... Φυσικό Δροσισμό και Αερισμό" ,,, ,"'' Στρ ωτός Γ εώ ργ ιο ς. Επιβλέπων Κ αθηγητή ς: ΑΜ: Αποστολά κη Ελένη.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "... Φυσικό Δροσισμό και Αερισμό" ,,,... ... ,"'' Στρ ωτός Γ εώ ργ ιο ς. Επιβλέπων Κ αθηγητή ς: ΑΜ: 33766. Αποστολά κη Ελένη."

Transcript

1 ''Εξοικονόμηση Ενέργειας Χρησιμοποιώντας Φυσικό Δροσισμό και Αερισμό" 1 ',.,... ~"",,, ,"''..... Επιβλέπων Κ αθηγητή ς: Σπουδάστρ ια: Στρ ωτός Γ εώ ργ ιο ς Αποστολά κη Ελένη ΑΜ: Τόπος Αθή να Μήνας : Ιούν ιος - Έτος :201 2 Ι

2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ από καρδιάς τον κύριο Στρωτό Γεώργιο για τις πολύτιμες οδηγίες του κ την στήριξη του σε αυτή μου την προσπάθεια, καθώς επίσης και τους κυρίους Αλέξη Γεώργιο και Νάζο Αντώνιο για την σημαντική τους εκπαιδευτική προσφορά στο τμήμα μηχανολογίας. ΒΙΒΛtΟΘΗΚt-1 ΤΕ\ ne.ιpal ι'\.

3 Φυσικός Δροσισμό ς, Φυσικός Αερισμός Περιεχόμενα Ευχαριστίες i Πίνακας Σχημάτων... iν Πίνακας Εικόνων ν Πίνακας Διαγραμμάτων ν Summary νi 1. Εισαγωγή Φυσικός Δροσισμός Ηλιοπροστασία Ο σκιασμός του κτηρίου και των ανοιγμάτων Ο σχεδιασμός τη ς ηλιοπροστασίας Χρώμα και υφή εξωτερικών επιφανειών Επάρκε ια θερμικής μάζας Ημιϋπόσκαφες κατασκευές Υπεδάφιοι αγωγοί Θερμομόνωση Θερμική μάζα και θερμομόνωση Ακτινοβολία Νυχτερινή ακτινοβολία Μικροκλίμα - Φύτευση Δωμάτων Φύτευση δωμάτων Εξάτμιση άμεση ή έμμεση Η χρήση του νερού Η βλάστηση Φυσικός Αερισμός Η κίνηση του αέρα μέσα στο κτίριο Κατασκευαστικές ρυθμίσε ις στο κέλυφος του κτηρίου Η ηλιακή καμινάδα Η καμινάδα αερισμού Η διπλή επιδερμίδα Αεριζόμενο κέλυφος Η θέση και το μέγεθος των ανοιγμάτων Η χρήση του κτηρίου Περιβάλλων χώρος - Μικροκλίμα Φύτευση Έλεγχος της ανεμορροής

4 4.2 Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία Εξατμισοδιαπνοή Υλικά επίστρωσης υπαίθριων χώρων Ψυχρά υλικά Θερμική άνεση Η φυσιολογία της θερμικής άνεσης Παράγοντες που επηρεάζουν την θερμική άνεση Θερμοκρασία Υγρασία Ταχύτητα αέρα Βιβλιογραφία... 60,..., iii,...,

5 Πίνακας Σχημάτων ΣΧΗΜΑ 1 ΣΚΙΑΣΗ ΜΕ ΔΕΝΤΡΑ. ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ Η ΕΡΡΙΜΕΝΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ... 4 ΣΧΗΜΑ 2 ΜΟΡΦΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ Η ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ... 5 ΣΧΗΜΑ 3 ΜΟΡΦΕΣ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ... 5 ΣΧΗΜΑ 4 ΜΟΡΦΕΣ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΓΙΑ ΝΟΤΙΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ ΣΧΗΜΑ 5 ΗΛΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ 400 Β.Γ.Π... 8 ΣΧΗΜΑ 6 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΚΙΑΣΜΟΥ ΣΧΗΜΑ 7 ΤΑΥΤΙΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΗ ΣΚΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΟΨΗΣ ΣΧΗΜΑ 8 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΓΩΝΙΩΝ (Α) ΚΑΙ (Β) ΣΧΗΜΑ 9 0ΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ ΓΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΟΨΗΣ ΣΧΗΜΑ 10 ΣΚΙΑΣΤΡΑ ΚΕΚΛΙΜΕΝΑ, ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΑ ΣΕ ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ ΣΧΗΜΑ 11 ΧΑΡΑΞΗ ΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ Η 50% ΣΚΙΑΣΗ, ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ, ΚΑΘΕΤΑ ΣΧΗΜΑ 12 ΧΑΡΑΞΗ ΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ, ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΕ Ξ ΟΧΕΣ ΣΧΗΜΑ 13 ΧΑΡΑΞΗ ΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΠΡΟΕ Ξ ΟΧΕΣ ΣΧΗΜΑ 14 ΣΚΙΑΣΗ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ ΣΧΗΜΑ 15 ΤΟΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 0ΙΑΣ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΧΗΜΑ 16 ΦΥΣΙΚΗ ΨΥΞΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΕΔΑΦΙΟ ΣΧΗΜΑ 17 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΣΧΗΜΑ 18 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΤΗ ΣΧΗΜΑ 19 Οι ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΤΕΥΣΗ ΣΧΗΜΑ 20 ΦΥΣΙΚΗ ΨΥΞ Η ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΣΧΗΜΑ 21 ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΑΠΟ ΠΥΡΓΟ ΨΥΞΗΣ, ΠΟΥ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΔΡΟΣΙΣΜΟ ΣΕ ΞΗΡΑ ΚΛΙΜΑΤΑ ΣΧΗΜΑ 22 ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΧΗΜΑ 23 Η ΒΜΣΤΗΣΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Η ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΑΠΟ το ΚΤΙΡΙΟ ΣΧΗΜΑ 24 Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ Η/ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΣΕΡΟΥ ΣΧΗΜΑ 25 0 ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΧΗΜΑ 26 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΣΧΗΜΑ 27 Η ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΑΝΤΛΕΙ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΓΕΟΘΕΡΜΙΚΗ ΠΗΓΗ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΨΥΞΗ ΣΧΗΜΑ 28 ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΨΥΞΗΣ. 0 ΑΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΨΥΞΗΣ ΨΥΧΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΧΕΤΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΗΜΑ 29 ΣΥΝΗΘΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΣΙΚΗ/ ΑΡΑΒΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΗΜΑ 30 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΧΗΜΑ 31 ΦΥΣΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ-ΘΕΡΜΟΥ, ΔΡΟΣΕΡΟΥ- ΣΤΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΚΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ ΣΧΗΜΑ 32 ΤΟΜΗ ΣΕ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΔΩΜΑ ΣΧΗΜΑ 33 Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΧΗΜΑ 34 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΧΗΜΑ 35 ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΑΕΡΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΗ ι ΥΟΝ, Γ ΑΛΛΙΑ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ: SιR NORMAN FOSTER AND ASSOCIATES ΣΧΗΜΑ 36 ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΕΡΙΝΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ , lv...,

6 Πτυχιακή Ε ργασία Φυσικό ς Δ ροσισμό ς, Φυσικό ς Αε ρισμό ς ΣΧΗΜΑ 37 (Α) ΕΜΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ Χ Ε ΙΜΕΡΙΝΟΥ ΑΝΕΜΟΥ (Β) Β Ε ΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Ε ΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΑΕΡΙ Σ ΜΟΥ-ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΣΧΗΜΑ 38 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΝΕΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: (Α) ΕΠΙΜΗΚΗ Σ ΔΑΣΙΚΗ ΣΥΣΤΑΔΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓ Ε Ι Μ Ι ΚΡΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (Β) ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΣΥΣΤΑΔΑ Δ Ε ΝΔΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ Ε Ι ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (Γ, Δ) ΜΙΑ ΣΥΣΤΑΔΑ ΜΕ Κ Ε ΚΛΙΜΕΝΗ ΚΩΜΗ Ε ΙΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΤΑΔΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠ ΕΔΗ ΚΩΜΗ ΣΧΗΜΑ 39 Οι ΣΥΜΠΑΓ Ε ΙΣ ΦΡΑΚΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΜΟΥΣ, ΕΝΩ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΑΥΞΑΝ Ε Ι ΤΗΝ ΗΡΕΜΙΑ ΣΧΗΜΑ 40 ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ (Α) ΕΚΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ (Β) ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΝ ΠΡΟΣ το ΚΤΙΡΙΟ ΣΧΗΜΑ 41 ΣΚΙΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΟΨΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΦΥΜΟΒΟΛΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΕΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ Ο ΗΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΧΗΜΑ 42 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΥΨΗ ΦΥΤΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΛΟΓΩ Σ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ, ΓΙΑ ΝΟΤΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΧΗΜΑ 43 0ΡΙΖΟΝΤΙΟ ΣΚΙΑΣΤΡΟ ΜΕ ΠΕΡΓΚΟΜ ΜΕ ΦΥΤΑ ΣΧΗΜΑ 44 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΕ ΦΥΤΕΜΕΝΗ Ε ΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΓΡΑΣ ΙΔΙ ΚΑΙ Σ Ε ΑΣΦΑΛΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ το ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗ Σ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΗΜΑ 45ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Πίνακας Εικόνων ΕΙΚΟΝΑ 1 ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ ΕΙΚΟΝΑ 2 ΗΛΙΑΚΕΣ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΣΤΟ BUΙLDING RESEARCH ESTABLISHMENT, WATFORD, UNITED KΙNGDOM (FEΙLDEN CLEGG ARCHITECTS, 1996) ΕΙΚΟΝΑ 3 IONICA, ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ (AMBRIDGE - ΚΑΜΙΝΑΔ Ε Σ ΑΕΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΧΙΤ: R. Η. PARTNERSHIP, 1994) ΕΙΚΟΝΑ 4 ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΣΤΗ ΛΥΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΟΥ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ : RENZO ΡΙΑΝΟ Πίνακας Διαγραμμάτων ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ τsκ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ τsκ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4ΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ το ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΔΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Θ Ε ΡΜΙΚΗ Σ ΑΝ ΕΣ ΗΣ Θ Ε ΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧ ΕΤΙΚΗΣ

7 SUMMARY he building sector is responsib1e for almost 40% of the total final energy consumption οη a national level. This consumption, either in the form of heat or electricity, besides being a significant economic burden due to the high cost of energy, results in large scale atmospheric po11ution, mainly carbon dioxide (C02) which is responsib]e for the greenhouse effect. The reduction of energy consumption in buildings can be achieved by simple methods and techniques, using a appropriate building design (bioclimatic architecture) and energy efficient systems and technologies. Aim of this work is the presentation of the techniques and methods that a new engineer should follow ίη order to design bioclimatic buildings. It is being introduced the principles of natural cooling and ventilation. More specifica11y techniques such as sun protection, shading of the building and its openings, thermal insulation, protection from sun radiation, water evaporation, wind tower, sun tower are being reviewed. Moreover, the implementation of these techniques is being discussed and general guidance is being gιven. Keywords: bioclimatic architecture, natural coo]ing, natural ventilation "' vi "'

8 1.Εισαγωγή Το σημερινό μοντέλο ανάπτυξης βασίζεται, κυρίως, στην υπερκατανάλωση αγαθών και στην αλόγιστη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Ως εναλλακτική λύση προτείνεται η βιώσιμη ή αειφόρος ανάπτυξη, η οποία στοχεύει στη συνετή διαχείριση του φυσικού χώρου, στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του δομημένου χώρου, στη χρήση ήπιων τεχνικών και υλικών, μη επιβλαβών για την υγεία των ανθρώπων. Με άλλα λόγια, στοχεύει στην καθιέρωση προδιαγραφών οικολογικής προσέγγισης για το σχεδιασμό και τη χρήση των χώρων ζωής, εσωτερικών και υπαίθριων. Η βιοκλιματική αντίληψη για τον σχεδιασμό οικιστικών συνόλων και κτηρίων εντάσσεται στη στρατηγική αυτή: μιας ήπιας, δηλαδή συμβιωτικής διαχείρισης του φυσικού και δομημένου χώρου και του περιβάλλοντός του, με επιλογές που συντείνουν στη διατήρηση των οικοσυστημάτων. Επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει την αρχιτεκτονική με αρχές και κατευθύνσεις που βασίζονται στην αρμονική συνύπαρξη φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, χρησιμοποιεί τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κυρίως την αδάπανη ηλιακή ενέργεια για τη θέρμανση και τον φυσικό φωτισμό των κτηρίων, τους δροσερούς ανέμους για την φυσική τους ψύξη, αποκαθιστώντας έτσι, σε μεγάλο βαθμό, την διαταραγμένη ισορροπία ανάμεσα στον δομημένο και τον φυσικό χώρο. Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός του αστικού χώρου είναι μια συνειδητή ενεργειακή προσέγγιση για τη διαχείριση του δομημένου περιβάλλοντος. Αποσκοπεί στην επίλυση των προβλημάτων, τα οποία συνδέονται με την ενέργεια, μέσω μιας προσεκτικής και μελετημένης διαμόρφωσης του αστικού ιστού και των χαρακτηριστικών του μεγεθών, ώστε να βελτιώνεται το μικροκλίμα και η θερμική άνεση στο φυσικό περιβάλλον, ενώ παράλληλα να περιορίζεται η κατανάλωση ενέργειας των κτηρίων. Ουσιαστικά πρόκειται για μια εμπλουτισμένη άποψη για τον σχεδιασμό του δομημένου χώρου -υφιστάμενου ή νέου, γιατί εμπεριέχει πιο έντονα την περιβαλλοντική διάσταση και την αντίστοιχη ευαισθησία. Η προκύπτουσα αρχιτεκτονική χαρακτηρίζεται φιλική τόσο προς το περιβάλλον, όσο και προς τους χρήστες, γιατί διασφαλίζει πιο υγιεινές συνθήκες κατοικησιμότητας, με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο φυσικό χώρο. Ο όρος "βιοκλιματικός σχεδιασμός" ή "βιοκλιματική αρχιτεκτονική" συχνά προκαλεί απορία στους αρχιτέκτονες. Από ορισμένους διατυπώνεται ως ενεργειακός σχεδιασμός ή ως παθητικός ηλιακός σχεδιασμός. Όμως, τα τελευταία χρόνια, ο όρος βιοκλιματικός σχεδιασμός έχει καθιερωθεί διεθνώς και θεωρείται επιστημονικά δόκιμος, επειδή η ονομασία αυτή ανταποκρίνεται πληρέστερα στην αντίληψη εναρμόνισης των κτηρίων με το κλίμα και το περιβάλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα βιολογικά άνετη διαβίωση του ανθρώπου μέσα στα κτήρια, αλλά και στον υπαίθριο χώρο.

9 2. Φυσικός Δροσισμός Οι τεχνικές και σχεδιαστικές ρυθμίσεις στο κέλυφος του κτηρίου, οι οποίες συμβάλλουν στον φυσικό του δροσισμό, είναι οι ακόλουθες: Ηλιοπροστασία του κτηρίου από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία και κυρίως σκίαση των ανοιγμάτων του, έτσι ώστε να αποφεύγεται η υπερθέρμανση του εσωτερικού χώρου. Χρώμα και υφή των εξωτερικών επιφανειών. Επάρκεια θερμικής μάζας του κτηρίου, η οποία περιορίζει τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του εσωτερικού αέρα. Θερμομόνωση του κελύφους του κτηρίου, η οποία μειώνει το ψυκτικό του φορτίο. Φυσικός αερισμός του εσωτερικού χώρου του κτηρίου, είτε με φυσικό, είτε με εξαναγκασμένο-μηχανικό τρόπο για την απομάκρυνση της συσσωρευμένης θερμότητας στα δομικά του στοιχεία. Νυχτερινή ακτινοβολία θερμότητας προς τον ουρανό. Διαμόρφωση μικροκλίματος, βελτίωση των συνθηκών του άμεσου εξωτερικού περιβάλλοντος του κτηρίου, με τη χρήση βλάστησης, υδάτινων επιφανειών και υδατοδιαπερατών υλικών κλπ). κατάλληλων υλικών επίστρωσης δαπέδων (ψυχρών υλικών, 2.1 Ηλιοπροστασία Το καλοκαίρι οι εξωτερικές θερμοκρασίες είναι υψηλές και η ηλιακή ακτινοβολία έντονη, με αποτέλεσμα το κτίριο να απορροφά θερμότητα, πολύ περισσότερη μάλιστα όταν είναι εκτεθειμένο στον ήλιο, με άμεσες επιπτώσεις στο εσωτερικό του (κίνδυνος υπερθέρμανσης). Για τα ελληνικά κλιματικά δεδομένα, ο σκιασμός του κτηρίου, ιδιαίτερα των ανοιγμάτων του, είναι αναγκαίος για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, ενώ για τους μήνες Μάιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο είναι επιθυμητός κατά κανόνα τις μεσημβρινές ώρες. 50 Κατά συνέπεια, τα συστήματα σκίασης πρέπει να παρέχουν αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο το καλοκαίρι, χωρίς όμως να παρεμποδίζουν τον ηλιασμό του κτηρίου το χειμώνα ή να περιορίζουν τον φυσικό του φωτισμό Ο σκιασμός του κτηρίου και των ανοιγμάτων Ο σκιασμός ολόκληρου του κτηρίου μπορεί να επιτευχθεί -υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για χαμηλό κτίριο- με την τοποθέτηση φυλλοβόλων δέντρων και βλάστησης σε θέσεις κατάλληλες (Σχήμα 1 ),έτσι ώστε να διακόπτεται ο ηλιασμός τους καλοκαιρινούς μήνες. Παράλληλα η βλάστηση, απορροφώντας θερμότητα, μειώνει την εξωτερική θερμοκρασία. Η σκίαση των ανοιγμάτων επιβάλλεται να είναι στην εξωτερική πλευρά του υαλοστασίου, προκειμένου να αποφευχθεί η διείσδυση του ήλιου και η συνεπαγόμενη υπερθέρμανση του χώρου. Η προστασία με σκίαστρα στο εσωτερικό των υαλοστασίων (π.χ. κουρτίνες, περσίδες) ή ανάμεσα στους

10 υαλοπίνακες (π.χ. περσίδες) προσφέρει μεν μείωση της θάμβωσης από το έντονο ηλιακό φως, δεν απαλλάσσει όμως το χώρο από την υπε ρθέρμανση. Η ηλιοπροστασία των ανοιγμάτων και η επιλογή του κατάλληλου συστήματος σκίασης, σε μορφή, μέγεθος και θέση, είναι συνάρτηση του προσανατολισμού της όψης '1S J Χ: Ευεργετική θερινή σκιά Υ: Ανεmθύμητη χειμερινή σκιά γ, Χ1 Υ2 Σχήμα 1 Σκίαση με δέντρα. Το ύψος του δέντρου και η ερρ ιμένη σκιά του Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή του καταλληλότερου συστήματος ηλιοπροστασίας των ανοιγμάτων είναι: ο προσανατολισμός της όψης, η χρήση του χώρου (κατοικία, σχολείο, εργασιακός χώρος), η μορφή των ανοιγμάτων - ανοίγματα συνεχόμενα ή διακοπτόμενα από τοίχους η αισθητική του κτηρίου, ο παράγων οικονομία, ως αρχική επένδυση και ως κόστος λειτουργίας του κτηρίου.

11 Σε σχέση με τον προσανατολισμό, από μελέτες έχει προκύψει ότι: για το νότιο προσανατολισμό, τα πιο κατάλληλα στοιχεία σκίασης είναι τα οριζόντια, σταθερά ή κινητά, λόγω της υψηλής τροχιάς του ήλιου τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο (Σχήμα 2). Το κρίσιμο σημείο είναι το πλάτος της προεξοχής -προβόλου ή περσίδων - από το κτίριο, έτσι ώστε το μεν καλοκαίρι να διασφαλίζεται πλήρης σκιασμός των ανοιγμάτων, ενώ το χειμώνα, αντίστροφα, να επιτρέπεται η διείσδυση του ήλιου μέσα στο χώρο. Όψη τομή μάσκα σκιασμού Όψη τομη μάσκα σκιασμού Σχήμα 2 Μορφές οριζόντιων σκιάστρων σταθερών ή κινητών για νότια όψη για τον ανατολικό και δυτικό προσανατολισμό, η σκίαση των ανοιγμάτων με κατακόρυφες περσίδες, κάθετες στην όψη ή υπό κλίση, είναι πιο αποτελεσματική, γιατί ο ήλιος βρίσκεται χαμηλά, κοντά στον ορίζοντα (Σχήμα 3). όψη τομή μάc:>κcχ cτκιcχc:>μού [ Ί-~-1ϊΠ _ ι, [111 ι:::::=:: ~ - _..., - ' ~ - u - ~ Λ "'''''-' αjod~.,.,. Σχήμα 3 Μορφές περσίδων για ανατολική και δυτική όψη για προσανατολισμό νοτιανατολικό και νοτιοδυτικό, τα ηλιοπροστατευτικά στοιχεία, για να είναι αποτελεσματικά, πρέπει να είναι συνδυασμός οριζόντιων και κατακόρυφων περσίδων, υπό μορφή εσχάρας (Σχήμα 4). Η

12 διάταξη αυτή των περσίδων καθορίζεται από το ύψος και το αζιμούθιο του ήλιου, για τους μήνες του καλοκαιριού. όψη τομ ή μάσκα σκι ασμού Σχήμα 4 Μορφές περσίδων για νοτιανατολική και νοτιοδυτική όψη Η ηλιοπροστασία με εσωτερικά σκίαστρα ή περσίδες, τοποθετημένες ανάμεσα στους υαλοπίνακες, δεν ενδείκνυται γιατί δεν απαλλάσσει τον εσωτερικό χώρο από τον κίνδυνο υπερθέρμανσης, παρόλο που μειώνει τη θάμβωση από το έντονο ηλιακό φως. Επίσης, πρέπει να αποφεύγεται ο εγκλωβισμός του θερμού αέρα κάτω από τα σκίαστρα, όπως συμβαίνει σε συμπαγείς προεξοχές, προβόλους, μαρκίζες κ.λ.π., γιατί η συσσωρευμένη πρόσθετη θερμότητα επηρεάζει το εσωτερικό του κτηρίου. Κατασκευές που επιτρέπουν την ανεμπόδιστη απομάκρυνση του θερμού αέρα από το κτίριο είναι τα διάτρητα σκίαστρα -μεταλλικά, ξύλινα ή και συμπαγή με κενό/σχισμή ανάμεσα στο κτίριο και στον πρόβολο-, τα οποία δεν εγκλωβίζουν τον θερμό αέρα. Επίσης και το υλικό κατασκευής του ηλιοπροστατευτικού συστήματος επηρεάζει την απόδοσή του. Σκίαστρα κατασκευασμένα με υλικά με μεγάλη θερμοχωρητικότητα, όπως το σκυρόδεμα, αποθηκεύουν θερμότητα την οποία ακτινοβολούν και ενώ εμποδίζουν την ηλιακή ακτινοβολία να εισέλθει στο χώρο, δεν αποτρέπουν την υπερθέρμανση του κτηρίου. Ελένη Αποστολά!C!)

13 Φυσικός Δροσισμός, Φυσικό ς Αερισμός Η επιλογή του κατάλληλου συστήματος σκίασης -μορφής και αποδοτικότητας εξαρτάται άμεσα και από τη χρήση του κτηρίου και από τις ώρες λειτουργίας του. Η ηλιοπροστασία μιας κατοικίας καλύπτεται πλήρως με μια τέντα, ενώ για ένα κτίριο γραφείων ή μια βιβλιοθήκη το είδος του σκιάστρου οφείλει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των μόνιμων, σταθερών θέσεων εργασίας. Αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ηλιοπροστασία ς, συμπεραίνεται ότι: τα σταθερά προστεγάσματα ή σκίαστρα, ανεξάρτητα από προσανατολισμό, παρουσιάζουν προβλήματα ως προς την απόδοσή τους, γιατί η πλήρης σκίαση των ανοιγμάτων το μήνα Αύγουστο, που είναι απολύτως επιθυμητή, διακόπτει τον ηλιασμό του χώρου και το μήνα Απρίλιο, λόγω της ίδιας φαινόμενης τροχιάς του ήλιου. Συνεπώς η κινητή εξωτερική ηλιοπροστασία παρουσιάζει πλεονεκτήματα, γιατί μπορεί να ρυθμίζεται ανάλογα με τις εποχές και τις ανάγκες των χρηστών του κτηρίου. Η επιλογή του συστήματος ηλιοπροστασίας καθορίζεται και από κριτήρια αισθητικά. Το "παιγνίδι" με το φως και η σχέση του εσωτερικού και του εξωτερικού χώρου, η διαφάνεια του 53 κελύφους αποτελούν ζητήματα συνθετικής οργάνωσης. Η διαφοροποιούμενη μορφή της ηλιοπροστασίας, συναρτήσει του προσανατολισμού της όψης, προσφέρει δυνατότητες σχεδιαστικών χειρισμών και μπορεί να αποτελέσει βασικό στοιχείο σύνθεσης και αισθητικής των όψεων του κτηρίου. Τέλος, ως προς το οικονομικό σκέλος, παρά το γεγονός ότι η κινητή εξωτερική ηλιοπροστασία είναι πιο ακριβή σε σχέση με τη σταθερή ή τα εσωτερικά σκίαστρα, όμως είναι πιο αποδοτική, άρα και πιο οικονομική στη λειτουργία της, γιατί απαλλάσσει τα κτήρια από την υπερβολική ζέστη του καλοκαιριού και συνεπώς από τη συνεχή χρήση του κλιματισμού.

14 2.1.2 Ο σχεδιασμός της ηλιοπροστασίας Για τον προσδιορισμό του συστήματος σκίασης χρησιμοποιούνται οι ηλιακοί χάρτες και ο μετρητής σκιασμού (Σχήμα 5, Σχήμα 6). Η διαδικασία που ακολουθ ε ίται περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα: Επιλέγεται ο ηλιακός χάρτης που αντιστοιχεί στο γεωγραφικό πλάτος του τόπου ή αυτός που αντιστοιχεί στην πλησιέστερη γεωγραφικά περιοχή. Για την Ελλάδα υπάρχουν διαθέσιμοι ηλιακοί χάρτες στο Παράρτημα Γ' της ΤΟΤΕΕ /2010 «Κλιματικά Δεδομένα Ελληνικών Περιοχών», για γεωγραφικά πλάτη από 350 έως 40 Β. Ο μετρητής σκιασμού είναι ο ίδιος για όλα τα γεωγραφικά πλάτη. Απεικονίζει τις κατακόρυφες γωνίες σκιασμού των οριζόντιων προεξοχών-σκιάστρων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον καθορισμό του προσανατολισμού της όψης. Εφόσον είναι νότια, το βέλος στο νότο του ηλιακού χάρτη ταυτίζεται με το μέσον του μετρητή σκιασμού. Εάν δεν είναι νότια, αλλά αποκλίνει ανατολικά ή δυτικά του νότου, ορίζεται η απόκλιση ως γωνία αζιμουθίου, οπότε το κέντρο του μετρητή σκιασμού ταυτίζεται με το σημείο της γωνίας απόκλισης από το νότο (Σχήμα 7). Ο ακριβής προσανατολισμός της όψης ορίζεται από την χάραξη της κάθετης στο κέντρο της και την κατεύθυνση βορρά-νότου στο ίδιο σημείο. Εάν η προκύπτουσα γωνία βρίσκεται στα αριστερά του νότου η όψη είναι στραμμένη προς την ανατολή. Εάν η γωνία βρίσκεται στα δεξιά του νότου τότε η όψη βρίσκεται προς τη δύση. - i. ~... 1 ~ΟΑ' Β Γ.n,.. ' /1) ' 1 1-.J1i" 1. ~-. \ J.._ :~ ~..._... J ~..._ ; l..._ ~... J..... ι ~. '/i'! " ;ςϊ~ t,()~) 45 ) l ']Ό ι<;(' <., ;ο ~ 10 ;;ο ~ ι)'j ;~~/ ωs.η 1.? υ ~~~ :j ;,.. α ~ο' ' σ.. Νο οι;.. ι ι11i<i., Σχήμα 5 Ηλιακός χάρτης για 400 Β.Γ.Π.

15 Γ... Γ ' ]... τ -- - ~ ι Σχήμα 6 Μετρητής σκιασμού

16 Φυσικός Δροσισμός, Φυσικός Αερισμός j ι! ο ~ ~ '.ι () () 1 τ. δ <( :t ι/) base line Σχήμα 7 Ταύτιση ηλιακού χάρτη κα ι μετρητή σκιασμού για προσανατολισμό όψης 450 προς την δύση Για τις οριζόντιες προεξοχές - σκίαστρα χρησιμοποιείται η τομή του ανοίγματος - υαλοστασίου, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: Συνδέεται η απόληξη της προεξοχής με το κατώφλι του παραθύρου, ορίζοντας έτσι την κατακόρυφη γωνία (α) που σχηματίζεται ως προς την οριζόντια ευθεία (Σχήμα 4.7). Η προεξοχή αυτή προσφέρει σκίαση σε όλο το ύψος του παραθύρου, όταν η γωνία ύψους ηλίου είναι μεγαλύτερη από τη γωνία (α). Στην περίπτωση που μάς ενδιαφέρει να σκιάζεται μόνον το 50% του ανοίγματος, τότε συνδέεται η απόληξη της προεξοχής με το μέσον του παραθύρου, ορίζοντας έτσι τη γωνία (β) ως προς την οριζόντια ευθεία. Στο μετρητή σκιασμού προσδιορίζονται οι καμπύλες που αντιστοιχούν στις γωνίες (α) και (β). Στη συνέχεια επάνω στο μετρητή σκιασμού τίθεται ο ηλιακός χάρτης (σε διάφανη μορφή και στην ίδια κλίμακα) και χαράζεται η καμπύλη, όπως ορίστηκε προηγουμένως. Η περιοχή που σκιάζεται βρίσκεται επάνω από το

17 όριο της γωνίας (α) ή (β), ενώ η περιοχή που βρίσκεται από κάτω δέχεται ήλιο. Εφόσον καλύπτονται οι τροχιές του ήλιου τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο θεωρείται ότι η προεξοχή ή το σκιάστρο είναι επαρκές για την ηλιοπροστασία του ανοίγματος (Σχήμα 4.8). :_ :.ι:.,..... α ::<; ::.. ~ -- ;-. : ; /.,,.. / / / Ι /,.. ::> ---1 oo i::,; './, μά σ κ r:ι Σχήμα 8 Προσδιορισμός των κατακόρυφων γωνιών (α) και (β) Εάν για λόγους αισθητικής δεν είναι επιθυμητή μια ενιαία προεξοχή, μπορούμε να έχουμε μικρότερες περσίδες -ελάχιστα προεξέχουσες- αρκεί η κατακόρυφη γωνία (α) ή (β) να παραμένει σταθερή. Δηλαδή το τέλος της προεξοχής της κάθε περσίδας και η αρχή της επόμενης να σχηματίζουν την ίδια γωνία, πράγμα που σημαίνει ότι οι ευθείες είναι παράλληλες μεταξύ τους (Σχήμα 1 ΟΣχήμα 8). Καλοκαίρι Σχήμα 9 Οριζόντιες προεξοχές για σκίαση νότιας όψης,.,., 11,.,.,

18 Πτυχιακή Ε ργασία Φυσικό ς Δ ροσισμός, Φυσικό ς Α ε ρισμός σκια 50% / / / /~ων ι α 45 ΤΟ~ΗΙ. Λ Ν Ο Ι rμα ΤΟ Σ Σχήμα 10 Σκίαστρα κεκλιμένα, διακοπτόμενα σε νότια όψη Από μελέτες έχει προκύψει ότι για να είναι τα σκίαστρα αποτελεσματικά πρέπει: για 320 και 360 Β.Γ.Π. η κατακόρυφη γωνία (α) να είναι ίση με 600 ως προς την οριζόντια, για 400 Β.Γ.Π. η κατακόρυφη γωνία (α) να ε ίναι ίση με 550 ως προς την οριζόντια. Για τις κατακόρυφες προεξοχέ ς, στην περίπτωση σκιασμού ανατολικών ή δυτικών όψεων, χρησιμοποιείται η κάτοψη του ανοίγματος-υαλοστασίου, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: Συνδέεται η απόληξη της προεξοχής (κάθετη στην κάτοψη) με τις αντίστοιχες παραστάδες του ανοίγματος. Προκύπτουν οι γωνίες (α) και (β) αντιστοίχως, οι οποίες ανταποκρίνονται σε σκίαση 100% του ανοίγματος (Σχήμα 11 ). Στην περίπτωση που ενδιαφερόμαστε για σκίαση μειωμένη, κατά 50%, η σύνδεση των απολήξεων γίνεται με το μέσον του παραθύρου, οπότε προκύπτουν οι γωνίες (γ) και (δ) αντιστοίχω ς (βλ. Σχήμα 11). Μεταφέρονται οι οριζόντιες προσδιορισθ είσες γωνίες στο μετρητή σκιασμού και χαράζονται κατακόρυφ ες ευθ ε ίες. Πέ ραν από τα όρια αυτών των "' 12 "'

19 Φυσικός Δροσισμός, Φυσικός Αερισμός κατακόρυφων ευθειών (αριστερά και δεξιά) υπάρχει σκιά, ενώ το υπόλοιπο τμήμα παραμένει εκτεθειμένο στον ήλιο. Με αυτό τον τρόπο διακόπτονται οι χαμηλές τροχιές του ήλιου, που αντιστοιχούν σε ανατολή και δύση. Όταν οι κατακόρυφες προεξοχές δεν είναι κάθετες στο άνοιγμα, αλλά υπό κεκλιμένη γωνία, ακολουθείται η ίδια διαδικασία για τον προσδιορισμό της μάσκας σκιασμού (Σχήμα 12). Το πλεονέκτημα στην περίπτωση αυτή είναι ότι για το ίδιο αποτέλεσμα σκιασμού οι κεκλιμένες προεξοχές είναι μικρότερες σε σχέση με τις κάθετες στην κάτοψη του ανοίγματος. Κάτοψη, σκιασμός 100% μ άσκα ~:-, δ < t {--?1 1 ~<-~1 Κάτοψη, σκ ιaσμ όc. Σχήμα 11 Χάραξη των γωνιών για πλήρη ή 50% σκίαση, για κατακόρυφα, κάθετα Σκίαστρα ~~~~~~ ο-~ 50% 100% Κά tοψη ~ 100% σκιασμός Κάτο~η, 50% σκιασμόc μάσκα 1Υ- _ _ ι 1 - β- g 1 Σχήμα 12 Χάραξη των γωνιών για κατακόρυφες, κεκλιμένες προεξοχές Για τα γεωγραφικά πλάτη του ελληνικού χώρου έχει προκύψει από μελέτες ότι: οι γωνίες (α) και (β) πρέπει να αντιστοιχούν σε 550 (γωνία αζιμουθίου), προκειμένου να

20 Πτυχιακή Ε ργασία Φυσικός Δροσισμός, Φυσικό ς Αερισμός διασφαλίζεται πλήρης σκίαση των ανοιγμάτων τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Για προσανατολισμό νοτιο-δυτικό ή νοτιο-ανατολικό, ακολουθείται η διαδικασία που ήδη περιγράφηκε για τον προσδιορισμό τόσο των οριζόντιων, όσο και των κατακόρυφων σκιάστρων, προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης σκιασμός του ανοίγματος (Σχήμα 13). Κρίσιμο σημείο είναι η αποσαφήνιση του προσανατολισμού του ανοίγματος (Σχήμα 14). Για τον προσδιορισμό του σκιασμού θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η γωνία απόκλισης από το Νότο, ώστε να τοποθετηθεί η μάσκα σκιασμού στην κατάλληλη θέση επί του ηλιακού χάρτη. Για παράδειγμα, για επιφάνεια με 30 απόκλιση από το Νότο προς τη Δύση, η μάσκα σκιασμού τοποθετείται 30 δυτικά του Νότου.. : i j. i l - -- ' \ Ξ ι lιιι6οι... ~~~~-Η'"'1~ ~ Ξ Σχήμα 13 Χάραξη των γωνιών για οριζόντιες και κατακόρυφες προεξοχές / /./ / Ι "(<.ι.τν(ι:ι. 4ψ ro ' - -~ Σχήμα 14 Σκίαση με οριζόντιες και κατακόρυφες προεξοχές Ειδικά η σκίαση των ανοιγμάτων με δυτικό, ανατολικό και ενδιάμεσο προσανατολισμό είναι προτιμότερο να είναι κινητή, έτσι ώστε το μεν χειμώνα να επιτρέπει το φωτισμό και ενδεχομένως τον ηλιασμό του χώρου, το δε καλοκαίρι να εξασφαλίζε ι την πλήρη προστασία του χώρου από τη διείσδυση του ήλιου και κατ ' επέκταση την προστασία του από υπε ρθέρμανση. "' 14 "'

21 2.2 Χρώμα και υφή εξωτερικών επιφανειών Το χρώμα και η υφή των εξωτερικών επιφανειών του κελύφους του κτηρίου καθορίζουν την ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας που απορροφάται, καθώς και την ποσότητα της θερμότητας που αποβάλλεται το βράδυ προς την ατμόσφαιρα, ρυθμίζοντας έτσι τη θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας του κτηρίου και κατ' επέκταση τη διακύμανση της εσωτερικής θερμοκρασίας. Για παράδειγμα, ένα δώμα βαμμένο με σκούρο χρώμα μπορεί να παρουσιάζει επιφανειακή θερμοκρασία αυξημένη κατά 32oC, σε σχέση με τη μέγιστη θερμοκρασία του περιβάλλοντος 58 αέρα. Αντίθετα, η επιφανειακή θερμοκρασία ενός δώματος βαμμένου με ασβέστη, μόλις ξεπερνά τον 1 oc σε σχέση με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Επισημαίνεται ότι οι επιφάνειες του κελύφους, οι προσανατολισμένες προς την δύση, καθώς και οι οριζόντιες -τα δώματα- υποφέρουν ιδιαίτερα από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία το καλοκαίρι. Συνεπώς συνιστάται η βαφή τους με ανοιχτά χρώματα. Ειδικά για τα δώματα αποτελεσματική είναι η επικάλυψή τους με ανακλαστική επιφάνεια, όπως για παράδειγμα η επίστρωση με φύλλο αλουμινίου, ψυχρά χρώματα ή γενικότερα με ψυχρά υλικά (βλ. πιο αναλυτικά κεφ. 5), καθώς και με φυτά (μετατροπή σε φυτεμένα δώματα, ). Επίσης, η υφή των εξωτερικών επιφανειών -αδρή ή λεία- επηρεάζει την ανακλαστική τους ικανότητα και κατά συνέπεια την απορρόφηση ή μη της θερμότητας. 2.3 Επάρκεια θερμικής μάζας Μια σημαντική παράμετρος για τη βιοκλιματική λειτουργία του κτηρίου το καλοκαίρι, είναι η διασφάλιση επαρκούς θερμικής μάζας στα δομικά του στοιχεία - τοίχους, δάπεδα, οροφές, στα οποία αποθηκεύεται η περίσσεια θερμότητας κατά τη διάρκεια της ημέρας, με αποτέλεσμα να διατηρείται η θερμοκρασία του αέρα στον εσωτερικό χώρο σε ανεκτά επίπεδα (άνεσης). Τη νύχτα η αποθηκευμένη θερμότητα διοχετεύεται προς το εξωτερικό περιβάλλον μέσω αερισμού ή/και εκπομπής θερμότητας Ημιϋπόσκαφες κατασκευές Σε περιοχές ξηρές-ζεστές η χρήση του χώματος-εδάφους προσφέρει πολύ καλύτερα θερμικά αποτελέσματα από το οπλισμένο σκυρόδεμα, λόγω της μεγάλης θερμικής του αδράνειας και της δυνατότητας να χρησιμοποιηθεί σε επιλεγμένο βάθος, δημιουργώντας ημιϋπόσκαφες κατασκευές (Σχήμα 15). Προϋπόθεση για την επιλογή ημιϋπόσκαφου κτίσματος αποτελεί το ανάγλυφο του εδάφους -με μεγάλη κλίση, η σύσταση του εδάφους, καθώς και η χρήση του κτηρίου.

22 Για παράδειγμα, τα ημιϋπόσκαφα κτίσματα στη Σαντορίνη ουδόλως ανταποκρίνονται στις ημερήσιες μεταβολές της θερμοκρασίας, παρά μόνον σε εποχιακή βάση. Δηλαδή, η αύξηση της εξωτερικής θερμοκρασίας το καλοκαίρι επηρεάζει ελάχιστα τον εσωτερικό χώρο κατά τον Αύγουστο περίπου. Θερμοκρασίες πάνω από 26oC στο εσωτερικό των κτισμάτων δεν παρατηρούνται συνήθως. Σχήμα 15 Τομή τμήματος του Οικισμού της Οίας- Σαντορίνη..., Υ πεδάφιοι αγωγοί Αγωγοί ενσωματωμένοι μέσα στο έδαφος αποτελούν ένα σύστημα παθητικό, το οποίο μπορεί να τροφοδοτεί το κτίριο με δροσερό αέρα το καλοκαίρι, είτε με φυσικό τρόπο -σε συνδυασμό με καμινάδα αερισμού, είτε και με μηχανικό -εξαναγκασμένη κίνηση του αέρα μέσα στους αγωγούς με τη λειτουργία ανεμιστήρων. Η λειτουργία του υπεδάφιου αυτού συστήματος βασίζεται στην ψύξη του εισαγόμενου στους αγωγούς ζεστού αέρα, λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας του εδάφους σε σχέση με εκείνη του εξωτερικού περιβάλλοντος. Χαρακτηριστικά παραδείγματα παρατηρούνται στα κτήρια της Μέσης Ανατολής (Σχήμα 16). Εξέλιξη του παθητικού αυτού συστήματος αποτελούν οι εφαρμογές της αβαθούς γεωθερμίας.

23 Φυσικός Δροσισμός, Φυσικό ς Αερισμός ncφciδcσιcn:ό στο1χε α 't /)f(,cle[\li'i \if:c λ ι mc GJ9:J Ι (1 ~ Η11. t$ Ι ~ίιιιο t> ι.ψ ~Η'Ο ~ σtcti. y,;.;, rιμ t ιξt.τι. ιοrι. rι r:γn nρ cο'3ι: (1 τοιχ rι ο ':; 11''1(. 'fv'.'l'it(j Ω 15. ~ ιnr,.. ΙJιχ;.φι) 7. ::~tμσt ιχt(. 01t01Jt~t'O.:;JΥ.16ς 9 JXH ::)με\ο >fc1'1(j'γi 11) ωtχ ι,ιιι t ι ι. ~τ ι,! Ίο i, ' ---/ :\ nοοαδοο ιο(ιi ιι:aιοικ ia ιnc ΑvατDλn::. ΦuσικrΊ y ί ξn -: οο κtιl.;φcuς ε τn χρtισr; υγρού aε p o, Σχήμα 16 Φυσιιcή ψύξη κελύφους ανακαινισμένης παραδοσιαιcής κατοικίας με υπεδάφιο σύστημα αγωγού και φυσικό αερισμό 2.4 Θερμομόνωση Το καλοκαίρι, όταν οι εξωτερικές θερμοκρασίες είναι υψηλότερες από τις εσωτερικές, δημιουργείται ροή θερμότητας από το εξωτερικό περιβάλλον στον εσωτερικό χώρο. Η εφαρμογή θερμομόνωσης στο κέλυφος περιορίζει τη διείσδυση θερμότητας και αποτρέπει, ως ένα βαθμό, την υπερθέρμανση του εσωτερικού χώρου. Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, η θερμομόνωση πρέπει να τοποθετείται στην εξωτερική πλευρά του κελύφους του κτηρίου, η οποία λειτουργεί εξίσου ικανοποιητικά και το χειμώνα. Έτσι επιτυγχάνεται διπλή προστασία του κελύφους, αλλά και προστασία από φθορές και βλάβες της κατασκευής από τις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες. Επισημαίνεται ότι η εξωτερική θερμομόνωση πρέπει να μην είναι εκτεθειμένη άμεσα στο εξωτερικό περιβάλλον, γιατί υφίσταται φθορές, κυρίως από την υπεριώδη ακτινοβολία. Συνεπώς η θερμομονωτική στρώση πρέπει να επικαλύπτεται είτε με επίχρισμα είτε με άλλο προστατευτικό υλικό.

24 2.4.1 Θερμική μάζα και θερμομόνωση Η ποσότητα της θερμικής μάζας και ο βαθμός θερμομόνωσης ενός κτηρίου είναι συνάρτηση του κλίματος. Για την εύκρατη ζώνη, από 35ο-42ο Β.Γ.Π., κλιματική περιοχή στην οποία ανήκει και ο Ελλαδικός χώρος, η θερμομόνωση και η θερμική μάζα αποτελούν περίπου ισοδύναμους παράγοντες της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων. Τονίζεται, ειδικότερα, ότι η θερμική προστασία είναι απολύτως αναγκαία για τη βορεινή πλευρά, ενώ η απαίτηση για μεγάλη θερμική μάζα εντοπίζεται στη δυτική πλευρά και τα δώματα, γιατί επιβαρύνονται με μεγάλη ποσότητα θερμότητας το καλοκαίρι και λόγω της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας. 2.5 Ακτινοβολία Νυχτερινή ακτινοβολία Όλες οι εξωτερικές επιφάνειες των κτηρίων ακτινοβολούν θερμότητα προς τον ουρανό, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας το καλοκαίρι. Όσο πιο καθαρός είναι ο ουρανός τόσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα της εκπεμπόμενης θερμικής ακτινοβολίας. Οι επιφάνειες των κτηρίων που ακτινοβολούν το μεγαλύτερο ποσό θερμότητας είναι τα δώματα των κτηρίων (Σχήμα 4.26). Όμως, πρέπει να επισημανθεί ότι η εξωτερική θερμομόνωση επιβραδύνει κατά πολύ την εκτόνωση της θερμότητας από τα δώματα των κτηρίων, ενώ είναι απαραίτητη για την προστασία τους από τις θερμικές απώλειες τον χειμώνα. Για τους λόγους αυτούς μπορεί να εφαρμοστούν ειδικά συστήματα - κατασκευές επάνω στα δώματα των κτηρίων. Τα συνηθέστερα είναι οι μεταλλικοί ακτινοβολητές. / Σχήμα 17 Ακτινοβολία της συσσωρευμένης θερμότητας προς τον ουρανό

25 Φυσικός Δροσισμός, Φυσικός Α ε ρισμός Μεταλλικός ακτινοβολητής Το σύστημα αυτό αποτελείται από μεταλλική πλάκα τοποθετημένη στην εξωτερική επιφάνεια του θερμομονωμένου δώματος, σε μικρή απόσταση από αυτό. Η εξωτερική της επιφάνεια είναι αυλακωτή, ανακλαστική (Σχήμα 4.27). Μέσα στο σύστημα του ακτινοβολητή-κάτω από την μεταλλική πλάκα- διοχετεύεται με μηχανικό τρόπο (π.χ. ανεμιστήρα) θερμός αέρας από το εσωτερικό του κτηρίου, ο οποίος, ερχόμενος σε επαφή με την ψυχρή πλάκα, ψύχεται και στη συνέχεια επαναδιοχετεύεται ως δροσερός αέρας μέσα στο κτίριο. Ο μεταλλικός ακτινοβολητής θεωρείται υβριδικό σύστημα δροσισμού, διότι βασίζεται στην εξαναγκασμένη ροή του εναλλασσόμενου -θερμού και δροσερού αέρα. Το σύστημα λειτουργεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά σε περιοχές με θερμά και ξηρά καλοκαίρια και χαμηλή σχετική υγρασία (ανέφελο ουρανό). ( 2.6 Μικροκλίμα - Φύτευση Δωμάτων Η περισσότερο επιβαρυμένη περιοχή του κτηρίου είναι η επικάλυψή του -το δώμα-, γιατί σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, πέραν των υψηλών θερμοκρασιών, δέχεται την έντονη ακτινοβολία του ήλιου Φύτευση δωμάτων Οι πράσινες στέγες συμβάλλουν αποτελεσματικά στη βελτίωση του μικροκλίματος, γιατί απορροφούν μεγάλη ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας, επομένως μειώνουν τη θερμοκρασία του αέρα στο άμεσο περιβάλλον, παράγουν οξυγόνο και φιλτράρουν τη σκόνη. Η εφαρμογή τους σε κλίμακα γειτονιάς έχει πολλαπλά ευεργετικά αποτελέσματα, όπως περιορισμό του Φαινομένου της Θερμικής Νησίδας στο κέντρο της πόλης (μείωση των επιφανειακών θερμοκρασιών και της θερμοκρασίας αέρα) και σημαντική μείωση της παραγόμενης ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα το οποίο και

26 απορροφούν. Για το ελλαδικό κλίμα, η θερμοκρασία του αέρα πάνω από ένα φυτεμένο δώμα μπορεί να είναι κατά 17oC χαμηλότερη τον Ιούλιο (μέσος όρος), σε σχέση με τη θερμοκρασία του αέρα πάνω από ένα συμβατικό δώμα από τσιμεντένιες πλάκες. Ως προς την ενεργειακή επίδραση των φυτεμένων-πράσινων στεγών στο ίδιο το κτίριο παρατηρούνται τα εξής: Η θερμοκρασία του αέρα στο εσωτερικό του κτηρίου με φυτεμένη στέγη μπορεί το καλοκαίρι να είναι από 3 έως και 1 OoC χαμηλότερη. Εξυπακούεται ότι αυτή η μείωση της θερμοκρασίας παρατηρείται στους τελευταίους ορόφους- κάτω από το δώμα όταν πρόκειται για πολυώροφα κτήρια. Το χειμώνα μεταφέρεται λιγότερη θερμότητα από τον εσωτερικό χώρο προς τα έξω. Το δώμα που βρίσκεται κάτω από την «πράσινη» επιφάνεια προστατεύεται καλύτερα από τις καιρικές συνθήκες και τη διακύμανση των θερμοκρασιών χειμώνα και καλοκαίρι, γεγονός που συντείνει στην επιμήκυνση της διάρκε ιας ζωής του. Επιπρόσθετα, τα φυτεμένα δώματα προσφέρουν σημαντική προστασία από θορύβους και συμβάλλουν στην ορθολογική διαχείριση του βρόχινου νερού. Τέλος, στη θέση των αχρησιμοποίητων, απρόσωπων δωμάτων διαμορφώνονται χώροι αισθητικά ευχάριστοι, υγιεινοί, χρήσιμοι για επικοινωνία ή/και ψυχαγωγία των ενοίκων του κτηρίου (Εικόνα 4.3). Εικόνα 1 Φυτεμένο δώμα Ως προς την κατασκευή των φυτεμένων δωμάτων απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην διάστρωση των αναγκαίων διαδοχικών στρώσεων. Συγκεκριμένα:

27 Επάνω από την θερμομόνωση στρώνεται ειδική μεμβράνη για επιπλέον προστασία από το νερό και την υγρασία (Σχήμα 4.28). Επάνω από την μεμβράνη, απλώνεται ένα δίχτυ για την προστασία του ριζικού πλέγματος των φυτών, αλλά και για να εμποδίζονται οι ρίζες να διεισδύσουν στην θερμομόνωση και να την καταστρέψουν Στη συνέχεια, επάνω από ένα υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας και θρεπτικών συστατικών, τοποθετείται ένα σύστημα από μικρές συνδεδεμένες μεταξύ τους πλαστικές θήκες, για να συγκρατείται το νερό της βροχής ή το νερό άρδευσης τους θερινούς μήνες. Επάνω από αυτές τις κυψέλες στρώνεται ένα διηθητικό φύλλο (γεωύφασμα) που αφήνει μεν το νερό να περνάει, αλλά όχι το χώμα και άλλα ανεπιθύμητα σωματίδια. Ως τελική στρώση τοποθετείται ειδικό εδαφικό υλικό, αρκετά ελαφρύ, πορώδες και πλούσιο σε συστατικά απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών. Όλα αυτά δημιουργούν ένα στρώμα πάχους από 10 έως 20 εκατοστών. Τέλος γίνεται η επιλογή των φυτών. Στεγανωτικές μεμβράνες Μεμβράνη Αποστράγγισης Ιστός φιλτραρίσματος Χώμα Φυτά - Αρδευτικό σύστημα Φυτεμένο Δώμα Σχήμα 19 Οι διαδοχικές στρώσεις των υλικών για την φύτευση Μια πολιτική μέτρων και κινήτρων για τη φύτευση των δωμάτων αποτελεί στρατηγικής σημασίας συμβολή για τον περιορισμό των αερίων ρύπων και μικροσωματιδίων στην 71 ατμόσφαιρα, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας - κυρίως του κλιματισμού- την ανάκτηση ενός υγιούς και αισθητικά ευχάριστου περιβάλλοντος για τους κατοίκους των πόλεων Εξάτμιση άμεση ή έμμεση

28 Δροσισμός επιτυγχάνεται και μέσω της εξάτμισης νερού, με τη χρήση επιφανειών νερού, πύργων δροσισμού ή και βλάστησης λόγω της εξατμισοδιαπνοής των φυτών Η χρήση του νερού Σε περιοχές με κλίμα ζεστό και ξηρό, όπου η σχετική υγρασία είναι χαμηλή, η εξάτμιση του νερού προκαλεί πτώση της θερμοκρασίας του αέρα και αύξηση της σχετικής υγρασίας. Σε κτήρια παραδοσιακά ο τρόπος φυσικού δροσισμού συνδύαζε την ροή του ζεστού αέρα επάνω από νησίδες νερού, πριν την είσοδό του να στο κτίριο (Σχήματα 4.30 και 4.31 ). Σήμερα, επανέρχεται στην αρχιτεκτονική η χρήση μικρών δεξαμενών νερού σε κατάλληλες θέσεις, έτσι ώστε ο ζεστός εξωτερικός αέρας που διέρχεται επάνω από το νερό να προκαλεί εξάτμιση, λόγω της απορροφούμενης θερμότητας από την επιφάνεια του νερού και, συνεπώς, να εισέρχεται πιο δροσερός μέσα στο κτίριο, δημιουργώντας συνθήκες ευχάριστης δροσιάς. Εάν μάλιστα συνδυαστεί με την κατασκευή ηλιακής καμινάδας, τότε η ροή του ζεστού αέρα επιταχύνεται και απομακρύνεται πιο γρήγορα (Σχήμα 4.32). nρ οστα σία... αnό θ;pμοίις αv~μοος Ημέρα σκίαση από ' μειιι:μέvη το υ ς όγωjς / Ι εισpο ή ταυ κτιρl~y / f θφμόrηrnς / α πrρ'pάφηση,θέρμότητσς +- 1 ~~ό ~ξόr# ι σ;, \ \. \' /., "Ι 1 '\ j:. 1 ;,f! :<.. / ~~~ / Νύχτα~ +-- (.\ /Ί ' l ' '' '' ' \! 1-+ ψ ύqι με μεταφορά θεpμό r ηrας μ ε α κπνοβολία ~ προς rον καθαρό ουρα'ιό / ~ ν υ χrε ρινός ~ αερ ι ο μός,, υγρό στοι>:είο ιιηαφορό θ~ρμότηrος μι ay-»yή προ ς 10 έlοφος υ~ό στοιχείο Σχήμα 20 Φυσική ψύξη κτηρίου μέσω εξάτμισης νερού την ημέρα και ακτινοβολία θερμότητας τη νύχτα "' 22 "'

29 Πτυχιακή Ε ργασία Φυσικός Δροσισμός, Φυσικό ς Αε ρισμό ς πρqό{ι σr ολιqμός npoς ~/ τοιις εnι.:ρστοu νης ο,γt μ <:ιuς Σχήμα 21 Δροσισμός με εξάτμιση από πύργο ψύξης, που ενδείκνυται για φυσικό δροσισμό σε ξηρά κλίματα Σχ1]μα 22 Φυσικός αερισμός μέσω εξάτμισης νερού και χρήση ηλιακής καμινάδας για την επιτάχυνση του αερισμού "' 2 3 "'

30 2.7.2 Η βλάστηση Η βλάστηση -δέντρα, θάμνοι, ακόμη και καλλωπιστικά φυτά- συμβάλλει στην απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ παράλληλα με τη διαδικασία της εξατμισοδιαπνοής μειώνει την θερμοκρασία του αέρα το καλοκαίρι. Η χρήση της βλάστησης στον εξωτερικό χώρο ρυθμίζει το μικροκλίμα του άμεσου περιβάλλοντος, μειώνοντας σημαντικά τις υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες. Η σύγχρονη αρχιτεκτονική, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των ανθρώπων, επιχειρεί να εισαγάγει την φύση και μέσα στα κτήρια. "' 24 "'

31 Φυσικός Δροσισμός, Φυσικός Αερισμός 3. Φυσικός Αερισμός Ο φυσικός αερισμός των εσωτερικών χώρων έχει άμεση επίδραση στην υγεία των ενοίκων, στη θερμική άνεση και στην αίσθηση ευεξίας. Διευκολύνει την ανταλλαγή θερμότητας του ανθρώπινου σώματος με το περιβάλλον και παράλληλα συμβάλλει στη φυσική ψύξη των δομικών στοιχείων της κατασκευής. Οι παράμετροι που επηρεάζουν τις κτηρίων είναι : συνθήκες φυσικού αερισμού στο εσωτερικό των Η κατεύθυνση των δροσερών ανέμων στην περιοχή, Οι κατασκευαστικές ρυθμίσεις στο κέλυφος του κτηρίου, Η θέση και το μέγεθος των ανοιγμάτων. 3.1 Η κίνηση του αέρα μέσα στο κτίριο Οι πνέοντες δροσεροί άνεμοι το καλοκαίρι την ημέρα είναι οι θαλάσσιες αύρεςμελτέμια, τα οποία έχουν συνήθως νοτιανατολική ή βορεινή κατεύθυνση (εξαρτάται βεβαίως από το ανάγλυφο του περιβάλλοντος χώρου). Το βράδυ, η δροσερή απόγειος αύρα προέρχεται από τη στεριά, λόγω της ταχύτερης ψύξης του εδάφους. Για τη διείσδυση των δροσερών ανέμων μέσα στο κτίριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εφόσον είναι εφικτό, κατάλληλη διάταξη βλάστησης στον εξωτερικό χώρο (Σχήμα 4.16). Η τοποθέτηση δέντρων ή θάμνων σε κατάλληλη απόσταση από το κτίριο διευκολύνει ή όχι τη διέλευση του δροσερού ανέμου μέσα στο κτίριο (Σχήμα 4.17). Η ένταξη προεξοχών σε κατάλληλη θέση στο ίδιο το κτίριο μπορεί να βοηθήσει στον φυσικό αερισμό του εσωτερικού χώρου (Σχήμα 4.18).

32 Δι nχ ~.τι~ 11 1J ι1 3 ~ [.1 1 \:' ι ' ι ς ι~ ι :. ρο ς Σχήμα 23 Η βλάστηση διευκολύνει τη διε[σδυση ή εκτροπή του ανέμου από το κτίριο α. Δέ ντρο σε απόσ1t1ση 1, Sm από το κ"riριο β. Δiντρο σε απόσrοση 6,0m απόίό κ"ήριο Θάμ νοι σε απόσταση 9,Οπ1 από ΊΌ Κl'iρ ο,.. γ. Δέ ιτpο σ ε οπόσ ruση 3,0m από ΊΌ κ"riριο 6, Δ έ vτρο σε απ όσrοση 6, 0111 από το κliριο (yω v lo) Θάμ νοι σε απόσmση 3,0m από το Κl'iριο Σχήμα 24 Η θέση των δέντρων ή/και θάμνων καθορίζει την κατεύθυνση του δροσερού Ανέμου

33 Φυσικός Δροσισμός, Φυσικός Α ε ρισμός Υ -'!! ΛΟΤΗΙ! ΠΙΕ2: Η ΤΟΥ ΛFΓΛ Λ 1112.Τ Ε JJ /Ι. ΚΑΤΕΥΘΥΝf] ΤΟί\1 ΛΠ}Λ l J μω: ΊΟΔΕΞ Ι Μr::ροrιοΥ ΔΩ/\,fΛΤfΟΥ Σχήμα 25 Ο ρόλος των εξωτερικών στοιχείων στον αερισμό του εσωτερικού χώρου 3.2 Κατασκευαστικές ρυθμίσεις στο κέλυφος του κτηρίου Η διασφάλιση φυσικού αερισμού στον εσωτερικό χώρο μπορεί να πραγματοποιηθεί και με κατασκευές ενταγμένες στο κέλυφος του κτηρίου Η ηλιακή καμινάδα Η ηλιακή καμινάδα αποτελεί αποτελεσματική τεχνική για το φυσικό αερισμό και την απομάκρυνση της υγρασίας από τον εσωτερικό χώρο. Η συνηθισμένη κατασκευή είναι μια προεξέχουσα από το κέλυφος του κτηρίου κατασκευή (Σχήμα 4.19 και Εικόνα 4.1 ), της οποίας η μια πλευρά, νότια, ανατολική ή δυτική είναι γυάλινη με περσίδες στο άνω μέρος. Μπορεί επίσης να είναι μία ορθογωνική διατομή, προσαρτημένη στην εξωτερική πλευρά του τοίχου, που συνδέεται με τον εσωτερικό χώρο με άνοιγμα/θυρίδα. Στο ανώτατο σημείο της καμινάδας τοποθετείται θυρίδα αερισμού προς το εξωτερικό περιβάλλον, επιτρέποντας τη συνεχή κίνηση του αέρα. Ανάλογα με τη λειτουργία της, για νυκτερινό ή ημερήσιο αερισμό, επιλέγεται ελαφροβαρής ή με μεγάλη θερμική μάζα κατασκευή, αντίστοιχα. Η εξωτερική πλευρά της ηλιακής καμινάδας μπορεί να έχει θερμική μάζα απευθείας εκτεθειμένη στον ήλιο, θερμική μάζα καλυμμένη με γυάλινη εξωτερική επιφάνεια, γυάλινη εξωτερική επιφάνεια και θερμική μάζα στην εσωτερική παρειά της καμινάδας ή κάποια ελαφροβαρή κατασκευή, ή μεταλλική επιφάνεια, κ.ά. Οι μεγαλύτερες αποδόσεις της ηλιακής καμινάδας παρατηρούνται για νότιο ή νοτιοδυτικό προσανατολισμό, με βέλτιστο προσανατολισμό τον τελευταίο. Για ημερήσιο αερισμό, ο ήλιος ζεσταίνει τον αέρα που βρίσκεται μέσα στην καμινάδα, ο οποίος γίνεται ελαφρύτερος και απομακρύνεται προς τα πάνω, ενώ ψυχρότερος αέρας από κάτω τον αντικαθιστά. Για απογευματινό - νυκτερινό αερισμό, η ηλιακή καμινάδα παραμένει κλειστή κατά τη διάρκεια της ημέρας και αποθηκεύει θερμότητα στη θερμική της μάζα, η οποία αποδίδεται στον αέρα όταν αρχίζει ο αερισμός και ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφηκε προηγουμένως. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται με αποτέλεσμα τη διαρκή ανανέωση του εσωτερικού αέρα και το,.., 2 7,..,

34 Φυσικός Δροσισμός, Φυσικός Αερισμός φυσικό δροσισμό του χώρου. Η εφαρμογή της είναι απολύτως κατάλληλη, όταν μάλιστα αποτελεί και μορφολογικό στοιχείο του οικισμού ή του κτηρίου. Περσίδες... Υαλοπίνακας ,+---- Λαμαρίνα επικάλυψης Λαμαρίνα μαύρη Θερμομόνωση Σχήμα 26 Ενδεικτική τομή ηλιακής καμινάδας Ο συνδυασμός ηλιακή καμινάδας και γεωθερμικής εγκατάστασης μας οδηγεί σε πολλαπλά οφέλη. Η ηλιακή καμινάδα απομακρύνει τον θερμό αέρα λόγω της μικρότερης πυκνότητας αλλά παράλληλα συνδράμει στην άντληση αέρα χαμηλότερης θερμοκρασίας. Η γεωθερμική εγκατάσταση ψύχει τον εισερχόμενο αέρα λόγω της χαμηλότερης θερμοκρασίας του υπεδάφους. Σχήμα 27 Η ηλιακή καμινάδα αντλεί αέρα από γεοθερμική πηγή με αποτέλεσμα την παθητική ψυξη Στο Μάλι της Αφρικής συναντάμε έναν πολύ ενδιαφέρον συνδιασμό ηλιακής καμινάδας και πύργου ψύξης. Ο πύργος ψύξης ψύχει τον αέρα μέσω εξάτμισης του νερού στη κορυφή του. Ο αέρας λόγω μεγαλύτερης πυκνότητας εισέρχεται στο σπίτι

35 και ψύχει το εσωτερικό. Η ηλιακή καμινάδα πάλι έχει διττό ρόλο. Συνδράμμει τόσο στην είσοδο του ψυχρού αέρα αλλά και στην απόρριψη του ζεστού αέρα από το κτίριο. ~---- HotAir -- Eνaporatlve Cooling Pads! Oνe rh angs Day l ~h1"1g.- Trombe Wall... He~tlng Sonrce: NREL and J\""PS dπ1v; ίngs. Σχήμα 28 Συνδιασμός ηλιακής καμινάδας με καμινάδα ψύξης. Ο αέρας στην είσοδο της καμινάδας ψύξης ψύχεται μέσω εξάτμισης του νερού και διοχετεύεται στο εσωτερικό του κτιρίου λόγω μικρότερης πυκνότητας.

36 Εικόνα 2 Ηλιακές καμινάδες στο Building Research Establishment, Watford, United Kingdom (Feilden Clegg Architects, 1996) Η καμινάδα αερισμού Η καμινάδα αερισμού είναι μία μέθοδος που συναντάται συχνά στην Περσική αρχιτεκτονική. Η λειτουργία της βασίζεται σε αεροδυναμικά φαινόμενα και στην διαφορά πυκνότητας του αέρα σε διαφορετικές θερμοκρασίες. Οι καμινάδες αυτές έχουν συνήθως 1, 4 ή 8 ανοίγματα. Ο αέρας διοχετεύεται στο εσωτερικό μέσω ενός ανοίγματος κατεύθυνσης και οδηγείται στο εξωτερικό του κτηρίου φυσικού ελκυσμού αλλά και ανοιγματών που δημιουργούν υποπίεση στο εξωτερικό τους. Αυτό συμβαίνει καθώς θα μπορούσαμε να πούμε πως τα ανοίγματα αυτά λειτουργούν σαν αεροτομές στην διεύθυνση του αέρα. "' 3 ο "'

37 PREVAILING WIND AIR DRAWN ου τ ΟΝ LEEWARD SIDE J AIR DRAWN DOWN ΙΝΤΟ ΙNTERIOR OF HOUSE DUST DEPOSITED Σχήμα 29 Συνήθης σχεδιασμός κτηρίου στην Περσική/Αραβική Αρχιτεκτονική Η υβριδική καμινάδα αερισμού αποτελεί τεχνική βασιζόμενη στην εξαναγκασμένη κίνηση του αέρα, με την λειτουργία μικρού ανεμιστήρα στην κορυφή, στο άνοιγμα της καμινάδας (Σχήμα 4.20). Η καμινάδα αερισμού λειτουργεί αποτελεσματικά και με τον άνεμο, αρκεί να έχει τον κατάλληλο προσανατολισμό (Εικόνα 4.2). Ανεμιστήρας Σωλήνες. - - Θερμομόνωση Περσίδες Σχήμα 30 Ενδεικτική μορφή καμινάδας αερισμού

38 Φυσικός Δ ροσισμό ς, Φυσικό ς Αερισμό ς Εικόνα 3 ΙΟΝΙCΑ, Κτίριο Γραφείων στο Cambridge - καμινάδ ες αερισμού (Αρχιτ: R Partnership, 1994) Η διπλή επιδερμίδα Η διπλή επιδερμίδα (ή διπλό κέλυφος) αποτελεί μια νέα τεχνική, η οποία εφαρμόζεται σε κτήρια κατασκευασμένα από γυαλί. Χρησιμοποιείται είτε για την ανανέωση του εσωτερικού αέρα είτε για την απαγωγή της θερμότητας από το εσωτερικό του κτηρίου (Σχήμα 4.21 ). Η διπλή επιδερμίδα αποτελείται από δύο γυάλινες επιφάνειες με ενδιάμεσο κενό, στο οποίο κινείται αέρας. Η λειτουργία της βασίζεται στο φαινόμενο Venturi, όπως και η ηλιακή καμινάδα. Για την ενεργειακή απόδοση του συστήματος είναι αναγκαία η ύπαρξη θυρίδων στην βάση του ανοίγματος για την είσοδο φρέσκου αέρα και στην κορυφή του για την απαγωγή του ζεστού αέρα. Πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την σκίαση του εσωτερικού χώρου, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα θάμβωσης ή απευθείας πρόσπτωσης του ήλιου σε επιφάνειες που χρησιμοποιούνται από τους εργαζόμενους (κτήρια γραφείων). Προς τούτο επιβάλλεται η πρόβλεψη σκιάστρων/περσίδων στο κενό, ανάμεσα στις δυο γυάλινες επιφάνειες, σε επαφή με την εσωτερική παρειά του γυαλιού.

39 Σχήμα 31 Φυσική κυκλοφορία του αέρα -θερμού, δροσερού- στο ενδιάμεσο κενό τ11ς διπλής Επιδερμίδας Εικόνα 4 Κτίριο γραφείων με διπλό κέλυφος στη Λυών και λεπτομέρειά του. Αρχιτέκτονας: Renzo t iano Αεριζόμενο κέλυφος "' 3 3 "'

40 Πρόκειται για κατασκευή διπλού κελύφους, είτε στο δώμα είτε στους εξωτερικούς τοίχους του κτηρίου με ενδιάμεσο κενό, μέσα στο οποίο κυκλοφορεί εξωτερικός αέρας. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το αεριζόμενο κέλυφος συμβάλλει στη μείωση της θερμικής επιβάρυνσης της πλάκας της οροφής ή του τοίχου από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Το αεριζόμενο κέλυφος μπορεί να συνεισφέρει και στην αυξημένη θερμική προστασία του κτηρίου κατά τους χειμερινούς μήνες, γιατί περιορίζονται οι θερμικές απώλειες προς το εξωτερικό περιβάλλον. Ως προς την κατασκευή του αεριζόμενου δώματος απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην τοποθέτηση της θερμομόνωσης, η οποία πρέπει να βρίσκεται σε επαφή με την πλάκα του οπλισμένου σκυροδέματος (Σχήμα 4.22). Το κενό, στο οποίο κυκλοφορεί ο αέρας, δημιουργείται επάνω από τη θερμομόνωση και ακολουθούν οι στρώσεις στεγάνωσης., Στρa ντζο ριστή λο μο ρίνα Εnικόλuψη Ελοφροσκυρόδεμο Θερμομόνωση.--~~~~ Διάκενο Πλήνθος Ωnλισμένο σκυρόδεμα Σχήμα 32 Τομή σε αεριζόμενο δώμα 3.3 Η θέση και το μέγεθος των ανοιγμάτων Η θέση και το μέγεθος των ανοιγμάτων του κτηρίου, σε σχέση με την κατεύθυνση του δροσερού ανέμου, αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τη διασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού στον εσωτερικό χώρο. Ως γενική κατεύθυνση ισχύει η τοποθέτηση ανοιγμάτων σε περισσότερους από έναν τοίχους και μάλιστα αντιμέτωπους, έτσι ώστε να δημιουργείται αερισμός σε όλο τον χώρο. Ο τύπος αυτός αερισμού χαρακτηρίζεται ως διαμπερής. Καλύτερες συνθήκες αερισμού επιτυγχάνονται όταν η ροή του αέρα ακολουθεί κίνηση μεταβαλλόμενη μέσα στο χώρο, γιατί έτσι έχουμε πιο ομοιόμορφη διανομή της ταχύτητας του αέρα και φυσικό δροσισμό σε όλους τους χώρους διαβίωσης (Σχήμα 4.23). Το μέγεθος των ανοιγμάτων εισόδου και εξόδου πρέπει να είναι περίπου το ίδιο, αρκεί η θέση τους στην τομή του κτηρίου να μη βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο. Δηλαδή, "' 34 "'

41 όταν το άνοιγμα εισόδου είναι χαμηλά, το άνοιγμα εξόδου πρέπει να είναι σχετικά ψηλά (Σχήμα 4.24) ή το αντίστροφο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται δροσιά στο επίπεδο ζωής. Στην περίπτωση αερισμού του κτηρίου μέσω αιθρίου ή μέσω υπερυψωμένου χώρου στο εσωτερικό του, τότε η μορφή του αερισμού χαρακτηρίζεται ως ανοδική (Σχήμα 4.25). Θ Θ "5. 1 Η φ \Ι'.\ <)\1,~~ '11 \. υ Ι ' \ ' \ '1\ ι. i. \ι'ιο\ιιιη ::. ο I Ι\'γ,,, \Η.. \ 'l tu,-t)ι'"' )Ι. 1'11 ~ 11 t 1 \I'\,\\ J'1.J \ 1'-11 Ι J\lofo\,\ \ \ 1 I Λ \\ :! ΙΙ ~, ι ι ι ΙΙ ~. Ιl λ Ι ' 1 1 ~. \ 1 1'.\ Ι 1 ΛΛΛΑΓ Η ΚΛΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡ[Χ Ε Ι ΜΕΓ ΑΛ ΥΤΕΡΗ ΚΛ Λ ΥΨJΙ ΑΛΛΛ Μ ΕΙΩΝ Εl ΤΗΝ ΊΆΧ ΥΤΗΤΑ ΊΌΥ ΑΕΡΑ Σχήμα 33 Η διάταξη των ανοιγμάτων και η ροή του αέρα στο εσωτερικό του κτηρίου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Νίκης 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Επιβλέπων Καθηγητής) ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ (Συνεπιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗ ΦΛΩΡΟΥ Α.Μ.:38739 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Φ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ,2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΕΝΟΤΗΤΑ: ΗΛΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΤΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΒΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βιοκλιματική Ξενοδοχειακή Μονάδα με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Περιοχή Καλαμάκι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Η υπερθέρμανση του πλανήτη μας, απαιτεί τη λήψη δραστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή μελέτη και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. - Πτέρυγες Α, Ε, Η, Η1

Ενεργειακή μελέτη και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. - Πτέρυγες Α, Ε, Η, Η1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ενεργειακή μελέτη και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔΡΥ Μ Α Κ Α ΒΑ Λ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές και πλεονεκτήματα ενός βιοκλιματικού σπιτιού

Βασικές αρχές και πλεονεκτήματα ενός βιοκλιματικού σπιτιού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές αρχές και πλεονεκτήματα ενός βιοκλιματικού σπιτιού ΟΝΟΜΑ : ΝΙΟΤΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Μ.: 4247 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΑΡΤΕΜΗ ΣΠΑΝΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ (8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 5000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Διπλωματική εργασία «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 5000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επίδραση Τοίχου TROMBE στην Ενεργειακή Επίδοση του Κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤHN KATOIKIA. Ε.Μ.Π Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΙΑΛΕΞΗ. Ανεμοδουρά Ναταλία Χριστακοπούλου Ρουμπίνη

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤHN KATOIKIA. Ε.Μ.Π Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΙΑΛΕΞΗ. Ανεμοδουρά Ναταλία Χριστακοπούλου Ρουμπίνη Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤHN KATOIKIA Ε.Μ.Π Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΙΑΛΕΞΗ Μάρτιος 2008 Ανεμοδουρά Ναταλία Χριστακοπούλου Ρουμπίνη Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Ευ. Ευαγγελινός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΛΕΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012 Φυσικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...6 1. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΟΙΚΙΑ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΟΙΚΙΑ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Επιβλέπων καθηγητής: Γαβριηλίδης Σάββας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα:

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση για την Ενέργεια και τις Μεταφορές ΚΑΠΕ, Πικέρµι, Σεπτέµβριος 2 Επιµέλεια σύνταξη κειµένων: Ευγενία Α. Λάζαρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισμός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΛΕΞΗ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Φως: ορισμοί Από το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, το ανθρώπινο μάτι αντιλαμβάνεται ένα μικρό τμήμα (Σχήμα 2.1). Σχήμα 1.1: Το φωτεινό φάσμα Κάθε άνθρωπος διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομος ενεργειακά σχεδιασμός οικίας-ξενώνα στη Μάνη

Αυτόνομος ενεργειακά σχεδιασμός οικίας-ξενώνα στη Μάνη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Αυτόνομος ενεργειακά σχεδιασμός οικίας-ξενώνα στη Μάνη ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σταματίνα-Ιωάννα A.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. 1.0 Στόχοι. 2.0 Χρήση κτιρίου

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. 1.0 Στόχοι. 2.0 Χρήση κτιρίου ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.0 Στόχοι Ανεξάρτητα από τη χρήση του κτιρίου, μπορούμε να θεωρήσουμε ως γενικούς επιθυμητούς στόχους: λειτουργικότητα προστασία του κτιρίου από δυσμενείς εξωτερικούς παράγοντες ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!!

Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!! Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!! Η σπατάλη ενέργειας γίνεται με τις διάφορες δραστηριότητες που ασχολούμαστε καθημερινά στο σπίτι. Οι ξεχασμένες μπρίζες σε κατάσταση ON, οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Ιανουάριος 2008 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 20 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 20 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 20 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ Δ. ΑΝΝΑ Α.Μ.: 36379 Επιβλέπων Καθηγήτρια: Γεωργακοπούλου Φωτεινή Αθήνα, Μάιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 3 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ Πάτρας τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Έρευνα - επιμέλεια: Στεφανίδης Αλέξανδρος Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Κλειώ Ν. Αξαρλή Αρχιτέκτονας Α.Π.Θ., MsocSci B ham, Δρ. Α.Π.Θ. αναπληρώτρια καθηγήτρια Εργαστήριο Οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα