Το συστηματικό σφάλμα (bias) στην επιδημιολογική έρευνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το συστηματικό σφάλμα (bias) στην επιδημιολογική έρευνα"

Transcript

1 Το συστηματικό σφάλμα (bias) στην επιδημιολογική έρευνα 9 Ιουλίου 2015 Ομιλητής: Θοδωρής Λύτρας Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)

2 1 Εισαγωγή - Τυχαίο vs συστηματικό σφάλμα 2 Τα συστηματικά σφάλματα στις επιδημιολογικές μελέτες 3 Συγχυτικό σφάλμα (confounding) 4 Συστηματικά σφάλματα στις τυχαιοποιημένες μελέτες 5 Επίλογος

3 1 Εισαγωγή - Τυχαίο vs συστηματικό σφάλμα 2 Τα συστηματικά σφάλματα στις επιδημιολογικές μελέτες 3 Συγχυτικό σφάλμα (confounding) 4 Συστηματικά σφάλματα στις τυχαιοποιημένες μελέτες 5 Επίλογος

4 ...epidemiologic research is an exercise in measurement [...] to obtain an estimate that is generalizable to relevant target populations. Rothman KJ, et al. (2008) Modern Epidemiology. 3rd ed.

5 Παράδειγμα 1 Precision (ακρίβεια) vs Accuracy (πιστότητα) τυχαίο, συστηματικό σφάλμα τυχαίο, συστηματικό σφάλμα ( ακρίβεια, πιστότητα) ( ακρίβεια, πιστότητα) τυχαίο, συστηματικό σφάλμα τυχαίο, συστηματικό σφάλμα ( ακρίβεια, πιστότητα) ( ακρίβεια, πιστότητα)

6 Στην επιδημιολογία, το τυχαίο σφάλμα προκύπτει από το γεγονός οτι κάνουμε δειγματοληψία.

7 Παράδειγμα Δείγμα Πληθυσμός (άγνωστος) ±2% Το τυχαίο σφάλμα: Υπάρχει πάντα, όταν γίνεται δειγματοληψία Μειώνεται όσο αυξάνεται το δείγμα της μελέτης Μπορεί να μηδενιστεί? ΟΧΙ Κόμμα Α Κόμμα Β Κόμμα Γ Κόμμα Δ Κόμμα Ε Λοιπά Δεν μεροληπτεί υπέρ κάποιου ενδεχόμενου Μπορεί όμως να διαστρεβλώσει την εικόνα, αν είναι πολύ μεγάλο.

8 Παράδειγμα ±2% Το συστηματικό σφάλμα: Μεροληπτεί υπέρ κάποιου ενδεχόμενου Διαστρεβλώνει την εικόνα Δεν επηρεάζεται από το μέγεθος του δείγματος Κόμμα Α Κόμμα Β Κόμμα Γ Κόμμα Δ Κόμμα Ε Λοιπά (Στην επιδημιολογία) Δεν μπορούμε να ελέγξουμε την παρουσία του Μπορούμε μόνο να κάνουμε ποιοτικές υποθέσεις γι αυτό

9 Τυχαίο σφάλμα vs Συστηματικά σφάλματα Τυχαίο σφάλμα Οφείλεται στο γεγονός της δειγματοληψίας. Μειώνεται όσο μεγαλύτερο δείγμα εξετάζουμε Μπορούμε να εκτιμήσουμε το μέγεθός του Συστηματικά σφάλματα Οφείλονται στον τρόπο που μετράμε, ή στον τρόπο που επιλέγουμε το δείγμα Δεν επηρεάζονται από το μέγεθος του δείγματος Δε μπορούμε να ελέγξουμε την ύπαρξή τους

10 Παράδειγμα: μελέτη κοόρτης Παγωτό βανίλια Διάρροια Ναι Όχι Σύνολο Έφαγε Δεν έφαγε Σχετικός κίνδυνος (Risk Ratio)

11 Παράδειγμα: μελέτη κοόρτης Παγωτό βανίλια Διάρροια Ναι Όχι Σύνολο Έφαγε Δεν έφαγε Σχετικός κίνδυνος (Risk Ratio) Coefficients: Estimate Std.err Wald Pr(> W ) (Intercept) *** vanilla.ice.creamy ** Σε κάθε μέτρο: σημειακή εκτίμηση (point estimate) + τυπικό σφάλμα (standard error)

12 Υπολογισμός τυπικού σφάλματος Μέγεθος σφάλματος Συστηματικό σφάλμα Τυπικό σφάλμα SE SD n Εκθεση SE(log OR) = Νόσος (+) ( ) (+) α β ( ) γ δ 1 α + 1 β + 1 γ + 1 δ Μέγεθος δείγματος SE(log RR) = 1 α 1 α + β + 1 γ 1 γ + δ

13 Εναλλακτικά (τρόποι ποσοτικής έκφρασης του τυχαίου σφάλματος, με πιο διαισθητικό τρόπο) 95% Διάστημα Εμπιστοσύνης (95% Confidence interval 95% CI): Ένα διάστημα το οποίο, αν επαναλαμβάναμε 100 φορές τη δειγματοληψία, θα αναμέναμε να περιέχει την πραγματική (πληθυσμιακή) τιμή 95 φορές.* * Εφ όσον δεν υπάρχουν συστηματικά σφάλματα! Οριοθετεί ένα εύρος μέσα στο οποίο είναι αρκετά πιθανό να βρίσκεται η πληθυσμιακή τιμή του μέτρου Ευθεία μαθηματική σχέση με το τυπικό σφάλμα: x ± 1,96 SE Μικρότερο SE στενότερο 95% CI Στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα 95% CI δεν περιέχει τη μονάδα Tιμή p (p-value): Η πιθανότητα να δούμε ένα αποτέλεσμα το ίδιο ή περισσότερο ακραίο, με αυτό το μέγεθος δείγματος, εάν ισχύει η μηδενική υπόθεση (μη ύπαρξη διαφοράς) Εκφράζει το πόσο βέβαιοι είμαστε οτι η παρατηρούμενη διαφορά δεν οφείλεται στο τυχαίο σφάλμα ΔΕΝ ισούται με την πιθανότητα να μην υπάρχει διαφορά ( ) x Ευθεία μαθηματική σχέση με το τυπικό σφάλμα: Φ Μικρότερο SE μικρότερη τιμή p Στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα p < 0,05 SE

14 Wahl E, Rømma S, Granum PE. A Clostridium perfringens outbreak traced to temperature-abused beef stew, Norway, Euro Surveill. 2013;18(9):pii=20408

15 Ladbury G, Gavana M, Danis K, et al. Population Seroprevalence Study after a West Nile Virus Lineage 2 Epidemic, Greece, PLOS ONE 2013;8(11):e80432

16 Τιμή p = απώλεια πληροφορίας RR Σημειακή εκτίμηση 95% ΔΑ τιμή p RR = 0,7 0,49 1,0 0,05 RR = 1,2 1,0 1,44 0,05 RR = 2,0 1,0 4,0 0,05 RR = 2,0 1,18 3,4 0,01 RR = 2,5 1,25 5,0 0,01 Η τιμή p δε μας λέει την κατεύθυνση της συσχέτισης. Αν p 0,05 τότε το 95% ΔΑ δεν περιέχει τη μονάδα (στατιστικά σημαντική διαφορά) Αν p > 0,05 τότε το 95% ΔΑ περιέχει τη μονάδα (μη στατιστικά σημαντική διαφορά)

17 Συνοψίζοντας (για το τυχαίο σφάλμα) Οφείλεται στο (αναπόφευκτο) γεγονός της δειγματοληψίας Μέτρα ποσοτικής έκφρασης του τυχαίου σφάλματος: Τυπικό σφάλμα 95% Διάστημα Εμπιστοσύνης τιμή p Ελαττώνεται όσο αυξάνεται το μέγεθος δείγματος Τα πάντα μπορούν να γίνουν στατιστικά σημαντικά, αν έχουμε επαρκές μέγεθος δείγματος 95% CI και p-values ΔΕΝ είναι μέτρα αξιοπιστίας μιας μελέτης!

18 1 Εισαγωγή - Τυχαίο vs συστηματικό σφάλμα 2 Τα συστηματικά σφάλματα στις επιδημιολογικές μελέτες 3 Συγχυτικό σφάλμα (confounding) 4 Συστηματικά σφάλματα στις τυχαιοποιημένες μελέτες 5 Επίλογος

19 Σφάλματα στις επιδημιολογικές μελέτες Τυχαίο σφάλμα (Random error) Συστηματικό σφάλμα (Bias) Διαφορά μεταξύ της παρατηρούμενης και της πραγματικής (πληθυσμιακής) τιμής, από οποιαδήποτε αιτία ΕΚΤΟΣ της δειγματοληψίας. ΔΕΝ μπορεί να διορθωθεί στην ανάλυση Σύγχυση ή Συγχυτική επίδραση ή Συγχυτικό σφάλμα (Confounding) Ειδική περίπτωση συστηματικού σφάλματος Μπορεί (μερικώς) να διορθωθεί στην ανάλυση Υπολειπόμενη σύγχυση (Residual confounding)

20 Συστηματικά σφάλματα 1 Οφείλονται στον τρόπο που μετράμε, ή στον τρόπο που επιλέγουμε το δείγμα 2 Δεν επηρεάζονται από το μέγεθος του δείγματος 3 Δε μπορούμε να ελέγξουμε την ύπαρξη ή απουσία τους 4 Μπορούμε να κάνουμε μόνο ποιοτικές υποθέσεις γι αυτά Συστηματικό σφάλμα επιλογής (selection bias) Συστηματικό σφάλμα πληροφόρησης (information bias)

21 Ιεραρχία των τεκμηρίων Hierarchy of evidence Τυχαιοποιημένες μελέτες (Randomized Controlled Trials) περιθώριο για συστηματικά σφάλματα Μελέτες σειρών (Cohort studies) Μελέτες ασθενών-μαρτύρων (Case-control studies)

22 Alphabetical list of biases Allocation of intervention bias Apprehension bias Ascertainment bias Berkson s bias Centripetal bias Citation bias Competing risks Compliance bias Confounding by group Confounding by indication Contamination bias Detection bias Detection bias Diagnostic/treatment access bias Diagnostic suspicion bias Differential maturing Differential misclassification bias Dissemination bias Ecological fallacy Exclusion bias Exposure suspicion bias Family aggregation bias Friend control bias Hawthorne effect Healthcare access bias Healthy volunteer bias Healthy worker effect Incidence-prevalence bias (synonym of Neyman bias) Inclusion bias Lack of intention to treat analysis Language bias Lead-time bias Length biased sampling Losses/withdrawals to follow up Mimicry bias Misclassification bias Missing information in multivariable analysis Mode for mean bias Neyman bias Non-differential misclassification bias Non-random sampling bias Non-response bias Obsequiousness bias Observer expectation bias Observer/interviewer bias Overmatching Participant expectation bias Popularity bias Post hoc analysis Protopathic bias Publication bias Purity diagnostic bias Recall bias Referral filter bias Regression dilution bias Regression to the mean Relative control bias Reporting bias Rumination bias Selective survival bias (synonym of Neyman bias) Sick quitter bias Spectrum bias Survivor treatment selection bias Susceptibility bias (synonym of confounding) Telephone random sampling bias Temporal ambiguity Unacceptable disease/exposure Underreporting bias Unmasking detection signal bias Verification bias (synonym of work up bias) Will Rogers phenomenon Work up bias Delgado-Rodriguez M, Llorca J. J Epidemiol Community Health 2004;58:

23 Συστηματικά σφάλματα Συστηματικό σφάλμα επιλογής Προκύπτει από τον τρόπο επιλογής του δείγματος της μελέτης, που δεν είναι αντιπροσωπευτικός του πληθυσμού ενδιαφέροντος (εναλλακτικά) Πιθανότητα επιλογής στο δείγμα όχι ίδια για όλο τον πληθυσμό = μη τυχαίο δείγμα (Εξαρτώμενη από την έκθεση ή την έκβαση) Συστηματικό σφάλμα πληροφόρησης Προκύπτει από συστηματικά λάθη στον τρόπο μέτρησης της έκθεσης ή της έκβασης δυσταξινόμηση

24 Σφάλμα επιλογής: παράδειγμα #1 Υψηλή κατανάλωση αλκοόλ Μικρή/καθόλου κατανάλωση αλκοόλ Ασθενείς με κίρρωση ήπατος Μάρτυρες (ορθοπεδική) Μάρτυρες (ΩΡΛ) OR = 2,66 OR = 9,33 OR = (80*40)/(20*60) = 2,66 Οι μάρτυρες (νοσηλευόμενοι ορθοπεδικής) είναι πιθανότερο να πίνουν αλκοόλ σε σχέση με το γενικό πληθυσμό Πιθανότητα νοσηλείας επηρεάζεται από την έκθεση σφάλμα συμμετοχής (participation bias)

25 Σφάλμα επιλογής: παράδειγμα #2 Υψηλή κατανάλωση αλκοόλ Μικρή/καθόλου κατανάλωση αλκοόλ Ασθενείς με κίρρωση ήπατος Μάρτυρες (ΩΡΛ) Μάρτυρες (εθελοντές γεν.πληθ.) OR = 9,33 OR = 16 Οι εθελοντές συχνά έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από το γενικό πληθυσμό Μάρτυρες που επιλέγονται μόνοι τους σφάλμα εθελοντή (volunteer bias) ή σφάλμα αυτοεπιλογής (self-selection bias)

26 Σφάλμα επιλογής: παράδειγμα #3 Καφές και Ca παγκρέατος MacMahon B, Yen S, Trichopoulos D, et al. NEJM 1981;304(11): ασθενείς, 644 μάρτυρες OR = 1,8 (95% ΔΑ 1,0 3,0) OR = 2,7 (95% ΔΑ 1,6 4,7) έως 2 κούπες/ημέρα 3 κούπες Πως επελέγησαν οι μάρτυρες; Από τους ίδιους ιατρούς που διέγνωσαν τους ασθενείς (=γαστρεντερολόγοι) Άτομα με γαστρεντερικές διαταραχές -> συμβουλή: διακοπή καφέ Αρα: οι μάρτυρες λιγότερο πιθανό (σε σχέση με το γενικό πληθυσμό) να καταναλώνουν καφέ. συστηματικό σφάλμα αποκλεισμού (exclusion bias)

27 Σφάλμα επιλογής: παράδειγμα #4 Θνησιμότητα μετά από έμφραγμα Vaccarino V, et al. NEJM 1999;341(4): εμφραγματίες. Ενδονοσοκομειακή θνησιμότητα. Σύνολο: 11,5% άνδρες, 16,7% γυναίκες <50 ετών: 2,9% άνδρες, 6,1% γυναίκες Αιφνίδιοι καρδιακοί θάνατοι, άνδρες/γυναίκες = 3 : 1 Cupples LA, et al. Circulation 1992;85(1S):I11-8 Ακόμα και μετά από στάθμιση παραγόντων κινδύνου Η έκθεση (φύλο) επηρεάζει την επιβίωση των περιστατικών συστηματικό σφάλμα επιβίωσης (exclusion bias) ή Neyman bias, incidence-prevalence bias

28 Σφάλμα επιλογής: παράδειγμα #5 Άσθμα σε χοιροτρόφους (βιομηχανικών μονάδων) Vogelzang PF, et al. Eur Respir J 1999;13(1): χοιροτρόφοι, 311 αγρότες Υπόθεση: αυξημένη επίπτωση άσθματος (επαγγ. άσθμα) Χρήση ενώσεων 4-ταγούς αμμωνίου: OR = 9,4 Όμως επίπτωση: 5,9% χοιροτρόφοι, 5,5% αγρότες Oι χοιροτρόφοι λιγότερο πιθανό να καπνίζουν ή να έχουν ιστορικό ατοπίας Το να εργάζεται κανείς, είναι δείκτης υγείας! (οι ασθενείς αποφεύγουν τις επιβλαβείς εργασίες ή αποσύρονται από αυτές όταν νοσήσουν) φαινόμενο υγιούς εργάτη (healthy worker effect)

29 Σφάλμα πληροφόρησης: παράδειγμα #1 Εμβολιασμοί και σωματικά συμπτώματα Murphy D, et al. BMJ 2008;337:a στρατιώτες, ερωτήθηκαν για συμπτώματα χρόνιας κόπωσης σε σχέση με προηγούμενους εμβολιασμούς ( 2) RR = 1,17 (95% ΔΑ 1,05 1,30) RR = 0,92 (95% ΔΑ 0,66 1,28) από συνέντευξη από ιατρικό φάκελο Διαφορά στην ανάκληση της έκθεσης ανάλογα με την έκβαση Πολύ συνηθισμένη σε εμβολιασμούς, χρόνια νοσήματα, κλπ. (χρονικά απομακρυσμένες εκθέσεις) Συνήθως οι πάσχοντες θυμούνται καλύτερα την επίμαχη έκθεση συστηματικό σφάλμα ανάκλησης (recall bias)

30 Σφάλμα πληροφόρησης: παράδειγμα #2 Χρήση ναρκωτικών Turner CF, et al. Science 1998;280(5365): Επιπολασμός χρήσης iv ναρκωτικών, σε 1690 άτομα 0% με ερωτηματολόγιο, 0,8% με αυτόματη τηλ. συνέντευξη Χρήση κρακ ή κοκαϊνης 3,3% ερωτηματολόγιο, 6,0% με αυτόματη τηλ. συνέντευξη Οι συμμετέχοντες δεν απαντούν ειλικρινώς Ο τρόπος που ρωτά ο ερευνητής επηρεάζει τις απαντήσεις συστηματικό σφάλμα υπεκφυγής (prevarication bias) συστηματικό σφάλμα ερευνητή (interviewer bias)

31 Σφάλμα πληροφόρησης: παράδειγμα #3 Δυσταξινόμηση Bakke PS, et al. Am J Epidemiol 2001;154(5): Έκθεση σε σκόνη χαλαζία και πρωϊνός βήχας Αυτοαναφερόμενη έκθεση Έκθεση(+) Έκθεση( ) Ποσοστό Πρωϊνός βήχας(+) (n=180) ,4% Πρωϊνός βήχας( ) (n=534) ,1% Βάσει δομημένης συνέντευξης Έκθεση(+) Έκθεση( ) Ποσοστό Πρωϊνός βήχας(+) (n=180) ,2% Πρωϊνός βήχας( ) (n=534) ,5% OR = 4,96 (95% ΔΑ 2,28 10,80) OR = 1,72 (95% ΔΑ 0,99 2,98)

32 Αρχές αποφυγής συστηματικού σφάλματος (στις επιδημιολογικές μελέτες) Σφάλμα επιλογής Σαφείς ορισμός πληθυσμού μελέτης (ποιοί μπαίνουν, ποιοί εξαιρούνται) (μελέτες σειρών) Ομάδες με όμοια χαρακτηριστικά πλην έκθεσης (μελέτες ασθενών-μαρτύρων) Μάρτυρες να αντιπροσωπεύουν τον πληθυσμό προέλευσης των ασθενών Επιλογή μαρτύρων ανεξάρτητη από την έκθεση Τυχαιοποίηση! Σφάλμα πληροφόρησης Σαφής ορισμός εκθέσεων και εκβάσεων Μετρήσεις κατά το δυνατόν αντικειμενικές, με πρότυπες μεθόδους (π.χ. σταθμισμένα ερωτηματολόγια) Δεύτερη πηγή μετρήσεων

33 1 Εισαγωγή - Τυχαίο vs συστηματικό σφάλμα 2 Τα συστηματικά σφάλματα στις επιδημιολογικές μελέτες 3 Συγχυτικό σφάλμα (confounding) 4 Συστηματικά σφάλματα στις τυχαιοποιημένες μελέτες 5 Επίλογος

34 Παράδειγμα #1: Σύνδρομο Down και σειρά γέννησης Chen CL. Am J Epidemiol 1999;149(5):442

35 Παράδειγμα #1: Σύνδρομο Down και σειρά γέννησης Chen CL. Am J Epidemiol 1999;149(5):442

36 Παράδειγμα #1: Σύνδρομο Down και σειρά γέννησης Chen CL. Am J Epidemiol 1999;149(5):442 Για ορισμένη ηλικία μητέρας, η σειρά γέννησης δεν επηρεάζει τον κίνδυνο εμφάνισης συνδρόμου Down

37 Συγχυτικός παράγοντας Σειρά γέννησης Σύνδρομο Down Ηλικία μητέρας Συγχυτικός παράγοντας = Εξωγενής μεταβλητή που: 1 Σχετίζεται με την έκθεση, χωρίς να είναι συνέπεια της έκθεσης 2 Σχετίζεται με την έκβαση, ανεξάρτητα από την έκθεση

38 Όχι συγχυτικός παράγοντας Υψηλή χοληστερόλη Αθηρωματικές πλάκες Έμφραγμα μυοκαρδίου

39 Όχι συγχυτικός παράγοντας Υψηλή χοληστερόλη Έμφραγμα μυοκαρδίου Στένωση καρωτίδων

40 Όχι συγχυτικός παράγοντας Υψηλή χοληστερόλη Έμφραγμα μυοκαρδίου Γενετική προδιάθεση

41 Παράδειγμα #2 Είναι τα Smart πιο επικίνδυνες από τις Mercedes? Σύνολο Ατυχήματα Rate(%) RR (95%CI) Mercedes Ref Smart ( ) Τι μπορεί να σκεφτούμε? Ηλικία οδηγού

42 Παράδειγμα #2 <25 ετών Σύνολο Ατυχήματα Rate(%) RR Mercedes Ref Smart ( ) >=25 ετών Σύνολο Ατυχήματα Rate(%) RR Mercedes Ref Smart ( )

43 Συγχυτικός παράγοντας Μάρκα αυτοκινήτου Τροχαία ατυχήματα Ηλικία οδηγού

44 Πως ελέγχουμε τους συγχυτικούς παράγοντες? 1 Περιορισμός (restriction) ή εξομοίωση (matching) 2 Διαστρωμάτωση (stratification) 3 Μοντέλα πολλαπλής παλινδρόμησης (π.χ. λογιστική παλινδρόμηση) Μας δίνουν ένα προσαρμοσμένο (adjusted) μέτρο συσχέτισης, δηλαδή συσχέτιση με σταθερές τις υπόλοιπες μεταβλητές. Το συγχυτικό σφάλμα δεν διορθώνεται πλήρως Υπολοιπόμενο συγχυτικό σφάλμα (residual confounding) Συγχυτικοί παράγοντες που δεν ελέγξαμε (γιατί δε τους σκεφτήκαμε ή/και δε μαζέψαμε πληροφορίες γι αυτούς) Συγχυτικοί παράγοντες που ελέγξαμε χάνοντας πληροφορία (γιατί τους συρρικνώσαμε σε κατηγορικές ή διχοτόμες μεταβλητές)

45 Directed Acyclic Graphs DAG Τρόπος οργάνωσης της σκέψης μας. (Ποιοί είναι οι πιθανοί συγχυτικοί παράγοντες τους οποίους πρέπει να ελέγξουμε?)

46 1 Εισαγωγή - Τυχαίο vs συστηματικό σφάλμα 2 Τα συστηματικά σφάλματα στις επιδημιολογικές μελέτες 3 Συγχυτικό σφάλμα (confounding) 4 Συστηματικά σφάλματα στις τυχαιοποιημένες μελέτες 5 Επίλογος

47 Συστηματικό σφάλμα στις RCTs (Randomized Controlled Trials Τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές) Μπορεί να εισέλθει από την πίσω πόρτα, π.χ.: Ατελές blinding (ή open-label trial) Ατελής τυχαιοποίηση => baseline imbalances Σφάλμα απόσυρσης (attrition bias) Υποκατάστατες εκβάσεις (surrogate outcomes)... Άλλα σφάλματα: Πολλαπλές συγκρίσεις, αναλύσεις υπο-ομάδων (multiple testing, subgroup analyses)

48 Παράδειγμα #1 Βιταμίνη C και κοινό κρυολόγημα Karlowski TR, et al. JAMA 1975;231(10): άτομα. Παρέμβαση: vit.c ή placebo Ίδια επίπτωση κρυολογήματος, όμως όσοι πήραν vit.c είχαν μικρότερη διάρκεια κρυολογήματος: 5.9 ημέρες vs 7.1 ημέρες Σήμερα ξέρουμε οτι η vit.c δεν έχει επίδραση στο κρυολόγημα. Το placebo δεν είχε την ίδια γεύση με τη vit.c Το 40% των συμμετεχόντων μπορούσε να μαντέψει ορθά το φάρμακο που έλαβε Αυτοί που έλαβαν vit.c ενιωθαν πιο καλά! Σε πολλές περιπτώσεις η παρέμβαση δε γίνεται να αποκρυβεί (π.χ. χειρουργείο) open-label trials ατελές blinding

49 Ατελής τυχαιοποίηση Allocation concealment Λανθασμένη μέθοδος τυχαιοποίησης Τυχαία διακύμανση! Ειδικά σε cluster RCTs με λίγα cluster Delitto et al. Ann Intern Med 2015;162(7):465

50 Συστηματικό σφάλμα απόσυρσης Attrition bias Απώλειες κατά την παρακολούθηση Αν όμοιες στις δύο ομάδες imprecision ( τυχαίο σφάλμα) Αν διαφέρουν bias (συστηματικό σφάλμα) Αυτοί που χάνονται ίσως διαφέρουν από όσους μένουν στη μελέτη. Λύση: ανάλυση τύπου intention-to-treat Παρονομαστής: όσοι τυχαιοποιήθηκαν

51 Παράδειγμα #2 Rosiglitazone και σακχαρώδης διαβήτης Πολλές μικρού και μεσαίου μεγέθους RCTs, που έδειχναν σημαντική επίδραση στη γλυκόζη νηστείας και στην HbA1c (γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη) Τι θα μπορούσε να πάει στραβά? Ετήσιες πωλήσεις: $2.5 δις Οι μελέτες δεν έδειχναν όφελος στην καρδιαγγειακή θνησιμότητα. Λίγα χρόνια μετά: κάποιος μάζεψε όλες τις μελέτες (η πλειονότητα μη δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά) και έκανε μετα-ανάλυση Nissen SE. N Eng J Med 2007;356(24):2457 RR = 1.43 (95%CI ) για έμφραγμα του μυοκαρδίου σε όσους λάμβαναν ροσιγλιταζόνη προσοχή στις υποκατάστατες εκβάσεις (surrogate outcomes)

52 Παράδειγμα #3 Ασπιρίνη μετά από έμφραγμα ISIS-2 trial, Lancet 1988;2(8607): εμφραγματίες, ασπιρίνη ή placebo 23% χαμηλότερη θνησιμότητα, p< Ανάλυση 12 υποομάδων, κατά... ζώδιο! Οι δίδυμοι και οι καρκίνοι δεν είχαν όφελος από την ασπιρίνη (μάλιστα είχαν και 9% υψηλότερη θνησιμότητα, p=ns) προσοχή στις αναλύσεις υποομάδων (subgroup analyses)

53 Παράδειγμα #4 Είναι το αποτέλεσμα πραγματικό?

54 Πολλαπλοί έλεγχοι και πιθανότητα λάθους Όσο περισσότερο σκαλίζουμε, τόσο περισσότερα λάθη κάνουμε!

55 Παράδειγμα #5: GWAS (Genome-wide association studies) Bønnelykke et al. Nat Genet 2013;45:902 Βάζουμε ψηλότερα τον πήχη Επαναλαμβάνουμε τη μελέτη και σε άλλους πληθυσμούς (replication)

56 1 Εισαγωγή - Τυχαίο vs συστηματικό σφάλμα 2 Τα συστηματικά σφάλματα στις επιδημιολογικές μελέτες 3 Συγχυτικό σφάλμα (confounding) 4 Συστηματικά σφάλματα στις τυχαιοποιημένες μελέτες 5 Επίλογος

57 Τυχαίο σφάλμα vs Συστηματικά σφάλματα Τυχαίο σφάλμα Οφείλεται στο γεγονός της δειγματοληψίας. Μειώνεται όσο μεγαλύτερο δείγμα εξετάζουμε Μπορούμε να εκτιμήσουμε το μέγεθός του 95% Διάστημα Αξιοπιστίας, τιμή p Συστηματικά σφάλματα Οφείλονται στον τρόπο που μετράμε, ή στον τρόπο που επιλέγουμε το δείγμα Δεν επηρεάζονται από το μέγεθος του δείγματος Δε μπορούμε να ελέγξουμε την ύπαρξή τους Συστ. σφάλμα επιλογής, συστ. σφάλμα πληροφόρησης Συγχυτικό σφάλμα (confounding) Σφάλματα στις RCTs Συστηματικό σφάλμα = Μια αέναη πνευματική γυμναστική

58 PLoS Med 2005;2(8):e124 Scientific investigation is the noblest pursuit. I think we can improve the respect of the public for researchers by showing how difficult success is. John P.A. Ioannidis (2007)

59 Ευχαριστώ Το μου: (για τυχόν απορίες)

22/4/2010. Σφάλματα προκατάληψης, Συγχυτικοί παράγοντες και πλάνες στην Επιδημιολογία

22/4/2010. Σφάλματα προκατάληψης, Συγχυτικοί παράγοντες και πλάνες στην Επιδημιολογία Σφάλματα προκατάληψης, Συγχυτικοί παράγοντες και πλάνες στην Επιδημιολογία Νίκος Τζανάκης Περίγραμμα μαθήματος Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών των συστηματικών λαθών με έμφαση στις μελέτες ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη της επιδημιολογικής έρευνας

Τα είδη της επιδημιολογικής έρευνας Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιατρικής σχολής ΑΠΘ 2009-10 Επιδημιολογία Υπεύθυνος Καθηγητής: Αλέξης Μπένος Διδάσκοντες: Γαβανά Μάγδα, Phd Λέκτορας ΠΔ 407/80 Γιαννακόπουλος Στάθης, Phd Λέκτορας ΠΔ 407/80

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστηματικά σφάλματα στις επιδημιολογικές μελέτες Κάθε επιδημιολογική μελέτη πρέπει να θεωρείται ως μια άσκηση μέτρησης

Τα συστηματικά σφάλματα στις επιδημιολογικές μελέτες Κάθε επιδημιολογική μελέτη πρέπει να θεωρείται ως μια άσκηση μέτρησης Τα συστηματικά σφάλματα στις επιδημιολογικές μελέτες Κάθε επιδημιολογική μελέτη πρέπει να θεωρείται ως μια άσκηση μέτρησης Kenneth J. Rothman, 2002 Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιδημιολογική επιτήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Στατιστική

Εισαγωγή στη Στατιστική Εισαγωγή στη Στατιστική Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαµπος Κ. Μαµουλάκης

Χαράλαµπος Κ. Μαµουλάκης Τα λάθη στο δείγµα και τη στατιστική ανάλυση Χαράλαµπος Κ. Μαµουλάκης Επικουρος Καθηγητής Ουρολογίας Ουρολογική Κλινική Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Ιατρικής Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Βιοστατιστική και την Επιδηµιολογία

Εισαγωγή στην Βιοστατιστική και την Επιδηµιολογία Εισαγωγή στην Βιοστατιστική και την Επιδηµιολογία Ιωάννης Ντζούφρας Τµήµα Στατιστικής Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Άρης Περπέρογλου Τµήµα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμοί ερευνών. Βαγγέλης Ευαγγέλου

Σχεδιασμοί ερευνών. Βαγγέλης Ευαγγέλου Σχεδιασμοί ερευνών Βαγγέλης Ευαγγέλου Ιεράρχηση των αποδείξεων στην ιατρική έρευνα Figure 2. Box Plots for Total Citation Counts for Various Study Designs for Articles Published in 1991 and 2001 Box length

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι Επιδηµιολογία;

Τι είναι Επιδηµιολογία; ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Τι είναι Επιδηµιολογία; ΜΑΘΗΜΑ 2 ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ως Επιδηµιολογία ορίζουµε την Επιστήµη που µελετάει την κατανοµή και της εξέλιξη διαφόρων νοσηµάτων ή χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Risk. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ιατρική Σχολή. Φαξ::2810 542650. υπό. ("παράγοντες. κινδύνου") να. κινδύνου. Πάντως σε. (incidence) Καθηγητής

ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Risk. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ιατρική Σχολή. Φαξ::2810 542650. υπό. (παράγοντες. κινδύνου) να. κινδύνου. Πάντως σε. (incidence) Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810 392224 ή 392433 Φαξ::2810 542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ. Γεώργιος Β. Παπαθεοδωρίδης

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ. Γεώργιος Β. Παπαθεοδωρίδης ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Γεώργιος Β. Παπαθεοδωρίδης ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Δεδομένα-αποτελέσματα περιορισμένου δείγματος ασθενών Συμπεράσματα για σύνολο του πληθυσμού με το ίδιο πρόβλημα ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογικά σφάλματα

Επιδημιολογικά σφάλματα DEPARTMENT OF HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY Επιδημιολογικά σφάλματα Κώστας Τσιλίδης, ktsilidi@cc.uoi.gr http://users.uoi.gr/ktsilidi/teaching Ιωαννίδης: κεφάλαιο 7 Ahlbom: κεφάλαιο 8 Guyatt: κεφάλαιο 9 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα σχέσης. Ιωάννα Τζουλάκη Λέκτορας Επιδημιολογίας Υγιεινή και Επιδημιολογία

Μέτρα σχέσης. Ιωάννα Τζουλάκη Λέκτορας Επιδημιολογίας Υγιεινή και Επιδημιολογία Μέτρα σχέσης Ιωάννα Τζουλάκη Λέκτορας Επιδημιολογίας Υγιεινή και Επιδημιολογία Στο τέλος...(learning outcomes) Να γνωρίζετε τα κυριότερα μέτρα σχέσης που χρησιμοποιούνται για μετρήσουμε μια συσχέτηση μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες κοόρτης ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH. ... Π. Γαλάνης

Μελέτες κοόρτης ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH. ... Π. Γαλάνης ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(1):111-126 Μελέτες κοόρτης 1. Εισαγωγή 2. Σχεδιασμός 3. Προοπτικές μελέτες κοόρτης 4. Αναδρομικές μελέτες κοόρτης

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων

Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(5):699-711 Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων 1. Εισαγωγή 2. Επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 3. Είδη δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ. Π.Μ.Σ.: Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή. Αλέξανδρος Γρυπάρης, PhD

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ. Π.Μ.Σ.: Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή. Αλέξανδρος Γρυπάρης, PhD ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ Π.Μ.Σ.: Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή Αλέξανδρος Γρυπάρης, PhD Μετα-ανάλυση o Η χρήση των άρθρων ανασκόπησης (reviews) και της µετα-ανάλυσης έχει γίνει ένα σηµαντικό κοµµάτι της επιδηµιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

RCT Πειραματικές. Cohort. Case-control. Cross - sectional

RCT Πειραματικές. Cohort. Case-control. Cross - sectional Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ..: 2810 392224 ή 392433 Φαξ::2810 542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr 1 ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 APPLIED MEDICAL RESEARCH Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων 1. Εισαγωγή 2. Δομή των ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Ονοματεπώνυμο: Βενιζέλου Σωκράτης Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βιοστατιστική

Εισαγωγή στη Βιοστατιστική Εισαγωγή στη Βιοστατιστική Π.Μ.Σ.: Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή Οκτώβριος Νοέµβριος 2013 Αλέξανδρος Γρυπάρης, PhD Αλέξανδρος Γρυπάρης, PhD 4 Περιεχόµενα o Ορισµός της Στατιστικής o Περιγραφική στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Epidemiology and Public Health Dept of Epidemiology and Public Health N. TZANAKIS M.D. Consultant in Respiratory Medicine Assistant Professor in Epidemiology P.O. Box 1352, 71110

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ης. ογίας. Πανεπιστήμιο Κρήτης. .gr. και γενικότερα αναλογίες. γιατρού των. κυριολεκτικά. που. την. λοιπόν. του κλινικού.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ης. ογίας. Πανεπιστήμιο Κρήτης. .gr. και γενικότερα αναλογίες. γιατρού των. κυριολεκτικά. που. την. λοιπόν. του κλινικού. Εργαστήριο Επιδημιολο ογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@meduoc gr ~ 1 ~ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Νίκος Τζανάκη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1.2 Παράδειγµα 1 δύο χηµειοθεραπείες. 1.1 Ανάλυση δίτιµων κατηγορικών µεταβλητών σε εξαρτηµένα δείγµατα

Περιεχόµενα ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1.2 Παράδειγµα 1 δύο χηµειοθεραπείες. 1.1 Ανάλυση δίτιµων κατηγορικών µεταβλητών σε εξαρτηµένα δείγµατα ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007, 3ο εξάµηνο ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ 2 ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΕΙΓΜΑΤΑ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποίηση Κλινικής Δοκιμής και Ανάλυση Δεδομένων

Πραγματοποίηση Κλινικής Δοκιμής και Ανάλυση Δεδομένων Πραγματοποίηση Κλινικής Δοκιμής και Ανάλυση Δεδομένων Ε. Σαμόλη, Λέκτορας Εργ. Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Παν/μιου Αθηνών Η ανάγκη για κλινικές δοκιμές στη Χειρουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ- ΒΑΓΙΩΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ- ΒΑΓΙΩΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ- ΒΑΓΙΩΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ VS ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ Ι 1. Η στατιστική σημαντικότητα αντανακλά την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ρόλος της Στατιστικής στην Ιατρική Η εξέλιξη της Ιατρικής από το δογµατισµό, ακόµη και το µυστικισµό, στην επιστηµονική αβεβαιότητα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ρόλος της Στατιστικής στην Ιατρική Η εξέλιξη της Ιατρικής από το δογµατισµό, ακόµη και το µυστικισµό, στην επιστηµονική αβεβαιότητα . ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ο ρόλος της Στατιστικής στην Ιατρική Η εξέλιξη της Ιατρικής από το δογµατισµό, ακόµη και το µυστικισµό, στην επιστηµονική αβεβαιότητα ξεκίνησε τον 7 ο αιώνα. Το κλειδί σ αυτή την εξέλιξη υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πιστόλλα Γεωργία Επιβλέπων: Καθηγητής Πραστάκος

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση

Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(6):826-841 Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση 1. Εισαγωγή 2. Συστηματική ανασκόπηση 2.1. Διατύπωση επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ. Ροβίθης Μ. 2006

Επιδημιολογία 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ. Ροβίθης Μ. 2006 Επιδημιολογία 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Ροβίθης Μ. 2006 1 Τα στάδια της επιδημιολογικής έρευνας ταξινομούνται με μια λογική σειρά στην οποία κάθε φάση εξαρτάται από την προηγούμενη. Μια εκτεταμένη λίστα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες.

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες. Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Web Site: Epidemiology Δ ΙΙΑΓΝΩ ΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα