Βόλος, 14 Ιανουαρίου Αρ. Πρωτ Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ- ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ ΤΗΛ.: Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 242 Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων Θέμα : «Υποβολή της υπ αριθμ.1/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου» (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ )». για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου Θέτουμε υπόψη σας την υπ αριθμ. 1/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του «Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου» που αφορά την Έγκριση ετήσιου σχεδίου δράσης του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ανά Διεύθυνση και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προκειμένου η απόφαση να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ» ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΒΙΔΗΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ, Ν. ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ ΤΚ Αρμόδια υπάλληλος: Παπανικολάου Ανθή ΤΗΛ.: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 1 η / Αριθ. Απόφασης: /2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της 1 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Βόλου «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» Σήμερα Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013 και ώρα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βόλου (Μεταξουργείο) συνήλθε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ του Δήμου Βόλου, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση με Αριθμ. Πρωτ. 98/ του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Μαυρόπουλος Νικόλαος (Αντιπρόεδρος), Αγκρή Κατσούρα Χαρίκλεια, Κοκτσίδης Παναγιώτης, Μελαχροινός Δημήτριος, Μουτσινά Αδαμαντία, Μπάλλας Διονύσης (εκπρόσωπος εργαζομένων), Τσάμης Ευθύμιος, Τσεκούρας Νικόλαος, Τσιανάκα Ελένη, Χαλκιάς Σωτήριος. ΑΠΟΝΤΕΣ Γαννίση Φοίβη, Καλογερόπουλος Μιχάλης, Κατσαούνης Στυλιανός, Νομικός Νικόλαος,. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση ετήσιου σχεδίου δράσης του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ανά Διεύθυνση Ο κ Πρόεδρος εισηγούμενος το 2o θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου την αριθμ.πρωτ.190/ εισήγηση του τμήματος Προγραμματισμού που αφορά την έγκριση του ετήσιου σχεδίου δράσης του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ανά Διεύθυνση, η οποία έχει ως εξής:

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ ΤΗΛ.: Bόλος, 10 Ιανουαρίου 2013 Αριθμ. πρωτ. : 190 ΠΡΟΣ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Υπόψιν Προέδρου κ. Μαβίδη Κοινοποίηση: ΔΣ ΘΕΜΑ: Εισήγηση Ετησίου Σχεδίου Δράσης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αξιο τιμε πρόεδρε, Προτείνω την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δράσης για το έτος 2013 του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αναλυτικότερα : Το σχέδιο του ετήσιου προγράμματος δράσης για το έτος 2013, καταρτίσθηκε βάσει των διατάξεων των άρθρων 72, 266 και 267 του Νόμου 3852/2010, το άρθρο 8 της υπ αριθμ / Απόφασης ΥΠΕΣΔ, το άρθρο 3 παρ.4 του Π.Δ185/2007 καθώς και το Π.Δ 89/2011. Ακόμη λήφθηκε υπόψη η ΚΥΑ οικ.47490/ (ΦΕΚ 3390/ τεύχος Β') που αφορά παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/ (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων». Το Ετήσιο Προγράμματα Δράσης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ αναφέρει αναλυτικά την λειτουργία, τις ενέργειες, το κόστος των λειτουργικών δαπανών, και το πρόγραμμα επενδύσεων των διευθύνσεων. Είναι σε άμεση συσχέτιση με τον προϋπολογισμό του Οργανισμού για το έτους 2013 και αποτελεί μέρος τής εισηγητικής έκθεσης του. Ακόμη το Ετήσιο Προγράμματα Δράσης βασίζεται στο επιχειρησιακό σχέδιο που ήδη έχει συνταχθεί και εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού αλλά και από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης αποτυπώνει: Τις λειτουργίες των διευθύνσεων βάζοντας ποσοτικούς δείκτες για την επίτευξη των στόχων για το έτος Τις ενέργειες που καλούνται να υλοποιήσουν οι διευθύνσεις συγκεκριμενοποιώντας την δράση σε ότι αφορά το είδος τής δράσης, τούς εμπλεκόμενους φορείς, την χρονική διεξαγωγή αλλά και το οικονομικό κόστος τής κάθε δράσης. Τις μισθολογικές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού, τις ανάγκες για συντήρηση των δομών αλλά και τής υλικοτεχνικής υποδομής έτσι ώστε ο Δ.Ο.Ε.ΠΑ.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. να μπορέσει να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των δημοτών.

4 Το πρόγραμμα επενδύσεων των διευθύνσεων του Οργανισμού δηλώνοντας το είδος τής επένδυσης την υπηρεσία υλοποίησης, τούς εμπλεκόμενους φορείς αλλά και το οικονομικό κόστος. Επεξήγηση πινάκων : Ο πίνακας Α1 περιέχει τις προγραμματισμένες δραστηριότητες για το έτος Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες αναφέρονται αριθμητικά και σε χρονικό διάστημα ενός ημερολογιακού έτους. Ο πίνακας Α2 περιλαμβάνει το πρόγραμμα ενεργειών που θα πραγματοποιηθεί από τις διευθύνσεις για το έτος 2013, Ο πίνακας Α3 περιλαμβάνει τις λειτουργικές δαπάνες, όπως αυτές αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους Ο πίνακας Β αναφέρεται στις προγραμματισμένες επενδύσεις. Συντομογραφίες πίνακα Β: Α/Α: Αύξων αριθμός της δράσης ή του έργου Περιγραφή Δράσης: Ο τίτλος της δράσης ή του έργου Χωροθέτηση :Το χωρικό πεδίο εφαρμογής της δράσης ή του έργου Υπηρεσία υλοποίησης: Αναφέρεται η υπηρεσία υλοποίησης της δράσης ή του έργου που περιγράφεται. Σε περίπτωση που στο πεδίο χρησιμοποιείται το σύμβολο -, τότε η δράση ή το έργο υλοποιείται με ευθύνη της Διεύθυνσης ή του Τμήματος αναφοράς. Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες: Αναφέρονται οι Διευθύνσεις ή τα Τμήματα του Δήμου που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου ή της δράσης Προϋπολογισμός δαπανών: Αναφέρονται οι πιστώσεις που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2013 Πηγή χρηματοδότησης Αναφέρεται ή πηγή ή το χρηματοδοτικό σχήμα του έργου ή της δράσης Κ.Α. :Αναφέρεται ο κωδικός αριθμός του έργου της δράσης με τον οποίο έχει πραγματοποιηθεί εγγραφή στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013 Άξονας Μέτρο του Ε.Π. :Αναφέρεται η αντιστοίχηση του έργου ή της δράσης με τα μέτρα που περιγράφονται στο τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. για τα έτη Στόχος του Ετήσιου Προγράμματος δράσης για το έτος 2013, είναι η συγκεκριμενοποίηση και ο προγραμματισμός των δράσεων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου για το 2013 λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες οικονομικοκοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα μάς. Παράλληλα δόθηκε έμφαση στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει ο Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και την βελτίωση-διόρθωση των αδυναμιών με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των δημοτών του Δήμου Βόλου. Κασσίδης Χρήστος Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δ.ΟΕ.Π.Α.Π ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

5 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Α/Α Τμήμα του ΝΠΔΔ Περιγραφή λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι Α Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 1. Εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης των εργαζομένων στο Νομικό Πρόσωπο παραγόμενου έργου 250 αξιολογήσεις εργαζομένων/έτος 2. Εφαρμογή διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων/τήρηση ωραρίου 32 Παρουσιολόγια/ημέρα 3. Χορήγηση αδειών 1500/έτος τουλάχιστον 4. Συνταξιοδοτήσεις 15/ετος τουλάχιστον 5.Αναγνώριση προυποθέσεων για οικονομικές παροχές(εφ' 145/έτος τουλάχιστον άπαξ -αποζημίωση, χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων αναγνώριση προϋπηρεσίας) 6. Τήρηση Μητρώου Προσωπικού - Υπηρεσιακές μεταβολές 265/έτος τουλάχιστον 7. Τήρηση-ενημέρωση ατομικών υπηρεσιακών φακέλων 290 φάκελοι/έτος 8. Χορήγηση βεβαιώσεων κάθε είδους προς το προσωπικό 263/έτος 9. Εισηγήσεις προς το Δ.Σ. και προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για θέματα προσωπικού 10/μήνα τουλάχιστον 10. Μέριμνα για τις μετακινήσεις-μεταφορά προσωπικού 15/έτος 11. Αλληλογραφία-έγγραφα με αρμόδιες υπηρεσίες (Υπουργεία, ασφαλιστικά ταμεία, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Υγειονομική Επιτροπή, Επιθεώρηση Εργασίας, ΟΑΕΔ ) 1500/έτος τουλάχιστον 12. Γνωμοδοτήσεις-συνεργασία με Νομικούς Συμβούλους 5/μήνα 13. Διεκπεραίωση-διακίνηση-αρχειοθέτηση εισερχόμενηςεξερχόμενης αλληλογραφίας-τήρηση κεντρικού πρωτοκόλλου 6500/έτος 14. Σύνταξη και κοινοποίηση ημερήσιας διάταξης 15/έτος τουλάχιστον 15. Τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων 15/έτος τουλάχιστον 16. Σύνταξη και καταχώρηση αποφάσεων 220/έτος τουλάχιστον 17. Ανάρτηση αποφάσεων Δ.Σ. και Προέδρου στο Διαύγεια 475/έτος τουλάχιστον 18. Αποστολή αποφάσεων προς έγκριση από Δημοτικό Συμβ. Και Αποκεντρωμένη Διοίκηση 19. Παρακολούθηση δημοσιευμάτων ημερήσιου τύπου.διαδικασία αποδελτίωσης και τήρησης αρχείου 50/έτος 20/μήνα

6 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Β. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1. Υποδοχή αιτημάτων δαπανών από τις Διευθύνσεις 1400/έτος 2. Έλεγχος ύπαρξης χρηματικού υπολοίπου για κάθε αίτημα 1400/έτος δαπάνης 3. Εισηγήσεις για ψήφιση πιστώσεων στο ΔΣ 25/έτος 4. Δέσμευση πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Ν.Π. 1400/έτος 5. Σύνταξη αποφάσεων Προέδρου για απευθείας αναθέσεις 1200/έτος 6. Αναρτήσεις στη διαύγεια των δεσμεύσεων των πιστώσεων και των αποφάσεων Προέδρου 2600/έτος 7. Κατάρτιση συμβάσεων με τους προμηθευτές 600/έτος 8. Καταχώρηση παραστατικών 4000/έτος 9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 6/έτος 10. Σύνταξη αιτημάτων δαπανών για τη διεύθυνση 30/έτος Διοικητικών-οικονομικών και έρευνα αγοράς 11. Διενέργεια διαγωνισμών 15/έτος 12. Συμμετοχή σε ομάδα εργασίας για παρακολούθηση 15/έτος προϋπολογισμού ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 13. Συμμετοχή σε ομάδα εργασίας για τη σύνταξη και παρακολούθηση ετήσιου Σχεδίου Δράσης και σύνταξη προϋπολογισμού έτους 14. Συμμετοχή σε ομάδα εργασίας για την υλοποίηση συστήματος ποιότητας ατον Οργανισμό 1. Έγκριση, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής κάθε δαπάνης -έκδοση χρηματικών ενταλμάτων 2. Αποστολή χρηματικών ενταλμάτων για προέλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο 3. Παροχή οικονομικών στοιχείων στις Δημόσιες ελεγκτικές Υπηρεσίες 4. Υποβολή φορολογικών καταστάσεων στις αρμόδιες αρχές ΔΥΟ και ΙΚΑ 5. Ορθή μεταφορά των οικονομικών στοιχείων από το δημόσιο λογιστικό στο διπλογραφικό σύστημα λογιστικής απεικόνισης και εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος 6. Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων του προσωπικού και των αιρετών του ΝΠ 7. Εκτύπωση εκκαθαριστικού φακέλου μισθοδοσίας και ενημέρωση εργαζομένων 10/έτος 15/έτος 1800/έτος 250/έτος τουλάχιστον 1/μήνα 25/έτος 1/ημέρα 276/μηνα τουλάχιστον 276/μηνα τουλάχιστον

7 8. Συμπλήρωση και αποστολή αναλυτικής περιοδικής 200/τρίμηνο δήλωσης ΙΚΑ 9. Παρακολούθηση νομοθεσίας για τη μισθοδοσία Καθημερινή ενημέρωση 10. Έξοδα μετακίνησης μεταφερόμενου προσωπικού 2/μήνα 11. Κατάρτιση σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΝΠ του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 12. Παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού και εισήγηση των αναγκαίων αναμορφώσεων 1/έτος 6/έτος 13.. Σύνταξη απολογισμού και ισολογισμού 1/έτος ΕΣΟΔΑ 14. Τήρηση μηνιαίων λογιστικών καταστάσεων για υπηρεσίες που υπόκεινται σε ΦΠΑ 15. Προγραμματισμός εξόφλησης δαπανών σε συνεργασία με το Ταμείο 1.Βεβαίωση και είσπραξη εσόδων (τροφεία,δίδακτρα, εισητήρια, εκμισθώσεις ακινήτων ) Καθημερινή ενημέρωση 15/μήνα 650/έτος 2. Σύναψη ιδιωτικών συμφωνητικών παραχωρήσεων χώρων 120/έτος τουλάχιστον ΤΑΜΕΙΟ 3. Κατάρτιση συμβάσεων μισθώσεων 10/έτος τουλάχιστον 1.Έλεγχος της νομιμότητας των δικαιολογητικών- εξόφληση των διαβιβαζόμενων εντλμάτων πληρωμών /έτος 2. Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα πληρωμής 3. Παρακολούθηση ταμειακής ρευστότητας και προγραμματισμός πληρωμών σε συνεργασία με τις υπόλοιπες οικονομικές μονάδες 1200/έτος τουλάχιστον 15/μήνα 4. Τήρηση αρχείου παραστατικών 1600/έτος 5. Τήρηση βιβλίου τραπεζικών συναλλαγών 350/έτος 6. Συμφωνία ταμείου (τραπεζικές συναλλαγές-πρόγραμμα γενικής λογιστικής) 350/έτος Α/Α Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίηση ς Α2. Ενέργειες του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βόλου Εμπλεκόμενες Εμπλεκόμε Χρονοπρογραμματι υπηρεσίες ή νοι φορείς Ν.Π. του Δήμου (εκτός σμός Δήμου) Προϋπολο γισμός δαπανών Κ.Α. Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Δρασ εις 1 Διενέργεια προμηθειών υλικών και υπηρεσιών Γραφείο προμηθειώ ν Λοιπές Διευθύνσεις του Νομικού Προσώπου έως 31/12/13 0,00

8 2 3 4 Τροποποίησ η ΟΕΥ Νομικού Προσώπου Εφαρμογή συστήματος Αναλυτικής Λογιστικής Εκπαίδευση και επιμόρφωση προσωπικού Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινο υ Δυναμικού Τμήμα Οικονομικώ ν Υπηρεσιών Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινο υ Δυναμικού Λοιπές Διευθύνσεις του Νομικού Προσώπου Λοιπές Διευθύνσεις του Νομικού Προσώπου ΔΟΜΥ (Εταιρεία Λογισμικής Οικονομική ς καιμ Τεχνικής Υποστήριξη ς έως 31/12/13 0,00 έως 31/12/13 έως 31/12/ , , , ΚΑ Προϋπολογισμού ΔΙΟΙΚΗΣΗ Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε ) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ,82 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΚΑ με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ,14 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΤΥΔΚΥ με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού υπέρ ΤΕΑΔΥ με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 969, Τακτικές αποδοχές ΑΟΡΙΣΤΟΥ , Εργοδοτικές εισφορές ΑΟΡ , Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων , Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 1.500, Ταχυδρομικά τέλη 2.000, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 5.000,00 Έξοδα υποχρεωτικής δημοσιεύσεως ανακοινώσεων για τους διαγωνισμούς των ΟΤΑ 6.000, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000, Λοιπές δαπάνες που δεν μπορούν να ενταχθούν σε άλλο κωδικό 5.000, Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2.000,00

9 Λοιπές εγγυήσεις 5.000, Αμοιβές τεχνικών , Αμοιβές εκτελ.ειδικές υπηρεσίες με ιδιώτητα ελεύθερου επαγγελματία , ΟΡΚΩΤΟΙ , Ασφάλιστρα ακινήτων 5.000, Λοιπά ασφάλιστρα 1.000, Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 1.000, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 1.000, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 1.000,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.000, Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού , Συντήρηση και επισκευή υλικού μηχανογράφησης (Η/Υ και συναφών) 3.000, Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 500, Δαπάνες καθαρισμού γραφείων , Δαπάνες καθαρισμού γραφείων , Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) 500, Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 500, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 3.000, Συνδρομές internet 3.000, Προμήθεια βιβλίων κλπ 500, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 3.000, Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 3.500, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 200, Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 4.300, Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 500, Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας , Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 250, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 200, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 1.000,00

10 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 1.000, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 100, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.000, Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ και συναφών) 1.000, Ανταλλακτικά φωτοτυπικού 3.000, Υλικά φαρμακείου 100, Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 500, Έπιπλα, σκέυη 1.500, Προμήθεια Η/Υ και συναφών 5.000, Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού 2.000, Λοιπός εξοπλισμός 1.000, Μεταφορικά μέσα 5.000, Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ΠΟΕ λειτουργικών δαπανών , Έκτακατα έξοδα (ΠΟΕ) , αναλώσιμα , λοιπά έξοδα , Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ , Πάγια προκαταβολή 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ,38 ΔΡΑΣΗ 1 ΔΡΑΣΗ 2 ΔΡΑΣΗ 3 ΔΡΑΣΗ 4 Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Διενέργεια προμηθειών υλικών και υπηρεσιών:στα πλαίσια των υποστηρικτικών λειτουργιών της δ/σης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, η διενέργεια προμηθειών υλικών και υπηρεσιών στην αρχή του έτους κρίνεται άκρως απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία συγ Τροποποίηση ΟΕΥ Νομικού Προσώπου: Μέσα στο 2ο εξάμηνο του 2013 κρίνουμε απαραίτητη την αναμόρφωση του ΟΕΥ του Νομικού Προσώπου. Η εμπειρία λειτουργίας του οργανισμού κατά το προηγούμενο έτος έδειξε καθαρά τις ελλείψεις που παρουσιάζει η πρώτη προσπάθεια κ Εφαρμογή συστήματος Αναλυτικής Λογιστικής: Προκειμένου να περάσουμε σε επόμενα βήματα οργάνωσης των οικονομικών μονάδων με κύριο γνώμονα να είμαστε σε θέση να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε στοχοθετημένες στρατηγικές για την καλύτερη διαχείριση των δαπανών Εκπαίδευση και επιμόρφωση προσωπικού: Στα πλαίσια της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού η συγκεκριμένη δράση θεωρείται αιχμής για τους παρακάτω λόγους: Η εξειδίκευση και η συνεχιζόμενη κατάρτιση σε νέα δεδομένα και απαιτήσεις θεωρείται πια απαραίτητη και ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α2 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ,00 Α3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ,38 Β ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,38

11 Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης Αθλητισμού Α/Α Τμήμα του ΝΠΔΔ Περιγραφή λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου 1 Αθλ. Εγκαταστάσεων Λειτουργία Αθλητικών Εγκαταστάσεων 1000 άτομα την ημέρα, συνεχή λειτουργία (Φιλοξενία Αθλητικών Συλλόγων, Εθνκών Ομάδων, Αγώνες, Προπονήσεις) Αθλ. Εγκαταστάσεων Έλεγχος και Παρακολούθηση εγκαταστάσεων για Συνεχή λειτουργία απαιτούμενες συντηρήσεις 2 Αθλ. Εγκαταστάσεων Λειτουργία Ξενώνων Συνεχή λειτουργία 3 Προγραμμάτων - Εκδηλώσεων 4 Προγραμμάτων - Εκδηλώσεων 5 Προγραμμάτων - Εκδηλώσεων 6 Προγραμμάτων - Εκδηλώσεων 7 Προγραμμάτων - Εκδηλώσεων 8 Προγραμμάτων - Εκδηλώσεων Προγραμμάτων - Εκδηλώσεων 9 Διοικητικού - Οικονομικού 10 Διοικητικού - Οικονομικού 11 Διοικητικού - Οικονομικού 12 Διοικητικού - Οικονομικού Διοικητικού - Οικονομικού Διοικητικού - Οικονομικού Γυμναστική Ενηλίκων (Γυμναστική με Βάρη) Γυμναστική Ενηλίκων (Τένις κοινού) Γυμναστική Ενηλίκων (Κολύμβηση κοινού) Αθλητικά Προγράμματα - Εκδηλώσεις Κατάρτηση Προγραμμάτων Χρήσης Εγκαταστάσεων από Συλλόγους, Επικοινωνία με Συλλόγους Πληροφορίες κοινού για προγράμματα, χρήσης εγκαταστάσεων, επικοινωνια με σχολεία και άλλους φορείς Δελτία Τύπου Εισερχόμενα (Αιτήσεις συλλόγων για παραχωρήσεις, σχολεία, ξενώνες, αιτήσεις αθλουμένων) Εξερχόμενα (παραχωρήσεις, προκηρύξεις, διάφορες επιστολές κλπ) Διαδικασία διαχειριστικής επάρκειας Συναντήσεις Στελεχών Ετήσιο Σχέδιο Δράσης Σχέδιο Προυπολογισμού Διεύθυνσης Αθλητισμού αθλούμενοι το μήνα 56 άτομα ανά ημέρα 40 άτομα ανά ημέρα 10 το χρόνο Μία φορά το χρόνο, συνεχή επικοινωνία Συνεχή λειτουργία το χρόνο 300 το χρόνο 600 το χρόνο στο 30% των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αθλητισμού Συνεχή λειτουργία Μία φορά το χρόνο Μια φορά το χρόνο

12 Α2. Ενέργειες του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βόλου (Διεύθυνση Αθλητισμού) Α/ Α Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή Ν.Π. του Δήμου Εμπλεκόμενο ι φορείς (εκτός Δήμου) Χρονοπρογραμμα τισμός Προϋπολογισ μός δαπανών Κ.Α. Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Δρασεις 1 2 Συντήρηση Εγκαταστάσεων Αθλητικές Εκδηλώσεις, & Προγράμματα, (Μega Events, Διεθνείς Αγώνες, Πανελλήνια Πρωταθλήματα, Τοπικοί Αγώνες, Αγώνες Α θμιας & Β βαθμιας Εκπάιδευσης, Προγράμματα Παιδιών και Ενηλίκων) Δ/νση Αθλητισμού Δ/νση Αθλητισμού Διεύθυνση Πρασίνου, Δ/νση Τεχ. Υπηρεσιών Δήμος Βόλου, Δ/νση Τεχ. Υπηρεσιών Ιδιώτες Εθνικές Ομοσπονδίες, Σύλλογοι, Πανεπιστήμιο Αθλητικοί Σύλλογοι,Δ/ν σεις Εκπαίδευσης, Ιδιώτες, Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Έως 31/12/2013 Έως 31/12/ , , , , , , , , , ,6 32

13 Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βόλου KAE ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟ Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 1.000, Ταχυδρομικά τέλη 300, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων κ αντιπροσωπειών 3.000, Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 100, Λοιπές δαπάνες που δεν μπορούν να ενταχθούν σε άλλο κωδικό 3.000, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.000, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000, Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 7.000, Παροχές σε είδος (γάλα προσωπικού) 7.000, Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές εργασίες με την ιδιότητα του ελεύθερου 4.000, Ασφάλιστρα ακινήτων 3.000, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000, Λοιπά ασφάλιστρα 1.000, Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 500, Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 3.000, Δαπάνες καθαρισμού γραφείων- απεντόμωση 2.000, Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 500, Φωταέριο-Φυσικό αέριο , Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.000, Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 1.000, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.000, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.000, Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 1.000, Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.000, Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 2.000, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2.000, Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2.000, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.000, Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ και συναφών) 1.000, Ανταλλακτικά φωτοτυπικού 1.000, Υλικά φαρμακείου 1.000, Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 500, Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 9.000, Λιπάσματα φυτικών χωμάτων , Λοιπές προμήθειες 1.000, , , , ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 5.913, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,82

14 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου Α/Α Περιγραφή δράσης Είδος δράσης Χωροθέτηση Συνεχιζόμενη ή Νέα Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες υπηρεσίες Χρονοπρογραμμ ατισμός Προϋπολογ ισμός δαπανών 1 Εκτυπωτές - φαξ Δήμος Βόλου 500,00 Πηγή Χρημ. Κ.Α. Άξονας Μέτρο του Ε.Π , 2-2,6-11 Αρ. Αναμορφ ωσης Αρ. Αποφα σης Δ.Σ. 2 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Δήμος Βόλου 2.000,00 3 Έπιπλα και σκεύη Δήμος Βόλου 1.000,00 Προμήθεια Ηλεκτρονικών 4 Υπολογιστών Δήμος Βόλου 1.000,00 5 Λοιπός εξοπλισμός Δήμος Βόλου 3.000,00 Προμήθεια 7 Αθλητικών ειδών Δήμος Βόλου 2.000, , , 2-2, , 2-2, , , 2-2, ,6-11 Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο Γενικός στόχος του ετήσιου προγράμματος αναφέρεται στις αθλητικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αθλητισμού προς του δημότες του Δήμου Βόλου μέσω των καθημερινών λειτουργιών καθώς και των ενεργειών μέσα στο επόμενο χρόνο που εξηγούν το στόχο αυτό. Τα προγράμματα «αθλητισμού για όλους» (βάρη ενηλίκων, κολύμβηση για το κοινό, τένις ενηλίκων) δίνουν τη δυνατότητα άθλησης και αναψυχής σε ενήλικές συμπολίτες μας με μικρή οικονομική συμμετοχή. Το ίδιο ισχύει με τα προγράμματα τένις για παιδιά. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί το κενό που υπάρχει σχετικά με την μη υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού που πραγματοποιούνταν επί σειρά ετών με τη ΓΓΑ (τώρα ΕΓΔΑ) σε συγχρηματοδότηση. Το 2013 (μέχρι το καλοκαίρι) δεν θα πραγματοποιηθούν τα προγράμματα αυτά (αθλητισμός και γυναίκα, αθλητισμός και ψυχική υγεία, αθλητισμός και έφηβοι, παιδί και αθλητισμός κλπ) σε όλες σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Βόλου. Πρόκειται για σημαντικά προγράμματα με τη συμμετοχή πενήντα καθηγητών φυσικής αγωγής και εκατοντάδων αθλουμένων και προτείνεται η επανεκκίνηση τους Οκτ 2013 Ιούν 2014 (με σχετικές προτάσεις προς την ΕΓΔΑ μέσα στο 2013).

15 Επίσης στο ετήσιο πρόγραμμα προγραμματίζεται η πραγματοποίηση αθλητικών προγραμμάτων για μαθητές δημοτικών σχολείων (σκι, πεζοπορίες, ιππασία, τζούντο, τάεκβοντό, κωπηλασία, αναρρίχηση) προσθέτοντας σημαντικές αθλητικές εμπειρίες στα παιδιά του Δήμου. Οι παιδαγωγικές αθλητικές εμπειρίες των μαθητών συμπληρώνονται με τα τουρνουά δημοτικών σχολείων (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, χάντμπωλ), καθώς και με τους αγώνες στίβου. Όσον αφορά τις επαναλαμβανόμενες αθλητικές εκδηλώσεις αναφέρονται. είτε σε εκδηλώσεις για την ερασιτεχνική συμμετοχή των ενηλίκων συμπολιτών μας σε αθλητικά δρώμενα (Τουρνουά μπάσκετ ερασιτεχνών παλαιμάχων, λαϊκοί αγώνες δρόμου), βραβεύσεις όπου τιμούνται οι αθλητές και οι ερασιτεχνικοί σύλλογοι του Δήμου για τη συνεισφορά τους στην αθλητική ανάπτυξη και το πρόγραμμα «αθλητικό καλοκαίρι» (ένα εκπαιδευτικό, αθλητικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα για τα παιδιά ηλικίας δημοτικού). Σε επίπεδο λειτουργιών συνεχίζεται η φιλοξενία στις αθλητικές εγκαταστάσεις των ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων, καθώς και η πραγματοποίηση αγώνων στα πρωταθλήματα και άλλα τουρνουά και αγώνες που συμμετέχουν οι αθλητικοί σύλλογοι. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α2 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ,00 Α3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ,82 Β ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ,82

16 Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Α/Α Τμήμα του ΝΠΔΔ Περιγραφή λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ 1 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΝΑ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΦΟΡΑ ΤΟ ΔΙΜΗΝΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4 ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 5 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 7 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 20 8 ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 9 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ 370 ΚΑΙ 600 ΓΟΝΕΩΝ 10 ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ 1 ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ 13 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 14 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ/ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ- ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 18 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 19 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΕΛΤΙΩΝ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 21 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 22 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΜΕΝΟ ΣΕΡΒΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΟΦΟΡΕΙΩΝ 2 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ 23 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΟΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 24 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΟΦΟΡΕΙΩΝ ΣΕ ΑΨΟΓΗ ΟΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΚ 25 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ 1 ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΙ 1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 2 ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 ΑΝΑ ΕΤΟΣ 3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 3 ΑΝΑ ΕΤΟΣ 4 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ - ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 ΑΝΑ ΕΤΟΣ 5 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 5 ΑΝΑ ΕΤΟΣ 6 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ 6 ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 7 ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 8 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΤΕΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΑΡΚΟ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ 300 ΠΑΙΔΙΑ

17 2 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ 1 ΦΟΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 3 ΗΑΔΕΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 1 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 8 ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 8 ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ 3 ΟΜΙΛΙΕΣ 10 ΑΝΑ ΕΤΟΣ 4 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 6 ΑΝΑ ΕΤΟΣ 5 ΕΚΘΕΣΕΙΣ 3 ΑΝΑ ΕΤΟΣ 6 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 3 ΑΝΑ ΕΤΟΣ 7 ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 8 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 3 ΑΝΑ ΕΤΟΣ 9 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 12 ΑΝΑ ΕΤΟΣ 10 ΟΜΙΛΙΕΣ 6 ΑΝΑ ΕΤΟΣ 11 ΑΓΩΝΕΣ 4 ΑΝΑ ΕΤΟΣ 12 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ 2 ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΣΤΕΚΙΑ ΣΤΕΚΙ ΧΙΛΙΑΔΟΥ ΔΡΑΣΕΙΣ 1 ΓΙΟΡΤΕΣ 6 ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΧΟΡΟΥ-ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ 3 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 6 ΑΝΑ ΕΤΟΣ 4 ΣΤΕΚΙ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2 ΑΝΑ ΕΤΟΣ Εικαστικές Εκθέσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα 2 Εκπαιδευτικά προγράμμα (4) Εκδηλώσεις (7) (Ανοιχτά εργαστήρια θεατρικού παιχνιδιού, εκδηλώσεις για το βιβλίο, εκδήλωσεις για τη μουσική, το θέατρο, την τέχνη και το χορό) 1200 παιδιά 850 παιδιά 1 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 2 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 3 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 4 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 5 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 6 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΟ 70% ΤΩΝ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΧΡΙ 5 /ΕΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟ 80% ΤΟΥ ΤΟΣ

18 Α2. Ενέργειες του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βόλου Α/ Α Περιγραφή ενέργειας Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής Εκδηλώσεις Παιδικών Σταθμών & Στεκιών Νεότητας Εκπαιδευτικά προγράμματα Θερινό πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης Υπηρεσία υλοποίηση ς Διεύθυνση Εκπαίδευση ς Διεύθυνση Εκπαίδευση ς Διεύθυνση Εκπαίδευση ς Διεύθυνση Εκπαίδευση ς Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή Ν.Π. του Δήμου Τμήμα προγραμματισμ ου ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δ/Πολιτισμού, Δ/Αρχείων Μουσείων Βιβλιοθηκών Δ/Πολιτισμού, Δ/Αρχείων Μουσείων Βιβλιοθηκών Εμπλεκόμεν οι φορείς (εκτός Δήμου) Ε.Ε.Τ.Α.Α. Πανεπιστήμι ο Θεσσαλίας, Εκπαίδευτικ ή Κοινότητα όλων των βαθμίδων, Πολιτιστικά Ιδρύματα Εκπαιδευτικ ή κοινότητα όλων των βαθμίδων, Πανεπιστήμι ο Θεσσαλίας Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Αρχιτεκτόνω ν, άλλοι φορείς Σύλλογοι Χρονοπρογραμματισμ ός Έως 31/12/2013 Έως 31/12/2013 Έως 31/12/2013 Έως 31/12/2013 Προϋπολογισμ ός δαπανών ,00 Προϋπολογισμ ός δαπανών 2014 Κ.Α. Άξονα ς Μέτρο του Ε.Π. Δρασεις , , , , , , , ,00 ΕΣΟΔΑ ,00

19 Διοργάνωση εικαστικών εκθέσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα Συνεργασίες με ειδικούς επιστήμονες ή φορείς με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας 13 Παιδικών Σταθμών Κανονισμός λειτουργίας Παιδικών Σταθμών - στεκιών Συντήρηση Εγκαταστάσεων 16 κτιρίων Συντήρηση επισκευή μεταφορικών μέσων Εκδήλωση Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής Διεύθυνση Εκπαίδευση ς Διεύθυνση Εκπαίδευση ς Διεύθυνση Εκπαίδευση ς Διεύθυνση Εκπαίδευση ς Διεύθυνση Εκπαίδευση ς Διεύθυνση Εκπαίδευση ς Διεύθυνση Εκπαίδευση ς Δ/Πολιτισμού Παιδίατρος Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών Δημοτική αστυνομία Εκπαιδευτικ ή κοινότητα όλων των βαθμίδων, Πανεπιστήμι ο Θεσσαλίας Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης, άλλοι φορείς και σύλλογοι Σχολεία, ΚΨΥ, Διεύθυνση Α θμιας, ΚΕΔΔΥ, Ερυθρός Σταυρός, ΕΚΑΒ, Ιδιώτες Ιδιώτες Ιδιώτες Αστυνομία, Α θμια, ιδιώτες Έως 31/12/2013 Έως 31/12/2014 Έως 31/12/2013 Έως 31/12/2014 Έως 31/12/2014 Έως 31/12/2014 Έως 31/12/ ,00 0, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,

20 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σύνολο ΚΑ Τίτλος Κωδικού λειτουργικών Προϋπολογισμού δαπανών (σε ) , ,00 Μόνιμοι , , ,00 Αορίστου , Δαπάνες Επιμόρφωσης Προσωπικού Ταχυδρομικά τέλη Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων κ αντιπροσωπειών Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Παροχές σε είδος (γάλα προσωπικού) Ασφάλιστρα ακινήτων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Λοιπά ασφάλιστρα Συντήρηση και επισκευή υλικού μηχανογράφησης (Η/Υ και συναφών) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες Δαπάνες καθαρισμού γραφείων- απεντόμωση Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Φωταέριο-Φυσικό αέριο Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Συνδρομές Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων ,201 Είδη διατροφής - Νωπά Ψάρια ,202 Είδη διατροφής - Κρέας & Κοτόπουλο ,203 Είδη διατροφής - Οπωρολαχανικά ,204 Είδη διατροφής - Φυσικοί Χυμοί ,205 Είδη διατροφής - Λοιπά Είδη Παντοπωλείου ,206 Είδη διατροφής - Γάλα & Γαλακτοκομικά Προϊόντα ,207 Είδη διατροφής - Άρτος & Αρτοπαρασκευάσματα Προμήθεια βιβλίων κλπ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια Εκπαιδευτικού υλικού Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Προμήθεια λοιπού υλικού Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 3.000

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αρ. 18/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Χρονοπρογραμματισμός Δράσεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 1. Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 Β ΕΚΔΟΣΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο μακροχρόνιος

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.... 6 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2037 22 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2012-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2012-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα