Αριθ.Πρωτ.: ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α./ΣΤ /11103 ΙΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθ.Πρωτ.: ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α./ΣΤ /11103 ΙΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θεσσαλονίκη, 13 Οκτωβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ IEΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α./ΣΤ /11103 ΙΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση : Προέκταση Μεγ.Αλεξάνδρου Έναντι Ποσειδωνίου Ταχ.Κώδικας: Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Φ.Αθανασίου, Μ.Σουλάκη Τηλέφωνo : FAX : E.mail : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας: «Κατασκευή τεχνητών λίθων και εργασίες αποκατάστασης (συγκολλήσεις, διατρήσεις, µικροσυµπληρώσεις) και επανατοποθέτησης διάσπαρτων αρχαίων λίθων για τη µερική αναστήλωση της όψης του θαλάµου του Μακεδονικού Τάφου Μακρίδη στο ερβένι» στο πλαίσιο του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΤΑΦΟΥ ΜΑΚΡΙ Η ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΡΒΕΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» του Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη». (Προϋπολογισµού έως ,00, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%). Η ΙΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 81 του Ν.1958/1991 (ΦΕΚ 122Α/ ) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων. 2. Του Π.. 99/1992 (ΦΕΚ 46/τ.Α / ) Μελέτη και εκτέλεση Αρχαιολογικών εν γένει έργων», όπως τροποποιηµένο και συµπληρωµένο ισχύει σήµερα και ειδικότερα των άρθρων 11 και 12 όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις παραγ. 33 α & 33β αντίστοιχα του άρθρου 19 του Ν.2947/2001 (ΦΕΚ 228/τ.Α / ) «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας, Εργων Ολυµπιακής Υποδοµής και άλλες διατάξεις». 3. Του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/ ) «Κανονισµός προµηθειών ηµοσίου». 4. Του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/τ.Α / ) «Προµήθειες του ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων». 5. Του Ν.2362/1995(ΦΕΚ 247/τ.Α/ «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 6. Του Π.. 104/2014 (ΦΕΚ.171/Α/ ) «Οργανισµός του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού». -/-

2 -2-7. Του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α / ) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα. 8. Το Π.. 118/ (ΦΕΚ 152/Α/ ) «Ίδρυση του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και δικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και µετανοµασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων αντιστοίχως». 9.Το Π.. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α/ ) «ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 10. Την υπ αριθ.35130/739 (ΦΕΚ 1291/ ) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση και ορισµός σε ευρώ των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παραγρ.1 του Ν.2362/95». 11. Την αρ.πρωτ. ΥΠΠΟ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ 180/τ.Β / ) Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και της Γενικής ιεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών έργων του ΥΠΠΟ». 12. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση Νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 13. Την 1217/ απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΤΑΦΟΥ ΜΑΚΡΙ Η ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΡΒΕΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στο Ε.Π. «Μακεδονίας-Θράκης » (Κωδ. πράξης ΣΑ 2011ΣΕ και Ο.Π.Σ ). 14. Την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ44/26613/1154/ απόφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου απολογιστικά και µε αυτεπιστασία από την ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α. 15. Tην ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων του έργου 2011ΣΕ Την αριθµ. 69/ απόφαση της ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α., µε την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και παραλαβής πρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών. 17. Το αριθµ / πρωτογενές αίτηµα για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού. 18. Την αριθµ / (Α Α: 7Λ8ΣΓ-2ΩΟ) απόφαση της ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α. για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την «Κατασκευή τεχνητών λίθων και εργασίες αποκατάστασης (συγκολλήσεις, διατρήσεις, µικροσυµπληρώσεις) και επανατοποθέτησης διάσπαρτων αρχαίων λίθων για τη µερική αναστήλωση της όψης του θαλάµου του Μακεδονικού Τάφου Μακρίδη στο ερβένι» του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΤΑΦΟΥ ΜΑΚΡΙ Η ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΡΒΕΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (προϋπολογισθείσης αξίας ,00, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%). Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους: ΑΡΘΡΟ 1. - ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός θα είναι πρόχειρος µειοδοτικός, µε συγκέντρωση προσφορών, οι οποίες θα αξιολογηθούν από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού η οποία έχει ορισθεί µε την αριθµ. 69/ απόφαση της ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α. Αν κάποια προσφορά κριθεί υπερβολικά χαµηλή µπορεί να απορριφθεί αν οι εξηγήσεις από τον ενδιαφερόµενο προµηθευτή κριθούν ανεπαρκείς. ΑΡΘΡΟ 2. - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η εκτέλεση τoυ έργου: «Κατασκευή τεχνητών λίθων και εργασίες αποκατάστασης (συγκολλήσεις, διατρήσεις, µικροσυµπληρώσεις) και επανατοποθέτησης διάσπαρτων αρχαίων λίθων για τη µερική αναστήλωση της όψης του θαλάµου του Μακεδονικού Τάφου Μακρίδη στο ερβένι» του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ

3 -3- ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΤΑΦΟΥ ΜΑΚΡΙ Η ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΡΒΕΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στo ερβένι Θεσσαλονίκης. Απαράβατος όρος του διαγωνισµού είναι το έργο: «Κατασκευή τεχνητών λίθων, και εργασίες αποκατάστασης και επανατοποθέτησης διάσπαρτων αρχαίων λίθων για τη µερική αναστήλωση της όψης του θαλάµου του Μακεδονικού Τάφου Μακρίδη στο ερβένι» να εκτελεσθεί αυστηρά σύµφωνα µε τη εγκεκριµένη µελέτη, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών, που επισυνάπτονται και συνοδεύουν την παρούσα διακήρυξη της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο µέρος. ΑΡΘΡΟ 3. - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ - ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν τα σχετικά τεύχη του διαγωνισµού ( ιακήρυξη, σχέδια στατικής µελέτης, τεχνική έκθεση - προδιαγραφές, έντυπο προσφοράς) από τα γραφεία της ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α., Προέκταση Μεγ. Αλεξάνδρου, Τ.Κ Θεσσαλονίκη, τηλ.: , Fax.: (Λογιστήριο) καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα Η παραλαβή των τευχών γίνεται µέχρι τις 31/10/2014. Τα στοιχεία που θα τεθούν υπόψη στους διαγωνιζόµενους είναι: 1. Η παρούσα προκήρυξη 2. Τα σχέδια της στατικής µελέτης, και η Τεχνική Έκθεση µε την περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τη χρονική διαδοχή των εργασιών 3. Το έντυπο της προσφοράς 4. Το σχέδιο σύµβασης. ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν: Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί που ασχολούνται και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό µε επάγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο του διαγωνισµού και τις απαιτήσεις του, το έτος κατά το οποίο διενεργείται ο διαγωνισµός. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.. 118/07. Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της µέλος της Ε.Ε. Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί : Όσοι δεν ασκούν το επάγγελµα όπως ορίζεται παραπάνω. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π... γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες ή παροχή υπηρεσιών µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία Εµπορίου. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. ΑΡΘΡΟ 4. - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει, εντός δεκαοκτώ (18) ηµερών από τη δηµοσιοποίηση της παρούσας και την ανάρτηση της περιληπτικής διακήρυξης στην ιστοσελίδα του δικαιούχου και το αργότερο µέχρι την 3/11/2014 ηµέρα: ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. (ώρα λήξης διαγωνισµού), να προσέλθουν στα γραφεία της ΙΣΤ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στη διεύθυνση προέκταση Μεγ.Αλεξάνδρου έναντι Ποσειδωνίου στη Θεσσαλονίκη και να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, συνοδευόµενη από σφραγισµένο φάκελο. Εντός του κυρίου φακέλου της προσφοράς θα περιέχονται υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισµού: Υποφάκελος µε την ένδειξη «ικαιολογητικά συµµετοχής», για τον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την «Κατασκευή τεχνητών λίθων και εργασίες αποκατάστασης και επανατοποθέτησης διάσπαρτων αρχαίων λίθων για τη µερική αναστήλωση της όψης του θαλάµου του Μακεδονικού Τάφου Μακρίδη στο ερβένι» για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΤΑΦΟΥ ΜΑΚΡΙ Η ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΡΒΕΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ο οποίος θα περιέχει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συµµετοχής.

4 -4- Υποφάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», σφραγισµένος επί ποινή αποκλεισµού ο οποίος θα περιέχει την πρωτότυπη οικονοµική προσφορά, για τον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την«κατασκευή τεχνητών λίθων και εργασίες αποκατάστασης και επανατοποθέτησης διάσπαρτων αρχαίων λίθων για τη µερική αναστήλωση της όψης του θαλάµου του Μακεδονικού Τάφου Μακρίδη στο ερβένι» του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΤΑΦΟΥ ΜΑΚΡΙ Η ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΡΒΕΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». Οι ενδιαφερόµενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης µπορούν επίσης να αποστέλλουν σφραγισµένους τους φακέλους µε τις προσφορές τους µε συστηµένη επιστολή για να ανοιχτούν από την επιτροπή του διαγωνισµού, µε ευθύνη του προσφέροντος σε σχέση µε το περιεχόµενο και το χρόνο άφιξης. Οι προσφορές θα ληφθούν υπόψη µόνο εφ όσον παραδοθούν σφραγισµένες στο πρωτόκολλο της Εφορείας µέχρι τις 10:00 π.µ. την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού, δηλαδή την 3/11/2014. Η Υπηρεσία δε φέρει ευθύνη για το περιεχόµενο των φακέλων, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και δε θα παραλάβει φακέλους και λοιπά έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους. Εκπρόθεσµη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συµµετοχής έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου, ακόµα και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για την καθυστέρηση. Ο φάκελος θα περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής είναι τα ακόλουθα: 1) Αίτηση συµµετοχής 2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία: Α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν, Β) Να δηλώνεται ότι έλαβε γνώση όλων των όρων του διαγωνισµού, των συνηµµένων τεχνικών προδιαγραφών και της µελέτης τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς του, εάν δεν περιλαµβάνει τη δήλωση αυτή, Γ) Να δηλώνεται ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π..60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. εν έχουν αποκλεισθεί τελεσίδικα από διαγωνισµό άλλης ηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π... δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές υποχρεώσεις,καθώς και ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από τους διαγωνισµούς του ηµοσίου για οποιοδήποτε λόγο. εν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Το νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιαδήποτε απόφαση της ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α. για αναβολή ή ακύρωση της υπόθεσης ) Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π..118/2007 σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρο 20 του Π.. 118/2007. Ε) Θα βεβαιώνεται ότι θα τηρηθούν όλες οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις που περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή και στη στατική µελέτη που έχει συνταχθεί από τον πολιτικό µηχανικό της Υπηρεσίας. ΣΤ) Να δηλώνεται ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι αληθή. 3) «Οικονοµική προσφορά» Το συµπληρωµένο έντυπο προσφοράς τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».

5 Η Οικονοµική Προσφορά θα έχει τη µορφή του συνηµµένου στην παρούσα προκήρυξη υποδείγµατος προσφοράς. Τονίζεται ρητά ότι οι προσφορές που δε συντάχθηκαν ή δεν αναλύθηκαν κατά τον τρόπο αυτό, θα θεωρηθούν άκυρες και θα απορριφθούν. Οι προσφορές θα αναφέρουν την τιµή της προσφοράς αριθµητικά και ολογράφως και θα είναι µονογραµµένες και σφραγισµένες από τον διαγωνιζόµενο. Οι προσφορές στις οποίες υπάρχουν διορθώσεις που τις καθιστούν ασαφείς κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, θα απορρίπτονται. 4) Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να διαθέτει τεκµηριωµένη συναφή επαγγελµατική δραστηριότητα κατά τα τρία τελευταία έτη σε επιτυχηµένη εκτέλεση παρόµοιων εργασιών. Ως αντίστοιχες εργασίες θεωρούνται οι συγκολλήσεις, οι διατρήσεις και οι µικροσυµπληρώσεις αρχαίων λίθων και η κατασκευή και λάξευση τεχνητών λίθων. Σε περίπτωση ενώσεως προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά είναι αποδεκτή η άθροιση της επαγγελµατικής ικανότητας των µελών της. Η ανωτέρω δραστηριότητα θα αποδεικνύεται µε συνηµµένο κατάλογο µε συναφείς εργασίες, επιστολές ή βεβαιώσεις για τις µέχρι σήµερα παρόµοιας φύσης εργασίες σε µνηµεία κ.ά. Εφόσον οι διαγωνιζόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους. ΑΡΘΡΟ 5.- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει και αποτελεί τεκµήριο ότι οι διαγωνιζόµενοι: Α) Έχουν µελετήσει τα σχέδια της στατικής µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή των εργασιών και τις Τεχνικές Προδιαγραφές των υλικών και ότι θα συµµορφωθούν απόλυτα µε αυτές. Β) Έλαβαν γνώση της διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσης, των κειµένων διατάξεων και της Αρχαιολογικής Νοµοθεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. και των κειµένων διατάξεων περί προµηθειών του ηµοσίου, καθώς και ότι έλαβαν γνώση όλων των τοπικών συνθηκών εκτελέσεως της προµήθειας (τόπος εργοταξίου, συνθήκες προσπέλασης και µεταφοράς υλικών, κ.λ.π.), µετά από επιτόπια µετάβαση. Γ) Σε περίπτωση που αναδειχθεί µειοδότης αποδέχεται να συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο οι οποίες ορίζονται ως εξής: 1) Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στη Μελέτη και στην Τεχνική Έκθεση, καθώς και οι δαπάνες µεταφοράς και φύλαξης ή αποθήκευσης των απαιτούµενων για την εκτέλεση της εργασίας υλικών στον τόπο του έργου βαρύνουν τον ανάδοχο. 2) Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζηµιά ή φθορά στο µνηµείο που θα οφείλεται στα µηχανήµατα και τα µέσα που χρησιµοποίησε για την µεταφορά των υλικών και την τοποθέτησή τους. 3) Η κατασκευή θα γίνεται σταδιακά κατόπιν οδηγιών των επιβλεπόντων του έργου. Σε περίπτωση που προκύψουν κατασκευαστικές λεπτοµέρειες που δεν περιγράφονται στα σχέδια ή στην τεχνική έκθεση η κατασκευή θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης µε τους επιβλέποντες. 4) Ο ανάδοχος οφείλει να αναλάβει την πλήρη αστική ευθύνη για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού του, καθώς και για το προσωπικό της Υπηρεσίας και κάθε τρίτο, καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της εργασίας. -5- ΑΡΘΡΟ 6. - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η ολοµέλεια της Επιτροπής ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού θα συνεδριάσει στα γραφεία της ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α. την 3/11/2014, ηµέρα: ευτέρα στις 10:00 π.µ. Μετά το άνοιγµα των προσφορών, θα επιλέξει τη χαµηλότερη προσφορά και θα συντάξει το πρακτικό επιλογής αναδόχου, το οποίο αποστέλλεται για κατακύρωση του αποτελέσµατος στην Προϊστάµενη της ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α. Εν συνεχεία ενηµερώνονται για το αποτέλεσµα οι έχοντες υποβάλλει προσφορά, οι οποίοι δύνανται να υποβάλλουν ένσταση επί του αποτελέσµατος εντός των επόµενων τριών εργάσιµων ηµερών. Η ένσταση

6 υποβάλλεται στην γραµµατεία της ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α. και αποφαίνεται τελεσίδικα η Προϊσταµένη της ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α. Η προσφερόµενη τιµή δίνεται µόνο σε ευρώ, για την προµήθεια στον τόπο του έργου. Η δε συνολική τιµή (µε και χωρίς Φ.Π.Α.) αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής δε γίνονται αποδεκτές. ιευκρινήσεις, τροποποιήσεις, αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή της προσφοράς που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την κατάθεση των προσφορών τους, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές, ούτε εναλλακτικές προσφορές. ΑΡΘΡΟ 7. - ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Η εργασία θα γίνει στον Μακεδονικό Τάφο Μακρίδη στο ερβένι Θεσσαλονίκης και θα παραδοθεί τµηµατικά, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και τις υποδείξεις των επιβλεπόντων του έργου εντός 26 εβδοµάδων από την υπογραφή της σύµβασης. Η πρώτη τµηµατική παράδοση που αφορά στις εργασίες: Αποκατάσταση των δόµων 10 και 11 θα γίνει εντός 8 εβδοµάδων από την υπογραφή της σύµβασης. Η δεύτερη τµηµατική παράδοση που αφορά στις εργασίες : Αποκατάσταση των δόµων 12 και 14 θα γίνει εντός 17 εβδοµάδων από την υπογραφή της σύµβασης. Η τρίτη τµηµατική παράδοση που αφορά στις εργασίες: Αποκατάσταση των δόµων 15 και 16 θα γίνει εντός 20 εβδοµάδων από την υπογραφή της σύµβασης. Η τέταρτη τµηµατική παράδοση που αφορά στις εργασίες: Λάξευση όψεων τυµπάνου και λοιπές εργασίες αποπεράτωσης γίνει εντός 26 εβδοµάδων από την υπογραφή της σύµβασης. Ο συµβατικός τµηµατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να παρατείνεται µέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από επαρκώς αιτιολογηµένο σχετικό αίτηµα του Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο τµηµατικός ή ο συνολικός συµβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το έργο. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να µετατίθεται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Μετάθεση επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου παράδοσης θα ορίζεται µε συµφωνία και των δύο µερών εύλογο χρονικό διάστηµα εντός του οποίου ο ανάδοχος θα οφείλει να εκπληρώσει τις εργασίες του. Αν περάσει άπρακτο το νέο χρονικό διάστηµα που ορίσθηκε και χωρίς να ολοκληρωθεί το τεχνικό αντικείµενο εντός της προθεσµίας τότε θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του αναδόχου εκπτώτου (Π 118/2007, άρθρο 26, 32 και 34). -6- ΑΡΘΡΟ 8. - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ανάδοχος µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος πρέπει να προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ποινικό µητρώο, φορολογική, ασφαλιστική ενηµερότητα κ.λ.π.) εντός (20) είκοσι ηµερών. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική απόφαση κατακύρωσης η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στους λοιπούς συµµετέχοντες οι οποίοι έχουν δικαίωµα ένστασης επί των δικαιολογητικών εντός τριών ηµερών από την κατάθεση τους. Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, ο ανάδοχος θα προσκληθεί για την υπογραφή της σύµβασης εντός 10 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Το αντικείµενο της σύµβασης που θα υπογραφεί µεταξύ του αναδόχου και της ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α. θα παραµείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. ΑΡΘΡΟ 9. - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά σύµφωνα µε στάδια που περιγράφονται στην συνηµµένη Τεχνική Έκθεση, µετά τον έλεγχο και την επιµέτρηση των παραδοτέων από τον επιβλέποντα του έργου και την παραλαβή αυτών από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής των πρόχειρων διαγωνισµών του έργου που έχει συσταθεί µε την 69/ απόφαση, αφού πρώτα ο ανάδοχος προσκοµίσει τιµολόγιο, φορολογική, ασφαλιστική ενηµερότητα και τη κράτηση 0,10% (επί του ποσού της κράτησης 0,10%

7 -7- γίνεται επιπλέον κράτηση τέλους χαρτοσήµου 3%, πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α.) υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων. Στο τιµολόγιο του Αναδόχου θα παρακρατηθεί φόρος 8% επί της καθαρής αξίας. Για το παρακρατηθέν ποσό θα δοθεί σχετική βεβαίωση από την Υπηρεσία. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Π..Ε. ΣΑΕ 014/8 (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονία Θράκη ) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΤΑΦΟΥ ΜΑΚΡΙ Η ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΡΒΕΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» µε κωδικό ΣΕ Το έργο είναι ενταγµένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης του ΕΣΠΑ και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). ΑΡΘΡΟ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σχετικά µε τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορµής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωµάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας της Προϊσταµένης της ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α. ΑΡΘΡΟ ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί εκατόν είκοσι (120) µέρες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης εφαρµόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισµό Προµηθειών του ηµοσίου (Π 118/2007, άρθρο 26, 32 και 34). ΑΡΘΡΟ 13.- ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Περίληψη της παρούσας διακήρυξης του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, καθώς και το κείµενο της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού στην ενότητα Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις- ιαγωνισµοί και στο και θα αναρτηθεί στον πίνακα Ανακοινώσεων της ΙΣΤ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Η Προϊσταµένη της Εφορείας Βασιλική Μισαηλίδου- εσποτίδου Αρχαιολόγος

8 ΕΡΓΟ:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΤΑΦΟΥ ΜΑΚΡΙ Η ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΡΒΕΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». ΕΡΓΑΣΙΑ: «Κατασκευή τεχνητών λίθων και εργασίες αποκατάστασης (συγκολλήσεις, διατρήσεις, µικροσυµπληρώσεις) και επανατοποθέτησης διάσπαρτων αρχαίων λίθων για τη µερική αναστήλωση της όψης του θαλάµου του Μακεδονικού Τάφου Μακρίδη στο ερβένι» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1.1 Γενικά Η παρούσα µελέτη εξειδικεύει και προσδιορίζει σε επίπεδο µελέτης εφαρµογής τις επεµβάσεις που προτείνει η οριστική µελέτη αποκατάστασης µε τίτλο «Αποκατάσταση, συντήρηση, προστασία και ανάδειξη του µακεδονικού τάφου Μακρίδη Μπέη στο ερβένι», η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο µε την µε αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ-Τ./Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/ Φ16/57793/2741/ απόφαση µε τίτλο «Έγκριση µελέτης ωρίµανσης που αφορά στην Αποκατάσταση, Συντήρηση, Προστασία και Ανάδειξη του Μακεδονικού Τάφου Μακρίδη Μπέη στο αρχαιολογικό πάρκο ερβενίου, Ν. Θεσσαλονίκης». Αντικείµενο της µελέτης είναι η αναστήλωση του τυµπάνου του µεσότοιχου. Περιλαµβάνει τον σχεδιασµό των επεµβάσεων που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η αναστήλωση µε ασφάλεια, καθώς και τις προδιαγραφές των υλικών και την Τεχνική Περιγραφή Εργασιών. Η ανά χείρας µελέτη δεν υπεισέρχεται σε ζητήµατα σχεδιασµού των υλικών επέµβασης που θα χρησιµοποιηθούν στις επεµβάσεις. Ο σχεδιασµός των υλικών αυτών (κονιάµατα επέµβασης) έχει ολοκληρωθεί σε σχετική, αυτοτελή µελέτη που εκπονήθηκε από το Εργαστήριο οµικών Υλικών του τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ Περιγραφή του µεσότοιχου - Ιστορικό Ο µεσότοιχος του µακεδονικού τάφου του ερβενίου που χωρίζει τον ταφικό θάλαµο από τον προθάλαµο είναι κτισµένος µε λιθόπλινοθους από ασβεστιτικό πωρόλιθο. Ο τοίχος αποτελείται από δέκα δόµους. Οι πρώτοι εννιά διακόπτονται στο µέσον από το µαρµάρινο θύρωµα που συνδέει τον θάλαµο µε τον προθάλαµο. Ο δέκατος δόµος βρίσκεται στην στάθµη έδρασης της καµάρας. Αποτελεί την επίστεψη του τοίχου, και φέρει την ίδια εξέχουσα ταινία που κοσµεί τους πλευρικούς τοίχους του προθαλάµου. Πάνω από τον δέκατο δόµο αναπτύσσεται το τύµπανο, σε ελαφρά εσοχή από την µεριά του προθαλάµου, το οποίο αποτελείται από έξι ακόµη δόµους. Ο τοίχος του τυµπάνου εκτείνεται πέρα από την περίµετρο των καµαρών, και φέρει εσοχές στις οποίες εδράζονταν οι θολίτες, τόσο του θαλάµου, όσο και του προθαλάµου. Το πάχος του µεσότοιχου µέχρι την γένεση των καµαρών είναι 60cm, ενώ το πάχος των λιθόπλινθων του τυµπάνου κυµαίνεται από 35cm έως 48cm, µε τους λεπτότερους λιθόπλινθους να βρίσκονται στις θέσεις έδρασης των θολιτών. Ο µεσότοιχος αποτελεί ενιαία δοµικά κατασκευή µε το υπόλοιπο µνηµείο, καθώς συνδέεται µε τους πλευρικούς τοίχους του θαλάµου και του προθαλάµου, ενώ έφερε µέρος από το φορτίο των καµαρών. Λόγω της ισχυρής καταπόνησης από τα κατακόρυφα φορτία του τύµβου, ο µεσότοιχος υπέστη 1 «Έκθεση αποτελεσµάτων ανάλυσης υλικών µακεδονικού τάφου Μακρίδη µπέη στο δερβένι και προτάσεις υλικών στερέωσης - επανασυγκόλλησης συµπλήρωσης υφισταµένων υλικών.» (Ι. Παπαγιάννη)

9 σηµαντικές βλάβες, το µεγαλύτερο µέρος των οποίων συγκεντρώνεται στο -µικρότερου πάχουςτύµπανό του. Παρά τις σοβαρές βλάβες, ο µεσότοιχος δεν είχε καταρρεύσει µέχρι την εποχή της ανασκαφής του Μακρίδη (αρχές του 20 ου αιώνα). Στα µεταγενέστερα ωστόσο χρόνια, και για άγνωστο λόγο, οι λιθόπλινθοι από την κεντρική περιοχή του τυµπάνου κατέρρευσαν ή αφαιρέθηκαν. Την δεκαετία του 1990, όταν ξεκίνησε η νεότερη ανασκαφή στον χώρο, απέµενε στην θέση του µόνο ο λίθος 2 (ο κεντρικός λίθος του 16 ου δόµου), ο οποίος αφαιρέθηκε στο πλαίσιο της ανασκαφής, ενώ οι αποµένοντας λίθοι αντιστηρίχτηκαν µε πρόχειρη ξυλοκατασκευή προκειµένου να µην καταρρεύσουν. Στην αρχική φάση του υπό εκτέλεση έργου αποκατάστασης, συντήρησης, προστασίας και ανάδειξης του τάφου, εκτελέστηκαν κατεπείγουσες εργασίες άρσης της επικινδυνότητας, για την προστασία του µνηµείου και του προσωπικού, ενώ µέρος των λιθόπλινθων του µεσότοιχου στερεώθηκε από την υπηρεσία προκειµένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα τους. Τέλος, η Υπηρεσία ανέθεσε την αποκατάσταση του µαρµάρινου θυρώµατος του µεσότοιχου, η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί. 1.3 Γενική περιγραφή της επέµβασης Η επέµβαση που περιγράφεται στην παρούσα µελέτη αφορά στην αναστήλωση του άνω τµήµατος του µεσότοιχου, και συγκεκριµένα των δόµων 10 έως 16. Η αναστήλωση γίνεται στην παραµορφωµένη κατάσταση του τοίχου, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη, και προβλέπει την επανατοποθέτηση τόσο των λιθόπλινθων που έχουν ταυτισθεί, καθώς και όλων των ταυτισµένων θραυσµάτων. Τέλος, οι θέσεις όπου δεν σώζονται οι αρχαίοι λιθόπλινθοι θα συµπληρωθούν µε τεχνητό λίθο. Στο πλαίσιο της αναστήλωσης, η µελέτη προβλέπει και την δοµική ενίσχυση του τυµπάνου. Η ενίσχυση αντισταθµίζει την επισφάλεια που δηµιουργούν οι βλάβες στους κατώτερους δόµους του µεσότοιχου (οι οποίοι όµως δεν βρίσκονται σε άµεσο κίνδυνο και δεν ενισχύονται), καθώς και την µειωµένη συνεργασία του τυµπάνου µε τις καµάρες στην παραµορφωµένη κατάσταση. Η ενίσχυση τέλος αποσκοπεί και στην αποφόρτιση του υπερθύρου, το οποίο αποτελείται από συνενωµένο αρχαίο και νέο υλικό, και έχει ως εκ τούτου µειωµένη φέρουσα ικανότητα. Η επέµβαση έχει ως γνώµονα την διατήρηση της αυτοτέλειας όλων των αρχαίων λιθόπλινθων του µνηµείου. Κάθε λιθόπλινθος αποκαθίσταται και εφόσον απαιτείται ενισχύεται ως αυτοτελής µονάδα, χωρίς να συνδέεται µε παρακείµενους, αρχαίους ή µη, λίθους. Τούτο σηµαίνει ότι στους αρχαίους λίθους εκτελούνται συρραφές µόνο µεταξύ τµηµάτων που συνανήκουν, ενώ όλοι οι ανοξείδωτοι οπλισµοί που αφορούν την δοµική ενίσχυση του τυµπάνου, περνούν µέσα από τις νέες συµπληρώσεις µε τεχνητό λίθο. Τέλος, όλοι οι λιθόπλινθοι (αρχαίοι και µη) διαχωρίζονται µε επίστρωση υλικού που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη συνάφειας. Είναι εποµένως απολύτως διαχωρισµένοι, τόσο από µηχανική άποψη, όσο και ως διακριτές οντότητες. Οι εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της αναστήλωσης, και οι οποίες πρόκειται να εκτελεστούν από τον ανάδοχο, περιγράφονται αναλυτικά στις ακόλουθες ενότητες. 1.4 Περιγραφή της αποκατάστασης των λιθόπλινθων Συρραφές κατά χώρα Οι λιθόπλινθοι που βρίσκονται κατά χώρα και απαιτούν δοµική αποκατάσταση απεικονίζονται στο σχέδιο Σ1 µε αρίθµηση 10.3, 11.2, 11.5, 12.7, Η επέµβαση στους λιθόπλινθους αυτούς περιλαµβάνει την εκτέλεση συρραφών, την ενσωµάτωση βλήτρων για την σύνδεση µε τις συµπληρώσεις τεχνητού λίθου, και την ενεµάτωση. Όλες αυτές οι εργασίες εκτελούνται χωρίς να αποσπαστεί ο λίθος από το µνηµείο, όπως εξάλλου και οι συµπληρώσεις µε τεχνητό λίθο.

10 Συρραφές διάσπαρτων λίθων Οι λιθόπλινθοι που έχουν υποστεί βλάβες, η διασώζονται σε δύο ή περισσότερα θραύσµατα, αποκαθίστανται πριν την τοποθέτηση στην τελική τους θέση. Η Υπηρεσία έχει ήδη αποκαταστήσει τους λιθόπλινθους που βρισκόντουσαν σε κακή κατάσταση διατήρησης και διέτρεχαν άµεσο κίνδυνο απώλειας αρχαίου υλικού. Αποµένουν προς αποκατάσταση τα θραύσµατα του λίθου 10.2, και το ζεύγος των λίθων 34~60 (λιθόπλινθος 12.4). Επίσης, σε ορισµένους λίθους που έχει αποκαταστήσει ήδη η Υπηρεσία, αποµένει η ενσωµάτωση των οπλισµών δοµικής ενίσχυσης. Η αποκατάσταση των λιθόπλινθων αυτών αφορά στην συγκόλληση των θραυσµάτων τους και την τοποθέτηση βλήτρων ανοξείδωτου χάλυβα. Οι υπόλοιπες εργασίες (συµπληρώσεις και µικροσυµπληρώσεις) εκτελούνται αφού τοποθετηθούν στην οριστική τους θέση. Οι λιθόπλινθοι που διασώζονται ακέραιοι, εκτός µνηµείου, τοποθετούνται στην θέση τους χωρίς να δεχθούν δοµικές επεµβάσεις. Η συµπλήρωση (µε τεχνητό λίθο) των τµηµάτων τους που έχουν φθαρεί, γίνεται µετά την τοποθέτησή τους στην τελική τους θέση, σύµφωνα µε τα σχέδια της αρχιτεκτονικής µελέτης. 1.5 Συµπλήρωση των ελλειπόντων τµηµάτων των λιθόπλινθων µε τεχνητό λίθο κατά χώρα Η συµπλήρωση των ελλειπόντων τµηµάτων των λιθόπλινθων µε τεχνητό λίθο γίνεται µε ειδικό κονίαµα, η σύνθεση του οποίου περιγράφεται στις ακόλουθες παραγράφους. Η συµπλήρωση κάθε λίθου γίνεται µεµονωµένα, και αφού ο λίθος τοποθετηθεί στην τελική του θέση. Η τεχνική αυτή εξασφαλίζει την βέλτιστη προσαρµογή των επιφανειών επαφής, και την καλύτερη συνεργασία των διαδοχικών λιθόπλινθων. Ο τεχνητός λίθος χυτεύεται πάντα σε διαστάσεις µεγαλύτερες από αυτές του τελικού λιθόπλινθου, και αποκτά την τελική του µορφή µε λάξευση. Στην αναλυτική τεχνική περιγραφή των εργασιών, έχει ενσωµατωθεί ένα πρόγραµµα διαδοχής των συµπληρώσεων, το οποίο είναι δεσµευτικό για τον ανάδοχο, και το οποίο εξασφαλίζει ότι η πρόοδος της αναστήλωσης θα συµβαδίζει µε τον ρυθµό ανάπτυξης των αντοχών των υποκείµενων δόµων. Τέλος, η συστολή ξήρανσης και τα ερπυστικά φαινόµενα έχουν ληφθεί υπόψη, ώστε να αποφευχθεί η εµφάνιση ρωγµών κατά την µακρά περίοδο συρρίκνωσης των κονιαµάτων, µετά την ολοκλήρωση της αναστήλωσης. 1.6 Μικροσυµπληρώσεις Η µελέτη προβλέπει εκτεταµένες µικροσυµπληρώσεις µερικώς κατεστραµµένων λιθόπλινθων, για την ολοκλήρωση της µορφής τους. Οι συµπληρώσεις αυτές γίνονται µε το κονίαµα του τεχνητού λίθου, το οποίο εν προκειµένω εφαρµόζεται µε το µυστρί. Οι συµπληρώσεις αυτές δεν έχουν δοµικό χαρακτήρα, είναι µικρής έκτασης, και στην πλειονότητά τους δεν ενισχύονται µε βλήτρα. Αφορούν στην πλήρωση ρωγµών, µικρών κενών µεταξύ λίθων που έχουν συνενωθεί, στην αποκατάσταση της όψης των λίθων όπου αυτή έχει καταστραφεί, καθώς και στην αποκατάσταση των επιφανειών έδρασης και ακµών. Η εκτέλεση αυτής της εργασίας, απαιτεί τον καλό καθαρισµό των επιφανειών θραύσης και των ρωγµών, την αποµάκρυνση των σαθρών τµηµάτων των λίθων, τη συγκόλληση των θραυσµάτων που κινδυνεύουν να αποσπαστούν κ.α. Η τελική επιφάνεια του τεχνητού λίθου διαµορφώνεται µε λάξευση. Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται πάντα σύµφωνα µε τις υποδείξεις των επιβλεπόντων µηχανικών και συντηρητών του έργου. Οι λίθοι που χρήζουν της ως άνω επέµβασης περιγράφονται αναλυτικά στα αρχιτεκτονικά σχέδια και στο παράρτηµα των φωτογραφιών που επισυνάπτεται. Είναι δε οι ακόλουθοι: 1. Ο 10.2 και συγκεκριµένα στις συναρµογές µεταξύ των επί µέρους τµηµάτων του 56 και 23 και µεταξύ των 134, 59,67 (σχ. Λ1)

11 Ο 10.3 (σχ. Α1,Α3) 2. Ο 11.5 (σχ. Λ2) 3. Ο 12.4 (σχ.λ3) και 12.5 (σχ. Λ4) 4. Ο 13.4 (σχ. Λ6) και 13.6 (σχ. Λ8) 5. Ο 14.3 (σχ.λ9), ο 14.5 (σχ.λ10) και ο 14.6 (σχ. Λ11) 6. Ο 15.4 (σχ.λ15), ο 15.6 (σχ.λ16), ο 15.7 (σχ.λ17), ο 15.8 (σχ.λ18) και ο 15.9 (σχ.λ19) 7. Ο 16.1 (σχ. Λ21), ο 16.2 (σχ.λ22) και ο 16.3 (σχ. Λ23) 1.7 Αντιµετώπιση της συστολής ξήρανσης και του ερπυσµού Κρίσιµη παράµετρος για την επιτυχή κατανοµή των φορτίων του τυµπάνου στα δύο τµήµατα του µεσότοιχου εκατέρωθεν του θυρώµατος, αποτελεί η αντιµετώπιση της συστολής ξήρανσης και του ερπυσµού. Τα δύο τελευταία φαινόµενα προκαλούν ανακατανοµή των εσωτερικών τάσεων των υλικών, και -στην περίπτωση του µεσότοιχου- αυτό θα είχε ως συνέπεια την ισχυρή φόρτιση και πιθανή θραύση του υπερθύρου. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα του υπερθύρου, θα εφαρµοστεί κατά την αναστήλωση του µεσότοιχου η προ-παραµόρφωση του φορέα. Η µέθοδος αυτή προβλέπει την κατασκευή του τυµπάνου µε µία µικρή, αδιόρατη αρχική παραµόρφωση, η οποία θα εξαλειφθεί κατά τα επόµενα χρόνια λόγω της συστολής ξήρανσης και του ερπυσµού. Η αρχική αυτή παραµόρφωση έγκειται στην ανύψωση του υπερθύρου κατά 1mm. Το υπέρθυρο θα υποστυλωθεί και θα παραµείνει σε αυτή την ανυψωµένη θέση, µέχρι την ολοκλήρωση της αναστήλωσης. Ακολούθως θα ελευθερωθεί και θα επανέλθει στην φυσική του θέση όταν ολοκληρωθεί το µεγαλύτερο µέρος των ερπιστικών παραµορφώσεων του τεχνητού λίθου. Οι διαδικασίες για την σωστή εφαρµογή της µεθόδου περιγράφονται εκτενώς στην αναλυτική τεχνική περιγραφή εργασιών. 1.8 εσµεύσεις και περιορισµοί στον χώρο του εργοταξίου Για την ασφάλεια του µνηµείου και του προσωπικού ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την εθνική νοµοθεσία και τους κανονισµούς. Ειδικότερα έχει την ευθύνη τήρησης των µέτρων ασφαλείας και των οδηγιών του τεχνικού ασφαλείας του έργου. Ο ανάδοχος θα εργαστεί µε µεγάλα φορτία, και θα πρέπει να λάβει υπόψη του τους περιορισµούς που επιβάλλονται για την ασφάλεια των διαφόρων κατασκευών. Οι περιορισµού αυτοί αφορούν στην φέρουσα ικανότητα του βατού τµήµατος του στεγάστρου Β, του δαπέδου εργασίας του στεγάστρου Α, του δαπέδου εργασίας στο εσωτερικό του προθαλάµου, καθώς και για το µέγεθος των φορτίων που µπορούν να αναρτηθούν από την οροφή του στεγάστρου Α. Ο ανάδοχος, την στιγµή που υπογράφει την σύµβαση, θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση των παραπάνω περιορισµών, και έχει πλήρη εικόνα του χώρου του εργοταξίου. Σε κάθε περίπτωση, ο επιβλέπων του έργου µπορεί να υποδείξει θέσεις απόθεσης υλικών, ή να απαγορεύσει την επιβολή φορτίων, εφόσον κρίνει ότι τίθεται ζήτηµα ασφαλείας. Ο ανάδοχος θα πρέπει να περιοριστεί σε µέρος µόνον του εργοταξίου, το οποίο περιλαµβάνει το δάπεδο εργασίας του στεγάστρου Α και το δάπεδο εργασίας του προθαλάµου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εργαστεί κατά τρόπο που να µην εµποδίζει και να µην θέτει σε κίνδυνο την εργασία του προσωπικού της Υπηρεσίας. Ιδιαίτερα, θα πρέπει να είναι δυνατή η απρόσκοπτη εργασία στον ταφικό θάλαµο, καθώς και στον προθάλαµο, κάτω από το στέγαστρο εργασίας. Για την ασφάλεια του µνηµείου απαγορεύεται η µεταφορά νερού µε αγωγούς (λάστιχα ή άλλου είδους σωλήνες) και η αποθήκευσή του (σε βαρέλια ή άλλα δοχεία) στο εσωτερικό του στεγάστρου.

12 1.9 Χρονοδιάγραµµα Η εκτέλεση της αναστήλωσης του µεσότοιχου αναµένεται να διαρκέσει 30 εβδοµάδες. Η διάρκεια του έργο καθορίζεται από τον απαιτούµενο χρόνο για την εκτέλεση των εργασιών, και από τον χρόνο αναµονής µεταξύ των διαφόρων σταδίων, προκειµένου να αναπτύξουν αντοχή τα κονιάµατα. Το χρονοδιάγραµµα των εργασιών (όπως αυτές αναλύονται στο κεφάλαιο 4) έχει ως ακολούθως: Στάδιο 1: Παύση εργασιών 1: Στάδιο 2: Παύση εργασιών2: Στάδιο 3: Στάδια 4,5,6,7: Αποκατάσταση των δόµων 10 και 11 Εκτιµώµενη διάρκεια εργασίας 4 εβδοµάδες 4 εβδοµάδες Αποκατάσταση των δόµων 12 έως 14 Εκτιµώµενη διάρκεια εργασίας 6 εβδοµάδες 3 εβδοµάδες Αποκατάσταση των δόµων 15 και 16 Εκτιµώµενη διάρκεια εργασίας 3 εβδοµάδες Λάξευση όψεων τυµπάνου και λοιπές εργασίες αποπεράτωσης Εκτιµώµενη διάρκεια εργασίας 8 εβδοµάδες Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εκτιµάται βάσει της εµπειρίας της Υπηρεσίας από την αποκατάσταση της καµάρας του προθαλάµου. 2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2.1 Προδιαγραφές για τον τεχνητό λίθο Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές των πρώτων υλών για την παρασκευή του τεχνητού λίθου καθορίζονται στην σχετική µελέτη σύνθεσης. Ο ανάδοχος οφείλει να προµηθευτεί τα ίδια ακριβώς υλικά µε αυτά που χρησιµοποίησε η Υπηρεσία κατά την αποκατάσταση της καµάρας του προθαλάµου (τα υλικά αυτά είναι ήδη δοκιµασµένα και αποδεκτά από την Υπηρεσία). Η παρασκευή του τεχνητού λίθου θα γίνεται βάσει των ακολούθων κατά βάρος αναλογιών: Άµµος: 3,10 Θηραϊκή γη: 1 Υδράσβεστος: 1 Τσιµέντο λευκό: 0,4 Πηλός; 0,1 Ώχρα: 0,025 Όµπρα: 0,025 Νερό: <1,50 Ρευστοποιητής: 0,030 Η ακριβής ποσότητα του νερού στο µείγµα θα καθοριστεί από τον επιβλέποντα, κατά την εκτέλεση του έργου, βάσει και της περιεχόµενης στα αδρανή υγρασίας.

13 είγµατα όλων των υλικών υπάρχουν στο εργοτάξιο, και θα πρέπει τα υλικά που θα προσκοµίσει ο ανάδοχος να µην διαφέρουν σε καµία ιδιότητα από τα δείγµατα. Τα υλικά θα προσκοµιστούν σε σάκους και ξηρά. Όλα τα υλικά για την παρασκευή του τεχνητού λίθου ζυγίζονται. Η ανάµειξη γίνεται σε κοινό µείκτη (µπετονιέρα) µεγέθους ¾ του σάκου, αργόστροφο, και διαρκεί τουλάχιστον 10 λεπτά από την στιγµή εισαγωγής και του τελευταίου συστατικού. 2.2 Προδιαγραφές για το ενέσιµο κονίαµα Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές των πρώτων υλών για την παρασκευή του ενέσιµου κονιάµατος καθορίζονται στην σχετική µελέτη σύνθεσης. Ο ανάδοχος οφείλει να προµηθευτεί τα ίδια ακριβώς υλικά µε αυτά που χρησιµοποίησε η Υπηρεσία κατά την αποκατάσταση της καµάρας του προθαλάµου (τα υλικά αυτά είναι ήδη δοκιµασµένα και αποδεκτά από την Υπηρεσία). Η παρασκευή του ενέσιµου κονιάµατος θα γίνεται βάσει των ακολούθων κατά βάρος αναλογιών: Θηραϊκή γη: 1 Υδράσβεστος: 1 Τσιµέντο λευκό: 0,6 Πηλός; 0,3 Ώχρα: 0,026 Όµπρα: 0,026 Νερό: <1,50 Ρευστοποιητής: 0,060 Η ακριβής ποσότητα του νερού στο µείγµα θα καθοριστεί από τον επιβλέποντα, κατά την εκτέλεση του έργου, βάσει και της περιεχόµενης στα αδρανή υγρασίας. είγµατα όλων των υλικών υπάρχουν στο εργοτάξιο, και θα πρέπει τα υλικά που θα προσκοµίσει ο ανάδοχος να µην διαφέρουν σε καµία ιδιότητα από τα δείγµατα. Τα υλικά θα προσκοµιστούν σε σάκους και ξηρά. Όλα τα υλικά για την παρασκευή του ενέσιµου κονιάµατος ζυγίζονται. Η ανάµειξη γίνεται σε κάδο (κουβά) µε πολύστροφο µείκτη (µίξερ χρωµάτων), και διαρκεί τουλάχιστον 5 λεπτά από την εισαγωγή και του τελευταίου συστατικού. 2.3 Έλεγχος ποιότητας Ο έλεγχος ποιότητας για την παραγωγή των κονιαµάτων περιλαµβάνει την τήρηση αριθµηµένης καρτέλας παραγωγής κονιάµατος (υπόδειγµα περιλαµβάνεται στην επόµενη σελίδα) και την λήψη πρισµατικών δοκιµίων -σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας- από τα µείγµατα που παράγονται, για την εκτέλεση δοκιµών αντοχής. Πριν την εφαρµογή κάθε µείγµατος θα γίνεται έλεγχος του χρώµατος και της εργασιµότητάς του, προκειµένου να απορριφθεί σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις επιθυµητές ιδιότητες. 2.4 Φύλαξη των υλικών Όλες οι κονίες θα φυλάσσονται σε στεγασµένο χώρο, προστατευµένες τόσο από την άµεση διαβροχή, όσο και από την ατµοσφαιρική υγρασία. Οι νάυλον σάκοι της θηραϊκής γης, εφόσον δεν έχουν ανοιχθεί, θεωρείται ότι παρέχουν επαρκή προστασία έναντι ατµοσφαιρικής υγρασίας. Το ίδιο ισχύει για τον πηλό και τις χρωστικές σκόνες, εφόσον διατίθενται σε κλειστούς νάυλον σάκους. Οι σάκοι της

14 υδρασβέστου και οι σάκοι του τσιµέντου δεν θεωρείται ότι παρέχουν προστασία, και τα υλικά αυτά θα πρέπει να βρίσκονται πάντα καλυµµένα µε φύλλο νάυλον. Οι σάκοι των κονιών που ανοίγονται θα πρέπει να καταναλώνονται εντός επτά ηµερών, ενώ κατά το διάστηµα αυτό θα πρέπει να φυλάσσονται κάτω από ναύλον κάλυµµα. Γενικά, δεν είναι αποδεκτό να υπάρχουν ταυτόχρονα περισσότερα από ένα ανοιχτά σακιά για κάθε είδος κονίας. Τα αδρανή υλικά, εφόσον είναι συσκευασµένα σε κλειστούς ναύλον σάκους, µπορούν να αποθηκεύονται στο ύπαιθρο. Οι σάκοι που ανοίγονται ωστόσο, θα πρέπει να διατηρούνται σε στεγασµένο χώρο. Για την παρασκευή των κονιαµάτων θα χρησιµοποιείται καθαρό νερό βρύσης. Εφόσον ο ανάδοχος θέλει να αποθηκεύει νερό σε βαρέλι ή άλλο δοχείο, θα πρέπει να τηρήσει τα ακόλουθα: - Το δοχείο θα βρίσκεται εκτός στεγάστρου. - Το δοχείο θα είναι πάντα καθαρό και το περιεχόµενο νερό διαυγές. - Το δοχείο θα αδειάζει στο τέλος κάθε µέρας, και θα γεµίζει µε φρέσκο νερό κάθε φορά που γίνεται παρασκευή κονιάµατος

15 Σχήµα 2.3: Υπόδειγµα καρτέλας παρασκευής κονιάµατος

16 2.5 Προδιαγραφές για τον χάλυβα συρραφών Για τις συρραφές, την κατασκευή βλήτρων και την τοποθέτηση οπλισµού, θα χρησιµοποιηθούν ανοξείδωτες ράβδοι όπλισης υψηλής συνάφειας. Οι ράβδοι θα είναι κατασκευασµένες από χρωµιονικελιούχο χάλυβα ποιότητας 316L και θα ικανοποιούν ως προς την γεωµετρία τους τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ Οι ράβδοι που απαιτούνται είναι διατοµής Ø8mm και Ø12mm. Η κατεργασία των ράβδων θα γίνεται µε κοπή και κάµψη εν ψυχρώ, εκτός από τις περιπτώσεις που ο επιβλέπων θα καθορίσει ρητά κάποια άλλη µέθοδο. Οι ράβδοι θα είναι αποθηκευµένες σε στεγασµένο χώρο και θα είναι καθαρές από κάθε είδους ρύπο και υπολείµµατα κονιαµάτων. 2.6 Προδιαγραφές για την αντικολλητική επίστρωση Η αντικολλητική επίστρωση αποτελείται από εναιώρηµα αργίλου που επιστρώνεται µε πινέλο στις επιφάνειες που απαιτείται. Για την παραγωγή του εναιωρήµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο ίδιος πηλός που χρησιµοποιείται στην παρασκευή των κονιαµάτων. 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3.1 Συρραφές : ιάνοιξη και καθαρισµός οπών στους αρχαίους λίθους Οι οπές στον αρχαίο λίθο διανοίγονται εν ξηρώ, µε ελαφρύ πνευµατικό δράπανο (ηλεκτρικό), ενέργειας κρούσης µέχρι 3,0Joule. Χρησιµοποιούνται τρυπάνια (αρίδες) κατάλληλες για σκυρόδεµα ή λίθο. Οι οπές για πάκτωση ράβδων διαµέτρου Ø8 έχουν διάµετρο Ø16mm. Οι οπές για πάκτωση ράβδων διαµέτρου Ø12 έχουν διάµετρο Ø20mm. Οπές διαφορετικής διαµέτρου είναι δυνατόν να ανοιχθούν µόνο κατόπιν έγκρισης του επιβλέποντα. Κατά την διάτρηση λαµβάνονται µέτρα για την πρόληψη ενδεχόµενης απώλειας αρχαίου υλικού. ιάτρηση σε κατακερµατισµένα ή αποσαθρωµένα τµήµατα λίθου γίνονται αφού προηγηθεί κατάλληλη στερέωση. Η στερέωση µπορεί να είναι είτε εξωτερική (σφήνωση) είτε στην µάζα του λίθου (ενεµάτωση). Σε κάθε περίπτωση, το είδος της στερέωσης που θα χρησιµοποιηθεί εγκρίνεται από τον επιβλέποντα. Ο καθαρισµός των οπών γίνεται µε πεπιεσµένο αέρα, µε επιµήκη ακροφύσια, που µπορούν να φτάσουν µέχρι τον πυθµένα κάθε οπής. Ο καθαρισµός θεωρείται ολοκληρωµένος όταν πάψει να βγαίνει σκόνη, και τα σίδερα µπαίνουν απρόσκοπτα µέσα στην τρύπα. 3.2 Συρραφές : Πάκτωση ράβδων µε ενέσιµο κονίαµα Προκειµένου να πακτωθούν οι ράβδοι, οι οπές γεµίζουν µε ενέσιµο κονίαµα µε την βοήθεια µηχανικής ή χειροκίνητης αντλίας. Το επιστόµιο της αντλίας πρέπει να εφαρµόζει σωστά στο χείλος των οπών. Η ενεµάτωση θεωρείται ολοκληρωµένη όταν οι οπές κορεστούν µε ένεµα. Στην περίπτωση οπών που συνδέονται µε ανοιχτές κοιλότητες, η πλήρωση µπορεί να γίνει µε εισαγωγή του ενέµατος από τον πυθµένα της οπής, µε την χρήση κατάλληλου ρύγχους στο ακροφύσιο της αντλίας. Ο βαθµός πλήρωσης στης περιπτώσεις αυτές θα καθορίζεται από τον επιβλέποντα. Μόλις ολοκληρωθεί η πλήρωση κάθε οπής µε ένεµα, εισάγεται η αντίστοιχη ράβδος οπλισµού. Κατά την είσοδό της, το πλεονάζον ένεµα πρέπει να εκρέει από το στόµιο της οπής. Μετά την είσοδο, οι

17 ράβδοι πρέπει να παραµένουν απολύτως αδιατάρακτες για διάστηµα τουλάχιστον 2 ηµερών. Στοιχειώδη µηχανική αντοχή θεωρείται ότι αποκτούν µετά από µια εβδοµάδα, οπότε και επιτρέπονται οι απλές εργασίες (πχ να δεθούν τα άκρα τους µε σύρµα). Καµία µηχανική κατεργασία (πλην της κοπής) δεν επιτρέπεται µετά την πάκτωση των ράβδων. Η συντήρηση του κονιάµατος πάκτωσης των ράβδων γίνεται µέσω της διαβροχής του λίθου και της κάλυψης του προς αποφυγή της έντονης εξάτµισης. 3.3 Τεχνητός λίθος: Καλούπωµα Οι τύποι κατασκευάζονται πάντα µε µη απορροφητικά υλικά, όπως µε επενδυµένη ξυλεία (µπετοφορµ), συνθετικά υλικά (πλαστικότυποι), µέταλλο (µεταλλότυποι). Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η άµεση επαφή των τύπων µε τον αρχαίο λίθο ή το επίχρισµα. Ως ενδιάµεσο υλικό µπορεί να χρησιµοποιείται αφρώδης πολυστερίνη (εξηλασµένη ή διογκωµένη), ή κάποιο άλλο µαλακό υλικό, εφόσον το εγκρίνει η Υπηρεσία. Κατά την κατασκευή των ξυλοτύπων (αφορά στους δόµους 10 έως 16) ο ανάδοχος θα λαµβάνει µέτρα για την προστασία των υποκείµενων λίθων από αθέλητη διαρροή κονιάµατος Η έκταση των λαµβανόµενων µέτρων εξαρτάται από την ρευστότητα του κονιάµατος που χρησιµοποιείται. Ενδεικτικά αναφέρεται η κάλυψη των υποκείµενων λίθων µε φύλλο ναύλον, η κατασκευή ενδιάµεσου προστατευτικού ραφιού, η χρήση κάποιου απορροφητικού υλικού (πχ άµµος) στο διάκενο του καλουπιού κλπ. Σε κάθε περίπτωση ο επιβλέπων µπορεί να επιβάλει κατά την κρίση του πρόσθετα µέτρα για την προστασία των αρχαίων επιφανειών. Οι τύποι κατασκευάζονται σύµφωνα µε το σχέδιο Σ1, και µε βάση τα περιθώρια που αναφέρει η αναλυτική τεχνική περιγραφή εργασιών για τον κάθε λίθο. Πρέπει να είναι σταθεροί και άκαµπτοι έναντι των φορτίων του κονιάµατος. Ακόµη πρέπει να είναι κατασκευασµένοι µε τρόπο ασφαλή, τόσο για το προσωπικό (του αναδόχου και της Υπηρεσίας), όσο και για το ίδιο το µνηµείο. Η στεγανότητα των τύπων στην περίµετρο κατά την οποία εφάπτονται µε τους λίθους (φυσικούς ή τεχνητούς), θα επιτυγχάνεται µε την χρήση παρεµβασµάτων αφρώδους ελαστικού (αφρολέξ). Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιείται νωπός πηλός. Τα ίδια υλικά θα χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο τυχόν διαρροών, εφόσον προκύψουν. 3.4 Τεχνητός λίθος: Αντικολλητικές επαλείψεις Για την αποφυγή ανάπτυξης συνάφειας µεταξύ τεχνητού λίθου και των όµορων λιθόπλινθων, πριν την χύτευση του τεχνητού λίθου γίνεται επάλειψη των επιφανειών τους µε αργιλώδη ουσία. Το µείγµα της επάλειψης αποτελείται από πηλό και νερό, που αναµιγνύονται µε ισχυρή ανάδευση. Η αναλογία πηλού νερού εξαρτάται από την αρχική περιεχόµενη υγρασία του πηλού. Το τελικό µείγµα πρέπει να είναι υδαρές, και όταν απλώνεται µε χοντρό πινέλο (πινελάντζα ή µπατανόβουρτσα) πρέπει να αφήνει στρώση πάχους περίπου 0,5mm. Η εφαρµογή του µείγµατος στις προς επάλειψη επιφάνειες γίνεται αποκλειστικά µε πινέλο. Κατά την εφαρµογή πρέπει να σφραγίζονται όλοι οι πώροι και οι κοιλότητες της επιφάνειας. Το αποτέλεσµα πρέπει να είναι µία ενιαία, οµοιόµορφη και ισοπαχής στρώση, χωρίς διακοπές και πώρους. Η επάλειψη πρέπει να καλύπτει και την ζώνη κατά την οποία το καλούπι έρχεται σε επαφή µε τους παρακείµενους λίθους. 3.5 Τεχνητός λίθος: Χύτευση τεχνητού λίθου Η χύτευση του τεχνητού λίθου γίνεται αφού ελεγχθούν οι τύποι, οι τοποθετηµένες ράβδοι οπλισµού και οι αντικολλητικές επιστρώσεις. Η χύτευση κάθε λίθου γίνεται ξεχωριστά, σε µία φάση, και από µία

18 παρτίδα κονιάµατος (δεν απαγορεύεται ωστόσο η χύτευση περισσότερων λίθων από την ίδια παρτίδα). Η χύτευση κάθε λίθου πρέπει να ολοκληρώνεται σε διάστηµα µικρότερο των δύο ωρών, προτού ξεκινήσει η πήξη του τσιµέντου στην πρώτη στρώση. Η ρευστότητα του κονιάµατος για κάθε λίθο θα καθορίζεται από τον επιβλέποντα, και γενικά δεν θα είναι παντού η ίδια. Η συµπύκνωση του τεχνητού λίθου µπορεί να επιτυγχάνεται µε µία από τις ακόλουθες τρεις µεθόδους, ανάλογα µε την ρευστότητα του κονιάµατος, και πάντα µε την έγκριση του επιβλέποντα: - κονιάµατα υψηλής ρευστότητας (υπέρρευστα) συµπυκνώνονται και επιπεδώνονται µόνα τους και δεν χρειάζονται ειδική διαδικασία. - κονιάµατα µειωµένης ρευστότητας (που απαιτούν διάστρωση προκειµένου να επιπεδωθούν) θα συµπυκνώνονται µε την χρήση σιδηράς ράβδου διαµέτρου Ø12mm. Η πρόκληση δονήσεων στον ξυλότυπο απαγορεύεται. Η διάστρωση και η διαµόρφωση της τελικής επιφάνειας θα γίνεται µε το µυστρί. - σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατόν ο επιβλέπων να ζητήσει την χρήση δονητή. Για τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει µικρό ηλεκτρικό δονητή (µικρής ισχύος), µε διάµετρο βολβού όχι µεγαλύτερη των 40mm, και ενεργό ακτίνα όχι µεγαλύτερη των 10mm. 3.6 Τεχνητός λίθος: Συντήρηση Η συντήρηση του τεχνητού λίθου θα ξεκινάει από την εποµένη της χύτευσης. Θα γίνεται µε καλύµµατα από λινάτσες, που θα καλύπτουν όλες τις εκτεθειµένες πλευρές του τεχνητού λίθου, οι οποίες θα διατηρούνται συνεχώς υγρές. Για να περιοριστεί η εξάτµιση, πάνω από τις λινάτσες θα υπάρχει ναύλον κάλυµµα. Η συντήρηση θα διαρκεί 30 ηµέρες, εκτός αν ο επιβλέπων ορίσει διαφορετικά. Τα καλύµµατα για την συντήρηση του τεχνητού λίθου µπορούν να αφαιρούνται τοπικά, για τις ανάγκες της κατεργασίας του τεχνητού λίθου. Θα πρέπει ωστόσο να επανατοποθετούνται αµέσως µόλις η εργασία ολοκληρώνεται ή διακόπτεται προσωρινά. 3.7 Τεχνητός λίθος: Λάξευση Η αδρή διαµόρφωση της άνω επιφάνειας (επιφάνεια έδρασης του επόµενου δόµου) του τεχνητού λίθου µπορεί να γίνεται την εποµένη της χύτευσης. Η τελική διαµόρφωση δεν είναι επιτρεπτό να γίνει πριν την παρέλευση 72 ωρών από την χύτευση. Σε κάθε περίπτωση, η κατεργασία γίνεται µε φαρδύ ντισλίδικο, µε µικρά δόντια. Η διαµόρφωση των κάθετων στην όψη πλευρών του τεχνητού λίθου (οι κατακόρυφοι αρµοί µεταξύ όµορων λίθων) µπορεί να γίνεται δύο ηµέρες µετά την χύτευση, αµέσως µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων, προκειµένου να µην καθυστερούν οι εργασίες των χυτεύσεων. Γενικά, είναι επιθυµητό να εξαντλείται ο διαθέσιµος χρόνος µέχρι την επόµενη χύτευση. Ο επιβλέπων µπορεί να ζητήσει την καθυστέρηση της λάξευσης κάποιας παρειάς, εφόσον το κρίνει σκόπιµο. Η διαµόρφωση των ορατών όψεων του τεχνητού λίθου θα γίνεται µετά την ανάπτυξη των αντοχών, και την ολοκλήρωση της συντήρησης. Θα εκτελείται σε στάδια, υπό την καθοδήγηση του επιβλέποντα, και θα περιλαµβάνει δύο ξεχωριστές φάσεις: - Την διαµόρφωση επίπεδης επιφάνειας, που θα γίνεται µε φαρδύ και στενό ντισλίδικο µε µικρά δόντια. - Την διαµόρφωση ανάγλυφου, που θα γίνεται µετά την επιπέδωση, µε στενό ντισλίδικο και σµίλη.

19 4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Στα ακόλουθα άρθρα αναλύεται ο τρόπος εκτέλεσης των αναστηλωτικών εργασιών, κατά χρονική σειρά. Η τήρηση της σειράς αυτής είναι κρίσιµη τόσο για την σωστή, ολοκληρωµένη και εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου, όσο και την αποφυγή ρηγµατώσεων λόγω συστολής ξήρανσης των κονιαµάτων. 4.1 Στάδιο 1: Προκαταρκτικές εργασίες - Αποκατάσταση δόµων 10 και Ανάταξη λίθων 11.5, 11.6, 12.7 α φάση Η ανάταξη των λίθων 11.5, 11.6 και 12.7 θα γίνει χωρίς να αποσπαστούν οι εν λόγω λίθοι από το µνηµείο. Για τον σκοπό αυτό θα πακτωθούν στον λίθο 12.7 έξι ράβδοι Ø12 διατεταγµένες σε δύο σειρές, όπως φαίνεται στο σχέδιο Σ2 (ράβδοι 104 έως 109). Η πάκτωση θα γίνει σε τυφλά διατρήµµατα διαµέτρου Ø16 και µήκους 70cm, µε το ένεµα των επεµβάσεων. Η διάτρηση θα γίνει µε κρουστικό ηλεκτρικό εργαλείο µικρής ισχύος (SDS+) σε θέσεις και µε διεύθυνση που θα υποδείξει ο επιβλέπων του έργου. Η πάκτωση των ράβδων θα γίνει µε κονίαµα µικρής διεισδυτικότητας, που θα πληρώσει µόνο τα διατρήµµατα. Η συντήρηση του κονιάµατος και ο χρόνος ανάπτυξης των αντοχών όπως στο κεφάλαιο Σταθεροποίηση του παταριού του προθαλάµου Το πατάρι του προθαλάµου θα σταθεροποιηθεί µε ξύλινα πλευρικά στηρίγµατα που θα αντιστηρίζονται στον βόρειο και τον νότιο τοίχο του προθαλάµου. Τα στηρίγµατα θα εξασφαλίζουν επαρκή σφήνωση και θα έρχονται σε επαφή µε τον τοίχο µέσω κλάπας και παρεµβύσµατος από διογκωµένη πολυστερίνη, σύµφωνα µε τις οδηγίες των συντηρητών Υλοποίηση θέσεων αναφοράς για τους δόµους 10 και 11 Για την χάραξη και τον έλεγχο της αναστήλωσης των δόµων 10 και 11, απαιτείται να υλοποιηθεί, µε άκαµπτο ξύλινο ή αλουµινένιο πήχη, η οριζόντια ευθεία αναφοράς στη στάθµη +0,60m, σύµφωνα µε το σχέδιο Σ1. Ο πήχης θα στερεωθεί στο πατάρι του προθαλάµου και θα παραµείνει στην θέση του µέχρι την λάξευση της όψης του τυµπάνου Πάκτωση οπλισµών στον λίθο 10.2 Η πάκτωση των οπλισµών 6,7,8,9 στον λίθο 10.2 θα γίνει µε τυφλά διατρήµµατα διατοµής Ø16, και ένεµα υψηλής ρευστότητας. Κατά την διάτρηση θα διατρηθεί και ο διάσπαρτος λίθος 56, έτσι ώστε να προσαρµόζεται σωστά επί του Η τοποθέτηση του λίθου 56 θα γίνει σε επόµενο στάδιο Έλεγχος οπλισµών δόµου 10 Θα ελεγχθεί αν οι οπλισµοί 1,2,4,5,36,37 (σχέδιο Σ2) χωράνε στο διάκενο µεταξύ του ανακατασκευασµένου υπερθύρου και του λίθου 23. Σε περίπτωση που οι οπλισµού εµποδίζουν την σωστή έδραση του λίθου 23, θα χαραχθούν µε γωνιακό τροχό αυλάκια στην επιφάνεια του υπερθύρου,

20 ώστε να χωρέσουν οι οπλισµοί. Ο λίθος 56 θα λαξευτεί ελαφρά στην πίσω του πλευρά, σύµφωνα µε τις οδηγίες του επιβλέποντα, ώστε να είναι εφικτή η τοποθέτηση της ράβδου Τοποθέτηση βλήτρων στο υπέρθυρο Οκτώ βλήτρα Ø8 θα τοποθετηθούν σε συστάδες των τεσσάρων, στα δύο άκρα του ανακατασκευασµένου υπερθύρου, και σε θέσεις που θα υποδείξει ο επιβλέπων. Η πάκτωση των βλήτρων στο υπέρθυρο θα γίνει εντός οπών Ø12, βάθους 15cm, µε ένεµα λευκού τσιµέντου, η σύνθεση του οποίου θα δοθεί από την Υπηρεσία. Το συνολικό µήκος κάθε βλήτρου θα είναι 35cm Υποστύλωση του υπερθύρου Η υποστύλωση του υπερθύρου αποσκοπεί στην µελλοντική ανύψωσή του. Θα γίνει µε τέσσερις σωλήνες που θα φέρουν βίδα «Ψ» σε κάθε άκρο τους. Οι σωλήνες θα διαταχθούν σε δύο ζεύγη, σε επαφή σχεδόν µε τις παραστάδες. Η έδραση στο κατώφλι και το υπέρθυρο θα γίνει µε ενιαίους τάκους διατοµής 8x8cm. Ξύλινες κόντρες (δύο σε κάθε πλευρά) θα καρφωθούν στο πατάρι του θαλάµου και του προθαλάµου, ώστε να εξασφαλίζουν την πλευρική σταθερότητα του υπερθύρου Ανάταξη λίθων 11.5, 11.6, 12.7 β φάση Για την εκτέλεση της εργασίας πρέπει να έχει παρέλθει διάστηµα τουλάχιστον δύο εβδοµάδων από την φάση α ( 4.2.1). Οι έξι ράβδοι που προεξέχουν από τον λίθο 11.6 θα ηλεκτροσυγκολληθούν µεταξύ τους. Θα χρησιµοποιηθεί παλάγκο στηριγµένο στην δοκό του πλαισίου 1-2 του στεγάστρου, καθώς και λοστοί, ώστε η οµάδα των λίθων 11.5, 11.6, 12.7 να στραφεί και να λάβει την θέση που φαίνεται στο σχέδιο Σ1. Οι λίθοι θα ασφαλιστούν µε ανάρτηση µέσω αλυσίδας και µε ξύλινες σφήνες, µέχρι την αναστήλωση του δόµου 11, έτσι ώστε να ελευθερωθεί το παλάγκο Αποκατάσταση λίθου 10.3 Το αριστερό θραύσµα στην όψη του λίθου 10.3 θα αποκολληθεί και θα καθαριστεί η επιφάνεια θραύσης. Στην συνέχεια, θα τοποθετηθεί προσωρινά στην θέση του µε σφιγκτήρες, και θα φίνουν οι διατρήσεις για τις ράβδους 94,95,96,97,98,99,100,101. Όλα τα διατρήµατα είναι τυφλά, και η διατοµής τους είναι Ø16. Στην συνέχεια, θα γίνει εκ νέου καθαρισµός όλων των επιφανειών θραύσης, των οπών και των ρωγµών, και θα ακολουθήσει η συγκόλληση των θραυσµάτων και η πάκτωση των ράβδων, που θα γίνουν ταυτόχρονα Προετοιµασία λίθων 11.2 και 11.5 Γίνεται ο καθαρισµός της επιφάνειας θραύσης και των ρωγµών που την διατρέχουν, και η συγκόλληση των θραυσµάτων που µπορούν να αποσπαστούν. Γίνεται η διάτρηση των οπών (τυφλές οπές Ø20) για τις ράβδους 18,19,20,21,22,23,24,25, και των οπών (τυφλές οπές Ø16) για τις ράβδους 94,95,96,97,98,99,100,101. Τέλος γίνεται η πάκτωση των ράβδων µε το κονίαµα των ενεµάτων Στερέωση λίθων 59,67,134 Στους λίθους 59,67,134, και στο κατά χώρα θραύσµα του λίθου 10.2, θα γίνουν οι διατρήσεις, και στην συνέχεια τα τέσσερα θραύσµατα θα συγκολληθούν και θα τοποθετηθούν οι ράβδοι ταυτόχρονα. Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:B437Γ-ΙΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκη, 10-10-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ IEΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ161/4038/94570 Α Α:

Αριθ. Πρωτ.ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ161/4038/94570 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 23/04/ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1158

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 23/04/ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1158 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 23/04/2012 16 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1158 Ταχ. /νση: Μητροπόλεως 25, 52100 Καστοριά Τηλέφωνο: 24670

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ IEΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη,17-11-2010 ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κέρκυρα, 28.07.2014 Αρ. Πρωτ: 1908. ΠΡΟΣ: 1. Σ. Ξεπαπαδέας & ΣΙΑ Ε.Ε. Ε..Ε. οµική Τεχνική Εταιρεία Νικ. Λευτεριώτη 11 Ενταύθα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κέρκυρα, 28.07.2014 Αρ. Πρωτ: 1908. ΠΡΟΣ: 1. Σ. Ξεπαπαδέας & ΣΙΑ Ε.Ε. Ε..Ε. οµική Τεχνική Εταιρεία Νικ. Λευτεριώτη 11 Ενταύθα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. /νση: Αρµ. Βράιλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΦΟΙ : 14/11/2011 Ι ΈΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΑΡ ΠΡΩΤ:Φ19/4789 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ /ΝΣΗ : ΕΛΦΟΙ Τ.Κ. 33054 ΠΛΗΡ.: ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ Γ ΤΗΛ. : 22650-82313 Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Για τις ανάγκες του έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση Πύργου Δουράκη Καστάνιας»

Για τις ανάγκες του έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση Πύργου Δουράκη Καστάνιας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Μεθώνης 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κέρκυρα, 16 Νοεµβρίου 2012 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.115522/2900 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.115522/2900 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά, 22 / 09 /2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 9/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ 25/10/2011 28η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αρ. πρωτ. 5756 Ταχ. /νση: Αρκαδίου 214 74 100 Πληροφορίες:Γ ΚΛΑ ΟΣ Τηλέφωνο: 28310

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-3836562 FAX: 210-3828028 e-mail: research@asfa.gr - web site: www.asfa.gr Αθήνα 21/2/2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες: Επιτροπάκης Γεώργιος Τηλ. 213 2015353, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr ΙΛΙΟΝ, 11-05-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : ΩΚΕ346907Ο-ΡΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α ΑΜ : 16PROC005134678 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μυτιλήνη: 23-9-2016 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15567 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 03/08/2012, ημέρα: Παρασκευή, ώρα: 10:00π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 03/08/2012, ημέρα: Παρασκευή, ώρα: 10:00π.μ. p EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 11 H ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ AΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βέροια, 18-07-2012 Αρ. Πρωτ.: 3084 Ταχ. Δ/νση: Αντ. Καμάρα

Διαβάστε περισσότερα

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Ρόδος 23/07/2014 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 5414 ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΙΙ- VII

: ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΙΙ- VII ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24 Ταχ. Κώδικας: Τ.Κ 712 02

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 21-05-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 576 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: 22410-34024 Ε.Υ.Δ., Σάκη Καράγιωργα 22 Τηλεομοιοτυπία: 22410-38885 Ερμούπολη 84100 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ynmdo@culture.

Τηλέφωνο: 22410-34024 Ε.Υ.Δ., Σάκη Καράγιωργα 22 Τηλεομοιοτυπία: 22410-38885 Ερμούπολη 84100 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ynmdo@culture. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 30-01-2015 Αριθ. πρωτ. 1795/06-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086333, φαξ 213

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΔΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΔΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2810 Πολύγυρος, 09.5.2012 Ταχ. Δ/νση :Πολυτεχνείου 12 Τ.Κ. :63 100 Πολύγυρος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΔΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΔΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2811 Πολύγυρος, 09.5.2012 Ταχ. Δ/νση :Πολυτεχνείου 12 Τ.Κ. :63 100 Πολύγυρος

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Π.: 673 Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Νέου Καπέλου Λυκοπούλου της Προσκοπικής Στολής Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την

Διαβάστε περισσότερα

T.K. 52100. Fax: 24670 29748

T.K. 52100. Fax: 24670 29748 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αναρτητέο στο διαδίκτυο Καστοριά, 14/04/2014 Αρ.Πρωτ.: 1636 16 H ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 23 Ιανουαρίου 2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.270733(2597) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση : 28 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Bαθμός Προτεραιότητας: Bαθμός Aσφαλείας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Bαθμός Προτεραιότητας: Bαθμός Aσφαλείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς EΦOPEIA APXAIOTHTΩN ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Tαχ. Δ/νση: Oδός Iπποτών

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ιπποτών Παλαιά Πόλη - 85 100 Ρόδος Πληροφ: Α.Χριστοδουλου

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ &, ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20-22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ:

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 15.01.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 52 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 1/ 2 /2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 10053 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, τ.κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 04/11/2011 Τηλ.: 210.529.4852 Αριθµ.Πρωτ. 647 Φαξ: 210.347.1105 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ &, ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20-22

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Τροποποιήσεις Τροποποίηση Ημερομηνία Σχόλια 1.0 01-12-10 1.1 24-03-11 1.2 01-09-16 Σελίδα 1 από 8 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι: Να περιγράψει τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ

Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 28/09/2016 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 17-12-2015 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ Α.Π.4490 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Θ Ε Μ Α: «Προμήθεια και τοποθέτηση είκοσι οκτώ (28) προκατασκευασμένων υπαίθριων

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια υλικών και εργαλείων συντήρησης και γενικής χρήσης» Σωστικές Επεμβάσεις Στερέωσης ΝΑ πύργου αρχαίου φρουρίου Αιγοσθένων»

«Προμήθεια υλικών και εργαλείων συντήρησης και γενικής χρήσης» Σωστικές Επεμβάσεις Στερέωσης ΝΑ πύργου αρχαίου φρουρίου Αιγοσθένων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Φάκελος: Φ1/16 Ταχ.Δ/νση: Μακρυγιάννη 2-4 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: efahra@culture.gr

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: efahra@culture.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24 Τ.Κ. 71 202, Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΔΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Μεθώνης 10 &

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 37 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ AXAΪΑΣ Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα