών µε αφερέγγυα άτοµα και την εξυγίανση των οικονοµικών συναλλαγών. Η ανάγκη για πρόσβαση σε ακριβή δεδοµένα οικονοµικής συµπεριφοράς, σε συνδυασµό µε την ραγδαία αύξηση του πιστωτικού κινδύνου, οδήγησε το έτος 1997, στην σύσταση της ανώνυµης διατραπεζικής εταιρίας µε την επωνυµία «Τραπεζικά Συστήµατα Πληροφοριών Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.», που ανέλαβε τις δραστηριότητες της υπό εκκαθάρισης τελούσας αστικής εταιρίας. Η λειτουργία της «Τειρεσίας Α.Ε.» βοήθησε στον εξορθολογισµό και εκσυγχρονισµό του τραπεζικού και του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, καθώς η πληροφόρηση που παρέχει αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την εκτίµηση της φερεγγυότητας και της πιστοληπτικής ικανότητας των αντισυµβαλλοµένων 1. Εκτός, όµως, από την εξυπηρέτηση των συµφερόντων των τραπεζικών οργανισµών, απαραίτητο είναι να διασφαλίζεται και η προστασία των πιστοληπτών, καθότι µέσω του παραπάνω συστήµατος πληροφόρησης, υπάρχει ο κίνδυνος κατάχρησης των προσωπικών τους δεδοµένων. Οι πιστολήπτες, πέρα από την προστασία που τους παρέχει ο νοµοθέτης ως καταναλωτές, θα πρέπει να απολαµβάνουν και προστασίας αναφορικά µε τα προσωπικά τους δεδοµένα 2. Στη χώρα µας όσον αφορά την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα εφαρµόζεται ο νόµος 2472/1997 3, ο οποίος ενσωµάτωσε στο ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 95/46/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της , για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων 1 Βλ. Ιγγλεζάκη, Προστασία προσωπικών δεδοµένων στο σύστηµα πληροφοριών «Τειρεσίας», εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα- Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 13, Σ.Ψυχοµάνη, Τραπεζικές δραστηριότητες αµφισβητήσιµης νοµιµότητας, Θεσσαλονίκη 2002, σελ. 35 επ., Ε. Αλεξανδροπούλου- Αιγυπτιάδου, Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων στο πεδίο της τραπεζικής δραστηριότητας (Νοµικό πλαίσιο), Αρµ. 2004, σελ επ. (1381). 2 Η προστασία των προσωπικών δεδοµένων τέµνεται µε την προστασία του καταναλωτή, στο βαθµό που υφίστανται κίνδυνοι για την ιδιωτική ζωή του καταναλωτή, οι οποίοι αντιµετωπίζονται µε εφαρµογή των διατάξεων της γενικής νοµοθεσίας (Ν. 2472/1997) ή της νοµοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή, βλ. και Ιγγλεζάκη Ι., ό.π., σελ. 16, του ιδίου, Ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 131 επ.. 3 Όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 3471/2006, ΦΕΚ 133 Α /2006 και τον ν. 3625/2007, ΦΕΚ 290 Α /2007. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3

5 αυτών. Πρόθεση των συντακτών της οδηγίας ήταν να διασφαλιστεί, όσον τον δυνατόν περισσότερο, η προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων του ατόµου και η ανεµπόδιστη κοινωνική και οικονοµική του πρόοδος 4. Η οριοθέτηση της επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων από το σύστηµα πληροφοριών της «Τειρεσίας Α.Ε.» αποτελεί ένα θέµα µείζονος σηµασίας, καθώς οι πληροφορίες που αφορούν τη φερεγγυότητα του ατόµου δεν ανήκουν µεν στην κατηγορία των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων 5 υπό την έννοια του νόµου (ν. 2472/1997), όµως η διατήρηση και η διαβίβαση στους αποδέκτες τους µπορεί να έχει δυσµενείς συνέπειες για το άτοµο, η πιστοληπτική ικανότητα του οποίου µειώνεται, µε αποτέλεσµα να περιορίζεται και η οικονοµική του ελευθερία και κατ επέκταση η ανάπτυξη της προσωπικότητάς του 6. Αντικείµενο της παρούσας αποτελεί η σκιαγράφηση του τρόπου λειτουργίας των συστηµάτων πληροφοριών της «Τειρεσίας Α.Ε.» και η οριοθέτηση της επεξεργασίας δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς από την «Τειρεσίας Α.Ε.» µέσω ενός συστήµατος ουσιαστικών και τυπικών προϋποθέσεων, που καθιερώνει ο νόµος 2472/1997, αλλά και αρχών που πρέπει να τηρούνται, ώστε να καθίσταται νόµιµη η επεξεργασία. Ακολουθεί η ανάλυση των δικαιωµάτων, τα οποία µπορεί να ασκήσει το υποκείµενο των δεδοµένων, καθώς και οι κυρώσεις, οι οποίες µπορεί να επιβληθούν στον υπεύθυνο επεξεργασίας δυνάµει του νόµου 2472/1997 και του Αστικού Κώδικα σε περίπτωση παραβίασης της νοµοθεσίας περί προσωπικών δεδοµένων. 4 Βλ. ενδεικτικά αιτιολογικές σκέψεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, µε αριθµούς (1),(2),(3),(8),(10),(23),(33). 5 Βλ. άρθρο 2 περ. β του ν. 2472/1997, σύµφωνα µε το οποίο «Ως Ευαίσθητα δεδοµένα νοούνται τα δεδοµένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήµατα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συµµετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά µε ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συµµετοχή σε συναφείς µε τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων. Ειδικά για τα σχετικά µε ποινικές διώξεις ή καταδίκες δύναται να επιτραπεί η δηµοσιοποίηση µόνον από την εισαγγελική αρχή για τα αδικήµατα που αναφέρονται στο εδάφιο β' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 µε διάταξη του αρµόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή του Εισαγγελέα Εφετών, εάν η υπόθεση εκκρεµεί στο Εφετείο. Η δηµοσιοποίηση αυτή αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσµιακών οµάδων και προς ευχερέστερη πραγµάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασµό των παραπάνω αδικηµάτων». 6 Βλ. ΕφΑθ 4786/2002, ΕΕ 2002/1003, ΕΤΡΑΞΧΡ 2003/102, ΕΕΜΠ 2004/125 και Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ και ΜονΠρωτΑθ 373/2004, Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΕΕ 2004/557 και ΝοΒ 2004/1230. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 4

6 2. Γενικές πληροφορίες για την «Τειρεσίας Α.Ε.» Στη χώρα µας, όπως προαναφέρθηκε, η αξιολόγηση της πιστωτικής ικανότητας των συναλλασσοµένων µε πιστωτικά ιδρύµατα πραγµατοποιείται από µια κεντρική βάση δεδοµένων, το σύστηµα πληροφοριών της «Τειρεσίας Α.Ε.». Η Τειρεσίας συστάθηκε αρχικά ως µία µη κερδοσκοπική εταιρία και από το Σεπτέµβριο του 1997 λειτουργεί ως ανώνυµη εταιρία. Είναι διατραπεζική εταιρία και µέτοχοί της µπορεί να είναι µόνο πιστωτικά ιδρύµατα και θυγατρικές εταιρίες πιστωτικών ιδρυµάτων, που σκοπό έχουν την χρηµατοδοτική µίσθωση ή την πρακτόρευση επιχειρηµατικών απαιτήσεων τρίτων ή τη διαχείριση, για λογαριασµό των µητρικών πιστωτικών ιδρυµάτων, προϊόντων καταναλωτικής πίστης και µέσων πληρωµής 7. Μετά την ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της οδηγίας 95/46/ΕΚ µε τον ν. 2472/1997 και την έναρξη λειτουργίας της Αρχής εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η «Τειρεσίας Α.Ε.» γνωστοποίησε, στις , σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ως άνω νόµου 8, στην Αρχή την σύσταση και λειτουργία του αρχείου δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και την έναρξη της επεξεργασίας. Η εταιρία εξειδικεύεται στη συγκέντρωση και διάθεση πληροφοριών οικονοµικής συµπεριφοράς για επιχειρήσεις και ιδιώτες, δεδοµένων συγκέντρωσης χορηγήσεων για ιδιώτες και µικρές επιχειρήσεις, υποθηκών και προσηµειώσεων, καθώς και στοιχείων που συνδράµουν στην αποτροπή απάτης στις τραπεζικές συναλλαγές 9. Η επεξεργασία δεδοµένων από την «Τειρεσίας Α.Ε.» λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε τον Κανονισµό Επεξεργασίας εδοµένων (ΚΕ ), ο οποίος διαµορφώθηκε µε βάση τις αποφάσεις και τις κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, από την οποία και εγκρίθηκε. Αποδέκτες 10 των δεδοµένων των αρχείων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ είναι: - πιστωτικά ιδρύµατα- µέλη της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών 7 8 «Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Αρχή, τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας» Αποδέκτης είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, η δηµόσια αρχή ή υπηρεσία, ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός, στον οποίο ανακοινώνονται ή µεταδίδονται τα δεδοµένα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για τρίτο ή όχι. Αποδέκτες των πληροφοριών µπορεί να είναι και αλλοδαποί φορείς ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 5

7 - εταιρίες έκδοσης και διαχείρισης µέσων πληρωµών (πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών) - εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) - εταιρίες πρακτόρευσης επιχειρηµατικών απαιτήσεων (factoring) - φορείς δηµοσίου - νοµικά πρόσωπα που παρέχουν πίστη και ελέγχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή από άλλες κεντρικές τράπεζες κατά τους όρους της 2 ης Τραπεζικής Οδηγίας και του ν. 3601/2007. Βασικοί σκοποί της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ είναι η ανάπτυξη και λειτουργία πληροφοριακών συστηµάτων µε αποστολή: - την προαγωγή και προστασία του θεσµού της εµπορικής πίστης - την εξυγίανση των οικονοµικών συναλλαγών και συνεπώς, την οµαλή λειτουργία της αγοράς - τη συµβολή της στη µείωση των επισφαλειών και κατ επέκταση του κόστους δανεισµού προς όφελος του τραπεζικού συστήµατος και των συναλλασσοµένων - τον περιορισµό της υπερχρέωσης µέσω της ορθής εκτίµησης της φερεγγυότητας και της πιστοληπτικής ικανότητας των συναλλασσοµένων - τον περιορισµό της απάτης στης συναλλαγές που συνεπάγεται προστασία των πολιτών και αύξηση της εµπιστοσύνης της αγοράς - την προστασία των πολιτών που έχουν απολέσει προσωπικά έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο) από πιθανές απάτες εις βάρος τους. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 6

8 3. Σκιαγράφηση του τρόπου λειτουργίας των συστηµάτων πληροφοριών της «Τειρεσίας ΑΕ» Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρία εξειδικεύεται στη συγκέντρωση και διάθεση πληροφοριών που αναφέρονται στην οικονοµική συµπεριφορά επιχειρήσεων και ιδιωτών µέσω του Συστήµατος Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ)& Συστήµατος εδοµένων Υποθηκών- Προσηµειώσεων (ΣΥΠ) 11, καθώς και του Συστήµατος Συγκέντρωσης Χορηγήσεων (ΣΣΧ) 12, πληροφοριών που αφορούν σε ταυτότητες και διαβατήρια που έχουν κλαπεί ή απολεσθεί µέσω του Συστήµατος Ταυτοτήτων/ ιαβατηρίων που έχουν απωλεσθεί ή κλαπεί (ΣΤ ), καθώς και πληροφοριών σχετικά µε δόλια χρήση πιστωτικών καρτών µέσω του Συστήµατος Καταγγελθεισών Συµβάσεων Επιχειρήσεων (ΣΚΣΕ) Σύστηµα αθέτησης υποχρεώσεων (ΣΑΥ) και Σύστηµα εδοµένων Υποθηκών- Προσηµειώσεων (ΣΥΠ). Στα εν λόγω συστήµατα καταχωρούνται αρνητικά για τη φερεγγυότητα των υποκειµένων δεδοµένα. Συγκεκριµένα, στο Σύστηµα Οικονοµικής Συµπεριφοράς Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) καταχωρούνται δεδοµένα που αφορούν σε ακάλυπτες (σφραγισµένες) επιταγές, απλήρωτες κατά τη λήξη τους συναλλαγµατικές και γραµµάτια σε διαταγή, αιτήσεις πτωχεύσεων, αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτωχεύσεων λόγω µη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη, κηρυχθείσες πτωχεύσεις, διαταγές πληρωµής, προγράµµατα πλειστηριασµών ακινήτων, προγράµµατα πλειστηριασµών κινητών, τροπές προσηµειώσεων σε υποθήκες, κατασχέσεις και επιταγές βάσει Ν 1923, καταγγελίες συµβάσεων καρτών, καταγγελίες συµβάσεων χορηγήσεως καταναλωτικής πίστης και στεγαστικών δανείων, καθώς και διοικητικές κυρώσεις. 11 Το οποίο παλαιότερα καλούνταν «Σύστηµα εδοµένων Οικονοµικής Συµπεριφοράς (ΣΟΣ)». 12 Το οποίο παλαιότερα καλούνταν «Σύστηµα Συγκέντρωσης Κινδύνων (ΣΣΚ)». ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 7

9 Στο Σύστηµα Οικονοµικής Συµπεριφοράς Υποθηκών- Προσηµειώσεων (ΣΥΠ) καταχωρούνται δεδοµένα που αφορούν σε υποθήκες, προσηµειώσεις υποθηκών και τροπές προσηµειώσεων σε υποθήκες επί ακινήτων. Σκοπός του Συστήµατος Οικονοµικής Συµπεριφοράς Αθέτησης Υποχρεώσεων είναι η εκ µέρους των αποδεκτών των δεδοµένων εκτίµηση της φερεγγυότητας ιδιωτών και επιχειρήσεων, ενώ του Συστήµατος Οικονοµικής Συµπεριφοράς Υποθηκών- Προσηµειώσεων είναι η ενηµέρωση αναφορικά µε εµπράγµατα βάρη επί ακινήτων για φυσικά και νοµικά πρόσωπα. Οι πηγές άντλησης των δεδοµένων διαφοροποιούνται ανάλογα µε τις κατηγορίες των πληροφοριών. Όσον αφορά τις ακάλυπτες επιταγές, τις απλήρωτες κατά τη λήξη τους συναλλαγµατικές και τις καταγγελίες συµβάσεων καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης, πηγή άντλησης είναι οι τράπεζες. Όσον αφορά τις αποφάσεις που απορρίπτουν τις αιτήσεις πτωχεύσεως λόγω µη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη, τις κηρυχθείσες πτωχεύσεις, τις διαταγές πληρωµής και τις αιτήσεις και αποφάσεις συνδιαλλαγής (αρ. 99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα) πηγή άντλησης αποτελούν τα Πρωτοδικεία. Οι πληροφορίες για τα προγράµµατα πλειστηριασµών ακινήτων και κινητών αντλούνται από τα Ειρηνοδικεία. Οι πληροφορίες που αφορούν τις υποθήκες, τις προσηµειώσεις, καθώς και τις κατασχέσεις- επιταγές του Ν αντλούνται από τα Υποθηκοφυλακεία, ενώ, τέλος, οι διοικητικές κυρώσεις κατά παραβατών των φορολογικών νόµων αντλούνται από το Υπουργείο Οικονοµικών. Η επεξεργασία δεδοµένων από την Τειρεσίας Α.Ε. πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τον Κανονισµό Επεξεργασίας εδοµένων, στον οποίο προβλέπονται γενικές αρχές τήρησης του παραπάνω αρχείου 13. Έτσι, στα δεδοµένα που υπόκεινται σε επεξεργασία δεν περιλαµβάνονται ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, για τα οποία προβλέπεται αυξηµένη προστασία στο νόµο 2472/1997. Για παράδειγµα δεν καταχωρείται το γεγονός ότι κάποιος τελεί σε δικαστική συµπαράσταση, ούτε πληροφορίες σχετικά µε ποινικές καταδίκες και παραβάσεις. Σηµαντικό είναι, ότι η, µετά την ένταξη στο ΣΑΥ και ΣΥΠ ενός συγκεκριµένου δεδοµένου, εξέλιξη της οικονοµικής πράξης ή διαφοροποίηση της οικονοµικής συµπεριφοράς του υποκειµένου, στην οποία το δεδοµένο αυτό αφορά, δεν επηρρεάζει τη διατήρησή του στο σύστηµα, για παράδειγµα εάν εντάχθηκε το 13 Βλ. σχετικά Ιγγλεζάκη Ι., Προστασία προσωπικών δεδοµένων στο σύστηµα πληροφοριών «Τειρεσίας», σελ. 20, Α. Σινανιώτη- Μαρούδη/Ι. Φαρσαρώτα, Ηλεκτρονική Τραπεζική, ό.π., σελ. 225 επ.. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 8

10 δεδοµένο (πληροφορία) ότι µια επιταγή σφραγίστηκε διότι ήταν ακάλυπτη, αυτό διατηρείται στο σύστηµα, έστω και αν µεταγενέστερα (µετά την παρέλευση της προβλεπόµενης στο Νόµο προθεσµίας εµφάνισης της επιταγής προς πληρωµή) ο εκδότης της επιταγής εξόφλησε την εξ αυτής οικονοµική του υποχρέωση µε την αντίστοιχη συµπλήρωση του δεδοµένου. Και αυτό διότι η σφράγιση της επιταγής έλαβε χώρα και αποτελεί στοιχείο οικονοµικής συµπεριφοράς αντικειµενικού χαρακτήρα. Η εξέλιξη ή διαφοροποίηση αυτή θα εντάσσεται ως νέο δεδοµένο, σε άµεση συσχέτιση µε το αρχικό. Από την άλλη πλευρά, διαγραφή των δεδοµένων είναι δυνατή σε συγκεκριµένες µόνο περιπτώσεις, που προβλέπονται λεπτοµερώς στον Κανονισµό, ο οποίος αναφέρει και τα δικαιολογητικά που κάθε φορά απαιτούνται 14 ή αφορούν πληροφορίες που δεν ενδιαφέρουν πλέον από την άποψη εξυπηρέτησης των σκοπών του αρχείου. Τέλος, διόρθωση δεδοµένων πραγµατοποιείται εφόσον προκύπτει ότι τα στοιχεία είναι λανθασµένα και ελλιπή Σύστηµα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων (ΣΣΧ) Ένα ακόµα σύστηµα πληροφοριών που διατηρεί η Τειρεσίας Α.Ε. είναι το Σύστηµα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων 16, η λεγόµενη λευκή λίστα. Στο εν λόγω σύστηµα καταχωρούνται δεδοµένα που αφορούν σε ενήµερες οφειλές και οφειλές σε καθυστέρηση, ενώ σκοπός του είναι η εκ µέρους των αποδεκτών των δεδοµένων εκτίµηση της πιστοληπτικής ικανότητας των ιδιωτών και µικρών επιχειρήσεων. Τα δεδοµένα αυτά συγκεκριµένα αφορούν δάνεια τακτής λήξης (προσωπικά, καταναλωτικά, κεφάλαια κίνησης), δάνεια ανακυκλούµενης µορφής (ανοικτά, κεφάλαια κίνησης κλπ), δικαίωµα υπερανάληψης από καταθετικό λογαριασµό (overdrafts), πιστωτικές και εταιρικές κάρτες και στεγαστικά δάνεια και διαβιβάζονται στην Τειρεσίας Α.Ε. µε ηλεκτρονικά µέσα από τους φορείς, δηλαδή τα 14 Βλ. και Για παράδειγµα, σύµφωνα µε την παράγραφο του Κανονισµού ορίζεται ότι διαγραφή επιταγής από το αρχείο και διαγραφή ηµεροµηνίας λήξης µέτρου στέρησης βιβλιαρίου επιταγών, ανεξάρτητα από την παρέλευση ή µη της ταχθείσας ηµεροµηνίας, πραγµατοποιείται όταν πρόκειται για: 1. σφράγιση επιταγής από παραδροµή της τράπεζας, παρά την ύπαρξη επαρκών κεφαλαίων, 2. σφράγιση επιταγής λόγω ανάκλησης, παρά την ύπαρξη επαρκών κεφαλαίων, 2. επιταγή άτακτου εκδόσεως, 4. επιταγή για την οποία έχει αθωωθεί ο εκδότης µε βούλευµα ή δικαστική απόφαση για λόγους που ανάγονται στην εγκυρότητα του τίτλου και όχι λόγω εξόφλησης (ν. 240/1996), 5. επιταγή για την οποία έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κήρυξής της ανίσχυρης για οποιαδήποτε αιτία ή τελεσίδικη απόφαση µε την οποία βεβαιώνεται ότι το υποκείµενο δεν ανέλαβε εγκύρως υποχρέωση. 15 Βλ σχετ. 16 Παλαιότερα αποκαλούµενο Σύστηµα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 9

11 πιστωτικά ιδρύµατα, τις εταιρίες παροχής πιστώσεων και τις εταιρίες έκδοσης και διαχείρισης καρτών, οι οποίοι χορήγησαν τα σχετικά δάνεια/κάρτες. Τα δεδοµένα αυτά τηρούνται στο σύστηµα για πέντε χρόνια από την τελευταία µηνιαία ενηµέρωσή τους από τους φορείς 17, ενώ µεταβάλλονται όσο και όταν µεταβάλλονται τα υπόλοιπα των σχετικών χορηγήσεων. ιαγραφή δεδοµένου από το συγκεκριµένο αρχείο πραγµατοποιείται : α) σε περίπτωση δανείου ή κάρτας για την οποία έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση µε την οποία βεβαιώνεται ότι το υποκείµενο δεν ανέλαβε εγκύρως υποχρέωση από το συγκεκριµένο δάνειο ή την κάρτα 18 και β) σε περίπτωση µετάβασης µικρής επιχείρησης 19 στις µεσαίες ή µεγάλες επιχειρήσεις, µετά από σχετικά ενηµέρωση της Τειρεσίας Α.Ε. από το φορέα Αρχείο Ταυτοτήτων- ιαβατηρίων (ΣΤ ) «Τειρεσίας Α.Ε.» έχει ιδρύσει, επίσης, το Αρχείο Ταυτοτήτων- ιαβατηρίων 20, στο οποίο καταχωρούνται δηλώσεις πολιτών περί της κλοπής ή απώλειας ταυτοτήτων ή διαβατηρίων τους και η λειτουργία του οποίου έχει επικουρικό χαρακτήρα, καθώς δεν εξυπηρετεί τον κύριο σκοπό που είναι η ελαχιστοποίηση των κινδύνων από τη σύναψη πιστωτικών συµβάσεων και από τη δηµιουργία επισφαλών απαιτήσεων. Σκοπός της επεξεργασίας στην περίπτωση του εν λόγω αρχείου είναι η προστασία των παραπάνω φυσικών προσώπων από τυχόν παράνοµες σε βάρος τους ενέργειες µε τη χρήση των απολεσθέντων ταυτοτήτων ή διαβατηρίων, ενώ αποδέκτες των δεδοµένων είναι τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, οι εταιρίες χρηµατοδοτικών µισθώσεων, οι εταιρίες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων, οι εταιρίες έκδοσης και διαχείρισης µέσων πληρωµής και φορείς του δηµόσιου τοµέα. Οι σχετικές πληροφορίες διατηρούνται στο διηνεκές 21 καθώς δεν 17 Εξαιρούνται τα δεδοµένα χορηγήσεων των οποίων οι συµβάσεις λύθηκαν λόγω καταγγελίας, τα οποία µπορούν να τηρηθούν στο σύστηµα για τρία χρόνια από την τελευταία ενηµέρωσή τους από τους φορείς. 18 Σε περίπτωση έκδοσης δικαστικής απόφασης µε την οποία βεβαιώνεται ότι το υποκείµενο δεν ανέλαβε εγκύρως υποχρέωση από το συγκεκριµένο δάνειο ή κάρτα, τότε η σχετική πληροφορία συµπληρώνεται σχετικώς µε την ένδειξη «ακυρώθηκε». 19 Εταιρία, η οποία έχει ετήσιο κύκλο εργασιών µικρότερο από 2,5 εκατοµµύρια ευρώ. 20 Βλ. σχετικά την υπ αριθµ. 523/1999 απόφαση της Αρχής, µε την οποία κρίθηκε σύννοµη η δηµιουργία του εν λόγω αρχείου. 21 Εφόσον η σχετική δήλωση απώλειας/κλοπής δεν ανακληθεί και ενηµερωθεί σχετικά η Τειρεσίας Α.Ε.. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 10

12 υφίσταται λόγος χρονικού περιορισµού που να βασίζεται στην ανάγκη προστασίας των υποκειµένων των δεδοµένων Αρχείο Καταγγελθεισών Συµβάσεων Επιχειρήσεων (ΣΚΣΕ) Ένα ακόµη αρχείο, το οποίο δηµιούργησε η Τειρεσίας Α.Ε. και γνωστοποίησε στην Αρχή, είναι το Αρχείο επιχειρήσεων των οποίων οι συµβάσεις για αποδοχή καρτών έχουν καταγγελθεί, δηλαδή των συµβάσεων που καταρτίζονται µεταξύ τραπεζών και επιχειρήσεων που πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες και οι οποίες αποδέχονται πιστωτικές κάρτες για την εξόφληση µέσω αυτών του αντιτίµου. Οι καταγγελίες σχετίζονται µε λόγους που αφορούν στην αθέτηση των όρων των συµβάσεων των συναλλαγών, όπως αποδοχή καρτών που έχουν δηλωθεί ως απολεσθείσες, εικονικές συναλλαγές, αυτοχρηµατοδότηση κ.λ.π. 22, ενώ δεν καταγράφεται καµία πληροφορία που αφορά στις αγορές µέσω καρτών (λ.χ. είδος προιόντος, τιµή, κλπ.) και στους κατόχους αυτών. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Αρχή έκρινε ως νόµιµη τη δηµιουργία και λειτουργία του αρχείου µε την υπ αριθµ. 6/2006 απόφασή της που εξέδωσε σχετικά 23. Σκοπός του αρχείου είναι η ενίσχυση της πίστης και η εξυγίανση των συναλλαγών µέσω της παροχής της δυνατότητας στους αποδέκτες του να αξιολογούν τους κινδύνους που απορρέουν από 22 -Αποδοχή καρτών, οι οποίες έχουν προηγουµένως δηλωθεί ως απολεσθείσες ή κλαπείσες. -Αποδοχή καρτών που δεν έχουν χορηγηθεί από το Φορέα ή από αντίστοιχο Φορέα του εξωτερικού (π.χ. παραχαραχθείσες ή παραποιηµένες κάρτες). - ιενέργεια ή πληκτρολόγηση πραγµατικών ή εικονικών συναλλαγών χωρίς την εξουσιοδότηση του κατόχου. -Παραβίαση όρων της Σύµβασης Συνεργασίας µεταξύ της επιχείρησης και του Φορέα για την αποδοχή των καρτών, οι οποίοι δεν περιλαµβάνονται στους υπόλοιπους κωδικούς. -Επιχειρήσεις που θεωρούνται ότι είναι Κοινά Σηµεία Πώλησης, (Common Point of Purchase) δηλαδή επιχειρήσεις στις οποίες έχουν παρατηρηθεί φαινόµενα υποκλοπής στοιχείων καρτών. -Ξέπλυµα χρήµατος (Laundering). -Επιχειρήσεις που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση, έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή δε λειτουργούν για οποιονδήποτε λόγο ή έχουν λυθεί. -Αλλοίωση των ποσών των συναλλαγών στα χρεωστικά δελτία που εκδίδονται κατά τις συναλλαγές. -Αυτοχρηµατοδότηση. Πρόκειται για δηµιουργία εικονικών συναλλαγών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό συγγενικών προσώπων. -Σπάσιµο συναλλαγών (π.χ. έκδοση περισσοτέρων του ενός χρεωστικών δελτίων για µία συναλλαγή, ώστε το συνολικό ποσό της συναλλαγής να διαιρείται σε µικρότερα ποσά που δεν υπερβαίνουν το όριο της επιχείρησης για συναλλαγές µε κάρτες χωρίς έγκριση). -Ανακριβείς αιτήσεις χορήγησης κάρτας που διαβιβάζονται από την επιχείρηση στο Φορέα, στα πλαίσια της µεταξύ τους συνεργασίας. -Ανακριβής αίτηση συνεργασίας της επιχείρησης προς τον Φορέα. Πρόκειται για αίτηση συνεργασίας, η οποία εµπεριέχει ανακριβή ή ψευδή στοιχεία. -Πραγµατοποίηση συναλλαγών, µε επίκληση εικονικής έγκρισης. -Υπέρογκος αριθµός αντιλογισµών (charge backs) / αµφισβητήσεων συναλλαγών. 23 Βλ. σχετικά ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 11

13 τη σύναψη σύµβασης µε συγκεκριµένη επιχείρηση, καθώς και η ενίσχυση της ασφαλούς διακίνησης και χρήσης των καρτών ως µέσων πληρωµής. Τα δεδοµένα διαβιβάζονται στην «Τειρεσίας Α.Ε.» από τα πιστωτικά ιδρύµατα και διατίθενται στις υπηρεσίες των πιστωτικών ιδρυµάτων και των εταιριών έκδοσης και διαχείρισης µέσων πληρωµών (πιστωτικών και χρεωστικών καρτών), που είναι αρµόδιες για τη σύναψη συµβάσεων για την αποδοχή καρτών µε τις επιχειρήσεις. Ο χρόνος παραµονής των στοιχείων των επιχειρήσεων στο αρχείο ορίζεται σε πέντε έτη από την ηµεροµηνία της καταγγελίας. Μετά την πάροδο των πέντε ετών τα δεδοµένα του αρχείου διαγράφονται αυτόµατα Σύστηµα Βαθµολόγησης Συναλλακτικής Συµπεριφοράς Με επιστολή του προς την Αρχή την 1 η Ιουλίου 2009, ο Πρόεδρος του.σ. της Τειρεσίας Α.Ε. γνωστοποίησε την προσπάθεια ανάπτυξης ενός συστήµατος βαθµολόγησης της συναλλακτικής συµπεριφοράς (behaviour scoring) µε βάση τα δεδοµένα των αρχείων της Τειρεσίας, αλλά µε προδιαγραφές και παραµέτρους που θα τίθενται από τις τράπεζες. Το εν λόγω σύστηµα θα βαθµολογεί σε δεδοµένη κλίµακα, η οποία θα εντάσσεται στο σύστηµα αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου (credit scoring) της κάθε τράπεζας και θα συναξιολογείται µε τα λοιπά δεδοµένα που αυτή χρησιµοποιεί. Υποστηρίζεται ότι το εν λόγω σύστηµα δε θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα επεξεργασία, ούτε την πρόσβαση των τραπεζών στα αρχεία δεδοµένων της Τειρεσίας Α.Ε.. Οι τράπεζες θα συνεχίσουν να αξιολογούν τους πιστωτικούς κινδύνους που αναλαµβάνουν ή έχουν ήδη αναλάβει µε βάση την πρωτογενή διαθέσιµη πληροφόρηση. Συγχρόνως, όµως, θα έχουν τη δυνατότητα να επανελέγχουν την αποτελεσµατικότητα των παραµέτρων του συστήµατος βαθµολόγησης και να διορθώνουν ή να προσαρµόζουν αυτές στις εκάστοτε συνθήκες. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση το σύστηµα αυτό αποτελεί ένα αποφασιστικό βήµα προς τη δικαιότερη κατανοµή των επιτοκιακών επιβαρύνσεων στους πολίτες, καθότι µέχρι τώρα ο αναλαµβανόµενος από τις τράπεζες πιστωτικός κίνδυνος, ο οποίος δεν µπορεί να εξατοµικευτεί ή να κατηγοριοποιηθεί, αντισταθµίζεται µε τον ίδιο τρόπο τόσο για το συνεπή όσο και για τον ασυνεπή πελάτη. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 12

14 Η συγκεκριµένη πρακτική αξιολόγησης της φερεγγυότητας των συναλλασσοµένων µε την εκτίµηση του πιστωτικού κινδύνου σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση εφαρµόζεται από παρόµοιους φορείς του εξωτερικού ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 4.1. Η συνταγµατική κατοχύρωση Σύµφωνα µε το άρθρο 9Α του Συντάγµατος, «καθένας έχει δικαίωµα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως, µε ηλεκτρονικά µέσα των προσωπικών του δεδοµένων, όπως νόµος ορίζει. Η προστασία των προσωπικών δεδοµένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και λειτουργεί, όπως νόµος ορίζει». Η συνταγµατική κατοχύρωση του ατοµικού δικαιώµατος της προστασίας του ατόµου έναντι της συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης, µε συµβατικές ή ηλεκτρονικές µεθόδους, των προσωπικών του δεδοµένων 25, δηλώνει την επίγνωση των κινδύνων που προκαλεί η εξέλιξη της τεχνολογίας και ιδιαίτερα αναδεικνύει την ιδιαίτερη σηµασία του δικαιώµατος κάθε ανθρώπου να περιορίζει τη χρήση των πληροφοριών που τον αφορούν ως προϋπόθεση της άσκησης άλλων θεµελιωδών δικαιωµάτων του, ως προϋπόθεση, δηλαδή, για την ελεύθερη ανάπτυξη και δράση του ανθρώπου µέσα σε µια κοινωνία, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 26. Με άλλα λόγια κατοχυρώνεται ο χώρος του ατόµου µέσα στον οποίο αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του. 24 Βλ. Ιγγλεζάκη Ι., Προστασία προσωπικών δεδοµένων στο σύστηµα πληροφοριών «Τειρεσίας», 2006, σελ. 22, του ιδίου, Το νοµικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εµπορίου, Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 211 επ.. 25 Βλ. Ιγγλεζάκη Ι., Ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, ό.π., σελ. 56 επ.. 26 Βλ. Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων (Μια συµβολή στην ερµηνεία του Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα»), Αθήνα-Κοµοτηνή 2002, 93 επ., Ιγγλεζάκη Ι., Ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, ό.π., σελ. 56 και 59 επ., Μήτρου Λ., Προστασία προσωπικών δεδοµένων: Ένα νέο δικαίωµα, σε.θ.τσάτσο/ευ.β.βενιζέλο/ξ.ι.κοντιάδη (επιµ.), Το Νέο Σύνταγµα, Πρακτικά Συνεδρίου για το αναθεωρηµένο Σύνταγµα του 1975/1986/2001, Αθήνα 2001, σελ. 85 και 90 επ... ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 13

15 Το παραπάνω δικαίωµα προστασίας των προσωπικών δεδοµένων αφορά κατά βάση το δικαίωµα της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης ή του πληροφοριακού αυτοκαθορισµού ή αυτοπροσδιορισµού, το οποίο είναι το δικαίωµα του ατόµου να µην καθίσταται πληροφοριακό αντικείµενο και να αποφασίζει για την παροχή και τη χρήση των προσωπικών του πληροφοριών. Το δικαίωµα της πληροφορικής αυτοδιάθεσης αποτελεί εξειδίκευση 27 του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγµατος για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και τη συµµετοχή στα κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά δρώµενα και συνδέεται µε τα άρθρα 2 παρ. 1 και 9 παρ. 1 εδ. β, αφού κατοχυρώνει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και θωρακίζει τον ιδιωτικό βίο 28. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το άρθρο 9Α Συντ. κατοχυρώνει το δικαίωµα προστασίας της ιδιωτικής ζωής όχι ως δικαίωµα στη µόνωση του ατόµου, σύµφωνα µε την παραδοσιακή άποψη που εξίσωνε το εν λόγω δικαίωµα µε τη δυνατότητα της µονώσεως 29. Αντιθέτως, το Σύνταγµα θέτει στο επίκεντρο της προστασίας την ιδιωτική ζωή, όπως αυτή νοείται στη σηµερινή, σύγχρονη κοινωνία των πληροφοριών, στην οποία είναι αδύνατη η πλήρης αποµόνωση το ατόµου και ο αποσυσχετισµός του από το κοινωνικό γίγνεσθαι και τις κοινωνικές σχέσεις. Το δικαίωµα της ιδιωτικής ζωής αποτελεί την αξίωση του ατόµου να αποκρούει τις προσβολές στην ιδιωτική του σφαίρα, οι οποίες θίγουν τη δυνατότητά του να µην αποκαλύπτει ορισµένες πτυχές αυτής, όπου το κρίνει αναγκαίο και, συνακόλουθα, τη δυνατότητα ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του. Το δικαίωµα αυτό υπόκειται, πάντως, όπως όλα τα συνταγµατικά δικαιώµατα, σε περιορισµούς, οι οποίοι οφείλουν να είναι αντικειµενικοί, να δικαιολογούνται από λόγους γενικότερου συµφέροντος, να είναι αναγκαίοι και πρόσφοροι και να µην αναιρούν τον πυρήνα του δικαιώµατος 30. Η συνταγµατική προστασία των προσωπικών δεδοµένων δε συνεπάγεται, συνεπώς, την απόλυτη απαγόρευση της συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης αυτών 31, 27 Βλ. Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 69 επ., Ιγγλεζάκη Ι., Ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, ό.π., σελ. 52 επ., Μήτρου Λ., Προστασία προσωπικών δεδοµένων, Ένα νέο δικαίωµα, ό.π., σελ. 86, Χρυσόγονο Κ., Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα, 3 η έκδοση, 2006, σελ Βλ. σχετικά Σαατζίδου- Παντελιάδου Ελ., Νέοι κανόνες δικαίου στο πλαίσιο της Νέας Οικονοµίας, Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς, Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 50 επ.. 29 Βλ. σχετικά Μαυριά Κ., Το συνταγµατικό δικαίωµα ιδιωτικού βίου, Αθήνα Κοµοτηνή, 1982, σελ. 40, Μιχαηλίδη- Νουάρου Γ., Ιδιωτικός βίος και ελευθερία του τύπου, ΤοΣ 1983, σελ., 375 επ. 30 Βλ. Μάνεση Α., Συνταγµατικά δικαιώµατα, α ατοµικές ελευθερίες, Θεσσαλονίκη 1981, σελ. 76 επ.. 31 Βλ. όµως Ψυχοµάνη Σ., Τραπεζικές δραστηριότητες αµφισβητήσιµης νοµιµότητας, Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2002, σελ. 40, όπου υποστηρίζει ότι: «πραγµατική προστασία του θεµελιώδους δικαιώµατος του κάθε ανθρώπου να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του (άρθρο 5 1 Συντ.) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14

16 ούτε και την οριοθέτηση ενός απαραβίαστου πυρήνα της ιδιωτικής σφαίρας, όπως γινόταν δεκτό στο πλαίσιο της ερµηνείας της διάταξης του άρθρου 9 1 εδ. β Συντ 32. Αντιθέτως, η παραπάνω προστασία έχει το νόηµα ότι καθιερώνει την υποχρέωση του νοµοθέτη να διαµορφώσει ένα περιοριστικό θεσµικό πλαίσιο, µέσα στο οποίο καθίσταται θεµιτή η επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων 33. Αυτό, εξάλλου, γίνεται σαφές από την ίδια τη διατύπωση του άρθρου 9Α, στο οποίο προβλέπεται επιφύλαξη υπέρ του νόµου Ο νόµος 2472/1997 Ο ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήµερα, αποτελεί σύνολο ειδικών νοµοθετικών ρυθµίσεων µε τις οποίες θεσπίζονται οι προϋποθέσεις της νόµιµης επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µε σκοπό την προστασία των δικαιωµάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής. Με την παραπάνω νοµοθετική ρύθµιση η Ελλάδα ανταποκρίθηκε στο «αίτηµα των καιρών» και συµµορφώθηκε προς τις διεθνείς και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της. Η ειδική νοµοθετική ρύθµιση στηρίζεται στο σύστηµα των ουσιαστικών και τυπικών προϋποθέσεων της νοµιµότητας της επεξεργασίας, στο σύστηµα των δικαιωµάτων του υποκειµένου των δεδοµένων και των εγγυήσεων για την προστασία του και στο σύστηµα του θεσµικού ελέγχου µε την ίδρυση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών εδοµένων. Όσον αφορά τις προϋποθέσεις νοµιµότητας της επεξεργασίας, αυτές διαµορφώνονται ανάλογα µε τη βασική διάκριση των δεδοµένων σε απλά και ευαίσθητα. Όσον αφορά τα απλά προσωπικά δεδοµένα (στα οποία, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, περιλαµβάνονται και τα δεδοµένα οικονοµικής συµπεριφοράς) ο νόµος καθιερώνει στα άρθρα 4 έως 10 τις προϋποθέσεις 35 νοµιµότητας της επεξεργασίας τους. Αυτές συγκροτούνται από τον προσδιορισµό της βάσης νοµιµότητας της επεξεργασίας µε την καθιέρωση της αρχής της απαγόρευσης της επεξεργασίας (εκτός προσφέρει µόνον (... ) η γενική απαγόρευση της συλλογής προσωπικών δεδοµένων, που είναι ικανή να επιτρέψει την επεξεργασία σε τέτοια έκταση, ώστε να σκιαγραφείται σε βαθµό προχωρηµένης πληρότητας ένας τοµέας, µια πλευρά της προσωπικής ζωής- κοινωνικής, περιουσιακής, οικονοµικής κλπ.- του καθενός». 32 Βλ. σχετικά αγτόγλου Π., Συνταγµατικό δίκαιο- Ατοµικά δικαιώµατα, τ. Α, Αθήνα 1991, σελ. 324, Ιγγλεζάκη Ι., Ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, ό.π., σελ Βλ. σχετικά Χρυσόγονου Κ., Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα, (β έκδ.) Αθήνα 2002, σελ Βλ. Σωτηρόπουλου Β., Η συνταγµατική προστασία των προσωπικών δεδοµένων, Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 79 επ.. 35 Βλ. άρθρα 6-9, 16,17 και 25 επ. της Οδηγίας. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 15

17 αν συντρέχει η συγκατάθεση του υποκειµένου ή άλλη εξαιρετική περίπτωση που νοµιµοποιεί την επεξεργασία), τις αρχές που διέπουν τη νοµιµότητα της επεξεργασίας και την ειδική προυπόθεση της γνωστοποίησης κάθε επεξεργασίας ή αρχείου δεδοµένων στην Αρχή 36. Ακόµη, µε ειδικές διατάξεις ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις της διασύνδεσης αρχείων και της διασυνοριακής ροής δεδοµένων που αποτελούν ειδικές µορφές επεξεργασίας. Με την έναρξη ισχύος του ν. 2472/ , η οποία ολοκληρώθηκε µε την έναρξη λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Προσωπικών εδοµένων 38, ήταν σαφές πως η λειτουργία της «Τειρεσίας Α.Ε.» θα ήταν νόµιµη, εφόσον πληρούσε τις προϋποθέσεις που έτασσε ο νόµος. Στο πλαίσιο αυτό τέθηκαν µια σειρά από ζητήµατα σχετικά µε τη νοµιµότητα της επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων από την Τειρεσίας Α.Ε. σύµφωνα µε το νόµο αυτό και ειδικότερα το αν είναι η νόµιµη η επεξεργασία δεδοµένων χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειµένου, καθώς και ζητήµατα σχετικά µε το ποια προσωπικά δεδοµένα µπορούν να καταχωρούνται στην εν λόγω βάση δεδοµένων, το σκοπό επεξεργασίας, το χρόνο διατήρησης τους, την προέλευση και τους αποδέκτες τους, αλλά και τα δικαιώµατα των υποκειµένων τους. Ζητήµατα σχετικά µε τα παραπάνω απασχόλησαν και τη νοµολογία των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων 39. Πάντως, από τη µελέτη των σχετικών αποφάσεων καθίσταται σαφές ότι στηρίζονται στις αντίστοιχες αποφάσεις της Αρχής, ιδίως όσον αφορά τη νοµιµότητα της σύστασης και λειτουργίας του αρχείου της Τειρεσίας Α.Ε., καθώς και ότι σηµείο αντιπαράθεσης αποτέλεσε κυρίως η συλλογή και η διαβίβαση στις τράπεζες και τους λοιπούς αποδέκτες τους προσωπικών δεδοµένων, τα οποία ήταν ανακριβή ή αναληθή Για την υποχρέωση γνωστοποίησης όλων των αρχείων ως «εργαλείο διαπαιδαγώγησης» βλ. Μήτρου Λ., Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών εδοµένων, ό.π., σελ Βλ. άρθρο 26 ν. 2472/1997, σύµφωνα µε το οποίο η ισχύς των άρθρων 15,16,17,18 και 20 αρχίζει µε τη δηµοσίευση του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ η ισχύς των λοιπών διατάξεων αρχίζει από την κατά το άρθρο 25 έναρξη λειτουργίας της Αρχής. 38 Ως χρόνος έναρξης της λειτουργίας της Αρχής ορίσθηκε η Βλ. Αρµαµέντου Π.- ΣωτηρόπουλουΒ., Προσωπικά δεδοµένα (Ερµηνεία ν. 2472/1997), 2005, σελ Βλ. ΕφΑθ 753/2005, ΕπισκΕ 2005, σελ. 760 επ., µε παρατηρήσεις Παµπούκη Κ και Ιγγλεζάκη Ι., ΕφΑθ 147/2005, ΕπισκΕ 2005, σελ. 168 επ., µε παρατηρήσεις Παµπούκη Κ και Ιγγλεζάκη Ι., ΕφΑθ 3833/2003, ΝοΒ 2004, σελ. 247, ΕφΑθ 4786/2002 ό.π., ΜονΠρΘες 2950/2002, ΜοΒ 2002, σελ. 50, ΠολΠρΑθ 4677/2001, ΕΕµπ 2001, σελ. 566, ΜΠρΑθ 373/2004, ΝοΒ 2004, σελ. 1230, ΜονΠρΑθ 7363/2002 (αδηµ.), 10775/2002 (αδηµ.), 37472/1999 (αδηµ.), 17624/1999 (αδηµ.), 17405/1999 (αδηµ.), 2928/1998 (αδηµ.), 15972/1997 (αδηµ.), ΣυµβΑΠ 793/2003, ΝοΒ 2004, σελ. 297, ΣυµβΠληµΑθ 1001/2002, Ποιν ικ 2002,σελ Βλ. Ιγγλεζάκη Ι., Προσβολή προσωπικότητας και παραβίαση προσωπικών δεδοµένων από διαβίβαση ανακριβών δεδοµένων στο σύστηµα πληροφοριών «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ», Παρατηρήσεις στην ΕφΘες 147/2005, σελ. 179 επ., επίσης βλ. Έκθεση της Αρχής 2002, σελ. 38 επ.. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 16

18 4.3. Προϋποθέσεις εφαρµογής του Ν.2472/1997 Πριν προβούµε στην εξέταση των ζητηµάτων ουσίας, σκόπιµο είναι να ερευνήσουµε το πεδίο εφαρµογής του ν. 2472/1997. Ως αποδέκτης των επιταγών και υποχρεώσεων του νόµου ορίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, δηλαδή το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή ή υπηρεσία, που καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδοµένων (άρθρο 2 περ. ζ ). Όταν ο σκοπός και ο τρόπος της επεξεργασίας καθορίζονται µε διατάξεις νόµου ή κανονιστικές διατάξεις εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή του καθορίζονται αντίστοιχα από το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο 41. Αντίθετα, ο εκτελών την επεξεργασία, ο οποίος επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασµό τρίτου, όπως συµβαίνει λ.χ. στην περίπτωση της ανάθεσης της επεξεργασίας σε τρίτους (outsourcing), δεν έχει την ίδια νοµική αντιµετώπιση, αλλά βαρύνεται µε την υποχρέωση τήρησης του απορρήτου της επεξεργασίας, την υποχρέωση επιλογής κατάλληλου προσωπικού και λήψης µέτρων ασφάλειας δεδοµένων 42. Το εδαφικό πεδίο εφαρµογής του ν. 2472/1997 προσδιορίζεται σύµφωνα µε ορισµένα κριτήρια (άρθρο 3 3). Ειδικότερα, ο νόµος εφαρµόζεται α) όταν η εγκατάσταση του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία βρίσκεται στην Ελλάδα ή σε τόπο που εφαρµόζεται το ελληνικό δίκαιο, β) όταν η επεξεργασία αφορά υποκείµενα εγκατεστηµένα στην ελληνική επικράτεια και γ) όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ο οποίος είναι εγκατεστηµένος σε έδαφος τρίτης χώρας, προσφεύγει σε µέσα επεξεργασίας δεδοµένων ευρισκόµενος στην ελληνική επικράτεια. Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρµογή και στην περίπτωση όπου αποδέκτες των πληροφοριών της Τειρεσίας Α.Ε. είναι αλλοδαποί φορείς. Ο Κανονισµός Επεξεργασίας εδοµένων της Τειρεσίας Α.Ε. αναφέρει ότι οι αποδέκτες των δεδοµένων µπορεί να είναι εγκατεστηµένοι και σε άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε.. Όσον αφορά τη διαβίβαση πληροφοριών σε χώρες εκτός της ΕΕ ισχύουν αυστηρότεροι κανόνες, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν. 2472/ Βλ. Αρµαµέντου- Σωτηρόπουλου, Προσωπικά δεδοµένα- Ερµηνεία κατ άρθρο, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2008, ό.π., σελ. 82 επ.. 42 Βλ. Ιγγλεζάκη Ι., Το νοµικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εµπορίου, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 222 επ.. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 17

19 Αναφορικά µε το αντικειµενικό πεδίο εφαρµογής του ν. 2472/1997 ανακύπτουν κρίσιµα ζητήµατα. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 1, οι διατάξεις του νόµου εφαρµόζονται στην εν όλω ή εν µέρει αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία, καθώς και στη µη αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαµβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε αρχείο. Η έννοια της επεξεργασίας έχει θεµελιώδη σηµασία στην προστασία προσωπικών δεδοµένων και ορίζεται στο νόµο ως η πραγµατοποίηση εργασίας ή σειράς εργασιών µε ή χωρίς τη βοήθεια αυτοµατοποιηµένων µεθόδων, δηλαδή µε χρήση προγραµµατιζόµενων συστηµάτων επεξεργασίας δεδοµένων 43, από το ηµόσιο ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο (άρθρο 2 περ. δ ) Ο νοµοθέτης παραθέτει έναν ενδεικτικό κατάλογο εργασιών ως ειδικότερων φάσεων της επεξεργασίας δεδοµένων, στον οποίο περιλαµβάνεται καταρχήν, η συλλογή ως η πρωταρχική φάση της εύρεσης πληροφοριών, η καταχώριση, ως το στάδιο που έπεται της συλλογής, η οργάνωση, η οποία είναι ειδική µορφή καταχώρισης δεδοµένων, η διατήρηση ή αποθήκευση, µε την οποία αποκτά διάρκεια η καταχώριση, και περαιτέρω, µια σειρά άλλων ειδικότερων εργασιών, όπως είναι η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε µορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασµός, η διασύνδεση, η δέσµευση, η διαγραφή και η καταστροφή 44. Ο ν. 2472/1997 δε βρίσκει εφαρµογή σε όλες τις περιπτώσεις επεξεργασίας δεδοµένων. Ειδικότερα αντικείµενο ρύθµισης του νόµου αποτελούν τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, ενώ η επεξεργασία πληροφοριών που δεν αναφέρονται σε πρόσωπα αποκλείεται από το πεδίο εφαρµογής του 45. Εν προκειµένω, οι πληροφορίες που αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας από την Τειρεσίας Α.Ε. και αφορούν φυσικά πρόσωπα εµπίπτουν στην έννοια των προσωπικών δεδοµένων, καθ ότι προσωπικά δεδοµένα, σύµφωνα µε το νόµο (άρθρο 2 περ. α σε συνδ. περ. γ ν. 2472/1997), είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε ένα πρόσωπο- υποκείµενο των δεδοµένων, δηλαδή σε ένα φυσικό πρόσωπο, στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή µπορεί να εξακριβωθεί. Στα 43 Στην περίπτωση του συστήµατος Τειρεσίας Α.Ε., η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων πραγµατοποιείται µέσω συστηµάτων υπολογιστών, οπότε δεν τίθεται θέµα ως προς την ένταξή της ή µη στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2472/1997. Συγκεκριµένα, η τήρηση του αρχείου γίνεται µε αυτοµατοποιηµένες µεθόδους, ενώ η διαβίβαση των δεδοµένων στους αποδέκτες γίνεται είτε µε διασύνδεση των συστηµάτων πληροφορικής είτε µε ανακοίνωση των στοιχείων που περιλαµβάνονται στο ηλεκτρονικό αρχείο της Τειρεσίας Α.Ε. από τα τερµατικά που περιέχουν πρόσβαση στο αρχείο 44 Βλ. Αρµαµέντου- Σωτηρόπουλου, Προσωπικά δεδοµένα, ό.π., σελ. 48 επ.. 45 Βλ. Ιγγλεζάκη Ι., Ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, ό.π., σελ. 64, Αρµαµέντου- Σωτηρόπουλου, Προσωπικά δεδοµένα, ό.π., σελ. 23 επ.. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 18

20 προσωπικά δεδοµένα εµπίπτουν πληροφορίες που αφορούν τις ειδικότερες πτυχές της προσωπικότητας ενός ατόµου (λ.χ. όνοµα, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση κλπ.), αλλά και πληροφορίες που αφορούν το εισόδηµα και την περιουσιακή κατάσταση του υποκειµένου, στα οποία εντάσσονται ιδίως τα στοιχεία της πιστοληπτικής ικανότητας. Αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι, σύµφωνα µε την Αρχή, στα προσωπικά δεδοµένα που περιλαµβάνονται εν γένει στην οικονοµική κατάσταση του προσώπου εντάσσονται οι κατηγορίες δεδοµένων που αφορούν έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, επενδύσεις, απολογισµός εξόδων, δάνεια, υποθήκες, πιστώσεις, επιδόµατα, εργασιακά προνόµια, επιχορηγήσεις, δεδοµένα ασφάλισης, σύνταξη γήρατος, αγαθά και υπηρεσίες που προσφέρονται στο άτοµο ή που προσφέρει το άτοµο, τραπεζικοί λογαριασµοί, πιστωτικές κάρτες, κληρονοµία, αποζηµίωση 46. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο νόµος δε διακρίνει ανάµεσα σε πληροφορίες που αφορούν την ιδιωτική ζωή ενός φυσικού προσώπου και σε στοιχεία που εντάσσονται στη σφαίρα της δηµόσιας εικόνας,καθώς και της σχετικής δραστηριότητάς του. Συνεπώς, η δεύτερη κατηγορία πληροφοριών, στην οποία ανήκουν και ορισµένες από τις πληροφορίες οικονοµικής φύσεως που είναι αντικείµενο επεξεργασίας από το σύστηµα πληροφοριών της Τειρεσίας Α.Ε., δεν αποκλείεται από την εφαρµογή του 2472/ Ακόµα, στο πεδίο εφαρµογής του νόµου εµπίπτουν, σύµφωνα µε τον ορισµό που δίνεται αναφορικά µε τα προσωπικά δεδοµένα, τα δεδοµένα που αφορούν φυσικά πρόσωπα, και, συνεπώς, εξαιρούνται όσα αφορούν νοµικά πρόσωπα, και ειδικότερα, εταιρίες 48. Στην ελληνική έννοµη τάξη, τα νοµικά πρόσωπα προστατεύονται µε βάση την διάταξη του άρθρου 57 ΑΚ 49.Ωστόσο, όταν υφίσταται συσχετισµός µε φυσικά πρόσωπα, τα δεδοµένα των νοµικών προσώπων αποκτούν σηµασία για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων. Στο σύστηµα πληροφοριών Τειρεσίας Α.Ε. καταχωρούνται πληροφορίες που αφορούν και νοµικά πρόσωπα. Εποµένως, η επεξεργασία δεδοµένων νοµικών προσώπων εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του 46 Βλ. Έντυπο 2.0, Γνωστοποίηση τήρησης αρχείου προσωπικών δεδοµένων, «www.dpa.gr». 47 Βλ. όµως ΣυµβΠληµΑθ 1001/2002, ΠοινΧρ 2003, σελ. 113 επ., επίσης, Ανδρουλάκη Ν., Ιδιωτική Γνωµοδότηση, ΠοινΧρ 2001, σελ. 278 επ., όπου υποστηρίζεται ότι «η από µέρους ενός υποκειµένου που µετέχει ενεργά στην οικονοµική ζωή, έκδοση ακάλυπτων επιταγών ή έκδοση σε βάρος του δικαστικών διαταγών πληρωµής, αλλά και η µη πληρωµή συναλλαγµατικών που αφήνονται έτσι να διαµαρτυρηθούν, δεν αποτελούν δεδοµένα της ιδιωτικής ζωή, αλλά και εντελώς αντίθετα στοιχεία της δηµόσιας κοινωνικής παράστασης και δράσης του εν λόγω υποκειµένου, που έχουν ζωτικό ενδιαφέρον για εκείνους που συναλλάσσονται µαζί του». 48 Βλ. Ιγγλεζάκη Ι., Ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, ό.π., σελ Βλ. ΣτΕ 884/2005, /νη 2006/1705 και ΠολΠρΑθ 3058/2003, Α ηµοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΕΤΡΑΞΧΡ 2000/891. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 19

21 νόµου, όταν σε τελική ανάλυση αφορά φυσικά πρόσωπα. Αυτό συµβαίνει, κατ αρχήν, στην περίπτωση των προσωπικών εταιριών, στις οποίες εταίροι είναι ιδίως φυσικά πρόσωπα που ευθύνονται προσωπικά για τα χρέη της εταιρίας, καθώς επίσης και στις πληροφορίες που αφορούν αποκλειστικό µέτοχο µιας µονοπρόσωπης ΑΕ ή ΕΠΕ, για τον οποίο γεννώνται συνέπειες λόγω της ιδιότητάς του αυτής, ή για τους εταίρους, στην περίπτωση που συντρέχει λόγος αυτοτέλειας του νοµικού προσώπου. Επιπλέον, η επεξεργασία δεδοµένων νοµικών προσώπων αφορά και τους διευθύνοντες συµβούλους ή τους νόµιµους εκπροσώπους της ανώνυµης εταιρίας, καθώς και τους διαχειριστές των ΕΠΕ. Στις περιπτώσεις αυτές, η επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα νοµικών προσώπων εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2472/1997, ενώ δεν αποκλείεται η επέκταση της προστασίας που παρέχει ο νόµος και στα νοµικά πρόσωπα, εφόσον συντρέχει ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας ή τρίτου από παράνοµη επεξεργασία δεδοµένων και θεµελιώνεται προσβολή προσωπικότητας µε βάση τις γενικές διατάξεις στην πίστη, φήµη, υπόληψη και επαγγελµατική δραστηριότητά τους Βλ. Ιγγλεζάκη Ι., Προστασία προσωπικών δεδοµένων στο σύστηµα πληροφοριών «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ», 2006, σελ. 38 και ΠολΠρΑθ 3058/2003, ΕΤρΑξΧρ 2003, σελ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20

22 5. Το σύστηµα των ουσιαστικών προϋποθέσεων της νοµιµότητας της επεξεργασίας Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων καταρχήν απαγορεύεται, συνεπώς είναι παράνοµη. Είναι σαφές, λοιπόν, πως στην περίπτωση σύγκρουσης των δύο αγαθών, της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων από τη µία προς ικανοποίηση του δικαιώµατος της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης και της πληροφοριακής ελευθερίας από την άλλη, πρόθεση του νοµοθέτη είναι να διαφυλάξει το πρώτο ενόψει των κινδύνων από την ανάπτυξη της πληροφοριακής τεχνολογίας 51. Ο παράνοµος χαρακτήρας της επεξεργασίας αίρεται µόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 του νόµου. Στη διάταξη αυτή ορίζεται η συγκατάθεση 52 ως βασική προυπόθεση νοµιµότητας 53, η οποία αποτελεί εκδήλωση του δικαιώµατος της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης του ατόµου να ορίζει το ίδιο αν τα προσωπικά του δεδοµένα θα τύχουν επεξεργασίας. Η συγκατάθεση πρέπει να είναι ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βούλησης 54, η οποία εκφράζεται µε τρόπο σαφή και µε την οποία το υποκείµενο των δεδοµένων δέχεται την επεξεργασία των προσωπικών του δεδοµένων 55, αφού προηγουµένως ενηµερωθεί. Επίσης, η συγκατάθεση είναι ελεύθερα ανακλητή χωρίς αναδροµικό αποτέλεσµα Βλ. Σαατζίδου- Παντελιάδου Ελ., ό.π., σελ. 106, Μήτρου Λ, Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών εδοµένων, ό.π., σελ. 16 επ.. 52 Ακολουθώντας το πρότυπο του αντίστοιχου γερµανικού νόµου, ο νοµοθέτης του ν. 2472/1997 πρόταξε τη συγκατάθεση ως βάση της νοµιµότητας της επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων, διαφοροποιούµενος από την αντίστοιχη κοινοτική ρύθµιση (άρθρο 7 της οδηγίας 95/46), κατά την οποία η συγκατάθεση αποτελεί µία από τις προϋποθέσεις της νοµιµότητας που αναφέρονται διαζευκτικά. Βλ. Μήτρου Λ., Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών εδοµένων, ό.π., σελ. 17, Ιγγλεζάκη Ι., Προστασία προσωπικών δεδοµένων στο σύστηµα πληροφοριών «Τειρεσίας», ό.π., σελ. 40, του ιδίου, Ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, ό.π., σελ Βλ. άρθρο 5 ν. 2472/1997. Για τη συγκατάθεση ως νοµιµοποιητικό λόγο της επεξεργασίας βλ. Σωτηρόπουλο Β., Η συνταγµατική προστασία των προσωπικών δεδοµένων, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 120 επ.. 54 Βλ. την υπ αριθµ. 18/2002 απόφαση της Αρχής (ΚΝοΒ 2003, 738), µε την οποία κρίθηκε ότι, στην περίπτωση εντύπου παραγγελίας εταιρίας εµπορίας αυτοκινήτων, η αναφορά ότι µόνο µε την υπογραφή του ο αγοραστής παρέχει στην αντιπροσωπεία τη ρητή συγκατάθεσή του στην επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων που τον αφορούν δεν είναι νόµιµη, αλλά απαιτείται ο αγοραστής να παρέχει ελεύθερα τη συγκατάθεσή του σε χωριστό έντυπο ή σε χωριστό τµήµα του ίδιου εντύπου και όχι ως συστατικό στοιχείο ή επακόλουθο της παραγγελίας και, ασφαλώς, να δίνεται η δυνατότητα της επιλογής ανάµεσα στην καταφατική και την αρνητική απάντηση. 55 Βλ. Ιγγλεζάκι Ι.,Ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, ό.π., σελ. 214 επ., Αρµαµέντου/ Σωτηρόπουλου, Προσωπικά δεδοµένα, σελ. 94 επ.. Για τα προβλήµατα συµβατότητας της συγκατάθεσης µε τη θεωρία του αστικού δικαίου βλ. Χριστοδούλου Κ., Προς µια επανεξέταση της έννοιας της δικαιοπραξίας, Το ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 21

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ο.Σ.Ε ΤΜΗΜΑ 22Δ101 ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΘΕΜΑ: ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ο.Σ.Ε ΤΜΗΜΑ 22Δ101 ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΘΕΜΑ: ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ο.Σ.Ε ΤΜΗΜΑ 22Δ101 ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΤΕΛΜΠΕΝΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΕΙΡΕΣΙΑ 1.1 ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1 Ιούλιος 2008 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ -1 ΟΔΗΓΙΑ 95/46/ΕΚ Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (ΚΕΦ. Α Ν.4161/2013-ΦΕΚ 143 Α / 14.6.2013) Ονοματεπώνυμο: Όνομα πατρός: Όνομα μητρός: Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., δήμος, πόλη): Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.: Επάγγελμα:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Επάγγελμα Έτη άσκησης επαγγέλματος Οικείο Επιμελητήριο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός Προσωπικού Ταμεία κύριας

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η Έννοια - Σκοπός Έννοια Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του Δήμου λόγω μη ενάσκησής της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΤΟΜΙΚΉ)

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΤΟΜΙΚΉ) ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΤΟΜΙΚΉ) Επωνυμία και Διακριτικός Τίτλος Δραστηριότητα Έτος Ίδρυσης Οικείο Επιμελητήριο Κατηγορία Λογιστικών Βιβλίων Αριθμός Προσωπικού:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Μελίνα Σώτου Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής ΔΠΘ Βασίλης Σωτηρόπουλος Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Παν/μίου Αθηνών

Επιμέλεια: Μελίνα Σώτου Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής ΔΠΘ Βασίλης Σωτηρόπουλος Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Παν/μίου Αθηνών ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιμέλεια: Μελίνα Σώτου Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής ΔΠΘ Βασίλης Σωτηρόπουλος Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Παν/μίου Αθηνών Οι αποφάσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙΤ ΗΝΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣΤ ΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙΤ ΗΝΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣΤ ΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙΤ ΗΝΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣΤ ΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤμήμαΕλεγκτών ΑΠΔΠΧ ΚυριακήΜανίκα, δικηγόρος/νομικήελέγκτρια ΠΕΡΙΕΧΟ ΜΕΝΑ Ισχύον Δίκαιο ΠεδίοεφαρμογήςΝ. 2472/97 Ο ρισμοίν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Δράμα, 29 Ιανουαρίου 2010 Αρ.Πρωτ. 1089 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Από την 26.01.2010 εφαρμόζεται ο ν. 3816/2010 Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 1954-2004 50 Χρόνια σε ισχύ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 1954-2004 50 Χρόνια σε ισχύ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 1954-2004 50 Χρόνια σε ισχύ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΜΑΡΙΑ ΣΙΦΝΙΩΤΟΥ* i Το ακόλουθο άρθρο δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό ΑΠΟΘΗΚΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, τεύχος 23ο " Ιούλιος - Αύγουστος 2004" σελ.68 Λόγω της τεράστιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Να συμπληρωθεί ιδιοχείρως από τον/την αιτητή/τρια (1) ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-03-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2168/22-03-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 Αθήνα, 16-05-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) Η ΙΚΕ έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική Με το δεύτερο μέρος (άρθρα 43-120) του Ν. 4072/2012 θεσπίσθηκε νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Η πτώχευση.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΊΉΛ.: 33 52 604-605 ΑΘΗΝΑ 08-02-2002

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-10-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/390-1/11-10-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/17-02-2014 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014

Αθήνα, 17-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/17-02-2014 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014 Αθήνα, 17-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/17-02-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών ΑΘΗΝΑ 27/10/2009 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GAMING HALL (Παρακαλώ συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GAMING HALL (Παρακαλώ συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα) Ημ/ νία (ΗΜ/Μ/ΕΤΟΣ): / / ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GAMING HALL (Παρακαλώ συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. Όνομα: 2. Επώνυμο: 3. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 4.

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε 34+1 ερωτήσεις για τη ρύθμιση κόκκινων δανείων

Απαντήσεις σε 34+1 ερωτήσεις για τη ρύθμιση κόκκινων δανείων Απαντήσεις σε 34+1 ερωτήσεις για τη ρύθμιση κόκκινων δανείων Οδηγός: Η «Ν» κατάρτισε έναν ολοκληρωμένο «οδικό χάρτη» για όσες επιχειρήσεις θελήσουν μετά την ψήφιση του ν/σχ να κάνουν χρήση του νέου πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αντί προλόγου. VII ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΔΩ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 1. Οικονομική ανάπτυξη και εμπράγματη ασφάλεια 3 2. Δυσλειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Το Σχέδιο αφορά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 1.2 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008 Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Νοµικό πλαίσιο Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ιδρύθηκε το 1963, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την ανακήρυξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (άρθρο 53 παράγραφος 6 του ν.4002/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ΜΕΡΟΣ Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2-04 ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2-04 ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2-04 ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Το πρόγραµµα ΤΕΜΠΜΕ 2 04 αφορά τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην ελληνική αγορά 3 έτη κι άνω οιασδήποτε µορφής,( Ατοµικές,

Διαβάστε περισσότερα

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3852, 30.4.2004 Ν. 188(Ι)/2004 Ο περί του Νοµικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέµατα Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τμήμα Πρώτο Σύσταση της εταιρίας Άρθρο 1 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

Ν 1665/1986: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leasing)

Ν 1665/1986: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leasing) Ν 1665/1986: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leasing) Άρθρο 1 Έννοια "1. Με τη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ο κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 2 εκµισθωτής υποχρεούται να παραχωρεί έναντι µισθώµατος τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα