Αριθ.Πρωτ.: ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α./ΣΤ /11103 ΙΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθ.Πρωτ.: ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α./ΣΤ /11103 ΙΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θεσσαλονίκη, 13 Οκτωβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ IEΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α./ΣΤ /11103 ΙΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση : Προέκταση Μεγ.Αλεξάνδρου Έναντι Ποσειδωνίου Ταχ.Κώδικας: Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Φ.Αθανασίου, Μ.Σουλάκη Τηλέφωνo : FAX : E.mail : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας: «Κατασκευή τεχνητών λίθων και εργασίες αποκατάστασης (συγκολλήσεις, διατρήσεις, µικροσυµπληρώσεις) και επανατοποθέτησης διάσπαρτων αρχαίων λίθων για τη µερική αναστήλωση της όψης του θαλάµου του Μακεδονικού Τάφου Μακρίδη στο ερβένι» στο πλαίσιο του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΤΑΦΟΥ ΜΑΚΡΙ Η ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΡΒΕΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» του Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη». (Προϋπολογισµού έως ,00, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%). Η ΙΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 81 του Ν.1958/1991 (ΦΕΚ 122Α/ ) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων. 2. Του Π.. 99/1992 (ΦΕΚ 46/τ.Α / ) Μελέτη και εκτέλεση Αρχαιολογικών εν γένει έργων», όπως τροποποιηµένο και συµπληρωµένο ισχύει σήµερα και ειδικότερα των άρθρων 11 και 12 όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις παραγ. 33 α & 33β αντίστοιχα του άρθρου 19 του Ν.2947/2001 (ΦΕΚ 228/τ.Α / ) «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας, Εργων Ολυµπιακής Υποδοµής και άλλες διατάξεις». 3. Του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/ ) «Κανονισµός προµηθειών ηµοσίου». 4. Του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/τ.Α / ) «Προµήθειες του ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων». 5. Του Ν.2362/1995(ΦΕΚ 247/τ.Α/ «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 6. Του Π.. 104/2014 (ΦΕΚ.171/Α/ ) «Οργανισµός του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού». -/-

2 -2-7. Του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α / ) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα. 8. Το Π.. 118/ (ΦΕΚ 152/Α/ ) «Ίδρυση του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και δικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και µετανοµασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων αντιστοίχως». 9.Το Π.. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α/ ) «ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 10. Την υπ αριθ.35130/739 (ΦΕΚ 1291/ ) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση και ορισµός σε ευρώ των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παραγρ.1 του Ν.2362/95». 11. Την αρ.πρωτ. ΥΠΠΟ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ 180/τ.Β / ) Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και της Γενικής ιεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών έργων του ΥΠΠΟ». 12. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση Νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 13. Την 1217/ απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΤΑΦΟΥ ΜΑΚΡΙ Η ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΡΒΕΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στο Ε.Π. «Μακεδονίας-Θράκης » (Κωδ. πράξης ΣΑ 2011ΣΕ και Ο.Π.Σ ). 14. Την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ44/26613/1154/ απόφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου απολογιστικά και µε αυτεπιστασία από την ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α. 15. Tην ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων του έργου 2011ΣΕ Την αριθµ. 69/ απόφαση της ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α., µε την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και παραλαβής πρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών. 17. Το αριθµ / πρωτογενές αίτηµα για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού. 18. Την αριθµ / (Α Α: 7Λ8ΣΓ-2ΩΟ) απόφαση της ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α. για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την «Κατασκευή τεχνητών λίθων και εργασίες αποκατάστασης (συγκολλήσεις, διατρήσεις, µικροσυµπληρώσεις) και επανατοποθέτησης διάσπαρτων αρχαίων λίθων για τη µερική αναστήλωση της όψης του θαλάµου του Μακεδονικού Τάφου Μακρίδη στο ερβένι» του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΤΑΦΟΥ ΜΑΚΡΙ Η ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΡΒΕΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (προϋπολογισθείσης αξίας ,00, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%). Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους: ΑΡΘΡΟ 1. - ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός θα είναι πρόχειρος µειοδοτικός, µε συγκέντρωση προσφορών, οι οποίες θα αξιολογηθούν από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού η οποία έχει ορισθεί µε την αριθµ. 69/ απόφαση της ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α. Αν κάποια προσφορά κριθεί υπερβολικά χαµηλή µπορεί να απορριφθεί αν οι εξηγήσεις από τον ενδιαφερόµενο προµηθευτή κριθούν ανεπαρκείς. ΑΡΘΡΟ 2. - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η εκτέλεση τoυ έργου: «Κατασκευή τεχνητών λίθων και εργασίες αποκατάστασης (συγκολλήσεις, διατρήσεις, µικροσυµπληρώσεις) και επανατοποθέτησης διάσπαρτων αρχαίων λίθων για τη µερική αναστήλωση της όψης του θαλάµου του Μακεδονικού Τάφου Μακρίδη στο ερβένι» του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ

3 -3- ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΤΑΦΟΥ ΜΑΚΡΙ Η ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΡΒΕΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στo ερβένι Θεσσαλονίκης. Απαράβατος όρος του διαγωνισµού είναι το έργο: «Κατασκευή τεχνητών λίθων, και εργασίες αποκατάστασης και επανατοποθέτησης διάσπαρτων αρχαίων λίθων για τη µερική αναστήλωση της όψης του θαλάµου του Μακεδονικού Τάφου Μακρίδη στο ερβένι» να εκτελεσθεί αυστηρά σύµφωνα µε τη εγκεκριµένη µελέτη, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών, που επισυνάπτονται και συνοδεύουν την παρούσα διακήρυξη της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο µέρος. ΑΡΘΡΟ 3. - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ - ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν τα σχετικά τεύχη του διαγωνισµού ( ιακήρυξη, σχέδια στατικής µελέτης, τεχνική έκθεση - προδιαγραφές, έντυπο προσφοράς) από τα γραφεία της ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α., Προέκταση Μεγ. Αλεξάνδρου, Τ.Κ Θεσσαλονίκη, τηλ.: , Fax.: (Λογιστήριο) καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα Η παραλαβή των τευχών γίνεται µέχρι τις 31/10/2014. Τα στοιχεία που θα τεθούν υπόψη στους διαγωνιζόµενους είναι: 1. Η παρούσα προκήρυξη 2. Τα σχέδια της στατικής µελέτης, και η Τεχνική Έκθεση µε την περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τη χρονική διαδοχή των εργασιών 3. Το έντυπο της προσφοράς 4. Το σχέδιο σύµβασης. ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν: Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί που ασχολούνται και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό µε επάγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο του διαγωνισµού και τις απαιτήσεις του, το έτος κατά το οποίο διενεργείται ο διαγωνισµός. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.. 118/07. Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της µέλος της Ε.Ε. Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί : Όσοι δεν ασκούν το επάγγελµα όπως ορίζεται παραπάνω. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π... γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες ή παροχή υπηρεσιών µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία Εµπορίου. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. ΑΡΘΡΟ 4. - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει, εντός δεκαοκτώ (18) ηµερών από τη δηµοσιοποίηση της παρούσας και την ανάρτηση της περιληπτικής διακήρυξης στην ιστοσελίδα του δικαιούχου και το αργότερο µέχρι την 3/11/2014 ηµέρα: ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. (ώρα λήξης διαγωνισµού), να προσέλθουν στα γραφεία της ΙΣΤ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στη διεύθυνση προέκταση Μεγ.Αλεξάνδρου έναντι Ποσειδωνίου στη Θεσσαλονίκη και να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, συνοδευόµενη από σφραγισµένο φάκελο. Εντός του κυρίου φακέλου της προσφοράς θα περιέχονται υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισµού: Υποφάκελος µε την ένδειξη «ικαιολογητικά συµµετοχής», για τον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την «Κατασκευή τεχνητών λίθων και εργασίες αποκατάστασης και επανατοποθέτησης διάσπαρτων αρχαίων λίθων για τη µερική αναστήλωση της όψης του θαλάµου του Μακεδονικού Τάφου Μακρίδη στο ερβένι» για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΤΑΦΟΥ ΜΑΚΡΙ Η ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΡΒΕΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ο οποίος θα περιέχει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συµµετοχής.

4 -4- Υποφάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», σφραγισµένος επί ποινή αποκλεισµού ο οποίος θα περιέχει την πρωτότυπη οικονοµική προσφορά, για τον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την«κατασκευή τεχνητών λίθων και εργασίες αποκατάστασης και επανατοποθέτησης διάσπαρτων αρχαίων λίθων για τη µερική αναστήλωση της όψης του θαλάµου του Μακεδονικού Τάφου Μακρίδη στο ερβένι» του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΤΑΦΟΥ ΜΑΚΡΙ Η ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΡΒΕΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». Οι ενδιαφερόµενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης µπορούν επίσης να αποστέλλουν σφραγισµένους τους φακέλους µε τις προσφορές τους µε συστηµένη επιστολή για να ανοιχτούν από την επιτροπή του διαγωνισµού, µε ευθύνη του προσφέροντος σε σχέση µε το περιεχόµενο και το χρόνο άφιξης. Οι προσφορές θα ληφθούν υπόψη µόνο εφ όσον παραδοθούν σφραγισµένες στο πρωτόκολλο της Εφορείας µέχρι τις 10:00 π.µ. την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού, δηλαδή την 3/11/2014. Η Υπηρεσία δε φέρει ευθύνη για το περιεχόµενο των φακέλων, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και δε θα παραλάβει φακέλους και λοιπά έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους. Εκπρόθεσµη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συµµετοχής έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου, ακόµα και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για την καθυστέρηση. Ο φάκελος θα περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής είναι τα ακόλουθα: 1) Αίτηση συµµετοχής 2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία: Α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν, Β) Να δηλώνεται ότι έλαβε γνώση όλων των όρων του διαγωνισµού, των συνηµµένων τεχνικών προδιαγραφών και της µελέτης τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς του, εάν δεν περιλαµβάνει τη δήλωση αυτή, Γ) Να δηλώνεται ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π..60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. εν έχουν αποκλεισθεί τελεσίδικα από διαγωνισµό άλλης ηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π... δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές υποχρεώσεις,καθώς και ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από τους διαγωνισµούς του ηµοσίου για οποιοδήποτε λόγο. εν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Το νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιαδήποτε απόφαση της ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α. για αναβολή ή ακύρωση της υπόθεσης ) Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π..118/2007 σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρο 20 του Π.. 118/2007. Ε) Θα βεβαιώνεται ότι θα τηρηθούν όλες οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις που περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή και στη στατική µελέτη που έχει συνταχθεί από τον πολιτικό µηχανικό της Υπηρεσίας. ΣΤ) Να δηλώνεται ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι αληθή. 3) «Οικονοµική προσφορά» Το συµπληρωµένο έντυπο προσφοράς τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».

5 Η Οικονοµική Προσφορά θα έχει τη µορφή του συνηµµένου στην παρούσα προκήρυξη υποδείγµατος προσφοράς. Τονίζεται ρητά ότι οι προσφορές που δε συντάχθηκαν ή δεν αναλύθηκαν κατά τον τρόπο αυτό, θα θεωρηθούν άκυρες και θα απορριφθούν. Οι προσφορές θα αναφέρουν την τιµή της προσφοράς αριθµητικά και ολογράφως και θα είναι µονογραµµένες και σφραγισµένες από τον διαγωνιζόµενο. Οι προσφορές στις οποίες υπάρχουν διορθώσεις που τις καθιστούν ασαφείς κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, θα απορρίπτονται. 4) Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να διαθέτει τεκµηριωµένη συναφή επαγγελµατική δραστηριότητα κατά τα τρία τελευταία έτη σε επιτυχηµένη εκτέλεση παρόµοιων εργασιών. Ως αντίστοιχες εργασίες θεωρούνται οι συγκολλήσεις, οι διατρήσεις και οι µικροσυµπληρώσεις αρχαίων λίθων και η κατασκευή και λάξευση τεχνητών λίθων. Σε περίπτωση ενώσεως προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά είναι αποδεκτή η άθροιση της επαγγελµατικής ικανότητας των µελών της. Η ανωτέρω δραστηριότητα θα αποδεικνύεται µε συνηµµένο κατάλογο µε συναφείς εργασίες, επιστολές ή βεβαιώσεις για τις µέχρι σήµερα παρόµοιας φύσης εργασίες σε µνηµεία κ.ά. Εφόσον οι διαγωνιζόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους. ΑΡΘΡΟ 5.- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει και αποτελεί τεκµήριο ότι οι διαγωνιζόµενοι: Α) Έχουν µελετήσει τα σχέδια της στατικής µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή των εργασιών και τις Τεχνικές Προδιαγραφές των υλικών και ότι θα συµµορφωθούν απόλυτα µε αυτές. Β) Έλαβαν γνώση της διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσης, των κειµένων διατάξεων και της Αρχαιολογικής Νοµοθεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. και των κειµένων διατάξεων περί προµηθειών του ηµοσίου, καθώς και ότι έλαβαν γνώση όλων των τοπικών συνθηκών εκτελέσεως της προµήθειας (τόπος εργοταξίου, συνθήκες προσπέλασης και µεταφοράς υλικών, κ.λ.π.), µετά από επιτόπια µετάβαση. Γ) Σε περίπτωση που αναδειχθεί µειοδότης αποδέχεται να συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο οι οποίες ορίζονται ως εξής: 1) Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στη Μελέτη και στην Τεχνική Έκθεση, καθώς και οι δαπάνες µεταφοράς και φύλαξης ή αποθήκευσης των απαιτούµενων για την εκτέλεση της εργασίας υλικών στον τόπο του έργου βαρύνουν τον ανάδοχο. 2) Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζηµιά ή φθορά στο µνηµείο που θα οφείλεται στα µηχανήµατα και τα µέσα που χρησιµοποίησε για την µεταφορά των υλικών και την τοποθέτησή τους. 3) Η κατασκευή θα γίνεται σταδιακά κατόπιν οδηγιών των επιβλεπόντων του έργου. Σε περίπτωση που προκύψουν κατασκευαστικές λεπτοµέρειες που δεν περιγράφονται στα σχέδια ή στην τεχνική έκθεση η κατασκευή θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης µε τους επιβλέποντες. 4) Ο ανάδοχος οφείλει να αναλάβει την πλήρη αστική ευθύνη για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού του, καθώς και για το προσωπικό της Υπηρεσίας και κάθε τρίτο, καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της εργασίας. -5- ΑΡΘΡΟ 6. - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η ολοµέλεια της Επιτροπής ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού θα συνεδριάσει στα γραφεία της ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α. την 3/11/2014, ηµέρα: ευτέρα στις 10:00 π.µ. Μετά το άνοιγµα των προσφορών, θα επιλέξει τη χαµηλότερη προσφορά και θα συντάξει το πρακτικό επιλογής αναδόχου, το οποίο αποστέλλεται για κατακύρωση του αποτελέσµατος στην Προϊστάµενη της ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α. Εν συνεχεία ενηµερώνονται για το αποτέλεσµα οι έχοντες υποβάλλει προσφορά, οι οποίοι δύνανται να υποβάλλουν ένσταση επί του αποτελέσµατος εντός των επόµενων τριών εργάσιµων ηµερών. Η ένσταση

6 υποβάλλεται στην γραµµατεία της ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α. και αποφαίνεται τελεσίδικα η Προϊσταµένη της ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α. Η προσφερόµενη τιµή δίνεται µόνο σε ευρώ, για την προµήθεια στον τόπο του έργου. Η δε συνολική τιµή (µε και χωρίς Φ.Π.Α.) αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής δε γίνονται αποδεκτές. ιευκρινήσεις, τροποποιήσεις, αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή της προσφοράς που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την κατάθεση των προσφορών τους, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές, ούτε εναλλακτικές προσφορές. ΑΡΘΡΟ 7. - ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Η εργασία θα γίνει στον Μακεδονικό Τάφο Μακρίδη στο ερβένι Θεσσαλονίκης και θα παραδοθεί τµηµατικά, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και τις υποδείξεις των επιβλεπόντων του έργου εντός 26 εβδοµάδων από την υπογραφή της σύµβασης. Η πρώτη τµηµατική παράδοση που αφορά στις εργασίες: Αποκατάσταση των δόµων 10 και 11 θα γίνει εντός 8 εβδοµάδων από την υπογραφή της σύµβασης. Η δεύτερη τµηµατική παράδοση που αφορά στις εργασίες : Αποκατάσταση των δόµων 12 και 14 θα γίνει εντός 17 εβδοµάδων από την υπογραφή της σύµβασης. Η τρίτη τµηµατική παράδοση που αφορά στις εργασίες: Αποκατάσταση των δόµων 15 και 16 θα γίνει εντός 20 εβδοµάδων από την υπογραφή της σύµβασης. Η τέταρτη τµηµατική παράδοση που αφορά στις εργασίες: Λάξευση όψεων τυµπάνου και λοιπές εργασίες αποπεράτωσης γίνει εντός 26 εβδοµάδων από την υπογραφή της σύµβασης. Ο συµβατικός τµηµατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να παρατείνεται µέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από επαρκώς αιτιολογηµένο σχετικό αίτηµα του Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο τµηµατικός ή ο συνολικός συµβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το έργο. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να µετατίθεται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Μετάθεση επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου παράδοσης θα ορίζεται µε συµφωνία και των δύο µερών εύλογο χρονικό διάστηµα εντός του οποίου ο ανάδοχος θα οφείλει να εκπληρώσει τις εργασίες του. Αν περάσει άπρακτο το νέο χρονικό διάστηµα που ορίσθηκε και χωρίς να ολοκληρωθεί το τεχνικό αντικείµενο εντός της προθεσµίας τότε θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του αναδόχου εκπτώτου (Π 118/2007, άρθρο 26, 32 και 34). -6- ΑΡΘΡΟ 8. - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ανάδοχος µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος πρέπει να προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ποινικό µητρώο, φορολογική, ασφαλιστική ενηµερότητα κ.λ.π.) εντός (20) είκοσι ηµερών. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική απόφαση κατακύρωσης η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στους λοιπούς συµµετέχοντες οι οποίοι έχουν δικαίωµα ένστασης επί των δικαιολογητικών εντός τριών ηµερών από την κατάθεση τους. Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, ο ανάδοχος θα προσκληθεί για την υπογραφή της σύµβασης εντός 10 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Το αντικείµενο της σύµβασης που θα υπογραφεί µεταξύ του αναδόχου και της ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α. θα παραµείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. ΑΡΘΡΟ 9. - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά σύµφωνα µε στάδια που περιγράφονται στην συνηµµένη Τεχνική Έκθεση, µετά τον έλεγχο και την επιµέτρηση των παραδοτέων από τον επιβλέποντα του έργου και την παραλαβή αυτών από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής των πρόχειρων διαγωνισµών του έργου που έχει συσταθεί µε την 69/ απόφαση, αφού πρώτα ο ανάδοχος προσκοµίσει τιµολόγιο, φορολογική, ασφαλιστική ενηµερότητα και τη κράτηση 0,10% (επί του ποσού της κράτησης 0,10%

7 -7- γίνεται επιπλέον κράτηση τέλους χαρτοσήµου 3%, πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α.) υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων. Στο τιµολόγιο του Αναδόχου θα παρακρατηθεί φόρος 8% επί της καθαρής αξίας. Για το παρακρατηθέν ποσό θα δοθεί σχετική βεβαίωση από την Υπηρεσία. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Π..Ε. ΣΑΕ 014/8 (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονία Θράκη ) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΤΑΦΟΥ ΜΑΚΡΙ Η ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΡΒΕΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» µε κωδικό ΣΕ Το έργο είναι ενταγµένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης του ΕΣΠΑ και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). ΑΡΘΡΟ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σχετικά µε τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορµής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωµάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας της Προϊσταµένης της ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α. ΑΡΘΡΟ ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί εκατόν είκοσι (120) µέρες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης εφαρµόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισµό Προµηθειών του ηµοσίου (Π 118/2007, άρθρο 26, 32 και 34). ΑΡΘΡΟ 13.- ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Περίληψη της παρούσας διακήρυξης του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, καθώς και το κείµενο της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού στην ενότητα Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις- ιαγωνισµοί και στο και θα αναρτηθεί στον πίνακα Ανακοινώσεων της ΙΣΤ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Η Προϊσταµένη της Εφορείας Βασιλική Μισαηλίδου- εσποτίδου Αρχαιολόγος

8 ΕΡΓΟ:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΤΑΦΟΥ ΜΑΚΡΙ Η ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΡΒΕΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». ΕΡΓΑΣΙΑ: «Κατασκευή τεχνητών λίθων και εργασίες αποκατάστασης (συγκολλήσεις, διατρήσεις, µικροσυµπληρώσεις) και επανατοποθέτησης διάσπαρτων αρχαίων λίθων για τη µερική αναστήλωση της όψης του θαλάµου του Μακεδονικού Τάφου Μακρίδη στο ερβένι» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1.1 Γενικά Η παρούσα µελέτη εξειδικεύει και προσδιορίζει σε επίπεδο µελέτης εφαρµογής τις επεµβάσεις που προτείνει η οριστική µελέτη αποκατάστασης µε τίτλο «Αποκατάσταση, συντήρηση, προστασία και ανάδειξη του µακεδονικού τάφου Μακρίδη Μπέη στο ερβένι», η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο µε την µε αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ-Τ./Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/ Φ16/57793/2741/ απόφαση µε τίτλο «Έγκριση µελέτης ωρίµανσης που αφορά στην Αποκατάσταση, Συντήρηση, Προστασία και Ανάδειξη του Μακεδονικού Τάφου Μακρίδη Μπέη στο αρχαιολογικό πάρκο ερβενίου, Ν. Θεσσαλονίκης». Αντικείµενο της µελέτης είναι η αναστήλωση του τυµπάνου του µεσότοιχου. Περιλαµβάνει τον σχεδιασµό των επεµβάσεων που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η αναστήλωση µε ασφάλεια, καθώς και τις προδιαγραφές των υλικών και την Τεχνική Περιγραφή Εργασιών. Η ανά χείρας µελέτη δεν υπεισέρχεται σε ζητήµατα σχεδιασµού των υλικών επέµβασης που θα χρησιµοποιηθούν στις επεµβάσεις. Ο σχεδιασµός των υλικών αυτών (κονιάµατα επέµβασης) έχει ολοκληρωθεί σε σχετική, αυτοτελή µελέτη που εκπονήθηκε από το Εργαστήριο οµικών Υλικών του τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ Περιγραφή του µεσότοιχου - Ιστορικό Ο µεσότοιχος του µακεδονικού τάφου του ερβενίου που χωρίζει τον ταφικό θάλαµο από τον προθάλαµο είναι κτισµένος µε λιθόπλινοθους από ασβεστιτικό πωρόλιθο. Ο τοίχος αποτελείται από δέκα δόµους. Οι πρώτοι εννιά διακόπτονται στο µέσον από το µαρµάρινο θύρωµα που συνδέει τον θάλαµο µε τον προθάλαµο. Ο δέκατος δόµος βρίσκεται στην στάθµη έδρασης της καµάρας. Αποτελεί την επίστεψη του τοίχου, και φέρει την ίδια εξέχουσα ταινία που κοσµεί τους πλευρικούς τοίχους του προθαλάµου. Πάνω από τον δέκατο δόµο αναπτύσσεται το τύµπανο, σε ελαφρά εσοχή από την µεριά του προθαλάµου, το οποίο αποτελείται από έξι ακόµη δόµους. Ο τοίχος του τυµπάνου εκτείνεται πέρα από την περίµετρο των καµαρών, και φέρει εσοχές στις οποίες εδράζονταν οι θολίτες, τόσο του θαλάµου, όσο και του προθαλάµου. Το πάχος του µεσότοιχου µέχρι την γένεση των καµαρών είναι 60cm, ενώ το πάχος των λιθόπλινθων του τυµπάνου κυµαίνεται από 35cm έως 48cm, µε τους λεπτότερους λιθόπλινθους να βρίσκονται στις θέσεις έδρασης των θολιτών. Ο µεσότοιχος αποτελεί ενιαία δοµικά κατασκευή µε το υπόλοιπο µνηµείο, καθώς συνδέεται µε τους πλευρικούς τοίχους του θαλάµου και του προθαλάµου, ενώ έφερε µέρος από το φορτίο των καµαρών. Λόγω της ισχυρής καταπόνησης από τα κατακόρυφα φορτία του τύµβου, ο µεσότοιχος υπέστη 1 «Έκθεση αποτελεσµάτων ανάλυσης υλικών µακεδονικού τάφου Μακρίδη µπέη στο δερβένι και προτάσεις υλικών στερέωσης - επανασυγκόλλησης συµπλήρωσης υφισταµένων υλικών.» (Ι. Παπαγιάννη)

9 σηµαντικές βλάβες, το µεγαλύτερο µέρος των οποίων συγκεντρώνεται στο -µικρότερου πάχουςτύµπανό του. Παρά τις σοβαρές βλάβες, ο µεσότοιχος δεν είχε καταρρεύσει µέχρι την εποχή της ανασκαφής του Μακρίδη (αρχές του 20 ου αιώνα). Στα µεταγενέστερα ωστόσο χρόνια, και για άγνωστο λόγο, οι λιθόπλινθοι από την κεντρική περιοχή του τυµπάνου κατέρρευσαν ή αφαιρέθηκαν. Την δεκαετία του 1990, όταν ξεκίνησε η νεότερη ανασκαφή στον χώρο, απέµενε στην θέση του µόνο ο λίθος 2 (ο κεντρικός λίθος του 16 ου δόµου), ο οποίος αφαιρέθηκε στο πλαίσιο της ανασκαφής, ενώ οι αποµένοντας λίθοι αντιστηρίχτηκαν µε πρόχειρη ξυλοκατασκευή προκειµένου να µην καταρρεύσουν. Στην αρχική φάση του υπό εκτέλεση έργου αποκατάστασης, συντήρησης, προστασίας και ανάδειξης του τάφου, εκτελέστηκαν κατεπείγουσες εργασίες άρσης της επικινδυνότητας, για την προστασία του µνηµείου και του προσωπικού, ενώ µέρος των λιθόπλινθων του µεσότοιχου στερεώθηκε από την υπηρεσία προκειµένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα τους. Τέλος, η Υπηρεσία ανέθεσε την αποκατάσταση του µαρµάρινου θυρώµατος του µεσότοιχου, η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί. 1.3 Γενική περιγραφή της επέµβασης Η επέµβαση που περιγράφεται στην παρούσα µελέτη αφορά στην αναστήλωση του άνω τµήµατος του µεσότοιχου, και συγκεκριµένα των δόµων 10 έως 16. Η αναστήλωση γίνεται στην παραµορφωµένη κατάσταση του τοίχου, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη, και προβλέπει την επανατοποθέτηση τόσο των λιθόπλινθων που έχουν ταυτισθεί, καθώς και όλων των ταυτισµένων θραυσµάτων. Τέλος, οι θέσεις όπου δεν σώζονται οι αρχαίοι λιθόπλινθοι θα συµπληρωθούν µε τεχνητό λίθο. Στο πλαίσιο της αναστήλωσης, η µελέτη προβλέπει και την δοµική ενίσχυση του τυµπάνου. Η ενίσχυση αντισταθµίζει την επισφάλεια που δηµιουργούν οι βλάβες στους κατώτερους δόµους του µεσότοιχου (οι οποίοι όµως δεν βρίσκονται σε άµεσο κίνδυνο και δεν ενισχύονται), καθώς και την µειωµένη συνεργασία του τυµπάνου µε τις καµάρες στην παραµορφωµένη κατάσταση. Η ενίσχυση τέλος αποσκοπεί και στην αποφόρτιση του υπερθύρου, το οποίο αποτελείται από συνενωµένο αρχαίο και νέο υλικό, και έχει ως εκ τούτου µειωµένη φέρουσα ικανότητα. Η επέµβαση έχει ως γνώµονα την διατήρηση της αυτοτέλειας όλων των αρχαίων λιθόπλινθων του µνηµείου. Κάθε λιθόπλινθος αποκαθίσταται και εφόσον απαιτείται ενισχύεται ως αυτοτελής µονάδα, χωρίς να συνδέεται µε παρακείµενους, αρχαίους ή µη, λίθους. Τούτο σηµαίνει ότι στους αρχαίους λίθους εκτελούνται συρραφές µόνο µεταξύ τµηµάτων που συνανήκουν, ενώ όλοι οι ανοξείδωτοι οπλισµοί που αφορούν την δοµική ενίσχυση του τυµπάνου, περνούν µέσα από τις νέες συµπληρώσεις µε τεχνητό λίθο. Τέλος, όλοι οι λιθόπλινθοι (αρχαίοι και µη) διαχωρίζονται µε επίστρωση υλικού που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη συνάφειας. Είναι εποµένως απολύτως διαχωρισµένοι, τόσο από µηχανική άποψη, όσο και ως διακριτές οντότητες. Οι εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της αναστήλωσης, και οι οποίες πρόκειται να εκτελεστούν από τον ανάδοχο, περιγράφονται αναλυτικά στις ακόλουθες ενότητες. 1.4 Περιγραφή της αποκατάστασης των λιθόπλινθων Συρραφές κατά χώρα Οι λιθόπλινθοι που βρίσκονται κατά χώρα και απαιτούν δοµική αποκατάσταση απεικονίζονται στο σχέδιο Σ1 µε αρίθµηση 10.3, 11.2, 11.5, 12.7, Η επέµβαση στους λιθόπλινθους αυτούς περιλαµβάνει την εκτέλεση συρραφών, την ενσωµάτωση βλήτρων για την σύνδεση µε τις συµπληρώσεις τεχνητού λίθου, και την ενεµάτωση. Όλες αυτές οι εργασίες εκτελούνται χωρίς να αποσπαστεί ο λίθος από το µνηµείο, όπως εξάλλου και οι συµπληρώσεις µε τεχνητό λίθο.

10 Συρραφές διάσπαρτων λίθων Οι λιθόπλινθοι που έχουν υποστεί βλάβες, η διασώζονται σε δύο ή περισσότερα θραύσµατα, αποκαθίστανται πριν την τοποθέτηση στην τελική τους θέση. Η Υπηρεσία έχει ήδη αποκαταστήσει τους λιθόπλινθους που βρισκόντουσαν σε κακή κατάσταση διατήρησης και διέτρεχαν άµεσο κίνδυνο απώλειας αρχαίου υλικού. Αποµένουν προς αποκατάσταση τα θραύσµατα του λίθου 10.2, και το ζεύγος των λίθων 34~60 (λιθόπλινθος 12.4). Επίσης, σε ορισµένους λίθους που έχει αποκαταστήσει ήδη η Υπηρεσία, αποµένει η ενσωµάτωση των οπλισµών δοµικής ενίσχυσης. Η αποκατάσταση των λιθόπλινθων αυτών αφορά στην συγκόλληση των θραυσµάτων τους και την τοποθέτηση βλήτρων ανοξείδωτου χάλυβα. Οι υπόλοιπες εργασίες (συµπληρώσεις και µικροσυµπληρώσεις) εκτελούνται αφού τοποθετηθούν στην οριστική τους θέση. Οι λιθόπλινθοι που διασώζονται ακέραιοι, εκτός µνηµείου, τοποθετούνται στην θέση τους χωρίς να δεχθούν δοµικές επεµβάσεις. Η συµπλήρωση (µε τεχνητό λίθο) των τµηµάτων τους που έχουν φθαρεί, γίνεται µετά την τοποθέτησή τους στην τελική τους θέση, σύµφωνα µε τα σχέδια της αρχιτεκτονικής µελέτης. 1.5 Συµπλήρωση των ελλειπόντων τµηµάτων των λιθόπλινθων µε τεχνητό λίθο κατά χώρα Η συµπλήρωση των ελλειπόντων τµηµάτων των λιθόπλινθων µε τεχνητό λίθο γίνεται µε ειδικό κονίαµα, η σύνθεση του οποίου περιγράφεται στις ακόλουθες παραγράφους. Η συµπλήρωση κάθε λίθου γίνεται µεµονωµένα, και αφού ο λίθος τοποθετηθεί στην τελική του θέση. Η τεχνική αυτή εξασφαλίζει την βέλτιστη προσαρµογή των επιφανειών επαφής, και την καλύτερη συνεργασία των διαδοχικών λιθόπλινθων. Ο τεχνητός λίθος χυτεύεται πάντα σε διαστάσεις µεγαλύτερες από αυτές του τελικού λιθόπλινθου, και αποκτά την τελική του µορφή µε λάξευση. Στην αναλυτική τεχνική περιγραφή των εργασιών, έχει ενσωµατωθεί ένα πρόγραµµα διαδοχής των συµπληρώσεων, το οποίο είναι δεσµευτικό για τον ανάδοχο, και το οποίο εξασφαλίζει ότι η πρόοδος της αναστήλωσης θα συµβαδίζει µε τον ρυθµό ανάπτυξης των αντοχών των υποκείµενων δόµων. Τέλος, η συστολή ξήρανσης και τα ερπυστικά φαινόµενα έχουν ληφθεί υπόψη, ώστε να αποφευχθεί η εµφάνιση ρωγµών κατά την µακρά περίοδο συρρίκνωσης των κονιαµάτων, µετά την ολοκλήρωση της αναστήλωσης. 1.6 Μικροσυµπληρώσεις Η µελέτη προβλέπει εκτεταµένες µικροσυµπληρώσεις µερικώς κατεστραµµένων λιθόπλινθων, για την ολοκλήρωση της µορφής τους. Οι συµπληρώσεις αυτές γίνονται µε το κονίαµα του τεχνητού λίθου, το οποίο εν προκειµένω εφαρµόζεται µε το µυστρί. Οι συµπληρώσεις αυτές δεν έχουν δοµικό χαρακτήρα, είναι µικρής έκτασης, και στην πλειονότητά τους δεν ενισχύονται µε βλήτρα. Αφορούν στην πλήρωση ρωγµών, µικρών κενών µεταξύ λίθων που έχουν συνενωθεί, στην αποκατάσταση της όψης των λίθων όπου αυτή έχει καταστραφεί, καθώς και στην αποκατάσταση των επιφανειών έδρασης και ακµών. Η εκτέλεση αυτής της εργασίας, απαιτεί τον καλό καθαρισµό των επιφανειών θραύσης και των ρωγµών, την αποµάκρυνση των σαθρών τµηµάτων των λίθων, τη συγκόλληση των θραυσµάτων που κινδυνεύουν να αποσπαστούν κ.α. Η τελική επιφάνεια του τεχνητού λίθου διαµορφώνεται µε λάξευση. Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται πάντα σύµφωνα µε τις υποδείξεις των επιβλεπόντων µηχανικών και συντηρητών του έργου. Οι λίθοι που χρήζουν της ως άνω επέµβασης περιγράφονται αναλυτικά στα αρχιτεκτονικά σχέδια και στο παράρτηµα των φωτογραφιών που επισυνάπτεται. Είναι δε οι ακόλουθοι: 1. Ο 10.2 και συγκεκριµένα στις συναρµογές µεταξύ των επί µέρους τµηµάτων του 56 και 23 και µεταξύ των 134, 59,67 (σχ. Λ1)

11 Ο 10.3 (σχ. Α1,Α3) 2. Ο 11.5 (σχ. Λ2) 3. Ο 12.4 (σχ.λ3) και 12.5 (σχ. Λ4) 4. Ο 13.4 (σχ. Λ6) και 13.6 (σχ. Λ8) 5. Ο 14.3 (σχ.λ9), ο 14.5 (σχ.λ10) και ο 14.6 (σχ. Λ11) 6. Ο 15.4 (σχ.λ15), ο 15.6 (σχ.λ16), ο 15.7 (σχ.λ17), ο 15.8 (σχ.λ18) και ο 15.9 (σχ.λ19) 7. Ο 16.1 (σχ. Λ21), ο 16.2 (σχ.λ22) και ο 16.3 (σχ. Λ23) 1.7 Αντιµετώπιση της συστολής ξήρανσης και του ερπυσµού Κρίσιµη παράµετρος για την επιτυχή κατανοµή των φορτίων του τυµπάνου στα δύο τµήµατα του µεσότοιχου εκατέρωθεν του θυρώµατος, αποτελεί η αντιµετώπιση της συστολής ξήρανσης και του ερπυσµού. Τα δύο τελευταία φαινόµενα προκαλούν ανακατανοµή των εσωτερικών τάσεων των υλικών, και -στην περίπτωση του µεσότοιχου- αυτό θα είχε ως συνέπεια την ισχυρή φόρτιση και πιθανή θραύση του υπερθύρου. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα του υπερθύρου, θα εφαρµοστεί κατά την αναστήλωση του µεσότοιχου η προ-παραµόρφωση του φορέα. Η µέθοδος αυτή προβλέπει την κατασκευή του τυµπάνου µε µία µικρή, αδιόρατη αρχική παραµόρφωση, η οποία θα εξαλειφθεί κατά τα επόµενα χρόνια λόγω της συστολής ξήρανσης και του ερπυσµού. Η αρχική αυτή παραµόρφωση έγκειται στην ανύψωση του υπερθύρου κατά 1mm. Το υπέρθυρο θα υποστυλωθεί και θα παραµείνει σε αυτή την ανυψωµένη θέση, µέχρι την ολοκλήρωση της αναστήλωσης. Ακολούθως θα ελευθερωθεί και θα επανέλθει στην φυσική του θέση όταν ολοκληρωθεί το µεγαλύτερο µέρος των ερπιστικών παραµορφώσεων του τεχνητού λίθου. Οι διαδικασίες για την σωστή εφαρµογή της µεθόδου περιγράφονται εκτενώς στην αναλυτική τεχνική περιγραφή εργασιών. 1.8 εσµεύσεις και περιορισµοί στον χώρο του εργοταξίου Για την ασφάλεια του µνηµείου και του προσωπικού ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την εθνική νοµοθεσία και τους κανονισµούς. Ειδικότερα έχει την ευθύνη τήρησης των µέτρων ασφαλείας και των οδηγιών του τεχνικού ασφαλείας του έργου. Ο ανάδοχος θα εργαστεί µε µεγάλα φορτία, και θα πρέπει να λάβει υπόψη του τους περιορισµούς που επιβάλλονται για την ασφάλεια των διαφόρων κατασκευών. Οι περιορισµού αυτοί αφορούν στην φέρουσα ικανότητα του βατού τµήµατος του στεγάστρου Β, του δαπέδου εργασίας του στεγάστρου Α, του δαπέδου εργασίας στο εσωτερικό του προθαλάµου, καθώς και για το µέγεθος των φορτίων που µπορούν να αναρτηθούν από την οροφή του στεγάστρου Α. Ο ανάδοχος, την στιγµή που υπογράφει την σύµβαση, θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση των παραπάνω περιορισµών, και έχει πλήρη εικόνα του χώρου του εργοταξίου. Σε κάθε περίπτωση, ο επιβλέπων του έργου µπορεί να υποδείξει θέσεις απόθεσης υλικών, ή να απαγορεύσει την επιβολή φορτίων, εφόσον κρίνει ότι τίθεται ζήτηµα ασφαλείας. Ο ανάδοχος θα πρέπει να περιοριστεί σε µέρος µόνον του εργοταξίου, το οποίο περιλαµβάνει το δάπεδο εργασίας του στεγάστρου Α και το δάπεδο εργασίας του προθαλάµου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εργαστεί κατά τρόπο που να µην εµποδίζει και να µην θέτει σε κίνδυνο την εργασία του προσωπικού της Υπηρεσίας. Ιδιαίτερα, θα πρέπει να είναι δυνατή η απρόσκοπτη εργασία στον ταφικό θάλαµο, καθώς και στον προθάλαµο, κάτω από το στέγαστρο εργασίας. Για την ασφάλεια του µνηµείου απαγορεύεται η µεταφορά νερού µε αγωγούς (λάστιχα ή άλλου είδους σωλήνες) και η αποθήκευσή του (σε βαρέλια ή άλλα δοχεία) στο εσωτερικό του στεγάστρου.

12 1.9 Χρονοδιάγραµµα Η εκτέλεση της αναστήλωσης του µεσότοιχου αναµένεται να διαρκέσει 30 εβδοµάδες. Η διάρκεια του έργο καθορίζεται από τον απαιτούµενο χρόνο για την εκτέλεση των εργασιών, και από τον χρόνο αναµονής µεταξύ των διαφόρων σταδίων, προκειµένου να αναπτύξουν αντοχή τα κονιάµατα. Το χρονοδιάγραµµα των εργασιών (όπως αυτές αναλύονται στο κεφάλαιο 4) έχει ως ακολούθως: Στάδιο 1: Παύση εργασιών 1: Στάδιο 2: Παύση εργασιών2: Στάδιο 3: Στάδια 4,5,6,7: Αποκατάσταση των δόµων 10 και 11 Εκτιµώµενη διάρκεια εργασίας 4 εβδοµάδες 4 εβδοµάδες Αποκατάσταση των δόµων 12 έως 14 Εκτιµώµενη διάρκεια εργασίας 6 εβδοµάδες 3 εβδοµάδες Αποκατάσταση των δόµων 15 και 16 Εκτιµώµενη διάρκεια εργασίας 3 εβδοµάδες Λάξευση όψεων τυµπάνου και λοιπές εργασίες αποπεράτωσης Εκτιµώµενη διάρκεια εργασίας 8 εβδοµάδες Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εκτιµάται βάσει της εµπειρίας της Υπηρεσίας από την αποκατάσταση της καµάρας του προθαλάµου. 2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2.1 Προδιαγραφές για τον τεχνητό λίθο Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές των πρώτων υλών για την παρασκευή του τεχνητού λίθου καθορίζονται στην σχετική µελέτη σύνθεσης. Ο ανάδοχος οφείλει να προµηθευτεί τα ίδια ακριβώς υλικά µε αυτά που χρησιµοποίησε η Υπηρεσία κατά την αποκατάσταση της καµάρας του προθαλάµου (τα υλικά αυτά είναι ήδη δοκιµασµένα και αποδεκτά από την Υπηρεσία). Η παρασκευή του τεχνητού λίθου θα γίνεται βάσει των ακολούθων κατά βάρος αναλογιών: Άµµος: 3,10 Θηραϊκή γη: 1 Υδράσβεστος: 1 Τσιµέντο λευκό: 0,4 Πηλός; 0,1 Ώχρα: 0,025 Όµπρα: 0,025 Νερό: <1,50 Ρευστοποιητής: 0,030 Η ακριβής ποσότητα του νερού στο µείγµα θα καθοριστεί από τον επιβλέποντα, κατά την εκτέλεση του έργου, βάσει και της περιεχόµενης στα αδρανή υγρασίας.

13 είγµατα όλων των υλικών υπάρχουν στο εργοτάξιο, και θα πρέπει τα υλικά που θα προσκοµίσει ο ανάδοχος να µην διαφέρουν σε καµία ιδιότητα από τα δείγµατα. Τα υλικά θα προσκοµιστούν σε σάκους και ξηρά. Όλα τα υλικά για την παρασκευή του τεχνητού λίθου ζυγίζονται. Η ανάµειξη γίνεται σε κοινό µείκτη (µπετονιέρα) µεγέθους ¾ του σάκου, αργόστροφο, και διαρκεί τουλάχιστον 10 λεπτά από την στιγµή εισαγωγής και του τελευταίου συστατικού. 2.2 Προδιαγραφές για το ενέσιµο κονίαµα Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές των πρώτων υλών για την παρασκευή του ενέσιµου κονιάµατος καθορίζονται στην σχετική µελέτη σύνθεσης. Ο ανάδοχος οφείλει να προµηθευτεί τα ίδια ακριβώς υλικά µε αυτά που χρησιµοποίησε η Υπηρεσία κατά την αποκατάσταση της καµάρας του προθαλάµου (τα υλικά αυτά είναι ήδη δοκιµασµένα και αποδεκτά από την Υπηρεσία). Η παρασκευή του ενέσιµου κονιάµατος θα γίνεται βάσει των ακολούθων κατά βάρος αναλογιών: Θηραϊκή γη: 1 Υδράσβεστος: 1 Τσιµέντο λευκό: 0,6 Πηλός; 0,3 Ώχρα: 0,026 Όµπρα: 0,026 Νερό: <1,50 Ρευστοποιητής: 0,060 Η ακριβής ποσότητα του νερού στο µείγµα θα καθοριστεί από τον επιβλέποντα, κατά την εκτέλεση του έργου, βάσει και της περιεχόµενης στα αδρανή υγρασίας. είγµατα όλων των υλικών υπάρχουν στο εργοτάξιο, και θα πρέπει τα υλικά που θα προσκοµίσει ο ανάδοχος να µην διαφέρουν σε καµία ιδιότητα από τα δείγµατα. Τα υλικά θα προσκοµιστούν σε σάκους και ξηρά. Όλα τα υλικά για την παρασκευή του ενέσιµου κονιάµατος ζυγίζονται. Η ανάµειξη γίνεται σε κάδο (κουβά) µε πολύστροφο µείκτη (µίξερ χρωµάτων), και διαρκεί τουλάχιστον 5 λεπτά από την εισαγωγή και του τελευταίου συστατικού. 2.3 Έλεγχος ποιότητας Ο έλεγχος ποιότητας για την παραγωγή των κονιαµάτων περιλαµβάνει την τήρηση αριθµηµένης καρτέλας παραγωγής κονιάµατος (υπόδειγµα περιλαµβάνεται στην επόµενη σελίδα) και την λήψη πρισµατικών δοκιµίων -σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας- από τα µείγµατα που παράγονται, για την εκτέλεση δοκιµών αντοχής. Πριν την εφαρµογή κάθε µείγµατος θα γίνεται έλεγχος του χρώµατος και της εργασιµότητάς του, προκειµένου να απορριφθεί σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις επιθυµητές ιδιότητες. 2.4 Φύλαξη των υλικών Όλες οι κονίες θα φυλάσσονται σε στεγασµένο χώρο, προστατευµένες τόσο από την άµεση διαβροχή, όσο και από την ατµοσφαιρική υγρασία. Οι νάυλον σάκοι της θηραϊκής γης, εφόσον δεν έχουν ανοιχθεί, θεωρείται ότι παρέχουν επαρκή προστασία έναντι ατµοσφαιρικής υγρασίας. Το ίδιο ισχύει για τον πηλό και τις χρωστικές σκόνες, εφόσον διατίθενται σε κλειστούς νάυλον σάκους. Οι σάκοι της

14 υδρασβέστου και οι σάκοι του τσιµέντου δεν θεωρείται ότι παρέχουν προστασία, και τα υλικά αυτά θα πρέπει να βρίσκονται πάντα καλυµµένα µε φύλλο νάυλον. Οι σάκοι των κονιών που ανοίγονται θα πρέπει να καταναλώνονται εντός επτά ηµερών, ενώ κατά το διάστηµα αυτό θα πρέπει να φυλάσσονται κάτω από ναύλον κάλυµµα. Γενικά, δεν είναι αποδεκτό να υπάρχουν ταυτόχρονα περισσότερα από ένα ανοιχτά σακιά για κάθε είδος κονίας. Τα αδρανή υλικά, εφόσον είναι συσκευασµένα σε κλειστούς ναύλον σάκους, µπορούν να αποθηκεύονται στο ύπαιθρο. Οι σάκοι που ανοίγονται ωστόσο, θα πρέπει να διατηρούνται σε στεγασµένο χώρο. Για την παρασκευή των κονιαµάτων θα χρησιµοποιείται καθαρό νερό βρύσης. Εφόσον ο ανάδοχος θέλει να αποθηκεύει νερό σε βαρέλι ή άλλο δοχείο, θα πρέπει να τηρήσει τα ακόλουθα: - Το δοχείο θα βρίσκεται εκτός στεγάστρου. - Το δοχείο θα είναι πάντα καθαρό και το περιεχόµενο νερό διαυγές. - Το δοχείο θα αδειάζει στο τέλος κάθε µέρας, και θα γεµίζει µε φρέσκο νερό κάθε φορά που γίνεται παρασκευή κονιάµατος

15 Σχήµα 2.3: Υπόδειγµα καρτέλας παρασκευής κονιάµατος

16 2.5 Προδιαγραφές για τον χάλυβα συρραφών Για τις συρραφές, την κατασκευή βλήτρων και την τοποθέτηση οπλισµού, θα χρησιµοποιηθούν ανοξείδωτες ράβδοι όπλισης υψηλής συνάφειας. Οι ράβδοι θα είναι κατασκευασµένες από χρωµιονικελιούχο χάλυβα ποιότητας 316L και θα ικανοποιούν ως προς την γεωµετρία τους τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ Οι ράβδοι που απαιτούνται είναι διατοµής Ø8mm και Ø12mm. Η κατεργασία των ράβδων θα γίνεται µε κοπή και κάµψη εν ψυχρώ, εκτός από τις περιπτώσεις που ο επιβλέπων θα καθορίσει ρητά κάποια άλλη µέθοδο. Οι ράβδοι θα είναι αποθηκευµένες σε στεγασµένο χώρο και θα είναι καθαρές από κάθε είδους ρύπο και υπολείµµατα κονιαµάτων. 2.6 Προδιαγραφές για την αντικολλητική επίστρωση Η αντικολλητική επίστρωση αποτελείται από εναιώρηµα αργίλου που επιστρώνεται µε πινέλο στις επιφάνειες που απαιτείται. Για την παραγωγή του εναιωρήµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο ίδιος πηλός που χρησιµοποιείται στην παρασκευή των κονιαµάτων. 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3.1 Συρραφές : ιάνοιξη και καθαρισµός οπών στους αρχαίους λίθους Οι οπές στον αρχαίο λίθο διανοίγονται εν ξηρώ, µε ελαφρύ πνευµατικό δράπανο (ηλεκτρικό), ενέργειας κρούσης µέχρι 3,0Joule. Χρησιµοποιούνται τρυπάνια (αρίδες) κατάλληλες για σκυρόδεµα ή λίθο. Οι οπές για πάκτωση ράβδων διαµέτρου Ø8 έχουν διάµετρο Ø16mm. Οι οπές για πάκτωση ράβδων διαµέτρου Ø12 έχουν διάµετρο Ø20mm. Οπές διαφορετικής διαµέτρου είναι δυνατόν να ανοιχθούν µόνο κατόπιν έγκρισης του επιβλέποντα. Κατά την διάτρηση λαµβάνονται µέτρα για την πρόληψη ενδεχόµενης απώλειας αρχαίου υλικού. ιάτρηση σε κατακερµατισµένα ή αποσαθρωµένα τµήµατα λίθου γίνονται αφού προηγηθεί κατάλληλη στερέωση. Η στερέωση µπορεί να είναι είτε εξωτερική (σφήνωση) είτε στην µάζα του λίθου (ενεµάτωση). Σε κάθε περίπτωση, το είδος της στερέωσης που θα χρησιµοποιηθεί εγκρίνεται από τον επιβλέποντα. Ο καθαρισµός των οπών γίνεται µε πεπιεσµένο αέρα, µε επιµήκη ακροφύσια, που µπορούν να φτάσουν µέχρι τον πυθµένα κάθε οπής. Ο καθαρισµός θεωρείται ολοκληρωµένος όταν πάψει να βγαίνει σκόνη, και τα σίδερα µπαίνουν απρόσκοπτα µέσα στην τρύπα. 3.2 Συρραφές : Πάκτωση ράβδων µε ενέσιµο κονίαµα Προκειµένου να πακτωθούν οι ράβδοι, οι οπές γεµίζουν µε ενέσιµο κονίαµα µε την βοήθεια µηχανικής ή χειροκίνητης αντλίας. Το επιστόµιο της αντλίας πρέπει να εφαρµόζει σωστά στο χείλος των οπών. Η ενεµάτωση θεωρείται ολοκληρωµένη όταν οι οπές κορεστούν µε ένεµα. Στην περίπτωση οπών που συνδέονται µε ανοιχτές κοιλότητες, η πλήρωση µπορεί να γίνει µε εισαγωγή του ενέµατος από τον πυθµένα της οπής, µε την χρήση κατάλληλου ρύγχους στο ακροφύσιο της αντλίας. Ο βαθµός πλήρωσης στης περιπτώσεις αυτές θα καθορίζεται από τον επιβλέποντα. Μόλις ολοκληρωθεί η πλήρωση κάθε οπής µε ένεµα, εισάγεται η αντίστοιχη ράβδος οπλισµού. Κατά την είσοδό της, το πλεονάζον ένεµα πρέπει να εκρέει από το στόµιο της οπής. Μετά την είσοδο, οι

17 ράβδοι πρέπει να παραµένουν απολύτως αδιατάρακτες για διάστηµα τουλάχιστον 2 ηµερών. Στοιχειώδη µηχανική αντοχή θεωρείται ότι αποκτούν µετά από µια εβδοµάδα, οπότε και επιτρέπονται οι απλές εργασίες (πχ να δεθούν τα άκρα τους µε σύρµα). Καµία µηχανική κατεργασία (πλην της κοπής) δεν επιτρέπεται µετά την πάκτωση των ράβδων. Η συντήρηση του κονιάµατος πάκτωσης των ράβδων γίνεται µέσω της διαβροχής του λίθου και της κάλυψης του προς αποφυγή της έντονης εξάτµισης. 3.3 Τεχνητός λίθος: Καλούπωµα Οι τύποι κατασκευάζονται πάντα µε µη απορροφητικά υλικά, όπως µε επενδυµένη ξυλεία (µπετοφορµ), συνθετικά υλικά (πλαστικότυποι), µέταλλο (µεταλλότυποι). Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η άµεση επαφή των τύπων µε τον αρχαίο λίθο ή το επίχρισµα. Ως ενδιάµεσο υλικό µπορεί να χρησιµοποιείται αφρώδης πολυστερίνη (εξηλασµένη ή διογκωµένη), ή κάποιο άλλο µαλακό υλικό, εφόσον το εγκρίνει η Υπηρεσία. Κατά την κατασκευή των ξυλοτύπων (αφορά στους δόµους 10 έως 16) ο ανάδοχος θα λαµβάνει µέτρα για την προστασία των υποκείµενων λίθων από αθέλητη διαρροή κονιάµατος Η έκταση των λαµβανόµενων µέτρων εξαρτάται από την ρευστότητα του κονιάµατος που χρησιµοποιείται. Ενδεικτικά αναφέρεται η κάλυψη των υποκείµενων λίθων µε φύλλο ναύλον, η κατασκευή ενδιάµεσου προστατευτικού ραφιού, η χρήση κάποιου απορροφητικού υλικού (πχ άµµος) στο διάκενο του καλουπιού κλπ. Σε κάθε περίπτωση ο επιβλέπων µπορεί να επιβάλει κατά την κρίση του πρόσθετα µέτρα για την προστασία των αρχαίων επιφανειών. Οι τύποι κατασκευάζονται σύµφωνα µε το σχέδιο Σ1, και µε βάση τα περιθώρια που αναφέρει η αναλυτική τεχνική περιγραφή εργασιών για τον κάθε λίθο. Πρέπει να είναι σταθεροί και άκαµπτοι έναντι των φορτίων του κονιάµατος. Ακόµη πρέπει να είναι κατασκευασµένοι µε τρόπο ασφαλή, τόσο για το προσωπικό (του αναδόχου και της Υπηρεσίας), όσο και για το ίδιο το µνηµείο. Η στεγανότητα των τύπων στην περίµετρο κατά την οποία εφάπτονται µε τους λίθους (φυσικούς ή τεχνητούς), θα επιτυγχάνεται µε την χρήση παρεµβασµάτων αφρώδους ελαστικού (αφρολέξ). Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιείται νωπός πηλός. Τα ίδια υλικά θα χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο τυχόν διαρροών, εφόσον προκύψουν. 3.4 Τεχνητός λίθος: Αντικολλητικές επαλείψεις Για την αποφυγή ανάπτυξης συνάφειας µεταξύ τεχνητού λίθου και των όµορων λιθόπλινθων, πριν την χύτευση του τεχνητού λίθου γίνεται επάλειψη των επιφανειών τους µε αργιλώδη ουσία. Το µείγµα της επάλειψης αποτελείται από πηλό και νερό, που αναµιγνύονται µε ισχυρή ανάδευση. Η αναλογία πηλού νερού εξαρτάται από την αρχική περιεχόµενη υγρασία του πηλού. Το τελικό µείγµα πρέπει να είναι υδαρές, και όταν απλώνεται µε χοντρό πινέλο (πινελάντζα ή µπατανόβουρτσα) πρέπει να αφήνει στρώση πάχους περίπου 0,5mm. Η εφαρµογή του µείγµατος στις προς επάλειψη επιφάνειες γίνεται αποκλειστικά µε πινέλο. Κατά την εφαρµογή πρέπει να σφραγίζονται όλοι οι πώροι και οι κοιλότητες της επιφάνειας. Το αποτέλεσµα πρέπει να είναι µία ενιαία, οµοιόµορφη και ισοπαχής στρώση, χωρίς διακοπές και πώρους. Η επάλειψη πρέπει να καλύπτει και την ζώνη κατά την οποία το καλούπι έρχεται σε επαφή µε τους παρακείµενους λίθους. 3.5 Τεχνητός λίθος: Χύτευση τεχνητού λίθου Η χύτευση του τεχνητού λίθου γίνεται αφού ελεγχθούν οι τύποι, οι τοποθετηµένες ράβδοι οπλισµού και οι αντικολλητικές επιστρώσεις. Η χύτευση κάθε λίθου γίνεται ξεχωριστά, σε µία φάση, και από µία

18 παρτίδα κονιάµατος (δεν απαγορεύεται ωστόσο η χύτευση περισσότερων λίθων από την ίδια παρτίδα). Η χύτευση κάθε λίθου πρέπει να ολοκληρώνεται σε διάστηµα µικρότερο των δύο ωρών, προτού ξεκινήσει η πήξη του τσιµέντου στην πρώτη στρώση. Η ρευστότητα του κονιάµατος για κάθε λίθο θα καθορίζεται από τον επιβλέποντα, και γενικά δεν θα είναι παντού η ίδια. Η συµπύκνωση του τεχνητού λίθου µπορεί να επιτυγχάνεται µε µία από τις ακόλουθες τρεις µεθόδους, ανάλογα µε την ρευστότητα του κονιάµατος, και πάντα µε την έγκριση του επιβλέποντα: - κονιάµατα υψηλής ρευστότητας (υπέρρευστα) συµπυκνώνονται και επιπεδώνονται µόνα τους και δεν χρειάζονται ειδική διαδικασία. - κονιάµατα µειωµένης ρευστότητας (που απαιτούν διάστρωση προκειµένου να επιπεδωθούν) θα συµπυκνώνονται µε την χρήση σιδηράς ράβδου διαµέτρου Ø12mm. Η πρόκληση δονήσεων στον ξυλότυπο απαγορεύεται. Η διάστρωση και η διαµόρφωση της τελικής επιφάνειας θα γίνεται µε το µυστρί. - σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατόν ο επιβλέπων να ζητήσει την χρήση δονητή. Για τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει µικρό ηλεκτρικό δονητή (µικρής ισχύος), µε διάµετρο βολβού όχι µεγαλύτερη των 40mm, και ενεργό ακτίνα όχι µεγαλύτερη των 10mm. 3.6 Τεχνητός λίθος: Συντήρηση Η συντήρηση του τεχνητού λίθου θα ξεκινάει από την εποµένη της χύτευσης. Θα γίνεται µε καλύµµατα από λινάτσες, που θα καλύπτουν όλες τις εκτεθειµένες πλευρές του τεχνητού λίθου, οι οποίες θα διατηρούνται συνεχώς υγρές. Για να περιοριστεί η εξάτµιση, πάνω από τις λινάτσες θα υπάρχει ναύλον κάλυµµα. Η συντήρηση θα διαρκεί 30 ηµέρες, εκτός αν ο επιβλέπων ορίσει διαφορετικά. Τα καλύµµατα για την συντήρηση του τεχνητού λίθου µπορούν να αφαιρούνται τοπικά, για τις ανάγκες της κατεργασίας του τεχνητού λίθου. Θα πρέπει ωστόσο να επανατοποθετούνται αµέσως µόλις η εργασία ολοκληρώνεται ή διακόπτεται προσωρινά. 3.7 Τεχνητός λίθος: Λάξευση Η αδρή διαµόρφωση της άνω επιφάνειας (επιφάνεια έδρασης του επόµενου δόµου) του τεχνητού λίθου µπορεί να γίνεται την εποµένη της χύτευσης. Η τελική διαµόρφωση δεν είναι επιτρεπτό να γίνει πριν την παρέλευση 72 ωρών από την χύτευση. Σε κάθε περίπτωση, η κατεργασία γίνεται µε φαρδύ ντισλίδικο, µε µικρά δόντια. Η διαµόρφωση των κάθετων στην όψη πλευρών του τεχνητού λίθου (οι κατακόρυφοι αρµοί µεταξύ όµορων λίθων) µπορεί να γίνεται δύο ηµέρες µετά την χύτευση, αµέσως µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων, προκειµένου να µην καθυστερούν οι εργασίες των χυτεύσεων. Γενικά, είναι επιθυµητό να εξαντλείται ο διαθέσιµος χρόνος µέχρι την επόµενη χύτευση. Ο επιβλέπων µπορεί να ζητήσει την καθυστέρηση της λάξευσης κάποιας παρειάς, εφόσον το κρίνει σκόπιµο. Η διαµόρφωση των ορατών όψεων του τεχνητού λίθου θα γίνεται µετά την ανάπτυξη των αντοχών, και την ολοκλήρωση της συντήρησης. Θα εκτελείται σε στάδια, υπό την καθοδήγηση του επιβλέποντα, και θα περιλαµβάνει δύο ξεχωριστές φάσεις: - Την διαµόρφωση επίπεδης επιφάνειας, που θα γίνεται µε φαρδύ και στενό ντισλίδικο µε µικρά δόντια. - Την διαµόρφωση ανάγλυφου, που θα γίνεται µετά την επιπέδωση, µε στενό ντισλίδικο και σµίλη.

19 4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Στα ακόλουθα άρθρα αναλύεται ο τρόπος εκτέλεσης των αναστηλωτικών εργασιών, κατά χρονική σειρά. Η τήρηση της σειράς αυτής είναι κρίσιµη τόσο για την σωστή, ολοκληρωµένη και εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου, όσο και την αποφυγή ρηγµατώσεων λόγω συστολής ξήρανσης των κονιαµάτων. 4.1 Στάδιο 1: Προκαταρκτικές εργασίες - Αποκατάσταση δόµων 10 και Ανάταξη λίθων 11.5, 11.6, 12.7 α φάση Η ανάταξη των λίθων 11.5, 11.6 και 12.7 θα γίνει χωρίς να αποσπαστούν οι εν λόγω λίθοι από το µνηµείο. Για τον σκοπό αυτό θα πακτωθούν στον λίθο 12.7 έξι ράβδοι Ø12 διατεταγµένες σε δύο σειρές, όπως φαίνεται στο σχέδιο Σ2 (ράβδοι 104 έως 109). Η πάκτωση θα γίνει σε τυφλά διατρήµµατα διαµέτρου Ø16 και µήκους 70cm, µε το ένεµα των επεµβάσεων. Η διάτρηση θα γίνει µε κρουστικό ηλεκτρικό εργαλείο µικρής ισχύος (SDS+) σε θέσεις και µε διεύθυνση που θα υποδείξει ο επιβλέπων του έργου. Η πάκτωση των ράβδων θα γίνει µε κονίαµα µικρής διεισδυτικότητας, που θα πληρώσει µόνο τα διατρήµµατα. Η συντήρηση του κονιάµατος και ο χρόνος ανάπτυξης των αντοχών όπως στο κεφάλαιο Σταθεροποίηση του παταριού του προθαλάµου Το πατάρι του προθαλάµου θα σταθεροποιηθεί µε ξύλινα πλευρικά στηρίγµατα που θα αντιστηρίζονται στον βόρειο και τον νότιο τοίχο του προθαλάµου. Τα στηρίγµατα θα εξασφαλίζουν επαρκή σφήνωση και θα έρχονται σε επαφή µε τον τοίχο µέσω κλάπας και παρεµβύσµατος από διογκωµένη πολυστερίνη, σύµφωνα µε τις οδηγίες των συντηρητών Υλοποίηση θέσεων αναφοράς για τους δόµους 10 και 11 Για την χάραξη και τον έλεγχο της αναστήλωσης των δόµων 10 και 11, απαιτείται να υλοποιηθεί, µε άκαµπτο ξύλινο ή αλουµινένιο πήχη, η οριζόντια ευθεία αναφοράς στη στάθµη +0,60m, σύµφωνα µε το σχέδιο Σ1. Ο πήχης θα στερεωθεί στο πατάρι του προθαλάµου και θα παραµείνει στην θέση του µέχρι την λάξευση της όψης του τυµπάνου Πάκτωση οπλισµών στον λίθο 10.2 Η πάκτωση των οπλισµών 6,7,8,9 στον λίθο 10.2 θα γίνει µε τυφλά διατρήµµατα διατοµής Ø16, και ένεµα υψηλής ρευστότητας. Κατά την διάτρηση θα διατρηθεί και ο διάσπαρτος λίθος 56, έτσι ώστε να προσαρµόζεται σωστά επί του Η τοποθέτηση του λίθου 56 θα γίνει σε επόµενο στάδιο Έλεγχος οπλισµών δόµου 10 Θα ελεγχθεί αν οι οπλισµοί 1,2,4,5,36,37 (σχέδιο Σ2) χωράνε στο διάκενο µεταξύ του ανακατασκευασµένου υπερθύρου και του λίθου 23. Σε περίπτωση που οι οπλισµού εµποδίζουν την σωστή έδραση του λίθου 23, θα χαραχθούν µε γωνιακό τροχό αυλάκια στην επιφάνεια του υπερθύρου,

20 ώστε να χωρέσουν οι οπλισµοί. Ο λίθος 56 θα λαξευτεί ελαφρά στην πίσω του πλευρά, σύµφωνα µε τις οδηγίες του επιβλέποντα, ώστε να είναι εφικτή η τοποθέτηση της ράβδου Τοποθέτηση βλήτρων στο υπέρθυρο Οκτώ βλήτρα Ø8 θα τοποθετηθούν σε συστάδες των τεσσάρων, στα δύο άκρα του ανακατασκευασµένου υπερθύρου, και σε θέσεις που θα υποδείξει ο επιβλέπων. Η πάκτωση των βλήτρων στο υπέρθυρο θα γίνει εντός οπών Ø12, βάθους 15cm, µε ένεµα λευκού τσιµέντου, η σύνθεση του οποίου θα δοθεί από την Υπηρεσία. Το συνολικό µήκος κάθε βλήτρου θα είναι 35cm Υποστύλωση του υπερθύρου Η υποστύλωση του υπερθύρου αποσκοπεί στην µελλοντική ανύψωσή του. Θα γίνει µε τέσσερις σωλήνες που θα φέρουν βίδα «Ψ» σε κάθε άκρο τους. Οι σωλήνες θα διαταχθούν σε δύο ζεύγη, σε επαφή σχεδόν µε τις παραστάδες. Η έδραση στο κατώφλι και το υπέρθυρο θα γίνει µε ενιαίους τάκους διατοµής 8x8cm. Ξύλινες κόντρες (δύο σε κάθε πλευρά) θα καρφωθούν στο πατάρι του θαλάµου και του προθαλάµου, ώστε να εξασφαλίζουν την πλευρική σταθερότητα του υπερθύρου Ανάταξη λίθων 11.5, 11.6, 12.7 β φάση Για την εκτέλεση της εργασίας πρέπει να έχει παρέλθει διάστηµα τουλάχιστον δύο εβδοµάδων από την φάση α ( 4.2.1). Οι έξι ράβδοι που προεξέχουν από τον λίθο 11.6 θα ηλεκτροσυγκολληθούν µεταξύ τους. Θα χρησιµοποιηθεί παλάγκο στηριγµένο στην δοκό του πλαισίου 1-2 του στεγάστρου, καθώς και λοστοί, ώστε η οµάδα των λίθων 11.5, 11.6, 12.7 να στραφεί και να λάβει την θέση που φαίνεται στο σχέδιο Σ1. Οι λίθοι θα ασφαλιστούν µε ανάρτηση µέσω αλυσίδας και µε ξύλινες σφήνες, µέχρι την αναστήλωση του δόµου 11, έτσι ώστε να ελευθερωθεί το παλάγκο Αποκατάσταση λίθου 10.3 Το αριστερό θραύσµα στην όψη του λίθου 10.3 θα αποκολληθεί και θα καθαριστεί η επιφάνεια θραύσης. Στην συνέχεια, θα τοποθετηθεί προσωρινά στην θέση του µε σφιγκτήρες, και θα φίνουν οι διατρήσεις για τις ράβδους 94,95,96,97,98,99,100,101. Όλα τα διατρήµατα είναι τυφλά, και η διατοµής τους είναι Ø16. Στην συνέχεια, θα γίνει εκ νέου καθαρισµός όλων των επιφανειών θραύσης, των οπών και των ρωγµών, και θα ακολουθήσει η συγκόλληση των θραυσµάτων και η πάκτωση των ράβδων, που θα γίνουν ταυτόχρονα Προετοιµασία λίθων 11.2 και 11.5 Γίνεται ο καθαρισµός της επιφάνειας θραύσης και των ρωγµών που την διατρέχουν, και η συγκόλληση των θραυσµάτων που µπορούν να αποσπαστούν. Γίνεται η διάτρηση των οπών (τυφλές οπές Ø20) για τις ράβδους 18,19,20,21,22,23,24,25, και των οπών (τυφλές οπές Ø16) για τις ράβδους 94,95,96,97,98,99,100,101. Τέλος γίνεται η πάκτωση των ράβδων µε το κονίαµα των ενεµάτων Στερέωση λίθων 59,67,134 Στους λίθους 59,67,134, και στο κατά χώρα θραύσµα του λίθου 10.2, θα γίνουν οι διατρήσεις, και στην συνέχεια τα τέσσερα θραύσµατα θα συγκολληθούν και θα τοποθετηθούν οι ράβδοι ταυτόχρονα. Η

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Bαθμός Προτεραιότητας: Bαθμός Aσφαλείας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Bαθμός Προτεραιότητας: Bαθμός Aσφαλείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς EΦOPEIA APXAIOTHTΩN ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Tαχ. Δ/νση: Oδός Iπποτών

Διαβάστε περισσότερα

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Ρόδος 23/07/2014 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 5414 ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 37 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

T.K. 52100. Fax: 24670 29748

T.K. 52100. Fax: 24670 29748 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αναρτητέο στο διαδίκτυο Καστοριά, 14/04/2014 Αρ.Πρωτ.: 1636 16 H ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/41339/22612/1340 Ηµ/νία: 19/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/41339/22612/1340 Ηµ/νία: 19/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.19 12:45:33 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7237465ΦΘ3-Ρ7Ν Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/41339/22612/1340

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΔΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Μεθώνης 10 &

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 11 Ιουνίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αριθµ.Πρωτ. ΠΟ/Φ313/3874 ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ:

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 15.01.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 52 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΟΥ Ο ΗΓΟΥ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΟΥ Ο ΗΓΟΥ Το Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠ ) προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 23 Ιανουαρίου 2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Μπουμπουρή Αικ. Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) φύλλων λευκού χαρτιού Α4»

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) φύλλων λευκού χαρτιού Α4» ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2-6 - 2014 Α.Π: 19339 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ») καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Κέρκυρα, 13 Σεπτεμβρίου 2013 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. 16/02/2015 Αρ. Πρωτ: 1453

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. 16/02/2015 Αρ. Πρωτ: 1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 33650 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 30/04/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ κάλυψη αναγκών ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΤΟΥ Κ.Θ.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ κάλυψη αναγκών ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΤΟΥ Κ.Θ.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΛΕΡΟΣ 06/04/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 3518 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή συμβουλευτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για την εξειδίκευση των επιλογών και των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΚΑ» Πίστωση 7.500,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΚΑ» Πίστωση 7.500,00 με ΦΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκης 4, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Μαρίνα Βασσάλου Τηλ. 210 2384401, φαξ 210 2314114 ekaprom@0180.syzefxis.gov.gr ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21Π/2013 ΚΗΦΙΣΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11 Προµήθεια: «Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΕΛΕΤΗ Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.956,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ Π.Π.Υ.Υ 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ Π.Π.Υ.Υ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 03/12/10 Αρ. πρωτ.:8925 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: Προσφορά για την κατασκευή, διαµόρφωση και αποµάκρυνση του εκθεσιακού χώρου της 16 ης ιεθνούς Έκθεσης Αλεξανδρούπολης. Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 26/01/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 960/27.01.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη

ΑΠΟΦΑΣΗ το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 12.05.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 772 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με Τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: EΛΛH N IK H ΔH M O K P A T IA

ΠΡΟΣ: EΛΛH N IK H ΔH M O K P A T IA EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛE EΦOPEIA ΠPOΪΣT.&ΚΛΑΣ.APXAIOTHTΩN Tαχ. Δ/νση : Μαντζαβίνου

Διαβάστε περισσότερα

των ιασυνδεόµενων Νοσοκοµείων Νοµού Λασιθίου για έγκριση της

των ιασυνδεόµενων Νοσοκοµείων Νοµού Λασιθίου για έγκριση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ- ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σητεία 04-07-2013 Αριθµ.Πρωτ: 789

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓ. 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002715750 2015-04-20

15PROC002715750 2015-04-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ::73ΩΩ469Η25-ΠΙΑ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 20-04-2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 02/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6/6/2012 ΑΠ: Φ22/1/3508

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6/6/2012 ΑΠ: Φ22/1/3508 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6/6/2012 ΑΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2013 ΤΗΣ 03.12.2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2013 ΤΗΣ 03.12.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310993063, FAX:2310993060 Αρμόδιος : Β. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ Δ Ι Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 10/04/2012 Αρ. πρωτ.: Γ-2012-0376 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ " Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΒΡΥ ΔΗΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓ: " ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΜΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ" Αριθμ. Πρωτ Αρ. Μελέτης: 62/2013 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΧΕΙΡΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ «ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ» ΚΑΙ ΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ «ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ» ΚΑΙ ΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2014 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ. ΔΙΟΙΚ/B/12906 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002795505 2015-05-22

15PROC002795505 2015-05-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΒΜ38469Η25-ΛΔ5 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 04/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα