Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004

2 ΤΑ ΕΙΣΟ ΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ἑορτή τῆς οἰκογένειας) «Ἄπιθι, τέκνον, τῷ δοτῆρι γενήθητι, καί ἀνάθηµα καί εὐῶδες θυµίαµα» (Στιχηρό Ἑσπερινοῦ) Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν ἑορτῶν κατέχει ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου. Ὁ συμβολισμός της εἰκογραφεῖται καί ἡ εἰκονογραφία της συμβολίζεται. Ὁ συμβολισμός τῆς ἑορτῆς ἀφενός εἰσάγει καί εἰσοδεύει τή ζωή τῆς Παναγίας στό μυστήριο τῆς πίστης, ἀφετέρου ἑρμηνεύει τό πρόσωπο τῆς εὐσεβείας τῶν πιστῶν Χριστιανῶν. Τό μυστήριο τῆς Θεομητορικῆς αὐτῆς ἑορτῆς, διά τοῦ ὁποίου πραγματοποιεῖται «τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τό προοίμιον», δηλ. τό πρῶτο στάδιο τοῦ σχεδίου τοῦ Θεοῦ, «καί τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας ἡ προκήρυξις», μπορεῖ νά συγκριθεῖ μέ τήν ὄψη τοῦ μυστηρίου τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας Μητέρας μας. Εἶναι γνωστό ὅτι οἱ Θεομητορικές ἑορτές θεσπίστηκαν σέ διαφορετικές ἐποχές. Ἡ ἀρχαιότερη ὅλων εἶναι ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου πού ὁρίστηκε νά γιορτάζεται στίς 25 Μαρτίου τόν 4ο αἰῶνα, ὅταν δηλ. καθορίστηκε καί ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων. Ἀκόμη καί ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐμφανίστηκε τόν 5ο αἰῶνα τήν ἐποχή τοῦ αὐτοκράτορα Μαρκιανοῦ, ὁ ὁποῖος ἔκτισε ναό στή Γεθσημανή, ὅπου κατά τήν παράδοση ἐτάφη ἡ Θεοτόκος. Ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων καθιερώθηκε καί αὐτή μεταγενέστερα, τόν 6ο αἰῶνα, καί στηρίχθηκε στήν ἀρχαία παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, σύμφωνα μέ τήν ὁποία ἡ Παρθένος Μαρία ὁδηγήθηκε ἀπό τούς γονεῖς της στό ναό τοῦ Σολομῶντος σέ ἡλικία τριῶν ἐτῶν. Ἐκεῖ παρέμεινε μέχρι τό 14ο ἔτος τῆς ἡλικίας της. Γνωρίζομε, ἐπίσης, ὅτι, ἀπό τά ἑορταζόμενα γεγονότα τῆς ζωῆς τῆς Παναγίας, τά Εὐαγγέλια ἀναφέρουν μόνο τόν Εὐαγγελισμό. Τά ὑπόλοιπα γεγονότα ἦταν γνωστά στήν πρώτη χριστιανική Ἐκκλησία καί καταγράφτηκαν σέ διάφορα κείμενα. Τά κείμενα αὐτά, ἄν καί δέν συμπεριλήφθηκαν στήν Καινή ιαθήκη, ἔχουν σημαντική βαρύτητα γιά τίς πληροφορίες πού διασώζουν καί παρέμειναν ζωντανά στή συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτό τό θησαυροφυλάκιο τῆς Παραδόσεως ἀνοίγει ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας καί ὁμιλεῖ τό λόγο τῶν Εἰσοδίων τῆς Παναγίας μας. Τίς πληροφορίες γιά τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου τίς ἀντλοῦμε ἀπό τό Πρωτευαγγέλιο τοῦ Ἰακώβου. Κόρη ἐαρινῆς αὔρας τριῶν χρόνων ἦταν ἡ Παναγία, μᾶς λέγει τό ἀνωτέρω ἀπόκρυφο κείμενο. Ἐκλεκτή τοῦ Θεοῦ πού προορίζεται νά ἀνθίσει στή μοναδική παρθένο τοῦ Ἡσαΐα ἀπό τήν ὁποία ἔρχεται ὁ Λυτρωτής. Προσφέρεται ἀπό τούς γονεῖς της Ἰωακείμ καί Ἄννα στό ναό τῶν Ἱεροσολύμων καί ἀφιερώνεται. Ἐκεῖ πα- 2

3 ραμένει ὡς κρίνο κατάλευκο προκειμένου νά παραδοθεῖ στό μυστήριο τῆς θείας οἰκονομίας. Καί γίνεται Ναός τοῦ Σώματος τοῦ Υἱοῦ της. Τρέφεται μέ οὐράνιο ἄρτο, γιά νά γεννήσει τόν ἄρτο τῆς ζωῆς. Ἡ εἴσοδός της στό Ναό θεωρεῖται προοίμιο τῆς εὐνοίας τοῦ Θεοῦ στούς ἀνθρώπους, προκήρυξη τῆς σωτηρίας τους, προσχέδιο τοῦ Χριστοῦ καί σχῆμα τοῦ σχεδίου τῆς θείας Οἰκονομίας. Στήν εἰκόνα τῶν Εἰσοδίων ἐνῶ ψάλλει ὁ ὑμνογράφος ταυτόχρονα σχεδιάζει ὁ ἁγιογράφος καί δογματίζει ὁ πιστός. Μᾶς γοητεύει καί μᾶς συναρπάζει ἡ παραδοσιακή της μορφή. Ὅταν προσπαθήσουμε νά ἀναλύσουμε τή μαρτυρία τῆς παραδόσεως πού ἀποτυπώνεται στήν Εἰκόνα τῶν Εἰσοδίων, συλλαμβάνομε ἀμέσως τό νόημα τῆς ἑορτῆς. Στό κέντρο τῆς εἰκόνας ἡ τριετής Παναγία. Τήν ὑποδέχεται ὁ ἱερέας Ζαχαρίας, ὁ πατέρας τοῦ Προδρόμου. Συνοδεύεται ἀπό τούς γονεῖς της, Ἰωακείμ κατά κόσμον ὁ πατέρας της (Ἰωακείμ σημαίνει: ὁ Κύριος θεμελιώνει), ἄσημος καί πτωχός. Ἄννα ἡ σύζυγός του (σημαίνει: χάρη, ὀμορφιά), ἀφανής καί ἄγνωστη. Στό πρόσωπό τους ἀποτιμᾶται ὄχι ἡ καταγωγή ἀλλά ἡ ἀρετή καί μάλιστα στήν πληρότητα τῆς εὐσεβείας, τῆς δικαιοσύνης καί τῆς πίστεως. Βυθισμένοι στόν πόνο τῆς ἀτεκνίας, στήν περιφρόνηση τῆς ἀσημότητας, ζοῦσαν τό χειμῶνα τῆς δοκιμασίας τους. Τώρα, ὅμως, αἰσθάνονται τήν ἄνοιξη στό πρόσωπο τῆς κόρης τους, λαμβάνουν τό τίμημα τῆς προσευχῆς τους καί ἀγάλλονται γιά τήν ἀνθοφορία τῆς μαραμένης ψυχῆς τους. Συνοδεύεται ἡ χαρά τους μέ τό χαρμόσυνο σύμβολο, τή λαμπάδα, πού φέρουν στά χέρια τους ἀναμμένη οἱ παρθένες πού συνοδεύουν καί εἰσοδεύουν τήν κόρη τους. Ἡ Παναγία, ἐνῶ εἶναι παιδί μόλις τριῶν ἐτῶν, δέν ἔχει γνωρίσματα παιδικά. Μόνο τό μικρό της ἀνάστημα προδίδει τήν ἡλικία της. Καί τοῦτο ὅμως κάτι διδάσκει. Ὅτι πέρα ἀπό τήν παιδική ἔκφραση εἶναι ἡ ἐκκλησιολογική διάσταση. Μητέρα Θεοῦ εἶναι ἡ Παναγία. Ἄρα τό πνεῦμα τῆς μητρότητας πού ἀνθοφορεῖ μέσα της εἶναι ἀπό τώρα ὥριμο. Γι αὐτό καί τό ἔνδυμά της εἶναι εἶναι πανομοιότυπο μέ τό ἔνδυμα πού φέρει ἀργότερα ὡς ἔνθρονος Θεοτόκος καί Πλατυτέρα. Τήν εὐαισθησία τοῦ ἁγιογράφου ἀκολουθεῖ καί ὁ ὑμνογράφος στήν ὑμνολόγηση τῶν λαμπάδων τῶν παρθένων. Ἀναμμένες ὀρθώνονται οἱ λαμπάδες στά χέρια τους. Γιατί; Ὄχι γιά νά ἐμποδίσουν τήν τριετῆ κόρη νά ἐπιστρέψει πίσω, καθώς ἔρχεται στό Ναό. Αὐτό βέβαια διδάσκει ἡ ἀπόκρυφη παράδοση. Οἱ ἀναμμένες λαμπάδες θέλουν νά προβάλλουν τή νοητή λαμπάδα, τήν Παναγία, νά ἐξαγγείλουν τήν λάμψη τῆς μορφῆς της στό πρόσωπο τοῦ Λυτρωτοῦ μας Χριστοῦ. Στό φῶς τοῦ Ἐνσαρκωθέντος Λυτρωτοῦ διαλύονται ὅλα τά σκοτάδια πού σκιάζουν τήν πορεία τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας. 3

4 Σ αὐτή τήν ὑποδοχή τοῦ ἀνεπανάληπτου γεγονότος σκύβει εὐλαβικά, λυγίζει τά γόνατα καί ἁπλώνει τά χέρια του ὁ σεβάσμιος ἱερέας Ζαχαρίας. Πρός αὐτόν τείνει καί ἡ μικρή κόρη τή νοσταλγία τῆς κίνησής της. Πόσο ἀλήθεια διδάσκουν τά βλεπόμενα. Ἀλλά καί πόσο σωφρονοῦν τά ψαλλόμενα. «Ἀνάθημα καί εὐῶδες θυμίαμα» χαρακτηρίζεται ἀπό τόν ἱερό ὑμνογράφο ἡ εἴσοδος τῆς Παναγίας, στό Ναό. Πράγματι ἀπό τά κρῖνα, τά ρόδα, τά εὔοσμα ἄνθη καί τά ροδοπέταλα κατασκευάζομε τό θυμίαμα. Καί τό θυμίαμα ἀποτελεῖ τό κάλλος τῆς προσευχομένης Ἐκκλησίας. Ἀλλά ἡ προσευχόμενη Ἐκκλησία ποτέ δέν μαραίνεται γιατί τά μύρα της εἶναι οἱ ψυχές τῶν πιστῶν πού συναποτελοῦν τό σῶμα της. Ὁ Ἰωακείμ καί ἡ Ἄννα προσέφεραν τή μονάκριβη κόρη τους στό Θεό. Ἐμεῖς ἄραγε σέ ποιόν προσφέρομε τά δικά μας παιδιά καί ποῦ τά ὁδηγοῦμε; Ποῦ ὁδηγεῖς τό παιδί σου ἐρωτᾷ σήμερα ἡ Ἐκκλησία. Ποῦ εἰσοδεύεις καί ποῦ κατευθύνεις τά βήματά του; Στήν Ἐκκλησία; Στό σχολεῖο; Στό ζεστό οἰκογενειακό περιβάλλον; Στούς καλούς καί συνετούς συμβούλους; Στούς ἀκέραιους καί σοφούς δασκάλους; Τά πρῶτα βήματα τοῦ παιδιοῦ εἶναι ἐκεῖνα πού χαράσσουν τά ἴχνη τῆς ὅλης σταδιοδρομίας τους. Ἀπό τήν κατάλληλη εἰσήγηση τῶν γονιῶν ἐξαρτᾶται ἡ ἐξήγηση ἤ ἡ παρεξήγηση τῆς ζωῆς. Παρεξηγεῖται ἡ ζωή ὅταν δέν τήν εἰσηγεῖται ὁ ξεναγός της. Ἡ ἀνοχή εἶναι ἐνοχή. Καί ἡ ἄρρωστη στοργή εἶναι ἀστοργία. Ἡ ὀμορφιά τῆς ψυχῆς εἶναι τό στεφάνι τῆς ζωῆς. Ἤ δέν γνωρίζεις ὅτι τά πλούτη σκορπίζονται, ἡ νιότη φυγαδεύεται καί ἡ δόξα σβύνει καί χάνεται; Στήν καρδιά τῶν γονιῶν εἶναι θρονιασμένο τό πρῶτο σχολεῖο. Ἐκεῖ μέσα σπουδάζει τό παιδί θετικά ἤ ἀρνητικά τό ἔνστικτο τῆς ζωῆς. Ἐκεῖ δίδει τίς πρῶτες ἐξετάσεις του. Ἐκεῖ διδάσκεται τό ἀλφάβητο τῆς ἀρετῆς. Ἐκεῖ μελετᾶ τήν κλίμακα τῶν ἀξιῶν. Ἐκεῖ λαξεύει στίς πλάκες τῆς καρδιᾶς του τήν δεοντολογία τῶν θεσμῶν καί τῶν ἀρχῶν πού διέπουν τίς ἀνθρώπινες κοινωνίες καί τά ἔθνη. Ὁ θεσμός δέν εἶναι προτίμηση, ἡ ἀρχή δέν εἶναι ἀρέσκεια, ἡ ζωή δέν εἶναι ἀπόλαυση ἀλλά προσφορά. Ἡ πορεία μας συναντᾶ κύματα, ἀνέμους, καταιγίδες, θύελλες. Περιπέτεια σημαίνει κρεμνούς, ἀγκάθια, ἀβύσσους, θλίψεις. Καί σ ὅλα αὐτά ἐπίλογος εἶναι ὁ θάνατος. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ τόπος ὅπου ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται ἀσφάλεια. Μπροστά στίς εἰκόνες της καλλιεργεῖται ἡ παρηγοριά, κάτω ἀπό τά καντήλια της ἐπέρχεται ὁ φωτισμός, μέσα στή διδαχή της ὑπάρχει ἡ φρόνηση, στή γονυκλισία της βρίσκεται ἡ ταπείνωση. Ἡ πραότητα, ἡ μακροθυμία, ἡ ἐπιείκεια, ἡ συντιβή, τό δέος ἐδῶ μέσα προσφέρονται. Οἱ γονεῖς τῆς Παναγίας πιστοί στήδιάταξη τῆς Μωσαϊκῆς νομοθεσίας εἰσοδεύουν καί προσφέρουν στό Θεό ὅ,τι πολυτιμότερο ἔχουν, τήν κόρη τους. Αὐτό εἶναι τό δῶρο τους, αὐτή εἶναι ἡ ἀφιέρωση, αὐτή εἶναι ἡ προσφορά τους. Ἀλλά καί αὐτή εἶναι ἡ χαρμόσυνη προτροπή τῶν Εἰσοδίων μας. Πρωτοπρ. Γεώργιος Μανδουράρης 4

5 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ Ἔρανος Ἀγάπης 2004 Ἤδη πλησιάζουν οἱ ἡμέρες πού κάθε χρόνο διενεργεῖται ὁ Ἔρανος Ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Σκοπός εἶναι νά συγκεντρωθοῦν χρήματα μέ τά ὁποῖα θά στηριχθοῦν οἰκονομικά μιά πληθώρα ἔργων φιλαδελφίας καί ἀγάπης τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως Γηροκομεῖα, Ὀρφανοτροφεῖα, Σισσίτια, Κέντρα Ἐνοριακῆς Ἀγάπης κ.π.ἄ. Ἔτσι λοιπόν καί στήν Ἐνορία μας θά γίνει ἡ ἀνάλογη προσπάθεια, καθ ὅσον ἕνα σπουδαῖο καί μεγαλόπνοο ἔργο, ἡ Στέγη Προνοίας Γερόντων Ἁγ. Γεωργίου Κυψέλης χρειάζεται μιά τέτοια στήριξη. Ἀπευθύνουμε λοιπόν παράκληση πρός τούς εὐλαβεῖς καί φιλελεήμονες ἐνορίτες μας νά στηρίξουν καί τόν φετεινό Ἔρανο Ἀγάπης. Καί τοῦτο θά γίνει μέ δυό τρόπους: ἀφ ἑνός μέν μέ τήν ἐνεργό συμμετοχή τους στά συνεργεῖα πού θά περιέλθουν πόρτα -πόρτα τά σπίτια καί τά καταστήματα τῆς περιοχῆς μας καί ἀφ ἑτέρου μέ τήν κατά τό δυνατόν οἰκονομική τους ἐνίσχυση. Ἄς ἔχουμε δέ κατά νοῦ πώς ὅ,τι προσφέρουμε στόν συνάνθρωπό μας τό προσφέρουμε στόν ἴδιο τόν Κυριό μας. Ἱερό Εὐχέλαιο Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τῆς Τεσ σαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων θά τελεσθεῖ στό Ναό μας τό ἱερό μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου τήν Τετάρτη 17 Νοεμβρίου καί ὥρα 5.00μ.μ. Μετά τό πέρας του θά ἐπακολουθήσει τό ἑβδομαδιαῖο ἑσπερινό κήρυγμα. Λαχειοφόρος Ἀγορά Κέντρου Στηρίξεως Οἰκογενείας Λαχειοφόρο Ἀγορά διοργανώνει τό Κέντρο Στηρίξεως Οἰκογενείας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς. 1ος λαχνός εἶναι ἕνα αὐτο - κίνητο Μercedes Smart καί εἶναι ἡ λαχειοφόρος ἀγορά πού διοργανώνεται τά τελευταῖα χρόνια ἀπό τό ὁμώνυμο Ἵδρυμα πού σκοπό ἔχει τήν πολύπλευρη στήριξη τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας, ὁ ὁποῖος τόσο πολύ βάλλεται τά τελευταῖα χρόνια στήν πατρίδα μας. Ἐπίσης μέ τά ἔσοδα αὐτά συντηρεῖ καί τόν Ξενώνα «Στέγη Μητέρας», ὅπου φιλοξενοῦνται ἀνύπανδρες μητέρες καί κακοποιημένες γυναῖκες μέ τά παιδιά τους, καθώς καί θύματα τοῦ σύγχρονου δουλεμπορίου - γυναῖκες καί παιδιά - (trafficking). Ἡ κλήρωση θά πραγματοποιηθεῖ ἐνώπιον συμβολαιογράφου τήν 11η εκεμβρίου «ιεθνῆ Ἡμέρα (ΟΗΕ) γιά τά δικαιώματα τοῦ παιδιοῦ». Λαχνοί γιά τήν ὡς ἄνω λαχειοφόρο ἀγορά διατίθενται ἀπό τό Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ταμεῖο μας. Ἐνίσχυση χριστιανικῶν οἰκογενειῶν τῆς Θράκης Μιά ἀκόμη πολύ σπουδαία κοινωνική ἀλλά καί ποιμαντικά εὐεργετική πρός τήν πατρίδα μας παρέμβαση ἔχει ἀπό ἐτῶν ἀποφασίσει ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐνισχύει τίς χριστιανικές οἰκογένειες τῆς Θράκης πού θά ἀποφασίσουν νά ἀποκτήσουν τρίτο παιδί. Τοῦτο διότι ὡς γνωστόν ἡ περιοχή αὐτή πραγματικά κινδυνεύει ἀπό πληθυσμιακή ἀλλοίωση. Λίγες χριστιανικές οἰκογένειες ἀποκτοῦσαν τρίτο παιδί στήν περιοχή μέχρι ἡ Ἐκκλησία μας νά κάνει πράξη τήν ἀπόφασή της αὐτή. Τό ποσόν μέ τό ὁποῖο ἐπιχορηγοῦνται αὐτές οἱ οἰκογένειες ἀνέρχεται στά 120,00 εὑρῶ μηνιαίως καί καταβάλλεται ἀπό Ἐνορίες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἐνορία Ἁγ. Γεωργίου Κυψέλης. Ἔτσι λοιπόν κάθε μήνα καταβάλλεται ἀπό τό παγκάρι τοῦ Ναοῦ μας τό ποσόν τῶν 120,00 εὐρώ γιά ἕνα ἀπό αὐτά τά παιδιά. Ἡ καθιερωµένη Θεία Λειτουργία γιά τίς ἐθελόντριες τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης θά γίνει τήν Τετάρτη 8 εκεµβρίου στό Παρεκκλήσιο τῆς Στέγης Γερόντων. 5

6 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ Εἰδήσεις τῆς Ἐνορίας µας Λαμπροί οἱ ἑορτασμοί τῆς μνήμης τοῦ Ἁγ. Γερασίμου πού ἔγιναν μέ τή συμμετοχή τῶν ἐν Ἀθήναις Κεφαλλήνων. Τήν παραμονή κατά τόν Μέγ. Ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Νύσσης κ. Ἐλευθέριος ἐνῶ κατά τήν κυριώνυμο ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Βελεστίνου κ. αμασκηνός. Τό ἴδιο λαμπρή ἦταν καί ἡ Ἀγρυπνία τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγ. Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, κατά τήν ὁποία χοροστάτησε καί πάλι ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Βελεστίνου κ. αμασκηνός. Συγκινητική ἦταν καί ἡ συμμετοχή τῶν ἐνοριτῶν μας κατά τήν Ἱ. Πανήγυρη τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου ἐπισκόπου Πενταπόλεως στό Παρεκκλήσιο τῆς Στέγης Προνοίας Γερόντων τοῦ Ναοῦ μας. Ἀπό τήν πανήγυρη τοῦ Ἁγ. Γερασίμου 19 καί 20 Ὀκτωβρίου. Ἀπογευµατινή Συνεστίαση Μέ ἐπιτυχία στέφθηκε ἡ ἀπογευματινή συνεστίαση πού διοργανώθηκε ἀπό τό Φιλόπτωχο Ταμεῖο καί τή Στέγη Προνοίας Γερόντων τῆς Ἐνορίας μας μέ σκοπό τήν ἐνίσχυση τοῦ Ἱδρύματός μας. Τό ποσό πού συγκεντρώθηκε ἀνῆλθε στά 3.034,00 εὐρώ, ἐνῶ ἀρκετές ἦταν καί οἱ δωρεές ἀπό διάφορα ποσά. Θερμές εὐχαριστίες πρός ὅλους ὅσοι μέ διάφορους τρόπους βοήθησαν στήν συγκέντρωση τῶν δώρων γιά τήν λαχειοφόρο ἀγορά, στό σερβίρισμα καί τήν καθαριότητα, στήν διάθεση τῶν προσκλήσεων καί γενικά στήν διοργάνωση τῆς ὅλης ἐκδήλωσης. Ἀπό τό τσάι στήν Στέγη Γερόντων, 17 Ὀκτωβρίου. 6

7 Τ ό ιοικητικό Συμβούλιο ντων, τοῦ ἡ ὁποία ἐπιτελεῖ ἔργο θεάρεστο. Ἐνοριακοῦ Φιλόπτωχου Ταμείου μας εὐχαριστεῖ τούς παρακάτω ἐνορίτες μας νά ἔλθουν ἀρωγοί στό πο- Μέ τήν εὐκαιρία παρακαλεῖ καί ἄλλους δωρητές, φιλανθρώπους οἱ ὁποῖοι προ - λυσήμαντο ἔργο του. Βεβαίως ἐκτός τῆς σέφεραν τά κάτωθι χρηματικά ποσά γιά ὑλικῆς καί ἡ ἠθική ὑποστήριξη εἶναι τίς ἀνάγκες τῆς Στέγης Προνοίας Γερό- ἀπαραίτητη. Κων/νος Καφετζόπουλος ,00 Μαρία Τόγια...60,00 Γεωργία Κουρούση...60,00 Βασιλική Παπαγεωργάκη ,00 Αδαµαντία Βακά ,00 Ανώνυµος ,00 Φωτεινή Φλωρά...80,00 Ειρήνη Αρβανίτου...70,00 Αικατερίνη Πρεβεζάκη εις µνήµης Ουρανίας...60,00 +π. Κ.Β εις µνήµην των γονέων του ,00 Νέλλη Γιόκα ,00 Σπυρίδων Βαρθολοµαίος ,00 Ευανθία Παττακού...50,00 Κων/νος Ζουρόπουλος...50,00 Ανώνυµος ,00 Κων/νος Παυλίδης εις µνήµην γονέων του...90,00 Ελένη Παπαχρήστου ,00 Δηµήτριος Σταυράκης...50,00 Μαρία Τσαµαδού ,00 Ελένη Τσιµπουκέλη ,00 Μαρία Αντζιοπούλου...60,00 Ιωάννα Μαυρέλη...50,00 Ευαγγελία Αντωνιάδου ,00 Βασιλική Δηµοπούλου ,00 Μαρία Παπαδοπούλου ,00 Απόστολος Μπουσγολίτης εις µνήµην Φαίδωνος ,00 Ελπινίκη Γαβουνέλη...50,00 Ελένη Καλατζή...60,00 Γεωργία Αγγελοπούλου εις µνήµην γονέων της ,00 Χρύσα Καριάτη εις µνήµην µητρός της Ελένης...60,00 Πηνελόπη Αθανασιάδου ,00 Ελένη Στεµιτσιώτη ,00 Σοφία Κυριακοπούλου...50,00 Γεώργιος Κουρεµπανάς ,00 Σπύρος Λιάρος εις µνήµην οικογ. Αποστολοπούλου ,00 Δηµ. Στεµιτσιώτης εις µνήµην Σοφίας Αδαµοπούλου...50,00 Ευγενία Κανελλοπούλου...50,00 Β.Κ. εις µνήµην Ιωάννου...50,00 Πηνελόπη Τριανταφύλλου ,00 Θεοφάνης Μηλιώνης ,00 Βασιλική Τζουµάκα ,00 Μαρία Σάββα...70,00 Και όλους εκείνους που προσέφεραν διάφορα άλλα µικροποσά. 19., 19 7

8 Ἡ Νηστεία τῶν Χριστουγέννων Ἀñ áßá ἡ óõíþèåéá ôῶí ñéóôéáíῶí íü íçóôåýïõí, ἤäç ἀðü ôῆò ἐðï ῆò ôῶí Ἁã. Ἀðïóôüëùí, êáôü ôþí ἐíôïëþ êáß ðáñüäåéãµá ôïῦ Êõñßïõ µáò (ð.. Ìáôè. 4,1-2 Ëïõê. 4,2 Ìáôè. 9,14-15 ÌÜñê. 2,18-20 Ëïõê. 5,33-35). ÐáëáéÜ êáß ἡ óõíþèåéü µáò íü íçóôåýïõµå ðñßí ἀðü ôßò µåãüëåò ἑïñôýò ôïῦ ἐêêëçóéáóôéêïῦ ἔôïõò, ὅðùò ἡ ôῶí ñéóôïõãýííùí. Ἀñ éêῶò ἑðôáþµåñç ἡ íçóôåßá ôῶí ñéóôïõãýííùí óôþí óõíý- åéá µéµþèçêå ôþí íçóôåßá ôïῦ ÐÜó á, ἀëëü äýí åἶíáé êáß ôüóï áὐóôçñþ. Êáô áὐôþí êáôáëýåôáé ëüäé êáß øüñé (ἐêôüò âåâáßùò ÔåôÜñôçò êáß Ðáñáóêåõῆò) µý ñé ôþí 17ç Äåêåµâñßïõ, ἑïñôþ ôïῦ Ἁã. Äéïíõóßïõ, ὄ é ὅµùò êñýáò, ãáëáêôåñü êáß áὐãü. ÊáôÜ ðáñüäïóç äý (êáß ãéü ὅóïõò ôü ἐðéèõµïῦí) äýí êáôáëýåôáé øüñé ἀðü ôþí 15ç ἕùò ôþí 20Þ Íïåµâñßïõ, ὡò ðñïåôïéµáóßá ãéü ôþí ἑïñôþ ôῶí Åἰóïäßùí ôῆò Èåïôüêïõ. Óõíéóôᾶôáé ὅµùò óý ὅëïõò íü ἔ ïõí êáß ôþí åὐëïãßá ôïῦ ðíåõµáôéêïῦ - ἐîïµïëüãïõ ðñßí ἀñ ßóïõí ôþí íçóôåßá, åἴôå ôþí ἀêïëïõèþóïõí êáôü ãñüµµá åἴôå ôþí ôñïðïðïéþóïõí ἐö ὅóïí ὑðüñ ïõí äéüöïñá ðñïâëþµáôá ð.. ὑãåßáò. Ἄò ἔ ïõµå äý êáôü íïῦí ὅôé ἡ íçóôåßá ðñýðåé íü åἶíáé ðáèïêôüíïò êáß ὄ é ἀíèñùðïêôüíïò! Σαρανταλείτουργο Χριστουγέννων Ἡ 15ç Íïåµâñßïõ åἶíáé ὡò ãíùóôüí ἡ ἡµåñïµçíßá ἐíüñîåùò ôῆò ôåóóáñáêïíèçµýñïõ íçóôåßáò ôῶí ñéóôïõãýííùí. Óõíçèßæåôáé áὐôýò ôßò ἡµýñåò íü ôåëåῖôáé óý êüðïéåò Ἐíïñßåò ôü óáñáíôáëåßôïõñãï. ÃíùóôÞ ἡ ὠöýëåéü ôïõ ãéü æῶíôåò êáß êåêïéµçµýíïõò ἀäåëöïýò µáò, ôῶí ὁðïßùí ôü ὀíüµáôá µíçµïíåýïíôáé êáôü ôßò óáñüíôá áὐôýò È. Ëåéôïõñãßåò µý ñé ôü ñéóôïýãåííá. Ὅóïé ëïéðüí ἐðéèõµïῦí íü ðáñáäþóïõí ὀíüµáôá ãéü ôü óáñáíôáëåßôïõñãï ôῆò Ἐíïñßáò µáò ἄò ôü êüíïõí ôü ἀñãüôåñï µý ñé ôþí 14ç Íïåµâñßïõ. Ó åôéêü äßðôõ á ãéü ôþí ἀíáãñáöþ ôῶí ὀíïµüôùí ὑðüñ ïõí óôü ðáãêüñé ôïῦ Íáïῦ. ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÅÍÏÑÉÁÓ ÔÏÕ ÁÃÉÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÊÕØÅËÇÓ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ - ÕÐÅÕÈÕÍÏÓ: Ἀñ éµ. ÖÉËÏÈÅÏÓ Ì. ÍÉÊÏËÁÊÇÓ Ô.Ê ÊõøÝëç, Ôçë ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÐÁÑÁÃÙÃÇ: ôçë ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς

Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς ἱστορίας µέ τά βήµατα τῶν ἁγίων της. Οἱ ἅγιοι εἶναι οἱ κατ ἐξοχήν τελειωθέντες Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἁγιασθεῖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 53 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΤΕΥΧΟΣ 53 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ατά τήν διάρκεια τῶν τεσσάρων Κπρώτων Παρασκευῶν τῆς Μ. Τεσ σαρα κοστῆς ψάλλεται τµηµατικά µαζί µέ τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου καί ὁ Ἀκάθιστος Ὕµνος ἤ ἡ ἀκολουθία τῶν «Χαιρετισµῶν» ὅπως τήν ἀναφέρει ἡ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 50 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 50 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Ο Ι Τ ΡΕΙΣ Μ ΑΓΟΙ ἱστορία τῶν Τριῶν Μάγων ἔχει τὶς ρίζες της πολλὰ χρόνια πρὶν τὴν γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Τότε ἕνας Πέρσης προφήτης, ὁ Βαλαάµ, εἶπε ὅτι: «Θὰ ἀνατείλει ἄστρο ἀπὸ τὸν Ἰακὼβ καὶ θὰ παρουσιαστεῖ

Διαβάστε περισσότερα

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις Ἐκκλησία καὶ Διατροφὴ (ὀψοποιῶν μαγγανεῖαι) Ἂ ν σᾶς μπερδεύει λίγο ὁ τίτλος, εἶναι ὁ τίτλος: «Ὀψοποιῶν Μαγγανεῖαι ἤγουν καλογηρικὴ μαγειρικὴ καὶ ζαχαροπλαστικὴ» τοῦ Ἀρχιμανδρί- τη Δοσιθέου, καθηγουμένου

Διαβάστε περισσότερα

Τρία χρόνια πέρασαν...

Τρία χρόνια πέρασαν... ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 18 ο ΤΕΥΧΟΣ 80 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Τρία χρόνια πέρασαν... ἀπό τήν κοίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 20 Ο ΤΕΥΧΟΣ 85 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΦΙΕΡΩΜΑ Δέκα χρόνια ἀπό τήν κοίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 2 Ἡ Γνώμη μας 3 Πατερικός Λόγος: Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου 6 Βίος Ἁγίου: Ἅγιος Γουρίας, Ἀρχιεπίσκοπος Ταυρίδας 9 Εἶπε Γέρων: Περί φιλανθρωπίας 11 Ἡ παραμυθία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α

Ε Π Ι ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α Ε Π Ι ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α ΕΤΟΣ 5ο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 49 ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Μηνιαία Ἔκδοση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Νέου Θηβῶν Ὁ Ἐθνικός Ὕµνος τοῦ δούλου Γένους Ἡ Κυριακή Ἡ ἀντιµετώπιση τῆς βίας Ἡ θλίψη Εὐχαριστοῦµε

Διαβάστε περισσότερα

Πρίν ὁ Χριστός ἀναληφθῆ στούς Οὐρανούς

Πρίν ὁ Χριστός ἀναληφθῆ στούς Οὐρανούς u Πεντηκοστήν ἑορτάζομεν v Πρίν ὁ Χριστός ἀναληφθῆ στούς Οὐρανούς ἔδωσε ἐντολή στούς Μαθητάς Του μετά τήν Ἀνάληψή Του νά ἐπιστρέψουν στά Ἱεροσόλυμα καί νά παραμείνουν ἐκεῖ ἕως ὅτου ἐνδυθοῦν μέ δύναμη ἀπό

Διαβάστε περισσότερα

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑΣ ΜΕΡΟΣ Β π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ποὺ ἦταν κατὰ τὴν παράδοση τὸ καθολικὸ μικρῆς γυναικείας

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 6ο

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 6ο ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 6ο Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ Μιά προσέγγιση «Στά παλιά τά χρόνια», λέγει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος

Διαβάστε περισσότερα

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΠ Σ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999. Φυσικά, φτάνοντας ἐκεῖ δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί σήμαινε ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸ ἐξωτερικό Φανταζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6.

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) Ἡ Ἐθνική Παλιγγενεσία 1821 καί οἱ Πολύτεκνοι..., βλ. σ. 5. π. Νικόδημος Μπιλάλης «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. «Πῶς ἐκδικοῦνται οἱ νεκροί!», βλ. σ. 10. Ὑπερπολύτεκνη

Διαβάστε περισσότερα

Κοντά στον Χριστό υπερβαίνονται οι κρίσεις. Περίοδος Β Έτος 3 ο Τεύχος 3 6 ο Δεκέμβριος 2013

Κοντά στον Χριστό υπερβαίνονται οι κρίσεις. Περίοδος Β Έτος 3 ο Τεύχος 3 6 ο Δεκέμβριος 2013 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου ΕΝΤΥΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου Περίοδος Β Έτος 3 ο Τεύχος 3 6 ο Δεκέμβριος 2013 Ἡ γέννησίς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ» στό θρυλικό καί ἀνεπανάληπτο Ἐπίσκοπο πρ. Φλωρίνης ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ (Καντιώτη, 1907 28.8.2010), σ. 18 21.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ» στό θρυλικό καί ἀνεπανάληπτο Ἐπίσκοπο πρ. Φλωρίνης ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ (Καντιώτη, 1907 28.8.2010), σ. 18 21. Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. διανύει τό 43ο ἔτος της καί, σύν Θεῷ, συνεχίζει... «ΦΙΛΟΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ» στό θρυλικό καί ἀνεπανάληπτο Ἐπίσκοπο πρ. Φλωρίνης ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ (Καντιώτη, 1907 28.8.2010), σ. 18 21. Κατέπληξε

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ Λητής & Ρεντίνης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ Λητής & Ρεντίνης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙᾼ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προλογικό Σημείωμα Συντάξεως.

Προλογικό Σημείωμα Συντάξεως. 2 Προλογικό Σημείωμα Συντάξεως. Τό παρόν τεῦχος, ἀρ. 144/Χριστ. 2014, εἶναι τό δεύτερο πού ἐκδίδεται μετά τήν κοίμηση τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. καί τοῦ Περιοδικοῦ της «Ἑλληνορθόδοξη ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 19 Ο ΤΕΥΧΟΣ 83 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα Τεύχους Εἰσαγωγικό...3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2012

ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2012 1 2 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: ΕΞΩΦΥΛΛΟΝ: Ἀπεικόνισις τοῦ ἐξελισσομένου ἔργου ἐπικεραμώσεως καὶ ἐπενδύσεως μὲ πέτρα τοῦ Κτιρίου τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ, μετὰ τῆς σχετικῆς καλλιτεχνικῆς του διακοσμήσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 17 ο ΤΕΥΧΟΣ 78 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ἔκτακτο ἀφιέρωμα στόν μακαριστό Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μπασιούδης

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μπασιούδης ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μπασιούδης Η παρούσα εισήγηση είναι μία πολύ καλή ευκαιρία για μένα να σας κάνω κοινωνούς, αγαπητοί αδελφοί, της έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ Ἕνας ἐκ τῶν μυστικῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ἅγιος Συμεών ὁ νέος Θεολόγος, σ ἕνα ἀπό τά ὡραῖα ποιήματά του νά τί γράφει γιά τόν ἄνθρωπο! Οὗτος μέσον τῶν

Διαβάστε περισσότερα

ὉἍγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος ἀποτελεῖ

ὉἍγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος ἀποτελεῖ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος - Βαπτιστής ὉἍγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος ἀποτελεῖ ὁρόσηµο καί ταυτόχρονα γέφυρα µεταξύ τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς ιαθήκης. Ἦταν ὁ τελευταῖος προφήτης πού ἀνήγγειλε τήν ἔλευση τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΤΑΙ Ο ΛΑΟΣ 60 ΧΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΙΕΡΕΑ Παρά τίς διαβεβαιώσεις πού εἴχαμε

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΤΑΙ Ο ΛΑΟΣ 60 ΧΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΙΕΡΕΑ Παρά τίς διαβεβαιώσεις πού εἴχαμε KΩΔΙΚΟΣ: 5228 ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ἀρ. φύλλου 75 ἔτος 13ο ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΤΑΙ Ο ΛΑΟΣ 60 ΧΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΙΕΡΕΑ Παρά τίς διαβεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ «ÁÓÒÛÂÛıÂ Ù Ó [ Ï ıâè Ó Î ]Ë [ Ï ıâè [ÂÏ ıâúòûâè ] Ì~» 2008 1 ([ πˆ. 8, 32) ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 177ον

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 177ον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 177ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 177ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαραλάµπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΜΑΡΙΑ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Χαραλάµπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΜΑΡΙΑ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Χαραλάµπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΜΑΡΙΑ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 2 3 Περιεχόµενα Χαραλάµπους Νεοφύτου...1 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...4 2.ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 3.Ἡ Παρθένος Μαρία, καρπός θερµῆς προσευχῆς...10 4.ΠΡΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι θύελλες κάνουν τις βελανιδιές ν απλώνουν βαθύτερες ρίζες.

Οι θύελλες κάνουν τις βελανιδιές ν απλώνουν βαθύτερες ρίζες. Δεκέμβριος 2012 Τεύχος 24 Ο Οι θύελλες κάνουν τις βελανιδιές ν απλώνουν βαθύτερες ρίζες. G. Herbert Σωτήρης Σόρογκας: Τοπίο στη Βουλιαγμένη. Λάδι σε μουσαμά, 53x67 εκ. 1958 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα