ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ _ Τ.Κ ΤΗΛ.: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠ. : ,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ : ,68 ΦΠΑ: ,32 A.M : 3/2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Φ2Υ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΩΝ & ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

2 Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΫΠ. : ,00 ΧΑΛΑΝΔΡΙ _ Τ.Κ ΕΡΓΑΣΙΕΣ : ,68 ΤΗΛ.: ΦΠΑ: ,32 A.M : 3/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (NET) ΕΝΙΑΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ (ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ TO ΦΕΚ363 Β' / ) Μεταφορές : 0,21 /m 3 *km Απόσταση μεταφοράς: 25 km Μεταφορές (τιμές μονάδας σε /m3) : 5,25 /m 3 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κωδικός Αναθ/σης Μον. Μετρ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ για EΡΓΑ έως 5 εκ. Ποσότητα Μερική Δαπάνη Ολική ΟΜΑΔΑ Α 1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. ΟΙΚ 6541 μήνας 8,00 90,00 720, Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό. ΗΛΜ 107 μήνας 5, , , Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου ΗΛΜ 108 μήνας 10,00 180, , Ρυμουλκούμενο στοιχείο με φωτεινό παλλόμενο βέλος παράκαμψης ΟΙΚ 6541 μήνας 400,00 18, , Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών. ΥΔΡ 6301 μήνας 20,00 72, , ,00 3. ΕΚΣΚΑΦΕΣ 3,10 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ m3 12, , ,00 3,11 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ m3 30, , , Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. ΥΔΡ 6087 m 15, , , Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδεςημιβραχώδες ΥΔΡ 6054 m3 7, , , ,50 4. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4.01 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) ΥΔΡ m3 45,25 4,19 189, Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. ΥΔΡ 6807 m2 12,53 196, , Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή ΥΔΡ 6808 m 3, , , Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. ΟΔΟ 4521Β m2 18, , ,00 Προυπολογισμός Σελίδα 3

4 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. ΥΔΡ 6804 m2 25,00 157, ,00 ΥΔΡ 6804 m2 10,00 39,10 391, Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα ΥΔΡ m3 25,25 4,48 113, ,50 Προυπολογισμός Σελίδα 4

5 5. ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 5.05 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm ΥΔΡ 6068 m3 17, , , Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm ΥΔΡ 6068 m3 16, , , ,50 6. ANTIMETΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ ΥΔΡ 6107 h 4,50 87,90 395,55 395,55 7. ANTIΣΤΗΡΙΞΕΙΣ 7.01 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα ΥΔΡ 6301 m2 2, , , Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα ΥΔΡ 6103 m2 33, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ,05 ΟΜΑΔΑ Β 9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών ΥΔΡ 6301 m2 8, , , Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 ΥΔΡ 6326 m3 75, , , Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ΥΔΡ 6327 m3 80, , , Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων ΥΔΡ 6311 kg 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ B ,00 ΟΜΑΔΑ Γ 11. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο ΥΔΡ 6752 kg 1, , , Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία ΥΔΡ 6751 kg 2, , , Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής βάσεως ΥΔΡ 6751 kg 0, , , Συναρμολόγηση εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών ΥΔΡ 6751 kg 0, , , , ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm ΥΔΡ m 40, , , Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm ΥΔΡ m 55,00 204, , Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm ΥΔΡ m 70,00 554, , Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm ΥΔΡ m 100, , ,00 Προυπολογισμός Σελίδα 5

6 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm ΥΔΡ m 140,00 440, , Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm ΥΔΡ m 170,00 866, , ,20 Προυπολογισμός Σελίδα 6

7 16. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων ΥΔΡ 6744 τεμ. 100,00 592, , σχετ σχετ σχετ Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου αγωγού ακαθάρτων με σωλήνες PVC/41 ονομ. διαμέτρου D160 mm Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ομβρίων εντός κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,20 m Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ομβρίων εντός κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,50 m Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ομβρίων εντός κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 2,00 m ΥΔΡ m 15,00 230, ,00 ΥΔΡ 6327 τεμ , ,00 ΥΔΡ 6327 τεμ , ,00 ΥΔΡ 6327 τεμ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ ,20 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ,25 ΓΕ+ΟΕ (18%) ,98 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΣ ,23 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) ,63 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ,86 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ( Ο.Κ.Ω. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΤΛ) ,00 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ,86 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ,82 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ,68 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) (24%) ,32 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ,00 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π. ΚΡΙΚΟΧΩΡΙΤΗ Ε. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ ΝΟΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Προυπολογισμός Σελίδα 7

8 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Παρακάτω περιγράφονται οι παραδοχές που αφορούν την προμέτρηση υλικών ανά άρθρο του νέου περιγραφικού τιμολογίου Υδραυλικών Έργων ΝΕΤ ΥΔΡΕΚΔΟΣΗ 3.0 (Φ.Ε.Κ. 315/Β / ). 1. Η απόσταση μεταφοράς λαμβάνεται ίση με 25 χιλιόμετρα. 2. NET ΥΔΡ A.Τ.: 3.10 και A.Τ.: 3.11 Οι εκσκαφές εδαφών λαμβάνονται σε ποσοστό 80% γαιώδεςημιβραχώδες και 20% βραχώδες. Επειδή οι δρόμοι στην περιοχή είναι στενοί και δεν επιτρέπουν την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής επιλέχθηκαν τα άρθρα ΝΕΤ ΥΔΡ Α.Τ.: και Α.Τ.: που περιλαμβάνουν την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Σημειώνεται ότι τα προϊόντα εκσκαφής δεν χρησιμοποιούνται στην επανεπίχωση του σκάμματος των αγωγών. 3. NET ΥΔΡ A.Τ.: 3.12 Προμετράται προσαύξηση τιμών εκσκαφών για την αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ για το 10% του μήκους των αγωγών και 20% του μήκους των αγωγών σύνδεσης. 4. NET ΥΔΡ A.Τ.: 4.01 και A.Τ.: 4.13 Επειδή έχει καταργηθεί το άρθρο σύνδεση αγωγού με υφιστάμενο φρεάτιο επίσκεψης (ΥΔΡ.6744), προμετράμε: την καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος (ΝΕΤ ΥΔΡ Α.Τ.: ) μέσου πάχους 0.30μ για την εκβολή στα φρεάτια επίσκεψης την καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος μέσου πάχους 1.25μ. στις θέσεις που οι αγωγοί εκβάλλουν στο ρέμα Ποδονίφτη. Σημειώνεται ότι κατά τη φάση κατασκευής θα πρέπει να ελεγθεί η στατική επάρκεια του τοιχώματος του Ποδονίφτη καθώς ενδέχεται να απαιτηθεί ενίσχυση του τοιχώματος πάνω από την οπή. 5. NET ΥΔΡ A.Τ.: Επειδή λόγω κυκλοφοριακού φόρτου είναι πιθανό να λειτουργήσουν νέες λεωφορειακές γραμμές και επειδή η πρόσθετη επιβάρυνση λόγω τοποθέτησης διαβαθμισμένου υλικού σε όλο το σκάμμα, σε σχέση με τα προϊόντα εκσκαφής είναι πολύ μικρό, κρίθηκε σκόπιμο να βάλουμε υλικό NET ΥΔΡ A.Τ.: Σημειώνουμε ότι μεγάλο ποσοστό των δρόμων χρησιμοποιούνται ήδη σαν λεωφορειόδρομοι. Ο όγκος του υλικού αυτού προκύπτει αφαιρώντας από τον συνολικό όγκο εκσκαφής. τον όγκο της ζώνης του αγωγού ( μεταβλητό ανά διάμετρο) και τον όγκο της αποκατάστασης του ασφαλτικού οδοστρώματος (30εκ.) 6. NET ΥΔΡ A.Τ.: 7.01 και A.Τ.: 7.06 Σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ ΤΠ :2009. Παράγραφος 5.5 : "Αντιστηρίξεις" και το σχ. 3β και λαμβάμοντας υπόψη ότι η επένδυση (πέτσωμα) θα εξέχει από την επιφάνεια του εδάφους κατά 15 cm ώστε να παρεμποδίζεται η πτώση λίθων, χωμάτων ή άλλων αντικειμένων εντός του σκάμματος, προβλέπονται αντιστηρίξεις με ύψος πλευρικής επιφάνειας : ( ) = 0.35μ για βάθος σκάμματος <1.75 Ηεκσκ+0.15μ για βάθος σκάμματος >1.75 που υπολογίζονται στον "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ" και για τις δύο παρειές του σκάμματος. Εκτιμήθηκε ότι : το 75% των αντιστηρίξεων είναι αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα (ΝΕΤ ΥΔΡ Α.Τ.:7.01) και το 25% αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάματα (ΝΕΤ ΥΔΡ Α.Τ.:7.06) και επειδή η τιμή στο τιμολόγιο αφορά και τις δυο παρειές (αμφίπλευρά) λαμβάνεται η μισή επιμετρημένη ποσότητα. 7. NET ΥΔΡ A.Τ.: Το μήκος των αγωγών σύνδεσης Φ400 λαμβάνεται ίσο με το μισό πλάτος του δρόμου (10/2=5μ) οπότε το συνολικό μήκος των αγωγών σύνδεσης προκύπτει ίσο με 5μ/τεμάχιο * τεμάχια 2ΦΥ Για τους αγωγούς σύνδεσης λαμβάνεται ότι είναι πλήρως εγκιβωτισμένοι σε σκυρόδεμα ανεξαρτήτως βάθους επίχωσης. 8. NET ΥΔΡ A.Τ.: Εκτιμάται ότι η κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αντιστοιχεί στο 5% του συνολικού μήκους δικτύου.

9 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ _ Τ.Κ ΤΗΛ.: ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Α.Μ 3/2016 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ: 1.01 Κωδ. Αναθ.: ΟΙΚ 6541 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης. 10 Πινακίδες για 9 μήνες 90,00 μήνες 90,00 μήνες Α.Τ: 1.02 Κωδ. Αναθ.: ΗΛΜ 108 Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό. 250 μέτρα πλαστικων στηθαίων για 9 μήνες 2250,00 μήνες 2250,00 μήνες Α.Τ: 1.03 Κωδ. Αναθ.: ΗΛΜ 108 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου 20 φανοί για 9 μήνες 180,00 μήνες 180,00 μήνες Α.Τ: 1.04 Κωδ. Αναθ.: ΟΙΚ 6541 Ρυμουλκούμενο στοιχείο με φωτεινό παλλόμενο βέλος παράκαμψης 2 ρυμουλκουμενα στοιχείο για 9 μήνες 18,00 μήνες 18,00 μήνες Α.Τ: 1.05 Κωδ. Αναθ.: ΥΔΡ 6802 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών. 6 προσωρινές γεφυρώσεις για 9 μήνες 72,00 μήνες 72,00 μήνες 3. ΕΚΣΚΑΦΕΣ Α.Τ: 3.1 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Α.Τ: Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m Α.Τ: Κωδ. Αναθ.: ΥΔΡ Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m Από αναλυτικό πίνακα χωματουργικών αγωγών φρεατίων Αγωγοί Ομβρίων Αναλυτικές Προμετρήσεις Σελίδα 10

11 Συνολικός όγκος εκσκαφής αγωγών ομβρίων: 15651,65 κ.μ Αγωγοί Σύνδεσης D=0.4 Από αναλυτικό πίνακα χωματουργικών αγωγών φρεατίων και τον πίνακα των χαρακτηριστικών στοιχείων των αγωγών έχουμε: Πλάτος σκάμματος για αγωγό Φ400 = 1,10 μ. Για τους αγωγους σύνδεσης το μέσο βάθος εκσκαφής υπολογίστηκε ότι είναι ίσο με 1.44μ 2960,00 * 1,10 * 1,44 = 4688,64 κ.μ 20340,29 κ.μ 20400,00 κ.μ Α.Τ: 3.11 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Α.Τ: Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Α.Τ: Κωδ. Αναθ.: ΥΔΡ Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m Από αναλυτικό πίνακα χωματουργικών αγωγών φρεατίων Ο συνολικός όγκος εκσκαφής αγωγών ομβρίων είναι: 3912,91 κ.μ 3912,91 κ.μ 3920,00 κ.μ Α.Τ: 3.12 Κωδ. Αναθ.: ΥΔΡ 6087 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. Από αναλυτικό πίνακα χωματουργικών αγωγών φρεατίων Για το 10% Συνολικού μήκους των Αγωγών 10,00% * 4595,62 μ. = 459,56 μ Για το 20% Συνολικού μήκους των Αγωγών Σύνδεσης 20,00% * 2960,00 μ. = 592,00 μ 1051,56 μ 1060,00 μ Α.Τ: 3.17 Κωδ. Αναθ.: ΥΔΡ 6054 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδεςημιβραχώδες Υδροσυλλογής τύπου 2ΦΥ Από πίνακα προμετρήσεων φρεατίων 2ΦΥ: 3,62 κ.μ/τεμ * 592,00 τεμάχια = 2143,04 κ.μ 2143,04 κ.μ 2150,00 κ.μ 4. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α.Τ: 4.01 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Α.Τ: Κωδ. Αναθ.: ΥΔΡ Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών,συμβατικών μέσων (υδρ. σφύρα, εργαλεία πεπ. αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) DN De A(m 2 ) t(m) αγωγός : 26Λ ,60 0,75 0,44 * 0,30 = 0,13 κ.μ Αναλυτικές Προμετρήσεις Σελίδα 11

12 αγωγός : 26Λ ,50 0,63 0,32 * 0,30 = 0,09 κ.μ αγωγός : 27Λ ,80 0,98 0,76 * 0,30 = 0,23 κ.μ αγωγός : 26Λ ,80 0,98 0,76 * 0,30 = 0,23 κ.μ αγωγός : 26Λ ,80 0,98 0,76 * 0,30 = 0,23 κ.μ αγωγός : 26Λ248. 1,20 1,45 1,65 * 0,30 = 0,50 κ.μ αγωγός : 26Λ23 1,20 1,45 1,65 * 0,30 = 0,50 κ.μ αγωγός : 26Λ ,50 0,63 0,32 * 0,30 = 0,09 κ.μ αγωγός : 26Λ ,80 0,98 0,76 * 0,30 = 0,23 κ.μ αγωγός : 26Λ ,00 1,22 1,17 * 0,30 = 0,35 κ.μ αγωγός : 26Λ ,00 1,22 1,17 * 0,30 = 0,35 κ.μ αγωγός : 26Λ ,00 1,22 1,17 * 0,30 = 0,35 κ.μ αγωγός : 26Λ ,50 0,63 0,32 * 0,30 = 0,09 κ.μ αγωγός : 27Λ7. 0,80 0,98 0,76 * 0,30 = 0,23 κ.μ αγωγός : 27Λ715. 0,80 0,98 0,76 * 0,30 = 0,23 κ.μ αγωγός : 27Λ713. 0,60 0,75 0,44 * 0,30 = 0,13 κ.μ αγωγός : 26Λ107. 0,80 0,98 0,76 * 0,30 = 0,23 κ.μ 4,19 κ.μ 4,19 κ.μ Α.Τ: 4.04 Κωδ. Αναθ.: ΥΔΡ 6807 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. Από το σχέδιο προκύπτει ότι το μήκος του φρεατίου είναι 2.20 μέτρα ενώ τοπλατος αποξήλωσης είναι ( (ρείθρο πεζοδρομίου) ) Οπότε η συνολική επιφάνεια αποξήλωσης προκύπτει ως: τεμάχια Φρεατίου Υδροσυλλογής * 2.20 μ*0.15 μ= 0.33 τ.μ 0,33 τ.μ/τεμ * 592,00 τεμάχια = 195,36 τ.μ 195,36 τ.μ 196,00 τ.μ Α.Τ: 4.05 Κωδ. Αναθ.: ΥΔΡ 6808 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή Υδροσυλλογής τύπου 2ΦΥ Από το σχέδιο προκύπτει ότι το μήκος του φρεατίου είναι 2.20 μέτρα Οπότε το συνολικό μηκος αποξήλωσης κρασπέδων θα είναι : τεμάχια Φρεατίου Υδροσυλλογής * 2.20 μ 2,20 μ/τεμ * 592,00 τεμάχια = 1302,40 μ 1302,40 μ 1310,00 μ Α.Τ: 4.09 Κωδ. Αναθ.: ΟΔΟ 4521Β Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπόγειων δικτύων Αγωγοί Ομβρίων Από αναλυτικό πίνακα χωματουργικών αγωγών φρεατίων = 7756,78 τ.μ Αγωγοί Σύνδεσης D=0.4 Αγωγών Σύνδεσης * Πλάτος Σκάμματος..= 2960,00 * 1,10 = 3256,00 τ.μ Υδροσυλλογής τύπου 2ΦΥ Από πίνακα προμετρήσεων φρεατίων 2ΦΥ: 1,54 κ.μ/τεμ * 592,00 τεμάχια = 911,68 τ.μ Αναλυτικές Προμετρήσεις Σελίδα 12

13 11924,46 τ.μ 12000,00 τ.μ Α.Τ: 4.10 Κωδ. Αναθ.: ΥΔΡ 6804 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. Λαμβάνεται το 80% της επιφάνειας αποξήλωσης των πεζοδρομίων 156,29 τ.μ 157,00 τ.μ Α.Τ: 4.11 Κωδ. Αναθ.: ΥΔΡ 6804 Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. Λαμβάνεται το 20% της επιφάνειας αποξήλωσης των πεζοδρομίων 39,07 τ.μ 39,10 τ.μ Α.Τ: 4.13 Κωδ. Αναθ.: ΥΔΡ Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Διασταυρωση αγωγών με ρέμα Ποδονίφτη DN De A(m 2) t(m) θέση: 27Λ1.0 αγωγός: 27Λ.1.1 1,20 1,45 1,65 * 1,25 = 2,06 κ.μ θέση: 27Λ1.1 αγωγός: 27Λ.2 1,00 1,22 1,17 * 1,25 = 1,46 κ.μ θέση: 27Λ1.2 αγωγός: 27Λ.8 0,80 0,98 0,76 * 1,25 = 0,95 κ.μ 4,47 κ.μ 4,48 κ.μ 5. ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ Α.Τ: Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Α.Τ: Κωδ. Αναθ.: ΥΔΡ 6068 Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm Αγωγοί Ομβρίων Από αναλυτικό πίνακα χωματουργικών αγωγών φρεατίων 3967,02 κ.μ 3967,02 κ.μ 3970,00 κ.μ Α.Τ: Κωδ. Αναθ.: ΥΔΡ 6068 Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm Αγωγοί Ομβρίων Από αναλυτικό πίνακα χωματουργικών αγωγών φρεατίων 4824,23 κ.μ Αγωγοί Σύνδεσης D=0.4 Αγωγών Σύνδεσης *(Βάθος σκάμματος Ύψος Ζώνης αγωγού Υψος Ασφαλτικών)* Πλάτος σκάμματος= Από πίνακα βασικών χαρακτηριστικών μεγεθών για τσιμεντοσωλήνες : 2960,00 * 0,32 * 1,10 = 1048,43 κ.μ 6. ANTIMETΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων 5872,66 κ.μ 5880,00 κ.μ Αναλυτικές Προμετρήσεις Σελίδα 13

14 Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Α.Τ: Κωδ. Αναθ.: ΥΔΡ 6107 Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ 20 ώρες ανα χιλιόμετρο δικτύου 4,39 km * 20,00 h 87,82 h 87,90 h 7. ANTIΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Α.Τ: 7.01 Κωδ. Αναθ.: ΥΔΡ 6100 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα 75% της απαιτούμενης ποσότητας από αναλυτικό πίνακα χωματουργικών αγωγών φρεατίων 17807,13 τ.μ 17900,00 τ.μ Α.Τ: 7.06 Κωδ. Αναθ.: ΥΔΡ 6103 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Αμφίπλευρη επιφάνεια αντιστήριξης ως επιφάνεια αντιστήριξης (από αναλυτικό πίνακα χωματουργικών αγωγών φρεατίων) /2 25% της απαιτούμενης ποσότητας 25% * 23742,85 / 2,00 = 2967,86 τ.μ 2970,00 τ.μ 9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ: 9.01 Κωδ. Αναθ.: ΥΔΡ 6301 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών Υδροσυλλογής τύπου 2ΦΥ Από πίν. προμετρήσεων φρεατ. 2ΦΥ: Συν. Ξυλότυποι = Ξυλότυποι επίπ. εσωτερικοί + Ξυλότυποι επίπ. εξωτερικοί =( τ.μ 14,51 τ.μ/τεμ * 592,00 τεμάχια = 8589,92 τ.μ 8589,92 τ.μ 8590,00 τ.μ Α.Τ: 9.10 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Α.Τ: Κωδ. Αναθ.: ΥΔΡ 6326 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 Αγωγοί Ομβρίων Από αναλυτικό πίνακα χωματουργικών αγωγών φρεατίων = 4271,81 κ.μ Αγωγοί Σύνδεσης D=0.4 Αγωγών Σύνδεσης * επιφανεια άοπλου σκυροδέματος Από πίνακα βασικών χαρακτηριστικών μεγεθών για τσιμεντοσωλήνες : 0,689 * 2960,00 = 2039,61 κ.μ Υδροσυλλογής τύπου 2ΦΥ Από πίνακα προμετρήσεων φρεατίων 2ΦΥ: 0,22 τ.μ/τεμ * 592,00 τεμάχια = 130,24 κ.μ 0,41 κ.μ/τεμ * 592,00 τεμάχια = 242,72 κ.μ Α.Τ: Κωδ. Αναθ.: ΥΔΡ ,39 κ.μ 6690,00 κ.μ Αναλυτικές Προμετρήσεις Σελίδα 14

15 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Υδροσυλλογής τύπου 2ΦΥ Από πίνακα προμετρήσεων φρεατίων 2ΦΥ: 1,80 κ.μ/τεμ * 592,00 τεμάχια = 1065,60 κ.μ 1065,60 κ.μ 1070,00 κ.μ Α.Τ: 9.26 Κωδ. Αναθ.: ΥΔΡ 6311 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων Β500C & Β500C κατα ΕΛΟΤ Υδροσυλλογής τύπου 2ΦΥ Από πίνακα προμετρήσεων φρεατίων 2ΦΥ: 9.26 Χαλύβας οπλισμοί B500C 29,91 χγρ/τεμ * 592,00 τεμάχια = 17706,72 χγρ 9.26 Δομικό πλέγμα (T196) B500C 43,68 χγρ/τεμ * 592,00 τεμάχια = 25858,56 χγρ 43565,28 χγρ 43600,00 χγρ 11. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ: Κωδ. Αναθ.: ΥΔΡ 6751 Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο Υδροσυλλογής τύπου 2ΦΥ Από πίνακα προμετρήσεων φρεατίων 2ΦΥ: 460,00 χγρ/τεμ * 592,00 τεμάχια = ,00 χγρ ,00 χγρ Α.Τ: Κωδ. Αναθ.: ΥΔΡ 6751 Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία Μέτωπο από Χαλύβδινο προφίλ Υδροσυλλογής τύπου 2ΦΥ Από πίνακα προμετρήσεων φρεατίων 2ΦΥ: 29,44 χγρ/τεμ * 592,00 τεμάχια = 17430,73 χγρ 17500,00 χγρ Α.Τ: Κωδ. Αναθ.: ΥΔΡ 6751 Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής βάσεως Υδροσυλλογής τύπου 2ΦΥ Από πίνακα προμετρήσεων φρεατίων 2ΦΥ: 29,44 χγρ/τεμ * 592,00 τεμάχια = 17430,73 χγρ 17430,73 χγρ 17500,00 χγρ Α.Τ: 11,09 Κωδ. Αναθ.: ΥΔΡ 6751 Συναρμολόγηση εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών Υδροσυλλογής τύπου 2ΦΥ Από πίνακα προμετρήσεων φρεατίων 2ΦΥ: 29,44 χγρ/τεμ * 592,00 τεμάχια = 17430,73 χγρ 17430,73 χγρ 17500,00 χγρ 12. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ Αναλυτικές Προμετρήσεις Σελίδα 15

16 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Αγωγοί Ομβρίων Από αναλυτικό πίνακα χωματουργικών αγωγών φρεατίων Α.Τ: Κωδ. Αναθ.: ΥΔΡ Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm 2960,00 μ 2960,00 μ Α.Τ: Κωδ. Αναθ.: ΥΔΡ Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm 204,76 μ 204,76 μ Α.Τ: Κωδ. Αναθ.: ΥΔΡ Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm 554,86 μ 554,86 μ Α.Τ: Κωδ. Αναθ.: ΥΔΡ Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm 2528,84 μ 2528,84 μ Α.Τ: Κωδ. Αναθ.: ΥΔΡ Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm 440,50 μ 440,50 μ Α.Τ: Κωδ. Αναθ.: ΥΔΡ Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm 866,66 μ 866,66 μ 16. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Α.Τ: Κωδ. Αναθ.: ΥΔΡ 6744 Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων 592,00 τεμ. 592,00 τεμ. Α.Τ: Κωδ. Αναθ.: ΥΔΡ Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου αγωγού ακαθάρτων με σωλήνες PVC/41 ονομ. διαμέτρου D160 mm Λαμβάνεται το 5% τoυ συνολικού μήκους δικτύου 229,78 μ 230,00 μ Α.Τ: Κωδ. Αναθ.: ΥΔΡ Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων εντός κατοικημένων περιοχών Α.Τ: σχετ Κωδ. Αναθ.: ΥΔΡ 6327 Αναλυτικές Προμετρήσεις Σελίδα 16

17 Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,20 m 21,00 τεμ. 21,00 τεμ. Α.Τ: σχετ Κωδ. Αναθ.: ΥΔΡ 6327 Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,50 m 68,00 τεμ. 68,00 τεμ. Α.Τ: σχετ Κωδ. Αναθ.: ΥΔΡ 6327 Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 2,00 m 35,00 τεμ. 35,00 τεμ. Αναλυτικές Προμετρήσεις Σελίδα 17

18 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

19 ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ Απο αντίστοιχο σχέδιο φρεατίων υδροσυλλογής α/α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΦΡΕΑΤΙΟ 2ΦΥ 1α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδεςημιβραχώδες με τη μεταφορά 3.17 ΥΔΡ 6054 κ.μ 3,62 1β Εκσκαφή σε έδαφος βραχώδες 3.18 ΥΔΡ 6055 κ.μ 2α Εξομαλυντική στρώση σκυροδέματος C12/ ΥΔΡ 6323 κ.μ 0,22 2β Σκυρόδεμα C12/15 εγκιβωτισμού ΥΔΡ 6326 κ.μ 0,41 2γ Σκυρόδεμα C16/20 (Β225) ΥΔΡ 6327 κ.μ 1,80 3α Ξυλότυποι επίπεδοι εσωτερικοί 9.01 ΥΔΡ 6301 τ.μ 5,74 3β Ξυλότυποι επίπεδοι εξωτερικοί 9.01 ΥΔΡ 6301 τ.μ 8,77 4α Χαλύβας οπλισμοί B500C 9.26 ΥΔΡ 6311 χγρ. 29,91 4β Δομικό πλέγμα (T196) B500C 9.26 ΥΔΡ 6311 χγρ. 43,68 5α Μέτωπο από Χαλύβδινο προφίλ ΥΔΡ 6752 χγρ. 29,44 5β 5γ Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής βάσεως στο χαλύβδινο μέτωπο Συναρμολόγηση εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών (χυτοσιδηρό μέτωπο) ΥΔΡ 6751 χγρ. 29, ΥΔΡ 6751 χγρ. 29,44 5δ Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο ΥΔΡ 6752 χγρ. 460,00 6 Ανακατασκευή ασφαλτικού οδοστρώματος 4.09 ΟΔΟ 4521Β τ.μ 1,54 Βοηθητικές Προμετρήσεις Σελίδα 12

20 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

21 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 592 Όνομα Όνομα Διατομής Εδάφ. Αρχής. Περατ. Διάμετρος Βάθος Ανάντη Απόστάσεις μεταξύ Ζώνη αγωγού Επίχωση με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Βάθος Κατάντη Πλάτος Σκάμματος Εμβαδόν Επιφαν. Εκσκαφής Εκσκαφης Γαιώδης (ποσοστο % του όγκου εκσκαφής) Εκσκαφης Βραχώδης (ποσοστο % του όγκου εκσκαφής) Αντιστηριξεις Αποκατ. Ασφαλτ. Σκυρόδεμα Έδρασης Επίχωση με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου D=0.40 D=0.50 D=0.60 D=0.80 D=1.00 D=1.20 Ε10 Ε20 Ε30 2ΦΥ 80% 20% H Hn H Hn H Hn μ μ μ μ μ μ μ μ τ.μ κ.μ κ.μ κ.μ τ.μ τ.μ κ.μ κ.μ κ.μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ τεμ Α.Τ. Α.Τ. Α.Τ. Α.Τ. Α.Τ. Α.Τ. Α.Τ. Α.Τ. Α.Τ. Α.Τ. Α.Τ. Α.Τ. Α.Τ. (H2.20) (H2.40) (H2.65) & Λ Λ ,91 208,51 ΕΟ1 1,40 0,00 26Λ γ.2 209,69 208,25 208,51 16,52 0,60 1,63 1,67 1,30 2,14 35,41 28,32 7,08 11,56 21,48 15,25 0,00 6,42 16,52 26Λ γ.1 209,32 208,25 207,93 20,98 0,60 1,67 1,62 1,30 2,14 44,83 35,87 8,97 14,69 27,27 19,36 0,00 8,02 20,98 26Λ Λ γ 209,26 207,93 207,87 4,10 0,60 1,62 1,62 ΕΟ1 1,30 2,11 8,64 6,92 1,73 2,87 5,33 3,78 0,00 1,45 4,10 1,39 0,00 26Λ β.1 209,05 207,87 207,65 14,30 0,60 1,62 1,63 1,30 2,11 30,22 24,18 6,04 10,01 18,59 13,20 0,00 5,13 14,30 26Λ Λ β 208,68 207,65 207,30 22,76 0,60 1,63 1,61 ΕΟ1 1,30 2,11 47,93 38,34 9,59 15,93 29,59 21,01 0,00 7,99 22,76 1,38 0,00 26Λ Λ α 208,65 207,30 206,75 4,54 0,60 1,61 2,13 εκβολή 1,30 2,43 11,04 8,83 2,21 11,94 5,90 4,19 0,00 3,07 4, Λ Λ ,94 210,14 ΕΟ1 1,80 0,00 26Λ ,94 210,10 210,14 4,10 0,50 2,02 2,05 1,20 2,44 10,01 8,01 2,00 17,92 4,92 1,65 2,39 3,20 4,10 26Λ ,75 210,10 209,92 21,19 0,50 2,05 2,05 1,20 2,46 52,12 41,69 10,42 93,22 25,43 8,54 12,35 16,91 21,19 26Λ ,65 209,92 209,78 15,27 0,50 2,05 2,09 1,20 2,48 37,93 30,35 7,59 67,80 18,32 6,15 8,90 12,56 15,27 26Λ Λ α 211,62 209,78 209,74 4,67 0,50 2,09 2,10 ΕΟ1 1,20 2,52 11,75 9,40 2,35 20,98 5,60 1,88 2,72 3,99 4,67 1,88 0,00 26Λ ,54 209,64 209,55 12,98 0,60 2,21 2,22 1,30 2,88 37,39 29,91 7,48 61,41 16,87 6,00 8,53 12,07 12,98 26Λ ,44 209,55 209,41 20,87 0,60 2,22 2,26 1,30 2,91 60,79 48,63 12,16 99,78 27,13 9,64 13,71 20,08 20,87 26Λ ,43 209,41 209,40 2,78 0,60 2,26 2,27 1,30 2,94 8,18 6,55 1,64 13,43 3,61 1,28 1,83 2,76 2,78 26Λ Λ α1 211,41 209,40 209,36 5,98 0,60 2,27 2,28 ΕΟ1 1,30 2,96 17,69 14,15 3,54 29,01 7,77 2,76 3,93 6,03 5,98 2,05 0,00 26Λ ,34 209,36 209,25 16,38 0,60 2,28 2,33 1,30 3,00 49,10 39,28 9,82 80,45 21,29 7,57 10,76 17,14 16,38 26Λ ,25 209,25 209,07 25,84 0,60 2,33 2,41 1,30 3,08 79,55 63,64 15,91 130,14 33,59 11,94 16,98 29,15 25,84 26Λ Λ ,25 209,07 209,06 1,92 0,60 2,41 2,42 εκβολή 1,30 3,14 6,03 4,82 1,21 9,85 2,50 0,89 1,26 2,28 1, Λ Λ ,91 204,91 ΕΟ2 2,00 0,00 27Λ α.2 207,01 204,87 204,91 6,74 0,80 2,29 2,44 1,60 3,78 25,49 20,39 5,10 33,89 10,78 4,90 5,98 6,25 6,74 26Λ α.1 206,99 204,87 204,72 21,81 0,80 2,44 2,56 1,60 4,00 87,21 69,77 17,44 115,56 34,90 15,86 19,35 24,96 21,81 26Λ Λ α 206,90 204,72 204,63 12,32 0,80 2,56 2,56 ΕΟ2 1,60 4,10 50,49 40,39 10,10 66,81 19,71 8,96 10,93 15,32 12,32 2,27 0,00 26Λ ,81 204,63 204,54 12,95 0,80 2,56 2,56 1,60 4,10 53,07 42,46 10,61 70,23 20,72 9,41 11,49 16,11 12,95 26Λ ,64 204,54 204,36 26,86 0,80 2,56 2,57 1,60 4,10 110,18 88,14 22,04 145,78 42,98 19,53 23,82 33,51 26,86 26Λ Λ ,62 204,36 204,34 2,71 0,80 2,57 2,57 εκβολή 1,60 4,11 11,13 8,90 2,23 14,73 4,34 1,97 2,40 3,40 2, Λ Λ ,62 207,52 ΕΟ2 2,10 0,00 26Λ β.2 209,47 207,52 207,40 15,76 0,80 2,39 2,36 1,60 3,80 59,94 47,95 11,99 79,65 25,22 11,46 13,98 14,95 15,76 26Λ β.1 209,37 207,40 207,27 16,05 0,80 2,36 2,38 1,60 3,80 60,94 48,75 12,19 80,99 25,68 11,67 14,24 15,12 16,05 26Λ Λ β 209,34 207,27 207,24 4,59 0,80 2,38 2,39 ΕΟ2 1,60 3,82 17,52 14,02 3,50 23,28 7,34 3,34 4,07 4,42 4,59 2,10 0,00 26Λ α.2 209,25 207,24 207,17 16,28 0,80 2,39 2,37 1,60 3,81 62,00 49,60 12,40 82,39 26,05 11,84 14,44 15,53 16,28 26Λ α.1 209,26 207,17 207,14 7,75 0,80 2,37 2,41 1,60 3,83 29,64 23,72 5,93 39,38 12,40 5,63 6,87 7,52 7,75 26Λ Λ α 209,18 207,14 207,08 14,10 0,80 2,41 2,39 ΕΟ2 1,60 3,84 54,15 43,32 10,83 71,92 22,56 10,25 12,51 13,90 14,10 2,10 0,00 26Λ ,19 207,08 207,06 4,01 0,80 2,39 2,42 1,60 3,85 15,43 12,34 3,09 20,49 6,42 2,92 3,56 3,98 4,01 26Λ ,98 207,06 206,97 17,88 0,80 2,42 2,30 1,60 3,78 67,54 54,03 13,51 89,78 28,61 13,00 15,86 16,50 17,88 26Λ ,96 206,97 206,91 11,10 0,80 2,30 2,33 1,60 3,71 41,17 32,94 8,23 54,79 17,76 8,07 9,85 9,48 11,10 26Λ ,97 206,91 206,90 2,36 0,80 2,33 2,36 1,60 3,75 8,86 7,09 1,77 11,78 3,78 1,72 2,09 2,12 2,36 26Λ Λ ,97 206,90 206,87 5,55 0,80 2,36 2,39 ΕΟ2 1,60 3,80 21,08 16,87 4,22 28,02 8,88 4,03 4,92 5,24 5,55 2,10 0,00 26Λ α.2 208,76 206,87 206,70 22,83 0,80 2,39 2,35 1,60 3,79 86,54 69,23 17,31 115,02 36,53 16,60 20,25 21,37 22,83 26Λ α.1 208,66 206,70 206,56 18,16 0,80 2,35 2,39 1,60 3,79 68,81 55,05 13,76 91,46 29,06 13,20 16,11 16,97 18,16 26Λ Λ α 208,62 206,56 206,52 5,12 0,80 2,39 2,39 ΕΟ2 1,60 3,82 19,57 15,66 3,91 26,00 8,19 3,72 4,54 4,96 5,12 2,10 0,00 26Λ ,54 206,52 206,44 11,56 0,80 2,39 2,39 1,60 3,82 44,21 35,37 8,84 58,73 18,50 8,40 10,25 11,21 11,56 26Λ ,46 206,44 206,34 14,18 0,80 2,39 2,41 1,60 3,84 54,45 43,56 10,89 72,32 22,69 10,31 12,58 13,97 14,18 26Λ ,33 206,34 206,20 19,18 0,80 2,41 2,42 1,60 3,86 74,08 59,26 14,82 98,35 30,69 13,94 17,01 19,33 19,18 26Λ ,35 206,20 206,18 2,95 0,80 2,42 2,46 1,60 3,90 11,52 9,21 2,30 15,28 4,72 2,14 2,62 3,10 2,95 26Λ Λ ,35 206,18 206,16 2,50 0,80 2,46 2,48 εκβολή 1,60 3,95 9,88 7,91 1,98 13,10 4,00 1,82 2,22 2,75 2, Λ Λ ,25 208,86 ΕΟ2 2,39 0,00 26Λ ,11 208,86 208,74 13,65 0,80 2,68 2,66 1,60 4,27 58,28 46,62 11,66 76,94 21,84 9,92 12,11 19,31 13,65 26Λ ,91 208,74 208,63 13,26 0,80 2,66 2,57 1,60 4,18 55,42 44,34 11,08 73,26 21,22 9,64 11,76 17,57 13,26 26Λ ,60 208,63 208,53 11,24 0,80 2,57 2,36 1,60 3,94 44,31 35,45 8,86 58,76 17,98 8,17 9,97 12,22 11,24 26Λ ,49 208,53 208,39 15,87 0,80 2,36 2,39 1,60 3,80 60,28 48,22 12,06 80,11 25,39 11,54 14,08 14,98 15,87 26Λ Λ ,48 208,39 208,38 2,14 0,80 2,39 2,39 ΕΟ2 1,60 3,82 8,18 6,55 1,64 10,87 3,42 1,56 1,90 2,07 2,14 2,10 0,00 26Λ248. 5α.1 210,34 208,38 208,21 13,49 0,80 2,39 2,42 1,60 3,85 51,88 41,51 10,38 68,90 21,58 9,81 11,97 13,38 13,49 26Λ248. 5α.2 210,18 208,21 208,05 13,46 0,80 2,42 2,42 1,60 3,87 52,08 41,67 10,42 69,14 21,54 9,79 11,94 13,66 13,46 26Λ Λ248.5α 210,04 208,05 207,94 9,09 0,80 2,42 2,39 ΕΟ2 1,60 3,85 34,97 27,98 6,99 46,44 14,54 6,61 8,06 9,03 9,09 2,10 0,00 26Λ ,92 207,94 207,83 8,94 0,80 2,39 2,38 1,60 3,82 34,15 27,32 6,83 45,37 14,30 6,50 7,93 8,63 8,94 26Λ ,55 207,83 207,47 27,97 0,80 2,38 2,38 1,60 3,81 106,53 85,22 21,31 141,55 44,75 20,33 24,81 26,69 27,97 26Λ Λ ,54 207,47 207,44 1,96 0,80 2,38 2,39 ΕΟ2 1,60 3,81 7,47 5,98 1,49 9,93 3,14 1,42 1,74 1,88 1,96 2,10 0,00 26Λ248. 4α.4 209,43 207,44 207,31 10,24 0,80 2,39 2,40 1,60 3,84 39,27 31,42 7,85 52,16 16,38 7,44 9,08 10,04 10,24 26Λ248. 4α.3 209,19 207,31 207,07 19,48 0,80 2,40 2,41 1,60 3,85 75,02 60,01 15,00 99,61 31,17 14,16 17,28 19,41 19,48 26Λ248. 4α.2 209,16 207,07 207,03 3,23 0,80 2,41 2,42 1,60 3,87 12,49 9,99 2,50 16,58 5,17 2,35 2,87 3,27 3,23 26Λ248. 4α.1 209,03 207,03 206,93 8,26 0,80 2,42 2,39 1,60 3,85 31,84 25,47 6,37 42,27 13,22 6,01 7,33 8,26 8,26 26Λ Λ248.4α 208,94 206,93 206,84 7,17 0,80 2,39 2,39 ΕΟ2 1,60 3,83 27,44 21,95 5,49 36,45 11,47 5,21 6,36 6,98 7,17 2,10 0,00 26Λ ,84 206,84 206,70 9,80 0,80 2,39 2,42 1,60 3,85 37,74 30,19 7,55 50,11 15,68 7,12 8,69 9,76 9,80 26Λ ,61 206,70 206,44 18,81 0,80 2,42 2,45 1,60 3,90 73,37 58,70 14,67 97,36 30,10 13,67 16,68 19,68 18,81 Αναλ. Πίνακας Χωματουργικών Αγωγών Φρεατίων Σελίδα 21

22 Όνομα Όνομα Διατομής Εδάφ. Αρχής. Περατ. Διάμετρος Βάθος Ανάντη Απόστάσεις μεταξύ Ζώνη αγωγού Επίχωση με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Βάθος Κατάντη Πλάτος Σκάμματος Εμβαδόν Επιφαν. Εκσκαφής Εκσκαφης Γαιώδης (ποσοστο % του όγκου εκσκαφής) Εκσκαφης Βραχώδης (ποσοστο % του όγκου εκσκαφής) Αντιστηριξεις Αποκατ. Ασφαλτ. Σκυρόδεμα Έδρασης Επίχωση με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου D=0.40 D=0.50 D=0.60 D=0.80 D=1.00 D=1.20 Ε10 Ε20 Ε30 2ΦΥ 80% 20% H Hn H Hn H Hn μ μ μ μ μ μ μ μ τ.μ κ.μ κ.μ κ.μ τ.μ τ.μ κ.μ κ.μ κ.μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ τεμ Α.Τ. Α.Τ. Α.Τ. Α.Τ. Α.Τ. Α.Τ. Α.Τ. Α.Τ. Α.Τ. Α.Τ. Α.Τ. Α.Τ. Α.Τ. (H2.20) (H2.40) (H2.65) & Λ ,37 206,44 206,18 19,45 0,80 2,45 2,48 1,60 3,95 76,74 61,39 15,35 101,76 31,12 14,14 17,25 21,22 19,45 26Λ Λ ,34 206,18 206,16 1,24 0,80 2,48 2,47 ΕΟ3 1,60 3,96 4,91 3,93 0,98 6,51 1,98 0,90 1,10 1,37 1,24 2,18 0,00 26Λ248. 3γ.3 208,30 205,76 205,75 1,65 1,20 3,01 2,98 2,20 6,60 10,89 8,71 2,18 10,39 3,63 2,36 2,36 2,36 1,65 26Λ248. 3γ.2 208,23 205,75 205,66 13,38 1,20 2,98 3,01 2,20 6,59 88,14 70,51 17,63 84,14 29,44 19,12 19,12 18,97 13,38 26Λ248. 3γ.1 208,05 205,66 205,51 20,59 1,20 3,01 2,96 2,20 6,56 135,17 108,13 27,03 129,06 45,30 29,42 29,42 28,73 20,59 26Λ Λ248.3γ 207,94 205,51 205,45 8,31 1,20 2,96 2,91 ΕΟ3 2,20 6,46 53,68 42,95 10,74 51,29 18,28 11,87 11,87 10,72 8,31 2,48 0,00 26Λ248. 3β ,91 205,45 205,44 1,65 1,20 2,91 2,90 2,20 6,39 10,54 8,43 2,11 10,07 3,63 2,36 2,36 2,01 1,65 26Λ248. 3β ,69 205,44 205,35 13,67 1,20 2,90 2,77 2,20 6,23 85,19 68,15 17,04 81,55 30,07 19,53 19,53 14,52 13,67 26Λ248. 3β ,57 205,35 205,19 23,23 1,20 2,77 2,81 2,20 6,14 142,60 114,08 28,52 136,61 51,11 33,20 33,20 22,52 23,23 26Λ Λ248.3β1 207,49 205,19 205,14 6,10 1,20 2,81 2,78 ΕΟ3 2,20 6,15 37,49 29,99 7,50 35,91 13,42 8,72 8,72 5,96 6,10 2,35 0,00 26Λ248. 3β.1 207,26 205,14 204,90 35,47 1,20 2,78 2,80 2,20 6,13 217,42 173,94 43,48 208,30 78,03 50,69 50,69 34,07 35,47 26Λ Λ248.3β 207,18 204,90 204,84 8,61 1,20 2,80 2,77 ΕΟ3 2,20 6,12 52,72 42,18 10,54 50,51 18,94 12,30 12,30 8,22 8,61 2,34 0,00 26Λ248. 3α.3 207,10 204,84 204,77 9,24 1,20 2,77 2,75 2,20 6,07 56,12 44,90 11,22 53,79 20,33 13,20 13,20 8,36 9,24 26Λ248. 3α.2 207,00 204,77 204,66 16,90 1,20 2,75 2,78 2,20 6,08 102,75 82,20 20,55 98,48 37,18 24,15 24,15 15,39 16,90 26Λ248. 3α.1 206,89 204,66 204,55 15,42 1,20 2,78 2,76 2,20 6,09 93,98 75,19 18,80 90,07 33,92 22,04 22,04 14,27 15,42 26Λ Λ248.3α 206,84 204,55 204,52 4,05 1,20 2,76 2,75 ΕΟ3 2,20 6,07 24,57 19,65 4,91 23,55 8,91 5,79 5,79 3,63 4,05 2,32 0,00 26Λ ,79 204,52 204,49 5,05 1,20 2,75 2,74 2,20 6,04 30,48 24,38 6,10 29,22 11,11 7,22 7,22 4,37 5,05 26Λ ,72 204,49 204,39 13,94 1,20 2,74 2,76 2,20 6,04 84,23 67,39 16,85 80,76 30,67 19,92 19,92 12,17 13,94 26Λ Λ ,62 204,39 204,22 24,53 1,20 2,76 2,83 ΕΟ3 2,20 6,14 150,68 120,55 30,14 144,34 53,97 35,05 35,05 23,88 24,53 2,40 0,00 26Λ248. 2α.2 206,58 204,22 204,20 2,58 1,20 2,83 2,81 2,20 6,20 16,00 12,80 3,20 15,32 5,68 3,69 3,69 2,67 2,58 26Λ248. 2α.1 206,19 204,20 203,96 24,81 1,20 2,81 2,66 2,20 6,02 149,26 119,41 29,85 143,13 54,58 35,45 0,00 56,46 24,81 26Λ Λ248.2α 206,05 203,96 203,77 20,35 1,20 2,66 2,71 ΕΟ3 2,20 5,90 120,10 96,08 24,02 115,29 44,77 58,18 0,00 14,88 20,35 2,28 0,00 26Λ ,02 203,77 203,74 3,21 1,20 2,71 2,70 2,20 5,95 19,11 15,29 3,82 18,33 7,06 9,18 4,59 2,07 3,21 26Λ ,85 203,74 203,59 16,41 1,20 2,70 2,69 2,20 5,93 97,34 77,88 19,47 93,42 36,10 23,45 0,00 35,97 16,41 26Λ ,61 203,59 203,40 19,47 1,20 2,69 2,63 2,20 5,85 113,95 91,16 22,79 109,44 42,83 55,66 0,00 13,29 19,47 26Λ ,66 203,40 203,35 6,01 1,20 2,63 2,74 2,20 5,91 35,51 28,41 7,10 34,08 13,22 17,18 0,00 4,43 6,01 26Λ Λ ,63 203,35 203,33 1,98 1,20 2,74 2,73 ΕΟ3 2,20 6,02 11,91 9,53 2,38 11,43 4,36 5,66 2,83 1,15 1,98 2,30 0,00 26Λ Λ ,55 203,33 202,65 3,93 1,20 2,73 3,33 εκβολή 2,20 6,67 26,21 20,96 5,24 25,00 8,65 5,62 5,62 5,89 3, Λ23 26Λ ,31 201,31 ΕΟ3 2,00 0,00 26Λ23 9α.1 203,35 201,31 201,26 26,45 1,00 2,36 2,45 1,90 4,57 120,94 96,75 24,19 135,24 50,26 27,77 0,00 47,27 26,45 26Λ23 9α.1 203,42 201,26 201,22 16,85 1,00 2,45 2,55 1,90 4,76 80,14 64,12 16,03 89,42 32,02 35,37 19,29 3,75 16,85 26Λ23 26Λ239α 203,42 201,22 201,22 1,56 1,00 2,55 2,56 ΕΟ3 1,90 4,86 7,58 6,07 1,52 8,45 2,96 1,64 1,79 1,45 1,56 2,20 0,00 26Λ ,47 201,22 201,19 12,95 1,00 2,56 2,64 1,90 4,94 64,01 51,21 12,80 71,26 24,61 13,60 14,83 13,11 12,95 26Λ ,48 201,19 201,18 4,54 1,00 2,64 2,67 1,90 5,04 22,90 18,32 4,58 25,46 8,63 4,77 5,20 5,05 4,54 26Λ23 26Λ ,47 201,18 201,16 5,97 1,00 2,67 2,66 ΕΟ3 1,90 5,07 30,24 24,19 6,05 33,62 11,34 6,27 6,84 6,78 5,97 2,30 0,00 26Λ23 8α.1 203,38 201,16 201,11 20,45 1,00 2,66 2,63 1,90 5,03 102,79 82,23 20,56 114,33 38,86 21,47 23,42 22,41 20,45 26Λ23 8α.1 203,33 201,11 201,09 8,54 1,00 2,63 2,60 1,90 4,97 42,41 33,93 8,48 47,20 16,23 8,97 9,78 8,85 8,54 26Λ23 26Λ238α 203,28 201,09 201,06 10,95 1,00 2,60 2,58 ΕΟ3 1,90 4,92 53,91 43,13 10,78 60,03 20,81 11,50 12,54 10,87 10,95 2,22 0,00 26Λ ,22 201,06 201,01 21,56 1,00 2,58 2,57 1,90 4,89 105,50 84,40 21,10 117,52 40,96 22,64 24,69 20,77 21,56 26Λ23 26Λ ,18 201,01 200,96 18,53 1,00 2,57 2,58 ΕΟ3 1,90 4,89 90,59 72,47 18,12 100,92 35,21 19,46 21,22 17,77 18,53 2,22 0,00 26Λ ,17 200,76 200,75 2,54 1,20 2,85 2,85 2,20 6,26 15,91 12,73 3,18 15,23 5,59 3,63 3,63 2,78 2,54 26Λ ,13 200,75 200,75 2,98 1,20 2,85 2,81 2,20 6,23 18,55 14,84 3,71 17,76 6,56 4,26 4,26 3,15 2,98 26Λ ,16 200,75 200,71 14,80 1,20 2,81 2,88 2,20 6,26 92,59 74,07 18,52 88,61 32,56 21,15 21,15 16,08 14,80 26Λ23 26Λ237α 203,13 200,71 200,69 8,98 1,20 2,88 2,87 ΕΟ3 2,20 6,32 56,74 45,39 11,35 54,28 19,76 12,83 12,83 10,32 8,98 2,44 0,00 26Λ ,12 200,69 200,68 1,66 1,20 2,87 2,87 2,20 6,32 10,48 8,39 2,10 10,03 3,65 2,37 2,37 1,90 1,66 26Λ ,09 200,68 200,62 9,65 1,20 2,87 2,90 2,20 6,36 61,34 49,07 12,27 58,66 21,23 13,79 13,79 11,46 9,65 26Λ ,56 200,62 200,50 19,00 1,20 2,90 2,49 2,20 5,94 112,80 90,24 22,56 108,25 41,80 27,15 0,00 41,74 19,00 26Λ23 26Λ ,54 200,50 200,34 25,00 1,20 2,49 2,63 ΕΟ3 2,20 5,63 140,86 112,69 28,17 135,56 55,00 71,48 0,00 11,61 25,00 2,20 0,00 26Λ23 5γ.1 202,37 200,34 200,17 28,72 1,20 2,63 2,63 2,20 5,79 166,27 133,02 33,25 159,77 63,18 82,11 0,00 17,78 28,72 26Λ23 26Λ235γ 202,30 200,17 200,10 10,60 1,20 2,63 2,63 ΕΟ3 2,20 5,79 61,37 49,09 12,27 58,97 23,32 30,31 0,00 6,56 10,60 2,20 0,00 26Λ23 5β.2 202,27 200,10 200,09 5,07 1,20 2,63 2,61 2,20 5,76 29,21 23,36 5,84 28,07 11,15 14,50 0,00 2,99 5,07 26Λ23 5β.1 202,25 200,09 200,08 9,29 1,20 2,61 2,61 2,20 5,73 53,27 42,62 10,65 51,22 20,44 26,56 0,00 5,24 9,29 26Λ23 26Λ235β 202,25 200,08 200,05 12,05 1,20 2,61 2,63 ΕΟ3 2,20 5,76 69,41 55,53 13,88 66,71 26,51 34,45 0,00 7,11 12,05 2,20 0,00 26Λ23 5α.1 202,25 200,05 200,04 2,33 1,20 2,63 2,63 2,20 5,79 13,49 10,79 2,70 12,96 5,13 6,66 0,00 1,45 2,33 26Λ23 26Λ235α 202,17 200,04 199,97 19,50 1,20 2,63 2,63 ΕΟ3 2,20 5,79 112,92 90,33 22,58 108,50 42,90 55,75 0,00 12,10 19,50 2,20 0,00 26Λ23 5α ,15 199,97 199,95 6,64 1,20 2,63 2,62 2,20 5,78 38,37 30,70 7,67 36,88 14,61 18,98 0,00 4,04 6,64 26Λ23 5α ,10 199,95 199,90 17,62 1,20 2,62 2,63 2,20 5,78 101,78 81,42 20,36 97,81 38,76 50,38 0,00 10,68 17,62 26Λ23 5α ,08 199,90 199,85 16,63 1,20 2,63 2,66 2,20 5,81 96,69 77,35 19,34 92,89 36,59 47,55 0,00 10,70 16,63 26Λ23 26Λ235α1 202,05 199,85 199,85 1,40 1,20 2,66 2,63 ΕΟ3 2,20 5,82 8,14 6,51 1,63 7,82 3,08 4,00 0,00 0,90 1,40 2,20 0,00 26Λ ,97 199,85 199,53 14,90 1,20 2,63 2,87 2,20 6,05 90,21 72,17 18,04 86,48 32,78 42,60 0,00 13,17 14,90 26Λ23 26Λ ,95 199,53 199,40 5,75 1,20 2,87 2,98 εκβολή 2,20 6,44 37,03 29,62 7,41 35,38 12,65 16,44 8,22 0,92 5, Λ Λ ,66 199,16 ΕΟ1 1,50 0,00 26Λ ,61 199,12 199,16 5,40 0,50 1,72 1,71 1,20 2,06 11,11 8,89 2,22 3,78 6,48 2,18 3,15 2,13 5,40 26Λ ,78 199,12 198,96 21,13 0,50 1,71 2,04 1,20 2,25 47,58 38,06 9,52 53,77 25,36 8,52 12,32 12,47 21,13 26Λ Λ ,88 198,96 198,84 15,50 0,50 2,04 2,26 ΕΟ1 1,20 2,58 40,03 32,02 8,01 71,37 18,60 6,25 9,04 14,27 15,50 2,04 0,00 26Λ ,86 198,84 198,81 4,47 0,50 2,26 2,27 1,20 2,72 12,15 9,72 2,43 21,60 5,36 1,80 2,61 4,73 4,47 26Λ ,79 198,81 198,70 14,66 0,50 2,27 2,31 1,20 2,75 40,34 32,27 8,07 71,63 17,59 5,91 8,55 15,98 14,66 26Λ ,68 198,70 198,58 16,68 0,50 2,31 2,33 1,20 2,78 46,43 37,15 9,29 82,39 20,02 6,72 9,72 18,72 16,68 26Λ Λ ,63 198,58 198,51 8,69 0,50 2,33 2,34 εκβολή 1,20 2,80 24,33 19,47 4,87 43,16 10,43 3,50 5,07 9,89 8, Λ Λ ,99 194,89 ΕΟ2 2,10 0,00 Αναλ. Πίνακας Χωματουργικών Αγωγών Φρεατίων Σελίδα 22

23 Όνομα Όνομα Διατομής Εδάφ. Αρχής. Περατ. Διάμετρος Βάθος Ανάντη Απόστάσεις μεταξύ Ζώνη αγωγού Επίχωση με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Βάθος Κατάντη Πλάτος Σκάμματος Εμβαδόν Επιφαν. Εκσκαφής Εκσκαφης Γαιώδης (ποσοστο % του όγκου εκσκαφής) Εκσκαφης Βραχώδης (ποσοστο % του όγκου εκσκαφής) Αντιστηριξεις Αποκατ. Ασφαλτ. Σκυρόδεμα Έδρασης Επίχωση με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου D=0.40 D=0.50 D=0.60 D=0.80 D=1.00 D=1.20 Ε10 Ε20 Ε30 2ΦΥ 80% 20% H Hn H Hn H Hn μ μ μ μ μ μ μ μ τ.μ κ.μ κ.μ κ.μ τ.μ τ.μ κ.μ κ.μ κ.μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ τεμ Α.Τ. Α.Τ. Α.Τ. Α.Τ. Α.Τ. Α.Τ. Α.Τ. Α.Τ. Α.Τ. Α.Τ. Α.Τ. Α.Τ. Α.Τ. (H2.20) (H2.40) (H2.65) & Λ ,88 194,89 194,81 21,36 0,80 2,39 2,37 1,60 3,81 81,28 65,03 16,26 108,01 34,18 15,53 18,95 20,31 21,36 26Λ ,85 194,81 194,78 7,00 0,80 2,37 2,36 1,60 3,78 26,47 21,17 5,29 35,19 11,20 5,09 6,21 6,49 7,00 26Λ Λ ,81 194,78 194,73 13,22 0,80 2,36 2,37 ΕΟ2 1,60 3,78 49,97 39,98 9,99 66,43 21,15 9,61 11,73 12,24 13,22 2,08 0,00 26Λ ,79 194,73 194,71 5,82 0,80 2,37 2,37 1,60 3,79 22,03 17,63 4,41 29,29 9,31 4,23 5,16 5,42 5,82 26Λ ,72 194,71 194,63 21,08 0,80 2,37 2,38 1,60 3,80 80,10 64,08 16,02 106,45 33,73 15,33 18,70 19,93 21,08 26Λ ,69 194,63 194,59 11,17 0,80 2,38 2,39 1,60 3,82 42,63 34,11 8,53 56,64 17,87 8,12 9,91 10,75 11,17 26Λ Λ ,67 194,59 194,58 3,49 0,80 2,39 2,39 ΕΟ2 1,60 3,82 13,34 10,67 2,67 17,72 5,58 2,54 3,10 3,38 3,49 2,10 0,00 26Λ ,64 194,58 194,53 12,16 0,80 2,39 2,40 1,60 3,83 46,60 37,28 9,32 61,89 19,46 8,84 10,79 11,89 12,16 26Λ Λ ,56 194,53 194,42 29,40 0,80 2,40 2,43 ΕΟ2 1,60 3,87 113,72 90,97 22,74 150,97 47,04 21,37 26,08 29,80 29,40 2,14 0,00 26Λ ,52 194,42 194,32 3,82 0,80 2,43 2,50 1,60 3,94 15,06 12,05 3,01 19,98 6,11 2,78 3,39 4,16 3,82 26Λ ,32 194,32 193,81 18,98 0,80 2,50 2,80 1,60 4,24 80,39 64,31 16,08 106,18 30,37 13,80 16,84 26,21 18,98 26Λ ,88 193,81 193,61 7,81 0,80 2,80 2,56 1,60 4,29 33,49 26,79 6,70 44,21 12,50 5,68 6,93 11,20 7,81 26Λ Λ ,71 193,61 193,53 2,87 0,80 2,56 2,47 ΕΟ2 1,60 4,03 11,56 9,25 2,31 15,31 4,59 2,09 2,55 3,37 2,87 2,18 0,00 26Λ ,16 193,53 193,26 9,99 0,80 2,47 2,19 1,60 3,73 37,24 29,79 7,45 49,55 15,98 7,26 8,86 8,73 9,99 26Λ Λ ,80 193,26 192,70 21,03 0,80 2,19 2,39 ΕΟ2 1,60 3,66 77,00 61,60 15,40 102,56 33,65 15,29 18,65 16,97 21,03 2,10 0,00 26Λ ,58 192,70 192,54 12,91 0,80 2,39 2,33 1,60 3,78 48,75 39,00 9,75 64,81 20,66 9,39 11,45 11,90 12,91 26Λ ,53 192,54 192,50 3,74 0,80 2,33 2,32 1,60 3,72 13,92 11,14 2,78 18,53 5,98 2,72 3,32 3,25 3,74 26Λ ,32 192,50 192,25 20,39 0,80 2,32 2,37 1,60 3,75 76,51 61,21 15,30 101,75 32,62 14,82 18,09 18,31 20,39 26Λ Λ ,19 192,25 192,09 12,25 0,80 2,37 2,39 ΕΟ2 1,60 3,81 46,61 37,29 9,32 61,94 19,60 8,91 10,87 11,65 12,25 2,10 0,00 26Λ ,09 192,09 191,78 9,90 0,80 2,39 2,60 1,60 3,99 39,53 31,62 7,91 52,38 15,84 7,20 8,78 11,27 9,90 26Λ ,92 191,78 191,27 16,46 0,80 2,60 2,94 1,60 4,43 72,95 58,36 14,59 96,13 26,34 11,97 14,60 25,97 16,46 26Λ ,69 191,27 190,65 19,94 0,80 2,94 3,33 1,60 5,02 100,04 80,04 20,01 131,04 31,90 14,50 17,69 43,13 19,94 26Λ Λ ,71 190,65 190,53 3,74 0,80 3,33 3,47 εκβολή 1,60 5,44 20,35 16,28 4,07 26,56 5,98 2,72 3,32 9,68 3, Λ Λ ,61 190,71 ΕΟ1 1,90 0,00 26Λ β.2 192,28 190,45 190,71 11,21 0,60 2,13 2,07 1,30 2,73 30,57 24,46 6,11 50,40 14,57 5,18 7,36 8,70 11,21 26Λ β.1 191,36 190,45 189,48 40,61 0,60 2,07 2,11 1,30 2,72 110,34 88,27 22,07 181,94 52,79 18,76 26,68 31,12 40,61 26Λ Λ β 191,31 189,48 189,41 2,92 0,60 2,11 2,13 ΕΟ2 1,30 2,76 8,06 6,44 1,61 13,27 3,80 1,35 1,92 2,36 2,92 1,90 0,00 26Λ α.1 190,67 189,21 188,61 35,36 0,80 2,39 2,34 1,60 3,79 133,92 107,14 26,78 178,01 56,58 25,71 31,36 32,99 35,36 26Λ Λ α 190,47 188,61 188,37 14,20 0,80 2,34 2,39 ΕΟ2 1,60 3,79 53,78 43,02 10,76 71,49 22,72 10,32 12,60 13,25 14,20 2,10 0,00 26Λ ,40 188,37 188,28 5,29 0,80 2,39 2,41 1,60 3,84 20,32 16,26 4,06 26,99 8,46 3,85 4,69 5,22 5,29 26Λ ,19 188,28 188,09 11,29 0,80 2,41 2,39 1,60 3,84 43,38 34,70 8,68 57,61 18,06 8,21 10,01 11,15 11,29 26Λ ,94 188,09 187,92 9,66 0,80 2,39 2,32 1,60 3,77 36,39 29,11 7,28 48,38 15,46 7,02 8,57 8,81 9,66 26Λ Λ ,93 187,92 187,83 4,76 0,80 2,32 2,39 ΕΟ3 1,60 3,77 17,93 14,34 3,59 23,84 7,62 3,46 4,22 4,34 4,76 2,10 0,00 26Λ ,84 187,63 187,47 7,62 1,00 2,66 2,73 1,90 5,12 39,00 31,20 7,80 43,34 14,48 8,00 8,72 9,05 7,62 26Λ Λ ,55 187,47 186,98 22,79 1,00 2,73 2,93 εκβολή 1,90 5,37 122,49 97,99 24,50 135,77 43,30 23,93 26,09 32,92 22, Λ Λ ,43 187,33 ΕΟ2 2,10 0,00 26Λ δ.2 189,10 187,33 187,04 18,57 0,80 2,39 2,35 1,60 3,79 70,37 56,29 14,07 93,53 29,71 13,50 16,47 17,36 18,57 26Λ δ.1 188,76 187,04 186,66 25,10 0,80 2,35 2,39 1,60 3,79 95,04 76,03 19,01 126,32 40,16 18,25 22,26 23,39 25,10 26Λ Λ1013.1δ 188,69 186,66 186,59 4,99 0,80 2,39 2,39 ΕΟ2 1,60 3,82 19,07 15,25 3,81 25,33 7,98 3,63 4,43 4,82 4,99 2,10 0,00 26Λ γ.2 188,54 186,59 186,48 10,61 0,80 2,39 2,35 1,60 3,79 40,26 32,20 8,05 53,50 16,98 7,71 9,41 9,97 10,61 26Λ γ.1 188,40 186,48 186,31 15,97 0,80 2,35 2,38 1,60 3,78 60,43 48,34 12,09 80,33 25,55 11,61 14,17 14,84 15,97 26Λ Λ1013.1γ 188,15 186,31 186,03 27,14 0,80 2,38 2,41 ΕΟ2 1,60 3,83 103,98 83,18 20,80 138,12 43,42 19,73 24,07 26,51 27,14 2,12 0,00 26Λ β.1 187,87 186,03 185,78 24,84 0,80 2,41 2,38 1,60 3,83 95,22 76,17 19,04 126,48 39,74 18,06 22,03 24,31 24,84 26Λ Λ1013.1β 187,80 185,78 185,70 7,14 0,80 2,38 2,39 ΕΟ2 1,60 3,82 27,24 21,80 5,45 36,20 11,42 5,19 6,33 6,86 7,14 2,10 0,00 26Λ α.3 187,79 185,70 185,68 2,11 0,80 2,39 2,39 1,60 3,83 8,07 6,46 1,61 10,72 3,38 1,53 1,87 2,05 2,11 26Λ α.2 187,68 185,68 185,56 12,67 0,80 2,39 2,40 1,60 3,84 48,60 38,88 9,72 64,55 20,27 9,21 11,24 12,43 12,67 26Λ α.1 187,61 185,56 185,38 19,14 0,80 2,40 2,52 1,60 3,93 75,29 60,23 15,06 99,86 30,62 13,91 16,98 20,66 19,14 26Λ Λ1013.1α 187,60 185,38 185,37 1,45 0,80 2,52 2,52 ΕΟ2 1,60 4,03 5,85 4,68 1,17 7,74 2,32 1,05 1,29 1,71 1,45 2,23 0,00 26Λ α ,54 185,37 185,34 3,29 0,80 2,52 2,49 1,60 4,01 13,20 10,56 2,64 17,49 5,26 2,39 2,92 3,81 3,29 26Λ α ,38 185,34 185,16 18,95 0,80 2,49 2,51 1,60 4,00 75,81 60,65 15,16 100,45 30,32 13,78 16,81 21,72 18,95 26Λ Λ1013.1α1 187,26 185,16 185,04 12,79 0,80 2,51 2,51 ΕΟ2 1,60 4,02 51,38 41,10 10,28 68,06 20,46 9,30 11,34 14,87 12,79 2,22 0,00 26Λ ,20 185,04 184,92 7,42 0,80 2,51 2,57 1,60 4,07 30,20 24,16 6,04 39,97 11,87 5,39 6,58 9,02 7,42 26Λ ,47 184,92 184,41 30,05 0,80 2,57 2,35 1,60 3,94 118,38 94,70 23,68 156,99 48,08 21,85 26,65 32,60 30,05 26Λ Λ ,44 184,41 184,34 4,57 0,80 2,35 2,39 ΕΟ3 1,60 3,79 17,33 13,86 3,47 23,03 7,31 3,32 4,05 4,29 4,57 2,10 0,00 26Λ ,48 184,14 184,11 4,40 1,00 2,66 2,74 1,90 5,13 22,56 18,05 4,51 25,07 8,36 4,62 5,04 5,27 4,40 26Λ Λ ,64 184,11 184,02 13,92 1,00 2,74 2,98 εκβολή 1,90 5,43 75,60 60,48 15,12 83,75 26,45 14,62 15,94 20,89 13, Λ Λ ,77 182,87 ΕΟ1 1,90 0,00 26Λ Λ ,32 182,87 182,44 24,27 0,60 2,13 2,12 ΕΟ1 1,30 2,76 66,98 53,59 13,40 110,33 31,55 11,21 15,95 19,64 24,27 1,89 0,00 26Λ ,29 182,44 182,37 3,87 0,60 2,12 2,15 1,30 2,77 10,73 8,59 2,15 17,67 5,03 1,79 2,54 3,18 3,87 26Λ ,10 182,37 182,13 13,25 0,60 2,15 2,20 1,30 2,82 37,43 29,94 7,49 61,56 17,23 6,12 8,71 11,58 13,25 26Λ Λ ,74 182,13 181,75 21,47 0,60 2,20 2,22 ΕΟ2 1,30 2,87 61,56 49,25 12,31 101,15 27,91 9,92 14,11 19,68 21,47 1,99 0,00 26Λ β.1 183,19 181,55 181,08 38,51 0,80 2,48 2,40 1,60 3,90 150,22 120,17 30,04 199,32 61,62 28,00 34,16 40,29 38,51 26Λ Λ1012.2β 183,14 181,08 181,00 7,18 0,80 2,40 2,43 ΕΟ2 1,60 3,86 27,75 22,20 5,55 36,84 11,49 5,22 6,37 7,25 7,18 2,14 0,00 26Λ α.2 183,00 181,00 180,80 16,62 0,80 2,43 2,50 1,60 3,94 65,50 52,40 13,10 86,86 26,59 12,08 14,74 18,06 16,62 26Λ α.1 182,81 180,80 180,61 15,08 0,80 2,50 2,49 1,60 3,99 60,10 48,08 12,02 79,66 24,13 10,96 13,38 17,06 15,08 26Λ Λ1012.2α 182,61 180,61 180,41 16,75 0,80 2,49 2,49 ΕΟ2 1,60 3,98 66,68 53,35 13,34 88,38 26,80 12,18 14,86 18,87 16,75 2,20 0,00 26Λ ,55 180,41 180,34 4,93 0,80 2,49 2,50 1,60 3,99 19,67 15,74 3,93 26,07 7,89 3,58 4,37 5,60 4,93 26Λ ,28 180,34 180,14 14,60 0,80 2,50 2,43 1,60 3,94 57,59 46,07 11,52 76,37 23,36 10,61 12,95 15,91 14,60 26Λ Λ ,24 180,14 180,11 1,88 0,80 2,43 2,42 ΕΟ2 1,60 3,89 7,31 5,84 1,46 9,70 3,01 1,37 1,67 1,94 1,88 2,13 0,00 26Λ β.1 182,15 180,11 180,05 4,48 0,80 2,42 2,39 1,60 3,85 17,26 13,81 3,45 22,91 7,17 3,26 3,97 4,47 4,48 Αναλ. Πίνακας Χωματουργικών Αγωγών Φρεατίων Σελίδα 23

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΚΕΥΩΝ Εργο : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ Δήμου Φαιστού Προϋπολογισμός: 1.403.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 2.600.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2015. ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή παροχών αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 1265

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 1265 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ _ Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 2132023978 ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ K.X. 1265 ΤΟΥ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡ - 1300/2 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30-07-2012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30-07-2012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30072012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β )

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β ) ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β ) ΤΙΜΩΝ Α-1. Βασικές τιµές ηµεροµισθίων Ελήφθησαν από το Πρακτικό ιαπιστώσεως Τιµών 001 Εργάτης ανειδίκευτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης - Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Κούρτες Ζαρού Προϋπολογισμός: 545.000,00

Διαβάστε περισσότερα

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται η συγκεντρωτική προμέτρηση των εργασιών του εν λόγω έργου. Οι μέσες αποστάσεις μεταφοράς ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών, άμμου εγκιβωτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛ.ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.: 2132023980 Προϋπ. χωρίς αναθεώρηση: Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 47/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ.

ΕΡΓΟ:  Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Άρθρο. Είδος εργασίας Ποσότητα Αναθεώρησης

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Άρθρο. Είδος εργασίας Ποσότητα Αναθεώρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ- ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΔ.ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ 1 Εκσκαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : Συντήρηση - επέκταση δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Νάξου Αριθμός Μελέτης :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ ΟΜΑΔΑ Α A1 ΥΔΡ 2.01 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση ΣΤΠ ΠΜ-01 A2 ΥΔΡ 2.02 A3 ΥΔΡ 3.10 A4 ΥΔΡ 3.11 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΜΠΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΔ.ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΠΤΕΕΟ Α-2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΠΤΕΕΟ Α-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 26 / 2012 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤ/ΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. A-2. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ 1: Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου επί τόπου του έργου:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. A-2. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ 1: Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου επί τόπου του έργου: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων δικτύων ΔΕΥΑΛ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Μονοκαµπίου (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

2.01.Μ 2.02.Μ Μ Μ Μ 3.06

2.01.Μ 2.02.Μ Μ Μ Μ 3.06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410Β/6-3-2009 -ισχύουν από 10-4-2009- ( Επισης ΦΕΚ 822Β/4-5-09, 2630 Β'/31-12-2009, 518Β/26-4-2010, 2063Β'/16-9-11 & 315Β'/14-2-2012) Οι τιμές μονάδος που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Τ.Ε.Ι ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 225.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΧΡΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ / Δ.Ε.Υ.Α.Σ. (70.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ- ΧΑΜΟΜΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ- ΧΑΜΟΜΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2/ 2013 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B07 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΕΡΓΟ : "Έργα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / 19-02-2013 (Iσχύουν από 19-3-13) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] (στους πίνακες του ΥΠΕΧΩΔΕ) παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2 1.1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΈΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ - ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 2 1.2 ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ 1.3 ΔΑΝΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ε1-Ε4 2 1.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ.

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Δ.Δ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 218.500

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Τ.Υ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ Α.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Οι παρακάτω ποσότητες προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Πλανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την. ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΚΑΛΛΟΝΗΣ»

ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την. ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΚΑΛΛΟΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την ολοκλήρωση της κατασκευής του τµήµατος ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ & ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Βάση καταγεγραµµένων αναγκών) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Πλαγιάς (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link Αρθρο: Τ2.1 Καθαίρεση μονίμου οδοστρώματος με ασφαλτοτάπητα παχους μεχρι 10 εκ. και πλάτους 40 εκατοστά και άνω Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΟΕ 2124 Καθαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.1 ΜΗΝΕΣ 20 8.20 164.00 ΥΔΡ ΝΕΤ-1.01-Α ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 13/14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝ. ΠΟΣΟ α/α ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη.

Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αρθρο 1.01 Πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης. ΟΙΚ 6541 τεµ 130,00 Αρθρο 1.02 Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΩΔ: 20.7325.32 ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 26/2014 ANAKATAΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2014-2015 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. Μ.Μ. ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410Β/6-3-2009 -ισχύουν από 10-4-2009- ( Επισης ΦΕΚ 822Β/4-5-09, 2630 Β'/31-12-2009, 518Β/26-4-2010 & 2063Β'/16-9-11) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 06/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 06/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 06/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου Εσωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm (ΝΕΤ ΟΔΟ Α-19) του οπλισμένου επιχώματος έχουμε εμβαδόν τυπικής διατομής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝ/ΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Έργο: "Βελτίωση - ιαπλάτυνση Επαρχιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m Π/Υ ΕΡΓΟΥ : Διαμόρφωση μικρής κλίμακας κατασκευή παρατηρητηρίου και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς της Τ.Κ. Μαριών α/α Αριθ. Τιμολ. Είδος Εργασίας Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Τιμη Δαπάνη Ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές Προμετρήσεις

Αναλυτικές Προμετρήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ.)

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ» Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ.) Φάση εξέλιξης έργου : προς Έγκριση ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΑ 1 ΜΕΛΕΤΗ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ. 1265 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ A/M.: 01. 2016 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠ.: 807.985,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργασίες- προμηθειες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Υ ΑΤΟΣ ΑΠΌ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ΣΤΟΝ ΝΟΤΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Υ ΑΤΟΣ ΑΠΌ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ΣΤΟΝ ΝΟΤΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΦΟΡΕΑΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Υ ΑΤΟΣ ΑΠΌ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ΣΤΟΝ ΝΟΤΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 174.660,00 Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 1. Γενικά - Περίληψη του αντικειμένου του έργου...1 2. Περιγραφή του Έργου...2 2.1. Γεωγραφική θέση του έργου υφιστάμενες υποδομές...2 2.2. Το Έργο προς Υλοποίηση...2 2.3.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 1/16 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΡ. ΑΡΘΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ Αρθρο 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. ΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 2172.ΣΧΕΤ ΟΙΚ ΝΑΗΛΜ.9367.ΦΩΤ ΟΙΚ ΝΑΟΙΚ.Τ650.ΠΕΡΙΦ ΟΙΚ ΝΑΠΙΝ.08.3.ΣΧ ΝΟΔΟ Δ\Η1.3 ΝΠΡΣ 5919.2.1ΣΧ ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\22.65.01 ΝΑΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 51 / 2016 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΕΥΡΩ:

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΕΥΡΩ: Αρθρο 1 o : 3.10.02.01 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή. Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.160.000,00 (με Φ.Π.A.) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του έργου µε τίτλο: «Κατασκευή φρεατίου και αγωγού οµβρίων στην περιοχή Τρίκορφο.Κ. Πολυγύρου»

Ανάθεση του έργου µε τίτλο: «Κατασκευή φρεατίου και αγωγού οµβρίων στην περιοχή Τρίκορφο.Κ. Πολυγύρου» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 26/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή έκτη (26η) Νοεµβρίου 2013 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από ) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: 700.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο : Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες...

ΑΡΘΡΟ 1ο : Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Δ.Δ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 218.500

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: "Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο"

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα