0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,01 0, , ,26 25.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25."

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόµενος Εγκεκριµµένος Προηγ. Χρήσης Χρήσης 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ , , ,77 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ , ΘΕΣΕΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός , µισθός,δωρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΛΠ , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ , ΑΠΟ ΟΧΑΙ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ , ΑΜΟΙΒΗ Ι ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΥ Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66) , , , ,01

2 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑ ΚΥ (ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΕΤΟΥΣ %) ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ απάνεςεισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων ΑΠΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Ν.2527/97 ΑΡ.13 ΠΑΡ. 2) ΚΛΠ , , , απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και , συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ , ΣΥΝΕ ΡΙΑ,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΛΠ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ , ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ , ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ Αµοιβές µεταφραστών ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ Αµοιβές δικαστικών επιµελητών , ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ , Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαµτία ΤΕΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Ο ΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ) ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ , Εξοδα παραστασεως ηµάρχου ή προέδρου κοινότητας,αντιδηµάρχου και προέδρου.σ(άρθρο 173) ,

3 ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ , ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΩΝ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ , ΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών ,04 Συµβούλων (αρθρο 175 ΚΚ) ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ 50 ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ.Σ. ΚΑΙ Ο.Ε , ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 50 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και 50 επιτροπές ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 50 ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΟ Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ , ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την , είσπραξη τελών και φόρων ΙΚΑΙΩΜΑ.Ε.Η , ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ , ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76& ΚΕ Ε) ΕΞΟ Α ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , Ταχυδροµικά τέλη ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη , εσωτερικού ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ, , ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κινητή Τηλεφωνία , ΤΕΛΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ , Λοιπές Επικοινωνίες 30 20

4 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ COURIER) ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού και σκευών και λοιπού εξοπλισµού ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ , ΦΟΡΟΙ , Λοιποί φόροι , ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ , ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ Λοιποί φόροι και τέλη ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α , , Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α , ΤΑΞΙ ΙΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση , µετακινούµενων αιρετών Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ , ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΞΟ Α ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ,10 50 ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση , µετακινούµενων υπαλλήλων Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ , ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΟ Α ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ , ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΕΞΟ Α ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

5 ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟ Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) , Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής , δραστηριοτήτων του ήµου ΕΞΟ Α ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ , ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΠΑΝΩ απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΩΡΑ Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων , ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΕΠΑΘΛΑ 50 99, ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ,01 ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ , , Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΞΕΙΣ ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων , ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ, ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΚΛΠ , απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών , , εορτών ΕΠΙ ΕΙΞΕΙΣ, ΕΞΙΩΣΕΙΣ, ΕΟΡΤΕΣ ΚΑΙ , ΛΟΙΠΑ ΘΕΑΜΑΤΑ ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΝ/ΝΟ , , ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (2013)

6 Έξοδα αδελφοποιήσεων ΕΞΟ Α Α ΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ 2.676, Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ, ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ Συνδροµές internet 676, ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ INTERNET 676, Λοιπές συνδροµές ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ , Έξοδα δηµισίευσης οικονοµικών καταστάσεων ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ηµοσίευση προκηρύξεων , ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ , Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων , ΕΞΟ Α ΛΟΠΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ , ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ , ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης , δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ , ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ , , ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ , , ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) Τόκοι δανείων εσωτερικού , ,

7 ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , , Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ , ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΑΝΕΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ , ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 3.436,65 150, ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ 2.636,65 50 ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ Προµήθεια βιβλίων κ.λ.π Προµήθεια βιβλίων κλπ Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 1.636, Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 1.636, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ- ΩΡΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ , , , , , ,27

8 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ 5.084, ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ , , ,15 Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ , , ,12 Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Επιχορήγηση ηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ. ΚΙΤΣΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΠ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , Εισοφρά υπέρ συνδέσµων , , , ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΠΑΥ (ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ) ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΣ ΚΝΑ (6% ΕΠΙ ΤΩΝ , , ,02 ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 2011) ΟΣΗ ΤΟΥ 2011 ΕΣ ΚΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΤΟ Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές , ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ , ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΕ ΚΕ 15% ΤΑΠ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Προαιρετικές εισφορές ΝΠ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες

9 ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΦΤΩΧΩΝ Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ (ΜΕΧΡΙ 1,5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ) Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ (1,5% ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ) Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΞΙΚΟΕΞΑΡΤΗΣΗΣ" (ΚΕΠΧΕΟ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΡΑΣΗ ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ , ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ , ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΒΑΡΙΑΣ ,00 ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΠΙ ΟΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, ,00 ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΑΙΜΟΡΡΟΦΥΛΙΑ, AIDS ΕΠΙ ΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ,00 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ/ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ/ΑΚΡΩ ΕΠΙ ΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ , ΕΠΙ ΟΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ, ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ, ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ , ,00

10 ΕΠΙ ΟΜΑ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ , ΕΠΙ ΟΜΑ ΣΕ ΚΩΦΑΛΑΛΑ ΑΤΟΜΑ , ΕΠΙ ΟΜΑ ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ 8.364, ΕΠΙ ΟΜΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ , ΕΠΙ ΟΜΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 2.113, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α , ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ , ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Εγγυήσεις ηµοσίων οργανισµών ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Λοιπές εγγυήσεις , ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α , Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις , Χρήσης ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ , ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α ΑΠΟ ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΗΣΤΕΙΕΣ, κ.λ.π.) Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων Χρήσης ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Τόκοι υπερηµερίας χρήσης , ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ , , ,03 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός , µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ,

11 Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για , , ,16 εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ , ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ , ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ , ,16 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ , , ,55 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός , µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για , , ,55 εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΥΠΑΛ. ΑΟΡΙΣΤΟΥ , ΕΠΙ ΟΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι ΑΧ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ) ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση ηµοσίου ικαίου , , ,

12 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΥ ΚΥ , ΙΚΑ ΚΛΠ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση , , αορίστου χρόνου ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΙΚΑ , , Λοιπές εργοδοτικές ειφορές , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑ ΚΥ , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α , ,57 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και , ,57 ένστολου προσωπικού) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (συν/νο) , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (2013) Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο Ν.118/81) ΕΞΟ Α ΚΗ ΕΙΑΣ ΑΠΟΒΙΟΥΝΤΩΝ 3.00 ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ , ,00 ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου , , ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ (Ν. 2753/99) ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ , ,

13 ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ 5.00 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων , ακινήτων ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ , Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού και σκευών και λοιπού εξοπλισµού ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΑΠΕΤΑ, ΣΚΟΥΠΕΣ, ΚΛΠ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , Ασφάλιστρα ακινήτων , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΣΥΝ/ΝΟ , , ,50

14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ , , Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 3.50 ΜΕΣΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΨΥΚΤΗ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ , ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ , ΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ , ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ (ΠΟΕ) Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού , ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ , ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) , , Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π , Υ ΡΕΥΣΗ , Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό η , φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ , απάνες καθαρισµού γραφείων 50

15 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΑΛΙΩΝ, ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΚΛΠ ΕΙ ΩΝ (2013) ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ Υ ΡΕΥΣΗ, , ΑΡ ΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΗΜ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΝ/ΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΑΛΙΩΝ, ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΚΛΠ ΕΙ ΩΝ(ΣΥΝ/ΝΟ) ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ , ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ , ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ , ΦΟΡΟΙ , Λοιποί φόροι , ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ , ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών αυτοκινήτων ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α , ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων 6.15 (καύσιµα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒ ΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Μεταφορές εν γένει 50 50

16 ΠΑΡΟΧΗ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΛΗΤΗΡΩΝ (ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ) ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟ Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) , Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής , δραστηριοτήτων του ήµου ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ , ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ , Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και , ηλεκτρονικά µέσα ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ, ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ, , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ Συνδροµές internet , ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ INTERNET , ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Έξοδα δηµισίευσης οικονοµικών καταστάσεων ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΛΠ) ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ , ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ , , ,76 ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ Προµήθεια βιβλίων κ.λ.π , ,

17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ 7.987, ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ 7.987,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΝ/ΝΟ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ (2013) Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΣΥΝ/ΝΟ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (2013) Προµήθεια αντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , , , , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΗΣΕΩΝ (ΤΟΝΕΡ ΚΛΠ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΑΞ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΗΣΕΩΝ(ΤΟΝΕΡ ΚΛΠ)(2013) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΚΑΙ , ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΗΧ/ΣΗΣ(ΣΥΝ/ΝΟ) , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2.00 ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ,25 (ΧΑΡΤΙ) (ΣΥΝ/ΝΟ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 1.00 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ (2013) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΧΑΡΤΙ) (2013) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ , ΤΟΝΕΡ Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου , , ,45

18 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2.00 (2013) ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ , , ,45 (ΣΥΝ/ΝΟ) Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΗΣΕΙΣ ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , , Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ,14 ευπρεπισµού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ,14 (ΣΥΝ/ΝΟ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (2013) Προµήθεια λοιπών ειδών υγειεινής και 3.991, ,49 καθαριότητας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ,49 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝ/ΝΟ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΚΩΝ 1.991,37 (ΣΥΝ/ΝΟ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ 1.50 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (2013) ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση ,83 µεταφορικών µέσων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ,83 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , , , ,00 50

19 Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και 50 σχεδιάσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ & 50 ΣΧΕ ΙΑΣΕΩΝ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ , ,00 ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ,18 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού , ,00 εξοπλισµού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΡΑΦΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ & , ,00 ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ(ΣΥΝ/ΝΟ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ,00 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ & 2.00 ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (2013) ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Υλικά Φαρµακείου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (ΣΥΝ/ΝΟ) 50 15

20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ 50 ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (2013) ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ , Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωτογραφήσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α , Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις ,62 Χρήσης ΚΑΤΑΒΟΛΗ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ,62 ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ , , ,70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , , , Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ 2.00 ΑΠΟΘΗΚΩΝ Έπιπλα Σκεύη , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΚΑΙ BLACK OUT ΗΜΟΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ , ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ FAX ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΣΑΡΩΤΗ ,

21 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά , ,70 συγκροτήµατα και λογισµικά ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ANTIVIRUS ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Υ (HARDWARE) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ SERVER , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ,70 (ΣΥΝ/ΝΟ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ UPS , Λοιπός εξοπλισµός , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 4.120, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός , , µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ,

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 253 ΚΚ) 20.000,00 20.000,00 17.272,79 3.859,66 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 2537/09-03-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το 4/2015 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Υπηρεσίες 3. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπόλοιπου πιστώσεων έτους 2011»

Οικονομικές Υπηρεσίες 3. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπόλοιπου πιστώσεων έτους 2011» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 19.07.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 459 ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8-10241 AΘΗΝΑ Πληροφορίες: Καραμήτρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισµού έτους 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΦ8ΟΡΥΑ-4ΗΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 1/2013 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 1/2013 Στην Κοζάνη σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015 ΘΕΜΑ 1 ο : «1 η Τροποποίηση Προϋπολογισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικ. έτους 2015». Την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα 2011 2014 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Δεκέμβριος 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΟΝΙΑΡΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ( Κ.Ι.Ε.Κ.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΡΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71365/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71365/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71365/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 52 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 18.12.2014 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ -Η διαδοχική σειρά των εργασιών τέλους χρήσεως ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Α.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Α.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Α..Δ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Α.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Α.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Α..Δ. 194 catering (τροφοδοσίας) συνεστιάσεων - εκδηλώσεων σε επαγγελματικούς χώρους 56.21.19.01 catering (τροφοδοσίας) συνεστιάσεων - εκδηλώσεων σε ιδιωτικές οικίες 56.21.11.01 cd, μετατροπής και διόρθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2013 ΘΕΜΑ: «Αίτηση χρηματοδότησης της ΚΕΔΩ προς το Δήμο Ωρωπού για το έτος 2013» Στον Ωρωπό,

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη 27η (Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2013.)

Πράξη 27η (Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2013.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 27 η Ιθάκη, σήμερα 4 Μαρτίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 περιεχόμενα ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 Διοικητικές παρεμβάσεις... 09 Α. Οργάνωση διοικητικών υποδομών - Εκσυγχρονισμός οργάνωσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη, 30/01/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012 Συνοπτική Απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης των τριών Δήμων που συνενώθηκαν: α)άμεσες Απαιτητές Υποχρεώσεις: 2.743.289,09, β) Βραχυχρόνιες Μακροπρόθεσμες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128 Ενότητα 1: «Στρατηγικόςς Σχεδιασμός» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014» ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ιούλιος 2012 Σελίδα 1 από 128 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα 30/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ:2/98927/0020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα