ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής"

Transcript

1 Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Ταχ. Δ/νση : Β. Όλγας 198 Ταχ. Κώδ. : Πληροφορίες : Α. Τριανταφύλλου Τηλ. : Fax. : Ημερομηνία: 29 Μαΐου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): (225) Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 80/ Απόσπασμα Πρακτικού αρ. 9/2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εισερχομένου): (1843)/ Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: - ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακ. - Θράκης Δ/νση Περιβ. & Χωρ. Σχεδιασμού Κ.Μ. Στρωμνίτσης 53, Θεσ/νίκη 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑ 5ο Γνωμοδότηση για την τροποποίηση της υπ αρ. πρωτ / (ορθή επανάληψη ) Α.Ε.Π.Ο. για το εργοστάσιο παραγωγής κονιαμάτων, βελτιωτικών σκυροδέματος, χρωμάτων, απορρυπαντικώνκαθαριστικών, πολυουρεθανικών προϊόντων και συντηρητικών ξύλου-βιοκτόνων της εταιρείας ISOMAT Α.Β.Ε.Ε. Δ. Χαλκηδόνος, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ. Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 5 ο θέμα ημερήσιας Διάταξης «Γνωμοδότηση για την τροποποίηση της υπ αρ. πρωτ / (ορθή επανάληψη ) Α.Ε.Π.Ο. για το εργοστάσιο παραγωγής κονιαμάτων, βελτιωτικών σκυροδέματος, χρωμάτων, απορρυπαντικών-καθαριστικών, πολυουρεθανικών προϊόντων και συντηρητικών ξύλου-βιοκτόνων της εταιρείας ISOMAT Α.Β.Ε.Ε. Δ. Χαλκηδόνος, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ.» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 887/ έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. με το οποίο διαβιβάστηκε το θέμα. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον κ. Κωνσταντίνο Γιουτίκα, Εντεταλμένο Σύμβουλο στον Τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων, προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Ο κ. Γιουτίκας έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ (1843)/ έντυπο τυποποιημένης γνωμοδότησης Δ9 της Δ/νσης Ανάπτυξης/Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης και αναφέρθηκε στους λόγους τροποποίησης της προγενέστερη απόφασης 1

2 ΕΠΟ. Ακολούθως, ο λόγος δόθηκε στην κ. Π. Παπακωνσταντίνου, υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης/Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, η οποία προέβη στις απαραίτητες σχετικές διευκρινίσεις. Ακολούθησαν ερωτήσεις των κ. Θεοδωρόπουλου Γεώργιου και κ. Τρεμόπουλου Μιχάλη, τακτικών μελών, στις οποίες απάντησε η κ. Παπακωνσταντίνου. Κατόπιν ζήτησε το λόγο προκειμένου να τοποθετηθεί ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος της Μητροπολιτικής Επιτροπής. 2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων 3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΦΟΡΕΑΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Γνωμοδότηση για την τροποποίηση της υπ αρ. πρωτ / (ορθή επανάληψη ) Α.Ε.Π.Ο. για το εργοστάσιο παραγωγής κονιαμάτων, βελτιωτικών σκυροδέματος, χρωμάτων, απορρυπαντικών-καθαριστικών, πολυουρεθανικών προϊόντων και συντηρητικών ξύλου-βιοκτόνων της εταιρείας ISOMAT Α.Β.Ε.Ε. Δ. Χαλκηδόνος, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ. 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 2

3 Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, η Μητροπολιτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το Έντυπο Δ9 τυποποιημένης γνωμοδότησης της Δ/νσης Ανάπτυξης/Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης με αρ. πρωτ.: (1843)/ του σημείου 2 του παρόντος, το με αρ. πρωτ. 887/ διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής, την υπ αριθμ. 222/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, την με αρ. πρωτ , 78090/ απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 130/2014 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της με το με αρ. πρωτ.: 84677/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, την με αρ. πρωτ. οικ (563)/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», γνωμοδοτεί επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως εξής: Γνωμοδοτεί κατά πλειοψ ηφία (μειοψηφούντων των κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου που ψήφισε λευκό, κ. Θεοδωρόπουλου Γεώργιου που ψήφισε κατά και κ. Τρεμόπουλου Μιχάλη που δήλωσε αποχή) Θετικά για την τροποποίηση της υπ αρ. πρωτ / (ορθή επανάληψη ) Α.Ε.Π.Ο. για το εργοστάσιο παραγωγής κονιαμάτων, βελτιωτικών σκυροδέματος, χρωμάτων, απορρυπαντικών-καθαριστικών, πολυουρεθανικών προϊόντων και συντηρητικών ξύλου-βιοκτόνων της εταιρείας ISOMAT Α.Β.Ε.Ε. Δ. Χαλκηδόνος, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ., με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω. Η μονάδα του θέματος είναι υφιστάμενη και διαθέτει όλες τις νόμιμες άδειες και εγκρίσεις για τη λειτουργία των εξής δραστηριοτήτων: Παραγωγή κονιαμάτων, βελτιωτικών σκυροδέματος Παραγωγή χρωμάτων Παραγωγή απορρυπαντικών καθαριστικών Προτίθεται να επεκταθεί με τμήματα παραγωγής πολυουρεθανικών προϊόντων και συντηρητικών ξύλου - βιοκτόνων, με μηχανολογική και κτιριακή επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων της μονάδας. Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας αναπτύσσονται στα υπ αρ. 235, 250, 247, 246, 244, 253, 252, 251, 249, 248, 269, 268 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνας, Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Θεσσαλονίκης Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας (χρονικό διάστημα τελευταίων 3 ετών) Η υπ αριθ. πρωτ. Φ /32/14707/ Τροποποίηση Άδειας λειτουργίας αορίστου χρόνου από τη Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η υπ αριθ. Πρωτ Φ /35/28742/ προθεσμία τεχνικής ανασυγκρότησης από την Γενική διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων Η υπ αριθ. πρωτ / (Α.Ε.Π.Ο.) της δραστηριότητας από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οικοδομικές Άδειες Οι υπ αριθ. άδειες: 4310/04, 1η αναθεώρηση της 4310/04, 2η αναθεώρηση της o 4310/04, 54/08, 4475/11, 1374/1988, 1293/1989, 3623/1983, 5090/1997, 4315/1999, 5042/2000. Έγκριση Μελέτης Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων Η υπ αριθ. Πρωτ. 1692/ έγκριση μελέτης διάθεσης υγρών αποβλήτων από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Χαλκηδόνας. Η δραστηριότητα υπάγεται στην οδηγία SEVESO II σύμφωνα με την ΚΥΑ 12044/613 ΦΕΚ Β 376/ Όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι της προαναφερθείσας ΚΥΑ η επικίνδυνη ουσία «Διισοκυανικό τολουένιο» η οποία θα χρησιμοποιείται στην μονάδα παραγωγής πολυουρεθανικών προϊόντων, αναμένεται να απαντάται αποθηκευμένη στην μονάδα καθ οιαδήποτε στιγμή σε οριακές ποσότητες άνω των 10 τόνων ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνά τους 100 τόνους. Η εταιρεία θα υποβάλει σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της ανωτέρω 3

4 ΚΥΑ Κοινοποίηση Η συνολική ισχύς που θα εγκατασταθεί στην μονάδα με την εισαγωγή των νέων μονάδων θα ανέρχεται σε 3.183,24 kw εκ των οποίων τα 3.104,54 kw αφορούν την παραγωγική διαδικασία και τα 78,70 kw θα είναι εξοπλισμός για την προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον η μονάδα διαθέτει και 2 ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη εφεδρικής λειτουργίας για τα οποία θα πρέπει να ληφθεί Απόφαση Απαλλαγής από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. Η ισχύς των 2 Η/Ζ ανέρχεται σε 220 kw και 450 kw. Κτιριακές Εγκαταστάσεις (υφιστάμενες και επέκταση) Χρήση κτιρίων σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό Αντίστοιχα στην ΜΠΕ παρατίθεται και ο μηχανολογικός εξοπλισμός ανά κτίριο και ανά δραστηριότητα σύμφωνα με τις κατόψεις τομές Υφιστάμενα κτίρια α/α Κτίριο Αριθμός Χρήση κτιρίου ορόφων 1 Κτίριο 1 2 Παραγωγή ρευστών προϊόντων & Συντηρητικών ξύλου - βιοκτόνων 2 Κτίριο 2 1 Παραγωγή κονιαμάτων 3 Κτίριο 3 1 Παραγωγή κονιαμάτων 4 Κτίριο 4 1 Αποθηκευτικός χώρος 5 Κτίριο 5 1 Αποθηκευτικός χώρος και παραγωγή ρευστών 6 Κτίριο 6 1 Αποθηκευτικός χώρος 7 Κτίριο Α 3 και υπόγειο Γραφεία 8 Κτίριο Β 1 Αποδυτήρια βοηθητικοί χώροι 9 Κτίριο Γ 1 Μηχανουργείο 10 Κτίριο Δ 1 Αποθηκευτικός χώρος 11 Κτίριο Ι 1 Παραγωγή κονιαμάτων 12 Κτίριο ΙΙ 1 Παραγωγή κονιαμάτων 13 Κτίριο Ζ 1 Αποθηκευτικός χώρος και παραγωγή ρευστών 14 Κτίριο Ζ 1 Αποθηκευτικός χώρος 15 Κτίριο Η 1 Στέγαστρο - αποθηκευτικός χώρος α υλών κονιαμάτων 16 Κτίριο Δ 1 με πατάρι Α & Β Κτίριο παραγωγής πολυουρεθανικών πολυμερών 17 Κτίριο Ε 1 Αποθήκευση διαλυτών και εύφλεκτων υλών Νέα Κτίρια (επέκταση) 1 Κτίριο Κ 3 Χώρος παραγωγής πολυουρεθανικών πολυμερών και αποθήκευσης 2 Κτίριο Λ 1 Αποθήκευση διαλυτών 3 Κτίριο Μ υπόγειο Χώρος δεξαμενών Τα στάδια παραγωγής του τμήματος παραγωγής πολυουρεθάνης διακρίνονται σε δύο αυτόνομα στάδια: την παραγωγή του πολυουρεθανικού προπολυμερούς (απαραίτητου συστατικού για την παραγωγή 4

5 πολυουρεθανικών προϊόντων (πολυουρεθανικές επιστρώσεις) ενός συστατικού) και εν συνεχεία την παραγωγή πολυουρεθανικών προϊόντων (πολυουρεθανικές επιστρώσεις) ενός συστατικού. Βασικά είναι η σύνθεση πολυουρεθανικών προϊόντων (πολυουρεθανικές επιστρώσεις) ενός συστατικού, τα οποία επί της ουσίας αφορούν σιλικονούχα οικοδομικά προϊόντα και βρίσκουν πληθώρα εφαρμογής στην επένδυση μεταλλικών επιφανειών, ανόργανων υποστρωμάτων (μπετόν, αμιαντοτσιμέντο, κονιάματα κλπ), ξύλινων επιφανειών, πλαστικών και καουτσούκ. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΗ Α ΥΛΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΟΛΥΟΛΗΣ ΣΤΟΥΣ C ΜΕ ΠΙΕΣΗ (-0,5 bar) ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΥΠΟ ΨΥΞΗ ΠΟΛΥΟΛΗΣ ΣΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 0 ΑΖΩΤΟΥ (+0,5 bar) ΣΤΟΥΣ C ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟΥ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΙΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟΥ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΣΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΑΖΩΤΟΥ (+ 0,5 bar) ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ C YΠΟ ΧΑΜΗΛΗ ΑΝΑΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΓΡΑΣΙΑ ΔΙΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟΥ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕ ΑΖΩΤΟ ΣΕ ΚΑΤΆΛΛΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ ΈΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ O ΑΝΤΊΔΡΑΣΗΣ (40 50 C) ΕΞΩΘΕΡΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΟΛΗΣ ΜΕ ΔΙΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟ ΜΟΝΟΜΕΡΕΣ ΣΕ 0 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΑΖΩΤΟΥ. Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟΥΣ C ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΟΛΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙ 2 ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΙΞΏΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΣΟΤΙΚΌ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌ ΤΩΝ ΔΙΑΘΈΣΙΜΩΝ ΙΣΟΚΥΑΝΙΚΏΝ ΟΜΆΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΛΥΜΕΡΟΎΣ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΨΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΑΖΩΤΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ Η παραγωγική δυναμικότητα της δραστηριότητας αυτής ανέρχεται στους 11 tn/ ημέρα. Για την παραγωγή πολυουρεθανικών προϊόντων (πολυουρεθανικές επιστρώσεις) ενός συστατικού, απαιτούνται ειδικές τεχνικές λόγω της ευαισθησίας τους στην υγρασία, ενώ μεγάλη προφύλαξη θα πρέπει να λαμβάνεται κατά την απομάκρυνση της υγρασίας από τις πρώτες ύλες για την επίτευξη του επιθυμητού ιξώδους και την σταθερότητα κατά την αποθήκευση του τελικού προϊόντος. Η μέγιστη παραγωγική δυναμικότητα της δραστηριότητας αυτής θα ανέρχεται στους 15 tn/ημέρα. 5

6 Τμήμα προϊόντων συντηρητικών ξύλου - βιοκτόνων Η παραγωγή των συντηρητικών ξύλου - βιοκτόνων (συντηρητικά βερνίκια ξύλου) γίνεται δια μηχανικής αναμίξεως των πρώτων υλών. Δεν λαμβάνει χώρα καμιά αντίδραση, ούτε απαιτείται θέρμανση ή ψύξη, απλώς γίνεται μηχανική ανάμιξη των πρώτων υλών, ανάλογα με το επιδιωκόμενο προϊόν. Στη διαδικασία αυτή θα χρησιμοποιηθούν υφιστάμενα μηχανήματα στο κτίριο όπου γίνεται και η παραγωγή ρευστών (χρώματα κλπ). Η μέγιστη παραγωγική δυναμικότητα της μονάδος αυτής ανέρχεται στους 100 tn το χρόνο. Πρώτες ύλες Η κατανάλωση των α υλών για το έτος 2014 παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. Α/Α Πρώτες Ύλες Ποσότητες(tn) 1 Τσιμέντο Μαρμαρόσκονη Ανθρακικό ασβέστιο Νο 5 21,97 4 Υδράσβεστος Χαλ. Πούδρα Χημικά πρόσθετα 1,6 Προϊόντα Η υφιστάμενη παραγωγή της μονάδας ανήλθε σε tn/ετησίως σε κονιάματα, 8.800tn/ετησίως σε ρευστά, περίπου 750kg/ημέρα σε παραγωγή καθαριστικών και περίπου 5tn/ημέρα σε παραγωγή χρωμάτων. Απασχολούμενο προσωπικό 203 άτομα. Χρήση νερού και ενέργειας Η χρήση νερού αφορά στην κάλυψη των αναγκών του προσωπικού (πόσιμο, χώροι υγιεινής), στις παραγωγικές διαδικασίες αλλά και στις εργασίες πλύσεις του εξοπλισμού παραγωγής ρευστών προϊόντων (χρώματα, καθαριστικά απορρυπαντικά κλπ). Η απαιτούμενη ποσότητα νερού θα τροφοδοτείται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Χαλκηδόνας και θα φτάνει περίπου τα 4.400m3/έτος. Για την λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού και για τις ανάγκες του προσωπικού θα χρησιμοποιείται ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο της Δ.Ε.Η. ( ,20 kwh/έτος) Σύμφωνα και με την 404 / Εκθεση Ελέγχου τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι της προηγούμενης Α.ΕΠΟ και τα νέα τμήματα που είναι υπό κατασκευή διαμορφώνονται σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους που τίθενται από την Μ.Π.Ε. όπως Αέρια απόβλητα Για την αντιμετώπιση των αέριων εκπομπών υπάρχουν διατάξεις εξαερισμού σε όλους τους αντίστοιχους χώρους της μονάδας. Πάνω από κάθε αναμικτήρα ή διασπορέα έχει εγκατασταθεί σύστημα εξαερισμού που περιλαμβάνει στην χοάνη αναρρόφησης αρθρωτή ή μόνιμη. Οι ρύποι (σωματίδια και πτητικές ενώσεις) οδηγούνται σε σακκόφιλτρα όπου και παγιδεύονται σε ποσοστό 99%. Τα αέρια απόβλητα, τα οποία τα οποία προκύπτουν από τις παραγωγικές διαδικασίες της μονάδας εντοπίζονται κυρίως στο στάδιο αποθήκευσης ορυκτών μεταλλευμάτων α υλών, στα αέρια απόβλητα τα οποία προκύπτουν από την λειτουργία του λέβητα υγραερίου, αλλά και στην κίνηση των φορτηγών οχημάτων. Οι εκπομπές των πτητικών οργανικών ουσιών προέρχονται από την χύδην αποθήκευση ρητινών και διαλυτών και από την χρήση τους σε εξοπλισμό με ελεύθερη επιφάνεια, όπως π.χ. οι δεξαμενές ανάμιξης. Επιπλέον, κατά την παραγωγική διαδικασία παράγεται σκόνη από το σπαστήρα, η οποία κατακρατείται από σακκόφιλτρα μέσω ηλεκτρονικού συστήματος (PLC), ανακυκλώνεται σε μεταλλική δεξαμενή και στην παραγωγική διαδικασία. Από τη νέα μονάδα δεν θα παράγονται αέριες εκπομπές στον περιβάλλοντα χώρο, καθώς η γραμμή παραγωγής πολυουρεθάνης είναι κλειστού τύπου. Υγρά απόβλητα 6

7 Το σύστημα επεξεργασίας αποτελείται από ένα αυτοματοποιημένο ανοξείδωτο compact σύστημα φυσικοχημικής επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων (κροκίδωσης, καθίζησης, φίλτρανσης / αποστράγγισης λάσπης, εκροής καθαρών). Η μονάδα των 5 m3 θα καταλαμβάνει επιφάνεια 16 m2 με ύψος 4 m και η μονάδα των 10 m3 θα καταλαμβάνει επιφάνεια 31.2 m2 με ύψος περίπου 5m Με το σύστημα φυσικοχημικής επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί στο εργοστάσιο επιτυγχάνεται η πλήρης επεξεργασία όλων των υγρών αποβλήτων, ανεξαρτήτως ρυπαντικού φορτίου.τα βιομηχανικά απόβλητα που προκύπτουν από τις παραγωγικές διαδικασίες της μονάδας υπολογίζονται σε 7,5 m3/d, η προαναφερθείσα ποσότητα αναλύεται σε εισροή αποβλήτων στην πρώτη μονάδα επεξεργασίας χωρητικότητας 5 m3 ποσότητας ίση με 2,5 m3/ d και στη δεύτερη μονάδα επεξεργασίας χωρητικότητας 10 m3/ d ποσότητας ίση με 5 m3/ d., οι τιμές αυτές αναφέρονται σε μέγιστες ποσότητες ανά ημέρα. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η επεξεργαστική δυναμικότητα της μονάδας επεξεργασίας βιομηχανικών υγρών αποβλήτων είναι επαρκής για να υποδέχεται και να επεξεργάζεται μέση ημερησία εισροή αποβλήτων ίση με 7,5 m3/d. Οι διαστάσεις των δεξαμενών (αντιδραστήρων) συνολικού όγκου 15 m3 υπερκαλύπτουν πλήρως τις ανάγκες επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων (7,5 m3 σε κάθε κύκλο επεξεργασίας). Η εκροή των επεξεργασμένων λυμάτων θα οδηγείται σε στεγανές δεξαμενές χωρητικότητας 15 m3 και 40 m3 αντίστοιχα. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στην έξοδο της μονάδας θα έχουν τιμές παρόμοιες με αυτές των αστικών και θα κυμαίνονται κάτω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια. Τα επεξεργασμένα βιομηχανικά λύματα στην συνέχεια θα προωθούνται στις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνας στην ΕΕΛ Ακροποτάμου για τελική επεξεργασία. Να ληφθεί Οριστική Άδεια Διάθεσης. Η λάσπη που θα συλλέγεται στα σακκόφιλτρα, με κωδικό ΕΚΑ «λάσπες από φυσικοχηµικές κατεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες», θα προωθείται για διάθεση σε κατάλληλα αδειοδοτημένη για το σκοπό αυτό εταιρεία. Στερεά απόβλητα Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα, όπως προαναφέρθηκε, αφορούν κυρίως σε υλικά συσκευασίας. Τα στερεά απόβλητα χαρακτηρίζονται από τους εξής κωδικούς ΕΚΑ : Απόβλητα σκόνης και πούδρας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο " : χαρτιά και χαρτόνια : Ξύλινη Συσκευασία : ανάμικτα μέταλλα : πλαστική συσκευασία : Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα Οι κενοί περιέκτες του διισοκυανικού εστέρα και πολυόλης, ήτοι μεταλλικά βαρέλια χωρητικότητας 225lt, θα προωθούνται σε αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης ανακύκλωσης μεταλλικών απορριμμάτων. Για την αποφυγή διαρροής στο περιβάλλον του εναπομείναντος σε αυτά περιεχομένου διισοκυανικού εστέρα πολυόλης οι κενοί περιέκτες θα απορρυπαίνονται έτσι ώστε να εξαλειφτεί και η ελάχιστη ποσότητα χημικών που έχει εναπομείνει σε αυτά. Η επεξεργασία ουδετεροποίησης των χημικών που έχουν εναπομείνει στα βαρέλια αφορά την εισαγωγή διαλύματος καυστικής σόδας σε ποσοστό κατά βάρος ή όγκο 5-10%, υγρό απορρυπαντικού 0,2-2% και συμπλήρωση με νερό σε ποσοστό έως 100%. Τα παραγόμενα προϊόντα της αντίδρασης είναι διοξείδιο του άνθρακα και ουρία Τα παραπροϊόντα της διαδικασίας απορρύπανσης σε κάθε περίπτωση θα συλλέγονται, θα αποθηκεύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε και στην συνέχεια θα παραδίδονται σε ειδικά αδειοδοτημένη εταιρεία για την περαιτέρω διαχείρισή τους. Επισημαίνεται ότι κατά την αυτοψία προσκομίσθηκαν MSDS πρώτων υλών και Ετήσια Έκθεση Παραγώγου Αποβλήτων για το 2014 Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας δημοσιοποίησης της ΜΠΕ του θέματος δεν εκφράστηκαν εγγράφως αντιρρήσεις του Δήμου, ενδιαφερόμενων πολιτών ή φορέων. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησης τους ορίζεται η

8 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Δ. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Ε. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ Χ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΟΛΛΑΣ 1.Κούης Κωνσταντίνος 2. Χατζηβρέττας Δημήτριος 3.Τερζανίδης Χρήστος 4.Μπισμπινά Γερακίνα 5.Ασπασίδης Γεώργιος 6.Γιουτίκας Κωνσταντίνος 7. Παγώνης Ιωάννης 8.Τρεμόπουλος Μιχάλης 9.Θεοδωρόπουλος Γεώργιος 10.Ιγνατιάδης Θεόδωρος 11.Παυλίδου Φωτεινή Νιόβη 8

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. Ημερομηνία: 14 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 382378 (386)

Δ10. Ημερομηνία: 14 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 382378 (386) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 142

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 142 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 134

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 134 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη)

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 41

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 41 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 43

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 43 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /28.09.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 114

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /28.09.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 114 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 60

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 60 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 133

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 133 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 96

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 96 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /06.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 42

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /06.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 42 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /28.02.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 19

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /28.02.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 19 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα