Αριθ.Πρωτ.: ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α./ΣΤ /11103 ΙΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθ.Πρωτ.: ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α./ΣΤ /11103 ΙΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θεσσαλονίκη, 13 Οκτωβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ IEΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α./ΣΤ /11103 ΙΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση : Προέκταση Μεγ.Αλεξάνδρου Έναντι Ποσειδωνίου Ταχ.Κώδικας: Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Φ.Αθανασίου, Μ.Σουλάκη Τηλέφωνo : FAX : E.mail : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας: «Κατασκευή τεχνητών λίθων και εργασίες αποκατάστασης (συγκολλήσεις, διατρήσεις, µικροσυµπληρώσεις) και επανατοποθέτησης διάσπαρτων αρχαίων λίθων για τη µερική αναστήλωση της όψης του θαλάµου του Μακεδονικού Τάφου Μακρίδη στο ερβένι» στο πλαίσιο του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΤΑΦΟΥ ΜΑΚΡΙ Η ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΡΒΕΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» του Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη». (Προϋπολογισµού έως ,00, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%). Η ΙΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 81 του Ν.1958/1991 (ΦΕΚ 122Α/ ) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων. 2. Του Π.. 99/1992 (ΦΕΚ 46/τ.Α / ) Μελέτη και εκτέλεση Αρχαιολογικών εν γένει έργων», όπως τροποποιηµένο και συµπληρωµένο ισχύει σήµερα και ειδικότερα των άρθρων 11 και 12 όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις παραγ. 33 α & 33β αντίστοιχα του άρθρου 19 του Ν.2947/2001 (ΦΕΚ 228/τ.Α / ) «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας, Εργων Ολυµπιακής Υποδοµής και άλλες διατάξεις». 3. Του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/ ) «Κανονισµός προµηθειών ηµοσίου». 4. Του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/τ.Α / ) «Προµήθειες του ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων». 5. Του Ν.2362/1995(ΦΕΚ 247/τ.Α/ «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 6. Του Π.. 104/2014 (ΦΕΚ.171/Α/ ) «Οργανισµός του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού». -/-

2 -2-7. Του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α / ) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα. 8. Το Π.. 118/ (ΦΕΚ 152/Α/ ) «Ίδρυση του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και δικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και µετανοµασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων αντιστοίχως». 9.Το Π.. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α/ ) «ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 10. Την υπ αριθ.35130/739 (ΦΕΚ 1291/ ) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση και ορισµός σε ευρώ των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παραγρ.1 του Ν.2362/95». 11. Την αρ.πρωτ. ΥΠΠΟ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ 180/τ.Β / ) Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και της Γενικής ιεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών έργων του ΥΠΠΟ». 12. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση Νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 13. Την 1217/ απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΤΑΦΟΥ ΜΑΚΡΙ Η ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΡΒΕΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στο Ε.Π. «Μακεδονίας-Θράκης » (Κωδ. πράξης ΣΑ 2011ΣΕ και Ο.Π.Σ ). 14. Την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ44/26613/1154/ απόφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου απολογιστικά και µε αυτεπιστασία από την ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α. 15. Tην ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων του έργου 2011ΣΕ Την αριθµ. 69/ απόφαση της ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α., µε την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και παραλαβής πρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών. 17. Το αριθµ / πρωτογενές αίτηµα για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού. 18. Την αριθµ / (Α Α: 7Λ8ΣΓ-2ΩΟ) απόφαση της ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α. για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την «Κατασκευή τεχνητών λίθων και εργασίες αποκατάστασης (συγκολλήσεις, διατρήσεις, µικροσυµπληρώσεις) και επανατοποθέτησης διάσπαρτων αρχαίων λίθων για τη µερική αναστήλωση της όψης του θαλάµου του Μακεδονικού Τάφου Μακρίδη στο ερβένι» του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΤΑΦΟΥ ΜΑΚΡΙ Η ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΡΒΕΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (προϋπολογισθείσης αξίας ,00, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%). Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους: ΑΡΘΡΟ 1. - ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός θα είναι πρόχειρος µειοδοτικός, µε συγκέντρωση προσφορών, οι οποίες θα αξιολογηθούν από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού η οποία έχει ορισθεί µε την αριθµ. 69/ απόφαση της ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α. Αν κάποια προσφορά κριθεί υπερβολικά χαµηλή µπορεί να απορριφθεί αν οι εξηγήσεις από τον ενδιαφερόµενο προµηθευτή κριθούν ανεπαρκείς. ΑΡΘΡΟ 2. - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η εκτέλεση τoυ έργου: «Κατασκευή τεχνητών λίθων και εργασίες αποκατάστασης (συγκολλήσεις, διατρήσεις, µικροσυµπληρώσεις) και επανατοποθέτησης διάσπαρτων αρχαίων λίθων για τη µερική αναστήλωση της όψης του θαλάµου του Μακεδονικού Τάφου Μακρίδη στο ερβένι» του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ

3 -3- ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΤΑΦΟΥ ΜΑΚΡΙ Η ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΡΒΕΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στo ερβένι Θεσσαλονίκης. Απαράβατος όρος του διαγωνισµού είναι το έργο: «Κατασκευή τεχνητών λίθων, και εργασίες αποκατάστασης και επανατοποθέτησης διάσπαρτων αρχαίων λίθων για τη µερική αναστήλωση της όψης του θαλάµου του Μακεδονικού Τάφου Μακρίδη στο ερβένι» να εκτελεσθεί αυστηρά σύµφωνα µε τη εγκεκριµένη µελέτη, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών, που επισυνάπτονται και συνοδεύουν την παρούσα διακήρυξη της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο µέρος. ΑΡΘΡΟ 3. - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ - ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν τα σχετικά τεύχη του διαγωνισµού ( ιακήρυξη, σχέδια στατικής µελέτης, τεχνική έκθεση - προδιαγραφές, έντυπο προσφοράς) από τα γραφεία της ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α., Προέκταση Μεγ. Αλεξάνδρου, Τ.Κ Θεσσαλονίκη, τηλ.: , Fax.: (Λογιστήριο) καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα Η παραλαβή των τευχών γίνεται µέχρι τις 31/10/2014. Τα στοιχεία που θα τεθούν υπόψη στους διαγωνιζόµενους είναι: 1. Η παρούσα προκήρυξη 2. Τα σχέδια της στατικής µελέτης, και η Τεχνική Έκθεση µε την περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τη χρονική διαδοχή των εργασιών 3. Το έντυπο της προσφοράς 4. Το σχέδιο σύµβασης. ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν: Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί που ασχολούνται και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό µε επάγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο του διαγωνισµού και τις απαιτήσεις του, το έτος κατά το οποίο διενεργείται ο διαγωνισµός. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.. 118/07. Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της µέλος της Ε.Ε. Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί : Όσοι δεν ασκούν το επάγγελµα όπως ορίζεται παραπάνω. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π... γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες ή παροχή υπηρεσιών µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία Εµπορίου. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. ΑΡΘΡΟ 4. - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει, εντός δεκαοκτώ (18) ηµερών από τη δηµοσιοποίηση της παρούσας και την ανάρτηση της περιληπτικής διακήρυξης στην ιστοσελίδα του δικαιούχου και το αργότερο µέχρι την 3/11/2014 ηµέρα: ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. (ώρα λήξης διαγωνισµού), να προσέλθουν στα γραφεία της ΙΣΤ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στη διεύθυνση προέκταση Μεγ.Αλεξάνδρου έναντι Ποσειδωνίου στη Θεσσαλονίκη και να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, συνοδευόµενη από σφραγισµένο φάκελο. Εντός του κυρίου φακέλου της προσφοράς θα περιέχονται υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισµού: Υποφάκελος µε την ένδειξη «ικαιολογητικά συµµετοχής», για τον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την «Κατασκευή τεχνητών λίθων και εργασίες αποκατάστασης και επανατοποθέτησης διάσπαρτων αρχαίων λίθων για τη µερική αναστήλωση της όψης του θαλάµου του Μακεδονικού Τάφου Μακρίδη στο ερβένι» για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΤΑΦΟΥ ΜΑΚΡΙ Η ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΡΒΕΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ο οποίος θα περιέχει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συµµετοχής.

4 -4- Υποφάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», σφραγισµένος επί ποινή αποκλεισµού ο οποίος θα περιέχει την πρωτότυπη οικονοµική προσφορά, για τον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την«κατασκευή τεχνητών λίθων και εργασίες αποκατάστασης και επανατοποθέτησης διάσπαρτων αρχαίων λίθων για τη µερική αναστήλωση της όψης του θαλάµου του Μακεδονικού Τάφου Μακρίδη στο ερβένι» του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΤΑΦΟΥ ΜΑΚΡΙ Η ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΡΒΕΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». Οι ενδιαφερόµενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης µπορούν επίσης να αποστέλλουν σφραγισµένους τους φακέλους µε τις προσφορές τους µε συστηµένη επιστολή για να ανοιχτούν από την επιτροπή του διαγωνισµού, µε ευθύνη του προσφέροντος σε σχέση µε το περιεχόµενο και το χρόνο άφιξης. Οι προσφορές θα ληφθούν υπόψη µόνο εφ όσον παραδοθούν σφραγισµένες στο πρωτόκολλο της Εφορείας µέχρι τις 10:00 π.µ. την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού, δηλαδή την 3/11/2014. Η Υπηρεσία δε φέρει ευθύνη για το περιεχόµενο των φακέλων, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και δε θα παραλάβει φακέλους και λοιπά έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους. Εκπρόθεσµη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συµµετοχής έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου, ακόµα και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για την καθυστέρηση. Ο φάκελος θα περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής είναι τα ακόλουθα: 1) Αίτηση συµµετοχής 2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία: Α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν, Β) Να δηλώνεται ότι έλαβε γνώση όλων των όρων του διαγωνισµού, των συνηµµένων τεχνικών προδιαγραφών και της µελέτης τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς του, εάν δεν περιλαµβάνει τη δήλωση αυτή, Γ) Να δηλώνεται ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π..60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. εν έχουν αποκλεισθεί τελεσίδικα από διαγωνισµό άλλης ηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π... δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές υποχρεώσεις,καθώς και ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από τους διαγωνισµούς του ηµοσίου για οποιοδήποτε λόγο. εν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Το νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιαδήποτε απόφαση της ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α. για αναβολή ή ακύρωση της υπόθεσης ) Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π..118/2007 σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρο 20 του Π.. 118/2007. Ε) Θα βεβαιώνεται ότι θα τηρηθούν όλες οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις που περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή και στη στατική µελέτη που έχει συνταχθεί από τον πολιτικό µηχανικό της Υπηρεσίας. ΣΤ) Να δηλώνεται ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι αληθή. 3) «Οικονοµική προσφορά» Το συµπληρωµένο έντυπο προσφοράς τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».

5 Η Οικονοµική Προσφορά θα έχει τη µορφή του συνηµµένου στην παρούσα προκήρυξη υποδείγµατος προσφοράς. Τονίζεται ρητά ότι οι προσφορές που δε συντάχθηκαν ή δεν αναλύθηκαν κατά τον τρόπο αυτό, θα θεωρηθούν άκυρες και θα απορριφθούν. Οι προσφορές θα αναφέρουν την τιµή της προσφοράς αριθµητικά και ολογράφως και θα είναι µονογραµµένες και σφραγισµένες από τον διαγωνιζόµενο. Οι προσφορές στις οποίες υπάρχουν διορθώσεις που τις καθιστούν ασαφείς κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, θα απορρίπτονται. 4) Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να διαθέτει τεκµηριωµένη συναφή επαγγελµατική δραστηριότητα κατά τα τρία τελευταία έτη σε επιτυχηµένη εκτέλεση παρόµοιων εργασιών. Ως αντίστοιχες εργασίες θεωρούνται οι συγκολλήσεις, οι διατρήσεις και οι µικροσυµπληρώσεις αρχαίων λίθων και η κατασκευή και λάξευση τεχνητών λίθων. Σε περίπτωση ενώσεως προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά είναι αποδεκτή η άθροιση της επαγγελµατικής ικανότητας των µελών της. Η ανωτέρω δραστηριότητα θα αποδεικνύεται µε συνηµµένο κατάλογο µε συναφείς εργασίες, επιστολές ή βεβαιώσεις για τις µέχρι σήµερα παρόµοιας φύσης εργασίες σε µνηµεία κ.ά. Εφόσον οι διαγωνιζόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους. ΑΡΘΡΟ 5.- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει και αποτελεί τεκµήριο ότι οι διαγωνιζόµενοι: Α) Έχουν µελετήσει τα σχέδια της στατικής µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή των εργασιών και τις Τεχνικές Προδιαγραφές των υλικών και ότι θα συµµορφωθούν απόλυτα µε αυτές. Β) Έλαβαν γνώση της διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσης, των κειµένων διατάξεων και της Αρχαιολογικής Νοµοθεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. και των κειµένων διατάξεων περί προµηθειών του ηµοσίου, καθώς και ότι έλαβαν γνώση όλων των τοπικών συνθηκών εκτελέσεως της προµήθειας (τόπος εργοταξίου, συνθήκες προσπέλασης και µεταφοράς υλικών, κ.λ.π.), µετά από επιτόπια µετάβαση. Γ) Σε περίπτωση που αναδειχθεί µειοδότης αποδέχεται να συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο οι οποίες ορίζονται ως εξής: 1) Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στη Μελέτη και στην Τεχνική Έκθεση, καθώς και οι δαπάνες µεταφοράς και φύλαξης ή αποθήκευσης των απαιτούµενων για την εκτέλεση της εργασίας υλικών στον τόπο του έργου βαρύνουν τον ανάδοχο. 2) Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζηµιά ή φθορά στο µνηµείο που θα οφείλεται στα µηχανήµατα και τα µέσα που χρησιµοποίησε για την µεταφορά των υλικών και την τοποθέτησή τους. 3) Η κατασκευή θα γίνεται σταδιακά κατόπιν οδηγιών των επιβλεπόντων του έργου. Σε περίπτωση που προκύψουν κατασκευαστικές λεπτοµέρειες που δεν περιγράφονται στα σχέδια ή στην τεχνική έκθεση η κατασκευή θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης µε τους επιβλέποντες. 4) Ο ανάδοχος οφείλει να αναλάβει την πλήρη αστική ευθύνη για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού του, καθώς και για το προσωπικό της Υπηρεσίας και κάθε τρίτο, καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της εργασίας. -5- ΑΡΘΡΟ 6. - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η ολοµέλεια της Επιτροπής ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού θα συνεδριάσει στα γραφεία της ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α. την 3/11/2014, ηµέρα: ευτέρα στις 10:00 π.µ. Μετά το άνοιγµα των προσφορών, θα επιλέξει τη χαµηλότερη προσφορά και θα συντάξει το πρακτικό επιλογής αναδόχου, το οποίο αποστέλλεται για κατακύρωση του αποτελέσµατος στην Προϊστάµενη της ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α. Εν συνεχεία ενηµερώνονται για το αποτέλεσµα οι έχοντες υποβάλλει προσφορά, οι οποίοι δύνανται να υποβάλλουν ένσταση επί του αποτελέσµατος εντός των επόµενων τριών εργάσιµων ηµερών. Η ένσταση

6 υποβάλλεται στην γραµµατεία της ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α. και αποφαίνεται τελεσίδικα η Προϊσταµένη της ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α. Η προσφερόµενη τιµή δίνεται µόνο σε ευρώ, για την προµήθεια στον τόπο του έργου. Η δε συνολική τιµή (µε και χωρίς Φ.Π.Α.) αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής δε γίνονται αποδεκτές. ιευκρινήσεις, τροποποιήσεις, αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή της προσφοράς που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την κατάθεση των προσφορών τους, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές, ούτε εναλλακτικές προσφορές. ΑΡΘΡΟ 7. - ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Η εργασία θα γίνει στον Μακεδονικό Τάφο Μακρίδη στο ερβένι Θεσσαλονίκης και θα παραδοθεί τµηµατικά, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και τις υποδείξεις των επιβλεπόντων του έργου εντός 26 εβδοµάδων από την υπογραφή της σύµβασης. Η πρώτη τµηµατική παράδοση που αφορά στις εργασίες: Αποκατάσταση των δόµων 10 και 11 θα γίνει εντός 8 εβδοµάδων από την υπογραφή της σύµβασης. Η δεύτερη τµηµατική παράδοση που αφορά στις εργασίες : Αποκατάσταση των δόµων 12 και 14 θα γίνει εντός 17 εβδοµάδων από την υπογραφή της σύµβασης. Η τρίτη τµηµατική παράδοση που αφορά στις εργασίες: Αποκατάσταση των δόµων 15 και 16 θα γίνει εντός 20 εβδοµάδων από την υπογραφή της σύµβασης. Η τέταρτη τµηµατική παράδοση που αφορά στις εργασίες: Λάξευση όψεων τυµπάνου και λοιπές εργασίες αποπεράτωσης γίνει εντός 26 εβδοµάδων από την υπογραφή της σύµβασης. Ο συµβατικός τµηµατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να παρατείνεται µέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από επαρκώς αιτιολογηµένο σχετικό αίτηµα του Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο τµηµατικός ή ο συνολικός συµβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το έργο. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να µετατίθεται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Μετάθεση επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου παράδοσης θα ορίζεται µε συµφωνία και των δύο µερών εύλογο χρονικό διάστηµα εντός του οποίου ο ανάδοχος θα οφείλει να εκπληρώσει τις εργασίες του. Αν περάσει άπρακτο το νέο χρονικό διάστηµα που ορίσθηκε και χωρίς να ολοκληρωθεί το τεχνικό αντικείµενο εντός της προθεσµίας τότε θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του αναδόχου εκπτώτου (Π 118/2007, άρθρο 26, 32 και 34). -6- ΑΡΘΡΟ 8. - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ανάδοχος µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος πρέπει να προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ποινικό µητρώο, φορολογική, ασφαλιστική ενηµερότητα κ.λ.π.) εντός (20) είκοσι ηµερών. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική απόφαση κατακύρωσης η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στους λοιπούς συµµετέχοντες οι οποίοι έχουν δικαίωµα ένστασης επί των δικαιολογητικών εντός τριών ηµερών από την κατάθεση τους. Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, ο ανάδοχος θα προσκληθεί για την υπογραφή της σύµβασης εντός 10 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Το αντικείµενο της σύµβασης που θα υπογραφεί µεταξύ του αναδόχου και της ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α. θα παραµείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. ΑΡΘΡΟ 9. - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά σύµφωνα µε στάδια που περιγράφονται στην συνηµµένη Τεχνική Έκθεση, µετά τον έλεγχο και την επιµέτρηση των παραδοτέων από τον επιβλέποντα του έργου και την παραλαβή αυτών από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής των πρόχειρων διαγωνισµών του έργου που έχει συσταθεί µε την 69/ απόφαση, αφού πρώτα ο ανάδοχος προσκοµίσει τιµολόγιο, φορολογική, ασφαλιστική ενηµερότητα και τη κράτηση 0,10% (επί του ποσού της κράτησης 0,10%

7 -7- γίνεται επιπλέον κράτηση τέλους χαρτοσήµου 3%, πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α.) υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων. Στο τιµολόγιο του Αναδόχου θα παρακρατηθεί φόρος 8% επί της καθαρής αξίας. Για το παρακρατηθέν ποσό θα δοθεί σχετική βεβαίωση από την Υπηρεσία. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Π..Ε. ΣΑΕ 014/8 (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονία Θράκη ) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΤΑΦΟΥ ΜΑΚΡΙ Η ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΡΒΕΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» µε κωδικό ΣΕ Το έργο είναι ενταγµένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης του ΕΣΠΑ και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). ΑΡΘΡΟ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σχετικά µε τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορµής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωµάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας της Προϊσταµένης της ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α. ΑΡΘΡΟ ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί εκατόν είκοσι (120) µέρες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης εφαρµόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισµό Προµηθειών του ηµοσίου (Π 118/2007, άρθρο 26, 32 και 34). ΑΡΘΡΟ 13.- ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Περίληψη της παρούσας διακήρυξης του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, καθώς και το κείµενο της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού στην ενότητα Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις- ιαγωνισµοί και στο και θα αναρτηθεί στον πίνακα Ανακοινώσεων της ΙΣΤ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Η Προϊσταµένη της Εφορείας Βασιλική Μισαηλίδου- εσποτίδου Αρχαιολόγος

8 ΕΡΓΟ:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΤΑΦΟΥ ΜΑΚΡΙ Η ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΡΒΕΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». ΕΡΓΑΣΙΑ: «Κατασκευή τεχνητών λίθων και εργασίες αποκατάστασης (συγκολλήσεις, διατρήσεις, µικροσυµπληρώσεις) και επανατοποθέτησης διάσπαρτων αρχαίων λίθων για τη µερική αναστήλωση της όψης του θαλάµου του Μακεδονικού Τάφου Μακρίδη στο ερβένι» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1.1 Γενικά Η παρούσα µελέτη εξειδικεύει και προσδιορίζει σε επίπεδο µελέτης εφαρµογής τις επεµβάσεις που προτείνει η οριστική µελέτη αποκατάστασης µε τίτλο «Αποκατάσταση, συντήρηση, προστασία και ανάδειξη του µακεδονικού τάφου Μακρίδη Μπέη στο ερβένι», η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο µε την µε αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ-Τ./Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/ Φ16/57793/2741/ απόφαση µε τίτλο «Έγκριση µελέτης ωρίµανσης που αφορά στην Αποκατάσταση, Συντήρηση, Προστασία και Ανάδειξη του Μακεδονικού Τάφου Μακρίδη Μπέη στο αρχαιολογικό πάρκο ερβενίου, Ν. Θεσσαλονίκης». Αντικείµενο της µελέτης είναι η αναστήλωση του τυµπάνου του µεσότοιχου. Περιλαµβάνει τον σχεδιασµό των επεµβάσεων που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η αναστήλωση µε ασφάλεια, καθώς και τις προδιαγραφές των υλικών και την Τεχνική Περιγραφή Εργασιών. Η ανά χείρας µελέτη δεν υπεισέρχεται σε ζητήµατα σχεδιασµού των υλικών επέµβασης που θα χρησιµοποιηθούν στις επεµβάσεις. Ο σχεδιασµός των υλικών αυτών (κονιάµατα επέµβασης) έχει ολοκληρωθεί σε σχετική, αυτοτελή µελέτη που εκπονήθηκε από το Εργαστήριο οµικών Υλικών του τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ Περιγραφή του µεσότοιχου - Ιστορικό Ο µεσότοιχος του µακεδονικού τάφου του ερβενίου που χωρίζει τον ταφικό θάλαµο από τον προθάλαµο είναι κτισµένος µε λιθόπλινοθους από ασβεστιτικό πωρόλιθο. Ο τοίχος αποτελείται από δέκα δόµους. Οι πρώτοι εννιά διακόπτονται στο µέσον από το µαρµάρινο θύρωµα που συνδέει τον θάλαµο µε τον προθάλαµο. Ο δέκατος δόµος βρίσκεται στην στάθµη έδρασης της καµάρας. Αποτελεί την επίστεψη του τοίχου, και φέρει την ίδια εξέχουσα ταινία που κοσµεί τους πλευρικούς τοίχους του προθαλάµου. Πάνω από τον δέκατο δόµο αναπτύσσεται το τύµπανο, σε ελαφρά εσοχή από την µεριά του προθαλάµου, το οποίο αποτελείται από έξι ακόµη δόµους. Ο τοίχος του τυµπάνου εκτείνεται πέρα από την περίµετρο των καµαρών, και φέρει εσοχές στις οποίες εδράζονταν οι θολίτες, τόσο του θαλάµου, όσο και του προθαλάµου. Το πάχος του µεσότοιχου µέχρι την γένεση των καµαρών είναι 60cm, ενώ το πάχος των λιθόπλινθων του τυµπάνου κυµαίνεται από 35cm έως 48cm, µε τους λεπτότερους λιθόπλινθους να βρίσκονται στις θέσεις έδρασης των θολιτών. Ο µεσότοιχος αποτελεί ενιαία δοµικά κατασκευή µε το υπόλοιπο µνηµείο, καθώς συνδέεται µε τους πλευρικούς τοίχους του θαλάµου και του προθαλάµου, ενώ έφερε µέρος από το φορτίο των καµαρών. Λόγω της ισχυρής καταπόνησης από τα κατακόρυφα φορτία του τύµβου, ο µεσότοιχος υπέστη 1 «Έκθεση αποτελεσµάτων ανάλυσης υλικών µακεδονικού τάφου Μακρίδη µπέη στο δερβένι και προτάσεις υλικών στερέωσης - επανασυγκόλλησης συµπλήρωσης υφισταµένων υλικών.» (Ι. Παπαγιάννη)

9 σηµαντικές βλάβες, το µεγαλύτερο µέρος των οποίων συγκεντρώνεται στο -µικρότερου πάχουςτύµπανό του. Παρά τις σοβαρές βλάβες, ο µεσότοιχος δεν είχε καταρρεύσει µέχρι την εποχή της ανασκαφής του Μακρίδη (αρχές του 20 ου αιώνα). Στα µεταγενέστερα ωστόσο χρόνια, και για άγνωστο λόγο, οι λιθόπλινθοι από την κεντρική περιοχή του τυµπάνου κατέρρευσαν ή αφαιρέθηκαν. Την δεκαετία του 1990, όταν ξεκίνησε η νεότερη ανασκαφή στον χώρο, απέµενε στην θέση του µόνο ο λίθος 2 (ο κεντρικός λίθος του 16 ου δόµου), ο οποίος αφαιρέθηκε στο πλαίσιο της ανασκαφής, ενώ οι αποµένοντας λίθοι αντιστηρίχτηκαν µε πρόχειρη ξυλοκατασκευή προκειµένου να µην καταρρεύσουν. Στην αρχική φάση του υπό εκτέλεση έργου αποκατάστασης, συντήρησης, προστασίας και ανάδειξης του τάφου, εκτελέστηκαν κατεπείγουσες εργασίες άρσης της επικινδυνότητας, για την προστασία του µνηµείου και του προσωπικού, ενώ µέρος των λιθόπλινθων του µεσότοιχου στερεώθηκε από την υπηρεσία προκειµένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα τους. Τέλος, η Υπηρεσία ανέθεσε την αποκατάσταση του µαρµάρινου θυρώµατος του µεσότοιχου, η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί. 1.3 Γενική περιγραφή της επέµβασης Η επέµβαση που περιγράφεται στην παρούσα µελέτη αφορά στην αναστήλωση του άνω τµήµατος του µεσότοιχου, και συγκεκριµένα των δόµων 10 έως 16. Η αναστήλωση γίνεται στην παραµορφωµένη κατάσταση του τοίχου, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη, και προβλέπει την επανατοποθέτηση τόσο των λιθόπλινθων που έχουν ταυτισθεί, καθώς και όλων των ταυτισµένων θραυσµάτων. Τέλος, οι θέσεις όπου δεν σώζονται οι αρχαίοι λιθόπλινθοι θα συµπληρωθούν µε τεχνητό λίθο. Στο πλαίσιο της αναστήλωσης, η µελέτη προβλέπει και την δοµική ενίσχυση του τυµπάνου. Η ενίσχυση αντισταθµίζει την επισφάλεια που δηµιουργούν οι βλάβες στους κατώτερους δόµους του µεσότοιχου (οι οποίοι όµως δεν βρίσκονται σε άµεσο κίνδυνο και δεν ενισχύονται), καθώς και την µειωµένη συνεργασία του τυµπάνου µε τις καµάρες στην παραµορφωµένη κατάσταση. Η ενίσχυση τέλος αποσκοπεί και στην αποφόρτιση του υπερθύρου, το οποίο αποτελείται από συνενωµένο αρχαίο και νέο υλικό, και έχει ως εκ τούτου µειωµένη φέρουσα ικανότητα. Η επέµβαση έχει ως γνώµονα την διατήρηση της αυτοτέλειας όλων των αρχαίων λιθόπλινθων του µνηµείου. Κάθε λιθόπλινθος αποκαθίσταται και εφόσον απαιτείται ενισχύεται ως αυτοτελής µονάδα, χωρίς να συνδέεται µε παρακείµενους, αρχαίους ή µη, λίθους. Τούτο σηµαίνει ότι στους αρχαίους λίθους εκτελούνται συρραφές µόνο µεταξύ τµηµάτων που συνανήκουν, ενώ όλοι οι ανοξείδωτοι οπλισµοί που αφορούν την δοµική ενίσχυση του τυµπάνου, περνούν µέσα από τις νέες συµπληρώσεις µε τεχνητό λίθο. Τέλος, όλοι οι λιθόπλινθοι (αρχαίοι και µη) διαχωρίζονται µε επίστρωση υλικού που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη συνάφειας. Είναι εποµένως απολύτως διαχωρισµένοι, τόσο από µηχανική άποψη, όσο και ως διακριτές οντότητες. Οι εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της αναστήλωσης, και οι οποίες πρόκειται να εκτελεστούν από τον ανάδοχο, περιγράφονται αναλυτικά στις ακόλουθες ενότητες. 1.4 Περιγραφή της αποκατάστασης των λιθόπλινθων Συρραφές κατά χώρα Οι λιθόπλινθοι που βρίσκονται κατά χώρα και απαιτούν δοµική αποκατάσταση απεικονίζονται στο σχέδιο Σ1 µε αρίθµηση 10.3, 11.2, 11.5, 12.7, Η επέµβαση στους λιθόπλινθους αυτούς περιλαµβάνει την εκτέλεση συρραφών, την ενσωµάτωση βλήτρων για την σύνδεση µε τις συµπληρώσεις τεχνητού λίθου, και την ενεµάτωση. Όλες αυτές οι εργασίες εκτελούνται χωρίς να αποσπαστεί ο λίθος από το µνηµείο, όπως εξάλλου και οι συµπληρώσεις µε τεχνητό λίθο.

10 Συρραφές διάσπαρτων λίθων Οι λιθόπλινθοι που έχουν υποστεί βλάβες, η διασώζονται σε δύο ή περισσότερα θραύσµατα, αποκαθίστανται πριν την τοποθέτηση στην τελική τους θέση. Η Υπηρεσία έχει ήδη αποκαταστήσει τους λιθόπλινθους που βρισκόντουσαν σε κακή κατάσταση διατήρησης και διέτρεχαν άµεσο κίνδυνο απώλειας αρχαίου υλικού. Αποµένουν προς αποκατάσταση τα θραύσµατα του λίθου 10.2, και το ζεύγος των λίθων 34~60 (λιθόπλινθος 12.4). Επίσης, σε ορισµένους λίθους που έχει αποκαταστήσει ήδη η Υπηρεσία, αποµένει η ενσωµάτωση των οπλισµών δοµικής ενίσχυσης. Η αποκατάσταση των λιθόπλινθων αυτών αφορά στην συγκόλληση των θραυσµάτων τους και την τοποθέτηση βλήτρων ανοξείδωτου χάλυβα. Οι υπόλοιπες εργασίες (συµπληρώσεις και µικροσυµπληρώσεις) εκτελούνται αφού τοποθετηθούν στην οριστική τους θέση. Οι λιθόπλινθοι που διασώζονται ακέραιοι, εκτός µνηµείου, τοποθετούνται στην θέση τους χωρίς να δεχθούν δοµικές επεµβάσεις. Η συµπλήρωση (µε τεχνητό λίθο) των τµηµάτων τους που έχουν φθαρεί, γίνεται µετά την τοποθέτησή τους στην τελική τους θέση, σύµφωνα µε τα σχέδια της αρχιτεκτονικής µελέτης. 1.5 Συµπλήρωση των ελλειπόντων τµηµάτων των λιθόπλινθων µε τεχνητό λίθο κατά χώρα Η συµπλήρωση των ελλειπόντων τµηµάτων των λιθόπλινθων µε τεχνητό λίθο γίνεται µε ειδικό κονίαµα, η σύνθεση του οποίου περιγράφεται στις ακόλουθες παραγράφους. Η συµπλήρωση κάθε λίθου γίνεται µεµονωµένα, και αφού ο λίθος τοποθετηθεί στην τελική του θέση. Η τεχνική αυτή εξασφαλίζει την βέλτιστη προσαρµογή των επιφανειών επαφής, και την καλύτερη συνεργασία των διαδοχικών λιθόπλινθων. Ο τεχνητός λίθος χυτεύεται πάντα σε διαστάσεις µεγαλύτερες από αυτές του τελικού λιθόπλινθου, και αποκτά την τελική του µορφή µε λάξευση. Στην αναλυτική τεχνική περιγραφή των εργασιών, έχει ενσωµατωθεί ένα πρόγραµµα διαδοχής των συµπληρώσεων, το οποίο είναι δεσµευτικό για τον ανάδοχο, και το οποίο εξασφαλίζει ότι η πρόοδος της αναστήλωσης θα συµβαδίζει µε τον ρυθµό ανάπτυξης των αντοχών των υποκείµενων δόµων. Τέλος, η συστολή ξήρανσης και τα ερπυστικά φαινόµενα έχουν ληφθεί υπόψη, ώστε να αποφευχθεί η εµφάνιση ρωγµών κατά την µακρά περίοδο συρρίκνωσης των κονιαµάτων, µετά την ολοκλήρωση της αναστήλωσης. 1.6 Μικροσυµπληρώσεις Η µελέτη προβλέπει εκτεταµένες µικροσυµπληρώσεις µερικώς κατεστραµµένων λιθόπλινθων, για την ολοκλήρωση της µορφής τους. Οι συµπληρώσεις αυτές γίνονται µε το κονίαµα του τεχνητού λίθου, το οποίο εν προκειµένω εφαρµόζεται µε το µυστρί. Οι συµπληρώσεις αυτές δεν έχουν δοµικό χαρακτήρα, είναι µικρής έκτασης, και στην πλειονότητά τους δεν ενισχύονται µε βλήτρα. Αφορούν στην πλήρωση ρωγµών, µικρών κενών µεταξύ λίθων που έχουν συνενωθεί, στην αποκατάσταση της όψης των λίθων όπου αυτή έχει καταστραφεί, καθώς και στην αποκατάσταση των επιφανειών έδρασης και ακµών. Η εκτέλεση αυτής της εργασίας, απαιτεί τον καλό καθαρισµό των επιφανειών θραύσης και των ρωγµών, την αποµάκρυνση των σαθρών τµηµάτων των λίθων, τη συγκόλληση των θραυσµάτων που κινδυνεύουν να αποσπαστούν κ.α. Η τελική επιφάνεια του τεχνητού λίθου διαµορφώνεται µε λάξευση. Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται πάντα σύµφωνα µε τις υποδείξεις των επιβλεπόντων µηχανικών και συντηρητών του έργου. Οι λίθοι που χρήζουν της ως άνω επέµβασης περιγράφονται αναλυτικά στα αρχιτεκτονικά σχέδια και στο παράρτηµα των φωτογραφιών που επισυνάπτεται. Είναι δε οι ακόλουθοι: 1. Ο 10.2 και συγκεκριµένα στις συναρµογές µεταξύ των επί µέρους τµηµάτων του 56 και 23 και µεταξύ των 134, 59,67 (σχ. Λ1)

11 Ο 10.3 (σχ. Α1,Α3) 2. Ο 11.5 (σχ. Λ2) 3. Ο 12.4 (σχ.λ3) και 12.5 (σχ. Λ4) 4. Ο 13.4 (σχ. Λ6) και 13.6 (σχ. Λ8) 5. Ο 14.3 (σχ.λ9), ο 14.5 (σχ.λ10) και ο 14.6 (σχ. Λ11) 6. Ο 15.4 (σχ.λ15), ο 15.6 (σχ.λ16), ο 15.7 (σχ.λ17), ο 15.8 (σχ.λ18) και ο 15.9 (σχ.λ19) 7. Ο 16.1 (σχ. Λ21), ο 16.2 (σχ.λ22) και ο 16.3 (σχ. Λ23) 1.7 Αντιµετώπιση της συστολής ξήρανσης και του ερπυσµού Κρίσιµη παράµετρος για την επιτυχή κατανοµή των φορτίων του τυµπάνου στα δύο τµήµατα του µεσότοιχου εκατέρωθεν του θυρώµατος, αποτελεί η αντιµετώπιση της συστολής ξήρανσης και του ερπυσµού. Τα δύο τελευταία φαινόµενα προκαλούν ανακατανοµή των εσωτερικών τάσεων των υλικών, και -στην περίπτωση του µεσότοιχου- αυτό θα είχε ως συνέπεια την ισχυρή φόρτιση και πιθανή θραύση του υπερθύρου. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα του υπερθύρου, θα εφαρµοστεί κατά την αναστήλωση του µεσότοιχου η προ-παραµόρφωση του φορέα. Η µέθοδος αυτή προβλέπει την κατασκευή του τυµπάνου µε µία µικρή, αδιόρατη αρχική παραµόρφωση, η οποία θα εξαλειφθεί κατά τα επόµενα χρόνια λόγω της συστολής ξήρανσης και του ερπυσµού. Η αρχική αυτή παραµόρφωση έγκειται στην ανύψωση του υπερθύρου κατά 1mm. Το υπέρθυρο θα υποστυλωθεί και θα παραµείνει σε αυτή την ανυψωµένη θέση, µέχρι την ολοκλήρωση της αναστήλωσης. Ακολούθως θα ελευθερωθεί και θα επανέλθει στην φυσική του θέση όταν ολοκληρωθεί το µεγαλύτερο µέρος των ερπιστικών παραµορφώσεων του τεχνητού λίθου. Οι διαδικασίες για την σωστή εφαρµογή της µεθόδου περιγράφονται εκτενώς στην αναλυτική τεχνική περιγραφή εργασιών. 1.8 εσµεύσεις και περιορισµοί στον χώρο του εργοταξίου Για την ασφάλεια του µνηµείου και του προσωπικού ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την εθνική νοµοθεσία και τους κανονισµούς. Ειδικότερα έχει την ευθύνη τήρησης των µέτρων ασφαλείας και των οδηγιών του τεχνικού ασφαλείας του έργου. Ο ανάδοχος θα εργαστεί µε µεγάλα φορτία, και θα πρέπει να λάβει υπόψη του τους περιορισµούς που επιβάλλονται για την ασφάλεια των διαφόρων κατασκευών. Οι περιορισµού αυτοί αφορούν στην φέρουσα ικανότητα του βατού τµήµατος του στεγάστρου Β, του δαπέδου εργασίας του στεγάστρου Α, του δαπέδου εργασίας στο εσωτερικό του προθαλάµου, καθώς και για το µέγεθος των φορτίων που µπορούν να αναρτηθούν από την οροφή του στεγάστρου Α. Ο ανάδοχος, την στιγµή που υπογράφει την σύµβαση, θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση των παραπάνω περιορισµών, και έχει πλήρη εικόνα του χώρου του εργοταξίου. Σε κάθε περίπτωση, ο επιβλέπων του έργου µπορεί να υποδείξει θέσεις απόθεσης υλικών, ή να απαγορεύσει την επιβολή φορτίων, εφόσον κρίνει ότι τίθεται ζήτηµα ασφαλείας. Ο ανάδοχος θα πρέπει να περιοριστεί σε µέρος µόνον του εργοταξίου, το οποίο περιλαµβάνει το δάπεδο εργασίας του στεγάστρου Α και το δάπεδο εργασίας του προθαλάµου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εργαστεί κατά τρόπο που να µην εµποδίζει και να µην θέτει σε κίνδυνο την εργασία του προσωπικού της Υπηρεσίας. Ιδιαίτερα, θα πρέπει να είναι δυνατή η απρόσκοπτη εργασία στον ταφικό θάλαµο, καθώς και στον προθάλαµο, κάτω από το στέγαστρο εργασίας. Για την ασφάλεια του µνηµείου απαγορεύεται η µεταφορά νερού µε αγωγούς (λάστιχα ή άλλου είδους σωλήνες) και η αποθήκευσή του (σε βαρέλια ή άλλα δοχεία) στο εσωτερικό του στεγάστρου.

12 1.9 Χρονοδιάγραµµα Η εκτέλεση της αναστήλωσης του µεσότοιχου αναµένεται να διαρκέσει 30 εβδοµάδες. Η διάρκεια του έργο καθορίζεται από τον απαιτούµενο χρόνο για την εκτέλεση των εργασιών, και από τον χρόνο αναµονής µεταξύ των διαφόρων σταδίων, προκειµένου να αναπτύξουν αντοχή τα κονιάµατα. Το χρονοδιάγραµµα των εργασιών (όπως αυτές αναλύονται στο κεφάλαιο 4) έχει ως ακολούθως: Στάδιο 1: Παύση εργασιών 1: Στάδιο 2: Παύση εργασιών2: Στάδιο 3: Στάδια 4,5,6,7: Αποκατάσταση των δόµων 10 και 11 Εκτιµώµενη διάρκεια εργασίας 4 εβδοµάδες 4 εβδοµάδες Αποκατάσταση των δόµων 12 έως 14 Εκτιµώµενη διάρκεια εργασίας 6 εβδοµάδες 3 εβδοµάδες Αποκατάσταση των δόµων 15 και 16 Εκτιµώµενη διάρκεια εργασίας 3 εβδοµάδες Λάξευση όψεων τυµπάνου και λοιπές εργασίες αποπεράτωσης Εκτιµώµενη διάρκεια εργασίας 8 εβδοµάδες Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εκτιµάται βάσει της εµπειρίας της Υπηρεσίας από την αποκατάσταση της καµάρας του προθαλάµου. 2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2.1 Προδιαγραφές για τον τεχνητό λίθο Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές των πρώτων υλών για την παρασκευή του τεχνητού λίθου καθορίζονται στην σχετική µελέτη σύνθεσης. Ο ανάδοχος οφείλει να προµηθευτεί τα ίδια ακριβώς υλικά µε αυτά που χρησιµοποίησε η Υπηρεσία κατά την αποκατάσταση της καµάρας του προθαλάµου (τα υλικά αυτά είναι ήδη δοκιµασµένα και αποδεκτά από την Υπηρεσία). Η παρασκευή του τεχνητού λίθου θα γίνεται βάσει των ακολούθων κατά βάρος αναλογιών: Άµµος: 3,10 Θηραϊκή γη: 1 Υδράσβεστος: 1 Τσιµέντο λευκό: 0,4 Πηλός; 0,1 Ώχρα: 0,025 Όµπρα: 0,025 Νερό: <1,50 Ρευστοποιητής: 0,030 Η ακριβής ποσότητα του νερού στο µείγµα θα καθοριστεί από τον επιβλέποντα, κατά την εκτέλεση του έργου, βάσει και της περιεχόµενης στα αδρανή υγρασίας.

13 είγµατα όλων των υλικών υπάρχουν στο εργοτάξιο, και θα πρέπει τα υλικά που θα προσκοµίσει ο ανάδοχος να µην διαφέρουν σε καµία ιδιότητα από τα δείγµατα. Τα υλικά θα προσκοµιστούν σε σάκους και ξηρά. Όλα τα υλικά για την παρασκευή του τεχνητού λίθου ζυγίζονται. Η ανάµειξη γίνεται σε κοινό µείκτη (µπετονιέρα) µεγέθους ¾ του σάκου, αργόστροφο, και διαρκεί τουλάχιστον 10 λεπτά από την στιγµή εισαγωγής και του τελευταίου συστατικού. 2.2 Προδιαγραφές για το ενέσιµο κονίαµα Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές των πρώτων υλών για την παρασκευή του ενέσιµου κονιάµατος καθορίζονται στην σχετική µελέτη σύνθεσης. Ο ανάδοχος οφείλει να προµηθευτεί τα ίδια ακριβώς υλικά µε αυτά που χρησιµοποίησε η Υπηρεσία κατά την αποκατάσταση της καµάρας του προθαλάµου (τα υλικά αυτά είναι ήδη δοκιµασµένα και αποδεκτά από την Υπηρεσία). Η παρασκευή του ενέσιµου κονιάµατος θα γίνεται βάσει των ακολούθων κατά βάρος αναλογιών: Θηραϊκή γη: 1 Υδράσβεστος: 1 Τσιµέντο λευκό: 0,6 Πηλός; 0,3 Ώχρα: 0,026 Όµπρα: 0,026 Νερό: <1,50 Ρευστοποιητής: 0,060 Η ακριβής ποσότητα του νερού στο µείγµα θα καθοριστεί από τον επιβλέποντα, κατά την εκτέλεση του έργου, βάσει και της περιεχόµενης στα αδρανή υγρασίας. είγµατα όλων των υλικών υπάρχουν στο εργοτάξιο, και θα πρέπει τα υλικά που θα προσκοµίσει ο ανάδοχος να µην διαφέρουν σε καµία ιδιότητα από τα δείγµατα. Τα υλικά θα προσκοµιστούν σε σάκους και ξηρά. Όλα τα υλικά για την παρασκευή του ενέσιµου κονιάµατος ζυγίζονται. Η ανάµειξη γίνεται σε κάδο (κουβά) µε πολύστροφο µείκτη (µίξερ χρωµάτων), και διαρκεί τουλάχιστον 5 λεπτά από την εισαγωγή και του τελευταίου συστατικού. 2.3 Έλεγχος ποιότητας Ο έλεγχος ποιότητας για την παραγωγή των κονιαµάτων περιλαµβάνει την τήρηση αριθµηµένης καρτέλας παραγωγής κονιάµατος (υπόδειγµα περιλαµβάνεται στην επόµενη σελίδα) και την λήψη πρισµατικών δοκιµίων -σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας- από τα µείγµατα που παράγονται, για την εκτέλεση δοκιµών αντοχής. Πριν την εφαρµογή κάθε µείγµατος θα γίνεται έλεγχος του χρώµατος και της εργασιµότητάς του, προκειµένου να απορριφθεί σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις επιθυµητές ιδιότητες. 2.4 Φύλαξη των υλικών Όλες οι κονίες θα φυλάσσονται σε στεγασµένο χώρο, προστατευµένες τόσο από την άµεση διαβροχή, όσο και από την ατµοσφαιρική υγρασία. Οι νάυλον σάκοι της θηραϊκής γης, εφόσον δεν έχουν ανοιχθεί, θεωρείται ότι παρέχουν επαρκή προστασία έναντι ατµοσφαιρικής υγρασίας. Το ίδιο ισχύει για τον πηλό και τις χρωστικές σκόνες, εφόσον διατίθενται σε κλειστούς νάυλον σάκους. Οι σάκοι της

14 υδρασβέστου και οι σάκοι του τσιµέντου δεν θεωρείται ότι παρέχουν προστασία, και τα υλικά αυτά θα πρέπει να βρίσκονται πάντα καλυµµένα µε φύλλο νάυλον. Οι σάκοι των κονιών που ανοίγονται θα πρέπει να καταναλώνονται εντός επτά ηµερών, ενώ κατά το διάστηµα αυτό θα πρέπει να φυλάσσονται κάτω από ναύλον κάλυµµα. Γενικά, δεν είναι αποδεκτό να υπάρχουν ταυτόχρονα περισσότερα από ένα ανοιχτά σακιά για κάθε είδος κονίας. Τα αδρανή υλικά, εφόσον είναι συσκευασµένα σε κλειστούς ναύλον σάκους, µπορούν να αποθηκεύονται στο ύπαιθρο. Οι σάκοι που ανοίγονται ωστόσο, θα πρέπει να διατηρούνται σε στεγασµένο χώρο. Για την παρασκευή των κονιαµάτων θα χρησιµοποιείται καθαρό νερό βρύσης. Εφόσον ο ανάδοχος θέλει να αποθηκεύει νερό σε βαρέλι ή άλλο δοχείο, θα πρέπει να τηρήσει τα ακόλουθα: - Το δοχείο θα βρίσκεται εκτός στεγάστρου. - Το δοχείο θα είναι πάντα καθαρό και το περιεχόµενο νερό διαυγές. - Το δοχείο θα αδειάζει στο τέλος κάθε µέρας, και θα γεµίζει µε φρέσκο νερό κάθε φορά που γίνεται παρασκευή κονιάµατος

15 Σχήµα 2.3: Υπόδειγµα καρτέλας παρασκευής κονιάµατος

16 2.5 Προδιαγραφές για τον χάλυβα συρραφών Για τις συρραφές, την κατασκευή βλήτρων και την τοποθέτηση οπλισµού, θα χρησιµοποιηθούν ανοξείδωτες ράβδοι όπλισης υψηλής συνάφειας. Οι ράβδοι θα είναι κατασκευασµένες από χρωµιονικελιούχο χάλυβα ποιότητας 316L και θα ικανοποιούν ως προς την γεωµετρία τους τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ Οι ράβδοι που απαιτούνται είναι διατοµής Ø8mm και Ø12mm. Η κατεργασία των ράβδων θα γίνεται µε κοπή και κάµψη εν ψυχρώ, εκτός από τις περιπτώσεις που ο επιβλέπων θα καθορίσει ρητά κάποια άλλη µέθοδο. Οι ράβδοι θα είναι αποθηκευµένες σε στεγασµένο χώρο και θα είναι καθαρές από κάθε είδους ρύπο και υπολείµµατα κονιαµάτων. 2.6 Προδιαγραφές για την αντικολλητική επίστρωση Η αντικολλητική επίστρωση αποτελείται από εναιώρηµα αργίλου που επιστρώνεται µε πινέλο στις επιφάνειες που απαιτείται. Για την παραγωγή του εναιωρήµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο ίδιος πηλός που χρησιµοποιείται στην παρασκευή των κονιαµάτων. 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3.1 Συρραφές : ιάνοιξη και καθαρισµός οπών στους αρχαίους λίθους Οι οπές στον αρχαίο λίθο διανοίγονται εν ξηρώ, µε ελαφρύ πνευµατικό δράπανο (ηλεκτρικό), ενέργειας κρούσης µέχρι 3,0Joule. Χρησιµοποιούνται τρυπάνια (αρίδες) κατάλληλες για σκυρόδεµα ή λίθο. Οι οπές για πάκτωση ράβδων διαµέτρου Ø8 έχουν διάµετρο Ø16mm. Οι οπές για πάκτωση ράβδων διαµέτρου Ø12 έχουν διάµετρο Ø20mm. Οπές διαφορετικής διαµέτρου είναι δυνατόν να ανοιχθούν µόνο κατόπιν έγκρισης του επιβλέποντα. Κατά την διάτρηση λαµβάνονται µέτρα για την πρόληψη ενδεχόµενης απώλειας αρχαίου υλικού. ιάτρηση σε κατακερµατισµένα ή αποσαθρωµένα τµήµατα λίθου γίνονται αφού προηγηθεί κατάλληλη στερέωση. Η στερέωση µπορεί να είναι είτε εξωτερική (σφήνωση) είτε στην µάζα του λίθου (ενεµάτωση). Σε κάθε περίπτωση, το είδος της στερέωσης που θα χρησιµοποιηθεί εγκρίνεται από τον επιβλέποντα. Ο καθαρισµός των οπών γίνεται µε πεπιεσµένο αέρα, µε επιµήκη ακροφύσια, που µπορούν να φτάσουν µέχρι τον πυθµένα κάθε οπής. Ο καθαρισµός θεωρείται ολοκληρωµένος όταν πάψει να βγαίνει σκόνη, και τα σίδερα µπαίνουν απρόσκοπτα µέσα στην τρύπα. 3.2 Συρραφές : Πάκτωση ράβδων µε ενέσιµο κονίαµα Προκειµένου να πακτωθούν οι ράβδοι, οι οπές γεµίζουν µε ενέσιµο κονίαµα µε την βοήθεια µηχανικής ή χειροκίνητης αντλίας. Το επιστόµιο της αντλίας πρέπει να εφαρµόζει σωστά στο χείλος των οπών. Η ενεµάτωση θεωρείται ολοκληρωµένη όταν οι οπές κορεστούν µε ένεµα. Στην περίπτωση οπών που συνδέονται µε ανοιχτές κοιλότητες, η πλήρωση µπορεί να γίνει µε εισαγωγή του ενέµατος από τον πυθµένα της οπής, µε την χρήση κατάλληλου ρύγχους στο ακροφύσιο της αντλίας. Ο βαθµός πλήρωσης στης περιπτώσεις αυτές θα καθορίζεται από τον επιβλέποντα. Μόλις ολοκληρωθεί η πλήρωση κάθε οπής µε ένεµα, εισάγεται η αντίστοιχη ράβδος οπλισµού. Κατά την είσοδό της, το πλεονάζον ένεµα πρέπει να εκρέει από το στόµιο της οπής. Μετά την είσοδο, οι

17 ράβδοι πρέπει να παραµένουν απολύτως αδιατάρακτες για διάστηµα τουλάχιστον 2 ηµερών. Στοιχειώδη µηχανική αντοχή θεωρείται ότι αποκτούν µετά από µια εβδοµάδα, οπότε και επιτρέπονται οι απλές εργασίες (πχ να δεθούν τα άκρα τους µε σύρµα). Καµία µηχανική κατεργασία (πλην της κοπής) δεν επιτρέπεται µετά την πάκτωση των ράβδων. Η συντήρηση του κονιάµατος πάκτωσης των ράβδων γίνεται µέσω της διαβροχής του λίθου και της κάλυψης του προς αποφυγή της έντονης εξάτµισης. 3.3 Τεχνητός λίθος: Καλούπωµα Οι τύποι κατασκευάζονται πάντα µε µη απορροφητικά υλικά, όπως µε επενδυµένη ξυλεία (µπετοφορµ), συνθετικά υλικά (πλαστικότυποι), µέταλλο (µεταλλότυποι). Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η άµεση επαφή των τύπων µε τον αρχαίο λίθο ή το επίχρισµα. Ως ενδιάµεσο υλικό µπορεί να χρησιµοποιείται αφρώδης πολυστερίνη (εξηλασµένη ή διογκωµένη), ή κάποιο άλλο µαλακό υλικό, εφόσον το εγκρίνει η Υπηρεσία. Κατά την κατασκευή των ξυλοτύπων (αφορά στους δόµους 10 έως 16) ο ανάδοχος θα λαµβάνει µέτρα για την προστασία των υποκείµενων λίθων από αθέλητη διαρροή κονιάµατος Η έκταση των λαµβανόµενων µέτρων εξαρτάται από την ρευστότητα του κονιάµατος που χρησιµοποιείται. Ενδεικτικά αναφέρεται η κάλυψη των υποκείµενων λίθων µε φύλλο ναύλον, η κατασκευή ενδιάµεσου προστατευτικού ραφιού, η χρήση κάποιου απορροφητικού υλικού (πχ άµµος) στο διάκενο του καλουπιού κλπ. Σε κάθε περίπτωση ο επιβλέπων µπορεί να επιβάλει κατά την κρίση του πρόσθετα µέτρα για την προστασία των αρχαίων επιφανειών. Οι τύποι κατασκευάζονται σύµφωνα µε το σχέδιο Σ1, και µε βάση τα περιθώρια που αναφέρει η αναλυτική τεχνική περιγραφή εργασιών για τον κάθε λίθο. Πρέπει να είναι σταθεροί και άκαµπτοι έναντι των φορτίων του κονιάµατος. Ακόµη πρέπει να είναι κατασκευασµένοι µε τρόπο ασφαλή, τόσο για το προσωπικό (του αναδόχου και της Υπηρεσίας), όσο και για το ίδιο το µνηµείο. Η στεγανότητα των τύπων στην περίµετρο κατά την οποία εφάπτονται µε τους λίθους (φυσικούς ή τεχνητούς), θα επιτυγχάνεται µε την χρήση παρεµβασµάτων αφρώδους ελαστικού (αφρολέξ). Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιείται νωπός πηλός. Τα ίδια υλικά θα χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο τυχόν διαρροών, εφόσον προκύψουν. 3.4 Τεχνητός λίθος: Αντικολλητικές επαλείψεις Για την αποφυγή ανάπτυξης συνάφειας µεταξύ τεχνητού λίθου και των όµορων λιθόπλινθων, πριν την χύτευση του τεχνητού λίθου γίνεται επάλειψη των επιφανειών τους µε αργιλώδη ουσία. Το µείγµα της επάλειψης αποτελείται από πηλό και νερό, που αναµιγνύονται µε ισχυρή ανάδευση. Η αναλογία πηλού νερού εξαρτάται από την αρχική περιεχόµενη υγρασία του πηλού. Το τελικό µείγµα πρέπει να είναι υδαρές, και όταν απλώνεται µε χοντρό πινέλο (πινελάντζα ή µπατανόβουρτσα) πρέπει να αφήνει στρώση πάχους περίπου 0,5mm. Η εφαρµογή του µείγµατος στις προς επάλειψη επιφάνειες γίνεται αποκλειστικά µε πινέλο. Κατά την εφαρµογή πρέπει να σφραγίζονται όλοι οι πώροι και οι κοιλότητες της επιφάνειας. Το αποτέλεσµα πρέπει να είναι µία ενιαία, οµοιόµορφη και ισοπαχής στρώση, χωρίς διακοπές και πώρους. Η επάλειψη πρέπει να καλύπτει και την ζώνη κατά την οποία το καλούπι έρχεται σε επαφή µε τους παρακείµενους λίθους. 3.5 Τεχνητός λίθος: Χύτευση τεχνητού λίθου Η χύτευση του τεχνητού λίθου γίνεται αφού ελεγχθούν οι τύποι, οι τοποθετηµένες ράβδοι οπλισµού και οι αντικολλητικές επιστρώσεις. Η χύτευση κάθε λίθου γίνεται ξεχωριστά, σε µία φάση, και από µία

18 παρτίδα κονιάµατος (δεν απαγορεύεται ωστόσο η χύτευση περισσότερων λίθων από την ίδια παρτίδα). Η χύτευση κάθε λίθου πρέπει να ολοκληρώνεται σε διάστηµα µικρότερο των δύο ωρών, προτού ξεκινήσει η πήξη του τσιµέντου στην πρώτη στρώση. Η ρευστότητα του κονιάµατος για κάθε λίθο θα καθορίζεται από τον επιβλέποντα, και γενικά δεν θα είναι παντού η ίδια. Η συµπύκνωση του τεχνητού λίθου µπορεί να επιτυγχάνεται µε µία από τις ακόλουθες τρεις µεθόδους, ανάλογα µε την ρευστότητα του κονιάµατος, και πάντα µε την έγκριση του επιβλέποντα: - κονιάµατα υψηλής ρευστότητας (υπέρρευστα) συµπυκνώνονται και επιπεδώνονται µόνα τους και δεν χρειάζονται ειδική διαδικασία. - κονιάµατα µειωµένης ρευστότητας (που απαιτούν διάστρωση προκειµένου να επιπεδωθούν) θα συµπυκνώνονται µε την χρήση σιδηράς ράβδου διαµέτρου Ø12mm. Η πρόκληση δονήσεων στον ξυλότυπο απαγορεύεται. Η διάστρωση και η διαµόρφωση της τελικής επιφάνειας θα γίνεται µε το µυστρί. - σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατόν ο επιβλέπων να ζητήσει την χρήση δονητή. Για τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει µικρό ηλεκτρικό δονητή (µικρής ισχύος), µε διάµετρο βολβού όχι µεγαλύτερη των 40mm, και ενεργό ακτίνα όχι µεγαλύτερη των 10mm. 3.6 Τεχνητός λίθος: Συντήρηση Η συντήρηση του τεχνητού λίθου θα ξεκινάει από την εποµένη της χύτευσης. Θα γίνεται µε καλύµµατα από λινάτσες, που θα καλύπτουν όλες τις εκτεθειµένες πλευρές του τεχνητού λίθου, οι οποίες θα διατηρούνται συνεχώς υγρές. Για να περιοριστεί η εξάτµιση, πάνω από τις λινάτσες θα υπάρχει ναύλον κάλυµµα. Η συντήρηση θα διαρκεί 30 ηµέρες, εκτός αν ο επιβλέπων ορίσει διαφορετικά. Τα καλύµµατα για την συντήρηση του τεχνητού λίθου µπορούν να αφαιρούνται τοπικά, για τις ανάγκες της κατεργασίας του τεχνητού λίθου. Θα πρέπει ωστόσο να επανατοποθετούνται αµέσως µόλις η εργασία ολοκληρώνεται ή διακόπτεται προσωρινά. 3.7 Τεχνητός λίθος: Λάξευση Η αδρή διαµόρφωση της άνω επιφάνειας (επιφάνεια έδρασης του επόµενου δόµου) του τεχνητού λίθου µπορεί να γίνεται την εποµένη της χύτευσης. Η τελική διαµόρφωση δεν είναι επιτρεπτό να γίνει πριν την παρέλευση 72 ωρών από την χύτευση. Σε κάθε περίπτωση, η κατεργασία γίνεται µε φαρδύ ντισλίδικο, µε µικρά δόντια. Η διαµόρφωση των κάθετων στην όψη πλευρών του τεχνητού λίθου (οι κατακόρυφοι αρµοί µεταξύ όµορων λίθων) µπορεί να γίνεται δύο ηµέρες µετά την χύτευση, αµέσως µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων, προκειµένου να µην καθυστερούν οι εργασίες των χυτεύσεων. Γενικά, είναι επιθυµητό να εξαντλείται ο διαθέσιµος χρόνος µέχρι την επόµενη χύτευση. Ο επιβλέπων µπορεί να ζητήσει την καθυστέρηση της λάξευσης κάποιας παρειάς, εφόσον το κρίνει σκόπιµο. Η διαµόρφωση των ορατών όψεων του τεχνητού λίθου θα γίνεται µετά την ανάπτυξη των αντοχών, και την ολοκλήρωση της συντήρησης. Θα εκτελείται σε στάδια, υπό την καθοδήγηση του επιβλέποντα, και θα περιλαµβάνει δύο ξεχωριστές φάσεις: - Την διαµόρφωση επίπεδης επιφάνειας, που θα γίνεται µε φαρδύ και στενό ντισλίδικο µε µικρά δόντια. - Την διαµόρφωση ανάγλυφου, που θα γίνεται µετά την επιπέδωση, µε στενό ντισλίδικο και σµίλη.

T.K. 52100. Fax: 24670 29748

T.K. 52100. Fax: 24670 29748 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αναρτητέο στο διαδίκτυο Καστοριά, 14/04/2014 Αρ.Πρωτ.: 1636 16 H ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση: Παρµενίωνος 32, Κατερίνη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2667/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2667/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ.Β ΦΑΣΗ" ΕΣΠΑ Ε. Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ναύπλιο, 19-11-2014 Αριθµ. Πρωτ.:Φ1/9/Μ-Ε/659 οικ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ναύπλιο, 19-11-2014 Αριθµ. Πρωτ.:Φ1/9/Μ-Ε/659 οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟ Ταχ. /νση: Πλ Συντάγµατος Ταχ. Κώδικας: 21 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 3.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4857

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 3.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4857 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.03 15:22:18 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΕΡΓΚΟΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» για τις ανάγκες

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΕΡΓΚΟΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» για τις ανάγκες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 4.8.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 5533

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 4.8.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 5533 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας Ταχ. /νση: Aγησιλάου 59 Ταχ.Κώδικας: 23100 Πληροφορίες: Κ. Ντουβή, Ε. Μαρούλη Τηλ.: 27310 25363/28503 Fax.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 4.8.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 5533

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 4.8.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 5533 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας Ταχ. /νση: Aγησιλάου 59 Ταχ.Κώδικας: 23100 Πληροφορίες: Κ. Ντουβή, Ε. Μαρούλη Τηλ.: 27310 25363/28503 Fax.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 4024/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 4024/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1210/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1210/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-203 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, ώρα 09.00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, ώρα 09.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ε Καβάλα, 19 Ιουνίου 2015 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20/3/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δ.Β.Μ.Α. / Ε.Ε.Α.Μ.Μ. Ταχ.Δ/νση: Λεωνίδου 96 Ταχ.Κώδικας: 23100 Πληροφορίες: κα Παρ. Ζαβογιάννη Τηλ.: 2731020991 Fax.: 2731020991 e-mail: eamystra@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Γραφεία ΚΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Γρηγορίου Ρακιτζή 10-12, Τ.Κ. 62121, Σέρρες.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Γραφεία ΚΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Γρηγορίου Ρακιτζή 10-12, Τ.Κ. 62121, Σέρρες. Σέρρες, 9-5-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 1056 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ/κή

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία: 29/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία: 29/10/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.29 16:23:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΖΕ5Γ-6ΨΗ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ Ταχ.Δ/νση: Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής Αλ. Συμεωνίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444 Ηµ/νία: 25/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444 Ηµ/νία: 25/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.25 12:14:18 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 66ΣΦ465ΦΘ3-74Μ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002497898 2014-12-22

14PROC002497898 2014-12-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Programme co-funded by the European

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 26.03.2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.03.

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 26.03.2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.03. Κέρκυρα, 27.02.2015 Αρ. Πρωτ. 916 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 06/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/41339/22612/1340 Ηµ/νία: 19/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/41339/22612/1340 Ηµ/νία: 19/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.19 12:45:33 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7237465ΦΘ3-Ρ7Ν Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/41339/22612/1340

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 29/4/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 29/4/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 29/4/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 963 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435 Ηµ/νία: 25/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435 Ηµ/νία: 25/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.25 09:31:53 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΞΥΑ465ΦΘ3-Κ20 Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Χανιά, 21.01.2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Χανιά, 21.01.2015 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κομοτηνή, 30/07//2015

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα