1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ της ΕΕΦ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Μανδρίκας Αχιλλέας, Κυριακού Κυριάκος, Ταµπάκης Κων/νος, Ψωµιάδης Πλούταρχος και Σκορδούλης Κων/νος Εργαστήριο ιδακτικής & Επιστηµολογίας Φυσικών Επιστηµών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Αθηνών Ναυαρίνου 13 Α Αθήνα, τηλ , fax , ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση και µια πρώτη αποτίµηση της λειτουργίας του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Επιστηµών, που απευθύνεται στους υποψηφίους δασκάλους-τριτοετείς φοιτητές του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αθηνών και το οποίο συνοδεύει το υποχρεωτικό µάθηµα των Περιβαλλοντικών Επιστηµών από το Φεβρουάριο του Το εργαστήριο αποτελείται από τέσσερις θεµατικές ενότητες: α) ανανεώσιµες πηγές ενέργειας β) ατµοσφαιρική ρύπανση µε στοιχεία µετεωρολογίας, γ) µεταφορά θερµότητας-οικολογικό σπίτι δ) ρύπανση υδάτων. Πραγµατοποιείται µε βάση τη στρατηγική της δοµηµένης ανακάλυψης και µε την τεχνολογία που προτείνεται από την πρακτική του Microcomputer Based Laboratory (MBL). Η αποτίµηση των πρώτων αποτελεσµάτων παρουσιάζεται µέσα από τη µελέτη των φύλλων αξιολόγησης που συµπλήρωσαν οι φοιτητές κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται σήµερα µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες δεν είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το αντικείµενο κατά τη διάρκεια των ακαδηµαϊκών σπουδών τους (Φύκαρης 1998, Περάκη 1993). Η ενασχόλησή τους πηγάζει κυρίως από προσωπική ευαισθητοποίηση και ενδιαφέρον για περιβαλλοντικά ζητήµατα, τα οποία συχνά προσκρούουν σε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, σε αναχρονιστικές πρακτικές και στην έλλειψη ευελιξίας του εκπαιδευτικού µας συστήµατος (Αθανασάκης 2004, σελ ). Από τη θεσµική εισαγωγή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία µε το ν. 1892/1990 έχουν γίνει πολλά και σηµαντικά βήµατα προόδου: ίδρυση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ορισµός Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ανά ιεύθυνση Εκπαίδευσης, παραγωγή πληθώρας εκπαιδευτικού υλικού, επιµόρφωση εκπαιδευτικών (Παπαδηµητρίου 1998).

2 Παρόλα αυτά, εξακολουθούσε να διαφαίνεται ότι η απόκτηση στέρεων γνώσεων για το επιστηµονικό µέρος των περιβαλλοντικών θεµάτων κατά την αρχική επαγγελµατική κατάρτιση των εκπαιδευτικών είναι σηµαντική και αναντικατάστατη (Κατσίκης 1999, Καλαίτζίδης-Ουζούνης 2000). Άλλωστε η απόκτηση επιστηµονικών γνώσεων, η απόκτηση κατάλληλων µεθοδολογικών εφοδίων και η γνώση του ιστορικού και φιλοσοφικού πλαισίου της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης θεωρούνταν απαραίτητα εφόδια για κάθε σχετικό επιµορφωτικό πρόγραµµα (UNESCO 1985).. Με αυτό το σκεπτικό από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 εισήχθησαν µαθήµατα περιβαλλοντικών επιστηµών και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε όλα τα Παιδαγωγικά Τµήµατα των Πανεπιστηµίων της χώρας (Φλογαΐτη 1998) και σε πολλά άλλα «παραγωγικά» τµήµατα εκπαιδευτικών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (Φύκαρης 1998, Σκορδούλης-Σωτηράκου 2005). Ωστόσο, έρευνες σχετικά µε τις ιδέες των µαθητών, των δασκάλων και των µελλοντικών δασκάλων σε διάφορα περιβαλλοντικά θέµατα (Papadimitriou 1995, Christidou-Koulaidis 1996, Paraskevopoulos-Padeliadu-Zafiropoulos 1998, Koulaidis-Christidou 1999, Boyes-Stanisstreet- Spiliotopoulou/Papantoniou 1999, Spiropoulou-Kostopoulos-Jacovides 1999) καταδεικνύουν την ανάγκη να συνεχιστεί και να διευρυνθεί η µελέτη των περιβαλλοντικών θεµάτων, τόσο στα προγράµµατα αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης, όσο και στα προγράµµατα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, ακόµα και σε αυτά της ανοικτής εκπαίδευσης (Νικολάου, 2005). Πιο σύγχρονες έρευνες εξακολουθούν να διαπιστώνουν προβλήµατα στον τρόπο µε τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αντιλαµβάνονται συγκεκριµένα περιβαλλοντικά προβλήµατα και διαµορφώνουν προσωπικές θεωρίες (Flogaitis-Agelidou 2003, ασκολιά 2004, Papadimitriou 2004, Chatzifotiou 2005, Daskolia- Flogaitis-Papageorgiou 2006). ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, οι υποψήφιοι δάσκαλοι που φοιτούν στο ΠΤ Ε Αθηνών, διδάσκονται ως υποχρεωτικό το µάθηµα των Περιβαλλοντικών Επιστηµών από το 2002, ενώ από το Φεβρουάριο του 2005 το µάθηµα συνοδεύεται και από εργαστήριο. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών σε θέµατα που αφορούν το περιβάλλον δεν είναι δυνατό να µην περιλαµβάνει τις απαραίτητες επιστηµονικές και τεχνολογικές γνώσεις, που επιτρέπουν την πλήρη κατανόηση των αιτιών που δηµιουργούν το περιβαλλοντικό πρόβληµα αλλά και την αξιολόγηση των προτεινόµενων λύσεων (Σκορδούλης-Σωτηράκου 2005). Τα περιβαλλοντικά φαινόµενα θεωρούνται πολύπλοκα και πολυσύνθετα και απαιτούν γνώσεις από διαφορετικούς κλάδους της επιστήµης, ενώ η πειραµατική τους προσέγγιση θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη. Για το λόγο αυτό κοινός διδακτικός στόχος όλων των ασκήσεων είναι οι υποψήφιοι δάσκαλοι να αποκτήσουν εργαστηριακές δεξιότητες στη διεκπεραίωση περιβαλλοντικών πειραµάτων σε σχολικό περιβάλλον. Οι µελλοντικοί εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι κοινωνικά ενεργοί πολίτες, όχι µόνο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένοι αλλά ταυτόχρονα επιστηµονικά και τεχνολογικά εγγράµµατοι. Έµφαση δίνεται στην κατανόηση των επιστηµονικών εννοιών που υπεισέρχονται στα διάφορα περιβαλλοντικά προβλήµατα και για το λόγο αυτό η κάθε εργαστηριακή άσκηση έχει

3 συγκεκριµένους γνωστικούς στόχους, οι οποίοι εκπληρώνονται µέσα από την πειραµατική διαδικασία. Οι στόχοι αυτοί είναι οι εξής: Α. Για την ενότητα: ανανεώσιµες πηγές ενέργειας Γνωριµία µε τις ανανεώσιµες µορφές και πηγές ενέργειας Ενηµέρωση για τις εφαρµογές των φωτοβολταϊκών στοιχείων και των κυψελίδων υδρογόνου Β. Για την ενότητα: ατµοσφαιρική ρύπανση µε στοιχεία µετεωρολογίας, Γνωριµία µε τους ατµοσφαιρικούς ρύπους και τις πηγές τους Κατανόηση της επίδρασης του διοξειδίου του άνθρακα στη µεταβολή της θερµοκρασίας Κατανόηση της επίδρασης των µετεωρολογικών παραµέτρων στη συγκέντρωση ατµοσφαιρικών ρύπων Γ. Για την ενότητα: µεταφορά θερµότητας-οικολογικό σπίτι Κατανόηση της επίδρασης του υλικού κατασκευής και του χρώµατος στην εκποµπή και απορρόφηση ακτινοβολίας Γνωριµία µε τους τρόπους εξοικονόµησης ενέργειας σε ένα σπίτι. Για την ενότητα: ρύπανση υδάτων Κατανόηση του φαινοµένου του ευτροφισµού Κατανόηση της θερµικής ρύπανσης ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Η στρατηγική µε βάση την οποία υλοποιούνται οι εργαστηριακές ασκήσεις και δραστηριότητες είναι σε γενικές γραµµές η δοµηµένη ανακάλυψη (structured inquiry) σε περιβάλλον συνεργατικής µάθησης (Βλ. Ματσαγγούρας 1998, Bonnstetter 1998, Minstrell-Van Zee 2000). Θεωρητικός των διερευνητικών προσεγγίσεων υπήρξε ο Dewey, ο οποίος όρισε τη µάθηση ως διαδικασία ενεργητικής διερεύνησης προβληµατικών καταστάσεων (Βλ. Dewey 1910,1929, 1963). Τις θέσεις του καθιέρωσε και εξειδίκευσε αργότερα ο Bruner ως ανακαλυπτική µέθοδο (Βλ. Bruner 1956, 1957, 1996). Βασικό στοιχείο της διερευνητικής στρατηγικής είναι η ύπαρξη προβλήµατος και ειδικά στην περίπτωσή µας περιβαλλοντικού προβλήµατος, στο οποίο εµπλέκονται επιστηµονικές, οικονοµικές και κοινωνικές παράµετροι. Υιοθετήσαµε, λοιπόν, τη διερευνητική στρατηγική γιατί ταιριάζει περισσότερο µε τους σκοπούς, το περιεχόµενο και τη διαδικασία της διδασκαλίας των περιβαλλοντικών επιστηµών. Σε ό,τι αφορά τους σκοπούς, οι διερευνητικές προσεγγίσεις επιδιώκουν να καταστήσουν τους µαθητές ικανούς να αντιµετωπίζουν αυτόνοµα τις προβληµατικές καταστάσεις. Σε ό,τι αφορά το περιεχόµενο, επιχειρούν να οδηγήσουν τους µαθητές στο επίπεδο της λειτουργικής κατανόησης των γνώσεων που διδάσκονται. Και σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, εξοικειώνουν τους µαθητές µε την αβεβαιότητα, την αµφιβολία και τις συγκρούσεις σε προβληµατικές καταστάσεις, που λύνονται µε διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων (Ματσαγγούρας 1998, σελ. 484). Η στρατηγική της διερευνητικής µάθησης περιγράφεται συνήθως µε τέσσερις µορφές: τη δοµηµένη (structured), την κατευθυνόµενη (guided), την ανοικτή (open) ή τον κύκλο µάθησης (learning cycle). Εµείς επιλέξαµε την πρώτη, κατά την οποία το πρόβληµα, η διαδικασία και τα υλικά παρέχονται από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος όµως δεν πληροφορεί τους εκπαιδευόµενους για τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. (Bonnstetter 1998). Οι µαθητές ανακαλύπτουν

4 τις σχέσεις µεταξύ των παραµέτρων, συλλέγουν δεδοµένα, διατυπώνουν τα δικά τους συµπεράσµατα από τα εργαστηριακά δεδοµένα και τα γενικεύουν. Πολλές φορές οι οδηγίες µοιάζουν µε «συνταγές µαγειρικής», όµως εξοικονοµούν χρόνο για συζήτηση και επικεντρώνουν στους στόχους. (Colburn 2000). Όσο για το ρόλο του εκπαιδευτικού στην εκπαιδευτική διαδικασία, αυτός είναι κυρίως να υποστηρίζει και να ενθαρρύνει τους µαθητές στη διερεύνηση. Αυτό γίνεται επιτυχώς θέτοντας ανοικτού τύπου ερωτήσεις, αναµένοντας κάποιο χρόνο µετά την ερώτηση, επαναλαµβάνοντας φράσεις των µαθητών χωρίς κριτική διάθεση, αποφεύγοντας να πει στους µαθητές τι ακριβώς να κάνουν και διατηρώντας µια πειθαρχηµένη τάξη (Colburn 2000). Γενικότερα η καθοδηγούµενη διερεύνηση προσφέρεται ιδιαίτερα για έρευνες περιγραφής και εξήγησης του τρόπου λειτουργίας των πραγµάτων και για επίλυση προβληµάτων που επιδέχονται µια ορθή απάντηση. Η συστηµατική παρατήρηση, η διατύπωση υποθέσεων, ο πειραµατισµός, η συλλογή, οργάνωση & επεξεργασία δεδοµένων, η συσχέτιση παραγόντων, η διατύπωση συµπερασµάτων αποτελούν σταθερά βήµατα της διερευνητικής µεθόδου (Ματσαγγούρας 1998, σελ ), αλλά η γενίκευση των συµπερασµάτων αποκτά στην περίπτωσή µας µια περιβαλλοντική χροιά, η οποία αφορά σε εφαρµογές και συµπεριφορές της καθηµερινής ζωής σε ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο. Η διερευνητική στρατηγική αναβαθµίζει ιδιαίτερα τη σχέση του µαθητή µε το διδακτικό αντικείµενο, καθώς του δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψει κάτι που είναι καινούργιο για αυτόν και τους συµµαθητές του (Χρυσαφίδης 1994), όπως στην προκειµένη περίπτωση το σαφές επιστηµονικό υπόβαθρο των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Τέλος, επιλέξαµε τη δοµηµένη και όχι την ελεύθερη διερεύνηση (Βλ. Κουτσελίνη- Θεοφιλίδης 1998), επειδή εξασφαλίζει οικονοµία χρόνου και τη βεβαιότητα ότι θα διδαχτούν οι γενικεύσεις που απαιτούνται για να γίνει κατανοητή η συνθετότητα των περιβαλλοντικών θεµάτων. Για να δηλωθούν οι στρατηγικές διερευνητικής διδασκαλίας έχει χρησιµοποιηθεί πληθώρα όρων: διερεύνηση (inquiry), ανακάλυψη (discovery), στοχαστική διδασκαλία (reflective teaching), ευρετική (heuristics), λύση προβληµάτων (problem solving) κλπ Οι όροι αυτοί δεν είναι συνώνυµοι. Ο όρος διερεύνηση θεωρείται ευρύτερος και οι υπόλοιποι εξειδικευµένες µορφές διερεύνησης. Ο όρος «ανακάλυψη» αναφέρεται σε διδακτικές µεθόδους που οδηγούν σε καθορισµένα εκ των προτέρων αποτελέσµατα (Ματσαγγούρας 1998, σελ. 484). Επειδή, µέσω των εργαστηριακών ασκήσεων επιδιώκουµε την πληρέστερη κατανόηση των φυσικών, χηµικών και βιολογικών αιτιών και συνεπειών των περιβαλλοντικών προβληµάτων, που είναι πάντοτε πολύ συγκεκριµένα, θεωρούµε ότι η δοµηµένη ανακάλυψη είναι η ενδεδειγµένη για την περίπτωσή µας µεθοδολογία. Ωστόσο, έχουµε προχωρήσει και σε µια πρόσθετη µεθοδολογική επιλογή, υιοθετώντας την εργασία σε οµάδες. Η δοµηµένη και η καθοδηγούµενη διερεύνηση έχουν δεχτεί κριτική, κυρίως για τον περιορισµό της πρωτοβουλίας των µαθητών. Η οµαδοσυνεργατική µάθηση µειώνει τα αρνητικά της καθοδήγησης, που προέρχεται είτε από τους εκπαιδευτές είτε από τις οδηγίες του φύλλου εργασίας, καθώς εµπλέκει τους εκπαιδευόµενους σε συνεργατικές διαδικασίες µάθησης (ανταλλαγή απόψεων, διατύπωση υποθέσεων, καταµερισµός εργασίας κλπ). Επίσης, αναπτύσσει πλήθος κοινωνικών δεξιοτήτων (ικανότητα επικοινωνίας, ικανότητα

5 επιχειρηµατολογίας, επίλυση συγκρούσεων, εναλλαγή ρόλων κλπ) και συµβάλλει στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, γεγονός πολύ σηµαντικό στη µελέτη των κοινωνικών παραµέτρων των περιβαλλοντικών προβληµάτων (Βλ. Κανάκης 1987, Ματσαγγούρας 1987, Bertrand 1994, Χρυσαφίδης 1994, Ματσαγγούρας 2000, Κόκκοτας 2003). Όσο για το µέγεθος των οµάδων συνιστάται να κυµαίνεται µεταξύ 2 και 5 ατόµων (Τσαπαρλής 1991, Μαυρικάκη 2004). Επιπρόσθετα, οι δραστηριότητες πραγµατοποιούνται µε τη χρήση νέων τεχνολογιών, όχι µόνο µέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή αλλά και µέσω οργάνων ψηφιακής συλλογής δεδοµένων, όπως επιτάσσει το µοντέλο του Microcomputer Based Laboratory (MBL), που χρονολογείται ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 στις ΗΠΑ και έχει κατά κύριο λόγο συνδεθεί µε τη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών. Σε αυτό το µοντέλο διδασκαλίας οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες και κάθε οµάδα διαθέτει το δικό της υπολογιστή, ο οποίος είναι συνδεδεµένος µε τους κατάλληλους αισθητήρες. Οι συσκευές αυτές έχουν τη δυνατότητα να πραγµατοποιούν όχι µόνο αυτόµατη λήψη µετρήσεων φυσικών µεγεθών σε πραγµατικό χρόνο αλλά και την παρουσίαση & επεξεργασία τους µέσω γραφικών παραστάσεων. Σύµφωνα µε την πρακτική του MBL, οι διαλέξεις και το εργαστήριο θεωρούνται ενοποιηµένα και η βαρύτητα δεν δίνεται στην αποµνηµόνευση των διαφόρων θεωριών και στην επίλυση κλασικών προβληµάτων φυσικής αλλά στην ανάπτυξη διαφορετικών δεξιοτήτων, όπως είναι η παρατήρηση, η διατύπωση προβλέψεων και η ικανότητα αιτιολόγησης (Laws-Pfister 2002, Laws 2004). Το MBL έχει προταθεί για χρήση και στη διδασκαλία των περιβαλλοντικών επιστηµών (Browne-Laws 2003) και µάλιστα µε επιτυχία. Ερευνητικά δεδοµένα αποδεικνύουν τα πλεονεκτήµατά του, που σχετίζονται µε τη χρήση γραφικών παραστάσεων (Ainley-Nardi-Pratt 2000, Brasell 1987, Mokros-Tinker 1987, Linn-Layman-Nachmias 1987, Dunham-Osborne 1991), γενικότερα διδακτικά οφέλη (Nachmias-Linn 1987, Stein 1987, Woerner 1987, Laws 2002) και τεχνικής φύσης πλεονεκτήµατα (Browne-Laws 2003, McDermott-Rosenquist-Van Zee 1987). Η υιοθέτησή του εισάγει στοιχεία των σύγχρονων τεχνολογιών, εξοικειώνει µε την επιστηµονική ερευνητική διαδικασία, παρέχει παρακολούθηση πειραµάτων σε οποιαδήποτε χρονική κλίµακα, προσφέρει ταχύτητα και ακρίβεια µετρήσεων και αυξάνει το ενδιαφέρον των εκπαιδευοµένων. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Οι φοιτητές/τριες του ΠΤ Ε Αθηνών παρακολουθούν τα µαθήµατα θετικών επιστηµών στο τρίτο έτος σπουδών παράλληλα µε τα εργαστήρια (φυσικής και περιβαλλοντικών επιστηµών). Το εργαστήριο περιβαλλοντικών επιστηµών κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους περιείχε τέσσερις θεµατικές ενότητες: ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ατµοσφαιρική ρύπανση µε στοιχεία µετεωρολογίας, µεταφορά θερµότητας-οικολογικό σπίτι και ρύπανση υδάτων. Οι φοιτητές εργάζονταν σε οµάδες των τριών ατόµων και διεκπεραίωναν τις τέσσερις εργαστηριακές ασκήσεις κυκλικά κατά τη διάρκεια δυο δίωρων. Τα δυο δίωρα αυτά γίνονταν σε δυο διαδοχικές εβδοµάδες, µε αποτέλεσµα κάθε οµάδα να κάνει δύο ασκήσεις το ένα δίωρο και τις υπόλοιπες δύο την επόµενη φορά. Σε κάθε άσκηση αναλογούσε ένας

6 επιµορφωτής, ο οποίος υποδεχόταν κάθε οµάδα σε συγκεκριµένο εργαστηριακό πάγκο, όπου παρέχονταν τα απαραίτητα όργανα και υλικά για τη συγκεκριµένη άσκηση. Στην αρχή κάθε τετράωρου κύκλου µοιραζόταν ερωτηµατολόγιο, το οποίο αποσκοπούσε στην ανίχνευση των ιδεών των φοιτητών και φοιτητριών στα θέµατα που θίγονταν στο εργαστήριο. Πριν από την εκτέλεση της άσκησης, αφιερωνόταν ένα µικρό χρονικό διάστηµα, συνήθως δέκα λεπτά, σε θεωρητική συζήτηση-προσανατολισµό. Η εργαστηριακή άσκηση ήταν δοµηµένη µε βάση τη θεωρία της διδακτικής, καθοδηγούµενη µε βάση το ρόλο του εκπαιδευτικού και διερευνητική/ανακαλυπτική µε βάση το ρόλο των φοιτητών. Οι φοιτητές ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας, πραγµατοποιούσαν πειραµατικές δραστηριότητες και διατύπωναν συµπεράσµατα, µε βάση τα οποία συζητούσαν για τις ατοµικές και κοινωνικές ευθύνες στη δηµιουργία κάθε περιβαλλοντικού προβλήµατος. Στο τέλος κάθε τετράωρου, δινόταν ένα συνολικό φύλλο αξιολόγησης, το οποίο συµπληρωνόταν ατοµικά από κάθε φοιτητή/τρια στο χώρο του εργαστηρίου. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Οι εργαστηριακές ασκήσεις-δραστηριότητες που αποτέλεσαν το περιεχόµενο της κάθε θεµατικής ενότητας ήταν οι εξής: Α. ανανεώσιµες πηγές ενέργειας εξοικείωση µε τα φωτοβολταϊκά στοιχεία µέτρηση της απόδοσης των φωτοβολταϊκών στοιχείων ανάλογα µε την απόσταση και τη γωνία κλίσης από την φωτεινή πηγή δηµιουργία γραφικών παραστάσεων σύγκριση των προβλέψεων των φοιτητών µε τις µετρήσεις συζήτηση για τις εφαρµογές των φωτοβολταϊκών στην καθηµερινή χρήση περιγραφή-γνωριµία µε την κυψελίδα υδρογόνου µελέτη της ηλεκτρόλυσης µε τη βοήθεια της κυψελίδας υδρογόνου γνωριµία µε το αυτοκίνητο υδρογόνου η κυψελίδα ως πηγή ενέργειας του αυτοκινήτου σύγκριση της απόδοσης της κυψελίδας µε άλλες πηγές ενέργειας συζήτηση για τα οφέλη και τις δυσκολίες από τη γενικευµένη χρήση των κυψελίδων υδρογόνου χρήση λογισµικού για τη µελέτη των ανανεώσιµων µορφών και πηγών ενέργειας Β. ατµοσφαιρική ρύπανση µε στοιχεία µετεωρολογίας ανίχνευση του όζοντος (Ο 3 ) ως ρύπου στην ατµόσφαιρα εύρεση διαγραµµάτων υπεριώδους ακτινοβολίας στο διαδίκτυο διάκριση του τροποσφαιρικού από το στρατοσφαιρικό όζον µέτρηση διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) πείραµα για τη µελέτη της επίδρασης του διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) στη θερµοκρασία

7 χρήση λογισµικού για την παρατήρηση του τρόπου σχηµατισµού του φαινοµένου του θερµοκηπίου και των παραγόντων που το ενισχύουν καταγραφή µετεωρολογικών παραµέτρων (θερµοκρασία, υγρασία, κατεύθυνση & ταχύτητα ανέµου, ατµοσφαιρική πίεση) αναζήτηση ηµερήσιου δελτίου τιµών ατµοσφαιρικής ρύπανσης στο διαδίκτυο καταγραφή και συγκρίσεις αναζήτηση στο διαδίκτυο και µελέτη διαγραµµάτων ατµοσφαιρικών ρύπων ο ρόλος των πηγών και των πολιτών µελέτη «τριαντάφυλλων» ρύπανσης ο ρόλος της τοπογραφίας µετρήσεις θορύβου (ηχορύπανσης) Γ. µεταφορά θερµότητας-οικολογικό σπίτι µέτρηση του συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας διαφόρων υλικών µαθηµατικοί υπολογισµοί και εξαγωγή συµπερασµάτων µέτρηση θερµοκρασίας εντός και εκτός ενός οµοιώµατος σπιτιού συζήτηση για τη λειτουργία των θερµοκηπίων µετρήσεις για τη µελέτη της επίδρασης του χρώµατος και του είδους των υλικών κατασκευής ενός σπιτιού στη θερµοκρασία του µελέτη κειµένου και συζήτηση για την εξοικονόµηση ενέργειας στα σπίτια (βιοκλιµατική αρχιτεκτονική). ρύπανση υδάτων πείραµα για τη µελέτη της επίδρασης της θερµοκρασίας στη συγκέντρωση του διαλυµένου οξυγόνου στο νερό µελέτη γραφικών παραστάσεων διατύπωση συµπερασµάτων για την επίδραση της αύξησης της θερµοκρασίας του νερού στους υδρόβιους οργανισµούς µέτρηση φωσφορικών, νιτρικών, νιτρωδών και αµµωνιακών ιόντων σε διαφορετικά δείγµατα νερού συζήτηση για την προέλευση των παραπάνω ιόντων και σύνδεση της παρουσίας τους µε τον ευτροφισµό. ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Η λειτουργία του εργαστηρίου κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους µε τη µορφή που µόλις περιγράφτηκε, αξιολογήθηκε από τις παρατηρήσεις των εκπαιδευτών, από τις παρατηρήσεις του υπεύθυνου καθηγητή και από τη µελέτη των φύλλων αξιολόγησης των φοιτητών. Τα 93 φύλλα αξιολόγησης παρέχουν την πιο αξιόπιστη ένδειξη για την επίτευξη ή µη τουλάχιστον των γνωστικών στόχων του εργαστηρίου. Παραθέτουµε τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την επεξεργασία τους, υπενθυµίζοντας ότι για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων λήφθηκαν υπόψη και στοιχεία που προέκυψαν από ανοικτό ερωτηµατολόγιο ανίχνευσης των προϋπαρχουσών γνώσεων των φοιτητών στα αντίστοιχα θέµατα, που δόθηκε προ της διδασκαλίας στο εργαστήριο. Τα τελευταία δεν παρουσιάζονται ολοκληρωµένα, καθώς δεν είναι άµεσα συγκρίσιµα µε τα φύλλα αξιολόγησης, ενώ η παρουσίαση τους απαιτεί ειδικές τεχνικές και περισσότερο χρόνο.

8 Α. ανανεώσιµες πηγές ενέργειας Πίνακας 1: Κατανοµή για τη θεµατική ενότητα: ανανεώσιµες πηγές ενέργειας Αριθµός (Ν = 558) Ποσοστό ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ,65% 38,35% Στο φύλλο αξιολόγησης περιλαµβάνονταν έξι σχετικές ερωτήσεις: µια πολλαπλής επιλογής, τέσσερις µε επιλογή σωστής απάντησης και µια µε πίνακα διπλής εισόδου. Ο µέσος όρος των σωστών είναι 3,70 ή 61,65% και θεωρείται από την ερευνητική οµάδα µη ικανοποιητικός. Βέβαια, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι φοιτητές δεν είχαν σχεδόν καµιά προηγούµενη γνώση για την κυψελίδα υδρογόνου και ελάχιστες για τα φωτοβολταϊκά στοιχεία. Β. ατµοσφαιρική ρύπανση µε στοιχεία µετεωρολογίας Πίνακας 2: Κατανοµή για τη θεµατική ενότητα: ατµοσφαιρική ρύπανση µετεωρολογία Αριθµός (Ν = 558) Ποσοστό ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ,77% 15,23% Στο φύλλο αξιολόγησης περιλαµβάνονταν έξι σχετικές ερωτήσεις: τέσσερις πολλαπλής επιλογής και δυο µε επιλογή σωστής απάντησης. Ο µέσος όρος των σωστών είναι 5,08 ή 84,77% και θεωρείται από την ερευνητική οµάδα πολύ ικανοποιητικός. Από την άλλη µεριά, θα µπορούσε να υποστηριχτεί ότι οι ερωτήσεις αξιολόγησης ήταν εύκολες και δεν περιείχαν ανοικτή ερώτηση. Γ. µεταφορά θερµότητας-οικολογικό σπίτι Πίνακας 3: Κατανοµή για τη θεµατική ενότητα: µεταφορά θερµότητας οικολογικό σπίτι Αριθµός (Ν = 465) ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ

9 Ποσοστό 71,61% 28,39% Στο φύλλο αξιολόγησης περιλαµβάνονταν πέντε σχετικές ερωτήσεις: δυο πολλαπλής επιλογής, δυο µε επιλογή σωστής απάντησης και µια ανοικτή. Ο µέσος όρος των σωστών είναι 3,58 ή 71,61% και θεωρείται από την ερευνητική οµάδα ικανοποιητικός, δεδοµένων και των περιορισµένων προηγούµενων γνώσεων των φοιτητών.. ρύπανση υδάτων Πίνακας 4: Κατανοµή για τη θεµατική ενότητα: ρύπανση υδάτων Αριθµός (Ν = 558) Ποσοστό ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ,52% 23,48% Στο φύλλο αξιολόγησης περιλαµβάνονταν έξι σχετικές ερωτήσεις: πέντε πολλαπλής επιλογής και µια ανοικτή µε επιλογή του σωστού διαγράµµατος και δικαιολόγηση. Ο µέσος όρος των σωστών είναι 4,59 ή 76,52% και θεωρείται από την ερευνητική οµάδα ικανοποιητικός, όπως και οι προϋπάρχουσες γνώσεις των φοιτητών µε εξαίρεση το θέµα της θερµικής ρύπανσης. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Προκειµένου να καταλήξουµε σε τελικό συµπέρασµα για τη λειτουργία του εργαστηρίου περιβαλλοντικών επιστηµών του ΠΤ Ε θα πρέπει να λάβουµε υπόψιν µας δυο παραµέτρους. Κατά πρώτον ότι οι φοιτητές που εκπαιδεύτηκαν δεν είχαν καµία προηγούµενη εργαστηριακή εµπειρία και κατά δεύτερον ότι οι πειραµατικές ασκήσεις πραγµατοποιήθηκαν ανεξάρτητα από το αντίστοιχο θεωρητικό µάθηµα µε αποτέλεσµα οι γνώσεις των φοιτητών για τα διάφορα περιβαλλοντικά φαινόµενα (όπως άλλωστε έδειξαν και τα φύλλα ανάδειξης ιδεών) να είναι αρκετά περιορισµένες. Με βάση τα παραπάνω κρίνουµε ότι τα αποτελέσµατα των φύλλων αξιολόγησης αποτελούν ενθαρρυντική ένδειξη για την επίτευξη των γνωστικών στόχων του εργαστηρίου περιβαλλοντικών επιστηµών. Επιπλέον, η µορφή των µικρών οµάδων εργασίας των τριών (3) ατόµων ήταν αρκετά αποδοτική καθώς οι φοιτητές εργαζόµενοι οµαδοσυνεργατικά, δεν φοβούνται µην «εκτεθούν» στο σύνολο της τάξης, όµως η χρονική διάρκεια της µιας ώρας για κάθε θεµατική ενότητα αποδείχτηκε ότι δεν επαρκεί. Τέλος, θεωρούµε ότι ο συνολικός χρόνος της εργαστηριακής εξάσκησης (4 ώρες) είναι περιορισµένος για να δώσει στους φοιτητές µια πληρέστερη εικόνα των υπό µελέτη θεµάτων. Για το λόγο αυτό κατά το τρέχον χειµερινό εξάµηνο (ακαδηµαϊκό έτος ), το εργαστήριο περιβαλλοντικών επιστηµών στο ΠΤ Ε Αθηνών έχει αναπτυχθεί σε επτά (7) συναντήσεις

10 διάρκειας τριών (3) ωρών η καθεµιά και αναµένεται να αποδώσει ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθανασάκης Α., Κουσουρής Θ., Κονταράτος Σ. (1998), Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστηµών, ΟΕ Β, Αθήνα Αθανασάκης Α. (2004), Η Περιβαλλοντική Αγωγή σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, Χ. αρδανός, Αθήνα Bertrand Y., Σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 1994 ασκολιά Μ. (2004)., Θεωρία και πράξη στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Οι προσωπικές θεωρίες των εκπαιδευτικών, Μεταίχµιο, Αθήνα Καλαϊτζίδης., Ουζούνης Κ. (2000), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Θεωρία και Πράξη, Σπανίδη, Ξάνθη Κανάκης Ι. (1987), Η οργάνωση της διδασκαλίας-µάθησης σε οµάδες εργασίας, Αθήνα Καραπαναγιώτης Β. (1989), Το σχολικό εργαστήριο των Φυσικών Επιστηµών, Γρηγόρη, Αθήνα Κατσίκης Α. (1999), Η συµβολή της Π.Ε. στη διαµόρφωση του σχολείου του µέλλοντος, Πρακτικά 1 ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ΠΕΕΚΠΕ, Γλυφάδα, 8-10 Οκτωβρίου 1999, σελ Κόκκοτας Π. (2003), ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών, Μέρος ΙΙ, Αθήνα Κουτσελίνη Μ., Θεοφιλίδης Χ. (1998), ιερεύνηση και Συνεργασία, Γρηγόρη, Αθήνα Ματσαγγούρας Ηλ. (1987), Οµαδοκεντρική διδασκαλία και µάθηση, Γρηγόρη Ματσαγγούρας Ηλ. (1998), Στρατηγικές ιδασκαλίας Η Κριτική Σκέψη στη ιδακτική Πράξη, GUTENBERG, Αθήνα Ματσαγγούρας Ηλ. (2000), Οµαδοσυνεργατική διδασκαλία και µάθηση, Γρηγόρη, Αθήνα Μαυρικάκη Ε. (2004), Εργαστηριακές Ασκήσεις ραστηριότητες Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης, Τυπωθήτω, Αθήνα Miller G.T. Jr (1999), Βιώνοντας στο Περιβάλλον Ι Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστηµών, ΙΩΝ, Αθήνα

11 Νικολάου Κ. (2005), Ανοικτή Ανώτατη Εκπαίδευση και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, στο: Γεωργόπουλος Α.. (επιµ.) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ο νέος πολιτισµός που αναδύεται, Gutenberg, Αθήνα, σελ Οδηγός του εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών στο δηµοτικό και το γυµνάσιο (1994), UNESCO/RED-T-POINT, Αθήνα Παπαδηµητρίου Β. (1998), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Σχολείο, Τυπωθήτω, Αθήνα Περάκη Β. (1993), Η προετοιµασία των αυριανών δασκάλων στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Μια εφαρµογή, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 68, Σκορδούλης Κ., Σωτηράκου Μ. (2005), Περιβάλλον, Επιστήµη και Εκπαίδευση, Leader Books, Αθήνα Τσαπαρλής Γ. (1991), Θέµατα ιδακτικής Φυσικής και Χηµείας στη Μέση Εκπαίδευση, Γρηγόρη, Αθήνα Φλογαΐτη Ε. (1998), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα Φύκαρης Ι. (1998), Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, Θεωρητική και εµπειρική προσέγγιση, Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη Χρυσαφίδης Κ. (1994), Βιωµατική Επικοινωνιακή ιδασκαλία, Η εισαγωγή της Μεθόδου Project στο σχολείο, Gutenberg, Αθήνα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ Ainley J., Nardi E., Pratt D. (2000), The construction of meanings for trend in active graphing, International Journal of Computers for Mathematical Learning, V. 5, n. 2, pp Bonnstetter R. J. (1998), Inquiry: Learning from the Past with an Eye on the Future, Electronic Journal of Science Education, V3 N1 Boyes E., Stanisstreet M.,Spiliotopoulou-Papantoniou V. (1999), The Ideas of Greek High School Students about the Ozone Layer, Science Education, vol.83, n.6 p Brasell H. (1987), The effect of real-time laboratory graphing on learning graphic representations of distance and velocity, Journal of Research in Science Teaching, 24, 4, pp Browne K. P., Laws P. (2003), Exploring the greenhouse effect through physics-oriented activities, Physics Education, 38, 2,

12 Bruner J. (1956), A Study of Thinking, J. Wiley, New York Bruner J. (1957), The relevance of education, New York: W.W. Norton. Bruner J. (1996), The culture of Education, Harvard University Press Chatzifotiou Athanasia (2005), National policy, local awareness: implementing environmental education in the primary schools of northern Greece, Environmental Education Research, Volume 11, Number 5, Christidou V., Koulaidis V. (1996), Children's models of the ozone layer and depletion, Research in Science Education, vol. 26, n. 4, pp Colburn A. (2000), An Inquiry Primer, Science Scope, V. 23, n. 6, pp Daskolia M., Flogaitis E., Papageorgiou E. (2006), Kindergarten Teachers' Conceptual Framework on the Οzone Layer Depletion. Exploring the Associative Meanings of o Global Environmental Issue, Journal of Science Education and Technology, Vol. 15, n. 2, pp Dewey J. (1910), How We Think? Heath, Boston Dewey, J. (1929). The sources of a science of education. New York: Liveright. Dewey J. (1963), Experience and Education, Collier-McMillan, London Dunham P. H., Osborne A. (1991), Learning how to see: Students graphing difficulties, Focus on Learning Problems in Mathematics, 13, 4, pp Flogaitis Ε., Agelidou Ε. (2003), Kindergarten teachers' conceptions about nature and the environment, Environmental Education Research, Volume 9, Number 4, pp Koulaidis V., Christidou V. (1999), Models of students thinking concerning the greenhouse effect and teaching implications, Science Education, 83, Laws P., Pfister H. (2002), Philosophy, Policies & Procedures, Physics 131/132, Dickinson College Laws P. (2002), Reforming science and mathematics teaching, Change, 34-5, Laws P. (2004), Promoting the diffusion of undergraduate science curriculum reform: The activity-based Physics suite as an example, Proceedings from the symposium: Invention and Impact: Building Excellence in Undergraduate science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Education, AAAS Linn M.C., Layman J., Nachmias R. (1987), Cognitive consequences of microcomputer-based laboratories: Graphing skill development, Contemporary Educational Psychology, 12, 3, pp

13 Mason N., Hughes P. (2001), Introduction to Environmental Physics Planet Earth, Life and Climate, Taylor & Francis, London and New York McDermott L.C., Rosenquist M. L., Van Zee E. H. (1987), Student difficulties in connecting graphs and physics: Examples from kinematics. American Journal of Physics. 55-6, pp Minstrell J., Van Zee E. H. (eds). (2000) Inquiring into Inquiry Learning and teaching in Science. American Association for the Advancement of Science, Washington, DC. Mokros J., Tinker R. (1987), The impact of MBL on children s ability to interpret graphs, Journal of Research in Science Teaching, 24, 4, Nachmias R., Linn M.C. (1987), Evaluations of science laboratory data: The role of computer-presented information, Journal of Research in Science Teaching, pp. 24, 5, Papadimitriou V. (1995), Professional Development of In-service Primary Teachers in Environmental Education: An Action Research Approach. Environmental-Education-Research; v1 n1 p85-97 Papadimitriou V. (2004), Prospective Primary Teachers' Understanding of Climate Change, Greenhouse Effect, and Ozone Layer Depletion, Journal of Science Education and Technology, Volume 13, Number 2, pp Paraskevopoulos S., Padeliadu S., Zafiropoulos Κ. (1998), Environmental Knowledge of Elementary School Students in Greece, The Journal of Environmental Education 29 no Spr '98 Spiropoulou D.; Kostopoulos D.; Jacovides C. P. (1999), Greek Children's Alternative Conceptions on Weather and Climate. School Science Review, v81 n294 p55-59 Sep 1999 Stein J.S. (1987), The computer as laboratory partner: Classroom experience gleaned from one year of microcomputer-based laboratory use, Journal of Educational Technology Systems, 15, pp UNESCO UNEP (1985), Environmental Education Module for pre-service training of teachers and supervisors for primary schools, n. 6 Woerner J.J. (1987), The apple microcomputer as a laboratory tool. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 43, pp

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Μανδρίκας Αχιλλέας 1 *, Παρκοσίδης Ιωάννης 1, Στούµπα Αρτεµησία 1 Αντωνοπούλου Μαρία 1, Τσιλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Publishers, London. Ευκλείδης Γ Τεύχη:

Publishers, London. Ευκλείδης Γ Τεύχη: Ανάλυση και Συγκριτικές Επισηµάνσεις Σχολικών Βιβλίων του ηµοτικού Σχολείου (Ελλάδας, Κύπρου, Αγγλίας) όσον αφορά στην Έννοια της Πιθανότητας. Συγγραφέας: Ιδιότητα: Καλαβάσης Φραγκίσκος Σκουµπουρδή Χρυσάνθη

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες Νέες Τεχνολογίες; Εισαγωγή. 1841: Μαυροπίνακας. 1940: Κινούµενη Εικόνα. 1957: Τηλεόραση

Ποιες Νέες Τεχνολογίες; Εισαγωγή. 1841: Μαυροπίνακας. 1940: Κινούµενη Εικόνα. 1957: Τηλεόραση Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Ποιες Νέες Τεχνολογίες; 1841: Μαυροπίνακας 1940: Κινούµενη Εικόνα 1957: Τηλεόραση 2000: Το ιαδίκτυο και η Τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών 1 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Κων/νος Στεφανίδης Σχολικός Σύμβουλος Πειραιά kstef2001@yahoo.gr Νικόλαος Στεφανίδης Φοιτητής ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 495 H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ Τσιπουριάρη Βάσω Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των MBL στην κατανόηση κινηματικών φαινομένων και των αντίστοιχων αναπαραστάσεων

Η συμβολή των MBL στην κατανόηση κινηματικών φαινομένων και των αντίστοιχων αναπαραστάσεων Η συμβολή των MBL στην κατανόηση κινηματικών φαινομένων και των αντίστοιχων αναπαραστάσεων Κ. Γεωργόπουλος 1, Ι. Μπέλλου 2, Τ. Α. Μικρόπουλος 1 1 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE)

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) Βασιλοπούλου Ευαγγελία, Γιαννακόπουλος ηµήτρης, Εκπαιδευτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

"Ερευνώ και Ανακαλύπτω" την ΗλεκτροΜαγνητική Επαγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Από τον Ηλεκτρισμό στο Μαγνητισμό, από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό

Ερευνώ και Ανακαλύπτω την ΗλεκτροΜαγνητική Επαγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Από τον Ηλεκτρισμό στο Μαγνητισμό, από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΠΟΣΙΟ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Πρωτοβάθμια Εκπ-Παίδευση στις-με τις Φυσικές επιστήμες - H Βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ράνια Πετροπούλου

Δρ. Ράνια Πετροπούλου Δρ. Ράνια Πετροπούλου Σύμφωνα με τη δημοσίευση της έκθεσης με τον τίτλο Science Education Now: A renewed Pedagogy for the Future of Europe, η Ευρώπη χρειάζεται να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Η διερευνητική διδακτική προσέγγιση στην ανάπτυξη και την αξιολόγηση της κριτικής σκέψης των μαθητών Σταύρος Τσεχερίδης Εισαγωγή Παρά την ευρεία αποδοχή της άποψης ότι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης

Διαβάστε περισσότερα

"Ερευνώ και Ανακαλύπτω" τον Στατικό Ηλεκτρισμό στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ερευνώ και Ανακαλύπτω τον Στατικό Ηλεκτρισμό στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΠΟΣΙΟ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Πρωτοβάθμια Εκπ-Παίδευση στις-με τις Φυσικές επιστήμες - H Βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Εργαστήριο (4 τμήματα) 3 ο Εργαστήριο (4 τμήματα) 4 ο Εργαστήριο (4 τμήματα)

2 ο Εργαστήριο (4 τμήματα) 3 ο Εργαστήριο (4 τμήματα) 4 ο Εργαστήριο (4 τμήματα) ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ E Εξάμηνο 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το οργανόγραμμα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ «Η επέκταση των συνόρων του Ελληνικού κράτους την περίοδο 1912-1923» ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ι ΑΧΘΕΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΑ Ε & Στ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΦΥΣΙΚΑ Ε & Στ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΑ Ε & Στ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Φυσικές Επιστήμες Θεματικό εύρος το οποίο δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο του σχολικού μαθήματος. Έμφαση στην ποιότητα, στη συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου ΣΕΝΑΡΙΟ «Προσπάθησε να κάνεις ένα τρίγωνο» Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου Ηµεροµηνία: Φλώρινα, 6-5-2014 Γνωστική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή 2 Τηλεκπαίδευση Χρήση της τηλεµατικής τεχνολογίας (τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Δρ Κορρές Κωνσταντίνος Θεωρίες μάθησης Ευνοϊκές συνθήκες για τη μάθηση Μέθοδοι διδασκαλίας Διδακτικές προσεγγίσεις (Ι) Συμπεριφορικές Θεωρίες μάθησης Για τους εκπροσώπους της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 1 Η αξιολόγηση (µπορεί να) αναφέρεται στον εκπαιδευτικό, στο µαθητή, στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, στα διδακτικά υλικά στη σχολική µονάδα ή (και) στο θεσµό

Διαβάστε περισσότερα

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos PATHWAY D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching A short review for the Greek teachers Author: Christos Ragiadakos [It will be distributed to the Greek teachers during the Training

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Εγγραφο Γ2/4769/4-9-1998 ΣΧΕΤ. 2794/23-6-98 έγγραφο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Σας αποστέλλουµε οδηγίες για τη διδασκαλία των µαθηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 11 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ E Εξάμηνο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ E Εξάμηνο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ E Εξάμηνο 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το οργανόγραμμα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Citation (ΑΡΑ format): Μουζάκης, Χ. (2017, 2 Μαρτίου). Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo [Webinar], Στο: Webinars ΠΕ19-20 Ιστο-διαλέξεις για καθηγητές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εργαστήριο Φυσικής. ρακόπουλος Γρηγόρης, ΠΕ04, Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί,

Ηλεκτρονικό Εργαστήριο Φυσικής. ρακόπουλος Γρηγόρης, ΠΕ04, Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί, P P Μαθητής/τρια Ηλεκτρονικό Εργαστήριο Φυσικής ρακόπουλος Γρηγόρης, ΠΕ04, Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί, drakopoulos@kalamari.gr Τίκβα Χριστίνα, ΠΕ19, Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί, christinatikva@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Εργαστήριο Εκπαιδευτικής & Γλωσσικής Τεχνολογίας http://hermes.di.uoa.gr/ S.C.A.L.E. Μαρία Γρηγοριάδου A.L.M.A. Οµότιµη Καθηγήτρια SemanDix Τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. 2010-2011 ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Εισαγωγικά: Το σχέδιο περιλαµβάνει τον προτεινόµενο κατάλογο υποχρεωτικών µαθηµάτων µε τις αντίστοιχες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΤΥ 303 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Ι ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3 η Θεματική ενότητα: Ανάλυση μεθοδολογίας ερευνητικής εργασίας Σχεδιασμός έρευνας: Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Με κόκκινο έχει προστεθεί, µε πράσινο έιναι εντάξει Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής Διδακτική της Πληροφορικής ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανδρέας Σ. Ανδρέου (Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΠΑΚ - Συντονιστής) Μάριος Μιλτιάδου, Μιχάλης Τορτούρης (ΕΜΕ Πληροφορικής) Νίκος Ζάγκουλος, Σωκράτης Μυλωνάς (Σύμβουλοι Πληροφορικής)

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Eπιμορφωτικό σεμινάριο

Eπιμορφωτικό σεμινάριο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Εξ αποστάσεως επιμόρφωση Eπιμορφωτικό σεμινάριο 31

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ος κύκλος (Μαθήματα 1-3): Περιεχόμενο και βασικός

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθήστε τη ΕΗ. Ένα µικρό νησί απέχει 4 χιλιόµετρα από την ακτή και πρόκειται να συνδεθεί µε τον υποσταθµό της ΕΗ που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.

Βοηθήστε τη ΕΗ. Ένα µικρό νησί απέχει 4 χιλιόµετρα από την ακτή και πρόκειται να συνδεθεί µε τον υποσταθµό της ΕΗ που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα. Γιώργος Μαντζώλας ΠΕ03 Βοηθήστε τη ΕΗ Η προβληµατική της Εκπαιδευτικής ραστηριότητας Η επίλυση προβλήµατος δεν είναι η άµεση απόκριση σε ένα ερέθισµα, αλλά ένας πολύπλοκος µηχανισµός στον οποίο εµπλέκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιάδης Νικόλαος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εκπαίδευση από απόσταση Η τηλεμάθηση Ιδρυματική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΤΥ 408 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙI ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές Επιστήμες. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία των Φ.Ε. για την Ε Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης. Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης

Φυσικές Επιστήμες. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία των Φ.Ε. για την Ε Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης. Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης Φυσικές Επιστήμες Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία των Φ.Ε. για την Ε Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ «Το νέο βιβλίο είναι χειρότερο από το παλιό όχι επειδή διαφέρει ως προς το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ETY 705 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ VI

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράµατα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χηµείας στη Δευτεροβάθµια και Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση» http://diaviou.auth.gr/physics_and_chemistry_edu

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Διαδικασία η γνώση ως ανάπτυξη υψηλών νοητικών λειτουργιών (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα PROFILES ανακοινώνει τη δυνατότητα δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο δεύτερο κύκλο βιωματικών εργαστηρίων (2012-2013) με θέμα το σχεδιασμό και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναστοχασμός ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ(A): Ντουσάκης Νικόλαος ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Μελέτη της ατμόσφαιρας ενός άγνωστου αστέρα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα θέσεων καθηγητών για τη διδακτική αξιοποίηση της Διαθεματικότητας στο Γυμνάσιο

Έρευνα θέσεων καθηγητών για τη διδακτική αξιοποίηση της Διαθεματικότητας στο Γυμνάσιο Έρευνα θέσεων καθηγητών για τη διδακτική αξιοποίηση της Διαθεματικότητας στο Γυμνάσιο Α. Τριανταφύλλου, Β.Σ. Μπελεσιώτης, Ν. Αλεξανδρής Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς atrian@pi-schools.gr, vbel@unipi.gr,

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Salinity Project: Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό

Salinity Project: Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό Salinity Project: Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό Μέτρηση της Αλατότητας σε θάλασσες τις Αττικής Ε. Θαρουνιάτη ΠΕ03, Ε. Κοντογούλα ΠΕ04 & ΠΕ32, Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα με Λ.Τ. Περιγραφή της Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ηφιλοσοφίατων ΕΠΠΣκαιτωνΑΠΣ. Γιώργος Αλβανόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/ ΑλβανόπουλοςΓ. Σχ. Σύµβουλος 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εποχή µας χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Συστηματική Παρατήρηση της Εκπαιδευτικής Παρατήρησης

Τίτλος Μαθήματος: Συστηματική Παρατήρηση της Εκπαιδευτικής Παρατήρησης Τίτλος Μαθήματος: Συστηματική Παρατήρηση της Εκπαιδευτικής Παρατήρησης Κωδικός Μαθήματος: ΠΑ0200 Διδάσκων: Δόμνα Κακανά [dkakana@uth.gr] Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 3 ο & 4 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1283 Αξιοποίηση Διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων Σ. Παπαδημητρίου Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΥΠΔΒΜΘ, sofipapadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση των δραστηριοτήτων κατά γνωστική απαίτηση

Ανάλυση των δραστηριοτήτων κατά γνωστική απαίτηση Ανάλυση των δραστηριοτήτων κατά γνωστική απαίτηση Πέρα όµως από την Γνωσιακή/Εννοιολογική ανάλυση της δοµής και του περιεχοµένου των σχολικών εγχειριδίων των Μαθηµατικών του Δηµοτικού ως προς τις έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Γεωγραφία, Γλώσσα 3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις τ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Γεωγραφία, Γλώσσα 3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις τ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Οι συγκοινωνίες» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

«Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση»

«Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου 1 Κριτήρια: Διδακτική διαδικασία Μαθητοκεντρικά Δασκαλοκεντρικά Αλληλεπίδρασης διδάσκοντα διδασκόµενου Είδος δεξιοτήτων που θέλουν να αναπτύξουν Επεξεργασίας Πληροφοριών Οργάνωση-ανάλυση πληροφοριών, λύση

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας.

Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας. Αγαπητέ(ή) κύριε/κυρία: Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας. Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών 1 (ΕΔΘΕ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα Αντώνιος Τζες Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους 214-215 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Μέθοδος Project Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση Τίτλος Μαθήματος: Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση Κωδικός Μαθήματος: ΙΠ041 Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλου, mariapap@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 6 ο & 7 ο Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Salinity Project Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό

Salinity Project Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό Salinity Project Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό Μέτρηση της Αλατότητας σε θάλασσες τις Αττικής Ε. Θαρουνιάτη ΠΕ03, Ε. Κοντογούλα ΠΕ04, Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Γέρακα Προτεινόμενη δραστηριότητα Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης. Σοφία Ασωνίτου Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης. Σοφία Ασωνίτου Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 20/2/2013 1 Περιγραφή της έρευνας Ερευνητικό υπόβαθρο Επιτυχηµένη Οµάδα Τι σηµαίνει; Ερευνητική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα