Εξεταστέα Ύλη [Syllabus] ECDL IT Administrator. Ενότητα 1 Υλικό Προσωπικών Η/Υ. (Module 1 PC Hardware) Έκδοση 2.0. EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 2 Version 2.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξεταστέα Ύλη [Syllabus] ECDL IT Administrator. Ενότητα 1 Υλικό Προσωπικών Η/Υ. (Module 1 PC Hardware) Έκδοση 2.0. EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 2 Version 2."

Transcript

1

2

3 Ενότητα 1 Υλικό Προσωπικών Η/Υ (Module 1 PC Hardware) Έκδοση 2.0 EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 2 Version 2.0

4 Ενότητα 1 Στόχοι Ενότητα 1 Η ενότητα Υλικό προσωπικών Η/Υ (PC Hardware) απαιτεί από τον υποψήφιο να γνωρίζει και να αναγνωρίζει την βασική φυσική σύνθεση ενός προσωπικού υπολογιστή, καθώς και τις λειτουργίες του. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχει την ικανότητα να κάνει διάγνωση και να επιδιορθώνει προβλήματα που προκύπτουν στο υλικό. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να εργάζεται αποτελεσματικά, αναβαθμίζοντας το υλικό και λειτουργώντας σα σύμβουλος αγοράς για το σχετικό με τους υπολογιστές υλικό που προμηθεύεται η εταιρία. 1.1 Εισαγωγή στους Βασικά Κατανόηση των βασικών εννοιών του Προσωπικούς Υπολογιστές Εξαρτήματα υλικού (hardware) και του λογισμικού (software) Γνώση των βασικών εξαρτημάτων - συστατικών μερών ενός Η/Υ Κατανόηση των βασικών λειτουργιών ενός προσωπικού Η/Υ: εισαγωγή/είσοδος δεδομένων, επεξεργασία, αποθήκευση, 1.2 Μητρικές πλακέτες Κατηγορίες/Τύποι προσωπικών Η/Υ εξαγωγή/έξοδος δεδομένων ιαφορές μεταξύ ενός τυπικού προσωπικού Η/Υ (PC), ενός Σταθμού εργασίας (Workstation) και ενός ιακομιστή (Server) Γνώση των βασικών ιδιοτήτων των υπολογιστών Apple Γνώση των κατηγοριών των φορητών υπολογιστών (Notebook/ Laptop, PDA/Handheld, Tablet Computer) και του υπολογιστή ικτύου (Network computer) Κατανόηση των βασικών περιορισμών των φορητών υπολογιστών Λειτουργία Κατανόηση του ρόλου της Μητρικής πλακέτας (Motherboard) Γνώση των βασικών ολοκληρωμένων λειτουργιών (integrated functions) μιας μητρικής πλακέτας Γνώση των βασικών εξαρτημάτων μιας μητρικής πλακέτας, όπως η υποδοχή (slot/socket) ενός επεξεργαστή/κμε (CPU), chipset, μνήμη cache, δίαυλοι (buses), θύρες (ports), υποδοχές/θύρες επέκτασης (expansion slots) Αναγνώριση των βασικών συστατικών μερών σε μια μητρική πλακέτα Τύποι και διαφορές Γνώση των διαφορετικών τύπων μητρικής πλακέτας και των μεταξύ τους διαφορών, όπως: AT, ATX, BTX, LPX, NLX Αναγνώριση των διαφορετικών τύπων συνδέσμων (connectors) που έχει κάθε μητρική πλακέτα. EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 3 Version 2.0

5 1.3 BIOS Βασικά χαρακτηριστικά 1.4 Μικροεπεξεργαστές Γνώση του τι είναι το BIOS (Basic Input Output System), που είναι αποθηκευμένο και ποιες είναι οι λειτουργίες του Κατανόηση των όρων POST (Power-On Self Test), SETUP, CMOS, Firmware και των λειτουργιών τους Γνώση των βασικών ρυθμίσεων που μπορούν να γίνουν από το BIOS Αναβάθμιση Έλεγχος της τρέχουσας έκδοσης του BIOS Γνώση του πώς και του πότε πρέπει να γίνεται αναβάθμιση στο BIOS Έλεγχος ή τροποποίησης των ρυθμίσεων του BIOS που αφορούν το PnP (Plug and Play) Βασικά χαρακτηριστικά Κατανόηση της κύριας εργασίας του επεξεργαστή (ΚΜΕ - CPU) Κατανόηση των όρων ταχύτητα/συχνότητα λειτουργίας Επεξεργαστή (CPU), Υπερχρονισμός (Over-clocking), πολλαπλασιαστής (multiple factor). Γνώση των παραγόντων που μπορεί να τους επηρεάζουν Γνώση των βασικών μερών και των λειτουργιών τους, όπως: πυρήνας (core), καταχωρητές (registers), Μονάδα πράξεων Κινητής Υποδιαστολής (FPU), κρυφή/ενδιάμεση μνήμη 1 ου επιπέδου (L1 cache), ιάδρομοι (Buses) κλπ Ενημέρωση σχετικά με τους παράγοντες που προσδιορίζουν τις δυνατότητες των επεξεργαστών Γνώση των διαφορών μεταξύ των αρχιτεκτονικών RISC (Reduced Instruction Set Computer) και CISC (Complex Instruction Set Computer) Αναγνώριση των διαφορετικών ηλεκτρικών τάσεων της CPU και του τρόπου ρύθμισης αυτών Είδη και διαφορές Ενημέρωση σχετικά με τους διάφορους κατασκευαστές επεξεργαστών Ενημέρωση για τις διαφορετικές οικογένειες επεξεργαστών προσωπικών υπολογιστών Γνώση των διαφορών μεταξύ διαφορετικών CPU s, όπως: Pentium, Athlon, Xeon, Crusoe, Efficeon, PowerPC, ARM, κλπ., των δυνατοτήτων τους, καθώς και των περιορισμών τους Θυρίδες και Υποδοχές (Slots & Κατανόηση και διάκριση μεταξύ των θυρίδων (slots) και των υποδοχών EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 4 Version 2.0

6 Sockets) (sockets) Αναγνώριση των βασικών τύπων θυρίδων (slots), υποδοχών (sockets) και συσκευασιών ΚΜΕ (CPU packages) Εγκατάσταση των βασικών τύπων συσκευασιών/πακέτων ΚΜΕ Ενημέρωση για τα θερμικά προβλήματα της CPU και του τρόπου επίλυσής τους. 1.5 Μνήμη Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης (RAM Κατανόηση των όρων RAM και ROM και γνώση των διαφορών τους. Random Access Memory) Γνώση της διαφοράς μεταξύ στατικής (static) και δυναμικής (dynamic) μνήμης Γνώση των διαφόρων τύπων μονάδων μνήμης, όπως Single In-Line Memory Module (SIMM), Dual In-Line Memory Module (DIMM) και Rambus In-Line Memory Module (RIMM). Ενημέρωση για τις λειτουργίες τους Γνώση των χαρακτηριστικών των διάφορων αρθρωμάτων μνήμης (memory modules) (DRAM/SDRAM/DDR), όπως η ταχύτητα, η χωρητικότητα κλπ Κατανόηση των όρων Ισοτιμία (Parity) και ECC (Error-Correction Coding Κωδικοποίηση ιόρθωσης Σφαλμάτων), των λειτουργιών τους και γιατί χρησιμοποιούνται Ενημέρωση για τον αριθμό των bits που χρησιμοποιεί κάθε μονάδα μνήμης. Κατανόηση του όρου Banking Μνήμη Μόνο για Ανάγνωση (ROM Read Only Memory) Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της μνήμης ROM και των λειτουργιών της. Γνώση των διαφορετικών τύπων ROM, όπως Programmable-ROM (PROM), Erasable-PROM (EPROM), Electrically- EPROM (EEPROM) και των λειτουργιών τους Cache Κατανόηση των πλεονεκτημάτων της ενδιάμεσης (κρυφής) μνήμης (cache memory) Γνώση του τρόπου λειτουργίας της μνήμης cache Αναγνώριση των διαφόρων τύπων μνήμης cache και των θέσεών τους Γνώση των διαφορών μεταξύ κρυφής μνήμης 1 ου επιπέδου (L1 cache) και 2 ου επιπέδου (L2 cache) Γνώση των διαφορών μεταξύ των ύστερο-εγγραφής (write-back cache) και διεγγραφής (write-through cache) Γνώση του τρόπου λειτουργίας μνήμης EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 5 Version 2.0

7 cache στο δίσκο (disk cache) 1.6 ίαυλοι (Buses) ομή και Εύρος Ζώνης (Bandwidth) Κατανόηση του τι είναι ένας δίαυλος (bus) και της λειτουργίας του Γνώση της δομής ενός διαύλου. ίαυλος διευθύνσεων (address bus), δίαυλος δεδομένων (data bus) και δίαυλος ελέγχου (control bus) Γνώση της λειτουργίας ενός δίαυλου διευθύνσεων (address bus), ενός διαύλου δεδομένων (data bus) και ενός δίαυλου ελέγχου (control bus) Κατανόηση του τρόπου που το εύρος ζώνης (bandwidth) μπορεί να επηρεάσει ένα δίαυλο διευθύνσεων (address bus) Κατανόηση του τρόπου που το εύρος ζώνης (bandwidth) μπορεί να επηρεάσει 1.7 Πόροι Συστήματος ιαφορετικά είδη διαύλων Κατανόηση των πόρων συστήματος ένα δίαυλο δεδομένων (data bus) Ενημέρωση σχετικά με τους όρους ίαυλος Εμπρόσθιας Όψης (Front Side Bus) και ίαυλος Οπίσθιας Όψης (Back Side Bus) Γνώση του τι είναι οι δίαυλοι I/O (Εισόδου/Εξόδου Input/Output) και των λειτουργιών τους Γνώση των διαφόρων διαύλων I/O, όπως ISA (Industry Standard Architecture), MCA (Micro Channel Architecture), EISA (Extended-ISA), PCI (Peripheral Component Interconnect), PCI-Express, PC-card, USB (Universal Serial Bus), FireWire. Γνώση των βασικών διαφορών τους Γνώση του τρόπου επικοινωνίας (ή συνεργασίας) μεταξύ των διαφορετικών διαύλων Γνώση των πόρων συστήματος που χρησιμοποιεί ένας ελεγκτής δίσκου (disk controller) Γνώση του νέου προτύπου PCI- Express, της λειτουργίας του και των πλεονεκτημάτων του Γνώση των βασικών πόρων συστήματος, όπως: διευθύνσεις θυρών Εισόδου/Εξόδου (I/O port addresses), IRQs (Interrupt Requests Αιτήσεις ιακοπής) και DMAs (Direct Memory Access Άμεσης Προσπέλασης Μνήμης) Γνώση του τι είναι οι διευθύνσεις θυρών Εισόδου/Εξόδου (Ι/Ο ports addresses) και της λειτουργίας τους Γνώση του τι είναι οι IRQs και της λειτουργίας τους Γνώση του τι είναι οι DMAs και της EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 6 Version 2.0

8 λειτουργίας τους Ενημέρωση για τον APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) 1.8 ιασυνδέσεις (Interfaces) ιαχείριση πόρων συστήματος Παράλληλη διασύνδεση ATA (Advanced Technology Attachment) Ικανότητα ελέγχου των χρησιμοποιούμενων και διαθέσιμων πόρων ενός συστήματος Ικανότητα τροποποίησης των πόρων του συστήματος Ικανότητα διευθέτησης των πόρων του συστήματος με νέο υλικό Γνώση των διαφόρων διασυνδέσεων (interfaces) Ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας της διασύνδεσης IDE (Integrated Drive Electronics), των περιορισμών και της χωρητικότητάς της Γνώση των διαφορετικών ειδών διασύνδεσης IDE, όπως ATA, DMA και Ultra DMA Κατανόηση των όρων Primary IDE, Secondary IDE, Master και Slave Γνώση του πλήθους των IDE drives που μπορεί να διαχειριστεί ένας Η/Υ και πώς να τους ρυθμίσει χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του BIOS ιασύνδεση SCSI Γνώση του τρόπου λειτουργίας της διασύνδεσης SCSI (Small Computer System Interface) και των διαφορών της σε σχέση με το Parallel-ATA (PATA) Κατανόηση των όρων Host adapter, SCSI ID, LUN (Logical Unit Number) και Terminator (Τερματισμός) Γνώση των κύριων τύπων SCSI, τις χωρητικότητες και τους περιορισμούς τους Γνώση του πλήθους των συσκευών SCSI που μπορεί να διαχειριστεί μια αλυσίδα SCSI (SCSI chain) και τον τρόπο ρύθμισής τους Αναγνώριση των διαφορετικών καλωδίων και συνδέσμων (connectors) SCSI. Ικανότητα σύνδεσης συσκευών SCSI μεταξύ τους Σειριακή ATA διασύνδεση Γνώση της διασύνδεσης Serial ATA (SATA) Γνώση του τρόπου λειτουργίας της διασύνδεσης SATA και των διαφορών της σε σχέση με το PATA ιασύνδεση USB Γνώση των διαφόρων διασυνδέσεων USB, τις αρχές λειτουργίας τους, τις χωρητικότητες και τους περιορισμούς τους Φυσική σύνδεση USB Γνώση του πλήθους των συσκευών EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 7 Version 2.0

9 USB που μπορεί να χρησιμοποιηθούν μαζί και των αντίστοιχων περιορισμών Αναγνώριση της έκδοσης USB. 1.9 Μαζική αποθήκευση ιασύνδεση FireWire ιασύνδεση Υπερύθρων (Infrared) Γνώση των διαφόρων διασυνδέσεων FireWire, των αρχών λειτουργίας τους, των χωρητικοτήτων και των περιορισμών τους Φυσική σύνδεση FireWire Γνώση του πλήθους των συσκευών FireWire που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί και των αντίστοιχων περιορισμών Γνώση των διαφορετικών διασυνδέσεων Υπερύθρων (Infrared), των αρχών λειτουργίας τους, των χωρητικοτήτων και των περιορισμών τους Φυσική σύνδεση Υπερύθρων (Infrared) Γνώση του πλήθους των συσκευών Υπερύθρων (Infrared) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί και των αντίστοιχων περιορισμών Bluetooth Γνώση του τρόπου λειτουργίας του Bluetooth Τυπικές εφαρμογές όπως σε PDAs (Personal Digital Assistant ), Κινητά τηλέφωνα, εκτυπωτές, κλπ Κάρτες Μνήμης Γνώση των διαφορετικών τύπων καρτών μνήμης (Flash, SD (Secure Digital), Memory Stick, κλπ.) Αναγνώριση του αναγνώστη κάρτας Ελεγκτής RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) Γνώση των διαφόρων τύπων διευθέτησης RAID: απόδοση και ασφάλεια Γνώση του οδηγού Hot Swap Γνώση της Κάρτας Ελέγχου PATA RAID Γνώση της έκδοσης της Κάρτας Ελέγχου SATA RAID Γνώση της Κάρτας Ελέγχου SCSI RAID Αρχές Γνώση του τρόπου λειτουργίας ενός δίσκου και του τρόπου αποθήκευσης των δεδομένων στο δίσκο. Κατανόηση των όρων ίχνος (track), τομέας (sector), κύλινδρος (cylinder), συστοιχία (cluster), CHS (Cylinder-Head-Sector) Γνώση της δομής ενός εύκαμπτου δίσκου/δισκέτας (floppy disk) Ικανότητα κατάτμησης (partition) ενός σκληρού δίσκου. Κατανόηση των όρων Λογικοί δίσκοι (Logical drives) και Ενεργή Κατάτμηση (Active partition) Εγκατάσταση οδηγού δισκέτας (floppy EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 8 Version 2.0

10 drive), σκληρού δίσκου, οδηγού CD/DVD. Γνώση των απαιτούμενων καλωδίων και του τρόπου σύνδεσής τους Γνώση του πλήθους των μονάδων αποθήκευσης που μπορεί να διαχειριστεί ένας προσωπικός Η/Υ και του τρόπου εγκατάστασής τους από τις ρυθμίσεις του BIOS Γνώση των μεθόδων μετάφρασης ECHS (Extended Cylinder-Head- Sector) και ιευθυνσιοδότησης Λογικού Τομέα LBA (Logical block addressing) και των μεταξύ τους διαφορών Κατανόηση των όρων ιαμόρφωση χαμηλού επιπέδου (Low level format), Κατάτμηση (Partition), ιαμόρφωση υψηλού επιπέδου (High level format) Ενημέρωση για τις διαφορές που παρουσιάζουν τεχνολογίες όπως: CD-R,CD-RW, DVD+/-R, DVD+/-RW, Double Layer, Blue Ray Μονάδες Οπτικής Προβολής Άλλα μαγνητικά μέσα SLR (Scalable Linear Recording), DAT (Digital Audio Tape), DLT (Digital Linear Tape), κλπ Ενημέρωση σχετικά με τις μονάδες jukebox Οθόνη Αναγνώριση των πιο γνωστών ειδών οθονών, όπως CRT (Cathode Ray Tube) και TFT (Thin Film Transistor) και του τρόπου λειτουργίας τους Κατανόηση των παραγόντων που μπορούν να καθορίσουν την ποιότητα της εικόνας, όπως: ανάλυση (resolution), ρυθμός ανανέωσης (refresh rate), πλήθος χρωμάτων Προσαρμογέας Γραφικών (Graphics Adapter) Γνώση των καθιερωμένων καταστάσεων ανάλυσης (resolution modes), όπως: VGA (Video Graphics Array), SVGA (Super VGA) και XGA.(Extended Graphics Array) Αναγνώριση των πιο σημαντικών μερών ενός προσαρμογέα γραφικών, όπως Μονάδα επεξεργασίας γραφικών (GPU Graphics Processing Unit), μνήμη, Video BIOS, RAMDAC (Random Access Memory Digital to Analog Converter) και των λειτουργιών τους Γνώση των περισσότερο γνωστών τύπων μνήμης γραφικών, από SDRAM (Synchronous Dynamic RAM)σε DDR2 (Double Data Rate) SDRAM. Αναγνώριση, επίσης, των διαφορών EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 9 Version 2.0

11 τους και των πλεονεκτημάτων τους Γνώση των διαφόρων τύπων AGP (Accelerated Graphics Port), των λειτουργιών και των πλεονεκτημάτων τους Γνώση των θερμικών προβλημάτων και των τρόπων ψύξης Βιβλιοθήκη Ενημέρωση για το τι είναι το DirectX. γραφικών Ενημέρωση για το τι είναι το OpenGL Εκτυπωτές Τύποι Γνώση των διαφορετικών τεχνολογιών εκτύπωσης, όπως ακίδων (dot matrix), ψεκασμού (inkjet) και laser Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των εκτυπωτών ακίδων (dot matrix), των πλεονεκτημάτων και των περιορισμών τους Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των εκτυπωτών ψεκασμού (inkjet), των πλεονεκτημάτων και των περιορισμών τους Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των εκτυπωτών laser, των πλεονεκτημάτων και των περιορισμών τους Ενημέρωση σχετικά με τη Θερμική μεταφορά (Thermal transfer) και τη διεργασία Εξάχνωσης (Sublimation) Εγκατάσταση και διαχείριση 1.12 Υλικό ικτύου Βασικά εξαρτήματα Εξοπλισμός ικτύου Ενημέρωση για τις διάφορες παράλληλες θύρες, όπως: Standard, ECP (Extended Capabilities Port) και EPP (Enhanced Parallel Port). Κατανόηση των διαφορών τους Κατανόηση των διαφορετικών τρόπων επικοινωνίας ενός Η/Υ με εκτυπωτή, όπως: Παράλληλη, Σειριακή, USB, ασύρματη και μέσω τοπικού δικτύου LAN (Local Area Network) Κατανόηση της δομής ενός απλού δικτύου Γνώση του NIC (Network Interface Card) Ενημέρωση για τους διαφόρους τύπους ιανομέων (Hubs) ιάφοροι τύποι Μεταγωγέων/Switch (Ports, Managed, Unmanaged, κλπ) Ενημέρωση για τους μεταγωγείς/switch με δυνατότητες VoIP (Voice Over IP) Βασικές γνώσεις σχετικά με τους δρομολογητές (routers), τις γέφυρες (bridges) και για το τοίχος προστασίας (hardware firewall) Ενημέρωση σχετικά με το NAS (Network Attached Storage) Αποθήκευση στο ίκτυο (Network storage) Wi-Fi Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας μιας EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 10 Version 2.0

12 σύνδεσης Wi-Fi Γνώση των βασικών τύπων Wi-Fi, των δυνατοτήτων και των περιορισμών τους Ενημέρωση για τις τυπικές εφαρμογές του Wi-Fi (υπολογιστές, εκτυπωτές, κλπ.) Ενημέρωση για το τι είναι ένα σημείο πρόσβασης (access point), τον προσαρμογέα (adapter) PCI και της ασύρματης κάρτας δικτύωσης Η/Υ (wireless PC card) Τύποι και λειτουργίες Θύρες σύνδεσης (connection ports) 1.13 Τροφοδοσία Τύποι και λειτουργία Γνώση του Αναλογικού (Analog) modem Γνώση του προσαρμογέα ISDN (Integrated Services Digital Network) Γνώση του ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) modem Ενημέρωση για τα ενσύρματα NIC/modem Αναγνώριση των εσωτερικών τύπων, όπως: PCI, integrated Αναγνώριση των εξωτερικών τύπων, όπως: Σειριακή, USB, Bluetooth, PC Card Κινητό τηλέφωνο Ενημέρωση σχετικά με τις τεχνολογίες GSM/GPRS/EDGE/UMTS (Global System for Mobile communication/ General Packet Radio Service/ Enhanced Data Rates for GSM Evolution/ Universal Mobile Telecommunications System) Ηλεκτροστατική Εκκένωση (Electrostatic Discharge - ESD) Κατανόηση των όρων Volt, Ampere, Ohm, Watt, εναλλασσόμενο ρεύμα και συνεχές ρεύμα Κατανόηση της λειτουργίας των τροφοδοτικών και των διαφόρων τύπων τους καθώς επίσης και των διαφορετικών τάσεων που παρέχουν Γνώση των διαφορετικών συνδέσεων με τα περιφερειακά, της ονοματολογίας και εμφάνισής τους Ενημέρωση σχετικά με τους όρους APM (Advanced Power Management) και ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Γνώση του τι είναι ο καταστολέας υπέρτασης (surge protector) και τον τρόπο λειτουργίας του. Γνώση του τι είναι μια Ηλεκτροστατική Εκκένωση (Electrostatic Discharge-ESD) και πότε συμβαίνει. Επίγνωση της βλάβης που μπορεί να προκαλέσει Γνώση του τρόπου προστασίας του EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 11 Version 2.0

13 υλικού από βλάβη εξαιτίας της ESD. Επίγνωση, επίσης, του τρόπου επίδρασης των καιρικών συνθηκών σε μια ESD UPS Γνώση του τι είναι η Μονάδα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (Uninterruptible Power Supply-UPS) και ποιες οι λειτουργίες του. Γνώση του τρόπου λειτουργίας διαφορετικών συσκευών UPS και του τρόπου επικοινωνίας τους με έναν Η/Υ Ενημέρωση για την αιχμή τάσης/δυνορεύματα (power-on current peak) σε switching PSU (Power Supply Unit) Εγκατάσταση νέου υλικού 1.15 ιάγνωση και εντοπισμός βλάβης Εγκατάσταση και αντικατάσταση υλικού Προβλήματα υλικού Ικανότητα εγκατάστασης και αντικατάστασης βασικών δομικών μονάδων, όπως επεξεργαστή, μνήμης RAM, τροφοδοτικού, μητρικής πλακέτας, σκληρού δίσκου, προσαρμογέα γραφικών κλπ Εγκατάσταση ενός δεύτερου σκληρού δίσκου ή οδηγού CD/DVD και παραμετροποίησή τους Εγκατάσταση καρτών επέκτασης (expansion cards), όπως κάρτας ήχου, κάρτας δικτύου κλπ Εγκατάσταση ενός modem ή άλλων συσκευών επικοινωνίας Εγκατάσταση μιας ασύρματης συσκευής Εγκατάσταση ενός SCSI host προσαρμογέα και συσκευών SCSI, καθώς και παραμετροποίησή τους. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση άλλων περιφερειακών μονάδων, όπως σαρωτές (scanners), εκτυπωτές (printers), εξωτερικοί σταθμοί αποθήκευσης (external backup stations) κλπ Εγκατάσταση τυπικού προσαρμογέα ελέγχου ή ενός ελεγκτή RAID και παραμετροποίησή τους Εγκατάστασης δικτυακού εξοπλισμού Αναγνώριση κάθε μηνύματος σφάλματος κατά την εκκίνηση (boot) καθώς και του τρόπου επίλυσης του προβλήματος Αναγνώριση ενός μηνύματος σφάλματος από μια βασική συσκευή Γνώση του τρόπου ελέγχου του διαθέσιμου εγκατεστημένου υλικού. Γνώση, επίσης, του τρόπου δημιουργίας της κατάλληλης τεκμηρίωσης. EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 12 Version 2.0

14 Γνώση του τρόπου ελέγχου των χρησιμοποιούμενων πόρων, όπως διευθύνσεων Ι/Ο, IRQ s και DMA s Γνώση του τρόπου ελέγχου των διενέξεων πόρων (resource conflict), με τη χρήση κατάλληλου διαγνωστικού προγράμματος. Γνώση των ενεργειών επίλυσης σε περίπτωση διένεξης πόρων Έλεγχος της αποτελεσματικής λειτουργίας ενός τροφοδοτικού Αναγνώριση ενός μηνύματος σφάλματος εκτυπωτή καθώς και γνώση των ενεργειών επίλυσης του προβλήματος Σύγχρονες Τάσεις Σύγχρονες Τάσεις (Trends) Ενημέρωση για τον όρο modding στους προσωπικούς Η/Υ Ενημέρωση για τον όρο extreme cooling (ακραία ψύξη) Ενημέρωση για τον όρο embedding Ενημέρωση για τον όρο wearable PC («φορετός» Η/Υ) EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 13 Version 2.0

15 Ενότητα 2 Λειτουργικά Συστήματα (Module 2 Operating Systems) Έκδοση 2.0 EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 14 Version 2.0

16 Ενότητα 2 Στόχοι Ενότητα 2 Η ενότητα 2, Λειτουργικά Συστήματα (Operating Systems) απαιτεί από τον υποψήφιο να εξοικειωθεί με τη διαδικασία εγκατάστασης και αναβάθμισης των πιο αναγνωρισμένων λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να επιδιορθώνει προβλήματα λογισμικού που μπορεί να υφίστανται, να βοηθά και να υποστηρίζει τους χρήστες στα καθημερινά τους προβλήματα. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζει και να μπορεί να διαχειρίζεται τα εργαλεία συστήματος, τα οποία περιλαμβάνονται στα περισσότερα λειτουργικά συστήματα και να κάνει διάγνωση των προβλημάτων σε ένα Η/Υ, ώστε να επιδιορθώνει τα προβλήματα λογισμικού. 2.1 Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Βασικές λειτουργίες Κατανόηση της λειτουργίας ενός λειτουργικού συστήματος (OS) και γνώση της χρήσης του. (Operating Systems) Ενημέρωση για τους βασικούς τύπους λειτουργικών συστημάτων όπως: Ακολουθίας εντολών (Batch), ιαμοιρασμού χρόνου (Time sharing), Πραγματικού χρόνου (Real Time) Ενημέρωση για βασικές έννοιες όπως: πολυδιεργασία (multitask), υποστήριξη πολλαπλών χρηστών (multiuser), διεργασίες (processes), νήματα (threads), context, context switch και protection Γνώση των πιο δημοφιλών λειτουργικών συστημάτων για προσωπικούς Η/Υ (PC) και των βασικών διαφορών τους Ενημέρωση για τις δυνατότητες και τους περιορισμούς των πιο γνωστών λειτουργικών συστημάτων και της 2.2 Εγκατάσταση Λειτουργικού Συστήματος ιαδικασία εγκατάστασης ιπλό Λειτουργικό σύστημα (Dual OS) μεταξύ τους συμβατότητας Γνώση των διαφορετικών τρόπων εγκατάστασης ενός λειτουργικού συστήματος, όπως εγκατάσταση από CD-ROM, δίκτυο κλπ Γνώση των ελάχιστων απαιτήσεων εγκατάστασης των πιο γνωστών λειτουργικών συστημάτων Εγκατάσταση δύο ή περισσοτέρων λειτουργικών συστημάτων σε έναν Η/Υ Κατανόηση της διαδικασίας εκκίνησης σε περίπτωση εγκατάστασης δύο λειτουργικών συστημάτων. Αναγνώριση των αρχείων που χρησιμοποιούνται κατά την εκκίνηση και των λειτουργιών τους Ενημέρωση για τον όρο Κατάλογος Εκκίνησης (Boot Menu) και πότε EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 15 Version 2.0

17 χρησιμοποιείται. Επισκόπηση και τροποποίηση των ρυθμίσεων στον κατάλογο εκκίνησης. 2.3 Οργάνωση Λειτουργικού Συστήματος 2.4 Χρήση, παραμετροποίηση και αναβάθμιση λειτουργικού συστήματος ιαδικασία εκκίνησης Γνώση των αρχείων που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία εκκίνησης και των λειτουργιών τους Γνώση του καταλόγου από τον οποίο φορτώνονται τα αρχεία εκκίνησης Γνώση των αρχείων που πρέπει να βρίσκονται σε μια δισκέτα εκκίνησης (start up disk) και των λειτουργιών τους ημιουργία μιας δισκέτας/cd εκκίνησης (start up disk) Περιβάλλον εργασίας λειτουργικού συστήματος Παραμετροποίηση του περιβάλλοντος εργασίας Κατανόηση του περιβάλλοντος εργασίας των λειτουργικών συστημάτων. Γνώση του όρου Προγραμματιστικό Περιβάλλον ιασύνδεσης Εφαρμογών (Application Programming Interface ΑPΙ) και των εννοιών του ιαχείριση του περιβάλλοντος εργασίας των λειτουργικών συστημάτων. ημιουργία και διαγραφή συντομεύσεων όλων των ειδών, αλλαγή εικόνων κλπ Χρήση των διαθέσιμων βοηθητικών εφαρμογών (accessories). Εγκατάσταση και απεγκατάσταση αυτών Προσαρμογή και αλλαγή των ρυθμίσεων οθόνης, όπως Πλήθος Χρωμάτων (Βάθος χρώματος), Ανάλυση και Συχνότητα ανανέωσης οθόνης. Αλλαγή των οδηγών (drivers) οθόνης και προσαρμογέα γραφικών Προσαρμογή της επιφάνειας εργασίας, με τη χρήση διαθέσιμων εργαλείων για τη δημιουργία ενός προσωπικού περιβάλλοντος εργασίας. Αλλαγή του φόντου επιφάνειας εργασίας, των θεμάτων, των ρυθμίσεων γραμμής εργασιών κλπ Προσαρμογή και αλλαγή των ρυθμίσεων του ποντικιού και του πληκτρολογίου Προσαρμογή και αλλαγή των ρυθμίσεων των Πολυμέσων (Multimedia) Προσαρμογή και αλλαγή των Τοπικών ρυθμίσεων (Regional Settings) του συστήματος Εγκατάσταση και απεγκατάσταση γραμματοσειρών Προσθήκη, τροποποίηση και διαγραφή εκτυπωτών. Ορισμός ενός εκτυπωτή ως προεπιλεγμένου, έλεγχος της κατάστασης του εκτυπωτή και αναβάθμιση των οδηγών του Κατανόηση του τρόπου οργάνωσης EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 16 Version 2.0

18 φακέλων/καταλόγων από ένα λειτουργικό σύστημα. Γνώση της θέσης αποθήκευσης των αρχείων συστήματος, των αρχείων εφαρμογών, των προσωρινών αρχείων, των αρχείων ιαδικτύου κλπ. 2.5 ιαχείριση ίσκων Αρχεία παραμετροποίησης Ενημέρωση για τα αρχεία παραμετροποίησης (configuration files). Γνώση των ονομάτων τους και της θέσης αποθήκευσής τους Χρήση εργαλείων για τον έλεγχο και την τροποποίηση των αρχείων παραμετροποίησης Προστασία των αρχείων παραμετροποίησης. Λήψη αντιγράφων ασφαλείας (Backup) και επαναφορά (Restore) αυτών Αναβάθμιση Αναβάθμιση ενός λειτουργικού συστήματος σε νεότερη έκδοση Κατανόηση της σημασίας διατήρησης ενός ενημερωμένου συστήματος. Ενημέρωση του λειτουργικού συστήματος μέσω αναβαθμίσεων (updates) και επιδιορθώσεων (patches) Ρύθμιση του συστήματος ώστε να γίνεται αυτόματη λήψη αναβαθμίσεων και επιδιορθώσεων ιαχείριση αρχείων και φακέλων Σύστημα Αρχείων (File system) Ενημέρωση για τα διαθέσιμα εργαλεία διαχείρισης δίσκων και ικανότητα χρήσης τους Ενημέρωση για τα διαθέσιμα λογισμικά κατάτμησης (partitioning) Γνώση του τρόπου δημιουργίας, διαμόρφωσης (format) και ενεργοποίησης μετονομασίας μιας κατάτμησης (partition) Γνώση του τι είναι η συστοιχία (cluster) και ποιοι παράγοντες καθορίζουν το μέγεθός της Γνώση των συστημάτων αρχείων (File systems) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα διαδεδομένα λειτουργικά συστήματα Γνώση των κύριων χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων των βασικών τύπων συστημάτων Αρχείων. Επιλογή του κατάλληλου τύπου συστήματος αρχείων για ένα λειτουργικό σύστημα Μετατροπή ενός τύπου συστήματος αρχείων σε έναν άλλο, αν και όταν είναι απαραίτητο Γνώση των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων (attributes) των αρχείων και φακέλων και των λειτουργιών τους. EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 17 Version 2.0

19 2.5.3 Λανθάνουσα/Κρυφή Μνήμη ίσκου (Disk Cache) Γνώση του τι είναι η Λανθάνουσα/Κρυφή μνήμη δίσκου (Disk cache) και τον τρόπο διαχείρισης της, αν είναι εφικτό. 2.6 Συντήρηση ίσκων Βελτιστοποίηση της απόδοσης δίσκου Ικανότητα χρήσης των διαθέσιμων εργαλείων για τον έλεγχο δίσκων και επιδιόρθωση των τυχών προβλημάτων Γνώση του τι είναι ο κατακερματισμός δίσκου (fragmentation) και γιατί συμβαίνει Γνώση του τι είναι η ανασυγκρότηση δίσκου (defragmentation). Χρήση ενός εργαλείου ανασυγκρότησης δίσκου, εάν αυτό απαιτείται Χρήση των διαθέσιμων εργαλείων διαγραφής ανεπιθύμητων αρχείων από ένα δίσκο, αν απαιτηθεί. Γνώση του τι είδους αρχεία μπορεί να είναι αυτά. 2.7 Μνήμη ιαχείριση μνήμης Γνώση της μέγιστης μνήμης που μπορεί να διαχειριστεί το λειτουργικό σύστημα Χρήση του διαθέσιμου εργαλείου που παρακολουθεί τη μνήμη και τις λειτουργίες της Εικονική μνήμη Κατανόηση του όρου Εικονική μνήμη (Virtual Memory), της χρήσης της και του πώς επηρεάζει την απόδοση του συστήματος. Κατανόηση της ιεραρχίας της μνήμης. Ενημέρωση για το Λυγισμό μνήμης (memory thrashing) Γνώση της θέσης που θα χρησιμοποιείται για εικονική μνήμη, το μέγεθός της και τους περιορισμούς της. 2.8 Εγκατάσταση νέου Υλικού (Hardware) και Λογισμικού (Software) Εγκατάσταση Υλικού Έλεγχος του διαθέσιμου εγκατεστημένου υλικού και των παραμέτρων του. ημιουργία της κατάλληλης τεκμηρίωσης Κατανόηση των όρων συσκευή (device), οδηγός (driver) και της έννοιάς τους. Γνώση του ρόλου που παίζουν Έλεγχος των χρησιμοποιούμενων πόρων, όπως διευθύνσεις Εισόδου/Εξόδου (Ι/Ο addresses), αιτήσεις διακοπής (Interrupt Requests - IRQ s), μνήμη άμεσης πρόσβασης (Direct Memory Access - DMA s) Έλεγχος για τυχόν διένεξη (conflict) μεταξύ των πόρων. Επίλυση της διένεξης μεταξύ πόρων Εγκατάσταση, απεγκατάσταση και αναβάθμιση των οδηγών μονάδων υλικού, χρησιμοποιώντας διαφορετικές πηγές Εγκατάσταση και Εκτέλεση (Plug and Play) Γνώση του όρου Εγκατάσταση και Εκτέλεση (Plug and Play-PnP) και της λειτουργίας του. Επίγνωση των EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 18 Version 2.0

20 αντίστοιχων απαιτήσεων Εγκατάσταση μιας συσκευής PnP. Εγκατάσταση, επίσης, συσκευών non- PnP Εγκατάσταση Εγκατάσταση, αναβάθμιση και 2.9 Εξωτερική επικοινωνία 2.10 Έλεγχος απόδοσης και παρακολούθηση συμβάντων λογισμικού απεγκατάσταση λογισμικού εφαρμογών Σύνδεση ιαδικτύου Εγκατάσταση και χρήση μιας συσκευής modem. Αναβάθμιση των οδηγών ενός modem ίκτυο Εγκατάσταση μιας κάρτας ικτύου (Network Interface Card-NIC). Αναβάθμιση των οδηγών κάρτας δικτύου Παραμετροποίηση μιας κάρτας δικτύου Εγκατάσταση και παραμετροποίηση ενός πρωτοκόλλου δικτύου, όπως το Transmission Control Protocol/Internet Protocol TCP/IP Ενημέρωση για τον όρο προσωπικό τοίχος προστασίας (personal firewall). Παραμετροποίηση ενός προσωπικού τείχους προστασίας Φυλλομετρητής (Browser) ιαδικτύου Λογισμικό Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και χρήση λογισμικού φυλλομετρητή ιαδικτύου Έλεγχος και τροποποίηση γενικών ρυθμίσεων, όπως διαγραφή προσωρινών αρχείων διαδικτύου, εκκαθάριση ιστορικού κλπ Έλεγχος και τροποποίηση του προεπιλεγμένου φυλλομετρητή Εγκατάσταση και χρήση λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Παραμετροποίηση του λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως Post Office Protocol - POP3, Internet Message Access Protocol - IMAP, Simple Mail Transfer Protocol - SMTP, News server κλπ Απόδοση Χρήση του διαθέσιμου εργαλείου για την παρακολούθηση της απόδοσης υλικού και λογισμικού Επιλογή μιας μεμονωμένης συσκευής ή εργασίας και παρακολούθηση της απόδοσή της Παρακολούθηση της διαθέσιμης κατάστασης απόδοσης, όπως τη συνολική και ελεύθερη μνήμη, την εικονική μνήμη που χρησιμοποιείται, τους διαθέσιμους πόρους κλπ Παρακολούθηση των ενεργών εργασιών και διεργασιών. EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 19 Version 2.0

IT Admin Pack. Eξεταστέα Ύλη Syllabus

IT Admin Pack. Eξεταστέα Ύλη Syllabus IT Admin Pack Eξεταστέα Ύλη Syllabus Ενότητα Υλικό Προσωπικών Η/Υ (Module PC Hardware) Έκδοση.0 Ενότητα Στόχοι Ενότητα Η ενότητα Υλικό προσωπικών Η/Υ (PC Hardware) απαιτεί από τον υποψήφιο να γνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Το εσωτερικό ενός PC. Τεχνολογία Η/Υ & Πληροφοριών - 05 Κεντρική μονάδα Χουρδάκης Μανόλης

Το εσωτερικό ενός PC. Τεχνολογία Η/Υ & Πληροφοριών - 05 Κεντρική μονάδα Χουρδάκης Μανόλης Το εσωτερικό ενός PC 1 Το κουτί του PC (περίβλημα) περιέχει όλα τα βασικά μέρη του συστήματος Δύο κατηγορίες κουτιών: Desktop και Tower Mini tower Midi tower Full tower Κεντρική μονάδα Ο τύπος του κουτιού

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Δικτύωση υπολογιστών

Δικτύωση υπολογιστών Δικτύωση υπολογιστών Από το 1985 αρχίζει η δικτύωση των υπολογιστών Επικοινωνία μεταξύ των συνδεδεμένων Η/Υ για μεταφορά αρχείων και δεδομένων Διαχειριστής δικτύου (Server) Εκτυπωτής 1 Πλεονεκτήματα δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Συστήµατα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Συστήµατα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Μοντέλο TCP/IP Ενότητα E ρ. Ε. Μάγκος Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα πολλές πολλοί N A N

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. ίκτυα Υπολογιστών Ι. To Μοντέλο OSI. Αναπλ. Καθηγ. Π. εμέστιχας

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. ίκτυα Υπολογιστών Ι. To Μοντέλο OSI. Αναπλ. Καθηγ. Π. εμέστιχας Πανεπιστήμιο Πειραιά To Μοντέλο OSI pdemest@unipi.gr ιάρθρωση Το μοντέλο αναφοράς OSI Επίπεδα Πρωτόκολλα, κατανομή πρωτοκόλλων σε στοιχεία δικτύου Αντιστοιχία τστοχα μοντέλων OSI και Internet Ανάλυση Επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Περιεχόμενα 2 Συνδέσεις και Επικοινωνίες Δίκτυα υπολογιστών Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς αµιανός

Γαβαλάς αµιανός ίκτυα Υπολογιστών (Γ έτος, ΣΤ εξ) Ύλη εξετάσεων, τρόπος αξιολόγησης, σηµεία στα οποία πρέπει να δοθεί έµφαση / προσοχή κατά την προετοιµασία για την γραπτή εξέταση Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN).

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN). Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος 1. Τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης Πρωτόκολλα LAN ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα διασύνδεσης και. διαδικασία εισόδου-εξόδου

Σύστημα διασύνδεσης και. διαδικασία εισόδου-εξόδου ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 6 Σύστημα διασύνδεσης και διαδικασία εισόδου-εξόδου Τι είναι αρτηρία (Bus) ; Ένα σύνολο γραμμών διασύνδεσης Πρωτόκολλο (protocol) Περιγραφή Πρωτοκόλλου χρονικό διάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ 100baseT ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ Το πρότυπο Ethernet για τα τοπικά δίκτυα που χρησιμοποιούν καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους για τη μεταφορά δεδομένων με ταχύτητα 100 megabit ανά δευτερόλεπτο (Mbps). 10base2 Το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ)

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) Συσκευές αποθήκευσης Ένας υπολογιστής προκειµένου να αποθηκεύσει δεδοµένα χρησιµοποιεί δύο τρόπους αποθήκευσης: Την Κύρια Μνήµη Τις συσκευές µόνιµης αποθήκευσης (δευτερεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 6: Συσκευές τηλεπικοινωνιών και δικτύωσης (Θ) Ενεργά στοιχεία δικτύων Δύο συστήματα Η/Υ μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας: Δια-αποδιαμορφωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ MΟΝΑΔΩΝ Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης της Κρίσης των Χρηστών Ναρκωτικών και Αλκοολισμού ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ καιοργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου Εξόδου ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Επανάληψης

Ερωτήσεις Επανάληψης Ερωτήσεις Επανάληψης 1. Μητρική Πλακέτα : a. Μια µητρική πλακέτα είναι; Μια µητρική πλακέτα είναι η κύρια πλακέτα τυπωµένου κυκλώµατος που βρίσκετε σε υπολογιστές και άλλα επεκτάσιµα συστήµατα. Κατέχει

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Β Γυμνασίου Σχολικό έτος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Β Γυμνασίου Σχολικό έτος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Β Γυμνασίου Σχολικό έτος 2009-2010 Γνωρίζω το υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα Ψηφιακός Κόσμος Το Εσωτερικό του Υ. Σ. Πολυμέσα Δίκτυα Η / Υ Ψηφιακός Κόσμος Ψηφιακό Αναλογικό Με τον όρο Ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ

Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ ρ. Ε. Μάγκος Ενότητες Μαθήµατος 1. Επίπεδο 2 στο Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 14. Ποιος είναι ο ρόλος των καρτών δικτύου (Network Interface Card, NIC); Απάντηση: Οι κάρτες δικτύου χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών I

Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Υπολογιστών I Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Δικτύων Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 19 Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μάθημα 9

Πληροφορική Μάθημα 9 Πληροφορική Μάθημα 9 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ WAN Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση υπολογιστών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή ακόμη και σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή Διδάσκων: Χρίστος Παναγιώτου Γιατί Δίκτυα Υπολογιστών; Επιχειρησιακές Εφαρμογές Π.χ., εξ αποστάσεως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Εξοικονόμηση χρημάτων από τον καταμερισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Δίκτυα ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Εισαγωγή Η επικοινωνία, ως ανταλλαγή πληροφοριών, υπήρξε ένας από τους θεμέλιους λίθους της ανάπτυξης του ανθρώπινου πολιτισμού Η μετάδοση πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4 MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Υπηρεσίες Internet ίκτυα Η/Υ Επίπεδο Εφαρµογής O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED στελέχη πωλήσεων η/υ ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED στελέχη πωλήσεων η/υ ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED στελέχη πωλήσεων η/υ ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ADVANCED Οι Advanced θεματικές ενότητες είναι είναι κατάλληλες για άτομα που επιθυμούν να συνεχίσουν σπουδές στο χώρο της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης

Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης Αναστάσιος Α. Νάνος ananos@cslab.ntua.gr Επιβλέπων: Νεκτάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Παρασκευή 10 NOE 2006 ιευθύνσεις

ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Παρασκευή 10 NOE 2006 ιευθύνσεις Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 10 NOE 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Α Ίδιο τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Οι Η/Υ στο κτίριο που βρίσκεται το γραφείο σας συνδέονται έτσι ώστε το προσωπικό να μοιράζεται τα αρχεία και τους εκτυπωτές. Πως ονομάζεται αυτή η διάταξη των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφάλαιο 12 Επικοινωνίες Δίκτυα Διαδίκτυο και ιστοσελίδες ΜΕΡΟΣ Α 1. Επικοινωνίες Αναλογικό Σήμα (analog signal) Eίναι ένα σήμα το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς μέσα στο χρόνο. Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια & Περιφερειακή Μνήµη

Κύρια & Περιφερειακή Μνήµη Κύρια & Περιφερειακή Μνήµη Κύρια Μνήµη RAM ROM Cache Περιεχόµενα Μονάδες Μαζικής Αποθήκευσης Μαγνητικοί ίσκοι Μαγνητικές Ταινίες Οπτικά Μέσα Ηκύρια µνήµη (Main Memory) Η κύρια µνήµη: Αποθηκεύει τα δεδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο ΕΠΛ 012 Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο Βιβλιογραφία: Nell Dale & John Lewis, Computer Science Illuminated, 2 nd Edition, 2005 Θέματα Η ανάγκη για δίκτυα Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών 1 Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου 2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Θεωρία Δικτύων. Δίκτυα (Αρχές & Θεωρία)

Αρχές Θεωρία Δικτύων. Δίκτυα (Αρχές & Θεωρία) Αρχές Θεωρία Δικτύων 1 Εισαγωγή Έννοια Ιδιότητες Κατηγορίες Τοπολογία Ακτινωτό Κομβικό Βροχικό Γεωγραφία LAN WAN MAN Τύπος Κοινό τηλεφωνικό δίκτυο Ιδιωτικό δίκτυο (Αρχές & Θεωρία) ΔημόσιοΔίκτυα δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα δικτυακών τεχνολογιών. Ethernet Internet ATM

Παραδείγµατα δικτυακών τεχνολογιών. Ethernet Internet ATM Παραδείγµατα δικτυακών τεχνολογιών Ethernet Internet ATM Τοπικά δίκτυα (LANs) Τα πιο απλά δίκτυα Κάθε υπολογιστής έχει όνοµα διεύθυνση δικτύου (Internet) διεύθυνση τοπικού δικτύου (Ethernet) alice 28 35

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο σύστημα d)

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το HARDWARE στην σημερινή εποχή; Σελίδα 3 Το καθένα από αυτά σε τι χρησιμεύει; Σελίδα 4

Τι είναι το HARDWARE στην σημερινή εποχή; Σελίδα 3 Το καθένα από αυτά σε τι χρησιμεύει; Σελίδα 4 H A R D W A R E Τι είναι το HARDWARE στην σημερινή εποχή; Σελίδα 3 Το καθένα από αυτά σε τι χρησιμεύει; Σελίδα 4 Επεξεργαστής Σελίδα 4 Κύρια μνήμη Σελίδα 5 Κάρτα γραφικών Σελίδα 5 Οθόνη Σελίδα 6 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Η/Υ Μ.ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ο ΕΠΑΛ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Είδος συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 5 Φεβρουαρίου Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & ίκτυα

Αθήνα 5 Φεβρουαρίου Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & ίκτυα 3η ΟΣΣ ΓΤΠ61 Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2006 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & ίκτυα ΓΤΠ 16 Πληροφορική - Πολυµέσα Περιεχόµενο Μετάδοση εδοµένων Τεχνολογία Συνδέσεων ίκτυα Υπολογιστών, Internet Πληροφορική, το θέµα

Διαβάστε περισσότερα

.1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης. .2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου. .3 Δίκτυα Μεταγωγής και Διαδίκτυα. .4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση

.1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης. .2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου. .3 Δίκτυα Μεταγωγής και Διαδίκτυα. .4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης 1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης 2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου Ευάγγελος Παπαπέτρου 3 Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση 5 ΕΠαπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING)

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) Α. Α. Οικονομίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασυνδεδεμένο δίκτυο διασύνδεση δικτύων που το καθένα διατηρεί την ταυτότητά του χρησιμοποιώντας ειδικούς μηχανισμούς διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Εισαγωγή στην Πληροφορική "Δίκτυα υπολογιστών"

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό του υπολογιστή

Το υλικό του υπολογιστή Το υλικό του υπολογιστή Ερωτήσεις 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό; Το υλικό(hardware) αποτελείται από το σύνολο των ηλεκτρονικών τμημάτων που συνθέτουν το υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή από τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE)

ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Υλικό, Λογισμικό, Τεχνολογία Πληροφοριών 2. Κύρια Μέρη Ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 3. Κατηγορίες Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 4. Συγκριτικός Πίνακας Διαφόρων Τύπων Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Τοπικά ίκτυα Γ. ιακονικολάου Γ.Διακονικολάου, Η.Μπούρας, Α.Αγιακάτσικα 1 Σκοπός Κεφαλαίου Τι είναι το τοπικό δίκτυο (LAN); Κατανόηση των συστατικών μερών ενός LAN Είδη και πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 7: Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ (μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιοργάνωση: : Σύµβουλος Πληροφορικής & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ε Α Αθήνας ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μέρος 3 ο : Θέµατα ικτύωσης Εισηγητές: Ζάχος Κωνσταντίνος, Λιάσκας Ταξιάρχης, Παπαϊωάννου Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές συσκευές Ε/Ε. Είσοδος Έξοδος στον υπολογιστή. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI) Μ.

Βασικές συσκευές Ε/Ε. Είσοδος Έξοδος στον υπολογιστή. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI) Μ. Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2016-17 Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI) (συσκευές εισόδου-εξόδου) http://mixstef.github.io/courses/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα τυπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τηλεφωνίας (σταθερής, κινητής) Δίκτυα αισθητήρων

ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τηλεφωνίας (σταθερής, κινητής) Δίκτυα αισθητήρων ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τηλεφωνίας (σταθερής, κινητής) Δίκτυα αισθητήρων Περισσότερο θα εστιάσουμε στα δίκτυα υπολογιστών τα οποία μπορούμε να τα κατατάξουμε σε κατηγορίες ανάλογα την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 2: Βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης του υπολογιστή Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2014-15 Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου (συσκευές και ) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Διασυνδετικοί : Αναλαμβάνουν την

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Ενότητες Μαθήµατος. Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Ενότητες Μαθήµατος. Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Ενότητες Μαθήµατος ίκτυα Η/Υ Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) 1. Επίπεδο 2 στο Μοντέλο TCP/IP- (Network Access ή Data Link

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 36 Διάρθρωση 1 Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Μάθημα 4.5 Η Μνήμη - Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς: Να αναφέρεις τα κυριότερα είδη μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls Χάρης Μανιφάβας 1 Επικοινωνία Βασίζεται στη μεταβίβαση μηνυμάτων (λόγω απουσίας διαμοιραζόμενης μνήμης) Απαιτείται συμφωνία φόρμας μηνυμάτων Πρότυπο Στόχος τυποποίησης = Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα.

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα και τα κυριότερα μέρη στο εσωτερικό της. Μητρική πλακέτα (motherboard) Επεξεργαστής ή Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ή Κ.Μ.Ε. (Central Processing

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

J. Glenn Brookshear. Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

J. Glenn Brookshear. Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley Κεφάλαιο 4: ικτύωση και ιαδίκτυο Η Επιστήµη των Υπολογιστών: Μια Ολοκληρωµένη Παρουσίαση (δέκατη αµερικανική έκδοση) J. Glenn Brookshear Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 4: Δικτύωση και Διαδίκτυο Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία. Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης. Κατανεμημένα Συστήματα (E) Επικοινωνία 1

Επικοινωνία. Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης. Κατανεμημένα Συστήματα (E) Επικοινωνία 1 Επικοινωνία Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης Επικοινωνία 1 Δίκτυα Υπολογιστών ίκτυο είναι Ένα σύνολο συσκευών (υπολογιστών, εκτυπωτών, τερματικών, δορυφόρων κτλ.) Συνδεδεμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ 1) Τι είναι μητρική πλακέτα; Είναι η βασική ηλεκτρονική πλακέτα ενός Η/Υ πάνω στην οποία συνδέονται όλα τα εξαρτήματα ενός Η/Υ όπως ο επεξεργαστής, η μνήμη, οι κάρτες επέκτασης,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος Πληροφορική Ι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος Πληροφορική Ι Βασικά δομικά στοιχεία ενός Η/Υ Σιώζιος Κων/νος Πληροφορική Ι 1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Γνώσεις αλληλεπίδρασης υλικού λογισμικού Ο ρόλος των οδηγών συσκευών Τα μέρη της κύριας μονάδας και των περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

*Ένας υπολογιστής είναι στην πραγματικότητα ένα σύστημα πολλών μερών που συνεργάζονται μεταξύ τους.

*Ένας υπολογιστής είναι στην πραγματικότητα ένα σύστημα πολλών μερών που συνεργάζονται μεταξύ τους. Ένας υπολογιστής είναι στην πραγματικότητα ένα σύστημα πολλών μερών που συνεργάζονται μεταξύ τους. *Τα φυσικά μέρη που μπορούμε να δούμε και να αγγίξουμε ονομάζονται συνολικά υλικό (hardware). * * υπερυπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 20

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 20 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 20 Τίτλος Μικροδιδασκαλίας: «Εισαγωγή στο Υλικό (Hardware) του Η/Υ» Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Μάθημα 8ο Δικτύωση TCP/IP Μιχαηλίδης Παναγιώτης Περιεχόμενα Δικτύωση TCP/IP Τι είναι το TCP/IP; Επίπεδα, διευθύνσεις, ΝΑΤ Πρωτόκολλα: ARP, DHCP TCP/IP H πιο κοινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Α ΛΥΚΕΙΟΥ) ΚΕΦ. 8 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 2014-2015 Καθηγητής ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ e-mail: vczioulas@yahoo.com site: http://www.zioulas.gr ΚΕΦ.8 ΔΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών Ενότητα 6 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 6-1 Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Βασικές λειτουργίες ενός υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ερωτήσεις Β Γυμνασίου

Επαναληπτικές Ερωτήσεις Β Γυμνασίου Επαναληπτικές Ερωτήσεις Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 (Σελίδες 15-19) (1) Τι είναι BIT (2) Ποια τα ψηφία του Δυαδικού συστήματος (3) Μετατρέψετε τους πιο κάτω αριθμούς στο Δυαδικό Σύστημα (α) 203, (β) 191 (γ)

Διαβάστε περισσότερα