Περίληψη Abstract

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "giatromanolaki@heraklion.gr Περίληψη Abstract"

Transcript

1 Οι υπαίθριοι χώροι των οχυρώσεων στα σύγχρονα πολεοδοµικά συγκροτήµατα των ιστορικών πόλεων - Προβλήµατα και δυνατότητες αξιοποίησης τους: Η µελέτη περίπτωσης του Ηρακλείου. Γιατροµανωλάκη Μαρία 1 1 ήµος Ηρακλείου Μυστρά 10, Ηράκλειο Περίληψη Ο προβληµατισµός εργασίας διατυπώνεται ως εξής: εάν και µε ποιον τρόπο οι ζώνες των οχυρώσεων των σύγχρονων ιστορικών πόλεων, µπορούν να αξιοποιηθούν ως υπαίθριοι ανοικτοί χώροι, που ενσωµατώνονται σε πολεοδοµικά συγκροτήµατα, προκειµένου να συµβάλουν στην αναβάθµιση της ποιότητας του περιβάλλοντος της σύγχρονης ιστορικής πόλης, στην επίλυση λειτουργικών πολεοδοµικών προβληµάτων και στην αναβάθµιση της πολιτισµικής αξίας και την τόνωση της ιστορικής µνήµης της πόλης. Μέσα από την µελέτη περίπτωσης του Ηρακλείου, εντοπίστηκαν τα κύρια προβλήµατα της πόλης, όµοια µε αυτά που συναντιόνται κυρίως στα µεγάλα αστικά κέντρα. Κατόπιν και αφού αναπτύχθηκαν προτάσεις παρεµβάσεων στους χώρους της ενετικής οχύρωσης της πόλης, συµπεραίνουµε ότι τα µεγάλα οχυρωµατικά συγκροτήµατα µπορούν να συµβάλλουν στην βελτίωση των όρων διαβίωσης και της ποιότητας του περιβάλλοντος της, καθώς προσφέρουν ένα µεγάλο, συνεχή χώρο, υπερτοπικού χαρακτήρα, στον οποίο µπορούν να αναπτυχθούν χώροι πρασίνου και αναψυχής σχετιζόµενοι µε τους ιστορικούς πόρους της πόλης. Οι χώροι αυτοί µπορούν να συµβάλλουν θετικά: στην τόνωση της ιστορικής µνήµης των κατοίκων, στην αύξηση του πρασίνου και των δηµόσιων αστικών πάρκων, στη µείωση της κυκλοφορίας και της κυκλοφοριακής συµφόρησης των οχηµάτων, στη δηµιουργία κινήτρων για περπάτηµα ή χρήση του ποδηλάτου, στην εξοικονόµηση φυσικών πόρων, στη δηµιουργία εναλλακτικών εκπαιδευτικών χώρων και την ευαισθητοποίηση των κατοίκων για το περιβάλλον, τη βιώσιµη ανάπτυξη την ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά. Λέξεις- Κλειδιά: Οχυρώσεις, Ιστορικές πόλεις, Αστικό πράσινο, Αστικό περιβάλλον Abstract The hypothesis is as follows: whether and in which way the areas of fortifications of modern historical cities can be developed as open spaces, incorporated in the urban tissue, in order to contribute to the quality of the built environment of the historical cities, to the solution of functional urban problems and to the upgrade of cultural value and the reinforcement of historical memory of city. In the case study of Heraklion, the main environmental problems of the city were detected, problems that are also encountered in large urban centres. Thereupon proposals of interventions in the spaces of the venetian fortification of Heraklion were developed. The final conclusion, drawn from the suggested interventions, is that the spaces of the large fortifications can contribute to the improvement of the quality of the city s environment, because they offer a large, continuous space for the whole city, in which green open and recreational spaces can be developed which are also related to the city s history. These spaces can positively contribute to: the reinforcement of the historical memory of residents, the increase of green spaces and public urban parks, the reduction of traffic and traffic congestion, the encouragement for walking or cycling, the preservation of natural resources, the creation of alternative educational spaces and the sensitisation of residents to the environment, sustainable growth and their historical and cultural heritage. Keywords: Fortifications, Historical cities, City open spaces, City enviroment 1

2 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ζώνη των τειχών της πόλης του Ηρακλείου χωρίζεται ευδιάκριτα σε δύο τµήµατα, το χερσαίο και το παραθαλάσσιο. Η εργασία αυτή πραγµατεύεται το χερσαίο κοµµάτι και όχι το παραθαλάσσιο, στο οποίο τίθενται ειδικά ζητήµατα διαχείρισης παρακτίων µετώπων πόλεων. Τέτοιοι χώροι παρουσιάζουν ενδιαφέρον τόσο λόγω της θέσης τους στα κέντρα πόλεων, απ όπου συνήθως απουσιάζουν οι ελεύθεροι χώροι, όσο και λόγω του µεγέθους τους. Οι ζώνες των τειχών φαίνεται ότι αποτελούν ευκαιρία για περιβαλλοντική αναβάθµιση της πόλης, ενώ ταυτόχρονα οριοθετούν ένα παραδοσιακό οικιστικό σύνολο (το ιστορικό κέντρο της πόλης). 2. Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Το Ηράκλειο βρίσκεται στη µέση της Βόρειας παραλίας της Κρήτης ανατολικό µήκος Greenwich 25ο 10 και βόρειο πλάτος 35ο 20. Είναι πρωτεύουσα του οµώνυµου Νοµού, µε µακρά ιστορία και εξέχουσα, εµπορική και στρατηγική θέση (Σπανάκης, 1964). Το πολεοδοµικό συγκρότηµα του Ηρακλείου αναπτύσσεται στη βόρεια παραλία της Κρήτης σε µήκος 9 περίπου χιλιοµέτρων (εικ.1). Τείνει όµως να ενωθεί µε τους οικισµούς της βόρειας παραλίας σε όλο το µήκος του νοµού. Σήµερα αριθµεί περίπου κατοίκους και περιλαµβάνει τους ήµους Ηρακλείου, Αλικαρνασσού (ανατολικά) και Γαζίου (δυτικά). Μέχρι τις αρχές του 20ου αι. η πόλη αναπτύχθηκε στην περιοχή που περικλείει ο οχυρωµατικός περίβολος των τειχών. Αποτελούσε µία τυπική intra-murαs (εντός τειχών) αστική περιοχή, µία πόλη-φρούριο. Η πόλη παρουσίασε έντονη άναρχη οικιστική ανάπτυξη και εξάπλωση τις τελευταίες δεκαετίες (µεταπολεµικά), χωρίς σχεδιασµό, µε επακόλουθα περιβαλλοντικά και λειτουργικά προβλήµατα. Είναι κυρίως τουριστικό και εµπορικό κέντρο. Εδώ υπάρχει βιοµηχανική περιοχή και βιοτεχνικό πάρκο ενώ εδρεύει Πανεπιστήµιο και Τ.Ε.Ι Εικόνα 1. Αεροφωτογραφία του Με κόκκινο σηµειώνεται η εθνική οδός (Πηγή: Στεφανοπούλου Κ., Καλλιγιαννάκης Μ., 2001) Η δοµή της πόλης διαµορφώνεται σε ένα σχήµα µονοκεντρικού πυρήνα όπου διοικητικό, πολιτισµικό, επιχειρηµατικό και ιστορικό κέντρο, ταυτίζονται, στην εντός των τειχών πόλη(εικ.1). Προς τον πυρήνα αυτό, συγκλίνουν κατά ακτινικό τρόπο οι βασικές αρτηρίες προσπέλασης από την ενδοχώρα της (εικ. 3), µέσα από τις πύλες και τις ασυνέχειες των ενετικών τειχών. Η υπόλοιπη πόλη αναπτύσσεται οµόκεντρα προς νότο στα όρια του 2

3 ήµου Ηρακλείου, περιλαµβάνοντας κυρίως περιοχές κατοικίας. Στην παλιά πόλη που οροθετείται εντός των ενετικών τειχών, χαρακτηριστική είναι η µεγάλη συγκέντρωση κεντρικών λειτουργιών (εµπόριο, υπηρεσίες, αναψυχή, τουρισµός, εκπαίδευση) αλλά και κατοικίας. Από την ανάλυση της µελέτης προστασίας και Ανάδειξης Παλιάς πόλης προκύπτει ότι από το σύνολο των επιχειρήσεων στην παλιά πόλη, το 51% είναι εµπορικές, το 31% αφορούν υπηρεσίες, το 13% αφορούν µεταποίηση και εργαστήρια και το 5% αφορούν δραστηριότητες αναψυχής. Οι περισσότερες από τις πιο πάνω δραστηριότητες έχουν εµβέλεια εξυπηρέτησης εκτός από το πολεοδοµικό συγκρότηµα Ηρακλείου, το Ν. Ηρακλείου αλλά και την Περιφέρεια Κρήτης. Η ανάµιξη των χρήσεων και δραστηριοτήτων και η ύπαρξη ενός κέντρου που καταλαµβάνει σηµαντική έκταση της παλιάς πόλης δηµιουργεί θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στους κατοίκους του κέντρου. Το υπερκέντρο δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους της πόλης να βιώνουν µε έντονο τρόπο τη ζωντάνια της πόλης σε όλες τις ώρες της ηµέρας, παράλληλα όµως εισπράττουν στην καθηµερινή τους ζωή και το αρνητικό στοιχείο που είναι οι οχλήσεις από τις δραστηριότητες και ιδιαίτερα από την κυκλοφοριακή φόρτιση του κέντρου. Από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης από τη Μελέτη Προστασίας και Ανάδειξης Παλιάς Πόλης Ηρακλείου εντοπίζονται τα παρακάτω προβλήµατα που είναι : Η µεγάλη έλλειψη ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων. Η κυκλοφοριακή συµφόρηση και η έλλειψη χώρων στάθµευσης. Η γενικότερη συµφόρηση δραστηριοτήτων και χρήσεων. Η αλλοίωση του παραδοσιακού ιστού της παλιάς πόλης και η καταστροφή και ερείπωση αξιόλογων κτιρίων. Οι υψηλές οικιστικές πυκνότητες. Η ύπαρξη και λειτουργία εγκαταστάσεων που οχλούν και η υποβάθµιση της αισθητικής και εν γένη της ποιότητας του δοµηµένου περιβάλλοντος και του δηµόσιου κοινόχρηστου χώρου1. Εικόνα 2. Το πολεοδοµικό συγκρότηµα του Ηρακλείου: Οικιστική πυκνότητα. Οι µεγαλύτερες πυκνότητες κατοίκων ανά εκτάριο παρατηρούνται στο δυτικό ιστορικό κέντρο εντός των τειχών και στη ζώνη γύρω από τα τείχη που καθορίστηκε από τη επέκταση του σχεδίου πόλεως του (Πηγή Ζωάκη, 2004) 1 ιαβάζουµε στην ανάλυση της µελέτης προστασίας και ανάδειξης παλιάς πόλης Ηρακλείου: «Στην εντός των τειχών πόλη του Ηρακλείου, όπως άλλωστε και σε κάθε µεγάλη πόλη της χώρας, οι χρήσεις που αναπτύχθηκαν άναρχα και αυτόνοµα καθόρισαν αδρά το µέλλον της πόλης µε αποτέλεσµα µια εικόνα υπερβολικής ανάµειξης χρήσεων που επιτείνεται από την αλόγιστη χρήση διαφηµιστικών πινακίδων και µεταγενέστερων αρχιτεκτονικών προσθηκών. Αποτέλεσµα αυτής της ανάπτυξης ήταν η κάλυψη του χώρου από αλληλοσυγκρουόµενες χρήσεις και φυσικά η υποβάθµιση της ιστορικότητας του αστικού χώρου, της αισθητικής του δηµόσιου χώρου και γενικότερα η αναίρεση κάθε ιστορικής αναφοράς στην πόλη και την ιστορία του Ηρακλείου Γενικά, οι βασικές λειτουργίες και η ιστορικότητα του χώρου ισοπεδώνονται προς χάριν της εµπορικότητας του χώρου.» 3

4 Αντίστοιχα προβλήµατα εντοπίζονται όχι µόνο στην εντός των τειχών πόλη αλλά και σε όλο το πολεοδοµικό συγκρότηµα σύµφωνα µε την ανάλυση της µελέτης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου Ηρακλείου. Εικόνα 3: Οδικό δίκτυο Ηρακλείου. Οι κυκλοφοριακοί φόρτοι τυπικής καθηµερινής. Οι αρτηρίες µε τους µεγαλύτερους κυκλοφοριακούς ( οχήµατα / ηµέρα) φόρτους διέρχονται την παλιά πόλη µέσω των τριών πυλών των τειχών και των βορείων ρηγµάτων. (πηγή Γ.Π.Σ.) Η παλιά πόλη έχει εντοπιστεί µε κόκκινο κύκλο. πολεοδοµικό ιστό, Η έλλειψη πεζοδρόµων και χώρων ασφαλούς µετακίνησης πεζών και ποδηλάτων, Η έλλειψη χώρων στάθµευσης στην παλιά πόλη. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσµα: Η εκτενής χρήση του Ι.Χ. για τις µετακινήσεις των κατοίκων του Ηρακλείου και η συγκέντρωση του κυκλοφοριακού φόρτου πάνω στους οδικούς άξονες που διέρχονται το φυσικό όριο των τειχών, Η µεγάλη έλλειψη ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, τόσο στο σύνολο του πολεοδοµικού συγκροτήµατος όσο και στο ιστορικό κέντρο, Η συγκέντρωση του εµπορίου και των υπηρεσιών στην παλιά πόλη και η γενικότερη συµφόρηση δραστηριοτήτων και χρήσεων, Οι σχετικά υψηλές κτιριακές πυκνότητες στην παλιά πόλη και στον γύρω από αυτήν 1. Την Ατµοσφαιρική ρύπανση, η οποία γίνεται περισσότερο αισθητή στους οδικούς άξονες στο κέντρο της πόλης λόγω κυκλοφοριακού φόρτου µε συνεπακόλουθο και 2. Τη ιαφοροποίηση του αστικού µικροκλίµατος 3. Το θόρυβο, ο οποίος στην περίπτωση αυτή συνδέεται µε κυρίως την κυκλοφορία των οχηµάτων, 4. Την ασφάλεια των πεζών, που συνδέεται µε το πλάτος τα υλικά και τη διαµόρφωση των πεζοδροµίων, µε τη έλλειψη δικτύου πεζοδρόµων και τη διαµπερή κίνηση των οχηµάτων µέσα από την παλιά πόλη 5. Την απουσία φυσικών στοιχείων όπως βλάστησης και νερού, σε όλο το εύρος του πολεοδοµικού συγκροτήµατος, που συνδέονται µε τα φαινόµενα του αστικού µικροκλίµατος, την υγεία και διάθεση των κατοίκων και την αντίληψή τους για το φυσικό περιβάλλον, 6. Την υποβάθµιση ποιότητας δηµόσιων και κοινόχρηστων υπαίθριων χώρων, 7. Την υποβάθµιση πολιτιστικών και ιστορικών πόρων χώρων των τειχών αλλά και του αξιόλογου οικιστικού ιστού στη παλιά πόλη του Ηρακλείου. Τα προβλήµατα που εντοπίστηκαν είναι τα κυριότερα προβλήµατα που παρατηρούνται σήµερα στα µεγάλα αστικά κέντρα (Κοσµάκη, ηµούδη 2001). 3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 3.1. Σύντοµη παρουσίαση της σηµερινής κατάστασης της χερσαίας ενετικής οχύρωσης της πόλης. Το µνηµείο των ενετικών τειχών δεσπόζει σε µέγεθος και αίγλη κατά την είσοδο στην παλιά πόλη και αποτελούσε το όριο µέσα στο οποίο αναπτύχθηκε η πόλη µέχρι και το Έκτοτε ακολούθησε οικιστική επέκταση νότια ανατολικά και δυτικά, µε αποτέλεσµα η ζώνη του συγκροτήµατος των οχυρώσεων να περικλεισθεί µέσα στο πολεοδοµικό συγκρότηµα και οριοθετεί την παλιά πόλη. 4

5 Εικόνα 4: Ενετική οχύρωση, υφιστάµενη κατάσταση (πηγή. Προσωπική επεξεργασία σε χάρτη της πόλης.) Σήµερα το τείχος που περιβάλλει την παλιά πόλη (εικ.4) αποτελείται από επτά καρδιόσχηµους προµαχώνες 2 που ενώνονται µεταξύ τους µε τα ευθύγραµµα τµήµατα της περιτείχισης και περιβάλλεται από τάφρο πλάτους, που κυµαίνεται µεταξύ µέτρων Τα διασωζόµενα τµήµατα της βασικής κατασκευής των ενετικών οχυρώσεων µαζί µε τα νεότερα τµήµατα που γεφυρώνουν τα ρήγµατα των τειχών, σήµερα παρέχουν τη δυνατότητα για ένα συνεχή περίπατο, σε ένα επίπεδο υψηλότερο από αυτό της πόλης, ο οποίος ξεκινώντας από τον προµαχώνα του Αγ. Ανδρέα δυτικά και αφού διασχίσει τους προµαχώνες Παντοκράτορα, Βηθλεέµ, Μαρτινέγκο και Ιησού, καταλήγει στον προµαχώνα Βιτούρι, όπου διακόπτεται η συνέχεια του τείχους προς τον προµαχώνα της Σαµπιονέρα και το ενετικό λιµάνι Η τάφρος δεν είναι πάντα εµφανώς διαχωρισµένη από τη νεότερη πόλη, ενώ παρουσιάζει διασπασµένη συνέχεια κυρίως λόγω των κύριων οδικών αξόνων από και προς την παλιά πόλη. Η περιοχή της τάφρου φιλοξενεί διάφορες χρήσεις όπως χώρους στάθµευσης, αθλητικές εγκαταστάσεις, υπαίθριο θέατρο, παιδικές χαρές, αγροκήπιο του ήµου κ.α. Οι φυτεύσεις αποτελούνται από ιθαγενή φυτά στα οποία έχουν κατά καιρούς προστεθεί και άλλα καλλωπιστικά φυτά δενδρώδους, θαµνώδους ή χαµηλής βλάστησης. Γενικώς στην περίβολο των τειχών και το πρανές προς την παλιά πόλη υπάρχει χαµηλή βλάστηση είτε από χλοοτάπητα είτε από χαµερπείς φυτεύσεις. Στο νότιο νοτιοανατολικό τµήµα της τάφρου εντοπίζεται πυκνή δενδρώδης βλάστηση µε µεγάλη ποικιλία φυτεύσεων, όπου είναι και η υπηρεσία πρασίνου του ήµου. Τα υπόλοιπα ελεύθερα τµήµατα της τάφρου διαµορφώνονται µε καλλωπιστικές διάσπαρτες φυτεύσεις Στρατηγική αντιµετώπισης προβληµάτων Το µνηµείο των τειχών τόσο λόγω του µεγέθους του αλλά και λόγω της θέσης του δίνει τη δυνατότητα για αντιµετώπιση πολλών πολεοδοµικών προβληµάτων µε µόνα εργαλεία τη διαχείριση δυο βασικών παραµέτρων εντός της χερσαίας ζώνης: του πρασίνου και της κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών. Από τις πλέον σηµαντικές παραµέτρους για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη πόλη είναι η αύξηση του πρασίνου και των επιφανειών πρασίνου εντός του αστικού ιστού. Με αυτόν τον τρόπο αντιµετωπίζονται προβλήµατα όπως η διαφοροποίηση του αστικού µικροκλίµατος, η ατµοσφαιρική ρύπανση, η έλλειψη επαρκών δηµόσιων κοινόχρηστων χώρων και φυσικά, η υποβάθµιση και η απουσία φυσικών στοιχείων. ιαχειριζόµενοι τον χώρο των τειχών ως ένα µεγάλο αστικό πάρκο, δίνει τη δυνατότητα αύξησης του πρασίνου στις ελεύθερες επιφάνειες της οχύρωσης και κατά συνέπεια αύξηση του πρασίνου της πόλης. Καθώς πρόκειται για αρχαιολογικό χώρο το ΥΠΠΟ έχει σε γενικές γραµµές απαγορεύσει τις νέες φυτεύσεις. Όµως καθώς τα οφέλη από την αύξηση του πρασίνου είναι πολύ σηµαντικά, ακολούθως διερευνάται µε ποιο τρόπο, σε ποιες περιοχές και µε τι είδη θα µπορούσε να γίνει η αναγκαία για την πόλη αύξηση του αστικού πράσινου, χωρίς να κινδυνεύει ή να προσβάλλεται το µνηµείο. 2 Από δυτικά προς ανατολικά τους Αγ. Ανδρέα, Παντοκράτορα, Βηθλεέµ, Μαρτινέγκο, Ιησού, Βιτούρι, Σαµπιονέρα 5

6 Όσον αφορά τα είδη, η χρήση ενδηµικών, αυτοφυών φυτών και φυτών που έχουν εγκλιµατιστεί ενδείκνυται. Τα εγκλιµατισµένα στις τοπικές συνθήκες φυτά έχουν ανάγκη µικρής καλλιεργητικής φροντίδας 3 εποµένως και οικονοµία σε νερό και, κατά µείζονα λόγο, αποτελούν αναπόσπαστο µέλος των οικολογικών στοιχείων µιας περιοχής. Στην Καλιφόρνια η σχολή της Αρχιτεκτονικής τοπίου στην Ποµόνα µε τον John Lyle, εισήγαγε την έννοια «αστική γεωπονία» µετά την πρώτη ενεργειακή κρίση του 1974: Σε µια άνυδρη µητροπολιτική περιοχή όπως το Λος Άντζελες (όπου το κλίµα της περιοχής είναι παρόµοιο µε το µεσογειακό), µε πολλούς κήπους η κατανάλωση ύδατος ήταν υψηλή για τη συντήρηση χλοοτάπητα και καλλωπιστικών δέντρων. Η βασική θέση ήταν ότι κατ αρχήν πρέπει να χρησιµοποιηθούν φυτά χρήσιµα, που χρειάζονται λιγότερο νερό στο ζεστό κλίµα της περιοχής. Έτσι άρχισαν να χρησιµοποιούνται αρωµατικά φυτά και βότανα όπως δενδρολίβανο, θυµάρι, ρίγανη, κ.α. για εδαφοκάλυψη και θάµνους ενώ συνδυασµοί δένδρων όπως δαµασκηνιές, αµυγδαλιές, εσπεριδοειδή, κ.α. προσφέρουν αισθητικούς συνδυασµούς µε τα διάφορα χρώµατα φυλλωµάτων καθώς και άνθιση και αρώµατα σε άλλες εποχές και παράλληλα καρπούς έτσι ακριβώς όπως ήταν οι κήποι των σπιτιών στους Ελληνικούς παραδοσιακούς οικισµούς (Becman,2001). Εικόνα 5: Οι βυθισµένοι ανοιχτοί χώροι είναι ενδιαφέρουσα λύση για την προστασία από το θόρυβο και από τον άνεµο.(πηγή Χρυσοµαλλίδου Ν., κ.α., 2001) Η περιοχή της τάφρου είναι ο χώρος που προσφέρεται περισσότερο από τα υπόλοιπα µέρη της ενετικής οχύρωσης, για αύξηση του πράσινου της πόλης, καθώς ήδη από την ενετική εποχή η τάφρος χρησιµοποιούνταν για καλλιέργειες σε περιόδους ειρήνης, αλλά και πιθανές αρδεύσεις στην τάφρο, δεν επιβαρύνουν τις τοιχοποιίες µε επιπλέον φορτίσεις. Η χρήση των φυτεύσεων πρέπει να είναι τέτοια που να παρέχει τις αναγκαίες συνθήκες παραµονής των χρηστών σε αυτούς: ικανοποιητικό ηλιασµό και σκιασµό, προστασία από τον άνεµο και το θόρυβο. Προτείνεται η δηµιουργία µιας ζώνης προστασίας από δενδρώδη βλάστηση, περιµετρικά εντός της τάφρου ενώ στο τµήµα της τάφρου κοντά στο τείχος προτείνονται χαµηλότερες φυτεύσεις µε θάµνους προκειµένου να είναι ορατή η όψη του τείχους στον χρήστη που βρίσκεται µέσα στην τάφρο (εικ.5). Η περιµετρική ζώνη δενδρωδών φυτεύσεων προσφέρει πολλαπλά οφέλη στον χώρο της τάφρου: λειτουργεί ως ζώνη απορρόφησης του θορύβου που προέρχεται από την κυκλοφορία των οχηµάτων στους γύρω οδικούς άξονες, κατακρατεί τους αερίους ρύπους που προέρχονται από την κυκλοφορία των οχηµάτων, προστατεύει από τον ήλιο καθώς βρίσκεται στο νότιο τµήµα της τάφρου 4, προστατεύει το χώρο της τάφρου από τους νότιους ανέµους. Όσον αφορά στους προµαχώνες, προτείνεται η χρήση θάµνων ύψους έως 2µ, προκειµένου να το ριζικό τους σύστηµα να µη δηµιουργεί στατικό πρόβληµα στις λιθοδοµές αλλά να παρέχεται προστασία από τον ήλιο και τον άνεµο. Η προστασία από ήλιο µπορεί να γίνει και µε τεχνητά στοιχεία (όπως ελαφριά στέγαστρα ή εφελκυόµενες µεµβράνες), στην περίπτωση που οι φυτεύσεις δεν επαρκούν. Εικόνα 6: Προτεινόµενο πράσινο στην ενετική οχύρωση. (πηγή. Προσωπική επεξεργασία σε χάρτη της πόλης.) Οι φυτεύσεις της περιβόλου και το 3 Αυτό σηµαίνει και µικρές ανάγκες σε επιπλέον νερό, λιπάνσεις και γενικά τις καλύτερες αντοχές στις τοπικές κλιµατικές συνθήκες. κ.α. 4 µε κατάλληλο συνδυασµό αειθαλών και φυλλοβόλων µπορεί να επιτευχθεί ηλιασµός των κύριων χώρων στους χειµερινούς µήνες και σκιασµός τους κατά τους θερινούς. 6

7 εσωτερικό πρανές των τειχών είναι απαραίτητο να έχουν µικρές ανάγκες σε νερό και ρηχό ριζικό σύστηµα προκειµένου να µην επιβαρύνουν τις λιθοδοµές µε µεγάλες πιέσεις και διαβρώσεις. Η προετοιµασία του εδάφους στην περίβολο και τους προµαχώνες µπορεί να γίνεται µε τις αρχές κατασκευής ταρατσόκηπου για την προστασία των οχυρώσεων από επικίνδυνες φορτίσεις και διάβρωση από την υγρασία. Στην περίβολο, το εσωτερικό πρανές το αντέρεισµα της τάφρου και το φρύδι των προµαχώνων, ενδείκνυται η χρήση ενδηµικών χαµερπών θάµνων και γενικότερα φυτών εδαφοκάλυψης µε µικρές ανάγκες σε νερό και ρηχό ριζικό σύστηµα. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται γενικές αρχές οργάνωσης του πράσινου. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται λεπτοµερέστερος σχεδιασµός των φυτεύσεων των υπαίθριων χώρων των οχυρώσεων, στα πλαίσια της αρχιτεκτονικής διαµόρφωσης των υπαίθριων χώρων. Επιπλέον προτέινεται η διαχείριση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων µε στόχο τη µείωση της κυκλοφορίας οχηµάτων στα τοπικά δίκτυα. Εάν επιτύχουµε µείωση της κυκλοφορίας στα τοπικά οδικά δίκτυα, µπορεί να περιοριστεί η απαιτούµενη επιφάνεια για την κίνηση των οχηµάτων και η µείωση της αέριας και ηχητικής ρύπανσης. Έτσι διατίθεται περισσότερος χώρος για την κίνηση των πεζών και των ποδηλάτων. Αυτό επιτυγχάνεται α) µε τη διαπλάτυνση και αναδιαµόρφωση των πεζοδροµιών, β) µε τη µετατροπή ορισµένων δρόµων σε αποκλειστικούς πεζόδροµους (σε στενούς δρόµους, σε περιοχές σχολείων), γ) µε τη µετατροπή τοπικών δρόµων σε δρόµους ήπιας κυκλοφορίας, όπου η κίνηση των πεζών και των ποδηλάτων συνυπάρχει µε την κίνηση και τη στάθµευση των αυτοκινήτων (Βλαστός, 1999). Εικόνα 7: Πρόταση οργάνωσης κυκλοφορίας πεζών και σύνδεση τους µε ΜΜΜ. (πηγή. Προσωπική επεξεργασία σε χάρτη της πόλης.) Η πρόταση κυκλοφορίας και στάθµευσης από τη Μελέτη Προστασίας και Ανάδειξης παλιάς πόλης έχει διαχειριστεί την κυκλοφορία µε στόχο τον αποκλεισµό της διαµπερούς κυκλοφορίας των οχηµάτων στην παλιά πόλη. Με τη µελέτη αυτή προτείνεται η δηµιουργία κυκλοφοριακών βρόχων κύριας κυκλοφορίας, η µετατροπή τοπικών δρόµων σε δρόµους ήπιας κυκλοφορίας, η χωροθέτηση πολλών µικρών χώρων στάθµευσης 5, ενώ σε προτεραιότητα µπαίνει ο πεζός για τον οποίο σχεδιάζεται δίκτυο αποκλειστικών πεζοδρόµων πάνω σε αξιόλογες πολιτιστικές διαδροµές. Επιπλέον εκµεταλλευόµενοι την ύπαρξη των παλαιών πυλών µπορούν να βρεθούν νέες συνδέσεις παλιάς και νεότερης πόλης µέσω αυτών (εικ. 7). Χωροθετόντας χώρους στάθµευσης σε άµεση λειτουργική σχέση µε τις παλιές πύλες και πυλίδες επιτυγχάνοµε: Χωροθέτηση χώρων στάθµευσης εκτός τειχών, Είσοδο του πεζού στην παλιά πόλη καθώς η πρόσβαση µέσω των πυλών δεν επιτρέπει την χρήση Ι.Χ., ραστικό περιορισµό της κίνησης των Ι.Χ. στην παλιά πόλη µε τη µη είσοδο 6 τους και κατά συνέπεια την αποφυγή κυκλοφοριακής συµφόρησης στους κύριους οδικούς άξονες κατά τις ώρες αιχµής. Είναι απαραίτητο προκειµένου το µέτρο να λειτουργήσει καλύτερα να συνδεθούν οι έξοδοι από τις πύλες και πυλίδες προς την παλιά πόλη µε άνετα πεζοδρόµια και πεζόδροµους µε το κύριο δίκτυο πεζοδρόµων και µε τις στάσεις των ΜΜΜ. 5 Ώστε να αποφεύγεται ο κυκλοφοριακός φόρτος από και προς τους χώρους στάθµευσης κατά τις ώρες αιχµής. 6 Το µέτρο αυτό έχει τη µορφή κινήτρου και όχι τη µορφή της απαγόρευσης. 7

8 5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Κάθε πόλη αποτελεί έναν εξελισσόµενο οργανισµό µε ιδιαίτερη ταυτότητα, η ιστορικότητα της οποίας µπορεί να αναδειχτεί ή να εξαφανιστεί µέσα από πολεοδοµικούς µηχανισµούς ανάπτυξης. Οι πόλεις σήµερα, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στις αρνητικές επιπτώσεις µέσα από τις σύγχρονες εξελίξεις. Οι οχυρώσεις µιας πόλης αποτελούν ένα σηµάδι στο τοπίο της πόλης µε το οποίο αποδεικνύεται και υπενθυµίζεται η κληρονοµιά της ιστορίας της. Μέσα από την µελέτη περίπτωσης του Ηρακλείου, βλέπουµε ότι τα µεγάλα οχυρωµατικά συγκροτήµατα µπορούν να συµβάλλουν στην βελτίωση των όρων διαβίωσης και της ποιότητας του περιβάλλοντος της πόλης. Τέτοια συγκροτήµατα προσφέρουν ένα µεγάλο, συνεχή χώρο σε άµεση σχέση µε το πολεοδοµικό κέντρο, εποµένως υπερτοπικού χαρακτήρα, στον οποίο µπορεί να αναπτυχθούν χώροι πρασίνου και αναψυχής σχετιζόµενοι µε τους ιστορικούς πόρους της πόλης. Οι χώροι αυτοί µπορούν να συµβάλουν θετικά: στην τόνωση της ιστορικής µνήµης των κατοίκων στην αύξηση του πρασίνου της πόλης και την ανάδειξη της τοπικής χλωρίδας / βιοποικιλότητας στην αύξηση των δηµόσιων αστικών πάρκων και του αστικού πρασίνου στη µείωση της κυκλοφορίας και της κυκλοφοριακής συµφόρησης των οχηµάτων στη µείωση των ατυχηµάτων και στην αύξηση της ασφάλειας των πεζών στη δηµιουργία κινήτρων για περπάτηµα ή χρήση του ποδηλάτου στη δηµιουργία εναλλακτικών εκπαιδευτικών χώρων και την ευαισθητοποίηση των κατοίκων για το περιβάλλον, τη βιώσιµη ανάπτυξη την ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά στην εξοικονόµηση φυσικών πόρων Τέλος η ανάλυση και ο σχεδιασµός των στρατηγικών των επεµβάσεων στις ιστορικές πόλεις µπορεί να αντιµετωπίζονται στη βάση της διαλεκτικής σχέσης άνθρωπος περιβάλλον - τόπος, προκειµένου ο κάτοικος «να ζήσει στην πόλη του αρµονικά µε τους συµπολίτες του κι ακόµα να µπορέσει να συνυπάρξει στον πλανήτη µε τα δισεκατοµµύρια των συνανθρώπων του σε ένα περιβάλλον που δεν θα έχει «καταναλωθεί» από τις προηγούµενες γενιές» (Αραβαντινός, 1997). 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αραβαντινός Α., Πολεοδοµικός Σχεδιασµός - Για µια βιώσιµη ανάπτυξη του αστικού χώρου, εκδόσεις Συµµετρία, Αθήνα Βλαστός Θ., «ίκτυα µεταφορών και περιβαλλοντικές επιπτώσεις», Σχεδιασµός Πόλεων και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Πάτρα, 1999 ήµος Ηρακλείου, Μελέτη προστασίας και ανάδειξης της παλιάς πόλης Ηρακλείου. Φάση Α, Ανάλυση Αναγνώριση Αξιολόγηση.Σεπτέµβριος1999 Ζωάκη Ε., ιαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων Μελέτη Περίτωσης : Ηράκλειο Κρήτης, ΕΑΠ, Πάτρα Κοσµάκη Π. και ηµούδη Α., «Βελτίωση των όρων διαβίωσης και της ποιότητας του περιβάλλοντος στον αστικό χώρο» Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός Κτιρίων και Περιβάλλοντος Χώρου, Τόµος Β, Εκδόσεις ΕΑΠ, Πάτρα, Σπανάκης Στ., Κρήτη, Τουρισµός Ιστορία Αρχαιολογία, Τόµος Α, Εκδόσεις Σφακιανός, Ηράκλειο Στεφανοπούλου Κ., Καλλιγιαννάκης Μ., Σχεδιάζοντας για την ανατολική τάφρο του Ηρακλείου, ιπλωµατική εργασία., Αθήνα Φεβρουάριος 2001 Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε., Μελέτη τροποποίησης του Γενικού Πολεοδοµικού σχεδίου Ηρακλείου, Αθήνα, Ιούλιος Χρυσοµαλλίδου Ν., Χρυσοµαλλίδης Μ., Θεοδοσίου Θ., «Αρχές Σχεδιασµού και Εφαρµογές» Σχεδιασµός Υπαίθριων Χώρων µε Βιοκλιµατικά Κριτήρια, επιµ. έκδ. Κίκηρα Μ., ΚΑΠΕ, εκδ. Επτάλοφος Α.Ε. Ελλάδα, Beckman E. P., (Μετάφραση Αγαθοκλή Κ. Τογανίδη Σ. ), «Αρχές και µέθοδοι σχεδιασµού ανοικτών χώρων και µέσα βελτίωσης του µικροκλίµατος στο δοµηµένο περιβάλλον». Θ.Ε. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου, Τόµος Β, Προβλήµατα αποκατάστασης στη µικρή κλίµακα του αστικού χώρου. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός υπαίθριων χώρων. Ε.Α.Π. Πάτρα

Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Πολυκέντρου στην πόλη της Πτολεμαϊδας

Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Πολυκέντρου στην πόλη της Πτολεμαϊδας Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: Δημούδη Σοφία Αρχιτέκτων μηχ. ΑΠΘ, Ταμιωλάκη Άννα Μαρία Αρχιτέκτων μηχ. ΑΠΘ Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Σκοπός της παρούσας ομιλίας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 Πολεοδομική Ανασυγκρότηση Αναβάθμιση του κέντρου της Λάρισας 2009 ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 1 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1956 ΛΑΡΙΣΑ 1960 ΛΑΡΙΣΑ 1970 ΛΑΡΙΣΑ 1980 Η ΟΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚΟΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ «ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ»

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚΟΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ «ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ» Ομάδα Εργασίας: Κόντου Χριστίνα, Λαζαρίδης Χριστόφορος, Μπουλταδάκη Άννα, Πάσχου Μαρία, Παυλίδου Ιωάννα, Τσιολάκη Φανή ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚΟΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ «ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ» Η περιοχή μελέτης ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 2 0 1 3-2014 1 Α. ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Δίκτυο οικισμών και

Διαβάστε περισσότερα

Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας

Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας Η ανασυγκρότηση του κέντρου με άξονα την Πανεπιστημίου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικών παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Τοπίου. Διδάσκων: Ιωάννης Τσαλικίδης. Συνεργάτες: Ελένη Αθανασιάδου Μαρία Λιονάτου Ευθύμης Χαραλαμπίδης Βασίλης Χαριστός

Αρχιτεκτονική Τοπίου. Διδάσκων: Ιωάννης Τσαλικίδης. Συνεργάτες: Ελένη Αθανασιάδου Μαρία Λιονάτου Ευθύμης Χαραλαμπίδης Βασίλης Χαριστός Αρχιτεκτονική Τοπίου Διδάσκων: Ιωάννης Τσαλικίδης Συνεργάτες: Ελένη Αθανασιάδου Μαρία Λιονάτου Ευθύμης Χαραλαμπίδης Βασίλης Χαριστός Τμήμα Γεωπονίας Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μπες στο κλίµα κι εσύ!

Μπες στο κλίµα κι εσύ! Μπες στο κλίµα κι εσύ! Έργα - Παρεµβάσεις Οι προτάσεις της µελέτης είναι: Νέες φυτεύσεις Νέος ενιαίος αστικός φωτισµός µε συνδυασµό φωτιστικών επί ιστού και κρεµαστών φωτιστικών στους στενούς δρόµους Νέες

Διαβάστε περισσότερα

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 45 12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Η ιδέα της διαµόρφωσης δικτύων πρασίνου στη Θεσσαλονίκη αναπτύχθηκε αρχικά κατά τον ανασχεδιασµό της πόλης από τους πολεοδόµους Ernest Hebrard και Κωνσταντίνο Κιτσίκη και

Διαβάστε περισσότερα

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας ΟΣΑΑ Ορεστιάδας 2007-2013 Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας Δήμος Ορεστιάδας Σκοπός Η ανάπλαση, χωρική και κοινωνική ανασυγκρότηση, βιώσιμη οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση στοχευμένου θύλακα

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 1ο ερώτημα Γιατί και με ποιους όρους η προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ενός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΜΠ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ (ΕΠΙΣΤΗΜ.ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ) ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ NAFPLIO A. THE HISTORIC CHARACTER OF THE CITY B. PROPOSALS FOR PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT THE OLD CITY - VIEW FROM THE

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΘΙΜΟΥ ΕΛΕΝΑ-04107602, ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-04107601 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Σ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Η πόλη ως καταλύτης για ένα αειφόρο πρότυπο ανάπτυξης Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Διαπιστώσεις Πού ζούμε ; Ο χάρτης αναπαριστά τη συγκέντρωση πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Ταυτότητα του τόπου και αειφόρος ανάπτυξη. ΕΛΕΝΗ ΜΑΪΣΤΡΟΥ αρχιτέκτων καθηγήτρια ΕΜΠ

ΝΑΥΠΛΙΟ Ταυτότητα του τόπου και αειφόρος ανάπτυξη. ΕΛΕΝΗ ΜΑΪΣΤΡΟΥ αρχιτέκτων καθηγήτρια ΕΜΠ ΝΑΥΠΛΙΟ Ταυτότητα του τόπου και αειφόρος ανάπτυξη ΕΛΕΝΗ ΜΑΪΣΤΡΟΥ αρχιτέκτων καθηγήτρια ΕΜΠ Οκτώβριος 2016 ΝΑΥΠΛΙΟ Ταυτότητα του τόπου και αειφόρος ανάπτυξη Ισχυρά στοιχεία που απαιτούν ανάδειξη. Ζητήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική Η ιδιοκτησία της ΑΝΘΕΜΙΑΣ Α.Ε., χωροθετείται μέσα στον οικισμό της Καρδίας. Ο πολεοδομικός και ο οικιστικός σχεδιασμός των οικοπέδων της ιδιοκτησίας οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο,

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Το αστικό πράσινο και η διαχείρισή του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Η αξία του αστικού πρασίνου Η έννοια του αστικού πράσινου-χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑ 1900

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑ 1900 Πολεοδομική Ανασυγκρότηση Αναβάθμιση του κέντρου της Λάρισας 2012 Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1910 Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000

Διαβάστε περισσότερα

Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1

Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ Λαμβάνοντας υπόψη τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ: Αντιπλημμυρική Προστασία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 3.9.2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης. Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος

Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης. Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος Διαπιστώσεις Ο μισός πληθυσμός της γης στεγάζεται ήδη σε πόλεις καταναλώνοντας περίπου τα ¾ των πόρων του πλανήτη

Διαβάστε περισσότερα

MILTON KEYNES: ΜΙΑ ΠΟΛΗ-ΠΡΟΤΥΠΟ;

MILTON KEYNES: ΜΙΑ ΠΟΛΗ-ΠΡΟΤΥΠΟ; MILTON KEYNES: ΜΙΑ ΠΟΛΗ-ΠΡΟΤΥΠΟ; -Τοποθεσία: Buckinghamshire, ανάµεσα σε Λονδίνο και Birmingham -Απόσταση από Β Λονδίνo: 72 χµ -Εκταση: 89 χµ² περιλαµβάνοντας τις κωµοπόλεις Bletchley, Wolverton και Stony

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Π. Σ. Θ.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Π. Σ. Θ. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Π. Σ. Θ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΙ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΧΛΗΣΕΙΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΓΙΑΤΗΧΑΛΚΙΔΑ. γενικά: πρωτεύουσα ν.ευβοίας 80 χλμ από την Αθήνα 53.584 κάτοικοι επίσημα

Β. ΓΙΑΤΗΧΑΛΚΙΔΑ. γενικά: πρωτεύουσα ν.ευβοίας 80 χλμ από την Αθήνα 53.584 κάτοικοι επίσημα Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΑΛΟΓΟΥ ΣΟΦΙΑ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο: Χαλκίδα Στόχος: μελέτη του θαλάσσιου μετώπου Μέθοδοι επεξεργασίας: βιβλιογραφία-διαδίκτυο αεροφωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική-Σχεδιασµός του χώρου- Κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία Μάθηµα: Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασµού και της οικιστικής ανάπτυξης. ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Σε όλες τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι απαντήσεις βαθμολογούνται

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΑΘΗΜΑ VI: ΠΟΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΔΙΔ. Β. ΤΡΟΒΑ αν. καθ. Τμ. Αρχιτεκτόνων,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Σελ. 1

ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Σελ. 1 Η πολιτική αστικής ανάπτυξης περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος και διαβίωσης του πληθυσμού. Η βελτίωση επηρεάζει την ελκυστικότητα της πόλης και αυξάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 ο Δήμος Αγρινίου προετοιμάζει στρατηγική ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης. Βιώσιμη στρατηγική για αστική ανάπτυξη παύει πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου»

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Οδηγός ιαχείρισης Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 / ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» εκέµβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν:

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 / 6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Το Δημοτικό Πάρκο είναι σήμερα ο μεγαλύτερος δημόσιος ελεύθερος χώρος ξεκούρασης και αναψυχής της πόλης του Αγρινίου. Καλύπτει συνολικά 54 στρέμματα. Η ιστορία του αρχίζει εδώ και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ //ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ //ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΣΥΝΘΟΣ //ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ η περιοχή μελέτης γειτνιάζει με: _τα όρια της παλιάς (Σαμακώβ) με τη σύγχρονη πόλη _το χείμαρρο Κόσυνθο _με εκτάσεις πρασίνου (Λιμνίο, Δημοτικός Κήπος) _με

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την. Ερευνητικό πρόγραμμα Ε.Μ.Π. για ένα. Αθήνας Αττικής (δεκαετία 2000)

Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την. Ερευνητικό πρόγραμμα Ε.Μ.Π. για ένα. Αθήνας Αττικής (δεκαετία 2000) Ημερίδα Τ.Ε.Ε. / 11 Φεβρουαρίου 2010 Λουδοβίκος Κ. Βασενχόβεν Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την περιοχή του Ελαιώνα (δεκαετία του 1990)

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΕΡΙ Α Οι Επιπτώσεις της Ηχορρύπανσης στα Αστικά Κέντρα ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εισηγητής : Ρουσέτος Λειβαδάρος, ρ. ΜΜΜ 14 Ιανουαρίου 2008 Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Επιστημονικός υπεύθυνος: καθ. Χ. Κοκκώσης Εργαστήριο Περιβάλλοντος και Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Για τη χρήση των ιστορικών ιχνών στο σχεδιασμό

Για τη χρήση των ιστορικών ιχνών στο σχεδιασμό Για τη χρήση των ιστορικών ιχνών στο σχεδιασμό Νίκος Μπελαβίλας Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΗΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΗΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Αναστασία Δένδια Λυδία Μπόουεν α.μ. 04107001 α.μ. 04107660 6 ο εξάμηνο Κα. Σ. Αυγερινού Κολόνια ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ Προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα.

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα. Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Προσομοίωση Βιοκλιματικής Αναβάθμισης Ανοικτών Χώρων και Αξιολόγηση Μέσω Μετρήσεων Θερμικής Συμπεριφοράς

Δυναμική Προσομοίωση Βιοκλιματικής Αναβάθμισης Ανοικτών Χώρων και Αξιολόγηση Μέσω Μετρήσεων Θερμικής Συμπεριφοράς Δυναμική Προσομοίωση Βιοκλιματικής Αναβάθμισης Ανοικτών Χώρων και Αξιολόγηση Μέσω Μετρήσεων Θερμικής Συμπεριφοράς Δρ Ιωάννης Παππάς Διευθύνων Σύμβουλος, GREEN EVOLUTION AE Η GREEN EVOLUTION ΑΕ Evolution

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΚΤΥΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: ΧΩΡΙΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΟΥΚΕΝΤΡΟΥ- ΠΕΤΑΛΟ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΚΤΥΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: ΧΩΡΙΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΟΥΚΕΝΤΡΟΥ- ΠΕΤΑΛΟ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΚΤΥΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΟΥΚΕΝΤΡΟΥ- ΠΕΤΑΛΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΒΑΣΣΗ ΑΥΓΗ, ΑΥΓΗ, ΜΠΑΤΖΙΚΟΥ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ολόκληρη η Τροπολογία με την Αιτιολογική της Έκθεση έχουν ως εξής:

Ολόκληρη η Τροπολογία με την Αιτιολογική της Έκθεση έχουν ως εξής: Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (πρώην ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ) Ο Υπουργός ΠΑΠΕΝ Παναγ. Λαφαζάνης και ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων»

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων» ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ : «Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 15/09/2015 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 15/09/2015 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΡΟΚΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΡΟΚΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΡΟΚΙΩΝ Η ανάπλαση του Πάρκου Κροκίων εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια του Δήμου για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του δημόσιου χώρου. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμος Αχαρνών. ΓΠΣ Δήμου Αχαρνών (2004) Υφιστάμενες χρήσεις γης

Ο Δήμος Αχαρνών. ΓΠΣ Δήμου Αχαρνών (2004) Υφιστάμενες χρήσεις γης Ο Δήμος Αχαρνών ΓΠΣ Δήμου Αχαρνών (2004) Υφιστάμενες χρήσεις γης 2 Ανάλυση SWOT Δυνατά σημεία (S) Αδυναμίες (W) Ευκαιρίες (O) Απειλές (T) Γεωγραφική θέση Μεταφορικό δίκτυο Στρατηγική θέση στο Λεκανοπέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές

Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές Ε.Παπαδηµητρίου Γ.Γιαννής Ι.Γκόλιας ΕΜΠ - Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής 5ο ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΩΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΩΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ. ΑΘΗΝΑ-18 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΩΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ρ. Αικατερίνη Γκόλτσιου Γεωπόνος (Γ.Π.Α.)-Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

"Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων"

Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές "Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΩΠΑ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ.

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΩΠΑ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΩΠΑ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. ΑΜΒΟΥΡΓΟ ΑΘΗΝΑ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΔΩΝ: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ-ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΘΙΣΗ. ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα φοιτήτριας: Παπαστρατή Σοφία Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Χειμερινό Εξάμηνο, Ακαδημαϊκό έτος

Όνομα φοιτήτριας: Παπαστρατή Σοφία Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Χειμερινό Εξάμηνο, Ακαδημαϊκό έτος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Βιώσιμη πόλη. Η συνύπαρξη βαριάς βιομηχανίας-

Διαβάστε περισσότερα

Τ.1.2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Τ.1.2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ Συνολική άποψη της πλατείας Σολωμού από ψηλά Απόψεις της πλατείας Σολωμού

Διαβάστε περισσότερα

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑΤΟΠΟΛΟΓΙΑ Η μελέτη του παραθεριστικού οικισμού, έχει σαν στόχο να ικανοποιήσει λειτουργικά και αισθητικά το αγοραστικό κοινό αλλά και να εκμεταλλευτεί στο μέγιστο την οικοδομισιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το όραμα του Δήμου Καλαμάτας για την ταυτότητα της Καλαμάτας στη νέα εποχή

Το όραμα του Δήμου Καλαμάτας για την ταυτότητα της Καλαμάτας στη νέα εποχή Α ΦΑΣΗ Το όραμα του Δήμου Καλαμάτας για την ταυτότητα της Καλαμάτας στη νέα εποχή Η εκπόνηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων είναι μια νέα πρόταση υποχρέωση που απορρέει από τα άρθρα 203-207

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. Μεταπτυχιακή κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία «Προσεγγίσεις του εφαρµοσµένου αστικού σχεδιασµού στην Ελλάδα» Υπεύθυνοι µαθήµατος: Κ. Σερράος, Ε. Κλαµπατσέα

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα Εργασίας Ειδικών ΥΠΕΧΩ Ε

Οµάδα Εργασίας Ειδικών ΥΠΕΧΩ Ε 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Βόλος, 24-27 Σεπτεµβρίου 2009 Στρατηγική για την Αστική Κινητικότητα σε θέµατα αρµοδιότητας ΥΠΕΧΩ Ε Γιώργος Γιαννής, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 4 ο Μάθημα Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Χρήσεις Γης

Θεωρίες Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 4 ο Μάθημα Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Χρήσεις Γης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 4 ο Μάθημα Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Χρήσεις Γης Εισήγηση: Δρ. Αθηνά Γιαννακού,

Διαβάστε περισσότερα

ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι

ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι Δ.Π.Μ.Σ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ και ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ και ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

04/29/15. ΜΑΘΗΜΑ 8ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

04/29/15. ΜΑΘΗΜΑ 8ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 04/29/15 ΜΑΘΗΜΑ 8ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Παρενέργειες από την ανάπτυξη του τουρισµού Νέοι χώροι για τουριστικές εγκαταστάσεις (δάση, ακτές) Ρύπανση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ Πινακίδα 01: Xωροταξικό σχέδιο και διαγράμματα πρότασης κλ. 1:1000 Πινακίδα 02: Κάτοψη περιοχής τζαμιού κλ. 1:200 και σχέδια αστικού εξοπλισμού κλ. 1:100

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. Στο πλαίσιο της τροποποίησης του Ειδικού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ. Περίληψη. Ε.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠ.ΚΑΘ. :Τ. ΚΟΣΜΑΚΗ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ.

ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ. Περίληψη. Ε.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠ.ΚΑΘ. :Τ. ΚΟΣΜΑΚΗ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ. ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ Περίληψη Ε.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠ.ΚΑΘ. :Τ. ΚΟΣΜΑΚΗ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ. : ΖΙΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1 Το νερό, ως βασικό στοιχείο της ζωής, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Υπόμνημα περί της παρούσας κατάστασης στη Θεσσαλονίκη

Υπόμνημα περί της παρούσας κατάστασης στη Θεσσαλονίκη Υπόμνημα περί της παρούσας κατάστασης στη Θεσσαλονίκη Αθανάσιος Παππάς Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Συνέδριο ΤΕΕ-ΤΚΜ Κεντρική Μακεδονία-Επιχειρηματική Περιφέρεια Άμεσες ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Χωρικού Σχεδιασμού. 5 ο Μάθημα Σύστημα μεταφορών και ανάπτυξη της πόλης

Θεωρία Χωρικού Σχεδιασμού. 5 ο Μάθημα Σύστημα μεταφορών και ανάπτυξη της πόλης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 5 ο Μάθημα Σύστημα μεταφορών και ανάπτυξη της πόλης Εισήγηση: Μάγδα Πιστιάβα-Λατινοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ / ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ / ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ Βασικές Παράμετροι του σχεδιαστικού πλαισίου η ικανοποίηση / εξυπηρέτηση των σημερινών χρηστών του χώρου η διαφύλαξη /ανάδειξη της ιδιαιτερότητας του χώρου η αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013-11-01 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ Διδάσκων: Κοσμάς Αναγνωστόπουλος 1. Τι είναι τα «Σχέδια Βιώσιμης Κινητικότητας» και με ποια άλλα «Σχέδια» μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον

Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. Το περιβάλλον γίνεται ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ α) όταν µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΕΜΠ ΣΧΟΛΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 07 9ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 9: ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΟΜΑ Α 2 ΠΕΡΙΟΧΗ Β

Διαβάστε περισσότερα

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και αξιοποίηση ΤΠΕ

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και αξιοποίηση ΤΠΕ Σχεδιασμός για την υποβολή Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την πόλη των Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014 2020 1. Αιτιολόγηση των Στρατηγικών Στόχων 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ «Περιβάλλον και σχεδιασμός του χώρου» 3 ο εξάμηνο Ακαδ. Έτος 2011-2012 Φοιτήτριες: Διονυσοπούλου Μαριάννα Μαραβέλη Παρασκευή Παπαχριστοπούλου Έλλη

Διαβάστε περισσότερα

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα!

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! 1 Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! Η Ευρώπη αλλάζει. Η Χώρα επαναπροσδιορίζεται. Ο Δήμος Κοζάνης σε μετάβαση. Επιλογή μας, αλλά και αναγκαιότητα, η αλλαγή. Αλλαγή που σημαίνει κίνηση! Η πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολης. ! Το ιστορικό κέντρο της. !Βασικά χαρακτηριστικά και η ένταξή τους στον ευρύτερο πολεοδοµικό ιστό της πόλης

Ερµούπολης. ! Το ιστορικό κέντρο της. !Βασικά χαρακτηριστικά και η ένταξή τους στον ευρύτερο πολεοδοµικό ιστό της πόλης Το ιστορικό κέντρο της Ερµούπολης!Βασικά χαρακτηριστικά και η ένταξή τους στον ευρύτερο πολεοδοµικό ιστό της πόλης! Το ιστορικό κέντρο της Ερµούπολης περιλαµβάνει τρεις επί µέρους περιοχές : α. την ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν 1 Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν Έλενα Κωνσταντινίδου, Επ. Καθηγήτρια ΕΜΠ Σας καλοσωρίζουμε στο μάθημα της «Αρχιτεκτονικής ανάλυσης παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα