ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος: Γ. ίελλας Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος: Γ. ίελλας Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: Γ. ίελλας Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Πληροφορίες: Φ. Μιστριώτη Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: Αθήνα, 30 Μαρτίου 2007 Αριθ. Πρωτ. : 894 ΠΡΟΣ: 1. CompactLain Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 16 ο χλµ. Εθν. Οδού Αθηνών Λαµίας Τ.Κ Ν. Κηφισιά 2. ΚΟΙΝ.: 1. Mercedes Benz Hellas Οδός Θηβαΐδος, αρ. 20 Τ.Κ Ν. Κηφισιά 2..Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών Θησέως Τ.Κ Αθήνα ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων µας, κατ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α ), µε σκοπό την συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από αναφοράς του κ.. (αριθ. πρωτ. εισερχ. 1274/ ), µεταξύ του εν λόγω καταναλωτή και της εταιρείας CompactLain Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, σας αποστέλλουµε την παρούσα για να σας γνωρίσουµε τα κάτωθι: Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς και µετά την συνάντηση προς επίτευξη συµβιβασµού που έλαβε χώρα στα γραφεία της Αρχής, την , διαπιστώνουµε τα ακόλουθα: 1

2 Α. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε, την 13η Σεπτεµβρίου 2006, την αναφορά του κ..., στην οποία δόθηκε αριθ. πρωτ Με το από 14 Σεπτεµβρίου 2006 (αριθ. πρωτ. 1276) έγγραφο διαβιβάστηκε στις εταιρείες Compact Lain S.A. και Mercedes Benz Hellas η παραπάνω αναφορά και ζητήθηκε να εκθέσουν τις απόψεις τους. Με το από έγγραφό της, το οποίο έλαβε αριθ. πρωτ. 1366/ , η πρώτη εκ των δύο εταιρειών εξέθεσε τις απόψεις της. Ο καταγγέλλων προσκόµισε στην Αρχή έγγραφο µε συµπληρωµατικά στοιχεία, το οποίο έλαβε αριθ. πρωτ. 1398/ Με το από έγγραφό µας (αριθ. πρωτ. 1579), διαβιβάστηκε το ως άνω έγγραφο στην πρώτη εκ των δύο εταιρειών. Με το από έγγραφό της, το οποίο έλαβε αριθ. πρωτ. 1611/ , η δεύτερη εκ των δύο εταιρειών εξέθεσε τις απόψεις της. Με το από έγγραφό της, το οποίο έλαβε αριθ. πρωτ. 1733/ , η πρώτη εκ των δύο εταιρειών απάντησε στο υπ αριθ. πρωτ. 1579/ έγγραφό µας. Με το από (αριθ. πρωτ. 1882) έγγραφο, κλήθησαν τα εµπλεκόµενα µέρη για την επίτευξη συµβιβασµού στις 20 εκεµβρίου 2006, ηµέρα Τετάρτη και ώρα π.µ. στα γραφεία της Αρχής. Λόγω κωλύµατος ενός εκπροσώπου των εµπλεκοµένων µερών, η ηµεροµηνία πρόσκλησης για την επίτευξη συµβιβασµού µεταφέρθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2007, ηµέρα Τρίτη και ώρα π.µ. στα γραφεία της Αρχής και τα εµπλεκόµενα µέρη ενηµερώθηκαν για την ανωτέρω αλλαγή µε το υπ αριθ. πρωτ. 1953/ έγγραφό µας. Στην ως άνω έγγραφη καταγγελία του, ο κ., οφθαλµίατρος και καθηγητής στο ΤΕΙ Αθήνας, ισχυρίζεται ότι την παρήγγειλε από την εταιρεία εµπορίας αυτοκινήτων CompactLain Α.Ε. (και συγκεκριµένα από το επί της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαµίας και στο ύψος της Ν. Κηφισιάς ευρισκόµενο κεντρικό κατάστηµα αυτής) αυτοκίνητο SMART F2 PULSE µε TRIDION (κλωβό ασφαλείας) µαύρου χρώµατος και BODYPANELS (φτερά) οµοίως µαύρα, µε την «διαβεβαίωση» από τον πωλητή κ... «ότι το αυτοκίνητο ήταν καινουργές παραγωγής του Ιουλίου 2006 και ότι αφίχθη στην Ελλάδα στις αρχές Αυγούστου 2006». Περαιτέρω, ως προκύπτει από το από φύλλο παράδοσης καινούργιου αυτοκινήτου, ο καταγγέλλων παρέλαβε από την ως άνω εταιρεία αυτοκίνητο SMART τύπου F2 PULSE, µε αριθ. πλαισίου.. και αριθ. Κυκλοφορίας.. 2

3 Στο εν λόγω φύλλο παράδοσης είναι σηµειωµένες χειρόγραφα µε «Χ» όλες οι σε αυτό προβλεπόµενες πράξεις που ενδείκνυται να λάβουν χώρα προ της παράδοσης, γεγονός που σηµαίνει ότι όλα βαίνουν καλώς. Επιπροσθέτως όµως αυτών, έχουν σηµειωθεί, οµοίως χειρόγραφα, οι ακόλουθες παρατηρήσεις: Πίσω δεξιό φτερό έχει γρατζουνιές Εµπρός φτερό δεξιά δεν έχει κουµπώσει σωστά Έλεγχος δεξιάς πλευράς (γενικώς) από κάτω δεξιά. Ακολουθούν οι εκατέρωθεν υπογραφές. Ο κ.. ισχυρίζεται στην καταγγελία του ότι παρά το «έχειν καλώς» του προδιατυπωµένου, κατ εκείνον, φύλλου παράδοσης, διεπίστωσαν (ο ίδιος και ο γιός του) κατά την παραλαβή το αντίθετο και για τον λόγο αυτό «υποχρέωσαν» τον πωλητή να σηµειώσει επιπλέον τις ανωτέρω αναφερόµενες παρατηρήσεις. Ισχυρίζεται επίσης, ότι ο πωλητής τους διαβεβαίωσε ότι «επρόκειτο για ασήµαντες λεπτοµέρειες και ότι την εποµένη θα ετακτοποιούντο στο συνεργείο», καθώς και ότι «Στην ερώτησή µας αν το αυτοκίνητο ήταν καινούργιο (παραγωγής 07/2006), ατρακάριστο κ.λπ. µας διαβεβαίωσε και πάλι να µην ανησυχούµε και ότι όλα είναι ακριβώς όπως είχαµε συµφωνήσει. Του ζητήσαµε και δήλωση της εταιρείας για όλα αυτά και µας διαβεβαίωσε ότι την εποµένη που θα πηγαίναµε το αυτοκίνητο στο συνεργείο τους θα µας εδίδετο και η δήλωση. υστυχώς δώσαµε εµπιστοσύνη στις διαβεβαιώσεις του και παραλάβαµε το αυτοκίνητο µε τις παρατηρήσεις που σηµειώσαµε στο φύλλο παράδοσης». Από τον φάκελο προκύπτει (συν. 3 του καταγγέλλοντος) ότι την , δηλαδή την εποµένη της παράδοσης, το αυτοκίνητο µεταφέρθηκε σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της CompactLain Α.Ε., απ όπου εκδόθηκε µηδενικό παραστατικό (Α.Π.Υ.. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ) µε την ένδειξη «ΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ». Ο καταγγέλλων ισχυρίζεται ότι, εν συνεχεία, τον διαβεβαίωσαν ότι την δήλωση, την οποία είχε ζητήσει την προηγουµένη, θα του την έδιναν αργότερα, όταν θα είχε υπογραφεί και από την κα... Εκ των υστέρων διεπίστωσε ότι στο εν λόγω παραστατικό «αναφέρεται η 08/11/2005 ως ηµεροµηνία πρώτης κυκλοφορίας του αυτοκινήτου που µας παρέδωσαν στις 04/09/2006 ως καινουργές!». Κατόπιν των ως άνω, ο κ.. απευθύνθηκε «σε άλλη εταιρεία εµπορίας του ιδίου αυτοκινήτου», µετά από σχετικό έλεγχο της οποίας προέκυψαν «από τον υπολογιστή του δικτύου της εταιρείας Mercedes Benz Hellas» τα ακόλουθα στοιχεία: I. Το υπ όψιν αυτοκίνητο κατασκευάστηκε στις II. Ως έτος µοντέλου αναφέρεται το III. Καταρχήν οι κωδικοί του γερµανικού αρχείου δείχνουν ότι προοριζόταν για την γερµανική αγορά, ενώ στην συνέχεια από το αρχείο της ελληνικής αντιπροσωπείας προκύπτει ως προορισµός η ελληνική αγορά και IV. ότι από το εργοστάσιο είχαν τοποθετηθεί στο αυτοκίνητο bodypanels ασηµί χρώµατος, ενώ το αυτοκίνητο επωλήθη στον καταγγέλλοντα µε bodypanels µαύρα. Τα στοιχεία αυτά, πλην των κωδικών προορισµού, ήτοι η ηµεροµηνία κατασκευής και το χρώµα της επιφάνειας (bodypanels) επιβεβαιώθηκαν στην συνέχεια και από 3

4 την Mercedes Benz Hellas Α.Ε., νόµιµο εισαγωγέα της Mercedes Benz στην χώρα µας, η οποία και εισήγαγε το συγκεκριµένο αυτοκίνητο στην Ελλάδα, ως προκύπτει από την από επιστολή της προς τον κ., που εκδόθηκε κατόπιν αιτήµατός του. Παρ όλα αυτά, στο υπ αρ. καταχ / Πιστοποιητικό Ταξινόµησης Οχηµάτων του Τελωνείου Αθηνών, ως έτος κατασκευής του εν λόγω αυτοκινήτου αναφέρεται το 2006, ενώ ως χώρα προηγούµενης ταξινόµησής του εµφανίζεται η Γαλλία. Σηµειώνουµε δε ότι, ενώ κατά την συνάντηση συµβιβασµού που πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της Αρχής µας, δόθηκε από τον καταγγέλλοντα στους εκπροσώπους της εταιρείας CompactLain αντίγραφο της από εκτύπωσης από τον υπολογιστή του δικτύου της Mercedes Benz Hellas, από όπου προκύπτουν τα ανωτέρω (I, II, III) στοιχεία, προς περαιτέρω σχολιασµό τους εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, η εταιρεία ουδέποτε απάντησε, έκτοτε, προς επιβεβαίωση ή διάψευση αυτών, ως αφενός µεν όφειλε, αφετέρου δε διαβεβαίωσε ότι θα πράξει. Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ υστυχώς, στην υπό εξέταση περίπτωση, παρατηρείται πληµµελής και ανακόλουθη συναλλακτική συµπεριφορά και από τα δύο µέρη. 1. Όσον αφορά τον κ..: Οι απ αυτόν ισχυριζόµενες συνοµολογηµένες ιδιότητες του πράγµατος, ήτοι α) εργοστασιακά τοποθετηµένα bodypanels µαύρου χρώµατος, καθώς και β) η απαίτηση αυτού να έχει κατασκευαστεί το αυτοκίνητο εντός του έτους 2006 δεν αναγράφονται ρητώς στο σχετικό δελτίο παραγγελίας, το οποίο εν προκειµένω επέχει την θέση της συµβάσεως δυνάµει της οποίας καταρτίστηκε η πώληση, ενώ υπάρχει σ αυτό ειδικός κενός χώρος µε την ένδειξη ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, όπου, εφόσον είχαν λάβει χώρα προηγουµένως προφορικά οι ανωτέρω συµφωνίες, οι οποίες πράγµατι αφορούν ουσιώδη χαρακτηριστικά της συναλλαγής, θα έπρεπε αυτές να έχουν σηµειωθεί (δηλαδή στην ουσία να έχουν περιβληθεί τον έγγραφο τύπο της σύµβασης), λαµβανοµένου µάλιστα υπόψη του γεγονότος ότι στον χώρο αυτό έχει προβλεφθεί ακόµα και το επουσιώδες, δηλαδή η προτίµηση του αγοραστή σε πινακίδες ζυγού αριθµού. Επίσης, οι εν λόγω συµφωνηµένες ιδιότητες δεν προκύπτουν και από κανένα άλλο έγγραφο του φακέλου. Αν δε περαιτέρω θεωρήσουµε, εκ των χειρόγραφων παρατηρήσεων στο φύλλο παράδοσης, ότι ο καταγγέλλων παρέλαβε το αυτοκίνητο και µε εµφανή πραγµατικά ελαττώµατα, όπως αυτός µάλλον επιχειρεί να ισχυριστεί, τότε κακώς το παρέλαβε χωρίς ρητή επιφύλαξη (ΑΚ 545 περί ανεπιφύλακτης παραλαβής). Γενικώς, όσον αφορά την πώληση, ως ενοχική αµφοτεροβαρή σύµβαση, κρίσιµη για την κατάφαση της ευθύνης του πωλητή είναι η µη ανταπόκριση του πράγµατος σ αυτήν. Και αυτό συµβαίνει όταν το πράγµα έχει πραγµατικά ελαττώµατα ή στερείται συνοµολογηµένων ιδιοτήτων. Πραγµατικό ελάττωµα υπάρχει, όταν το πράγµα που παρέδωσε ο πωλητής στον αγοραστή φέρει ατέλειες στην φυσική του ιδιοσυστασία ή κατάσταση, οι οποίες συνιστούν απόκλιση προς το χειρότερο σε σχέση µε αυτό που 4

5 καθόρισαν οι συµβαλλόµενοι και οι οποίες επιδρούν στην αξία ή στην χρησιµότητα του πράγµατος. Περαιτέρω, οι ιδιότητες θεωρούνται συνοµολογηµένες όταν τα µέρη έχουν συµφωνήσει, ρητώς ή σιωπηρώς, ότι το πράγµα έχει τις συγκεκριµένες ιδιότητες και παράλληλα ο πωλητής αναλαµβάνει την ευθύνη της έλλειψής τους και δη ανεξαρτήτως πταίσµατος αυτού (ανεξάρτητα δηλαδή από την πλήρωση ή µη της αντικειµενικής υποστάσεως του άρθρου 330 ΑΚ περί ευθύνης λόγω πταίσµατος σχετικώς µε την αθέτηση ενοχικής υποχρέωσης). Όµως, όλες οι ανωτέρω συµφωνίες πρέπει να καθίστανται περιεχόµενο της σύµβασης πώλησης και, ακόµη και αν αυτές συνοµολογηθούν αργότερα, πρέπει να περιβληθούν τον τύπο που τυχόν απαιτείται για την κυρία σύµβαση, εκτός εάν η έλλειψη µιας ιδιότητας συνιστά ταυτόχρονα και πραγµατικό ελάττωµα, οπότε, αν αυτή δεν αποτέλεσε αντικείµενο συµφωνίας, ο πωλητής θα ευθύνεται για ύπαρξη πραγµατικού ελαττώµατος. Συγκεκριµένα, η ενοχική δικαιοπραξία της σύµβασης πώλησης καινουργούς επιβατηγού αυτοκινήτου δεν υπόκειται κατά το νόµο σε κάποιον τύπο και εποµένως µπορεί να συναφθεί ακόµη και προφορικά. Συνήθως, όπως εν προκειµένω, γίνεται βάσει έντυπης σύµβασης, η οποία δεν έχει µεν συστατική, έχει όµως αποδεικτική ισχύ. Συνεπώς, δυνάµει αυτής αποδεικνύονται τα εγγράφως συµφωνηθέντα και µόνον. Στην προκειµένη περίπτωση, όσον αφορά τον κ..., η ισχυριζόµενη αληθής βούληση αυτού δεν προκύπτει σαφώς από την σύµβαση, όπως και από κανένα άλλο έγγραφο του φακέλου. Επίσης, πρέπει, κατά την γνώµη µας, να συνεκτιµηθούν και το, εκ των επαγγελµατικών του ιδιοτήτων, υψηλό µορφωτικό του επίπεδο, καθώς και η άνω του µέσου όρου ικανότητά του αντίληψης των πραγµάτων. Εξάλλου: Α) Αφενός µεν ως προς το χρώµα των bodypanels, πράγµατι, όπως προκύπτει και από το σχετικό διαφηµιστικό ενηµερωτικό φυλλάδιο της εταιρείας, αυτό αλλάζει εύκολα και ανά πάσα στιγµή, καθώς στο έντυπο αναφέρεται ότι: «Εάν έχετε διάθεση για αλλαγή, απλά φέρτε το αυτοκίνητό σας στο πλησιέστερο Smart Center. Σε ελάχιστο χρόνο θα σας αλλάξουµε τα bodypanels µε άλλα διαφορετικού χρώµατος» και περαιτέρω ότι «Μία πλήρης ανανέωση των bodypanels δεν κοστίζει περισσότερο από το βάψιµο ενός φτερού σε πολλά αυτοκίνητα. Τα bodypanels του Smart αντιπροσωπεύουν τα πρώτα µέρη αµαξώµατος του είδους τους που παράγονται µαζικά. Κάτι, που τα καθιστά παγκοσµίως µοναδικά». Από την ως άνω περιγραφή συνάγεται ότι τα συγκεκριµένα µέρη του αµαξώµατος (φτερά) είναι «κινητά» µέρη, τα οποία αλλάζουν µε χαρακτηριστική, καθώς φαίνεται, ευκολία και µάλιστα για τον λόγο ότι κάποιος µπορεί απλώς να επιθυµεί ανά τακτά χρονικά διαστήµατα να αλλάζει το χρώµα τους, γεγονός που µάλλον καταργεί την όποια νοµιζόµενη σηµασία της καταρχήν εργοστασιακής τους τοποθέτησης. Γι αυτό άλλωστε και το χρώµα του αυτοκινήτου (όπως αυτό αναφέρεται στην άδεια) καθορίζεται από τον κλωβό και όχι από τα bodypanels. Β) Αφετέρου, ως προς το έτος κατασκευής του αυτοκινήτου, σηµειώνουµε ότι φυσικά και έχει ο αγοραστής αναφαίρετο και απεριόριστο δικαίωµα επιλογής, όχι µόνον του έτους, αλλά και του µήνα κατασκευής του αυτοκινήτου του, όµως αν η βούλησή του αυτή δεν προκύπτει σαφώς από κανένα στοιχείο, είναι πάντοτε ενδεχόµενο να έχει γίνει ασαφής συνεννόηση (και συνήθως αυτές οι ασαφείς συνεννοήσεις αφήνουν πολλά περιθώρια αξιώσεων και ισχυρισµών για αµφότερα τα µέρη στην συνέχεια), 5

6 όπου ως έτος κατασκευής µπορεί να έχει νοηθεί και το λεγόµενο model year του αυτοκινήτου, το οποίο στην προκειµένη περίπτωση είναι, κατά δήλωση της εταιρείας, το Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται η υφιστάµενη αντίφαση µεταξύ των ανωτέρω ισχυρισµών και των διαλαµβανοµένων στο εκτυπωµένο κείµενο που προέρχεται από την Mercedes Benz Hellas και προσκόµισε στην Αρχή ο κ.. (σελ. 3 της παρούσας). Βεβαίως, φαίνεται µάλλον υπερβολικό το γεγονός, ότι τον Αύγουστο του 2006 ο καταγγέλλων διαβεβαιώθηκε, ότι θα αγόραζε εντός λίγων ηµερών αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε έναν µόλις µήνα πριν την παραγγελία του (σύµφωνα πάντα µε την καταγγελία) και που είχε ήδη αφιχθεί στο Ελληνικό Τελωνείο και ήταν διαθέσιµο προς πώληση. Η υπερβολή συνάγεται και από την γενικότερη διατύπωση της καταγγελίας, όταν ο κ. αναφέρει µεταξύ άλλων: «στην ερώτησή µας αν το αυτοκίνητο ήταν καινούργιο (παραγωγής 07/2006)...». Σύµφωνα µε την κοινή λογική και λαµβανοµένων υπ όψιν των συναλλακτικών ηθών, δεν είναι δυνατόν ένα διαρκές καταναλωτικό αγαθό, όπως είναι το αυτοκίνητο, να απαιτείται να κατασκευάστηκε τον προηγούµενο µήνα για να θεωρείται καινούργιο! Συνεπώς, τυπικά ο καταγγέλλων κ. δεν επέδειξε εν προκειµένω την προσήκουσα επιµέλεια στην συναλλαγή του µε την εταιρεία CompactLain Α.Ε., καθόσον δεν προβλέφθηκε ρητώς, στην µεταξύ τους συναφθείσα σύµβαση πώλησης αυτοκινήτου, η ύπαρξη των επιπρόσθετων συνοµολογηµένων ιδιοτήτων που ισχυρίζεται ότι αξίωσε ο καταναλωτής κατά το προφορικό στάδιο διαπραγµατεύσεων µε τον πωλητή της εταιρείας κ. και αµέσως πριν την υπογραφή της παραγγελίας. 2. Όσον αφορά την εταιρεία CompactLain Α.Ε.: Όµως, από την άλλη πλευρά και πέραν της ως άνω ενδεχόµενης αµέλειας του αγοραστή, υπάρχει και µια σειρά γεγονότων, εκ των οποίων συνάγεται η εντύπωση ανακόλουθης και πληµµελούς εκ µέρους της εταιρείας CompactLain Α.Ε συναλλακτικής συµπεριφοράς, αντιβαίνουσας στην αρχή της καλής πίστης, λαµβανοµένων υπόψη και των συναλλακτικών ηθών. Πιο συγκεκριµένα, προέκυψαν τα εξής: Α) Καταρχήν, υπήρχαν εκδορές και κακοτεχνίες στο εν λόγω καινούργιο αυτοκίνητο, την ύπαρξη των οποίων απεδέχθη σαφέστατα η εταιρεία, αφού όχι µόνον ο υπεύθυνος παράδοσης υπέγραψε το φύλλο παράδοσης µε τις σχετικές χειρόγραφες παρατηρήσεις, αλλά, επιπλέον, το αυτοκίνητο µεταφέρθηκε την εποµένη στο συνεργείο της εταιρείας για έλεγχο και επισκευή. Β) Η εν λόγω εταιρεία, στο από (αριθ. πρωτ. εισερχ. 1366/ ) υπόµνηµά της προς την Αρχή, παραδέχεται ότι, κατόπιν του ως άνω διενεργηθέντος τεχνικού ελέγχου, έγινε πράγµατι στο συνεργείο της αντικατάσταση του δεξιού φτερού (bodypanel) του αυτοκινήτου. Ο περαιτέρω ισχυρισµός ότι στην πραγµατικότητα δεν διαπιστώθηκε κανένα πρόβληµα και ότι απλώς «αντικαταστήσαµε το δεξιό φτερό (BODYPANEL) αν και δεν ήταν γρατζουνισµένο όπως ισχυριζόταν ο πελάτης, για να ικανοποιήσουµε τον πελάτη και µόνον» µάλλον δεν είναι πειστικός. Για να προβούν οι έµπειροι υπάλληλοι της CompactLain σε αντικατάσταση φαίνεται ότι υπήρχε (ουσιώδες ή επουσιώδες, πάντως υπήρχε) πρόβληµα, το οποίο και επεχείρησαν να λύσουν µε µερική αντικατάσταση, ήτοι 6

7 αντικατάσταση του ελαττωµατικού µέρους. Άλλωστε, κατά την διατύπωση της διάταξης του άρθρου 534 του Αστικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε την διάταξη του άρθρου 535 (ΑΚ), για την ίδρυση της ευθύνης του πωλητή αρκεί η διαπίστωση της ύπαρξης οποιουδήποτε ελαττώµατος, χωρίς να είναι απαραίτητο το εν λόγω ελάττωµα να είναι ουσιώδες, δηλαδή να αναιρεί ή να µειώνει ουσιωδώς την αξία ή την χρησιµότητα του πράγµατος. Αλλά και πέραν των ως άνω, αφού έγινε η αντικατάσταση του φτερού, γιατί δεν εκδόθηκε στην συνέχεια παραστατικό αλλαγής αυτού µε µηδενικό τίµηµα; Το γεγονός αυτό χρήζει περαιτέρω διερεύνησης αρµοδίως και, ως εκ τούτου, η υπόθεση ως προς το σκέλος αυτό κοινοποιείται και στην αρµόδια.ο.υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 4 ν. 3297/2004. Γ) Επιπλέον, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η εταιρεία CompactLain ισχυρίζεται στο ως άνω από (αριθ. πρωτ. εισερχ. 1366/ ) υπόµνηµά της, πως ο πωλητής της δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει τον χρόνο άφιξης του αυτοκινήτου στην Ελλάδα, ούτε και την ακριβή ηµεροµηνία παραγωγής του, την στιγµή που κατωτέρω στο ίδιο υπόµνηµα η ίδια η εταιρεία επικαλείται το τιµολόγιο πώλησης του αυτοκινήτου από την Mercedes Benz Hellas προς αυτήν, έγγραφο από το οποίο και προκύπτει σαφώς ότι η ηµεροµηνία πώλησης του εν λόγω αυτοκινήτου, από την αντιπροσωπεία (Mercedes Benz) προς την εταιρεία (CompactLain), ήταν ήδη η Είναι δυνατόν να είχε αγοράσει η CompactLain το αυτοκίνητο ήδη 40 ηµέρες πριν την επίσκεψη παραγγελία του υποψήφιου αγοραστή και να µην υπήρχε για την ίδια την πωλήτρια εταιρεία η δυνατότητα πρόσβασης στα συνοδευτικά έγγραφα του αυτοκινήτου; ) Από το υπ αριθ. πρωτ. 367/ έγγραφο του Τελωνείου Αθηνών προς την Υπηρεσία µας, µε θέµα «ιευκρινίσεις σχετικά µε την έκδοση πιστοποιητικών ταξινόµησης οχηµάτων», το οποίο µας εστάλη κατόπιν της υπ αριθ. πρωτ. 115/ αίτησής µας προς παροχή στοιχείων, προκύπτουν τα ακόλουθα: εδοµένης της ασάφειας που καταρχήν υπήρχε ως προς την πραγµατική ηµεροµηνία κατασκευής του συγκεκριµένου αυτοκινήτου (καθόσον στο υπ αριθ. καταχ / Πιστοποιητικό Ταξινόµησης Οχηµάτων του Τελωνείου Αθηνών ως έτος κατασκευής αναφέρεται το 2006, ενώ από την από επιστολή της Mercedes Benz Hellas προς τον κ.. αλλά και απευθείας από το δίκτυο της Mercedes Benz Hellas προκύπτει σαφώς ως ηµεροµηνία κατασκευής η ), διευκρινίζεται πλέον ότι: «Εκ παραδροµής ανεγράφη στο παραστατικό, από την εταιρεία, ως έτος κατασκευής το 2006 και αυτόµατα, µέσω της µηχανογράφησης, εκτυπώθηκε στο µε αριθµό καταχώρησης / πιστοποιητικό ταξινόµησης οχήµατος στο πεδίο «ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ» ως έτος το 2006». Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται επίσης ότι: «Στα καινούργια οχήµατα το έτος κατασκευής το γνωρίζει η εταιρεία εισαγωγής και το δηλώνει στο τελωνειακό παραστατικό που καταθέτει, µέσω του νοµίµου αντιπροσώπου της και το αποδέχεται στο πεδίο 54 του τελωνειακού παραστατικού ( ΕΦΚ και Ε Ε). Βέβαια η εταιρεία πρέπει να προσέχει ποιο είναι το πραγµατικό έτος κατασκευής και να µη το συγχέει µε το έτος µοντέλου ή το έτος έκδοσης του τιµολογίου ή το έτος άφιξης του οχήµατος στην Ελλάδα». 7

8 Συνεπώς, καταρρέει και αυτό το επιχείρηµα της εταιρείας CompactLain, δυνάµει του οποίου επικαλείται το εν λόγω πιστοποιητικό για να «αποδείξει» ότι το αυτοκίνητο είναι κατασκευής Και µάλιστα εδώ δεν πρόκειται περί απλής αποδυνάµωσης επιχειρήµατος λόγω εµφάνισης νέων στοιχείων, αλλά πρόκειται προφανώς περί καταρχήν ψευδούς ισχυρισµού, ο οποίος προβάλλεται τόσο στο εν λόγω υπόµνηµα, το οποίο συντάχθηκε την (αριθ. πρωτ. εισερχ. 1366/ ), όσο και στο επόµενο από (αριθ. πρωτ. εισερχ. 1733/ ) υπόµνηµα ενώπιον της Αρχής µας, ενώ στο µεταξύ το αυτοκίνητο είχε ήδη αγοραστεί από την CompactLain την και στην συνέχεια είχε ήδη πωληθεί και παραδοθεί στον αγοραστή την ηλαδή, η πωλήτρια εταιρεία προσπαθεί να πείσει ότι, όταν αναπτύσσονται οι ισχυρισµοί της την και την , ήτοι έναν και δύο αντιστοίχως µήνες µετά την περάτωση δύο διαδικασιών αγοραπωλησίας, δεν γνώριζε ακόµη την αληθή ηµεροµηνία κατασκευής του αυτοκινήτου που εµπορεύτηκε; Ή, καθώς φαίνεται, απλώς επιχειρείται εκ προθέσεως στα ανωτέρω υποµνήµατα αορίστως, αβασίµως και ψευδώς η ανατροπή των εντυπώσεων περί της αληθούς έκβασης των γεγονότων; Τέλος, προέκυψε ότι α) το αυτοκίνητο πράγµατι εκτελωνίστηκε ως καινούργιo, βεβαιώνεται παρόλα αυτά ότι αφίχθη στην Ελλάδα την και όχι την όπως αναληθώς ισχυρίζεται η εταιρεία, β) ότι η Γαλλία δηλώνεται ως χώρα προηγούµενης ταξινόµησης διότι αυτή ήταν η χώρα συναρµολόγησής του. Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗ Εκ των ανωτέρω, αλλά και από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, συνάγεται ότι αφενός µεν πράγµατι διαπιστώθηκε και από τις δύο πλευρές η ύπαρξη πραγµατικών ελαττωµάτων κατά την παράδοση του φεροµένου ως καινουργούς αυτοκινήτου, αφετέρου δε ότι ακόµη και αν στην συγκεκριµένη περίπτωση δεν φαίνεται καταρχήν να ιδρύεται πρωτογενής συµβατική ευθύνη της CompactLain Α.Ε λόγω παράδοσης του αυτοκινήτου χωρίς τις συνοµολογηµένες ιδιότητες (η αξίωση των οποίων δεν προβλέπεται εγγράφως στην σύµβαση), παρόλα αυτά δεν µπορούµε να αγνοήσουµε το γεγονός ότι στην υπό εξέταση υπόθεση δηµιουργούνται δυστυχώς υπόνοιες υπέρβασης των ορίων της καλής πίστης από την εν λόγω εταιρεία. Πρέπει δε να λάβουµε υπ όψιν, σύµφωνα µε την αρχή της καλής πίστης και τα συναλλακτικά ήθη, ότι ένας πελάτης που παραγγέλλει καινούργιο αυτοκίνητο στο τέλος του 8 ου µήνα του χρόνου και το παραλαµβάνει τον 9 ο ευλόγως προσδοκά και πιστεύει ότι το αυτοκίνητο αυτό είναι παραγωγής, όχι βέβαια του προηγούµενου µήνα όπως καθ υπερβολήν αξιώνει ο καταγγέλλων, αλλά πάντως του τρέχοντος έτους. Σε κάθε δε περίπτωση, θα έπρεπε ο καταναλωτής να έχει ενηµερωθεί µε σαφήνεια και ακρίβεια για τον χρόνο κατασκευής του αυτοκινήτου. Συνεπώς, η παρούσα σύµβαση πρέπει να ερµηνευθεί και σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις του ΑΚ 173 (περί αναζητήσεως της αληθινής βουλήσεως χωρίς προσήλωση στις λέξεις) και ΑΚ 200 (περί ερµηνείας όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη). Και φυσικά εάν διαπιστωθεί υπέρβαση των ορίων της καλής πίστης, ενδέχεται να µπορεί να στοιχειοθετηθεί ευθύνη του πωλητή µε 8

9 βάση τις διατάξεις των άρθρων ΑΚ 197 και 198 (περί ευθύνης από τις διαπραγµατεύσεις). Ενόψει, λοιπόν, των κατά τα ανωτέρω διαπιστωθέντων και λαµβάνοντας υπ όψιν, αφενός µεν την έλλειψη της δέουσας επιµέλειας του καταγγέλλοντος καταναλωτή, αφετέρου δε όµως την παραβίαση εκ µέρους της CompactLain Α.Ε των ορίων καλής πίστης, αλλά και των συναλλακτικών ηθών στην συγκεκριµένη καταναλωτική διαφορά (η οποία µπορεί να στοιχειοθετήσει αδικοπρακτική ευθύνη της εταιρείας ενώπιον των αρµοδίων δικαστηρίων) και φυσικά εκτιµώντας την σοβαρότητα του ονόµατος της εταιρείας στον επιχειρηµατικό χώρο, αλλά και την εµπιστοσύνη που αυτή απολαµβάνει από το καταναλωτικό κοινό, µε την παρούσα προσκαλούµε, για µια ακόµη φορά, την εταιρεία CompactLain Α.Ε όπως συµβιβαστεί µε τον παραπονούµενο καταναλωτή. Κατά την διάρκεια της από συνάντησης στα γραφεία της Αρχής µας, ο καταγγέλλων δήλωσε ότι, για να θεωρήσει επιλυθείσα την διαφορά, επιθυµεί να επιστρέψει το αυτοκίνητο στην πωλήτρια και να λάβει το πλήρες τίµηµα που κατέβαλε για την αγορά του εντόκως από την ηµεροµηνία αυτής ( ). Επίσης, επεσήµανε ότι επιφυλάσσεται παντός νοµίµου δικαιώµατός του για την ηθική ζηµία που υπέστη λόγω της παρούσας καταναλωτικής διαφοράς. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή κρίνοντας ότι ο αγοραστής όφειλε αλλά και αντικειµενικά είχε την δυνατότητα να προβλέψει εγγράφως τις ειδικώτερες αξιώσεις του στο δελτίο παραγγελίας του αυτοκινήτου (σύµβαση πώλησης) και πάντως, σε κάθε περίπτωση, να ελέγξει έστω και εκ των υστέρων την ύπαρξη αυτών κατά την ηµέρα της παραλαβής (να έχουν δηλαδή συµπεριληφθεί αυτές γραπτώς στο φύλλο παραδόσεως ακόµη και χειρόγραφα, σε περίπτωση δε άρνησης της εταιρείας δεν θα έπρεπε αυτός να παραλάβει και µάλιστα ανεπιφύλακτα το αυτοκίνητο), δεν υιοθετεί την πρόταση του καταγγέλλοντος. Ως συµβιβαστική λύση, προτείνουµε την επιστροφή στον κ... µέρους του ποσού αγοράς του αυτοκινήτου και συγκεκριµένα ποσού ευρώ, συνυπολογιζοµένης και της πραγµατικής µεταπωλητικής αξίας του αµεταχείριστου κατά τους ισχυρισµούς του αγοραστή αυτοκινήτου αυτήν την στιγµή. Υπολογίζοντας δηλαδή, εάν η ίδια η εταιρεία αγόραζε τώρα το αυτοκίνητο αυτό από τον καταναλωτή, την διαφορά της προσφοράς της εάν π.χ. το αυτοκίνητο ήταν κατασκευασµένο τον 5 ο µήνα του 2006 και χωρίς καµία εργασία επιδιόρθωσης τοποθέτησης ανταλλακτικού. Σας τονίζουµε τέλος, ότι σε µια σύγχρονη και ευνοµούµενη κοινωνία η επίτευξη φιλικών διακανονισµών, στο πλαίσιο πάντα της ισορροπίας µεταξύ ελεύθερου (όχι αθέµιτου) ανταγωνισµού και σεβασµού των δικαιωµάτων των καταναλωτών, εδραιώνει την επιχειρηµατική πίστη των προµηθευτών στην αγορά, ενισχύοντας την εµπιστοσύνη του κοινού και τονίζοντας το αίσθηµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και του ηθικώς επιχειρείν. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή προβαίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3297/2004 στη διατύπωση της παρούσας έγγραφης σύστασης και ως προς τα δύο εµπλεκόµενα µέρη και καλεί αυτά να του γνωστοποιήσουν εγγράφως εντός δεκαπέντε (15) ηµερών εάν αποδέχονται ή όχι τα διαλαµβανόµενα σε αυτήν και ειδικότερα την προτεινόµενη συµβιβαστική λύση. 9

10 Σε περίπτωση συµφωνίας και των δύο µερών, θα καταρτισθεί πρακτικό συµβιβασµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου µετά από σχετική πρόσκληση του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Σε περίπτωση που κάποιο από τα εµπλεκόµενα µέρη δεν αποδεχθεί τα διαλαµβανόµενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση ο Συνήγορος του Καταναλωτή θα ενεργήσει σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ν. 3297/2004. Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Γιάννης. Αδαµόπουλος Εσωτερική ιανοµή: Γραφείο Αναπληρωτή Συνηγόρου του Καταναλωτή κ. Γ. ίελλα 10

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661 ΠΡΟΣ: 1 κ. Στέφανο Ντάλλα Ίριδος

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια : ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 2... ΚΟΙΝ.: Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: 210 6460784 e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.

ΠΡΟΣ: 2... ΚΟΙΝ.: Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: 210 6460784 e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 13 Ioυνίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 727 ΠΡΟΣ: 1. ΝΙΟΥΤΟΝ ΕΠΕ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο συχνά φτάνουν στον Συνήγορο του Καταναλωτή περιπτώσεις αντιδικίας (καταγγελίες) µεταξύ πολιτών και εταιριών αυτοκινήτου για θέµατα εγγυήσεων;

Πόσο συχνά φτάνουν στον Συνήγορο του Καταναλωτή περιπτώσεις αντιδικίας (καταγγελίες) µεταξύ πολιτών και εταιριών αυτοκινήτου για θέµατα εγγυήσεων; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πόσο συχνά φτάνουν στον Συνήγορο του Καταναλωτή περιπτώσεις αντιδικίας (καταγγελίες) µεταξύ πολιτών και εταιριών αυτοκινήτου για θέµατα εγγυήσεων; Οι αναφορές που αφορούν στον κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 26 Μαϊου 2009 Αριθµ. Πρωτ.: Αρµόδιος : κ. ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 26 Μαϊου 2009 Αριθµ. Πρωτ.: Αρµόδιος : κ. ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Μαϊου 2009 Αριθµ. Πρωτ.: 1977 Αρµόδιος : κ. ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Συντάκτρια : Ευαγγελία Νικ. Κοζυράκη Βοηθ. Ειδική Επιστήµονας - Νοµικός Ηλεκτρον.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας.

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χειρίστρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Τομέα Εξυπηρέτησης Πελατείας Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460734, 210-6460284 Ηλεκτρον. /ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr

e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Πληροφορίες: Φ. Μιστριώτη Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: fmistrioti@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 11 εκεµβρίου 2008 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ (άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3297/2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει )

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ (άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3297/2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδιος: Δημήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Φωτεινή Μιστριώτη Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 28 Μαρτίου 2012 e-mail: fmistrioti@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr

e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εισηγήτρια: ρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Σοφοκλέους 11 105 59 Αθήνα 2. Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 186. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 186. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 186 ΠΡΟΣ: 1. κ. Νάντια Ροντογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια:: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια:: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια:: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ. (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ. (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Ν. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειριστές: Ανδρέας Ασημάκος Βοηθός Ειδικός Επιστήμονας Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Προς: Αντιπροσωπεία Φωτογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 KOIN: e-mail: vsynigoros@synigoroskatanaloti.gr

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 KOIN: e-mail: vsynigoros@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ ( Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ ( Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αρμόδια : Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Γκοβεδάρου Αθήνα 15 Οκτωβρίου 2015 Ειδική Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Φωτεινή Μιστριώτη Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: fmistrioti@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 03 Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ: 2... ΚΟΙΝ.:

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ: 2... ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 20 Μαΐου 2008 Αριθ. πρωτ. : 596 ΠΡΟΣ: 1. «ΜΠΙ ΜΠΙΟΥΤΙ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 2. κ. ********* ******** ********** ********** ΚΟΙΝ.:

ΠΡΟΣ: 2. κ. ********* ******** ********** ********** ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 18 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 8 Iανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 13

Αθήνα, 8 Iανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 8 Iανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 13 ΠΡΟΣ: 1. Κέντρα Αδυνατίσματος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μαρία Αρχοντάκη Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2012 Ηλεκτρον. Δ/νση:marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Μαρία Αρχοντάκη Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2012 Ηλεκτρον. Δ/νση:marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Μαρία Αρχοντάκη Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2012 Ηλεκτρον. Δ/νση:marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :10793 ΠΡΟΣ:... ΚΟΙΝ.:...

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2007 Αρ. πρωτ. 1343

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2007 Αρ. πρωτ. 1343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδιος: Γιώργος Δίελλας Αναπληρωτής: Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ταχυδρομική αγορά: Προβλήματα καταναλωτών και αρμοδιότητες Συνηγόρου του Καταναλωτή

Ελληνική ταχυδρομική αγορά: Προβλήματα καταναλωτών και αρμοδιότητες Συνηγόρου του Καταναλωτή Ελληνική ταχυδρομική αγορά: Προβλήματα καταναλωτών και αρμοδιότητες Συνηγόρου του Καταναλωτή Ομιλία Αναπληρωτή Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Δημήτρη Μάρκου, στην ημερίδα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-04-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2186/06-04-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η υπ αριθ. πρωτ... αναφορά του κ. Χ αναφέροντα στον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Σχετ.: Η υπ αριθ. πρωτ... αναφορά του κ. Χ αναφέροντα στον Συνήγορο του Καταναλωτή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδιος: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταμούλας Ειδικός Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Αρχοντάκη Ειδική Επιστήµονας marchontaki@synigoroskatanaloti.gr. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 Ν. 3297/2004)

Μ. Αρχοντάκη Ειδική Επιστήµονας marchontaki@synigoroskatanaloti.gr. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 Ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ηλεκτρον. /νση: Μ. Αρχοντάκη Ειδική Επιστήµονας marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 9 Μαΐου 2011 Αριθ. Πρωτ. : 4947 ΠΡΟΣ: 1. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4 152 33 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460734 Ηλεκτρον. /ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ:

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 5 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Θέμα: Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πόρισμα Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Σχετ.: Η υπ αριθ. Πρωτ... αναφορά του Ψ αναφέροντα στον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Θέμα: Πόρισμα Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Σχετ.: Η υπ αριθ. Πρωτ... αναφορά του Ψ αναφέροντα στον Συνήγορο του Καταναλωτή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδιος: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταμούλας Ειδικός Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: α) Γρ. κ. Υπουργού β) Γρ. κ. Υφυπουργού γ) Γρ. κας Γεν. Γραμματέως

ΚΟΙΝ: α) Γρ. κ. Υπουργού β) Γρ. κ. Υφυπουργού γ) Γρ. κας Γεν. Γραμματέως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας : 101 81 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Κυριακοπούλου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ:

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 13 Ιουλίου 2010 Αριθ. Πρωτ. : 1580 ΠΡΟΣ:... 2. ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Ωρωπού 156

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια : Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειριστές : Α. Στέλιος Λουφόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: sloufopoulos@synigoroskatanaloti.gr Β. Ελένη Αθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος

Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταµούλας Ειδικός Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 Αθήνα, 05-02-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/05-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/11-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :11394 Δρ. Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014 Αθήνα, 09-05-2014 ΑΠ: Γ/ΕΞ/2025-1/09-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 15.02.2011. Πίνακας Αποδεκτών. Συναπτόμενες συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, τιμοκατάλογοι και εμπορικές πρακτικές προώθησης

Αθήνα, 15.02.2011. Πίνακας Αποδεκτών. Συναπτόμενες συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, τιμοκατάλογοι και εμπορικές πρακτικές προώθησης Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 15.02.2011 Προς: Πίνακας Αποδεκτών Θέμα: Κωδικός : O-46314 Σελίδες : 5 Συναπτόμενες συμβάσεις προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (ως προς σελ.5,σημείο5, 1 η παύλα, 2 η παράγραφος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου xna Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Δελτίο διαμονής πολίτη τρίτης χώρας που είναι σύζυγος πολίτη χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστές:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 30/01/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 342 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2111-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 82/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2111-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 82/2014 Αθήνα, 11-07-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2111-1/11-07-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 82/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 Αθήνα, 16-05-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2180/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 42/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2180/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 42/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-03-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2180/27-03-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 42/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε µετά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Α Π Ο Φ Α Σ Η 33/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Α Π Ο Φ Α Σ Η 33/2016 Αθήνα, 21-07-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4608/21-07-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 33/2016 H Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της στις 12-04-2016,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2950-1//

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2950-1// Αθήνα, 01.06.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2950-1//01.06.20.2011 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο : ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦ.7 Σχολική Χρονιά 2012 2013

Κεφάλαιο : ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦ.7 Σχολική Χρονιά 2012 2013 Μάθημα : ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Καθηγητής : Αλέξανδρος Σωκράτους Κεφάλαιο : ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦ.7 Σχολική Χρονιά 2012 2013 Στο τμήμα αγορών συνήθως ανατίθεται η διαχείρηση της αποθήκης. Είναι υπεύθυνο για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. Αθήνα, 6 Δεκεµβρίου 2011 Απαντήσεις σε περαιτέρω διευκρινιστικά αιτήµατα υποψήφιων επενδυτών σχετικά µε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ».

A Π Ο Φ Α Σ Η. Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». A Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας, Νομικός ΠΡΟΣ: EUROBANK Όθωνος 8 10557

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015 Αθήνα, 03-06-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2959-1/03-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

θέµα: Απαραίτητα ικαιολογητικά για την διαδικασία «Έκδοσης Απόφασης Τέλους Σειράς»

θέµα: Απαραίτητα ικαιολογητικά για την διαδικασία «Έκδοσης Απόφασης Τέλους Σειράς» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Νοεµβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθµός Πρωτ.: 71822/3841 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων

Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων IP/03/1318 Βρυξέλες, 30 Σεπτεµβρίου 2003 Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων Από αύριο, αρχίζει να εφαρµόζεται σηµαντικό µέρος της νέας νοµοθεσίας της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 150/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 150/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6642/17-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 150/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 21/12/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4786 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Ε. Παπαγεωργίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 e-mail: el_pap@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. : 6786

Πληροφορίες: Ε. Παπαγεωργίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 e-mail: el_pap@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. : 6786 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Ε. Παπαγεωργίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 e-mail: el_pap@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. : 6786 ΠΡΟΣ: Ελληνογερμανική Αγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 29-07-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/29-07-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011 Αθήνα, 11-10-2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6726/11-10-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Ανεξάρτητη Αρχή. Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας. 3 συμβουλές για τις χειμερινές εκπτώσεις

Συνήγορος του Καταναλωτή Ανεξάρτητη Αρχή. Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας. 3 συμβουλές για τις χειμερινές εκπτώσεις Συνήγορος του Καταναλωτή Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας 3 συμβουλές για τις χειμερινές εκπτώσεις 3 συμβουλές για τις χειμερινές εκπτώσεις Τη Δευτέρα 11.1.2016 αρχίζει η περίοδος των

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7233/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 162/2012

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7233/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 162/2012 Αθήνα, 12-11-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7233/12-11-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 162/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρβια 31/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Αρ. Πρ. 28806 Ταχ. /νση : Πλατεία Ελευθερίας Τ.Κ :50500 Σέρβια Τηλ.: 24643 50117 Fax : 24640 24655 14SYMV002256935 2014-08-26 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: ,

Τηλ.: , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 Ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 Ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αθήνα 11 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ. :3700 ΠΡΟΣ: 1. E.F.G. EUROBANK- ERGASIAS Δ/νση Σχέσεων με τους Πελάτες Όθωνος 8 105 57 Αθήνα 2. ****** ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :8130 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

για μετατροπείς Powador με ονομαστική ισχύ AC κάτω έως 12,5 kw / 12,5 kva

για μετατροπείς Powador με ονομαστική ισχύ AC κάτω έως 12,5 kw / 12,5 kva Επισκόπηση προϊόντων Όροι εγγύησης και σέρβις Για τους μετατροπείς Powador 2002, 3002, 4202, 5002, 6002 3200 (2500xi), 4200, 4400 ( 3600xi), 5300 (4000xi), 5500 (4500xi), 6600 (5000xi), 7700 (6400xi),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας E-mail: gtheocha@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) No 524/2013 για την ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ) ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) No 524/2013 για την ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ) ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ) ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (ΕΕΔ) Εργαλεία για την επίλυση καταναλωτικών διαφορών (διαμεσολάβηση, συμφιλίωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση-δελτίο Τύπου με θέμα τη λειτουργία της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πολιτών στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή»

Ανακοίνωση-δελτίο Τύπου με θέμα τη λειτουργία της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πολιτών στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2007 Ανακοίνωση-δελτίο Τύπου με θέμα τη λειτουργία της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πολιτών στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 9 / 2009

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 9 / 2009 ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 120/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 18-02-2009 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1076/18-02-2009 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 9 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τις ηλεκτρονικές αγορές

Συμβουλές για τις ηλεκτρονικές αγορές ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Συμβουλές για τις ηλεκτρονικές αγορές Χρήσιμες συμβουλές για τις ηλεκτρονικές αγορές των εορτών Τις αγορές του από ηλεκτρονικά καταστήματα πραγματοποιεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 16-03-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1837/16-03-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 13-05-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/13-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Πληροφορίες: Διονύσης Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αθήνα 26 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4, παρ. 5, ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4, παρ. 5, ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδιος: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταμούλας Ειδικός Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18)

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Ενότητα 6 Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Τιµολόγιο (Εκδίδεται.) 1. Εκδίδεται τιµολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο για: την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 14-07-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/14-07-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: αφενός της (εταιρικός τύπος) εταιρείας με την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο,, με έδρα την οδός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/ 2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 15-03-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1805/15-03-2011 Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα