Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών /Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών /Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής"

Transcript

1 Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών /Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής - Μάστερ (MSc) στην Ηλεκτρολογική Μηχανική - Μάστερ (MSc) στη Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά τα οποία αφορούν τα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα ενώ στο δεύτερο και τρίτο μέρος αναλύονται ξεχωριστά τα ειδικά χαρακτηριστικά που αφορούν το κάθε πρόγραμμα. Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α.1 Εισαγωγή Η απόκτηση των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών προϋποθέτει την παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων και στη συνέχεια την επιλογή από τον φοιτητή ενός εκ των παρακάτω δύο εναλλακτικών τρόπων ολοκλήρωσης του προγράμματος: α) την εκπόνηση Διατριβής Μάστερ και β) χωρίς την εκπόνηση Διατριβής Μάστερ αλλά με παρακολούθηση τεσσάρων (4) επιπλέον μαθημάτων. Με την πρώτη επιλογή οι φοιτητές θα μπορούν να εμβαθύνουν ερευνητικά και επιστημονικά σε τομείς τεχνολογικής αιχμής υπό την επίβλεψη ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος, ενώ με τη δεύτερη θα έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν περαιτέρω τις γνώσεις τους σε εξειδικευμένες επιστημονικές περιοχές. Οι απόφοιτοι των δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν άριστα στις σύγχρονες τεχνολογικές προκλήσεις, είτε αυτές θα αφορούν κάποιο εργασιακό και επαγγελματικό περιβάλλον, είτε τη συνέχιση των σπουδών τους σε διδακτορικό επίπεδο. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα απευθύνονται σε απόφοιτους αναγνωρισμένων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης οι οποίοι προέρχονται από τις Επιστήμες της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, της Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, ή από άλλους συναφείς κλάδους.

2 Α.2 Στόχοι Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Οι βασικοί στόχοι των δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι: 1. Η συνέχιση των σπουδών των αποφοίτων σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επιπέδου Διδακτορικού καθώς επίσης και η ενεργή εμπλοκή τους σε αυτοδύναμη έρευνα. 2. Η ανάπτυξη και εμπέδωση σε ανώτατο επίπεδο των θεμελιωδών εννοιών και γνώσεων σε βασικά θέματα του κάθε κλάδου. 3. Η ανάπτυξη της ικανότητας των αποφοίτων για διεξαγωγή ανεξάρτητης επιστημονικής έρευνας ανωτάτου επιπέδου. 4. Η ανάπτυξη της ικανότητας συγγραφής και δημοσίευσης εργασιών και ερευνητικού έργου. 5. Η διασφάλιση της δυνατότητας των φοιτητών για περαιτέρω διεύρυνση των γνώσεων τους σε επιμέρους προχωρημένα θέματα του κάθε κλάδου. 6. Η ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης και κατάρτισης των αποφοίτων με απώτερο στόχο τη διάκρισή τους σε τομείς του εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο θα δραστηριοποιηθούν. Α.3 Διάρκεια Προγραμμάτων και Φοίτηση Τα μεταπτυχιακά προγράμματα είναι διακριτά μεταξύ τους και προσφέρονται σε πλήρη ή μερική φοίτηση. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα περιορισμένης επιλογής. Για την απόκτηση των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 90 ECTS η οποία μπορεί να διασφαλιστεί με την επιλογή από τον φοιτητή ενός εκ των ακόλουθων δύο εναλλακτικών τρόπων: α) Με εκπόνηση Διατριβής Μάστερ : Ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς oκτώ (8) μαθήματα του προγράμματος σπουδών τα οποία λαμβάνουν 60 ECTS και θα πρέπει επίσης να εκπονήσει Διατριβή Μάστερ η οποία λαμβάνει 30 ECTS. Στην πλήρη φοίτηση τα προγράμματα ολοκληρώνονται το ελάχιστο σε δεκατρείς (13) μήνες στους οποίους περιλαμβάνονται δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και η θερινή περίοδος η οποία ορίζεται ως οι μήνες Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος. Στη μερική φοίτηση τα προγράμματα ολοκληρώνονται το μέγιστο σε εικοσιπέντε (25) μήνες οι οποίοι περιλαμβάνουν τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα και τις δύο θερινές περιόδους που ακολουθούν τα εαρινά εξάμηνα. β) Χωρίς εκπόνηση Διατριβής Μάστερ: Ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς συνολικά δώδεκα (12) μαθήματα. Συγκεκριμένα, πέρα από την ολοκλήρωση των οκτώ (8) μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και τα οποία λαμβάνουν 60 ECTS, ο φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει τέσσερα (4) επιπλέον μαθήματα, τα οποία λαμβάνουν 30 ECTS. Στην πλήρη φοίτηση τα προγράμματα ολοκληρώνονται το ελάχιστο σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και στη μερική φοίτηση τα προγράμματα ολοκληρώνονται το μέγιστο σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 2

3 Β. ΜΑΣΤΕΡ (MSc) ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Το πρόγραμμα Μάστερ αποσκοπεί στην υψηλού επιπέδου επιμόρφωση των φοιτητών σε προχωρημένα θέματα της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε σύγχρονα θέματα τεχνολογικής αιχμής. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της βιομηχανίας και της αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο και να προσφέρει στον φοιτητή όλα τα εφόδια για πρωτότυπη έρευνα και συνεισφορά στον τομέα της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε προηγμένα θέματα όπως: Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας, Συστήματα Αποφάσεων, Ελέγχου και Αυτοματισμού, Ηλεκτρομαγνητισμό, Κεραίες και Οπτική, Συστήματα Ηλεκτρικής Ισχύος, Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Βιοϊατρική. Β.1 Πρόγραμμα με Διατριβή Μάστερ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (1 ο ) ΗΜΠ 511 Μοντέρνες Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες 8 ΗΜΠ 512 Προχωρημένη Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ι 8 ΗΜΠ 513 Συστήματα Ισχύος 7 ΗΜΠ 5ΧΧ Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 7 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (2 ο ) ΗΜΠ 521 Θέματα Θεωρίας Συστημάτων και Αυτόματου Ελέγχου 8 ΗΜΠ 522 Κυματοδηγοί και Θεωρία Κεραιών 8 ΗΜΠ 529 Ερευνητικές Μέθοδοι 7 ΗΜΠ 5ΧΧ Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 7 ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΠ 580 Διατριβή Μάστερ 30 3

4 Β.2 Πρόγραμμα Χωρίς Διατριβή Μάστερ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (1 ο ) ΗΜΠ 511 Μοντέρνες Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες 8 ΗΜΠ 512 Προχωρημένη Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ι 8 ΗΜΠ 513 Συστήματα Ισχύος 7 ΗΜΠ 5ΧΧ Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 7 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (2 ο ) ΗΜΠ 521 Θέματα Θεωρίας Συστημάτων και Αυτόματου Ελέγχου 8 ΗΜΠ 522 Κυματοδηγοί και Θεωρία Κεραιών 8 ΗΜΠ 5ΧΧ Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 7 ΗΜΠ 5ΧΧ Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 7 ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (3 ο ) ΗΜΠ 531 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 8 ΗΜΠ 532 Επεξεργασία Βιοϊατρικών Σημάτων 8 ΗΜΠ 5ΧΧ Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 7 ΗΜΠ 5ΧΧ Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 7 4

5 Β.3 Κατάλογος Μαθημάτων Β.3.1 Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογή : (α) Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει Διατριβή Μάστερ ΗΜΠ Μοντέρνες Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (8 ECTS) ΗΜΠ Προχωρημένη Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ι (8 ECTS) ΗΜΠ Συστήματα Ισχύος (7 ECTS) ΗΜΠ Θέματα Θεωρίας Συστημάτων και Αυτόματου Ελέγχου (8 ECTS) ΗΜΠ Κυματοδηγοί και Θεωρία Κεραιών (8 ECTS) ΗΜΠ Ερευνητικές Μέθοδοι (7 ECTS) Β.3.2 Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογή : (β) Το πρόγραμμα σπουδών δεν περιλαμβάνει Διατριβή Μάστερ ΗΜΠ Μοντέρνες Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (8 ECTS) ΗΜΠ Προχωρημένη Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ι (8 ECTS) ΗΜΠ Συστήματα Ισχύος (7 ECTS) ΗΜΠ Θέματα Θεωρίας Συστημάτων και Αυτόματου Ελέγχου (8 ECTS) ΗΜΠ Κυματοδηγοί και Θεωρία Κεραιών (8 ECTS) ΗΜΠ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (8 ECTS) ΗΜΠ Επεξεργασία Βιοϊατρικών Σημάτων (8 ECTS) Β.3.3 Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής - Επιλογές : (α) Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει Διατριβή Μάστερ και (β) Το πρόγραμμα σπουδών δεν περιλαμβάνει Διατριβή Μάστερ ΗΜΠ Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες (7 ECTS) ΗΜΠ Ηλεκτρονικά Ισχύος και Ανανεώσιμες Ηλεκτρικές Πηγές (7 ECTS) ΗΜΠ Προχωρημένη Θεωρία Συστημάτων Και Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ (7 ECTS) ΗΜΠ Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας (7 ECTS) ΗΜΠ Προχωρημένη Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων ΙΙ (7 ECTS) ΗΜΠ Φωτονική (7 ECTS) ΗΜΠ Τεχνολογίες Ασύρματων Δικτύων (7 ECTS) ΗΜΠ Θέματα Ανώτερων Μαθηματικών για Μηχανικούς (7 ECTS) ΗΜΠ Διαχείριση Έργων Μηχανικής (7 ECTS) ΗΜΠ Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων VLSI (7 ECTS) ΗΜΠ Προχωρημένα Ηλεκτρονικά (7 ECTS) ΗΜΠ Ιατρική Απεικόνιση (7 ECTS) ΜΥΗΠ Επιστήμη Δικτύων (7 ECTS) ΜΥΗΠ Δίκτυα Διασύνδεσης (7 ECTS) 5

6 Γ. ΜΑΣΤΕΡ (MSc) ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το πρόγραμμα Μάστερ αποσκοπεί στην υψηλού επιπέδου επιμόρφωση των φοιτητών σε προχωρημένα θέματα Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε σύγχρονα θέματα τεχνολογικής αιχμής. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της βιομηχανίας και της αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο και να προσφέρει στον φοιτητή όλα τα εφόδια για πρωτότυπη έρευνα και συνεισφορά στον τομέα της Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε προηγμένα θέματα γύρω από τους τρεις ακόλουθους επιστημονικούς άξονες: Λογισμικό και Συστήματα (Software and Systems), Δίκτυα και Επικοινωνίες Υπολογιστών (Computer Networks and Communications) και Υλικό Υπολογιστών (Hardware). Γ.1 Πρόγραμμα με Διατριβή Μάστερ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (1 ο ) ΜΥΗΠ 511 Προχωρημένα Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού 7 ΜΥΗΠ 512 Προχωρημένα και Κατανεμημένα Λειτουργικά Συστήματα 8 ΜΥΗΠ 513 Τεχνικές Σχεδίασης και Ελέγχου Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων 8 ΜΥΗΠ 5ΧΧ Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 7 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (2 ο ) ΜΥΗΠ 521 Μοντελοποίηση και Ανάλυση Απόδοσης Δικτύων Υπολογιστών 8 ΜΥΗΠ 522 Προχωρημένα Θέματα Αρχιτεκτονικής και Παράλληλων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 8 ΜΥΗΠ 523 Ερευνητικές Μέθοδοι και Σεμινάρια στη Μηχανική Η/Υ και Πληροφορικής 7 ΜΥΗΠ 5ΧΧ Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 7 ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΥΗΠ 580 Διατριβή Μάστερ 30 6

7 Γ.2 Πρόγραμμα Χωρίς Διατριβή Μάστερ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (1 ο ) ΜΥΗΠ 511 Προχωρημένα Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού 7 ΜΥΗΠ 512 Προχωρημένα και Κατανεμημένα Λειτουργικά Συστήματα 8 ΜΥΗΠ 513 Τεχνικές Σχεδίασης και Ελέγχου Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων 8 ΜΥΗΠ 5ΧΧ Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 7 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (2 ο ) ΜΥΗΠ 521 Μοντελοποίηση και Ανάλυση Απόδοσης Δικτύων Υπολογιστών 8 ΜΥΗΠ 522 Προχωρημένα Θέματα Αρχιτεκτονικής και Παράλληλων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 8 ΜΥΗΠ 524 Γραφικά Υπολογιστών: Μοντελοποίηση και Ανακατασκευή Αντικειμένων 7 ΜΥΗΠ 5ΧΧ Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 7 ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (3 ο ) ΜΥΗΠ 531 Ασφάλεια Υπολογιστών 8 ΜΥΗΠ 532 Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων 8 ΜΥΗΠ 5ΧΧ Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 7 ΜΥΗΠ 5ΧΧ Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 7 7

8 Γ.3 Κατάλογος Μαθημάτων Γ.3.1 Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογή: (α) Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει Διατριβή Μάστερ ΜΥΗΠ Προχωρημένα Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού (7 ECTS) ΜΥΗΠ Προχωρημένα και Κατανεμημένα Λειτουργικά Συστήματα (8 ECTS) ΜΥΗΠ Τεχνικές Σχεδίασης και Ελέγχου Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (8 ECTS) ΜΥΗΠ Μοντελοποίηση και Ανάλυση Απόδοσης Δικτύων Υπολογιστών (8 ECTS) ΜΥΗΠ Προχωρημένα Θέματα Αρχιτεκτονικής και Παράλληλων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (8 ECTS) ΜΥΗΠ Ερευνητικές Μέθοδοι και Σεμινάρια στη Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (7 ECTS) Γ.3.2 Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογή: (β) Το πρόγραμμα σπουδών δεν περιλαμβάνει Διατριβή Μάστερ ΜΥΗΠ Προχωρημένα Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού (7 ECTS) ΜΥΗΠ Προχωρημένα και Κατανεμημένα Λειτουργικά Συστήματα (8 ECTS) ΜΥΗΠ Τεχνικές Σχεδίασης και Ελέγχου Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (8 ECTS) ΜΥΗΠ Μοντελοποίηση και Ανάλυση Απόδοσης Δικτύων Υπολογιστών (8 ECTS) ΜΥΗΠ Προχωρημένα Θέματα Αρχιτεκτονικής και Παράλληλων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (8 ECTS) ΜΥΗΠ Γραφικά Υπολογιστών: Μοντελοποίηση και Ανακατασκευή Αντικειμένων (7 ECTS) ΜΥΗΠ Ασφάλεια Υπολογιστών (8 ECTS) ΜΥΗΠ Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων (8 ECTS) Γ.3.3 Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής Επιλογές : (α) Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει Διατριβή Μάστερ και (β) Το πρόγραμμα σπουδών δεν περιλαμβάνει Διατριβή Μάστερ ΜΥΗΠ Διαχείριση Έργων Λογισμικού (7 ECTS) ΜΥΗΠ Οντολογίες και Σημασιολογικός Ιστός (7 ECTS) ΜΥΗΠ Επιστήμη Δικτύων (7 ECTS) ΜΥΗΠ Δίκτυα Διασύνδεσης (7 ECTS) ΜΥΗΠ Πολυμεσικές Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (7 ECTS) ΜΥΗΠ Ολοκλήρωση και Ανταλλαγή Δεδομένων (7 ECTS) ΜΥΗΠ Συστήματα Πολυ-πρακτόρων (7 ECTS) ΜΥΗΠ Προηγμένες Τεχνικές Συσχεδίασης και Σύνθεσης Ολοκληρωμένων Συστημάτων (7 ECTS) ΗΜΠ Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες (7 ECTS) ΗΜΠ Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων VLSI (7 ECTS) ΗΜΠ Προχωρημένη Θεωρία Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ (7 ECTS) ΗΜΠ Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας (7 ECTS) ΗΜΠ Φωτονική (7 ECTS) ΗΜΠ Τεχνολογίες Ασύρματων Δικτύων (7 ECTS) ΗΜΠ Θέματα Ανώτερων Μαθηματικών για Μηχανικούς (7 ECTS) ΗΜΠ Ιατρική Απεικόνιση (7 ECTS) ΠΓΤ511 - Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή (ΠΟΛΥΓΡΑΤ)* (7 ECTS) ΠΓΤ512 - Σχεδιασμός Διαδραστικών Πολυμέσων Ι (ΠΟΛΥΓΡΑΤ)* (7 ECTS) * Υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στο ακροατήριο 8

9 Δ. Περιγραφές Μαθημάτων Δ.1 Υποχρεωτικά Μαθήματα ΗΜΠ Μοντέρνες Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (8 ECTS) Το μάθημα καλύπτει το σχεδιασμό και την ανάλυση της απόδοσης των μοντέρνων ψηφιακών συστημάτων τηλεπικοινωνίας. Έμφαση θα δοθεί στα θεμελιώδη όρια που υπάρχουν στη μετάδοση ψηφιακών πληροφοριών λόγω θορύβου. Θα μελετηθούν επίσης τα ακόλουθα θέματα: Βέλτιστη ανίχνευση σήματος και βέλτιστοι ανιχνευτές σε κανάλια AWGN, γραμμική παραμόρφωση και κανάλια πολλαπλών διαδρομών, ισοστάθμιση καναλιού και συχνοεπιλεκτικά κανάλια, κωδικοποίηση πηγής και χωρητικότητα καναλιού, κωδικοί διόρθωσης σφαλμάτων. ΗΜΠ Προχωρημένη Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ι (8 ECTS) Multi-rate ψηφιακή επεξεργασία σημάτων, Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων για μοντελοποίηση συστημάτων και σχεδιασμό φίλτρων, Forward and backward linear prediction, μοντελοποίηση AR, MA και ARMA, αντίστροφα συστήματα και deconvolution, Φίλτρα Weiner/ ΗΜΠ Συστήματα Ισχύος (7 ECTS) Θα προσδιοριστεί. ΗΜΠ Θέματα Θεωρίας Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου (8 ECTS) Το μάθημα έχει ως σκοπό να ασχοληθεί με διάφορες θεμελιώδεις θεωρίες και τεχνικές που αφορούν την ανάλυση, μοντελοποίηση και έλεγχο δυναμικών συστημάτων και στοχαστικών μοντέλων. Οι τεχνικές αυτές δίνουν τη δυνατότητα να μπορεί να εγγυηθεί κάποιος την ευστάθεια ενός συστήματος και να βελτιστοποιήσει τη απόδοση του, γι αυτό και είναι σημαντικές σε πολλούς κλάδους όπως δίκτυα πληροφοριών (π.χ. Internet congestion control, routing, power control in wireless networks), μηχανική/ηλεκτρολογία (power system stability, robotics, process control), οικονομικά μοντέλα, και μοντέλα ανάλυσης βιολογικών συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα που θα μελετηθούν περιλαμβάνουν εισαγωγή στη θεωρία μη γραμμικών συστημάτων, απόδειξη ευστάθειας χρησιμοποιώντας τεχνικές Lyapunov και Lasalle, εισαγωγή στις μεθόδους εισόδου/εξόδου και παθητικότητας. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα δοθούν παραδείγματα από τις εφαρμογές που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Ακολούθως θα μελετηθούν μέθοδοι βέλτιστου ελέγχου δυναμικών συστημάτων. Θα δοθεί εισαγωγή στη μέθοδο του δυναμικού προγραμματισμού, και θα μελετηθούν προβλήματα βέλτιστου ελέγχου γραμμικών συστημάτων (LQ optimal control) και γραμμικών στοχαστικών συστημάτων (LQG control). Προαπαιτούμενο υπόβαθρο: βασικές γνώσεις σε εισαγωγικά θέματα πιθανοτήτων και γραμμικής άλγεβρας. ΗΜΠ Κυματοδηγοί και Θεωρία Κεραιών (8 ECTS) Ηλεκτρομαγνητικά κύματα, Κυματοδηγοί (Metal and Dielectric), Θεωρία Κεραιών ΗΜΠ Ερευνητικές Μέθοδοι (7 ECTS) Θα προσδιοριστεί. ΗΜΠ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (8 ECTS) Θα προσδιοριστεί. ΗΜΠ Επεξεργασία Βιοϊατρικών Σημάτων (8 ECTS) Θα προσδιοριστεί. 9

10 ΜΥΗΠ Προχωρημένα Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού (7 ECTS) Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει προχωρημένα θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού με έμφαση σε σύγχρονους τρόπους ανάπτυξης λογισμικού όπως τα κλιμακώσιμα συστήματα, ο ανοικτός κώδικας και ο ευκίνητη ανάπτυξη. Στα πλαίσια αυτά θα μελετηθούν θέματα γύρω από τους ακόλουθους τρεις άξονες: (1) Σχεδιασμός και υλοποίηση κλιμακώσιμων συστημάτων λογισμικού με βάση σύγχρονες τάσεις όπως σπονδυλωτό λογισμικό, επαναχρησιμοποίηση, αρχιτεκτονικές λογισμικού και ενδιάμεσες πλατφόρμες. (2) Βασικές έννοιες και αρχές ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού με την ευκίνητη προσέγγιση (Agile paradigm), όπως επίσης και θέματα ανάπτυξης και χρήσης συστημάτων ανοικτού κώδικα (Open Source Software). (3) Εμβάθυνση σε ειδικά θέματα ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού όπως είναι η μηχανική απαιτήσεων, ο έλεγχος λογισμικού, τα συστήματα πραγματικού χρόνου, τα legacy συστήματα, η εξέλιξη των συστημάτων λογισμικού και ο σχεδιασμός συστημάτων λογισμικού μέσω επαναχρησιμοποίησης. Προαπαιτούμενο υπόβαθρο: Oι φοιτητές θεωρείται ότι κατέχουν βασικές γνώσεις σε αντικειμενοστραφή προγραμματισμό και τεχνολογία λογισμικού. Eπίσης, βοηθητική θα είναι τυχόν εξοικείωσή τους με τις βασικές αρχές ανάπτυξης κατανεμημένων ή/και παράλληλων συστημάτων. ΜΥΗΠ Προχωρημένα και Κατανεμημένα Λειτουργικά Συστήματα (8 ECTS) Το μάθημα εμβαθύνει στις αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης κατανεμημένων και δικτυωμένων λειτουργικών συστημάτων. Δίνεται έμφαση σε κλασσικές αρχές σχεδιασμού λειτουργικών συστημάτων και στην περιγραφή της υλοποίησης σύγχρονων συστημάτων που αποτελούν τη βάση της υποδομής του Internet και του World Wide Web. Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα. Αρχή σχεδιασμού από-άκρη-σε-άκρη. Φιλοσοφία σχεδιασμού των πρωτοκόλλων του Internet. Ανοδικές κλήσεις μεθόδων. Aπομακρυσμένες κλήσεις μεθόδων. Log-structured συστήματα αρχείων. Redundant Arrays of Inexpensive Disks. Κατανεμημένα συστήματα αρχείων. Κατανεμημένοι Hash Tables. Μεγάλης κλίμακας αποθήκες κλειδι-τιμή (key-value stores). Map-Reduce. Χρόνος, ρολόγια και διάταξη γεγονότων (time, clocks and event ordering). Συγχρονισμός μεγάλης κλίμακας. Κατανεμημένες συναλλαγές και ειδοποιήσεις (distributed transactions and notifications). Δίκτυα διανομής περιεχομένου (content distribution networks). Exokernels. Virtualization. Ανοχή σε Βυζαντινά σφάλματα (Byzantine fault tolerance). Στο τέλος του μαθήματος οι διδασκόμενοι θα είναι εις θέση να: α) περιγράψουν τις σημαντικότερες αρχές σχεδιασμού κατανεμημένων συστημάτων; β) να περιγράψουν και να χρησιμοποιήσουν βασικές τεχνικές υλοποίησης κατανεμημένων συστημάτων μεγάλης κλίμακας; γ) να κατανοήσουν τις αρχές λειτουργίας της υποδομής της Google, Yahoo, Amazon, Facebook και άλλων γιγαντιαίων διαδικτυακών υπηρεσιών; δ) να διαβάζουν και να κατανοούν ερευνητικές αναφορές της μηχανικής υπολογιστικών συστημάτων; ε) να κατανοούν την υλοποίηση ενός περίπλοκου κατανεμημένου συστήματος ώστε να μπορούν να το τροποποιήσουν και να αξιολογήσουν την απόδοση του. ΜΥΗΠ Τεχνικές Σχεδίασης και Ελέγχου Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (8 ECTS) Το μάθημα ασχολείται με εισαγωγικές αλλά και προχωρημένες τεχνικές ανάπτυξης, σχεδιασμού και ελέγχου ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Αναλύονται θέματα που σχετίζονται με την βελτιστοποίηση ως προς διάφορες παραμέτρους των σχεδιαζόμενων συστημάτων καθώς και εφαρμοσμένες πρακτικές επαλήθευσης των σχεδιασμών αυτών. Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Βασική προσέγγιση στον σχεδιασμό ψηφιακών συστημάτων. Θέματα χρονισμού και βελτιστοποίησης του. Σχεδίαση συστημάτων με pipeline για υψηλή απόδοση. Σχεδίαση συστημάτων με παραλληλισμό για χαμηλή κατανάλωση. Σχεδιασμοί με Pipeline και παράλληλη επεξεργασία για χαμηλή κατανάλωση. Υλοποίηση Testbenches για εξομοίωση συστημάτων Προβλήματα σχεδίασης σε σύγχρονες τεχνολογίες μικρότερες των 90nm. Εισαγωγή στον έλεγχο ορθής λειτουργίας. Μοντελοποίηση και ανίχνευση σφαλμάτων. Μοντέλα απλών και πολλαπλών σφαλμάτων. Κάλυψη σφαλμάτων. Σφάλματα γεφύρωσης. Λογική εξομοίωση και εξομοίωση σφαλμάτων. Σειριακοί, Παράλληλοι, Επαγωγικοί και Σύνδρομοι εξομοιωτές σφαλμάτων. Δημιουργία και εφαρμογή διανυσμάτων 10

11 ελέγχου. Αλγεβρικές και αλγοριθμικές μέθοδοι εξαγωγής διανυσμάτων ελέγχου. Τεχνικές σχεδιασμού για ελεγξιμότητα. Σημεία παρατήρησης και ελέγχου. Ψευδό-εξαντλητικός έλεγχος. Scan-path τεχνική για έλεγχο ακολουθιακών κυκλωμάτων. Παράλληλη και μερική τεχνική scan-path για έλεγχο ακολουθιακών κυκλωμάτων. Τεχνικές ενσωματωμένου αυτοελέγχου συστημάτων. Γεννήτριες ψευδοτυχαιων ακολουθιών (LFSRs, Cellular Automata). IEEE πρότυπο Boundary-scan για έλεγχο ορθής λειτουργίας ψηφιακών συστημάτων. ΜΥΗΠ Μοντελοποίηση και Ανάλυση Απόδοσης Δικτύων Υπολογιστών (8 ECTS) Το μάθημα αυτό θα εισαγάγει τον φοιτητή στα βασικά μαθηματικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην μοντελοποίηση, ανάλυση απόδοσης και σχεδιασμό τόσο ενσύρματων όσο και ασύρματων Δικτύων Υπολογιστών. Το μάθημα θα καλύπτει τις βασικές αρχές από την θεωρία πιθανοτήτων, ουρών αναμονής και γράφων, οι οποίες χρησιμοποιούνται συχνά στην ανάλυση απόδοσης Δικτύων Υπολογιστών. Αφού γίνει η παρουσίαση της κάθε μαθηματικής τεχνικής και εργαλείου, το μάθημα θα επικεντρώνεται στην εφαρμογή τους για την επίλυση διαφόρων πραγματικών προβλημάτων που έχουν να κάνουν με το Διαδίκτυο, με Κοινωνικά Δίκτυα, με Δίκτυα Peer-to-Peer, με Ασύρματα Δίκτυα και με Δίκτυα Αισθητήρων. Το μάθημα θα καλύπτει τα ακόλουθα: διαδικασίες Poisson, διαδικασίες Markov διακριτού και συνεχούς χρόνου, θεωρία ουρών αναμονής (συστήματα Μ/Μ/1, Μ/Μ/Κ, M/G/1, G/G/1, το θεώρημα του Little), κατανομές Power-Law και Self-Similarity, θεωρία γράφων (τυχαίοι γράφοι, σύνθετα δίκτυα, τυχαίοι περίπατοι, αναζήτηση, διάδοση και μετάδοση πληροφορίας), εφαρμογές στο Διαδίκτυο, σε δίκτυα τύπου Peer-to-Peer, σε ασύρματα δίκτυα, και σε δίκτυα αισθητήρων. Προαπαιτούμενο Υπόβαθρο: Βασική θεωρία πιθανοτήτων, Δίκτυα Υπολογιστών. ΜΥΗΠ Προχωρημένα Θέματα Αρχιτεκτονικής και Παράλληλων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (8 ECTS) Σκοπός του μαθήματος είναι η κάλυψη προχωρημένων τεχνικών στη σχεδίαση υψηλής απόδοσης επεξεργαστών και παράλληλων και κατανεμημένων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το μάθημα είναι κατά το πλείστον βασισμένο στην ολοκλήρωση ερευνητικής εργασίας τύπου «project» με την οποία οι φοιτητές θα επεκτείνουν τις γνώσεις τους και τη δεξιοτεχνία τους στον σχεδιασμό και εξομοίωση υπολογιστικών συστημάτων και επεξεργαστών και στην ποσοτική ανάλυση των πειραματικών αποτελεσμάτων. Αυτό το μάθημα καλύπτει προχωρημένα θέματα στον τομέα των επεξεργαστών και μεγάλων υπολογιστικών συστημάτων όπως διασωλήνωση, παραλληλισμό στο επίπεδο εντολών, πολύ-νηματικές αρχιτεκτονικές, μηχανές ευρειών λέξεων τύπου VLIW, παραλληλισμό στο επίπεδο λέξεων, παράλληλοι υπολογιστές, πρωτόκολλα συνάφειας μνήμης, κατανεμημένη μνήμη, κατανεμημένοι επεξεργαστές, παράλληλος προγραμματισμός και ολοκληρωμένα ενδό-συνδεόμενα δίκτυα. Το μάθημα θα καλύψει ευρεία θέματα της πιο πρόσφατης τεχνολογίας στον τομέα των υπολογιστικών συστημάτων και επεξεργαστών υψηλής απόδοσης. Εφόσον οι φοιτητές αποκτήσουν γνώσεις κατά το πρώτο μισό μέρος του μαθήματος έπειτα θα μελετούν διάφορα ερευνητικά δοκίμια στον τομέα των παράλληλων και κατανεμημένων υπολογιστών και επεξεργαστών και θα τα παρουσιάζουν περιοδικά (είτε ανά ζεύγη ή ατομικά) κατά τη διάρκεια της διάλεξης. Οι διάφορες γνώσεις που θα αποκτήσουν θα τους βοηθήσουν να ολοκληρώσουν την ερευνητική εργασία τύπου «project» που μπορούν να εισηγηθούν οι ίδιοι (έπειτα έγκρισης από τον διδάσκοντα) ή να τους δοθεί θέμα από τον διδάσκοντα, και που θα βασίζεται στην εξομοίωση του υπολογιστικού συστήματος που θα προταθεί και που θα σχεδιάσουν. Προαπαιτούμενο υπόβαθρο: Oι φοιτητές θα πρέπει να κατέχουν γερές γνώσεις σε θέματα αρχιτεκτονικής και προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επιπλέον, αναμένεται να κατέχουν βασικές γνώσεις στον τομέα σχεδιασμού ψηφιακών κυκλωμάτων. Επίσης, βοηθητική θα είναι τυχόν εξοικείωσή τους με τις βασικές αρχές δικτύων και μαθηματικών, ιδιαίτερα στον τομέα των πιθανοτήτων. 11

12 ΜΥΗΠ Ερευνητικές Μέθοδοι και Σεμινάρια στη Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (7 ECTS) Το μάθημα αυτό αφορά μόνο τους φοιτητές/τριες που επιλέγουν Διατριβή Μάστερ και αποτελεί μια εισαγωγή σε μεθοδολογίες και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή πρωτότυπης έρευνας στον τομέα της Μηχανικής Η/Υ και Πληροφορικής και τη συγγραφή άρθρων για δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια/συμπόσια, όπως επίσης και τεχνικών αναφορών. Το μάθημα περιλαμβάνει επίσης σειρά σεμιναρίων σε διάφορα ερευνητικά θέματα αιχμής και ανοικτά προβλήματα σε περιοχές ενδιαφέροντος των μελών του Τμήματος. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να διεγείρει το ενδιαφέρον των φοιτητών/τριών σε διάφορες ερευνητικές περιοχές ώστε να βοηθηθούν στην επιλογή του θέματος ενδιαφέροντος για την εκπόνηση της Διατριβής Μάστερ, καθώς και να τους δώσει τα απαραίτητα εφόδια για την εφαρμογή επιστημονικής μεθοδολογίας στην επίλυση ερευνητικών προβλημάτων, την παραγωγή επιστημονικού έργου και γνώσης υψηλής στάθμης, και την ποιοτική συγγραφή επιστημονικών άρθρων. ΜΥΗΠ Γραφικά Υπολογιστών: Μοντελοποίηση και Ανακατασκευή Αντικειμένων (7 ECTS) Το μάθημα θα προσφέρει στους φοιτητές μια εισαγωγή στις βασικές αρχές των Γραφικών Υπολογιστών και θα τους δώσει όλες τις απαραίτητες γνώσεις που χρειάζονται για τη δημιουργία και απεικόνιση 2Δ και 3Δ ιδεατών κόσμων, ξεκινώντας από απλές βασικές αρχές της Γεωμετρίας. Οι φοιτητές παρακολουθώντας το μάθημα θα μάθουν πώς να ορίζουν ένα 2Δ και 3Δ ιδεατό κόσμο, δίνοντας τη γεωμετρία, τα χρώματα, τα φώτα και την κάμερα, και να παίρνουν ως αποτέλεσμα τη εικόνα του χώρου που αντιστοιχεί. Περαιτέρω, το μάθημα εξοικειώνει τους φοιτητές με την επίλυση προβλημάτων γραφικού και γεωμετρικού χαρακτήρα και τους εισαγάγει στον σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική γραφικών συστημάτων. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τεχνικές για τη σχεδίαση κατάλληλων αλγορίθμων και δομών δεδομένων σε συσχετισμό με τη μαθηματική ανάλυση της χρονικής και χωρικής τους συμπεριφοράς. Πέρα από την προφανή έκθεση στις αντίστοιχες εφαρμογές, το μάθημα προσφέρει επίσης την ευκαιρία περαιτέρω τριβής με αλγοριθμικά και μαθηματικά προβλήματα. Περιεχόμενο: Βασικές έννοιες των γραφικών και γεωμετρικών στοιχείων του 2Δ και 3Δ χώρου (σημεία, ευθείες, καμπύλες, τρίγωνα και τριγωνισμός πολυγώνου, επίπεδα - επίπεδο που συμπεριλαμβάνει περίπλοκα πολύγονα, ελεύθερης μορφής επιφάνειες -freeform surfaces), Γειτονία σημείων, πολυγώνων: Διάγραμμα Voronoi και βασικές ιδιότητες. Τριγωνοποίηση Delaunay και βασικές ιδιότητες, αυξητικός αλγόριθμος. Περίπλοκα νέφοι σημείων (από ψηφιοποίηση αντικειμένων) και μοντελοποίηση. Γεωμετρικές μορφές και δομές μοντελοποίησης αντικειμένων. Πλατωνικά στερεά σόματα και 3Δ ανακατασκευή και αναπαραγωγή αντικειμένων, Computer Aided Design /Computer Aided Manufacturing CAD/CAM. Σύμπτυξη δεδομένων και αρχειοθέτηση τους. Απλά παραδείγματα σε διάφορους τομείς και εφαρμογές με προγραμματισμό. Γραφικά και γεωμετρικά προβλήματα σε διάφορους τομείς της ζωής μας δίνουν ένα καλό παράδειγμα της πληθώρας των εφαρμογών: Αρχιτεκτονική, Αρχαιολογία, Ιατρική, Μηχανολογία, Ρομποτική, Προσομοιώσεις, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφόρησης (GIS), Κινηματογράφος, Παραγωγή Βίντεο, κτλ. Προαπαιτούμενο υπόβαθρο: Oι φοιτητές θα πρέπει να κατέχουν πολύ καλές γνώσεις στη βασική/θεμελιώδη Γεωμετρία και προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. ΜΥΗΠ Ασφάλεια Υπολογιστών (8 ECTS) Το μάθημα εμπεριέχει εισαγωγικά αλλά και πιο προχωρημένα θέματα της περιοχής της ασφάλειας υπολογιστών. Δίνεται έμφαση σε βασικές αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης ασφαλών δικτυωμένων συστημάτων και αναλύεται η ασφάλεια του Internet και του World Wide Web. Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Στόχοι ασφάλειας υπολογιστών. Αρχές σχεδιασμού ασφαλών υπολογιστικών συστημάτων. Εισαγωγή στην κρυπτογράφηση. Κρυπτογράφηση συμμετρικών και ασυμμετρικών κλειδιών. Συναρτήσεις Κατακερματισμού (Hash), Κώδικες πιστοποίησης μηνυμάτων (ΜΑC) και ψηφιακές υπογραφές. Πιστοποίηση και ανταλλαγή κλειδιών. Πιστοποίηση με κωδικούς πρόσβασης. Τυχαία παραγωγή αριθμών. Αποδείξεις μηδενικής γνώσης (ZKP). Υπερχείλιση buffer. Επαλήθευση πηγαίου 12

13 κώδικα. Ασφάλεια λειτουργικών συστημάτων. Πρόληψη κλιμάκωσης προνομιών. Έμπιστος υπολογισμός (Trusted Computing). Aσφάλεια Παγκοσμίου Ιστού. SQL injection και Cross-site scripting. Επιθέσεις Phishing. Ασφάλεια δικτύων. Επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας (Denial of Service). Worms και Botnets. Aσφάλεια της Domain Name Service και ασφάλεια του Bοrder Gateway Protocol. Ιδιωτικότητα (Privacy) και Ανωνυμία (Anonymity). Συστήματα έξυπνων καρτών. Αρχιτεκτονική κρυπτοσυστημάτων και συστημάτων ασφαλείας υπολογιστών και δικτύων. Αρχιτεκτονική στρατιωτικών και εμπορικών ασφαλών συστημάτων. Physical Unclonable Functions (PUFs) και εφαρμογές τους στην ασφάλεια συστημάτων. ΜΥΗΠ Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων (8 ECTS) Στο μάθημα αυτό ασχολούμαστε με κλασσικά εφαρμοσμένα ζητήματα υλοποίησης και γενικότερα τεχνολογίας βάσεων δεδομένων. Το υλικό που θα καλυφθεί αφορά στις δομές αποθήκευσης, αξιολόγησης και εκτέλεσης ερωτημάτων, βελτιστοποίηση ερωτημάτων, ταυτοχρονισμός, επεξεργασία συναλλαγών, και ανάκτηση δεδομένων. Ποιο συγκεκριμένα, τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα: Β + δέντρα, κατακερματισμός, γραμμικός κατακερματισμός, R-δέντρα, φυσικός σχεδιασμός, μοντέλα εκτέλεσης ερωτημάτων, συνένωση με ένθετους βρόχους, με κατακερματισμό, με συγχώνευση (nested loop, hash and sort-merge joins), βελτιστοποίηση ερωτημάτων, αλγόριθμοι βελτιστοποίησης, αποσύνθεση ερωτημάτων, το σύστημα R, ιστογράμματα, δυναμικός προγραμματισμός, επεξεργασία συναλλαγών. Προαπαιτούμενο υπόβαθρο: Εισαγωγικό μάθημα στις Βάσεις Δεδομένων. Δ.2 Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής ΗΜΠ Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες (7 ECTS) Οι ασύρματες επικοινωνίες είναι από τα πλέον γοργά αναπτυσσόμενα τεχνολογικά πεδία. Μία σειρά από συστήματα ασυρμάτων επικοινωνιών, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την κυψελοειδές τηλεφωνία, έχουν ήδη καθοριστική επίδραση στην σημερινή κοινωνία. Στο προσεχές μέλλον καινούργια συστήματα, όπως για παράδειγμα τα ασύρματα αδόμητα δίκτυα και τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, αναμένεται να αλλάξουν την καθημερινότητά μας. Το μάθημα αποτελεί μια πρώτη εισαγωγή στο τεχνολογικό πεδίο των ασυρμάτων επικοινωνιών. Καλύπτεται ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, όπως οι βασικές αρχές της κυψελοειδές τηλεφωνίας, η μοντελοποίηση του ασύρματου καναλιού, θέματα πολυπλεξίας και σχεδιασμού ψηφιακών επικοινωνιών. Η έμφαση θα δοθεί όχι τόσο σε περιγραφή των διάφορων τεχνολογιών, αλλά σε βασικές αρχές, που αναμένεται να ισχύουν και στο (σχετικά) μακρινό μέλλον. ΗΜΠ Ηλεκτρονικά Ισχύος και Ανανεώσιμες Ηλεκτρικές Πηγές (7 ECTS) Το μάθημα απευθύνεται σε Αποφοίτους που θέλουν να γνωρίσουν σε βάθος τα σημαντικά θέματα εφαρμογής και έρευνας που αφορούν την αποδοτική εξαγωγή ενέργειας απευθείας από τον Ήλιο και τον Άνεμο. Ο ρόλος και η λειτουργία των Ηλεκτρονικών Ισχύος σε αυτά τα συστήματα θα παρουσιαστεί στην πιο προχωρημένη από πλευράς τεχνολογίας μορφή τους. Έτσι οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε ερευνητικά προγράμματα PhD θα έχουν την ευκαιρία ενημερωθούν και να γνωρίσουν επίκαιρα θέματα έρευνας. Το μάθημα επίσης απευθύνεται σε Μηχανικούς ή υποψήφιους Μηχανικούς που θέλουν να ειδικευθούν στα Φωτοβολταϊκά και Αιολικά συστήματα. Ο αριθμός αυτών των συστημάτων αυξάνεται και στην Κύπρο και υπάρχει η ανάγκη για υψηλά ειδικευμένο προσωπικό. Θα μελετηθούν τα ακόλουθα αντικείμενα: Σε βάθος διερεύνηση του Ανέμου και του Ήλιου σαν πηγών ενέργειας; Παρουσίαση τεχνολογιών Φωτοβολταϊκών παλαιών και νέων; Παρουσίαση τεχνολογιών Ανεμογεννητριών- Συνδεσμολογιών παλαιών και νέων; Παρουσίαση τεχνολογιών Ανεμογεννητριών και Νέων Συνδεσμολογιών; Προχωρημένη ανάλυση και λειτουργία Αντιστροφέων αμφίδρομης λειτουργίας; Συστήματα Εγκλωβισμού Σημείου Μέγιστης Ισχύος; Υψηλή Απόδοση και Μετρήσεις; Μετατροπείς σε Σειρά; Μετατροπείς Πολλαπλών Επιπέδων; Νέοι Ημιαγωγοί; Απόσβεση Αρμονικών και Παραγωγή Άεργου 13

14 Ισχύος; Ροή και Έλεγχος Πραγματικής και Άεργου Ισχύος; Αποθήκευση ενέργειας; Σύνδεση Αιολικών Πάρκων στο Δίκτυο; Οικονομική Ανάλυση; Παράμετροι Σχεδιασμού Φωτοβολταϊκών και Αιολικών Συστημάτων; Προβλήματα Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας. Η θεωρία θα υποστηρίζεται από πειραματική εργασία. Ειδικοί Επιστήμονες και Μηχανικοί θα προσκληθούν να δώσουν εξειδικευμένες διαλέξεις. Θα γίνουν Βιομηχανικές Επισκέψεις. ΗΜΠ Προχωρημένη Θεωρία Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ (7 ECTS) Το μάθημα θα ασχοληθεί με προχωρημένες τεχνικές και θεωρίες στον τομέα των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου. Θα δοθεί εισαγωγή στη θεωρία του εύρωστου ελέγχου καθώς επίσης σε τεχνικές που βασίζονται στη μιγαδική ανάλυση και ανάλυση συναρτήσεων. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος θα μελετηθούν τρόποι μοντελοποίησης χρησιμοποιώντας διαδικασίες Markov και πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση βιολογικών συστημάτων σε μοριακό επίπεδο. Προαπαιτούμενο υπόβαθρο: Γερές γνώσεις στον τομέα των σημάτων και συστημάτων, ικανότητα επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων, ενώ θα είναι βοηθητικά επίσης προηγούμενα μαθήματα που σχετίζονται με αυτόματο έλεγχο. ΗΜΠ Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας (7 ECTS) Επεξεργασία στα πεδία του χώρου και της συχνότητας, Μη-γραμμικά φίλτρα, Αποκατάσταση, τεμαχισμός και συμπίεση εικόνας, Άλλα επιλεγμένα θέματα ενδιαφέροντος ΗΜΠ Προχωρημένη Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων ΙΙ (7 ECTS) Εισαγωγή στα προσαρμοζόμενα (adaptive) φίλτρα, Εκτίμηση φάσματος (Power spectrum estimation), Άλλα επιλεγμένα θέματα ενδιαφέροντος ΗΜΠ Φωτονική (7 ECTS) Χαρακτηριστικά διαπερατότητας οπτικών ινών. Οπτο-ηλεκτρονικές ιδιότητες συνθετών ημιαγωγών. Φωτοδίοδοι: τύπων PIN και χιονοστιβάδας, βαθμός απόκρισης, κβαντική απόδοση, πηγές θορύβου ανιχνευτών. Σύγχρονες δομές διόδων λέιζερ (Fabry-Perot, διανεμημένη ανατροφοδοτήση και VCSEL). Οπτικοί ενισχυτές. Διαμορφωτές. Συμβολόμετρο Μach-Zender. ΗΜΠ Τεχνολογίες Ασύρματων Δικτύων (7 ECTS) Εξέλιξη των Ασύρματων Συστημάτων, Ποιότητα εξυπηρέτησης (Quality of Service), Κυψελοειδή Συστήματα (Cellular Systems), Ad Hoc Δίκτυα, Δίκτυα Αισθητήρων (Sensor Networks), Bluetooth, WiFi, WiMAX, Ράδια ZigBee, Ασύρματα Δίκτυα του Μέλλοντος, Τεχνικές Multi-hop και Multi-cell, Πρωτόκολλα Mobile IP, TCP over Wireless και Κινητά Δίκτυα (Mobile Networks), Ασύρματες Εφαρμογές Πολυμέσων (Wireless Multimedia Applications), Ασύρματες Τεχνολογίες LAN, Ανάλυση Απόδοσης σε Ασύρματες Τεχνολογίες Πολλαπλής Πρόσβασης (Multiple Access). ΗΜΠ Θέματα Ανώτερων Μαθηματικών για Μηχανικούς (7 ECTS) Θέματα γενικής τοπολογίας και ανάλυσης. Μιγαδική ανάλυση, σύμμορφες απεικονίσεις, ανάλυση ιδιάζουσας τιμής. Θέματα αφηρημένης άλγεβρας και αλγεβρικής και διαφορικής γεωμετρίας. Θέματα αριθμητικής γραμμικής άλγεβρας. Κυρτά σύνολα, κυρτές συναρτήσεις, δυϊσμός και βελτιστοποίηση. Λογισμός των μεταβολών, αναγωγή σε κανονική μορφή. Μερικές διαφορικές εξισώσεις και προβλήματα συνοριακών τιμών. ΗΜΠ Διαχείριση Έργων Μηχανικής (7 ECTS) Το μάθημα θα αναλύει μεθόδους και πρακτικές για αποτελεσματική διαχείριση ενός έργου καθ όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής του. Θα περιλαμβάνει τα κεφάλαια: Εξέλιξη της Διαχείρισης ενός Έργου, Κύκλος ζωής ενός Έργου, Σχεδιασμός Έργου, Οργάνωση ομάδων Εργασίας, Καθοδήγηση Ομάδων Εργασίας, Έλεγχος Έργου και ομάδων Εργασίας, Οικονομική Διαχείριση, Ολοκλήρωση ενός Έργου. 14

15 ΗΜΠ Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων VLSI (7 ECTS) Το μάθημα όπως είναι δομημένο προσεγγίζει την σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων με τις τεχνολογίες που έχουν υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια λόγο της αύξησης της πολυπλοκότητας των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και εστιάζουν κατά κύριο λόγο στη σχεδίαση και μοντελοποίηση με γλώσσες υψηλού επιπέδου (Verilog, SystemVerilog, SystemC, MATLAB, κα) και λογισμικά εργαλεία αυτοματοποίησης της σχεδίασης. Επομένως, θα μπορούσε εκτός από την κατεύθυνση των ηλεκτρολόγων να προσφέρεται και στην κατεύθυνση υπολογιστών, δεδομένου ότι δεν ακολουθεί την κλασσική χαμηλού επιπέδου σχεδίαση σχηματικού με πύλες, αλλά ακολουθεί την τάση που υπάρχει για συν-σχεδίαση υλικού-λογισμικού με γλώσσες υψηλού επιπέδου. ΗΜΠ Προχωρημένα Ηλεκτρονικά (7 ECTS) Ανάλυση εσωτερικής διάταξης ενός τελεστικού ενισχυτή σε επίπεδο τρανζίστορ. Κατανόηση παραμέτρων λειτουργίας τελεστικού ενισχυτή (πχ. ανοικτή ενίσχυση, αντίσταση εισόδου, αντίσταση εξόδου κλπ). Ανάλυση κυκλωμάτων για εφαρμογές με μη αναστρέφον και αναστρέφον ενισχυτή, διαφοροποιητή, ολοκληρωτή, αθροιστικό ενισχυτή, και διαφορικό ενισχυτή. Εφαρμογές με μη ιδανικό τελεστή. Απόκριση συχνότητας τελεστή. Ανάλυση διάφορων εφαρμογών των τελεστικών ενισχυτών όπως ρυθμιστές τάσης, ημιτονοειδής ταλαντωτές, μη-γραμμικές εφαρμογές και ενεργά φίλτρα. ΗΜΠ Ιατρική Απεικόνιση (7 ECTS) Το μάθημα εξετάζει τις φυσικές αρχές των κύριων τύπων ιατρικής απεικόνισης όπως υπερηχογραφία, απεικόνιση με ακτίνες Χ, αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία, και απεικόνιση ποζιτρονίων (PET). ΜΥΗΠ Διαχείριση Έργων Λογισμικού (7 ECTS) Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει ειδικά θέματα διαχείρισης έργων λογισμικού με έμφαση σε σύγχρονους τρόπους ανάπτυξης συστημάτων. Στα πλαίσια αυτά θα μελετηθούν θέματα γύρω από τους τέσσερεις βασικούς άξονες της διαχείρισης έργων λογισμικού: (α) Ανθρώπινοι πόροι, (β) Διαδικασίες, (γ) Εργαλεία, και, (δ) Μετρήσεις. Πιο συγκεκριμένα οι διαλέξεις του μαθήματος θα καλύψουν τις ακόλουθες ενότητες: (1) Διαχείριση ανθρώπινων πόρων. (2) Υλοποίηση της διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού. (3) Διαχείριση εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού. (4) Αξιοποίηση των μετρήσεων στη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού. (5) Διαμόρφωση οράματος. (6) Οργάνωση των πόρων. (7) Χρονοπρογραμματισμός έργου. (8) Τεκμηρίωση πλάνου. (9) Ανάπτυξη δραστηριοτήτων/ατόμων. (10) Σχεδιασμός πλάνου και υποστήριξη. (11) Υλοποίηση πλάνου και καθοδήγηση ομάδας έργου. (12) Έλεγχος έργου. (13) Επανασχεδιασμός πλάνου. (14) Μηχανική προϊόντος. (15) Παράδοση συστήματος. Προαπαιτούμενο υπόβαθρο: Oι φοιτητές θεωρείται ότι κατέχουν βασικές γνώσεις σε Τεχνολογία Λογισμικού. ΜΥΗΠ Οντολογίες και Σημασιολογικός Ιστός (7 ECTS) Το μάθημα θα ασχοληθεί με τις βασικές τεχνικές για την αναπαράσταση γνώσης μέσω οντολογιών που αφορούν την σημασιολογία της πληροφορίας στο Διαδίκτυο. Το μάθημα θα χρησιμοποιεί αρχικά την γλώσσα OWL για να δημιουργία οντολογιών και την μελέτη της ALC (σημασιολογία και σύνταξη). Επίσης θα επικεντρωθεί στην έμπρακτη επαγωγή συμπερασμάτων από τις οντολογίες και στις μεθόδους εξαγωγής πορισμάτων. ΜΥΗΠ Επιστήμη Δικτύων (7 ECTS) Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στην σύγχρονη επιστήμη δικτύων (network science), η οποία μελετά τις κοινές αρχές και τους μαθηματικούς νόμους που διέπουν την δομή και τις ιδιότητες μεγάλων 15

16 δικτύων, όπως είναι τα Δίκτυα Υπολογιστών, τα Κοινωνικά Δίκτυα, το Web, τα Βιολογικά Δίκτυα, τα Δίκτυα Μεταφορών, κλπ, όπως επίσης και τις αρχές που καθορίζουν την αποδοτική επικοινωνία και ροή πληροφορίας στα δίκτυα αυτά. Ο φοιτητής θα αποκτήσει ένα μεγάλο εύρος γνώσεων και ικανοτήτων, όπως την χρήση μαθηματικών εργαλείων για την αποδοτική ανάλυση και πρόβλεψη της δομής πραγματικών δικτύων, μέχρι και τον σχεδιασμό καινοτόμων αλγορίθμων για την αποδοτική αναζήτηση και μεταφορά πληροφορίας μέσα σε μεγάλα δίκτυα. Το μάθημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: θεωρία δικτύων και αναπαράσταση, στατιστικός χαρακτηρισμός δικτύων, τυχαίοι γράφοι, μηχανισμοί σχηματισμού πραγματικών δικτύων και εξελικτικά μοντέλα, γεωμετρία δικτύων, δίκτυα τύπου Small World : Κοινωνικά Δίκτυα και το πείραμα του Milgram, Internet: νέες τεχνικές δρομολόγησης και τοπολογίες Power Law, Compact Routing, δυναμικές διαδικασίες σε δίκτυα: decentralized search, random walks, rumors, gossips, epidemics, εφαρμογές σε μεγάλα κοινωνικά δίκτυα (Twitter, Facebook) και στο Web. Προαπαιτούμενο Υπόβαθρο: Βασική θεωρία πιθανοτήτων, Δίκτυα Υπολογιστών. ΜΥΗΠ Δίκτυα Διασύνδεσης (7 ECTS) Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στον σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική δικτύων διασύνδεσης, τα οποία αποτελούν την ηλεκτρονική υφή που συνδέει διάφορα συνιστώσα μέρη μέσα σε ένα ψηφιακό παράλληλο σύστημα. Το μάθημα καλύπτει διάφορα είδη δικτύων διασύνδεσης, τα οποία κατατάσσονται σε δύο κύριους τομείς: δίκτυα εξωτερικής διασύνδεσης (ενδο-διασύνδεσης), και τα πιο πρόσφατα ολοκληρωμένα δίκτυα διασύνδεσης. Διερευνά και μελετά τα φάσματα σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής των διαφόρων δικτύων διασύνδεσης, που κυμαίνονται από τηλεφωνικά δίκτυα μεταγωγής, στα δίκτυα που χρησιμοποιούνται στη διασύνδεση δρομολογητών του Διαδικτύου, δίκτυα υπέρ-υπολογιστών, υψηλής απόδοσης ολοκληρωμένων δικτύων πολύ-πύρηνων επεξεργαστών, δικτύων σε συστοιχίες υπολογιστών κλπ. Στο πρώτο μισό του μαθήματος θα μελετηθούν τα ακόλουθα βασικά θέματα τα οποία θα εξεταστούν σταδιακά εις βάθος που αφορούν τα ενδο-συνδεόμενα δίκτυα: (1) Παράλληλοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ψηφιακά συστήματα. (2) Μικρό-αρχιτεκτονική δρομολογητών διασυνδεόμενων δικτύων. (3) Τοπολογία και γεωμετρία διασύνδεσης. (4) Πρωτόκολλα ροής ελέγχου. (5) Πρωτόκολλα δρομολόγησης. (6) Αποδοτικότητα: καθυστέρηση και διεκπεραιωτικότητα. (7) Μείωση κατανάλωσης ενέργειας και περιορισμός θερμότητας. (8) Αξιοπιστία και ανέχεια σε σφάλματα. (9) Διεπαφή δικτύου. (10) Μαθηματικός μοντελισμός ροής δεδομένων. (11) Εξομοίωση. Στο δεύτερο μισό του μαθήματος, εφόσον οι φοιτητές αποκτήσουν βασικές γνώσεις θα μελετούν διάφορα ερευνητικά δοκίμια στον τομέα των διασυνδεόμενων δικτύων και θα τα παρουσιάζουν περιοδικά (είτε ανά ζεύγη ή ατομικά) κατά τη διάρκεια της διάλεξης. Οι διάφορες γνώσεις που θα αποκτήσουν θα τους βοηθήσουν να ολοκληρώσουν μικρή ερευνητική εργασία τύπου «project» που μπορούν να εισηγηθούν οι ίδιοι (κατόπιν έγκρισης από τον διδάσκοντα) ή να τους δοθεί θέμα από τον διδάσκοντα. Προαπαιτούμενο υπόβαθρο: Oι φοιτητές θα πρέπει να κατέχουν γερές γνώσεις σε θέματα αρχιτεκτονικής και προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επιπλέον, αναμένεται να κατέχουν βασικές γνώσεις στον τομέα σχεδιασμού ψηφιακών κυκλωμάτων. Επίσης, βοηθητική θα είναι τυχόν εξοικείωσή τους με τις βασικές αρχές δικτύων και μαθηματικών, ιδιαίτερα στον τομέα των πιθανοτήτων. ΜΥΗΠ Πολυμεσικές Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (7 ECTS) Το μάθημα θα προσφέρει στους φοιτητές μια εισαγωγή στις βασικές αρχές της μετατροπής υλικού (βιβλία, χάρτες, εικόνες, ήχος, φιλμ, βίντεο, εφημερίδες, 3Δ αντικείμενα, κτλ), σε ψηφιακές συλλογές οι οποίες καταχωρούνται σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και ευρίσκονται σε διάφορα σημεία του Πλανήτη. Θα δοθεί έμφαση στις νέες μορφές βιβλιοθηκών, οι οποίες φιλοξενούν ηλεκτρονικούς πόρους διαφόρων τύπων (κείμενο, ήχο, εικόνα, βίντεο, 3Δ αντικείμενα), καθώς και στους νέους τρόπους οργάνωσης του πολυμεσικού υλικού σε περίπλοκες βάσεις δεδομένων που ευρίσκονται σε συνεχή πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Επίσης θα αναλυθεί η σύνδεση της συμβατικής (παραδοσιακής), της υβριδικής (έντυπης και ψηφιακής) και της ψηφιακής βιβλιοθήκης. Θα γίνει εκτενή και λεπτομερή αναφορά στη σημασία των πνευματικών δικαιωμάτων του ψηφιακού υλικού και των τρόπων εφαρμογής τους, στις σύγχρονες 16

17 πρωτοβουλίες προτυποποίησης μορφοτύπων, μεταδεδομένων, πρωτοκόλλων επικοινωνίας και προτύπων διαλειτουργικότητας στις ψηφιακές βιβλιοθήκες καθώς επίσης και στην ανάπτυξη πολιτιστικών διαδικτυακών πυλών (π.χ. Κυπριάνα, Europeana, Memory of the World, Library of Congress, GoogleArt, Wikipedia, etc). Τέλος, εξετάζονται αναλυτικά οι πολιτικές ψηφιακού περιεχομένου (πρόσβαση, αναπαραγωγή) και οι παράγοντες που τις επηρεάζουν (πρόσκτηση, πνευματική ιδιοκτησία, κ.λπ.). Το μάθημα περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις που αφορούν ψηφιοποίηση και επισημείωση υλικού μεγάλης Κυπριακής πολιτιστικής οξείας που θα αναρτηθεί στο Kypriana και Europeana. Προαπαιτούμενο υπόβαθρο: Oι φοιτητές θα πρέπει να κατέχουν πολύ καλές γνώσεις του μαθήματος Βάσεις Δεδομένων και προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. ΜΥΗΠ Ολοκλήρωση και Ανταλλαγή Δεδομένων (7 ECTS) Στο μάθημα αυτό ασχολούμαστε με ζητήματα ολοκλήρωσης και ανταλλαγής δεδομένων που παρουσιάζονται σε περιβάλλοντα διαχείρισης δεδομένων με πληθώρα πηγών δεδομένων. Αυτά είναι από τα βασικά προβλήματα διαχείρισης δεδομένων που αντιμετωπίζουν οι μεγάλες εταιρείες σήμερα, καθώς και οι κυβερνητικοί και μη οργανισμοί και τα μεγάλα επιστημονικά κέντρα. Επιπλέον, ο παγκόσμιος ιστός προσφέρει απευθείας σύνδεση σε βάσεις δεδομένων πίσω από φόρμες, οι οποίες είναι ετερογενείς. Το μάθημα θα καλύψει τις βασικές αρχές της ολοκλήρωσης δεδομένων, γλώσσες για την επίλυση της ετερογένειας και αυτόματες τεχνικές για κατασκευή σχηματικών αντιστοιχίσεων. Στη συνέχεια θα συζητηθούν οι απαιτήσεις που τίθενται από τις εφαρμογές για ολοκλήρωση δεδομένων, όπως η διαχείριση προσωπικών πληροφοριών. Τέλος, θα συζητηθεί η εμπορική εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα αυτό. Ποιο συγκεκριμένα, τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα: Εισαγωγή στην ολοκλήρωση και ανταλλαγή δεδομένων, γλώσσες για schema mediation, Query containment, απάντηση ερωτημάτων με χρήση όψεων, κατασκευή σχηματικών αντιστοιχίσεων (schema mappings), επεξεργασία ερωτήσεων σε συστήματα ολοκλήρωσης δεδομένων, XML και ολοκλήρωση δεδομένων, εναλλακτικές αρχιτεκτονικές για ολοκλήρωση και ανταλλαγή, διαχείριση δεδομένων σε συστήματα ομότιμων κόμβων (p2p data management), προχωρημένα θέματα: dataspaces, αβεβαιότητα στην ολοκλήρωση δεδομένων. Προαπαιτούμενο υπόβαθρο: Εισαγωγικό μάθημα στις Βάσεις Δεδομένων. ΜΥΗΠ Συστήματα Πολυπρακτόρων (7 ECTS) Εισαγωγή στην θεωρία και την ανάπτυξη των πρακτόρων. Ειδικότερα, στις θεωρίες μοντελοποίησης τους (π.χ. BDI systems), πρωτόκολλα επικοινωνίας και κατανομής εργασίας, γλώσσες επικοινωνίας πρακτόρων (π.χ. KQML), διάλογοι και επιχειρηματολογία, κατανομή πηγών (resource allocation). ΜΥΗΠ Προηγμένες Τεχνικές Συσχεδίασης και Σύνθεσης Ολοκληρωμένων Συστημάτων (7 ECTS) Το μάθημα εμβαθύνει σε τεχνικές σχεδιασμού, συν-σχεδιασμού Υλικού/Λογισμικού, και σύνθεσης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Αναλύονται θέματα που σχετίζονται με την βελτιστοποίηση ως προς διάφορες παραμέτρους των σχεδιαζόμενων συστημάτων, της τεχνικές σύνθεσης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και στης αρχές και τεχνικές συν-σχεδιασμού Υλικού/Λογισμικού. Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Προηγμένες τεχνικές βελτιστοποίησης σχεδιασμών: Retiming, Loop unfolding. Εναλλακτικά αριθμητικά συστήματα για βελτιστοποίηση σχεδιασμών σε υλικό. Σχεδιασμός υλικού σε υψηλότερα επίπεδα αφαιρετικότητας: C++, SystemC και Handel-C. Σύνθεση αρχιτεκτονικής ψηφιακών συστημάτων υλοποιημένων με HDLs. Χρονοπρογραμματισμός πράξεων. Ανάθεση πράξεων σε πόρους. Αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού ASAP και ALAP. Χρονοπρογραμματισμός με περιορισμό πόρων. Πολύπλεξη πόρων. Εισαγωγή στον συν-σχεδιασμό Υλικού/Λογισμικού για ενσωματωμένα συστήματα: χαρακτηριστικά και συστατικά στοιχεία. Συ-σχεδιασμός Υλικού/Λογισμικού: πλατφόρμες σχεδιασμού, τμηματοποίηση Υλικού και Λογισμικού. Σχεδιασμός ειδικού σκοπού επεξεργαστών (Application Specific Instruction Set Processors ASIP). Επανα-διαμορφώσιμες αρχιτεκτονικές. Διαμορφώσιμοι και επεκτάσιμοι 17

18 επεξεργαστές για σχεδιασμό ενσωματωμένων συστημάτων. Case Study: Η προσέγγιση του Tensilica Xtensa για την υλοποίηση ένα κρυπτογραφικού συν-επεξεργαστή. ΠΓΤ Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή (ΠΟΛΥΓΡΑΤ) (7 ECTS) Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στη σημασία της ευχρηστίας σε διαδραστικά συστήματα. Οι φοιτητές θα μελετήσουν τις βασικές έννοιες και το θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό, καθώς και τεχνικές σχεδιασμού και αξιολόγησης διαδραστικών συστημάτων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν τη σημασία της ευχρηστίας και τις συνέπειες του φτωχού σχεδιασμού σε διαδραστικά συστήματα, να αξιολογούν το σχεδιασμό διαδραστικών συστημάτων, να χρησιμοποιούν τεχνικές ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού και να εφαρμόζουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τα ζητήματα και τις πιθανές σχεδιαστικές λύσεις σε διάφορα σενάρια. Επιπρόσθετα οι φοιτητές θα κληθούν να συγκρίνουν τεχνολογίες διεπαφής χρήστη, να διεξαγάγουν συλλογή δεδομένων χρησιμοποιώντας πολλαπλές μεθόδους και να αξιολογήσουν την ευχρηστία ενός διαδραστικού συστήματος με χρήστες και εμπειρογνώμονες (Σημείωση: Το μάθημα θα δίνεται σε φοιτητές του Τμήματος νοουμένου ότι θα υπάρχουν θέσεις διαθέσιμες στο ακροατήριο.) ΠΓΤ Σχεδιασμός Διαδραστικών Πολυμέσων Ι (ΠΟΛΥΓΡΑΤ) (7 ECTS) Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στα διαδραστικά πολυμέσα. Εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και χρήσεις των πολυμέσων και το λογισμικό που απαιτείται για τη δημιουργία και παρουσίαση πολυμέσων: υπερκειμένου, γραφικών, ήχου, σχεδιοκίνησης, και βίντεο. Επιπλέον, παρουσιάζονται ολοκληρωμένα εργαλεία συγγραφής πολυμέσων και οι δυνατότητες που προσφέρουν στο χρήστη. Συζητούνται οι σύγχρονες εφαρμογές πολυμέσων και σχετικές έρευνες. Το κύριο μέρος του μαθήματος εστιάζει στη σχεδίαση και ανάπτυξη πολυμεσικών-υπερμεσικών εφαρμογών. Το μάθημα εισαγάγει τους φοιτητές στο εργαλείο συγγραφής εφαρμογών πολυμέσων Flash της Adobe και στη χρήση της ActionScript 3.0. με στόχο την ανάπτυξη μιας διαδραστικής εφαρμογής για το διαδίκτυο (Σημείωση: Το μάθημα θα δίνεται σε φοιτητές του Τμήματος νοουμένου ότι θα υπάρχουν θέσεις διαθέσιμες στο ακροατήριο). 18

(ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση

(ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση Π ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος (ΔΜΠ) «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» (ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Τ.Θ. 20537 1678 Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ Τηλ.: +357-22892700 Τηλεμ: +357-22892701

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Καθηγητής Γρηγόριος Πραστάκος ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

- Μελετήσει - αναλύσει την βασική αρχιτεκτονική της τελευταίας γενιάς των ARM επεξεργαστών (επεξεργαστές που

- Μελετήσει - αναλύσει την βασική αρχιτεκτονική της τελευταίας γενιάς των ARM επεξεργαστών (επεξεργαστές που Θέμα: «Αποτίμηση της απόδοσης και της κατανάλωσης ισχύος ARM επεξεργαστών με έμφαση στην μοντελοποίηση της επιβάρυνσης που προστίθεται από το Android λειτουργικό σύστημα» Επιβλέπων: Βώρος Νικόλαος e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαµίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών (Σ.Τ.ΕΦ.) Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Τ.Ε.Ι Λαµίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών (Σ.Τ.ΕΦ.) Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών Τ.Ε.Ι Λαµίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών (Σ.Τ.ΕΦ.) Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών Οδηγός Σπουδών 2010 «Αυτός που θα τύχει παιδείας πρέπει να κοπιάσει πολύ, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι ωφέλιμο.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2 Πληροφορίες Επικοινωνίας Τμήμα Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA) Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Ο διπλωματούχος Ο.Ε.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) Γενικά Το επίπεδο των διπλωματούχων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Οι απολυτήριοι τίτλοι εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Τηλέφωνο Τμήματος: +30-210-8203314-6

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2014-2015 - Τμήμα Πληροφορικής 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ WWW.CS.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων

Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή περιεχόμενα ακαδημαϊκά προγράμματα Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου 6-7 Ακαδημαϊκό Συμβούλιο 8-9 Σημαντικοί

Διαβάστε περισσότερα

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής 2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια ορισμού του αντικειμένου της Πληροφορικής ώστε να γίνει σαφές τι εννοούμε σήμερα με αυτόν τον όρο, και κατά συνέπεια να γίνει σαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑ LABVIEW ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ SPICE

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑ LABVIEW ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ SPICE ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑ JAVA LABVIEW ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα