1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ της ΕΕΦ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Μανδρίκας Αχιλλέας, Κυριακού Κυριάκος, Ταµπάκης Κων/νος, Ψωµιάδης Πλούταρχος και Σκορδούλης Κων/νος Εργαστήριο ιδακτικής & Επιστηµολογίας Φυσικών Επιστηµών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Αθηνών Ναυαρίνου 13 Α Αθήνα, τηλ , fax , ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση και µια πρώτη αποτίµηση της λειτουργίας του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Επιστηµών, που απευθύνεται στους υποψηφίους δασκάλους-τριτοετείς φοιτητές του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αθηνών και το οποίο συνοδεύει το υποχρεωτικό µάθηµα των Περιβαλλοντικών Επιστηµών από το Φεβρουάριο του Το εργαστήριο αποτελείται από τέσσερις θεµατικές ενότητες: α) ανανεώσιµες πηγές ενέργειας β) ατµοσφαιρική ρύπανση µε στοιχεία µετεωρολογίας, γ) µεταφορά θερµότητας-οικολογικό σπίτι δ) ρύπανση υδάτων. Πραγµατοποιείται µε βάση τη στρατηγική της δοµηµένης ανακάλυψης και µε την τεχνολογία που προτείνεται από την πρακτική του Microcomputer Based Laboratory (MBL). Η αποτίµηση των πρώτων αποτελεσµάτων παρουσιάζεται µέσα από τη µελέτη των φύλλων αξιολόγησης που συµπλήρωσαν οι φοιτητές κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται σήµερα µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες δεν είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το αντικείµενο κατά τη διάρκεια των ακαδηµαϊκών σπουδών τους (Φύκαρης 1998, Περάκη 1993). Η ενασχόλησή τους πηγάζει κυρίως από προσωπική ευαισθητοποίηση και ενδιαφέρον για περιβαλλοντικά ζητήµατα, τα οποία συχνά προσκρούουν σε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, σε αναχρονιστικές πρακτικές και στην έλλειψη ευελιξίας του εκπαιδευτικού µας συστήµατος (Αθανασάκης 2004, σελ ). Από τη θεσµική εισαγωγή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία µε το ν. 1892/1990 έχουν γίνει πολλά και σηµαντικά βήµατα προόδου: ίδρυση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ορισµός Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ανά ιεύθυνση Εκπαίδευσης, παραγωγή πληθώρας εκπαιδευτικού υλικού, επιµόρφωση εκπαιδευτικών (Παπαδηµητρίου 1998).

2 Παρόλα αυτά, εξακολουθούσε να διαφαίνεται ότι η απόκτηση στέρεων γνώσεων για το επιστηµονικό µέρος των περιβαλλοντικών θεµάτων κατά την αρχική επαγγελµατική κατάρτιση των εκπαιδευτικών είναι σηµαντική και αναντικατάστατη (Κατσίκης 1999, Καλαίτζίδης-Ουζούνης 2000). Άλλωστε η απόκτηση επιστηµονικών γνώσεων, η απόκτηση κατάλληλων µεθοδολογικών εφοδίων και η γνώση του ιστορικού και φιλοσοφικού πλαισίου της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης θεωρούνταν απαραίτητα εφόδια για κάθε σχετικό επιµορφωτικό πρόγραµµα (UNESCO 1985).. Με αυτό το σκεπτικό από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 εισήχθησαν µαθήµατα περιβαλλοντικών επιστηµών και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε όλα τα Παιδαγωγικά Τµήµατα των Πανεπιστηµίων της χώρας (Φλογαΐτη 1998) και σε πολλά άλλα «παραγωγικά» τµήµατα εκπαιδευτικών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (Φύκαρης 1998, Σκορδούλης-Σωτηράκου 2005). Ωστόσο, έρευνες σχετικά µε τις ιδέες των µαθητών, των δασκάλων και των µελλοντικών δασκάλων σε διάφορα περιβαλλοντικά θέµατα (Papadimitriou 1995, Christidou-Koulaidis 1996, Paraskevopoulos-Padeliadu-Zafiropoulos 1998, Koulaidis-Christidou 1999, Boyes-Stanisstreet- Spiliotopoulou/Papantoniou 1999, Spiropoulou-Kostopoulos-Jacovides 1999) καταδεικνύουν την ανάγκη να συνεχιστεί και να διευρυνθεί η µελέτη των περιβαλλοντικών θεµάτων, τόσο στα προγράµµατα αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης, όσο και στα προγράµµατα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, ακόµα και σε αυτά της ανοικτής εκπαίδευσης (Νικολάου, 2005). Πιο σύγχρονες έρευνες εξακολουθούν να διαπιστώνουν προβλήµατα στον τρόπο µε τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αντιλαµβάνονται συγκεκριµένα περιβαλλοντικά προβλήµατα και διαµορφώνουν προσωπικές θεωρίες (Flogaitis-Agelidou 2003, ασκολιά 2004, Papadimitriou 2004, Chatzifotiou 2005, Daskolia- Flogaitis-Papageorgiou 2006). ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, οι υποψήφιοι δάσκαλοι που φοιτούν στο ΠΤ Ε Αθηνών, διδάσκονται ως υποχρεωτικό το µάθηµα των Περιβαλλοντικών Επιστηµών από το 2002, ενώ από το Φεβρουάριο του 2005 το µάθηµα συνοδεύεται και από εργαστήριο. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών σε θέµατα που αφορούν το περιβάλλον δεν είναι δυνατό να µην περιλαµβάνει τις απαραίτητες επιστηµονικές και τεχνολογικές γνώσεις, που επιτρέπουν την πλήρη κατανόηση των αιτιών που δηµιουργούν το περιβαλλοντικό πρόβληµα αλλά και την αξιολόγηση των προτεινόµενων λύσεων (Σκορδούλης-Σωτηράκου 2005). Τα περιβαλλοντικά φαινόµενα θεωρούνται πολύπλοκα και πολυσύνθετα και απαιτούν γνώσεις από διαφορετικούς κλάδους της επιστήµης, ενώ η πειραµατική τους προσέγγιση θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη. Για το λόγο αυτό κοινός διδακτικός στόχος όλων των ασκήσεων είναι οι υποψήφιοι δάσκαλοι να αποκτήσουν εργαστηριακές δεξιότητες στη διεκπεραίωση περιβαλλοντικών πειραµάτων σε σχολικό περιβάλλον. Οι µελλοντικοί εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι κοινωνικά ενεργοί πολίτες, όχι µόνο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένοι αλλά ταυτόχρονα επιστηµονικά και τεχνολογικά εγγράµµατοι. Έµφαση δίνεται στην κατανόηση των επιστηµονικών εννοιών που υπεισέρχονται στα διάφορα περιβαλλοντικά προβλήµατα και για το λόγο αυτό η κάθε εργαστηριακή άσκηση έχει

3 συγκεκριµένους γνωστικούς στόχους, οι οποίοι εκπληρώνονται µέσα από την πειραµατική διαδικασία. Οι στόχοι αυτοί είναι οι εξής: Α. Για την ενότητα: ανανεώσιµες πηγές ενέργειας Γνωριµία µε τις ανανεώσιµες µορφές και πηγές ενέργειας Ενηµέρωση για τις εφαρµογές των φωτοβολταϊκών στοιχείων και των κυψελίδων υδρογόνου Β. Για την ενότητα: ατµοσφαιρική ρύπανση µε στοιχεία µετεωρολογίας, Γνωριµία µε τους ατµοσφαιρικούς ρύπους και τις πηγές τους Κατανόηση της επίδρασης του διοξειδίου του άνθρακα στη µεταβολή της θερµοκρασίας Κατανόηση της επίδρασης των µετεωρολογικών παραµέτρων στη συγκέντρωση ατµοσφαιρικών ρύπων Γ. Για την ενότητα: µεταφορά θερµότητας-οικολογικό σπίτι Κατανόηση της επίδρασης του υλικού κατασκευής και του χρώµατος στην εκποµπή και απορρόφηση ακτινοβολίας Γνωριµία µε τους τρόπους εξοικονόµησης ενέργειας σε ένα σπίτι. Για την ενότητα: ρύπανση υδάτων Κατανόηση του φαινοµένου του ευτροφισµού Κατανόηση της θερµικής ρύπανσης ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Η στρατηγική µε βάση την οποία υλοποιούνται οι εργαστηριακές ασκήσεις και δραστηριότητες είναι σε γενικές γραµµές η δοµηµένη ανακάλυψη (structured inquiry) σε περιβάλλον συνεργατικής µάθησης (Βλ. Ματσαγγούρας 1998, Bonnstetter 1998, Minstrell-Van Zee 2000). Θεωρητικός των διερευνητικών προσεγγίσεων υπήρξε ο Dewey, ο οποίος όρισε τη µάθηση ως διαδικασία ενεργητικής διερεύνησης προβληµατικών καταστάσεων (Βλ. Dewey 1910,1929, 1963). Τις θέσεις του καθιέρωσε και εξειδίκευσε αργότερα ο Bruner ως ανακαλυπτική µέθοδο (Βλ. Bruner 1956, 1957, 1996). Βασικό στοιχείο της διερευνητικής στρατηγικής είναι η ύπαρξη προβλήµατος και ειδικά στην περίπτωσή µας περιβαλλοντικού προβλήµατος, στο οποίο εµπλέκονται επιστηµονικές, οικονοµικές και κοινωνικές παράµετροι. Υιοθετήσαµε, λοιπόν, τη διερευνητική στρατηγική γιατί ταιριάζει περισσότερο µε τους σκοπούς, το περιεχόµενο και τη διαδικασία της διδασκαλίας των περιβαλλοντικών επιστηµών. Σε ό,τι αφορά τους σκοπούς, οι διερευνητικές προσεγγίσεις επιδιώκουν να καταστήσουν τους µαθητές ικανούς να αντιµετωπίζουν αυτόνοµα τις προβληµατικές καταστάσεις. Σε ό,τι αφορά το περιεχόµενο, επιχειρούν να οδηγήσουν τους µαθητές στο επίπεδο της λειτουργικής κατανόησης των γνώσεων που διδάσκονται. Και σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, εξοικειώνουν τους µαθητές µε την αβεβαιότητα, την αµφιβολία και τις συγκρούσεις σε προβληµατικές καταστάσεις, που λύνονται µε διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων (Ματσαγγούρας 1998, σελ. 484). Η στρατηγική της διερευνητικής µάθησης περιγράφεται συνήθως µε τέσσερις µορφές: τη δοµηµένη (structured), την κατευθυνόµενη (guided), την ανοικτή (open) ή τον κύκλο µάθησης (learning cycle). Εµείς επιλέξαµε την πρώτη, κατά την οποία το πρόβληµα, η διαδικασία και τα υλικά παρέχονται από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος όµως δεν πληροφορεί τους εκπαιδευόµενους για τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. (Bonnstetter 1998). Οι µαθητές ανακαλύπτουν

4 τις σχέσεις µεταξύ των παραµέτρων, συλλέγουν δεδοµένα, διατυπώνουν τα δικά τους συµπεράσµατα από τα εργαστηριακά δεδοµένα και τα γενικεύουν. Πολλές φορές οι οδηγίες µοιάζουν µε «συνταγές µαγειρικής», όµως εξοικονοµούν χρόνο για συζήτηση και επικεντρώνουν στους στόχους. (Colburn 2000). Όσο για το ρόλο του εκπαιδευτικού στην εκπαιδευτική διαδικασία, αυτός είναι κυρίως να υποστηρίζει και να ενθαρρύνει τους µαθητές στη διερεύνηση. Αυτό γίνεται επιτυχώς θέτοντας ανοικτού τύπου ερωτήσεις, αναµένοντας κάποιο χρόνο µετά την ερώτηση, επαναλαµβάνοντας φράσεις των µαθητών χωρίς κριτική διάθεση, αποφεύγοντας να πει στους µαθητές τι ακριβώς να κάνουν και διατηρώντας µια πειθαρχηµένη τάξη (Colburn 2000). Γενικότερα η καθοδηγούµενη διερεύνηση προσφέρεται ιδιαίτερα για έρευνες περιγραφής και εξήγησης του τρόπου λειτουργίας των πραγµάτων και για επίλυση προβληµάτων που επιδέχονται µια ορθή απάντηση. Η συστηµατική παρατήρηση, η διατύπωση υποθέσεων, ο πειραµατισµός, η συλλογή, οργάνωση & επεξεργασία δεδοµένων, η συσχέτιση παραγόντων, η διατύπωση συµπερασµάτων αποτελούν σταθερά βήµατα της διερευνητικής µεθόδου (Ματσαγγούρας 1998, σελ ), αλλά η γενίκευση των συµπερασµάτων αποκτά στην περίπτωσή µας µια περιβαλλοντική χροιά, η οποία αφορά σε εφαρµογές και συµπεριφορές της καθηµερινής ζωής σε ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο. Η διερευνητική στρατηγική αναβαθµίζει ιδιαίτερα τη σχέση του µαθητή µε το διδακτικό αντικείµενο, καθώς του δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψει κάτι που είναι καινούργιο για αυτόν και τους συµµαθητές του (Χρυσαφίδης 1994), όπως στην προκειµένη περίπτωση το σαφές επιστηµονικό υπόβαθρο των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Τέλος, επιλέξαµε τη δοµηµένη και όχι την ελεύθερη διερεύνηση (Βλ. Κουτσελίνη- Θεοφιλίδης 1998), επειδή εξασφαλίζει οικονοµία χρόνου και τη βεβαιότητα ότι θα διδαχτούν οι γενικεύσεις που απαιτούνται για να γίνει κατανοητή η συνθετότητα των περιβαλλοντικών θεµάτων. Για να δηλωθούν οι στρατηγικές διερευνητικής διδασκαλίας έχει χρησιµοποιηθεί πληθώρα όρων: διερεύνηση (inquiry), ανακάλυψη (discovery), στοχαστική διδασκαλία (reflective teaching), ευρετική (heuristics), λύση προβληµάτων (problem solving) κλπ Οι όροι αυτοί δεν είναι συνώνυµοι. Ο όρος διερεύνηση θεωρείται ευρύτερος και οι υπόλοιποι εξειδικευµένες µορφές διερεύνησης. Ο όρος «ανακάλυψη» αναφέρεται σε διδακτικές µεθόδους που οδηγούν σε καθορισµένα εκ των προτέρων αποτελέσµατα (Ματσαγγούρας 1998, σελ. 484). Επειδή, µέσω των εργαστηριακών ασκήσεων επιδιώκουµε την πληρέστερη κατανόηση των φυσικών, χηµικών και βιολογικών αιτιών και συνεπειών των περιβαλλοντικών προβληµάτων, που είναι πάντοτε πολύ συγκεκριµένα, θεωρούµε ότι η δοµηµένη ανακάλυψη είναι η ενδεδειγµένη για την περίπτωσή µας µεθοδολογία. Ωστόσο, έχουµε προχωρήσει και σε µια πρόσθετη µεθοδολογική επιλογή, υιοθετώντας την εργασία σε οµάδες. Η δοµηµένη και η καθοδηγούµενη διερεύνηση έχουν δεχτεί κριτική, κυρίως για τον περιορισµό της πρωτοβουλίας των µαθητών. Η οµαδοσυνεργατική µάθηση µειώνει τα αρνητικά της καθοδήγησης, που προέρχεται είτε από τους εκπαιδευτές είτε από τις οδηγίες του φύλλου εργασίας, καθώς εµπλέκει τους εκπαιδευόµενους σε συνεργατικές διαδικασίες µάθησης (ανταλλαγή απόψεων, διατύπωση υποθέσεων, καταµερισµός εργασίας κλπ). Επίσης, αναπτύσσει πλήθος κοινωνικών δεξιοτήτων (ικανότητα επικοινωνίας, ικανότητα

5 επιχειρηµατολογίας, επίλυση συγκρούσεων, εναλλαγή ρόλων κλπ) και συµβάλλει στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, γεγονός πολύ σηµαντικό στη µελέτη των κοινωνικών παραµέτρων των περιβαλλοντικών προβληµάτων (Βλ. Κανάκης 1987, Ματσαγγούρας 1987, Bertrand 1994, Χρυσαφίδης 1994, Ματσαγγούρας 2000, Κόκκοτας 2003). Όσο για το µέγεθος των οµάδων συνιστάται να κυµαίνεται µεταξύ 2 και 5 ατόµων (Τσαπαρλής 1991, Μαυρικάκη 2004). Επιπρόσθετα, οι δραστηριότητες πραγµατοποιούνται µε τη χρήση νέων τεχνολογιών, όχι µόνο µέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή αλλά και µέσω οργάνων ψηφιακής συλλογής δεδοµένων, όπως επιτάσσει το µοντέλο του Microcomputer Based Laboratory (MBL), που χρονολογείται ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 στις ΗΠΑ και έχει κατά κύριο λόγο συνδεθεί µε τη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών. Σε αυτό το µοντέλο διδασκαλίας οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες και κάθε οµάδα διαθέτει το δικό της υπολογιστή, ο οποίος είναι συνδεδεµένος µε τους κατάλληλους αισθητήρες. Οι συσκευές αυτές έχουν τη δυνατότητα να πραγµατοποιούν όχι µόνο αυτόµατη λήψη µετρήσεων φυσικών µεγεθών σε πραγµατικό χρόνο αλλά και την παρουσίαση & επεξεργασία τους µέσω γραφικών παραστάσεων. Σύµφωνα µε την πρακτική του MBL, οι διαλέξεις και το εργαστήριο θεωρούνται ενοποιηµένα και η βαρύτητα δεν δίνεται στην αποµνηµόνευση των διαφόρων θεωριών και στην επίλυση κλασικών προβληµάτων φυσικής αλλά στην ανάπτυξη διαφορετικών δεξιοτήτων, όπως είναι η παρατήρηση, η διατύπωση προβλέψεων και η ικανότητα αιτιολόγησης (Laws-Pfister 2002, Laws 2004). Το MBL έχει προταθεί για χρήση και στη διδασκαλία των περιβαλλοντικών επιστηµών (Browne-Laws 2003) και µάλιστα µε επιτυχία. Ερευνητικά δεδοµένα αποδεικνύουν τα πλεονεκτήµατά του, που σχετίζονται µε τη χρήση γραφικών παραστάσεων (Ainley-Nardi-Pratt 2000, Brasell 1987, Mokros-Tinker 1987, Linn-Layman-Nachmias 1987, Dunham-Osborne 1991), γενικότερα διδακτικά οφέλη (Nachmias-Linn 1987, Stein 1987, Woerner 1987, Laws 2002) και τεχνικής φύσης πλεονεκτήµατα (Browne-Laws 2003, McDermott-Rosenquist-Van Zee 1987). Η υιοθέτησή του εισάγει στοιχεία των σύγχρονων τεχνολογιών, εξοικειώνει µε την επιστηµονική ερευνητική διαδικασία, παρέχει παρακολούθηση πειραµάτων σε οποιαδήποτε χρονική κλίµακα, προσφέρει ταχύτητα και ακρίβεια µετρήσεων και αυξάνει το ενδιαφέρον των εκπαιδευοµένων. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Οι φοιτητές/τριες του ΠΤ Ε Αθηνών παρακολουθούν τα µαθήµατα θετικών επιστηµών στο τρίτο έτος σπουδών παράλληλα µε τα εργαστήρια (φυσικής και περιβαλλοντικών επιστηµών). Το εργαστήριο περιβαλλοντικών επιστηµών κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους περιείχε τέσσερις θεµατικές ενότητες: ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ατµοσφαιρική ρύπανση µε στοιχεία µετεωρολογίας, µεταφορά θερµότητας-οικολογικό σπίτι και ρύπανση υδάτων. Οι φοιτητές εργάζονταν σε οµάδες των τριών ατόµων και διεκπεραίωναν τις τέσσερις εργαστηριακές ασκήσεις κυκλικά κατά τη διάρκεια δυο δίωρων. Τα δυο δίωρα αυτά γίνονταν σε δυο διαδοχικές εβδοµάδες, µε αποτέλεσµα κάθε οµάδα να κάνει δύο ασκήσεις το ένα δίωρο και τις υπόλοιπες δύο την επόµενη φορά. Σε κάθε άσκηση αναλογούσε ένας

6 επιµορφωτής, ο οποίος υποδεχόταν κάθε οµάδα σε συγκεκριµένο εργαστηριακό πάγκο, όπου παρέχονταν τα απαραίτητα όργανα και υλικά για τη συγκεκριµένη άσκηση. Στην αρχή κάθε τετράωρου κύκλου µοιραζόταν ερωτηµατολόγιο, το οποίο αποσκοπούσε στην ανίχνευση των ιδεών των φοιτητών και φοιτητριών στα θέµατα που θίγονταν στο εργαστήριο. Πριν από την εκτέλεση της άσκησης, αφιερωνόταν ένα µικρό χρονικό διάστηµα, συνήθως δέκα λεπτά, σε θεωρητική συζήτηση-προσανατολισµό. Η εργαστηριακή άσκηση ήταν δοµηµένη µε βάση τη θεωρία της διδακτικής, καθοδηγούµενη µε βάση το ρόλο του εκπαιδευτικού και διερευνητική/ανακαλυπτική µε βάση το ρόλο των φοιτητών. Οι φοιτητές ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας, πραγµατοποιούσαν πειραµατικές δραστηριότητες και διατύπωναν συµπεράσµατα, µε βάση τα οποία συζητούσαν για τις ατοµικές και κοινωνικές ευθύνες στη δηµιουργία κάθε περιβαλλοντικού προβλήµατος. Στο τέλος κάθε τετράωρου, δινόταν ένα συνολικό φύλλο αξιολόγησης, το οποίο συµπληρωνόταν ατοµικά από κάθε φοιτητή/τρια στο χώρο του εργαστηρίου. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Οι εργαστηριακές ασκήσεις-δραστηριότητες που αποτέλεσαν το περιεχόµενο της κάθε θεµατικής ενότητας ήταν οι εξής: Α. ανανεώσιµες πηγές ενέργειας εξοικείωση µε τα φωτοβολταϊκά στοιχεία µέτρηση της απόδοσης των φωτοβολταϊκών στοιχείων ανάλογα µε την απόσταση και τη γωνία κλίσης από την φωτεινή πηγή δηµιουργία γραφικών παραστάσεων σύγκριση των προβλέψεων των φοιτητών µε τις µετρήσεις συζήτηση για τις εφαρµογές των φωτοβολταϊκών στην καθηµερινή χρήση περιγραφή-γνωριµία µε την κυψελίδα υδρογόνου µελέτη της ηλεκτρόλυσης µε τη βοήθεια της κυψελίδας υδρογόνου γνωριµία µε το αυτοκίνητο υδρογόνου η κυψελίδα ως πηγή ενέργειας του αυτοκινήτου σύγκριση της απόδοσης της κυψελίδας µε άλλες πηγές ενέργειας συζήτηση για τα οφέλη και τις δυσκολίες από τη γενικευµένη χρήση των κυψελίδων υδρογόνου χρήση λογισµικού για τη µελέτη των ανανεώσιµων µορφών και πηγών ενέργειας Β. ατµοσφαιρική ρύπανση µε στοιχεία µετεωρολογίας ανίχνευση του όζοντος (Ο 3 ) ως ρύπου στην ατµόσφαιρα εύρεση διαγραµµάτων υπεριώδους ακτινοβολίας στο διαδίκτυο διάκριση του τροποσφαιρικού από το στρατοσφαιρικό όζον µέτρηση διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) πείραµα για τη µελέτη της επίδρασης του διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) στη θερµοκρασία

7 χρήση λογισµικού για την παρατήρηση του τρόπου σχηµατισµού του φαινοµένου του θερµοκηπίου και των παραγόντων που το ενισχύουν καταγραφή µετεωρολογικών παραµέτρων (θερµοκρασία, υγρασία, κατεύθυνση & ταχύτητα ανέµου, ατµοσφαιρική πίεση) αναζήτηση ηµερήσιου δελτίου τιµών ατµοσφαιρικής ρύπανσης στο διαδίκτυο καταγραφή και συγκρίσεις αναζήτηση στο διαδίκτυο και µελέτη διαγραµµάτων ατµοσφαιρικών ρύπων ο ρόλος των πηγών και των πολιτών µελέτη «τριαντάφυλλων» ρύπανσης ο ρόλος της τοπογραφίας µετρήσεις θορύβου (ηχορύπανσης) Γ. µεταφορά θερµότητας-οικολογικό σπίτι µέτρηση του συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας διαφόρων υλικών µαθηµατικοί υπολογισµοί και εξαγωγή συµπερασµάτων µέτρηση θερµοκρασίας εντός και εκτός ενός οµοιώµατος σπιτιού συζήτηση για τη λειτουργία των θερµοκηπίων µετρήσεις για τη µελέτη της επίδρασης του χρώµατος και του είδους των υλικών κατασκευής ενός σπιτιού στη θερµοκρασία του µελέτη κειµένου και συζήτηση για την εξοικονόµηση ενέργειας στα σπίτια (βιοκλιµατική αρχιτεκτονική). ρύπανση υδάτων πείραµα για τη µελέτη της επίδρασης της θερµοκρασίας στη συγκέντρωση του διαλυµένου οξυγόνου στο νερό µελέτη γραφικών παραστάσεων διατύπωση συµπερασµάτων για την επίδραση της αύξησης της θερµοκρασίας του νερού στους υδρόβιους οργανισµούς µέτρηση φωσφορικών, νιτρικών, νιτρωδών και αµµωνιακών ιόντων σε διαφορετικά δείγµατα νερού συζήτηση για την προέλευση των παραπάνω ιόντων και σύνδεση της παρουσίας τους µε τον ευτροφισµό. ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Η λειτουργία του εργαστηρίου κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους µε τη µορφή που µόλις περιγράφτηκε, αξιολογήθηκε από τις παρατηρήσεις των εκπαιδευτών, από τις παρατηρήσεις του υπεύθυνου καθηγητή και από τη µελέτη των φύλλων αξιολόγησης των φοιτητών. Τα 93 φύλλα αξιολόγησης παρέχουν την πιο αξιόπιστη ένδειξη για την επίτευξη ή µη τουλάχιστον των γνωστικών στόχων του εργαστηρίου. Παραθέτουµε τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την επεξεργασία τους, υπενθυµίζοντας ότι για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων λήφθηκαν υπόψη και στοιχεία που προέκυψαν από ανοικτό ερωτηµατολόγιο ανίχνευσης των προϋπαρχουσών γνώσεων των φοιτητών στα αντίστοιχα θέµατα, που δόθηκε προ της διδασκαλίας στο εργαστήριο. Τα τελευταία δεν παρουσιάζονται ολοκληρωµένα, καθώς δεν είναι άµεσα συγκρίσιµα µε τα φύλλα αξιολόγησης, ενώ η παρουσίαση τους απαιτεί ειδικές τεχνικές και περισσότερο χρόνο.

8 Α. ανανεώσιµες πηγές ενέργειας Πίνακας 1: Κατανοµή για τη θεµατική ενότητα: ανανεώσιµες πηγές ενέργειας Αριθµός (Ν = 558) Ποσοστό ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ,65% 38,35% Στο φύλλο αξιολόγησης περιλαµβάνονταν έξι σχετικές ερωτήσεις: µια πολλαπλής επιλογής, τέσσερις µε επιλογή σωστής απάντησης και µια µε πίνακα διπλής εισόδου. Ο µέσος όρος των σωστών είναι 3,70 ή 61,65% και θεωρείται από την ερευνητική οµάδα µη ικανοποιητικός. Βέβαια, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι φοιτητές δεν είχαν σχεδόν καµιά προηγούµενη γνώση για την κυψελίδα υδρογόνου και ελάχιστες για τα φωτοβολταϊκά στοιχεία. Β. ατµοσφαιρική ρύπανση µε στοιχεία µετεωρολογίας Πίνακας 2: Κατανοµή για τη θεµατική ενότητα: ατµοσφαιρική ρύπανση µετεωρολογία Αριθµός (Ν = 558) Ποσοστό ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ,77% 15,23% Στο φύλλο αξιολόγησης περιλαµβάνονταν έξι σχετικές ερωτήσεις: τέσσερις πολλαπλής επιλογής και δυο µε επιλογή σωστής απάντησης. Ο µέσος όρος των σωστών είναι 5,08 ή 84,77% και θεωρείται από την ερευνητική οµάδα πολύ ικανοποιητικός. Από την άλλη µεριά, θα µπορούσε να υποστηριχτεί ότι οι ερωτήσεις αξιολόγησης ήταν εύκολες και δεν περιείχαν ανοικτή ερώτηση. Γ. µεταφορά θερµότητας-οικολογικό σπίτι Πίνακας 3: Κατανοµή για τη θεµατική ενότητα: µεταφορά θερµότητας οικολογικό σπίτι Αριθµός (Ν = 465) ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ

9 Ποσοστό 71,61% 28,39% Στο φύλλο αξιολόγησης περιλαµβάνονταν πέντε σχετικές ερωτήσεις: δυο πολλαπλής επιλογής, δυο µε επιλογή σωστής απάντησης και µια ανοικτή. Ο µέσος όρος των σωστών είναι 3,58 ή 71,61% και θεωρείται από την ερευνητική οµάδα ικανοποιητικός, δεδοµένων και των περιορισµένων προηγούµενων γνώσεων των φοιτητών.. ρύπανση υδάτων Πίνακας 4: Κατανοµή για τη θεµατική ενότητα: ρύπανση υδάτων Αριθµός (Ν = 558) Ποσοστό ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ,52% 23,48% Στο φύλλο αξιολόγησης περιλαµβάνονταν έξι σχετικές ερωτήσεις: πέντε πολλαπλής επιλογής και µια ανοικτή µε επιλογή του σωστού διαγράµµατος και δικαιολόγηση. Ο µέσος όρος των σωστών είναι 4,59 ή 76,52% και θεωρείται από την ερευνητική οµάδα ικανοποιητικός, όπως και οι προϋπάρχουσες γνώσεις των φοιτητών µε εξαίρεση το θέµα της θερµικής ρύπανσης. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Προκειµένου να καταλήξουµε σε τελικό συµπέρασµα για τη λειτουργία του εργαστηρίου περιβαλλοντικών επιστηµών του ΠΤ Ε θα πρέπει να λάβουµε υπόψιν µας δυο παραµέτρους. Κατά πρώτον ότι οι φοιτητές που εκπαιδεύτηκαν δεν είχαν καµία προηγούµενη εργαστηριακή εµπειρία και κατά δεύτερον ότι οι πειραµατικές ασκήσεις πραγµατοποιήθηκαν ανεξάρτητα από το αντίστοιχο θεωρητικό µάθηµα µε αποτέλεσµα οι γνώσεις των φοιτητών για τα διάφορα περιβαλλοντικά φαινόµενα (όπως άλλωστε έδειξαν και τα φύλλα ανάδειξης ιδεών) να είναι αρκετά περιορισµένες. Με βάση τα παραπάνω κρίνουµε ότι τα αποτελέσµατα των φύλλων αξιολόγησης αποτελούν ενθαρρυντική ένδειξη για την επίτευξη των γνωστικών στόχων του εργαστηρίου περιβαλλοντικών επιστηµών. Επιπλέον, η µορφή των µικρών οµάδων εργασίας των τριών (3) ατόµων ήταν αρκετά αποδοτική καθώς οι φοιτητές εργαζόµενοι οµαδοσυνεργατικά, δεν φοβούνται µην «εκτεθούν» στο σύνολο της τάξης, όµως η χρονική διάρκεια της µιας ώρας για κάθε θεµατική ενότητα αποδείχτηκε ότι δεν επαρκεί. Τέλος, θεωρούµε ότι ο συνολικός χρόνος της εργαστηριακής εξάσκησης (4 ώρες) είναι περιορισµένος για να δώσει στους φοιτητές µια πληρέστερη εικόνα των υπό µελέτη θεµάτων. Για το λόγο αυτό κατά το τρέχον χειµερινό εξάµηνο (ακαδηµαϊκό έτος ), το εργαστήριο περιβαλλοντικών επιστηµών στο ΠΤ Ε Αθηνών έχει αναπτυχθεί σε επτά (7) συναντήσεις

10 διάρκειας τριών (3) ωρών η καθεµιά και αναµένεται να αποδώσει ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθανασάκης Α., Κουσουρής Θ., Κονταράτος Σ. (1998), Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστηµών, ΟΕ Β, Αθήνα Αθανασάκης Α. (2004), Η Περιβαλλοντική Αγωγή σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, Χ. αρδανός, Αθήνα Bertrand Y., Σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 1994 ασκολιά Μ. (2004)., Θεωρία και πράξη στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Οι προσωπικές θεωρίες των εκπαιδευτικών, Μεταίχµιο, Αθήνα Καλαϊτζίδης., Ουζούνης Κ. (2000), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Θεωρία και Πράξη, Σπανίδη, Ξάνθη Κανάκης Ι. (1987), Η οργάνωση της διδασκαλίας-µάθησης σε οµάδες εργασίας, Αθήνα Καραπαναγιώτης Β. (1989), Το σχολικό εργαστήριο των Φυσικών Επιστηµών, Γρηγόρη, Αθήνα Κατσίκης Α. (1999), Η συµβολή της Π.Ε. στη διαµόρφωση του σχολείου του µέλλοντος, Πρακτικά 1 ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ΠΕΕΚΠΕ, Γλυφάδα, 8-10 Οκτωβρίου 1999, σελ Κόκκοτας Π. (2003), ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών, Μέρος ΙΙ, Αθήνα Κουτσελίνη Μ., Θεοφιλίδης Χ. (1998), ιερεύνηση και Συνεργασία, Γρηγόρη, Αθήνα Ματσαγγούρας Ηλ. (1987), Οµαδοκεντρική διδασκαλία και µάθηση, Γρηγόρη Ματσαγγούρας Ηλ. (1998), Στρατηγικές ιδασκαλίας Η Κριτική Σκέψη στη ιδακτική Πράξη, GUTENBERG, Αθήνα Ματσαγγούρας Ηλ. (2000), Οµαδοσυνεργατική διδασκαλία και µάθηση, Γρηγόρη, Αθήνα Μαυρικάκη Ε. (2004), Εργαστηριακές Ασκήσεις ραστηριότητες Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης, Τυπωθήτω, Αθήνα Miller G.T. Jr (1999), Βιώνοντας στο Περιβάλλον Ι Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστηµών, ΙΩΝ, Αθήνα

11 Νικολάου Κ. (2005), Ανοικτή Ανώτατη Εκπαίδευση και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, στο: Γεωργόπουλος Α.. (επιµ.) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ο νέος πολιτισµός που αναδύεται, Gutenberg, Αθήνα, σελ Οδηγός του εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών στο δηµοτικό και το γυµνάσιο (1994), UNESCO/RED-T-POINT, Αθήνα Παπαδηµητρίου Β. (1998), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Σχολείο, Τυπωθήτω, Αθήνα Περάκη Β. (1993), Η προετοιµασία των αυριανών δασκάλων στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Μια εφαρµογή, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 68, Σκορδούλης Κ., Σωτηράκου Μ. (2005), Περιβάλλον, Επιστήµη και Εκπαίδευση, Leader Books, Αθήνα Τσαπαρλής Γ. (1991), Θέµατα ιδακτικής Φυσικής και Χηµείας στη Μέση Εκπαίδευση, Γρηγόρη, Αθήνα Φλογαΐτη Ε. (1998), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα Φύκαρης Ι. (1998), Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, Θεωρητική και εµπειρική προσέγγιση, Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη Χρυσαφίδης Κ. (1994), Βιωµατική Επικοινωνιακή ιδασκαλία, Η εισαγωγή της Μεθόδου Project στο σχολείο, Gutenberg, Αθήνα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ Ainley J., Nardi E., Pratt D. (2000), The construction of meanings for trend in active graphing, International Journal of Computers for Mathematical Learning, V. 5, n. 2, pp Bonnstetter R. J. (1998), Inquiry: Learning from the Past with an Eye on the Future, Electronic Journal of Science Education, V3 N1 Boyes E., Stanisstreet M.,Spiliotopoulou-Papantoniou V. (1999), The Ideas of Greek High School Students about the Ozone Layer, Science Education, vol.83, n.6 p Brasell H. (1987), The effect of real-time laboratory graphing on learning graphic representations of distance and velocity, Journal of Research in Science Teaching, 24, 4, pp Browne K. P., Laws P. (2003), Exploring the greenhouse effect through physics-oriented activities, Physics Education, 38, 2,

12 Bruner J. (1956), A Study of Thinking, J. Wiley, New York Bruner J. (1957), The relevance of education, New York: W.W. Norton. Bruner J. (1996), The culture of Education, Harvard University Press Chatzifotiou Athanasia (2005), National policy, local awareness: implementing environmental education in the primary schools of northern Greece, Environmental Education Research, Volume 11, Number 5, Christidou V., Koulaidis V. (1996), Children's models of the ozone layer and depletion, Research in Science Education, vol. 26, n. 4, pp Colburn A. (2000), An Inquiry Primer, Science Scope, V. 23, n. 6, pp Daskolia M., Flogaitis E., Papageorgiou E. (2006), Kindergarten Teachers' Conceptual Framework on the Οzone Layer Depletion. Exploring the Associative Meanings of o Global Environmental Issue, Journal of Science Education and Technology, Vol. 15, n. 2, pp Dewey J. (1910), How We Think? Heath, Boston Dewey, J. (1929). The sources of a science of education. New York: Liveright. Dewey J. (1963), Experience and Education, Collier-McMillan, London Dunham P. H., Osborne A. (1991), Learning how to see: Students graphing difficulties, Focus on Learning Problems in Mathematics, 13, 4, pp Flogaitis Ε., Agelidou Ε. (2003), Kindergarten teachers' conceptions about nature and the environment, Environmental Education Research, Volume 9, Number 4, pp Koulaidis V., Christidou V. (1999), Models of students thinking concerning the greenhouse effect and teaching implications, Science Education, 83, Laws P., Pfister H. (2002), Philosophy, Policies & Procedures, Physics 131/132, Dickinson College Laws P. (2002), Reforming science and mathematics teaching, Change, 34-5, Laws P. (2004), Promoting the diffusion of undergraduate science curriculum reform: The activity-based Physics suite as an example, Proceedings from the symposium: Invention and Impact: Building Excellence in Undergraduate science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Education, AAAS Linn M.C., Layman J., Nachmias R. (1987), Cognitive consequences of microcomputer-based laboratories: Graphing skill development, Contemporary Educational Psychology, 12, 3, pp

13 Mason N., Hughes P. (2001), Introduction to Environmental Physics Planet Earth, Life and Climate, Taylor & Francis, London and New York McDermott L.C., Rosenquist M. L., Van Zee E. H. (1987), Student difficulties in connecting graphs and physics: Examples from kinematics. American Journal of Physics. 55-6, pp Minstrell J., Van Zee E. H. (eds). (2000) Inquiring into Inquiry Learning and teaching in Science. American Association for the Advancement of Science, Washington, DC. Mokros J., Tinker R. (1987), The impact of MBL on children s ability to interpret graphs, Journal of Research in Science Teaching, 24, 4, Nachmias R., Linn M.C. (1987), Evaluations of science laboratory data: The role of computer-presented information, Journal of Research in Science Teaching, pp. 24, 5, Papadimitriou V. (1995), Professional Development of In-service Primary Teachers in Environmental Education: An Action Research Approach. Environmental-Education-Research; v1 n1 p85-97 Papadimitriou V. (2004), Prospective Primary Teachers' Understanding of Climate Change, Greenhouse Effect, and Ozone Layer Depletion, Journal of Science Education and Technology, Volume 13, Number 2, pp Paraskevopoulos S., Padeliadu S., Zafiropoulos Κ. (1998), Environmental Knowledge of Elementary School Students in Greece, The Journal of Environmental Education 29 no Spr '98 Spiropoulou D.; Kostopoulos D.; Jacovides C. P. (1999), Greek Children's Alternative Conceptions on Weather and Climate. School Science Review, v81 n294 p55-59 Sep 1999 Stein J.S. (1987), The computer as laboratory partner: Classroom experience gleaned from one year of microcomputer-based laboratory use, Journal of Educational Technology Systems, 15, pp UNESCO UNEP (1985), Environmental Education Module for pre-service training of teachers and supervisors for primary schools, n. 6 Woerner J.J. (1987), The apple microcomputer as a laboratory tool. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 43, pp

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos PATHWAY D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching A short review for the Greek teachers Author: Christos Ragiadakos [It will be distributed to the Greek teachers during the Training

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα Αντώνιος Τζες Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Κ. Φραγκάκης, Εκπαιδευτικός ΔΕ Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1380 Διδάσκων: Βασίλης Στρογγυλός, vstroggilos@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 7 ο Μονάδες ECTS: 5 Διαδικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) Curriculum Γεωλογίας - Γεωγραφίας Κική Μακρή, Γεωλόγος M.Sc Υπ. Διδάκτορας Διδασκαλίας της Γεωλογίας kmakri@geo.auth.gr Η δομή του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Η

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της κίνησης με χρήση βίντεο-μετρήσεων και του διαδικτύου: Μία εναλλακτική μέθοδος εισαγωγής των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Φυσικής

Μελέτη της κίνησης με χρήση βίντεο-μετρήσεων και του διαδικτύου: Μία εναλλακτική μέθοδος εισαγωγής των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Φυσικής Μελέτη της κίνησης με χρήση βίντεο-μετρήσεων και του διαδικτύου: Μία εναλλακτική μέθοδος εισαγωγής των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Φυσικής Μαρία Τσακίρη 1,2, Ευριπίδης Χατζηκρανιώτης 2 mtsakiri@auth.gr, evris@physics.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 1.1. Τίτλος: Ανάβοντας ένα λαμπάκι 1.2. Θεματική περιοχή: Ηλεκτρισμός 1.3. Σκοπός & Στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Α.Α.) Παραγωγικές Διαδικασίες & Υγεία

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Α.Α.) Παραγωγικές Διαδικασίες & Υγεία ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Α.Α.) Παραγωγικές Διαδικασίες & Υγεία Δήµητρα Σπυροπούλου Επίτιµη Σύµβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου H Ε.Α.Α. µετεξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Προγράµµατα άσκησης και υγείας Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν Ποια είναι τα θεωρητικά σηµεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για θέµατα παρεµβάσεων και συµπεριφορών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης

Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης Α. Τζιµογιάννης ΣΕΛΕΤΕ/ΠΑΤΕΣ Ιωαννίνων, ajimoyia@cc.uoi.gr Θεµατική Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS www.pure-hersonissos.gr Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS www.pure-hersonissos.gr Μάμαη Δίκτυο 3α, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Αθήνα // τηλ.-φαξ: SOS // Μάμαη 210 8228795 3α, Αθήνα // e-mail: // τηλ.-φαξ: schools@medsos.gr 210 8228795

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νίκος ρίτσας, Υπεύθυνος Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε., Κατερίνα Κατελάνου, Σύµβουλος Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy 2004-2006 CARDET 1 Απόψεις Γιατί οι ορισμοί ενός κλάδου είναι σημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού για τη Φυσική Α Λυκείου

Οδηγός Διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού για τη Φυσική Α Λυκείου Οδηγός Διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού για τη Φυσική Α Λυκείου Το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο αντιστοιχεί στο νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Α Λυκείου αποτελείται από: 1. Το βιβλίο μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γιαννάκης Βασιλειάδης Εκπαιδευτικός Υποψήφιος ιδάκτορας Ανάπτυξη Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο»

Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο» Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο» Α. Μαργετουσάκη 1 Π. Γ. Μιχαηλίδης Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Κρήτης amarge@edc.uoc.gr michail@edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στο κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 8-9 -2011 Αριθ. Πρωτ. :101837 /Γ2 Βαθµός Προτερ.: ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας

«Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 «Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας Βάια Μανώλη ιευθύντρια 6/θ ηµοτικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού Μάριος Ξένος Κων/νος Ασημακόπουλος Πληροφορικός ΠΕ20 Μηχανολόγος ΠΕ12 mariosxenos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Χρήστος Πράμας

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Χρήστος Πράμας Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στην κατεύθυνση της καλλιέργειας Γνώσεων και Ικανοτήτων για τη ζωή με την αξιοποίηση των ΤΠΕ: Διδακτικές παρεμβάσεις στην ενότητα της "Θερμότητας" στην Ε' τάξη Χρήστος Πράμας

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ;

Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ; Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ; Καρτσιώτης Θ., Αγγελής Α., Κωστάκος Α. και Αράπογλου Α. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Η ώρα του κώδικα (Hour of code)

Η ώρα του κώδικα (Hour of code) Η ώρα του κώδικα (Hour of code) ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό Σχολείο Βασιλικών Σαλαμίνας Σαλαμίνα, Απρίλιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα/Επίθετο Γέννηση Στρ. Θητεία Οικ. Κατάσταση Διεύθυνση Σπουδές Ξένες Γλώσσες Επαγγελµατική δραστηριότητα

Όνοµα/Επίθετο Γέννηση Στρ. Θητεία Οικ. Κατάσταση Διεύθυνση Σπουδές Ξένες Γλώσσες Επαγγελµατική δραστηριότητα Όνοµα/Επίθετο: Αναστάσιος (Τάσος) Ραγκούσης Γέννηση: 2 Δεκεµβρίου 1945, Αθήνα, Ελλάδα Στρ. Θητεία: Ναύτης διαχειριστής Π.Ν. 1969-1970 Οικ. Κατάσταση: Διαζευγµένος µε ένα γιό Αρχιτέκτονα Διεύθυνση: Κόνωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE Θέµα ιερεύνησης: Σχεδιασµός γραµµάτων Μπορώ να φτιάξω το δικό µου επεξεργαστή κειµένου; Στη διερεύνηση αυτή οι µαθητές καλούνται να κατασκευάσουν µια γραµµατοσειρά µε όλα τα κεφαλαία γράµµατα του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ B Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ο/Η κάθε εκπαιδευτικός µπορεί να επιλέξει να ακολουθήσει το προτεινόµενο πρόγραµµα, ή να το διαµορφώσει ανάλογα µε το πώς επιθυµεί και ταιριάζει στις ανάγκες και τις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ Θέμα Διδασκαλίας Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων (Κεφάλαιο 23 ο ) Σχολείο: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO)

Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO) Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO) Φάνης Κωνσταντίνος Φυλακτίδης Μάριος Ινστ. Νευρολογίας & Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου Κανέλλα Κούτση ΚΣΕ 7ο

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι φοιτητές αντί να παρακολουθούν τα µαθήµατα µε

Διαβάστε περισσότερα

Η κατασκευή Poster ως Οπτικό Εργαλείο Σκέψης στη ιδασκαλία: Η χρήση του καινοτόµου λογισµικού PosterGenius στην εκπαιδευτική διαδικασία

Η κατασκευή Poster ως Οπτικό Εργαλείο Σκέψης στη ιδασκαλία: Η χρήση του καινοτόµου λογισµικού PosterGenius στην εκπαιδευτική διαδικασία Η κατασκευή Poster ως Οπτικό Εργαλείο Σκέψης στη ιδασκαλία: Η χρήση του καινοτόµου λογισµικού PosterGenius στην εκπαιδευτική διαδικασία Μουστακίδης Θεόφιλος 1, Βαρδής Φοίβος 2 1 Μαθητής Ε 1 Τάξης, 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

: Βαθ. Προτεραιότητας: ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

: Βαθ. Προτεραιότητας: ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: : Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ημερίδας. Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30 Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης»

Πρόγραμμα Ημερίδας. Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30 Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» Πρόγραμμα Ημερίδας Η αφήγηση στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με τη χρήση της Ιστορίας των Φυσικών Επιστημών και των νέων τεχνολογιών και έμφαση στη Φύση της Επιστήμης. Μια συμβολή στην επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ασκήσεις Το Σχέδιο Εργασίας (project)

Πρακτικές Ασκήσεις Το Σχέδιο Εργασίας (project) Πρακτικές Ασκήσεις Το Σχέδιο Εργασίας (project) Η βαθμολογία των πρακτικών ασκήσεων του 8ου εξαμήνου βασίζεται σε δύο παράγοντες: στις πρακτικές ασκήσεις (διδασκαλία στα σχολεία, σχέδια μαθήματος [πλάνα]

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική Επιμορφωτικό σεμινάριο υποψηφίων ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Metropolitan Hotel Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Προσκεκλημένη εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 1 Καθηγητής, Φυσικός, 2 ο Γενικό Λύκειο Αγ. Νικολάου Κρήτης xaralpan@gmail.com 2 Καθηγήτρια, Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων

Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων 169 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 (Γενικό Μέρος) Ενότητα 3.6.2 Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων 1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Υπεύθυνη Συντονισµού Διδακτικού Μαθησιακού Αντικειµένου της Γεωγραφίας: Αικατερίνη Κλωνάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education «Πράσινη» Θέρμανση Μετάφραση-επιμέλεια: Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Diploma από τον Association for Coaching

DIPLOMA IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Diploma από τον Association for Coaching DIPLOMA IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Diploma από τον Association for Coaching Εισαγωγή Το πρόγραμμα Diploma in Coaching AC Accredited, έχει σαν στόχο την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

1.1 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο γίνεται λόγος για την οικολογική κρίση και τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο πλανήτης µας. Το περιβάλλον ζωτικός χώρος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ, ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ, ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 617 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ, ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Ι. Σωτηρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education

Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education Μαρία Φουσκάκη, Χημικός Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος Ηράκλειο, 13 Σεπτεμβρίου 2014 Ρέθυμνο, 19 Σεπτεμβρίου 2014 Chain

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Απευθύνεται: Σε κάθε εκπαιδευτικό που ενδιαφέρεται να βελτιώσει και να εκσυγχρονίσει τη διδασκαλία του/της. Στους/ις υποψήφιους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο αναστοχασµός ως µεταγνωστική διαδικασία κατά την πρακτική άσκηση των εκπαιδευτικών µε µικροδιδασκαλία: Η περίπτωση των

Ο αναστοχασµός ως µεταγνωστική διαδικασία κατά την πρακτική άσκηση των εκπαιδευτικών µε µικροδιδασκαλία: Η περίπτωση των Ο αναστοχασµός ως µεταγνωστική διαδικασία κατά την πρακτική άσκηση των εκπαιδευτικών µε µικροδιδασκαλία: Η περίπτωση των σπουδαστών του ΕΠΠΑΙΚ στην ΑΣΠΑΙΤΕ Καράµηνας Ιγνάτιος, ρ. 1, ιδάσκων 1,2,Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη και Πραγµατοποίηση Απλών Αντιδράσεων Οξειδοαναγωγής µε τη Χρήση Applets και Εφαρµογή στο Σχολικό Εργαστήριο

Πρόβλεψη και Πραγµατοποίηση Απλών Αντιδράσεων Οξειδοαναγωγής µε τη Χρήση Applets και Εφαρµογή στο Σχολικό Εργαστήριο Πρόβλεψη και Πραγµατοποίηση Απλών Αντιδράσεων Οξειδοαναγωγής µε τη Χρήση Applets και Εφαρµογή στο Σχολικό Εργαστήριο Παπανούσκας Μιχάλης Καθηγητής Χηµείας, 1 ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας papanouskas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα