ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ"

Transcript

1 Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Η διαχείριση της γνώσης (Knowledge Management) στο χώρο της δηµόσιας διοίκησης και ενδεχόµενες περιοχές εφαρµογής της Επιβλέπων: Θεόδωρος Τσέκος Σπουδάστρια: Ζηνοβία Αναστασιάδου ΑΘΗΝΑ 2004

2

3 Περίληψη Μέσα σ ένα περίπλοκο πολιτικο-διοικητικό περιβάλλον, δηµιούργηµα κάποιων κοινωνικών υποσυστηµάτων, που πλέον έχουν σε µέγαλο βαθµό δυσχαιράνει την παντοδυναµία του 1, το σύγχρονο κράτος καλείται πλέον να εγκαταλείψει τον παραδοσιακό παρεµβατικό του ρόλο και, µέσω µιας εργαλειακής λογικής, να ασκήσει µε τρόπο ευέλικτο, λειτουργίες περισσότερο επιτελικές, αξιοποιώντας και ανανεώνοντας τις υπάρχουσες δοµές του, µε κύριο στόχο την βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών και την αύξηση της αποτελεσµατικότητάς του. Ένα από τα βασικότερα εργαλεία προς την κατεύθυνση αυτή είναι αναµφίβολα η ορθολογική διαχείριση της γνώσης, ευρύτερα γνωστή ως Knowledge Management. Και όταν µιλάµε για γνώση θα πρέπει να έχουµε στο µυαλό µας τόσο την ατοµική (του εργαζόµενου), όσο και τη συλλογική της διάσταση (της οργάνωσης). Μέσα στα περιορισµένα πλαίσια αυτής της σύντοµης µελέτης έγινε η προσπάθεια µιας πρώτης προσέγγισης στο τεράστιο αυτό κοµµάτι του management που έχει να κάνει µε τον παράγοντα γ ν ώ σ η και τη διαχείρισή του. Η προσπάθεια δεν περιορίζεται σε θεωρητικές αναφορές του θέµατος, αλλά προχωρεί λίγο πιο πέρα, αναζητώντας κάποιες πρακτικές εφαρµογές κυρίως στο χώρο της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης. Αρχικά έγινε µια απόπειρα να αποσαφηνιστεί η ίδια η έννοια της γνώσης, έτσι όπως την αντιλαµβάνονται µεγάλοι θεωρητικοί και φιλόσοφοι (P. Drucker, Ikujiro Nonaka, Simon, John Locke, κ.ά). Εκτενής είναι η αναφορά στο έργο του David Kolb, ο οποίος, µε τον περίφηµο «κύκλο» του και το ρόλο που προσέδωσε στην εµπειρία ως πηγή γνώσης, συνέβαλλε σε πολύ µεγάλο βαθµό στην εµπέδωση του προβληµατισµού γύρω από το Knowledge Management, αλλά και στην τεράστια σηµασία που του αποδίδουν σήµερα όλοι οι ειδικοί σε θέµατα management. 1 Βλ. Κατσαµάγκος Θεόδωρος, 2003: Μέτρηση Αποτελεσµάτων και ιοίκηση Ολικής Ποιότητας. Οργανωσιακή Μάθηση και Ποιότητα στους ηµόσιους Οργανισµούς (Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών) Αθήνα ΕΣ 1

4 Στη συνέχεια, στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται λόγος για την ίδια την ιαχείριση της Γνώσης, την ιστορική της αφετηρία, αλλά και την διττή της φύση, αφού συνδυάζει δύο µέρη: τον άνθρωπο και την τεχνολογία. Παράλληλα στο ίδιο κεφάλαιο, παρατίθεται το άκρως ενδιαφέρον παράδειγµα της έννοιας του εταιρικού πανεπιστηµίου σχετικά µε τη σύνδεση των εκπαιδευτικών Οργανισµών µε τις επιχειρήσεις ή/και υπηρεσίες. Στο πέµπτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στη διεθνή εµπειρία όσον αφορά στα εταιρικά πανεπιστήµια, ενώ ταυτόχρονα, στο κεφάλαιο έξι, εξετάζεται η χρήση µεθόδων Knowledge Management στο δηµόσιο τοµέα διεθνώς, µέσα από ειδική έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α και µε τη συνδροµή της σχετικής βιβλιογραφίας. Το έβδοµο κεφάλαιο, ουσιαστικά αποτελεί µια εισαγωγή για τη συνέχεια, εφόσον φέρει τον τίτλο: «Η ελληνική πραγµατικότητα», ενώ στα επόµενα κεφάλαια, µέσα από τη συγκριτική µελέτη δύο φορέων της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης (Συνήγορος του Πολίτη και ΥΠ.Ε.Π.Θ), γίνεται η προσπάθεια, µέσω της διανοµής ενός κοινού ερωτηµατολογίου, να συναχθούν κάποια χρήσιµα συµπεράσµατα τα οποία, θα αφορούν στις διαφορές και στις οµοιότητες που θα εντοπιστούν στους δύο φορείς, ενώ παράλληλα να καταδειχθούν οι τρόποι εκείνοι µε τους οποίους εφαρµόζεται ή δεν εφαρµόζεται το Knowledge Management στη χώρα µας, αναζητώντας ταυτόχρονα τις αιτίες που κρύβονται πίσω από τις όποιες αδυναµίες. Abstract Within the public administration s complex environment, contemporary State has to abandon its traditional, interventionist role and, through a policy making approach, to act in a more strategic and flexible way, renovating existing structures, improving service delivery and increasing administrative efficiency. One of the basic tools towards this direction is, without any doubts, the effective management of knowledge. Talking about knowledge, we refer to both the individual and the organizational one. In the limited framework of this essay, we tried to approach this important field of management science, that deals with knowledge. Apart the theoretical 2

5 references, this paper includes some data from experimental applications, mainly in the Greek public administration s area. At the first part we attempt to clarify the meaning of the term knowledge through some important philosophical and organizational models such as the approaches of John Locke, P. Drucker, I. Nonaka, Simon,, etc. Special attention has been given to David Kolb s work. Kolb s major contribution has been his elucidation of the learning process in terms of a model of experiential learning, experiential because his theory emphasizes experience as a stimulus to learning rather than cognition. Chapter 4 looks into Knowledge Management s roots and also into its double nature: human and technological. In addition, there is a part concerning Corporate Universities. Chapter 5 titled International Experience examines what is going on in other countries through an OECD Public Management Committee s (PUMA) survey and the reference to relevant bibliography. Concluding this essay, we examined two different public organizations ( The Greek Οmbudsman and the Greek Ministry of Education). The main goal of this attempt is to draw useful conclusions concerning differences and similarities, and the reasons of the respective strengths and weaknesses. We also aim to suggest possible ways to implement Knowledge Management s methods throughout the Greek public administration. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: ιαχείριση της Γνώσης, Οργανωσιακή-Ρητή-Άρρητη γνώση, κοινωνία της γνώσης, ηµόσια ιοίκηση, Πολυπλοκότητα, Πληροφορία, Εµπειρία, Οργανωσιακή κουλτούρα, Μανθάνουσα Οργάνωση (Learning Organization), Οριζόντια Επικοινωνία, Learning Government, ICT (information and communication technology). 3

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓH 5 2. ΓΝΩΣΗ : ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ 2α Τι είναι γνώση 7 2β Οργανωσιακή γνώση: η µετατροπή της άρρητης σε ρητή Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ DAVID Α. KOLB ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ, Ή ΑΛΛΙΩΣ ΤΟ KNOWLEDGE MANAGEMENT 4α Συνεχιζόµενη εκπαίδευση - έννοια του Εταιρικού Πανεπιστηµίου 4β Μοντέλο εκπαιδευτικής ροής Η ΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟ KNOWLEDGE MANAGEMENT ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 7. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΩΣ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚNOWLEDGE ΜANAGEMENT 9. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗΣ ΟΜΗΣ: ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (ΥΠ.Ε.Π.Θ) 10. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ηµόσια ιοίκηση στην Ελλάδα, µέσα από τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις των τελευταίων ετών και κάτω από την «πίεση» της Ευρωπαϊκής ενωσιακής πραγµατικότητας, έχει σηµειώσει, σε γενικές γραµµές, σηµαντική βελτίωση σε λειτουργικό επίπεδο, καθώς αξιοσηµείωτη θα πρέπει να θεωρηθεί η εξελικτική της πορεία, τόσο σε σχέση µε το απώτερο αλλά και το πρόσφατο παρελθόν της, όσο και σε σχέση µε ανάλογες προσπάθειες που γίνονται από άλλα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι γεγονός ότι διανύουµε µία εποχή, η οποία δεν συγχωρεί πισωγυρίσµατα σε δοκιµασµένες, πλην όµως αναποτελεσµατικές πρακτικές. Αυτό σηµαίνει πως η είσοδος των νέων τεχνολογιών και η ψηφιοποίηση της πληροφορίας παρέχουν πλέον απεριόριστες δυνατότητες ανάπτυξης σε όλους τους τοµείς δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένου βεβαίως και του δηµοσίου τοµέα. Το διακύβευµα για έναν δηµόσιο οργανισµό δεν είναι το κέρδος, το οποίο και ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο την ιδιωτική επιχείρηση. Αυτό που οφείλει ένας δηµόσιος φορέας, µε τις επιλογές και την τακτική του, να διασφαλίζει, είναι το κύρος του. 2 Στην Ελλάδα, πάντα υπό το βάρος των πελατειακών σχέσεων, σε µια διοίκηση που παραδοσιακά λειτουργούσε µακριά από ελεγκτικούς µηχανισµούς και τήρηση της νοµιµότητας, το κύρος ήταν στοιχείο που πάντα έλειπε, καθώς το κράτος στα µάτια του πολίτη φάνταζε είτε ως ο εχθρός που παραµόνευε, είτε ως ο συνένοχος, στην περίπτωση που τα κατάφερνε να παρεισφρύσει στον µηχανισµό του και να αποτελέσει κι αυτός κοµµάτι του «συστήµατος». Ανάµεσα στον πολίτη και το κράτος υπήρχαν ανέκαθεν πολλά εµπόδια, µε κυριότερο την αµοιβαία καχυποψία, θλιβερό κατάλοιπο του ιστορικού παρελθόντος. Το µυστικό για να σπάσει αυτή η δύσκαµπτη σχέση βρίσκεται 2 Βλ. Τσέκος Θ., ηµόσιο management, Σηµειώσεις και Υλικό προς χρήση των σπουδαστών της Εθνικής Σχολής δηµόσιας διοίκησης, Αθήνα

8 ακριβώς στην άρση αυτής της καχυποψίας και στην θεµελίωση αµοιβαίας εµπιστοσύνης και αλληλοσεβασµού. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω της ανάπτυξης µιας οργανωσιακής κουλτούρας, τέτοιας που θα επιτρέψει στον δηµόσιο τοµέα να καταστεί πιο αποτελεσµατικός, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πολίτες, κερδίζοντας έτσι την εµπιστοσύνη τους και αυξάνοντας παράλληλα το κύρος που του χρειάζεται για την εύρρυθµη λειτουργία του. Προκειµένου λοιπόν να «κατακτήσει» αυτό το κύρος, ένας δηµόσιος οργανισµός, θα πρέπει να ακολουθήσει το δρόµο προς τον εκσυγχρονισµό υιοθετώντας στοιχεία από µοντέλα επιχειρήσεων που διοικούνται µε γνώµονα το όραµα και την επιχειρηµατικότητα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η µείωση του κόστους και η ανάπτυξη στρατηγικής στην οικονοµική διαχείριση, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το κέρδος της µη απώλειας. Αυτό το «κέρδος» δεν είναι τζίρος, αλλά µεταφράζεται στη µεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους, που αποτελεί βασική υποχρέωση της διοίκησης των οργανισµών κοινής ωφέλειας. Πολλοί είναι οι παράγοντες που µπορούν να συµβάλλουν στη σωστή οργάνωση και λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης στην Ελλάδα. Το δηµόσιο management δανείστηκε πολλές και ποικίλες πρακτικές από το ιδιωτικό, λαµβανοµένων βεβαίως υπ όψιν των διαφορών που έχουν οι δύο αυτοί τοµείς. Έχει ενδιαφέρον να δει κανείς µια πολύ σηµαντική παράµετρο στο ζήτηµα της διοικητικής µεταρρύθµισης στη χώρα µας, µια παράµετρο που πολύ λίγο έχει απασχολήσει ως τώρα και που, δίχως άλλο, αποτελεί ένα εκ των ων ουκ άνευ στοιχείο για την επιτυχηµένη πορεία ενός οργανισµού. Πρόκειται για την «ιαχείριση της Γνώσης», η οποία είναι ευρύτερα γνωστή ως Knowledge Management και περιγράφεται ως µια συστηµατική διαδικασία εύρεσης, διαχωρισµού, οργάνωσης, κωδικοποίησης και διάθεσης της πληροφορίας, έτσι ώστε να βελτιωθεί η αντιληπτική ικανότητα του εργαζοµένου σε κάποιον συγκεκριµένο τοµέα. 6

9 2. ΓΝΩΣΗ : ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ 2 α. Τι είναι γνώση Ένας απλός όµως ορισµός του Knowledge Management, σαφώς και δεν αποκαλύπτει το εύρος µιας έννοιας, τόσο σύνθετης και πολυσυλλεκτικής, που περικλείει εντός της δύο όρους οι οποίοι αναζητούν την δική τους ανάλυση, προκειµένου να µας δώσουν περισσότερα στοιχεία, αποσαφηνίζοντας έτσι πλήρως αυτό που καλούµε σήµερα Knowledge Management. Προκειµένου να απαντηθεί το ερώτηµα «τι είναι η ιαχείριση της Γνώσης», θα πρέπει να αποµονωθεί, αρχικά, η έννοια της γνώσης, και στη συνέχεια να αναζητηθούν οι τρόποι εκείνοι που κρίνονται δόκιµοι για την αποτελεσµατική διαχείρισή της. Στο σηµείο αυτό σκόπιµο είναι να επισηµανθεί, προκειµένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση, ο βασικός διαχωρισµός µεταξύ πληροφορίας και γνώσης: Η πληροφορία παρέχει ένα νέο σηµείο θεώρησης για την ερµηνεία των γεγονότων, κάνοντας ορατά νοήµατα που πριν ήταν αόρατα ή οδηγώντας σε απρόσµενους συσχετισµούς. Αποτελεί εποµένως το απαραίτητο µέσο ή υλικό για την κατασκευή της γνώσης, καθώς η τελευταία ταυτίζεται µε κάποια πεποίθηση που έχει παραχθεί από την πληροφορία. Βλέπουµε δηλαδή ότι η πληροφορία είναι ροή µηνυµάτων, ενώ η γνώση είναι γέννηµα ακριβώς αυτής της ροής, όταν συνδέεται µε τις πεποιθήσεις του κατόχου της πληροφορίας. 3 Τα τελευταία χρόνια, έχει αναπτυχθεί µια µεγάλη συζήτηση γύρω από το θέµα της γνώσης ως πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Ηγετικές µορφές στο χώρο του management, όπως οι P. Drucker, A.Toffler, B. Quinn, R.Reich και άλλοι, µιλούν για την άφιξη της «κοινωνίας της γνώσης» 4, εφόσον δέχονται ότι η γνώση αποτελεί πλέον τον µοναδικό πόρο που δίνει νόηµα στη σύγχρονη εποχή. Οι παραπάνω συγγραφείς συµφωνούν πως το µέλλον ανήκει σ αυτούς που κατέχουν τη γνώση. Ο Drucker κάνει λόγο για «εργάτες γνώσης» τονίζοντας πως 3 Βλ. Νονάκα-Τακεούτσι «Η Επιχείριση της Γνώσης» σελ εκδ. Καστανιώτη Βλ. Drucker, P.F The New Productivity Challenge. Harvard Business Review, Nov.-Dec:

10 είναι το σηµαντικότερο περιουσιακό στοιχείο µιας επιχείρησης. Στους «εργάτες γνώσης» συµπεριλαµβάνονται και τα «στελέχη γνώσης», που γνωρίζουν να θέτουν τη γνώση σε παραγωγική χρήση, όπως ακριβώς ο καπιταλιστής γνώριζε πώς να θέτει το κεφάλαιο σε παραγωγική χρήση. 5 Ο Drucker υποστηρίζει ακόµα, πως µια από τις σηµαντικότερες προκλήσεις για κάθε οργάνωση που λειτουργεί στην «κοινωνία της γνώσης», είναι η οικοδόµηση συστηµατικών πρακτικών για τη διαχείριση του αυτοσχηµατισµού τους. Θεωρεί απαραίτητο να εγκαταληφθεί η απαρχαιωµένη γνώση και να ενισχυθεί η δηµιουργία νέας, µε τη συνεχή βελτίωση των δραστηριοτήτων, την ανάπτυξη νέων εφαρµογών και την καινοτοµία ως οργανωµένη διαδικασία. Αλλού επισηµαίνει πως µια δεξιότητα δεν µπορεί να εξηγηθεί µε λέξεις, αλλά µπορεί µόνο να δειχθεί. Συνεπώς ο µόνος τρόπος να µάθει κανείς µια τέχνη είναι µέσω της µαθητείας και της εµπειρίας. 6 Σύµφωνα µε τον Toffler, η γνώση αποτελεί πηγή ανώτατης ισχύος και κλειδί για την επερχόµενη µετατόπιση ισχύος. 7 Παράλληλα, επισηµαίνει πως η γνώση δεν λειτουργεί πλέον συµπληρωµατικά ως προς την οικονοµική και την µυϊκή δύναµη, αλλά αποτελεί την ίδια την ουσία τους. 8 Ο Reich υποστηρίζει ότι, στο µέλλον, το µοναδικό πραγµατικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα θα ανήκει σε κείνους που ονοµάζει «συµβολικούς αναλυτές», οι οποίοι θα έχουν την απαραίτητη γνώση ώστε να αναγνωρίζουν, να επιλύουν και να διαχειρίζονται τα νέα προβλήµατα. 9 Ο Quinn, συµφωνώντας µε τους υπόλοιπους, τονίζει πως η αξία των περισσότερων προϊόντων και υπηρεσιών εξαρτάται κυρίως από τον τρόπο ανάπτυξης των άϋλων αγαθών που βασίζονται στη γνώση, όπως η τεχνογνωσία, η διάγνωση των αναγκών του πελάτη, η προσωπική δηµιουργικότητα και η καινοτοµία. 10 Τελικά όµως το ερώτηµα που θέσαµε, παραµένει. Τι είναι γνώση; Υπάρχει άραγε ένας και µοναδικός ορισµός που µπορεί να µας δώσει µια ολοκληρωµένη απάντηση; Μάλλον όχι. Στην πραγµατικότητα, υπάρχουν πολλοί εναλλακτικοί και 5 Βλ.Drucker, P. F Post-Capitalist Sociaty. Oxford: Butterworth Heinemann 6 όπ. πρ. σελ.24 7 Βλ.Toffler, A Powershift: Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of the 21th Century. New York: Bantam Books. 8 όπ. π. 9 Βλ.Reich, R. B The Work of Nations. New York: Alfred A. Knopf. 10 Βλ Quinn, J. B Intelligent Enterprise: A Knowledge and Service Based Paradigm for Industry. New York: The Free Press. 8

11 αυτής. 13 Παρά τις θεµελιώδεις τους διαφορές στον τρόπο µε τον οποίο ευρέως αποδεκτοί ορισµοί της έννοιας. Σύµφωνα µε το Webster s Dictionary, η γνώση ορίζεται ως ένα γεγονός ή µία κατάσταση κατά την οποία κάποιος, γνωρίζει κάτι πολύ καλά, µέσω των εµπειριών του ή των συναναστροφών του. Η γνώση καταγράφεται είτε στον ανθρώπινο εγκέφαλο (σε ατοµικό επίπεδο), είτε αποθηκεύεται σ ένα οργανωµένο εργασιακό/κοινωνικό σύνολο ανθρώπων και εκφράζεται µέσα από τις διαδικασίες, τα προϊόντα, τις υποδοµές, τα συστήµατα και τα δεδοµένα (σε συλλογικό επίπεδο). Έχουµε να κάνουµε λοιπόν µε µία έννοια που δεν είναι σε καµµία περίπτωση στατική, αλλά που εξελίσσεται διαρκώς και βρίσκει την εφαρµογή της τόσο σε ατοµικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Στην ιστορία της δυτικής επιστηµολογίας συναντάµε δύο αντίθετες, πλην όµως συµπληρωµατικές παραδόσεις που αφορούν στη γνώση: τον ορθολογισµό, µε κύριο εκπρόσωπο τον Καρτέσιο 11, και τον εµπειρισµό, θερµός υποστηρικτής του οποίου αναδείχτηκε ο John Locke. 12 Σύµφωνα µε την πρώτη αντίληψη, η γνώση µπορεί να αποκτηθεί µέσω παραγωγικής λογικής, ενώ σύµφωνα µε τη δεύτερη, η γνώση κατακτάται επαγωγικά µέσω αισθητηριακών εµπειριών. Τα δύο παραπάνω φιλοσοφικά ρεύµατα «ένωσε», κατά κάποιο τρόπο, ο Γερµανός φιλόσοφος Immanuel Kant, θεωρώντας την εµπειρία ως το θεµέλιο της γνώσης, αρνούµενος ωστόσο να την αναγνωρίσει ως µοναδική πηγή της γνώσης προσεγγίζουν το πρόβληµα, οι υτικοί φιλόσοφοι συµφωνούν ότι η γνώση είναι µια «αιτιολογηµένη ορθή πίστη». Οι οπαδοί του ορθολογισµού, απορρίπτοντας την ιδέα της γνώσης ως προϊόν αισθητηριακής εµπειρίας, την βλέπουν ως αποτέλεσµα κάποιας ιδανικής διανοητικής διαδικασίας. Η απόλυτη αλήθεια, κατά την άποψη αυτή, συνάγεται µετά από λογικούς συλλογισµούς που βασίζονται σε κάποια αξιώµατα. Κλασσικό παράδειγµα αυτού του τρόπου σκέψης αποτελούν τα µαθηµατικά. Στον αντίποδα του ορθολογισµού, ο εµπειρισµός υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει εκ των προτέρων γνώση και δέχεται ως µοναδική πηγή γνώσης την αισθηριακή εµπειρία, εφόσον τα πάντα στον κόσµο έχουν µία εγγενώς 11 ιάσηµη είναι η ρήση του: «cogito, ergo sum», δηλαδή «Σκέπτοµαι, άρα υπάρχω». 12 Βλ.ενδεικτικά: John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, 2 ο βιβλίο: I, 3-4, Βλ.. Kant, I. Critique of pure reason, New York, St. Martin s Press,

12 αντικειµενική ύπαρξη. Η προσέγγιση αυτή υποστηρίζεται από την πειραµατική επιστήµη. 2β. Οργανωσιακή γνώση: η µετατροπή της άρρητης σε ρητή Την δυτική διοικητική κουλτούρα, διέπει ωστόσο η πάγια αντίληψη ότι η γνώση είναι υποχρεωτικά ρητή, δηλαδή κάτι το µεθοδικό και συστηµατικό που µπορεί να εκφραστεί µε λέξεις και αριθµούς, ενώ διαχέεται µε τη µορφή κωδικοποιηµένων τύπων και επιστηµονικών δεδοµένων, µε αποτέλεσµα να θεωρείται ένα είδος κώδικα ηλεκτρονικού υπολογιστή, ή σειρά γενικών κανόνων. Η υπέρβαση αυτής της αντίληψης φαίνεται να έρχεται από τη µακρυνή Ιαπωνία, ταράζοντας τα ύδατα της δυτικής οργανωσιακής συλλογιστικής. Συγκεκριµένα, οι Ikujiro Nonaka και Hirotaka Takeuchi, στο πολυσυζητηµένο βιβλίο τους «The Knowledge-creating company», θεωρούν τη γνώση πρωταρχικά άρρητη, κάτι δηλαδή που δεν είναι άµεσα διακριτό και εκφράζεται µε δυσκολία. 14 Η άρρητη γνώση είναι εξαιρετικά προσωπική και δύσκολα τυποποιείται, πράγµα που καθιστά δυσχερή τη µετάδοσή της στους άλλους. Υποκειµενική γνώση αποτελούν οι διορατικές συλλήψεις, οι διαισθήσεις και τα προαισθήµατα. Επιπλέον, η άρρητη γνώση είναι βαθιά ριζωµένη στις πράξεις και στην εµπειρία του ανθρώπου µε τον ίδιο τρόπο που είναι τα ιδανικά, οι αξίες και τα συναισθήµατά του. 15 Παράλληλα, αναγνωρίζουν στην άρρητη γνώση δύο διαστάσεις: α) την τεχνική η οποία περιέχει τις δύσκολα ανιχνεύσιµες δεξιότητες οι οποίες αποδίδονται µε τον όρο τεχνογνωσία (know-how) και β) την γνωστική η οποία συνίσταται σε σχήµατα, διανοητικά µοντέλα και παγιωµένες πεποιθήσεις, που αν και είναι εξαιρετικά δύσκολο να τις εκφράσουµε, διαµορφώνουν τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε τον κόσµο που µας περιβάλλει. 16 Σύµφωνα πάντα µε τους δύο Ιάπωνες συγγραφείς, ενώ η ρητή γνώση είναι εύκολα επεξεργάσιµη από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, µεταδίδεται ηλεκτρονικά και αποθηκεύεται σε βάσεις δεδοµένων, η άρρητη, λόγω κυρίως της υποκειµενικότητας που τη χαρακτηρίζει, δεν επιδέχεται επεξεργασίας και δεν 14 Στο σηµείο αυτό έχει ενδιαφέρον και η θέση του Michael Polanyi, ο οποίος θεωρεί, επισηµαίνοντας τη σπουδαιότητα της άρρητης γνώσης, ότι «Γνωρίζουµε περισσότερα απ όσα µπορούµε να πούµε» 15 Βλ. Ι.Νονάκα-Χ. Τακεούτσι «Η επιχείριση της γνώσης» σελ. 37 εκδ. Καστανιώτη όπ.πρ. 10

13 µεταδίδεται µε συστηµατικό τρόπο. Για να διαχυθεί λοιπόν µέσα στην οργάνωση, πρέπει να µετατραπεί σε λέξεις και αριθµούς που όλοι µπορούν να κατανοήσουν. Ακριβώς τη στιγµή αυτής της µετατροπής, δηµιουργείται και η οργανωσιακή γνώση. 17 Είναι δηλαδή η στιγµή που η γνώση ενισχύεται ή αποκρυσταλλώνεται στο οµαδικό επίπεδο µέσω διαλόγου, συζήτησης, ανταλλαγής εµπειριών και παρατήρησης. Η δηµιουργία της οργανωσιακής γνώσης είναι αδύνατη χωρίς την πρωτοβουλία του ατόµου και την αλληλεπίδραση που συντελείται σε µια οµάδα. Η οµάδα παρέχει το κοινό πλαίσιο µέσα στο οποίο τα µέλη της, µετά από διάλογο και ανταλλαγή απόψεων, δηµιουργούν νέες οπτικές για τα ενδεχόµενα ζητήµατα που ανακύπτουν. Η σύγκρουση που συχνά γεννάται από το διάλογο, βοηθά τους εργαζόµενους να αντιλαµβάνονται ποικιλότροπα τις εµπειρίες τους. Αυτό το είδος της δυναµικής αλληλεπίδρασης διευκολύνει το µετασχηµατισµό της προσωπικής γνώσης σε οργανωσιακή. Η σηµασία της γνώσης αλλά και της µάθησης και ο ρόλος τους ως εργαλεία στην οργάνωση της διοίκησης των επιχειρήσεων απασχόλησε πολλούς θεωρητικούς του management, όπως τους Taylor, Barnard, Schein, Senge, Simon κ.ά. Ο Taylor αναζήτησε τη «βέλτιστη µέθοδο» εκτέλεσης των εργασιών, σε µια προσπάθεια τυποποίησης των εµπειριών και των άρρητων δεξιοτήτων των εργαζοµένων, ώστε αυτές να µετατραπούν σε αντικειµενική και επιστηµονική γνώση. 18 Ωστόσο, σύµφωνα µε τους Νονάκα και Τακεούτσι, δεν κατόρθωσε να αντιληφθεί ότι οι εµπειρίες και οι κρίσεις των ατόµων αποτελούν πηγή νέας γνώσης. 19 Συνεπώς, η δηµιουργία νέων µεθόδων εργασίας ανατέθηκε αποκλειστικά στα διευθυντικά στελέχη, τα οποία και επωµίστηκαν όλη την ευθύνη µετατροπής της γνώσης σε κανόνες και τύπους εύκολα αναγνώσιµους για τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας, τα οποία όµως, όπως ήταν φυσικό, αδυνατούσαν πλέον να αναπτύξουν την αίσθηση ότι πραγµατικά ανήκουν στην οργάνωση, εφόσον δεν συµµετείχαν ενεργά στον παραπάνω µετασχηµατισµό. Σύµφωνα µε τον Barnard, η γνώση συνίσταται όχι µόνο στο λογικό/γλωσσικό περιεχόµενο, αλλά και στο συµπεριφορικό, µε αποτέλεσµα να 17 Για την ακρίβεια οι Νονάκα και Τακεούτσι κάνουν λόγο για µετατροπή της άρρητης σε ρητή και κατόπιν, προκειµένου να συντελεστεί η οργανωσιακή γνώση, και πάλι µετατροπή σε άρρητη. 18 Βλ. Taylor, F.W The Principles of Scientific Management. New York: Harper and Brothers. 19 Βλ. Νονάκα- Τακεούτσι «Η επιχείριση της Γνώσης» σελ. 70 εκδ. Καστανιώτη

14 καταλήγει να κάνει λόγο για συµεριφορική γνώση σε αντιδιαστολή µε την επιστηµονική και να αντιµετωπίζει έναν οργανισµό ως συνεργατικό σύστηµα. 20 Ωστόσο η ανάλυση του Barnard για την οργάνωση θα µπορούσε να θεωρηθεί ελλειπής, κυρίως επειδή το ερώτηµα που αφορά στην µετατροπή της συµπεριφορικής γνώσης των µελών µιας οργάνωσης, σε οργανωσιακή γνώση, µένει αναπάντητο. Από την άλλη µεριά ο Simon διατύπωσε την άποψη ότι η οργάνωση είναι µια µηχανή επεξεργασίας πληροφοριών, βασιζόµενος στην παραδοχή πως η ανθρώπινη γνωστική ικανότητα είναι εγγενώς περιορισµένη (περιορισµένη ορθολογικότητα). 21 Ταυτίζοντας τα χαρακτηριστικά των λογικών επιλογών του ανθρώπου µε τα δοµικά χαρακτηριστικά της οργάνωσης, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι όταν µια οργάνωση έρχεται αντιµέτωπη µε ένα περίπλοκο περιβάλλον, θα πρέπει να σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιήσει την ανάγκη κατανοµής πληροφοριών, προκειµένου να αποφύγει την υπερφόρτωση του συστήµατος. 22 Με τον τρόπο όµως αυτό βλέπει τη σχέση της οργάνωσης µε το περιβάλλον της ως µια σχέση παθητική και αρνείται το γεγονός ότι η οργάνωση επηρεάζει ενεργά και µε δυναµικό τρόπο το περιβάλλον της, δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό πληροφορία και γνώση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ανάλυση του Schein, ο οποίος στην προσπάθειά του να προσεγγίσει επιστηµονικά αυτό που καλούµε οργανωσιακή κουλτούρα, επιχείρισε να ανιχνεύσει τους τρόπους µε τους οποίους η γνώση, µε τη µορφή κοινής εµπειρίας, συντελεί στην δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης, η οποία σε βάθος χρόνου λειτουργεί µε τρόπο υποσυνείδητο. Έτσι κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η κουλτούρα είναι ένα προϊόν µάθησης µέσω οµαδικής εµπειρίας, 23 ενώ παράλληλα ο Pfeffer θεώρησε τις οργανώσεις ως συστήµατα κοινών νοηµάτων και πεποιθήσεων και την οργανωσιακή κουλτούρα ως κάτι που 20 Βλ.Barnard, C.I The Functions of the Executive. Cambridge, MA: Harvard University Press. (σελ.235) 21 Βλ. Simon.H.A Administrative Behavior. New York: Macmillan και The Sience of the Artificial. Boston, MA: MIT Press 22 Βλ. Simon.H.A Applying Information Technology to Organization Design. Public Administration Review, 33: Βλ. Schein, E. H Organizational Culture and Leadership. σελ.7 San Francisco, CA: Jossey- Bass 12

15 συνίσταται σε πεποιθήσεις και γνώση που συµµερίζονται τα µέλη της οργάνωσης, 24 Για τον Senge πολλά είδη οργανώσεων υποφέρουν από «µαθησιακές αναπηρίες». Για το λόγο αυτό προτείνει ένα πρακτικό µοντέλο που το ονοµάζει µανθάνουσα οργάνωση, 25 υποστηρίζοντας πως σ αυτήν τα άτοµα ανακαλύπτουν διαρκώς ότι τα ίδια δηµιουργούν την πραγµατικότητά τους. Και ότι µπορούν να την αλλάξουν. Το 1978, εισήχθη στο χώρο της διοικητικής επιστήµης, από τους Chris Argyris και Donald Schon 26, ο όρος «Οργανωσιακή Μάθηση» και έκτοτε απέκτεισε καθοριστική σηµασία, συµβάλλοντας άµεσα στην εξέλιξη των διοικητικών πρακτικών που στοχεύουν στην αποτελεσµατικότητα και στην ποιότητα των υπηρεσιών. 27 Η οργανωσιακή γνώση είναι άµεση συνάρτηση των δεξιοτήτων και της ικανότητας που έχουν οι άνθρωποι να µαθαίνουν, καθώς επίσης και του αισθήµατος της δέσµευσης (commitment) 28 που αναπτύσσουν οι άνθρωποι αυτοί απέναντι σε µια συγκεκριµένη οργάνωση. Αλλά και αντίστροφα, το συνολικό περιβάλλον της οργάνωσης επηρεάζει σε πολύ µεγάλο βαθµό την µαθησιακή συµπεριφορά του εργαζοµένου καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο αυτός/ή προσσεγγίζει τη γνώση. 29 Κι όταν πλέον η δηµιουργία οργανωσιακής γνώσης, ως αθροιστικό αποτέλεσµα της ατοµικής γνώσης των εργαζοµένων σε µια ιδιωτική επιχείρηση ή/και δηµόσιο φορέα έχει επιτευχθεί, µε ποιόν τρόπο θα πρέπει να γίνεται η διαχείρισή της, έτσι ώστε να µην χάνεται η πολύτιµη συσσωρευµένη εµπειρία; Ένα από τα ζητούµενα εδώ, πέρα από την καταγραφή, την οργάνωση, τη διάχυση αλλά και την πρόσβαση στην αποθηκευµένη γνώση, είναι να µην χάνεται και η γνώση των αποχωρούντων µελών της οργάνωσης, έτσι ώστε κάθε φορά να πρέπει να επαναδηµιουργηθεί. Σκόπιµο είναι λοιπόν, µέσα από τις εφαρµογές του 24 Βλ. Pfeffer, J Management as Symbolic Action. In Research in Organizational Behavior, ed. L.L.Cummihgs and B. M. Staw, vol.3, σελ Greenwich, CT: JAI Press 25 Βλ. Senge, P.M.1990, The Fifth Discipline: The Age and Practice of the Learning Organization. σελ London: Century Business 26 C. Argyris & D. Schon Organisational learning: A theory of action perspective, Reading mass: Addison Wesley, Βλ. Συµεωνίδης Βασίλειος, 2003 Οργανωσιακή Μάθηση και Ποιότητα στη ηµόσια ιοίκηση: η περίπτωση των ΓΓΕΤ και ΓΓΒ σελ. 12 ΕΣ 28 Βλ. Alan Mumford, «Individual and Organizational learning: the pursuit of change» σελ.77, κεφ.7,1994 Managing Learning ed. Christopher Mabey-Paul Iles. 29 Όπ.πρ. 13

16 Knowledge Management, να αναζητηθούν οι τρόποι εκείνοι που θα επιτρέπουν στην οργάνωση να λειτουργεί ως «θησαυροφυλάκειο γνώσεων και πληροφοριών», ενισχύοντας έτσι τη θέση της και την ανταγωνιστικότητά της, τόσο σε οικονοµικό, όσο και σε κοινωνικό-θεσµικό επίπεδο. 3. Ο ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ DAVID Α. KOLB Ο David Kolb 30, εκτός από τα θέµατα που αφορούν στην οργανωσιακή συµπεριφορά (Organizational Behavior), ασχολήθηκε εκτενέστατα µε το ζήτηµα της γνώσης, αλλά και της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο χώρο της διοίκησης. Ο ίδιος υποστήριξε πως τον παρακίνησε να ασχοληθεί, το γεγονός ότι η ικανότητα του ανθρώπου να µαθαίνει, παρόλο που θεωρήθηκε από πολλούς πολύ σηµαντική, δεν έτυχε της πρέπουσας προσοχής από τους οργανισµούς και τις επιχειρήσεις. Αιτία για αυτήν την «αδιαφορία» θεωρεί την έλλειψη κατανόησης της ίδιας της µαθησιακής διαδικασίας από τους εργαζοµένους. Για το λόγο αυτό, ο Kolb, προχώρησε στην διατύπωση ενός µοντέλου, το οποίο και ονόµασε εµπειρικό µαθησιακό µοντέλο, (experiential learning model) 31, ευρύτερα γνωστό ως ο Κύκλος του Kolb. Έχοντας ως βάση το παραπάνω µοντέλο, ο Kolb προσπάθησε να εξηγήσει µε ποιό τρόπο µαθαίνουν οι άνθρωποι, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στον παράγοντα εµπειρία και διαχωρίζοντας µε τον τρόπο αυτό την δική του επιστηµονική προσέγγιση από άλλες αντίστοιχες προσπάθειες, σχετικές µε το ίδιο αντικείµενο µελέτης. Ο πυρήνας αυτού του µοντέλου, είναι µια απλή κυκλική περιγραφή της µαθησιακής διαδικασίας, πώς δηλαδή η εµπειρία γεννά τη σκέψη/προβληµατισµό και µετατρέπεται σε νόηµα (concept) το οποίο µε τη σειρά του οδηγεί στην δράση και στην απόκτηση καινούριων εµπειριών, οι οποίες µετουσιώνονται σε γνώση κ.ο.κ. Πρόκειται εποµένως για έναν αέναο κύκλο που, λειτουργώντας κατά αυτό τον τρόπο, συσσωρεύει εµπειρία που µετατρέπεται σε γνώση, η οποία τροφοδοτεί το άτοµο για την απόκτηση νέας εµπειρίας. 30 Ο David A. Kolb, είναι καθηγητής της Οργανωσιακής Συµπεριφοράς στο Case Western Reserve University και πήρε το Ph.D του στο Πανεπιστήµιο του Harvard. 31 Βλ. Kolb, D, Experiential Learning, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ,

17 Σχηµατικά ο κύκλος του Kolb, θα µπορούσε να αποτυπωθεί ως εξής: Συγκεκριµένη εµπειρία δράση/εφαρµογή της αποκτηθείσας γνώσης σε άλλους τοµείς παρατήρηση και στοχασµός µε αφορµή την εµπειρία διαµόρφωση γνώµης/γνώσης εξαγωγή συµπεράσµατος Βλέπουµε λοιπόν µια διαδικασία δοµηµένη σε τέσσερα στάδια µαθησιακής ικανότητας: α) Άµεση, συγκεκριµένη εµπειρία, που σηµαίνει και την άµεση εµπλοκή του υποκειµένου/εκπαιδευόµενου (Concrete Experience CE), β) στοχασµός πάνω στην εµπειρία και παρατήρησή της από πολλές οπτικές γωνίες (Reflective Observation RO), γ) σύντοµη αξιολόγηση της εµπειρίας και εξαγωγή συµπεράσµατος (Abstract Conceptualization AC) και τέλος δ) άµεση εφαρµογή της γνώσης που προέκυψε από την εµπειρία προκειµένου να ληφθούν αποφάσεις και να λυθούν προβλήµατα (Active Experimentation AE). 32 Ωστόσο ο Kolb αναρρωτιέται αν η εφαρµογή αυτής της διαδικασίας είναι τόσο απλή όσο φαίνεται. Πώς µπορεί κανείς να δρά και να στοχάζεται ταυτόχρονα; Πώς γίνεται να είναι κανείς άµεσος και συγκεκριµένος, και την ίδια 32 Βλ. How Organizations Learn ed. Ken Starkey, κεφ. 15 σελ 271 David A. Kolb, «Management and the learning process» 15

18 στιγµή θεωρητικός; 33 Πραγµατικά, µελετώντας κανείς το παραπάνω µοντέλο, καταλήγει στο συµπέρασµα πως η µάθηση, µ άλλα λόγια η απόκτηση γνώσης, απαιτεί ικανότητες διαµετρικά αντίθετες µεταξύ τους και πως ο εκπαιδευόµενος δεν µπορεί παρά να επιλέγει ποιό «πακέτο» ικανοτήτων θα αξιοποιήσει σε κάθε περίπτωση. Ο κάθε άνθρωπος λοιπόν αναπτύσσει δικές του µεθόδους εκµάθησης. Το ποιές θα είναι αυτές, εξαρτάται από τον «νοητικό του εξοπλισµό», από τα προσωπικά του βιώµατα, αλλά και από τις απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντός του. Η µέθοδος που έχει λοιπόν ο καθένας µας όταν µαθαίνει κάτι, είναι καθοριστική για την ανάπτυξη ορισµένων «µαθησιακών δεξιοτήτων» αντί κάποιων άλλων. Κάποιοι, ενώ µε µεγάλη ευκολία εντάσσουν ασύνδετα γεγονότα σε συγκροτηµένα θεωτητικά σχήµατα, την ίδια στιγµή αδυνατούν να εξάγουν συµπεράσµατα από τα σχήµατα αυτά. Άλλοι, πάλι είναι «τέρατα» λογικής, αλλά τους είναι αδιανόητο να παραδοθούν στην εµπειρία. Καθένας από εµάς αναπτύσσει έναν µοναδικό και συγκεκριµένο τρόπο εκµάθησης, ο οποίος έχει τα δυνατά και τα αδύναµα σηµεία του. Ο Kolb στην προσπαθειά του να αποµονώσει και να µελετήσει τους διαφορετικούς αυτούς τρόπους και να µετρήσει τα προτερήµατα και τα µειονεκτήµατά τους, συµµετείχε σ ένα ερευνητικό πρόγραµµα, που στόχο του είχε την κατηγοριοποίηση των διαφόρων στυλ µάθησης και τις συνέπειές τους. Παράλληλα, σκοπός του προγράµµατος ήταν να κατανοήσουν τα υποκείµενα τον δικό τους προσωπικό τρόπο, ενώ ταυτόχρονα να έχουν πρόσβαση σε άλλους εναλλακτικούς, µε ζητούµενο την προοπτική αντιληπτικής βελτίωσης στο µέλλον. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε 800 managers εν ενεργεία και αποφοίτους σχολών management. Στην πλειοψηφία τους οι managers έτειναν να δίνουν περισσότερη έµφαση στον ενεργό και άµεσο πειραµατισµό, παρά στην, κατόπιν σκέψεως, προσεκτική παρατήρηση. Μέσα από την εφαρµογή του συγκεκριµένου προγράµµατος, προέκυψαν τέσσερις κυρίαρχοι τύποι µαθησιακού στυλ, που συναντώνται συχνότερα. Πρόκειται για τον α) συγκεντρωτικό τύπο (converger), β) τον αποσυγκεντρωτικό (diverger), γ) τον αφοµοιωτικό (assimilator) και δ) τον προσαρµοστή (accommodator): 33 όπ. πρ. 16

19 Οι κυρίαρχες µαθησιακές ικανότητες του συγκεντρωτικού τύπου επικεντρώνονται σε AC (Abstract Conceptualization) και AE (Active Experimentation). Είναι ικανότατοι στην πρακτική εφαρµογή ιδεών. έχονται µόνο µία δυνατή λύση σε κάποιο πρόβληµα, απορρίπτοντας τις τυχόν εναλλακτικές. Η γνώση τους είναι δοµηµένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε, µέσα από λογικές υποθέσεις και συµπεράσµατα, καταφέρνουν να την συγκεντρώνουν και να τη κατευθύνουν σε συγκεκριµένα ζητήµατα. Σύµφωνα µε σχετική έρευνα του Hudson 34, τους λείπει το συναίσθηµα καθώς προτιµούν την ενασχόληση µε τα πράγµατα, παρά µε τους ανθρώπους, ενώ παράλληλα τείνουν να έχουν στενά τεχνικά ενδιαφέροντα και επιλέγουν θετικές/φυσικές επιστήµες. Στο δείγµα του Kolb αντιπρόσωποι αυτού του στυλ είναι στην πλειοψηφία τους µηχανικοί. Ο αποσυγκεντρωτικός τύπος, έχει τις διαµετρικά αντίθετες δυνατότητες από τον προηγούµενο. Οι εκπρόσωποι αυτού του µαθησιακού στυλ, είναι καλύτεροι σε CE (Concrete Experience) και RO (Reflective Observation). Το δυνατό σηµείο τους κρύβεται στη φαντασία. Είναι εξαιρετικά ικανοί στο να βλέπουν µεµονωµένες καταστάσεις από πολλές οπτικές γωνίες, καθώς επίσης δεν φοβούνται τις εναλλαγές στην αναζήτηση λύσεων. Ενδιαφέρονται για την ανθρώπινη φύση, έχουν συναίσθηµα και πολλή φαντασία, ενώ έχουν την τάση να ασχολούνται µε τον πολιτισµό και τις τέχνες. Πάντα βάσει του δείγµατος του Kolb 35, αυτό το στυλ χαρακτηρίζει συνήθως τους υπεύθυνους προσωπικού. Τον αφοµοιωτικό τύπο χαρακτηρίζουν οι AC (Abstract Conceptualization) και RO (Reflective Observation). Τα άτοµα αυτά διαπρέπουν στην κατασκευή θεωρητικών µοντέλων και διακρίνονται στην επαγωγική εκλογίκευση, την ενσωµάτωση δηλαδή πολλών διαφορετικών συµπερασµάτων ή/και παρατηρήσεων σε µια ολοκληρωµένη θεωρία. Όπως οι συγκεντρωτικοί, κι αυτοί αποφεύγουν την ενασχόληση µε τον άνθρωπο, αφού προτιµούν τις αφηρηµένες έννοιες χωρίς ωστόσο να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την πρακτική εφαρµογή τους.. Θεωρούν πολύ σηµαντικό η θεωρία τους να µοιάζει λογική και ακριβής και δεν αναζητούν την πρακτική της επαλήθευση. Για το λόγο αυτό, ο τρόπος αυτός συναντάται περισσότερο στις βασικές, και λιγότερο στις εφαρµοσµένες επιστήµες. Στους 34 Hudson, L 1966, Contrary Imaginations (Harmondsworth: Penguin Books) 35 Βλ. How Organizations Learn ed. Ken Starkey, κεφ. 15 σελ 274 David A. Kolb, Management and the learning process 17

20 οργανισµούς αντιπροσωπεύει τους ανθρώπους που στελεχώνουν τµήµατα έρευνας και προγραµµατισµού. Ο προσαρµοστής µαθαίνει µέσω CE (Concrete Experience) και AE (Active Experimentation). Είναι το αντίθετο του αφοµοιωτικού. Με ευκολία υλοποιεί σχέδια, προχωρεί σε δράσεις και αναζητά νέες εµπειρίες. Ανάµεσα στα τέσσερα αυτά µοντέλα, αυτός είναι αδιαµφισβήτητα εκείνος που δεν φοβάται το ρίσκο και προσαρµόζει τα δεδοµένα του στις καταστάσεις. Σε περίπτωση που τα δεδοµένα δεν επιβεβαιώνονται από την θεωρία, δεν διστάζει να ακυρώσει τη θεωρία Γι αυτό το λόγο ονοµάστηκε και προσαρµοστής. Συχνά, ενώ τα πηγαίνει περίφηµα µε τους άλλους ανθρώπους, τείνει να γίνεται ανυπόµονος και πιεστικός. Συνήθως, αυτά τα άτοµα, προέρχονται από τεχνικά ή πρακτικά επαγγέλµατα και ειδικεύονται σε τοµείς όπου η δράση είναι στοιχείο εκ των ων ουκ άνευ, π.χ. το marketing ή οι πωλήσεις. Ο τρόπος που µαθαίνουµε καθορίζει και τον τρόπο που αντιµετωπίζουµε τις νέες εµπειρίες, όταν τα δεδοµένα µας επαληθεύονται ή διαψεύδονται από τις υπάρχουσες θεωρητικές κατασκευές. Η καινοτοµία απαιτεί ελαστικότητα σκέψης και όχι δυσκαµψία. Για το λόγο αυτό και ενθαρρύνεται περισσότερο από τον αποσυγκεντρωτικό παρά από τον συγκεντρωτικό τρόπο σκέψης. Όταν κάποιος είναι έτοιµος να δεχθεί την καινοτοµία, είναι διατεθιµένος να λάβει σοβαρά υπ όψιν του γεγονότα και δεδοµένα που µπορούν να επαναπροσδιορίσουν/ αναθεωρήσουν εµπεδωµένες θεωρίες. Για τον συγκεντρωτικό τα δεδοµένα πρέπει υποχρεωτικά να επιβεβαιώνουν την υπάρχουσα θεωρητική προσέγγιση. Όπως ακριβώς τα µεµονωµένα άτοµα, έτσι και οι οργανώσεις διδάσκονται και αναπτύσσουν ιδιαίτερους τρόπους µάθησης. Αυτό το πραγµατοποιούν µέσω των ανταλλαγών µε το περιβάλλον τους, και επιλέγοντας τον τρόπο µε τον οποίο θα ενσωµατωθούν σ αυτό το περιβάλλον. Αυτή η τάση αποτυπώνεται µε τον όρο «οργανώσεις ανοιχτών συστηµάτων» 36 (open systems). Το εύρος και η πολυπλοκότητα είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν πολλούς οργανισµούς και κυρίως δηµόσιους. Συνεπώς το περιβάλλον τους αυτόµατα καθίσταται κι αυτό δαιδαλώδες και περίπλοκο. 36 Βλ. How Organizations Learn ed. Ken Starkey, κεφ. 15 σελ 281 David A. Kolb, Management and the learning process 18

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ Τ. Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN A TIME OF FINANCIAL CRISIS Εισηγήτριες : Κουλουριώτη

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Α.Τ.Ε.Ι. Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Αντωνάκης Ιωάννης Εισηγήτριες: ασκαλογιαννάκη Ξανθίππη

Διαβάστε περισσότερα

η σύνδεσή της µε την αµοιβή»

η σύνδεσή της µε την αµοιβή» Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική Σειρά «Η αξιολόγηση της απόδοσης των δηµοσίων υπαλλήλων και η σύνδεσή της µε την αµοιβή» Μαυροµιχάλη Κωνσταντίνα Αθήνα 2011

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΏΡΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΏΡΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EXECUTIVE MBA) ιπλωµατική Εργασία THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα ερωτήµατα που προκύπτουν άµεσα, σχετικά µε το ρόλο και τη σηµασία των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση του γραµµατισµού, είναι:

Τα ερωτήµατα που προκύπτουν άµεσα, σχετικά µε το ρόλο και τη σηµασία των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση του γραµµατισµού, είναι: ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ: ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ILANA SNYDER 1. ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ Η διδασκαλία του γραµµατισµού έχει µπει σε µια νέα εποχή. Οι νέες τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ «Σύγχρονη Διευθυντική και Ελεγκτική Λειτουργία: Η περίπτωση της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Στοχαστική αλληλεπίδραση μέσω εικονικών συμμετεχόντων (R.I.Vi.Ps): Ένα αλληλεπιδραστικό μοντέλο ανοικτής και εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Reflective Interaction through Virtual

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας ANΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 9 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας Τχης (ΤΧ) Σπυρίδων Μαδούρος Μάιος 2012 -i- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2011 Για την εκπόνηση της μεθοδολογίας Ανίχνευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Συµφέρει να είσαι καλός! Σε µια σχετική συζήτηση µε τον διευθύνοντα σύµβουλο µιας από τις µεγαλύτερες και διαπρεπέστερες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: Η ΗΓΕΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΨΗ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΠΑΛΙ Η Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΑΣΣΑ Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ.ΔΕ 2007 Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SBOKOS HOTEL GROUP (SHG) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

(Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ. 1, 2007, σ. 45-48)

(Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ. 1, 2007, σ. 45-48) Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΩΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ., 2007, σ. 45-48) Αλέξης Κόκκος * ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΗΘΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ή ΜΕΣΟ ΕΞΑΓΝΙΣΜΟΥ; Εισηγητής: Ζαφείρη Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδάστρια: Σιδηροπούλου Αλεξάνδρα Α.Μ: 082/07 ΘΕΜΑ: «Βασικοί Άξονες Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα