ΘΕΜΑ: Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Νοτίου Αφρικής 2012.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Νοτίου Αφρικής 2012."

Transcript

1 ΘΕΜΑ: Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Νοτίου Αφρικής Αναλύονται ακολούθως οι εμπορικές ροές προϊόντων (εξαγωγές - εισαγωγές) της Ν. Αφρικής για το έτος 2012, βάσει των επίσημων στατιστικών στοιχείων της αρμόδιας αρχής SARS / South Africa Revenue Service. 1 ΓΕΝΙΚΑ. Ο συνολικός όγκος εμπορίου προϊόντων της Ν. Αφρικής ανήλθε κατά το 2012 σε 1,554 τρισ. Ραντ, 2 αύξηση 7,80% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά μείωση της σχετικής τάσης από την αύξηση 22,62% του Το εμπορικό έλλειμμα της Ν. Αφρικής ανήλθε κατά το ίδιο έτος σε 117,68 δισ. ραντ (χαρακτηριστικά, στη διάρκεια του 2012 δεν υπήρξε ούτε ένας πλεονασματικός μήνας), εν συγκρίσει με 16,89 δισ. ραντ για το Η σημαντική αυτή αύξηση του εμπορικού ελλείμματος της Ν. Αφρικής, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής κρίσης στην ΕΕ και της κάμψης των εξαγωγών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα (σε όγκο και αξία), τοποθετείται σε πλαίσιο τάσης εμπορικών ελλειμμάτων που παρατηρείται από το 2004, ενώ (ως πηγή ανησυχιών της Κυβέρνησης) το γεγονός έχει ήδη προκαλέσει την εφαρμογή σειράς προστατευτικών εμπορικών μέτρων. Λαμβανομένου υπόψη του προγράμματος επενδύσεων και ανάπτυξης εθνικών υποδομών, καθώς και των καταναλωτικών προτιμήσεων για εισαγόμενα είδη, η ελλειμματική τάση αναμένεται να συνεχισθεί και κατά το Ιδιαιτέρως σημειώνεται ότι η επιβολή διεθνών κυρώσεων στο Ιράν κατά το 2012 συνέβαλε στην από πλευράς Ν. Αφρικής αναζήτηση ενεργειακών πόρων στην αφρικανική ήπειρο, και ιδίως στην Αγκόλα και στη Νιγηρία ως εναλλακτικών πηγών εξασφάλισης αργού πετρελαίου. Συναφώς, η συνεχιζόμενη διεθνής κρίση αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα επαναξιολόγησης των αγορών της αφρικανικής ηπείρου ως ιδιαίτερα ελκυστικών για τα νοτιοαφρικανικά προϊόντα. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμεινε, με διαφορά, ο κυριότερος εταίρος της Ν. Αφρικής. 3 Ο συνολικός όγκος εμπορίου της Ν. Αφρικής με την ΕΕ (382,28 δισ. ραντ) ανήλθε σε επίπεδο υψηλότερο του συνόλου των όγκων εμπορίου της Λ.Δ. της Κίνας και των ΗΠΑ αθροιστικά (328,18 δισ. ραντ). Σημειώνεται επίσης ότι ο συνολικός όγκος εμπορίου της Ν. Αφρικής με τις λοιπές χώρες του συνασπισμού BRICS / Βραζιλία, Ρωσική Ομοσπονδία, Ινδία και Κίνα (297,16 δισ. ραντ) ήταν επίσης μικρότερος από τον συνολικό όγκο εμπορίου με την ΕΕ. Συναφής ενδιαφέρουσα παρατήρηση έναντι των (πλην Ν. Αφρικής) χωρών του συνασπισμού BRICS είναι ότι 62,90% των νοτιοαφρικανικών δασμών αντιντάμπινγκ επεβλήθησαν κατά των χωρών αυτού του συνασπισμού, εν συγκρίσει με ποσοστό 9,68% κατά εισαγωγών από την ΕΕ. Σημειώνεται επίσης ότι κατά το 2012 η Ν. Αφρική είχε εμπορικό έλλειμμα έναντι των λοιπών χωρών BRICS ανερχόμενο σε 49,17 δισ. ραντ, ενώ το μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα της Ν. Αφρικής με μεμονωμένη χώρα καταγράφηκε έναντι της Λ.Δ. της Κίνας, ανερχόμενο σε 36,13 Ο συνολικός όγκος εμπορίου της Ν. Αφρικής με τις υπόλοιπες χώρες της Αφρικής εμφάνισε κατά το 2012 σχετική αύξηση, ενώ υπογραμμίζεται ότι η Αφρική ήταν η μόνη γεωγραφική ζώνη του κόσμου με την οποία η Ν. Αφρική κατέγραψε εμπορικό πλεόνασμα κατά το ίδιο έτος (με μείωσή του ως προς το 2011). Η σύνθεση των εμπορικών ροών της Ν. Αφρικής έχει παραμείνει σχετικά στατική στη διάρκεια του χρόνου (ως προς το είδος των εμπορευμάτων και τις συναλλασσόμενες χώρες), ανεξάρτητα από τις οικονομικές και πολιτικές συγκυρίες. Η αδυναμία διαφοροποίησης του εμπορίου της χώρας εκτιμάται ως αδυναμία προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες διεθνείς εμπορικές προτιμήσεις και στις προκλήσεις της συνεχιζόμενης διεθνούς οικονομικής κρίσης. 1 Στην οποία υπάγεται η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων της χώρας. 2 Ισοτιμία Rant / ευρώ σε R 10,55 (μέση τιμή 2012, SARB / South African Reserve Bank). 3 Διευκρινίζεται, η ΕΕ ως εταίρος συνασπισμού χωρών, έναντι της Λ.Δ. της Κίνας ως κυριότερου εταίρου - μεμονωμένης χώρας. Σελίδα 1 από 6

2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ν. ΑΦΡΙΚΗΣ. Ο συνολικός όγκος εξαγωγών της Ν. Αφρικής αυξήθηκε κατά 0,8% σε 717,94 δισ. ραντ, καταγράφοντας οριακές αυξήσεις σε ευρύ φάσμα δασμολογικών κατηγοριών (23 κατηγορίες). Ανησυχίες εκφράζονται για το γεγονός της εμφανούς (βάσει της εξαγωγικής σύνθεσης προϊόντων) εξάρτησης της οικονομίας της χώρας από τα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα. Ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης διεθνούς οικονομικής κρίσης οι εξαγωγές προϊόντων του πρωτογενούς τομέα έχουν υποστεί μεγάλες πιέσεις, γεγονός που ανακλάται στις μειώσεις της αξίας των εξαγωγών των ορυκτών και πολύτιμων λίθων, των βασικών μετάλλων, και των προϊόντων χάρτου / χαρτοπολτού π.χ. οι εξαγωγές ορυκτών σημείωσαν οριακή αύξηση μόνο 4,2%. Η πλειοψηφία των δασμολογικών κατηγοριών παρουσίασε μέτριες αυξήσεις της αξίας των εξαγωγών, με σημαντικότερες αυτές των χημικών προϊόντων κατά 21,6%, των αυτοκινήτων κατά 16,7% και των μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού κατά 11,4%. Ο συνολικός όγκος εισαγωγών της Ν. Αφρικής αυξήθηκε κατά 14,6% σε 835,61 δισ. ραντ, με αναμενόμενες αυξήσεις σε όλες τις δασμολογικές κατηγορίες. Αυξήσεις παρατηρήθηκαν στις εισαγωγές μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού, ως συνέπεια του προγράμματος δημοσίων δαπανών της χώρας για ανάπτυξη υποδομών (με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής). Αυξήσεις παρατηρήθηκαν επίσης στις εισαγωγές οχημάτων, γεγονός που προκάλεσε σχετική ανησυχία λόγω του ειδικού εθνικού προγράμματος ADP / Automotive Development Plan το οποίο έχει δημιουργηθεί για να αναστρέψει τις εισαγωγές της χώρας και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής. Αυξήσεις επίσης παρατηρήθηκαν στις εισαγωγές μερών / ανταλλακτικών οχημάτων, και πάλι ασυνεπώς προς το προαναφερθέν ADP το οποίο καλύπτει και την εγχώρια παραγωγή ανταλλακτικών. Οι εισαγωγές ορυκτών προϊόντων, και κυρίως αργού πετρελαίου, επίσης αυξήθηκαν σημαντικά (21,8%), ζήτημα που προκαλεί ανησυχία ιδίως σε σχέση με την αποδυνάμωση του εθνικού νομίσματος. Επίσης παρατηρείται ότι, λόγω των συνεχιζόμενων περιορισμών του δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, προτιμάται να εισάγονται ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα παρά να επιχειρείται επεξεργασία της πρωτογενούς εγχώριας παραγωγής σε άλλα ενδιάμεσα / τελικά προϊόντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμεινε κατά το 2012 κύριος εμπορικός εταίρος της Ν. Αφρικής, με 24,61% της αξίας του συνολικού όγκου εμπορίου της Ν. Αφρικής, από 25,97% το Η Λ.Δ. της Κίνας παρέμεινε δεύτερος εμπορικός εταίρος, αυξάνοντας το μερίδιό της από 11,39% σε 14,5% (ή, 12,16% σε 14,03% αν συμπεριληφθεί το Χονγκ Κονγκ). Οι ΗΠΑ παρέμειναν τρίτος εμπορικός εταίρος με 7,99%, από 8,19% το ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Ν. ΑΦΡΙΚΗΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ. Ο συνολικός όγκος εμπορίου της Ν. Αφρικής ΕΕ αυξήθηκε το 2012 κατά 2,15%, σε 382,28 δισ. ραντ. Για την νοτιοαφρικανική πλευρά παραμένουν ανησυχίες για το διευρυνόμενο εμπορικό έλλειμμα με την ΕΕ, το οποίο αυξήθηκε κατά 38,43% σε 95,74 Οι εξαγωγές της Ν. Αφρικής στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 6,08%, σε 152,54 δισ. ραντ, από αύξηση 9,5% που είχε σημειωθεί το Κυριότερα (ως προς την αξία) εξαγωγικά προϊόντα της Ν. Αφρικής προς την ΕΕ παρέμειναν τα ορυκτά προϊόντα, αλλά με μείωση της συνολικής αξίας κατά 9,55% σε 28,34 Οι πολύτιμοι / ημιπολύτιμοι λίθοι και τα πολύτιμα μέταλλα, η δεύτερη σημαντικότερη δασμολογική κατηγορία προς την ΕΕ, μειώθηκαν σε αξία κατά 6,98% σε 26,49 δισ. ραντ, ενώ τα μηχανήματα και ο μηχανολογικός εξοπλισμός (τρίτη κυριότερη κατηγορία) μειώθηκαν σε αξία κατά 16,26%. Η τέταρτη μεγαλύτερη εξαγωγική κατηγορία, οχήματα, αεροσκάφη και πλοία, αυξήθηκε οριακά κατά 0,20%, ενώ η επόμενη κατηγορία των βασικών μετάλλων εμφάνισε μείωση κατά 6,94%. Σελίδα 2 από 5

3 Δεκαπέντε δασμολογικές κατηγορίες, εκ των είκοσι τριών κατηγοριών εξαγώγιμων μεταποιημένων προϊόντων της Ν. Αφρικής, αντιστοιχούν σε 48,02% του συνόλου των εξαγωγών της Ν. Αφρικής στην ΕΕ. Οι κατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν λαχανικά, τρόφιμα, χημικά, πλαστικά, δέρματα, χαρτοπολτό, κλωστοϋφαντουργικά και ενδύματα, υποδήματα, κεραμικά, μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό, οχήματα, φωτογραφικά είδη, διάφορα μεταποιημένα είδη, τεχνουργήματα και ανταλλακτικά οχημάτων. Η ΕΕ παρέμεινε, σε όρους αξιών, μεγαλύτερη πηγή νοτιοαφρικανικών εισαγωγών αντιστοιχώντας σε 28,60% (239,01 δισ. ραντ) των συνολικών εισαγωγών της Ν. Αφρικής κατά το 2012, εμφανίζοντας μείωση από 30,41% το Η δασμολογική κατηγορία μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός παρέμεινε μεγαλύτερη εισαγωγική κατηγορία της Ν. Αφρικής, αντιστοιχώντας σε 70,69 δισ. ραντ, με αύξηση κατά 8,14%. Τα οχήματα, αεροσκάφη και πλοία, η δεύτερη μεγαλύτερη εισαγωγική κατηγορία αυξήθηκε κατά 9,11% σε 37,48 Η τρίτη μεγαλύτερη εισαγωγική κατηγορία των χημικών προϊόντων αυξήθηκε κατά 13,19% σε 31,57 δισ. ραντ, ενώ τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, τέταρτη εισαγωγική κατηγορία, αυξήθηκε κατά 5,37% σε 24,49 Τα βασικά μέταλλα, πέμπτη μεγαλύτερη κατηγορία αυξήθηκε κατά 5,57% σε 11,75 Τα τρία σημαντικότερα εμπορικά ελλείμματα της Ν. Αφρικής με την ΕΕ ήταν η κατηγορία των μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού 52,20 δισ. ραντ, η κατηγορία χημικών προϊόντων 25,22 δισ. ραντ, και η κατηγορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων 24,48 Οι τρεις πρώτες δασμολογικές κατηγορίες με εμπορικά πλεονάσματα της Ν. Αφρικής, έναντι της ΕΕ, ήταν τα πολύτιμα μέταλλα και πολύτιμοι λίθοι 24,45 δισ. ραντ, τα ορυκτά προϊόντα 18,15 δισ. ραντ και τα λαχανικά 8,40 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Ν. ΑΦΡΙΚΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ. Γενικά, η σύνθεση των εμπορικών ροών της Ν. Αφρικής έχει παραμείνει σχετικά στατική στη διάρκεια του χρόνου (ως προς το είδος των εμπορευμάτων και τις συναλλασσόμενες χώρες), ανεξάρτητα από τις οικονομικές και πολιτικές συγκυρίες γεγονός το οποίο καταδεικνύεται από το ότι οι εξαγωγές και εισαγωγές της χώρας δεν έχουν διαφοροποιηθεί ουσιαστικά, καθόσον ορισμένες μόνο δασμολογικές κατηγορίες εμφανίζονται ως κυριότερες κατηγορίες εξαγωγών και εισαγωγών. Αφρική. Η Ν. Αφρική είχε εμπορικό πλεόνασμα με το σύνολο των χωρών της Αφρικής για το 2012 (όντας η Αφρική η μόνη γεωγραφική ζώνη έναντι της οποίας υπήρξε εμπορικό πλεόνασμα της χώρας κατά το ίδιο έτος), αν και το πλεόνασμα μειώθηκε κατά 6,77% από το Οι πέντε κυριότερες δασμολογικές κατηγορίες (μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός, βασικά μέταλλα, οχήματα, χημικά, και ορυκτά προϊόντα) αντιστοιχούν στο 71,30% των συνολικών εξαγωγών της Ν. Αφρικής στην αφρικανική ήπειρο. Είναι προφανές ότι η ήπειρος αναδεικνύεται ως ελκυστική αγορά για τα νοτιοαφρικανικά προϊόντα μεταποίησης ή προστιθέμενης αξίας, ενώ ή ίδια αγορά απορρόφησε μεγάλο μέρος των νοτιοαφρικανικών εξαγωγών το οποίο παραδοσιακά θα προοριζόταν για άλλες ξένες αγορές, λόγω της συνεχιζόμενης διεθνούς οικονομικής κρίσης. Ως συμπληρωματική ερμηνεία αναφέρεται ότι οι επενδύσεις της Ν. Αφρικής στην αφρικανική ήπειρο, ειδικά στον τομέα της εξόρυξης, απαιτούν μηχανήματα, εξοπλισμό και οχήματα, προϊόντα που αγοράζονται από τη Ν. Αφρική εν μέρει λόγω γεωγραφικής εγγύτητας. Τα ορυκτά προϊόντα (κυρίως αργό πετρέλαιο) αντιστοιχούν στη σημαντικότερη εισαγωγική κατηγορία από την ήπειρο, με τις εισαγωγές από την Αγκόλα, τη Νιγηρία, και τη Μοζαμβίκη να αντιστοιχούν σε 77,25% του συνόλου των εισαγωγών της Ν. Αφρικής - σημειώνεται δε ότι η Σελίδα 3 από 5

4 αύξηση των εισαγωγών αργού πετρελαίου από την αφρικανική ήπειρο ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα των διεθνών κυρώσεων που επεβλήθησαν στο Ιράν στη διάρκεια του Αν συμπεριληφθούν όλες οι δασμολογικές κατηγορίες εισαγωγών το ποσοστό συνόλου εισαγωγών από την ήπειρο ανέρχεται σε 79,45%. Βόρεια και Νότια Αμερική. Το εμπορικό έλλειμμα της Ν. Αφρικής με την αμερικανική ήπειρο αυξήθηκε το 2012 κατά 18,78% σε 14,92 δισ. ραντ, από 12,56 δισ. ραντ το Οι εξαγωγές της Ν. Αφρικής στις χώρες της ζώνης NAFTA / North American Free Trade Area, δηλαδή Καναδά, Μεξικό και ΗΠΑ, αντιστοιχούν σε 85,14% του συνόλου των εξαγωγών της χώρας, ενώ οι πέντε κυριότερες εξαγωγικές κατηγορίες (οχήματα, βασικά μέταλλα, πολύτιμα μέταλλα / πολύτιμοι λίθοι, ορυκτά προϊόντα και χημικά) αντιστοιχούν σε 79,24% του συνόλου των εξαγωγών. Οι εισαγωγές από τη ζώνη NAFTA αντιστοιχούν σε 73,67% του συνόλου των εισαγωγών της χώρας, ενώ οι πέντε κυριότερες εισαγωγικές κατηγορίες (μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός, οχήματα, χαρτοπολτός, τρόφιμα / ποτά, εργαστηριακός εξοπλισμός) αντιστοιχούν σε 68,89% του συνόλου των εισαγωγών. Ασία (συμπεριλαμβανομένης της Μ. Ανατολής). Η Ασία είναι η μεγαλύτερη ζώνη εμπορικών συναλλαγών της Ν. Αφρικής (όπως καταγράφεται από τη Γενική Δ/νση Τελωνείων της αρμόδιας νοτιοαφρικανικής αρχής SARS) τόσο ως προς τη γεωγραφική κάλυψη όσο και ως προς την αριθμητική σύνθεση των μεμονωμένων χωρών, ενώ περιλαμβάνει πλούσιες σε πετρέλαιο χώρες της Μ. Ανατολής αλλά και ανατολικοευρωπαϊκές χώρες. Εκ τούτου δεν προκαλεί έκπληξη ότι με τη ζώνη αυτή καταγράφεται το μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα της Ν. Αφρικής ύψους 131,29 δισ. ραντ, το οποίο σημείωσε αύξηση κατά 77,89% από το Στη ζώνη αυτή ανήκουν χώρες με τις οποίες η Ν. Αφρική καταγράφει αυξημένες εμπορικές ροές, τόσο ως προς τις εξαγωγές όσο και ως προς τις εισαγωγές. Έξη χώρες / περιοχές (Λ.Δ. της Κίνας, Ινδία, Ν. Κορέα, Χονγκ Κονγκ, Μαλαισία και Ταϊβάν) αντιστοιχούν σε 61,42% του συνόλου των εξαγωγών της Ν. Αφρικής. Τέσσερις δασμολογικές κατηγορίες (ορυκτά προϊόντα (άνθρακας), βασικά μέταλλα, πολύτιμα μέταλλα / πολύτιμοι λίθοι, και μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός) αντιστοιχούν σε 85,42% του συνόλου των εξαγωγών της χώρας. Πέντε χώρες (Λ.Δ. της Κίνας, Σαουδική Αραβία, Ινδία, Ταϊλάνδη και Ν. Κορέα) αντιστοιχούν σε 68,26% των εισαγωγών της Ν. Αφρικής από την ζώνη της Ασίας. Επτά δασμολογικές κατηγορίες (ορυκτά προϊόντα, μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός, οχήματα, χημικά, βασικά μέταλλα, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και ενδύματα, και πλαστικά) αντιστοιχούν σε 80,46% του συνόλου των εισαγωγών της Ν. Αφρικής. Ευρώπη. Το εμπορικό έλλειμμα της Ν. Αφρικής με την Ευρώπη αυξήθηκε το 2012 κατά 67,52%, σε 86,81 Οι εξαγωγές της Ν. Αφρικής στην ΕΕ αντιστοιχούν σε 86.69% των εξαγωγών προς το σύνολο της Ευρώπης. Έξη δασμολογικές κατηγορίες (πολύτιμα μέταλλα / πολύτιμοι λίθοι, ορυκτά προϊόντα, οχήματα, μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός, βασικά μέταλλα και λαχανικά) αντιστοιχούν σε 84,43% του συνόλου των εξαγωγών της Ν. Αφρικής. Σελίδα 4 από 5

5 Η ΕΕ αντιστοιχεί σε 95,23% του συνόλου των εισαγωγών της Ν. Αφρικής από την Ευρώπη. Έξη δασμολογικές κατηγορίες (μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός, οχήματα, χημικά, ανταλλακτικά οχημάτων, βασικά μέταλλα και ορυκτά προϊόντα) αντιστοιχούν σε 81,62% του συνόλου των εισαγωγών της Ν. Αφρικής. Ωκεανία. Το εμπορικό έλλειμμα της Ν. Αφρικής με την Ωκεανία μειώθηκε το 2012 κατά 15,99%, σε 5,16 Η Αυστραλία αντιστοιχεί σε 87,65% των εξαγωγών της Ν. Αφρικής στην Ωκεανία. Τέσσερις δασμολογικές κατηγορίες (οχήματα, μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός, χημικά και βασικά μέταλλα) αντιστοιχούν σε 69,04% του συνόλου των εξαγωγών της Ν. Αφρικής. Οι εισαγωγές της Ν. Αφρικής από την Αυστραλία αντιστοιχούν σε 85,62% του συνόλου των εισαγωγών από την Ωκεανία. Πέντε δασμολογικές κατηγορίες (χημικά, μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός, ορυκτά προϊόντα, βασικά μέταλλα, ζώντα ζώα και λαχανικά) αντιστοιχούν σε 76,34% του συνόλου των εισαγωγών της Ν. Αφρικής. Ο Προϊστάμενος Παναγιώτης Δερμεντζόγλου Σύμβουλος ΟΕΥ Β' Σελίδα 5 από 5

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 Ιούλιος 2015 Πίνακας περιεχομένων ΡΩΣΙΑ - ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Παρίσι, Ιούνιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2011 1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 2. ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3. ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2008

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2008 ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μακροοικονομικοί δείκτες. 2. Ισπανική οικονομία. 3. Δημοσιονομική πολιτική. 4. Αγορά εργασίας 5. Γεωργία 6. Μεταποίηση 6.1 Άλλοι σημαντικοί τομείς 6.1.1 Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΜΑ ΡΙΤΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΜΑ ΡΙΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΜΑ ΡΙΤΗΣ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ & ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝ ΟΡΑΣ Συντάκτης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008

Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008 Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008 Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) Επεξεργασία: Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών & Σπουδών Επιστηµονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-Π.Γ.Δ.Μ>>

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-Π.Γ.Δ.Μ>> ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγο πριν το Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο Εξέταση της διάρθρωσης του ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου

Λίγο πριν το Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο Εξέταση της διάρθρωσης του ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου Λίγο πριν το Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο Εξέταση της διάρθρωσης του ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου Φεβρουάριος 2014 Παράλληλα με τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας έχει αρχίσει να εντείνεται και ο προβληματισμός

Διαβάστε περισσότερα

0tµa: «Erqour 'EK0 oij eronc 2014»

0tµa: «Erqour 'EK0 oij eronc 2014» 0 reniko IIPOSENEIO THl: EAAAdOl: l:thn 01'.\Hl:l:O rpaeio OIKONOMIKQN & EMIIOPIKQN YII00El:EQN ALll.ABA0MHTO- KANONIKO 0611006s, 30 Iouvion 2015 A.II.: 2170/172 IIPOL : YIIOYPfEIO EEQTEPIKQN -B2 L'l/vOI]

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 - ΣΥΝΟΨΗ - ΜΕΡΟΣ Α - ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ Λ. Δ.

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 - ΣΥΝΟΨΗ - ΜΕΡΟΣ Α - ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ Λ. Δ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 - ΣΥΝΟΨΗ - ΜΕΡΟΣ Α - ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ Λ. Δ. ΚΙΝΑΣ - ΜΕΡΟΣ Β - ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας Κίνας, 2010

Σημείωμα Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας Κίνας, 2010 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Σημείωμα Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας Κίνας, 2010 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Συντάκτρια: Γ. Βελέντζα Γραμματέας ΟΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 22, Οκτώβριος 2013 OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Μακροοικονομικήανάλυση και προβλέψεις Δημόσια οικονομικά Ανθρώπινοι πόροι και

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ»

«Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ» Υπεύθυνη καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα 1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα 1.1. Επισκόπηση διεθνών εξελίξεων και προοπτικών 1 Ο ρυθμός αύξησης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας διατηρήθηκε μέτριος και σταθερός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. H απασχόληση στην Ελλάδα απειλείται πολύ περισσότερο από την. οικονομική πολιτική ύφεσης και μετακύλισης του βάρους της οικονομικής

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. H απασχόληση στην Ελλάδα απειλείται πολύ περισσότερο από την. οικονομική πολιτική ύφεσης και μετακύλισης του βάρους της οικονομικής Τεύχος 168, Ιανουάριος 2010 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ H απασχόληση στην Ελλάδα απειλείται πολύ περισσότερο από την οικονομική πολιτική ύφεσης και μετακύλισης του βάρους της οικονομικής κρίσης στους εργαζόμενους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΤΟΥΜΠΑΪ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 Στα: -Η.Α.Ε. -ΚΑΤΑΡ -ΜΠΑΧΡΕΪΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Τετάρτη 14 Αυγούστου 2013. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Τετάρτη 14 Αυγούστου 2013. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Τετάρτη 14 Αυγούστου 20 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Επιβεβαιώνεται η ταχεία επιβράδυνση της πτώσης του ΑΕΠ το 20. Σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015. Ελληνική Οικονομία Μαρ-11 Ιουν-11 Σεπ-11 Δεκ-11 Μαρ-12 Ιουν-12 Σεπ-12 Δεκ-12 Μαρ-13 Ιουν-13 Σεπ-13 Δεκ-13 Μαρ-14 Ιουν-14 Σεπ-14 Δεκ-14 Μαρ-15 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ: ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.ibe.gr 11 Tsami Karatassu, 117

Διαβάστε περισσότερα

ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007-2008

ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007-2008 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΕΟ ΔΕΛΧΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007-2008 για την κατάσταση της Ινδικής Οικονομίας και την πορεία της συνεργασίας Ελλάδος-Ινδίας Οικονομικό Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 5ης Σεπτεμβρίου το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά, αποφάσισε να

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Περιεχόμενα Σελίδα Επιτελική σύνοψη 4 Εισαγωγή 9 Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Ενότητα Α Ανάλυση Συνολικού Τομέα Μεταποίησης 14 Α.1 Α.2 Α.2.1 Α.2.2 Α.2.3 Α.2.4 Α.2.5 Η θέση της Μεταποίησης στην ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Tηλ.: (210 9211200-10), Fax: (210 9228130 & 210 9233977) E-mail: iobe@iobe.gr - URL: http://www.iobe.gr

Tηλ.: (210 9211200-10), Fax: (210 9228130 & 210 9233977) E-mail: iobe@iobe.gr - URL: http://www.iobe.gr Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τµήµα Έρευνας Βιοµηχανίας Τροφίµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Στελίνα Χατζηχρήστου Άγγελος Τσακανίκας Φεβρουάριος 2009 Copyright 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Εμπορικές και Οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας και η συνεργασία στον Τουρισμό

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Εμπορικές και Οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας και η συνεργασία στον Τουρισμό ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Εμπορικές και Οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας και η συνεργασία στον Τουρισμό ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2010 Ιούνιος 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΓΔΜ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΓΔΜ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΓΔΜ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΓΔΜ Σκόπια,

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Ετήσια Έκθεση 2011

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Ετήσια Έκθεση 2011 Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Ετήσια Έκθεση 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2 1. Γενικά Χαρακτηριστικά 2 2. Το διεθνές οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Σόφια, 31 Αυγούστου 2010 Α.Π.: ΟΕΥ 2785/92/ΑΣ 2562. ΘΕΜΑ : Ετήσια οικονοµική έκθεση Βουλγαρίας 2009

Σόφια, 31 Αυγούστου 2010 Α.Π.: ΟΕΥ 2785/92/ΑΣ 2562. ΘΕΜΑ : Ετήσια οικονοµική έκθεση Βουλγαρίας 2009 , ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΤΕΠ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Α ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: Β ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα