Της από 13/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/ Αριθ. Απόφασης: 126/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Της από 13/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/13-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 126/2015"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 13/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/ Αριθ. Απόφασης: 126/2015 Στη Ρόδο σήµερα 13 Μαρτίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου του ηµαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική ηµόσια Συνεδρίαση (κατόπιν αναβολής της προγραµµατισθείσας την 12 η Μαρτίου 2015 µε το αρ.πρωτ.2/21789/ έγγραφο του Προέδρου.Σ) το ηµοτικό Συµβούλιο Ρόδου, παρουσία του ηµάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη, µετά από τη µε αριθ. πρωτ.2/19442/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σε όλους τους ηµοτικούς Συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010) και άρθρου 95 του Ν.3463/2006. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΜΑΝ ΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-Πρόεδρος 27.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ ΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟ ΩΡΟΣ- Αντιδήµαρχος 3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- 28. ΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Αντιδήµαρχος 4. ΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- Αντιδήµαρχος 5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- 29.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αντιδήµαρχος 6. ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 30.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 8. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήµαρχος 31.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ ΙΑΚΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 9. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 32.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10.ΠΕΡ ΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήµαρχος 33. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- Γραµµατέας 11.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήµαρχος 34.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος) 12.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 35.ΑΤΣΙ Η ΕΛΠΙ Α 13.ΠΑΡ ΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιδήµαρχος 36. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ ΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 14.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- Αντιδήµαρχος 37.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 15.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 16.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 38.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ Επικεφαλής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟ ΙΤΗ Αντιδήµαρχος ΦΛΩΡΑ- 1

2 18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ- Αντιδήµαρχος 21.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 23.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 25.ΞΕΠΑΠΑ ΑΚΗ-ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 26.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ: 1 ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ (δικ/νος) 5. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ(δικ/νη) 2. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΗΜΟΣ(δικ/νος) 6. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη ηµοτική Σύµβουλος(δικ/νη) 3. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ(δικ/νος) 7. ΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ(δικ/νος) 4. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ- Ανεξάρτητος ηµοτικός Σύµβουλος (δικ/νος) 8.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος (δικ/νος) 9. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη) Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, καθόσον επί σαράντα επτά (47) ηµοτικών συµβούλων παρίστανται οι σαράντα τρεις (38), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώµατος. Θ Ε Μ Α 5.3: Έγκριση Απολογισµού Εσόδων-Εξόδων.Ο.Π.Α.Ρ. οικ. έτους 2014 ( αρ. απόφασης.σ. 84/2015 B µέρος). Ο Αντιδήµαρχος κ. Ε. Χατζηϊωάννου εισηγούµενος το θέµα, θέτει υπόψη του Σώµατος την υπ αρ. 84/2015 (B µέρος) Απόφαση του.σ. του.ο.π.α.ρ. η οποία έχει ως εξής: O Πρόεδρος του Οργανισµού παρουσίασε στα οικονοµικά θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και όπου έθεσε υπόψη του.σ τον Απολογισµό επιχορηγήσεων που προσκόµισε η υπηρεσία και αφορά την οικονοµική διαχείριση του έτους Β) Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 82 του Ν.4055/12 «κάθε έτος οι φορείς που επιχορηγούνται ή και χρηµατοδοτούνται από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να υποβάλουν στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, µε το πέρας διµήνου από τη λήξη του οικονοµικού έτους, απολογισµό της συνολικής τους δραστηριότητας και ξεχωριστό απολογισµό της επιχορήγησης ή της χρηµατοδότησης που έλαβαν, εάν αυτή είναι µικρότερη του 100% των συνολικών χρηµατικών ποσών που διαχειρίσθηκαν. Σύνολο Επιχορήγησης από το ήµο Ρόδου : ,08 διατέθηκε σε δαπάνες σύµφωνα µε τα παρακάτω Χ.Ε.Π., ως εξής : 2

3 3

4 Ηµ. Σειρά ΑΑ Έκδοσης Ηµ. Εξ/σης Αιτιολογία ικαιούχος KA Ποσό ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑΣ Β 1 9/1/ /1/2014 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΓΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ιάφοροι ΚΑ 141,24 Β 2 9/1/ /1/2014 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΡ ΟΥΛΙΑ ΣΟΥΣΑΝΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ 3.025,67 ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ Β 3 9/1/ /1/2014 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι ΑΧ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ ,58 ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ Β 4 9/1/ /1/2014 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΣΕΠ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ 6.022,29 Β 5 9/1/ /1/2014 Β 6 9/1/ /1/2014 Β 7 13/1/ /1/2014 Β 8 13/1/ /1/2014 Β 9 17/1/ /1/2014 Β 10 5/2/ /2/2014 Β 11 5/2/ /2/2014 Β 13 6/2/ /2/2014 Β 14 6/2/ /2/2014 Β 15 6/2/ /2/2014 Β 16 6/2/ /2/2014 Β 17 6/2/ /2/2014 Β 18 6/2/ /2/2014 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ Ι ΑΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑΣ ΕΞΟ Α ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΥ ΟΠΑΡ ΜΗΝΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ Β 15ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. ΒΕΡ ΕΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ ,98 ΑΤΤΙΤΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ 3.002,89 ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,29 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ ,17 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ,94 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ Α ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΤΟΥ PYA0028.Ο.Υ. ΡΟ ΟΥ ,00 ΕΚ ΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΑΣ ΣΑΒΒΑΙ Η ΜΑΝΩΛΗ ΓΙΑ ΣΑΒΒΑΙ ΗΣ ΕΛΕΓΧΟ ΚΤΕΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΑΝΩΛΗΣ ,45 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ Β 15ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΣΕΠ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ ,29 ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ ,27 ΚΑΡ ΟΥΛΙΑ ΣΟΥΣΑΝΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ 2.972,14 ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ 7.605,34 ΒΕΡ ΕΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ ,01 ΑΤΤΙΤΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ιάφοροι ΚΑ 1.553,15 4

5 Β 59 12/2/ /12/2014 Β 60 12/2/ /12/2014 Β 61 12/2/ /3/2014 Β 62 12/2/ /2/2014 Β 63 12/2/ /2/2014 Β 64 12/2/ /3/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β 65 12/2/ /3/2014 ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΦΟΙ ΤΞΕΕ ΑΕ ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΦΟΙ ΤΞΕΕ ΑΕ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΟΡΤΗΣ ΦΡΑΟΥΛΑΣ ΜΙΓΚΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,00 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΣ Γ.ΠΑΡΑΣΧΟΣ ,28 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΣ Γ.ΠΑΡΑΣΧΟΣ ,92 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΑΜΒΑΚΑΣ Α.Ε ,84 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΜΕΛΑΝΙΑ ΚΛΠ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΑΜΒΑΚΑΣ Α.Ε ,31 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΑΜΒΑΚΑΣ Α.Ε ,8 Σ.ΝΤΑΚΑΣ-Α.ΨΑΘΑΣ Ο.Ε ,06 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΛ.ΑΝ ΡΙΑΝΑ ΤV-RHODES COSMOS ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΕ 3ο ΑΓΩΝΑ ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛ. ΠΑΜΠΑΙ ΩΝ- ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ ΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟΝ 3ο ΑΓΩΝΑ ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΒΟΥ ΠΑΜΠΑΙ ΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ ΩΝ ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ Β 66 12/2/ /3/2014 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Β 68 12/2/ /2/2014 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΑΝΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Β 69 12/2/ /3/2014 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΑΝΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Β 70 12/2/ /2/2014 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΑΝΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Β 71 12/2/ /3/2014 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΙΡΙ Α ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΠΑΝΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ Μ & ΣΙΑ Β 72 12/2/2014 6/3/2014 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΕΕ ΑΛΦΑ ΑΠΑΝΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Β 73 12/2/ /2/2014 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΜΕ ΑΕ ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ Θ.ΒΟΛΟΝΑΚΗ & ΣΙΑ Β 74 12/2/ /2/2014 ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΣΤΟ ΡΟ ΙΝΙ ΟΕ ΑΠΑΝΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ Β 75 12/2/ /2/2014 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΑΝΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Β 76 12/2/2014 9/4/2014 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΟΜΙΚΡΟΝ TRAVEL ΑΠΑΝΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Β 77 12/2/ /2/2014 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΑΝΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Β 78 12/2/2014 6/3/2014 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΠΑΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΑΝΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Σ.ΠΑΝΤΕΛΙ ΟΥ- Β 79 12/2/ /2/2014 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Κ.ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ Ο.Ε ΑΠΑΝΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Β 80 12/2/ /2/2014 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΛΟΙΖΟΣ ΚΛ.ΛΟΙΖΟΣ ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΩΜΕΓΑ TV ΡΟ ΟΣ Β 81 12/2/ /3/2014 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Α.Ε ,24 5

6 Β 82 12/2/ /2/2014 ΑΠΑΝΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΒΙΛΑ ΧΡΗ.ΓΕΩΡΓΙΑ Β 83 12/2/ /2/2014 ΑΠΑΝΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΒΙΛΑ ΧΡΗ.ΓΕΩΡΓΙΑ Β 84 12/2/ /2/2014 ΑΠΑΝΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΛΙΟΡΕΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β 85 14/2/ /2/2014 ΚΑΛΥΨΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 3 ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΩ ΘΕΟ ΩΡΑΚΗ ΓΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΙΑ Ο.Ε ,92 Β 86 14/2/ /2/2014 ΚΑΛΥΨΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟ ΩΡΙ Η ΜΕΝΑΝ ΡΟΥ ΣΙΑ Ο.Ε ,5 Β 87 14/2/ /2/2014 ΕΞΟ Α ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΤ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΙΑ Ο.Ε ,64 Β 88 17/2/2014 6/3/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ ,6 Β 89 17/2/2014 6/3/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ ,88 Β 90 17/2/2014 6/3/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ ,02 Β 91 17/2/2014 6/3/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ ,06 Β 92 17/2/2014 6/3/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ ,4 Β 93 17/2/2014 6/3/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ ,68 Β 95 17/2/2014 6/3/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ ,51 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ Α ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ Β 98 18/2/ /2/2014 ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ,44 ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Β 99 18/2/ /3/2014 ΕΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΙΑ Ο.Ε ,28 ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΙΑΜΟΝΗΣ ΠΡΟΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 30/1 ΚΑΙ 6/2/2014 ΓΙΑ ΣΑΒΒΑΣ Β /2/ /4/2014 ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Μ. ΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ,24 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Κ. ΠΑΤΣΗ & ΣΙΑ Β /2/2014 4/4/2014.Κ.Σ.Μ.Ρ. ( ) Ο.Ε ,67 Β /2/ /2/2014 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΝΕΡΟΥ ΕΥΑΡ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Β /2/ /2/2014 ΤΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ,50 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟ ΘΕΟ ΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Β /2/ /2/2014 ΜΑΓΕΜΕΝΟ ΞΟΡΚΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ,25 Β /2/ /3/2014 ΕΚ ΟΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ Κ. ΖΩΡΑ ΣΙΑ Ο.Ε ΚΑΛΥΨΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ Β /2/ /3/2014 ΕΚ ΗΛΩΣΗ- ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΗ ΡΟ ΙΑΚΗ ΕΠΑΥΛΗ ΣΙΑ Ο.Ε ,56 Β /2/2014 5/3/2014 ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 4 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟ ΜΑΓΕΜΕΝΟ ΞΟΡΚΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ ΣΙΑ Ο.Ε ,56 6

7 Β /2/ /3/2014 Β 134 5/3/ /3/2014 Β 135 5/3/ /3/2014 Β 136 5/3/ /3/2014 Β 137 5/3/ /3/2014 Β 138 5/3/ /3/2014 Β 139 5/3/ /3/2014 Β 142 6/3/ /3/2014 Β 143 6/3/ /3/2014 Β 144 6/3/ /4/2014 Β 145 6/3/2014 9/4/2014 Β /3/ /3/2014 Β /3/ /3/2014 Β /3/ /3/2014 Β /3/ /3/2014 Β /3/2014 2/4/2014 Β /3/ /3/2014 Β /3/ /3/2014 Β /3/ /3/2014 ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΓΙΑ 7-9/02/2014 ΚΑΙ ΑΠΟ 14-16/02/2014 ΣΙΑ Ο.Ε ,56 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ Β 15ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ ,52 ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2014 ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ ,78 ΚΑΡ ΟΥΛΙΑ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΣΟΥΣΑΝΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ 2.826,97 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΙ ΑΣΕΠ 2014 ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ 7.605,34 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ Ι ΑΧ ΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑΣ ΑΤΤΙΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ιάφοροι ΚΑ 1.394,80 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΒΕΡ ΕΛΛΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ Ι ΑΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ 2014 ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ ,79 ΚΑΛΥΨΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Μ. ΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ,64 ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΓΙΑ ΣΑΒΒΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 25/2/2014 Μ. ΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ,42 ΚΑΛΥΨΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 7 ΑΤΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ -ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΣΤΙΣ ΣΙΑ Ο.Ε ,92 ΚΑΛΥΨΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 7 ΑΤΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ -ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΣΤΙΣ ΣΙΑ Ο.Ε ,56 ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΘΙΕΣ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ KAZANDJIAN E.& ΣΤΙΣ 23/02/2014 A.O.E ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ KAZANDJIAN E.& ΦΑΝΕΣ ΣΤΙΣ 23/02/2014 A.O.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ,00 ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ,00 ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ-ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ,00 ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ-ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΙΩΑΝ.ΚΑΛΑΕΝΤΖΗΣ ,00 ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ ΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ-ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ,00 7

8 Β /3/ /3/2014 Β /3/2014 7/5/2014 Β /3/ /3/2014 Β /3/ /3/2014 Β /3/ /4/2014 Β /3/2014 2/4/2014 Β /3/ /3/2014 Β /3/ /3/2014 Β /3/ /3/2014 Β /3/ /3/2014 Β /3/ /7/2014 Β /3/ /3/2014 Β /3/ /3/2014 Β /3/ /3/2014 Β /3/ /4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ-ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ ΗΣ Γ. ΛΕΩΝΙ ΑΣ ,00 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ. ΛΟΥΙΖΙ ΗΣ ,76 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΠΑΚΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΕ ,52 ΚΑΛΥΨΗ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΡΕΝΑ ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,80 ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ - ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,16 ΚΑΛΥΨΗ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΡΕΝΑ ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,80 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ Α ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ,49 ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΥΡΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΑΠΑΝΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΜΙΑΝΟΣ ,8 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗ KAZANDJIAN E.& ΑΦΑΝΤΕΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ A.O.E ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ,00 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΡΙΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 2ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 02/03/2014 ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΛΥΘΙΩΝ Ο ΦΑΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ-ΕΞΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ-ΕΞΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣΣΤΙΣ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ KAZANDJIAN E.& A.O.E ,00 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΜΙΑΝΟΣ ,44 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΜΙΑΝΟΣ ,36 ΗΜΗΤΡΑΚΗ Ι. ΣΕΒΑΣΤΗ ,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΤΑ ,83 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ ΗΣ ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,83 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ ΗΣ ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ,83 ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΙΩΣΗΦ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ,83 ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΡΗ ΑΦΝΗ ,83 Β /3/2014 1/4/2014 ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΛΟΥΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,83 8

9 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 ΣΑΛΑΧΟΥΡΗ ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ,83 ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ,83 ΑΜΙΑΝΟΥ ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΗΜΗΤΡΑ ,83 ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΓΑΒΡΙΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ,83 ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΕΦΦΗΜΙΑ ,83 ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ,83 ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ,83 ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΖΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ,83 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ,83 ΑΛΒΑΝΟΣ ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ,83 ΜΠΑΚΙΡΗΣ ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,83 ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΙΑΓΟΡΑΣ-ΜΙΧΑΗΛ ,83 ΦΙΡΟΓΛΑΝΗΣ ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΜΟΣΧΟΣ ,83 ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΦΡΕΡΗ ΜΑΡΚΕΣΙΑ ,83 ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΩΡΙΕΑΣ ,83 ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,83 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ,83 ΧΟΥΛΟΥΙΛΙ ΟΥ ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ,83 ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΤΟΠΟΥΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ,83 ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗ ΕΣΠΟΙΝΑ- ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ,83 ΜΑΖΖΟΥΚΑΤΟ ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ,83 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ,83 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ,83 ΜΑΣΤΡΟΣΑΒΒΑ ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΘΕΜΙΣ ,83 ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΣΥΡΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ,83 9

10 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β /3/2014 1/4/2014 Β 222 1/4/ /4/2014 Β 223 1/4/ /4/2014 Β 224 1/4/ /4/2014 Β 225 1/4/2014 9/4/2014 ΚΟΥΦΟΣ ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,83 ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΣΑΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ,83 ΣΚΟΥΛΛΗΣ ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,83 ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΤΣΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΚΑ ,83 ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΚΟΖΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ,83 ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΚΑΣΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ,83 ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ,83 ΗΡΑΚΛΕΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΚΑΝΝΕΛΟΣ ,83 ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΚΑΤΣΑΡΑ ΕΥ ΟΚΙΑ ,83 ΛΕΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ,83 ΠΡΑΤΣΙΝΑΚΗ ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ,83 ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ,83 ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ,83 ΚΑΡΑΚΛΑ ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ,83 ΚΡΑΣΟΥ ΑΚΗ ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ,83 ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΚΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ,83 ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΚΑΝΙΝΙΑ ΕΡΙΦΥΛΙΑ ,83 ΚΛΑ ΟΓΕΝΗ ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ,83 ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗ ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ,83 ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΤΖΟΓΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ,83 ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΠΡΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΑΣΗΜΕΝΗ ,83 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΙΟΙ Σ. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΡΟ ΙΑΚΗ Η. ΚΩΤΙΑ ΗΣ Ο.Ε ,01 ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΥΙΟΙ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 2013 ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ Ε.Ε ,01 Γ. ΙΑΜΑΝΤΙ ΗΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ Α.Ε ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΕΡΟΣ ΣΤ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,00 10

11 Β 226 1/4/2014 9/4/2014 Β 227 1/4/2014 2/4/2014 Β 228 1/4/ /4/2014 Β 229 2/4/ /4/2014 Β 230 3/4/ /4/2014 Β 231 3/4/ /4/2014 Β 232 3/4/ /4/2014 Β 233 3/4/ /4/2014 Β 234 3/4/ /4/2014 Β 235 3/4/ /4/2014 Β 236 3/4/ /4/2014 Β 237 3/4/ /4/2014 Β 238 4/4/ /4/2014 Β 239 4/4/ /4/2014 Β 240 4/4/ /4/2014 Β 241 4/4/ /4/2014 Β 242 4/4/ /4/2014 Β 243 4/4/ /4/2014 Β 244 4/4/ /4/2014 Β 245 4/4/ /4/2014 Β 246 7/4/2014 9/4/2014 ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΕΡΟΣ ΣΤ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,48 ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΕΡΟΣ ΣΤ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,48 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΡΑΣΙΣ ΕΤΟΥΣ ΠΑΥΛΟΣ Μ. ΜΑΡΙΑΣ 2013 ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ΑΠΑΝΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΠΑΡΤΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ(ΜΠΟΓΙΕΣ ) ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΥΡΗΣ Ο.Ε ,16 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ(ΜΠΟΓΙΕΣ ) ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΥΡΗΣ Ο.Ε ,93 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ(ΜΠΟΓΙΕΣ ) ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΥΡΗΣ Ο.Ε ,31 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ(ΜΠΟΓΙΕΣ ) ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΥΡΗΣ Ο.Ε ,15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ(ΜΠΟΓΙΕΣ ) ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΥΡΗΣ Ο.Ε ,58 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ(ΜΠΟΓΙΕΣ ) ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΥΡΗΣ Ο.Ε ,24 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ(ΜΠΟΓΙΕΣ ) ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΥΡΗΣ Ο.Ε ,16 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ(ΜΠΟΓΙΕΣ ) ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΥΡΗΣ Ο.Ε ,05 ΒΕΡ ΕΛΛΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ Ι ΑΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ ,15 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΤΤΙΤΗ ΜΕΡΚ.ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΤΤΙΤΗΣ ΙΑΛ. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ιάφοροι ΚΑ 1.394,80 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΙ ΑΣΕΠ. ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ 7.605,34 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ Β 15ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΦΙΛΙΑΣ ΡΟ ΟΥ INTERNATIONAL FRIENDSHIP CUP OF RHODES ΑΠΑΝΗ ΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΜΑΡΩΣ ΘΕΟ ΩΡΑΚΗ ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΥΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΜΠΕΡΝΑΛΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ ,00 ΚΑΡ ΟΥΛΙΑ ΣΟΥΣΑΝΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ 2.826,97 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ ,60 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΑΣ Α.Ε ,00 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΑΣ Α.Ε ΦΩΤΗΣ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ,00 11

12 ΑΠΑΝΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΡΩΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΗΣ Α. Β 247 7/4/ /4/2014 ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΧΟΡΟΥ ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΘΕΑΤΡΟ ΝΟΤΙΟΥ Β 248 7/4/2014 9/4/2014 ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΡΑ ΙΕΣ ΤΣΕΧΩΦ ΑΙΓΑΙΟΥ ,00 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΙΜΟ ΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΡΟ ΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ Β 249 7/4/2014 9/4/2014 ΛΑΜΠΑ Ο ΡΟΜΙΑ ΑΓΑΠΗΣ α.ε.β.ε ,2 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΠΑΡ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΠΟ 13/3 ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΙ ΗΣ Β 250 7/4/ /4/ /03/2014. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ,64 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΠΑΡ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΠΟ 13/3 ΕΩΣ Β 251 7/4/ /4/ /03/2014. ΣΥΜΙΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ,64 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΠΑΡ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΠΟ 13/3 ΕΩΣ Β 252 7/4/ /4/ /03/2014. ΗΛΙΑ Η ΣΟΦΙΑ ,64 Β 253 7/4/ /4/2014 ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΗ ΙΑΜΟΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ 13/03 ΕΩΣ 14/03/2014 ΗΛΙΑ Η ΣΟΦΙΑ ,35 ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΗ ΙΑΜΟΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Β 254 7/4/ /4/2014 ΑΠΟ 13/03 ΕΩΣ 14/03/2014 ΣΥΜΙΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ,35 ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΗ ΙΑΜΟΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΑΒΒΑΙ ΗΣ Β 255 7/4/ /4/2014 ΑΠΟ 13/03 ΕΩΣ 14/03/2014 ΜΑΝΩΛΗΣ ,15 Β 256 7/4/ /4/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΕΚΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ,03 Β 257 7/4/ /4/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΕΚΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ,6 Β 258 7/4/ /4/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΕΚΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ,41 Β 259 7/4/ /4/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΕΚΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ,63 Β 260 7/4/ /4/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΕΚΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ,67 Β 261 7/4/ /4/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΕΚΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ,17 Β 262 7/4/ /4/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΕΚΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ,17 Β 263 7/4/ /4/2014 ΚΑΛΥΨΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΡΩΤΙΚΟΣ-ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΙ ΑΚΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΩ ΙΑ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΣΙΑ Ο.Ε ,28 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΙΑΚΟΣ Γ. - Β 264 7/4/ /4/2014 ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ε. Ο.Ε ,5 ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕ ΛΟΥΜΑΚΗΣ Κ. Β /4/ /4/2014 ΥΟ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΑΝΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΥΙΟΙ Σ. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ Β /4/ /4/2014 ΧΩΡΙΟΥ - Η. ΚΩΤΙΑ ΗΣ Ο.Ε ,52 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΓΙΑ ΠΑΥΛΟΣ Μ. ΜΑΡΙΑΣ Β /4/ /4/2014 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΝ 11/11/2013 ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ,16 12

13 Β /4/ /4/2014 ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΙΟΙ Σ. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ - Η. ΚΩΤΙΑ ΗΣ Ο.Ε ,12 Β /4/ /4/2014 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΙΟΙ Σ. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ - Η. ΚΩΤΙΑ ΗΣ Ο.Ε ,56 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γ. ΙΑΜΑΝΤΙ ΗΣ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Β /4/ /4/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ-ΕΞΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Α.Ε ,8 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Γ. ΙΑΜΑΝΤΙ ΗΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Β /4/ /4/2014 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Ω ΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΠΑΡ Α.Ε ,68 Β /4/ /4/2014 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΥΙΟΙ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ Ε.Ε ,68 Β /4/ /4/2014 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ Ω ΕΙΟ ΠΑΥΛΟΣ Μ. ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε Β /4/ /4/2014 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 83/2014. Γ. ΙΑΜΑΝΤΙ ΗΣ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε ,88 Β /4/ /4/2014 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΗΣ 02/03/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.85/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΜΙΑΝΟΣ ,08 Β /4/2014 7/5/2014 ΚΑΛΥΨΗ ΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΥΙΟΙ ΘΩΜΑ ΜΑΝΟΥΣΟΥ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Β /4/2014 7/5/2014 ΚΑΛΥΨΗ ΙΑΜΟΝΗΣ ΛΟΥΜΑΚΗ ΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑΤΣΗ ΑΜΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΥΙΟΙ ΘΩΜΑ ΜΑΝΟΥΣΟΥ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2014 Α ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ Β /4/ /4/2014 ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ. ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ,52 ΜΑΡΦΙΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Β /4/ /4/2014 ΕΞΟ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ-ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΠΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ Β /4/ /4/2014 ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΛΟΙΖΟΣ ΚΛ.ΛΟΙΖΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Β /4/2014 7/5/2014 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΙΝΓΚ ΑΓΩΝΩΝ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ,00 ΑΦΟΙ ΚΟΥΜΝΑΚΗ Β /4/ /4/2014 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο.Ε ,14 ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ Β /4/ /4/2014 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΖΟΓΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ,25 ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Β /4/ /5/2014 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΣΗΜΕΝΗ ,75 ΜΑΡΦΙΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Β /4/ /4/2014 ΕΞΟ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΕΡΟΣ ΣΤ. Β /4/ /4/2014 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,95 Β /4/ /4/2014 ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΕΡΟΣ ΣΤ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,95 13

14 Β /4/ /4/2014 Β /4/ /4/2014 Β /4/2014 6/5/2014 Β /4/2014 9/5/2014 ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Β /4/ /5/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Β /4/ /4/2014 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Β /4/ /5/2014 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΙΜΟ ΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΡΟ ΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Β /4/2014 8/5/2014 ΛΑΜΠΑ Ο ΡΟΜΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ Β /4/ /4/2014 ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟ ΙΝΙΟΥ Β /4/ /4/2014 ΕΞΟ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ PROJECTOR ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΙΣ Β /4/2014 8/5/ /02/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΠΕΛΩΝ,ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Β 299 5/5/2014 5/6/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ Κ.ΜΠΑΚΙΡΗ Β 300 6/5/2014 5/6/2014 ΒΑΣΙΛΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΡΟ ΟΥ Β 301 6/5/2014 7/5/2014 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Β 302 6/5/2014 9/5/2014 Β 303 7/5/ /5/2014 Β ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ /5/ /5/2014 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΑΤΤΙΤΗ ΜΕΡΚΟΥΡΗ Β 305 7/5/ /5/2014 Β 306 7/5/ /5/2014 Β 307 7/5/ /5/2014 Β 308 7/5/ /5/2014 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ Ι ΑΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ Β 15ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΜΑΙΟΥ 2014 ΧΑΡΤΕΡΟΣ ΣΤ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,95 ΧΑΡΤΕΡΟΣ ΣΤ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,38 ΧΑΡΤΕΡΟΣ ΣΤ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,38 ΣΥΜΙΑΚΟΣ Γ. - ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ε. Ο.Ε ,5 ΣΥΜΙΑΚΟΣ Γ. - ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ε. Ο.Ε ,2 ΣΤΕΡΓΕΝΑΚΗΣ Σ. - ΤΣΑΟΥΣΗΣ Α. Ο.Ε ,20 ΣΤΕΡΓΕΝΑΚΗΣ Σ. - ΤΣΑΟΥΣΗΣ Α. Ο.Ε ,20 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ α.ε.β.ε ,80 KAZANDJIAN E.& A.O.E ΜΑΡΦΙΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΦΩΤΟΥ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,2 ΦΩΤΕΙΝΟΣ Γ. ΑΤΤΙΤΗΣ ,00 ΦΩΤΕΙΝΟΣ Γ. ΑΤΤΙΤΗΣ ,99 ΑΡΧΩΝ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ Α.Ε ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ,50 ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ ,00 ΑΤΤΙΤΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ιάφοροι ΚΑ 1.394,80 ΒΕΡ ΕΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ ,62 ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ 7.605,34 ΚΑΡ ΟΥΛΙΑ ΣΟΥΣΑΝΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ 2.826,97 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ ,99 14

15 Β 309 7/5/ /12/2014 Β 310 9/5/ /5/2014 Β /5/ /5/2014 Β /5/2014 5/6/2014 Β /5/ /6/2014 Β /5/ /5/2014 Β /5/ /6/2014 Β /5/ /5/2014 Β /5/ /5/2014 Β /5/ /5/2014 Β /5/ /5/2014 Β /5/ /5/2014 Β /5/ /5/2014 Β /5/ /5/2014 Β /5/ /5/2014 Β /5/ /5/2014 Β /5/ /5/2014 Β /5/ /5/2014 Β /5/ /5/2014 Β /5/ /5/2014 Β /5/ /5/2014 Β /5/ /5/2014 ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΕ ,24 INFOTEC ΕΠΕ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ,06 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ARTIOUS DANCE ΝΙΚΟΣ THEATRE ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ,00 ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΤΗΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΓΙΜΟΥΚΗΣ ΣΤ. ΠΥΛΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,60 ΑΓΟΡΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΙΜΟΥΚΗΣ ΣΤ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,4 ΑΦΟΙ ΚΟΥΜΝΑΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο.Ε ,7 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΣΟΥ- ΣΑΒΒΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ ΑΣ ΑΕΚ ΓΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ- ΑΓΩΝΑ ΣΤΙΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ ,5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ,63 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ,35 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ -Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΣΤΑΥΡΗΣ Ο.Ε ,47 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ -Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΕΣΠΟΙΝΑ ,4 ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΚΑΡΠΟ ΙΝΗΣ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ -Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ Α.Ε.Ε ,08 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ -Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΟ ΟΣ ,36 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΥΡΗΣ Ο.Ε ,13 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΥΡΗΣ Ο.Ε ,68 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΗΣ Ο.Ε ,81 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΗΣ Ο.Ε ,8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΗΣ Ο.Ε ,82 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΥΡΗΣ Ο.Ε ,69 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΜΠΟΓΙΕΣ) ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΥΡΗΣ Ο.Ε ,92 15

16 Β /5/ /5/2014 Β /5/ /5/2014 Β /5/ /5/2014 Β /5/ /5/2014 Β /5/ /5/2014 Β /5/ /5/2014 Β /5/ /5/2014 Β /5/ /5/2014 Β /5/2014 5/6/2014 Β /5/2014 5/6/2014 Β /5/ /5/2014 Β /5/ /6/2014 Β /5/ /6/2014 Β /5/ /6/2014 Β /5/2014 2/7/2014 Β /5/ /6/2014 Β /5/ /6/2014 Β /5/2014 2/7/2014 Β /5/ /6/2014 Β /5/ /6/2014 Β /5/ /6/2014 Β /5/2014 2/7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΜΠΟΓΙΕΣ ) ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΥΡΗΣ Ο.Ε ,24 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΜΠΟΓΙΕΣ ) ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΥΡΗΣ Ο.Ε ,76 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΜΠΟΓΙΕΣ ) ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΥΡΗΣ Ο.Ε ,77 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΥΡΗΣ Ο.Ε ,31 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΥΡΗΣ Ο.Ε ,53 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΥΡΗΣ Ο.Ε ,05 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΗΣ Ο.Ε ,99 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΗΣ Ο.Ε ,33 ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΑΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ ΓΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΣΙΑ Ο.Ε ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΤΟΥ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΕΩΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ FUTURE ΣΙΑ Ο.Ε ,8 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ Α ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ 2014 ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ,29 ΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΒΑΦΗ 5-9 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ CREDIT TOURS ,85 ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΗΝ ΗΜΗΤΡΑΚΗ Ι. ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΣΕΒΑΣΤΗ ,8 ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΤΗΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΤ ΗΜΗΤΡΑΚΗ Ι. ΑΦΑΝΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΤΗΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΗΜΗΤΡΑΚΗ Ι. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ ΡΟ ΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΤΗΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΗΜΗΤΡΑΚΗ Ι. ΠΥΛΩΝΑ ΣΕΒΑΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΣΚΕΥΟΣ ΜΟΥΓΚΡΟΣ ΡΟ ΗΛΙΟΥ ΠΟ ΗΛΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΡΟ ΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε ,00 ΙΑΜΟΝΗ ΤΡΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΤΟ ΜΑΓΕΜΕΝΟ ΞΟΡΚΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΣΤΙΣ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟ ΓΚΡΙ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ ΣΤΙΣ ΚΑΙ 16/03/2014 ΣΤΟ 12ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ ΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΙΑΣΚΕΥΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΘΕΑΤΡΙΚΟ /ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΟ ΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ METROPOLITAN OPERAS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΑΣ Α.Ε ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ,6 ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ,64 ΦΩΤΟΥ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

17 Β /5/2014 2/7/2014 Β /5/ /6/2014 Β /5/2014 5/9/2014 Β 358 3/6/ /6/2014 Β 359 3/6/ /6/2014 Β 360 3/6/ /6/2014 Β 361 3/6/ /6/2014 Β 362 3/6/ /6/2014 Β /5/ /5/2014 Β 363 3/6/ /6/2014 Β 365 5/6/ /8/2014 Β 366 5/6/2014 5/9/2014 Β 367 5/6/ /6/2014 Β 368 5/6/ /6/2014 Β 369 5/6/ /6/2014 Β 370 5/6/ /6/2014 Β 371 5/6/ /6/2014 Β 372 6/6/ /6/2014 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ PROJECTOR ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΙΣ 01/03/2014 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ PROJECTOR ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΙΣ 05/04/2014 ΑΠΑΝΗ ΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΙΑΙΤΗΤΩΝ /ΚΡΙΤΩΝ,ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΥΤΑΡΧΗ ΓΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΝΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΙΕΞΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 26/03 ΕΩΣ 01/04/2014 ΦΩΤΟΥ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΥ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΙΟΙ ΘΩΜΑ ΜΑΝΟΥΣΟΥ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ,00 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ΥΙΟΙ Σ. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ - Η. ΚΩΤΙΑ ΗΣ Ο.Ε ,36 ΥΙΟΙ Σ. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ - Η. ΚΩΤΙΑ ΗΣ Ο.Ε ,8 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 82/2014 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΥΙΟΙ Σ. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ ΤΗΣ 06/11/ Η. ΚΩΤΙΑ ΗΣ Ο.Ε ,28 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΜΙΑΝΟΣ ,4 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ (Από ΛΕΜΟΝΗ 1-8/6/2014) σε διαθεσιµότητα Λεµονής Ελευθερίας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ,48 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΕΚ Η ΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΦΩΤΗΣ Α. 05/05/2014 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ,4 ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΛΑΕΡΜΑ ΜΙΓΚΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,00 ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΠΥΛΩΝΑΣ ΜΙΓΚΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,00 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΚΑΤΣΕΛΑ ΜΑΡΙΑ & ΠΑΡΑ ΕΙΣΙΟΥ ΣΙΑ Ο.Ε ,00 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΕ ΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ- ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΗ ΡΟ ΙΑΚΗ ΕΠΑΥΛΗ ΓΙΑ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΤΣΕΛΑ ΜΑΡΙΑ & ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΙΑ Ο.Ε ,00 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΑΙΟΥ 2014 Ι ΑΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2014 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι ΟΧ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2014 ΑΤΤΙΤΗ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΑΙΟΥ 2014 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ Ι ΑΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. ΚΑΡ ΟΥΛΙΑ ΣΟΥΣΑΝΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ 2.826,97 ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ 6.022,29 ΑΤΤΙΤΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ιάφοροι ΚΑ 1.453,58 ΒΕΡ ΕΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ ,61 17

18 Β 373 6/6/ /6/2014 Β 374 6/6/ /6/2014 Β 375 6/6/ /6/2014 Β 376 6/6/ /6/2014 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΑΙΟΥ 2014 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΑΧ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ ,42 ΑΤΤΙΤΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ 4.478,17 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΠΟ ΟΧΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ Ι ΑΧ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΑΓΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ιάφοροι ΚΑ 98,61 ΚΑΤΣΑΡΑ ΕΥ ΟΚΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ Ι ΑΧ Ω ΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΙΟΥ 2014 ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ 371,67 Β 377 6/6/ /6/2014 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Β 15ΝΘΗΜΕΡΟΥ 2014 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ ,22 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΑΙΟΥ 2014 ΛΕΜΟΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΛΕΜΟΝΗ Β 378 6/6/ /6/2014 (ΣΕ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ιάφοροι ΚΑ 890,67 Β /6/ /7/2014 ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΕΡΟΣ ΣΤ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,95 Β /6/2014 4/7/2014 ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΕΡΟΣ ΣΤ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,95 Β /6/ /7/2014 ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΕΡΟΣ ΣΤ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,38 Β /6/ /6/2014 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΛΕΜΟΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Β' ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (1-8/6/2014) ΛΕΜΟΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ιάφοροι ΚΑ 222,4 ΑΠΑΝΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΥΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ Β /6/ /6/2014 ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ ΡΑΚΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,7 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ Ω ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΥΜΝΟ ΚΑΙ ΚΩ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΜΑΙΡΗ - ΝΕΚΤΑΡΙΑ Β /6/ /6/2014 ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ,00 Β /6/2014 2/7/2014 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ Ω ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΥΜΝΟ ΚΑΙ ΚΩ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΑΙΡΗ - ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Β /6/ /7/2014 ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΙΤΗΤΩΝΗ ΙΑΙΤΗΤΩΝ ,00 Β /6/ /7/2014 ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΚΕΥΟΣ ΜΟΥΓΚΡΟΣ Β /6/ /6/2014 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ,50 ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟ Β /6/ /6/2014 ΣΚΕΥΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΣΙΑ Ο.Ε ,28 Β /6/ /7/2014 ΚΑΛΥΨΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΣΙΑ Ο.Ε Β /6/2014 4/7/2014 Β /6/ /6/2014 Β /6/ /6/2014 ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡΑΚΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΣΤΙΣ 31/05 ΚΑΙ 08/08/2014 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ Α ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΣΙΑ Ο.Ε ,20 ΚΑΤΣΕΛΑ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ,19 18

19 Β /6/ /6/2014 ΑΝΑ ΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ 1/02-30/04/2014. ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ιάφοροι ΚΑ 955,95 Β /6/ /6/2014 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ω ΕΙΟΥ ΟΠΑΡ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΚΑΤΣΑΡΑ ΕΥ ΟΚΙΑ & ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ 215,29 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι ΑΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΤΙΤΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΚΑΙ Β /6/ /6/2014 ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ 7.413,28 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΤΣΕΛΑ ΜΑΡΙΑ & Β /6/ /6/2014 ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΣΣΑΡΙ, ΣΙΑ Ο.Ε ,60 Β /6/ /6/2014 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΕΜΑΣΤΗ. ΚΑΤΣΕΛΑ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε ,60 Β /6/ /6/2014 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΚΑΤΣΕΛΑ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε ,60 Β /6/ /6/2014 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΛΩΝΑ ΚΑΤΣΕΛΑ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε ,60 Β /6/ /6/2014 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΤΣΕΛΑ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε ,60 Β /6/ /6/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΗΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΤΣΕΛΑ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε Β 404 1/7/ /7/2014 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΝΕΡΟΥ ΕΥΑΡ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Β 405 1/7/2014 4/7/2014 ΤΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΙΧΑΛΗΣ Β 406 2/7/ /7/2014 ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ ,95 Β 407 2/7/ /7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ ,00 Β 408 2/7/ /7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ-ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ ,6 Β 409 2/7/ /7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ ,06 Β 410 2/7/ /7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ ,02 Β 411 2/7/ /7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ ,32 Β 412 2/7/ /7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ ,78 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΒΕΡ ΕΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ Β 413 3/7/ /7/2014 ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ Ι ΑΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ ,86 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΤΤΙΤΗ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ Ι ΑΧ ΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑΣ ΑΤΤΙΤΗΣ Β 414 3/7/ /7/2014 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ιάφοροι ΚΑ 1.571,12 Β 415 3/7/2014 4/7/2014 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ KAZANDJIAN E.& A.O.E ΑΣΦΑΛΗΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΑΠΟ Β 416 3/7/ /7/ ΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ,14 ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ Β 417 3/7/ /7/2014 Ι ΑΧ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ ,42 19

20 Β 418 3/7/ /7/2014 Β 419 3/7/ /7/2014 Β 420 3/7/ /7/2014 Β 421 3/7/ /7/2014 Β 422 4/7/ /7/2014 Β 423 4/7/ /7/2014 Β /7/ /7/2014 Β /7/ /7/2014 Β /7/ /7/2014 Β /7/ /7/2014 Β /7/ /7/2014 Β /7/ /7/2014 Β /7/ /8/2014 Β /7/ /8/2014 Β /7/ /9/2014 Β /7/ /7/2014 Β /7/ /7/2014 Β /7/ /7/2014 Β /7/ /7/2014 Β /7/ /7/2014 ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι ΟΧ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ 6.022,29 ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩ ΙΑ ΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟ ΟΥ ΙΩΑΝ.ΚΑΛΑΕΝΤΖΗΣ ,00 ΚΑΡ ΟΥΛΙΑ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΟΥΣΑΝΑ ΚΑΙ Ι ΑΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ 2.826,97 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΓΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ιάφοροι ΚΑ 145,44 ΚΑΤΣΑΡΑ ΕΥ ΟΚΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ω ΕΙΟΥ & ΛΟΙΠΟΙ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ 189,64 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ Β ΝΘΗΜΕΡΟ 2014 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ιάφοροι ΚΑ ,32 ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ/ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ,00 ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΓΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΣΤΙΣ 14/06/2014 ΖΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ,00 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ Α ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ,44 ΚΑΛΥΨΗ ΑΕΙΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΚΑΣ ΕΜΝΕΡ ΣΙΑ Ο.Ε ,28 ΚΑΛΥΨΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΛΟΥΜΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΣΤΙΣ 14/06/2014 ΣΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 9 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ WIPPERFURTH ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 9 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ WIPPERFURTH ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 9 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ WIPPERFURTH ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟ ΣΚΕΥΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟ ΣΚΕΥΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΙΑ Ο.Ε ,64 ΣΙΑ Ο.Ε ,64 ΣΙΑ Ο.Ε ,00 ΣΙΑ Ο.Ε ,00 ΣΙΑ Ο.Ε ,00 ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΡΟΥΧΟΣ ,50 ΒΑΛΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ,50 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΗΣ Ο.Ε ,1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΗΣ Ο.Ε ,47 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΗΣ Ο.Ε ,15 20

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 96/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/7/ 2015 Συνεχιζόµενης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/27-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 431/2015

Της από 27/7/ 2015 Συνεχιζόµενης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/27-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 431/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/7/ 2015 Συνεχιζόµενης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/27-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 431/2015

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 792/2014

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 792/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 792/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ.

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. Απόφασης:365/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 809/2014

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 809/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 809/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ.Πρακτικού: 18/ Αριθ.

Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ.Πρακτικού: 18/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 18/20-10-2014 Αριθ.Απόφασης: 563/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 21/10/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ.

Της από 21/10/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 21/10/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 18/21-10-2015 Αριθ. Απόφασης:633/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου

Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 20/23-11-2014 Αριθ.Απόφασης:712/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/ Αριθ. Απόφασης: 175 /2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/ Αριθ. Απόφασης: 175 /2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 175 /2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 20/23-11-2014 Αριθ. Απόφασης: 723/2014

Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 20/23-11-2014 Αριθ. Απόφασης: 723/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 20/23-11-2014 Αριθ. Απόφασης: 723/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 11/25-5-2015 Αριθ. Απόφασης: 317/2015

Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 11/25-5-2015 Αριθ. Απόφασης: 317/2015 ΑΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 11/25-5-2015 Αριθ. Απόφασης: 317/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 31/8/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/ Αριθ.

Της από 31/8/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 31/8/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 14/31-8-2015 Αριθ. Απόφασης:504/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 28/11/ 2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 22/ Αριθ. Απόφασης: 747/2014

Της από 28/11/ 2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 22/ Αριθ. Απόφασης: 747/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 28// 204 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 22/28--204 Αριθ. Απόφασης: 747/204 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 185/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 185/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 185/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 89/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/7/ 2015 Συνεχιζόµενης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/27-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 439/2015

Της από 27/7/ 2015 Συνεχιζόµενης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/27-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 439/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/7/ 2015 Συνεχιζόµενης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/27-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 439/2015

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 11/25-5-2015 Αριθ. Απόφασης: 250/2015

Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 11/25-5-2015 Αριθ. Απόφασης: 250/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 11/25-5-2015 Αριθ. Απόφασης: 250/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ.Πρακτικού: 18/20-10-2014 Αριθ.

Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ.Πρακτικού: 18/20-10-2014 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 18/20-10-2014 Αριθ.Απόφασης: 559/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17/7/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 581/2017

Της από 17/7/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 581/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17/7/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 17/17-7-2017 Αριθ. Απόφασης: 581/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 26/10/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/ Αριθ. Απόφασης: 865/2016

Της από 26/10/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/ Αριθ. Απόφασης: 865/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 26/10/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/26-10-2016 Αριθ. Απόφασης: 865/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/5/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 14/ Αριθ. Απόφασης: 419/2017

Της από 25/5/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 14/ Αριθ. Απόφασης: 419/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/5/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 14/2552017 Αριθ. Απόφασης: 419/2017

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/2/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/ Αριθ.

Της από 19/2/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/2/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριθ. Πρακτικού: 2/19-2-2016 Αριθ. Απόφασης: 84/2016 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 26/10/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/ Αριθ. Απόφασης:820 /2016

Της από 26/10/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/ Αριθ. Απόφασης:820 /2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 26/10/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/26-10-2016 Αριθ. Απόφασης:820 /2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ.Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 583/2014

Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ.Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 583/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 18/20-10-2014 Αριθ. Απόφασης: 583/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 24/9/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/ Αριθ. Απόφασης: 568/2015

Της από 24/9/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/ Αριθ. Απόφασης: 568/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24/9/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/24-9-2015 Αριθ. Απόφασης: 568/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 4/8/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 641/ 2017

Της από 4/8/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 641/ 2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4/8/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 18/4-8-2017 Αριθ. Απόφασης: 641/ 2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 28/12/ 2016 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 19/ Αριθ. Απόφασης: 1056/2016

Της από 28/12/ 2016 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 19/ Αριθ. Απόφασης: 1056/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 28/12/ 2016 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 19/28-12-2016 Αριθ. Απόφασης: 1056/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/ Αριθ. Απόφασης: 101/2015

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/ Αριθ. Απόφασης: 101/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 15/1/ 2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 1/15-1-2015 Αριθ.

Της από 15/1/ 2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 1/15-1-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15/1/ 2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 1/15-1-2015 Αριθ. Απόφασης: 1/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015 Αριθ. Απόφασης: 43/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ.

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. Απόφασης:341/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/ Αριθ. Απόφασης: 176/2017

Της από 30/3/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/ Αριθ. Απόφασης: 176/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2017 Αριθ. Απόφασης: 176/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 24/4/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 9/24-4-2015 Αριθ.

Της από 24/4/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 9/24-4-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24/4/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 9/24-4-2015 Αριθ. Απόφασης:238/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ.

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 17/15-12-2016 Αριθ. Απόφασης:975/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/9/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 10/ Αριθ. Απόφασης: 700/2016

Της από 19/9/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 10/ Αριθ. Απόφασης: 700/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 9/9/ 206 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 0/9-9-206 Αριθ. Απόφασης: 700/206 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 28/12/ 2016 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 19/ Αριθ. Απόφασης: 1078/2016

Της από 28/12/ 2016 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 19/ Αριθ. Απόφασης: 1078/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 28/12/ 2016 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 19/28-12-2016 Αριθ. Απόφασης: 1078/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/ Αριθ. Απόφασης: 784/2014

Α Α: Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/ Αριθ. Απόφασης: 784/2014 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 784/2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 13/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/ Αριθ.

Της από 13/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 13/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/13-3-2015 Αριθ. Απόφασης:129/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 28/12/ 2016 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 19/ Αριθ. Απόφασης: 1080/2016

Της από 28/12/ 2016 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 19/ Αριθ. Απόφασης: 1080/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 28/12/ 2016 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 19/28-12-2016 Αριθ. Απόφασης: 1080/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17/7/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 536/2017

Της από 17/7/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 536/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17/7/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 17/17-7-2017 Αριθ. Απόφασης: 536/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 14/6/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/ Αριθ. Απόφασης: 443/2016

Της από 14/6/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/ Αριθ. Απόφασης: 443/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 14/6/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/14-6-2016 Αριθ. Απόφασης: 443/2016 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 993/2016

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 993/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 17/15-12-2016 Αριθ. Απόφασης: 993/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 26/4/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/ Αριθ. Απόφασης: 337/2017

Της από 26/4/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/ Αριθ. Απόφασης: 337/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 26/4/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/26-4-2017 Αριθ. Απόφασης: 337/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 24/7/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/24-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 385 /2015

Της από 24/7/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/24-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 385 /2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24/7/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/24-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 385 /2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/5/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/ Αριθ. Απόφασης: 407/ 2017

Της από 25/5/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/ Αριθ. Απόφασης: 407/ 2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/5/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 14/25-5-2017 Αριθ. Απόφασης: 407/ 2017 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 904/2016

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 904/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 15/25-11-2016 Αριθ. Απόφασης: 904/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 28/12/ 2016 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 19/28-12-2016 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Της από 28/12/ 2016 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 19/ Αριθ. Απόφασης: 1059/2016

Της από 28/12/ 2016 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 19/ Αριθ. Απόφασης: 1059/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 28/12/ 2016 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 19/28-12-2016 Αριθ. Απόφασης: 1059/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 1031/2016

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 1031/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριθ. Πρακτικού: 17/15-12-2016 Αριθ. Απόφασης: 1031/2016 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/ Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 90/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 23/6/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 457/2017

Της από 23/6/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 457/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 23/6/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 15/23-6-2017 Αριθ. Απόφασης: 457/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 5/3/ 2017 Ειδικής Δημόσιας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 5/ Αριθ. Απόφασης: 147/2017

Της από 5/3/ 2017 Ειδικής Δημόσιας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 5/ Αριθ. Απόφασης: 147/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 5/3/ 2017 Ειδικής Δημόσιας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 5/5-3-2017 Αριθ. Απόφασης: 147/2017

Διαβάστε περισσότερα

Της από 21/4/ 2016 Συνεχιζόμενης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, από την διακοπείσα Τακτική Συνεδρίαση της 20 ης Απριλίου 2016.

Της από 21/4/ 2016 Συνεχιζόμενης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, από την διακοπείσα Τακτική Συνεδρίαση της 20 ης Απριλίου 2016. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 21/4/ 2016 Συνεχιζόμενης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, από την διακοπείσα Τακτική Συνεδρίαση της 20 ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 821/2014

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 821/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 821/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 11/ Αριθ. Απόφασης: 253/2015

Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 11/ Αριθ. Απόφασης: 253/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 11/25-5-2015 Αριθ. Απόφασης: 253/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 23/1/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 1/ Αριθ.

Της από 23/1/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 1/ Αριθ. 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 23/1/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 1/23-1-2017 Αριθ. Απόφασης: 44/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/ Αριθ.

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. Απόφασης:332/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 23/1/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 1/ Αριθ.

Της από 23/1/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 1/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 23// 207 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: /23--207 Αριθ. Απόφασης: 23/207 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 1033/2016

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 1033/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 17/15-12-2016 Αριθ. Απόφασης: 1033/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17/2/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 3/ Αριθ. Απόφασης: 135/2017 Ορθή Επανάληψη

Της από 17/2/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 3/ Αριθ. Απόφασης: 135/2017 Ορθή Επανάληψη 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17/2/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 3/17-2-2017 Αριθ. Απόφασης: 135/2017 Ορθή

Διαβάστε περισσότερα

Της από 23/6/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ.

Της από 23/6/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 23/6/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 15/23-6-2017 Αριθ. Απόφασης:488/2017

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/5/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/ Αριθ. Απόφασης: 404/ 2017

Της από 25/5/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/ Αριθ. Απόφασης: 404/ 2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/5/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 14/25-5-2017 Αριθ. Απόφασης: 404/ 2017 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 1026/2016

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 1026/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 17/15-12-2016 Αριθ. Απόφασης: 1026/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/5/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/ Αριθ. Απόφασης: 408/ 2017

Της από 25/5/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/ Αριθ. Απόφασης: 408/ 2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/5/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 14/25-5-2017 Αριθ. Απόφασης: 408/ 2017 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 26/4/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/ Αριθ. Απόφασης: 343/2017

Της από 26/4/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/ Αριθ. Απόφασης: 343/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 26/4/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/26-4-2017 Αριθ. Απόφασης: 343/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ.

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 17/15-12-2016 Αριθ. Απόφασης:985/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/9/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 10/ Αριθ. Απόφασης:662 /2016

Της από 19/9/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 10/ Αριθ. Απόφασης:662 /2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/9/ 16 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 10/19-9-16 Αριθ. Απόφασης:662 /16 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/5/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/ Αριθ. Απόφασης: 406/ 2017

Της από 25/5/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/ Αριθ. Απόφασης: 406/ 2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/5/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 14/25-5-2017 Αριθ. Απόφασης: 406/ 2017 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 15/7/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/ Αριθ. Απόφασης: 534 /2016

Της από 15/7/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/ Αριθ. Απόφασης: 534 /2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15/7/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/15-7-2016 Αριθ. Απόφασης: 534 /2016 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 28/12/ 2016 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 19/ Αριθ. Απόφασης: 1054/2016

Της από 28/12/ 2016 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 19/ Αριθ. Απόφασης: 1054/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 28/12/ 2016 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 19/28-12-2016 Αριθ. Απόφασης: 1054/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 4/8/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 607/2017

Της από 4/8/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 607/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4/8/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 18/4-8-2017 Αριθ. Απόφασης: 607/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17/2/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 3/ Αριθ. Απόφασης: 105/2017

Της από 17/2/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 3/ Αριθ. Απόφασης: 105/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17/2/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 3/17-2-2017 Αριθ. Απόφασης: 105/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 93/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΦ2ΛΩ1Ρ-ΡΕ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΩΦ2ΛΩ1Ρ-ΡΕ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΩΦ2ΛΩΡ-ΡΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 26/9/ 207 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 20/26-9-207 Αριθ. Απόφασης: 724/207

Διαβάστε περισσότερα

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/ Αριθ. Απόφασης: 367/2015

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/ Αριθ. Απόφασης: 367/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. Απόφασης: 367/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 13/3/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/ Αριθ.

Της από 13/3/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 13/3/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/13-3-2017 Αριθ. Απόφασης:160/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 23/1/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 1/ Αριθ.

Της από 23/1/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 1/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 23/1/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 1/23-1-2017 Αριθ. Απόφασης: 13/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 10/4/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 11/ Αριθ. Απόφασης: 281/2017

Της από 10/4/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 11/ Αριθ. Απόφασης: 281/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 10/4/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 11/10-4-2017 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Της από 4/8/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 609/ 2017

Της από 4/8/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 609/ 2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4/8/ 207 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/4-8-207 Αριθ. Απόφασης: 609/ 207 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17/2/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 3/ Αριθ.

Της από 17/2/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 3/ Αριθ. 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17/2/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 3/17-2-2017 Αριθ. Απόφασης: 83/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17/7/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 541/2017

Της από 17/7/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 541/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17/7/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 17/17-7-2017 Αριθ. Απόφασης: 541/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17/7/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 539/2017

Της από 17/7/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 539/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17/7/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 17/17-7-2017 Αριθ. Απόφασης: 539/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17/2/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 3/ Αριθ. Απόφασης: 126/2017

Της από 17/2/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 3/ Αριθ. Απόφασης: 126/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17/2/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 3/17-2-2017 Αριθ. Απόφασης: 126/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 26/10/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Της από 26/10/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 26/10/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/26-10-2016 Αριθ. Απόφασης:818/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου

Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 11/25-5-2015 Αριθ. Απόφασης: 260/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 18/7/ 2017 Συνεχιζόμενης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, από τη διακοπείσα Τακτική Συνεδρίαση της 17 ης Ιουλίου 2017

Της από 18/7/ 2017 Συνεχιζόμενης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, από τη διακοπείσα Τακτική Συνεδρίαση της 17 ης Ιουλίου 2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 18/7/ 2017 Συνεχιζόμενης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, από τη διακοπείσα Τακτική Συνεδρίαση της 17 ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/9/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 10/ Αριθ. Απόφασης:709 /2016

Της από 19/9/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 10/ Αριθ. Απόφασης:709 /2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/9/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 10/19-9-2016 Αριθ. Απόφασης:709 /2016 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω0ΨΩΩ1Ρ-Μ4Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: Ω0ΨΩΩ1Ρ-Μ4Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: Ω0ΨΩΩ1Ρ-Μ4Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 26/9/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 20/26-9-2017 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/5/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/ Αριθ. Απόφασης: 438/2017

Της από 25/5/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/ Αριθ. Απόφασης: 438/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/5/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 14/25-5-2017 Αριθ. Απόφασης: 438/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17/7/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 567/2017

Της από 17/7/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 567/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17/7/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 17/17-7-2017 Αριθ. Απόφασης: 567/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 921/2016

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 921/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 15/25-11-2016 Αριθ. Απόφασης: 921/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 1036/2016

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 1036/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 17/15-12-2016 Αριθ. Απόφασης: 1036/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ.

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 17/15-12-2016 Αριθ. Απόφασης:980/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 4/8/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 604/ 2017

Της από 4/8/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 604/ 2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4/8/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 18/4-8-2017 Αριθ. Απόφασης: 604/ 2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 842/2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ.Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 588/2014

Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ.Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 588/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 18/20-10-2014 Αριθ. Απόφασης: 588/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/5/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 14/ Αριθ. Απόφασης: 440/2017

Της από 25/5/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 14/ Αριθ. Απόφασης: 440/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/5/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 14/25-5-2017 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Της από 23/1/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 1/ Αριθ.

Της από 23/1/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 1/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 23/1/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 1/23-1-2017 Αριθ. Απόφασης: 32/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 23/1/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 1/ Αριθ.

Της από 23/1/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 1/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 23/1/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 1/23-1-2017 Αριθ. Απόφασης: 56/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα